Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Poniedziałek, 26 kwietnia 2021

MATKI BOŻEJ DOBREJ RADY

Nie wiesz, co zrobić? Proś o pomoc najlepszą doradczynię: Matkę Bożą Dobrej  Rady

Garść informacji:

Kult Maryi z tytułem „Matki Bożej Dobrej Rady” nawiązuje do niewielkiego fresku, który znajduje się w kościele augustianów w Genazzano, w środkowych Włoszech. Obraz ukazuje Maryję z Dzieciątkiem Jezus, które obejmuje szyję Matki i swą twarz opiera na Jej policzku. Jego wyraz twarzy nie jest dziecięcy. Z niezgłębionego spojrzenia przemawia Mądrość Boża, której słowom Maryja uważnie się przysłuchuje.
Według legendy bł. Petrucca z Genazzano pragnęła odbudować kościół poświęcony Matce Bożej Dobrej Rady, ale jej środki materialne uległy wyczerpaniu. Gdy ludzie śmiali się z jej kłopotu, Petrucca zapewniała ich, że nasza dobra Pani uczyni, co potrzeba. Legenda mówi dalej, iż pewnego dnia, dokładnie w południe, obraz Matki Bożej zstąpił na niedokończone jeszcze mury kościoła, a do Genazzano dotarło dwóch mężczyzn ze Skutari w Albanii, którzy twierdzili, iż widzieli, jak obraz uwolnił się ze ściany ich kościoła i uniósł w powietrze. Historia Albańczyków wzbudziła wielkie zainteresowanie i do Genazzano zaczęły przychodzić tłumy ludzi, by podziwiać cudowny obraz Maryi. Gdy doszły do tego wieści o licznych cudach, które działy się przed obrazem, pielgrzymki do fresku przybrały na sile. Współczesne badania nie potwierdzają tej pięknej legendy. Obraz w swym stylu ma swe źródła w Kościele Wschodnim i możliwym jest, iż w Genazzano osiedlili się ludzie, którzy przyszli tu ze Wschodu i przynieśli go ze sobą. Do dzisiaj nazwiska wielu rodzin z okolic miasta zdradzają obce pochodzenie. Według ostatnich badań fresk ma pochodzić ze szkoły malarskiej Gentile Febriano, którego delikatna i uduchowiona sztuka oddycha jeszcze pełnią schyłkowego gotyku.
Fresk został namalowany ok. 1400 r. Kilka lat później Papież Marcin V (zm. 1431 r.), który w czasie gorących miesięcy letnich często zatrzymywał się Genezzano, mieście swego urodzenia, ufundował dla kościoła augustianów piękny marmurowy relief Madonny z Dzieciątkiem, typowe dzieło sztuki renesansu. Starszy obraz (fresk), który niezbyt odpowiadał poczuciu piękna nowego stylu, został zastąpiony przez nowsze dzieło sztuki i zasłonięty. Gdy w 1467 r. podjęto prace budowlane nad powiększeniem kościoła klasztornego, usunięto także relief. Wtedy niespodziewanie pod tynkiem ukazał się stary fresk Maryi, o którego istnieniu prawdopodobnie już zapomniano. Ówczesny prowincjał, Ambroży z Cora, w kronice – pod datą 25 kwietnia 1467 r. – zapisał jedynie, że „na ścianie kościoła od góry ukazał się jakiś obraz przebłogosławionej Dziewicy”. Kronikarz nic nie mówi o unoszącym się obrazie, chociaż chyba był przekonany o jego przedziwnym pochodzeniu. Prawdopodobnie w tym też czasie powstała legenda, iż fresk ukazał się jako dar nieba. Nie tylko mieszkańcy miasta zaczęli czcić stary obraz Maryi, ale w szybkim czasie powstał duży ruch pielgrzymkowy z dalekich stron. Już z pierwszych miesięcy zachowały się liczne, notarialnie uwierzytelnione wysłuchania różnych próśb. Racjonalnie trudno jest wyjaśnić niewiarygodnie wielką liczbę pielgrzymów, o których mówią stare przekazy, a także do dziś trwający ich napływ. Papież Jan XXIII, przed otwarciem Soboru Watykańskiego II, także pielgrzymował do Genazzano.
Maryja zasługuje na tytuł Matki Dobrej Rady w wielorakim sensie. Urodziła przepowiadanego przez proroka Izajasza „przedziwnego Doradcę”, na którym spoczywa Duch Pański. Właśnie z tego powodu, gdyż Jej Syn, według papieża Leona XIII, jest „zrządzeniem Bożego zbawienia” dla ludzi, słusznie nazywa się Ją „Matką Dobrej Rady”. Lecz sama Maryja jest także dobrą doradczynią. Słowami z Ewangelii św. Jana: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” udzieliła ostatecznej porady, gdyż kto szukającemu porady wskaże na Chrystusa i Jego słowo, zawsze radzi dobrze.

Modlitwa do Matki Bożej Dobrej Rady - YouTube

Z kazań św. Tomasza z Villanova


A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swoim sercu

Oto przesławna Uczennica Pańska, która nie przez godzinę, albo dzień, jak Magdalena, lecz przez 30 lat siedząc u Jego stóp, w Jego szkole, słuchała Jego słowa i zachowywała wszystkie te sprawy, rozważając je w swoim sercu. Jej to, z powodu wyjątkowego i wybitnego wykształcenia, niebieski Mistrz, przed powrotem do Ojca, od którego wyszedł, przekazał swoją szkołę i katedrę, nie po to, by pasła Jego owce jak Piotr, lecz by uczniom przekazała tę wiedzę, którą od Niego zaczerpnęła, ponieważ dzięki bystrości umysłu swego, jak i pilnego i długotrwałego uczęszczania do Jego szkoły, uchodziła za mędrszą i uczeńszą niż inni Jej współuczniowie. Któż potrafi wysłowić nauki usłyszane z ust tak bliskiej i ukochanej Uczennicy? Któż może zrozumieć tajemnice, o których się dowiedziała?

O błogosławiona Dziewico! Opowiedz nam o tych najmilszych rozmowach, o tych poufnych słowach i tej intymnej wymianie zdań między Tobą i Synem, który tuląc się do Ciebie, powierzał Ci niebiańskie tajemnice, a Tyś Mu się odpłacała za te pouczenia macierzyńską miłością. O czym wtedy rozprawialiście, czego Cię uczył? O co Go pytałaś? I co Ci odpowiadał? Wiedziałaś bowiem doskonale, że w Nim są ukryte skarby Bożej mądrości. Wiedziałaś, że w Jego małej dziecięcej piersi kryje się bezmiar nieogarnionej światłości i przechowałaś wszystkie Jego słowa jako przepowiednie wszechmogącego Boga.

O szczęśliwa Niewiasto, która tak długo piłaś z naczynia pełnego Boskiej mądrości! Dlaczego, o Dziewico, pozbawiłaś nas takiego bogactwa? Dlaczego ukryłaś te skarby tak upragnione przez Twoje sługi? Dlaczego nie zapisałaś tych przemiłych rozmów dla naszego zbudowania i pociechy? Cóż mogłoby być teraz przyjemniejsze, milsze i pożyteczniejsze od rozkoszowania się tym tak zdrowym i pełnym mądrości pokarmem owych rozmów i od słuchania tego, o co pytała Matka, a Syn odpowiadał na temat spraw niebiańskich?

Litania do Matki Bożej Dobrej Rady

 

Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!

Chryste usłysz nas!

Chryste wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo – módl się za nami!

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad Pannami,

Matko Dobrej Rady,

Córko Ojca Przedwiecznego,

Matko Syna Bożego,

Oblubienico Ducha Świętego,

Przybytku Trójcy Przenajświętszej,

Bramo niebios,

Królowo Aniołów,

Ozdobo Proroków,

O dobra Rado Apostołów,

O dobra Rado Męczenników,

O dobra Rado Wyznawców,

O dobra Rado Panien,

O dobra Rado wszystkich świętych,

O dobra Rado uciśnionych,

O dobra Rado wdów i sierot,

O dobra Rado chorych,

O dobra Rado strapionych i więźniów,

O dobra Rado ubogich,

O dobra Rado we wszelkich potrzebach,

O dobra Rado we wszelkich niebezpieczeństwach,

O dobra Rado w pokusach,

O dobra Rado nawracających się grzeszników,

O dobra Rado konających,

We wszelkich sprawach i potrzebach – użycz nam dobrej rady!

We wszelkich wątpliwościach i zamieszaniach,

We wszelkich smutkach i przeciwnościach,

We wszelkich niebezpieczeństwach i nieszczęściach,

We wszelkich niedostatkach,

We wszelkich krzyżach i dolegliwościach,

We wszelkich pokusach i natarczywościach,

W prześladowaniu i oczernianiu nas,

W każdej wyrządzonej nam krzywdzie,

We wszelkich niebezpieczeństwach duszy i ciała,

We wszelkich potrzebach,

W godzinę śmierci,

Maryjo, Matko Dobrej Rady,

 

JEZU, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam Panie!

JEZU, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas Panie!

JEZU, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami!

 

K.: Módl się za nami, o Matko Dobrej Rady.

W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się.

O Boże! Dawco wszelkich dobrych i doskonałych darów! Daj nam wszystkim, którzy się do Maryi uciekamy, abyśmy z Jej macierzyńskiej ręki mogli otrzymać dobrą radę, pomoc i wsparcie w naszej biedzie, wątpliwościach i potrzebach przez Jezusa Chrystusa, Syna Twego. Amen