Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

2018

CZY DEMONICZNI RZĄDZĄCY U.E. PYTALI SIĘ NAS, CZY MOGĄ SIĘ ZADŁUŻAĆ? TO JEST STRASZNE – ROZDAJĄ KASĘ KOMU CHCĄ I NAWET TYM, CO JEJ NIE POTRZEBUJĄ, A TERAZ CHCĄ OKRADAĆ POLSKĘ – PASOŻYTY !!

PiS i lewica wprowadzą Fundusz Odbudowy i wspólny dług UE!

KONIEC suwerenności Polski? Ewa Rzeuska

https://www.youtube.com/watch?v=RzsFi7ucpzE

Lewica i Polska2050 sprzedały się PiSowi i poprą Fundusz Zadłużenia!

https://www.youtube.com/watch?v=eais5qYaE78

Ze szpitala na Słowacji – testy PCR COVID okazały się narzędziem ludobójstwa – Edward Morgan

24.04.2021 – Ze Słowackiego Szpitala – Testy PCR COVID okazały się narzędziem ludobójstwa – Edward Morgan Ze Słowackiego Szpitala – Testy COVID PCR okazały się narzędziem do ludobójstwa – Przygotuj się na zmianę

Właśnie otrzymałem bardzo niepokojące wieści ze Słowacji, gdzie Personel laboratorium szpitalnego w Bratysławie przeprowadził badanie nad testami COVID PCR i stwierdził, że wymazy testowe zatykają nos aż do mózgu, wszczepiają hydrożele Darpa w twoje ciało.
Darpa to Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obronie – agencja badawczo-rozwojowa Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych odpowiedzialna za rozwój nowych technologii do wykorzystania przez wojsko.
Agencja, pierwotnie znana jako Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych, została utworzona 7 lutego 1958 r. przez prezydenta Dwighta D. Eisenhoura z USA.
„Darpa Hydrożel i blok litu niszczą szyszynkę i sprawiają, że myśląca osoba staje się biorobotem, który można kontrolować. Hydrożel jest nośnikiem substancji aktywnej, jego zadaniem jest dostanie się substancji do organizmu w wybranym miejscu.
” Tak więc hydrożel Darpa jest kluczowym komponentem, „w rzeczywistości są to nano-anteny” , które łączą się z 5G i pozwalają globalnej elicie dosłownie kontrolować ludzi jak robot-beatles.
Cytują wyniki swoich testów, które pokazują, że Darpa Hydrogel jest również śmiertelny dla ludzkich krwinek. W połączeniu z litem, który jest silnie toksyczny, może zniszczyć szyszynkę.
W raporcie czytamy dalej: „Z tych informacji jasno wynika, że testery są przestępczym narzędziem ludobójstwa na Słowacji. To ogólnoświatowe, przemyślane i starannie przygotowane wydarzenie ”.

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2021/04/ze-szpitala-na-slowacji-testy-pcr-covid-okazaly-sie-narzedziem-ludobojstwa-edward-morgan/

Niedziela, 14 marca 2021
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU B – LÆTARE
                                             2021-02-12 04:37:29
IV Niedziela Wielkiego Postu nazywana jest niedzielą Lætare. To łacińskie słowo oznacza „Cieszcie się” i rozpoczyna antyfonę na wejście,przeznaczoną na dzisiejszą liturgię. Wolno dziś używać szat liturgicznych koloru różanego, ozdabiać ołtarz kwiatami i wykorzystywać instrumenty muzyczne w śpiewie.
4. niedziela Wielkiego Postu 22.03.2020 roku - Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbe w Lubaniu
Zachęcamy do udziału w nabożeństwie Gorzkich Żalów. Za udział w nim na terenie Polski w okresie Wielkiego Postu można uzyskać raz w tygodniu odpust zupełny
W układzie niedzielnym:
I Niedziela Wielkiego Postu    –  Część 1
II Niedziela Wielkiego Postu   –  Część 2
III Niedziela Wielkiego Postu  –  Część 3
IV Niedziela Wielkiego Postu  –  Część 1
V Niedziela Wielkiego Postu    –  Część 2
Niedziela Palmowa                   – Część 3
                               GORZKIE Å»ALE - Sklep U ArchanioÅ‚a
Gorzkie Żale,
(J 3,14-21) 
Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu”.
                                                                           Paruzja, czyli drugie przyjÅ›cie Pana oraz realizacja Królestwa Bożego obiecanego w modlitwie „Ojcze nasz† – Wola Boża jest esencjÄ… Boga
Z komentarza św. Augustyna, biskupa, do Ewangelii św. Jana
Chrystus jest drogą do światła, prawdy i życia
Pan powiedział krótko: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemnościach, lecz będzie miał światło życia”. W słowach tych kryje się równocześnie nakaz i obietnica. Wykonajmy to, co nam nakazał, żebyśmy nie pragnęli z bezwstydnym czołem tego, co obiecał, i żeby nam nie powiedział na swoim sądzie: „Czy zrobiłeś to, co nakazałem, by domagać się tego, co przyobiecałem?” Cóż takiego nakazałeś, Panie Boże nasz? Powie ci: „Abyś szedł za Mną”. Prosiłeś o radę dla życia. Jakiego życia, jeśli nie tego, o którym powiedziano: „W Tobie jest źródło życia”. 
A więc róbmy, co trzeba, i idźmy za Panem. Rozerwijmy kajdany, które nam nie pozwalają kroczyć za Nim. Ale któż jest zdolny rozwiązać takie więzy, jeśli nam nie pomoże Ten, do którego powiedziano: „Ty rozerwałeś moje kajdany”, o którym inny psalm mówi: „Pan rozwiązuje spętanych, Pan podnosi upadłych”. 
Za czymże idą ci, którzy są już wolni i podźwignięci, jeśli nie za Światłem, od którego słyszą słowa: „Ja jestem światłem świata; kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemnościach”, „ponieważ Pan oświeca ślepych”. Pozwólmy się tylko oświecić, bracia, mając wiarę jako lekarstwo na ból oczu. Najpierw bowiem była Jego ślina zmieszana z ziemią, czym pomazany został ślepy od urodzenia. Myśmy się również narodzili z Adama ślepi, i dlatego potrzebujemy, aby Chrystus nas oświecił. Zmieszał ślinę z ziemią: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”. Zmieszał ślinę z ziemią; dlatego oznajmiono: „Prawda wyszła z ziemi”. On zaś sam powiedział: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem”. Prawdą będziemy się wiecznie nasycać, gdy zobaczymy Ją twarzą w twarz, ponieważ i to mamy obiecane. Któż bowiem odważyłby się spodziewać tego, czego Bóg nie byłby łaskaw obiecać lub dać? 
Będziemy oglądać twarzą w twarz. Apostoł mówi: „Teraz poznaję po części, jakby w zwierciadle, niejasno, wtedy zaś poznam twarzą w twarz”. A Jan Apostoł pisze w swoim Liście: „Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest”. Wielka to jest obietnica! 
Jeżeli kochasz, idź! Kocham, mówisz, ale dokąd mam iść? Jeśli Pan, twój Bóg, powiedziałby do ciebie: „Ja jestem prawdą i życiem”, to tęskniąc za prawdą i pożądając życia szukałbyś z pewnością drogi, którą byś mógł tam dojść, i mówiłbyś sobie: „Wielką rzeczą jest prawda, wielką rzeczą jest życie, gdyby tylko był sposób, aby mogła do nich dotrzeć moja dusza”. 
Szukasz drogi? Posłuchaj Chrystusa, który ci najpierw mówi: „Ja jestem drogą”. Zanim oznajmił ci dokąd, przedtem zapowiedział, którędy masz iść. „Ja jestem, rzekł, drogą”. Drogą dokąd? „I prawdą, i życiem”. Najpierw powiedział, którędy masz iść, a potem oznajmił dokąd. „Ja jestem drogą, Ja jestem prawdą, Ja jestem życiem”. Pozostając u Ojca jest Chrystus prawdą i życiem; oblekając się w ciało, stał się drogą. 
Nie powiedziano ci: „Pracuj i szukaj drogi, abyś doszedł do prawdy i życia”. Nie to ci powiedziano. Wstań, leniwcze, droga sama do ciebie przyszła i śpiącego obudziła cię ze snu, oby cię rzeczywiście obudziła! Wstań i chodź! 
Może usiłujesz naprawdę chodzić, ale nie możesz, bo cię bolą nogi? Skąd ten ból w nogach? Czy gnane chciwością biegły może po wyboistej drodze? Lecz Słowo Boże uzdrawiało przecież i kulawych! Oto, powiadasz, nogi mam zdrowe, ale samej drogi nie widzę. On oświecił także ślepych!
                                  Ecce Homo - Jezus cierpiÄ…cy - 11 - Obraz religijny :: DlaKsiedza.pl
Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego
Komentarz do pierwszego czytania
Po śmierci króla Salomona Zjednoczone Królestwo zostało podzielone na część północną i południową. Księga Kronik opowiada historię Królestwa Południowego obejmującego krainę Judei. Czytając Księgi Kronik, dowiadujemy się o sytuacji państwowej i kondycji duchowej Narodu Wybranego. Fragment z dzisiejszej liturgii opowiada o schyłku Królestwa Judy. Podczas rządów ostatniego króla Sedecjasza państwo było na skraju upadku. Judejczycy zajmowali się naśladowaniem pogańskich kultów, a nawet doprowadzili do zbezczeszczenia świątyni w Jerozolimie. Co więcej, król Sedecjasz zerwał przymierze z królem Babilonii. Kraj, będący w słabej kondycji moralnej, został dodatkowo najechany przez Babilończyków. Reszta ludu, ocalała z ataku, została wygnana, gdzie przebywała przez kolejne siedemdziesiąt lat, zgodnie z przepowiednią proroka Jeremiasza, który już wcześniej ostrzegał przed upadkiem królestwa. Dalsze losy wygnanego narodu są przemilczane w treści księgi.
Jednak Pan Bóg nie zapomina o swoim ludzie, który jest Jego własnością (por. Pwt 32,9). Po latach niewoli sprowadza obcego króla Cyrusa, który wydaje edykt pozwalający powrócić Izraelowi. Wybór obcego władcy mógł zawstydzić Izraelitów i umniejszyć ich pychę. Troska Jedynego Boga o swój lud nigdy się kończy pomimo jego niewierności.
Komentarz do psalmu
Beztroskie oddawanie czci bożkom i zniszczenie Świątyni doprowadziło do wygnania Narodu Wybranego, o czym opowiadało pierwsze czytanie. Dzisiejszy psalm responsoryjny pozwala wczuć się w nastroje zniewolonego ludu. Psalm 137 jest lamentacją wygnańców, którzy nie chcą się poddać babilońskim ciemiężycielom. Oprawcy domagają się, by zabawiali ich swoimi najświętszymi pieśniami. Nie są jednak w stanie tego zrobić, ponieważ uświadamiają sobie, że takie pieśni należą się wyłącznie Bogu, który mieszka w Jeruzalem. Refleksja nad obecnym stanem doprowadza ich do rozpaczliwego wspomnienia dawnych czasów, kiedy Bóg był na pierwszym miejscu w ich życiu. Był to czas, kiedy trwali całą wspólnotą w przyjaźni z Bogiem.
W odpowiedzi na psalm śpiewamy dziś: „Kościele święty, nie zapomnę ciebie”. Treść psalmu możemy odnieść również do naszej wspólnoty wierzących. Jesteśmy zaangażowani w wiele dzieł apostolskich, a każdy z nas we właściwy sobie sposób uczestniczy w życiu Kościoła. Warto zastanowić się, czy zawsze w tej posłudze stawiamy na pierwszym miejscu Boga, któremu jedynie należą się „pieśni syjońskie”, co możemy rozumieć przez nasze zaangażowanie i ofiarę.
Komentarz do drugiego czytania
W starotestamentalnej części dzisiejszej Liturgii Słowa mogliśmy zobaczyć nieskończoną miłość Boga do swojego ludu. Fragment z Listu do Efezjan zaczyna się od wyznania św. Pawła o miłości miłosiernej Boga. W historii Narodu Wybranego Pan Bóg zawsze strzegł i prowadził swój lud, a objawiając się dalej, w Jezusie Chrystusie rozwija swoje szczególne umiłowanie poprzez wykupienie nas spod władzy grzechu. Nie jest to jednak wyłącznie wyzwolenie z grzeszności, ale również wprowadzenie w coś zupełnie innego i większego. Warto zauważyć, że „posadzenie na wyżynach niebieskich” nie jest jedynie zapowiedzią przyszłej chwały, ale to również zaproszenie do wejścia tu i teraz w Mistyczne Ciało Chrystusa. Św. Paweł zaznacza, że żeby wejść w tę niezwykłą relację, należy najpierw uwierzyć i otworzyć się na łaskę Bożą. O przynależności do Ciała Chrystusa nie decydują nasze zasługi, ale wiara, która objawia się w naszych czynach.
Pozostaje jednak pytanie, dlaczego Pan Bóg tak się o nas troszczy. Próbą odpowiedzi mogą być ostatnie słowa dzisiejszego fragmentu: „jesteśmy bowiem Jego dziełem”. Widzimy w tym fragmencie jasne nawiązanie do stworzenia człowieka, kiedy to Bóg powiedział: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz” (Rdz 1,26). Z konkluzją przychodzi nam prorok Izajasz, który pyta: „Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie.” (Iz 49,15).
Komentarz do Ewangelii
IV Niedziela Wielkiego Postu, czyli Niedziela Radości – Laetare, jest półmetkiem naszych przygotowań do Świąt Paschalnych. Dziś możemy zreflektować nasze dotychczasowe wyrzeczenia wielkopostne, a także z radością spojrzeć w niedaleką przyszłość, kiedy spotkamy się ze Zmartwychwstałym Panem. Chwilowa „przerwa” od postu wyraża się w różowym kolorze szat liturgicznych, a także w tekstach mszalnych, które zapraszają nas do głębokiej radości.
Na czym jednak ma polegać ta radość? Odpowiedzią może być perykopa Ewangelii według św. Jana. Nikodem, który był bogatym i wykształconym dostojnikiem żydowskim, przychodzi do Jezusa z najważniejszymi pytaniami o wiarę. We wcześniejszych wersetach nawiązuje się między nimi dialog, który kończy się wprowadzaniem Nikodema w logikę Bożej miłości. Jezus mówi o największej tajemnicy Bożego umiłowania człowieka. Liturgia Słowa, która pokazuje nam Bożą troskę o człowieka, prowadzi nas do Krzyża, który jest uwieńczeniem Bożej miłości. Słowa Jezusa do Nikodema objawiają zamysł Boga wobec człowieka. Krzyż nie jest jedynie miejscem cierpienia, ale również zapowiedzią przyszłej chwały, w której możemy już uczestniczyć przez wiarę, wyrażającą się w „uczynkach dokonanych w światłości” (por. J 3,21). Niestety, nieraz wybieramy inaczej, trwając w ciemności. Jezus zaprasza nas dziś do wejścia w Jego światło, które oświetla nasze błędy i grzechy. Cieszmy się z tego, że ta światłość nie ma na celu osądzenia nas, ale nasze zbawienie. Czy radujemy się z tak wielkiej miłości, jaką przez Jezusa Chrystusa dał nam Bóg?
Komentarze zostały przygotowane przez Jakuba Zinkowa kleryka IV roku WMSD w Warszawie
Koronka do Krwawych Łez Matki Bożej
Koronkę do N.M.P. od Łez podyktował Pan Jezus S. Amalii w Brazylii 8.11.1929 r. Pan Jezus powiedział: „Módl się do Mnie przez Łzy Mojej Matki. O cokolwiek ludzie Mnie będą prosić przez Łzy Mojej Matki, chętnie im tego udzielę. (…) łnnym razem, do tej siostry przyszła Matka Boża. Trzymając Różaniec (Koronkę) której paciorki lśniły jak słońce i były białe jak śnieg powiedziała; „Oto Różaniec Łez Moich… Syn Mój chce Mnie uczcić w szczególny sposób i z radością udzieli wszelkich łask za przyczyną Moich Łez. Różaniec (Koronka) ten posłuży do nawrócenia wielu grzeszni¬ków, a zwłaszcza opętanych przez diabła”. Matka Boża wyraziła życzenie aby w każdej rodzinie i klasztorach, uważano sobie za obowiązek miłości odmawiać „Koronkę do Łez” o 7-mej wieczorem… Stolica Apostolska 15.V. 1934 r zatwierdziła nabożeństwo.
.Koronka ta ma wielką potęgę i moc. 21.IX. 1982 r. płakała Matka Boża krwawymi Łzami w figurze „Róży Duchownej” we włoskiej miejscowości Erbano. Powiedziała: „Odmawiajcie Koronkę do Krwawych Łez! Rozpowszechniajcie ją! Zły duch musi uchodzić z tego miejsca gdzie odmawiana jest ta Koronka”.
  Tajemnica krwawych Å‚ez Maryi z Civitavecchia | Fronda.pl
  O Jezu, przybity do krzyża! Padamy do Twoich Stóp i składamy Ci w ofierze 
Krwawe Łzy Tej, która z najwięk¬szą miłością współbolała z Tobą, 
towarzysząc Ci na Twej bolesnej drodze krzyżowej. Spraw, o Dobry Mistrzu, 
aby¬śmy z miłością pojęli wymowę Krwawych Łez Twojej Najświętszej Matki,
 a pełniąc Twą Świętą Wolę tu na zie¬mi, stali się godnymi wielbić Cię i czcić 
przez całą wiecz¬ność w Niebie. Amen.
 
Na dużych paciorkach:
O Jezu, spójrz na Krwawe Łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi
 i nadal najgoręcej miłuje Cię w Niebie.
 
Na małych paciorkach: (7 razy)
O Jezu, wysłuchaj prośby nasze – przez Krwawe Łzy Twojej Najświętszej Matki.
                                                               
Na zakończenie:
 „O Jezu, spójrz na Krwawe Łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na
 ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w Niebie.”- 3 razy
 
Modlitwa
O Maryjo, Matko Boleści, Matko Litości, Matko Miłosierdzia! Zjednocz nasze 
prośby ze swoimi prośbami, aby Twój Boski Syn Jezus, którego wzywamy, 
wysłuchał nasze wołanie, a przez przyczynę Twoich Matczynych Krwawych 
Łez, udzielił nam łask, o które Go błagamy i doprowadził nas do szczęścia 
wiecznego. Amen. 
Twoje Krwawe Łzy, o Matko Bolesna, kruszą moc szata¬na! O Jezu, zakuty w 
kajdany, przez Twoją Boską łagodność uchroń świat przed zagładą! Amen.
                                                                     ÅšwiÄ™ta Woda – Wasilków – Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej – Sanktuaria Polskie
Modlitwy, litania, koronka do Matki Boskiej Bolesnej
I
Matko Bolesna stojąca pod krzyżem, naucz nas trwać mężnie przy cierpiących i współcierpieć z nimi, jak Ty na Kalwarii. Pozwól nam razem z Tobą wyjednywać cierpiącym tę łaskę, by nie marnowali cierpienia, lecz by zjednoczeni z Twym umęczonym Synem przyczyniali się do przybliżenia Królestwa Bożego.
II
Matko ukrzyżowanego i Matko wszystkich ludzi, oddawaj Ojcu Niebieskiemu ludzkie cierpienia – jak ofiarowałaś mękę Twego Syna i swój ból matczyny. Ucz swoje dzieci przyjmować z gotowością każdą wolę Bożą, w cierpieniu zachować ufność, znosić je mężnie w zjednoczeniu z Chrystusem i ofiarowywać je z miłością dla zbawienia świata. Amen.
III
Matko Bolesna pomóż nam i wszystkim ludziom udręczonym odkrywać w cierpieniu głęboki sens.Spraw, aby wielkie nasze cierpienia zalewające świat, nie zostały zaprzepaszczone w buncie i rozpaczy, lecz były uświęcone i ofiarowane Ojcu w zjednoczeniu z Chrystusem.Uproś, aby cierpienia chrześcijan stały się wynagrodzeniem Bogu za grzechy świata i przyczyniały się do jego zbawienia.Królowo Męczenników, wybłagaj nam moc i odwagę, abyśmy zawsze umieli powtarzać za Jezusem „Ojcze mój, jeżeli nie może ominąć Mnie ten kielich, niech się stanie wola Twoja”. Amen.
 
 
Litania do Matki Bożej Bolesnej
Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Matko, męki krzyżowe Twego Syna cierpiąca, módl się za nami.
Matko Bolesna, módl się za nami.
Matko płacząca, módl się za nami.
Matko żałosna, módl się za nami.
Matko opuszczona, módl się za nami.
Matko stroskana, módl się za nami.
Matko, mieczem przeszyta, módl się za nami.
Matko w smutku pogrążona, módl się za nami.
Matko trwogą przerażona, módl się za nami.
Matko sercem do krzyża przybita, módl się za nami.
Matko najsmutniejsza, módl się za nami.
Krynico łez obfitych, módl się za nami.
Opoko stałości, módl się za nami.
Nadziejo opuszczonych, módl się za nami.
Tarczo uciśnionych, módl się za nami.
Wspomożenie wiernych, módl się za nami.
Lekarko chorych, módl się za nami.
Umocnienie słabych, módl się za nami.
Ucieczko umierających, módl się za nami.
Korono Męczenników, módl się za nami.
Światło Wyznawców, módl się za nami.
Perło panieńska, módl się za nami.
Radości Świętych Pańskich, módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś,że obok Twojego Syna, wywyższonego na krzyżu, stała współcierpiąca Matka, daj, aby Twój Kościół uczestniczył razem z Maryją w męce Chrystusa i zasłużył na udział w Jego zmartwychwstaniu. Który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
 
Koronka do Siedem Boleści Maryi 
Koronkę do Siedmiu Boleści Maryi zatwierdził papież Benedykt XIII w 1724 r. Rozpowszechniona jest ona w całym Kościele. Matka Boża sama przypomniała o tym nabożeństwie podczas (1981-83) podczas objawień Matki Bożej Bolesnej trzem dziewczynkom w Kibeho w Rwandzie (w 2001 r. biskup diecezji Gikongoro, Augustina Misago objawienia te uznał za autentyczne; są to pierwsze Maryjne objawienia uznane przez Kościół w XXI wieku.
Według biskupa Jana Chrzciciela Gahamanyi, z diecezji Butare w Rwandzie, Najświętsza Panna zwróciła się do jednej z widzących z Kibeho: To o co was proszę, to pokuta. Chcę jedynie skruchy – powiedziała 31 maja 1982 roku. Jeżeli będziecie odmawiać Koronkę do Siedmiu Boleści, rozważając ją, otrzymacie moc, by naprawdę żałować. Dziś wielu ludzi w ogóle nie umie prosić o przebaczenie. Nadal krzyżują mego Syna. Dlatego chciałam was przestrzec. Proszę cię powiedz o tym całemu światu dodała kiedy indziej (13.08.1982).
Dziewica kocha tę Koronkę. Pragnie, aby została na nowo rozszerzona w Kościele. Prosi, by odmawiać tę Koronkę często, zwłaszcza we wtorki i piątki, rozważając każdą tajemnicę. 
Prośmy Ducha Świętego, by pobudził nasze serca do pobożnego i owocnego rozważania tajemnic siedmiu boleści Maryi.
Sposób odmawiania Koronki do Siedmiu Boleści 
(Na kanwie obrazów Siedmiu Boleści malowanych techniką Akryl/lLen autorstwa Ilony Koll-Korwell ofiarowanych w 2003 roku Sanktuarium w Oborach)
Znak Krzyża Świętego
P. Matko Bolesna, porusz serce moje. 
W. Abym w boleści umiał wniknąć Twoje.
Boleść pierwsza: Proroctwo Symeona
Starzec Symeona przepowiada Maryi, że duszę Jej przeszyje miecz. A stanie się to dlatego, że jej Synowi, będą się niektórzy sprzeciwiać. Owocem tajemnicy jest poddanie się woli Bożej, jak Maryja.
 Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
Boleść druga: Ucieczka do Egiptu
Na polecenie Anioła Józef wziął dziecię i Matkę jego i uszedł do Egiptu przed złością Heroda. Maryja w czasie tej tułaczki przeżyła wiele zmartwień. Owocem tajemnicy jest słuchanie głosu Bożego, jak Maryja.
 Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
Boleść trzecia: Szukanie Pana Jezusa, który pozostał w świątyni
Jezus zaginął w Jerozolimie, trzy dni Maryja wraz z Józefem bolejąc szukali Jezusa. Czy może być większa boleść dla Matki? Owocem tajemnicy jest tęsknota za Jezusem.
 Jezusa i Jej współcierpienia.
Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
Boleść czwarta: Spotkanie Pana Jezusa dźwigającego krzyż
Skazany na śmierć Jezus dźwiga krzyż na Golgotę. A oto w drodze spotyka się z Matką swoją. Rzewne musiało być to spotkanie. Owocem tajemnicy jest cierpliwe znoszenie krzyżów.
 Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
Boleść piąta: Śmierć Pana Jezusa na krzyżu
Obok krzyża Jezusowego stała Matka Jego. Mężnie współcierpiała z Synem dla zbawienia świata. Owocem tajemnicy jest panowanie nad złymi skłonnościami.
 Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
Boleść szósta: Złożenie martwego ciała Syna na kolana Matki
Zdjęte z krzyża: Ciało Jezusowe złożono w ramiona Maryi. Jezus przestał już cierpieć, a Ona jakby uzupełnia to, czego nie dostaje cierpieniom Jezusowym. Z największą czcią i wdzięcznością całuje Jego święte Rany i obmywa je swymi łzami. Owocem tajemnicy jest szczery żal za grzechy.
 Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
Boleść siódma: Złożenie Pana Jezusa do grobu
Umęczone Ciało Jezusowe złożono do grobu w obecności Matki Najświętszej. Żegnała je Maryja z bólem i z wielką wiarą, że Syn zmartwychwstanie. Owocem tajemnicy jest prośba o szczęśliwą śmierć.
 Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
Dla uczczenia łez wylanych przez Matkę Boża Bolesna:
3 x Zdrowaś Maryjo
Za dobrodziejów żywych i umarłych:
Witaj Królowo, Matko miłosierdzia
P. Niech pomoc Bożą zawsze nam wyprasza. 
W. Matka Chrystusa i Matka nasza.

Niedziela, 7 lutego 2021

V NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

Znalezione obrazy dla zapytania: jezus uzdrawia modlitwa

 

(Mk 1,29-39) 

Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem”. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

 

Znalezione obrazy dla zapytania: jezus uzdrawia modlitwa

 

Z komentarza św. Augustyna, biskupa, do Listu do Galatów

 

Zrozumiejmy łaskę Pana

 

Apostoł napisał List do Galatów, aby pouczyć, iż Boża łaska uczyniła ich wolnymi od Prawa. Kiedy bowiem Ewangelia została już im oznajmiona, pojawili się jacyś ludzie, z pochodzenia Żydzi, którzy wprawdzie nazywali się chrześcijanami, ale nie rozumieli jeszcze dobrodziejstwa łaski Ewangelii. Otóż ci ludzie pragnęli nadal podlegać Prawu, które Bóg nadał niegdyś sługom grzechu, nie zaś sprawiedliwości; ludziom grzesznym dał święte Prawo, aby ukazać ich grzechy, nie zaś aby je usunąć, ponieważ jedynie łaska wiary działająca przez miłość usuwa grzechy. Tak więc ludzie ci pragnęli dostępujących łaski Galatów poddać przepisom Prawa. Utrzymywali zatem, iż na nic zda się Ewangelia, jeżeli nie przyjmą obrzezania i nie poddadzą się pozostałym przepisom judaizmu. 

Z tego powodu Galaci zaczęli podejrzewać apostoła Pawła, który oznajmił im Ewangelię, iż zaniedbuje wskazania pozostałych Apostołów, zobowiązujące pogan do życia według zasad judaizmu. Wobec niebezpieczeństwa zgorszenia ustąpił święty Piotr i został wmieszany w udawanie, jakoby i on sam uważał, iż Ewangelia jest bezowocna, jeżeli nie spełnia się przepisów Prawa. Od tego udawania odwiódł go święty Paweł, jak to sam w omawianym liście stwierdza. To samo zresztą zagadnienie przedstawia List do Rzymian. Wydaje się jednak, że pomiędzy obydwoma listami zaistniało coś, co zakończyło niezgodę i uporządkowało spór pomiędzy chrześcijanami pochodzącymi z judaizmu a tymi, którzy przedtem byli poganami. 

W Liście do Galatów Apostoł pisze do tych, którzy zachwiali się pod wpływem autorytetu ludzi wywodzących się z judaizmu i nakłaniających do zachowania Prawa. Zaczęli im bowiem wierzyć, jakoby Paweł błędnie uczył przeciwstawiając się ich obrzezaniu. Toteż Apostoł rozpoczyna w ten sposób: „Nadziwić się nie mogę, że tak szybko chcecie przejść od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, do innej Ewangelii”. 

We wstępie zaznacza zatem krótko istotę sporu. Już w samym pozdrowieniu, nazywając się apostołem posłanym „nie przez ludzi ani za pośrednictwem człowieka”, co nie znajduje się w żadnym innym liście, dostatecznie ukazuje, iż ci, którzy rozgłaszali owe błędne nauki, nie pochodzą od Boga, lecz od ludzi. Wykazuje też, iż nie należy uważać go za mniejszego od innych Apostołów w tym, co dotyczy powagi świadectwa apostolskiego. Wie bowiem, że jest apostołem, posłanym nie od ludzi bądź za pośrednictwem człowieka, lecz od Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa.

 

Znalezione obrazy dla zapytania: jezus uzdrawia modlitwa

 

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

 

Na samym początku naszego rozważania nad historią Hioba warto zaznaczyć, że prorok Ezechiel włącza go do grona „najsprawiedliwszych pośród ludzi” – zaraz obok Daniela i Noego. Wobec powyższej wzmianki obraz cierpienia, z jakim spotykamy się w dzisiejszym czytaniu, wydaje się czymś niesprawiedliwym. Kiedy dla zwykłego robotnika noc oznacza chwilowy koniec trudu, to dla Hioba jest ona czymś na kształt niekończącego się koszmaru, odbierającego mu spokojny sen i siły witalne. To doświadczenie prowadzi go do przekonania, że życie, które prowadzi, podobne jest do służby wojskowej – trudnej i niewiele wartej zależności od innych. Z taką postawą związana jest utrata nadziei: Hiob wprawdzie wyznaje wiarę w możliwość okazania przez Boga miłosierdzia w doczesności, jednak nie sądzi, aby mogło to spotkać jego. Doskonale odzwierciedla to sformułowanie „nie będę oglądał dobra”. W Starym Testamencie dobro odnosi się bowiem zawsze do ziemskiego życia człowieka. Wpisane w obowiązki najemnika „bojowanie” (hbr. saba) w szerszym kontekście określało również służbę Lewitów w Namiocie Spotkania (Lb 4, 23). Może to nas prowadzić do wniosku, że przebywanie w bezpośredniej bliskości z Bogiem wiąże się niekiedy ze znoszeniem jakiegoś trudu pozbawionego nadziei.

 

 

Komentarz do psalmu

 

Niektórzy egzegeci uważają, że psalm 147 mógł zostać wyśpiewany przez Izraelitów, którzy znaleźli się w Judzie po zburzeniu Samarii w 721 r. przed Chrystusem. Autorstwo tego tekstu przypisuje się któremuś z proroków powygnaniowych: Zachariaszowi lub Aggeuszowi, którzy nawoływali do odbudowy Świątyni po powrocie z Babilonu. W kontekście dzisiejszej Liturgii Słowa, psalm ten jest odpowiedzią na ogrom cierpienia, z którym spotykamy się w pierwszym czytaniu: Bóg sam „leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany”.

Poza uzdrowieniem natrafiamy tu na jeszcze jedną ważną obietnicę Boga: „Pan buduje Jeruzalem, gromadzi rozproszonych z Izraela”. W Starym Testamencie owo „rozproszenie” stanowi zwykle konsekwencje niewierności wobec Boga (por. 2 Krl 17, 7-23), stąd Boża zapowiedź zgromadzenia rozproszonych jest w istocie zapowiedzią usunięcia wszelkiej niewierności. Warto w tym kontekście wspomnieć o zjawisku prozelityzmu, który zaczyna rozwijać się właśnie od chwili rozproszenia narodu wybranego. Wiara w Jahwe zatacza geograficznie coraz szersze kręgi pomimo tego, że Izrael okazał się niewierny. Ta zaskakująca zależność może napawać nadzieją, że nawet zło, z którym spotykamy się na co dzień, ma do spełnienia jakąś rolę w Bożym planie zbawienia, i że nigdy nie pozostaje ono poza Bożą kontrolą.

 

 

Komentarz do drugiego czytania

 

Dzisiejsze drugie czytanie wpisuje się w szerszy fragment Listu św. Pawła do Koryntian, który dotyczył wątpliwości związanych z możliwością spożywania ofiar składanych bożkom pogańskim i stanowi Pawłowy wykład o naturze prawdziwej wolności chrześcijańskiej.

Na początku omawianego fragmentu Apostoł Narodów wspomina, że głoszenie ewangelii nie jest dla niego powodem do „chluby”, przez co próbuje zwrócić uwagę adresatów Listu na coś zdecydowanie bardziej istotnego: kwestię właściwego realizowania powołania, którym obdarzony został przez Boga każdy człowiek. W świetle tej nauki świadczenie o Dobrej Nowinie jest dla Pawła obowiązkiem – oczywistością w odniesieniu do misji powierzonej mu przez Boga.

W dalszej części tekstu mowa jest o „niewoli”, której poddaje się Paweł (gr. kerdainein), a która występuje w jego pismach paralelnie do wyrażenia „zbawić”, co mogłoby wskazywać na to, że jedynie dobrowolne poddanie się niewoli dla sprawy zbawienia może przynieść człowiekowi prawdziwą wolność. Nie bez znaczenia pozostaje tu także skala przedsięwzięcia: Paweł staje się „niewolnikiem wszystkich, by tym liczniejsi byli ci, których pozyska”. W tym kontekście współczesna misyjność Kościoła może być postrzegana jako właściwe realizowanie Jego powołania „w wolności dzieci Bożych”.

 

 

Komentarz do Ewangelii

 

W tekście dzisiejszej ewangelii teściowa Piotra zostaje określona dosłownie jako (gr.) pyessousa, czyli płonąca. W momencie jej uzdrawiania Jezus nie wypowiada żadnej modlitwy, co wskazuje na to, że cudu dokonuje On bezpośrednio swoją mocą. W tradycji Kościoła scena ta interpretowana była na zasadzie pewnej dychotomii: tak jak woda gasi ogień, tak i Jezus (woda żywa) uzdrawia człowieka przez obmywający z grzechu chrzest.

Uzdrowiona z gorączki teściowa Piotra natychmiast rozpoczyna posługiwać Jezusowi i Jego uczniom, co stanowi znak wyniesienia jej do nowej godności, która podobna jest do godności anielskiej (istotą istnienia tych czystych duchów jest bowiem służba Bogu i człowiekowi).

Zakaz mówienia, którym w dalszej części perykopy Jezus obejmuje złego ducha może wskazywać na pragnienie, aby uczniowie poznawali Jego boską tożsamość raczej w doświadczeniu drogi, aniżeli na podstawie jednorazowych cudownych wydarzeń.

Komentarze zostały przygotowane przez Piotra Lipca kleryk IV roku WMSD

 

Znalezione obrazy dla zapytania: jezus uzdrawia modlitwa

 

 

Nowenna dla chorych i źle się mających – Spotkanie z Jezusem uzdrawia

Wprowadzenie

„Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale Ci, którzy się źle mają” (Mt 9,12). Te słowa Jezusa znajdują potwierdzenie w całym Jego życiu, a zwłaszcza wtedy, kiedy spotykał chorych i ich uzdrawiał. W Ewangelii spotkanie Jezusa z chorym zawsze kończy się uzdrowieniem. Czyż to nie napełnia nadzieją i radością? Chory poszukuje rozwiązań, podejmuje wiele trudu, by odzyskać zdrowie. Pragnie odzyskać to, co utracił. Jezus rozumie te pragnienia i odpowiada. Odpowiada? – zapyta chory. – Zawsze odpowiada? – pyta, szukając potwierdzenia. Tak, zawsze. Zawsze przyjdzie odpowiedź. Jezus zawsze uzdrawia każdego, kto do Niego przychodzi z wiarą. Nie zawsze jednak jest to takie uzdrowienie, jakiego w danym momencie chory oczekuje… Ale zawsze to, co ofiarowuje Jezus, jest dla nas najlepsze.

Dziewięć spotkań Jezusa z chorymi: Uzdrowienie trędowatego; Uzdrowienie teściowej Szymona Piotra; Uzdrowienie kobiety cierpiącej na krwotok; Uzdrowienie niewidomego pod Jerychem; Uzdrowienie głuchoniemego; Uzdrowienie niewidomego; Uzdrowienie chromego nad sadzawką; Uzdrowienie paralityka; Uzdrowienie człowieka z uschłą ręką.

Także dzisiaj Jezus przychodzi do źle się mających, aby ich uzdrawiać. Jezus nigdy nie przechodzi obojętnie. Czego Jezus oczekuje od chorego? Oczekuje tylko od niego ufności.

 

Znalezione obrazy dla zapytania: jezus uzdrawia modlitwa

 

KAŻDEGO DNIA NOWENNY

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo,

że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego,

kto się do Ciebie ucieka,

Twej pomocy wzywa,

Ciebie o przyczynę prosi.

Tą ufnością ożywiony,

do Ciebie, o Panno nad pannami

i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę,

przed Tobą jako grzesznik płaczący staję.

O Matko Słowa,

racz nie gardzić słowami moimi,

ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.

Amen.

 

SPOTKANIE PIERWSZE – pierwszy dzień nowenny

Uzdrowienie trędowatego

„Gdy przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty trądem. Gdy ujrzał Jezusa, upadł na twarz i prosił Go: «Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: «Chcę, bądź oczyszczony». I natychmiast trąd z niego ustąpił”.

(Łk 5,12-16)

Człowiek, którego chore ciało czyni kimś odrzuconym i poniżonym, dostrzega Jezusa, pada na twarz i prosi: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Jeśli chcesz – jaka pokora i otwartość na wolę Boga, która jest samą miłością. Umęczony prosi i ufa w najlepsze rozwiązanie, które da Chrystus. Słyszy „chcę” – i trąd ustępuje. Jezus zawsze chce mnie usłyszeć, usłyszeć to, czego pragnę. „Jeśli chcesz”… Czy jestem gotowy tak powiedzieć Jezusowi? Co jest moim trądem? Czego chcę się pozbyć? Mojego grzechu, który mnie niszczy? Lęku przed porażką? Nałogu? Negatywnych emocji, nad którymi nie umiem zapanować? Upokarzającej choroby mojej lub bliskich, która mnie ogranicza i wyłącza z życia?

Boże, nie potrafię trwać w trudzie. Z powodu „trądu”, którego tak wiele w mojej duszy i moim ciele, przychodzę do Ciebie. Proszę, byś mnie oczyścił. Pomóż mi zaufać, że działasz w mym życiu i mnie uzdrawiasz.

O łaskę wiary, że dajesz mi zawsze to, co najlepsze, proszę Cię, Panie. Amen.

Razem z Maryją módlmy się o łaskę uzdrowienia: Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo…

 

SPOTKANIE DRUGIE – drugi dzień nowenny

Uzdrowienie teściowej Szymona Piotra

„Zaraz po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł do niej i podniósł ją, ująwszy za rękę, tak iż gorączka ją opuściła. A ona im usługiwała”.

(Mk 1,29-31)

Zdrowi mówią Jezusowi o chorej leżącej w gorączce. Może z braku sił nie potrafiła wołać. Bliscy przyprowadzają Tego, który może ją uzdrowić. On dostrzega ją, podnosi za rękę, i choroba odchodzi. Kobieta milcząc, zaczyna służyć Jezusowi i tym, którzy Go przyprowadzili.

Leżę w „gorączce”. Dotyka mnie smutek, przygnębienie, ból, samotność – czy dostrzegam, że ktoś przyprowadza do mnie Jezusa? Boże, w doświadczeniu cierpienia często nie umiem prosić. Ktoś troszczy się o mnie. Otrzymuję tak wiele, mam kubek wody i talerz potrawy. Czy dostrzegam pomoc, dzięki której mija słabość?

O łaskę wdzięczności za tych, którzy przyprowadzają Ciebie do mojego domu, proszę Cię, Panie. Amen.

Razem z Maryją módlmy się o łaskę uzdrowienia: Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo…

 

SPOTKANIE TRZECIE – trzeci dzień nowenny

Uzdrowienie kobiety cierpiącej na krwotok

„Gdy Jezus tam szedł, tłumy napierały na Niego. A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi; całe swe mienie wydała na lekarzy, a żaden nie mógł jej uleczyć. Podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli Jego płaszcza, a natychmiast ustał jej upływ krwi. Lecz Jezus zapytał: «Kto się Mnie dotknął?» Wtedy kobieta widząc, że się nie ukryje, zbliżyła się drżąca i upadłszy przed Nim, opowiedziała wobec całego ludu, dlaczego się Go dotknęła i jak natychmiast została uleczona”.

(Łk 8,42b-48)

Kobieta dotyka Jezusa. Czyni to jakby ukradkiem. Wydała wszystko, co posiadała, by być wyleczona, ale nikt nie mógł jej pomóc. Jakby niegodna, a ufna, podchodzi z tyłu. Pytanie „Kto się mnie dotknął?” wypowiedziane przez Jezusa wydobywa ją z tłumu. Wiara, że tylko On może jej pomóc, sprawia, iż doświadcza cudu.

Od dawna szukam uzdrowienia. Gdzie szukam?

Boże, szukam w wielu miejscach i doświadczam rozczarowań, wydając majątek na odzyskanie zdrowia. Czy w niewłaściwych miejscach szukam? Cierpię, ale odkrywam,

że mogę Cię dotknąć. Jak to uczynić? Jakby ukradkiem, wędrując w procesji do Komunii

świętej, dotknąć i żyć napełnionym Twoją mocą.

O łaskę ufności, że dotykam Ciebie w Eucharystii i że w Tobie odnajduję wszystko, proszę Cię, Panie. Amen.

Razem z Maryją módlmy się o łaskę uzdrowienia: Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo…

 

SPOTKANIE CZWARTE – czwarty dzień nowenny

Uzdrowienie niewidomego pod Jerychem

„Kiedy zbliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał, że tłum nadciąga, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał. Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał go: «Co chcesz, abym ci uczynił?». Odpowiedział: «Panie, żebym przejrzał». Jezus mu odrzekł: «Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła»”.

(Łk 18,35-43)

Niewidomy, a zobaczył w Jezusie Zbawiciela. Wołał „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną”. Chcieli, aby zamilkł, „lecz on jeszcze głośniej wołał”. Był sam w swej ślepocie i swoim wołaniu. Natarczywie, wbrew innym, wołał o zmiłowanie, aż Jezus zatrzymał się i spełnił Jego prośbę. Wiara w Jezusa uzdrowiła niewidomego. Przejrzał i poszedł za Nim.

„Co chcesz, abym ci uczynił?”. To pytanie dzisiaj kieruje do mnie Jezus. Co Mu odpowiem?

Boże, wołam, bo żyć jak dotychczas nie chcę. Wołam, bo nic innego już nie potrafię. Panie, zatrzymaj się przy mnie. Pomóż odzyskać wzrok, bym w moim życiu widział Twoją miłość i nie zasłaniał przed nią mych oczu.

O łaskę wytrwania w wołaniu do Ciebie, nawet jeśli inni mnie do tego zniechęcają, proszę Cię, Panie. Amen.

Razem z Maryją módlmy się o łaskę uzdrowienia: Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo…

 

SPOTKANIE PIĄTE – piąty dzień nowenny

Uzdrowienie głuchoniemego

„Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: «Effatha», to znaczy: Otwórz się! Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić”.

(Mk 7,31-35)

Głuchoniemy nie mówił i nie słyszał. Nie słyszał także Jezusa. Być może nie wiedział, kim jest Jezus, który dotykał jego chorych miejsc. Jezus rzekł do głuchoniemego „Otwórz się”. I na Jego głos otworzyły się jego bezużyteczne dotąd uszy, a język rozwiązał się, by prawidłowo mówić. Spotkanie z Jezusem zmieniło jego życie.

Głuchoniemy otworzył się na nieznany mu do tamtej pory świat. Może i ja jestem głuchy na to, co inni do mnie mówią i dlatego nie mogę się z nimi porozumieć? Często nie potrafię też wypowiedzieć tego, co czuję, co myślę, czego chcę…

Boże, każde spotkanie z Tobą ma moc przekroczyć moje ograniczenia. Często nie wiem, kiedy i jak do mnie przychodzisz. Po owocach mogę odkryć, że spotkałem Ciebie.

O łaskę otwarcia na uzdrowienie, bym w wydarzeniach życia słyszał Twoje słowa: „Otwórz się”, proszę Cię, Panie. Amen.

Razem z Maryją módlmy się o łaskę uzdrowienia: Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo…

 

SPOTKANIE SZÓSTE – szósty dzień nowenny

Uzdrowienie niewidomego

„Przyprowadzili Mu niewidomego i prosili, żeby się go dotknął. On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał: «Czy widzisz co?» A gdy przejrzał, powiedział: «Widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich niby drzewa». Potem znowu położył ręce na jego oczy. I [tamten] przejrzał zupełnie, i został uzdrowiony”.

(Mk 8,22-26)

Przyprowadzili Mu niewidomego, a On ujął go za rękę. Dotknął oczu i zapytał „Czy widzisz?”. Szczerze wyznał, że nie widzi wszystkiego. Nie do końca został uzdrowiony, a przecież Jezus mógł przywrócić wzrok jednym dotknięciem. Dlaczego tego nie uczynił? On zna możliwości ludzkich oczu. Wie, że w drodze powracania do zdrowia człowiek potrzebuje czasu, potrzebuje dłuższej bliskości z Jezusem, by widzieć jasno i wyraźnie. Czy chcę być uzdrowiony ze swojej ślepoty? Czy zdaję się na prowadzenie Jezusa ku uzdrowieniu?

Boże, dostrzeżenie prawdziwego obrazu o mnie samym i otaczającej mnie rzeczywistości może mnie przerosnąć. Delikatnie dotykasz mych oczu. Pragniesz, bym w dialogu z Tobą był prawdziwy i szczęśliwy, bym dostrzegł coś, czego nie widziałem, a wtedy będę szczęśliwy.

O łaskę wdzięczności za doświadczenia, dzięki którym zmienia się moje życie, proszę Cię, Panie. Amen.

Razem z Maryją módlmy się o łaskę uzdrowienia: Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo…

 

SPOTKANIE SIÓDME – siódmy dzień nowenny

Uzdrowienie chromego nad sadzawką

„W Jerozolimie zaś znajduje się sadzawka Owcza, nazwana Betesda. (…) Anioł zstępował w stosownym czasie i poruszał wodę. A kto pierwszy wchodził po poruszeniu się wody, doznawał uzdrowienia. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat trzydziestu ośmiu cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już długi czas, rzekł do niego: «Czy chcesz stać się zdrowym?» Odpowiedział Mu chory: «Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja sam już dochodzę, inny wchodzi przede mną». Rzekł do niego Jezus: «Wstań, weź swoje łoże i chodź!». Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje łoże i chodził”.

(J 5,1-15)

Sadzawka Betesda, wokół mnóstwo chorych… Pewien chromy pragnął być zdrowy, chciał wejść do poruszonej w sadzawce wody jako pierwszy, bo tylko wtedy mógł zostać uzdrowiony. Wiedział, gdzie jest miejsce uzdrowień. Czynił, co mógł, aby tam dotrzeć, ale nie był w stanie tego uczynić. Doświadczał jakby porażki w drodze do uzdrowienia. Otwarty na działanie łaski, nawet nie wiedząc o tym, słuchał słów Jezusa. Został uzdrowiony przez Niego przed wejściem do sadzawki w sposób nieoczekiwany.

Czy pragnę być uzdrowiony? Czy chcę spotkać się z Jezusem w doświadczeniu moich porażek?

Panie, Ty widzisz, że czynię wszystko co mogę, więcej już nie potrafię. Nie ma kto mi pomóc. Jestem bezradny. Dziękuję Ci, Boże, że dostrzegasz moje cierpienie i pragnienia. Proszę Cię, pochyl się nade mną w moim zmaganiu.

O łaskę uzdrowienia sytuacji, w której jestem i której nie potrafię zmienić, proszę Cię, Panie. Amen.

Razem z Maryją módlmy się o łaskę uzdrowienia: Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo…

 

SPOTKANIE ÓSME – Uzdrowienie paralityka

„Wtem jacyś ludzie, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed Nim. Nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób go przynieść, wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa. On, widząc ich wiarę, rzekł: «Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy». (…) «Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu!». I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich; wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: «Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj»”.

(Łk 5,17-26)

Sparaliżowany nie był w stanie dotrzeć do Jezusa. Chory grzesznik leży na łożu. Inni uczynili wszystko, by znalazł się przed Jezusem. Wierzyli w Jego moc. Jezus, zadziwiony ich wiarą, odpuszcza paralitykowi grzechy. Na słowa Jezusa [ten] wstaje. Bierze swoje łoże i wraca do domu. Milczący i bierny świadek wydarzenia, który doświadczając przebaczenia, jest zdolny, by chodzić i wielbić Boga. „Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich i wielbili Boga”.

Czy chcę dostrzec, jaki grzech czyni mnie sparaliżowanym, że nie mogę poruszać się samodzielnie? Czy chcę, aby Jezus uwolnił mnie od mojego grzechu? Czy dostrzegam wokół siebie osoby chore i przyprowadzam je do Ciebie?

Panie, odpuszczenie przez Ciebie grzechów zmienia życie każdego człowieka. Każdy może zostawić swoje łoże i chodzić, czerpiąc siłę z przebaczenia, odnaleźć radość w wielbieniu Ciebie. Panie, pragnę, abyś uwolnił mnie od grzechów, co uzdolni mnie do radosnego oddania mego życia dla Ciebie i bliźnich.

O spotkanie ludzi, którzy swą wiarą przyniosą mnie do Ciebie, proszę Cię, Panie. Amen.

Razem z Maryją módlmy się o łaskę uzdrowienia: Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo…

 

SPOTKANIE DZIEWIĄTE – Uzdrowienie człowieka z uschłą ręką

„Idąc stamtąd, wszedł do ich synagogi. A [był tam] człowiek, który miał uschłą rękę. Zapytali Go, by móc Go oskarżyć: «Czy wolno uzdrawiać w szabat?» Lecz On im odpowiedział: «Kto z was, jeśli ma jedną owcę i jeżeli mu ta w dół wpadnie w szabat, nie chwyci i nie wyciągnie jej? O ileż ważniejszy jest człowiek niż owca! ». Wtedy rzekł do owego człowieka: «Wyciągnij rękę!». Wyciągnął, i stała się znów tak zdrowa jak druga”.

(Mt 12,9-14)

Jezus spotyka się w synagodze z faryzeuszami, chce być pośród nich. Jest tam też człowiek z uschłą ręką. Ten milczy, ale musi wyciągnąć rękę, odsłonić chore miejsce przed Jezusem i innymi. Na pewno chce żyć jako zdrowy. Jezus, wypowiadając „Wyciągnij rękę”, mówi – ty jesteś najważniejszy. Jezus zawsze dostrzega chorego i jego biedę. Ktoś, kto cierpi, jest zawsze dla Niego najważniejszy.

Co we mnie usycha? Co oczekuje na dotknięcie Jezusa? Czy zdecyduję się odsłonić to, co we mnie chore, czego mogę się wstydzić?

Boże, w moim cierpieniu zawsze gotów jesteś zająć się mną. Zawsze chcesz działać w mym życiu, wydobywać mnie i przywracać zdrowie temu, co we mnie uschło.

O łaskę wdzięczności za sytuacje, które ujawniają chore we mnie miejsca, które Ty chcesz uzdrowić, proszę Cię, Panie. Amen.

Razem z Maryją módlmy się o łaskę uzdrowienia: Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo…

 

DIABEŁ TKWI W POKUSACH

Co Franek za papież – najwyższa władza, że daje się kusić i oszukiwać. Taki starzec a  nie nauczył się jeszcze jak odróżnić Pana Boga od lucyfera? Gdyby chciał być pobożny i wierny Bogu Wszechmogącemu to by uznał Boga Zbawiciela KRÓLEM KAŻDEGO NARODU i Bóg Władca by nie pozwolił nikogo oszukiwać, bo Bóg jest Miłością –  czy on nie wie o tym? Niech odejdzie, bo sobie nie radzi – jest za stary. Bóg – KRÓL zamieni serca wszystkich grzeszników i na świecie zapanuje POKÓJ i SZACUNEK do wszystkiego. mk.

 

DIABEL TKWI W POKUSACH

Wtorek, 20 października 2020

ŚW. JANA KANTEGO, PREZBITERA

Uczony święty | Niedziela.pl

 

Z pisma papieża Klemensa XIII

Tylko Bóg był w jego sercu i na jego ustach

 

Nikt nie zaprzeczy, że Jan Kanty, który w Akademii Krakowskiej przekazywał wiedzę zaczerpniętą z najczystszego źródła, jest godny zaliczenia do wybranego grona znamienitych mężów, wyróżniających się wiedzą i świętością. Postępowali oni tak, jak nauczali, i stawali w obronie prawdziwej wiary przeciwko tym, którzy ją zwalczali. W tych czasach, gdy w sąsiednich krajach panowały błędy i odszczepieństwo, on nawoływał do zachowania chrześcijańskiej postawy i obyczajów, a to, co głosił z ambony i wyjaśniał wiernym, potwierdzał swoją pokorą, czystym życiem, miłosierdziem, umartwieniem i wielu innymi cnotami, cechującymi prawdziwego kapłana i niestrudzonego pracownika. 
Jan Kanty stał się więc chlubą i ozdobą wykładowców tejże Akademii; zostawił też przepiękny przykład przyszłym pokoleniom, by się ze wszystkich sił starały naśladować ten wzór doskonałego mistrza i przykładały wiernie do nauczania wiedzy świętych oraz innych umiejętności tylko na chwałę i uwielbienie Boga. 
Z pobożnością, z którą się odnosił do spraw Bożych, łączył on pokorę. Chociaż przewyższał wszystkich swoją wiedzą, miał się jednak za nic i nigdy się nie wywyższał ponad innych. Co więcej, pragnął być wzgardzonym i niepoważanym, a tych, którzy go obmawiali i byli mu nieprzychylni, znosił z pogodą ducha. 
Tej pokorze towarzyszyła rzadko spotykana dziecięca prostota. W jego słowach i postępowaniu nie było fałszu ani obłudy: co myślał, to i mówił. A gdy spostrzegł, że jego słowa, choć słuszne, wzbudzały niekiedy niezadowolenie, wtedy przed przystąpieniem do ołtarza usilnie prosił o wybaczenie, choć winy nie było po jego stronie. Codziennie po ukończeniu swoich zajęć udawał się z Akademii prosto do kościoła, gdzie się długo modlił i adorował Chrystusa utajonego w Najświętszym Sakramencie. Tak więc zawsze Boga tylko miał w sercu i na ustach.

Święty Jan Kanty

Jan urodził się 24 czerwca 1390 r. w Kętach (ok. 30 km od Oświęcimia). Do naszych czasów przetrwało ok. 60 dokumentów z jego autografem, stąd wiemy, że podpisywał się najczęściej po łacinie jako Jan z Kęt (Johannes de Kanti, Johannes de Kanty, Johannes Kanti i Joannes Canthy). Po ukończeniu szkoły w Kętach, która musiała stać na wysokim poziomie, zapisał się w 1413 r. na Uniwersytet Jagielloński (miał wówczas już 23 lata). Studia przebiegały pomyślnie, o czym świadczą daty osiąganych stopni naukowych. Najpierw studiował nauki wyzwolone na wydziale artium, gdzie głównym wykładanym przedmiotem była filozofia Arystotelesa. Tu uzyskał w 1415 roku stopień bakałarza, a trzy lata później w styczniu 1418 roku został magistrem filozofii. Objął wówczas funkcję wykładowcy. Stanowisko to było wówczas bezpłatne. Dlatego na swoje utrzymanie Jan zarabiał prywatnymi lekcjami i pomocą duszpasterską jako kapłan (nie znamy dokładnej daty ani miejsca święceń kapłańskich, ale musiało to być między 1418 a 1421 rokiem).
W 1421 r. na prośbę bożogrobców z Miechowa Akademia Krakowska wysłała Jana Kantego w charakterze kierownika do tamtejszej szkoły klasztornej. Spędził tam osiem lat (1421-1429). Zadaniem szkoły było przede wszystkim kształcenie kleryków zakonnych. Wolny czas Jan spędzał na przepisywaniu rękopisów, które były mu potrzebne do wykładów. Wśród zachowanych kopii są pisma Ojców Kościoła, św. Augustyna, św. Tomasza, a także Arystotelesa. W Miechowie Jan Kanty pełnił równocześnie obowiązki kaznodziei przy kościele klasztornym. Musiał również interesować się w pewnej mierze muzyką, gdyż odnaleziono drobne fragmenty zapisów pieśni dwugłosowych, skreślonych jego ręką.
W roku 1429 zwolniło się miejsce w jednym z kolegiów Akademii Krakowskiej. Przyjaciele natychmiast zawiadomili o tym Jana i sprowadzili go do Krakowa. Kolegium dawało pewną stabilizację – zapewniało bowiem utrzymanie i mieszkanie. Profesorowie w kolegiach mieszkali razem i wiedli życie na wzór zakonny. W początkach Uniwersytetu tych kolegiów było niewiele i były bardzo małe. Dlatego niełatwo było w nich o miejsce.
Gdy tylko Jan wrócił do Krakowa, objął wykłady na wydziale filozoficznym. Równocześnie jednak zaczął studiować teologię (miał wówczas już ok. 40 lat). Jednocześnie jako profesor wykładał traktaty, które przypadły mu – ówczesnym zwyczajem – przez losowanie. Z nielicznych zapisków wiemy, że komentował logikę, potem fizykę i ekonomię Arystotelesa. Na tym wydziale piastował także urząd dziekański w półroczach zimowych: 1432/1433, 1437/1438 oraz w półroczu letnim 1438. Od roku 1434 sprawował także urząd rektora Kolegium Większego.
W roku 1439 zdobył tytuł bakałarza z teologii. Pod kierunkiem swojego mistrza studiował Pismo święte, potem cztery księgi Piotra Lombarda, wreszcie teologię ścisłą. Co pewien czas trzeba było zdawać egzaminy, brać udział w dysputach, mówić kazania i prowadzić ćwiczenia. Ponieważ Jan był równocześnie profesorem filozofii, dziekanem i rektorem Kolegium Większego, nie dziw, że jego studia teologiczne wydłużyły się aż do 13 lat. Dopiero w roku 1443 uzyskał tytuł magistra teologii, który był wówczas jednoznaczny z doktoratem.
W roku 1439 został kanonikiem i kantorem kapituły św. Floriana w Krakowie oraz proboszczem w Olkuszu. Nie był jednak w stanie pogodzić obowiązków duszpasterskich i uniwersyteckich. Po kilku miesiącach zrzekł się probostwa w Olkuszu. Hagiografowie zgodnie podkreślają, że beż żalu zrezygnował ze sporych dochodów. Fakt, że został wybrany na kantora, świadczy, że musiał znać się na muzyce. Urząd ten nakładał bowiem obowiązek opieki nad muzyką i śpiewem liturgicznym.
Po uzyskaniu stopnia magistra (mistrza) teologii w roku 1443 Jan Kanty poświęcił się do końca życia wykładom z tej dziedziny. Pośród tych rozlicznych zajęć Jan znajdował jeszcze czas na przepisywanie manuskryptów. Jego rękopisy liczą łącznie ponad 18 000 stron. Biblioteka Jagiellońska przechowuje je w 15 grubych tomach. Część z nich znajduje się w Bibliotece Watykańskiej. Własnoręcznie przepisał 26 kodeksów. Zapewne sprzedawał je nie tyle na swoje utrzymanie, gdyż miał je wystarczające, ile raczej na dzieła miłosierdzia i na pielgrzymki. Jest rzeczą pewną, że w roku 1450 udał się do Rzymu, aby uczestniczyć w roku świętym i uzyskać odpust jubileuszowy. Prawdopodobnie do Rzymu pielgrzymował więcej razy, aby w ten sposób okazać swoje przywiązanie do Kościoła i uzyskać odpusty. Dyskusyjna jest natomiast pielgrzymka do Ziemi Świętej, o której piszą niektórzy biografowie. Niewykluczone, że Jan Kanty pielgrzymował nie do grobu świętego, ale do jego kopii w miechowskim kościele bożogrobców.
Był człowiekiem żywej wiary i głębokiej pobożności. Słynął z wielkiego miłosierdzia. Nie mogąc zaradzić nędzy, wyzbył się nawet własnego odzienia i obuwia. Wielokrotne dzielił się posiłkiem z biednymi. Legenda mówi, że zdarzało się, iż wiktuały dane potrzebującemu bliźniemu w cudowny sposób odnawiały się na talerzu Jana. Będąc rektorem Akademii, zapoczątkował tradycję odkładania ze stołu profesorów części pożywienia codziennie dla jednego biednego. Dbał także o ubogich studentów, których wspomagał z własnych, skromnych zasobów. Przez całe życie nie zaniechał działalności duszpasterskiej. Wiemy, że krzewił kult eucharystyczny i zachęcał do częstego przyjmowania Komunii świętej, a wiele czasu poświęcał pracy w konfesjonale.
Pomimo bardzo pracowitego i pokutnego życia, jakie Jan prowadził, dożył 83 lat. Zmarł w Krakowie 24 grudnia 1473 r. Istniało tak powszechne przekonanie o jego świętości, że od razu pochowano go w kościele św. Anny pod amboną. W 1621 r. synod biskupów w Piotrkowie wniósł prośbę do Stolicy Apostolskiej o rozpoczęcie procesu kanonicznego. Prace przygotowawcze rozpoczęto w roku 1628. W roku 1625 napisano życiorys Jana. Dla kanonizacji przygotowano jeszcze jeden żywot, według schematu przysłanego kwestionariusza. Beatyfikacja nastąpiła 27 września 1680 r. Dokonał jej papież bł. Innocenty XI. Kanonizacji – łącznie ze św. Józefem Kalasantym – dokonał Klemens XIII 16 lipca 1767 r.
Kult św. Jana Kantego jest do dnia dzisiejszego żywy. Jest on bowiem czczony przede wszystkim jako patron uczącej się i studiującej młodzieży. Poświęcił jej przecież prawie całe swoje życie, aż 55 lat profesury. Jest także patronem Polski, archidiecezji krakowskiej i Krakowa; profesorów, szkół katolickich i „Caritasu”.W ikonografii św. Jan przedstawiany jest w todze profesorskiej. Często w ręku ma krzyż. Bywa ukazywany w otoczeniu studentów lub ubogich. Jego atrybutami są: scalony dzbanek, obuwie, które daje ubogiemu, pieniądze wręczane zbójcom, różaniec.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy za przykładem świętego Jana Kantego, kapłana, doskonalili się w umiejętności świętych, † i okazując miłosierdzie wszystkim ludziom, * otrzymali od Ciebie przebaczenie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

BÓG – RODZINA – OJCZYZNA

 

Jan Z. Potocki złożył petycje u władz
okupacyjnych Polski w obronie Narodu Polskiego – wywiad
https://www.youtube.com/watch?v=iyXsLtBqnQM

Jan Z.Potocki Manifestacja, Złożenie Pism w
Pałacu Prezydenckim i KPRM – Cała Relacja
https://www.youtube.com/watch?v=FEHHVOD0atE

 

                Bóg Honor Ojczyzna – zapraszamy na odsÅ‚oniÄ™cie Pomnika PamiÄ™ci ObroÅ„ców SuwerennoÅ›ci i NiepodlegÅ‚oÅ›ci RP - MrÄ…gowo - Miasto Ludzi Aktywnych - Oficjalna strona miasta MrÄ…gowa

 
                                      

Panie Jezu, czy akceptujesz Jana Potockiego jako Prezydenta Polski i czy rzeczywiście on jest pokrzywdzony przez obecny Rząd w Polsce? 

    PAN JEZUS

       „Ten człowiek jest właściwym Prezydentem Polski i powinien być na stanowisku Prezydenta. Niestety w Polsce przed i po wojnie to kłamstwo, ohyda i zdrada Narodu Polskiego przez uzurpowaną władzę polityczną.

Niestety władza religijna nie pomogła Janowi Potockiemu, a powinna, gdyż  biskupi sprzymierzyli się z atakującymi Polskę – waszą Ojczyznę. Te wszystkie wydarzenia następowały niezgodnie z Wolą Moją. Prosiła Moja wybrana Faustyna, to ci pyszni biskupi prześladowali ją zamiast zapytać Mnie – Przełożonego. Przecież żyję i Jestem na Ziemi, aby pomagać ludziom, ale niestety duchowni okazali się faryzeuszami. Do tej pory zachowanie biskupów  i kardynałów jest podobne i wrogie w stosunku do Mnie – Boga i do was ludzi wiernych Mnie Bogu. Gdyby prosili Ducha Świętego o natchnienia oraz Faustynę, to Polska otrzymałaby dużo Łask Moich, ale ci pyszni i wyrafinowani biskupi i kardynałowie mścili się na niej i na was, bo przez Faustynę bym pomógł Polsce i nawet nie byłoby wojny, lub w mniejszej skali. Oczywiście, ci pyszni duchowni już mają zapłatę Moją za nieposłuszeństwo Bogu. Ja nie umiem zrozumieć – prawe 2000 lat przychdzę z Nieba, przypominam, chcę pomagać, a ci niby Moi Apostołowie, którymi powinni być – nienawidzą Mnie. Bo gdyby mógł być prezydentem Jan Potocki, to w Episkopacie byliby katolicy   i żyliby z Bogiem w przyjaźni. Tak działa pycha, nieposłuszeństwo Bogu i samouwielbianie – niezgoda więc jest i nieszczęscia. 

    Ponieważ Jan Potocki był bardzo pomijany gdy były zorganizowane Wybory na prezydenta w Polsce, to Bóg Ojciec wytypował na prezydenta Polski Grzegorza Brauna, lecz niestety wasze głosy w dalszym ciągu są posyłane lucyferowi i jego błaznom i tak macie jak sobie wybraliście ku niezadowoleniu  Mojemu i ku waszemu zniewoleniu i Państwa waszego. Jezus Przyjaciel”. 

                                     —————————–— 

  Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie w Kościele – 26.09.20 r. 

 

Gdyby cały Episkopat przestrzegał i wypełniał Przykazania Boże i Dwa Przykazania Miłości to biskupi i kardynałowie by kochali swego Zbawiciela i czym prędzej sami obdarzyliby Go najpiękniejszymi Tytułami i uznaliby Boga naszym Panem i KRÓLEM POLSKI a zapanowałby POKÓJ w POLSCE i na Świecie. Wobec tego nie są Polakami ani katolikami. To jest straszne, żeby Bóg prosił grzeszników a oni Cudownego Przyjaciela nie słuchają. Wybierają wojny, kary Boże i piekło wieczne dla siebie.

   TO JEST STRASZNE, ŻEBY MIŁOSIERDZIE BOŻE CZEKAŁO AŻ 50 LAT NA UZNANIE.

Wtorek, 15 września 2020

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY BOLESNEJ

EWANGELIA  (J 19,25-27)
 
Maryja pod krzyżem Jezusa
 
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
 
Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

15 września – Najświętszej Maryi Panny Bolesnej | Parafia Zwiastowania Pańskiego |

 
Kazanie św. Bernarda, opata

Pod krzyżem stała Matka

O męczeństwie Dziewicy Maryi mówi zarówno proroctwo Symeona, jak też samo opowiadanie o męce Pana. „Oto Ten – powiedział o Dziecięciu starzec Symeon – przeznaczony jest na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę – zwrócił się do Maryi – przeniknie miecz”. 
O Święta Matko! Miecz naprawdę przeniknął Twoją duszę. Bo zresztą jedynie przenikając duszę Matki, mógł dosięgnąć ciała Syna. Kiedy więc Twój Jezus – wszystkich oczywiście, ale szczególnie Twój – oddał ducha, sroga włócznia nie dotknęła Jego duszy. Umarłemu, któremu nie mogła już zaszkodzić niemiłosierna włócznia, otworzyła bok, Tobie zaś przeszyła serce. Jego duszy tam już nie było, ale Twoja nie mogła się stamtąd oderwać. Straszny ból przeszył Twoją duszę, toteż zupełnie słusznie nazywamy Cię więcej niż Męczennicą, ponieważ ból współcierpienia przewyższa udrękę ciała. 
Czyż bowiem nie były dla Ciebie czymś więcej niż miecz owe słowa, rzeczywiście przeszywające duszę i przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha: „Niewiasto, oto syn Twój”. Cóż za niezwykła wymiana! W miejsce Jezusa dany Ci jest Jan, sługa zamiast Pana, uczeń zamiast Nauczyciela, syn Zebedeusza zamiast Syna Bożego; zwykły człowiek zamiast prawdziwego Boga. Twej niezrównanie czułej duszy jak mogły nie przeszyć słowa, których samo tylko przypomnienie kruszy zupełnie nasze serca, choć są z kamienia i żelaza. 
Nie dziwmy się, bracia, kiedy się mówi, że Maryja stała się męczennicą w duchu. Dziwić się może ten, kto nie pamięta, że Paweł pośród najcięższych grzechów pogan wymienia brak wrażliwości. Dalekie to było od serca Maryi, dalekie niech będzie od Jej sług. 
Ktoś jednak może powiedzieć: „Czyż nie wiedziała wcześniej, że Jezus umrze?” Niewątpliwie. „Czyż nie ufała, że wkrótce zmartwychwstanie?” Zapewne. „I pomimo to cierpiała widząc Ukrzyżowanego?” Bardzo. A zresztą kimże jesteś, jakże rozumujesz, skoro trudniej ci przyjąć współcierpienie Maryi niż cierpienie Syna Maryi? On mógł umrzeć w ciele, Ona zaś nie mogła współcierpieć w duchu? W Chrystusie sprawiła to miłość, ponad którą większej nie miał nikt. W Maryi – miłość, z którą żadna inna, poza Chrystusową, nie może się równać.
„Oto Ten przeznaczony jest na upadek… A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu” (Łk 2, 34a. 35).

Maryja siedmiokrotnie przebita mieczem boleściTymi słowami prorok Symeon, podczas ofiarowania Jezusa w świątyni, zapowiedział Maryi cierpienie. Maryja, jako najpokorniejsza i najwierniejsza Służebnica Pańska, miała szczególny udział w dziele zbawczym Chrystusa, wiodącym przez krzyż.

Przez wiele stuleci Kościół obchodził dwa święta dla uczczenia cierpień Najświętszej Maryi Panny: w piątek przed Niedzielą Palmową – Matki Bożej Bolesnej oraz 15 września – Siedmiu Boleści Maryi. Pierwsze święto wprowadzono najpierw w Niemczech w roku 1423 w diecezji kolońskiej i nazywano je „Współcierpienie Maryi dla zadośćuczynienia za gwałty, jakich dokonywali na kościołach katolickich husyci”. Początkowo obchodzono je w piątek po trzeciej niedzieli wielkanocnej. W roku 1727 papież Benedykt XIII rozszerzył je na cały Kościół i przeniósł na piątek przed Niedzielą Palmową.
Drugie święto ma nieco inny charakter. Czci Maryję jako Matkę Bożą Bolesną i Królową Męczenników nie tyle w aspekcie chrystologicznym, co historycznym, przypominając ważniejsze etapy i sceny dramatu Maryi i Jej cierpień. Święto to jako pierwsi zaczęli wprowadzać serwici. Od roku 1667 zaczęło się ono rozszerzać na niektóre diecezje. Pius VII w roku 1814 rozszerzył je na cały Kościół, a dzień święta wyznaczył na trzecią niedzielę września. Papież św. Pius X ustalił je na 15 września. W Polsce oba święta rychło się przyjęły. Już stary mszał krakowski z 1484 r. zawiera Mszę De tribulatione Beatae Virginis oraz drugą: De quinque doloribus B. M. Virginis. Również mszały wrocławski z 1512 roku i poznański z 1555 zawierają te Msze.
Oba święta są paralelne do świąt Męki Pańskiej, są w pewnym stopniu ich odpowiednikiem. Pierwsze bowiem święto łączy się bezpośrednio z Wielkim Tygodniem, drugie zaś z uroczystością Podwyższenia Krzyża świętego. Ostatnia zmiana kalendarza kościelnego zniosła pierwsze święto, obchodzone przed Niedzielą Palmową.

Od XIV w. często pojawiał się motyw siedmiu boleści Maryi. Są nimi:
1. Proroctwo Symeona (Łk 2, 34-35)
2. Ucieczka do Egiptu (Mt 2, 13-14)
3. Zgubienie Jezusa (Łk 2, 43-45)
4. Spotkanie z Jezusem na Drodze Krzyżowej (Ewangelie o nim nie wspominają)
5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa (Mt 27, 32-50; Mk 15, 20b-37; Łk 23, 26-46; J 19, 17-30)
6. Zdjęcie Jezusa z krzyża (Mk 15, 42-47; Łk 23, 50-54; J 19, 38-42)
7. Złożenie Jezusa do grobu (Mt 27, 57-61; Mk 15, 42-47; Łk 23, 50-54; J 19, 38-42)

Maryja BolesnaJest rzeczą niezaprzeczalną, że Maryja wiele wycierpiała jako Matka Zbawiciela. Nie wiemy, czy dokładnie wiedziała, co czeka Jej Syna. Niektórzy pisarze kościelni uważają to za rzecz oczywistą. Ich zdaniem, skoro Maryja została obdarzona szczególniejszym światłem Ducha Świętego odnośnie do rozumienia ksiąg świętych, gdzie w wielu miejscach i nieraz bardzo szczegółowo jest zapowiedziana męka i śmierć Zbawiciela świata, to również wiedziała o przyszłych cierpieniach Syna. Inni pisarze, powołując się na miejsca, gdzie kilka razy jest podkreślone, że Maryja nie rozumiała wszystkiego, co się działo, są przekonani, że Maryja nie była wtajemniczona we wszystkie szczegóły życia i śmierci Jej Syna.
Maryja nie była tylko biernym świadkiem cierpień Pana Jezusa, ale miała w nich najpełniejszy udział. Jest nie do pomyślenia nawet na płaszczyźnie samej natury, aby matka nie doznawała cierpień na widok umierającego syna. Maryja cierpiała jak nikt na ziemi z ludzi. Zdawała sobie bowiem sprawę z tego, że Jej Syn jest Zbawicielem rodzaju ludzkiego.

Wśród świętych, którzy wyróżniali się szczególniejszym nabożeństwem do Matki Bożej Bolesnej, należy wymienić siedmiu założycieli zakonu serwitów (w. XIII), św. Bernardyna ze Sieny (+ 1444), bł. Władysława z Gielniowa (+ 1505), św. Pawła od Krzyża, założyciela pasjonistów (+ 1775) i św. Gabriela Perdolente, który sobie obrał imię zakonne Gabriel od Boleści Maryi (+ 1860).

Ikonografia chrześcijańska zwykła przedstawiać Matkę Bożą Bolesną w trojaki sposób: najdawniejsze wizerunki pokazują Maryję pod krzyżem Chrystusa, nieco późniejsze (od XIV w.) w formie Piety, czyli jako rzeźbę lub obraz Maryi z Jezusem złożonym po śmierci na Jej kolanach. W tym czasie pojawiają się obrazy i figury Maryi z mieczem, który przebija jej pierś lub serce. Potem pojawia się więcej mieczy – do siedmiu włącznie. Znany jest także średniowieczny hymn Stabat Mater, opiewający boleści Maryi. Wątek współcierpienia Maryi w dziele odkupienia znajduje swoje odzwierciedlenie także w znanym polskim nabożeństwie wielkopostnym (Gorzkie Żale).

Przez wspomnienie Maryi Bolesnej uświadamiamy sobie cierpienia, jakie były udziałem Matki Bożej, która – jak nikt inny – była zjednoczona z Chrystusem, również w Jego męce, cierpieniu i śmierci.

Czytaj dalej

                                             PADRE JAREK » Oficjalna strona ks. JarosÅ‚awa » ÅšwiÄ™ta Maria ...

Homilia św. Grzegorza Wielkiego, papieża


Gorąco pragnęła Chrystusa

 

Przyszedłszy do grobu Maria Magdalena nie znalazła ciała Pana. Pomyślała więc, iż zostało zabrane, i doniosła o tym uczniom. Ci przyszli, zobaczyli i przekonali się, że tak właśnie jest, jak im powiedziała niewiasta. Ewangelia mówi o nich dalej: „Uczniowie zatem powrócili znowu do siebie”; i dodaje: „Maria natomiast stała przed grobem płacząc”. 
Z tego widać, jak wielką miłością pałało serce Marii, skoro nawet po odejściu uczniów nie odstąpiła od grobu Pana. W dalszym ciągu szukała Tego, którego nie znalazła. Płakała szukając i ogarnięta żarem miłości gorąco tęskniła za Tym, o którym sądziła, iż został zabrany. I stało się, że tylko ta zobaczyła wówczas Jezusa, która pozostała, aby szukać. Dopełnieniem bowiem czynu dobrego jest wytrwałość, według słów Prawdy: „Kto wytrwa do końca, będzie zbawiony”. 
Szukała i nie znalazła. Szukała dalej wytrwale i znalazła; tęsknota rosła w miarę upływu czasu, kiedy zaś stała się wielką, osiągnęła cel swoich pragnień. Święta bowiem tęsknota rośnie, gdy nie znajduje przedmiotu swych pragnień. Gdy zaś czekanie usuwa tęsknotę, oznacza to, iż nie była to prawdziwa tęsknota. Taką właśnie prawdziwą tęsknotę przeżywał każdy, kto zdobył prawdę. Dlatego Dawid powiada: „Dusza moja pragnie Boga żywego, kiedyż przyjdę i ujrzę Boże oblicze”. Natomiast Kościół w Pieśni nad pieśniami woła: „Zraniona jestem miłością”. Zaś nieco dalej: „Omdlewa moja dusza”. 
„Niewiasto, czemu płaczesz! Kogo szukasz?” Zostaje zapytana o przyczynę bólu, aby tym bardziej wzrosła jej tęsknota, aby wymieniając imię poszukiwanego, tym większą zapłonęła ku Niemu miłością. 
Mówi jej Jezus: „Mario”. Kiedy zawołał: „Niewiasto”, nie został rozpoznany; teraz oto woła po imieniu, jak gdyby chciał powiedzieć: „Rozpoznaj, Kto ciebie rozpoznał!” Maria nazwana po imieniu rozpoznaje Stwórcę i natychmiast woła: „Rabbuni”, to jest „Nauczycielu”; albowiem Ten, którego szukała na zewnątrz, pouczał ją wewnętrznie, jak należy Go szukać.

Święta Maria Magdalena
Według biblijnej relacji Maria pochodziła z Magdali – „wieży ryb” nad Jeziorem Galilejskim, ok. 4 km na północny zachód od Tyberiady. Jezus wyrzucił z niej siedem złych duchów (Mk 16, 9; Łk 8, 2). Odtąd włącza się ona do grona Jego słuchaczy i wraz z innymi niewiastami troszczy się o wędrujących z Nim ludzi.
Po raz drugi wspominają o niej Ewangeliści pisząc, że była ona obecna podczas ukrzyżowania i śmierci Jezusa (Mk 15, 40; Mt 27, 56; J 19, 25) oraz zdjęcia Go z krzyża i pogrzebu. Maria Magdalena była jedną z trzech niewiast, które udały się do grobu, aby namaścić ciało Ukrzyżowanego, ale grób znalazły pusty (J 20, 1). Kiedy Magdalena ujrzała kamień od grobu odwalony, przerażona, że Żydzi zbezcześcili ciało ukochanego Zbawiciela, wyrzucając je z grobu w niewiadome miejsce, pobiegła do Apostołów i powiadomiła ich o tym. Potem sama wróciła do grobu Pana Jezusa. Zmartwychwstały Jezus ukazał jej się jako ogrodnik (J 20, 15). Ona pierwsza powiedziała Apostołom, że Chrystus żyje (Mk 16, 10; J 20, 18). Dlatego też jest nazywana apostola Apostolorum – apostołką Apostołów, a Kościół przez długie stulecia recytował w jej święto uroczyste wyznanie wiary. Wschód i Zachód, oddając hołd Magdalenie, obchodzą jej pamiątkę tego samego dnia – 22 lipca.

Nie wiemy, co św. Łukasz miał na myśli, kiedy napisał o Marii Magdalenie, że Pan Jezus wypędził z niej siedem złych duchów. Św. Grzegorz I Wielki utożsamiał Marię Magdalenę z jawnogrzesznicą, o której na innym miejscu pisze tenże Ewangelista (Łk 7, 36-50), jak też z Marią, siostrą Łazarza, o której pisze św. Jan, że podobnie jak jawnogrzesznica u św. Łukasza, obmyła nogi Pana Jezusa wonnymi olejkami (J 11, 2). Współcześni bibliści, idąc za pierwotną tradycją i za ojcami Kościoła na Wschodzie, uważają jednak, że imię Maria miały trzy niewiasty nie mające ze sobą bliższego związku. Dotąd tak w liturgicznych tekstach, jak też w ikonografii Marię Magdalenę zwykło się przedstawiać w roli Łukaszowej jawnogrzesznicy, myjącej nogi Pana Jezusa. Najnowsza reforma kalendarza liturgicznego wyraźnie odróżnia Marię Magdalenę od Marii, siostry Łazarza, ustanawiając ku ich czci osobne dni wspomnienia. Marię Magdalenę nieraz utożsamiano także z Marią Egipcjanką, nierządnicą (V w.), która po nawróceniu miała żyć jako pustelnica nad Jordanem.
Kult św. Marii Magdaleny jest powszechny w Kościele tak na Zachodzie, jak i na Wschodzie. Ma swoje sanktuaria, do których od wieków licznie podążają pielgrzymi. W Efezie pokazywano jej grób i bazylikę wystawioną nad nim ku jej czci. Kiedy zaś Turcy zawładnęli miastem, jej relikwie miały zostać przeniesione z Efezu do Konstantynopola za cesarza Leona Filozofa (886-912). Kiedy krzyżowcy opanowali Konstantynopol (1202-1261), mieli przenieść relikwie Marii Magdaleny do Francji, do Vezelay, gdzie do dnia dzisiejszego doznają czci. We Francji jest jeszcze jedno sanktuarium św. Marii Magdaleny, w La Saint Baume, gdzie według legendy miała mieszkać przez 30 lat w jaskini jako pustelnica i pokutnica, kiedy ją w dziurawej łódce na pełne morze wywieźli Żydzi.

Maria Magdalena jest patronką zakonów kobiecych; Prowansji, Sycylii, Neapolu; dzieci, które mają trudności z chodzeniem, fryzjerów, kobiet, osób kuszonych, ogrodników, studentów i więźniów.

W ikonografii św. Maria Magdalena przedstawiana jest według tradycji, która utożsamiła ją z innymi Mariami. Ukazywana w długiej szacie z nakrytą głową; w bogatym książęcym wschodnim stroju lub jako pokutnica, której ciało osłaniają długie włosy; w malarstwie barokowym ukazywana bez odzieży lub półnago. Jej atrybutami są: dyscyplina, instrumenty muzyczne, krucyfiks, księga – znak jej misyjnej działalności, naczynie z olejkiem, kadzielnica, gałązka palmowa, czaszka, włosiennica, zwierciadło.

Módlmy się.

Boże, Twój Syn wybrał Marię Magdalenę na pierwszą zwiastunkę wielkanocnej radości, † spraw, abyśmy za jej wstawiennictwem i przykładem głosili Chrystusa zmartwychwstałego * i oglądali Go w Twojej chwale. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

                                        MODLITWY + OFIARY + POKUTY -Objawienia MARYI -RÓŻY DUCHOWNEJ- w ...

GDY NIEBO STAJE OTWOREM

Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe, obchodzono godzinę łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan, mój Boski Syn, Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej godziny łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu”.

Takie słowa usłyszała 68 lat temu pielęgniarka Pierina Gilli. 8 grudnia 1947 r., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej, Włoszce po raz kolejny objawiła się Maryja. Miało to miejsce w położonym u podnóża Alp niewielkim miasteczku w północnej Italii, oddalonym o 20 km od Bresci – Montichiari. W polskim tłumaczeniu nazwa tej miejscowości brzmi bardzo wymownie: „Jasne Góry”.

Powołana dla świata

P. Gilli urodziła się 3 sierpnia 1911 r. w San Giorgio pod Montichiari. Pochodziła z biednej, wielodzietnej rodziny. Gdy jej ojciec, Pancrazio, zmarł wskutek ran odniesionych podczas I wojny światowej, mała Pierina trafiła do sierocińca prowadzonego przez zakonnice. Wróciła do domu, kiedy jej matka, Rosa, powtórnie wyszła za mąż i sytuacja materialna rodziny znacznie się poprawiła. Pierina była jednak źle traktowana przez ojczyma. Aby powstrzymać jego agresję – jak wspominała – często śpiewała Litanię loretańską. W wieku 18 lat zaczęła pracować jako pielęgniarka w szpitalu. Przekonana o opiece Matki Bożej zamierzała wstąpić do zakonu. Jednak ze względu na słabe zdrowie i brak posagu nie została przyjęta. Mimo to nie poddała się. Złożyła prywatny ślub czystości i odmówiła zamążpójścia. Swoje powołanie kontynuowała w świecie. Głównym motywem duchowości Pieriny były praktyki pokutne. Ofiarowywała swoje cierpienia za przeżywających trudności kapłanów i osoby konsekrowane.

Ponownie starała się o przyjęcie do zakonu w 32 roku życia. Tym razem się udało. Wstąpiła do Zgromadzenia Służebnic Miłosierdzia. Jednak z powodu nawracających ciężkich chorób nie złożyła ślubów wieczystych. W wieku 35 lat po raz pierwszy miała widzenie Matki Bożej.

Trzy miecze, trzy róże

24 listopada 1946 r. podczas pracy w szpitalu ujrzała płaczącą Madonnę z trzema mieczami wbitymi w serce. Matka Boża wypowiedziała wówczas tylko trzy słowa: „Modlitwy, ofiary, pokuty!”. W kolejnym widzeniu Pierina ujrzała uśmiechniętą Maryję, której szatę zdobiły trzy róże: biała, czerwona i złota. Co oznaczają te kolory? Pierwszy mówi o czystości i wierności w wierze, drugi opowiada o dawaniu siebie i trwaniu przy Bogu, jeśli trzeba – aż po męczeństwo. Trzeci o świętości. Gdy ludzie Kościoła będą jak te trzy kwiaty, serce Maryi wypełni radość…

O swoich spotkaniach z Matką Bożą kobieta opowiedziała spowiednikowi. Don Luigi Bonomini, wicerektor w Montichiari, nie uwierzył jej jednak, nazywając wizje wytworem wyobraźni lub… przejedzenia. Pożegnał ją słowami: „W każdym razie milcz i… nie przychodź więcej opowiadać mi tych historyjek!”. Posłuszna Pierina zatem milczała, modląc się i pokutując w domowym zaciszu. Jednak Maryja wciąż do niej przychodziła. Kobieta widziała Madonnę w różnych miejscach: w szpitalnej sali, w domowej kaplicy i oratorium, w kościołach. Pielęgniarka doświadczyła także dręczenia złych duchów. Ujrzała również piekło, a w nim dusze potępionych zakonników i dostojników Kościoła, którzy zdradzili swą posługę, duchownych, którzy umarli w stanie grzechu śmiertelnego.

Kontynuacja Fatimy

Następne objawienia miały miejsce w kolejnych miesiącach 1947 r. – najczęściej w czasie modlitwy różańcowej. W lipcu Maryja obiecała instytutom religijnym i zgromadzeniom, że za większe Jej umiłowanie będzie je bardziej chronić: „Będą mieć piękny urodzaj powołań, mniej dusz będzie obrażać Pana grzechami śmiertelnymi, mniej będzie zdrad powołań, a wielka świętość sług Boga” – mówiła Matka Boża. Pragnieniem Maryi było także, by 13 dzień każdego miesiąca stał się dniem Jej poświęconym: „13 dnia każdego miesiąca sprawię, że zstąpi obfitość łask i wielka świętość na powołanych we wszystkich instytutach i zgromadzeniach, które mnie uczczą w ten sposób. Pragnę, aby 13 lipca każdego roku obchodzono święto Róży Mistycznej przez Mszę św., Komunię św., Różaniec i godzinę adoracji”. Znawcy objawień maryjnych twierdzą, że zaakcentowanie 13 dnia miesiąca i pojawienie się w jednym z widzeń Matki Bożej z Hiacyntą i Franciszkiem pokazuje, że wydarzenia w Montichiari odwołują się do zjawisk z Fatimy.

W licznych orędziach Matka Boża nawiązywała do wielkich objawień: w Lourdes – nazywając się Niepokalanym Poczęciem; w Fatimie – pragnąc, aby rozwijano w zgromadzeniach zakonnych nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca i czczono Ją pod wezwaniem Róży Duchownej (Mistycznej); na rue du Bac w Paryżu – nakazując wybicie medalika podobnego do tego z 1830 r., kiedy to miały miejsce objawienia św. Katarzynie Labouré.

Świadkami cudownych zdarzeń w Montichiari byli lekarze, pielęgniarki, kapelani szpitala i chorzy, którzy na co dzień przebywali z P. Gilli. Oprócz ekstaz obserwowali zapowiadane przez nią wydarzenie – z krzyża w szpitalnej kaplicy zaczęła wyciekać krew, którą Pierina otarła puryfikaterzem. Naoczni świadkowie potwierdzają, że widzieli tkaninę zaplamioną krwią. Kapelan szpitala przekazał ją miejscowemu biskupowi, a kuria zleciła fachowe badania. Matka Boża, niejako komentując to zjawisko, powiedziała tylko: „Żyjcie miłością”.

W tej godzinie uprosisz łaskę

7 grudnia 1947 r., w przeddzień uroczystości Niepokalanego Poczęcia, Matka Boża zapowiedziała Pierinie, że na drugi dzień ukaże się jej w bazylice w Montichiari. Nowina o objawieniu Maryi rozeszła się błyskawicznie. Pisała o tym nawet prasa. Do miasta ściągnęli pielgrzymi i ciekawscy. Przestronną katedrę wypełniła rzesza ludzi, w tym bardzo liczni kapłani. Pierina z trudem dostała się do wnętrza. Uklękła na środku bazyliki i zaczęła odmawiać Różaniec. Nagle przerwała pełnym zachwytu okrzykiem: „O, Matka Najświętsza!”. Zapanowała cisza. Pierina spoglądała na Maryję, która ukazała się jej na szerokich, białych schodach ozdobionych białymi, czerwonymi i złotymi różami – symbolami czystości, wierności i świętości. Najpierw powtórzyła z uśmiechem słowa, które w 1858 r. wypowiedziała w Lourdes: „Jestem Niepokalanym Poczęciem”, po czym zaczęła zstępować po schodach. Po zejściu z kilku stopni ogłosiła: „Jestem Maryja, pełna łaski, Matka mego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa”. Znowu zeszła niżej, mówiąc: „Przez swe przyjście do Montichiari chcę być znana jako Rosa Mystica. Jest mym życzeniem, by każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe, obchodzono godzinę łaski dla świata. Przez to nabożeństwo uzyskacie wiele łask duchowych i cielesnych”. Matka Najświętsza poprosiła, by przekazano Jej życzenie papieżowi Piusowi XII. Wyjaśniła też zasadę nabożeństwa: „Jeśli ktoś nie może w tym czasie nawiedzić kościoła, a będzie modlił się w południe w domu, ten także otrzyma za moim pośrednictwem wiele łask. Każdy, kto będzie modlić się w tej intencji i wylewał łzy pokuty, odnajdzie pewną drabinę niebieską, przez me macierzyńskie Serce będzie też miał zapewnioną opiekę i łaskę”. W tym momencie Matka Najświętsza ukazała wizjonerce swe serce, mówiąc: „Spójrz na to serce, które tak umiłowało ludzkość, ale większość ludzi tylko rzuca w nie obelgami. Jeśli dobrzy i źli zjednoczą się w modlitwie, dostąpią przez to serce miłosierdzia i otrzymają dar pokoju”. Maryja wyjaśniła: „Z powodu mego wstawiennictwa Pan wciąż powstrzymuje czas wielkiej kary”. Zapewniła, że już przygotowała dla swych dzieci morze łask.

Bezpośrednim skutkiem pierwszej godziny łaski miały być cudowne uzdrowienia m.in.: pięcioletniego sparaliżowanego chłopca, który wyszedł z katedry o własnych siłach, i kobiety od 12 lat cierpiącej na gruźlicę.

Siła kultu

Objawienia z Montichiari – mimo kultu wiernych (w latach 80 XX w. powszechną praktyką była cześć oddawana Róży Mistycznej w Jej figurach; imponująca jest lista miejsc, gdzie odnotowano krwawe łzy płynące z oczu Matki Bożej) – początkowo nie zostały uznane przez Kościół. Pierinie zasugerowano życie w ukryciu. Pokornie zastosowała się do zaleceń i przez wiele lat mieszkała we franciszkańskim klasztorze w Fontanelle, nie przywdziewając jednak habitu zakonnego. Zmarła 12 stycznia 1991 r. Jej grób i miejsca objawień odwiedza rocznie ponad 100 tys. pielgrzymów.

Biskup Brescii Giulio Sanguinetti, widząc jak statuy Maryi z trzema różami na piersiach lub też z trzema mieczami zdobywają świat, 15 sierpnia 2000 r. uznał kult Matki Bożej Róży Duchownej z objawień w Montichiari.

https://opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/echo201549-immaculata.html

                                                 Uzdrowienie przez MaryjÄ™: 2011

Modlitwy do Róży Duchownej

O Maryjo, Różo Duchowna, Matko Jezusa i nasza Matko! Ty jesteś naszą nadzieją, mocą i otuchą. Udziel nam z nieba Twego Matczynego i świętego błogosławieństwa w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego! Amen.

Różo Duchowna, Niepokalana Dziewico, Matko Łaski! Napełnieni czcią dla Twojego Boskiego Syna upadamy przed Tobą, aby wybłagać u Boga Jego miłosierdzie. Nie dla naszych zasług, ale przez dobroć Twojego Matczynego Serca prosimy o pomoc i łaski, wierząc, że nas wysłuchasz. Zdrowaś Maryjo…

Różo Duchowna, Matko Jezusa, Królowo Różańca Świętego i Matko Kościoła – Mistycznego Ciała Chrystusa – błagamy Cię o dar jedności i pokoju dla skłóconego świata i o wszystkie łaski, które mogą przyczynić się do odmiany serc tak wielu Twych dzieci. Zdrowaś Maryjo …

Różo Duchowna, Królowo Apostołów, spraw, aby wokół Twoich ołtarzy rozkwitły niezliczone zastępy nowych powołań kapłańskich i zakonnych, które świętością swego życia i żarliwą gorliwością w ratowaniu dusz potrafiłyby rozszerzyć na cały świat Królestwo Twojego Syna Jezusa! Zdrowaś Maryjo…

Witaj Królowo, Matko miłosierdzia… 

Różo Duchowna, Matko Kościoła, módl się za nami!

Modlitwy i prośby do Róży Duchownej

(polecane zwłaszcza przy odprawianiu nowenny)

Różo Duchowna, bądź błogosławiona o Matko Łaski Bożej! Ty podarowałaś światu swego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa, Dawcę Wszelkich Łask!

Różo Duchowna, bądź błogosławiona! Twój Boski Syn wyjednał nam łaskę przez swoją śmierć na krzyżu, a Ty współuczestniczyłaś w tym dziele, gdy miecz boleści przeniknął Twoją duszę!

Różo Duchowna, bądź błogosławiona! Tobie Ojciec Niebieski powierzył największy skarb niebios, Ciebie uczynił Panią i Rozdawczynią Łask Wszelkich!

Różo Duchowna, Matko nasza! Zwróć Twoje oczy pełne miłości na całą ludzkość. Prosimy Cię, wzywamy Cię, błagamy Cię! Spraw, abyśmy wszyscy stali się uczestnikami łask Bożych przez sakrament Chrztu Świętego, Pokuty i inne sakramenty potrzebne do zbawienia dusz naszych!

Różo Duchowna, Matko Łaski Bożej! Spraw, abyśmy wszyscy doszli do domu Ojca Niebieskiego, ponieważ wszyscy jesteśmy dziećmi Twoimi i dziećmi Boga! Spójrz także na moją duszę, słabą, grzeszną i niegodną!

Różo Duchowna, ufam Tobie, bo Ty najlepiej wiesz, czego i kiedy nam potrzeba. Przed Tobą otwieram moje serce. Oświeć mą duszę swym światłem. Niech Twoja macierzyńska miłość rozpali moje oziębłe serce Twoim niezmierzonym miłosierdziem, napełni je Twoją radością, pokorą i pokojem!

Różo Duchowna! Ty jak Matka troszczysz się zwłaszcza o te dzieci, które najbardziej potrzebują Twojej pomocy. Dlatego uciekam się do Ciebie w moich duchowych i życiowych potrzebach. Nade wszystko jednak proszę Cię o tę szczególną łaskę …!

Różo Duchowna! Ty jesteś Matką Jezusa Chrystusa i Matką Łaski Bożej! Ty jesteś Matką miłosierdzia i Matką dającą Życie! Jesteś Matką pełną łaskawości i nadziei! Ukryj mnie w swoim Niepokalanym Sercu i racz mnie wysłuchać! Amen.

Różo Duchowna! Proś Jezusa za nami! Różo Duchowna! Proś Jezusa za nami! Różo Duchowna! Proś Jezusa za nami!

Witaj Królowo, Matko miłosierdzia. Zdrowaś Maryjo, Bogarodzico! Błagamy Ciebie!

Modlitwy wynagradzające za brak czci dla Matki Najświętszej

O Jezu, przebacz nam wszelkie znieważanie świętego imienia Maryi – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!

O Jezu, przebacz nam pogardę, okazywaną tajemnicy jej Niepokalanego Poczęcia – Ciebie prosimy…

O Jezu, przebacz nam nasze zaniedbania w oddawaniu czci Maryi – Ciebie prosimy…

O Jezu, przebacz nam brak szacunku dla wizerunków Maryi – Ciebie prosimy….

O Jezu, przebacz nam wszelkie lekceważenie różańca świętego – Ciebie prosimy….

O Jezu, przebacz nam wszelką obojętność, okazywaną matczynej miłości Maryi – Ciebie prosimy…

Znaczenie objawień Róży Mistycznej wień Róży Mistycznej

Trzy miecze w Sercu Maryi

Jeśli wrócimy do początku objawień, to zobaczymy, że Matce Bożej chodzi przede wszystkim o księży i o osoby poświęcone Bogu. W pierwszym objawieniu w 1947 r. Matka Boża ukazała się w fioletowej sukni żałobnej, ze łzami obficie płynącymi z oczu i spadającymi na ziemię. Przede wszystkim jednak ukazała się z trzema dużymi mieczami w sercu. Do tego wypowiedziała tylko trzy słowa: „Modlitwy! Wynagrodzenia! Pokuty!”. Później wyjaśniła znaczenie tych mieczy. Pierwszy miecz oznacza zdradę powołania kapłańskiego i zakonnego, drugi miecz oznacza księży i osoby zakonne, żyjące w grzechach ciężkich, trzeci miecz oznacza księży i osoby zakonne, które popełniają zdradę Judasza.

W Montichiari Róża Duchowna przychodzi przede wszystkim do księży, klasztorów oraz wszystkich osób poświęconych Bogu. Są oni szczególnie bliscy Sercu Pana i Sercu Matki, lecz tylu z nich wbija w te Najświętsze Serca straszliwe miecze.

Ból od pierwszego miecza

W ciągu blisko 10 lat około 30000 księży katolickich straciło swoje powołanie*. Z tego tylko około połowa prosiła o kościelną sekularyzację, reszta zrezygnowała i z tego. Pewien ksiądz powiedział: „Tę sekularyzację może sobie papież przypiąć do kapelusza!”. Praktycznie znaczy to, że wiele tysięcy księży i osób zakonnych nie tylko straciło powołanie, ale także i wiarę, i zaczęło żyć tylko w małżeństwach cywilnych. Do tych 30000 księży doszła cztero- lub pięciokrotna liczba braci i sióstr zakonnych, którzy porzucili swoje powołanie. Łącznie ich liczba wyniosła ponad 100000. Zastraszająca ilość i straszny miecz boleści w Sercu najlepszej z Matek! Są to przecież jej synowie i córki!

Ból od drugiego miecza

Sprawiają go ci księża i zakonnicy, którzy żyją w grzechach śmiertelnych. Pozostają oni w służbie kapłańskiej i we wspólnotach klasztornych, obrażają jednak niewymownie boleśnie Boga przez oziębłość, ucieczkę od krzyża, krytykę papieża i Kościoła, żądzę używania i przez ciężkie grzechy, które Pana i Jego Matkę ranią szczególnie dotkliwie. Świętokradcze odprawianie Mszy św. i przyjmowanie świętych sakramentów przez osoby Bogu poświęcone – jakiż to ból! Sam Bóg wie, ilu jest takich w dzisiejszym Kościele! Ten miecz jest dużo boleśniejszy od pierwszego!

Z pewnością największe boleści sprawia miecz trzeci

Wbijają go w Serce Matki ci księża i osoby poświęcone Bogu, które tracą nie tylko powołanie, ale i wiarę, a stając się zaciekłymi wrogami Kościoła, zadają mu ciężkie rany na zgubę wielu dusz.

Niepokalane Serce Maryi

Chodzi jednak nie tylko o pasterzy Kościoła, lecz prze­de wszystkim o owczarnię Chrystusa: „Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?” (Łk 13,31).

Kościół jako żyjący dalej Chrystus, przeżywa dzisiaj trzecie kuszenie szatana, gdzie jest powiedziane: „Szatan wziął Go na wysoką górę, pokazał wszystkie wspaniałości świata i powiedział: »To wszystko dam Tobie, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon«” (Mt 4,8). Iluż księży i osób duchownych uległo tej pokusie! Ilu opiera się jej tylko słabo, wierząc w swoje siły! Dokonuje się dzisiaj prawdziwie podział duchów. Jest błądzenie i ucieczka od krzyża Chrystusowego, lecz także – dzięki Bogu – jest wiele świadomej wierności i naśladowania krzyża! Żyjemy jak gdyby w Sodomie i Gomorze. Lecz jest jeszcze wśród nas wielu dobrych! I do nich to zwraca się płacząca Matka Bolesna z trzema straszliwymi mieczami w sercu, z prośbą: „Modlitwy! Pokuty! Zadośćuczynienia!”

Modlitwa do MARYI - RÓŻY DUCHOWNEJ - - YouTube

 

Objawienia Maryi w Montichiari a Godzina Łaski

https://www.fronda.pl/a/objawienia-maryi-w-montichiari-a-godzina-laski,32545.html

Pełnijmy posłanie Maryi Róży Duchownej!
http://www.8grudnia.rosemaria.pl/index.html

 

Pierina Gilli – biografia

 

Pierinia Gilli w Montichiari

Pierina Gilli  urodziła się 3 sierpnia 1911 r. w San Giorgio pod Montichiari, w bardzo pobożnej, biednej, chłopskiej rodzinie. Z powodu trudnej sytuacji finansowej po śmierci ojca, na krótko trafiła do sierocińca prowadzonego przez siostry zakonne. Po powtórnym zamążpójściu przez matkę, Pierina z powrotem została zabrana do domu rodzinnego. Niestety była źle traktowana przez ojczyma. W trudnych chwilach śpiewała litanię loretańską do Matki Bożej, co powstrzymało ojczyma. Sytuacja rodzinnego domu sprawiła, że Pierina oddała swoje życie Matce Bożej i rozpoczęła praktyki miłosierdzia i pokuty.

W wieku 18. lat zaczęła pracować jako pielęgniarka w szpitalu w Montichiari. Pierina odmówiła starającemu się o jej rękę i zapragnęła wstąpić do zakonu. Nie została jednak przyjęta z powodu złego stanu zdrowia. Ponownie starała się o przyjęcie w wieku 32. lat. Choć wtedy została przyjęta do zakonu Służebnic Miłosierdzia, jednak nie doszło do jej ślubów wieczystych, głównie z powodu nękających ją ciężkich chorób.

Pierina Gilli

24 listopada 1946 roku w szpitalu, po raz pierwszy doznała objawienia Matki Bożej, która określiła się jako Róża Duchowna. Widzenie przedstawiało płaczącą Madonnę z zanurzonymi w piersi trzema mieczami. Szatę zdobiły trzy róże: biała, czerwona i złota. Było to pierwsze z serii objawień, które trwały do śmierci wizjonerki. Głównym przesłaniem objawień była prośba o nawrócenie i szerzenie kultu Matki Bożej Róży Duchownej.

Pierina ofiarowała w tej intencji swoje cierpienia, zwłaszcza za uświęcenia dusz konsekrowanych – kapłanów oraz członków męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych. Jednak kiedy powiedziała o tym swojemu spowiednikowi nie znalazła zrozumienia. Ten nakazał jej milczenie. Pierina oddała się więc jeszcze bardziej modlitwie i pokucie.

pierina-gilli-objawienia

W maju 1947 r. zaczął ją atakować demon w różnych postaciach. Ujrzała wtedy nieskończoną przestrzeń piekła. Opisała je jako miejsce otoczone płomieniami, wypełnione duszami potępionych. Gdy zaczęła wzywać na pomoc Chrystusa i Matkę Bożą, jakiś głos powiedział jej: „Patrz, to piekło. Pierwsza grupa potępionych to dusze konsekrowane, które zdradziły swą posługę, oto dlaczego są potępione. Druga grupa to osoby duchowne, które umarły w stanie grzechu śmiertelnego. Trzecia grupa to kapłani Judasza! Aby te biedne dusze nie szły do piekła trzeba wynagradzać, podejmować wiele aktów wiary i pokuty”. Pierina oświadczyła wtedy, że osobiście jest gotowa podejmować wynagradzające ofiary. Co też czyniła do końca życia. I także do końca życia doznawała mistycznych objawień Matki Najświętszej – Róży Duchownej.

Grób Pieriny Gilli

Pierina aż do śmierci prowadziła pustelnicze życie, poświęcając się modlitwie i pokucie w skromnym domku i spotykając się z pielgrzymami w swojej małej kaplicy. Zmarła w opinii świętości 12 stycznia 1991 r. nie doczekawszy zatwierdzenia swoich objawień przez biskupa, który uczynił to dopiero w 2000 roku. W Montichiari i Fontanelle, nadal mają miejsce duchowe konwersje, cudowne uzdrowienia i wyzwolenia od diabelskich mocy

 

 

 Szkoła Słowa Bożego

Koronka do Róży Duchownej

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Amen.

Na Medaliku z Różą Mistyczną:

Maryjo, Różo Mistyczna, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Matko wszystkich ludzi, pomagaj nam nieustannie, abyśmy zawsze żyli miłością. Amen.

Pierwszy Miecz i Biała Róża

Maryjo, Najczystsza Córko Boga Ojca, Niepokalanie Poczęta, Stolico Mądrości – wyproś nowe powołania kapłańskie i zakonne. Amen.
Różo Duchowna, wyproś nam ducha modlitwy.

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Różo Mistyczna, módl się za nami.

Drugi Miecz i Czerwona Róża

Maryjo, Matko Syna Bożego, Bolesna Królowo, Matko Miłości i Miłosierdzia – wyproś łaskę świętości dla kapłanów i zakonników. Amen.

Różo Duchowna, wyproś nam ducha pokuty i gotowości do ofiar.

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…
Różo Mistyczna, módl się za nami.

Trzeci Miecz i Złota Róża

Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, Królowo Nieba i Ziemi, Matko Kościoła – wyproś kapłanom i zakonnikom, którzy odwrócili się od Boga łaskę powrotu do Kościoła Świętego oraz łaskę Czyśćca. Amen.

Różo Duchowna, wyproś nam ducha wynagradzania Bogu za grzechy.

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

 

Różo Mistyczna, módl się za nami.

 

(Mt 16,13-19) 
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”. Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

Cytaty z Pisma Świętego - Sentencje, wersety • e-wiara.pl

Kazanie św. Augustyna, biskupa

Ci męczennicy patrzyli na to, co przepowiadali

 

Dzień dzisiejszy uświęcony jest męczeństwem świętych Apostołów Piotra i Pawła. Nie mówimy bynajmniej o mało znanych męczennikach: „Na całą ziemię ich głos się rozchodzi i aż po krańce świata ich mowy”. Męczennicy ci na własne oczy oglądali to, co przepowiadali. Postępowali w sprawiedliwości, głosząc prawdę i umierając za prawdę. 
Święty Piotr, pierwszy wśród Apostołów, ten, który żarliwie miłował Chrystusa, miał szczęście usłyszeć słowa: „Otóż i Ja tobie powiadam, że ty jesteś Piotr”. Wcześniej bowiem powiedział: „Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego”. Chrystus zaś odpowiedział: „Ty jesteś Skała, a na tej Skale zbuduję mój Kościół”. Na tej Skale wybuduję wiarę, którą wyznałeś. Na wyznaniu: „Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego”, które wypowiedziałeś, zbuduję mój Kościół. Albowiem Ty jesteś opoką. Imię Piotr pochodzi od słowa opoka, nie zaś odwrotnie. Tak jak imię Piotr pochodzi od „opoka”, tak też nazwa chrześcijanin pochodzi od imienia Chrystus. 
Pan Jezus – jak wiecie – przed swoją męką wybrał uczniów i nazwał ich Apostołami. Spośród nich samemu tylko Piotrowi było dane po wielekroć uosabiać cały Kościół. Ponieważ uosabiał Kościół powszechny, dlatego usłyszał słowa: „Tobie dam klucze królestwa niebieskiego”. Otrzymał zatem klucze nie jeden człowiek, ale jeden i powszechny Kościół. Wielkość Piotra płynie stąd, iż kiedy mu powiedziano: „Tobie dam”, występował w imieniu jednego i powszechnego Kościoła. Abyście zaś wiedzieli, że to Kościół otrzymał klucze królestwa, posłuchajcie, co na innym miejscu Pan powiedział wszystkim Apostołom: „Weźmijcie Ducha Świętego”. Potem dodał: „Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. 
Słusznie też Pan po swym zmartwychwstaniu powierza Piotrowi osobiście troskę o swe owce. Spośród uczniów nie tylko on jeden zasłużył, aby paść owce Pana; Chrystus przemawia wszakże do jednego, aby podkreślić jedność. Do Piotra mówi najpierw, ponieważ Piotr jest pierwszym wśród Apostołów. 
Nie smuć się, Apostole! Odpowiedz Panu raz, drugi i trzeci. Niechaj zwycięży trzykrotne wyznanie miłości, albowiem nadmierna pewność trzy razy zwyciężona została przez lęk. Trzy razy masz rozwiązać to, co zawiązałeś trzy razy. Rozwiąż miłością, co zawiązałeś lękiem. A jednak Pan trzykrotnie powierza swe owce Piotrowi. 
W jednym i tym samym dniu czcimy męczeństwo dwóch Apostołów. Oni także stanowili jedno. Chociaż cierpieli w różnych dniach, stanowili jedno. Piotr wyruszył pierwszy. Za nim podążył Paweł. Obchodzimy dziś uroczystość Apostołów uświęconą ich własną krwią. Umiłujmy zatem ich wiarę, życie, trudy, cierpienie, świadectwo i naukę.

Święci i błogosławieni: Modlitwa do św. Piotra i Pawła

Kościół umieszcza w jednym dniu uroczystość św. Pawła wraz ze św. Piotrem nie dlatego, aby równał go w prymacie z pierwszym zastępcą Chrystusa. Chodzi jedynie o podkreślenie, że obaj Apostołowie byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, obaj w tym mieście oddali dla Chrystusa życie swoje oraz że w Rzymie są ich relikwie i sanktuaria. Najwięcej jednak zaważyła na połączeniu pamiątki obu Apostołów w jednym dniu opinia, dzisiaj uznawana za mylną, że obaj Apostołowie ponieśli śmierć męczeńską tego samego dnia. Już w roku 258 obchodzono święto obu Apostołów razem dnia 29 czerwca, tak na Zachodzie, jak też i na Wschodzie, co wskazywałoby na powszechne przekonanie, że był to dzień śmierci obu Apostołów. Taki bowiem był bardzo dawny zwyczaj, że święta liturgiczne obchodzono w dniu śmierci męczenników, a potem także (od w. IV) – wyznawców. Inna ze współczesnych teorii mówi, że 29 czerwca miało miejsce przeniesienie relikwii obu Apostołów do katakumb Kaliksta podczas prześladowań za cesarza Waleriana w celu schowania ich i uchronienia przed zniszczeniem.

Święty Piotr ApostołWłaściwe imię Piotra to Szymon (Symeon). Pan Jezus zmienił mu imię na Piotr przy pierwszym spotkaniu, gdyż miało ono symbolizować jego przyszłe powołanie. Pochodził z Betsaidy, miejscowości położonej nad Jeziorem Genezaret (Galilejskim). Był bratem św. Andrzeja, Apostoła, który Szymona przyprowadził do Pana Jezusa niedługo po chrzcie w rzece Jordan, jaki Chrystus Pan otrzymał z rąk Jana Chrzciciela (Mt 10, 2; J 1, 41). To, że Chrystus Pan zetknął się z Andrzejem i Szymonem w pobliżu rzeki Jordan, wskazywałoby, że obaj bracia byli uczniami św. Jana (J 1, 40-42). Ojcem Szymona Piotra był Jona (lub Jan), rybak galilejski. Kiedy Chrystus Pan włączył Piotra do grona swoich uczniów, ten nie od razu przystał do Pana Jezusa, ale nadal trudnił się pracą rybaka. Dopiero po cudownym połowie ryb definitywnie został przy Chrystusie w charakterze Jego ucznia wraz ze swoim bratem, Andrzejem (por. Łk 5, 1-11).
Kiedy Piotr przystąpił do grona uczniów Pana Jezusa, był już człowiekiem żonatym i mieszkał w Kafarnaum u teściowej, którą Pan Jezus uzdrowił (Mk 1, 29-31; Łk 4, 38-39). Tradycja wczesnochrześcijańska wydaje się potwierdzać, że miał dzieci, gdyż wymienia jako jego córkę św. Petronelę. Nie jest to jednak pewne.

Święty Piotr ApostołJezus bardzo wyraźnie wyróżniał Piotra wśród Apostołów. Piotr był świadkiem – wraz z Janem i Jakubem – wskrzeszenia córki Jaira (Mt 9, 23-26; Mk 5, 35-43; Łk 8, 49-56), przemienienia na górze Tabor (Mt 17, 1-13; Mk 9, 2-13; Łk 9, 28-36) i modlitwy w Getsemani (Mt 26, 37-46; Mk 14, 33-42; Łk 22, 41-46). Kiedy Jezus zapytał Apostołów, za kogo uważają Go ludzie, otrzymał na to różne odpowiedzi. Kiedy zaś rzucił im pytanie: „A wy za kogo Mnie uważacie?” – usłyszał z ust Piotra wyznanie: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Za to otrzymał w nagrodę obietnicę prymatu nad Kościołem Chrystusa: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr (czyli skała), i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Mt 16, 18-19).
Można byłoby wymienić jeszcze inne historie związane z Piotrem. Jezus ratuje Piotra, kiedy tonął w Jeziorze Galilejskim (Mt 14, 28-31). Piotr płaci podatek za Jezusa i za siebie monetą, wydobytą z pyszczka ryby (Mt 17, 24-27); od Piotra Pan Jezus zaczyna mycie nóg Apostołom przy Ostatniej Wieczerzy (J 13, 6-11). Przed pojmaniem Mistrza Piotr zapewnia Go o swojej dla Niego wierności (Mt 26, 33). W Getsemani występuje w obronie Jezusa i ucina ucho słudze arcykapłana, Malchusowi (Mt 26, 51-54; Mk 14, 47; Łk 22, 49-50; J 18, 10-11). On jeden, wraz z Janem, idzie za Chrystusem aż na podwórze arcykapłana. Jednak tu, rozpoznany, trzykrotnie wyrzeka się ze strachu Jezusa, dwukrotnie potwierdzając to zaparcie się Chrystusa przysięgą. Kiedy zapiał kogut, przypomniał sobie przepowiednię Mistrza i gorzko zapłakał (Mt 26, 69-75; Mk 14, 66-72; Łk 22, 54-62; J 18, 15-27).

Święty Piotr otrzymuje klucze KrólestwaPrzed odejściem do nieba Pan Jezus zlecił Piotrowi najwyższą władzę pasterzowania nad Jego Apostołami i pozostałymi wiernymi wyznawcami (J 21, 15-19). Apostołowie od początku podjęli te słowa i uznali w Piotrze pierwszego spośród siebie. We wszystkich wykazach apostolskich Piotr jest zawsze stawiany na pierwszym miejscu (Mt 10, 2; Mk 3, 16; Łk 6, 14; Dz 1, 13). Pisma Nowego Testamentu wymieniają go 150 razy. Piotr proponuje Apostołom przyłączenie do ich grona jeszcze jednego w miejsce Judasza (Dz 1, 15-26). Piotr pierwszy przemawia do tłumu w dzień Zesłania Ducha Świętego i pozyskuje sporą liczbę pierwszych wyznawców (Dz 2, 14-36). Uzdrawia chromego od urodzenia i nawraca kilka tysięcy ludzi (Dz 3, 1-26). Zakłada pierwszą gminę chrześcijańską w Jerozolimie i sprawuje nad nią władzę sądowniczą (Dz 5, 1-11). To jego Chrystus poucza w tajemniczym widzeniu, że ma także przyjmować pogan i nakazuje mu udać się do domu oficera rzymskiego, Korneliusza (Dz 10, 1-48). Na Soborze apostolskim Piotr jako pierwszy przemawia i decyduje, że należy iść także do pogan, a od nawróconych z pogaństwa nie należy żądać wypełniania nakazów judaizmu, obowiązujących Żydów (Dz 15, 1-12). W myśl zasady postawionej przez Pana Jezusa: „Uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada” (Mt 26, 31) – właśnie Piotr stał się głównym przedmiotem nienawiści i pierwszym obiektem prześladowań. Został nawet pojmany i miał być wydany przez króla Heroda Agryppę I Żydom na stracenie. Jednak anioł Pański wybawił go cudownie od niechybnej śmierci (Dz 12, 1-17).
Niebawem po uwolnieniu Piotr udał się do Antiochii, gdzie założył swoją stolicę (Ga 2, 11-14). Stamtąd podążył do Małej Azji i Koryntu (2 P 1, 1), aby wreszcie osiąść na stałe w Rzymie. Tu także poniósł śmierć męczeńską za panowania cesarza Nerona ok. 64 roku, umierając na krzyżu, jak mu to zapowiedział Chrystus (J 21, 18-19). O pobycie Piotra w Rzymie i jego śmierci piszą między innymi: św. Klemens Rzymski (+ ok. 97), List do Koryntian, 5; św. Ignacy z Antiochii (+ ok. 117), List do Rzymian 4, 3; św. Dionizy z Koryntu (+ 160); św. Ireneusz (+ 202); Euzebiusz – Historia Kościoła 2, 25, 8; św. Kajus Rzymski (+ 296) i wielu innych.

Święty Piotr ApostołŚw. Piotr zostawił dwa listy, które należą do ksiąg Pisma świętego Nowego Testamentu. Dyktował je swojemu uczniowi Sylwanowi (1 P 5, 12). Wyróżniają się one niezwykłą plastyką i ekspresją. Jako zwierzchnik Kościoła Piotr ma odwagę przestrzec wiernych przed zbyt dowolnym tłumaczeniem pism Pawła Apostoła (2 P 3, 14-16). Pierwszy list Piotr pisał ok. 63 r., przed prześladowaniem wznieconym przez Nerona. Pisał go z Rzymu. Drugi list, pisany również z Rzymu, prawdopodobnie został zredagowany w więzieniu, gdyż Piotr pisze o swojej rychłej śmierci. Tak więc list powstał w 64 lub 67 roku (2 P 1, 14).
O wielkiej popularności św. Piotra świadczą liczne apokryfy. Na pierwszym miejscu należy do nich Ewangelia Piotra, której fragment udało się przypadkowo odnaleźć w roku 1887 w Achmin w Górnym Egipcie. Mogła powstać już w latach 120-130 po Chrystusie. Kerygma Piotra – to rodzaj homilii. Powstała ona również ok. roku 130 i ma zabarwienie gnostyckie. Apokalipsa św. Piotra należała kiedyś do najbardziej znanych apokryfów. Pochodzi ona również z początków chrześcijaństwa, odnaleziona została w roku 1887 wraz z Ewangelią Piotra. Zawiera opis sądu i losu dusz po śmierci. Wreszcie apokryf już znacznie późniejszy, z V w., Dzieje Piotra i Pawła. Autor tak niepodzielnie łączy losy obu Apostołów, że oznacza datę ich śmierci nie tylko w jednym roku, ale nawet w jednym dniu. Nadto według autora obydwaj Apostołowie zostali pochowani w jednym miejscu. Wyznaczoną przez autora tego apokryfu datę śmierci przyjęło Martyrologium Rzymskie.

Śmierć św. Piotra ApostołaŚw. Piotr poniósł śmierć męczeńską według podania na wzgórzu watykańskim. Miał być ukrzyżowany według świadectwa Orygenesa głową w dół na własną prośbę, gdyż czuł się niegodnym umierać na krzyżu jak Chrystus. Cesarz Konstantyn Wielki wystawił ku czci św. Piotra nad jego grobem bazylikę. Obecna bazylika Św. Piotra w Rzymie pochodzi z wieku XVI-XVII, zbudowana została w latach 1506-1629. Teren wokół bazyliki należy do Państwa Watykańskiego, istniejącego w obecnym kształcie od roku 1929 jako pozostałość dawnego państwa papieży. Liczy ono 0,44 km2 powierzchni i zamieszkuje je ok. 1000 ludzi. Bazylika wystawiona na grobie św. Piotra jest symbolem całego Kościoła Chrystusa. Rocznie nawiedza ją kilkanaście milionów pielgrzymów i turystów z całego świata. W czasie prac archeologicznych przeprowadzonych w podziemiach bazyliki św. Piotra w latach 1940-1949 znaleziono pod konfesją (pod głównym ołtarzem bazyliki) grób św. Piotra.
Oprócz tej najsłynniejszej świątyni, wystawionej ku czci św. Piotra Apostoła, w samym Rzymie istnieją ponadto: kościół św. Piotra na Górze Złotej (Montorio), czyli na Janikulum, zbudowany na miejscu, gdzie Apostoł miał ponieść śmierć męczeńską; kościół św. Piotra w Okowach, wystawiony na miejscu, gdzie św. Piotr miał być więziony; kościół świętych Piotra i Pawła; kościółek „Quo vadis” przy Via Appia, wystawiony na miejscu, gdzie Chrystus według podania miał zatrzymać Piotra, usiłującego opuścić Rzym.

Św. Piotr, pierwszy papież, jest patronem m. in. diecezji w Rzymie, Berlinie, Lozannie; miast: Awinionu, Biecza, Duszników Zdroju, Frankfurtu nad Menem, Genewy, Hamburga, Nantes, Poznania, Rygi, Rzymu, Trzebnicy; a także blacharzy, budowniczych mostów, kowali, kamieniarzy, marynarzy, rybaków, zegarmistrzów. Wzywany jako orędownik podczas epilepsji, gorączki, febry, ukąszenia przez węże.

W ikonografii św. Piotr ukazywany jest w stroju apostoła, jako biskup lub papież w pontyfikalnych szatach. Od IV w. (medalion z brązu – Watykan, mozaika w S. Clemente) ustalił się typ ikonograficzny św. Piotra – szerokie rysy twarzy, łysina lub lok nad czołem, krótka, gęsta broda. Od XII wieku przedstawiany jest jako siedzący na tronie. Atrybutami Księcia Apostołów są: anioł, kajdany, dwa klucze symbolizujące klucze Królestwa Bożego, kogut, odwrócony krzyż, księga, łódź, zwój, pastorał, ryba, sieci, skała – stanowiące aluzje do wydarzeń w jego życiu, tiara w rękach.

Święty Paweł ApostołPaweł pochodził z Tarsu w Cylicji – Mała Azja (Dz 21, 39; 22, 3). Urodził się jako obywatel rzymski, co dawało mu pewne wyróżnienie i przywileje. W naglących wypadkach umiał z tego korzystać (Dz 16, 35-40; 25, 11). Nie wiemy, jaką drogą Paweł to obywatelstwo otrzymał: być może, że całe miasto rodzinne cieszyło się tym przywilejem; możliwe, że rodzina Apostoła nabyła lub po prostu kupiła sobie ten przywilej, bowiem i tą drogą także można było otrzymać obywatelstwo rzymskie w owych czasach (Dz 22, 28).
Szaweł urodził się w Tarsie ok. 8 roku po narodzeniu Chrystusa (niektórzy badacze podają czas między 5 a 10 rokiem). Jego rodzina chlubiła się, że pochodziła z rodu Beniamina, co także i Paweł podkreślał z dumą (Rz 11, 1). Dlatego otrzymał imię Szaweł (spolszczona wersja hebrajskiego Saul) od pierwszego i jedynego króla Izraela z tego rodu (panował w wieku XI przed Chrystusem). Rodzina Szawła należała do faryzeuszów – najgorliwszych patriotów i wykonawców prawa mojżeszowego (Dz 23, 6). Uczył się rzemiosła – tkania płótna namiotowego. Po ukończeniu miejscowych szkół – a trzeba przyznać, że Paweł zdradza duże oczytanie (por. Tt 1, 12) – w wieku ok. 20 lat udał się Apostoł do Palestyny, aby w Jerozolimie „u stóp Gamaliela” pogłębiać swoją wiedzę skrypturystyczną i rabinistyczną (Dz 22, 3). Nie znał Jezusa. Wiedział jednak o chrześcijanach i szczerze ich nienawidził, uważając ich za odstępców i odszczepieńców. Dlatego z całą satysfakcją asystował przy męczeńskiej śmierci św. Szczepana (Dz 7, 58). Nie mając jednak pełnych lat 30, nie mógł wykonywać wyroku śmierci na diakonie. Pilnował więc szat oprawców i zapewne pilnie ich zachęcał, aby dokonali egzekucji (Dz 7, 58-60).

Nawrócenie pod DamaszkiemKiedy tylko Szaweł doszedł do wymaganej pełnoletności, udał się do najwyższych kapłanów i Sanhedrynu, aby otrzymać listy polecające do Damaszku. Dowiedział się bowiem, że uciekła tam spora liczba chrześcijan, chroniąc się przed prześladowaniem, jakie wybuchło w Jerozolimie (Dz 9, 1-3). Gdy Szaweł był blisko murów Damaszku, spotkał go Chrystus, powalił na ziemię, oślepił i w jednej chwili objawił mu, że jest w błędzie; że nauka, którą on tak zaciekle zwalczał, jest prawdziwą; że chrześcijaństwo jest wypełnieniem obietnic Starego Przymierza; że Chrystus nie jest bynajmniej zwodzicielem, ale właśnie tak długo oczekiwanym i zapowiadanym Mesjaszem. Było to w ok. 35 roku po narodzeniu Chrystusa, a więc drugim po Jego śmierci.
Po swoim nawróceniu Szaweł został ochrzczony przez Ananiasza, któremu Chrystus polecił to w widzeniu (Dz 9, 10-18). Po chrzcie Szaweł rozpoczął nową erę życia: głoszenia Chrystusa. Najpierw udał się na pustkowie, gdzie przebywał prawdopodobnie kilka miesięcy. Tam Chrystus bezpośrednio wtajemniczył go w swoją naukę (Ga 1, 11-12). Paweł przestudiował i przeanalizował na nowo Stare Przymierze. Następnie, po powrocie do Damaszku, przez 3 lata nawracał jego mieszkańców. Zawiedzeni Żydzi postanowili zemścić się na renegacie i czyhali na jego zgubę. Zażądali więc od króla Damaszku Aretasa, by wydał im Szawła. Szaweł jednak uciekł w koszu spuszczonym z okna pewnej kamienicy przylegającej do muru miasta. Udał się następnie do Jerozolimy i przedstawił się Apostołom. Powitano go ze zrozumiałą rezerwą. Tylko dzięki interwencji Barnaby, który wśród Apostołów zażywał wielkiej powagi, udało się przychylnie nastawić Apostołów do Pawła. Ponieważ jednak także w Jerozolimie przygotowywano na Apostoła zasadzki, musiał chronić się ucieczką do rodzinnego Tarsu.

Święty Paweł ApostołStamtąd wyprowadził Pawła na szerokie pola Barnaba. Razem udali się do Antiochii, gdzie chrześcijaństwo zapuściło już korzenie. Tamtejszej gminie nadali niezwykły rozwój przez to, że kiedy wzgardzili nimi Żydzi, oni udali się do pogan. Ci z radością przyjmowali Ewangelię tym chętniej, że Paweł i Barnaba zwalniali ich od obrzezania i prawa żydowskiego, a żądali jedynie wiary w Chrystusa i odpowiednich obyczajów. Zostali jednak oskarżeni przed Apostołami, że wprowadzają nowatorstwo. Doszło do konfliktu, gdyż obie strony i tendencje miały licznych zwolenników. Zachodziła obawa, że Apostołowie w Jerozolimie przychylą się raczej do zdania konserwatystów. Sami przecież pochodzili z narodu żydowskiego i skrupulatnie zachowywali prawo mojżeszowe.
Na soborze apostolskim jednakże (49-50 r.) miał miejsce przełom. Apostołowie, dzięki stanowczej interwencji św. Piotra, orzekli, że należy pozyskiwać dla Chrystusa także pogan, że na nawróconych z pogaństwa nie należy nakładać ciężarów prawa mojżeszowego (Dz 15, 6-12). Było to wielkie zwycięstwo Pawła i Barnaby. Od tej pory Paweł rozpoczyna swoje cztery wielkie podróże. Wśród niesłychanych przeszkód tak natury fizycznej, jak i moralnej, prześladowany i męczony, przemierza obszary Syrii, Małej Azji, Grecji, Macedonii, Italii i prawdopodobnie Hiszpanii, zakładając wszędzie gminy chrześcijańskie i wyznaczając w nich swoich zastępców. Oblicza się, że w swoich czterech podróżach, wówczas tak bardzo wyczerpujących i niebezpiecznych, Paweł pokonał ok. 10 tys. km dróg morskich i lądowych. Pierwsza wyprawa miała miejsce w latach 44-49: Cypr-Galacja, razem z Barnabą i Markiem; druga – w latach 50-53: Filippi-Tesaloniki-Berea-Achaia-Korynt, razem z Tymoteuszem i Sylasem; trzecia – w latach 53-58: Efez-Macedonia-Korynt-Jerozolima.
Aresztowany został w Jerozolimie w 60 r. Kiedy namiestnik zamierzał wydać Pawła Żydom, ten odwołał się do cesarza. Przebywał jednak w więzieniu w Cezarei Palestyńskiej ponad dwa lata, głosząc i tam Chrystusa. W drodze do Rzymu statek wiozący więźniów rozbił się u wybrzeży Malty. Na wyspie Paweł spędził trzy zimowe miesiące, w czasie których nawrócił mieszkańców. W Rzymie także jakiś czas spędził jako więzień, aż dla braku dowodów winy (Żydzi z Jerozolimy się nie stawili) został wypuszczony na wolność. Ze swojego więzienia w Rzymie Paweł wysłał szereg listów do poszczególnych gmin i osób. Po wypuszczeniu na wolność zapewne udał się do Hiszpanii (Rz 15, 24-25), a stamtąd powrócił do Achai. Nie wiemy, gdzie został ponownie aresztowany. Jednak sam fakt, że go tak pilnie poszukiwano, wskazuje, jak wielką powagą się cieszył.

Święty Paweł ApostołOk. 67 (lub 66) roku Paweł poniósł śmierć męczeńską. Według bardzo starożytnego podania św. Paweł miał ponieść śmierć od miecza (jako obywatel rzymski). Nie jest znany dzień jego śmierci, za to dobrze zachowano w pamięci miejsce jego męczeństwa: Aquae Silviae za Bramą Ostyjską w Rzymie. Ciało Męczennika złożono najpierw w posiadłości św. Lucyny przy drodze Ostyjskiej. W roku 284 za czasów prześladowania, wznieconego przez cesarza Waleriana, przeniesiono relikwie Apostoła do katakumb, zwanych dzisiaj katakumbami św. Sebastiana przy drodze Apijskiej. Być może na krótki czas spoczęły tu także relikwie św. Piotra. Po edykcie cesarza Konstantyna Wielkiego (313) ciało św. Piotra przeniesiono do Watykanu, a ciało św. Pawła na miejsce jego męczeństwa, gdzie cesarz wystawił ku jego czci bazylikę pod wezwaniem św. Pawła.
Z pism apokryficznych o św. Pawle można wymienić: Nauczanie Pawła o zabarwieniu gnostyckim. Dzieje Pawła w przekładzie koptyjskim odnalazł i opublikował C. Schmidt w roku 1905. Autor opisuje w nim wydarzenie znane z Dziejów Apostolskich, dołącza na pół fantastyczne dzieje św. Tekli oraz apokryficzną korespondencję św. Pawła z Koryntianami, wreszcie opis męczeństwa Apostoła. Według Tertuliana dzieje te napisał pewien kapłan z Małej Azji około roku 160-170. Autor za podszywanie się pod imię Apostoła został kanonicznie ukarany. Apokalipsa św. Pawła to opis podróży Pawła pod przewodnictwem anioła w zaświaty. Opisuje spotkanie w niebie z osobami, znanymi z Pisma świętego Starego i Nowego Przymierza, oraz w piekle – z osobami przewrotnymi. Dzieło to odnalazł Konstantyn Tischendorf w roku 1843 na Górze Synaj w tamtejszym klasztorze prawosławnym. Wreszcie dużą wrzawę wywołał kiedyś spór o Korespondencję św. Pawła z Seneką. Nawet św. Hieronim i św. Augustyn błędnie opowiedzieli się za autentycznością tego dzieła.

Święty Paweł ApostołPaweł jest autorem 13 listów do gmin chrześcijańskich, włączonych do ksiąg Nowego Testamentu. Jest patronem licznych zakonów, Awinionu, Berlina, Biecza, Frankfurtu nad Menem, Poznania, Rygi, Rzymu, Saragossy oraz marynarzy, powroźników, tkaczy.

W czasie pontyfikatu papieża Benedykta XVI Kościół obchodził Rok św. Pawła w związku z jubileuszem 2000 lat od narodzin Apostoła Narodów (2008-2009).

W ikonografii przedstawiany jest w długiej tunice i płaszczu. Jego atrybutami są: baranek, koń, kość słoniowa, miecz.

                          Co Pismo ÅšwiÄ™te mówi o modlitwie? Biblijne cytaty o modlitwie

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

W pełni możemy zaufać tylko Panu Bogu i Jego planom. Celem Boga – zbawienie ludzi, pełnia szczęścia w Jego Królestwie. Przykładem wielkiego zaufania Chrystusowi jest postać świętego Piotra. Dzisiejsze czytanie pokazuje, jak Bóg dopomaga św. Piotrowi, by mógł spełnić Jego wolę. Tych, którzy z pokorą i odwagą współpracują z łaską, Bóg wspomaga we wszystkim. Wyprowadza z każdej opresji, nawet jeśli jest to bardzo ciemna dolina. Apostołowie Piotr i Paweł, którzy znosili wiele prześladowań i przeciwieństw, byli napełnieni prawdziwą radością, coraz bardziej napełnieni Bogiem. Czuli się spełnieni w swoim życiu, ponieważ nasycało ich wypełnianie woli Bożej. Byli w tym podobni do Jezusa, który mówił, że Jego pokarmem jest pełnienie woli Ojca. Spróbujmy to zrozumieć. Czy możemy dzisiaj powiedzieć, że „moim pokarmem”, moim najgłębszym, żywotnym pragnieniem jest pełnić wolę Ojca niezależnie od trudów czy cierpienia, jakie przyjdzie nam znieść? Czy nasza miłość do Boga jest większa od tych wszystkich przeciwności? Jezus znał przyszłość apostołów. Wiedział, jak będzie wyglądało ich życie i śmierć, a jednak zapytał Piotra (i nas o to pyta) tylko o jedno: „Czy mnie miłujesz?”, ponieważ tylko dla wielkiej miłości potrafimy wszystko znieść.

 

Komentarz do psalmu

Każdy psalm jest całością. Podczas liturgii czytamy tylko fragment Psalmu 34, warto więc przeczytać go w całości od początku do końca. Będzie to twoja i moja modlitwa. Poryw serca ku Bogu, uwielbienie i wdzięczność za dostrzeżone dobrodziejstwa, za wybawienie po raz kolejny z lęków i ucisków, z trudnych sytuacji i konfliktów. Spójrzmy dzisiaj na nasze życie uważniej, by dostrzec działanie Boga. Wtedy nasza historia będzie inna niż ta postrzegana powierzchownie. Będzie kolejnym dniem historii zbawienia. Dostrzeżemy Pana wspomagającego nas, pełnego miłości ku nam. Pana – nasze ocalenie od zła, skałę, twierdzę warowną i będziemy promieniowali radością. Zrodzi się wówczas w naszym sercu właściwa odpowiedź Bogu za wszystko, czym nas obdarza – modlitwa wysławiania, uwielbiania Go. To modlitwa serca. Najbliższe jej są śpiew i poezja. Nie wystarcza tylko sucha, rozumowa odpowiedź. Uwielbiajmy więc Boga, wylewajmy nasze uczucia przed Nim, posługując się słowami psalmu w różnych chwilach naszego dnia.

 

Komentarz do drugiego czytania

Cudownie by było, gdyby słowa św. Pawła: „w dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem”, mógł powiedzieć każdy chrześcijanin, również ja i ty, na końcu swojego życia. Nie martwmy się za bardzo naszymi słabościami i niezdolnością do wypełniania woli Bożej. Ważna jest nasza dobra wola i decyzja. Bo z tymi, którzy miłują Pana, On współdziała we wszystkim i uzdalnia do dobrych czynów. Wyzwala nas nie tylko od złych ludzi, ale przede wszystkim od naszych złych skłonności i wad, tak, żebyśmy, gdy ukończymy bieg naszego życia, osiągnęli jego cel – życie z Bogiem w Jego Królestwie.

 

Komentarz do Ewangelii

Temat prymatu papieża jest dzisiaj nierozumiany niekiedy nawet przez katolików. Dlatego do dzisiejszej Ewangelii będzie rozważanie apologetyczne. Najpierw trochę „negatywnie”. Katolicy wcale nie uważają, że papież jest bezgrzeszny. Katolicy wcale nie uważają, że papież nie popełnia błędów. Łaska nieomylności papieża dotyczy tylko kwestii wiary chrześcijańskiej i moralności. Katolicy nie wymyślili idei nieomylności papieża w XIX w., choć wtedy sformułowany był ten dogmat. Ona towarzyszyła im od początku. Autorytet urzędu papieża wcale nie został skompromitowany przez złych papieży.
W ciągu dwóch tysięcy lat jedynie nieliczni papieże nadużywali swej władzy. Z 266 bardzo niewielu okazało się złymi, a Bóg nigdy nie pozwolił, by ci ogłaszali błędne nauczanie w sprawach wiary i moralności. Natomiast nawet apostołowie nie byli idealni: kłócili się, jeden z nich Go zdradził, pierwszy z nich (pierwszy papież) zaparł się znajomości z Mistrzem. Po sformułowaniu przez Piotra pierwszego dogmatu o Wcieleniu, której to prawdy, jak powiedział Jezus, nie można uzyskać na drodze poznania naturalnego, Jezus nadał mu to imię, które dosłownie znaczy skała i które nigdzie nie pojawia się wcześniej w historycznych zapisach. Na tym fundamencie skały Jezus obiecał wznieść Bożą budowlę – Kościół. Jest ona również nienaruszalna: „bramy piekielne go nie przemogą”. 
„Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.
Istnieje biblijne uzasadnienie nazywania Piotra Wikariuszem Chrystusa. Sam Jezus powiedział do apostołów: „Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, gardzi Tym, który mnie posłał”. (Łk 10,16
Jezus wyraźnie wyznacza Dwunastu na swoich Wikariuszy. Mówi im, że będzie pośrednio przez nich działał. To, co Jezus powiedział o wszystkich apostołach, jest w szczególny sposób prawdziwe o Księciu Apostołów, Piotrze. On i jego następcy mieli być Wikariuszami Chrystusa na ziemi.
Kiedy przepytywany Ananiasz ukrywa informację, nie staje pod zarzutem, że okłamał Piotra, ale że „skłamał Duchowi Świętemu” (Dz 5,3). „Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu” (w. 4). Jako sędzia Piotr pełnił bowiem funkcję Wikariusza Chrystusowego. Skłamać Piotrowi, oznaczało skłamać samemu Bogu. Dla Ananiasza grzech ten był śmiertelny w każdym sensie. Natychmiast padł i umarł.
Autorytet Piotra był pod wieloma względami taki sam jak autorytet pozostałych apostołów. Dzielił z nimi władzę, konsultował się z nimi, otrzymywał od nich nagany. Jednak za wszystko to on ponosił odpowiedzialność. To Piotr tłumaczy innym, co powinni uczynić po śmierci Judasza. Wyjaśnia zwolennikom obrzezania, co ukazał mu Bóg, a ich wrogość natychmiast się kończy, bez dyskusji: „Gdy to usłyszeli, zamilkli” (Dz 11,18). Na soborze w Jerozolimie to Piotr położył kres sporowi (Dz 15,7-12), ponieważ objaśnił nauczanie, które następnie potwierdził i dalej doprecyzował Jakub (Dz 15). Kolejne pokolenia, w tym i nasze, potrzebują niemniejszego przewodnictwa niż pokolenie pierwsze. Decyzja Jezusa, by Piotra ustanowić najważniejszym z apostołów, została podjęta z naszego powodu.
Wcześni chrześcijanie wspaniale pisali o urzędzie papieskim. Oto kilka wypowiedzi: Św. Klemens, papież, napisał: „[bądźcie] posłuszni temu, cośmy wam napisali przez Ducha Świętego”. Tertulian twierdził, że ci, którzy nie mają Stolicy Piotrowej, nie są spadkobiercami Piotra”. Św. Cyprian (pocz. III w.): „Piotrowi dane jest pierwszeństwo” oraz: „kto sprzeciwia się i opiera Kościołowi, kto pomija katedrę Piotra, na którym założony jest Kościół, czy mniema, że jest w Kościele?” Ojcowie Kościoła świadczyli o władzy i autorytecie papieża poprzez swoje apele o sprawiedliwość i o wyjaśnienie. Byli wśród nich Bazyli Wielki (IV w.), św. Jan Chryzostom (V w.) i św. Cyryl z Aleksandrii.
Św. Hieronim tak pozdrawiał papieża: „Rozmawiam z następcą Rybaka i uczniem Krzyża. Ja, postępując tylko za Chrystusem, łączę się z Twą Świątobliwością, to jest ze Stolicą Piotra. Wiem, że na tej Opoce zbudowany jest Kościół. Ktokolwiek by poza tym domem pożywał Baranka, bezbożnym jest. Jeśli kto nie będzie w arce Noego, zginie w czasie potopu”.

Komentarze zostały przygotowane przez Elżbietę Marek

                                                     Tak też i wiara, jeÅ›li nie byÅ‚aby poÅ‚Ä…czona z uczynkami, martwa ...

Litania do św. Piotra i Pawła

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl (módlcie) się za nami.
Święci Apostołowie, Piotrze i Pawle,
Święty Piotrze, któremu Pan nasz Jezus Chrystus dał klucze do nieba i ustanowił widzialną głową swego Kościoła,
Święty Pawle, którego Pan nasz Jezus Chrystus wybrał do głoszenia Ewangelii poganom,
Święty Piotrze, który gorzko opłakiwałeś swój upadek,
Święty Pawle, który stałeś się z wielkiego prześladowcy światłem Kościoła,
Święty Piotrze, którego Anioł uwolnił z więzienia,
Święty Pawle, który wycierpiałeś największe prześladowania dla wiary,
Święty Piotrze, który zostałeś ukrzyżowany głową do ziemi,
Święty Pawle, który zostałeś ścięty za świętą wiarę,
Którzy za przykładem Pana naszego Jezusa Chrystusa zupełnie się poświęciliście dla zbawienia dusz ludzkich,
Którzy potwierdziliście własną krwią świętą wiarę,
Przez trudy Waszej apostolskiej pracy, prosimy Was,
Abyśmy kiedyś mogli się dostać do chwały niebieskiej, prosimy Was,
Abyśmy niezachwianie zachowywali świętą wiarę Kościoła katolickiego, prosimy Was,
Aby Bóg raczył wspierać swoją łaską wszystkich kapłanów i sposobiących się do służby Kościołowi świętemu, prosimy Was,
Aby Bóg raczył utrzymywać małżeństwa w wierności, dzieci w synowskiej miłości, a rodziny we wzajemnej ku sobie przychylności, prosimy Was,
Abyśmy byli zachowani od powietrza, wojny i głodu, prosimy Was,
Abyśmy byli uwolnieni od wszelkiego niebezpieczeństwa duchowego w ostatniej godzinie życia, prosimy Was,

JEZU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
JEZU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
JEZU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Panie, nasz Boże, Ty przez świętych apostołów Piotra i Pawła dałeś swojemu Kościołowi podstawy chrześcijańskiej wiary, przez ich wstawiennictwo udziel nam pomocy i doprowadź nas do wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 

Bosak czwarty, będzie druga tura i wybór między „dżumą, a cholerą”.
Jaka szkoda, że Polacy obudzą się w niewoli żydowskiej i przejrzą, że przegrali z Bogiem, z którym walczą żydzi od tysięcy lat.
Wybory prezydenckie: Andrzej Duda zdecydowanym zwycięzcą I tury [EXIT POLL]

 

Andrzej Duda zwyciężył w pierwszej turze wyborów prezydenckich osiągając poparcie 41,8 proc. obywateli. Zgodnie z przewidywaniami, drugie miejsce na podium zajął Rafał Trzaskowski, który otrzymał 30,4 proc. głosów. Obaj kandydaci zmierzą się w II turze wyborów, którą zaplanowano na 12 lipca. Podane wyniki pochodzą z sondażu exit poll, prowadzonego przed lokalami wyborczymi.

Jak wynika z sondaży exit poll przeprowadzanych przed lokalami wyborczymi, pierwszą turę wyborów prezydenckich w 2020 roku zdecydowanie wygrał Andrzej Duda. Aktualny prezydent i kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość otrzymał 41,8 proc. głosów wyborców. Jego przewaga nad drugim w wyścigu Rafałem Trzaskowskim jest znacząca, ale mimo wszystko nie pozwoliła na zwycięstwo w pierwszej turze. Kandydat Koalicji Obywatelskiej zgromadził 30,4 proc. głosów, a co za tym idzie, wciąż utrzymał duże szanse na zwycięstwo w II turze wyborów. 

Na podium znalazło się miejsce także dla byłego dziennikarza TVN i celebryty Szymona Hołowni. Otrzymał on zaskakująco dobry wynik, ponieważ wedle sondaży exit poll, tego niezależnego kandydata poparło 13,3 proc. biorących udział w głosowaniu. Ten wynik może pozwolić Hołowni na przedłużenie swojej aktywności w świecie polityki. Pięć lat temu wyborczy sukces niezależnego kandydata Pawła Kukiza zaowocował stworzeniem formacji Kukiz’15. Czy Szymon Hołownia podąży tą samą drogą? Czwarty w zestawieniu okazał się Krzysztof Bosak. Kandydat Konfederacji zdobył 7,4 proc. głosów Polaków, którzy w dniu dzisiejszym udali się do urn wyborczych lub zagłosowali korespondencyjnie. 

Na piątym miejscu uplasował się kandydat Lewicy – Robert Biedroń. Były szef Kampanii Przeciw Homofobii zdobył zaledwie 2,9 proc. głosów, co jest niewiele wyższym wynikiem niż osiągnięcie Magdaleny Ogórek sprzed 5 lat. Jeśli wyniki exit poll potwierdzą się, będzie to jeden z największych przegranych tegorocznych wyborów. Przedwyborcze zapowiedzi Lewicy wskazywały na to, że Biedroń liczył na poparcie dwucyfrowe. Jednak niezaprzeczalnie największym przegranym wyborów prezydenckich w 2020 roku jest kandydat PSL – Władysław Kosiniak-Kamysz. Lider Ludowców zdobył poparcie zaledwie 2,6 proc. Polaków co sprawiło, że zajął dopiero szóste miejsce. Fatalny wynik to prawdopodobnie konsekwencja startu w wyborach Rafała Trzaskowskiego. Pamiętajmy, że jeszcze kwietniu, gdy kandydatem Koalicji Obywatelskiej była Małgorzata Kidawa-Błońska, to właśnie szef PSL notował wynik, który pozwalał mu marzyć o drugiej turze wyborów. 

Pozostali kandydaci osiągnęli poparcie poniżej 1 proc. Wg exit poll Marek Jakubiak zdobył 0,5 proc. głosów, a Paweł Tanajno, Waldemar Witkowski oraz Stanisław Żółtek otrzymali poparcie 0,3 proc. Polaków. Najsłabszy w wyścigu wyborczym był Mirosław Piotrowski, który osiągnął poparcie 0,2 proc. 

Warto odnotować, że frekwencja wyborcza była zaskakująco wysoka, która osiągnęła rekordowy poziom 62,9

Read more: https://www.pch24.pl/wybory-prezydenckie–andrzej-duda-zwyciezca-i-tury–exit-poll-,76854,i.html#ixzz6QgrQ5xEU

Sondaż: 7,4 proc. dla Krzysztofa Bosaka. „To wyniki zapowiadające prawdziwą polityczną zmianę”

Kandydat Konfederacji w wyborach prezydenckich zdobył – wedle sondażu exit poll, którego wyniki podało w niedzielny wieczór TVP – 7,4 proc. głosów. Zdaniem samego Krzysztofa Bosaka ów wynik, w połączeniu z niezwykle wysoką frekwencją, to sukces. Polityk podczas wieczoru wyborczego ocenił ponadto, że „jesteśmy w historycznej chwili”, a w Polsce dokonuje się poważna zmiana.

– Szanowni Państwo, wydaje się, że jesteśmy w historycznej chwili. Te wyniki, których nikt nie prognozował, to wyniki zapowiadające prawdziwą polityczną zmianę, jaka zaczęła się na polskiej scenie politycznej. Konfederacja stała się trzecią siłą w Polsce – powiedział podczas wieczoru wyborczego poseł Krzysztof Bosak.
– Przyjdzie czas na spokojną analizę, natomiast przy tak wysokiej frekwencji, taki wynik to jest ogromny sukces wszystkich naszych środowisk, wszystkich naszych sympatyków i całego polskiego społeczeństwa, które w bólach, łamiąc wszelki opór, wypracowało doskonały wynik i myślę, że kiedy poznamy szczegółowe wyniki wyborów, okaże się, że nasza baza wyborców, dzięki tej ponad półrocznej pracy politycznej, bardzo mocno się poszerzyła, że jesteśmy na nowych, szerokich wodach prawdziwej pracy politycznej, którą docieramy daleko poza krąg swoich najbliższych sympatyków, daleko poza krąg działaczy, daleko poza to, co zdobyliśmy w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w wyborach do Parlamentu krajowego. To otwiera perspektywę, do pełnej realizacji naszego programu, programu, który wspólnie wypracowujemy – dodał kandydat Konfederacji na prezydenta RP.

Read more: https://www.pch24.pl/sondaz–7-4-proc–dla-krzysztofa-bosaka–to-wyniki-zapowiadajace-prawdziwa-polityczna-zmiane,76859,i.html#ixzz6QgyaI7u7

Prześladowania się nie skończyły

 

Prześladowania nie zostały zatrzymane.
W czasie pandemii wierni doświadczają nowych form represji. Chrześcijanom odmówiono dostępu do pomocy żywnościowej w Pakistanie, Indiach i Wietnamie. Wyznawcy Jezusa  Chrystusa są także skazywani na karę więzienia przez rdzennych przywódców etnicznych w Kolumbii, którzy uważają ich za odpowiedzialnych epidemii COVID-19. Wzrasta przemoc na tle religijnym.

Bardzo prosimy podpisać petycję, by wzmocnić ochronę wolności religijnej na świecie na poziomie UE!
Żądamy, by Ursula von der Leyen powołała na kolejną kadencję 
Specjalnego Reprezentanta UE ds. Wolności Myśli oraz Wiary poza UE.

 

PROSZĘ PODPISAĆ PETYCJĘ

Szanowni Państwo

w zeszłym roku nasza społeczność CitizenGO przeprowadziła ważną kampanię na rzecz wzmocnienia mandatu Specjalnego Reprezentanta UE ds. Wolności Myśli oraz Wiary poza UE.

Dzięki zaangażowaniu członków naszej społeczności w Europie osiągnęliśmy wtedy znaczące zwycięstwo.

Jednak teraz, po udanej kadencji pierwszego Specjalnego Reprezentanta, którym był słowacki eurodeputowany Jan Figel (jego kadencja zakończyła się 8 miesięcy temu), Komisja Europejska nadal nie powołała następcy na kolejną kadencję. Dlatego też obecnie funkcja ta nie jest przez nikogo sprawowana.

Specjalny Reprezentant odegrał znaczącą rolę, pomagając Asi Bibi w bezpiecznym wyjeździe z Pakistanu po tym, jak została oczyszczona z zarzutów bluźnierstwa. 

Poparcie dla kontynuacji mandatu wyrazili: członkowie Intergrupy Parlamentu Europejskiego ds. Wolności religii lub przekonań i tolerancji religijnej, specjalni wysłannicy poszczególnych krajów członkowskich, grupy naukowców, ale też liczni obywatele z całej Unii. Mimo to nie powołano kolejnej osoby do pełnienia funkcji Specjalnego Reprezentanta.

Wzywamy przewodniczącą Komisji Europejskiej, Ursulę von der Leyen, by ponownie mianowała Specjalnego Reprezentanta UE ds. Wolności Myśli oraz Wiary poza UE.

Bardzo proszę podpisać petycję na rzecz ochrony wolności religijnej na świecie z poziomu UE. Żądamy, by Ursula von der Leyen ponownie mianowała Specjalnego Reprezentanta UE ds. Wolności Myśli oraz Wiary poza UE.

W swojej pierwszym wystąpieniu na emigracji, Asia Bibi, chrześcijanka z Pakistanu, mama pięciorga dzieci, która została skazana na karę śmierci z powodu swojej wiary podziękowała Janowi Figelowi za prowadzone negocjacje w sprawie jej uwolnienia.

“Chcę podziękować aniołowi, osobie, która pomaga mi, od kiedy zostałam uwięziona do chwili obecnej: ta osoba to Jan Figel, Specjalny Reprezentant UE ds. Wolności Myśli oraz Wiary poza UE. Jestem mu ogromnie wdzięczna. Mam nadzieję, że Bóg da nam więcej takich osób.” – Asia Bibi

Bardzo proszę podpisać petycję, by pomóc uratować życie tych, którzy są prześladowani za swoją wiarę.

Specjalny Reprezentant UE ds. Wolności Myśli oraz Wiary poza UE został powołany do działania w 2016 roku, aby jako przedstawiciel Unii Europejskiej stawać w obronie wolności religijnej na całym świecie.

Do obowiązków wysłannika należą wizyty w krajach, w których mają miejsce najokrutniejsze prześladowania na tle religijnym. Celem podróży jest pomoc w wypracowaniu zasad dialogu oraz planu działania.

Odegrał kluczową rolę w ujawnianiu na poziomie europejskim tego, jakiego horroru doświadczają prześladowani chrześcijanie. Jego działania podniosły świadomość na temat trwających prześladowań i łamania podstawowych praw na świecie. Za jego kadencji UE zaczęła odgrywać znaczącą rolę w przeciwdziałaniu im.

Pandemia zatrzymała wiele dziedzin życia społecznego. Nie zatrzymała jednak prześladowań.  W czasie pandemii grupy religijne doświadczają nowych form prześladowań. Chrześcijanom odmówiono dostępu do pomocy żywnościowej w Pakistanie, Indiach i Wietnamie. Wyznawcy Jezusa Chrystusa są skazywani na karę więzienia przez rdzennych przywódców etnicznych w Kolumbii, którzy uważają ich za odpowiedzialnych za COVID-19.

W trakcie kryzysu epidemicznego, kiedy wielu przedstawicieli mniejszości religijnych na świecie zmaga się z ograniczeniem ich prawa do wolności religijnej, potrzeba, by UE jasno wypowiedziała się jak fundamentalnym prawem jest wolność wyznania.

Unia Europejska powinna nie tylko kontynuować, lecz także zwiększyć swoje wysiłki w obronie wolności religijnej na świecie.

Proszę podpisać petycję już teraz, aby ponownie powołano Specjalnego Reprezentanta UE ds. Wolności Myśli oraz Wiary poza UE.

Dziękuję za wszystko, co Państwo robią w obronie wolności religijnej

Ignacio Arsuaga z całym zespołem CitizenGO

Więcej informacji:
 
Chrześcijanie w Kolumbii wykluczeni z powodu Covid-19 (Open Doors)
https://www.opendoorsuk.org/news/latest-news/colombia-coronavirus/
Intergrupa ds. Wolności Religijnej: “Wzywamy Von der Leyen, by odnowiła mandat Specjalnego Reprezentanta UE ds. Wolności Myśli oraz Wiary poza UE najszybciej, jak to możliwe” (The European Post)
http://europeanpost.co/ep-intergroup-on-religious-freedom-we-urge-von-der-leyen-to-renew-the-mandate-of-the-eu-special-envoy-as-soon-as-possible/
Informacje na temat wolności religijnej. Komisja nie zdecydowała w sprawie Specjalnego Reprezentanta UE ds. Wolności Myśli oraz Wiary poza UE (ADF International)

XIII Niedziela Zwykła

(Mt 10,37-42) 
Jezus powiedział do apostołów: Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.

Tydzień Wychowania

Homilia papieża Pawła VI
(Homilia wygłoszona w Manili, 29 listopada 1970 r.) 

Całemu światu głosimy Chrystusa

 

„Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii”. Od Niego bowiem, od samego Chrystusa otrzymałem to polecenie. Jestem apostołem, jestem świadkiem. Im odleglejszy cel, im trudniejsze zadanie, tym gorętsza jest „miłość, która przynagla nas”. Mam obowiązek głosić Jego imię: Jezus jest „Chrystusem, Synem Boga żywego”. On to objawił nam niewidzialnego Boga, On jest pierworodnym wobec wszelkiego stworzenia, w Nim wszystko istnieje. On Nauczycielem ludzi i Odkupicielem; dla nas narodził się, umarł i zmartwychwstał. On jest ośrodkiem dziejów świata. On zna nas i miłuje. On towarzyszem i przyjacielem w życiu, mąż boleści i nadziei. On przyjdzie ponownie, aby być naszym Sędzią oraz – jak ufamy – wiekuistą pełnią życia i naszym szczęściem. 
Obym nigdy nie przestał o Nim mówić: On jest światłem, On prawdą, owszem, „drogą, prawdą i życiem”. On chlebem i źródłem wody żywej: zaspokaja głód i gasi pragnienie. On pasterzem, przewodnikiem, wzorem, naszą pociechą i bratem. Tak jak my, owszem, bardziej niż my, był zapoznany, ubogi, pogardzany, utrudzony, prześladowany, doznający cierpień. Dla nas przemawiał, czynił cuda, założył nowe królestwo, w którym ubodzy są błogosławieni, gdzie pokój jest podstawą życia wspólnotowego, gdzie ci, którzy są czystego serca i którzy płaczą, będą wywyższeni i pocieszeni, gdzie łaknący sprawiedliwości będą nasyceni, gdzie grzesznicy mogą uzyskać przebaczenie, gdzie wszyscy są sobie braćmi. 
Oto Jezus Chrystus, o którym już słyszeliście, owszem, większość z was należy do Niego, bo jesteście chrześcijanami. Wam przeto, o chrześcijanie, powtarzam Jego imię, do wszystkich zaś ludzi wołam: Jezus Chrystus jest początkiem i końcem, alfą i omegą, Królem nowego świata, tajemnym i ostatecznym wyjaśnieniem naszego losu i dziejów ludzkości. On jest pośrednikiem, jakby mostem między niebem a ziemią. On jest Synem Człowieczym w najpełniejszy i najdoskonalszy sposób, ponieważ jest Synem Boga, odwiecznym, nieskończonym, oraz Synem Maryi, błogosławionej między niewiastami Jego Matki według ciała i naszej Matki przez łączność z Duchem Ciała Mistycznego. 
Jezus Chrystus! Pamiętajcie: Jego to głosimy wam na wieczność; chcemy, by imię Jego rozbrzmiewało aż po krańce świata i na wieki wieków.

                            Czytania na każdy dzieÅ„

 

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

Wszystko, co posiadam, jest darem od Boga. Nie jest istotne, czy opływam w dobra, czy mam ich niewiele. Nie żyję jednak dla siebie. Komu więc mam dawać to dobro i jakie? Wszystko, co czynię, jeśli ma mieć wartość, jeśli ma trwać, powinno wynikać z bezinteresownej, ale mądrej miłości: miłości Boga całym swoim sercem, ze wszystkich sił, całym swoim umysłem, całym sobą i tym, co posiadam i miłości bliźniego. Jeśli chcę wszystko zatrzymać dla siebie, tracę wszystko. Kiedy daję „wszystko”, wszystko otrzymuję. Życie prawdziwe to dawanie siebie i tego, co posiadam, Bogu i ludziom, w których On mieszka. I tak naprawdę to nie bogactwo czy ubóstwo materialne decyduje o hojności serca. Bohaterka dzisiejszego czytania, Szunemitka, była kobietą bogatą. Umiała się dzielić, wychodząc naprzeciw potrzebom proroka. Była w tym bezinteresowna. Można powiedzieć, że robiła to dla Boga, który mieszkał w Elizeuszu. Wydawało się, że niczego nie potrzebowała. Na pytanie proroka, czy ma jakieś życzenie, odpowiedziała: „Ja mieszkam pośród swego ludu”, a to znaczyło, że ma dostateczną opiekę i niczego nie potrzebuje. Bóg jednak zaskoczył ją swoją hojnością. On widzi prawdziwe, nawet te ukryte czy nieuświadomione potrzeby. Szunemitka otrzymała od Niego największy dar, o który nie śmiała nawet prosić – dar nowego życia. Ta historia może się zdarzyć i w moim życiu.

 

Komentarz do psalmu

Istnienie Izraela ma wymiar kapłański. Ten kapłański lud w każdym pokoleniu słyszy powtarzane przez Jahwe słowa: „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty, Pan, Bóg wasz” (Kpł 19,2). Izraelici mieli poczucie odrębności, wybrania nie dla pielęgnowania własnej pychy, lecz po to by być świadkami Boga w świecie. My, chrześcijanie, też mamy takie zadanie. Do realizacji tego powołania niezwykle ważna jest wierność Bogu i Jego Słowu na co dzień. W dzisiejszym psalmie losy Dawida i jego dynastii ukazane są jako szkoła służby Bożej, gdzie wierność Bogu i Jego Słowu odgrywa rolę najważniejszą – ma wpływ nie tylko na dzieje osobiste, ale losy całej społeczności i narodu. Każdy z nas jest szczególnie wybrany przez Boga do tego zadania i jeśli zaufamy w Bożą miłość i wierność, jesteśmy w stanie je wykonać. Nasze serce wypełni wtedy prawdziwa radość. Mamy wewnętrzną siłę, by swoim życiem chwalić Pana i o Nim świadczyć w świecie nie znającym Boga.

 

Komentarz do drugiego czytania

Pewien młody człowiek, który odkrył kochającego Boga, stwierdził, że ten, kto się nawrócił, nie może już grzeszyć, a przynajmniej świadomie grzeszyć. Tak myśleli chrześcijanie w pierwszych wiekach.
Przeżycie wewnętrznego spotkania z Bogiem to tak wielka łaska, że grzech wydaje się czymś wstrętnym i wcale nie kuszącym. Droga duchowa człowieka ma swoje etapy, przychodzą różne pokusy i próby, ale ten, kto został zanurzony w Chrystusa – w Jego śmierć i zmartwychwstanie, kto zasmakował przyjaźni z Panem, ma w sobie fundament, tę podstawową decyzję wiary, z perspektywy której widzi wszystkie swoje codzienne czyny i postanowienia.

 

Komentarz do Ewangelii

„Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest mnie godzien…” Czy to znaczy, że mamy nie kochać, nie troszczyć się o swoje dzieci i rodziców? Absolutnie nie o to chodzi. Przecież wiemy, że jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu w naszym sercu, to właściwie odnosimy się do bliźnich, również bliskich. Potrafimy ich mądrze kochać, nie godząc się na zło moralne. Możemy im wtedy skutecznie pomagać, ponieważ mamy do tego prawdziwą wolność i światło Ducha Świętego. Cierpienie może rodzić się jednak z tego, że bliscy nie rozumieją naszej wiary i płynących stąd wyborów i czynów. Czujemy się wówczas osamotnieni, a nawet prześladowani. Człowiek, dla którego Bóg nie jest najważniejszy, jest bardzo biedny, ponieważ staje się niewolnikiem siebie, innych a nawet własnej rodziny. Nikomu nie umie pomóc i sam się coraz bardziej wikła w trudne relacje. Uwierzmy, że miłując Boga ponad wszystko, nic nie tracimy, a zyskujemy wszystko. Zyskujemy również zdolność do prawdziwej miłości naszych najbliższych, która nie zawsze jest łatwa.

Komentarze zostały przygotowane przez Elżbietę Marek

                    Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony… – PerÅ‚y Å›wietlne

Litania do Jezusa Cierpiącego w lochu więziennym
na podstawie Pisma Św. i prywatnych objawień sługi Bożej s. Leonii Nastałówny, służebniczki Starowiejskiej
(do prywatnego odmawiania)

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze, z nieba Boże – zmiłuj się nad nami;
Synu, Odkupicielu świata, Boże –
Duchu Święty, Boże –
Święta Trójco, Jedyny Boże –
Jezu, wtrącony po przesłuchaniu u arcykapłanów żydowskich do lochu więziennego – zmiłuj się nad nami
Jezu, ubrany w płaszcz purpurowy na pośmiewisko –
Jezu, wyśmiany przez drwiące pokłony więziennych stróżów –
Jezu, naigrywany z królewskiej władzy przez włożenie do rąk trzciny –
Jezu, wyszydzany i wykpiony z posiadanej godności prorockiej –
Jezu, który stałeś się złośliwą igraszką zwyrodniałych siepaczy wśród nocnych ciemności –
Jezu, odrzucany jak piłka przez sadystycznych oprawców stojących w kątach lochu –
Jezu, pochwycony za ręce i rozciągany przez brutalnych dręczycieli próbujących swych sił –
Jezu, doznający dojmującego bólu z powodu iglic wbijanych w Twoje ciało –
Jezu, któremu okrutni złoczyńcy wyłamywali poszczególne palce u rąk –
Jezu, któremu bezduszni kaci uderzali głowę o słup kamienny –
Jezu, powalony z całej siły na twardą ziemię –
Jezu, przygniatany na głowie, piersiach i nogach ciężarem całego ciała przez bestialskich trzech zbirów –
Jezu, któryś był przedmiotem coraz to nowych okrucieństw i znęcań się nad bezbronnym –
Jezu, któryś stał się ofiarą zaciekłości iście szatańskich –
Jezu. którego serce ściskał ból na widok dopuszczających się bezkarnie przestępstw i przewrotności –
Jezu, któryś okazywał litość i miłość dla swych zwyrodniałych prześladowców –
Jezu, któryś składał ofiarę za tych, którzy Ci urągali i zadawali cierpienia –
Jezu, którego łaska spotkała się z zatwardziałością bezlitosnych Gnębicieli –
Jezu, któryś nie wydał ani jednej skargi ani jednego wyrzutu z powodu spotykającej Cię czarnej niewdzięczności –
Jezu, któryś w czasie całej tej gehenny zachował milczenie –
Jezu, któryś składał daninę bólu jako wynagrodzenie za zniewagi wyrządzone Bogu nawet przez tych, którzy mieli być potępieni z powodu
nieodpokutowanych grzechów –
Jezu, któryś cierpiał w lochu więziennym za utajone grzechy przez penitentów w sakramencie pokuty –
Jezu, któryś zniósł odważnie wszystkie katorgi zadanej Ci w owej nocy spędzonej w więzieniu jako wynagrodzenie za świętokradzko przyjmujących Cię w
Komunii Św. –
JEZU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,
JEZU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
JEZU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się mad nami.
Módlmy się
Panie Jezu Chryste, któryś został wtrącony do lochu więziennego i tam cierpiał niewyobrażalne tortury cielesne i dotkliwe krzywdy moralne, błagamy
Cię, spraw, abyśmy korzystali z Twoich zasług i abyśmy łącząc nasze zadośćuczynienie z Twoim wynagrodzeniem złożonym Ojcu Niebieskiemu
otrzymali odpuszczenie naszych grzechów i kar za nie i mogli się cieszyć w wieczności chwałą niebios. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w
jedności Ducha Św. przez wszystkie wieki wieków. Amen

POLSKA jest „krajem posiadanym przez kogoś z zagranicy”

21 czerwca 2020 o 7:51 AM

zeczpospolitapolska

20 czerwca 2020 o 20:06
Nigdy nie wygramy z PiS, z PO, nie pozbędziemy się okupantów, nie powołamy do władzy myślących w polskim interesie Polaków, itd., itp., jeżeli wpierw nie zwalczymy w sobie żydowierstwa – tego religijnego i tego medialnego także. Żydowierstwo, tak mocno zakorzenione w polskich umysłach i w polskiej mentalności, jest jak syndrom żony alkoholika, znieważanej, bitej i okradanej przez męża, ale bezgranicznie mu oddanej i ciągle kochającej.
Aparat władzy w PRL okresu W.Gomułki i E.Gierka także był skażony tym syndromem. – Największa bitwa średniowiecznej Europy, bitwa pod Grunwaldem w 1410r. w szkolnych podręcznikach historii w PRL była zawsze ukazywana jako zwycięstwo polskiego, później skromnie dorzucano, że i słowiańskiego, oręża nad żywiołem niemieckim, a nie nad imperialnym państwem żydo-katolickiego Kościoła (nad Rzymem), który rzucił do walki z nami całe zachodnie rycerstwo.
Taki PRL musiał przegrać z żydo-katolickim Kościołem i z syjonistycznym żydostwem. Żydo-katolicka Polska, tak jak żona alkoholika, zawsze będzie przegrana.

Marek K.

Dr Jerzy Jaśkowski – Co wyeliminować z diety, by zachować zdrowie?

Jesus is Lord
During this difficult time of trial in the Catholic Church, please pray for healing and for God to give us holy priests and faithful Bishops in doing His Will.

JP2 – święty naszych czasów – Ks. Ryszard Groń – Portal OPOKA

Wykład Huberta Czerniaka w Sokółce / Hubert Czerniak Sokółka 2017

*MĄDRE SŁOWA*
W życiu niektórzy chodzą, inni biegają, ale pamiętajcie, że Pan dał żółwiom i koniom te same dni, aby dotrzeć do arki Noego. Twoja podróż może być trudna, ale na pewno dotrzesz do celu.
Jakub spojrzał na Józefa i zobaczył dobrego syna! Dziesięciu braci spojrzało na Józefa i zobaczyło bezużytecznego marzyciela!
Podróżnicy spojrzeli na Józefa i zobaczyli niewolnika !! Potiphar spojrzał na Józefa i zobaczył wspaniałego sługę !! Żona Potiphara spojrzała na Josepha i zobaczyła potencjalnego chłopaka! Więźniowie widzieli u Józefa więźnia! Jak bardzo wszyscy się mylili! Bóg spojrzał na Józefa i zobaczył czekającego premiera Egiptu !!
Nie zniechęcaj się tym, co ludzie w tobie widzą !! Zachęcaj się tym, co Bóg widzi w tobie !!
Nie oceniaj osoby obok siebie, ponieważ nigdy nie wiesz, co Pan złożył w tej osobie.
Dawid został namaszczony na króla, gdy był prostym dzieckiem pasącym owce. Estera była prostą osieroconą dziewczyną, a jednak czekała na nią Królowa.
NIE MA LICZBY, JAK LUDZIE WIDZĄ CIEBIE, TO SIĘ LICZY, JAK BÓG WIDZI CIEBIE
Bóg jest Bogiem:
🏽 Nie obchodzi go * wiek *, nic dziwnego, że pobłogosławił Abrahama.
„Nie obchodzi go * doświadczenie *, nic dziwnego, że wybrał Davida.
🏽Nie obchodzi go * płeć *, nic dziwnego, że podniósł Esther.
Nie obchodzi go * twoja przeszłość *, nic dziwnego, że nazwał Pawła!
🏽Nie zależy mu na * twoim wyglądzie fizycznym *, nic dziwnego, że wybrał Zacheusza (najkrótszego).
„Nie obchodzi go * płynność mowy *, nic dziwnego, że wybrał Mojżesza.
„Nie obchodzi go * twoja kariera *, nic dziwnego, że wybrał Marię Magdalenę, prostytutkę.
* BÓG NIGDY NIE ZMIENIA !! *
Nigdy nie złożył * obietnicy, której nie dotrzyma * 👌🏾
Nigdy nie widział * osoby, której nie pomógłby * 👌🏾
Nigdy nie słyszał * modlitwy, na którą nie odpowiedziałby * 👌🏾
„Nigdy nie znalazł * duszy, której by nie kochał * 👌🏾
Nigdy nie znalazł * grzesznika, któremu nie wybaczy * 👌🏾
To jest Bóg, którego kocham.
Nazywa się Jezus Chrystus.
Jesus loves you

Komentarz dnia

Niepojęta łaskawość Pana, który wciąż do nas przychodzi. Nieustannie, na ołtarzach całego świata, przychodzi do świata. Właśnie do tego świata, ze wszystkimi jego ułomnościami. Właśnie dla mnie i do mnie, który przyszedłem na Eucharystię i od początku biłem się w piersi i wołałem: „zmiłuj się!”, bo wiedziałem, że jestem godzien tylko gniewu. I właśnie do mnie przychodzi Pan – w świętej Hostii. On osobiście, On ubogi, pozbawiony wszystkiego prócz Miłości – do mnie, bogatego we wszystko, tylko nie w Miłość. Właśnie tak przychodzi Pan, który oddał mi wszystko – a teraz dokłada jeszcze samego siebie, by mnie wreszcie przekonać o swojej Miłości i porwać do umiłowania Jego. Przychodzi do mnie, by uczynić mnie brzemiennym Miłością i wydającym na świat Miłość. Niepojęta łaskawość Boga wobec mnie, który wciąż gardzę Jego łaską, ulegam stylowi myślenia i postępowania tego świata, miłuję świat i swoje zachcianki bardziej niż Pana. I właśnie do mnie przychodzi Pan – by w ten sposób mnie w Nim rozmiłować.

Antyfona na wejściePs 47 (46), 2

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, * radosnym głosem wykrzykujcie Bogu.
Hymn: Chwała na wysokości Bogu
Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże, Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty * Tylko Tyś jest Panem. * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. * Amen.

Kolekta

Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś nas dziećmi światłości, † nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności błędu, * lecz spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Wprowadzenie do czytania

Zamożna kobieta wspierała proroka Elizeusza. Nie miała dzieci. Prorok wyprosił jej upragnionego potomka. Dziś wiele małżeństw dąży za wszelką cenę do posiadania potomstwa. Stosuje środki nieodpowiadające godności człowieka. Tymczasem modlitwa i czyny miłości bliźniego mogą doprowadzić do spełnienia najskrytszych pragnień. Zdarza się, że w rodzinach, które adoptowały dziecko, rodzą się własne córki i synowie.
PIERWSZE CZYTANIE2 Krl 4, 8-12a. 14-16aSzunemitka przyjmuje proroka
 
Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej
Pewnego dnia Elizeusz przechodził przez Szunem. Była tam kobieta bogata, która zawsze nakłaniała go do spożycia posiłku. Ilekroć więc przechodził, udawał się tam, by spożyć posiłek. Powiedziała ona do swego męża: «Oto jestem przekonana, że świętym mężem Bożym jest ten, który ciągle do nas przychodzi. Przygotujmy mały pokój na górze, obmurowany, i wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Kiedy przyjdzie do nas, to tam się uda».
      Gdy więc pewnego dnia Elizeusz tam przyszedł, udał się do górnego pokoju i tam ułożył się do snu. I powiedział do Gechaziego, swojego sługi: «Co można uczynić dla tej kobiety?». Odpowiedział Gechazi: «Niestety, ona nie ma syna, a mąż jej jest stary». Rzekł więc: «Zawołaj ją!». Zawołał ją i stanęła przed wejściem. I powiedział: «O tej porze za rok będziesz pieściła syna».
Oto słowo Boże.

Komentarz do czytania

Kobieta z Szunem ma wszystko prócz syna. Nie ma owocu miłości. I okazuje się, że całe bogactwo świata nie jest w stanie człowiekowi zastąpić miłości. Kobieta jednak robi coś ważnego, podporządkowuje swój majątek mężowi świętemu. I tu właśnie jest wskazówka: mój cały majątek, czyli wszystko, co mam, winno być podporządkowane Temu, który jest Święty i który mnie w to wszystko wyposażył. Kobieta przygotowuje dla męża świętego pokój na górze – to ważne, że na górze. Na pierwszym miejscu jest Święty. W pokoju jest łóżko, by Święty mógł spocząć w moim sercu. Jest też stół i krzesło – bo Ojciec i Ja przyjdziemy do niego i będziemy ucztować (por. J 14, 23). No i jest lampa, by Święty zapłonął w moim życiu jako Światło, które mnie prowadzi. Właśnie o to chodzi, o podporządkowanie wszystkiego, co mi poddane, Jezusowi, który żyje we mnie i który mi to wszytko przekazał. Po czym poznać, że wszystko jest Jemu podporządkowane? Po tym, że traktuję ludzi tak, jak On ich traktuje.

Wprowadzenie do psalmu

Psalmista wzywa do wysławiania Boga za Jego łaski. Historia zbawienia mówi o Jego wspaniałych czynach dokonywanych w ciągu wieków. Na własne oczy widzimy też wielkie sprawy, przemiany, których się nie spodziewaliśmy. Dlatego kiedy przytłacza nas słabość własna i innych ludzi, krzykliwa propaganda głupoty, z ufnością prośmy o Jego pomoc. On potrafi prosto pisać na krzywych liniach, które kreślimy.

PSALM RESPONSORYJNYPs 89

Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.
     O łaskach Pana będę śpiewał na wieki, †
     Twą wierność będę głosił moimi ustami *
     przez wszystkie pokolenia.
     Albowiem powiedziałeś: †
     «Na wieki ugruntowana jest łaska», *
     utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.
Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.
     Błogosławiony lud, który umie się cieszyć *
     i chodzi, Panie, w blasku Twojej obecności.
     Cieszą się zawsze Twym imieniem, *
     Twoja sprawiedliwość ich wywyższa.
Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.
     Bo Ty jesteś blaskiem ich potęgi, *
     a przychylność Twoja dodaje nam mocy.
     Bo do Pana należy nasza tarcza, *
     a król nasz do Świętego Izraela.
Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.

Wprowadzenie do czytania

Chrzest włącza nas w zbawczą śmierć Chrystusa i Jego zmartwychwstanie. Umarliśmy dla zła i grzechu. Powstaliśmy do nowego życia. Kiedyś zmartwychwstanie nasze materialne ciało. Teraz już nasz duch ma żyć w świetle Bożej łaski. Przygotowywać przemianę całego stworzenia. Zgodnie z Bożym zamysłem korzystać z rzeczy materialnych i naturalnego środowiska w taki sposób, by po nas mogły służyć innym.
DRUGIE CZYTANIERz 6, 3-4. 8-11Nowe życie ochrzczonych
 
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Bracia: My wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca.
      Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.
Oto słowo Boże.

Komentarz do czytania

Przez chrzest umarliśmy dla naszej pychy i egoizmu. I to umieranie trwa całe życie, codziennie umieram dla mojej pychy i egoizmu, by żyć dla Pana. Nieustannie wybieram między moją pychą i egoizmem a Panem. Święty Paweł pisał też o tym, że żyją w nas dwaj ludzie − stary i Nowy. I że doświadczam wciąż napięcia, wyboru między tymi ludźmi. I właśnie istnienie tego wyboru, tego napięcia, konieczność ciągłego decydowania, po której stronie się opowiem, jest dowodem mojej wolności. Człowiek zniewolony nie ma wyboru. Owszem, pozornie wydaje się to łatwiejsze, ale na dłuższą metę okazuje się nie do zniesienia. Wolność, jaką przynosi Jezus, jest trudna: jest zadaniem, wybieraniem. I dlatego trzeba rozumieć, że wybieram nieustannie Kogoś, kto oddał życie za moją wolność, za to, żebym miał wybór. Wybieram Osobę, która umarła z miłości do mnie i teraz chce żyć we mnie. Albo pozwolę żyć pysze i egoizmowi, albo pozwolę żyć w sobie Chrystusowi.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄPor. 1 P 2, 9

Alleluja, alleluja, alleluja.
     Jesteście królewskim kapłaństwem, świętym narodem.
     Ogłaszajcie dzieła potęgi Tego, który was wezwał do swojego przedziwnego światła.
Alleluja, alleluja, alleluja.

Wprowadzenie do Ewangelii

Dwa ważne pouczenia zawiera stosunkowo krótki dzisiejszy fragment Ewangelii. Potrzebę stawiania Chrystusa na pierwszym miejscu, nawet kosztem świętych więzi rodzinnych. Dźwigania razem z Nim naszego krzyża, gotowości oddania Mu swego życia. Taka ofiara przyniesie wspaniałą nagrodę. Temu, kto ją podejmie, i tym, którzy nawet w drobnej rzeczy przyjdą z pomocą uczniom Chrystusa. On się z nimi utożsamia.

EWANGELIAMt 10, 37-42Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich apostołów:
      «Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.
      Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.
      Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma.
      Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody».
Oto słowo Pańskie.

Komentarz do Ewangelii

Trzeba zrozumieć, czym jest grzech. Grzech jest śmiercią Chrystusa żyjącego we mnie. Jeśli nie miłuję Chrystusa ponad wszystko, to prędzej czy później zabiję Go w sobie: w imię spełniania zachcianek moich czy cudzych, w imię szukania łatwizny i wygodnictwa. Tu chodzi o miłość do Osoby, która prawdziwie i realnie żyje we mnie i która prawdziwie i realnie płaci cenę mojego istnienia. Poza tym Jezus we mnie nie jest konkurencją wobec miłości do innych ludzi. Przeciwnie: On żyje we mnie, żeby moją miłość wydoskonalać. Dopiero gdy postawię na pierwszym miejscu Jezusa, wówczas będę kochał prawdziwie wszystkich innych. Wszystko będę czynił z Nim, czyli z Miłością: choćby to było podanie kubka wody. I to jest moja Nagroda: Jezus żyjący we mnie i ja żyjący z Jezusem. Bo zdecydowałem się Go ocalić w sobie. Tak, to właśnie ja, tu i teraz, decyduję o życiu i śmierci Jezusa.

Wyznanie wiary

Wierzę w jednego Boga, * Ojca Wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi, * wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. * I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, * Syna Bożego Jednorodzonego, * który z Ojca jest zrodzony * przed wszystkimi wiekami. * Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, * Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. * Zrodzony a nie stworzony, * współistotny Ojcu, * a przez Niego wszystko się stało. * On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.
W czasie następujących słów, aż do: stał się człowiekiem, wszyscy się pochylają.
I za sprawą Ducha Świętego * przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. * Ukrzyżowany również za nas, * pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. * I zmartwychwstał dnia trzeciego, * jak oznajmia Pismo. * I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. * I powtórnie przyjdzie w chwale * sądzić żywych i umarłych, * a Królestwu Jego nie będzie końca. * Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, * który od Ojca i Syna pochodzi. * Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; * który mówił przez Proroków. * Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. * Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. * I oczekuję wskrzeszenia umarłych. * I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Modlitwa wiernych

Trwając przed Bogiem jako Jego umiłowane dzieci, zanośmy do Niego nasze modlitwy:
1. Za Kościół Chrystusowy, aby spełniał swoją misję głoszenia Ewangelii aż po krańce świata.
2. Za rządzących państwami, aby podejmując trudne decyzje, mieli na względzie dobro każdego człowieka.
3. Za dzieci i młodzież oraz za przebywających na urlopach, aby w czasie odpoczynku znajdowali czas na spotkanie z Bogiem.
4. Za tych, którzy boją się wziąć swój krzyż, aby słowa Jezusa dodawały im odwagi w podejmowaniu codziennych wyzwań.
5. Za zmarłych, aby w domu swojego Ojca odnaleźli miejsce wiecznej szczęśliwości.
6. Za nas samych, abyśmy w naszych bliźnich widzieli Jezusa i byli gotowi przyjąć ich do swojego domu.
Najlepszy Ojcze, do Ciebie zanosimy nasze modlitwy, ufni w to, że je wysłuchasz. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Modlitwa nad darami

Boże, Ty przez sakramentalne znaki dokonujesz dzieła zbawienia, * spraw, aby nasza posługa była godna Ofiary, którą składamy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

1.-8. prefacja na niedziele zwykłe

1.-8. prefacje na niedziele zwykłe [nr 28-35] znajdziesz w zakładce: obrzędy Mszy św., prefacje.

Antyfona na KomunięPs 103 (102), 1

Błogosław, duszo moja, Pana, * i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Albo:

J 17, 20-21


Ojcze, proszę za nimi, aby wszyscy stanowili jedno, * aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał.

Modlitwa po Komunii

Boże, nasz Ojcze, spraw, niech święta Hostia, którąśmy ofiarowali i przyjęli, odnowi nasze życie, † abyśmy nieustannie zjednoczeni z Tobą w miłości * przynosili owoce trwające na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Refleksja na dziś

WĘDRUJEMY RAZEM!

Kiedyś, gdy byliśmy jeszcze dziećmi, każdy przeżywał coś, o czym mówiło się: „pierwszy raz”. Może pierwszy raz rozłożyliśmy talerze przed obiadem, może pierwszy raz wynieśliśmy śmieci. Pierwszy raz zostaliśmy zaproszeni do współpracy. I pomimo że „nie chciało się”, potem była radość i duma.
      Umiejętność współpracy to bardzo ważna część naszego życia. Pan Bóg umieścił nas wśród innych ludzi. I zaprosił do wspólnego budowania, tworzenia, działania. Dotyczy to także naszej sfery duchowej. Tej przestrzeni osobistej, intymnej, ale będącej też zaproszeniem do współpracy.
      Przestrzenią naszej duchowej współpracy jest Kościół. Każdy z nas przez chrzest św. stał się częścią Kościoła. Łączy nas Jezus Chrystus. W Nim jesteśmy jak „naczynia połączone”. Gdy ożywiamy się duchowo, ożywia się cały Kościół. Gdy chorujemy duchowo, choruje też i Kościół. To wzajemna odpowiedzialność za siebie.
      W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi: Gdy brat twój zgrzeszy przeciw Tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata (Mt 18, 15). Grzech, zło nas rozdziela. Niszczy jedność. Nasza współpraca polega na ratowaniu naszej jedności, bo w niej podążamy do zbawienia.
      Obrazem duchowej współpracy jest sakrament pokuty i pojednania (spowiedź). Jezus powierzył władzę odpuszczania grzechów kapłanowi. Wybranemu, ale też człowiekowi. Wyznanie grzechów, a potem przekazanie przebaczenia od Jezusa Chrystusa, to obraz najpiękniejszej współpracy na drodze do zbawienia! To współpraca z samym Jezusem, który pragnie, aby Jego miłosierdzie dotarło i było przyjęte przez każdego człowieka.
o. Tomasz Słowiński, dominikani

Przyjęcie Boga i Jego woli

Apostołowie wysłani przez Jezusa słyszą, że ci, którzy ich podejmą, przyjmą samego Boga Ojca i otrzymają Jego nagrodę. Jeśli ona nie podlega utracie, to dlatego, że jest dana razem z życiem wiecznym.
      O tym nieprzemijającym darze mówi także drugi czytanie. Apostoł nie pisze, że Chrystus powstał dzięki chwale Boga, ale dzięki chwale Ojca. Przez zmartwychwstanie Bóg potwierdził najważniejszą prawdę głoszoną przez Jezusa, że Bóg jest Jego Ojcem. Także w naszym zmartwychwstaniu Bóg potwierdzi, że jest naszym Ojcem i przyjmie nas do swojego domu na zawsze.
      Materialna gościnność, o której jest mowa w pierwszym czytaniu, oznacza w rzeczywistości przyjęcie słowa Bożego, a więc jest obrazem przyjęcia Boga i Jego woli w swoim życiu.
      Zakończenie mowy misyjnej kończy przygotowanie uczniów do pracy ewangelizacyjnej. Każdy z nas może spotkać się z Chrystusem obecnym w Kościele, kiedy – podobnie jak apostołowie – ewangelizujemy i dajemy się ewangelizować przez piękno liturgii. Liturgia bowiem jest źródłem „ewangelizacyjnej działalności oraz źródłem dawania siebie ciągle na nowo” (Evangelii gaudium, 24). Chrześcijanin, człowiek wierzący w Chrystusa, jest posłany do drugiego człowieka, i to tym bardziej, im bardziej ten człowiek od Boga się oddalił.
      Bóg przychodzi do nas w innych ludziach. Jest obecny w swoich posłańcach i przybywa po to, aby z nami przebywać oraz coś istotnego nam oznajmić. W związku z tym konieczne jest pielęgnowanie postawy gościnności, otwartości na drugiego człowieka. Także na tych, których nie znamy i którzy często budzą nasz lęk. Każdy z nas, przez chrzest, razem z Chrystusem wkroczył w nowe życie, co powinno prowadzić do zmiany postaw, zachowań, motywacji, sposobu traktowania innych ludzi, realizowania podjętych decyzji, a także naszych zamiarów i marzeń. Powinniśmy nieustannie pamiętać o tym, o czym słyszymy dziś w drugim czytaniu: „umarliśmy dla grzechu, żyjemy zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”.
Opracowano na podstawie:
Wielka tajemnica wiary.
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
na rok 2019/2020, zeszyt homiletyczny, s. 117-118.

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.
Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić klikająć tutaj PRENUMERATA

Pomyśl

 • Jak często zauważam w mojej codzienności to, co staje się moim doświadczeniem podczas adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie: nie ma nic, bo to ja mam wszystko?

 • Jak często zauważam na co dzień, że moje życie, ręce i nogi, zdolności i umiejętności, możliwości, wszystko, co posiadam, są darem Ubogiego Jezusa?

 • Jak korzystam ze zdolności, umiejętności, możliwości, które mam?

 • W jakim kierunku idę: ku syceniu pychy i egoizmu czy miłości, która służy?

 • W imię czego decyduję się zabić w sobie miłość?

 • ————————————————

Pobierz nowy numer PCh24 Co Tydzień – „Nowa walka komunistów”.

pch24.pl
NUMER 115

OBRAZEK

Szanowni Państwo,

Doczekaliśmy czasów, kiedy na fali ruchu „Black Lives Matter” burzone lub dewastowane są pomniki świętych, profanuje się kapliczki i bezcześci pamięć o bohaterach walczących za wolność tych, którzy dziś wyrażają swoją złość i agresję na ulicach, niszcząc mienie tak prywatne jak i publiczne.

Tak oto z monumentu w San Francisco strącony został posąg Junipera Serry, świętego ewangelizatora, uznawanego za założyciela tegoż miasta. W holenderskiej Bredzie pomazana została kapliczka maryjna przedstawiającą „Czarną Madonnę” (napis „BLM”), w Pradze ucierpiał pomnik Churchilla, w Warszawie – Kościuszki, w Londynie – bohaterów I i II wojny światowej… Przykłady można mnożyć. Za rasistowski uznaje się dziś nawet obraz Michała Archanioła depczącego głowę Szatana – bo komuś przypomina on śmierć czarnoskórego Floyda.

 WESPRZYJ PCH24.PL

Portal PCh24.pl utrzymuje się wyłącznie dzięki datkom przekazanym przez naszych wiernych Czytelników oraz Przyjaciół, co sprawia, że nie jesteśmy w żaden sposób uzależnieni ani od wielkich koncernów medialnych, ani od wszelkiego rodzaju politycznego nacisku. Każda przekazana na Portal złotówka pomoże nam w kontynuowaniu naszej misji. Aby wesprzeć portal, wystarczy kliknąć w poniższy link.

WSPIERAM

W tym samym czasie w Gelsenkirchen hucznie odsłonięto nowy pomnik… Lenina. Widać prawdą jest, że „gdy rozum śpi, budzą się demony”. I właśnie nowym barwom komunizmu poświęciliśmy ten numer e-tygodnika.

Niewątpliwie wydarzeniem mijającego tygodnia była premiera filmu „Ich prawdziwe cele”, ukazującego prawdziwe oblicze ideologii LGBT. Dokument ten załączamy do e-tygodnika. Zachęcam do oglądnięcia i podzielenia się informacją o filmie ze znajomymi!

Pobierz wydanie »

Z wyrazami szacunku,
Marcin Austyn
Redaktor wydania


NO I CO – CZY RZĄD ŻYDOWSKI W POLSCE NIE JEST WROGIEM DLA POLAKÓW NR 1?  TAKI RZĄD POLACY WYBRALI.

ROZBIORY POLSKI – „Wszyscy zdolni do walki zostaną odizolowani od swoich bliskich nie dostaną broni”

https://www.youtube.com/watch?v=VodYyNwy4ts&feature=share&fbclid=IwAR3g-saQVlAalwLspz5kZTH7uEIVL2wmTEz3i058sceUZ-098SLke5GYBg8

Komentarz Tygodnia: Niemiecki prąd w naszym kontakcie?

https://www.youtube.com/watch?v=FbcWZ22jDNw&fbclid=IwAR3-k

Morawiecki w Expose o NWO Sejm 2019 – Nowy Porządek Świata

https://www.youtube.com/watch?v=jrE1XvfpmSQ&fbclid=IwAR22WfSnw59whpZXXeBDBRnBZDMs80ZFEEqECL3yHRdimH49nbW86MoVOxc

Igor Nadolski (kanał ku Bogu): Zastanówmy się, czy ufać przywódcy politycznemu, CZY KRÓLOWI WSZECHŚWIATA, JEZUSOWI CHRYSTUSOWI?

   https://www.youtube.com/watch?v=JL9glfIKet8

   Katoliku idź na wybory i nie bądź …..Judaszem,Herodem i Barabaszem !!!!!

za wybór będziesz odpowiadał przed Bogiem !!!!

z_bNqJ9PGMCkmRwVt7pAop3WnR9xM-5t0m_fmv_tMx-Ie_qjn35FVo

 dla przypomnienia z 2019

Premier Mor

NIEKONSTYTUCYJNE BEZPRAWNE WYBORY PREZYDENCKIE- NIKT NAS NIE BĘDZIE SZANOWAŁ,

 JEŚLI SAMI SIEBIE NIE USZANUJEMY…

Wszystko o cudownej ikonie! – Matka Boża Nieustającej Pomocy

 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 
 
Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. 
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». 
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
 
Kazanie św. Sofroniusza, biskupa

Przez Maryję błogosławieństwo Ojca zajaśniało ludzkości

 

„Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą”. Cóż wspanialszego nad tę radość, o Matko Dziewico? I cóż doskonalszego od tej łaski, którą Ty jedna z woli Boga otrzymałaś? Cóż milszego, cóż bardziej chwalebnego można byłoby pomyśleć? Od cudu, który w Tobie widzimy, wszystko tak bardzo odległe, wszystko poniżej Twej łaski, wszystko, nawet co najczystsze, ustępuje miejsca i znacznie mniejszym raduje się blaskiem. 
„Pan z Tobą”. I któż ośmieliłby się równać z Tobą? Oto Bóg od Ciebie przychodzi; któż nie ustąpiłby Tobie miejsca, więcej, któż z radością nie uznałby Twej wyższości i pierwszeństwa. Przeto i ja patrząc na Twoje przywileje, wynoszące Cię ponad wszystkie stworzenia, wołam w zachwycie: „Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą”. Z Ciebie nie tylko na ludzi spłynęła radość, ale dostąpiły jej także Moce niebieskie. 
Zaprawdę, „błogosławiona jesteś między niewiastami”, bo przekleństwo Ewy zamieniłaś w błogosławieństwo; bo sprawiłaś, iż Adam, który ongiś leżał powalony przekleństwem, przez Ciebie teraz dostąpił błogosławieństwa. 
Zaprawdę błogosławiona jesteś między niewiastami, bo przez Ciebie błogosławieństwo Ojca zajaśniało ludziom i wybawiło od dawnego przekleństwa. 
Zaprawdę błogosławiona jesteś między niewiastami, bo przez Ciebie Twoi przodkowie dostępują zbawienia. Ty bowiem porodzisz Zbawiciela, który przyniesie im wybawienie. 
Zaprawdę błogosławiona jesteś między niewiastami, bo bez udziału męża wydałaś owoc, który obdarza błogosławieństwem całą ziemię i uwalnia od przekleństwa rodzącego ciernie. 
Zaprawdę błogosławiona jesteś między niewiastami, bo choć niewiastą jesteś jak inne, staniesz się prawdziwie Boga Rodzicielką. Skoro bowiem Ten, który ma się z Ciebie narodzić, prawdziwie jest Bogiem wcielonym, słusznie i właściwie zwiesz się Bogarodzicą, jako że Boga najprawdziwiej rodzisz. 
W dziewiczym swym łonie Boga samego nosisz. W Tobie On mieszka według ciała, od Ciebie jako Oblubieniec wychodzi, wszystkim gotuje radość, wszystkich obdarza Boskim światłem. 
W Tobie, o Dziewico, jako w najczystszym i niepokalanym niebie Bóg „namiot swój ustawił”. Z Ciebie wyjdzie jak „oblubieniec ze swej komnaty”, jak „siłacz przebiegnie drogę” swego życia. Przyniesie On zbawienie żyjącym, a rozciągając się od szczytu niebios aż do niebios najwyższych, wypełni wszystko Boskim żarem i ożywiającym blaskiem.

Ikona NMP Nieustającej Pomocy

Tytuł Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest na trwałe związany z dostojnym wizerunkiem Maryi, czczonym w Rzymie. Obraz namalowany na desce o wymiarach 54×41,5 cm, pochodzenia bizantyńskiego, przypomina niektóre stare ikony ruskie nazywane Strastnaja. Jego autorstwo jest przypisywane jednemu z najbardziej znanych malarzy prawosławnych wczesnego średniowiecza, mnichowi bazyliańskiemu – S. Lazzaro.
Kiedy i w jakich okolicznościach obraz powstał, a potem dotarł do Rzymu – nie wiemy. Według niektórych źródeł został namalowany na Krecie w IX w.; inne dane mówią o wieku XII i pochodzeniu z Bizancjum lub z klasztoru na świętej Górze Athos. Według legendy, do Europy obraz został przywieziony przez bogatego kupca. Kiedy podczas podróży statkiem na morzu rozszalał się sztorm, kupiec ten pokazał obraz przerażonym współtowarzyszom. Ich wspólna modlitwa do Matki Bożej ocaliła statek. Po szczęśliwym przybyciu do Wiecznego Miasta ikona została umieszczona w kościele św. Mateusza, obsługiwanym przez augustianów. Z dokumentu z roku 1503 wynika, że w ostatnich latach XV w. wizerunek był już w Wiecznym Mieście czczony i uważany za łaskami słynący. Zwano go Madonna miracolosissima. Gdy w roku 1812 wojska francuskie zniszczyły kościół, mnisi wywędrowali do Irlandii. Po powrocie objęli kościół św. Euzebiusza. Kult cudownego obrazu uległ wówczas pewnemu zaniedbaniu, na co wielu się skarżyło.
W grudniu 1866 r. Pius IX powierzył obraz redemptorystom, którzy umieścili go w głównym ołtarzu kościoła św. Alfonsa przy via Merulana. Od tego czasu datuje się niebywały rozkwit kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, propagowanego przez duchowych synów św. Alfonsa Marii Liguoriego. 23 czerwca 1867 r. odbyła się uroczysta koronacja obrazu. W roku 1876 powstało arcybractwo Maryi Nieustającej Pomocy i św. Alfonsa. Równocześnie mnożyły się kopie, które redemptoryści umieszczali w swoich kościołach w wielu krajach, w tym także na ziemiach polskich. Dla propagowania kultu ponad 100 autorów wydało rozmaite opracowania, powstały różnojęzyczne periodyki, poświęcone temu samemu celowi. Ogromne powodzenie miały także małe obrazki z odpowiednimi wezwaniami. Rozchodziły się one w wielomilionowych nakładach. W 1876 r. ustanowiono święto Maryi Nieustającej Pomocy na dzień 26 kwietnia, z czasem przeniesione na 27 czerwca.
Sam obraz przedstawia cztery postacie: Maryję z Dzieciątkiem oraz świętych Archaniołów Michała (po lewej stronie obrazu) i Gabriela (po stronie prawej). Maryja jest przedstawiona w czerwonej tunice, granatowym płaszczu (zielonym po spodniej stronie) i w niebieskim nakryciu głowy, które przykrywa czoło i włosy. Na środkowej części welonu znajduje się złota gwiazda z ośmioma prostymi promieniami. Głowę Maryi otacza, charakterystyczny dla szkoły kreteńskiej, kolisty nimb. Oblicze Maryi jest lekko pochylone w stronę Dzieciątka Jezus trzymanego na lewej ręce. Prawą, dużą dłonią, o nieco dłuższych palcach, charakterystycznych dla obrazów typu Hodegetria („wskazująca drogę”), Maryja obejmuje ręce Jezusa. Jej spojrzenie charakteryzuje czuły smutek, ale nie patrzy na swojego Syna, lecz wydaje się przemawiać do patrzącego na obraz. Miodowego koloru oczy i mocno podkreślone brwi dodają obliczu piękna i wyniosłości.
Dzieciątko Jezus przedstawione jest w całości. Spoczywając na lewym ramieniu Matki, rączkami ujmuje mocno Jej prawą dłoń. Przyodziane jest w zieloną tunikę z czerwonym pasem i okryte czerwonym płaszczem. Opadający z nóżki prawy sandał pozwala dostrzec spód stopy, co może symbolizować prawdę, że będąc Bogiem, Jezus jest także prawdziwym człowiekiem. Ma kasztanowe włosy, a rysy Jego twarzy są bardzo dziecięce. Stopy i szyja Dzieciątka wyrażają jakby odruch nagłego lęku przed czymś, co ma niechybnie nadejść. Tym natomiast, co wydaje się przerażać małego Jezusa, jest wizja męki i cierpienia, wyrażona poprzez krzyż i gwoździe niesione przez Archanioła Gabriela. Po drugiej stronie obrazu Archanioł Michał ukazuje inne narzędzia męki krzyżowej: włócznię, trzcinę z gąbką i naczynie z octem.
Maryja, pomimo że jest największą postacią obrazu, nie stanowi jego centralnego punktu. W geometrycznym środku ikony znajdują się połączone ręce Matki i Dziecięcia, przedstawione w taki sposób, że Maryja wskazuje na swojego Syna, Zbawiciela.

Maryja jest Matką Kościoła, ludu Bożego, który Jej Syn nabył swoją najdroższą Krwią. Jest Matką każdego z nas. Niewątpliwie jest jeden nasz Pośrednik, według słów Apostoła: „Bo jeden jest Bóg; jeden też pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który wydał samego siebie na okup za wszystkich” (1 Tm 2, 5-6). Nie przeszkadza to jednak bynajmniej, byśmy mogli mówić o macierzyńskiej roli Maryi w stosunku do wszystkich. Nie przyćmiewa ona żadną miarą i nie pomniejsza tego jedynego pośrednictwa Chrystusowego, lecz ukazuje jego moc: „Cały bowiem wpływ zbawienny Błogosławionej Dziewicy na ludzi wywodzi się nie z jakiejś konieczności rzeczowej, lecz z upodobania Bożego, i wypływa z nadmiaru zasług Chrystusowych, na Jego pośrednictwie się opiera, od tego pośrednictwa całkowicie jest zależny i z niego czerpie całą moc swoją. Nie przeszkadza zaś w żaden sposób bezpośredniej łączności wiernych z Chrystusem, przeciwnie, umacnia je” (KK, nr 60).
„Macierzyństwo Maryi w ekonomii łaski trwa nieustannie – poczynając od aktu zgody, którą przy zwiastowaniu wiernie wyraziła i którą zachowała bez wahania pod krzyżem – aż do wiekuistego dopełnienia się zbawienia wszystkich wybranych. Albowiem wzięta do nieba, nie zaprzestała tego zbawczego zadania, lecz poprzez wielorakie swoje wstawiennictwo zjednuje nam dary wiecznego zbawienia. Dzięki swej macierzyńskiej miłości opiekuje się braćmi Syna swego, pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na trudy i niebezpieczeństwa, dopóki nie zostaną doprowadzeni do szczęśliwej ojczyzny. Dlatego to do Błogosławionej Dziewicy stosuje się w Kościele tytuły: Orędowniczki, Wspomożycielki, Pomocnicy, Pośredniczki. Rozumie się jednak te tytuły w taki sposób, że niczego nie ujmują one ani nie przydają godności i skuteczności działania Chrystusa jedynego Pośrednika… Kościół nie waha się jawnie wyznawać taką podporządkowaną rolę Maryi; ciągle jej doświadcza i zaleca ją sercu wiernych, aby oni wsparci tą macierzyńską opieką, jeszcze silniej przylgnęli do Pośrednika i Zbawiciela” (KK, nr 62).

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY(18-26.VI) – Na Chwale ...

 

Litania do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta i Niepokalana Dziewico Maryjo, udziel nam Twojej nieustającej pomocy
Matko Boska
Matko Miłosierdzia
Tronie Łaski Bożej
Pośredniczko naszego zbawienia
Arko wiecznego pokoju
Wsparcie w naszych nieszczęściach
Podporo Kościoła
Siło naszej wiary
Potęgo niezwyciężona dla piekła
Twierdzo uzbrojona dla naszej obrony
Przewodniczko chrześcijan
Miłośniczko serc czystych
Kotwico naszej nadziei
Ucieczko uciśnionych
Pocieszycielko utrapionych
Obrończyni grzeszników
Porcie rozbitków
Nadziejo zrozpaczonych
Opiekunko rodzin
Strażniczko młodzieży
Podporo wdów
Matko sierot
Zbawienie umierających
Pani naszych losów
Bramo do przybytków niebieskich
Królowo nieba i ziemi

SYNU MARYI, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
SYNU MARYI, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
SYNU MARYI, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. O Maryjo, udziel nam Twej nieustającej pomocy.
W. I uczyń nas godnymi zbawiennych jej skutków.

Módlmy się: Niepokalana Dziewico, która swymi licznymi dobrodziejstwami wzbudziłaś naszą ufność w Twoją nieustającą pomoc, otaczaj nas swoją dobrocią. Wspieraj Kościół święty, zachowaj i umacniaj wiarę wśród narodów katolickich, obudź ducha chrześcijańskiego w rodzinach, wspieraj siły pracujących, dodawaj odwagi cierpiącym i otwórz bramy nieba dla umierających, bądź naszą ucieczką we wszystkich chwilach życia i uwolnij nas od grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
News


This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=9-5S2gB6rBXMLujU )

Gazeta Warszawska

This issue will present the 5 last articles.

Obalić Dudę-Kornhauzer’a za wszelką cenę. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5121:obalic-dude-kornhauzer&catid=9:pugnae )

Laudetur Iesus Christus
+++
Obalić Dudę Kornhauzer’a za wszelką cenę.
Andrzej Duda to zdrajca, żydowski najemnik, jego jedyne miejsce, na które on zasługuje, to nie fotel prezydenta, a latarnia, na której musi być
powieszony i mamy wiarę w to, że to nastąpi.
W tych zmanipulowanych nielegalnych wyborach zdobył pierwsze miejsce, a na drugą turę podstawiono mu zneurotyzowanego nieudacznika żydowskiego,
LGBT’owca Rafała Trzaskowskiego.
Ten układ z takim „przeciwnikiem” to zwykły żydowski trick, dzięki któremu żydzi — tradycyjnie sobie — zabezpieczają swojego

sprawdzonego agenta na prezydenturze w polin Andrzeja Dudę, który od pięciu już lat jest dobrym wypróbowanym usypiaczem polskiej czujności
narodowej wśród ogromnych rzesz Polaków.

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5121:obalic-dude-kornhauzer&catid=9:pugnae )

Obserwator Zachodni: Jak język potoczny przekształca świat w przedmiot iluzji (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5120:obserwator-zachodni-jak-jezyk-potoczny-przeksztalca-swiat-w-przedmiot-iluzji&catid=9:pugnae

Jak język potoczny przekształca świat w przedmiot iluzji
O tezie ważnych osób na temat Młodziaków i ich awansowania
Iluzje ważnych w państwie osób na temat protegowania Młodziaków
I) Teza podstawowa
Trzeba wypowiedzieć jedno ważne zdanie o znaczeniu dla rozwoju nauk o mózgu:
1) Uczestniczenie w horrendalnym kłamstwie o rozwoju Polski po r. 1989, III RP,
2) wspieranie kłamstwa o lepszym miejscu na świecie pod względem PKB po r. 1989 w stosunku do miejsca przed r.1989,
3) wspieranie kłamstwa o braku – w odniesieniu do dyspozycji fizycznych, psychicznych, mentalnych, genetycznych narodu w latach 1980-1989 –
korelacji między wzrostem ludności a ekonomią,

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5120:obserwator-zachodni-jak-jezyk-potoczny-przeksztalca-swiat-w-przedmiot-iluzji&catid=9:pugnae

200 Years Together A History of the Russians and the Jews (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5119:200-years-together-a-history-of-the-russians-and-the-jews&catid=27:historia

200 Years Together A History of the Russians and the Jews

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5119:200-years-together-a-history-of-the-russians-and-the-jews&catid=27:historia

POLSKA jest „krajem posiadanym przez kogoś z zagranicy”. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5118:polska-jest-krajem-posiadanym-przez-kogos-z-zagranicy&catid=12:video

POLSKA jest „krajem posiadanym przez kogoś z zagranicy”.
https://www.youtube.com/watch?v=Z1iDjJ9B0dk ( https://www.youtube.com/watch?v=Z1iDjJ9B0dk&feature=emb_title )

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5118:polska-jest-krajem-posiadanym-przez-kogos-z-zagranicy&catid=12:video

PETYCJA ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5117:petycja&catid=12:video )

https://www.youtube.com/watch?v=FWDT7MPO_Us

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5117:petycja&catid=12:video )

If you’re not interested any more » unsubscribe (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?subid=9&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=13&key=5S2gB6rBXMLujU )

Szczęść Boże,

to kolejne, szóste już nasze spotkanie na modlitwie. By spełnić modlitewny obowiązek należało odprawiać nabożeństwo przez pięć kolejnych sobót.

Jeśli jednak uważasz, że warto modlić się jeszcze i chcesz z nami pozostać, to możesz to uczynić.

By dobrze odprawić to nabożeństwo należy spełnić kilka istotnych warunków:

 • być w stanie łaski uświęcającej lub przystąpić do spowiedzi świętej;
 • należy przyjąć Komunię świętą;
 • należy pomodlić się różańcem – jedna tajemnica, którą poddaje się 15-minutowemu rozważaniu

Jezus ochrzczony w Jordanie

Rozważ w sercu fragment Pisma Świętego: Mt 3, 13-17 (lub Mk 1, 9-11; Łk 3,21-22)

  Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego [Jana Chrzciciela]. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».

Rozważania

Człowiek ma wobec Boga podstawowy obowiązek, pierwszy i wpisany w jego naturę: jest nim wielbienie. Uwielbianie Stwórcy to powinność wszystkich stworzeń anielskich i ludzkich, która powinna pochłaniać całe nasze życie.

Człowiek, który otwiera swoje miłujące serce przed Bogiem, znajduje się w nim i poza nim, wypełnia duchem adoracji każdą godzinę oraz wszystkie czynności życia, staje się równy aniołom.

Ludziom wydaje się, że Jezus Chrystus, który przyszedł, by odkupić ludzkość, stracił trzydzieści lat swojej misji na daremną pracę w ciemnym warsztacie na Wschodzie, nie poświęciwszy aktywnej działalności więcej niż trzy lata.

Jednakże, jak pisze św. Augustyn, Jezus Chrystus spędził trzydzieści lat na wypełnianiu największej i najszlachetniejszej powinności, jaką posiada ludzkość: powinności, którą ludzkość miniona, dzisiejsza i ta, która ma przyjść, nie wypełnia – uwielbienie Boga.

Ilu jest tak naprawdę ludzi mających w sobie tego ducha uwielbienia? Ilu dziś wielbi Boga? Ilu zaś, nie miłując Go, opowiada bluźnierstwa i podnosząc swój pełen pychy głos, wypiera się Go?

Gdyby w każdym momencie, w każdej godzinie tak wielu ludzi nie klęczało, Ziemia nie mogłaby być z taką miłością oglądana z nieba. Jeśli tylu ludzi nie trwałoby na kolanach, Ziemia straciłaby punkt odniesienia. Modlitwa jest orbitą, na której ludzkość zatacza kręgi wokół centrum przyciągania, jakim jest Bóg. Bez modlitwy znalazłaby się poza nią. Zrozumcie więc, że ludzkość pozbawiona orbity moralnej byłaby największą z niebiańskich katastrof.

Modlitwą wyjawiamy Bogu nasze potrzeby i prosimy Go o wybaczenie naszych grzechów. Czy człowiek nie ma wciąż potrzeb duchowych? Czyż nie jest wspaniałym dziełem, podtrzymywanym na chwiejnym gruncie przez delikatną kolumnę z alabastru? Czy w każdej chwili nie musi być podtrzymywany przez Boga?

Jesteśmy wspaniałymi stworzeniami, lecz narażonymi na tysiące duchowych chorób; z wolnością wystawioną na tysiące pokus; rozumem zdolnym do pokonywania oceanów, ale podatnym by wpływać na mielizny i rafy.

Żadne nieszczęście nie jest tak wielkie jak to, gdy nie potrzebuje się Boga w każdym momencie życia. Nie ma chwili, w której ziemia nie tonęłaby w grzechu.

By zaś pioruny Sądu Ostatecznego nie zmieniły ludzkości w popiół, należy mieć zawsze przygotowany piorunochron w postaci pacierza. Niech nasze pokorne modlitwy odmówione w chwilach próby zawsze wypraszają miłosierdzie dla nieszczęsnego rodzaju ludzkiego, który zabija grzech. Niech pełna żalu, błagalna miłość zawsze nas chroni, byśmy nie zawiedli i mylnie nie pojęli miłości Boga. Niech hymny błogosławieństwa śpiewane przez sławiące chóry zagłuszą przekleństwa oraz bluźniercze głosy.

Zadanie

Otrzymanie chrztu świętego to droga ku miłości do Boga i szczeremu miłosierdziu wobec bliźnich. Zobowiązuje on przede wszystkim do życia w zgodzie z Bogiem poprzez żarliwą modlitwę, wzbogaconą rozważaniami nad Słowem Bożym, światłem dla naszych kroków.

Niech modlitwa obdarzy mnie miłością i prawdziwą radością cieszenia się, jak Jezus, z bycia ukochanym dzieckiem Ojca i domem Ducha Świętego. Moja wierność przyrzeczeniom chrztu świętego niech przyjmie kształt życia w miłości, szczególnie wobec najbardziej potrzebujących, życia poświęconego na słuchanie, czynienie dobra i miłosierdzie.

Akt strzelisty

Dziewico Maryjo, przykładzie Kościoła, módl się za mnie.


Autorem powyższych rozważań jest bł. Baroto Longo – bartolo-longo.plNabożeństwo 20 sobót Stanowią one część książki „Nabożeństwo dwudziestu sobót” .

 


 


                           Obraz może zawierać: chmura i niebo

Drogie dzieci! Słucham waszych wołań i modlitw i oręduję za wami przed Moim Synem Jezusem, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Dziatki, powróćcie do modlitwy i otwórzcie wasze serca w tym czasie łaski i pójdźcie drogą nawrócenia. Wasze życie jest przemijające i nie ma sensu bez Boga. Dlatego jestem z wami, aby was prowadzić ku świętości życia, aby każdy z was odkrył radość życia. Dziatki, wszystkich was kocham i błogosławię Moim Matczynym Błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

KTO SZUKA PRAWDY, ZNAJDUJE ODPOWIEDŹ … PRAWDA BEZ CENZURY 
Kiedy Polska będzie  mogła mieć patriotów w Rządzie polskim – sami zdrajcy, sprzedawczyki, kłamcy i zbrodniarze. Zbrodnią jest handel dziećmi niewinnymi oraz ABORCJA – zabijanie dzieci niewinnych. Przykro nam jest, że do nich należą rządzący Episkopatem niby duchowni a właściwie faryzeusze………..zgadzają się milczeniem, a tych kapłanów patriotów usuwają z Kościoła Jezusowego i nigdy nie pytają swego Przełożonego Boga Jezusa Chrystusa o zgodę.
W przepowiedni jest, że piekło będzie wybrukowane głowami kapłanów, więc zgadzają się z tą prawdą chociaż raz.

KTO SZUKA PRAWDY, ZNAJDUJE ODPOWIEDŹ …
EWA RZEUSKA – PRAWDA BEZ CENZURY
https://www.gloria.tv/post/Pqx4SKcLbUDS4DdFt4xbE4zk7

Apel do rozsądku 26/2020 (469)

Szanowni PaństwoPrzesyłam link do kolejnego numeru magazynu:

http://mtodd.pl/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=389&wysijap=subscriptions

Linki do pięciu wcześniejszych znajdują się wewnątrz tego ostatniego.

PozdrawiamMałgorzata Todd

PS. Często moje e-maile nie docierają do adresatów, dlatego proszę mnie informować, gdyby do niedzielnego poranka nie otrzymali Państwo przesyłki, wówczas prześlę ponownie.

Ten KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ” – niby taki patriotyczny a hlubi się wrogim hasłem. Po co Polsce „honor”. Wszyscy napastnicy atakujący Polskę nie mieli honoru a zwyciężali w każdej wojnie. Polsce potrzebne jest hasło: ‚BOG – RODZINA – OJCZYZNA”. Polacy w tym Klubie – walczcie, aby panujący w Polsce mordercy Żydzi uważali, bo Maryja Królowa Polski zawsze zwycięźała i zwycięży.
Link to Polish Club Online

MOSKWA NAD RZEKĄ HUDSON

Posted: 24 Jun 2020 10:23 PM PDT

MOSKWA NAD RZEKĄ HUDSON
Karl Liebknecht i Róża Luksemburg

Wszystkie rewolucje miały naturę żydowską. Była nią rewolucja bolszewicka. Była nią kierowana przez Różę Luksemburg i Karla Liebknechta rewolta komunistyczna w Niemczech i rządy bolszewickie w Bawarii i na Węgrzech. Były nią także brygady międzynarodowe walczące w Hiszpanii przeciwko gen. Franco. Żydzi z zadziwiającą precyzją lokowali się zawsze po stronie burzycieli ładu społecznego i wrogów Kościoła.
Komunistyczne rewolty są od wielu dekad na porządku dziennym w USA. Przypomnijmy – na przełomie lat 60. i 70. kwitła tam rewolucja, zwana dla niepoznaki, rewolucją kulturową i seksualną. Niczym też innym były protesty przeciwko wojnie w Wietnamie i to, że 90 proc. prostujących studentów było Żydami.

Stanowili 50% członków organizacji Weather Underground. Program tej komunistycznej jaczejki wzywał do powołania „White Power”, która w sojuszu z „Black Power” obali amerykański imperializm i powoła bezklasowe społeczeństwo komunistyczne.

Bill Ayers / Barak Obama

W latach 70. organizacja przeprowadziła serię zamachów bombowych w bankach, budynkach rządowych i na Kapitolu. Jedna trzecia aresztowanych przez FBI członków organizacji była Żydami. W jej władzach przewijały się takie nazwiska jak: Bill Ayers, Bernardine Dohrn, John Jacobs, Howie Machtinger, Dan Berger, Ted Gold, Naomi Jaffe. Ci sami wywrotowcy stali za ruchem Black Panther.

Nie od rzeczy będzie też przypomnieć, że syn komunistki i emigranta z Afryki politycznie sformatowany został w kręgach chicagowskich marksistów, i że był wychowankiem wymienionego Billa Ayersa, członka KP USA i sowieckiego szpiega. Także otoczeniu  Obamy w Białym Domu nie było daleko do tych kręgów. Przykładem John Kerry – trockista i pacyfista, który opluwał amerykańskich żołnierzy wracających z Wietnamu i powielał kremlowską propagandę.

Kto stoi za komunistyczną rewoltą, po stronie anarchistów, ateistów, radykałów różnych ras i płci plądrujących i palących amerykańskie miasta? Czy nie ci sami, którzy od dekad propagują w USA komunizm?

Rewolucja nie narodziła się dziś. Wczoraj toczyła się pod hasłem walki klas, dziś pod hasłem walki z brutalnością policji, a rozruchy po śmierci czarnoskórego kryminalisty to nie robota kryminalistów, lecz ekspozytur komunizmu, Black Lives Matter, Antify, pożytecznych idiotów, przy błogosławieństwie radykałów Partii Demokratycznej.

Bez polityków i filozofów pochodzenia żydowskiego trudno wyobrazić sobie Maj ’68 na Zachodzie (i Marzec ’68 w Polsce). 

Virginia Linhart, córka lidera francuskich maoistów pisała o nim: „był stymulowany i kierowany przez Żydów”.

Judith Butler

Dowodem, że w awangardzie rewolucyjnych ruchów harcują Żydzi, jest prekursorka gender Judith Butler. Jej, oparte na Szkole Frankfurckiej i psychoanalizie Freuda, koncepcje obejmowały legalizację zoofilii, kazirodztwa, pedofilii, promowanie zachowań homoseksualnych, traktowania prostytucji jako normalnej działalności gospodarczej i uczynienie awangardą rewolucji mniejszości seksualnych.

Prekursorami komunistycznych rewolt byli potomkowie bolszewików, imigranci z Rosji. W Nowym Jorku osiedliło się ich tak wielu, że odtąd miasto zwane było „Moskwą nad rzeką Hudson”, a oni sami opisywani jako „rojowisko skłóconych radykałów”. Normą wśród nich była sympatia do Lenina. Liderzy żydowscy Nahum Goldmann i rabin Stephen Wise patrzyli na ZSRR przez pryzmat interesów żydowskich – gloryfikowali rozkwit życia żydowskiego i przywileje dla Żydów pod władzą bolszewików, komunizm uznawali za „dobry dla Żydów”.

Ayn Rand

Odsłoną radykalizmu i myślenia wywrotowego był libertarianizm, zwany nie bez przyczyny „prawicowym rewolucjonizmem”. To też była próba obalenia cywilizacji łacińskiej, uderzająca we wspólnotowy wymiar życia społecznego, postulująca utopijne społeczeństwo bez instytucji państwa. Rolę zasadniczą odegrało w niej troje Żydów i ich pełne rewolucyjnego myślenia publikacje: Ludwig von Mises, Ayn Rand, Murray Rothbard. I wreszcie przykład Sorosa. [b- Ojca AntiFa spraw $$$]

Jaskrawym przykładem był należący do rodziny żydowskiej „New York Times”. Z jednej strony pisał o prześladowaniach Żydów w Niemczech, a z drugiej przemilczał zbrodnie NKWD, mord na milionach chłopów na Ukrainie, setki tysięcy więźniów gułagów, akcje deportacji i mordy na Polakach. David Rockefeller, po wizycie w Pekinie, chwalił Mao Tse Tunga odpowiedzialnego za śmierć kilkudziesięciu milionów Chińczyków.

W latach trzydziestych XX wieku emigranci z Niemiec wzięli w pacht amerykańskie uniwersytety, zamieniając je w kuźnie marksistowskich kadr. Zinfiltrowali organizacje studenckie, skomunizowali Hollywood, zdominowali centrale związkowe. W ślad za tym zabrali się za wychowanie amerykańskiej młodzieży, kształtowanie amerykańskich elit i kształtowanie amerykańskiej tożsamości. Ich postawa była pełna hipokryzji – od nie-Żydów, członków  zdominowanej przez nich KP USA wymagali kosmopolityzmu i wyrzeczenia się tożsamości, a sami  kultywowali żydowskość. Z jednej strony szerzyli pacyfizm i organizowali protesty przeciw wojnie w Wietnamie, a z drugiej ekscytowali się zwycięstwami militarnymi Izraela. Po wojnie sześciodniowej z Arabami masowo przechodzili do organizacji syjonistycznych. I czy dzisiejsza pozycja syjonistów w Waszyngtonie nie jest pochodną postaw i siły owych bolszewików?

Żydowskie gazety ukrywały informacje o finansowym wsparciu rewolucji przez bogatych Żydów oraz że przywódcy i członkowie KP USA byli w większości Żydami. Tuszowały informacje o tym, że ogromna większość wzywanych przez Komisję McCarthy’ego i skazanych za szpiegostwo na rzecz Moskwy była pochodzenia żydowskiego, że KP USA była sowiecką siatką szpiegowską, że Sowieci zdobyli tajemnice bomby atomowej dzięki Rosenbergom. Wiedzę o pochodzeniu etnicznym sowieckich agentów infiltrujących USA wzmacniają nie tylko protokoły Komisji McCarthy’ego. Mówią o tym Archiwa Mitrochina i rewelacje Projektu Venona, tj. operacji odszyfrowania depesz placówek sowieckiego wywiadu.

Są w nich liczne „polskie ślady”. Wacław Komar vel Mendel Kossoj, szef Głównego Zarządu Informacji Wojskowej odnosił w USA spektakularne sukcesy werbownicze, ale… tylko wśród pochodzących z przedwojennej Polski Żydów. Szpiegami sowieckimi w USA okazali się Oskar Lange (główny ekonomista PRL) i Bolesław Gebert.  Ten drugi, skierowany tam przez centralę Kominternu, to modelowy wręcz typ zdrajcy zajadle spiskującego na zgubę Polski i oddanie jej w łapy Kremla. Po kilkudziesięciu latach wywrotowej działalności, zagrożony aresztowaniem, wraca do PRL, gdzie zostaje dyplomatą i działaczem reżimowych związków zawodowych. Jego syn Konstanty vel Dawid Warszawski to dziś wzięty publicysta „Gazety Wyborczej”, ma się rozumieć tylko przypadkowo, organu prasowego wnuków i wnucząt KPP.

W czasach prezydentury Roosevelta, gdy niepomiernie rosnąć zaczęła rola i znaczenie Żydów rekrutujących się spośród gettowych mieszkańców Kresów, polski rząd w Londynie rozpoczął rywalizację z Kremlem o przychylność amerykańskich kręgów syjonistycznych. Batalię przegrał. W konsekwencji powojenna Polska została wprost najechana przez sowieckich Żydów, którzy traktowali nasz kraj jak terytorium podbite.  À propos – Wacław Komar był bojowcem dowodzonej przez gen. Karola Świerczewskiego brygady międzynarodowej w Hiszpanii, w której 50 procent bojowców było Żydami. Walczył tam ramię w ramię z nadesłanymi na fałszywych paszportach żydowskimi ochotnikami z brygady im. Abrahama Lincolna.

Niezwykle szkodliwa dla interesów polskich była działalność owych bojowców we Francji, gdzie funkcjonariusze aparatu partyjnego KPP zostali przerzuceni uchwałą Kominternu. Najpoważniejszą akcją na rzecz Moskwy była kampania skompromitowania w oczach Francuzów środowisk polonijnych, m.in. poprzez zarzucanie im związków z „reakcyjnym antysemickim podziemiem” w kraju. Po zawarciu paktu Stalina z Hitlerem głównego wroga widzieli nie w III Rzeszy, lecz w broniącej się przed nią Polsce, a sowiecką agresję traktowali jako krok przybliżający ostateczne zwycięstwo proletariatu.

À propos „akcentów polskich” – w 1945 Joseph Tannenbaum, prezes nowojorskiej Światowej Federacji Żydów Polskich zachwycał się Bierutem, mówiąc o nim „Ojciec nowej Polski”. Wyraził też radość z faktu zmiażdżenia przez sowieckie czołgi demonstracji studenckiej 3 maja 1946 r. w Krakowie. Wg niego była ona antysemickim pogromem, podczas którego księża strzelali z karabinów maszynowych zamontowanych na wieżach kościołów.

Na trzy miesiące przed buntem w Poznaniu w „NYT” ukazał się artykuł redaktora naczelnego C.L. Sulzburgera, odgrzewający rozpoczętą 3 lata wcześniej akcję propagandową „Antysemityzm za Żelazną Kurtyną”. Jako przykład podał usunięcie z Biura Politycznego Jakuba Bermana i wyrzucenie przez Rokossowskiego z armii „kilkuset obywateli żydowskich”.

Żydzi i kontrolowana przez nich prasa utożsamiali „antykomunizm” z „antysemityzmem”. W czerwcu 1946 r. chicagowski „Sentinel” ogłosił: Czy słyszał ktoś o jakimś antysemicie, który nie byłby jednocześnie antysowietą? Potrafimy rozpoznać naszych wrogów. Poznajmy także, kto jest naszym przyjacielem – naród sowiecki. I chyba już wiemy, skąd przed kilku tygodniami wziął się artykuł w „Haaretz” – „Ataki Trumpa na Antifę są atakami na Żydów”, i jego przesłanie: „Amerykańscy Żydzi nie powinni popierać Trumpa w wojnie z Antifą, ponieważ wybór antyfaszystów jako kozła ofiarnego i tajnych sprawców trwających niepokojów jest z natury antysemityzmem”. Antysemityzm to także oskarżanie Sorosa o finansowanie sprawców zamieszek: […] skrajnie lewicowe ruchy antyfaszystowskie były obroną dla Żydów. Dlatego każdy Żyd w Ameryce powinien sprzeciwić się atakom Trumpa na antyfaszyzm.

Inny miłośnik komunizmu (skądinąd autor „Antifa, podręcznik antyfaszyzmu”) zdradza: „dla większości skrajnej prawicy spiskowa teoria o aktywistach Antify opłaconych przez Sorosa opiera się na rasistowskim wyobrażeniu, że czarni nigdy nie mogliby się zorganizować sami bez marionetkowego mistrza, a za sznurki pociąga międzynarodowe żydostwo”.

W Stanach Zjednoczonych od lat kilkudziesięciu funkcjonuje sobie trockistowska formacja, przewrotnie (albo dla niepoznaki) zwana neokonserwatywną, która do niedawna (działała także przy Clintonie i Clintonowej) nadawała niepodzielnie ton w światowej polityce. Ta grupa skrajnie proizraelskich polityków, wywodząca się ze Wschodniej Europy, najczęściej synów lub wnuków liderów KP USA, tak jak Trocki dąży do rozpalenia światowej rewolucji. Przy tym, co ciekawe, wszyscy odziedziczyli po przodkach ambicje „robienia porządków” w krajach swego pochodzenia, w Polsce, Rosji i na Ukrainie. Mają swój odpowiednik w Polsce – Radek Sikorski, dzięki żonie, związał się z amerykańskim instytutem będącym zapleczem owych polityków.

Paradoksalnie, z neokonserwatystami powiązany jest Antoni Macierewicz, który (wraz z A. Fotygą) pielgrzymował do nich, gdy był w opozycji. Dodajmy też, że są dobrze okopani w Departamencie Stanu. I czy nie dlatego jest to ośrodek administracji Polsce wrogi?

Jose Manuel Barroso

Zimna Wojna zaciemniała obraz krajów zwanych „kapitalistycznymi”.
Oczywistym wydawało się, że skoro Wschód jest komunistyczny, to Zachód kapitalistyczny. Nic bardziej mylnego. Lewica, także w wydaniu komunistycznym, zawsze na Zachodzie była obecna.

Weźmy przykład z Europy. Przez lata szefem Komisji Europejskiej był José Manuel Barroso, aktywista rewolucyjnego ruchu maoistowskiego (obecnie KP Portugalii). Już po przeniesieniu się do Brukseli mówił o walce klas, system edukacyjny nazywał „burżuazyjnym przeżytku”, z sentymentem wspominał okazję uściśnięcia dłoni Breżniewa. Unijna komisarz spraw zagranicznych i bezpieczeństwa Catherine Ashton publikowała w miesięczniku „Marxism Today”, czynnie zwalczała rząd Thatcher, postulowała rozwiązanie NATO.

Catherine Ashton

Niejeden zapewne zapyta: Dlaczego tak ważną funkcję objęła marksistka i anarchistka? Jak to się stało, że zawodowa lewaczka, kierowana z tylnego siedzenia przez marksistowskich macherów, została jednym z najważniejszych polityków Europy? Nie jeden też zapyta: Dlaczego stanowisko unijnego komisarza objęła Danuta Hübner, córka i wnuczka ubeckich oprawców, a na unijnych dyplomatów dobierano z Polski pociotków Bieruta?

W kontaktach z politykami UE mają ułatwione zadanie – przy władzy są tam byli trockiści. Także ludzie zarządzający polską dyplomacją to pokolenie Marca ’68, wychowankowie „Wujka Bronka”, bliźniacza formacja polityczna o podobnych ideologicznych trockistowskich fascynacjach, zauroczeniach i zapałach. Rodzi to poważne wyzwanie dla polskiego interesu narodowego. Bo niegdyś eurolewica (tak jak dziś żydokomuna) rzucała hasło rozwiązania NATO i ciągot tych nigdy się nie pozbyła.

Nie jest też przypadkiem, że Hübner, wraz z wychowanym w ubeckiej rodzinie Trzaskowskim i wypromowanym przez majora KBW Sikorskim, jest członkiem zarządu Grupy Spinelli, włoskiego komunisty, autora „Manifestu z Ventotene”, planu komunistycznej integracji Europy. Tak jak i nie jest przypadkiem, że dla polskiej żydokomuny to, co się dzieje w USA jest wymarzoną sytuacją, na którą patrzą z zazdrością.

Dlaczego najaktywniejsze w szerzeniu antypolskiej propagandy są organizacje powiązane z żydokomuną? Antypolskie mity przenieśli tam po Marcu ’68 byli staliniści wyrugowani z PRL i z PZPR. Wypchnięci z systemu (który stworzyli) szukali ujścia swej wściekłości, a także samousprawiedliwienia dla zbrodni, jakie mieli na sumieniu. Rozpowszechnianie opinii o wrodzonym antysemityzmie Polaków doskonale służyło i jednemu, i drugiemu. Co więcej, pozwalało usprawiedliwić wobec zachodnich trockistów „wypaczenia” PRL-owskiego socjalizmu – piękna idea komunizmu została zatruta polskim nacjonalizmem, który w miarę odchodzenia od idei Lenina doprowadził do usunięcia ideowych komunistów ze stanowisk.

Dlaczego Trumpa nienawidzą? Czy nie dlatego, że zwalcza bojówkarzy spod znaku sierpa i młota,  że wraz z Melanią (która jest katoliczką) odwiedził Sanktuarium św. Jana Pawła II, że jest antysemitą (bo oskarża Sorosa o sprowadzanie nielegalnych imigrantów dla „wymazania białego i chrześcijańskiego oblicze Ameryki”), że swych oponentów nazywa „globalistami”, że wymienia kadry sądów (gdzie komuna robi paskudną rewolucję), że wypowiedział wojnę sitwie bankiersko-lichwiarskiej i marksizmowi kulturowemu? A może dlatego, że głosi: „dla prezydenta najważniejszy powinien być interes własnego narodu”? A tak przy okazji – dlaczego komunistycznym bojówkarzom w Seattle sekundują na prawicowych portalach w Polsce chorobliwie antyamerykańskie typy, widzące w komunistycznej rebelii początek końca „Imperium Zła” i rzucające hasło „Śmierć Ameryce!”, nazywające w dodatku to hasło „myślą polską”?

Trump, skupiając się na wewnętrznych przepychankach z żydokomuną, zaniedbuje resztę świata z Polską włącznie. Sprawę dodatkowo gmatwa, że Trump z amerykańską żydokomuną walczy, a Kaczyński się z nią układa.Bredzą o „wojnie polsko-polskiej”. Chcą z żydokomuną tworzyć „biało-czerwoną drużynę”.  A Polakom chodzi po prostu o wojnę z żydokomunistyczną chołotą!

I jeszcze jedno – nie brakuje w Polsce nieustraszonych pogromców komunizmu, którym komunizm nigdy nie kojarzy się z KPP, i kojarzoną z KPP mniejszością etniczną, którzy pomijają polską odmianę stalinizmu, gdzie Żydzi byli kastą rządzącą.

Dla nich „wszyscy żyli w PRL” – czyli ci, którzy brali udział w pochodzie 1-majowym i ci którzy przesłuchiwali więźniów w ubeckiej katowni. I  czy nie dlatego w rządzie są ludzie Sorosa, a w MSZ V kolumna?

I czy nie z tego biorą się żydokomunistyczni pośrednicy w kontaktach z Trumpem?

Krzysztof Baliński

Artykuł opublikowany za zgodą Autora.


Ilustracje tytułowa: 10. Konwencja Komunistycznej Partii USA w Chicago. Portret Lincolna, a po bokach Lenina i Stalina podczas wystąpienia lidera partii. Fot. za: reddit.com.

Podkolorowanie fragmentów w tekście pochodzi od red. PCO


Więcej artykułów Krzysztofa Balińskiego na naszym portalu  >    >    >    TUTAJ .

Polecamy książkę Krzysztofa Balińskiego: „MINISTERSTWO SPRAW OBCYCH czyli w MSZ bez zmian”. Wydawnictwo Capitalbook.

Już wkrótce swojej premiery w Hollywood doczeka się kolejny bluźnierczy film przedstawiający Jezusa Chrystusa.
W produkowanym właśnie obrazie “Habit” Pan Jezus został przedstawiony jako kobieta, kochanka głównej bohaterki, która prowadzi niemoralny tryb życia,  dopuszczając się wielu niegodziwości.

Pan Jezus jako homoseksualista, Pan Jezus jako kobieta, Pan Jezus jako życiowy nieudacznik.
Hollywood, jak widać, nie zna granic, których nie dałoby się przekroczyć, by przedstawić jak najbardziej  zakłamany  obraz Jezusa Chrystusa.

Zadaniem nas,  ludzi wierzących, jest z tym większą odwagą bronić naszej wiary.
Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą – zatrzymajmy film “Habit” i pokażmy Hollywood, że tego typu produkcje  w żadnym wypadku nie mogą być zaakceptowane.

PROSZĘ PODPISAĆ PETYCJĘ

Szanowni Państwo

potrzebujemy Państwa pomocy. Bezkarny i nietykalny dotąd Hollywood wypowiada kolejną wojnę chrześcijaństwu.

Już wkrótce w Hollywood swoją premierę będzie miał kolejny bluźnierczy film przedstawiający Jezusa Chrystusa. Tym razem Pan Jezus został przedstawiony jako kobieta, kochanka głównej bohaterki, która prowadzi niemoralny tryb życia,  dopuszczając się wielu niegodziwości.

Naśmiewanie się z Pana Jezusa to obraza uczuć religijnych dla chrześcijan na całym świecie, którzy wierzą, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Zespół CitizenGO współpracuje z Christian Film i Television Commission, by pokazać elitom Hollywoodu, że nie akceptujemy prawa do bluźnierczej rozrywki.

Bardzo proszę podpisać naszą petycję, by pokazać w Hollywood, że tego rodzaju film jest nie do zaakceptowania.

Z posiadanych przez nas informacji wynika, że tytułową postać w “Habit” zagra Bella Thorne.
Wcieli się ona w postać dziewczyny, której seksualnym fetyszem jest Pan Jezus. Przebiera się w filmie za zakonnicę, by uniknąć kłopotów z powodu handlu narkotykami, którym się zajmuje . W filmie występuje też tzw. kobieca postać Jezusa Chrystusa grana przez Paris Jackson, córkę Michaela Jacksona.

Oczywiście, kontrowersyjna decyzja, by przedstawić Chrystusa jako kobietę, to jedynie jeden z elementów produkcji, której jedynym celem wydaje się obraza jak największej liczby chrześcijan na całym świecie.

Państwa podpis pod petycją protestującą przeciwko bluźnierczemu filmowi zostanie przesłany do producenta Donovana Leitcha oraz firm 852 Films, Martingale Pictures, Voltage Pictures, Cloudlight i Elevated Films, które zajmują się produkcją i promocją filmu będącego obecnie na etapie post-produkcji. Jest to zatem kluczowy moment byśmy zjednoczyli się i zaprotestowali przeciwko premierze filmu.

Bardzo proszę złożyć swój podpis: Zatrzymajmy Habit! Pokażmy Hollywood, że nie akceptujemy tego typu obraźliwych produkcji.

Gdy zbieraliśmy ponad 1,5 miliona podpisów przeciwko bluźnierczemu filmowi Netflixa… to był, jak się okazuje, dopiero początek odważnego bronienia naszej wiary, gdy po raz kolejny jest ona atakowana.

Pan Jezus jako homoseksualista. Pan Jezus jako kobieta. Pan Jezus jako życiowy nieudacznik.
Jak daleko posunie się jeszcze Hollywood naśmiewając się i drwiąc z Jezusa Chrystusa?

Mamy szansę zatrzymać to szaleństwo. Zwracam się do Państwa, odważnych ludzi, żyjących wiarą w Jezusa Chrystusa.

Możemy zatrzymać premierę filmu, szczególnie zanim stanie się dostępny dla dzieci.

Państwa podpis ma znaczenie. Zatrzymajmy “Habit” i pokażmy Hollywood, że nie akceptujemy jego bluźnierczych filmów.

Dziękuję za wszystko, co Państwo robią,

Ignacio Arsuaga z całym zespołem CitizenGO

P.S. Nawiązaliśmy strategiczną współpracę. The Christian Film i Television Commission działa w Hollywood od niemal 40 lat i odniosła wiele sukcesów, reprezentując miliony chrześcijan na świecie w obronie ich wiary.
Jednak najważniejszą częścią tej koalicji są Państwo. Jeszcze raz bardzo proszę, by podpisali Państwo petycję i przesłali ją dalej rodzinie i znajomym. Bez Państwa pomocy nie uda nam się zwyciężyć w tej nierównej walce.

Więcej informacji:

Paris Jackson odegra rolę Jezusa w produkowanym filmie „Habit” z Bellą Thorne. (ET)
https://www.etonline.com/paris-jackson-to-play-jesus-in-upcoming-bella-thorne-movie-habit-see-the-pic-144801

Bella Thorne zagra w filmie „Habit” produkcji firmy „Mudbound”. (Deadline)
https://deadline.com/2020/03/bella-thorne-janell-shirtcliff-habit-movie-1202873393/

Grupa chrześcijańskich hejterów wpada w przewidywalną wściekłość wobec Paris Jackson grającą „odpychającego, kontestującego swoją biologiczną płeć” Jezusa Chrystusa. (Pink News)
https://www.pinknews.co.uk/2020/05/06/christian-hate-group-one-million-moms-paris-jackson-jesus-christ-habit-backlash/

Niedźwiedź i Smok na tropie stepowych skarbów

http://pulsazji.pl/2017/08/29/niedzwiedz-smok-tropie-stepowych-skarbow/

Kolejnym istotnym elementem centralnoazjatyckiej układanki może być chińska Inicjatywa Pasa i Szlaku. Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan i Turkmenistan z otwartymi ramionami spotkają się na Jedwabnym Szlaku nie tylko ze Smokiem i Niedźwiedziem, ale innymi przedstawicielami ziemskiego inwentarza.

Oto nadchodzę

Czwartek, 25 czerwca 2020 r

https://iamcallingyounow.blogspot.com/

was ze świata i umieściłem was, Moja armio, na waszych końcowych pozycjach. Konieczne jest, abyście nie stracili koncentracji i abyście nie padli ofiarą uwodzenia duchów i duchów rozproszenia, które chcą odciągnąć was od wąskiej ścieżki, którą dla was wyznaczyłem. Mój czas jest idealny i nie możesz polegać na swoich emocjach i doświadczeniach jako mierniku tego, co robię. Pozostań na wąskiej ścieżce, bez względu na koszt.

Kilka inwazji na ciebie. Gdy portale piekielne zostały otwarte, miliony demonów zostały aktywowane na ziemi, a wraz z nimi wielki chaos, zniszczenie i dewastacja. Chaos, o którym ostrzegałem, że wyprzedza ziemie, ma miejsce teraz. Ta inwazja na mroczne królestwo ma doprowadzić do całkowitego rozpadu nowoczesnego cywilizowanego społeczeństwa i doprowadzić do znacznego osłabienia ludzi i ziem.

W tym sezonie wyroki przyniosą jednocześnie różnego rodzaju inwazje – takie jak zarazy i choroby poprzez ataki chemiczne i biologiczne mające na celu dalsze osłabienie ziem. Właśnie powietrze, którym oddychasz, jedzenie, które spożywasz, i systemy wodne zostaną zatrute, co spowoduje śmierć wielu osób. Módlcie się pilnie o wszystko, jak was nauczyłem, pokrywając wszystko Moją krwią i nie lękajcie się.

Wasze ziemie zostaną zaatakowane w Ameryce Północnej, ponieważ sprzedaliście swoje dusze mistrzowi kłamstw i podstępów, i zbierzesz to, co siejesz. Sprawiliście, że wszystkie narody piją wino gniewu waszej rozpusty, a wasza wielka śmierć. Wrogowie waszej ziemi – wielki smok i niedźwiedź zaatakują wasze granice i pozbawią was waszych swobód.

Nastąpi inwazja tak zwanych życzliwych bytów, które w rzeczywistości są demonami w przebraniu. Wielu zmiennokształtnych już chodzi między wami. Ich liczba rośnie, a wielu z nich zajmuje stanowiska kierownicze. Sprowadzą wielu na manowce, ponieważ obiecają pokój i pomogą światu w chaosie, ale ci, którzy chodzą ze Mną, wiedzą, że nie są ze Mnie.

Wielu nie chce uwierzyć w sezon, w którym się znajdujesz. Nie chcą zobaczyć, że Król wszelkiego stworzenia jest u drzwi, ale ponieważ te rzeczy, które zostały przepowiedziane, pojawią się, nie będzie wątpliwości co do tego, co zostało napisane i ostrzeżeń, które zostały dany.

Inwazją, na której chcę, aby skupiła się Moja Reszta, jest inwazja Mojego Ducha Świętego na Ogień, która całkowicie zamieszka w Mojej armii i przygotuje ich do czerpania wielkich zbiorów. To na was – największy ze wszystkich wylewów, a Moja armia jest przygotowana.

Spójrz w górę Moje miłości.

Twój Pan Młody nadchodzi po ciebie!

JAHUSZUA

Skoro Niedźwiedź i Smok połączą się i uderzą na Białego Orła (Bielika amerykańskiego występującego w Ameryce Północnej.)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bielik_ameryka%C5%84ski

, to jasne jest, że muszą również załatwić  drugiego Białego Orła (Bielika Polskiego).

Godło Polski. Czy na godle Polski jest orzeł biały czy też bielik?

https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/godlo-polski-czy-na-godle-polski-jest-orzel-bialy-czy-tez-bielik,13506.html

A jednak bielik?

Na podstawie dostępnych źródeł, można stwierdzić, że to właśnie nie orzeł ale bielik jest w polskim herbie. Przemawia za nim zarówno podobieństwo, anatomia zewnętrzna jak i powszechna opinia i legendy.

POLSKA KRÓLIKIEM DOŚWIADCZALNYM DLA SZCZEPIONKI NA COVID/19 – NASZ KRAJ JAKO PIERWSZY DOSTANIE DO NIEJ DOSTĘP OD USA.
CZY POLACY MUSZĄ BYĆ ZAWSZE GŁUPI PRZED I PO SZKODZIE? WYBIERAJĄ NIEUSTANNIE NA PREZYDENTÓW WROGÓW – CWANYCH ŻYDÓW Z RÓŻNYCH PAŃSTW OD LAT……ŻYDZI RZĄDZĄ POLSKĄ I POLAKAMI I SZYKUJĄ SOBIE NASZĄ ZIEMIĘ POLSKĄ BOGATĄ W DARY BOŻE, BO OCZYWIŚCIE ŻYDZI RZĄDZĄ CAŁYM ŚWIATEM – KŁAMSTWEM, CWANIACTWEM I KRADZIEŻĄ. CHCĄ UKRAŚĆ POLSKĘ WYMYŚLAJĄC 447 A PATRIOTÓW BRONIĄCYCH OJCZYZNY WYZYWAJĄ OD NAJGORSZYCH. IM MOŻNA NAS OCZERNIAĆ NA CAŁY ŚWIAT I MORDOWAĆ SZCZEPIONKAMI. A.DUDA NA ROZKAZ SWEGO BOGA „IZRAELA” POJECHAŁ PO SZCZEPIONKI DO USA, BO MOŻE NOWY PREZYDENT NIE ZGODZI SIĘ I TAK PANUJĄ ŻYDZI NA CAŁYM ŚWIECIE.

POLSKA KRÓLIKIEM DOŚWIADCZALNYM DLA SZCZEPIONKI NA COVID/19 – NASZ KRAJ JAKO PIERWSZY DOSTANIE DO NIEJ DOSTĘP OD USA.
https://globalna.info/2020/06/25/polska-krolikiem-doswiadczalnym-dla-szczepionki-na-covid-19-nasz-kraj-jako-pierwszy-dostanie-do-niej-dostep-od-usa/

  Szczepionka na COVID-19 będzie miała chip RFID, to już pewne!
       
https://www.gloria.tv/post/gjQTxqdEcUcR47Ym7BQcRZrDw

Przecież to sam A.Duda poprosił na rozkaz Izraela i Szumowskiego rycerza lucyfera o szczepionki prezydenta USA. 

Przecież to sam A.Duda wróg nr 1 Polaków prosił D.Trumpa o żołnierzy amerykańskich z Niemiec i sam proponował, że będzie ich opłacał jak żadne państwo. To niech sam płaci swoją milionową pensją.

This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=9-5S2gB6rBXMLujU )

Gazeta Warszawska

This issue will present the 5 last articles.

Arriva, Warszawa ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5112:arriva-warszawa&catid=10:politics )

Warszawa

Organizatorem transportu zbiorowego w Warszawie jest Zarząd Transportu Miejskiego.
https://arriva.pl/35/warszawa ( https://arriva.pl/35/warszawa )
Kontakt do organizatora przewozów:

Zarząd Transportu Miejskiego
ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa
tel. 19 115
www.ztm.waw.pl ( http://www.ztm.waw.pl/ )
www.wtp.waw.pl ( http://www.wtp.waw.pl/ )

Kontakt do oddziału Arriva:

Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o.
Zajezdnie autobusowe:
ul. Płochocińska 33, 03-044 Warszawa
ul. Klementowicka 2, 03-797 Warszawa
ul. Estrady 5, 05-080 Klaudyn

Solaris Urbino 18 IV generacji na ulicach Warszawy:

Przygotowania do startu 9-metrowych Otokarów w Warszawie:

* Transport autobusowy ( https://arriva.pl/1/transport-autobusowy )

New logo for Arriva ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5111:new-logo-for-arriva&catid=10:politics )

Wednesday, 22 February 2017
New logo for Arriva
A major transport company owned by the German government ‘Deutsche Bahn’ (DB) has unveiled their new logo for their subsidiary company Arriva.
A month ago, (20th January 2017,) Arriva submitted their new logo to the UK Government’s Intellectual Property Office.
The logo image assembles three rings to make a letter ‘A’.

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5111:new-logo-for-arriva&catid=10:politics )

Autobus spadł z mostu w Warszawie. Pasażerka: nagle kierowca jakby na chwilę stracił przytomność (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5110:autobus-spadl-z-mostu-w-warszawie-pasazerka-nagle-kierowca-jakby-na-chwile-stracil-przytomnosc&catid=10:politics


„Autobus spadł z mostu w Warszawie. Pasażerka: nagle kierowca jakby na chwilę stracił przytomność
Wyjaśniła, że w czasie podróży stała tuż obok kierowcy. Widziała, jak mężczyzna na chwilę traci przytomność. – Nagle kierowca jakby na
chwilę stracił przytomność, bo gwałtownie skręcił na barierki i autobus runął w dół. ”
+
Relacja wygląda na manipulację mającą na celu zrzucenie winy za wypadek na stan zdrowia kierowcy. Są tu pomylone skutki z przyczyną –
„…stracił przytomność, bo gwałtownie skręcił” – poza tym nie jest możliwe, aby pasażerka mogła zauważyć „utratę przytomności” u
kierowcy w takim właśnie krótkim momencie.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5110:autobus-spadl-z-mostu-w-warszawie-pasazerka-nagle-kierowca-jakby-na-chwile-stracil-przytomnosc&catid=10:politics

Piotr Halupczok prezesem Grupy Arriva w Polsce (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5109:piotr-halupczok-prezesem-grupy-arriva-w-polsce&catid=10:politics )

Piotr Halupczok prezesem Grupy Arriva w Polsce.
Piotr Halupczok prezesem Grupy Arriva w PolscePiotr Halupczok od wielu lat pracuje w branży transportowej (fot.mat.pras.)
Z początkiem sierpnia wprowadzono nową strukturę zarządzania spółkami Arriva w Polsce: Arriva RP, Arriva Bus Transport i Arriva Polska.
Odpowiedzialnym za funkcjonowanie całej grupy Arriva w kraju został Piotr Halupczok.
W związku ze zmianami, z pracy w grupie zrezygnował dotychczasowy prezes Arriva Bus Transport Polska, Tomasz Rochowicz. Dotychczasowy prezes Arriva
RP, Damian Grabowski, został członkiem zarządu grupy Arriva.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5109:piotr-halupczok-prezesem-grupy-arriva-w-polsce&catid=10:politics )

Wybory: Antysemici nie idą na wybory, a zostają w domu (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5108:wybory-antysemici-nie-ida-na-wybory-a-zostaja-w-domu&catid=33:okupacja-zydowska-w-polsce

+++
Upadek Naszego Narodu ma wiele oznak, a między licznymi patologiami – cechuje się bojkotem własnego państwa i własnego narodu.
Ma to swoje częściowo usprawiedliwione przyczyny w PRL-u – w jego ogólnej ideologii, ale głównie w prowokacjach głównych animatorów tamtej
rzeczywistości – tzw. żydów, którzy dołożyli wszelkich starań do tego, aby Polaków trzymać poza ośrodkami decyzyjnymi w kraju: …..a
niech oni sobie narzekają na ustrój, ale już do stanowisk decyzyjnych niech się nie wtrącają. A najlepszym narzędziem trzymającym Polaków na
uboczu był naukowy ateizm, który wymagał od katolika „podeptania” świętych zasad wiary, a co w praktyce sprawiało, że normalni ludzie,
mający światopogląd chrześcijański, do partii nie wstępowali i to z tego powodu w PZPR dominowali żydzi i świnie, a przyzwoitego Polaka tam
prawie nie było.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5108:wybory-antysemici-nie-ida-na-wybory-a-zostaja-w-domu&catid=33:okupacja-zydowska-w-polsce

If you’re not interested any more » unsubscribe (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?subid=9&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=13&key=5S2gB6rBXMLujU
)

Co robił A. Duda prezydent Polski z obowiązkami żydowskimi w USA? 
Jeśli jakieś państwo gości amerykańskie wojsko to nie płaci żołnierzom, bo płaci USA, a w Polsce A.Duda zaproponował płacić żołnierzom amerykańskim naszymi pieniędzmi. Nie rządź naszymi marnymi pensjami A. Dudo obłudo – masz miliony to sam płać.
  A. DUDA JUŻ OFICJALNIE NAPISAŁ, ŻE BĘDZIE MORDOWAŁ POLAKÓW WRAZ Z NAPASTNIKAMI ŻYDOWSKIMI Z IZRAELA WSZYSTKIMI MOŻLIWYMI SPOSOBAMI, A NAJBARDZIEJ SZCZEPIONKAMI 

OSTRO O PODDAŃCZEJ WIZYCIE POLINIAKA W USA. CO JESZCZE ODDAĆ ZA DARMO?
Copyright © 2020 NEOS Społeczność, All rights reserved.
You are receiving this email because you opted in via our website.

Our mailing address is:

NEOS Społeczność

Łowicka 21

Warsaw 02-500

Poland

Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego (FEMM), próbuje bezceremonialnie przywoływać Polskę do porządku wkraczając w obszary nie będące w zakresie kompetencji Unii Europejskiej.

Czy pomogą Państwo uświadomić Komisji poprzez media społecznościowe, że jako obywatele Polski i równoprawni członkowie Unii Europejskiej nie akceptujemy takiego działania?

PRZEŚLIJ TWEETA JUŻ TERAZ

Szanwni Państwo

Zaangażowanie wielu z Państwa wywołuje presję na przedstawicieli europejskiej lewicy, która w Parlamencie Europejskim po raz kolejny próbuje pouczać nasz kraj i narzucać nam swoją lewicową agendę.

Ponad 22.000 osób podpisało petycję do polskich przedstawicielek w komisji FEMM Parlamentu Europejskiego protestując przeciwko tej bulwersującej akcji radykalnej lewicy.

Presja ma sens i warto do niej używać narzędzi mediów społecznościowych, z których najczęściej korzystają politycy.

Czy pomogą nam Państwo i dołączą do naszej akcji na Twitterze?

Tak, – wyślę teraz tweet do przedstawicieli Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego (FEMM).

Bardzo proszę podzielić się tą informacją także na Facebook’u.

Nasze działania w tej sprawie nie pozostaną bez echa tylko wtedy kiedy bedą zauważalne dla polityków i poczują oni ryzyko wizerunkowe związane z pojawieniem się ich nazwisk w kontekście tej sprawy.

W przeciwnym wypadku, kiedy nasze wspólne wysiłki nie osiągną efektu skali, politycy po prostu nas zignorują. Szczególnie wtedy kiedy w tym co robimy racja będzie ewidentnie po naszej stronie.

Państwa zaangażowanie w protest przeciwko projektowi obraźliwej dla Polski opinii Parlamentu Europejskiego ma więc ogromne znaczenie.

Proszę wysłać Tweet’a do przedstawicieli komisji FEMM już teraz.

Lub napisać posta na profilu Jadwigi Wiśniewskiej i Andżeliki Możdżanowskiej na Facebook’u.

PRZEŚLIJ TWEETA JUŻ TERAZ
Dziękuję za wszystko, co Państwo robią,

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

Pytamy w nim o fundamentalne dla naszej społeczności wartości – życie, rodzinę i wolność.

Liczba Państwa podpisów pod petycją z prośbą do kandydatów o odpowiedź, tylko w ciągu 36 ostatnich godzin, sięgnęła prawie 10.000!

Milczenie kandydatów może przełamać tylko masowa akcja nas, wyborców. Bardzo proszę dołączyć do naszej inicjatywy! Bardzo proszę o podpis pod naszą petycją!

Dziś w godzinach przedpołudniowych próbowaliśmy skontaktować się z każdym ze sztabów wyborczych i dopytać, czy kandydat ma zamiar udzielić Państwu odpowiedzi.

Z sześciu kandydatów, jeden (Kosiniak-Kamysz) nie ma na stronie internetowej swojej kampanii żadnego innego sposobu kontaktu oprócz tzw. formularza kontaktowego.

Czterech kandydatów (Bosak, Duda, Hołownia, Trzaskowski) podaje telefon do sztabu.
Kandydat Biedroń proponuje tylko kontakt mailowy dla mediów.

Próbowaliśmy więc kontaktować się telefonicznie, ale oprócz sztabu Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego, żaden z telefonów pozostałych kandydatów nie odpowiadał.

W sztabie kandydata Trzaskowskiego nie uzyskaliśmy odpowiedzi, czy odniesie się on do naszego kwestionariusza.

W sztabie urzędującego prezydenta Dudy uzyskaliśmy informację, że otrzymamy informację o stanowisku kandydata wobec naszego kwestionariusza mailem.

Do pozostałych kandydatów (Bosak, Hołownia, Biedroń) wysłaliśmy mailowo prośbę o informację, czy mają zamiar udzielić Państwu jakiejkolwiek odpowiedzi. Jak dotąd od żadnego ze sztabów jej nie otrzymaliśmy.

Nie ustajemy w wysiłkach i będziemy nadal próbowali w Państwa imieniu ponaglić kandydatów, by poprzez szacunek dla Państwa jako wyborców oraz demokratycznych procedur wyborczych zechcieli odnieść się do pytań z naszego kwestionariusza.

Serdecznie pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za każde Państwa zaangażowanie.

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

P.S. Jeśli już podpisali Państwo petycję, proszę podzielić się nią z przyjaciółmi.

Poniżej wiadomość, którą wysłałem Państwu wcześniej:


Następne pięć lat rozstrzygną się w niedzielę.

Bardzo ważne jest, czy my, jako świadomi obywatele, poprzemy kandydata, który chroni drogie nam wartości.

Przygotowaliśmy pięć pytań do kandydatów na prezydenta, aby zobaczyć, który z nich chce bronić życia, rodziny i wolności.

Czy mogą Państwo złożyć podpis pod petycją z prośbą do kandydatów o odpowiedź na 5 pytań z naszego kwestionariusza?

PROSZĘ PODPISAĆ PETYCJĘ

 

już za niespełna tydzień odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich.

Jako CitizenGO przykładamy wielką wagę do tego, kto obejmie ten istotny, nie tylko wizerunkowo, dla Polski urząd.

Jak Państwo wiedzą, od zawsze stoimy po stronie wartości życia, rodziny i wolności.

Dlatego nie jest nam obojętne, kto będzie przez kolejne pięć lat, zasiadał na fotelu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo proszę o podpis pod petycją do kandydatów zawierającą 5 pytań o drogie nam wartości.

Spośród wielu kandydatów chcemy wybrać tego, który wyznaje te same wartości, które są dla nas fundamentalne.

Podejrzewam, że Państwo i ja stoimy przed podobnym dylematem jak dokonać wyboru między kandydatem, który najbardziej utożsamia się z obroną życia, rodziny i wolności, ale jednocześnie ma największe szanse na zwycięstwo.

Dlatego postanowiliśmy pomóc wszystkim, którzy chcieliby mieć pewność, że kandydat na którego będziemy oddawać głos podziela nasze wspólne wartości.

Przygotowaliśmy pięć pytań, które roześlemy do kandydatów z prośbą o odpowiedź. Czy mogą Państwo złożyć swój podpis, by zachęcić kandydatów do odpowiedzi na nasze pytania?

W piątek tuż przed ciszą wyborczą opublikujemy otrzymane odpowiedzi, żeby mogli Państwo mieć dowód na to, czy i jakich wartości obronę deklarują poszczególni kandydaci.

Poniżej znajdą Państwo treść naszego kwestionariusza:

Jako przyszły prezydent Polski:

1. Czy zawetowałby Pan ustawę rozszerzającą możliwości dokonywania aborcji?
2. Czy podpisałby Pan ustawę zakazującą aborcji eugenicznej?
3. Czy zawetowałby Pan ustawę zezwalającą na zawieranie związków partnerskich osób tej samej płci?
4. Czy zawetowałby Pan ustawę wprowadzającą, od pierwszych klas szkoły podstawowej, obowiązkowe zajęcia edukacji seksualnej według standardów WHO?
5. Czy podpisałaby Pan ustawę o wypowiedzeniu Konwencji Stambulskiej?

Wierzymy, że tylko aktywna postawa obywatelska, zaangażowanie w proces wyborczy i rozliczanie polityków ze składanych obietnic przedwyborczych może zmienić obecną politykę.

Dlatego bardzo prosimy o podpis pod naszą petycją skierowaną do kandydatów z prośbą o odpowiedź na pytania naszego kwestionariusza.

Dziękuję za wszystko, co Państwo robią,

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

5 LAT TEMU STRACILIŚMY SUWERENNOŚĆ PRZEZ REDEMPTORYSTÓW I PAULINÓW, RZĄDZĄCYCH EPISKOPATEM FARYZEUSZY I GŁUPICH POLAKÓW I BĘDZIE PŁACZ I ZGRZYTANIE ZEBÓW Z BÓLU.

W Polsce wybuchnie wojna?! Jackowski nie zostawia wątpliwości: „Stracimy suwerenność”

Krzysztof Jackowski w nowej przepowiedni twierdzi, że czeka nas coś gorszego niż koronawirus! Jeszcze w tym roku stracimy suwerenność.

Krzysztof Jackowski to najpopularniejszy obecnie jasnowidz w Polsce. Udało mu się już przewidzieć wiele sytuacji, począwszy od tych politycznych, skończywszy na skutkach koronawirusa. Jak się okazuje, w najnowszej wizji dostrzegł coś jeszcze gorszego. Na jego kanale na YouTubie pojawiło się nagranie, w którym opowiada o swojej przepowiedni. Czy to, co mówi, może wskazywać nam, że już niedługo w Polsce wybuchnie wojna?! Odpowiedź znajdziecie w jego wypowiedzi.

Zobacz także: Jackowski podzielił się niepokojącą przepowiednią na drugą połowę roku! „Odczujemy to jesienią i zimą” 

Krzysztof Jackowski w nowej przepowiedni: „stracimy suwerenność”

Krzysztof Jackowski w swojej najnowszej przepowiedni ostrzega przed wydarzeniami, które będą miały miejsce już niedługo.
Zdaniem jasnowidza koronawirus zostanie przyćmiony i to przez coś znacznie gorszego.
W Polsce nie będzie wojny w moim odczuciu, ale to nie oznacza, że będzie spokojnie. (…) Istnieje obawa, że jeszcze w tym roku stracimy suwerenność – mówi Jackowski.
Jeżeli zatem nie będzie wojny, o co może chodzić jasnowidzowi? Jackowski wyjaśnił w dalszej części filmu swój tok myślenia i wizję. Jego zdaniem ma to wiele wspólnego z działaniami władz odnośnie koronawirusa i upadkiem gospodarki. 

Jak patrzę w telewizji, jak oni coś mówią, tłumaczą, ja mam wrażenie, że oni doskonale wiedzą, do czego to prowadzi, czyli to jest kompletna sprzeczność – nie to, że oni nie wiedzą, jak uspokoić ludzi, jak im dać nadzieję, tylko oni doskonale wiedzą, że to do czegoś konkretnego prowadzi, do czegoś, na co się zgodzili i co wiąże się ze słowem suwerenność. (…) Uwierzyliśmy w pewien nonsens społeczny, na podstawie tego pogrążyliśmy gospodarkę, daliśmy na to zgodę w pewnym sensie, śpiąc, i wypatrujemy gdzie się coś teraz może stać – słuchajcie, to już się dzieje – tłumaczy Jackowski. 

Zdecydowanie brzmi to przerażająco. Myślicie, że kolejna wizja jasnowidza ma szansę się spełnić?
https://www.msn.com/pl-pl/styl-zycia/spoleczenstwo/w-polsce-wybuchnie-wojna-jackowski-nie-zostawia-w%c4%85tpliwo%c5%9bci-stracimy-suwerenno%c5%9b%c4%87/ar-BB15Udvb?li=BBr5MK7

GŁUPI POLACY WYBRALI 5 LAT TEMU NIEWOLĘ ŻYDOWSKĄ DLA SIEBIE I DZIECI NA WIEKI.

DUDA w USA ubił interes życia – kompromitacja TOTALNA
co on wyprawia?

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=xHLzkXYJask&feature=emb_logo


„Żydostwo w USA jest bardzo silne!” Duda powinien jasno sprzeciwić się ustawie 447! | M. Piotrowski

https://www.youtube.com/watch?v=WwFxnnTdF0E

Rząd odbiera Polakom z zagranicy prawa wyborcze!
#Bosak2020 #NaprzódPolsko

https://www.youtube.com/watch?v=IFH4ALKyJQA

 

Sobór watykański II nakazywał łacinę w liturgii. Posoborowie niszczy Mszę! Abp Lenga i

Czas spotkać się ze swoim Bogiem twarzą w twarz.

Dzisiaj chcę wezwać moich świętych kapłanów do Mnie, chcę ich przykryć Mną, namaścić ich świętym olejem, błogosławić ich na życie wieczne we Mnie. Będziemy jednym w Ojcu, będziemy jedną duszą, gdziekolwiek pójdziecie, Trójca Święta będzie na was .

Wkrótce gwiazda pojawi się na niebie i ogłosi moje drugie przyjście.
       
Nadchodzę! Amen!

Abp. Grzegorz Ryś mianowany przez papieża administratorem apostolskim sede plena diecezji kaliskiej

 
Pijany biskup kaliski Edward Janiak trafił do szpitala. Na jaw wychodzi tuszowanie kolejnych skandali seksualnych w diecezji kaliskiej
 

Biskup Edward Janiak był w szpitalu z podejrzeniem udaru

Dwa tygodnie po premierze filmu „Zabawa w chowanego” biskup Edward Janiak miał trafić do szpitala z podejrzeniem udaru. Po badaniach okazało się, że najprawdopodobniej chodziło wyłącznie o upicie się. Miał mieć 3,44 promila alkoholu we krwi.
 

Niesamowity Sławik Kraszeninnikow o czasach apokalipsy – Korespondencja z Ewą z

Aż trudno w to uwierzyć:

 Ryzyko tej choroby jest większe niż raka sutka, macicy i jajników razem wziętych!

A śmiertelność z jej powodu
jest większa niż z powodu raka piersi!

Mało się o tym mówi, tymczasem to prawdziwa cicha epidemia.

Co trzecia Polka i co dziesiąty Polak doświadczą złamania kości spowodowanego osteoporozą. Dla wielu z nich stanie się ono przyczyną trwałego kalectwa, a dla niektórych nawet śmierci.

Utrata masy kostnej rozpoczyna się już po 30 roku życia. Postępuje po cichu, stopniowo, a u kobiet gwałtownie przyspiesza w okresie menopauzy.

Na skutek powikłań spowodowanych złamaniem bliższego końca kości udowej w ciągu 12 miesięcy od tego zdarzenia umiera co 5. kobieta i co 4. mężczyzna.

Z osób, które przeżyją, aż 50% stanie się niepełnosprawnymi.

Liczba chorych jest ogromna, a ryzyko złamania bliższego końca kości udowej jest wyższe niż wystąpienie raka sutka, macicy i jajników razem wziętych, natomiast śmiertelność z tego powodu jest większa niż z powodu raka piersi.

Dlaczego tak się dzieje?

Żyjemy dłużej niż poprzednie pokolenia. Chcemy również zachować samodzielność i niezależność, żyjąc aktywnie przez znacznie więcej lat niż nasi przodkowie.

Potrzebujesz do tego mocnych kości. Mocnych i zdrowych przez całe Twoje życie, ponieważ – gdy przekroczysz pewien wiek – konsekwencje słabych kości mogą odebrać Ci samodzielność i niezależność w mgnieniu oka. Mogą nawet okazać się… śmiertelne.

Przez całe dziesięciolecia lekarze zalecali pacjentom po 50. roku życia – szczególnie kobietom – przyjmowanie suplementów wapnia.

Każdemu z nas, gdy byliśmy dziećmi, kazano w tym celu pić mleko.

Chcesz mieć mocne kości – potrzebujesz wapnia. To wydaje się bezsporne.

Ale co, jeśli…

Co, jeśli lekarze są w błędzie?

Co jeśli najnowsze badania dowodzą, że wapń – choć oczywiście ważny – stanowczo nie jest rozwiązaniem gwarantującym mocne kości? A jego suplementacja zgodnie z zaleceniami lekarzy nie tylko nie wzmacnia kości, ale – co gorsze – zwiększa ryzyko zawału serca aż o 30%?

Badania naukowe pokazują, że większość problemów z kośćmi nie wynika z niewystarczającego poziomu wapnia, a raczej z braku innych, niezbędnych kościom, substancji odżywczych. To właśnie równowaga tych substancji ma największe znaczenie.

Nadmiar wapnia lub przyjmowanie suplementów wapnia bez pozostałych substancji może wręcz stanowić zagrożenie dla Twojego zdrowia.

Również rodzaj przyjmowanego wapnia ma ogromne znaczenie. Oto przykład.

Czy zmielone skały wydają Ci się apetyczne? Możesz nie zdawać sobie z tego sprawy, ale wapń stosowany w większości suplementów pochodzi ze skał wapiennych lub muszli morskich zwierząt albo ślimaków.
Jeśli źródło wapnia nie jest podane na etykiecie, występuje on najprawdopodobniej w jednej z form niedrogiego wapienia skalnego, bardzo słabo przyswajalnego.
Jeśli nie masz zamiaru jeść kamieni – lub muszli ślimaków – to zainteresuj się innymi źródłami wapnia, lepiej przyswajalnymi.

Suplementy wapnia
mogą być niebezpieczne!

Mówiłem już o tym, że przyjmowanie suplementów wapnia aż o 30% zwiększa ryzyko zawału serca.
Ale to nie jedyna ciemna strona tych preparatów.
Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych dowiodły, że w 9 preparatach wapnia na 10 był przekroczony dopuszczalny poziom ołowiu. Przy czym największą jego zawartość miały suplementy z chelatem wapnia, najczęściej wybierane przez osoby o sporej wiedzy na temat zdrowia.

Zanieczyszczenie ołowiem to jednak nie jedyne zmartwienie osób przyjmujących gotowe preparaty wapnia. W wielu suplementach zawierających – jak informowały etykiety – „naturalne źródło” tego pierwiastka znaleziono również aluminium. A w niektórych wszystko naraz – ołów, aluminium, kadm i rtęć.

Suplementacja wapnia to stanowczo nie jest najlepsze rozwiązanie aby mieć mocne kości!

Jeśli więc chcesz żyć pełnią życia, nie martwiąc się o wytrzymałość Twoich kości… Jeśli każdy dzień chcesz wykorzystywać do maksimum i z poczuciem pewności i bezpieczeństwa uprawiać aktywność fizyczną…

…warto, abyś wdrożył kompleksowy program wzmacniania kości i zapobiegania ich osłabieniu. Możesz go odkryć już teraz klikając tutaj

Właściwa troska o kości
powinna obejmować 3 główne działania:

 1. Pozyskanie wiedzy na temat tego „cichego zabójcy” – aż trudno uwierzyć, że zaledwie kilka procent osób, których kości są osłabione, zdaje sobie z tego sprawę!
 2. Odpowiednia aktywność fizyczna.
 3. Właściwa dieta i naturalne wzmacnianie swoich kości dzięki spożywaniu właściwych witamin, minerałów oraz substancji odżywczych.
Bez wątpienia osłabienie kości jest związane z wiekiem. U większości osób stopniowa utrata gęstości kości rozpoczyna się w kilka lat po trzydziestych urodzinach. U kobiet znacząco przyspiesza ona w ciągu pierwszych 10 lat po menopauzie.
Jeśli nie będziesz temu przeciwdziałać, choroba rozwinie się i zmniejszy się Twój wzrost, zwiększy ryzyko złamań biodra, nadgarstków czy innych kości – jak również pojawi się ich przewlekły ból.

Wiele osób mylnie sądzi, że leki przepisane przez lekarza w połączeniu z dużymi dawkami wapnia to sposób na wzmocnienie kości. Niestety, jest wprost przeciwnie – bifosfoniany mają bardzo poważne skutki uboczne, a jednym z nich jest zwiększone ryzyko… złamań kości!

Jednym z ważnych elementów programu wzmacniania kości jest spożywanie właściwych produktów.

Dieta składająca się z przetworzonej żywności sprzyja zmniejszeniu gęstości kości – dlatego unikanie przetworzonych produktów to pierwszy krok we właściwą stronę.

Nie mam tu tyle miejsca, aby opisać pozostałe kroki, które należy poczynić, aby zmniejszyć ryzyko osłabienia kości – a przypomnę, że nie ma z tym żartów – ta choroba grozi trwałym kalectwem, a nawet śmiercią.

Dlatego wraz ze swoim zespołem stworzyłem na podstawie wyników badań naukowych przeprowadzanych na całym świecie, kompleksowy program „Osteoporoza. Jak wzmocnić kości i zmniejszyć ryzyko ich złamania”.

Oprócz dokładnego wyjaśnienia przyczyn rozwoju i mechanizmów tej choroby, a także sposobów jej diagnozowania, omawiamy w nim tak różnorodne rozwiązania jak:

 • terapie hormonalne,
 • fitoterapia,
 • przywrócenie organizmowi równowagi kwasowo-zasadowej,
 • suplementacja mikroelementów.

Podajemy także 29 sprawdzonych przepisów na pyszne potrawy zapobiegające osteoporozie.

Z e-booków, które składają się na ten program, dowiesz się m.in.:

 • jak oszacować ryzyko złamań;
 • które najważniejsze czynniki  sprzyjają niszczeniu kości;
 • w jaki sposób skutecznie leczyć osteopenię  i osteoporozę;
 • o czym musisz koniecznie wiedzieć, zanim sięgniesz po tak zwane leki „na osteoporozę”;
 • jakimi sposobami możesz zdiagnozować rozwoju osteopenii i osteoporozy;
 • jak ocenić stopień zakwaszenia Twojego organizmu;
 • co zwiększa poziom kwasowości w Twoim ciele;
 • jakie są 4 najważniejsze sposoby na zapobieganie osteoporozie poprzez obniżanie kwasowości organizmu;
 • po jakie produkty sięgać, aby przywrócić równowagę kawsowo-zasadową w Twoim organizmie;
 • kiedy konieczna jest suplementacja produktów alkalicznych;
 • jak ocenić kwasowość dostępnego Ci pożywienia;
 • czy hormonalna terapia zastępcza (HTZ), proponowana w walce z osteoporozą, może zapobiegać ryzyku złamania szyjki udowej;
 • który z mikroelementów są niezbedne do tego, aby rzeczywiście zapobiegać ubytkowi masy kostnej, złamaniom kompresyjnym kręgów, złamaniom innych kości i niepełnosprawności;
 • które terapie hormonalne zmniejszą ryzyko wystąpienia osteoporozy;
 • jaki potrawy przygotować, by były smaczne, a jedocześnie wzmacniały Twoje kości;
 • które rośliny lecznicze pomogą Ci zapobiegać osteoporozie.

Jeśli więc chcesz żyć pełnią życia…

Jeśli chcesz spędzać swoje dni na tym, co chcesz robić, a nie na tym, co jesteś w stanie robić…

Jeśli chcesz być otwarty na wszystkie przygody i możliwości, które ten okres Twojego życia ma Ci do zaoferowania…

… to nie możesz zignorować zdrowia Twoich kości.

Posiadanie zdrowych i mocnych kości to w dużej mierze kwestia Twoich wyborów i odpowiedniego postępowania. Kruche kości nie muszą być Twoim przeznaczeniem wynikającym z wieku.

Odpowiednia dieta, regularne kąpiele słoneczne, właściwie dobrane ćwiczenia pozwolą Ci w naturalny i bezpieczny sposób wzmocnić kości, bez konieczności stosowania potencjalnie szkodliwych leków.

Dlatego jeśli 50. urodziny masz już za sobą, to z całego serca zachęcam Cię do przeczytania i zastosowania w praktyce naszego najnowszego programu „Osteoporoza. Jak wzmocnić kości i zmniejszyć ryzyko ich złamania”.

A jeśli do 50. urodzin pozostało Ci jeszcze kilka lub kilkanaście lat, pamiętaj że gęstość Twoich kości już się zmniejsza. Właśnie teraz możesz zrobić najwięcej, aby zapobiec ich przyszłym uszkodzeniom!

Przyjacielu, teraz jest właściwy czas

To oczywiste, że same suplementy wapnia nie zapewnią Twoim kościom ochrony, jakiej potrzebują.

Dlatego to właściwy czas, aby spróbować czegoś innego. Aby pomóc swojemu organizmowi uruchomić własne wewnętrzne procesy wzmacniania kości.

Dzięki programowi „Osteoporoza. Jak wzmocnić kości i zmniejszyć ryzyko ich złamania” dowiesz się, jak to robić skutecznie.

5 dobrych powodów, aby właśnie TERAZ zadbać o zdrowie swoich kości

Mogę wymienić przynajmniej 5 dobrych powodów, aby już dziś podjąć odpowiednie działania pozwalające zatroszczyć się o zdrowie Twoich kości:

 1. Chcesz żyć długo i aktywnie i cieszyć się aż do naprawdę późnego wieku aktywnościami, które lubisz.
 2. Chcesz zachować samodzielność i niezależność tak długo, jak tylko to będzie możliwe – a to w dużym stopniu zależy od posiadania mocnych kości.
 3. Potrzebujesz silnych i wytrzymałych kości, aby ochronić się przed upadkiem, złamaniami i uszkodzeniem innych organów.
 4. Zdrowe, silne kości to skarbnica ważnych dla Twojego zdrowia minerałów.
 5. Troska o kości może pomóc Ci zachować ostrość umysłu i jasność myślenia. Badanie przeprowadzone na prawie 1000 osób pokazało, że osoby z najmniejszą masą kostną miały ponad 2 razy większe ryzyko rozwinięcia się u nich upośledzenia funkcji poznawczych.

To wszystko sprowadza się do jednego: możesz nie być świadomy tego, że ten „cichy złodziej i zabójca” już pracuje wewnątrz Twojego organizmu. Tragiczne jest to, że większość ludzi dowiaduje się o tym, że ich kości nie są już tak mocne, jak kiedyś, dopiero, gdy doświadczą ich złamania.

Nie czekaj, aż to się stanie…

Sprawdź, co możesz zrobić.

Zdrowia życzę,
Jean Marc Dupuis

PS Chcę Ci przedstawić jeszcze 6. dobry powód, aby teraz właśnie zatroszczyć się o zdrowie swoich kości:

Ponieważ pierwszy raz udostępniam ten program w Polsce, mam wyjątkową ofertą powitalną dla pierwszych Czytelników:

Tylko teraz możesz otrzymać kompleksowy program „Osteoporoza. Jak wzmocnić kości i zmniejszyć ryzyko ich złamania” z aż 40% zniżką!

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej

 

Nieoficjalnie: Polska jako pierwsza zostanie zaopatrzona przez USA w szczepionkę na koronawirusa

https://cai24.pl/polecane/7102/nieoficjalnie-polska-jako-pierwsza-zostanie-zaopatrzona-przez-usa-w-szczepionke-na-koronawirusa/

Na światło dzienne wychodzą kolejne szczegóły, omawianych przez prezydentów USA i Polski spraw. Jedną z nich jest kwestia szczepionki na COVID-19.

Prezydenci Polski i USA – Andrzej Duda i Donald Trump zostali zapytani na konferencji prasowej, czy jest szansa, by Polska uczestniczyła w opracowywaniu i uzyskała wczesny dostęp zarówno do szczepionki, jak i leków na koronawirusa.

Pracujemy bardzo mocno nad jednym i drugim, znajdujemy świetne odpowiedzi. Myślę, że czeka nas bardzo piękna niespodzianka, szybciej niż moglibyście się państwo spodziewać –powiedział Trump.

Stacja TVP Info podaje, że dotarła do informacji dotyczących dostępności szczepionki dla Polaków:

Polska jako pierwsza zostanie zaopatrzona przez USA w szczepionkę na koronawirusa – dowiedziało się nieoficjalnie TVP Info.

This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=9-5S2gB6rBXMLujU )

Gazeta Warszawska

This issue will present the 5 last articles.

Duda agentem żydowskiego ludobójstwa na Polakach – szczepienia COVID 19 (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5106:duda-agentem-zydowskiego-ludobojstwa&catid=33:okupacja-zydowska-w-polsce

Andrzej Duda — ksywa Chanukowicz lub Kornhauser — jest agentem żydowskiego ludobójstwa na Polakach — szczepienia COVID 19. Tu nikt nie może
mieć żadnych wątpliwości.
Red. Gazeta Warszawska

+
Prezydent: Poprosiłem o zintensyfikowanie prac naukowców nad lekiem na koronawirusa
Podczas spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem poprosiłem o zintensyfikowanie prac polskich i amerykańskich naukowców przy wynalezieniu leku
i szczepionki na koronawirusa; pracę w tej chwili trwają – powiedział prezydent Andrzej Duda w TVP Info.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5106:duda-agentem-zydowskiego-ludobojstwa&catid=33:okupacja-zydowska-w-polsce

ROZBIORY POLSKI PRZEGOTOWANIA GEOPOLITYCZNE – LIKWIDACJA POLSKICH OFICERÓW. SMOLEŃSK / MIROSŁAWIEC (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5105:rozbiory-polski-przegotowania-geopolityczne-likwidacja-polskich-oficerow-smolensk-miroslawiec&catid=12:video

https://www.youtube.com/watch?v=wt_8EEH-4lc

X. Joaquin Saenz y Arriaga: Nie ma „dobrych” i „złych” żydów. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5104:x-joaquin-saenz-y-arriaga-nie-ma-dobrych-i-zlych-zydow&catid=15:judaism-islam

Cytaty

„Pogodnie przyjmuję krzyż, który mi został ofiarowany, (ale) będziemy walczyć nadal o honor Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła
świętego i niepokalanego… i nigdy nie pomylimy go z nową religią, która głosi szczęście ziemskie, uciechy, rewolucję i wolność wszelkich
uczynków, która obala mszę, kapłaństwo, katechizm i wszystko, co nadprzyrodzone: to antyteza chrześcijaństwa”
ks. Coache

„Wszelka polityka, która nie jest Tradycją, jest z pewnością zdradą”
Arlindo Veiga dos Santos

„Pro Fide, Rege et Patria” – „Za Wiarę, Króla i Ojczyznę”

X. Joaquin Saenz y Arriaga: Nie ma „dobrych” i „złych” żydów. (kapitalizm to socjalizm).

Zgodnie z tymi przekonującymi dowodami, nie wierzę, że przydarzy się to wszystkim, żeby dojść do optymistycznego wniosku, że istnieją źli
Żydzi (komuniści) i dobrzy Żydzi (kapitaliści); ponadto, że, podczas gdy jedni starają się odciąć bogactwo od osób prywatnych i spowodować
zanik własności prywatnej, inni dążą do obrony obu, tak żeby nie stracić swojego ogromnego bogactwa. Na nieszczęście dla naszej cywilizacji,
żydowski spisek pokazuje cechy bezwarunkowej jedności. Judaizm tworzy monolityczną siłę, która jest skierowana na wymuszenie razem całego
bogactwa świata bez wyjątku, za pomocą komunistycznego socjalizmu Marksa.

Obecnie w naszym cywilizowanym świecie dyskryminację rasową postrzega się jako największy grzech, jaki może popełnić człowiek. Zarzuca się,
że jest to przewinienie, które pozostawia po sobie wieczny i brzydki świat barbarzyństwa i zwierzęcej natury, a które zawsze zakłada, że
naród żydowski w praktyce nie popełnia tego grzechu.

Dzięki żydowskiej propagandzie, kontrolowanej prawie wyłącznie na świecie przez Izraelitów (kino, radio, prasa, telewizja, wydawnictwa itd,),
antysemityzm jest najbardziej haniebnym ze wszystkich objawów rasowych; bo Żydzi z antysemityzmu zrobili prawdziwie destrukcyjną broń, która
służy do zniweczenia wysiłków licznych osób i organizacji, które jasno określiły, kto jest prawdziwym szefem komunizmu, pomimo kamuflażu i
przebiegłości używanych przez tę rasę, żeby ukryć swoje prawdziwe działania. Szczególnie te osoby i organizacje, które biły na alarm, bo
były pełne przerażenia z powodu fatalnego końca, który jest coraz bliżej.

Sieć kłamstw odnosi taki sukces, że większość antykomunistów, którzy chcą skończyć z tym
marksistowskim potworem, z całą energią i odwagą atakują macki ośmiornicy, i nic nie wiedzą o istnieniu ohydnego łba, który odnawia
zniszczone kończyny, i doprowadza do harmonii funkcjonowanie wszystkich części tego systemu. Jedyna możliwość, czy zniszczenie komunistycznego
marksizmu polega na ataku na ten łeb, którym obecnie jest żydostwo, jak pozwalają zauważyć niepodważalne fakty i niezbite dowody samych
Żydów. Podczas gdy kraje chrześcijańskie budują swoje pomysły na koncepcji miłości do bliźniego, Żydzi byli i są najbardziej fanatycznymi
przedstawicielami dyskryminacji rasowej, którą opierają na talmudycznych ideach, wyznających zasadę, że nie-Żydzi nie są nawet istotami
ludzkimi.

Ale chrześcijańska opozycja wobec dyskryminacji rasowej jest umiejętnie wykorzystywana przez Żydów; i w jej cieniu wywołują diabelskie intrygi
przeciwko Kościołowi Katolickiemu i całemu porządkowi chrześcijańskiemu, tworząc system komunistyczny, w którym nie ma ani Boga, ani
kościoła, ani żadnego rodzaju ponadzmysłowych zasad. I kiedy tylko są atakowani, protestują lamentując, i wskazując na siebie jako ofiary
nieludzkiej dyskryminacji rasowej, tylko po to, żeby osłabić działania obronne przeciwne ich niszczycielskim atakom.

Mimo to, uwzględniając rzeczywistą obronę przed komunizmem, którą należy mocno skierować przeciwko Żydom (łeb), i w żaden sposób jako
grzeszny przejaw uczucia odrazy do określonej rasy, gdyż cecha dyskryminacji rasowej jest całkowicie obca naszej kulturze i naszym
chrześcijańskim zasadom, to nie można unikać problemu takiej wagi i zasięgu, z obawy przed określeniem jako „antysemita”, co niewątpliwie ma
miejsce w przypadku tych, którzy nie rozumieją obecnej sytuacji na świecie.

Dlatego to nie jest kwestia walki z rasą ze względu na porządek rasowy. Jeśli ktoś obecnie uważnie przyjrzy się temu problemowi, Żydzi sami
muszą ponosić odpowiedzialność za to, że nie pozostawiają nam innego wyboru z powodu ich dyskryminacji rasowej w kwestii życia i śmierci, ich
absolutnego lekceważenia wszystkich, którzy nie należą do ich rasy i ich żądzą dominacji nadświatem.

Dla katolików w szczególności, i dla cywilizowanego świata w ogóle, którzy wciąż mocno wierzą w określone zasady i wartości innego świata,
potwierdzenie nie może być prostsze, bo jest to problem samoobrony, który jest całkowicie akceptowany w moralnym i sprawiedliwym porządku.

Jeśli czysty dylemat, który pokazuje nam judaizm, jest następujący: „albo dominacja
żydowsko-komunistyczna, albo zagłada”.

Ks. Joaquin Saenz y Arriaga, fragment z ,,Spisek przeciw Kościołowi”

http://tenetetraditiones.blogspot.com/2020/06/x-joaquin-saenz-y-arriaga-nie-ma.html

1. Maurice Pinay: Spisek przeciwko kościołowi Cz.II R4 … (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php/sancta-ecclesia/3677-maurice-pinay-spisek-przeciwko-kosciolowi-cz-2-r4 )(Sancta Ecclesia)Maurice Pinay:
Spisek przeciwko kościołowi Cz.2. R4 Spisek przeciwko kościołowi – Maurice Pinay Część II – Ukryta potęga masonerii Rozdział 4 –
Masońskie zbrodnie Jeśli chodzi o potworne zbrodnie …Created on 07 July 20192.
Maurice Pinay: Spisek przeciwko Kościołowi Cz.II R3 … (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php/sancta-ecclesia/3676-maurice-pinay-spisek-przeciwko-kosciolowi-cz-ii-r3 )(Sancta Ecclesia)Maurice Pinay:
Spisek przeciwko Kościołowi Cz.II R3 Spisek przeciwko Kościołowi – Maurice Pinay Część II – Tajna potęga masonerii Rozdział 3 –
Żydowscy przywódcy masonerii Słynny naukowiec, …Created on 07 July 20193.
Maurice Pinay: Spisek przeciwko Kościołowi Cz.II R2 …
http://www.gazetawarszawska.com/index.php/sancta-ecclesia/3675-maurice-pinay-spisek-przeciwko-kosciolowi-cz-ii-r2 )(Sancta Ecclesia)Spisek przeciwko
Kościołowi – Maurice Pinay Część II – Tajna potęga masonerii Rozdział 2 – Żydowscy założyciele masonerii “Ujawnienie masonerii”,
powiedział Leon XIII, “oznacza pokonanie jej”. …Created on 07 July 20194.
Maurice Pinay: Spisek przeciwko kościołowi Cz.II R1 …
http://www.gazetawarszawska.com/index.php/sancta-ecclesia/3674-maurice-pinay-spisek-przeciwko-kosciolowi-cz-ii-r1 )(Sancta Ecclesia)Spisek przeciwko

kościołowi – Maurice Pinay Część II – Tajna potęga masonerii Rozdział 2 – Masoneria wrogiem kościoła i chrześcijaństwa W związku z
tym, że tematem tej Drugiej Części zajmowały …Created on 07 July 20195.
Maurice Pinay: Spisek przeciwko kościołowi Cz.I R.5 … (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php/sancta-ecclesia/1186-maurice-pinay-spisek-przeciwko-kosciolowi-cz-i-r-5 )(Sancta Ecclesia)Spisek przeciwko
kościołowi – Maurice Pinay Część I – Tajna siła napędowa komunizmu Rozdział 5 – Żydowskie dowody Pomimo, że są przyzwyczajeni do
odosobnienia, a nawet pomimo ich zwodniczych i tajnych …Created on 31 May 20186.
Maurice Pinay: “Spisek przeciwko kościołowi” Cz.I R.4 … (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php/sancta-ecclesia/1185-maurice-pinay-spisek-przeciwko-kosciolowi-cz-i-r-4 )(Sancta Ecclesia)Spisek przeciwko
kościołowi – Maurice Pinay Część I – Tajna siła napędowa komunizmu Rozdział 4 – Finansiści komunizmu Międzynarodowe żydostwo dąży
do komunistycznego socjalizmu, zgodnie z doktryną …Created on 31 May 20187.
Maurice Pinay: “Spisek przeciwko kościołowi” Cz.I R.3 … (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php/sancta-ecclesia/1184-maurice-pinay-spisek-przeciwko-kosciolowi-cz-i-r-3 )(Sancta Ecclesia) Spisek przeciwko
kościołowi – Maurice Pinay Część I – Tajna siła napędowa komunizmu Rozdział 3 – Przywództwo komunizmu Nie ulega najmniejszej
wątpliwości, że marksistowska teoria (komunizm) …Created on 31 May 20188
.
Maurice Pinay: “Spisek przeciwko Kościołowi” Cz.I R.2 … (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php/sancta-ecclesia/1183-maurice-pinay-spisek-przeciwko-kosciolowi-cz-i-r-2 )(Sancta Ecclesia)Spisek przeciwko
Kościołowi – Maurice Pinay Część I – Tajna siła napędowa komunizmu Rozdział 2 – Twórcy systemu Nie ma absolutnie żadnych
wątpliwości, że Żydzi są twórcami …Created on 31 May 20189.
Maurice Pinay: “Spisek przeciwko Kościołowi” Cz.I R.1 … (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php/sancta-ecclesia/1178-maurice-pinay-spisek-przeciwko-kosciolowi-cz-i-r-1 )(Sancta Ecclesia)Maurice Pinay –
pseudonim dwunastu księży-autorów książki : “Spisek przeciwko Kościołowi” http://catholicforum.fisheaters.com/index.php?topic=932567.0 THE
PLOT AGAINST THE CHURCH …Created on 31 May 2018

Narodzenie św. Jana Chrzciciela, 24 czerwca (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5103:narodzenie-sw-jana-chrzciciela-24-czerwca&catid=11:sancta-ecclesia

Narodzenie św. Jana Chrzciciela, 24 czerwca
Zapowiedź narodzenia Jana
Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej
Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich. Nie mieli jednak
dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje zaś byli już posunięci w latach.
Kiedy w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los,
żeby wejść do przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia. Naraz ukazał mu się
anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do
niego: „Nie bój się, Zachariaszu; twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to
dla ciebie radość i wesele; i wielu z jego urodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i
już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród dzieci Izraela nawróci do Pana, Boga ich; on sam pójdzie przed Nim w duchu
i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały”.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5103:narodzenie-sw-jana-chrzciciela-24-czerwca&catid=11:sancta-ecclesia

Ważne! Trump podpisał ustawę H.R.943 – Oby DUDA niczego w USA nie podpisywał i nas nie sprzedał (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5102:wazne-trump-podpisal-ustawe-h-r-943-oby-duda-niczego-w-usa-nie-podpisywal-i-nas-nie-sprzedal-2&catid=12:video

https://www.youtube.com/watch?v=fpFvmbz5A_A ( https://www.youtube.com/watch?v=fpFvmbz5A_A )

If you’re not interested any more » unsubscribe (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?subid=9&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=13&key=5S2gB6rBXMLujU )

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowna Pani,

gdy rozpoczynaliśmy obronę Pani Profesor Ewy Budzyńskiej, spodziewałem się ataków, jednak rzeczywistość przerosła moje wyobrażenia. Macie szczęście, że akurat mnie tam nie było, bo wasz człowiek zbierałby zęby, czy Mam nadzieję, że chłopaki i dziewczyny dadzą radę temu ścierwu – to jedne z łagodniejszych wypowiedzi pod adresem naszych prawników.

Takie emocje to reakcja na fałszywe doniesienia mediów na temat przesłuchań świadków przez policję i prawników Ordo Iuris. Policyjne dochodzenie prowadzone jest w związku z podejrzeniem „tworzenia fałszywych dowodów lub innych podstępnych zabiegów”, wskutek których skierowano przeciwko Prof. Ewie Budzyńskiej postępowanie dyscyplinarne na Uniwersytecie Śląskim. W toku przesłuchań reprezentujemy Panią Profesor, która ma w postępowaniu status osoby pokrzywdzonej.

O tym, że sprawa nie dotyczy w istocie studentów, ale konsekwencji rażących uchybień uniwersytetu, wie doskonale rzecznik dyscyplinarny uczelni prof. Wojciech Popiołek. Dlatego zagroził nam pozwem, żądając usunięcia materiałów na temat tej sprawy z naszej strony internetowej i kanału YouTube oraz zapłaty 50 000 zł na WOŚP. Co ciekawe, żądając naszego milczenia sam jednocześnie udzielił wywiadu „Gazecie Wyborczej”, która serią artykułów gorliwie wspiera ataki na Panią Profesor.

Atak na Panią Profesor, podobnie jak ujawnione w naszym raporcie blisko trzydzieści podobnych przypadków rażących naruszeń wolności akademickiej, ukazuje kryzys polskiego szkolnictwa wyższego. Tłumienie wolności słowa i badań naukowych to jedne z przyczyn, dla których kolejny raz ani jedna z polskich uczelni nie znalazła się wśród pierwszych 500 uniwersytetów świata w żadnym z istotnych rankingów.

Z pomocą naszych Darczyńców zrobimy wszystko, by polskie uniwersytety na nowo stały się przestrzenią wolnej debaty akademickiej oraz miejscem poważnych badań służących poznaniu prawdy o otaczającym nas świecie i procesach, jakie w nim zachodzą. Dlatego z satysfakcją przyjęliśmy zaprezentowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt ustawy o wolności akademickiej, w dużej części powtarzający rozwiązania zaproponowane przez ekspertów Ordo Iuris. Teraz chcemy rozpocząć szeroką kampanię społeczną na rzecz pilnego przyjęcia zmian prawnych.

Kolejnym krokiem powinno być zreformowanie systemu finansowania szkolnictwa wyższego i badań naukowych, które w obecnej formie utrwala niewydajne układy akademickie i tłumi badaczy gotowych do odważnego zakwestionowania dominującej na wielu wydziałach ideologicznej linii. O ile miliony złotych płyną na granty poświęcone gender studies i teorii queer, to finansowanie studiów nad rodziną i współczesnymi zagrożeniami cywilizacyjnymi pozostaje niemal niedostępne. Tymczasem jedynym kryterium w tych sprawach powinna być prawda i rzetelna metoda naukowa.

Tylko w wolności od układów i ideologii oraz w duchu rzetelnego poszukiwania prawdy można myśleć o wykuwaniu elit wolnej Polski, które powinny opuszczać mury naszych uczelni.

Wiele wskazuje na to, że już niedługo ruszą procesy kolejnych wykładowców, którzy tak jak Prof. Budzyńska za wierność przekonaniom i nieuleganie presji ideologicznej zapłacili wysoką cenę – zakończenie swojej kariery naukowej. Już dziś musimy być przygotowani i gdy tylko będzie to konieczne, podjąć się ich obrony.

Obronimy wolność na uczelniach

Atak na wykład o rodzinie

Jak pisałem przed kilkoma miesiącami, cała sprawa ma początek w grudniu 2018 roku. Prof. Ewa Budzyńska kolejny już raz przedstawiała swój wykład o rodzinie w wielkich kulturach świata. Omawianie pozycji rodziny w kulturze chińskiej, żydowskiej i muzułmańskiej nie wzbudziło żywych reakcji. Jednak po wykładzie poświęconym rodzinie w kulturze chrześcijańskiej, grupka studentów, z których część już wcześniej zaangażowana była w ruch proaborcyjny, złożyła na Prof. Ewę Budzyńską donos do władz uczelni. Pisali w nim o rzekomej homofobii, antysemityzmie, „ideologii anti-choice” i „poglądach radykalno-katolickich”.

Głównym zarzutem było to, że „opierała się na tylko jednej definicji rodziny”, której podstawą jest chronione przez Konstytucję małżeństwo, czyli związek mężczyzny i kobiety. Człowieka na pierwszym etapie rozwoju nazywała „dzieckiem”, podobnie jak czyni to wiele obowiązujących w Polsce aktów prawnych.

Jednak o wiele bardziej oburzająca niż donos grupki studentów była reakcja rzecznika dyscyplinarnego Uniwersytetu Śląskiego prof. Wojciecha Popiołka, który mimo uznania zarzutów „antysemityzmu” i „nienaukowości” za fałszywe, jednocześnie zażądał dla Pani Profesor kary dyscyplinarnej nagany, by w ten sposób przestrzec innych wykładowców przed powtarzaniem „błędów” Prof. Budzyńskiej.

Wiedzieliśmy od początku, że ta sprawa będzie sporem o zakres wolności akademickiej. Nie miałem też cienia wątpliwości, że spotkamy się z silnym oporem ze strony tych, którzy chcieliby, aby na polskich uczelniach panował dyktat lewicowych ideologii.

Wspieram działania Ordo Iuris

Rażące nieprawidłowości

Od początku wskazywaliśmy, że postępowanie wyjaśniające było pełne rażących nieprawidłowości. Nie tylko przedłużyło się ponad ustawowy termin wynoszący pół roku, ale w tym czasie nie przeprowadzono niezbędnych czynności dowodowych takich jak np. przesłuchanie uczestników zajęć, którzy nie podpisali się pod skargą czy nawet wszystkich studentów, którzy się pod nią podpisali.

Nie brakowało również innych poważnych uchybień, jak np. uzgadnianie zeznań studentów poprzez okazywanie protokołów jednych świadków innym świadkom, co jest niedopuszczalne w żadnym postępowaniu. Samej Pani Profesor nie przedstawiono ponadto formalnie zarzutów.

Prokuratura sprawdza, czy nie doszło do przestępstwa

Prokuratura wszczęła postępowania w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 235 kodeksu karnego, czyli „tworzenia fałszywych dowodów lub innych podstępnych zabiegów”, wskutek których skierowano przeciwko Prof. Ewie Budzyńskiej postępowanie dyscyplinarne na Uniwersytecie Śląskim.

Gazeta Wyborcza i inne radykalnie zaangażowane media natychmiast napisały o rzekomym wielogodzinnym agresywnym przesłuchiwaniu studentów przez policję i prawników Ordo Iuris. Standardowe czynności związane z przesłuchaniem świadków, w którym uczestniczyliśmy jako pełnomocnicy pokrzywdzonej Pani Profesor, przedstawiano niemal jako znęcanie się nad studentami. Przesłuchiwani mieli rzekomo płakać i wychodzić „roztrzęsieni”. Sugerowano nam nawet bezprawny udział w przesłuchaniach.

W rzeczywistości miały miejsce typowe czynności dochodzenia, a mec. Magdalena Majkowska z Ordo Iuris reprezentuje w nich Prof. Ewę Budzyńską jako osobę pokrzywdzoną. Wystarczy elementarna znajomość prawa, by wiedzieć, że udział prawnika reprezentującego osobę pokrzywdzoną jest naturalnym elementem postępowania karnego. Co więcej, nic nie grozi studentom, bo postępowanie dotyczy przecież czynności podejmowanych przez pracowników uniwersytetu…

Aby dowieść fałszywości prasowych doniesień o „wielogodzinnych” przesłuchaniach, załamanych i płaczących studentach, a nawet o rzekomej agresji mec. Magdaleny Majkowskiej, zażądaliśmy utrwalania wszystkich czynności przez policję. Gdy wydano na to zgodę, Gazeta Wyborcza zmieniła ton i napisała „Przesłuchania studentów UŚ na wniosek Ordo Iuris rejestruje kamera. Jak w sprawach o morderstwo”. Trudno doszukiwać się w tym rzetelnego dziennikarstwa i poszukiwania prawdy.

Jak zwykle fałszywe informacje prasowe sprowokowały pochopne stanowiska i odzewy, w ten sposób szerząc nieprawdziwy obraz całej sytuacji. Kierownictwo Uniwersytetu Śląskiego, bez dostępu do akt sprawy i wysłuchania pełnomocników Pani Profesor, wydało stanowisko krytycznie odnoszące się do działań prokuratury i policji badających ewentualne nieprawidłowości postępowania dyscyplinarnego. Podobnie bez zapoznania się ze stanowiskiem prawników Ordo Iuris głos w sprawie zabrała Helsińska Fundacja Praw Człowieka, opierając swoją wiedzę wyłącznie na… stanowisku władz uczelni.

My jednak, jak zwykle cierpliwie i profesjonalnie, bez względu na skalę medialnego zainteresowania i ataków, doprowadzimy postępowanie do końca. Jeżeli potwierdzą się podejrzenia prokuratora, zadbamy by sformułowano oskarżenia, a winni krzywdzących Panią Profesor manipulacji ponieśli odpowiedzialność.

Wspieram działania Ordo Iuris

Profesor Popiołek grozi pozwem i żąda milczenia

Gdy tylko nagłośniliśmy skandaliczne zarzuty wobec Prof. Ewy Budzyńskiej, a policja poinformowała media, że prowadzi dochodzenie w sprawie możliwość popełnienia przestępstwa z art. 235 kodeksu karnego, do naszego biura wpłynęło pismo rzecznika dyscyplinarnego UŚ prof. Wojciecha Popiołka.

Rzecznik dyscyplinarny, będący stroną w obecnie toczącym się na Uniwersytecie Śląskim postępowaniu dyscyplinarnym wobec Prof. Ewy Budzyńskiej, domaga się usunięcia materiałów na temat tej sprawy z naszej strony internetowej i kanału YouTube, gdzie zamieściliśmy rzeczowe informacje.

Prof. Popiołek zażądał również publikacji przeprosin w Gazecie Wyborczej oraz w pasmach informacyjnych TVN24, TVP i Polsatu. Dodatkowo oczekuje zasilenia przez Ordo Iuris kwotą 50 000 złotych konta Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Wszystkie żądania oskarżyciela dyscyplinarnego wprost uderzają w prawo do obrony Pani Profesor. A oczekiwanie usunięcia naszych artykułów o sprawie jest tym bardziej skandaliczne, że w tym samym czasie prof. Wojciech Popiołek wypowiada się na temat prowadzonego przez siebie postępowania na łamach Gazety Wyborczej. Innymi słowy, rzecznik dyscyplinarny oczekuje wyłączności oskarżyciela na wypowiadanie się o sprawie. Tego typu oczekiwania po 1989 roku nie powinny już powstawać w umysłach profesorów, wykładowców prawa.

Oczywiście nie mogliśmy się zgodzić na tak jaskrawe próby ograniczenia wolności słowa i prawa do obrony. Dlatego niezwłocznie odrzuciliśmy żądania prof. Wojciecha Popiołka. Skoro zaś pismo rzecznika dyscyplinarnego sformułowano w związku z czynnościami adwokatów, wyjaśniliśmy profesorowi, że rolą adwokata jest odważnie reprezentować mocodawcę, w tym pokrzywdzonego, a także rzeczowo referować przedmiot postępowania, zaś Kodeks Etyki Adwokackiej nakazuje adwokatowi i aplikantowi podczas kontaktu z mediami „kierować się merytoryczną potrzebą odpowiedzi na zarzuty wobec klienta publikowane w mediach, przedstawiające w ocenie adwokata sprawę jednostronnie, wybiórczo lub tendencyjnie” (§ 18 ust. 3 Kodeksu Etyki Adwokackiej w zw. z § 3 Kodeksu Etyki Adwokackiej).

Wspieram działania Ordo Iuris

Zgłaszają się do nas inni wykładowcy

Sprawa Pani Profesor odbiła się szerokim echem – pod petycją do władz uczelni podpisało się ponad 38 tysięcy Polaków oburzonych sposobem potraktowania doświadczonego nauczyciela akademickiego i dydaktyka. Solidarność z Prof. Ewą Budzyńską wyraziła Rada Naukowa Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, zrzeszająca przedstawicieli różnych dziedzin nauki, takich jak socjologia, prawo, pedagogika czy medycyna. Poparcia udzieliły jej też Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim, Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne, Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach oraz Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe w Bielsku-Białej.

Nagłośnienie sprawy oraz publikacja raportu Ordo Iuris o 28 podobnych przypadkach naruszenia wolności akademickiej ośmieliły także innych wykładowców do zwrócenia się do nas w sprawie nacisków, dyskryminacji i nadużyć, których ofiarami padli z powodu tematyki prowadzonych rzetelnie badań lub wykładów. Szybko okazało się też, że sprawa Prof. Budzyńskiej to tylko wierzchołek góry lodowej.

Obecnie jesteśmy w trakcie analizowania tych zgłoszeń. Jest bardzo prawdopodobne, że część z nich również zakończy się przystąpieniem do postępowań przez naszych prawników. O szczegółach tych spraw będę mógł powiadomić Panią już niedługo.

Jestem przekonany, że szeroko rozpowszechniony problem tłumienia wolności akademickiej i wolności badań naukowych stoi w istocie za kryzysem polskich uniwersytetów, z których żaden od lat nie może przebić się do pierwszej 500 uczelni światowych. Trudno w tych warunkach oczekiwać odwagi w podejmowaniu problemów badawczych o znaczeniu cywilizacyjnym.

Konieczna jest systemowa ochrona wolności akademickiej

Jedno jest pewne – konstytucyjna zasada wolności akademickiej obejmującej wolność nauczania, prowadzenia badań i ogłaszania ich wyników – na wielu polskich uczelniach jest fikcją. Jesteśmy przekonani, że niezbędna jest zmiana prawa. Dlatego przedstawiliśmy projekt zmian w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce.

Przypomnę, że zgodnie z naszą propozycją wolność prezentowania poglądów i prowadzenia badań naukowych ma, stosownie do norm konstytucyjnych, stanowić filar całego systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Nasz projekt przewiduje, że na każdej uczelni powstanie komisja strzegąca konstytucyjnego prawa do prezentowania wyników badań i wolności debaty akademickiej, do której można będzie się odwołać, gdy władze uczelni zakażą lub odwołają konferencję czy wykład poświęcone np. ochronie praw dzieci nienarodzonych, ochronie tożsamości małżeństwa albo konstytucyjnego obowiązku respektowania chrześcijańskiego dziedzictwa Narodu.

Nadzór nad uczelnianymi komisjami sprawowałaby specjalna komisja odwoławcza przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a w przypadku łamania wolności akademickiej przez uczelnię Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego mógłby nałożyć na nią karę finansową, tak jak może to już dziś uczynić teraz, gdy uczelnia nie przestrzega prawa w zakresie wskazanym w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce.

Informowałem już także o naszych propozycjach zmian w sposobie finansowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki, dzięki którym pieniądze polskich podatników nie będą dłużej przeznaczane na pseudonaukowe, dobierane według ideologicznego klucza i bezużyteczne społecznie projekty, ale poważne cele badawcze o wysokiej wartości naukowej.

Te zmiany skruszyłyby betonowe układy i wadliwe kanały transferu środków przeznaczonych na badania i rozwój.

Wspieram działania Ordo Iuris

Interweniujemy w ministerstwie

Już trzy dni po ogłoszeniu przez nas projektu ustawy zostaliśmy zaproszeni do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie usłyszeliśmy, że resort podziela nasze obserwacje i przedstawi projekt ustawy mającej ukrócić praktykę odwoływania konferencji i wykładów, których tematyka nie odpowiada postulatom proaborcyjnych aktywistów czy ideologów LGBT.

Opublikowany niedługo później projekt realizował większość z naszych postulatów. W przesłanej ministerstwu opinii pozytywnie oceniliśmy przede wszystkim niedopuszczenie do karania za korzystanie z przysługujących wykładowcom praw i wolności oraz utworzenie jednej ogólnopolskiej komisji odwoławczej, która będzie chronić wolność na uczelniach.

Zaproponowaliśmy również kilka zmian – m.in., by w składzie komisji wolności akademickiej znalazły się osoby wybierane przez izby polskiego parlamentu – Sejmu i Senatu oraz sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Zaproponowaliśmy również, aby nowo utworzona komisja mogła wydawać decyzje administracyjne podlegające natychmiastowemu wykonaniu. Uczelnia mogłaby wówczas bronić swojego stanowiska przed sądem administracyjnym, ale dzięki rygorowi natychmiastowej wykonalności formalne zabiegi władz uczelni nie mogłyby torpedować zaplanowanych debat, konferencji, wykładów i sympozjów.

W naszej analizie wykazaliśmy również, że w kompetencjach ministra powinna znaleźć się możliwość nałożenia kary na uczelnie lub inną instytucję systemu szkolnictwa wyższego i nauki, której działanie uderza w wolność akademicką, a także, że spod nadzoru komisji odwoławczej nie powinny być wyłączone takie publiczne instytucje jak Polska Akademia Nauk i Polska Akademia Umiejętności.

Wszystkie nasze uwagi do projektu przesłaliśmy do ministerstwa, a teraz – po objęciu stanowiska Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez Wojciecha Murdzka – będziemy zabiegać o kontynuowanie prac legislacyjnych. Ponieważ od początku marca prace nad projektem nie posunęły się do przodu, chcemy przeprowadzić szeroką społeczną kampanię na rzecz wzmocnienia gwarancji wolności akademickiej. Chcemy jeszcze w tym roku zorganizować międzynarodową konferencję poświęconą problemowi wolności akademickiej i kryzysowi uniwersytetu.

Nie możemy pozwolić, by wielka społeczna mobilizacja w sprawie obrony Pani Profesor Ewy Budzyńskiej poszła na marne. Trwała zmiana prawa i podwyższenie poziomu ochrony wolności akademickiej powinno być owocem tej długotrwałej batalii. Przede wszystkim z korzyścią dla całej polskiej nauki i dla pokoleń polskich studentów.

Wspólnie brońmy wolności akademickiej

Nie mam wątpliwości, że od tego, czy obronimy prawdziwą wolność i prawo do poszukiwania prawdy na polskich uniwersytetach, zależy nie tylko jakość debaty akademickiej w Polsce, rozwój lub paraliż wielu obszarów nauki czy poziom kształcenia przyszłych pokoleń studentów, lecz również los naszej Ojczyzny.

Najnowsza historia dobitnie pokazuje, że ograniczanie wolności akademickiej, ideologiczna cenzura zamiast rzetelnych badań naukowych negatywnie wpływa na poziom debaty publicznej i ujemnie oddziałuje na całe społeczeństwo.

Dlatego bardzo liczę na Pani zaangażowanie w obronę polskich uczelni, pracujących na nich wykładowców oraz ich studentów przed postępującą cenzurą i coraz śmielszymi próbami ograniczenia ich praw. W najbliższym czasie będziemy musieli bowiem liczyć się z kosztami reprezentacji Pani Profesor Budzyńskiej w postępowaniu dyscyplinarnym i karnym, co pochłonie około 10 000 zł. Kolejne 20 000 zł będziemy musieli przeznaczyć na postępowania w imieniu prześladowanych na uczelniach naukowców. Prace analityczne i promocyjne związane z ustawą o wolności akademickiej i zmianami w systemie finansowania szkolnictwa wyższego wiążą się poniesieniem przez nas kosztów ekspertyz nie niższym niż 8 000 zł.

To dla nas bardzo duże wydatki i bez Pani pomocy nie będziemy w stanie ich pokryć.

Dlatego bardzo Panią proszę o przekazanie 30 zł, 50 zł, 100 zł lub dowolnej innej kwoty, która umożliwi nam obronę Pani Profesor przed oszczerczymi atakami oraz pozwoli nam skutecznie działać na rzecz wzmacniania wolności akademickiej.

Wspieram działania Ordo Iuris

Łączę wyrazy szacunku

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Ideologiczne represje wobec ludzi świata nauki nie są specyfiką wyłącznie polską. W zeszłym roku w Wielkiej Brytanii z rządowej rady, na krótko przed swoją śmiercią, usunięty został uznany filozof prof. Roger Scrutton, który otwarcie mówił o wpływach ideologów z Open Society Foundations George’a Sorosa. Niewiele wcześniej z belgijskiego Uniwersytetu w Leuven usunięto filozofa Stéphane’a Merciera za nazwanie „człowiekiem” nienarodzonego dziecka. Przestrzeń wolności na zachodnich uczelniach pozostaje czasem jednak szersza niż na polskich uniwersytetach. Prawniczka Rebecca Kiessling, którą kilka lat temu zaprosiliśmy do Polski, bez przeszkód wygłaszała wykłady o ochronie życia na Stanford czy Berkeley, ale nie pozwolono jej zabrać głosu uniwersytetach w Toruniu i w Krakowie. Musimy zrobić wszystko, by polskie uniwersytety stały się wolne od ideologicznych nacisków i otwarty na poszukiwanie prawdy.

P.P.S. Nie zapominamy także o działaniach pozytywnych. W kończącym się roku akademickim odbyło się pięć całodniowych szkoleń dla studentów w ramach Akademii Ordo Iuris i dwa szkolenia telekonferencyjne. Wszędzie cieszyły się one dużym zainteresowaniem – na Uniwersytecie Opolskim, Uniwersytecie Łódzkim, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uczelni Łazarskiego udało się zapełnić komplet miejsc. Eksperci Ordo Iuris i zaproszeni naukowcy rozmawiali ze studentami o sprawach, które często są pomijane w debacie akademickiej – prawnym znaczeniu rodziny, małżeństwa, wolności wypowiedzi czy wolności religijnej. Na części uczelni powstały studenckie koła Ordo Iuris. We wrześniu chcemy zaprosić wyróżniających się studentów do Warszawy na seminarium podsumowujące Akademię, a w kolejnym roku zorganizować 8 szkoleń na tych uczelniach, gdzie jeszcze się nie odbyły. Jeszcze w czasie wakacji wydamy kolejny numer czasopisma naukowego „Kultura Prawna”, które wypełnia istniejącą lukę w polskiej i międzynarodowej doktrynie prawa, w której wielu ważnych tematów przez lata nie podejmowano.


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.


Facebook Twitter

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl

Stanisław Michalkiewicz MASAKRUJE na Protest pod Pałacem Prezydenckim Ustawa 447 

https://www.youtube.com/watch?v=sWbh83tT06k

Gdyby Polacy wybrali K.Bosaka z Konfederacji zgodnie z Wolą Bożą, to byłoby na pewno dużo lepiej, bo Pan Bóg by pomagał usuwać klęski i niepowodzenia oraz wrogów. Jeśli wygrają wszyscy inni, to będzie coraz gorzej do wojny wlącznie do której dopuści Bóg Wszechmogący za te okrutne grzechy, którymi biczują z LGBT, mordercy dziciątek i handlarze dziećmi na sex i rzeź. 


Co nas czeka po wyborach? – Stanisław Michalkiewicz
https://www.youtube.com/watch?v=YCBs6xcDy9A

 
Bp Jan Wątroba poświęcił pomnik Chrystusa Króla w Jaśle

Drodzy biskupi i kochani kapłani – bardzo dziękujemy, że martwicie się o Naród Polski i bardzo prosimy aby każda parafia – diecezja i nasza Ojczyzna mogła być ofiarowana Panu Bogu Jezusowi Chrystusowi KRÓLOWI, bo Któż jak Bóg i najlepczy Przyjaciel ludzi. Gdy podczas wojny księża wystawiali w Kościele Najświętszy Sakrament do adoracji, to kule omijały tę parafię. Czy mamy rozumieć, że rządzący Episkopatem dlatego właśnie nie chcą uznać Boga Królem Polski, bo chcą, abyśmy zginęli i Polska nie będzie chroniona?

Bóg Ojciec udziela Modlitwy Uzdrowienia

Nowa modlitwa od Boga Ojca, aby pomóc Jego dzieciom w tym czasie walki

Modlitwa z grudnia 2019 r. z uzupełnieniami z 7 czerwca 2020 r. https://www.childrenoftherenewal.com/holyfamilyrefuge

Ja, Bóg Ojciec, udzielam tej Modlitwy Uzdrowienia, ponieważ Ja kocham wszystkie Moje dzieci. Ta Modlitwa Uzdrawiania jest potrzebna ze względu na czasy zła, w których teraz żyjecie. Ja jestem Bogiem kochającym wszystko, ale także Bogiem sprawiedliwym, ponieważ nie możesz być wszystko kochającym bez bycia sprawiedliwym. Miłość, Bóg Ojciec Nieba i Ziemi. Amen.

Gdy modlicie się tą Modlitwą Uzdrowienia nad inną osobą, obydwie osoby muszą połączyć ręce, aby utworzyć krąg. Jeśli ta Modlitwa Uzdrowienia jest odmawiana przez telefon, poproś Anioła Stróża osoby, o którą się modlisz, aby trzymał cię za ręce i poproś swojego Anioła Stróża, aby trzymał ręce osoby, o którą się modlisz, aby utworzyć krąg. W ten sposób będziesz połączony z tą osobą przez jej anioła i swojego anioła, jakbyście byli twarzą w twarz, trzymając się za ręce.

Czytaj dalej

Przecież prezydent A.Duda na wszystko zgadza się bez żadnych uwag, czyli zgadza się na wytrucie Polaków szczepionkami szkodliwymi. Niech mordercy ludzi zaczną od siebie. Gdyby Rząd i Rządzący Episkopatem chcieli usłyszeć co na te mordercze zarządzenia Pan Bóg, to by czym prędzej zwrócili się do Boga w Trójcy Przenajświętszej i czyniliby wszystko według Woli Bożej i zapanowałby POKÓJ na całym świecie.

Brazylia: Pielęgniarka pokazuje olbrzymie i puste Centrum Kryzysowe Covid 19

George Soros – Nowy Ekspert od Zarazy Straszy – Obowiązkowe Szczepienia CO

Polaków czekają przymusowe szczepienia przeciwko COVID-19? Rząd poparł unijny program!

Ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski | Polskie kościoły będą puste

Zagadkowe mobilizacje w całej Europie

,,ZAKAZANE KAZANIE oraz ,,Dwa Kościoły Szokująca prawda

POZNAJMY WROGA – ks. Piotr Natanek

Wołam i proszę, przygotujcie się na Moje bardzo rychłe przyjście na ziemię

Prezydent II RP Jan Z. Potocki – Korupcja Wyborów Prezydenckich 2020r
Polacy nie mieliby pretensji do rządzących Polską i PiS-em Żydów, gdyby oni rządzili sprawiedliwie i owocnie z korzyścią dla Narodu Polskiego i ogólnie dla całej Polski. Jednak Żydzi w Izraelu nie chcieliby takich rządzących jak oni są dla nas: kradną, niszczą, sprzedają bez wiedzy Polaków, zamykają biznesy, stocznie i kopalnie. Hamują rozwój gospodarki i rolnictwa ubogacając inne państwa np. Ukrainę, bo od niej sprowadzają warzywa i owoce – czy my nie mamy swoich? Czy oni w Izraelu chcieliby takich malwersantów i morderców (aborcja) jakimi sami są? Premier pokazał sztabkę złota polskiego, że kupił, a on przywiózł po cichu z Anglii nasze złoto i już sobie przywłaszczył. My nie potrzebujemy złota, skoro ludzie są głodni, bo dali po 500,- a zabrali wielokrotność w podatkach. Pan Bóg naszą Ojczyznę obdarował różnymi bogactwami w Ziemi a oni chcą nam Je ukraść, bo Polaków chcą wybić 5G, chemią i szczepionkami a zostawiają dla swoich, bo przecież zdrajca Polski A.Duda juz nazwał naszą Ojczyznę „POLIN”. Zaprasza żołnierzy amerykańkich i zaoferował im dużą pensję, a żadne kraje i Niemcy nie płacą – niech sam płaci.

Prezydent II RP Jan Z. Potocki – Korupcja Wyborów
Prezydenckich 2020r

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=RlcU96Y7i48&feature=emb_logo

Prezydent II RP Jan Z. Potocki – Dowód Suwerena IIRP
O szczepionkach i czipach!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=sur6g8rZOVs&feature=emb_logo

BITWA O SPRAWIEDLIWOŚĆ ADOLFA KUDLIŃSKIEGO- OKUPANT POTĘGUJE NISZCZENIE RDZENNYCH POLAKÓW!!!
   Jeśli sami sobie nie pomozemy, nikt nam nie pomoze.Potrzebna jest autentyczna solidarnosc. Bez poczucia przynaleznosci narodowej Polski nie bedzie, Pan Max nie wie, że Polski Ojczyzny Polacy już nie mają!! Teraz musimy walczyć o przetrwanie na naszej uprowadzonej ziemi.

 

#sądy #proces #AdolfKudliński ZAPRASZAMY do wspierania Pana Adolfa Kudlińskiego. Link do PETYCJI: https://podpisz.to/petycja/wolnosc-sl… Dziś gościem programu będzie Adolf Kudliński. Zapraszamy!!!


pch24.pl
PRAWA STRONA INTERNETU
 NEWSLETTER
WYDANIE SPECJALNE

OBRAZEK

Dzisiejsze wydanie naszego cotygodniowego newslettera jest wyjątkowe i szczególnie ważne. Poświęcamy go bowiem tematowi, którego nie można lekceważyć i o którym należy głośno mówić. Ideologia LGBT w Polsce, bo o niej mowa, nie tylko rozszerza swoją szkodliwą działalność, ale przede wszystkim w agresywny sposób obnosi się ze swoją propagandą, wykorzystując przy tym naiwność młodych ludzi. Wiedzą Państwo, że my, jako portal PCh24.pl, na pierwszym miejscu stawiamy Boży Porządek oraz walkę o Prawdę. Dlatego nie boimy się głosić prawdy, a polityczną poprawność odrzucamy z całą stanowczością. Kliknij TUTAJ i zobacz film.

Zapraszamy Państwa zatem do obejrzenia filmu pt. “Ich prawdziwe cele”, w którym pokazujemy rzeczywiste oblicze ruchu LGBT – środowiska atakującego wiarę, rodzinę oraz ludzi niepopierających ich bluźnierczych planów. Warto przypomnieć, że film produkcji PCh24.pl nie powstałby bez pomocy Darczyńców, którzy mają w sercu chrześcijańskie wartości. Dziękujemy, że stają Państwo w pierwszym szeregu walki z genderową rewolucją. Tymczasem jeszcze raz zachęcamy do obejrzenia naszej produkcji, która – jak przypuszczamy – stanie się obiektem ataków środowisk lewicowych. Tym bardziej więc warto przypomnieć sobie jaka jest prawda o ideologii spod znaku tęczowej flagi. Aby zobaczyć film wystarczy kliknąć w ten link lub w grafikę poniżej.

Z wyrazami szacunku,
Redakcja PCh24.pl

OBRAZEK

Wiadomość ta została wysłana pod podany adres email zgodnie z dostarczoną Państwu klauzulą informacyjną w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi (administrator danych) w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych przez nasze Stowrzyszenie akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowrzyszenia. Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać więcej takiej korespondencji, prosimy o wypisanie się przy użyciu linka: Wypisuję się lub poprzez wejście na stronę: http://piotrskarga.eu/out?s=162917597 .

Następne pięć lat zależy od odpowiedzi na pięć pytań?

Następne pięć lat rozstrzygną się w niedzielę.

Bardzo ważne jest, czy my, jako świadomi obywatele, poprzemy kandydata, który chroni drogie nam wartości.

Przygotowaliśmy pięć pytań do kandydatów na prezydenta, aby zobaczyć, który z nich chce bronić życia, rodziny i wolności.

Czy mogą Państwo złożyć podpis pod petycją z prośbą do kandydatów o odpowiedź na 5 pytań z naszego kwestionariusza?

PROSZĘ PODPISAĆ PETYCJĘ

Szanowni Państwo.,

już za niespełna tydzień odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich.

Jako CitizenGO przykładamy wielką wagę do tego, kto obejmie ten istotny, nie tylko wizerunkowo, dla Polski urząd.

Jak Państwo wiedzą, od zawsze stoimy po stronie wartości życia, rodziny i wolności.

Dlatego nie jest nam obojętne, kto będzie przez kolejne pięć lat, zasiadał na fotelu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo proszę o podpis pod petycją do kandydatów zawierającą 5 pytań o drogie nam wartości.

Spośród wielu kandydatów chcemy wybrać tego, który wyznaje te same wartości, które są dla nas fundamentalne.

Podejrzewam, że Państwo i ja stoimy przed podobnym dylematem jak dokonać wyboru między kandydatem, który najbardziej utożsamia się z obroną życia, rodziny i wolności, ale jednocześnie ma największe szanse na zwycięstwo.

Dlatego postanowiliśmy pomóc wszystkim, którzy chcieliby mieć pewność, że kandydat na którego będziemy oddawać głos podziela nasze wspólne wartości.

Przygotowaliśmy pięć pytań, które roześlemy do kandydatów z prośbą o odpowiedź. Czy mogą Państwo złożyć swój podpis, by zachęcić kandydatów do odpowiedzi na nasze pytania?

W piątek tuż przed ciszą wyborczą opublikujemy otrzymane odpowiedzi, żeby mogli Państwo mieć dowód na to, czy i jakich wartości obronę deklarują poszczególni kandydaci.

Poniżej znajdą Państwo treść naszego kwestionariusza:

Jako przyszły prezydent Polski:

1. Czy zawetowałby Pan ustawę rozszerzającą możliwości dokonywania aborcji?
2. Czy podpisałby Pan ustawę zakazującą aborcji eugenicznej?
3. Czy zawetowałby Pan ustawę zezwalającą na zawieranie związków partnerskich osób tej samej płci?
4. Czy zawetowałby Pan ustawę wprowadzającą, od pierwszych klas szkoły podstawowej, obowiązkowe zajęcia edukacji seksualnej według standardów WHO?
5. Czy podpisałaby Pan ustawę o wypowiedzeniu Konwencji Stambulskiej?

Wierzymy, że tylko aktywna postawa obywatelska, zaangażowanie w proces wyborczy i rozliczanie polityków ze składanych obietnic przedwyborczych może zmienić obecną politykę.

Dlatego bardzo prosimy o podpis pod naszą petycją skierowaną do kandydatów z prośbą o odpowiedź na pytania naszego kwestionariusza.

Dziękuję za wszystko, co Państwo robią,

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO


Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela – Parafia pw. Ścięcia ...

(Łk 1,57-66.80) 
Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: „Nie, lecz ma otrzymać imię Jan”. Odrzekli jej: „Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię”. Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: „Jan będzie mu na imię”. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się. zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: „Kimże będzie to dziecię?” Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem; a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.

Kazanie św. Augustyna, biskupa

Głos wołającego na pustyni
Narodziny Jana Kościół czci osobnym świętem. Natomiast nie obchodzimy urodzin żadnego innego spośród świętych; czcimy narodziny Jana, czcimy narodziny Chrystusa. Nie jest to bez znaczenia. Jeśli nawet z powodu wzniosłości tajemnicy nie zdołamy jej w pełni objaśnić, w każdym razie przyjrzymy się jej dokładniej i owocniej. 
Jan rodzi się z podeszłej wiekiem i niepłodnej niewiasty, Chrystus zaś z młodziutkiej dziewicy. Zapowiedź narodzenia Jana spotyka się z niedowierzaniem i jego ojciec staje się niemy. Dziewica natomiast wierzy w narodzenie Chrystusa i w wierze przyjmuje Go do łona. Oto zapowiedzieliśmy wam, o czym zamierzamy rozważać i czego dociekać. Zapowiedzieliśmy, ponieważ nam samym brak czasu oraz umiejętności, aby całkowicie zgłębić tę tajemnicę. Lepiej pouczy was Ten, który przemawia do was bez naszego pośrednictwa; Ten, do którego zwracają się wasze święte myśli; Ten, którego przyjęliście do swego serca, którego staliście się świątynią. 
Jan zda się stanowić granicę obydwóch Testamentów, Starego i Nowego. O tym, iż istotnie stanowi pewnego rodzaju granicę, świadczy sam Pan, kiedy mówi: „Prawo i Prorocy aż do Jana”. Jan wyobraża zatem Stary Testament i zapowiada Nowy. Uosabia to, co dawne, dlatego rodzi się z ludzi w podeszłym wieku; uosabia także to, co nowe, dlatego ustanowiony został prorokiem już w łonie matki. Zanim się bowiem narodził, jeszcze w łonie swej matki uradował się przybyciem świętej Maryi. Już wtedy został wyznaczony do spełniania misji poprzednika; wyznaczony wpierw, nim narodzony; ukazany jako poprzednik Chrystusa, zanim jeszcze Chrystus go zobaczył. Są to sprawy Boże, które przerastają możliwości rozumu ludzkiego. W końcu rodzi się Jan, otrzymuje imię, ojciec zaś odzyskuje mowę. Zaistniałe wydarzenia unaoczniają rzeczywistość. 
Zachariasz milknie i pozostaje niemy aż do narodzin Jana, poprzednika Pańskiego, i dopiero wtedy odzyskuje mowę. Cóż zatem oznacza milczenie Zachariasza, jeśli nie tajność proroctw, które przed przyjściem Chrystusa były jakby zasłonięte i zamknięte? Otwierają się wraz z nadejściem Chrystusa; stają się jawne, kiedy przychodzi zapowiadany. Odzyskanie mowy przez Zachariasza w czasie narodzin Jana odpowiada rozdarciu zasłony w świątyni w czasie śmierci Jezusa. Gdyby Jan zapowiadał samego siebie, Zachariasz nie odzyskałby mowy. Wraca mowa, albowiem rodzi się głos. Kiedy zapytano wtedy Jana, gdy zapowiadał już Chrystusa: „Kim jesteś? – odpowiedział – Jam głos wołającego na pustyni”. Jan jest głosem, natomiast Pan jest Słowem: „Na początku było Słowo”. Jan jest głosem na krótki czas; Chrystus Słowem od początku – na wieki.

Święty Jan Chrzciciel

Imię Jan jest pochodzenia hebrajskiego i oznacza tyle, co „Bóg jest łaskawy”. Jan Chrzciciel urodził się jako syn kapłana Zachariasza i Elżbiety (Łk 1, 5-80). Jego narodzenie z wcześniej bezpłodnej Elżbiety i szczególne posłannictwo zwiastował Zachariaszowi archanioł Gabriel, kiedy Zachariasz jako kapłan okadzał ołtarz w świątyni (Łk 1, 8-17). Przyszedł na świat sześć miesięcy przed narodzeniem Jezusa (Łk 1, 36), prawdopodobnie w Ain Karim leżącym w Judei, ok. 7 km na zachód od Jerozolimy. Wskazuje na to dawna tradycja, o której po raz pierwszy wspomina ok. roku 525 niejaki Teodozjusz. Przy obrzezaniu otrzymał imię Jan, zgodnie z poleceniem anioła. Z tej okazji Zachariasz wyśpiewał kantyk, w którym sławi wypełnienie się obietnic mesjańskich i wita go jako proroka, który przed obliczem Pana będzie szedł i gotował mu drogę w sercach ludzkich (Łk 1, 68-79). Kantyk ten wszedł na stałe do liturgii i stanowi istotny element codziennej porannej modlitwy Kościoła – Jutrzni. Poprzez swoją matkę, Elżbietę, Jan był krewnym Jezusa (Łk 1, 36).
Św. Łukasz przekazuje nam w Ewangelii następującą informację: „Dziecię rosło i umacniało się w duchu i przebywało na miejscach pustynnych aż do czasu ukazania się swego w Izraelu” (Łk 1, 80). Można to rozumieć w ten sposób, że po wczesnej śmierci rodziców będących już w wieku podeszłym, Jan pędził żywot anachorety, pustelnika, sam lub w towarzystwie innych. Nie jest wykluczone, że mógł zetknąć się także z esseńczykami, którzy wówczas mieli nad Morzem Martwym w Qumran swoją wspólnotę. Kiedy miał już lat 30, wolno mu było według prawa występować publicznie i nauczać. Podjął to dzieło nad Jordanem, nad brodem w pobliżu Jerycha. Czasem przenosił się do innych miejsc, np. Betanii (J 1, 28) i Enon (Ainon) w pobliżu Salim (J 3, 23). Swoje nauczenie rozpoczął w piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza (Łk 3, 1), czyli w 30 r. naszej ery według chronologii, którą się zwykło podawać.

Święty Jan Chrzciciel

Jako herold Mesjasza Jan podkreślał z naciskiem, że nie wystarczy przynależność do potomstwa Abrahama, ale trzeba czynić owoce pokuty, trzeba wewnętrznego przeobrażenia. Na znak skruchy i gotowości zmiany życia udzielał chrztu pokuty (Łk 3, 7-14; Mt 3, 7-10; Mk 1, 8). Garnęła się do niego „Jerozolima i cała Judea, i wszelka kraina wokół Jordanu” (Mt 3, 5; Mk 1, 5). Zaczęto nawet go pytać, czy przypadkiem on sam nie jest zapowiadanym Mesjaszem. Jan stanowczo rozwiewał wątpliwości twierdząc, że „Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie: ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów” (Mt 3, 11). Na prośbę Chrystusa, który przybył nad Jordan, Jan udzielił Mu chrztu. Potem niejeden raz widział Chrystusa nad Jordanem i świadczył o Nim wobec tłumu: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata” (J 1, 29. 36). Na skutek tego wyznania, przy Chrystusie Panu zjawili się dwaj pierwsi uczniowie – Jan i Andrzej, którzy dotąd byli uczniami św. Jana (J 1, 37-40).
Na działalność Jana szybko zwrócili uwagę starsi ludu. Bali się jednak jawnie przeciwko niemu występować, woleli raczej zająć stanowisko wyczekujące (J 1, 19; Mt 3, 7). Osobą Jana zainteresował się także władca Galilei, Herod II Antypas (+ 40), syn Heroda I Wielkiego, który nakazał wymordować dzieci w Betlejem. Można się domyślać, że Herod wezwał Jana do swojego zamku, Macherontu. Gorzko jednak pożałował swojej ciekawości. Jan bowiem skorzystał z tej okazji, aby rzucić mu prosto w oczy: „Nie wolno ci mieć żony twego brata” (Mk 6, 18). Rozgniewany król, z poduszczenia żony brata Filipa, którą ku ogólnemu oburzeniu Herod wziął za własną, oddalając swoją żonę prawowitą, nakazał Jana aresztować. W dniu swoich urodzin wydał ucztę, w czasie której, pijany, pod przysięgą zobowiązał się dać córce Herodiady, Salome, wszystko, czegokolwiek zażąda. Ta po naradzeniu się z matką zażądała głowy Jana. Herod nakazał katowi wykonać wyrok śmierci na Janie i jego głowę przynieść na misie dla Salome (Mt 14, 1-12). Jan miał wtedy trzydzieści kilka lat.

Święty Jan ChrzcicielJezus wystawił Janowi świadectwo, jakiego żaden człowiek z Jego ust nie otrzymał: „Coście wyszli oglądać na pustyni? (…) Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela” (Mt 11, 7-11; Łk 7, 24-27).

Jan Chrzciciel jako jedyny wśród świętych Pańskich cieszy się takim przywilejem, iż obchodzi się jako uroczystość dzień jego narodzin. U wszystkich innych świętych obchodzimy jako święto dzień ich śmierci – czyli dzień ich narodzin dla nieba. Ponadto w kalendarzu liturgicznym znajduje się także wspomnienie męczeńskiej śmierci św. Jana Chrzciciela, obchodzone 29 sierpnia.
W Janie Chrzcicielu uderza jego świętość, życie pełne ascezy i pokuty, siła charakteru, bezkompromisowość. Był pierwszym świętym czczonym w całym Kościele. Jemu dedykowana jest bazylika rzymska św. Jana na Lateranie, będąca katedrą papieża. Jan Chrzciciel jest patronem Austrii, Francji, Holandii, Malty, Niemiec, Prowansji, Węgier; Akwitanii, Aragonii; archidiecezji warszawskiej i wrocławskiej; Amiens, Awinionu, Bonn, Florencji, Frankfurtu nad Menem, Kolonii, Lipska, Lyonu, Neapolu, Norymbergi, Nysy, Wiednia, Wrocławia; jest patronem wielu zakonów, m. in. joannitów (Kawalerów Maltańskich), mnichów, dziewic, pasterzy i stad, kowali, krawców, kuśnierzy, rymarzy; abstynentów, niezamężnych matek, skazanych na śmierć. Jest orędownikiem podczas gradobicia i w epilepsji.

Święty Jan Chrzciciel

W ikonografii św. Jan przedstawiany jest jako dziecko, młodzieniec lub mąż ascetyczny, ubrany w skórę zwierzęcą albo płaszcz z sierści wielbłąda. Jego atrybutami są: Baranek Boży, baranek na ramieniu, na księdze lub u stóp, baranek z kielichem, chłopiec bawiący się z barankiem, głowa na misie, krzyż. W tradycji wschodniej, zwłaszcza w ikonach, ukazywany jest jako zwiastun ze skrzydłami.

Archanioł Gabriel i Zachariasz - biblia.wiara.pl

W imię Ojca…

Obym żył w imię Ojca, który mnie stworzył, Syna, który mnie odkupił i Ducha Świętego, który został mi dany (RRs)

Życie Kościoła opiera się także na tajemnicy Trójcy Św. „Cały Kościół – naucza Sobór Watykański II – okazuje się jako lud zjednoczony jednością Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (KK 4). Zjednoczenie wszystkich wierzących w jednym Kościele stanowiło przedmiot modlitwy Jezusa do Ojca: „Chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał” (J 17, 22-23). Jezus, Jednorodzony Syn Ojca, udzielił ludziom swojej chwały Syna Bożego, aby również oni zostali wprowadzeni w ten tajemniczy nurt życia Trójcy Św., nurt miłości i jedności. Chrystus pragnie, aby miłość i jedność wierzących były odbiciem miłości i jedności błogosławionej Trójcy. Pragnie, aby i oni miłowali się wzajemnie tak bardzo, by tworzyli „jedno jak My”. Podobne zjednoczenie między ludźmi rozmaitej kultury, poglądów, obyczajów i rozmaitych dążności jest możliwe tylko w Bogu, czyli nie jest możliwe, jeżeli każdy wierzący nie żyje osobiście zjednoczony z Bogiem przez miłość. Jezus powiedział: „Jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno” (tamże 21).

Jeśli się nie jest i nie żyje w Bogu, nie można zjednoczyć się szczerze, trwale, głęboko, bez żadnych różnic lub odmiennych dążeń. Tylko miłość, która pochodzi od Boga i z Bogiem łączy, może dokonać tego cudu. Chrystus prosił Ojca, aby wszyscy wierzący zespolili się „w jedno”, ukazując jako wzór nierozerwalnej jedności Trójcę Przenajświętszą.

To pojęcie, bardzo drogie Ojcom Soboru Watykańskiego II, jest często rozważane w jego dokumentach: „Największym wzorem i zasadą tej tajemnicy [zjednoczenia wierzących] jest jedność jednego Boga Ojca i Syna w Duchu Świętym w Troistości Osób” (DE 2). Stanowi to ideał tak wzniosły, że umysł ludzki ustaje. Jest to jednak cel, do którego należy dążyć, a zarazem świadectwo, jakie Kościół jest powołany dawać światu, aby „świat poznał, żeś Ty Mnie posłał”. Przykład jedności miedzy wierzącymi powinien doprowadzić świat do uznania prawdziwości chrześcijaństwa oraz do uznania w Chrystusie prawdziwego Syna Bożego.

Każdego ranka we Mszy św. … ofiaruję się Ojcu, złożę siebie jako żertwę razem z Synem, by być przemienioną i wyniszczoną w Komunii przez Ducha Świętego, i w Komunii umocnię moje zjednoczenie z Tobą, o Trójco Przenajświętsza… będę się radowała na myśl, że każdy dobry uczynek tego dnia dokona we mnie Twojego niewidzialnego zstąpienia.
Tak, o Ojcze, niechaj narodzi się we mnie Twoje Słowo, a Ty, poznając Je we mnie, umiłuj Je, Ono zaś niech umiłuje Ciebie. Z Nim razem tchnij we mnie Twoją Miłość, a ponieważ miłość przekształca miłującego w umiłowanego, racz przemienić mnie w Ducha Świętego.
O zdroju życia, o życiodajna światłości, o nieskończona miłości, pozostań we mnie i zamieszkaj we mnie na zawsze. Utwierdź mnie w sobie, w pokoju i radości Twojego Ducha, czyniąc mnie niewzruszoną, wolną i prostą. Pragnę współpracować z Twoim działaniem uświęcającym. Pragnę ukryć się i skupić cała w Tobie i objąć w Tobie wszystkie dusze, miłować Cię oraz służyć Ci w bliźnim wielkodusznie, z braterską miłością, zapominając o sobie.
Pozostań we mnie jak w swojej świątyni, w której pragnę żyć z Tobą, w świetle wiary, opromienionej darem mądrości, czekając na oglądanie Ciebie twarzą w twarz w Raju, na wiecznej uczcie miłości (s. Karmela od Ducha Świętego).
Przyjmij mnie, Ojcze święty, jako najłaskawszy Ojciec, abym ukończywszy mój bieg, jaki na stadionie rozpoczęłam z miłości ku Tobie, otrzymała Ciebie, w nagrodę za ten mój bieg, na wieczne dziedzictwo.
Przyjmij mnie, Jezu najmiłościwszy, jako najlepszy Brat, i dźwigaj razem ze mną cały ciężar tego dnia upalnego, abyś był orzeźwieniem dla mnie w każdym trudzie, w czasie podróży towarzyszem, przewodnikiem, bratem.
Przyjmij mnie, Duchu Święty, Boże miłości, w swoim najlitościwszym miłosierdziu i miłości, abym Cię posiadała podczas całego mojego życia jako mistrza, nauczyciela i najsłodszego przyjaciela mojej duszy (św. Gertruda).

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
Żyć Bogiem, t. II, str. 322

                                 MISERICORS | 24 czerwca - Uroczystość Narodzenia Å›w. Jana Chrzciciela

Litania do Św. Jana Chrzciciela

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. 

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 

 

Święta Maryjo – módl się za nami, 

Święty Janie Chrzcicielu – módl się za nami, 

Wysłanniku Boży, 

Poprzedniku naszego Zbawiciela,

 

Wzgardzicielu świata, 

Głosie wołający na pustyni, 

Zwiastunie prawdy, 

Wskazujący drogę do nieba, 

Światło proroków, 

Przykładzie męczenników, 

Któryś przed swoim poczęciem był oznajmiony przez Anioła, 

Któryś był poświęcony już w żywocie matki, 

Któryś otrzymał swoje imię z nieba,

 

 

 

Który poświęciłeś się z najdoskonalszej miłości na służbę Jezusa Chrystusa, 

Który przygotowałeś drogę do prawdziwej pokuty, 

Który nawróciłeś przez naukę i przykład niezliczoną liczbę ludzi 

do Boga, 

Który wypowiedziałeś nieustraszony Herodowi prawdę w oczy, 

Który dla prawdy krew swoją przelałeś, 

O chwalebny patronie i orędowniku przed Bogiem, 

 

My, grzeszni – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, 

Abyś nam łaskę pokuty i poprawy życia uprosić raczył, 

Abyś dla nas pomnożenie wiary, nadziei i miłości uprosić raczył, 

Abyś nam czystość duszy i ciała uprosić raczył, 

Abyś nam w godzinę śmierci dopomóc i przy sądzie za nami wstawić się raczył, 

 

JEZU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 

JEZU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 

JEZU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

 

Módl się za nami, święty Janie Chrzcicielu, 

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

 

Módlmy się: Boże, Ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela, aby przygotował Twój lud na przyjście Chrystusa Pana, udziel Twojemu Kościołowi daru radości w Duchu Świętym i skieruj dusze wszystkich wiernych na drogę zbawienia i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=qoALh1vzOt4      Suwerenny PL

Do wyborców Konfederacji (i nie tylko) MNIEJSZE ZŁO nie istnieje!

(…..Zgadzam sie z Panem👍👍👍👍👍 Tylko Bosak💖 Nie ma dla mnie innej opcji Duda-Trzaskowski👎👎👎precz Nie wierze zeby prawdziwi patrioci z Konfederacji glosowali na dzuma czy cholere .Ja jestem klarowna we wszystkim co robie( nie jestem jak choragiewka na wietrze)Panie Andrzejku zgadzam sie….wiele razy dostalam kopa w zyciu.I tak sie podnosilam,to mnie wzmocnilo

…..Jak nie będzie Bosaka w drugiej turze to ja nie głosuje

…..Konfederaci w drugiej turze bojkotujemy wybory, no chyba, że Bosak w niej będzie. Pisowcy niech sami sobie głosują na Dude. Na co dzień wyzywają nas od ruskich agentów a teraz chcą naszych głosów. Nie bądźmy frajerami.

….http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/05/aleksander-solzenicyn-rola-zydow-w-systemie-sowieckim/

…..https://krytykapolityczna.pl/kraj/darth-trzaskowski-ekstremista-satanista-demon/

…..Jak to mówi pan Braun wybierajcie większe dobro. #Bosak2020#Konfederacja🇵🇱

 

https://www.youtube.com/watch?v=mwJ6wS-72rQ

Sensacyjny sondaż! Duda nie wygra wyborów? ONZ broni Antify!

https://www.youtube.com/watch?v=5W8cE3A8we0

LGBT atakuje! Co kryje się za propagandą gender? o filmie „Ich Prawdziwe Cele” mówi Ł. Karpiel

https://www.youtube.com/watch?v=lGtebeKN88s

APEL DO PREZYDENTA DUDY JADĄCEGO DO USA PRZED WYBORAMI W POLSCE 2020

http://investmentwatchblog.com/science-paper-the-real-purpose-of-modern-medicine-is-engineered-genocide-to-reduce-human-population-through-covert-infertility-via-vaccines-gmos-and-drugs/

Science paper: The real purpose of modern medicine is ‘engineered genocide’ to reduce human population through covert infertility via vaccines, GMOs and drugs

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3457492/The-340-labour-ward-blunders-DAY-Hundreds-die-mistakes-doctors-midwives.html

The 340 labour ward blunders EVERY DAY: Hundreds die after mistakes by doctors and midwives     ( 2016)

http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/wielki-sukces-polskich-inzynierow-przykul,210,0,2028242.html

super artykul o technologi polskich inzynierow- tym interesuje sie Pentagon.  ( 2016)

https://www.youtube.com/watch?v=lTIF1-sYGwg

NewsX Accesses China’s Air Force Deployment

https://www.youtube.com/watch?v=9Oy10RoQMEU

Beijing launches cyber terror offensive against India; Singapore agency sounds alert

https://www.youtube.com/watch?v=L1CXuZisbMw

We’ve read the John Bolton book on Trump – here’s what he claims

https://www.youtube.com/watch?v=P_C2fIARm8k

Trump presidency in turmoil after John Bolton’s bombshell book | Planet America

https://www.youtube.com/watch?v=eQLMQ2Q9_I8

Sexual violence as a weapon of war | DW Documentary

https://www.youtube.com/watch?v=CvYboG-hAe4   
CW24tv

Musisz to wiedzieć (821) Dramat byłego ministra. Nie dosłyszy. Będzie zrzuta na „Siępomaga.pl”?

 

http://www.youtube.com/watch?v=JXG7Y-_RfPU

DNA as absolute confirmation  – Jews are not true Israelites

 

http://antydotum.pl/Anty/wbpanty/Krucjata/Egzekutorzy/adamm.php

Adam Michnik jest BEKARTEM !!!!!

 

http://antydotum.pl/Anty/wbpanty/Krucjata/Egzekutorzy/adamm.php

niespodziewane I interesujace informacje o SKANDALICZNEJ rodzinie Michnika. Czemu “ADAS” ma “kubel zamkniety” odnosnie innego brata Jerzego Szechtera-syna Ozjasza Szechtera z Sabina Schatz, ur.1928. Dlaczego  “UKRYWANY BRAT”  Adasia Michnika-musial uciekac z Polski miedzy 1945-1957? Ukrywal sie w Izraelu I USA.   Trzeba zrobic “ DRZEWO RODZINNE” tej PODLEJ rodziny I obkleic plakaty w poblizu redakcji tego szmatlawca.

 

https://www.youtube.com/watch?v=lgt8lymDHJI

UTOPILI FORTUNĘ W MASECZKACH Cała Prawda o Kovidkowym Biznesie

https://www.youtube.com/watch?v=Y2NbH8thO78

10% mieszkańców WYJECHAŁO Z DUBAJU – dlaczego MILION osób UCIEKŁO z kraju

https://www.youtube.com/watch?v=C6cXXivlkbI

ŻYDOWSCY ZBRODNIARZE XX w. – prof Jerzy Robert Nowak     —- w co GRAJA “  PO PIS “ – budowa MIEDZYMORZA

( 2:40- zydowka mowi jak mocno musza zydzi I rabini przepraszac Polakow-bo dzieki nim ocaleli kiedy ich wyrzucano ze 100 krajow na swiecie od ponad 1000 lat.

(7 minutajak zydzi przyznali sie ze od wiekow zawsze stali po stronie niemcow I przeciw Polakom.

( 8 minutao Szpiclach I Donosicielach zydowskich na Polakow w czasie powstan I dwoch wojen

( 12-14 minutyJAK ZYDZI NKVD NAMAWIALI ZYDOW NIEMIECKICH  w 1914  do UTWORZENIA   P O L I N == = MIEDZYMORZA, zeby w MIEDZYMORZU = POLIN= zylo : 6 MILIONOW ZYDOW / 1.8 MILIONOW  NIEMCOW / 8 MILIONOW POLAKOW, 5-6 MILIONOW UKRAINCOW / 4 MILIONY BIALORUSINOW / 3.5 MILIONOW LITWINOW I LOTYSZOW

PLANY z 1914-  wygonic  za granice 11 MILIONOW POLAKOW ( W  MIEDZYMORZU  miala NASTAC  INTENSYWNA  GERMANIZACJA LUDNOSCI  prowadzonej przez ZYDOW  I NIEMCOW.( w 1914- tej propozycji Miedzymorza sprzeciwili sie Niemcy

 

Kampania OSZCZERCZA  w 1914- wobec Polski przez zydow polskich/niemieckich I amerykanskich byla CELOWA – BY ZAPOBIEC  POWSTANIU NIEZALEZNEGO  KRAJU POLSKIEGO.!!!!!! ABY  ZAPOBIEC

Zydowscy politycy w Europie nie chcieli oddzielenia zydow polskich od zydow rosyjskich. DLATEGO  ZACZELO SIE  OCZERNIANIE  POLAKOW na SWIECIE  OKLAMUJAC o “ pseudo Pogromach na zydach” by OBRZYDZIC POLSKE na SWIECIE. POKAZAC SWIATU ZE  POLACY  N I E   SA   D O J R Z A L I   do RZADZENIA  WLASNYM KRAJEM

( 16 minuta- mowa- co wrogowie osiagneli do tej pory – legalne uznanie mniejszosci narodowych w Polsce.

( po wojnie ze wzgledu o MORDY KATYNSKIE, Oszczerstwa zaczeli rosyjscy NKVD zydzi od 1945 poprzez prase zydow amerykanskich(niemieckich) I pro sowieckie sympatie zydow w Europie Zachodniej,

Zaczeto mowic o Polakach : ANTYSEMICI / FASZYSCI / NAZISCI  I aby odwracac UWAGE calego swiata od ZBRODNI ROSYJSKIEJ I WYBIELANIE MORDOW NIEMCOW  Kosztem Polakow.   Polakow chce sie pokazywac jako  ZACIEMNIALYCH  LUDZI – dzieki ksiazkom Grossa I zaklamanym filmom zydow z Hollywood.( wszystko co sie dzieje od kad nowy rzad powstal= to jest celowy “ CYRK TEATRALNY” do ogladania dla calego swiata. PIS mogl skonczyc “pseudo zmyslony problem z Trybunalem w pare dni- przeciagal to do miesiecy/ “ prosil Wenecje” by pomagali Zaciemnialym Polakom” jak uspokoic wewnetrzne klotnie. Przedstawiciele rzadu “ niby chodza do EU” by ich “ POUCZAC” jak prowadzic kraj I rzad.

ROSZCZENIA ZYDOW  co do Polski na arenie miedzynarodowej jest Celowe- aby Polakow upadlac I Okazywac jako “mordercow zydow”.

Jest Zaciekla walka zydow z tradycjami narodowymi Polakow I religii katolickiej.

 

https://hubalblog.wordpress.com/2016/06/page/3/ 

  Zbigniew Brzeziński, NWO i kwestia Polska

https://www.youtube.com/watch?v=7T6qWOs5bqQ

Plan Brzezińskiego budowy nowego ładu światowego NWO

Mapa regionów opracowana przez Klub Rzymski, realizowana przez politykę Z. Brzezińskiego.
Region 5 jest już budowany przez administrację Putina:

rotshild

https://i1.wp.com/nwonews.pl/pictures/forumimg/1684/0/19997/d0b946de8d51a46e3b935ca7d9139d23.jpeg

Niektórzy zaczęli zdawać sobie sprawę z tego, że istnieją duże grupy finansowe, które zdominowały świat. Zapomnijmy o intrygach politycznych, konfliktach, rewolucjach i wojnach. To nie jest czysty przypadek. Wszystko zaplanowano dawno temu.

Niektórzy nazywają to „teorią spiskową”, lub Nowym Porządkiem Świata

rotshild2

Nie odejdziemy daleko od prawdy, wymieniając Goldmana Sachsa, Rockefellerów, Loeb Kuhna i Lehmanów z Nowego Jorku, Rotszyldów z Paryża i Londynu, Warburgów z Hamburga i Paryża, i Lazardów Izraela Mojżesza Seifs z Rzymie.   ( Komu PIS otwiera nowe biura bankowe? Komu PIS sprzedaje obligacje? )

Wielu słyszało o Grupie Bilderberg, Illuminati czy Komisji Trójstronnej. Ale jakie są nazwiska rodzin, które rządzą światem i kontrolują państwa i organizacje międzynarodowe, takie jak ONZ, NATO czy MFW?

Żeby spróbować odpowiedzieć na to pytanie, możemy zacząć od najprostszej listy, największych banków na świecie, i zobaczyć, kim są ich akcjonariusze, którzy podejmują decyzje.

Największymi na świecie firmami są teraz: Bank of America, JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs i Morgan Stanley.Spójrzmy teraz, kim są ich akcjonariusze.

Bank of America:
State Street Corp., Vanguard Group, BlackRock, FMR (Fidelity), Paulson, JP Morgan, T. Rowe, Capital World Investors, AXA, Bank of NY, Mellon.

JP Morgan:
State Street Corp., Vanguard Group, FMR, BlackRock, T. Rowe, AXA, Capital World Investor, Capital Research Global Investor, Northern Trust Corp. i Bank of Mellon.

Citigroup:
State Street Corp., Vanguard Group, BlackRock, Paulson, FMR, Capital World Investor, JP Morgan, Northern Trust Corporation, Fairhome Capital Mgmt i Bank of NY Mellon.

Wells Fargo:
Berkshire Hathaway, FMR, State Street, Vanguard Group, Capital World Investors, BlackRock, Wellington Mgmt, AXA, T. Rowe i Davis Selected Advisers.
Widzimy teraz, że we wszystkich tych bankach jest pewien rdzeń, stały element: State Street Corp., Vanguard Group, BlackRock i FMR (Fidelity).

W celu uniknięcia powtarzania ich, nazwiemy ich „wielką czwórką”:

Goldman Sachs:
„Wielka czwórka”, Wellington, Capital World Investors, AXA, Massachusetts Financial Service i T. Rowe.

Morgan Stanley:
„Wielka czwórka”, Mitsubishi UFJ, Franklin Resources, AXA, T. Rowe, Bank of NY Mellon e Jennison Associates. Rowe, Bank of NY Mellon i Jennison Associates.%u3000
Prawie zawsze możemy zweryfikować nazwy głównych akcjonariuszy. Idąc dalej, spróbujmy dowiedzieć się o akcjonariuszach tych firm, i akcjonariuszach głównych banków na świecie.

Bank of NY Mellon:
Davis Selected, Massachusetts Financial Services, Capital Research Global Investor, Dodge, Cox, Southeatern Asset Mgmt. i … „wielka czwórka”.

State Street Corporation (jeden z „wielkiej czwórki”):
Massachusetts Financial Services, Capital Research Global Investor, Barrow Hanley, GE, Putnam Investment i … „wielka czwórka” (sami akcjonariusze!)

BlackRock (kolejny z „wielkiej czwórki”):
PNC, Barclays i CIC.
Kto stoi za PNC? FMR (Fidelity), BlackRock, State Street, itd.
A za Barclays? BlackRock.

I moglibyśmy tak wymieniać godzinami, przechodząc przez raje podatkowe na Wyspach Kajmana, Monako, czy legalne domicyle firmy Shella w Liechtenstein. Sieć, w której firmy są zawsze te same, ale nigdy nie ma nazwiska rodziny.

Krótko mówiąc:

8 największych amerykańskich firm finansowych (JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, U.S. Bancorp, Bank of New York Mellon i Morgan Stanley), kontrolowanych przez 10 akcjonariuszy, i mamy już 4 firmy, zawsze obecne we wszystkich decyzjach: BlackRock, State Street, Vanguard i Fidelity.

Ponadto, w skład Rezerwy Federalnej wchodzi 12 banków, reprezentowanych przez zarząd 7 osób z „wielkiej czwórki”, która z kolei występuje we wszystkich pozostałych firmach.

Rezerwę Federalną kontrolują 4 wielkie firmy prywatne: BlackRock, State Street, Vanguard i Fidelity. Firmy te kontrolują politykę monetarną USA (i świata), bez żadnej kontroli czy „demokratycznego” wyboru. Te firmy rozpoczęły i brały udział w obecnym światowym kryzysie ekonomicznym, oraz udało im się nawet bardziej wzbogacić.

Na koniec, spójrzmy na niektóre firmy kontrolowane przez grupę „wielkiej czwórki”:

Alcoa Inc.
Altria Group Inc.
American International Group Inc.
AT&T Inc.
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Coca-Cola Co.
DuPont & Co.
Exxon Mobil Corp.
General Electric Co.
General Motors Corporation
Hewlett-Packard Co.
Home Depot Inc.
Honeywell International Inc.
Intel Corp.
International Business Machines Corp
Johnson & Johnson
JP Morgan Chase & Co.
McDonald”s Corp.
Merck & Co. Inc.
Microsoft Corp.
3M Co.
Pfizer Inc.
Procter & Gamble Co.
United Technologies Corp.
Verizon Communications Inc.
Wal-Mart Stores Inc.

Time Warner
Walt Disney
Viacom
Rupert Murdoch”s News Corporation.,
CBS Corporation
NBC Universal

Ta sama „wielka czwórka” kontroluje ogromną większość firm europejskich, liczących się na giełdzie.

Co więcej, ci ludzie zarządzają wielkimi instytucjami finansowymi, takimi jak IMF, Europejski Bank Centralny, Bank Światowy, oraz byli „wyszkoleni” i pozostają „pracownikami” tej „wielkiej czwórki”, która je stworzyła.

Nigdy nie pokazuje się nazwisk rodzin kontrolujących „wielką czwórkę”.

 

0_0_0_626031758_middle[1]

 Rządź i dziel czyli jak ujarzmić Polaków?  =  Zabić moralność, podzielić i ogłupić. Instrukcja z 1983 r. jak ujarzmić Polaków wciąż aktualna

 wojna-polsko-polska

– Rządzić będzie łatwo, gdy już podzielisz. Wywołaj taki konflikt, aby rozżarli się na siebie wzajem. (…) A potem uderz w strunę najmocniejszą — w punkt wiary. To czułe miejsce, dewoci zawyją. Imieniem wolności żądaj równych praw dla innowierców. Zobaczysz jaki wulkan się otworzy – tak brzmi fragment instrukcji jak podbić Polaków, wydana przez carycę Katarzynę. Pismo jest fikcyjne, pochodzi z książki “Milczące psy” Waldemara Łysiaka z 1983 r. – jest jednak dziś niezwykle aktualne.

Swoją instrukcję caryca Katarzyna wydaje słudze Repninowi. Autor tłumaczy wcześniej kim są tytułowe “milczące psy”:

Wyjaśniono mu [Repninowi] wreszcie, że „milczący pies” winien być wzorem patriotyzmu. Nie musi szczekać na Rosję, gdyż wszelka ostentacja jest głupia, wystarczy, że w rozmowach prywatnych, w żartach, złośliwostkach, okaże swój niechętny lub nieufny do niej stosunek, zdobywając tym zaufanie rodaków autentycznie Rosji wrogich. Obowiązkiem „milczącego psa” jest pracować dla Rosji w zupełnym milczeniu o istocie tej pracy.

Dalej caryca Katarzyna opisuje narody, które bez trudu można zdobyć i te, które trzeba zdobyć sposobem:

Istnieją różne narody, a raczej różne narody mają różnego ducha. Jedne można pobić i przesiedlić w celu zagarnięcia ich ziem, a świat nie podniesie wrzasku — to małe narody, plemiona. Z innych można uczynić małym wysiłkiem niewolników i będą chętnie lizali rękę pana — to narody o podłej duszy, od kolebki niegodne samostanowienia, w wielkich obszarach Azji roztopią się bez śladu. Z trzecimi wreszcie nie można zrobić ani tego, ani tego, przynajmniej nie od razu — to Polacy. Nie można zaanektować ich państwa, bo trzeba byłoby dzielić się z Prusami, Austrią, Turcją i Bóg wie z kim jeszcze; narzuca to europejska równowaga sił.

Po drugie: nie można tego zrobić od ręki, gdyż są to znakomici żołnierze, a cały naród, gdy otwarcie zagrożony, przypomina wściekłego wilka w nagonce. Po trzecie: czy w ogóle należy ich anektować, biorąc na ciało imperium permanentnie ropiejący wrzód, ognisko buntu, rozpalone od kołysek po trumny, od kurnych chat po pałace, w karczmach, warsztatach, dworach i kościołach, grożące gangreną samemu zdobywcy i wiecznie narażające na konflikt z innymi mocarstwami?

Co wobec tego trzeba zrobić?

Należy raczej zdemoralizować ich do szpiku, zostawić im formalną swobodę, z całym teatrum nazw i symboli, które tak kochają, z całą honorową frazeologią, która jest ich narkotykiem, z konstytucyjnymi prawami o fałszywej wartości, i przytroczyć do siodła niewidzialną liną, której jeden koniec trzymasz mocno w dłoni, a drugi zakotwiczyłeś w sercach ,,milczących psów”, co sprawują tam władzę. Szarpniesz i kukiełki robią żądany ruch – instruuje swojego poddanego caryca Katarzyna.

rozbor rp

Repnin słuchając jej w pewnym momencie sam wychodzi z inicjatywą:

“Trzeba… rozłożyć ten naród od wewnątrz, Najjaśniejsza Pani, zabić jego moralność… Jeśli nie da się uczynić zeń trupa, należy przynajmniej sprawić, żeby był jako chory gnijący w łożu… Trzeba mu wszczepić zarazę, wywołać dziedziczny trąd, wieczną anarchię i niezgodę… Trzeba nauczyć brata donoszenia na brata, a syna skakania do gardła ojcu. Trzeba ich skłócić tak, aby się podzielili i szarpali, zawsze w nas szukając arbitra. Trzeba ogłupić i zdeprawować, zniszczyć ducha, doprowadzić do tego, by przestali wierzyć w cokolwiek oprócz mamony i pajdy chleba.
Dobrze. Jak? – pyta caryca
Tak, jak kazałaś, Najjaśniejsza Pani. Korupcją, a jej wierzchołkiem stanie, się żołd „milczących psów”, którzy będą nimi rządzić. Bogactwem i głodem, które biednych podjudzą przeciw możnym, tych drugich zaś napełnią takim strachem i podłością, że uczynią wszystko dla zachowania swego bogactwa. Kultem prywaty, złodziejstwa, rozpusty, wszelaką demoralizacją i wiodącym ku niej alkoholem. Należy ich jeszcze mocniej rozpić, tak jak nam poseł angielski rzekł o rozpijaniu dzikich w Ameryce, i mieć pijanyje dogowory! — wyrzucił z siebie krzykiem po rosyjsku, rozgrzany własnymi słowami” – pisze Łysiak.

Na koniec caryca tłumaczy jak zrobić by Polacy byli “kasta quasi-niewolników” i “mlecznymi mszycami dla mrowiska Wielkiej Rosji”:

Stworzymy tam nową oligarchię, która będzie okradać własny naród nie tylko z godności i siły, lecz po prostu ze wszystkiego, głosząc przy tym, że wszystko, co czyni, czyni dla dobra ojczyzny i obywateli. Niższe szczeble tych krwiopijców będą uzależnione od wyższych w nierozerwalnej strukturze piramidy. Trzeba będzie starać się, by w piramidę wpasowany był każdy zdolny i inteligentny człowiek, by zechciwiał w niej i spodlał. Niedopasowywalnych szaleńców, nieuleczalnych fanatyków, nałogowych wichrzycieli i każdą inną wartościową jednostkę wyeliminujemy operacyjnie.

Autor “Milczących psów”, ustami “Najjaśniejszej” wyjaśnia też jak realizować maksymę “dziel i rządź” w praktyce:

Wywołaj taki konflikt, aby rozżarli się na siebie wzajem. Broń prawa zrywania sejmów przez „liberum veto”, bo dzięki temu można zahamować każdą u nich reformę — wystarczy przekupić jednego posła, ten krzyknie: „liberum veto”, i po sejmie, po ustawach, po wszystkim. Ci głupcy mają to za dowód wolności w ich kraju, utwierdzaj w nich to przekonanie. A potem uderz w strunę najmocniejszą — w punkt wiary. To czułe miejsce, dewoci zawyją. Imieniem wolności żądaj równych praw dla innowierców. Zobaczysz jaki wulkan się otworzy.

Instrukcja carycy jednocześnie zachwyca i przeraża Repnina:
– Unosząc się z fotela Repnin patrzył na nią w niemym zachwycie. Pomysł, który zawarła w dwóch zdaniach, na końcu, jakby od niechcenia, wydał mu się porażająco wielki, a cała jego misja, której trudność trwożyła go od początku — dziecinnie prosta. Konflikt religijny w imię wzniosłych idei równości i wolności — czegoś tak szatańskiego nie wymyśliłby sam szatan. Do tej pory podziwiał ją, teraz czuł uwielbienie – pisze Waldemar Łysiak.

Instrukcję tę pisał w 1983 r., jednak jak możemy zaobserwować jest ona nadal niezwykle aktualna.

za http://newsweb.pl/2016/01/27/zabic-moralnosc-podzielic-i-oglupic-instrukcja-z-1983-r-jak-ujarzmic-polakow-wciaz-aktualna/

– Na tych, którzy popierają uzależnienie Polski od światowej żydowskiej finansjery, od ich instytucji, MFW i BŚ?

– Na tych, którzy wepchnęli Polskę do zachodniego obozu i UE likwidując suwerenność ekonomiczną, prawną – polityczną, otrzymując w zamian dla Polaków: bezrobocie, rosnącą biedę, załamanie demograficzne, emigrację zarobkową, … i zagrożenie wojną, być może nawet nuklearną?

– Na tych, którzy nawołują do likwidacji podatków, żeby bogaci i międzynarodowe żydowskie korporacje stali się bogatsi, a biedni biedniejsi, bo to biedni będą musieli uzupełnić zwiększonymi podatkami pośrednimi powstałą w budżecie państwa lukę?

– Na tych, którzy chcą degeneracji kultury i obyczajów?

– Na tych, którzy pod pozorem walki o prawa człowieka, walki z wymyślonym ocieplaniem klimatu, o ochronę środowiska, o zrównoważony rozwój, w istocie wspierają i dążą do globalnej redukcji ludności?

– Na tych, którzy obnoszą się z katolickim krzyżem – choć w większości to neofici -, żeby wzbudzić w wierzących zaufanie?

– Na tych, którzy popierali zorganizowaną przez USA żydowską rebelię na Ukrainie, a teraz jej żydowskie władze, depcząc groby Polaków pomordowanych przez ukraińskich ludobójców – a czynią lub czynili tak wszyscy kandydujący do sejmu?

– Na tych, którzy popierali i popierają militarne agresje rządzonych przez żydowską finansjerę USA i udział w tych zbrodniach polskich żołnierzy?

– Na tych, którzy w interesie międzynarodowego żydostwa, jako największe zagrożenia dla świata i Polski, wskazują „agresywną” i „imperialną” politykę Rosji?

– Na tych, którzy uczynili z Polaków w ich własnym kraju obywateli drugiej kategorii, a z Polski ponownie eldorado dla Żydów i dla żydowskich światowych korporacji i na tych, którzy taką politykę chcą wspierać nadal, tworząc antypolski, antypaństwowy system prawa?

– Na tych, którzy nigdy i nigdzie nie stawiali takich pytań?

A gdybyście o wyborach zapomnieli, to jeszcze na niedzielnej mszy świętej Wasi pasterze przypomną Wam o katolickim obowiązku udziału w wyborach i głosowaniu „na tych” kandydatów w zgodzie z sumieniem.
Dariusz Kosiur

ue 33f

Opublikowano za: http://wps.neon24.pl.neon24.pl/post/126760,slowo-na-niedziele-wyborcza

 

Polecamy obowiązkowe zapoznanie się z publikacją Norberta Narowskiego pt.”Moje spojrzenie na polskie przemiany”:

Oto niektóre fakty świadczące o relatywnej solidarności europejskiej:

• w oficjalnych materiałach sejmowych z 2001 roku podano, że po dziewięciu latach (1991-2000) Stowarzyszenia Polski z UE, Polska utraciła 1,5 mln miejsc pracy na korzyść „starych państw” UE. Wskutek niekorzystnych dla Polski barier celnych i bezwzględnej konkurencji nastąpiło bankructwo wielu polskich przedsiębiorstw, zalew towarów importowanych i bezrobocie,

• Rosja w 2006 roku wstrzymała ze względów politycznych import 6 polskiego mięsa. Polska, zwracając się o pomoc do UE – pomocy tej nie otrzymała, natomiast na rynek rosyjski weszli eksporterzy mięsa z Niemiec i Danii,

• rurociąg gazowy na dnie Bałtyku zbudowany przez konsorcjum niemiecko – rosyjskie jest trzykrotnie droższy od budowy rurociągu o takiej samej przepustowości przez terytorium Polski. Jedynym uzasadnieniem budowy tego rurociągu jest możliwość odcięcia dostaw gazu przez Rosję do Polski bez odcinania gazu do Niemiec i innych krajów UE. Poza tym rurociąg uniemożliwi wpływanie dużych statków do portów w Świnoujściu i Szczecinie. Duże statki natomiast będą mogły wpływać do konkurencyjnego portu niemieckiego w Rostocku,

• w ramach unijnej „Wspólnej Polityki Rolnej” dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników są znacznie niższe od dopłat dla rolników z bogatych krajów UE. W Niemczech, gdzie areał ziemi uprawnej jest tylko o 10% większy niż w Polsce, niemieccy rolnicy otrzymują w skali rocznej 6 mld euro dopłat, a polscy rolnicy otrzymują 3 mld euro (2011),

• wielokrotnie przekazywane przez polskich eurodeputowanych do władz Unii Europejskiej informacje o dyskryminacji mniejszości polskiej mieszkającej na Litwie zawsze spotykały się z brakiem reakcji,

• gdy okazało się, że w Polsce mamy ogromne złoża gazu łupkowego, które mogą uniezależnić nasz kraj energetycznie i stać się źródłem rozwoju gospodarki, natychmiast swoją siłę ujawniło lobby niemiecko-rosyjskie i francuskie. W UE zostały wdrożone systemy blokowania polskiego potencjału energetycznego. Sygnał dał wywodzący się z Niemiec unijny komisarz ds. energetyki Guenther Oettinger. W konkluzji niemieccy eksperci domagają się ogólnounijnego moratorium (czasowego zakazu) na poszukiwanie tego surowca. Wicepremier W. Pawlak, stwierdził, że debata w UE na temat gazu łupkowego może pokazać, które kraje UE będą miały interesy „zbieżne z rosyjskimi”. Wiceminister Skarbu M. Budzanowski oświadczył, że raport Parlamentu Europejskiego na temat gazu łupkowego jest nierzetelny, tendencyjny i jest to gra interesów, • Komisja Europejska (KE) ustaliła zasady przyznawania bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 – korzystne dla takich krajów jak Francja czy Niemcy, natomiast skrajnie niekorzystne dla Polski (do 7 obliczania bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 KE bierze emisję CO2 generowaną przez 10 % najbardziej wydajnych instalacji gazowych w UE),

• limity emisji CO2 narzucone Polsce, stanowią blokadę polskiego wę- gla i w następstwie wielki wzrost cen energii (zwiększenie uzależnienia Polski od Zachodu),

• Komisja Europejska nie pozwoliła na dotacje państwowe dla upadających polskich stoczni, natomiast stocznie niemieckie w tym również w byłej NRD, otrzymały wsparcie finansowe państwa niemieckiego – zaakceptowane przez KE. Jest to jaskrawy przykład niszczenia konkurencji gospodarczej przez dominujące w UE państwa (Niemcy, Francja),

• tereny byłej NRD posiadają nadzwyczajne prawa ułatwiające ich rozwój – takich praw nie ma Polska,

• Polacy mieszkający w Niemczech (ok. 2 mln), nie posiadają statusu mniejszości narodowej, natomiast Niemcy (ok. 250 tys.) mieszkają- cy w Polsce posiadają taki status i związane z nim przywileje,

• w Niemczech Konstytucja Niemiecka jest nadrzędna, w przypadku jej niezgodności z porządkiem prawnym UE – w Polsce jest przestrzegana nadrzędność porządku prawnego UE nad Konstytucją Polską,

• przy istniejącej dysproporcji płac w krajach UE; swobodny przepływ pracowników naukowych i specjalistów stworzył warunki „drenażu mózgów”, co pozwala na przyśpieszenie rozwoju krajów bogatych – kosztem krajów biedniejszych. W Polsce istnieje wielki problem powstrzymania emigracji młodych, zdolnych naukowców i specjalistów,

• po akcesji Polski do UE w 2004 roku emigracja zarobkowa jest stale postępująca (2,13 mln w 2012 roku, o 70 tys. więcej niż w 2011 roku) i jest najwiekszą emigracją w dziejach Polski. Emigracja Polaków jest wielkim zyskiem dla bogatych krajów UE. Wychowanie młodego, zdrowego, wykształconego obywatela kosztuje co najmniej 100 tys. euro. Emigracja 2,13 mln Polaków to strata 213 mld euro. Tę kwotę należy powiększyć o wieloletnie straty dochodów podatkowych i niewymierne straty wskutek nieobecności tych ludzi w rozwoju gospodarczym, kulturalnym i naukowym Polski.

PRZEMIANY UE

http://wirtualnapolonia.com/2015/12/27/slowianie-miedzy-odra-a-wisla-sa-od-7-tysiecy-lat-wyniki-badan-polskich-naukowcow/

Słowianie miedzy Odrą a Wisłą są od 7 tysięcy lat – wyniki badań polskich naukowców

http://www.rossakiewicz.pl/demokracja/pliki/Norbert_Narowski_Polskie_przemiany.pdf


ue663

 

 

neokolinia polin

Zachód cały czas eksploatuje Polskę

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/02/podatkowy-wyzysk-polakow-w-latach-1990-2004/

Gospodarcze ludobójstwa Balcerowicz-Sachs-Soros
Złe funkcjonowanie polityki monetarnej i fiskalnej prowa­dzi w rezultacie do powstania warunków jeszcze większej nierównowagi, a w konsekwencji do zwiększenia zakresu interwencji rządu. Następstwem tego Jest wzrost nieproduktywnej biurokracji (…) oraz nawrót do starego systemu sowieckiego pod nowym szyldem i z innym uzasadnieniem.
http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/02/rugina-contra-sachs/
Dotychczasowy stan zadłużenia naszego kraju powinien skłaniać do ostrożności w zawieraniu dalszych umów kredytowych. Dotyczy to głównie niebezpieczeństwa wykupu naszego majątku przez kapitał obcy, a zwłaszcza niemiecki.


http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/04/program-gospodarczy-i-prognoza-transformacji-z-1990-r/

Wyniszczająca polityka UE wobec Polski
kwestia sprzedaż polskiej ziemi i terytorialne roszczenia Niemiec
ogromne straty dla polskiej gospodarki w skutek embarga UE-Rosja
http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/02/szokujace-dane-liczbowe-fakty-i-skutki-transformacji-kolonialnej-w-polsce-dla-naczelnego-trybunalu-narodowego/

system podatkowy w Polsce
http://www.himavanti.org/pl/c/artykularnia/polska-bieda-czyli-cala-prawda-o-polskich-podatkach

25 lat syjonistycznej okupacji
https://forumemjot.wordpress.com/2016/02/16/czym-naprawde-zyje-polska-czy-sytuacja-polityczna-i-ekonomiczna-pozwala-polakom-na-taka-obojetnosc-i-beztroskie-zycie-adam-kurzaj/

Trzecia próba zniewolenia i zniszczenia Polski narodowej została podjęta od roku 1989, gdy pod pretekstem transformacji zaczęto jawnie propagować likwidację państw narodowych (nie wszystkich!!!) i stworzenie globalistycznego kibucu, składającego się z kosmopolitycznych euroregionów, sterowanych przez międzynarodowy kapitał.!!!!!!!!!!

Projekt Judeo-Polonia jest w końcowym stadium realizacji      (——OSTRZEZENIE   dla  POLAKOW !!!!!! )

 

ue22

https://stopsyjonizmowi.files.wordpress.com/2012/09/nazistowskie-korzenie-ue.pdf


01-oas

Bracia, pamiętajcie o losie Jugosławii! Nie dajcie postąpić ze sobą tak samo!”
Z ostatniego wywiadu Slobodana Miloševića.

 

 

 

 

 

slawi87

.

chaza2

. Jednym z głównych zadań marionetkowego rządu, jeżeli taki dojdzie do władzy, będzie zniszczenie świadomości narodowej. Państwa, którymi kieruje się z zewnątrz dość szybko rozstają się ze swoją historią, ze swoją przeszłością, ze swoimi tradycjami, ze swoimi narodowymi symbolami, ze swoimi zwyczajami, często również z własnym językiem literackim. Niezauważalna na pierwszy rzut ale bardzo efektywna i twarda selekcja świadomości narodowej sprowadzona by została do kilku potraw kuchni ludowej, jakiś pieśni i tańców, kilku nazwisk bohaterów narodowych, przywłaszczonych produktów żywnościowych i kosmetyków.  Jednym z oczywistych następstw zagarnięcia terytorium jakiegokolwiek państwa ze strony supermocarstw w XX wieku jest zniszczenie świadomości narodowej ludzi żyjących w tym państwie. Z doświadczenia takich państw widać, że naród jest ledwie w stanie zauważyć z jaką szybkością zaczyna używać obcego języka jako swojego, utożsamiać się z obcymi historycznie działaczami zapominając o swoich, łatwiej orientuje się w literaturze okupanta niż w swojej, zachwyca się cudzą historią zamiast swoją, jest podobny do obcych ludzi, ale nie do samego siebie … „

„Uznałem za swój obowiązek uprzedzenia o następstwach działań, które są finansowane i wspierane przez rządy krajów NATO. Obywatele mogą ale nie muszą mi wierzyć. Chcę tylko aby nie było za późno na zrozumienie mojego ostrzeżenia, kiedy będzie trudno naprawić błędy, które robią obywatele w swojej naiwności, błędy lub powierzchowności. Ale te błędy trudno będzie naprawić, a niektórych z nich być może nigdy się nie uda”.  “Taki błąd, – gdzie ludzie wybierają to, co za nich wybrał ktoś inny, – jest najniebezpieczniejszym błędem; i jest główną przyczyną mojego oficjalnego apelu do obywateli Jugosławii „  Co było dalej? Milošević zabity, Jugosławia rozpadła się na mniejsze części, Serbowie stracili swoją narodową świadomość.  Przyjaciele to bardzo ważna historyczna lekcja dla wszystkich Słowian,  Rosjan, Polaków, Ukraińców i Białorusinów! Nie poddawajcie się prowokacjom żydozachodu, pamiętajcie co to oznacza.

slawim 9

http://www.mysl-polska.pl/node/69

 Wyznanie agenta CIA: dostaliśmy miliony na rozbicie Jugosławii.      „Przekupiliśmy partie i polityków, którzy szerzyli nienawiści wśród narodów. Naszym końcowym celem było ujarzmienie was!”

https://treborok.wordpress.com/wyznanie-agenta-cia-dostalismy-miliony-na-rozbicie-jugoslawii/?preview_id=15163&preview_nonce=eefe53933d&preview=true

Antypolski, antysłowiański, antynarodowy Kościół Katolicki

Przyglądając się polityce Kościoła na przestrzeni jego dziejów należy stwierdzić, że polityka ta w pierwszym rzędzie realizowała interesy Kościoła, najpierw Rzymu, potem Watykanu. Interesy narodowe państw chrześcijańskich o tyle znajdowały zrozumienie Rzymu, o ile pokrywały się z jego planami politycznymi. Po bitwie pod Grunwaldem Rzym przestrzegł króla Władysława Jagiełłę przed próbą konfiskaty zagrabionych Polsce ziem przez zakon krzyżacki grożąc wyprawą krzyżową przeciw Polsce – w tym przypadku myśl prof.Konecznego  wydaje się być wnioskiem błędnie wyprowadzonym z historii naszych dziejów. A klątwa papieża Marcina V nałożona na króla i Polskę za to zwycięstwo posiada wiążącą moc do dzisiaj – tej klątwy nie zdjął z Polski nawet JPII!  Wiek XVII to wyniszczające Polskę wojny, które prowadziła z Rosją, ze Szwecją, z Turcja w interesie Rzymu – w obronie świętej wiary. Już tych kilka faktów historycznych prowadzi do wniosku, że jedynymi sprzymierzeńcami polskiej polityki narodowej, polskich interesów, możemy być tylko my sami, my Polacy – i to tylko jeśli sami skutecznie zadbamy o własną świadomość narodową, historyczną i polityczną!

 http://www.himavanti.org/pl/c/artykularnia/hitler-nazizm-faszyzm-inkwizycja-katolicyzm

 Poczet papieży szczególnie „zasłużonych” dla Polski:

Pius VI (1775 – 1799)
Włoch, hrabia Barschi. Za jego pontyfikatu nastąpił ostatni rozbiór Polski.
W 1795r. potępił powstanie kościuszkowskie (!!!), a w rok później zlikwidował nuncjaturę w Warszawie.

Grzegorz XVI (1831 – 1846)
Włoch. 9 czerwca 1832 r. potępił uczestników powstania listopadowego. Za jego pontyfikatu, drakońskie metody postępowania policji papieskiej spowodowały protest w środowiskach katolickich ówczesnej Europy. Watykańskie więzienia (!!!) zostały zapełnione ponad 2 tysiącami przeciwników politycznych.

Pius IX (1846 – 1878)
Włoch – hrabia. 8 grudnia 1854 r. (!!!) ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi. Na soborze w Watykanie wymusił (!!!) dogmat o nieomylności papieża. Jan Paweł II polecił beatyfikować tego papieża, co nastąpiło w 2000 r.

Leon XIII (1878 – 1903)
Włoch – hrabia Pocci. Za jego pontyfikatu doszło do ścisłej współpracy z Rzeszą Niemiecką, a Bismarck (zaciekły wróg wszystkiego co polskie) otrzymał Order Chrystusa.

Pius X (1903 – 1914)

Z jego inicjatywy powstaje *Sodalicja Piana* która zbiera donosy (!!!) i informacje, na podstawie których inkwizycja kościelna karała podejrzanych o *nową herezję*.


jkk antypolkii

Pius XI (1922 – 1939)
Achilles Ratti, Włoch, faszysta. W 1919 r. jest komisarzem kościelnym na obszarach plebiscytowych Górnego Śląska i Prus Wschodnich. Aktywnie działa na rzecz przyłączenia spornych terenów do Niemiec.
Jego Encyklika z 1931 r. zawiera apoteozę ustroju faszystowskiego (!!!). Aktywnie wspiera politykę Hitlera i Mussoliniego.

hitler4

Pius XII (1939 – 1958)
Faszysta, wierny współpracownik Hitlera. Nigdy nie potępił zbrodni hitlerowskich (!!!). Po klęsce Niemiec w 1945 r. angażuje całą administrację watykańską do ratowania hitlerowskich ludobójców z obozów koncentracyjnych, których przerzucano do Ameryki Południowej – stwarzając im dogodne warunki życia.
W kwadrans po jego zgonie, niemiecka zakonnica Pasqualina, która opiekowała się nim od lat, spaliła osobiste notatki papieża. 1 listopada 1950 r. ogłosił dogmat o wniebowzięciu Matki Bożej.

hitler_cardinal4

Niepotrzebny spór o pontyfikat Piusa XII

http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,6067

https://hubalblog.wordpress.com/2016/03/06/got-mit-uns/

 Jan Paweł II

Objął władzę na Watykanie po 33 dniowym pontyfikacie Jana Pawła I (Albino Luciani – Włoch), który odznaczał się prostotą w życiu i serdecznością w stosunkach międzyludzkich. J.P. I urodził się 17.X.1912r. w ubogiej rodzinie robotniczej, co było absolutnym ewenementem wśród papieży. Podobno zmarł na zawał serca, choć miał zaledwie 66 lat i nie chorował. Pomimo domysłów, że został otruty, hierarchowie ze Stolicy Apostolskiej nie zgodzili się na przebadanie zwłok (???).
Jego następca – Jan Paweł II ogłasza rok 2000 rokiem odpustu za grzechy (na wzór Bonifacego VIII i Leona X) wskrzeszając tę destrukcyjną, średniowieczną tradycję. Papiestwo nigdy nie przyznało się do błędów w tej sprawie, a Sobór Watykański II (1962 – 65) klątwą potępił tych, którzy uznają odpusty za bezużyteczne.
Za pontyfikatu Jana Pawła II silnie rozwija się Opus Dei – ponadnarodowa organizacja o charakterze mafijnym. Celem tej organizacji jest przenikanie do legalnych struktur władzy państwowej, dla podporządkowania ich doktrynie i polityce Watykanu. Za tego pontyfikatu na wyjaśnienie oczekuje również ciemna afera banku watykańskiego „Banco Ambrosiano” i morderstwem jego zarządcy oraz właściciela – Roberto Calvi. Jego śmierć ma niewątpliwy związek z krytyczną sytuacją finansową banku, powstałą w wyniku finansowania NSZZ *Solidarność* w Polsce.

 ( Obecny KK w Polsce –jest kosciolem judeistycznym i zblizajacym sie do luteranizmu .  Wazne zeby wrocic do wiary katolickiej ktora przekazal Jezus przez apostolow.)

Zażydzony Kościół Katolcki
 https://polakortodoks.wordpress.com/2016/08/09/cztery-grupy-wykonczyc-andrzeja-leppera-trzecia-grupa-to-kosciol-liberalny-a-lepper/
Niestety w Polsce, w ostatnim 50-cio leciu duchowieństwo katolickie zostało bardzo zażydzone, gdyż żydzi niemal masowo wstępowali do seminariów, głównie do warszawskiego.

Stąd też mamy obecnie w Polsce wielu księży i biskupów pochodzenia żydowskiego …i to oni właśnie tak często używają zwrotu ‘nasi starsi bracia w wierze’”

Obecność Żydów w Kościele katolickim, zwłaszcza tych niecałkowicie nawróconych, przyczyniła się do pojawienia się wielu herezyj. To nie tylko arianizm był herezją żydowską, ale także niezliczone herezje późniejsze, a przede wszystkim protestantyzm i kalwinizm.’

– Ks. prof. Michal Poradowski – były profesor Katolickiego Uniwersytetu w Santiago de Chile, założyciel i główny kapelan Narodowych Sił Zbrojnych i Drugiego Korpusu, działacz narodowy i polonijny, antykomunista.
A oto pochodzenie …i narodowość arcybiskupów metropolitów i biskupów ordynariuszy, stanowiących 1/3 część episkopatu jako jego kierownictwa.*******(emerytura I wybrac Polakow)*****
Poznajmy narodowość członków kierowniczej części Episkopatu, a co za tym idzie, dowiedzmy się kogo w rzeczywistości reprezentują. Żydzi masowo wstępowali do seminariów w Polsce, głównie do warszawskiego. Stąd też obecnie w Polsce wielu księży i biskupów pochodzenia żydowskiego i to oni właśnie tak często używają zwrotu ‚‚nasi starsi bracia w wierze”
* Arcybiskup Metropolita Warszawski, Prymas Polski Kardynał Józef Glemp – pochodzenie żydowskie;  jego brat nazywa sie Glemb, komunista, PZPR-owski pułkownik LWP ( w 1989 r. kandydował z listy PZPR ).
* Arcybiskup Warszawski – Bronisław Dąbrowski – pochodzenie żydowskie,
* Arcybiskup  –  Tadeusz Gocławski – pochodzenie żydowskie
* Arcybiskup  –  Józef Kowalczyk – pochodzenie żydowskie
* Arcybiskup – Kardynal Franciszek Macharski – Finkelstein    – pochodzenie żydowskie
* Arcybiskup – Józef Michalik – pochodzenie żydowskie
* Arcybiskup  –  Henryk Muszyński – Jaks    – pochodzenie żydowskie
* Arcybiskup  –  Edmund Piszcz – pochodzenie żydowskie
NA PODSTĘPNE DZIAŁANIA RZĄDÓW A OBECNEGO SZCZEGÓLNIE, BO ZUPEŁNIE ŻYDOWSKIEGO WOBEC NARODU POLSKIEGO TRZEBA TYLKO BRUTALNIE DO NIEGO PODCHODZIĆ, BO ONI CI WROGOWIE NARODU POLSKIEGO  CIĄGLE BRUTALNIE Z NAMI POSTĘPUJĄ – MORDUJĄC NAS FIZYCZNIE, PSYCHICZNIE I FINASOWO.

Grzegorz Braun brutalnie wyjaśnia rząd Morawieckiego!
„Nie rabujcie POLSKICH rodzin!”
https://www.youtube.com/watch?v=K3cJEwzeM1c

Krzysztof Bosak – Genialny Występ o Inwazji Lewicy
https://www.youtube.com/watch?v=9ZVmNbK3Vgk

Polacy wybierzcie polskiego patriotę Krzysztofa Bosaka z „Konfederacji”, 
którego wybrał Bóg Ojciec Wszechmogący – Najlepszy Przyjaciel. 

WIEC WYBORCZY KRZYSZTOFA BOSAKA W WARSZAWIE
https://www.youtube.com/watch?v=6qlbf6iFXn0

KRZYSTOF BOSAK W IŁAWIE – NAPRZÓD POLSKO!
https://www.youtube.com/watch?v=6nDJmkv315g

Bosak w Olsztynie o tzw. podatku dennym, ust. miedziowej,                                                   wojskach USA w Polsce, przymusie szczepień

https://www.youtube.com/watch?v=Rl1InZUljyA

Najbardziej przekupnymi byli i są Redemptoryści i Paulini. Redemptoryści nie dopuścili żadnego kandydata do głosu i trąbili: „tylko Duda, tylko Duda….” teraz także, a ten Duda obłuda już Polskę zniszczył, sprzedał, rozdał wspólnie ze swoimi przełożonymi żydami i Pana Boga się nie boją? Bóg Ojciec Wszechmogący mówi: TYLKO GRZEGORZ BRAUN WIELKI PATRIOTA”, a oni nawet nie pytają Pana Boga jaka jest Boga Wola, tylko są zasłuchani w nakazy wrogów żydów. Nastęni wrogowie w sutannach to Paulini – zamknęli Cudownego Boga w stęchłej i brudnej piwnicy i nie pytają ich Właściciela o nic i Nim rządzą. Gdyby kochali Królowę Polski Maryję Matkę Boga, to by umieścili Jej Syna w Jej Kaplicy a oni z nienawiści do Polski Jej Cudowny Obraz umieścili na czarnej ścianie i nikomu to nie przeszkadza? Paulini tłumaczą już wszystkim jak chcą, ale fakty są takie, a kolory Maryjne to biel i niebieski a lucyfera to czarny. Uczynili tak według swoich dusz. Nie chcą aby Polacy mogli modlić się przed Cudownym Królem Polski tylko sami decydują o losach naszej Ojczyzny – zdrajcy Boga i Polski.

https://youtu.be/uQevwkFlTog

Telewizje komercyjne są nadawcami, którzy powinni zadbać o to, by żadna reklama pokazywana w tzw. czasie chronionym nie miała negatywnego wpływu na dzieci i młodzież.

Czy pomogą nam Państwo uświadomić poprzez media społecznościowe stacjom TVN i Polsat oraz Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, jak nieodpowiedni dla młodej widowni jest przekaz reklamy Durex „Głośni w łóżku”?

PRZEŚLIJ TWEETA JUŻ TERAZ

Szanowni Państwo.

ponad 23.000 osób podpisało naszą petycję do TVN i Polsatu w sprawie reklamy Durex „Głośni w łóżku”, niedostosowanej do wieku najmłodszych odbiorców, ale emitowanej w godzinach 6.00-23.00.

To niemała liczba. Jednak cały czas niewystarczająca, by osiągnąć w tej sprawie nasz cel.

Telewizje komercyjne są nadawcami, którzy powinni zadbać o, to by żadna reklama pokazywana w tzw. czasie chronionym nie miała negatywnego wpływu na dzieci i młodzież.

Mamy prawo wymagać, by stacje TVN i Polsat były świadome na czym polega w tym wypadku odpowiedzialność za najmłodszych. Nie mamy wątpliwości, że tylko silny nacisk społeczny może pomóc im w podjęciu właściwych kroków, by teraz i w przyszłości podobnych sytuacji stwarzających zagrożenie dla dzieci można było uniknąć.

Tak, wyślę teraz tweeta do TVN, Polsatu i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, by czując nasz nacisk wzięli pełną odpowiedzialność za emitowane treści reklamowe.

Proszę podzielić się tą informacją także na Facebook’u.

Wiedza naukowa na temat seksualizacji dzieci za sprawą przekazów medialnych jest od dawna szeroko dostępna. Nadawcy tacy jak TVN, czy Polsat mają zatem wszystkie potrzebne ekspertyzy psychologiczne i prawne, by ocenić wpływ treści reklamowych na młodych widzów.

Jeśli nie zważają na ten aspekt, to dzieje się tak między innymi dlatego, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji posiadająca instrumenty dyscyplinujące nadawców w takich sytuacjach zdecydowanie za rzadko z nich korzysta.

Idąc dalej, można powiedzieć, że brak nacisku ze strony społecznej, czyli nas, rodziców i dziadków potencjalnych młodych widzów, umożliwia nadawcom unikanie kwestii negatywnego wpływu reklam, szczególnie tych, które zawierają treści seksualizujące.

Czas wreszcie to zmienić!

Dlatego tak ważne jest, aby nasz głos w tej sprawie dotarł jak najmocniej do obu nadawców i Krajowej Rady.

Bardzo proszę wysłać Tweet do TVN, Polsatu i KRRiTV już teraz

Lub napisać posta na profilu TVN, Polsatu i KRRiTV na Facebooku.

PRZEŚLIJ TWEETA JUŻ TERAZ
Dziękuję za wszystko, co Państwo robią,

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

Więcej informacji:

RAPORT Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (American Psychological Association) na temat seksualizacji dziewcząt
https://www.twojasprawa.org.pl/dokumenty/RaportAPA-polski.pdf

Reklama Durex „Głośni w łóżku” na Youtube:
https://youtu.be/fsYn8fcBKSE

Prezydent Andrzej Duda nie boi się nikogo, bo on ma aniołów stróżów w Izraelu. U żydów jest tak – gdy żona jest żydówką, to cała rodzina jest żydowska, a Agata Kornhauser – Dudowa jest żydówką. Co obiecał A.Duda przed wyborami Polakom, to niczego nie zrealizował, ale co obiecał Żydom, to wszystko realizuje i nawet nie wiemy co on im obiecał. „Polin” – jest, na lotniskach – żydzi, do obozu śmierci nie wpuszczają Polaków Żydzi, tysiące policjantów żydowskich w Polsce i miliony Żydów z paszportami polskimi już są. A pomysły kradzieży co Polskę stanowi mają mnogie – już obmyślają jak wygonić Polaków z ich domów. Dał 500,- a w podatkach więcej odebrał. Za dwa m-ce po wyborach A.Duda zarządził szczepienia dla dziewczynek, aby nie mogły mieć dzieci polskich. Dlaczego Polacy nie chcą zwrócić się do Najlepszego Przyjaciela – Pana Boga co robić trzeba, aby hasło „BÓG – RODZINA – OJCZYZNA” mogło być realizowane bez wrogich hamulców.

 Artur Dziambor szczerze: PiS się boi KONFEDERACJI!

ttps://www.youtube.com/watch?v=qoALh1vzOt4      Suwerenny PL

Do wyborców Konfederacji (i nie tylko) MNIEJSZE ZŁO nie istnieje!

(…..Zgadzam sie z Panem👍👍👍👍👍 Tylko Bosak💖 Nie ma dla mnie innej opcji Duda-Trzaskowski👎👎👎precz Nie wierze zeby prawdziwi patrioci z Konfederacji glosowali na dzuma czy cholere .Ja jestem klarowna we wszystkim co robie( nie jestem jak choragiewka na wietrze)Panie Andrzejku zgadzam sie….wiele razy dostalam kopa w zyciu.I tak sie podnosilam,to mnie wzmocnilo

…..Jak nie będzie Bosaka w drugiej turze to ja nie głosuje

…..Konfederaci w drugiej turze bojkotujemy wybory, no chyba, że Bosak w niej będzie. Pisowcy niech sami sobie głosują na Dude. Na co dzień wyzywają nas od ruskich agentów a teraz chcą naszych głosów. Nie bądźmy frajerami.

….http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/05/aleksander-solzenicyn-rola-zydow-w-systemie-sowieckim/

…..https://krytykapolityczna.pl/kraj/darth-trzaskowski-ekstremista-satanista-demon/

…..Jak to mówi pan Braun wybierajcie większe dobro. #Bosak2020#Konfederacja🇵🇱

 

https://www.youtube.com/watch?v=mwJ6wS-72rQ

Sensacyjny sondaż! Duda nie wygra wyborów? ONZ broni Antify!

https://www.youtube.com/watch?v=5W8cE3A8we0

LGBT atakuje! Co kryje się za propagandą gender? o filmie „Ich Prawdziwe Cele” mówi Ł. Karpiel

https://www.youtube.com/watch?v=lGtebeKN88s

APEL DO PREZYDENTA DUDY JADĄCEGO DO USA PRZED WYBORAMI W POLSCE 2020

http://investmentwatchblog.com/science-paper-the-real-purpose-of-modern-medicine-is-engineered-genocide-to-reduce-human-population-through-covert-infertility-via-vaccines-gmos-and-drugs/

Science paper: The real purpose of modern medicine is ‘engineered genocide’ to reduce human population through covert infertility via vaccines, GMOs and drugs

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3457492/The-340-labour-ward-blunders-DAY-Hundreds-die-mistakes-doctors-midwives.html

The 340 labour ward blunders EVERY DAY: Hundreds die after mistakes by doctors and midwives     ( 2016)

http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/wielki-sukces-polskich-inzynierow-przykul,210,0,2028242.html

super artykul o technologi polskich inzynierow- tym interesuje sie Pentagon.  ( 2016)

https://www.youtube.com/watch?v=lTIF1-sYGwg

NewsX Accesses China’s Air Force Deployment

Czytaj dalej

Nadszedł czas kar Bożych, bo gdyby Bóg Wszechmogący milczał, to by znaczyło, że akceptuje te wszystkie grzechy: zabijanie niemowląt, grzechy nieczystości, handel dziećmi na sex i ich mordowanie, kradzieże, no i jeszcze dużo, których nawet nie znam, ale Bóg Wszechmogący zna. Nareszcie mordercy ludzi – Rząd Światowy cieszą się, że nie muszą wydawać milionów na szczepionki i tworzenie wirusów, aby pozbyć się milionów ludzi na Planecie Ziemi. 
„Jak Kuba Bogu – tak Bóg Kubie” – przysłowie sprawdza się.

„Plaga” szarańczy idzie na globalną skalę w Argentynie: „Proroctwo końca dni” mówi rabin

 
 

Szarańcza roi się obecnie na trzech kontynentach, gdy epidemia szkodników rozprzestrzeniła się teraz z Paragwaju do Argentyny. Krajowa Służba Zdrowia i Jakości Rolno-Spożywczej (SENASA) powiedziała, że rój, szacowany na 40 milionów stworzeń, we wtorek przechodzi przez prowincję Chaco w północnej Argentynie. SENASA poinformował, że roje składają się z gatunków szarańczy Schistocerca Cancellata z podrodziny Cyrtacanthacridinae, która jest inna niż szarańcza pustynna, która dewastuje obecnie Afrykę i południowo-zachodnią Azję. Gatunek z Ameryki Południowej ma nienasycony apetyt na uprawy pszenicy, kukurydzy i owsa. Są one głównie uprawiane jako pasza dla bydła, głównego produktu rolnego Argentyny. Żarłoczne koniki polne z krótkimi rogamipożerają wystarczającą ilość plonów, aby wyżywić 2500 ludzi każdego dnia. 

Wysokie temperatury i wiatr powodują, że rój przemieszcza się do 100 kilometrów dziennie. 

Inne kraje Ameryki Południowej zostały poinformowane o wybuchu i przygotowują się na możliwość, że roje dotrą na ich granice.

Tymczasem Afryka stoi przed prawdopodobną trzecią falą inwazji szarańczy za 6 miesięcy. Fala szarańczy przetoczyła się przez Afrykę Wschodnią w zeszłym roku , powracając ponownie w 2020 r. W rojach szacowanych na 20-krotnie większą. Druga runda zakażenia jest opisany jako najgorsze od 70 lat.

Roje mają często dziesiątki kilometrów kwadratowych. Rój o powierzchni zaledwie jednego kilometra kwadratowego zjada taką samą ilość jedzenia w ciągu jednego dnia, co 35 000 ludzi. Roje mogą również pokonywać 93 mile dziennie, co jeszcze bardziej utrudnia kontrolowanie wybuchu epidemii. Urzędnicy ostrzegli, że dalsze deszcze w regionie mogą doprowadzić do jeszcze większej epidemii.

Ograniczenia pandemii koronawirusa uniemożliwiają wielu rolnikom wychodzenie na pola, aby walczyć z rojami. Ponadto pandemia spowolniła dostawy niezbędnych pestycydów i sprzętu z innych krajów. Wielu funkcjonariuszom terenowym uniemożliwiono śledzenie i zgłaszanie infestacji z powodu ograniczeń.

Fala ta pod tym względem bardzo przypomina plagę biblijną, będącą częścią fali katastrof, które opuściły ziemię egipską pozbawioną jakiegokolwiek pożywienia.

Szarańcza najechała całą ziemię egipską i osiedliła się na całym terytorium Egiptu w gęstej masie; nigdy wcześniej nie było ich tak wielu, i nigdy więcej nie będzie ich tak wiele. Zakryli oblicze całej ziemi, tak że ziemia została zaciemniona, i zjedli wszystkie rośliny w ziemi i wszystkie owoce drzew, które opuścił grad. Przez całą ziemię egipską nie pozostało nic zielonego, ani drzewo, ani roślina polna. Wyjścia 10: 14-15 

Według tradycji żydowskiej dziesięć plag pojawi się ponownie przed Mesjaszem. Rabin Josef Berger, rabin grobowca króla Dawida na Górze Syjon, wyjaśnił Breaking Israel News ten aspekt mesjanistyczny, cytując proroka Micheasza.

Pokażę mu cudowne czyny, jak za dni, w których wyruszyliście z ziemi egipskiej . Micheasza 7:15

Źródła żydowskie przewidują, że wszystkie plagi pojawią się ponownie w ostatecznym Odkupieniu, ale w jeszcze potężniejszych formach. Jest napisane w Midrasz Tanchumie , homilicznych naukach zebranych około V wieku, że „tak jak Bóg uderzył Egipcjan 10 plagami, tak i On uderzy wrogów narodu żydowskiego w czasie Odkupienia”.

Koncepcję tę wyjaśnił rabin Bahya ben Asher , 13-wieczny hiszpański komentator, który napisał: „W Egipcie Bóg wykorzystał tylko część swojej siły. Kiedy nadejdzie ostateczne odkupienie, Bóg pokaże o wiele, wiele więcej swojej mocy ”.

Rabin Josef Berger, rabin grobowca króla Dawida w Jerozolimie, spodziewa się, że na całym świecie pojawi się więcej plag.

„Plagi uderzyły w Egipt jako kara za ich traktowanie Narodu Izraela jako Ludu Wybranego Boga” – wyjaśnił rabin Berger. „Kiedy plagi pojawią się ponownie pod koniec dni, przyjdą one jako kara na jakikolwiek naród, a nawet osobę na całym świecie, która uciskała Żydów podczas tego 2000-letniego wygnania”. 

„Wiemy, że Ezaw jako Edom uciskał Izrael. Kiedyś mogliśmy zidentyfikować potomstwo Esawa, ale narody zostały rozproszone i zmieszane. Ale sprawiedliwość ta musi zostać wykonana, aby miało miejsce Ostateczne Odkupienie. ”

Rabin zacytował Proroka Joela:

Zbierzę wszystkie narody i sprowadzę je do Doliny Jehoszafata . Tam będę walczył z nimi nad Moim własnym ludem, Izraelem , który rozproszyli między narodami. Gdyż podzielili między siebie Moją ziemię Joela 4: 2

Papież Benedykt XVI
Naszego kochanego papieża i mogę powiedieć „Ojca Świętego Benedykta XVI” jest nam bardzo żal, że masoneria parszywa i diabelska watykańska wywaliła go, bo jest za święty i nie chciał spełniać ich diabelskich pomysłów, które niestety spełnia ich sługa apostata Bergolio. Franek nawet uznał, że nie jest godny mieszkać w pałacu papieskim i mieszka w domu św. Marty – może się nawróci przed śmiercią. Nawet ci masoni w sutannach wręczali juz na koniec Benedyktowi XVI Krzyż z „barankiem” dla ośmieszania Boga Zbawiciela Jezusa. Czy ktokolwiek widział w Hostii głowę zwierzęcia baranka, czy Głowę Człowieka Jezusa Chrystusa zamęczonego przez „Naród wybrany”. Czyżby Bóg Wszechmogący się pomylił? Bóg Ojciec dał szansę grzesznikom, lecz oni nie chcieli z tej Łaski skorzystać i jeszcze okrutniej grzeszyli, bo zdradzali Boga Ojca nieustannie.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Benedykt XVI: Pożegnanie na lotnisku
https://gloria.tv/post/YjDESVM4NmkR2KSmRLYmo6KDo

JAK PRZYJMOWAĆ KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ!

Najdoskonalszym i adekwatnym sposobem względem Pana Boga,którego przyjmujemy w Przenajświętszym Sakramencie jest uklęknięcie-jedynym. Wszystkie inne sposoby jakkolwiek przez prawo Kościoła zezwolone są niedoskonałe. A zezwolone tylko dlatego,że osłabła nasza Wiara Eucharystyczna..że osłabło,spłycono nasze myślenie Eucharystyczne,nasze postawy Eucharystyczne..I tak oto Kościół zlitował się nad naszą pobożnością Eucharystyczną i ukazał nam,że jeżeli ktoś już tak bardzo nie może w sposób WŁAŚCIWY przyjmować Eucharystię to niech przyjmie ją w sposób niewłaściwy.. Kiedy na stojąco wolno by mi było przyjąć Eucharystię? Gdybym przyjmował do siebie równego sobie..Najwłaściwsza postawą Eucharystyczną dzieci Bożych w Kościele zbudowanym na Piotrze jest postawa klęcząca i postawa przyjmująca Boga w Trójcy Świętej Jedynego do ust. Wszystkie inne postawy sobie najkrócej mówiąc podarujcie,one nie są dla was jako POLAKÓW I KATOLIKÓW.”

Ks.Prof.Tadeusz Guz

 

Ks. prof. Tadeusz Guz: Quo vadis Ecclesia Christi?

 
W momencie dotknięcia Hostii rąk świeckich osób, nawet sióstr zakonnych – Pan Jezus natychmiast znika  i zostaje tylko Symbol, który nie zbawia człowieka i nie przebaca grzechów.

       NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA – UROCZYSTOŚĆ – 19.06.2020 r.  i NIEPOKALANEGO SERCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY – UROCZYSTOŚĆ – 20.06.2020 r.NajÅ›wiÄ™tsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi zjednoczone w ... WYSŁAWIAM CIĘ OJCZE, PANIE NIEBA I ZIEMI, BO ZAKRYŁEŚ TE RZECZY PRZED MĄDRYMI I ROZTROPNYMI, A OBJAWIŁEŚ JE PROSTACZKOM.

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa obchodzimy dzięki Objawieniom Pana Jezusa francuskiej zakonnicy Małgorzacie, Marii Alacoque.

W latach 1673 – 1675 Objawiał się jej sam Zbawiciel oznajmiając o potrzebie zwrócenia się do Jego Najświętszego Serca poprzez specjalne Nabożeństwo Wynagradzające za grzechy ludzkości. Król Francji Ludwik XIV otrzymał osobistą misję, aby wraz z całą rodziną poświęcił się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, który obiecał Błogosławieństwo dla rodziny i Francji. Władcy Francji nie spełnili Bożych oczekiwań i Francja zaczęła się zmieniać na niekorzyść. Pan Jezus zwrócił się w Polsce do Rządu i Episkopatu – kard.Hlonda przez Rozalię Celakówną i też niestety nieposłuszeństwo Bogu zakończyło się okrutną wojną światową.

                                              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

                            Uroczystość NajÅ›wiÄ™tszego Serca Jezusa | Rachowice.eu

PAN JEZUS.

„Miłość za miłość” – „Serce za serce” i dlatego nie jesteś w poniewierce.

Inne osoby czytają naszą Książkę i też są zakochane we Mnie, w Maryi, a dużo wiernych nie marnuje jak kiedyś żadnej chwili i dlatego ich nie zgubię. Już się przekonali, że najważniejsza w życiu jest miłość, bo można nawet liczyć na litość. Ten, kto nie miłuje, to nawet nad nikim się nie lituje. Gdy kardynał Hlond nie chciał Mnie 

posłuchać i nie chciał Mnie Bogu i Zbawicielowi zaufać, to przecież nie mogłem go do miłości zmuszać. To, że  uciekł z Polski, to z nienawiści do Mnie uczynił, a teraz za rozpętanie okrutnej „II wojny światowej” nikt go nie wini.

Nawet do Mnie, do Nieba chcieli go wepchnąć, lecz nikt nie pyta Mnie Właściclela Nieba, czy tak trzeba? Nikt nie pyta Mnie – Właściciela całej Planety Ziemi o nic, a przecież to Ja Bóg decyduję o przyszłości ludzi i świata na podstawie waszych dobrych uczynków, lub niecnych zawirowań i upodobań. 

Ja Jestem Miłością i pragnę, aby ludzie chcieli także z miłości zaprzyjaźnić się ze Mną, a Bóg wami nie wzgardzi. Do ludzi zszedłem z pięknego Nieba, aby was z Ziemi zabrać do Nas, a w Niebie też modlić się trzeba. Czytajcie  Książki o Mnie i o Moim rozmiłowanym Sercu i uczcie się kochać Boga i bliźniego i odwzajemniajcie Miłość i Łaski Jego. Najświętsze Serce Moje zakochanym we Mnie usuwa wszelkie znoje. „KTÓŻ  jak BÓG”, bo rzeczywiście tylko BÓG jest waszą Nadzieją na lepsze jutro. Czcijcie całą Trójcę Przenajświętszą, która jest dla was mieszkańców Ziemi i pragnie, aby ten grzeszny świat na lepszy, bezgrzeszny się zmienił. Ja tak bardzo kocham ludzi i pragnę, aby do Boga się nawrócili i w wieczności między Nami w Niebie byli. Moje Serce i Niepokalanej Maryi Matki Mojej, to Największe Skarby dla was i proszę – porzućcie grzechy pełnione myślą, mową i czynem, a nikt nie będzie żadnemu „złu” winien. Módlcie się do Ducha Świętego o panowanie nad waszymi myślami, mową i uczynkami, bo już dość na Bożej Ziemi „zło” się pleni. Już tak długo was proszę o zmianę serc na Miłosierne i Bogu w Trójcy Przenajświętszej zawsze wierne. Bóg nie chce nikogo karać, a każdego człowieka chce zbawić. Już tak długo proszę was, już tak długo ludzie Mnie biczują i maltretują grzechami nieczystości i już tak bardzo ludzkie serca są pełne złości – czy ludzkość ma jeszcze w sercach choć troszkę miłości? A przecież wiecie, że z Miłości będę was rozliczał, a na spotkaniu w waszym ostatnim dniu nie będę jak teraz milczał, bo Anioł Stróż każdego z was będzie „Księgę Życia”  przez 40 dni czytał. Kocham was mieszkańcy Planety Ziemi i czekam, że na podstawie miłości ludzkość się na dobrą zmieni. Jezus Chrystus wasz Przyjaciel, Sędzia i Zbawiciel i pamiętajcie na Krzyżu wisiał Człowiek zmaltretowany i zakrwawiony a nie „baranek” i nie porównujcie go do Boga Doskonałego, bo przez baranka nikt nie jest zbawiony”.

 

MIŁOSIERNY JEST PAN BÓG I ŁASKAWY, NIESKORY DO GNIEWU I BARDZO CIERPLIWY. NIE POSTĘPUJE Z NAMI WEDŁUG NASZYCH GRZECHÓW, ANI WEDŁUG WIN NASZYCH NAM NIE ODPŁACA. ON ŻYCIE RATUJE OD ZGUBY, OBDARZA NAS ŁASKĄ I ZMIŁOWANIEM. WSZYSTKICH UCIŚNIONYCH MA W SWOJEJ OPIECE. 
O poÅ›wiÄ™ceniu rodzin Niepokalanemu Sercu Maryi - Gaude MariaNIEPOKALANEGO SERCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY – 20.06.2020 r.

 W czasie II wojny światowej Papież Pius XII poświęcił cały świat Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Pannie, polecając, aby uczyniły tak wszystkie katolickie Narody i diecezje. Polska uczyniła to 8.09.1946 r. na Jasnej Górze w Częstochowie. Maryja jest Świątynią Ducha Świętego, obrazem Kościoła i wzorem dla każdego chrześcijanina. Czcząc Niepokalane Serce Maryi – wynagradzajmy za grzechy swoje i tych którzy żyją tak, jakby Boga nie było.

 Niepokalane Serce Maryi bardzo prosimy o zmianę serc Zakonników Paulinów a szczególnie tego ich głównego szefa w Klasztorze  Jasnogórskim, ponieważ nie pozwalają modlić się przed Obrazem Jezusa Chrystusa KRÓLA POLSKI, gdyż Go gdzieś wyrzucili.

 NIEPOKALANE SERCE MARYI.

 „Moje Niepokalane Serce nieustannie krwawi ze zmartwienia – czy Polacy nie wiedzą tego znaczenia? Jezus przychodził do Rozalii Celakówny, rozmawiał z nią i objaśniał plany morderców waszych ze wschodu i z zachodu, lecz niestety nie wzruszyli się ani politycy rządzący Polską, ani z Episkopatu biskupi. Kardynał Hlond zaakceptował okrutną wojnę pełną zgonów i nieszczęść ludzi. Następna wojna jest planowana przez rządzących światem, lecz nic nie rozumieją Polacy, na których Jezus tak bardzo liczy. Oszukani Polacy wierzą nadal zdrajcom Redemptorystom i Paulinom, a nie Mnie i Jezusowi, lecz „rozkręca się ” zło powoli. Jestem bardzo smutna i zapłakana, gdyż przez zdrajców z Rządu i Episkopatu znowu ludzie będą ginąć i rozpacz was ogarnie, a trzeba tak mało tylko uznania Boga Jezusa Chrystusa KRÓLEM POLSKI, który usunie wojenne wnioski. Przecież  Jezus Chrystus jest Cuda czyniącym Bogiem, a Naród Żydowski – niestety waszym odwiecznym wrogiem. Moje Niepokalane Serce jest pełne bólu i w nieustannej przez grzeszników męce”.

    BŁOGOSŁAWIONA JESTEŚ PANNO MARYJO – ZACHOWAŁAŚ SŁOWA BOŻE I ROZWAŻAŁAŚ JE W SERCU SWOIM W POKORZE.
                                                                              Módlmy się:
o trwały Pokój na świecie, aby każdy człowiek mógł bezpiecznie żyć w swojej Ojczyźnie, wyznawać wiarę i kultywować rodzimą tradycję.
– za sprawujących władzę, aby respektowali podstawowe prawa człowieka do życia i troszczyli się o dobro wspólne społeczeństw.
– za czcicieli Niepokalanego Serca Maryi, by ich pobożna modlitwa uświęcała ich życie oraz wybłagała nawrócenie ludzi bluźniących Imieniu Jezusa i Maryi.  
– za nas samych i za naszych bliskich, abyśmy potrafili jak Maryja w swoim sercu rozważać słowo Boże i kierować się nim na co dzień.
                                                                                   ~~~~~~~~~~~~~~~

Historia kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa – homilia Abp. Henryka Hosera SAC (3 VI 2016 r.)

https://wolna-polska.pl/wiadomosci/poznajmy-naszych-przyjaciol-czyli-zlote-mysli-zydow-2-2020-06

Śmierć Floyda, zamieszki w USA – ks.dr hab. A.Kobyliński, T.Stawiszyński | Starcie

Robert F. Kennedy Jr: 5G zabija drzewa mówi niemieckie badanie

Papież abdykuje i wyjeżdża do…

 

To już pewne! Papież abdykuje 28 lutego 2013 roku! Potwierdził to sam Benedykt XVI. – Brak mi sił do odpowiedniego sprawowania urzędu – poinformował po łacinie papież podczas konsystorza. Będzie to druga w historii papiestwa sytuacja, w której głowa Kościoła Rzymskiego rezygnuje z tronu piotrowego

– Rezygnuję w pełni świadomy powagi tego aktu, z pełną wolnością. Moje siły nie są odpowiednie, by dalej sprawować posługę – powiedział po łacinie papież Benedykt XVI podczas konsystorza. Papież dodał, że brakuje mu tak siły ciała, jak i ducha! Co to może oznaczać? Czyżby tracił wiarę? A może powodem są problemy zdrowotne, o których mówiono już w 2012 roku. Bożego Papieża Benedykta XVI wygoniła masoneria watykańska w sutannach, bo nie chciał być im demonom posłuszny. Zagrozili mu i szantażowali: albo odejdzie sam, albo oskarżą go o malwersacje finansowe, które tak naprawdę to sami robią. Postawili apostatę Franka, który jest tym diabelskim rządzącym Kościołem Katolickim posłuszny i robi wszystko co mu każą – nawet starzec Bergolio całuje kobietom nogi, a Żydom ręce.

ks. Piotr Natanek – 20.06.2020r

 

Czy prezydent i premier powiedzieli kiedy prawdę? Ciągle oszukują wyćwiczoną niezmienną gadką. Po co nam tyle wojska z różnych krajów? Darmozjadów – Żydów już mamy tysiące. Dlaczego ładuje prezydent kasę w zbrojenia, a potrzeba tak mało – tylko Jeden Człowiek BÓG JEZUS CHRYSTUS CUDOWNY  i poradzi sobie ze wszystkimi i zapewni POKÓJ bez wydania złotówki. Już się przekonaliśmy, jak nas Anglia i Ameryka zdradziła po wojnie i podzielili jak chcieli. Dlaczego nie chcecie spróbować zaprosić Pana Boga do współpracy – najlepszego Przyjaciela? Tylko Żydzi nienawidzą Boga Wszechmogącego i Matkę Boga.

Prezydent Polski CIĘŻKO ZACHOROWAŁ na koronawirusa …albo coś więcej…

 

Więcej księży jest prześladowanych przez faryzeuszy rządzących Episkopatem. Powód? Ci Boży  kapłani Przestrzegają Przykazania Boże, kochają Trójcę Przenajświętszą i Maryję Królowe Polski. Za obronę granic Polski przed uchodźcami atakującymi po drodze wszystko i niszczącymi z bogiem Allachem rządzący Episkopatem usunęli tych kapłanów z Kościoła. Ci farbowani biskupi – przebierańcy zakazali mówić o pokucie, o imigrantach i oczywiście …..mnóstwo jest zakazów przeciwko Bogu i mądrym polskim kapłanom. No i oczywiście nienawidzą Boga KRÓLA POLSKI zamykając Zbawiciela w stęchłej piwnicy oraz nienawidzą Maryi, bo zawiesili Ją na czarnej ścianie. – zdrajcy Boga i Polski.

Arcybiskup Wyklęty o kryzysie w Kościele

https://gloria.tv/post/4YqJvmZq6RB41v2JheBQ4H6fc

Znaki Antychrysta. Ks. prof. Skrzypczak komentuje ostrzeżenia Benedykta XVI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=aYyde-_IttA&feature=emb_logo

Ks. Chmielewski NAJLEPSZY PSYCHOLOG ŚWIATA

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=P7Nq-5cLodM&feature=emb_logo

AUDYCJA MŁODZIEŻOWA – TELEWIZJA CHRYSTUSA KRÓLA w CHICAGO – 3.VI.2020 r.

https://www.youtube.com/watch?v=H2io_G77zzQ

Jak pokonać diabła?

https://www.youtube.com/watch?time_continue=56&v=anx4ukR8yjA&feature=emb_logo

Ks. Piotr Pawlukiewicz – Nie bój się! Jesteś dla Boga

ważna! Jesteś ważny!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=120&v=YO1UZHXdSh8&feature=emb_logo

za 24 godziny upływa ostateczny termin. Zostało nam niewiele czasu na to, by stanąć w obronie nienarodzonych dzieci w ONZ. Mamy informacje, że nasza petycja działa – mamy wpływ na prowadzone negocjacje. Jestem pewien, że z Państwa pomocą uda nam się zwyciężyć.

Kiedy 29 maja rozpoczęły się niezapowiedziane obrady członków Komisji ONZ ds. Ludności i Rozwoju (CPD) – negocjowano na temat tego, jak wykorzystać fundusze z pomocy międzynarodowej w odpowiedzi na pandemię COVID-19 – społeczność CitizenGO zebrała blisko 500 tysięcy podpisów.

Pokazaliśmy w biurze CPD, że nie zgadzamy się, by wykorzystywano pandemię COVID-19 jako pretekst do finansowania aborcji z funduszy pomocowych.

Dzisiaj potrzebujemy Państwa pomocy, by świat dowiedział się o naszej petycji, zanim członkowie komisji CPD podejmą ostateczną decyzję 22 czerwca:

Proszę kliknąć tutaj, by złożyć podpis i przesłać petycję znajomym

Mogą Państwo także przesłać petycję przez aplikację WhatsApp lub Facebook.

Dziękuję za wszystko co Państwo robią,

Matteo Cattaneo z całym zespołem CitizenGO

P.S. Przesyłając petycję znajomym, zwiększają Państwo moc naszych wspólnych działań. Jeden post na Facebooku lub krótki e-mail do grupy przyjaciół może zwiększyć zasięg naszej petycji o dziesiątki podpisów. W tym momencie toczącej się kampanii każdy podpis ma niezwykłe znaczenie.

Poniżej wiadomość, którą wysłałem Państwu wcześniej:


Organizacja Narodów Zjednoczonych zgromadziła członków Komisji ds. Populacji i Rozwoju na nadzwyczajnej sesji, by zdecydować, w jaki sposób wykorzystać fundusze pomocy międzynarodowej, w odpowiedzi na pandemię COVID-19. Sprawa jest pilna, okazało się, że to aborcja jest jednym z głównych priorytetów.

Termin ostatecznej decyzji ONZ w tej sprawie  upływa 15 czerwca.

Bardzo proszę podpisać petycję teraz, żądając od Komisji ONZ ds. Populacji i Rozwoju zaprzestania używania epidemii COVID-19 w celu finansowania powszechnego dostępu do aborcji na całym świecie.

PROSZĘ PODPISAĆ PETYCJĘ

Sz.P. Mieczysława Kordas,

nasza reakcja musi być natychmiastowa. Prosimy pomóc nam pokonać proaborcyjne lobby usadowione w jednym z najważniejszych międzynarodowych gremiów.

Komisja ONZ ds. Ludności i Rozwoju (CPD), w piątek 29 maja 2020 r., zwołała w trybie pilnym swoich członków na posiedzenie. Początkowo było ono zaplanowane na 30 marca – 3 kwietnia, ale z powodu wybuchu epidemii COVID-19 zostało przełożone.

Chodziło o nagły udział w sesji zdalnej, na której negocjowane były sposoby wykorzystania międzynarodowych środków pomocowych w reakcji na pandemię. Niestety, finansowanie międzynarodowej pomocy na rzecz powszechnego dostępu do aborcji stało się jednym z kluczowych priorytetów.

NIE dla aborcji! Bardzo proszę podpisać naszą petycję do przewodniczących Biura Komisji ONZ ds. Ludności i Rozwoju (CPD) żądając, aby zaprzestano wykorzystywania kryzysu związanego z pandemią COVID-19 do finansowania aborcji.

Mamy czas na działanie jedynie do 15 czerwca. Teraz trwa wspólna praca z przedstawicielami poszczególnych krajów w celu ostatecznego opracowania wynegocjowanego dokumentu.

Jeżeli zostanie on zatwierdzony w obecnej formie, środki na pomoc międzynarodową przeznaczoną na pomoc ofiarom pandemii COVID-19 zostaną skierowane na…

 • Aborcję i wdrażanie strategii na rzecz zwiększenia dostępu do niej na całym świecie.
 • Prezerwatywy oraz inne środki kontroli urodzeń.
 • Edukację seksualną dzieci.

Potrzebujemy Państwa pomocy, aby wysłać jasny komunikat o zasięgu międzynarodowym. Mówimy stanowcze NIE dla międzynarodowego prawa do aborcji.

Bardzo proszę o złożenie swojego podpisu: NIE zgadzamy się na finansowanie i promocję aborcji przez Komisję ONZ ds. Ludności i Rozwoju.

Dokument przyjęty 29 maja, nad którym negocjacje zakończą się 15 czerwca nosi dla niepoznaki tytuł „Projekt oświadczenia w sprawie ludności, bezpieczeństwa żywnościowego, wyżywienia i zrównoważonego rozwoju w kontekście epidemii koronawirusa w 2019 (COVID-19)”.

Bezpieczeństwo żywnościowe i zaopatrzenie w żywność są bez wątpienia podstawowymi potrzebami na całym świecie. Czytając powyższy tytuł, można by pomyśleć, że Organizacja Narodów Zjednoczonych stara się wykorzystywać międzynarodowe fundusze pomocowe na te potrzeby.

Jednak sam tekst oświadczenia zawiera m.in takie sformułowania:

„My, przedstawiciele rządów, z okazji pięćdziesiątej trzeciej sesji Komisji ds. Ludności i Rozwoju, w czasie bezprecedensowego kryzysu powodowanego przez COVID-19…

§ 15 – zobowiązujemy się zapewnić do roku 2030 powszechny dostęp do usług ochrony zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, w tym planowania rodziny, informacji i edukacji, oraz włączenia zdrowia reprodukcyjnego do krajowych strategii i programów zdrowia, a także do zapewnienia powszechnego dostępu do ochrony zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw reprodukcyjnych zgodnie z „Programem działania Międzynarodowej konferencji w sprawie ludności i rozwoju”, Pekińską Platformą Działania oraz dokumentami końcowymi z kolejnych konferencji”.

Mówiąc wprost ONZ ukrywa aborcję w dokumencie, który powinien służyć zaspokojeniu potrzeb związanych z wyżywieniem ludności.

Bardzo proszę o podpis już teraz, aby wspomóc nasze żądanie skierowane do Organizacji Narodów Zjednoczonych całkowitego odstąpienia od promocji ABORCJI. Musimy to zrobić przed 15 czerwca. Ponieważ brakuje nam czasu, dostarczymy Państwa podpis bezpośrednio na adres Przewodniczących Biura Komisji ONZ ds. Ludności i Rozwoju.

Dziękuję za Państwa zaangażowanie i pomoc,

Matteo Cattaneo z całym zespołem CitizenGO

P.S. Dziękujemy za wspólne  kontynuowanie walki o prawo do życia dla nienarodzonych dzieci. Niezależnie od tego, czy debata na ten temat odbywa się w Kongresie USA, na szczeblu instytucji UE, czy na arenie międzynarodowej, naprawdę zawsze liczymy na Państwa podpis, który pomoże nam wpłynąć na decydentów. Bardzo proszę pamiętać, by złożyć go przed 15 czerwca.

POLSKA ZAPRASZA CAŁY ŚWIAT DO WSPÓLNEJ MODLITWY KORONKĄ!

TAK POWINNIŚMY SIĘ MODLIĆ:
Znalezione obrazy dla zapytania: Pan Jezus Miłosierny
      T

     „Dla Jezusa bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego    
http://isidorium.com/2020/02/16/koronka-do-milosierdzia-bozego-zostala-zmieniona-halina-labadz/

 Panie Jezu jak powinna brzmieć „Koronka do Miłosierdzia Bożego”, gdyż jest już kilka wersji i która jest właściwa?

PAN JEZUS

 „Jestem rad, gdy Moje Imię jest często wymieniane – szczególnie w Modlitwie. Jeśli została znaleziona oryginalna Koronka do Mojego Miłosierdzia – to tak się módlcie. Nie chciałem sam tego ujawniać, ale poszukałem ludzi do odnalezienia tego skarbu. Moje Modlitwy są zmieniane przez Moich wrogów często, a w Koronce módlcie się Moim Imieniem JEZUSAponieważ słowo „Jego” nie przedstawia Mnie jako Boga, a tylko waszego kolegę. Słowo „Jezus” wymawiane  przez wiernych oznacza do kogo się modlicie, więc Jestem bardzo wdzięczny tym wszystkim osobom, które wynajdują błędy we wszystkich Modlitwach:

– „Ojcze nasz….i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie….

– „Święty Michale Archaniele broń nas…….

– „Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy, Świętemu Michałowi    Archaniołowi, Świętemu Janowi Chrzcicielowi, Świętym Apostołom Piotrowi i Pawłowi, wszystkim Świętym i Tobie Ojcze, że zgrzeszyłem…… i jeszcze wiele innych. Dziękuję wam Polacy, że jesteście zasłuchani w Mszy Świętej, jesteście rozmodleni i jesteście Wybranym Narodem do nawracania bezbożnych ludzi, jak również do zapoczątkowania Ewangelicznego Pokoju, który zaprowadzi Jezus Chrystus Król Polski i każdego Narodu. Amen”.

      Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie w Kaplicy w Chicago dnia 21.02.20 r. o godz.14

Polska zaprasza cały świat do wspólnej modlitwy Koronką!

https://gloria.tv/post/ppyypHKRxcBH36mXqqYKSjEwN

Zły duch i ludzie potępieni nie chcą mieć z Bogiem
cokolwiek wspólnego
https://gloria.tv/post/TaKrbEhYNCuz4navpq8sy2Mtv

Nowenna do Najświętszej Krwi Chrystusa –  Rozpoczynamy 22 czerwca

koronka do Najdroższej Krwi Pana Jezusa | Panie, przenikasz i ...

Modlitwa ochrony przed złem do Krwi Chrystusa (Każdego dnia nowenny)

Niech Przenajświętsza Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa,

przelana na krzyżu, a ofiarowana podczas każdej Mszy świętej

na ołtarzach całego świata, uwolni mnie i moich bliskich od grzechów,

ochroni przed atakami duchów ciemności,

uzdrowi nasze dusze i ciała od wszelkich niemocy.

Niech ochroni nasze domy i miejsca, gdzie przebywamy.

Niech ochroni wszystkich członków mojej rodziny i tych,

których noszę w swoim sercu. Niech zstąpi Duch Święty,

niech zwycięstwo należy do Chrystusa.

Panie Jezu, ochroń dzieci swoje,

które odkupiłeś swoją drogocenną krwią.

Amen.

Dzień pierwszy

Módlmy się do Krwi Chrystusa, a doświadczymy jej cudów.
Błogosławimy, wysławiamy i oddajemy cześć Jezusowi, który odkupił nas za cenę swojej Krwi. Tak bardzo nas ukochał, że przelał ją do ostatniej kropli – za każdego z nas. Nie żałował życia, nie uciekł przed męką, nie wystraszył się cierpienia, ale podjął je dla nas, abyśmy mieli życie.Ta Krew i dziś obmywa nas z grzechów w spowiedzi świętej i poi w Eucharystii. Ta Krew jest mocniejsza od naszych grzechów i od śmierci, zwyciężonej na krzyżu. Jest zatem mocniejsza także od lęku, słabości i niepewności, które nas dotykają; może oczyszczać, uzdrawiać, uwalniać i uświęcać przeszłość, rozświetlać teraźniejszość i chronić przyszłość. Sprawia, że jesteśmy drogocenni w oczach Boga, bo Ojciec patrzy na nas przez Krew swojego Syna. Tej godności, tej wartości nic i nikt nie jest w stanie zmienić ani odebrać.Błogosławiona Krew, która daje nam zbawienie. Błogosławiony Pan, który ją za nas przelał. Dziękujmy Bogu i uwielbiajmy Go – bo godna uwielbienia jest Miłość przelana na krzyżu. Módlmy się, a doświadczymy jej cudów, bo mocniejsza jest od tego, co nas trapi, przygniata, udręcza, od tego,z czym sobie nie radzimy, co nas przerasta. Módlmy się, a ona nas przemieni i poprowadzi do pełni, którą dla nas przewidział Pan.

Modlitwa ochrony przed złem…

Dzień drugi
Panie Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały dzisiejszy dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości.Dokąd biegną moje myśli, kiedy budzę się ze snu? Jeszcze nie wiem, co przyniesie mi dzień, ale już mogę dziękować za to, że go dostałam. Inni nie mieli tej szansy, nie obudzili się. Dla mnie może to być ostatni dzień mojego życia, ale został mi podarowany i dlatego za niego dziękuję. Może życie stało się dla mnie ciężarem i wolałbym się nie obudzić, albo czeka mnie tyle trudnych spraw, że cieszyłbym się, gdyby już był wieczór… Ale ten dzień dopiero się zaczyna i Pan przygotował go specjalnie dla mnie. Dlatego dziękuję, podpisując swoisty czek in blanco, wiedząc, że Gwarantem jest Pan Bóg, który mnie kocha. Nie jestem tego pewien? Tym bardziej dziękuję, bo może właśnie dziś doświadczę Bożej miłości, Bożej opieki. Nie wiem, co będzie, ale wiem jedno – dziś może wydarzyć się wiele dobrego, bo zaczynam dzień od spotkania z Jezusem w tej krótkiej modlitwie.

Modlitwa ochrony przed złem…

Dzień trzeci
Panie Jezu, zanurzam w Twojej Krwi siebie, wszystkie osoby, które dziś spotkam… Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie.Mniej więcej wiem, jak będzie przebiegać ten dzień – dom, praca, nauka… Spotkam dziś różne osoby, o niektórych coś wiem, o niektórych się dowiem, niektóre spotkam na ulicy i niewiele będę mógł(ła) powiedzieć, wielu nawet nie zauważę zajęty(a) myślami czy różnymi załatwianiem różnych spraw. Spotkam się z kolegami z pracy, ze szkoły, ze współpracownikami, z przyjaciółmi, personelem w przychodni, sklepie… Każdy z nich ma swoją historię życia, swoje radości i troski. Zanurzając ich we Krwi Chrystusa, polecam ich Bożej opiece, Bożemu miłosierdziu, ochronie. Przez radio, telewizję, internet, prasę, od innych dowiem się o wielu wydarzeniach na świecie. O tych dobrych mało się mówi, bardziej o tym, co trudne, złe, bolesne… Dlatego zanurzając te wszystkie osoby we Krwi Zbawiciela, mogę pomóc Jezusowi działać w ich życiu. Niech On to robi jak sam chce, bo wie najlepiej. A może właśnie ta moja krótka ufna modlitwa pomoże kogoś uratować. Do sióstr czy księży częściej ktoś zwróci się z prośbą o modlitwę niż do świeckich. Gdybym chciał(ła) każdego dnia o każdej osobie pamiętać bardzo indywidualnie, za chwilę musiałbym(łabym) powiedzieć – więcej nie dam rady.A tak zanurzam od razu we Krwi Zbawiciela daną osobę, tam jest bezpieczna, a potem ogarniam modlitwą wszystkich razem. Jeśli twój kolega czy koleżanka w pracy, czy ktokolwiek, poprosi o modlitwę, Krew Chrystusa będzie najskuteczniejszą obroną i pomocą. Proszę też o ochronę dla mnie samego(samej), aby mnie zło nie zwiodło, abym nie zaczęła myśleć i działać zbyt po ludzku, abym nie przysporzył(a) nikomu bólu i umiała trudne sytuacje przemieniać w miłość.

Modlitwa ochrony przed złem…

Dzień czwarty
Panie Jezu, zanurzam w Twojej Krwi, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek.Czeka mnie dziś wiele pracy albo jej brak i nie- pewność, co dalej. Nie da się przewidzieć wszystkiego, co się wydarzy, ale ja już to oddałem w ręce Boga. On wie o wszystkim i będzie w tym wszystkim obecny, będzie prowadził. Nie jeden raz zaskoczy mnie swoimi rozwiązaniami, których bym się nigdy nie spodziewał ani nie umiał wymyślić. Gdziekolwiek pójdę, cokolwiek będę robić – On tam już będzie, nie muszę się bać. Mogę iść spokojny na trudną rozmowę – Jezus będzie ze mną, mogę zająć się nieprzyjemnymi zadaniami, bo Jezus je przemieni. Może obiektywnie będą nieprzyjemne dalej, ale razem z Nim dam radę pokonać trudności i przeszkody, a On przemieni je w błogosławieństwo i pomoc bliźnim. W moim odpoczynku będzie także Jezus obecny. Tak często dziś nie ma czasu na odpoczynek, a jest on przecież potrzebny dla naszego normalnego funkcjonowania. I jeszcze jedno – jeśli zaprosiłem Jezusa do tego wszystkiego, co dziś będę robić, nie pozwolę sobie na niepotrzebne i niewłaściwe zachowania, żarty, słowa, a wieczorem nie będę się musiał wstydzić ani żałować tego, co zepsułem czy zaprzepaściłem.

Modlitwa ochrony przed złem…

Dzień piąty
Panie Jezu, proszę, aby Twoja Krew przenikała osoby, które spotykam i które powierzyły się mojej modlitwie, oraz sprawy, które nas dotyczą, i przynosiła im według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się jej moc.Nawet jeśli zdarzy mi się coś niewłaściwego, jeśli wszystko pójdzie nie po mojej myśli, coś się zawali czy skończy – Jezus o tym wie, On to wszystko już przyjął i przemienił, jak wino w Krew podczas Mszy świętej. On wie, co komu potrzeba i nawet największe przekleństwo może przemienić w błogosławieństwo, bo we wszystkim współdziała dla dobra tych, którzy Mu ufają. Tak mówi Pismo św., zatem tak musi być, bo Jezus nikogo nie zwodzi i nie okłamuje, bo On jest wierny i kocha bez granic i warunków. Zanurzając wszystkich i wszystko w Jego Krwi, mogę być spokojny – On wyprowadzi dobro. Owszem, nie mogę się zwalniać z działania – co mogę zrobić, powinienem zrobić, ufny, że Pan to uzupełni, oczyści i pobłogosławi. W ten sposób zajaśnieje chwała Jego Krwi i objawi się jej moc – bo niemożliwe stanie się możliwe, bo stracone okaże się zyskiem, bo śmierć zostanie przemieniona w życie. Może ktoś odnajdzie drogę do Boga, ktoś pojedna się z bliskimi, ktoś wyjdzie z nałogu i zacznie nowe życie…

Modlitwa ochrony przed złem…

Dzień szósty
Panie Jezu, przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej Krwi, ku pożytkowi Kościoła świętego i jako zadośćuczynienie za moje grzechy.To jest modlitwa dla odważnych. Jednak – przecież mam świadomość, że jestem słaby, że mam wiele do odpokutowania w moim życiu. Mam świadomość, że Kościół składa się z ludzi tak samo słabych i grzesznych jak ja, że jest atakowany, a jego pasterze potrzebują światła w prowadzeniu wiernych do Boga, w kierowaniu całym Kościołem, aby nie pobłądził, aby nie dał się zwieść fałszywym naukom. Każdego dnia spotykają nas różne sytuacje, cierpienie jest obecne w życiu każdego z nas. Dlaczego miałbym je marnować? Lepiej ofiarować za Kościół, za świat, razem z Krwią Chrystusa ofiarować Bogu swoją krew, płynącą w wydarzeniach dnia. Ku chwale Krwi Chrystusa – ku chwale Chrystusa, jedynego Pana i Zbawiciela. Ku pożytkowi Kościoła – by był święty i był przystanią dla wędrowców tej ziemi. Za moje grzechy, bym więcej nie obrażał nimi Boga i jak najszybciej po śmierci mógł radować się przebywaniem w niebie.

Modlitwa ochrony przed złem…

Dzień siódmy
Panie Jezu, przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi.Każdego dnia spotykają mnie także piękne i dobre rzeczy, choć może nie zawsze i nie od razu potrafię je zauważyć i się nimi cieszyć. Ale jest tak wiele momentów, w których z serca wypływa modlitewne westchnienie: Dzięki Ci, Panie! Także one są obmyte Krwią Chrystusa, także one są Jego darem dla mnie. Także te chwile, sprawy… te małe i duże „powody do wdzięczności” pragnę przyjmować od Jezusa ku Jego chwale. Wdzięczność otwiera serce i poszerzając je, przygotowuje na przyjęcie następnych darów i łask, jakimi Pan chce mnie umocnić na drodze, podtrzymać, przypomnieć o swojej nieustannej opiece nade mną. Wychwalam Boga w Jego darach i oddaję Mu cześć, a Jego chwała wypełnia moje serce i rozwija je do pełni miłości.A dlaczego przez ręce Maryi? Ponieważ Ona to, co złożę w Jej ręce, oczyści, upiększy i podaruje Jezusowi. On niczego nie odmówi swojej Matce i z Jej ręki nawet coś najmniejszego przyjmie jako dar Jej wielkiej miłości. A przez Nią będzie mi łatwiej – to dobra droga.

Modlitwa ochrony przed złem…

Dzień ósmy
Panie Jezu, oddaję siebie do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając Jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń.Nikt, kto zaufał Maryi, nie został zawiedziony. Jeśli należę do Niej, Ona może się mną posługiwać i uczyni mnie swoim pomocnikiem w dziele Jej Syna. Ona była przy mnie od początku mojego życia i będzie do jego końca, Ona przeprowadzi mnie przez bramę śmierci, a najpierw przygotuje na spotkanie z Jezusem. Mam być jak Maryja – Służebnica Pańska – chcę być jak Ona – zawsze otwarta na słowo Boże, zawsze gotowa do służby, bezpieczna pod płaszczem Jej opieki. Mam być żywym kielichem dla Krwi Jezusa – jak Maryja – zbierać w swym sercu krew doświadczeń i łączyć z Jego Krwią, przyjmować Jego Krew w cierpieniu bliźnich dla ratowania wielu. Być jak żywa monstrancja, by Jezus obecny w moim życiu był widoczny dla innych, by On przeze mnie mógł prowadzić ich do Ojca niebieskiego.

Modlitwa ochrony przed złem…

Dzień dziewiąty
Dziękczynienie za przelanie przenajdroższej Krwi.Panie, uzdrowiłeś dziesięciu trędowatych, ale tylko jeden wrócił, aby Ci podziękować. „Gdzież jest dziewięciu pozostałych?” – zapytałeś, bolejąc nad niewdzięcznością uzdrowionych. My także często zapominamy o wdzięczności. Przyjmujemy czasami nawet odkupienie przez Twoją Najdroższą Krew, tak jakbyś był nam je winien. Przepraszamy za to i prosimy, przyjmij tę modlitwę jako wyraz wdzięczności i dobrej woli.Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś przy obrzezaniu, poddając się Prawu Mojżeszowemu. Twoje posłuszeństwo było pokutą za nasz brak gotowości do przyjęcia woli Ojca.Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś na Górze Oliwnej. Nie chciałeś pomocy dwunastu legionów aniołów, lecz sięgnąłeś po kielich cierpienia. Twój kielich goryczy stał się dla nas kielichem zbawienia.Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś przy biczowaniu. Nie chciałeś żadnych względów, miałeś za to wzgląd na nas. Przez bicz, który ranił Ciebie, my zostaliśmy odkupieni.Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś przy koronowaniu cierniem. Byłeś prawdziwym Królem, ale wybrałeś koronę cierniową, abyśmy mogli królować z Tobą.Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś na drodze krzyżowej. Na niej wybawiłeś nas od błędnej drogi naszych grzechów.Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś na krzyżu. Nie wiedziałeś, co to grzech, a stałeś się „grzechem”, abyśmy otrzymali życie wieczne.Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś przy otwarciu Twego boku. Ubogi do nas przyszedłeś, i krwawiąc, nas opuściłeś, ale my staliśmy się bogaci dzięki Twej miłości. Amen.
Modlitwa ochrony przed złem…

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas

Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,

Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,

Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,

Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,

Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,

Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu,

Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,

Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,

Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii,

Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,

Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,

Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,

Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,

Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,

Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,

Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,

Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,

Krwi Chrystusa, otucho umierających,

Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,

Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,

Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,

Jezu, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Jezu, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Jezu , który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.

W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, † daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, * abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Liebesbriefe von Jesus – Loveletters from Jesus

https://www.youtube.com/watch?v=b15t24Fj4ls&t=130s  video   15 czerwca 202O – 11 stycznia 2017 r.

https://jesus-comes.com/index.php/201… tekst  Słowa Jezusa do Siostry Clare

Jezus zaczął… „Powiedz im, że ich kocham i tęsknię za ich towarzystwem. Mój ludu, byliście tak wierni, aby modlić się i nieść świat w swoich sercach. Ja też tam przebywam i razem dokonujemy budzącej grozę modlitwy. Tyle gróźb, tyle brzydkich słów, tyle wymyślonych wydarzeń – żadne z nich nie powstrzyma Mnie przed wykonaniem Mojej woli, jeśli nadal będziecie się w ten sposób modliċ. Powiedziałem wam, że wyciągnę wasz kraj z upadku, wykorzystując wasze modlitwy, aby go podtrzymać, waszą troskę, wasze złamane serca, wasze oburzenie sukcesem wroga w pomniejszaniu i niszczeniu tego narodu.

 

„Jedyną rzeczą, która mi utrudnia, jest wasza chwilowa niewiara i że uważacie, że wasze osobiste modlitwy nie mają tak naprawdę znaczenia. Nic nie może być dalszego od prawdy. Każda modlitwa ma znaczenie. Każde złamane serce wołające o Amerykę uwalnia ładunek łask. Każda z waszych modlitw, której nie widzicie, w połączeniu z innymi, jest potężną siłą przeciwko marszowi królestwa czasów ostatecznych, o którym mówił Daniel.

  Czytaj dalej