Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Wrzesień

CZY DEMONICZNI RZĄDZĄCY U.E. PYTALI SIĘ NAS, CZY MOGĄ SIĘ ZADŁUŻAĆ? TO JEST STRASZNE – ROZDAJĄ KASĘ KOMU CHCĄ I NAWET TYM, CO JEJ NIE POTRZEBUJĄ, A TERAZ CHCĄ OKRADAĆ POLSKĘ – PASOŻYTY !!

PiS i lewica wprowadzą Fundusz Odbudowy i wspólny dług UE!

KONIEC suwerenności Polski? Ewa Rzeuska

https://www.youtube.com/watch?v=RzsFi7ucpzE

Lewica i Polska2050 sprzedały się PiSowi i poprą Fundusz Zadłużenia!

https://www.youtube.com/watch?v=eais5qYaE78

Ze szpitala na Słowacji – testy PCR COVID okazały się narzędziem ludobójstwa – Edward Morgan

24.04.2021 – Ze Słowackiego Szpitala – Testy PCR COVID okazały się narzędziem ludobójstwa – Edward Morgan Ze Słowackiego Szpitala – Testy COVID PCR okazały się narzędziem do ludobójstwa – Przygotuj się na zmianę

Właśnie otrzymałem bardzo niepokojące wieści ze Słowacji, gdzie Personel laboratorium szpitalnego w Bratysławie przeprowadził badanie nad testami COVID PCR i stwierdził, że wymazy testowe zatykają nos aż do mózgu, wszczepiają hydrożele Darpa w twoje ciało.
Darpa to Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obronie – agencja badawczo-rozwojowa Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych odpowiedzialna za rozwój nowych technologii do wykorzystania przez wojsko.
Agencja, pierwotnie znana jako Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych, została utworzona 7 lutego 1958 r. przez prezydenta Dwighta D. Eisenhoura z USA.
„Darpa Hydrożel i blok litu niszczą szyszynkę i sprawiają, że myśląca osoba staje się biorobotem, który można kontrolować. Hydrożel jest nośnikiem substancji aktywnej, jego zadaniem jest dostanie się substancji do organizmu w wybranym miejscu.
” Tak więc hydrożel Darpa jest kluczowym komponentem, „w rzeczywistości są to nano-anteny” , które łączą się z 5G i pozwalają globalnej elicie dosłownie kontrolować ludzi jak robot-beatles.
Cytują wyniki swoich testów, które pokazują, że Darpa Hydrogel jest również śmiertelny dla ludzkich krwinek. W połączeniu z litem, który jest silnie toksyczny, może zniszczyć szyszynkę.
W raporcie czytamy dalej: „Z tych informacji jasno wynika, że testery są przestępczym narzędziem ludobójstwa na Słowacji. To ogólnoświatowe, przemyślane i starannie przygotowane wydarzenie ”.

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2021/04/ze-szpitala-na-slowacji-testy-pcr-covid-okazaly-sie-narzedziem-ludobojstwa-edward-morgan/

Niedziela, 14 marca 2021
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU B – LÆTARE
                                             2021-02-12 04:37:29
IV Niedziela Wielkiego Postu nazywana jest niedzielą Lætare. To łacińskie słowo oznacza „Cieszcie się” i rozpoczyna antyfonę na wejście,przeznaczoną na dzisiejszą liturgię. Wolno dziś używać szat liturgicznych koloru różanego, ozdabiać ołtarz kwiatami i wykorzystywać instrumenty muzyczne w śpiewie.
4. niedziela Wielkiego Postu 22.03.2020 roku - Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbe w Lubaniu
Zachęcamy do udziału w nabożeństwie Gorzkich Żalów. Za udział w nim na terenie Polski w okresie Wielkiego Postu można uzyskać raz w tygodniu odpust zupełny
W układzie niedzielnym:
I Niedziela Wielkiego Postu    –  Część 1
II Niedziela Wielkiego Postu   –  Część 2
III Niedziela Wielkiego Postu  –  Część 3
IV Niedziela Wielkiego Postu  –  Część 1
V Niedziela Wielkiego Postu    –  Część 2
Niedziela Palmowa                   – Część 3
                               GORZKIE Å»ALE - Sklep U ArchanioÅ‚a
Gorzkie Żale,
(J 3,14-21) 
Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu”.
                                                                           Paruzja, czyli drugie przyjÅ›cie Pana oraz realizacja Królestwa Bożego obiecanego w modlitwie „Ojcze nasz† – Wola Boża jest esencjÄ… Boga
Z komentarza św. Augustyna, biskupa, do Ewangelii św. Jana
Chrystus jest drogą do światła, prawdy i życia
Pan powiedział krótko: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemnościach, lecz będzie miał światło życia”. W słowach tych kryje się równocześnie nakaz i obietnica. Wykonajmy to, co nam nakazał, żebyśmy nie pragnęli z bezwstydnym czołem tego, co obiecał, i żeby nam nie powiedział na swoim sądzie: „Czy zrobiłeś to, co nakazałem, by domagać się tego, co przyobiecałem?” Cóż takiego nakazałeś, Panie Boże nasz? Powie ci: „Abyś szedł za Mną”. Prosiłeś o radę dla życia. Jakiego życia, jeśli nie tego, o którym powiedziano: „W Tobie jest źródło życia”. 
A więc róbmy, co trzeba, i idźmy za Panem. Rozerwijmy kajdany, które nam nie pozwalają kroczyć za Nim. Ale któż jest zdolny rozwiązać takie więzy, jeśli nam nie pomoże Ten, do którego powiedziano: „Ty rozerwałeś moje kajdany”, o którym inny psalm mówi: „Pan rozwiązuje spętanych, Pan podnosi upadłych”. 
Za czymże idą ci, którzy są już wolni i podźwignięci, jeśli nie za Światłem, od którego słyszą słowa: „Ja jestem światłem świata; kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemnościach”, „ponieważ Pan oświeca ślepych”. Pozwólmy się tylko oświecić, bracia, mając wiarę jako lekarstwo na ból oczu. Najpierw bowiem była Jego ślina zmieszana z ziemią, czym pomazany został ślepy od urodzenia. Myśmy się również narodzili z Adama ślepi, i dlatego potrzebujemy, aby Chrystus nas oświecił. Zmieszał ślinę z ziemią: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”. Zmieszał ślinę z ziemią; dlatego oznajmiono: „Prawda wyszła z ziemi”. On zaś sam powiedział: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem”. Prawdą będziemy się wiecznie nasycać, gdy zobaczymy Ją twarzą w twarz, ponieważ i to mamy obiecane. Któż bowiem odważyłby się spodziewać tego, czego Bóg nie byłby łaskaw obiecać lub dać? 
Będziemy oglądać twarzą w twarz. Apostoł mówi: „Teraz poznaję po części, jakby w zwierciadle, niejasno, wtedy zaś poznam twarzą w twarz”. A Jan Apostoł pisze w swoim Liście: „Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest”. Wielka to jest obietnica! 
Jeżeli kochasz, idź! Kocham, mówisz, ale dokąd mam iść? Jeśli Pan, twój Bóg, powiedziałby do ciebie: „Ja jestem prawdą i życiem”, to tęskniąc za prawdą i pożądając życia szukałbyś z pewnością drogi, którą byś mógł tam dojść, i mówiłbyś sobie: „Wielką rzeczą jest prawda, wielką rzeczą jest życie, gdyby tylko był sposób, aby mogła do nich dotrzeć moja dusza”. 
Szukasz drogi? Posłuchaj Chrystusa, który ci najpierw mówi: „Ja jestem drogą”. Zanim oznajmił ci dokąd, przedtem zapowiedział, którędy masz iść. „Ja jestem, rzekł, drogą”. Drogą dokąd? „I prawdą, i życiem”. Najpierw powiedział, którędy masz iść, a potem oznajmił dokąd. „Ja jestem drogą, Ja jestem prawdą, Ja jestem życiem”. Pozostając u Ojca jest Chrystus prawdą i życiem; oblekając się w ciało, stał się drogą. 
Nie powiedziano ci: „Pracuj i szukaj drogi, abyś doszedł do prawdy i życia”. Nie to ci powiedziano. Wstań, leniwcze, droga sama do ciebie przyszła i śpiącego obudziła cię ze snu, oby cię rzeczywiście obudziła! Wstań i chodź! 
Może usiłujesz naprawdę chodzić, ale nie możesz, bo cię bolą nogi? Skąd ten ból w nogach? Czy gnane chciwością biegły może po wyboistej drodze? Lecz Słowo Boże uzdrawiało przecież i kulawych! Oto, powiadasz, nogi mam zdrowe, ale samej drogi nie widzę. On oświecił także ślepych!
                                  Ecce Homo - Jezus cierpiÄ…cy - 11 - Obraz religijny :: DlaKsiedza.pl
Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego
Komentarz do pierwszego czytania
Po śmierci króla Salomona Zjednoczone Królestwo zostało podzielone na część północną i południową. Księga Kronik opowiada historię Królestwa Południowego obejmującego krainę Judei. Czytając Księgi Kronik, dowiadujemy się o sytuacji państwowej i kondycji duchowej Narodu Wybranego. Fragment z dzisiejszej liturgii opowiada o schyłku Królestwa Judy. Podczas rządów ostatniego króla Sedecjasza państwo było na skraju upadku. Judejczycy zajmowali się naśladowaniem pogańskich kultów, a nawet doprowadzili do zbezczeszczenia świątyni w Jerozolimie. Co więcej, król Sedecjasz zerwał przymierze z królem Babilonii. Kraj, będący w słabej kondycji moralnej, został dodatkowo najechany przez Babilończyków. Reszta ludu, ocalała z ataku, została wygnana, gdzie przebywała przez kolejne siedemdziesiąt lat, zgodnie z przepowiednią proroka Jeremiasza, który już wcześniej ostrzegał przed upadkiem królestwa. Dalsze losy wygnanego narodu są przemilczane w treści księgi.
Jednak Pan Bóg nie zapomina o swoim ludzie, który jest Jego własnością (por. Pwt 32,9). Po latach niewoli sprowadza obcego króla Cyrusa, który wydaje edykt pozwalający powrócić Izraelowi. Wybór obcego władcy mógł zawstydzić Izraelitów i umniejszyć ich pychę. Troska Jedynego Boga o swój lud nigdy się kończy pomimo jego niewierności.
Komentarz do psalmu
Beztroskie oddawanie czci bożkom i zniszczenie Świątyni doprowadziło do wygnania Narodu Wybranego, o czym opowiadało pierwsze czytanie. Dzisiejszy psalm responsoryjny pozwala wczuć się w nastroje zniewolonego ludu. Psalm 137 jest lamentacją wygnańców, którzy nie chcą się poddać babilońskim ciemiężycielom. Oprawcy domagają się, by zabawiali ich swoimi najświętszymi pieśniami. Nie są jednak w stanie tego zrobić, ponieważ uświadamiają sobie, że takie pieśni należą się wyłącznie Bogu, który mieszka w Jeruzalem. Refleksja nad obecnym stanem doprowadza ich do rozpaczliwego wspomnienia dawnych czasów, kiedy Bóg był na pierwszym miejscu w ich życiu. Był to czas, kiedy trwali całą wspólnotą w przyjaźni z Bogiem.
W odpowiedzi na psalm śpiewamy dziś: „Kościele święty, nie zapomnę ciebie”. Treść psalmu możemy odnieść również do naszej wspólnoty wierzących. Jesteśmy zaangażowani w wiele dzieł apostolskich, a każdy z nas we właściwy sobie sposób uczestniczy w życiu Kościoła. Warto zastanowić się, czy zawsze w tej posłudze stawiamy na pierwszym miejscu Boga, któremu jedynie należą się „pieśni syjońskie”, co możemy rozumieć przez nasze zaangażowanie i ofiarę.
Komentarz do drugiego czytania
W starotestamentalnej części dzisiejszej Liturgii Słowa mogliśmy zobaczyć nieskończoną miłość Boga do swojego ludu. Fragment z Listu do Efezjan zaczyna się od wyznania św. Pawła o miłości miłosiernej Boga. W historii Narodu Wybranego Pan Bóg zawsze strzegł i prowadził swój lud, a objawiając się dalej, w Jezusie Chrystusie rozwija swoje szczególne umiłowanie poprzez wykupienie nas spod władzy grzechu. Nie jest to jednak wyłącznie wyzwolenie z grzeszności, ale również wprowadzenie w coś zupełnie innego i większego. Warto zauważyć, że „posadzenie na wyżynach niebieskich” nie jest jedynie zapowiedzią przyszłej chwały, ale to również zaproszenie do wejścia tu i teraz w Mistyczne Ciało Chrystusa. Św. Paweł zaznacza, że żeby wejść w tę niezwykłą relację, należy najpierw uwierzyć i otworzyć się na łaskę Bożą. O przynależności do Ciała Chrystusa nie decydują nasze zasługi, ale wiara, która objawia się w naszych czynach.
Pozostaje jednak pytanie, dlaczego Pan Bóg tak się o nas troszczy. Próbą odpowiedzi mogą być ostatnie słowa dzisiejszego fragmentu: „jesteśmy bowiem Jego dziełem”. Widzimy w tym fragmencie jasne nawiązanie do stworzenia człowieka, kiedy to Bóg powiedział: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz” (Rdz 1,26). Z konkluzją przychodzi nam prorok Izajasz, który pyta: „Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie.” (Iz 49,15).
Komentarz do Ewangelii
IV Niedziela Wielkiego Postu, czyli Niedziela Radości – Laetare, jest półmetkiem naszych przygotowań do Świąt Paschalnych. Dziś możemy zreflektować nasze dotychczasowe wyrzeczenia wielkopostne, a także z radością spojrzeć w niedaleką przyszłość, kiedy spotkamy się ze Zmartwychwstałym Panem. Chwilowa „przerwa” od postu wyraża się w różowym kolorze szat liturgicznych, a także w tekstach mszalnych, które zapraszają nas do głębokiej radości.
Na czym jednak ma polegać ta radość? Odpowiedzią może być perykopa Ewangelii według św. Jana. Nikodem, który był bogatym i wykształconym dostojnikiem żydowskim, przychodzi do Jezusa z najważniejszymi pytaniami o wiarę. We wcześniejszych wersetach nawiązuje się między nimi dialog, który kończy się wprowadzaniem Nikodema w logikę Bożej miłości. Jezus mówi o największej tajemnicy Bożego umiłowania człowieka. Liturgia Słowa, która pokazuje nam Bożą troskę o człowieka, prowadzi nas do Krzyża, który jest uwieńczeniem Bożej miłości. Słowa Jezusa do Nikodema objawiają zamysł Boga wobec człowieka. Krzyż nie jest jedynie miejscem cierpienia, ale również zapowiedzią przyszłej chwały, w której możemy już uczestniczyć przez wiarę, wyrażającą się w „uczynkach dokonanych w światłości” (por. J 3,21). Niestety, nieraz wybieramy inaczej, trwając w ciemności. Jezus zaprasza nas dziś do wejścia w Jego światło, które oświetla nasze błędy i grzechy. Cieszmy się z tego, że ta światłość nie ma na celu osądzenia nas, ale nasze zbawienie. Czy radujemy się z tak wielkiej miłości, jaką przez Jezusa Chrystusa dał nam Bóg?
Komentarze zostały przygotowane przez Jakuba Zinkowa kleryka IV roku WMSD w Warszawie
Koronka do Krwawych Łez Matki Bożej
Koronkę do N.M.P. od Łez podyktował Pan Jezus S. Amalii w Brazylii 8.11.1929 r. Pan Jezus powiedział: „Módl się do Mnie przez Łzy Mojej Matki. O cokolwiek ludzie Mnie będą prosić przez Łzy Mojej Matki, chętnie im tego udzielę. (…) łnnym razem, do tej siostry przyszła Matka Boża. Trzymając Różaniec (Koronkę) której paciorki lśniły jak słońce i były białe jak śnieg powiedziała; „Oto Różaniec Łez Moich… Syn Mój chce Mnie uczcić w szczególny sposób i z radością udzieli wszelkich łask za przyczyną Moich Łez. Różaniec (Koronka) ten posłuży do nawrócenia wielu grzeszni¬ków, a zwłaszcza opętanych przez diabła”. Matka Boża wyraziła życzenie aby w każdej rodzinie i klasztorach, uważano sobie za obowiązek miłości odmawiać „Koronkę do Łez” o 7-mej wieczorem… Stolica Apostolska 15.V. 1934 r zatwierdziła nabożeństwo.
.Koronka ta ma wielką potęgę i moc. 21.IX. 1982 r. płakała Matka Boża krwawymi Łzami w figurze „Róży Duchownej” we włoskiej miejscowości Erbano. Powiedziała: „Odmawiajcie Koronkę do Krwawych Łez! Rozpowszechniajcie ją! Zły duch musi uchodzić z tego miejsca gdzie odmawiana jest ta Koronka”.
  Tajemnica krwawych Å‚ez Maryi z Civitavecchia | Fronda.pl
  O Jezu, przybity do krzyża! Padamy do Twoich Stóp i składamy Ci w ofierze 
Krwawe Łzy Tej, która z najwięk¬szą miłością współbolała z Tobą, 
towarzysząc Ci na Twej bolesnej drodze krzyżowej. Spraw, o Dobry Mistrzu, 
aby¬śmy z miłością pojęli wymowę Krwawych Łez Twojej Najświętszej Matki,
 a pełniąc Twą Świętą Wolę tu na zie¬mi, stali się godnymi wielbić Cię i czcić 
przez całą wiecz¬ność w Niebie. Amen.
 
Na dużych paciorkach:
O Jezu, spójrz na Krwawe Łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi
 i nadal najgoręcej miłuje Cię w Niebie.
 
Na małych paciorkach: (7 razy)
O Jezu, wysłuchaj prośby nasze – przez Krwawe Łzy Twojej Najświętszej Matki.
                                                               
Na zakończenie:
 „O Jezu, spójrz na Krwawe Łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na
 ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w Niebie.”- 3 razy
 
Modlitwa
O Maryjo, Matko Boleści, Matko Litości, Matko Miłosierdzia! Zjednocz nasze 
prośby ze swoimi prośbami, aby Twój Boski Syn Jezus, którego wzywamy, 
wysłuchał nasze wołanie, a przez przyczynę Twoich Matczynych Krwawych 
Łez, udzielił nam łask, o które Go błagamy i doprowadził nas do szczęścia 
wiecznego. Amen. 
Twoje Krwawe Łzy, o Matko Bolesna, kruszą moc szata¬na! O Jezu, zakuty w 
kajdany, przez Twoją Boską łagodność uchroń świat przed zagładą! Amen.
                                                                     ÅšwiÄ™ta Woda – Wasilków – Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej – Sanktuaria Polskie
Modlitwy, litania, koronka do Matki Boskiej Bolesnej
I
Matko Bolesna stojąca pod krzyżem, naucz nas trwać mężnie przy cierpiących i współcierpieć z nimi, jak Ty na Kalwarii. Pozwól nam razem z Tobą wyjednywać cierpiącym tę łaskę, by nie marnowali cierpienia, lecz by zjednoczeni z Twym umęczonym Synem przyczyniali się do przybliżenia Królestwa Bożego.
II
Matko ukrzyżowanego i Matko wszystkich ludzi, oddawaj Ojcu Niebieskiemu ludzkie cierpienia – jak ofiarowałaś mękę Twego Syna i swój ból matczyny. Ucz swoje dzieci przyjmować z gotowością każdą wolę Bożą, w cierpieniu zachować ufność, znosić je mężnie w zjednoczeniu z Chrystusem i ofiarowywać je z miłością dla zbawienia świata. Amen.
III
Matko Bolesna pomóż nam i wszystkim ludziom udręczonym odkrywać w cierpieniu głęboki sens.Spraw, aby wielkie nasze cierpienia zalewające świat, nie zostały zaprzepaszczone w buncie i rozpaczy, lecz były uświęcone i ofiarowane Ojcu w zjednoczeniu z Chrystusem.Uproś, aby cierpienia chrześcijan stały się wynagrodzeniem Bogu za grzechy świata i przyczyniały się do jego zbawienia.Królowo Męczenników, wybłagaj nam moc i odwagę, abyśmy zawsze umieli powtarzać za Jezusem „Ojcze mój, jeżeli nie może ominąć Mnie ten kielich, niech się stanie wola Twoja”. Amen.
 
 
Litania do Matki Bożej Bolesnej
Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Matko, męki krzyżowe Twego Syna cierpiąca, módl się za nami.
Matko Bolesna, módl się za nami.
Matko płacząca, módl się za nami.
Matko żałosna, módl się za nami.
Matko opuszczona, módl się za nami.
Matko stroskana, módl się za nami.
Matko, mieczem przeszyta, módl się za nami.
Matko w smutku pogrążona, módl się za nami.
Matko trwogą przerażona, módl się za nami.
Matko sercem do krzyża przybita, módl się za nami.
Matko najsmutniejsza, módl się za nami.
Krynico łez obfitych, módl się za nami.
Opoko stałości, módl się za nami.
Nadziejo opuszczonych, módl się za nami.
Tarczo uciśnionych, módl się za nami.
Wspomożenie wiernych, módl się za nami.
Lekarko chorych, módl się za nami.
Umocnienie słabych, módl się za nami.
Ucieczko umierających, módl się za nami.
Korono Męczenników, módl się za nami.
Światło Wyznawców, módl się za nami.
Perło panieńska, módl się za nami.
Radości Świętych Pańskich, módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś,że obok Twojego Syna, wywyższonego na krzyżu, stała współcierpiąca Matka, daj, aby Twój Kościół uczestniczył razem z Maryją w męce Chrystusa i zasłużył na udział w Jego zmartwychwstaniu. Który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
 
Koronka do Siedem Boleści Maryi 
Koronkę do Siedmiu Boleści Maryi zatwierdził papież Benedykt XIII w 1724 r. Rozpowszechniona jest ona w całym Kościele. Matka Boża sama przypomniała o tym nabożeństwie podczas (1981-83) podczas objawień Matki Bożej Bolesnej trzem dziewczynkom w Kibeho w Rwandzie (w 2001 r. biskup diecezji Gikongoro, Augustina Misago objawienia te uznał za autentyczne; są to pierwsze Maryjne objawienia uznane przez Kościół w XXI wieku.
Według biskupa Jana Chrzciciela Gahamanyi, z diecezji Butare w Rwandzie, Najświętsza Panna zwróciła się do jednej z widzących z Kibeho: To o co was proszę, to pokuta. Chcę jedynie skruchy – powiedziała 31 maja 1982 roku. Jeżeli będziecie odmawiać Koronkę do Siedmiu Boleści, rozważając ją, otrzymacie moc, by naprawdę żałować. Dziś wielu ludzi w ogóle nie umie prosić o przebaczenie. Nadal krzyżują mego Syna. Dlatego chciałam was przestrzec. Proszę cię powiedz o tym całemu światu dodała kiedy indziej (13.08.1982).
Dziewica kocha tę Koronkę. Pragnie, aby została na nowo rozszerzona w Kościele. Prosi, by odmawiać tę Koronkę często, zwłaszcza we wtorki i piątki, rozważając każdą tajemnicę. 
Prośmy Ducha Świętego, by pobudził nasze serca do pobożnego i owocnego rozważania tajemnic siedmiu boleści Maryi.
Sposób odmawiania Koronki do Siedmiu Boleści 
(Na kanwie obrazów Siedmiu Boleści malowanych techniką Akryl/lLen autorstwa Ilony Koll-Korwell ofiarowanych w 2003 roku Sanktuarium w Oborach)
Znak Krzyża Świętego
P. Matko Bolesna, porusz serce moje. 
W. Abym w boleści umiał wniknąć Twoje.
Boleść pierwsza: Proroctwo Symeona
Starzec Symeona przepowiada Maryi, że duszę Jej przeszyje miecz. A stanie się to dlatego, że jej Synowi, będą się niektórzy sprzeciwiać. Owocem tajemnicy jest poddanie się woli Bożej, jak Maryja.
 Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
Boleść druga: Ucieczka do Egiptu
Na polecenie Anioła Józef wziął dziecię i Matkę jego i uszedł do Egiptu przed złością Heroda. Maryja w czasie tej tułaczki przeżyła wiele zmartwień. Owocem tajemnicy jest słuchanie głosu Bożego, jak Maryja.
 Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
Boleść trzecia: Szukanie Pana Jezusa, który pozostał w świątyni
Jezus zaginął w Jerozolimie, trzy dni Maryja wraz z Józefem bolejąc szukali Jezusa. Czy może być większa boleść dla Matki? Owocem tajemnicy jest tęsknota za Jezusem.
 Jezusa i Jej współcierpienia.
Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
Boleść czwarta: Spotkanie Pana Jezusa dźwigającego krzyż
Skazany na śmierć Jezus dźwiga krzyż na Golgotę. A oto w drodze spotyka się z Matką swoją. Rzewne musiało być to spotkanie. Owocem tajemnicy jest cierpliwe znoszenie krzyżów.
 Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
Boleść piąta: Śmierć Pana Jezusa na krzyżu
Obok krzyża Jezusowego stała Matka Jego. Mężnie współcierpiała z Synem dla zbawienia świata. Owocem tajemnicy jest panowanie nad złymi skłonnościami.
 Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
Boleść szósta: Złożenie martwego ciała Syna na kolana Matki
Zdjęte z krzyża: Ciało Jezusowe złożono w ramiona Maryi. Jezus przestał już cierpieć, a Ona jakby uzupełnia to, czego nie dostaje cierpieniom Jezusowym. Z największą czcią i wdzięcznością całuje Jego święte Rany i obmywa je swymi łzami. Owocem tajemnicy jest szczery żal za grzechy.
 Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
Boleść siódma: Złożenie Pana Jezusa do grobu
Umęczone Ciało Jezusowe złożono do grobu w obecności Matki Najświętszej. Żegnała je Maryja z bólem i z wielką wiarą, że Syn zmartwychwstanie. Owocem tajemnicy jest prośba o szczęśliwą śmierć.
 Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
Dla uczczenia łez wylanych przez Matkę Boża Bolesna:
3 x Zdrowaś Maryjo
Za dobrodziejów żywych i umarłych:
Witaj Królowo, Matko miłosierdzia
P. Niech pomoc Bożą zawsze nam wyprasza. 
W. Matka Chrystusa i Matka nasza.

Niedziela, 7 lutego 2021

V NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

Znalezione obrazy dla zapytania: jezus uzdrawia modlitwa

 

(Mk 1,29-39) 

Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem”. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

 

Znalezione obrazy dla zapytania: jezus uzdrawia modlitwa

 

Z komentarza św. Augustyna, biskupa, do Listu do Galatów

 

Zrozumiejmy łaskę Pana

 

Apostoł napisał List do Galatów, aby pouczyć, iż Boża łaska uczyniła ich wolnymi od Prawa. Kiedy bowiem Ewangelia została już im oznajmiona, pojawili się jacyś ludzie, z pochodzenia Żydzi, którzy wprawdzie nazywali się chrześcijanami, ale nie rozumieli jeszcze dobrodziejstwa łaski Ewangelii. Otóż ci ludzie pragnęli nadal podlegać Prawu, które Bóg nadał niegdyś sługom grzechu, nie zaś sprawiedliwości; ludziom grzesznym dał święte Prawo, aby ukazać ich grzechy, nie zaś aby je usunąć, ponieważ jedynie łaska wiary działająca przez miłość usuwa grzechy. Tak więc ludzie ci pragnęli dostępujących łaski Galatów poddać przepisom Prawa. Utrzymywali zatem, iż na nic zda się Ewangelia, jeżeli nie przyjmą obrzezania i nie poddadzą się pozostałym przepisom judaizmu. 

Z tego powodu Galaci zaczęli podejrzewać apostoła Pawła, który oznajmił im Ewangelię, iż zaniedbuje wskazania pozostałych Apostołów, zobowiązujące pogan do życia według zasad judaizmu. Wobec niebezpieczeństwa zgorszenia ustąpił święty Piotr i został wmieszany w udawanie, jakoby i on sam uważał, iż Ewangelia jest bezowocna, jeżeli nie spełnia się przepisów Prawa. Od tego udawania odwiódł go święty Paweł, jak to sam w omawianym liście stwierdza. To samo zresztą zagadnienie przedstawia List do Rzymian. Wydaje się jednak, że pomiędzy obydwoma listami zaistniało coś, co zakończyło niezgodę i uporządkowało spór pomiędzy chrześcijanami pochodzącymi z judaizmu a tymi, którzy przedtem byli poganami. 

W Liście do Galatów Apostoł pisze do tych, którzy zachwiali się pod wpływem autorytetu ludzi wywodzących się z judaizmu i nakłaniających do zachowania Prawa. Zaczęli im bowiem wierzyć, jakoby Paweł błędnie uczył przeciwstawiając się ich obrzezaniu. Toteż Apostoł rozpoczyna w ten sposób: „Nadziwić się nie mogę, że tak szybko chcecie przejść od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, do innej Ewangelii”. 

We wstępie zaznacza zatem krótko istotę sporu. Już w samym pozdrowieniu, nazywając się apostołem posłanym „nie przez ludzi ani za pośrednictwem człowieka”, co nie znajduje się w żadnym innym liście, dostatecznie ukazuje, iż ci, którzy rozgłaszali owe błędne nauki, nie pochodzą od Boga, lecz od ludzi. Wykazuje też, iż nie należy uważać go za mniejszego od innych Apostołów w tym, co dotyczy powagi świadectwa apostolskiego. Wie bowiem, że jest apostołem, posłanym nie od ludzi bądź za pośrednictwem człowieka, lecz od Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa.

 

Znalezione obrazy dla zapytania: jezus uzdrawia modlitwa

 

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

 

Na samym początku naszego rozważania nad historią Hioba warto zaznaczyć, że prorok Ezechiel włącza go do grona „najsprawiedliwszych pośród ludzi” – zaraz obok Daniela i Noego. Wobec powyższej wzmianki obraz cierpienia, z jakim spotykamy się w dzisiejszym czytaniu, wydaje się czymś niesprawiedliwym. Kiedy dla zwykłego robotnika noc oznacza chwilowy koniec trudu, to dla Hioba jest ona czymś na kształt niekończącego się koszmaru, odbierającego mu spokojny sen i siły witalne. To doświadczenie prowadzi go do przekonania, że życie, które prowadzi, podobne jest do służby wojskowej – trudnej i niewiele wartej zależności od innych. Z taką postawą związana jest utrata nadziei: Hiob wprawdzie wyznaje wiarę w możliwość okazania przez Boga miłosierdzia w doczesności, jednak nie sądzi, aby mogło to spotkać jego. Doskonale odzwierciedla to sformułowanie „nie będę oglądał dobra”. W Starym Testamencie dobro odnosi się bowiem zawsze do ziemskiego życia człowieka. Wpisane w obowiązki najemnika „bojowanie” (hbr. saba) w szerszym kontekście określało również służbę Lewitów w Namiocie Spotkania (Lb 4, 23). Może to nas prowadzić do wniosku, że przebywanie w bezpośredniej bliskości z Bogiem wiąże się niekiedy ze znoszeniem jakiegoś trudu pozbawionego nadziei.

 

 

Komentarz do psalmu

 

Niektórzy egzegeci uważają, że psalm 147 mógł zostać wyśpiewany przez Izraelitów, którzy znaleźli się w Judzie po zburzeniu Samarii w 721 r. przed Chrystusem. Autorstwo tego tekstu przypisuje się któremuś z proroków powygnaniowych: Zachariaszowi lub Aggeuszowi, którzy nawoływali do odbudowy Świątyni po powrocie z Babilonu. W kontekście dzisiejszej Liturgii Słowa, psalm ten jest odpowiedzią na ogrom cierpienia, z którym spotykamy się w pierwszym czytaniu: Bóg sam „leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany”.

Poza uzdrowieniem natrafiamy tu na jeszcze jedną ważną obietnicę Boga: „Pan buduje Jeruzalem, gromadzi rozproszonych z Izraela”. W Starym Testamencie owo „rozproszenie” stanowi zwykle konsekwencje niewierności wobec Boga (por. 2 Krl 17, 7-23), stąd Boża zapowiedź zgromadzenia rozproszonych jest w istocie zapowiedzią usunięcia wszelkiej niewierności. Warto w tym kontekście wspomnieć o zjawisku prozelityzmu, który zaczyna rozwijać się właśnie od chwili rozproszenia narodu wybranego. Wiara w Jahwe zatacza geograficznie coraz szersze kręgi pomimo tego, że Izrael okazał się niewierny. Ta zaskakująca zależność może napawać nadzieją, że nawet zło, z którym spotykamy się na co dzień, ma do spełnienia jakąś rolę w Bożym planie zbawienia, i że nigdy nie pozostaje ono poza Bożą kontrolą.

 

 

Komentarz do drugiego czytania

 

Dzisiejsze drugie czytanie wpisuje się w szerszy fragment Listu św. Pawła do Koryntian, który dotyczył wątpliwości związanych z możliwością spożywania ofiar składanych bożkom pogańskim i stanowi Pawłowy wykład o naturze prawdziwej wolności chrześcijańskiej.

Na początku omawianego fragmentu Apostoł Narodów wspomina, że głoszenie ewangelii nie jest dla niego powodem do „chluby”, przez co próbuje zwrócić uwagę adresatów Listu na coś zdecydowanie bardziej istotnego: kwestię właściwego realizowania powołania, którym obdarzony został przez Boga każdy człowiek. W świetle tej nauki świadczenie o Dobrej Nowinie jest dla Pawła obowiązkiem – oczywistością w odniesieniu do misji powierzonej mu przez Boga.

W dalszej części tekstu mowa jest o „niewoli”, której poddaje się Paweł (gr. kerdainein), a która występuje w jego pismach paralelnie do wyrażenia „zbawić”, co mogłoby wskazywać na to, że jedynie dobrowolne poddanie się niewoli dla sprawy zbawienia może przynieść człowiekowi prawdziwą wolność. Nie bez znaczenia pozostaje tu także skala przedsięwzięcia: Paweł staje się „niewolnikiem wszystkich, by tym liczniejsi byli ci, których pozyska”. W tym kontekście współczesna misyjność Kościoła może być postrzegana jako właściwe realizowanie Jego powołania „w wolności dzieci Bożych”.

 

 

Komentarz do Ewangelii

 

W tekście dzisiejszej ewangelii teściowa Piotra zostaje określona dosłownie jako (gr.) pyessousa, czyli płonąca. W momencie jej uzdrawiania Jezus nie wypowiada żadnej modlitwy, co wskazuje na to, że cudu dokonuje On bezpośrednio swoją mocą. W tradycji Kościoła scena ta interpretowana była na zasadzie pewnej dychotomii: tak jak woda gasi ogień, tak i Jezus (woda żywa) uzdrawia człowieka przez obmywający z grzechu chrzest.

Uzdrowiona z gorączki teściowa Piotra natychmiast rozpoczyna posługiwać Jezusowi i Jego uczniom, co stanowi znak wyniesienia jej do nowej godności, która podobna jest do godności anielskiej (istotą istnienia tych czystych duchów jest bowiem służba Bogu i człowiekowi).

Zakaz mówienia, którym w dalszej części perykopy Jezus obejmuje złego ducha może wskazywać na pragnienie, aby uczniowie poznawali Jego boską tożsamość raczej w doświadczeniu drogi, aniżeli na podstawie jednorazowych cudownych wydarzeń.

Komentarze zostały przygotowane przez Piotra Lipca kleryk IV roku WMSD

 

Znalezione obrazy dla zapytania: jezus uzdrawia modlitwa

 

 

Nowenna dla chorych i źle się mających – Spotkanie z Jezusem uzdrawia

Wprowadzenie

„Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale Ci, którzy się źle mają” (Mt 9,12). Te słowa Jezusa znajdują potwierdzenie w całym Jego życiu, a zwłaszcza wtedy, kiedy spotykał chorych i ich uzdrawiał. W Ewangelii spotkanie Jezusa z chorym zawsze kończy się uzdrowieniem. Czyż to nie napełnia nadzieją i radością? Chory poszukuje rozwiązań, podejmuje wiele trudu, by odzyskać zdrowie. Pragnie odzyskać to, co utracił. Jezus rozumie te pragnienia i odpowiada. Odpowiada? – zapyta chory. – Zawsze odpowiada? – pyta, szukając potwierdzenia. Tak, zawsze. Zawsze przyjdzie odpowiedź. Jezus zawsze uzdrawia każdego, kto do Niego przychodzi z wiarą. Nie zawsze jednak jest to takie uzdrowienie, jakiego w danym momencie chory oczekuje… Ale zawsze to, co ofiarowuje Jezus, jest dla nas najlepsze.

Dziewięć spotkań Jezusa z chorymi: Uzdrowienie trędowatego; Uzdrowienie teściowej Szymona Piotra; Uzdrowienie kobiety cierpiącej na krwotok; Uzdrowienie niewidomego pod Jerychem; Uzdrowienie głuchoniemego; Uzdrowienie niewidomego; Uzdrowienie chromego nad sadzawką; Uzdrowienie paralityka; Uzdrowienie człowieka z uschłą ręką.

Także dzisiaj Jezus przychodzi do źle się mających, aby ich uzdrawiać. Jezus nigdy nie przechodzi obojętnie. Czego Jezus oczekuje od chorego? Oczekuje tylko od niego ufności.

 

Znalezione obrazy dla zapytania: jezus uzdrawia modlitwa

 

KAŻDEGO DNIA NOWENNY

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo,

że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego,

kto się do Ciebie ucieka,

Twej pomocy wzywa,

Ciebie o przyczynę prosi.

Tą ufnością ożywiony,

do Ciebie, o Panno nad pannami

i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę,

przed Tobą jako grzesznik płaczący staję.

O Matko Słowa,

racz nie gardzić słowami moimi,

ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.

Amen.

 

SPOTKANIE PIERWSZE – pierwszy dzień nowenny

Uzdrowienie trędowatego

„Gdy przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty trądem. Gdy ujrzał Jezusa, upadł na twarz i prosił Go: «Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: «Chcę, bądź oczyszczony». I natychmiast trąd z niego ustąpił”.

(Łk 5,12-16)

Człowiek, którego chore ciało czyni kimś odrzuconym i poniżonym, dostrzega Jezusa, pada na twarz i prosi: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Jeśli chcesz – jaka pokora i otwartość na wolę Boga, która jest samą miłością. Umęczony prosi i ufa w najlepsze rozwiązanie, które da Chrystus. Słyszy „chcę” – i trąd ustępuje. Jezus zawsze chce mnie usłyszeć, usłyszeć to, czego pragnę. „Jeśli chcesz”… Czy jestem gotowy tak powiedzieć Jezusowi? Co jest moim trądem? Czego chcę się pozbyć? Mojego grzechu, który mnie niszczy? Lęku przed porażką? Nałogu? Negatywnych emocji, nad którymi nie umiem zapanować? Upokarzającej choroby mojej lub bliskich, która mnie ogranicza i wyłącza z życia?

Boże, nie potrafię trwać w trudzie. Z powodu „trądu”, którego tak wiele w mojej duszy i moim ciele, przychodzę do Ciebie. Proszę, byś mnie oczyścił. Pomóż mi zaufać, że działasz w mym życiu i mnie uzdrawiasz.

O łaskę wiary, że dajesz mi zawsze to, co najlepsze, proszę Cię, Panie. Amen.

Razem z Maryją módlmy się o łaskę uzdrowienia: Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo…

 

SPOTKANIE DRUGIE – drugi dzień nowenny

Uzdrowienie teściowej Szymona Piotra

„Zaraz po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł do niej i podniósł ją, ująwszy za rękę, tak iż gorączka ją opuściła. A ona im usługiwała”.

(Mk 1,29-31)

Zdrowi mówią Jezusowi o chorej leżącej w gorączce. Może z braku sił nie potrafiła wołać. Bliscy przyprowadzają Tego, który może ją uzdrowić. On dostrzega ją, podnosi za rękę, i choroba odchodzi. Kobieta milcząc, zaczyna służyć Jezusowi i tym, którzy Go przyprowadzili.

Leżę w „gorączce”. Dotyka mnie smutek, przygnębienie, ból, samotność – czy dostrzegam, że ktoś przyprowadza do mnie Jezusa? Boże, w doświadczeniu cierpienia często nie umiem prosić. Ktoś troszczy się o mnie. Otrzymuję tak wiele, mam kubek wody i talerz potrawy. Czy dostrzegam pomoc, dzięki której mija słabość?

O łaskę wdzięczności za tych, którzy przyprowadzają Ciebie do mojego domu, proszę Cię, Panie. Amen.

Razem z Maryją módlmy się o łaskę uzdrowienia: Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo…

 

SPOTKANIE TRZECIE – trzeci dzień nowenny

Uzdrowienie kobiety cierpiącej na krwotok

„Gdy Jezus tam szedł, tłumy napierały na Niego. A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi; całe swe mienie wydała na lekarzy, a żaden nie mógł jej uleczyć. Podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli Jego płaszcza, a natychmiast ustał jej upływ krwi. Lecz Jezus zapytał: «Kto się Mnie dotknął?» Wtedy kobieta widząc, że się nie ukryje, zbliżyła się drżąca i upadłszy przed Nim, opowiedziała wobec całego ludu, dlaczego się Go dotknęła i jak natychmiast została uleczona”.

(Łk 8,42b-48)

Kobieta dotyka Jezusa. Czyni to jakby ukradkiem. Wydała wszystko, co posiadała, by być wyleczona, ale nikt nie mógł jej pomóc. Jakby niegodna, a ufna, podchodzi z tyłu. Pytanie „Kto się mnie dotknął?” wypowiedziane przez Jezusa wydobywa ją z tłumu. Wiara, że tylko On może jej pomóc, sprawia, iż doświadcza cudu.

Od dawna szukam uzdrowienia. Gdzie szukam?

Boże, szukam w wielu miejscach i doświadczam rozczarowań, wydając majątek na odzyskanie zdrowia. Czy w niewłaściwych miejscach szukam? Cierpię, ale odkrywam,

że mogę Cię dotknąć. Jak to uczynić? Jakby ukradkiem, wędrując w procesji do Komunii

świętej, dotknąć i żyć napełnionym Twoją mocą.

O łaskę ufności, że dotykam Ciebie w Eucharystii i że w Tobie odnajduję wszystko, proszę Cię, Panie. Amen.

Razem z Maryją módlmy się o łaskę uzdrowienia: Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo…

 

SPOTKANIE CZWARTE – czwarty dzień nowenny

Uzdrowienie niewidomego pod Jerychem

„Kiedy zbliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał, że tłum nadciąga, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał. Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał go: «Co chcesz, abym ci uczynił?». Odpowiedział: «Panie, żebym przejrzał». Jezus mu odrzekł: «Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła»”.

(Łk 18,35-43)

Niewidomy, a zobaczył w Jezusie Zbawiciela. Wołał „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną”. Chcieli, aby zamilkł, „lecz on jeszcze głośniej wołał”. Był sam w swej ślepocie i swoim wołaniu. Natarczywie, wbrew innym, wołał o zmiłowanie, aż Jezus zatrzymał się i spełnił Jego prośbę. Wiara w Jezusa uzdrowiła niewidomego. Przejrzał i poszedł za Nim.

„Co chcesz, abym ci uczynił?”. To pytanie dzisiaj kieruje do mnie Jezus. Co Mu odpowiem?

Boże, wołam, bo żyć jak dotychczas nie chcę. Wołam, bo nic innego już nie potrafię. Panie, zatrzymaj się przy mnie. Pomóż odzyskać wzrok, bym w moim życiu widział Twoją miłość i nie zasłaniał przed nią mych oczu.

O łaskę wytrwania w wołaniu do Ciebie, nawet jeśli inni mnie do tego zniechęcają, proszę Cię, Panie. Amen.

Razem z Maryją módlmy się o łaskę uzdrowienia: Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo…

 

SPOTKANIE PIĄTE – piąty dzień nowenny

Uzdrowienie głuchoniemego

„Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: «Effatha», to znaczy: Otwórz się! Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić”.

(Mk 7,31-35)

Głuchoniemy nie mówił i nie słyszał. Nie słyszał także Jezusa. Być może nie wiedział, kim jest Jezus, który dotykał jego chorych miejsc. Jezus rzekł do głuchoniemego „Otwórz się”. I na Jego głos otworzyły się jego bezużyteczne dotąd uszy, a język rozwiązał się, by prawidłowo mówić. Spotkanie z Jezusem zmieniło jego życie.

Głuchoniemy otworzył się na nieznany mu do tamtej pory świat. Może i ja jestem głuchy na to, co inni do mnie mówią i dlatego nie mogę się z nimi porozumieć? Często nie potrafię też wypowiedzieć tego, co czuję, co myślę, czego chcę…

Boże, każde spotkanie z Tobą ma moc przekroczyć moje ograniczenia. Często nie wiem, kiedy i jak do mnie przychodzisz. Po owocach mogę odkryć, że spotkałem Ciebie.

O łaskę otwarcia na uzdrowienie, bym w wydarzeniach życia słyszał Twoje słowa: „Otwórz się”, proszę Cię, Panie. Amen.

Razem z Maryją módlmy się o łaskę uzdrowienia: Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo…

 

SPOTKANIE SZÓSTE – szósty dzień nowenny

Uzdrowienie niewidomego

„Przyprowadzili Mu niewidomego i prosili, żeby się go dotknął. On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał: «Czy widzisz co?» A gdy przejrzał, powiedział: «Widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich niby drzewa». Potem znowu położył ręce na jego oczy. I [tamten] przejrzał zupełnie, i został uzdrowiony”.

(Mk 8,22-26)

Przyprowadzili Mu niewidomego, a On ujął go za rękę. Dotknął oczu i zapytał „Czy widzisz?”. Szczerze wyznał, że nie widzi wszystkiego. Nie do końca został uzdrowiony, a przecież Jezus mógł przywrócić wzrok jednym dotknięciem. Dlaczego tego nie uczynił? On zna możliwości ludzkich oczu. Wie, że w drodze powracania do zdrowia człowiek potrzebuje czasu, potrzebuje dłuższej bliskości z Jezusem, by widzieć jasno i wyraźnie. Czy chcę być uzdrowiony ze swojej ślepoty? Czy zdaję się na prowadzenie Jezusa ku uzdrowieniu?

Boże, dostrzeżenie prawdziwego obrazu o mnie samym i otaczającej mnie rzeczywistości może mnie przerosnąć. Delikatnie dotykasz mych oczu. Pragniesz, bym w dialogu z Tobą był prawdziwy i szczęśliwy, bym dostrzegł coś, czego nie widziałem, a wtedy będę szczęśliwy.

O łaskę wdzięczności za doświadczenia, dzięki którym zmienia się moje życie, proszę Cię, Panie. Amen.

Razem z Maryją módlmy się o łaskę uzdrowienia: Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo…

 

SPOTKANIE SIÓDME – siódmy dzień nowenny

Uzdrowienie chromego nad sadzawką

„W Jerozolimie zaś znajduje się sadzawka Owcza, nazwana Betesda. (…) Anioł zstępował w stosownym czasie i poruszał wodę. A kto pierwszy wchodził po poruszeniu się wody, doznawał uzdrowienia. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat trzydziestu ośmiu cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już długi czas, rzekł do niego: «Czy chcesz stać się zdrowym?» Odpowiedział Mu chory: «Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja sam już dochodzę, inny wchodzi przede mną». Rzekł do niego Jezus: «Wstań, weź swoje łoże i chodź!». Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje łoże i chodził”.

(J 5,1-15)

Sadzawka Betesda, wokół mnóstwo chorych… Pewien chromy pragnął być zdrowy, chciał wejść do poruszonej w sadzawce wody jako pierwszy, bo tylko wtedy mógł zostać uzdrowiony. Wiedział, gdzie jest miejsce uzdrowień. Czynił, co mógł, aby tam dotrzeć, ale nie był w stanie tego uczynić. Doświadczał jakby porażki w drodze do uzdrowienia. Otwarty na działanie łaski, nawet nie wiedząc o tym, słuchał słów Jezusa. Został uzdrowiony przez Niego przed wejściem do sadzawki w sposób nieoczekiwany.

Czy pragnę być uzdrowiony? Czy chcę spotkać się z Jezusem w doświadczeniu moich porażek?

Panie, Ty widzisz, że czynię wszystko co mogę, więcej już nie potrafię. Nie ma kto mi pomóc. Jestem bezradny. Dziękuję Ci, Boże, że dostrzegasz moje cierpienie i pragnienia. Proszę Cię, pochyl się nade mną w moim zmaganiu.

O łaskę uzdrowienia sytuacji, w której jestem i której nie potrafię zmienić, proszę Cię, Panie. Amen.

Razem z Maryją módlmy się o łaskę uzdrowienia: Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo…

 

SPOTKANIE ÓSME – Uzdrowienie paralityka

„Wtem jacyś ludzie, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed Nim. Nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób go przynieść, wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa. On, widząc ich wiarę, rzekł: «Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy». (…) «Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu!». I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich; wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: «Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj»”.

(Łk 5,17-26)

Sparaliżowany nie był w stanie dotrzeć do Jezusa. Chory grzesznik leży na łożu. Inni uczynili wszystko, by znalazł się przed Jezusem. Wierzyli w Jego moc. Jezus, zadziwiony ich wiarą, odpuszcza paralitykowi grzechy. Na słowa Jezusa [ten] wstaje. Bierze swoje łoże i wraca do domu. Milczący i bierny świadek wydarzenia, który doświadczając przebaczenia, jest zdolny, by chodzić i wielbić Boga. „Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich i wielbili Boga”.

Czy chcę dostrzec, jaki grzech czyni mnie sparaliżowanym, że nie mogę poruszać się samodzielnie? Czy chcę, aby Jezus uwolnił mnie od mojego grzechu? Czy dostrzegam wokół siebie osoby chore i przyprowadzam je do Ciebie?

Panie, odpuszczenie przez Ciebie grzechów zmienia życie każdego człowieka. Każdy może zostawić swoje łoże i chodzić, czerpiąc siłę z przebaczenia, odnaleźć radość w wielbieniu Ciebie. Panie, pragnę, abyś uwolnił mnie od grzechów, co uzdolni mnie do radosnego oddania mego życia dla Ciebie i bliźnich.

O spotkanie ludzi, którzy swą wiarą przyniosą mnie do Ciebie, proszę Cię, Panie. Amen.

Razem z Maryją módlmy się o łaskę uzdrowienia: Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo…

 

SPOTKANIE DZIEWIĄTE – Uzdrowienie człowieka z uschłą ręką

„Idąc stamtąd, wszedł do ich synagogi. A [był tam] człowiek, który miał uschłą rękę. Zapytali Go, by móc Go oskarżyć: «Czy wolno uzdrawiać w szabat?» Lecz On im odpowiedział: «Kto z was, jeśli ma jedną owcę i jeżeli mu ta w dół wpadnie w szabat, nie chwyci i nie wyciągnie jej? O ileż ważniejszy jest człowiek niż owca! ». Wtedy rzekł do owego człowieka: «Wyciągnij rękę!». Wyciągnął, i stała się znów tak zdrowa jak druga”.

(Mt 12,9-14)

Jezus spotyka się w synagodze z faryzeuszami, chce być pośród nich. Jest tam też człowiek z uschłą ręką. Ten milczy, ale musi wyciągnąć rękę, odsłonić chore miejsce przed Jezusem i innymi. Na pewno chce żyć jako zdrowy. Jezus, wypowiadając „Wyciągnij rękę”, mówi – ty jesteś najważniejszy. Jezus zawsze dostrzega chorego i jego biedę. Ktoś, kto cierpi, jest zawsze dla Niego najważniejszy.

Co we mnie usycha? Co oczekuje na dotknięcie Jezusa? Czy zdecyduję się odsłonić to, co we mnie chore, czego mogę się wstydzić?

Boże, w moim cierpieniu zawsze gotów jesteś zająć się mną. Zawsze chcesz działać w mym życiu, wydobywać mnie i przywracać zdrowie temu, co we mnie uschło.

O łaskę wdzięczności za sytuacje, które ujawniają chore we mnie miejsca, które Ty chcesz uzdrowić, proszę Cię, Panie. Amen.

Razem z Maryją módlmy się o łaskę uzdrowienia: Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo…

 

DIABEŁ TKWI W POKUSACH

Co Franek za papież – najwyższa władza, że daje się kusić i oszukiwać. Taki starzec a  nie nauczył się jeszcze jak odróżnić Pana Boga od lucyfera? Gdyby chciał być pobożny i wierny Bogu Wszechmogącemu to by uznał Boga Zbawiciela KRÓLEM KAŻDEGO NARODU i Bóg Władca by nie pozwolił nikogo oszukiwać, bo Bóg jest Miłością –  czy on nie wie o tym? Niech odejdzie, bo sobie nie radzi – jest za stary. Bóg – KRÓL zamieni serca wszystkich grzeszników i na świecie zapanuje POKÓJ i SZACUNEK do wszystkiego. mk.

 

DIABEL TKWI W POKUSACH

Wtorek, 20 października 2020

ŚW. JANA KANTEGO, PREZBITERA

Uczony święty | Niedziela.pl

 

Z pisma papieża Klemensa XIII

Tylko Bóg był w jego sercu i na jego ustach

 

Nikt nie zaprzeczy, że Jan Kanty, który w Akademii Krakowskiej przekazywał wiedzę zaczerpniętą z najczystszego źródła, jest godny zaliczenia do wybranego grona znamienitych mężów, wyróżniających się wiedzą i świętością. Postępowali oni tak, jak nauczali, i stawali w obronie prawdziwej wiary przeciwko tym, którzy ją zwalczali. W tych czasach, gdy w sąsiednich krajach panowały błędy i odszczepieństwo, on nawoływał do zachowania chrześcijańskiej postawy i obyczajów, a to, co głosił z ambony i wyjaśniał wiernym, potwierdzał swoją pokorą, czystym życiem, miłosierdziem, umartwieniem i wielu innymi cnotami, cechującymi prawdziwego kapłana i niestrudzonego pracownika. 
Jan Kanty stał się więc chlubą i ozdobą wykładowców tejże Akademii; zostawił też przepiękny przykład przyszłym pokoleniom, by się ze wszystkich sił starały naśladować ten wzór doskonałego mistrza i przykładały wiernie do nauczania wiedzy świętych oraz innych umiejętności tylko na chwałę i uwielbienie Boga. 
Z pobożnością, z którą się odnosił do spraw Bożych, łączył on pokorę. Chociaż przewyższał wszystkich swoją wiedzą, miał się jednak za nic i nigdy się nie wywyższał ponad innych. Co więcej, pragnął być wzgardzonym i niepoważanym, a tych, którzy go obmawiali i byli mu nieprzychylni, znosił z pogodą ducha. 
Tej pokorze towarzyszyła rzadko spotykana dziecięca prostota. W jego słowach i postępowaniu nie było fałszu ani obłudy: co myślał, to i mówił. A gdy spostrzegł, że jego słowa, choć słuszne, wzbudzały niekiedy niezadowolenie, wtedy przed przystąpieniem do ołtarza usilnie prosił o wybaczenie, choć winy nie było po jego stronie. Codziennie po ukończeniu swoich zajęć udawał się z Akademii prosto do kościoła, gdzie się długo modlił i adorował Chrystusa utajonego w Najświętszym Sakramencie. Tak więc zawsze Boga tylko miał w sercu i na ustach.

Święty Jan Kanty

Jan urodził się 24 czerwca 1390 r. w Kętach (ok. 30 km od Oświęcimia). Do naszych czasów przetrwało ok. 60 dokumentów z jego autografem, stąd wiemy, że podpisywał się najczęściej po łacinie jako Jan z Kęt (Johannes de Kanti, Johannes de Kanty, Johannes Kanti i Joannes Canthy). Po ukończeniu szkoły w Kętach, która musiała stać na wysokim poziomie, zapisał się w 1413 r. na Uniwersytet Jagielloński (miał wówczas już 23 lata). Studia przebiegały pomyślnie, o czym świadczą daty osiąganych stopni naukowych. Najpierw studiował nauki wyzwolone na wydziale artium, gdzie głównym wykładanym przedmiotem była filozofia Arystotelesa. Tu uzyskał w 1415 roku stopień bakałarza, a trzy lata później w styczniu 1418 roku został magistrem filozofii. Objął wówczas funkcję wykładowcy. Stanowisko to było wówczas bezpłatne. Dlatego na swoje utrzymanie Jan zarabiał prywatnymi lekcjami i pomocą duszpasterską jako kapłan (nie znamy dokładnej daty ani miejsca święceń kapłańskich, ale musiało to być między 1418 a 1421 rokiem).
W 1421 r. na prośbę bożogrobców z Miechowa Akademia Krakowska wysłała Jana Kantego w charakterze kierownika do tamtejszej szkoły klasztornej. Spędził tam osiem lat (1421-1429). Zadaniem szkoły było przede wszystkim kształcenie kleryków zakonnych. Wolny czas Jan spędzał na przepisywaniu rękopisów, które były mu potrzebne do wykładów. Wśród zachowanych kopii są pisma Ojców Kościoła, św. Augustyna, św. Tomasza, a także Arystotelesa. W Miechowie Jan Kanty pełnił równocześnie obowiązki kaznodziei przy kościele klasztornym. Musiał również interesować się w pewnej mierze muzyką, gdyż odnaleziono drobne fragmenty zapisów pieśni dwugłosowych, skreślonych jego ręką.
W roku 1429 zwolniło się miejsce w jednym z kolegiów Akademii Krakowskiej. Przyjaciele natychmiast zawiadomili o tym Jana i sprowadzili go do Krakowa. Kolegium dawało pewną stabilizację – zapewniało bowiem utrzymanie i mieszkanie. Profesorowie w kolegiach mieszkali razem i wiedli życie na wzór zakonny. W początkach Uniwersytetu tych kolegiów było niewiele i były bardzo małe. Dlatego niełatwo było w nich o miejsce.
Gdy tylko Jan wrócił do Krakowa, objął wykłady na wydziale filozoficznym. Równocześnie jednak zaczął studiować teologię (miał wówczas już ok. 40 lat). Jednocześnie jako profesor wykładał traktaty, które przypadły mu – ówczesnym zwyczajem – przez losowanie. Z nielicznych zapisków wiemy, że komentował logikę, potem fizykę i ekonomię Arystotelesa. Na tym wydziale piastował także urząd dziekański w półroczach zimowych: 1432/1433, 1437/1438 oraz w półroczu letnim 1438. Od roku 1434 sprawował także urząd rektora Kolegium Większego.
W roku 1439 zdobył tytuł bakałarza z teologii. Pod kierunkiem swojego mistrza studiował Pismo święte, potem cztery księgi Piotra Lombarda, wreszcie teologię ścisłą. Co pewien czas trzeba było zdawać egzaminy, brać udział w dysputach, mówić kazania i prowadzić ćwiczenia. Ponieważ Jan był równocześnie profesorem filozofii, dziekanem i rektorem Kolegium Większego, nie dziw, że jego studia teologiczne wydłużyły się aż do 13 lat. Dopiero w roku 1443 uzyskał tytuł magistra teologii, który był wówczas jednoznaczny z doktoratem.
W roku 1439 został kanonikiem i kantorem kapituły św. Floriana w Krakowie oraz proboszczem w Olkuszu. Nie był jednak w stanie pogodzić obowiązków duszpasterskich i uniwersyteckich. Po kilku miesiącach zrzekł się probostwa w Olkuszu. Hagiografowie zgodnie podkreślają, że beż żalu zrezygnował ze sporych dochodów. Fakt, że został wybrany na kantora, świadczy, że musiał znać się na muzyce. Urząd ten nakładał bowiem obowiązek opieki nad muzyką i śpiewem liturgicznym.
Po uzyskaniu stopnia magistra (mistrza) teologii w roku 1443 Jan Kanty poświęcił się do końca życia wykładom z tej dziedziny. Pośród tych rozlicznych zajęć Jan znajdował jeszcze czas na przepisywanie manuskryptów. Jego rękopisy liczą łącznie ponad 18 000 stron. Biblioteka Jagiellońska przechowuje je w 15 grubych tomach. Część z nich znajduje się w Bibliotece Watykańskiej. Własnoręcznie przepisał 26 kodeksów. Zapewne sprzedawał je nie tyle na swoje utrzymanie, gdyż miał je wystarczające, ile raczej na dzieła miłosierdzia i na pielgrzymki. Jest rzeczą pewną, że w roku 1450 udał się do Rzymu, aby uczestniczyć w roku świętym i uzyskać odpust jubileuszowy. Prawdopodobnie do Rzymu pielgrzymował więcej razy, aby w ten sposób okazać swoje przywiązanie do Kościoła i uzyskać odpusty. Dyskusyjna jest natomiast pielgrzymka do Ziemi Świętej, o której piszą niektórzy biografowie. Niewykluczone, że Jan Kanty pielgrzymował nie do grobu świętego, ale do jego kopii w miechowskim kościele bożogrobców.
Był człowiekiem żywej wiary i głębokiej pobożności. Słynął z wielkiego miłosierdzia. Nie mogąc zaradzić nędzy, wyzbył się nawet własnego odzienia i obuwia. Wielokrotne dzielił się posiłkiem z biednymi. Legenda mówi, że zdarzało się, iż wiktuały dane potrzebującemu bliźniemu w cudowny sposób odnawiały się na talerzu Jana. Będąc rektorem Akademii, zapoczątkował tradycję odkładania ze stołu profesorów części pożywienia codziennie dla jednego biednego. Dbał także o ubogich studentów, których wspomagał z własnych, skromnych zasobów. Przez całe życie nie zaniechał działalności duszpasterskiej. Wiemy, że krzewił kult eucharystyczny i zachęcał do częstego przyjmowania Komunii świętej, a wiele czasu poświęcał pracy w konfesjonale.
Pomimo bardzo pracowitego i pokutnego życia, jakie Jan prowadził, dożył 83 lat. Zmarł w Krakowie 24 grudnia 1473 r. Istniało tak powszechne przekonanie o jego świętości, że od razu pochowano go w kościele św. Anny pod amboną. W 1621 r. synod biskupów w Piotrkowie wniósł prośbę do Stolicy Apostolskiej o rozpoczęcie procesu kanonicznego. Prace przygotowawcze rozpoczęto w roku 1628. W roku 1625 napisano życiorys Jana. Dla kanonizacji przygotowano jeszcze jeden żywot, według schematu przysłanego kwestionariusza. Beatyfikacja nastąpiła 27 września 1680 r. Dokonał jej papież bł. Innocenty XI. Kanonizacji – łącznie ze św. Józefem Kalasantym – dokonał Klemens XIII 16 lipca 1767 r.
Kult św. Jana Kantego jest do dnia dzisiejszego żywy. Jest on bowiem czczony przede wszystkim jako patron uczącej się i studiującej młodzieży. Poświęcił jej przecież prawie całe swoje życie, aż 55 lat profesury. Jest także patronem Polski, archidiecezji krakowskiej i Krakowa; profesorów, szkół katolickich i „Caritasu”.W ikonografii św. Jan przedstawiany jest w todze profesorskiej. Często w ręku ma krzyż. Bywa ukazywany w otoczeniu studentów lub ubogich. Jego atrybutami są: scalony dzbanek, obuwie, które daje ubogiemu, pieniądze wręczane zbójcom, różaniec.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy za przykładem świętego Jana Kantego, kapłana, doskonalili się w umiejętności świętych, † i okazując miłosierdzie wszystkim ludziom, * otrzymali od Ciebie przebaczenie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

BÓG – RODZINA – OJCZYZNA

 

Jan Z. Potocki złożył petycje u władz
okupacyjnych Polski w obronie Narodu Polskiego – wywiad
https://www.youtube.com/watch?v=iyXsLtBqnQM

Jan Z.Potocki Manifestacja, Złożenie Pism w
Pałacu Prezydenckim i KPRM – Cała Relacja
https://www.youtube.com/watch?v=FEHHVOD0atE

 

                Bóg Honor Ojczyzna – zapraszamy na odsÅ‚oniÄ™cie Pomnika PamiÄ™ci ObroÅ„ców SuwerennoÅ›ci i NiepodlegÅ‚oÅ›ci RP - MrÄ…gowo - Miasto Ludzi Aktywnych - Oficjalna strona miasta MrÄ…gowa

 
                                      

Panie Jezu, czy akceptujesz Jana Potockiego jako Prezydenta Polski i czy rzeczywiście on jest pokrzywdzony przez obecny Rząd w Polsce? 

    PAN JEZUS

       „Ten człowiek jest właściwym Prezydentem Polski i powinien być na stanowisku Prezydenta. Niestety w Polsce przed i po wojnie to kłamstwo, ohyda i zdrada Narodu Polskiego przez uzurpowaną władzę polityczną.

Niestety władza religijna nie pomogła Janowi Potockiemu, a powinna, gdyż  biskupi sprzymierzyli się z atakującymi Polskę – waszą Ojczyznę. Te wszystkie wydarzenia następowały niezgodnie z Wolą Moją. Prosiła Moja wybrana Faustyna, to ci pyszni biskupi prześladowali ją zamiast zapytać Mnie – Przełożonego. Przecież żyję i Jestem na Ziemi, aby pomagać ludziom, ale niestety duchowni okazali się faryzeuszami. Do tej pory zachowanie biskupów  i kardynałów jest podobne i wrogie w stosunku do Mnie – Boga i do was ludzi wiernych Mnie Bogu. Gdyby prosili Ducha Świętego o natchnienia oraz Faustynę, to Polska otrzymałaby dużo Łask Moich, ale ci pyszni i wyrafinowani biskupi i kardynałowie mścili się na niej i na was, bo przez Faustynę bym pomógł Polsce i nawet nie byłoby wojny, lub w mniejszej skali. Oczywiście, ci pyszni duchowni już mają zapłatę Moją za nieposłuszeństwo Bogu. Ja nie umiem zrozumieć – prawe 2000 lat przychdzę z Nieba, przypominam, chcę pomagać, a ci niby Moi Apostołowie, którymi powinni być – nienawidzą Mnie. Bo gdyby mógł być prezydentem Jan Potocki, to w Episkopacie byliby katolicy   i żyliby z Bogiem w przyjaźni. Tak działa pycha, nieposłuszeństwo Bogu i samouwielbianie – niezgoda więc jest i nieszczęscia. 

    Ponieważ Jan Potocki był bardzo pomijany gdy były zorganizowane Wybory na prezydenta w Polsce, to Bóg Ojciec wytypował na prezydenta Polski Grzegorza Brauna, lecz niestety wasze głosy w dalszym ciągu są posyłane lucyferowi i jego błaznom i tak macie jak sobie wybraliście ku niezadowoleniu  Mojemu i ku waszemu zniewoleniu i Państwa waszego. Jezus Przyjaciel”. 

                                     —————————–— 

  Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie w Kościele – 26.09.20 r. 

 

Gdyby cały Episkopat przestrzegał i wypełniał Przykazania Boże i Dwa Przykazania Miłości to biskupi i kardynałowie by kochali swego Zbawiciela i czym prędzej sami obdarzyliby Go najpiękniejszymi Tytułami i uznaliby Boga naszym Panem i KRÓLEM POLSKI a zapanowałby POKÓJ w POLSCE i na Świecie. Wobec tego nie są Polakami ani katolikami. To jest straszne, żeby Bóg prosił grzeszników a oni Cudownego Przyjaciela nie słuchają. Wybierają wojny, kary Boże i piekło wieczne dla siebie.

   TO JEST STRASZNE, ŻEBY MIŁOSIERDZIE BOŻE CZEKAŁO AŻ 50 LAT NA UZNANIE.

Wtorek, 15 września 2020

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY BOLESNEJ

EWANGELIA  (J 19,25-27)
 
Maryja pod krzyżem Jezusa
 
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
 
Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

15 września – Najświętszej Maryi Panny Bolesnej | Parafia Zwiastowania Pańskiego |

 
Kazanie św. Bernarda, opata

Pod krzyżem stała Matka

O męczeństwie Dziewicy Maryi mówi zarówno proroctwo Symeona, jak też samo opowiadanie o męce Pana. „Oto Ten – powiedział o Dziecięciu starzec Symeon – przeznaczony jest na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę – zwrócił się do Maryi – przeniknie miecz”. 
O Święta Matko! Miecz naprawdę przeniknął Twoją duszę. Bo zresztą jedynie przenikając duszę Matki, mógł dosięgnąć ciała Syna. Kiedy więc Twój Jezus – wszystkich oczywiście, ale szczególnie Twój – oddał ducha, sroga włócznia nie dotknęła Jego duszy. Umarłemu, któremu nie mogła już zaszkodzić niemiłosierna włócznia, otworzyła bok, Tobie zaś przeszyła serce. Jego duszy tam już nie było, ale Twoja nie mogła się stamtąd oderwać. Straszny ból przeszył Twoją duszę, toteż zupełnie słusznie nazywamy Cię więcej niż Męczennicą, ponieważ ból współcierpienia przewyższa udrękę ciała. 
Czyż bowiem nie były dla Ciebie czymś więcej niż miecz owe słowa, rzeczywiście przeszywające duszę i przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha: „Niewiasto, oto syn Twój”. Cóż za niezwykła wymiana! W miejsce Jezusa dany Ci jest Jan, sługa zamiast Pana, uczeń zamiast Nauczyciela, syn Zebedeusza zamiast Syna Bożego; zwykły człowiek zamiast prawdziwego Boga. Twej niezrównanie czułej duszy jak mogły nie przeszyć słowa, których samo tylko przypomnienie kruszy zupełnie nasze serca, choć są z kamienia i żelaza. 
Nie dziwmy się, bracia, kiedy się mówi, że Maryja stała się męczennicą w duchu. Dziwić się może ten, kto nie pamięta, że Paweł pośród najcięższych grzechów pogan wymienia brak wrażliwości. Dalekie to było od serca Maryi, dalekie niech będzie od Jej sług. 
Ktoś jednak może powiedzieć: „Czyż nie wiedziała wcześniej, że Jezus umrze?” Niewątpliwie. „Czyż nie ufała, że wkrótce zmartwychwstanie?” Zapewne. „I pomimo to cierpiała widząc Ukrzyżowanego?” Bardzo. A zresztą kimże jesteś, jakże rozumujesz, skoro trudniej ci przyjąć współcierpienie Maryi niż cierpienie Syna Maryi? On mógł umrzeć w ciele, Ona zaś nie mogła współcierpieć w duchu? W Chrystusie sprawiła to miłość, ponad którą większej nie miał nikt. W Maryi – miłość, z którą żadna inna, poza Chrystusową, nie może się równać.
„Oto Ten przeznaczony jest na upadek… A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu” (Łk 2, 34a. 35).

Maryja siedmiokrotnie przebita mieczem boleściTymi słowami prorok Symeon, podczas ofiarowania Jezusa w świątyni, zapowiedział Maryi cierpienie. Maryja, jako najpokorniejsza i najwierniejsza Służebnica Pańska, miała szczególny udział w dziele zbawczym Chrystusa, wiodącym przez krzyż.

Przez wiele stuleci Kościół obchodził dwa święta dla uczczenia cierpień Najświętszej Maryi Panny: w piątek przed Niedzielą Palmową – Matki Bożej Bolesnej oraz 15 września – Siedmiu Boleści Maryi. Pierwsze święto wprowadzono najpierw w Niemczech w roku 1423 w diecezji kolońskiej i nazywano je „Współcierpienie Maryi dla zadośćuczynienia za gwałty, jakich dokonywali na kościołach katolickich husyci”. Początkowo obchodzono je w piątek po trzeciej niedzieli wielkanocnej. W roku 1727 papież Benedykt XIII rozszerzył je na cały Kościół i przeniósł na piątek przed Niedzielą Palmową.
Drugie święto ma nieco inny charakter. Czci Maryję jako Matkę Bożą Bolesną i Królową Męczenników nie tyle w aspekcie chrystologicznym, co historycznym, przypominając ważniejsze etapy i sceny dramatu Maryi i Jej cierpień. Święto to jako pierwsi zaczęli wprowadzać serwici. Od roku 1667 zaczęło się ono rozszerzać na niektóre diecezje. Pius VII w roku 1814 rozszerzył je na cały Kościół, a dzień święta wyznaczył na trzecią niedzielę września. Papież św. Pius X ustalił je na 15 września. W Polsce oba święta rychło się przyjęły. Już stary mszał krakowski z 1484 r. zawiera Mszę De tribulatione Beatae Virginis oraz drugą: De quinque doloribus B. M. Virginis. Również mszały wrocławski z 1512 roku i poznański z 1555 zawierają te Msze.
Oba święta są paralelne do świąt Męki Pańskiej, są w pewnym stopniu ich odpowiednikiem. Pierwsze bowiem święto łączy się bezpośrednio z Wielkim Tygodniem, drugie zaś z uroczystością Podwyższenia Krzyża świętego. Ostatnia zmiana kalendarza kościelnego zniosła pierwsze święto, obchodzone przed Niedzielą Palmową.

Od XIV w. często pojawiał się motyw siedmiu boleści Maryi. Są nimi:
1. Proroctwo Symeona (Łk 2, 34-35)
2. Ucieczka do Egiptu (Mt 2, 13-14)
3. Zgubienie Jezusa (Łk 2, 43-45)
4. Spotkanie z Jezusem na Drodze Krzyżowej (Ewangelie o nim nie wspominają)
5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa (Mt 27, 32-50; Mk 15, 20b-37; Łk 23, 26-46; J 19, 17-30)
6. Zdjęcie Jezusa z krzyża (Mk 15, 42-47; Łk 23, 50-54; J 19, 38-42)
7. Złożenie Jezusa do grobu (Mt 27, 57-61; Mk 15, 42-47; Łk 23, 50-54; J 19, 38-42)

Maryja BolesnaJest rzeczą niezaprzeczalną, że Maryja wiele wycierpiała jako Matka Zbawiciela. Nie wiemy, czy dokładnie wiedziała, co czeka Jej Syna. Niektórzy pisarze kościelni uważają to za rzecz oczywistą. Ich zdaniem, skoro Maryja została obdarzona szczególniejszym światłem Ducha Świętego odnośnie do rozumienia ksiąg świętych, gdzie w wielu miejscach i nieraz bardzo szczegółowo jest zapowiedziana męka i śmierć Zbawiciela świata, to również wiedziała o przyszłych cierpieniach Syna. Inni pisarze, powołując się na miejsca, gdzie kilka razy jest podkreślone, że Maryja nie rozumiała wszystkiego, co się działo, są przekonani, że Maryja nie była wtajemniczona we wszystkie szczegóły życia i śmierci Jej Syna.
Maryja nie była tylko biernym świadkiem cierpień Pana Jezusa, ale miała w nich najpełniejszy udział. Jest nie do pomyślenia nawet na płaszczyźnie samej natury, aby matka nie doznawała cierpień na widok umierającego syna. Maryja cierpiała jak nikt na ziemi z ludzi. Zdawała sobie bowiem sprawę z tego, że Jej Syn jest Zbawicielem rodzaju ludzkiego.

Wśród świętych, którzy wyróżniali się szczególniejszym nabożeństwem do Matki Bożej Bolesnej, należy wymienić siedmiu założycieli zakonu serwitów (w. XIII), św. Bernardyna ze Sieny (+ 1444), bł. Władysława z Gielniowa (+ 1505), św. Pawła od Krzyża, założyciela pasjonistów (+ 1775) i św. Gabriela Perdolente, który sobie obrał imię zakonne Gabriel od Boleści Maryi (+ 1860).

Ikonografia chrześcijańska zwykła przedstawiać Matkę Bożą Bolesną w trojaki sposób: najdawniejsze wizerunki pokazują Maryję pod krzyżem Chrystusa, nieco późniejsze (od XIV w.) w formie Piety, czyli jako rzeźbę lub obraz Maryi z Jezusem złożonym po śmierci na Jej kolanach. W tym czasie pojawiają się obrazy i figury Maryi z mieczem, który przebija jej pierś lub serce. Potem pojawia się więcej mieczy – do siedmiu włącznie. Znany jest także średniowieczny hymn Stabat Mater, opiewający boleści Maryi. Wątek współcierpienia Maryi w dziele odkupienia znajduje swoje odzwierciedlenie także w znanym polskim nabożeństwie wielkopostnym (Gorzkie Żale).

Przez wspomnienie Maryi Bolesnej uświadamiamy sobie cierpienia, jakie były udziałem Matki Bożej, która – jak nikt inny – była zjednoczona z Chrystusem, również w Jego męce, cierpieniu i śmierci.

Czytaj dalej

                                             PADRE JAREK » Oficjalna strona ks. JarosÅ‚awa » ÅšwiÄ™ta Maria ...

Homilia św. Grzegorza Wielkiego, papieża


Gorąco pragnęła Chrystusa

 

Przyszedłszy do grobu Maria Magdalena nie znalazła ciała Pana. Pomyślała więc, iż zostało zabrane, i doniosła o tym uczniom. Ci przyszli, zobaczyli i przekonali się, że tak właśnie jest, jak im powiedziała niewiasta. Ewangelia mówi o nich dalej: „Uczniowie zatem powrócili znowu do siebie”; i dodaje: „Maria natomiast stała przed grobem płacząc”. 
Z tego widać, jak wielką miłością pałało serce Marii, skoro nawet po odejściu uczniów nie odstąpiła od grobu Pana. W dalszym ciągu szukała Tego, którego nie znalazła. Płakała szukając i ogarnięta żarem miłości gorąco tęskniła za Tym, o którym sądziła, iż został zabrany. I stało się, że tylko ta zobaczyła wówczas Jezusa, która pozostała, aby szukać. Dopełnieniem bowiem czynu dobrego jest wytrwałość, według słów Prawdy: „Kto wytrwa do końca, będzie zbawiony”. 
Szukała i nie znalazła. Szukała dalej wytrwale i znalazła; tęsknota rosła w miarę upływu czasu, kiedy zaś stała się wielką, osiągnęła cel swoich pragnień. Święta bowiem tęsknota rośnie, gdy nie znajduje przedmiotu swych pragnień. Gdy zaś czekanie usuwa tęsknotę, oznacza to, iż nie była to prawdziwa tęsknota. Taką właśnie prawdziwą tęsknotę przeżywał każdy, kto zdobył prawdę. Dlatego Dawid powiada: „Dusza moja pragnie Boga żywego, kiedyż przyjdę i ujrzę Boże oblicze”. Natomiast Kościół w Pieśni nad pieśniami woła: „Zraniona jestem miłością”. Zaś nieco dalej: „Omdlewa moja dusza”. 
„Niewiasto, czemu płaczesz! Kogo szukasz?” Zostaje zapytana o przyczynę bólu, aby tym bardziej wzrosła jej tęsknota, aby wymieniając imię poszukiwanego, tym większą zapłonęła ku Niemu miłością. 
Mówi jej Jezus: „Mario”. Kiedy zawołał: „Niewiasto”, nie został rozpoznany; teraz oto woła po imieniu, jak gdyby chciał powiedzieć: „Rozpoznaj, Kto ciebie rozpoznał!” Maria nazwana po imieniu rozpoznaje Stwórcę i natychmiast woła: „Rabbuni”, to jest „Nauczycielu”; albowiem Ten, którego szukała na zewnątrz, pouczał ją wewnętrznie, jak należy Go szukać.

Święta Maria Magdalena
Według biblijnej relacji Maria pochodziła z Magdali – „wieży ryb” nad Jeziorem Galilejskim, ok. 4 km na północny zachód od Tyberiady. Jezus wyrzucił z niej siedem złych duchów (Mk 16, 9; Łk 8, 2). Odtąd włącza się ona do grona Jego słuchaczy i wraz z innymi niewiastami troszczy się o wędrujących z Nim ludzi.
Po raz drugi wspominają o niej Ewangeliści pisząc, że była ona obecna podczas ukrzyżowania i śmierci Jezusa (Mk 15, 40; Mt 27, 56; J 19, 25) oraz zdjęcia Go z krzyża i pogrzebu. Maria Magdalena była jedną z trzech niewiast, które udały się do grobu, aby namaścić ciało Ukrzyżowanego, ale grób znalazły pusty (J 20, 1). Kiedy Magdalena ujrzała kamień od grobu odwalony, przerażona, że Żydzi zbezcześcili ciało ukochanego Zbawiciela, wyrzucając je z grobu w niewiadome miejsce, pobiegła do Apostołów i powiadomiła ich o tym. Potem sama wróciła do grobu Pana Jezusa. Zmartwychwstały Jezus ukazał jej się jako ogrodnik (J 20, 15). Ona pierwsza powiedziała Apostołom, że Chrystus żyje (Mk 16, 10; J 20, 18). Dlatego też jest nazywana apostola Apostolorum – apostołką Apostołów, a Kościół przez długie stulecia recytował w jej święto uroczyste wyznanie wiary. Wschód i Zachód, oddając hołd Magdalenie, obchodzą jej pamiątkę tego samego dnia – 22 lipca.

Nie wiemy, co św. Łukasz miał na myśli, kiedy napisał o Marii Magdalenie, że Pan Jezus wypędził z niej siedem złych duchów. Św. Grzegorz I Wielki utożsamiał Marię Magdalenę z jawnogrzesznicą, o której na innym miejscu pisze tenże Ewangelista (Łk 7, 36-50), jak też z Marią, siostrą Łazarza, o której pisze św. Jan, że podobnie jak jawnogrzesznica u św. Łukasza, obmyła nogi Pana Jezusa wonnymi olejkami (J 11, 2). Współcześni bibliści, idąc za pierwotną tradycją i za ojcami Kościoła na Wschodzie, uważają jednak, że imię Maria miały trzy niewiasty nie mające ze sobą bliższego związku. Dotąd tak w liturgicznych tekstach, jak też w ikonografii Marię Magdalenę zwykło się przedstawiać w roli Łukaszowej jawnogrzesznicy, myjącej nogi Pana Jezusa. Najnowsza reforma kalendarza liturgicznego wyraźnie odróżnia Marię Magdalenę od Marii, siostry Łazarza, ustanawiając ku ich czci osobne dni wspomnienia. Marię Magdalenę nieraz utożsamiano także z Marią Egipcjanką, nierządnicą (V w.), która po nawróceniu miała żyć jako pustelnica nad Jordanem.
Kult św. Marii Magdaleny jest powszechny w Kościele tak na Zachodzie, jak i na Wschodzie. Ma swoje sanktuaria, do których od wieków licznie podążają pielgrzymi. W Efezie pokazywano jej grób i bazylikę wystawioną nad nim ku jej czci. Kiedy zaś Turcy zawładnęli miastem, jej relikwie miały zostać przeniesione z Efezu do Konstantynopola za cesarza Leona Filozofa (886-912). Kiedy krzyżowcy opanowali Konstantynopol (1202-1261), mieli przenieść relikwie Marii Magdaleny do Francji, do Vezelay, gdzie do dnia dzisiejszego doznają czci. We Francji jest jeszcze jedno sanktuarium św. Marii Magdaleny, w La Saint Baume, gdzie według legendy miała mieszkać przez 30 lat w jaskini jako pustelnica i pokutnica, kiedy ją w dziurawej łódce na pełne morze wywieźli Żydzi.

Maria Magdalena jest patronką zakonów kobiecych; Prowansji, Sycylii, Neapolu; dzieci, które mają trudności z chodzeniem, fryzjerów, kobiet, osób kuszonych, ogrodników, studentów i więźniów.

W ikonografii św. Maria Magdalena przedstawiana jest według tradycji, która utożsamiła ją z innymi Mariami. Ukazywana w długiej szacie z nakrytą głową; w bogatym książęcym wschodnim stroju lub jako pokutnica, której ciało osłaniają długie włosy; w malarstwie barokowym ukazywana bez odzieży lub półnago. Jej atrybutami są: dyscyplina, instrumenty muzyczne, krucyfiks, księga – znak jej misyjnej działalności, naczynie z olejkiem, kadzielnica, gałązka palmowa, czaszka, włosiennica, zwierciadło.

Módlmy się.

Boże, Twój Syn wybrał Marię Magdalenę na pierwszą zwiastunkę wielkanocnej radości, † spraw, abyśmy za jej wstawiennictwem i przykładem głosili Chrystusa zmartwychwstałego * i oglądali Go w Twojej chwale. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

                                        MODLITWY + OFIARY + POKUTY -Objawienia MARYI -RÓŻY DUCHOWNEJ- w ...

GDY NIEBO STAJE OTWOREM

Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe, obchodzono godzinę łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan, mój Boski Syn, Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej godziny łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu”.

Takie słowa usłyszała 68 lat temu pielęgniarka Pierina Gilli. 8 grudnia 1947 r., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej, Włoszce po raz kolejny objawiła się Maryja. Miało to miejsce w położonym u podnóża Alp niewielkim miasteczku w północnej Italii, oddalonym o 20 km od Bresci – Montichiari. W polskim tłumaczeniu nazwa tej miejscowości brzmi bardzo wymownie: „Jasne Góry”.

Powołana dla świata

P. Gilli urodziła się 3 sierpnia 1911 r. w San Giorgio pod Montichiari. Pochodziła z biednej, wielodzietnej rodziny. Gdy jej ojciec, Pancrazio, zmarł wskutek ran odniesionych podczas I wojny światowej, mała Pierina trafiła do sierocińca prowadzonego przez zakonnice. Wróciła do domu, kiedy jej matka, Rosa, powtórnie wyszła za mąż i sytuacja materialna rodziny znacznie się poprawiła. Pierina była jednak źle traktowana przez ojczyma. Aby powstrzymać jego agresję – jak wspominała – często śpiewała Litanię loretańską. W wieku 18 lat zaczęła pracować jako pielęgniarka w szpitalu. Przekonana o opiece Matki Bożej zamierzała wstąpić do zakonu. Jednak ze względu na słabe zdrowie i brak posagu nie została przyjęta. Mimo to nie poddała się. Złożyła prywatny ślub czystości i odmówiła zamążpójścia. Swoje powołanie kontynuowała w świecie. Głównym motywem duchowości Pieriny były praktyki pokutne. Ofiarowywała swoje cierpienia za przeżywających trudności kapłanów i osoby konsekrowane.

Ponownie starała się o przyjęcie do zakonu w 32 roku życia. Tym razem się udało. Wstąpiła do Zgromadzenia Służebnic Miłosierdzia. Jednak z powodu nawracających ciężkich chorób nie złożyła ślubów wieczystych. W wieku 35 lat po raz pierwszy miała widzenie Matki Bożej.

Trzy miecze, trzy róże

24 listopada 1946 r. podczas pracy w szpitalu ujrzała płaczącą Madonnę z trzema mieczami wbitymi w serce. Matka Boża wypowiedziała wówczas tylko trzy słowa: „Modlitwy, ofiary, pokuty!”. W kolejnym widzeniu Pierina ujrzała uśmiechniętą Maryję, której szatę zdobiły trzy róże: biała, czerwona i złota. Co oznaczają te kolory? Pierwszy mówi o czystości i wierności w wierze, drugi opowiada o dawaniu siebie i trwaniu przy Bogu, jeśli trzeba – aż po męczeństwo. Trzeci o świętości. Gdy ludzie Kościoła będą jak te trzy kwiaty, serce Maryi wypełni radość…

O swoich spotkaniach z Matką Bożą kobieta opowiedziała spowiednikowi. Don Luigi Bonomini, wicerektor w Montichiari, nie uwierzył jej jednak, nazywając wizje wytworem wyobraźni lub… przejedzenia. Pożegnał ją słowami: „W każdym razie milcz i… nie przychodź więcej opowiadać mi tych historyjek!”. Posłuszna Pierina zatem milczała, modląc się i pokutując w domowym zaciszu. Jednak Maryja wciąż do niej przychodziła. Kobieta widziała Madonnę w różnych miejscach: w szpitalnej sali, w domowej kaplicy i oratorium, w kościołach. Pielęgniarka doświadczyła także dręczenia złych duchów. Ujrzała również piekło, a w nim dusze potępionych zakonników i dostojników Kościoła, którzy zdradzili swą posługę, duchownych, którzy umarli w stanie grzechu śmiertelnego.

Kontynuacja Fatimy

Następne objawienia miały miejsce w kolejnych miesiącach 1947 r. – najczęściej w czasie modlitwy różańcowej. W lipcu Maryja obiecała instytutom religijnym i zgromadzeniom, że za większe Jej umiłowanie będzie je bardziej chronić: „Będą mieć piękny urodzaj powołań, mniej dusz będzie obrażać Pana grzechami śmiertelnymi, mniej będzie zdrad powołań, a wielka świętość sług Boga” – mówiła Matka Boża. Pragnieniem Maryi było także, by 13 dzień każdego miesiąca stał się dniem Jej poświęconym: „13 dnia każdego miesiąca sprawię, że zstąpi obfitość łask i wielka świętość na powołanych we wszystkich instytutach i zgromadzeniach, które mnie uczczą w ten sposób. Pragnę, aby 13 lipca każdego roku obchodzono święto Róży Mistycznej przez Mszę św., Komunię św., Różaniec i godzinę adoracji”. Znawcy objawień maryjnych twierdzą, że zaakcentowanie 13 dnia miesiąca i pojawienie się w jednym z widzeń Matki Bożej z Hiacyntą i Franciszkiem pokazuje, że wydarzenia w Montichiari odwołują się do zjawisk z Fatimy.

W licznych orędziach Matka Boża nawiązywała do wielkich objawień: w Lourdes – nazywając się Niepokalanym Poczęciem; w Fatimie – pragnąc, aby rozwijano w zgromadzeniach zakonnych nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca i czczono Ją pod wezwaniem Róży Duchownej (Mistycznej); na rue du Bac w Paryżu – nakazując wybicie medalika podobnego do tego z 1830 r., kiedy to miały miejsce objawienia św. Katarzynie Labouré.

Świadkami cudownych zdarzeń w Montichiari byli lekarze, pielęgniarki, kapelani szpitala i chorzy, którzy na co dzień przebywali z P. Gilli. Oprócz ekstaz obserwowali zapowiadane przez nią wydarzenie – z krzyża w szpitalnej kaplicy zaczęła wyciekać krew, którą Pierina otarła puryfikaterzem. Naoczni świadkowie potwierdzają, że widzieli tkaninę zaplamioną krwią. Kapelan szpitala przekazał ją miejscowemu biskupowi, a kuria zleciła fachowe badania. Matka Boża, niejako komentując to zjawisko, powiedziała tylko: „Żyjcie miłością”.

W tej godzinie uprosisz łaskę

7 grudnia 1947 r., w przeddzień uroczystości Niepokalanego Poczęcia, Matka Boża zapowiedziała Pierinie, że na drugi dzień ukaże się jej w bazylice w Montichiari. Nowina o objawieniu Maryi rozeszła się błyskawicznie. Pisała o tym nawet prasa. Do miasta ściągnęli pielgrzymi i ciekawscy. Przestronną katedrę wypełniła rzesza ludzi, w tym bardzo liczni kapłani. Pierina z trudem dostała się do wnętrza. Uklękła na środku bazyliki i zaczęła odmawiać Różaniec. Nagle przerwała pełnym zachwytu okrzykiem: „O, Matka Najświętsza!”. Zapanowała cisza. Pierina spoglądała na Maryję, która ukazała się jej na szerokich, białych schodach ozdobionych białymi, czerwonymi i złotymi różami – symbolami czystości, wierności i świętości. Najpierw powtórzyła z uśmiechem słowa, które w 1858 r. wypowiedziała w Lourdes: „Jestem Niepokalanym Poczęciem”, po czym zaczęła zstępować po schodach. Po zejściu z kilku stopni ogłosiła: „Jestem Maryja, pełna łaski, Matka mego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa”. Znowu zeszła niżej, mówiąc: „Przez swe przyjście do Montichiari chcę być znana jako Rosa Mystica. Jest mym życzeniem, by każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe, obchodzono godzinę łaski dla świata. Przez to nabożeństwo uzyskacie wiele łask duchowych i cielesnych”. Matka Najświętsza poprosiła, by przekazano Jej życzenie papieżowi Piusowi XII. Wyjaśniła też zasadę nabożeństwa: „Jeśli ktoś nie może w tym czasie nawiedzić kościoła, a będzie modlił się w południe w domu, ten także otrzyma za moim pośrednictwem wiele łask. Każdy, kto będzie modlić się w tej intencji i wylewał łzy pokuty, odnajdzie pewną drabinę niebieską, przez me macierzyńskie Serce będzie też miał zapewnioną opiekę i łaskę”. W tym momencie Matka Najświętsza ukazała wizjonerce swe serce, mówiąc: „Spójrz na to serce, które tak umiłowało ludzkość, ale większość ludzi tylko rzuca w nie obelgami. Jeśli dobrzy i źli zjednoczą się w modlitwie, dostąpią przez to serce miłosierdzia i otrzymają dar pokoju”. Maryja wyjaśniła: „Z powodu mego wstawiennictwa Pan wciąż powstrzymuje czas wielkiej kary”. Zapewniła, że już przygotowała dla swych dzieci morze łask.

Bezpośrednim skutkiem pierwszej godziny łaski miały być cudowne uzdrowienia m.in.: pięcioletniego sparaliżowanego chłopca, który wyszedł z katedry o własnych siłach, i kobiety od 12 lat cierpiącej na gruźlicę.

Siła kultu

Objawienia z Montichiari – mimo kultu wiernych (w latach 80 XX w. powszechną praktyką była cześć oddawana Róży Mistycznej w Jej figurach; imponująca jest lista miejsc, gdzie odnotowano krwawe łzy płynące z oczu Matki Bożej) – początkowo nie zostały uznane przez Kościół. Pierinie zasugerowano życie w ukryciu. Pokornie zastosowała się do zaleceń i przez wiele lat mieszkała we franciszkańskim klasztorze w Fontanelle, nie przywdziewając jednak habitu zakonnego. Zmarła 12 stycznia 1991 r. Jej grób i miejsca objawień odwiedza rocznie ponad 100 tys. pielgrzymów.

Biskup Brescii Giulio Sanguinetti, widząc jak statuy Maryi z trzema różami na piersiach lub też z trzema mieczami zdobywają świat, 15 sierpnia 2000 r. uznał kult Matki Bożej Róży Duchownej z objawień w Montichiari.

https://opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/echo201549-immaculata.html

                                                 Uzdrowienie przez MaryjÄ™: 2011

Modlitwy do Róży Duchownej

O Maryjo, Różo Duchowna, Matko Jezusa i nasza Matko! Ty jesteś naszą nadzieją, mocą i otuchą. Udziel nam z nieba Twego Matczynego i świętego błogosławieństwa w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego! Amen.

Różo Duchowna, Niepokalana Dziewico, Matko Łaski! Napełnieni czcią dla Twojego Boskiego Syna upadamy przed Tobą, aby wybłagać u Boga Jego miłosierdzie. Nie dla naszych zasług, ale przez dobroć Twojego Matczynego Serca prosimy o pomoc i łaski, wierząc, że nas wysłuchasz. Zdrowaś Maryjo…

Różo Duchowna, Matko Jezusa, Królowo Różańca Świętego i Matko Kościoła – Mistycznego Ciała Chrystusa – błagamy Cię o dar jedności i pokoju dla skłóconego świata i o wszystkie łaski, które mogą przyczynić się do odmiany serc tak wielu Twych dzieci. Zdrowaś Maryjo …

Różo Duchowna, Królowo Apostołów, spraw, aby wokół Twoich ołtarzy rozkwitły niezliczone zastępy nowych powołań kapłańskich i zakonnych, które świętością swego życia i żarliwą gorliwością w ratowaniu dusz potrafiłyby rozszerzyć na cały świat Królestwo Twojego Syna Jezusa! Zdrowaś Maryjo…

Witaj Królowo, Matko miłosierdzia… 

Różo Duchowna, Matko Kościoła, módl się za nami!

Modlitwy i prośby do Róży Duchownej

(polecane zwłaszcza przy odprawianiu nowenny)

Różo Duchowna, bądź błogosławiona o Matko Łaski Bożej! Ty podarowałaś światu swego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa, Dawcę Wszelkich Łask!

Różo Duchowna, bądź błogosławiona! Twój Boski Syn wyjednał nam łaskę przez swoją śmierć na krzyżu, a Ty współuczestniczyłaś w tym dziele, gdy miecz boleści przeniknął Twoją duszę!

Różo Duchowna, bądź błogosławiona! Tobie Ojciec Niebieski powierzył największy skarb niebios, Ciebie uczynił Panią i Rozdawczynią Łask Wszelkich!

Różo Duchowna, Matko nasza! Zwróć Twoje oczy pełne miłości na całą ludzkość. Prosimy Cię, wzywamy Cię, błagamy Cię! Spraw, abyśmy wszyscy stali się uczestnikami łask Bożych przez sakrament Chrztu Świętego, Pokuty i inne sakramenty potrzebne do zbawienia dusz naszych!

Różo Duchowna, Matko Łaski Bożej! Spraw, abyśmy wszyscy doszli do domu Ojca Niebieskiego, ponieważ wszyscy jesteśmy dziećmi Twoimi i dziećmi Boga! Spójrz także na moją duszę, słabą, grzeszną i niegodną!

Różo Duchowna, ufam Tobie, bo Ty najlepiej wiesz, czego i kiedy nam potrzeba. Przed Tobą otwieram moje serce. Oświeć mą duszę swym światłem. Niech Twoja macierzyńska miłość rozpali moje oziębłe serce Twoim niezmierzonym miłosierdziem, napełni je Twoją radością, pokorą i pokojem!

Różo Duchowna! Ty jak Matka troszczysz się zwłaszcza o te dzieci, które najbardziej potrzebują Twojej pomocy. Dlatego uciekam się do Ciebie w moich duchowych i życiowych potrzebach. Nade wszystko jednak proszę Cię o tę szczególną łaskę …!

Różo Duchowna! Ty jesteś Matką Jezusa Chrystusa i Matką Łaski Bożej! Ty jesteś Matką miłosierdzia i Matką dającą Życie! Jesteś Matką pełną łaskawości i nadziei! Ukryj mnie w swoim Niepokalanym Sercu i racz mnie wysłuchać! Amen.

Różo Duchowna! Proś Jezusa za nami! Różo Duchowna! Proś Jezusa za nami! Różo Duchowna! Proś Jezusa za nami!

Witaj Królowo, Matko miłosierdzia. Zdrowaś Maryjo, Bogarodzico! Błagamy Ciebie!

Modlitwy wynagradzające za brak czci dla Matki Najświętszej

O Jezu, przebacz nam wszelkie znieważanie świętego imienia Maryi – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!

O Jezu, przebacz nam pogardę, okazywaną tajemnicy jej Niepokalanego Poczęcia – Ciebie prosimy…

O Jezu, przebacz nam nasze zaniedbania w oddawaniu czci Maryi – Ciebie prosimy…

O Jezu, przebacz nam brak szacunku dla wizerunków Maryi – Ciebie prosimy….

O Jezu, przebacz nam wszelkie lekceważenie różańca świętego – Ciebie prosimy….

O Jezu, przebacz nam wszelką obojętność, okazywaną matczynej miłości Maryi – Ciebie prosimy…

Znaczenie objawień Róży Mistycznej wień Róży Mistycznej

Trzy miecze w Sercu Maryi

Jeśli wrócimy do początku objawień, to zobaczymy, że Matce Bożej chodzi przede wszystkim o księży i o osoby poświęcone Bogu. W pierwszym objawieniu w 1947 r. Matka Boża ukazała się w fioletowej sukni żałobnej, ze łzami obficie płynącymi z oczu i spadającymi na ziemię. Przede wszystkim jednak ukazała się z trzema dużymi mieczami w sercu. Do tego wypowiedziała tylko trzy słowa: „Modlitwy! Wynagrodzenia! Pokuty!”. Później wyjaśniła znaczenie tych mieczy. Pierwszy miecz oznacza zdradę powołania kapłańskiego i zakonnego, drugi miecz oznacza księży i osoby zakonne, żyjące w grzechach ciężkich, trzeci miecz oznacza księży i osoby zakonne, które popełniają zdradę Judasza.

W Montichiari Róża Duchowna przychodzi przede wszystkim do księży, klasztorów oraz wszystkich osób poświęconych Bogu. Są oni szczególnie bliscy Sercu Pana i Sercu Matki, lecz tylu z nich wbija w te Najświętsze Serca straszliwe miecze.

Ból od pierwszego miecza

W ciągu blisko 10 lat około 30000 księży katolickich straciło swoje powołanie*. Z tego tylko około połowa prosiła o kościelną sekularyzację, reszta zrezygnowała i z tego. Pewien ksiądz powiedział: „Tę sekularyzację może sobie papież przypiąć do kapelusza!”. Praktycznie znaczy to, że wiele tysięcy księży i osób zakonnych nie tylko straciło powołanie, ale także i wiarę, i zaczęło żyć tylko w małżeństwach cywilnych. Do tych 30000 księży doszła cztero- lub pięciokrotna liczba braci i sióstr zakonnych, którzy porzucili swoje powołanie. Łącznie ich liczba wyniosła ponad 100000. Zastraszająca ilość i straszny miecz boleści w Sercu najlepszej z Matek! Są to przecież jej synowie i córki!

Ból od drugiego miecza

Sprawiają go ci księża i zakonnicy, którzy żyją w grzechach śmiertelnych. Pozostają oni w służbie kapłańskiej i we wspólnotach klasztornych, obrażają jednak niewymownie boleśnie Boga przez oziębłość, ucieczkę od krzyża, krytykę papieża i Kościoła, żądzę używania i przez ciężkie grzechy, które Pana i Jego Matkę ranią szczególnie dotkliwie. Świętokradcze odprawianie Mszy św. i przyjmowanie świętych sakramentów przez osoby Bogu poświęcone – jakiż to ból! Sam Bóg wie, ilu jest takich w dzisiejszym Kościele! Ten miecz jest dużo boleśniejszy od pierwszego!

Z pewnością największe boleści sprawia miecz trzeci

Wbijają go w Serce Matki ci księża i osoby poświęcone Bogu, które tracą nie tylko powołanie, ale i wiarę, a stając się zaciekłymi wrogami Kościoła, zadają mu ciężkie rany na zgubę wielu dusz.

Niepokalane Serce Maryi

Chodzi jednak nie tylko o pasterzy Kościoła, lecz prze­de wszystkim o owczarnię Chrystusa: „Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?” (Łk 13,31).

Kościół jako żyjący dalej Chrystus, przeżywa dzisiaj trzecie kuszenie szatana, gdzie jest powiedziane: „Szatan wziął Go na wysoką górę, pokazał wszystkie wspaniałości świata i powiedział: »To wszystko dam Tobie, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon«” (Mt 4,8). Iluż księży i osób duchownych uległo tej pokusie! Ilu opiera się jej tylko słabo, wierząc w swoje siły! Dokonuje się dzisiaj prawdziwie podział duchów. Jest błądzenie i ucieczka od krzyża Chrystusowego, lecz także – dzięki Bogu – jest wiele świadomej wierności i naśladowania krzyża! Żyjemy jak gdyby w Sodomie i Gomorze. Lecz jest jeszcze wśród nas wielu dobrych! I do nich to zwraca się płacząca Matka Bolesna z trzema straszliwymi mieczami w sercu, z prośbą: „Modlitwy! Pokuty! Zadośćuczynienia!”

Modlitwa do MARYI - RÓŻY DUCHOWNEJ - - YouTube

 

Objawienia Maryi w Montichiari a Godzina Łaski

https://www.fronda.pl/a/objawienia-maryi-w-montichiari-a-godzina-laski,32545.html

Pełnijmy posłanie Maryi Róży Duchownej!
http://www.8grudnia.rosemaria.pl/index.html

 

Pierina Gilli – biografia

 

Pierinia Gilli w Montichiari

Pierina Gilli  urodziła się 3 sierpnia 1911 r. w San Giorgio pod Montichiari, w bardzo pobożnej, biednej, chłopskiej rodzinie. Z powodu trudnej sytuacji finansowej po śmierci ojca, na krótko trafiła do sierocińca prowadzonego przez siostry zakonne. Po powtórnym zamążpójściu przez matkę, Pierina z powrotem została zabrana do domu rodzinnego. Niestety była źle traktowana przez ojczyma. W trudnych chwilach śpiewała litanię loretańską do Matki Bożej, co powstrzymało ojczyma. Sytuacja rodzinnego domu sprawiła, że Pierina oddała swoje życie Matce Bożej i rozpoczęła praktyki miłosierdzia i pokuty.

W wieku 18. lat zaczęła pracować jako pielęgniarka w szpitalu w Montichiari. Pierina odmówiła starającemu się o jej rękę i zapragnęła wstąpić do zakonu. Nie została jednak przyjęta z powodu złego stanu zdrowia. Ponownie starała się o przyjęcie w wieku 32. lat. Choć wtedy została przyjęta do zakonu Służebnic Miłosierdzia, jednak nie doszło do jej ślubów wieczystych, głównie z powodu nękających ją ciężkich chorób.

Pierina Gilli

24 listopada 1946 roku w szpitalu, po raz pierwszy doznała objawienia Matki Bożej, która określiła się jako Róża Duchowna. Widzenie przedstawiało płaczącą Madonnę z zanurzonymi w piersi trzema mieczami. Szatę zdobiły trzy róże: biała, czerwona i złota. Było to pierwsze z serii objawień, które trwały do śmierci wizjonerki. Głównym przesłaniem objawień była prośba o nawrócenie i szerzenie kultu Matki Bożej Róży Duchownej.

Pierina ofiarowała w tej intencji swoje cierpienia, zwłaszcza za uświęcenia dusz konsekrowanych – kapłanów oraz członków męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych. Jednak kiedy powiedziała o tym swojemu spowiednikowi nie znalazła zrozumienia. Ten nakazał jej milczenie. Pierina oddała się więc jeszcze bardziej modlitwie i pokucie.

pierina-gilli-objawienia

W maju 1947 r. zaczął ją atakować demon w różnych postaciach. Ujrzała wtedy nieskończoną przestrzeń piekła. Opisała je jako miejsce otoczone płomieniami, wypełnione duszami potępionych. Gdy zaczęła wzywać na pomoc Chrystusa i Matkę Bożą, jakiś głos powiedział jej: „Patrz, to piekło. Pierwsza grupa potępionych to dusze konsekrowane, które zdradziły swą posługę, oto dlaczego są potępione. Druga grupa to osoby duchowne, które umarły w stanie grzechu śmiertelnego. Trzecia grupa to kapłani Judasza! Aby te biedne dusze nie szły do piekła trzeba wynagradzać, podejmować wiele aktów wiary i pokuty”. Pierina oświadczyła wtedy, że osobiście jest gotowa podejmować wynagradzające ofiary. Co też czyniła do końca życia. I także do końca życia doznawała mistycznych objawień Matki Najświętszej – Róży Duchownej.

Grób Pieriny Gilli

Pierina aż do śmierci prowadziła pustelnicze życie, poświęcając się modlitwie i pokucie w skromnym domku i spotykając się z pielgrzymami w swojej małej kaplicy. Zmarła w opinii świętości 12 stycznia 1991 r. nie doczekawszy zatwierdzenia swoich objawień przez biskupa, który uczynił to dopiero w 2000 roku. W Montichiari i Fontanelle, nadal mają miejsce duchowe konwersje, cudowne uzdrowienia i wyzwolenia od diabelskich mocy

 

 

 Szkoła Słowa Bożego

Koronka do Róży Duchownej

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Amen.

Na Medaliku z Różą Mistyczną:

Maryjo, Różo Mistyczna, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Matko wszystkich ludzi, pomagaj nam nieustannie, abyśmy zawsze żyli miłością. Amen.

Pierwszy Miecz i Biała Róża

Maryjo, Najczystsza Córko Boga Ojca, Niepokalanie Poczęta, Stolico Mądrości – wyproś nowe powołania kapłańskie i zakonne. Amen.
Różo Duchowna, wyproś nam ducha modlitwy.

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Różo Mistyczna, módl się za nami.

Drugi Miecz i Czerwona Róża

Maryjo, Matko Syna Bożego, Bolesna Królowo, Matko Miłości i Miłosierdzia – wyproś łaskę świętości dla kapłanów i zakonników. Amen.

Różo Duchowna, wyproś nam ducha pokuty i gotowości do ofiar.

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…
Różo Mistyczna, módl się za nami.

Trzeci Miecz i Złota Róża

Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, Królowo Nieba i Ziemi, Matko Kościoła – wyproś kapłanom i zakonnikom, którzy odwrócili się od Boga łaskę powrotu do Kościoła Świętego oraz łaskę Czyśćca. Amen.

Różo Duchowna, wyproś nam ducha wynagradzania Bogu za grzechy.

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

 

Różo Mistyczna, módl się za nami.

 

Papież Benedykt XVI
Naszego kochanego papieża i mogę powiedieć „Ojca Świętego Benedykta XVI” jest nam bardzo żal, że masoneria parszywa i diabelska watykańska wywaliła go, bo jest za święty i nie chciał spełniać ich diabelskich pomysłów, które niestety spełnia ich sługa apostata Bergolio. Franek nawet uznał, że nie jest godny mieszkać w pałacu papieskim i mieszka w domu św. Marty – może się nawróci przed śmiercią. Nawet ci masoni w sutannach wręczali juz na koniec Benedyktowi XVI Krzyż z „barankiem” dla ośmieszania Boga Zbawiciela Jezusa. Czy ktokolwiek widział w Hostii głowę zwierzęcia baranka, czy Głowę Człowieka Jezusa Chrystusa zamęczonego przez „Naród wybrany”. Czyżby Bóg Wszechmogący się pomylił? Bóg Ojciec dał szansę grzesznikom, lecz oni nie chcieli z tej Łaski skorzystać i jeszcze okrutniej grzeszyli, bo zdradzali Boga Ojca nieustannie.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Benedykt XVI: Pożegnanie na lotnisku
https://gloria.tv/post/YjDESVM4NmkR2KSmRLYmo6KDo

Sobota, 20 czerwca 2020
NIEPOKALANEGO SERCA
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNYPłomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi ratunkiem w walce duchowej

https://www.youtube.com/watch?v=F4dIGK6_FUU

Kazanie św. Wawrzyńca Justynianiego, biskupa

Maryja zachowywała wszystko w swoim sercu
Kiedy Najświętsza Dziewica rozpamiętywała wszystko, o czym dowiedziała się czytając, słuchając i patrząc, jakże bardzo wzrastała w wierze, jak bardzo pomnażała się w zasługi, jak wiele nabywała mądrości, jak się coraz to bardziej rozpłomieniała ogniem miłości. W ustawicznym rozważaniu niebieskich tajemnic odnajdywała swą radość, doznawała obfitości darów Ducha Świętego, unosiła się ku Bogu i zachowywała pokorę. Takie postępy w łasce Bożej podnoszą ku szczytom i coraz bardziej pomnażają chwałę. Błogosławione zaiste serce Najświętszej Dziewicy! Ona to dzięki zamieszkaniu i pouczeniom Ducha Świętego była zawsze we wszystkim poddana woli Bożego Słowa. Nie kierowała się własnym odczuciem i osądem, ale w zewnętrznym posługiwaniu spełniała to, co wewnętrznie Mądrość poddawała Jej wierze. Wypadało bowiem, aby Mądrość Boża, która zbudowała Kościół jako mieszkanie dla siebie, posłużyła się Najświętszą Dziewicą jako wzorem zachowywania prawa, czystości serca, pokory i duchowego poświęcenia.

Naśladuj Ją przeto, o chrześcijaninie! Wejdź do świątyni twego serca, aby oczyścić się duchowo i uzdrowić z choroby grzechów. Tam właśnie Bóg patrzy na motywy naszych czynów bardziej niż na czyny same. Dlatego zarówno gdy w kontemplacji i powierzeniu się Bogu zwracamy swą duszę ku Niemu, czy też kiedy staramy się o doskonałość przez wzrost cnót i spełnianie dobrych uczynków w służbie bliźniego, wszystko wykonujmy w ten sposób, aby jedyną pobudką była miłość Chrystusa. To jest właśnie owa Bogu przyjemna, duchowa ofiara oczyszczenia, którą składa się nie w świątyni ręką ludzką uczynionej, ale w świątyni serca, dokąd Chrystus wstępuje z upodobaniem.

Orędzie Fatimskie coraz bardziej aktualne! Z pism ks. Gobbi

Liturgiczne święta Matki Bożej idą zwykle równolegle ze świętami Pana Jezusa. Tak więc Kościół obchodzi: Boże Narodzenie (25 XII) i Narodzenie Najświętszej Maryi (8 IX), Ofiarowanie Chrystusa w świątyni (2 II) i Ofiarowanie Maryi (21 XI), Wielki Piątek i wspomnienie Matki Bożej Bolesnej (15 IX), Wniebowstąpienie Pana Jezusa i Wniebowzięcie Maryi (15 VIII), Serca Pana Jezusa i Serca Maryi (dzień później), Chrystusa Króla (w ostatnią niedzielę przed Adwentem) i Maryi Królowej (22 VIII).

O Sercu Maryi jako pierwszy pisze św. Łukasz (Łk 2, 19. 51). Pierwsze ślady kultu Serca Maryi napotykamy już w XII w. I tak o Sercu Maryi wspominają: św. Azelm (+ 1109), jego uczeń Eudmer (+ 1124), Hugo od św. Wiktora (+ 1141), św. Bernard (+ 1153), św. Herman Józef (+ 1236), św. Bonawentura (+ 1274), św. Albert Wielki (+ 1280), Tauler (+ 1361), bł. Jakub z Voragine (+ 1298), św. Mechtylda (+ 1299), św. Gertruda Wielka (+ 1303), św. Brygida Szwedzka (+ 1373) i inni.
Na wielką skalę kult Serca Maryi rozwinął św. Jan Eudes (1601-1680). Kult, który szerzył, nosił nazwę Najświętszego Serca Maryi lub Najsłodszego Serca Maryi. Jak wiemy, łączył go ze czcią Serca Pana Jezusa. Odtąd powszechne są obrazy Serca Jezusa i Serca Maryi. Najwięcej jednak do rozpowszechnienia czci Serca Maryi przyczynił się ks. Geretes, proboszcz kościoła Matki Bożej Zwycięskiej w Paryżu. W roku 1836 założył on bractwo Matki Bożej Zwycięskiej, mające za cel nawracanie grzeszników przez Serce Maryi. W roku 1892 bractwo liczyło 20 milionów członków.
W objawieniu „cudownego medalika Matki Bożej Niepokalanej”, jakie otrzymała w roku 1830 św. Katarzyna Laboure, są umieszczone dwa Serca: Jezusa i Maryi. Św. Antoni Maria Klaret (+ 1870) Niepokalane Serce Maryi ustanowił Patronką swojego zgromadzenia. Co więcej, Serce Niepokalane Maryi umieścił w herbie tegoż zakonu.

W wieku XIX rozpowszechniło się nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi dla podkreślenia przywileju Jej Niepokalanego Poczęcia i wszystkich skutków, jakie ten przywilej na Maryję sprowadził. To nabożeństwo w ostatnich dziesiątkach lat stało się powszechne. Początek temu nabożeństwu dało ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi przez papieża Piusa IX w roku 1854, jak też objawienia Matki Bożej w Lourdes (1858). Najbardziej jednak przyczyniły się do tego głośne objawienia Matki Bożej w Fatimie w roku 1917.

Dnia 13 maja 1917 roku, kiedy dzieci: Łucja (lat 10), jej cioteczny brat Franciszek (lat 9) i Hiacynta (siostra Franciszka, lat 7) w odległości 3 km od Fatimy pasły swoje owce, ujrzały nagle silny błysk ognia jakby potężnej błyskawicy, który powtórzył się dwa razy. Zaniepokojone dzieci zaczęły zabierać się do domu ze swymi owcami. Ujrzały nagle na dębie postać Matki Bożej i usłyszały Jej głos: „Nie bójcie się, przychodzę z nieba. Czy jesteście gotowe na wszelkie cierpienia i pokuty, aby sprawiedliwości Bożej zadośćuczynić za grzechy, jakie Jego Majestat obrażają? Jesteście gotowe nieść pociechę memu Niepokalanemu Sercu?” W imieniu trojga odpowiedziała najstarsza Łucja: „Tak jest, bardzo tego chcemy”. Matka Boża poleciła dzieciom, aby przychodziły na to samo miejsce co miesiąc 13 każdego miesiąca.
Dzieci wzięły sobie głęboko do serca polecenie z nieba i zadawały sobie w tym czasie najrozmaitsze pokuty i cierpienia na wynagrodzenie Panu Bogu za grzechy ludzkie. W czerwcu Łucja usłyszała od Maryi: „Moje Serce Niepokalane chciałoby Panu Bogu składać dusze odkupione, jako kwiaty przed Jego tronem”. W lipcu Maryja powiedziała: „Musisz ofiarować się za grzechy. Kiedy to będziesz czynić, powtarzaj: «O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie i za nawrócenie grzeszników w łączności z Niepokalanym Sercem Maryi»”. Matka Boża pokazała też dzieciom piekło, a w nim wiele dusz potępionych, aby wzbudzić w nich grozę i tym większe pragnienie ratowania grzeszników od ognia wiecznego. Zażądała także z tej okazji, aby w każdą pierwszą sobotę miesiąca była przyjmowana Komunia święta wynagradzająca. W końcu poleciła: „Gdy będziecie odmawiać różaniec, to na końcu dodajcie: – O Jezu, strzeż nas od grzechu i zachowaj nas od ognia piekielnego, wprowadź wszystkie dusze do nieba, a zwłaszcza te, które wyróżniały się szczególnym nabożeństwem do Niepokalanego Serca Maryi”.
10 grudnia 1925 roku Matka Boża pojawiła się siostrze Łucji, pokazała jej swoje Serce otoczone cierniami i powiedziała: „Spójrz, córko moja, na to Serce otoczone cierniami, którymi ludzie niewdzięczni Mnie ranią. (…) Ty przynajmniej staraj się Mnie pocieszać i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinę śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia tym wszystkim, którzy w pierwsze soboty pięciu następujących po sobie miesięcy wyspowiadają się, przyjmą Komunię świętą, odmówią różaniec, towarzyszyć Mi będą przez 15 minut w rozważaniu tajemnic różańca świętego w intencji wynagrodzenia”.
Episkopat Polski wyprosił u Stolicy Apostolskiej przywilej odprawiania w każdą pierwszą sobotę miesiąca (za wyjątkiem sobót uprzywilejowanych liturgicznie) Mszy świętej o Niepokalanym Sercu Maryi. Warto z tego przywileju korzystać i nadać nabożeństwu odpowiednią oprawę. We wszystkie inne zwykłe soboty można odprawiać Mszę świętą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie.

13 października 1942 roku, w 15. rocznicę zakończenia objawień fatimskich, papież Pius XII drogą radiową ogłosił całemu światu, że poświęcił rodzaj ludzki Niepokalanemu Sercu Maryi. Polecił także, aby uczyniły to poszczególne kraje w swoim zakresie. Pierwsza uczyniła to Portugalia z udziałem prezydenta państwa. Polska była wówczas pod okupacją hitlerowską. Prymas Polski, kardynał August Hlond w obecności całego Episkopatu Polski i około miliona pielgrzymów uczynił to 8 września 1946 r. na Jasnej Górze przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Papież Pius XII wysłał z tej okazji osobny list gratulacyjny do Polski (23 grudnia 1946 r.). Jak widać, objawienia fatimskie ukierunkowały kult Serca Maryi do czci Jej Serca Niepokalanego. Nadto nadały mu charakter wybitnie ekspiacyjny, w czym bardzo upodobnił się do kultu Serca Pana Jezusa, propagowanego w objawieniach danych św. Małgorzacie Marii Alacoque.

Samo święto Serca Maryi zapoczątkował św. Jan Eudes już w roku 1643. Wyznaczył je dla swoich rodzin zakonnych na dzień 8 lutego. On to ustanowił zakon pod wezwaniem Serc Jezusa i Maryi (kongregacja eudystów), ustalił odpowiednie pozdrowienie codzienne wśród współbraci tego zakonu i napisał teksty liturgiczne: mszalne i brewiarzowe na dzień święta. Wiemy także, że św. Jan Eudes pierwszy napisał dziełko na temat kultu Serca Maryi. Ukończył je przed samą swoją śmiercią w roku 1680. Wydane zostało drukiem w roku 1681. Papież Pius VII (+ 1823) zatwierdził święto Najświętszego Serca Maryi dla niektórych diecezji i zakonów jako święto lokalne. Papież Pius IX (+ 1878) zatwierdził teksty Mszy świętej dla tego święta i oficjum brewiarza. Dla całego Kościoła święto Niepokalanego Serca Maryi wprowadził papież Pius XII dnia 4 maja 1944 roku. Posoborowa reforma liturgiczna przesunęła je na sobotę po uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego.

biblia-swieci.pl – O świętych: Matka Boża Bolesna

Litania do Niepokalanego Serca Maryi

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Serce Marii, niepokalane, módl się za nami
Serce Marii, łaski pełne,
Serce Marii, błogosławione między sercami,
Serce Marii, najczystsze,
Serce Marii, najpokorniejsze,
Serce Marii, Kościele Boga wcielonego w Zwiastowaniu,
Serce Marii, nowymi łaskami ozdobione w Nawiedzeniu,
Serce Marii, przy Narodzeniu Pańskim dziwnym weselem napełnione,
Serce Marii, przy Ofiarowaniu mieczem boleści przeszyte,
Serce Marii, utratą Jezusa wielce zasmucone,
Serce Marii, przy znalezieniu Jezusa dziwnie rozweselone,
Serce Marii, w dźwiganiu krzyża przez Jezusa niezmiernym przygniecione ciężarem,
Serce Marii, z Jezusem na krzyżu rozpiętym do krzyża przybite,
Serce Marii, z umierającym Jezusem w morzu boleści pod krzyżem pogrążone,
Serce Marii, z umarłym Jezusem w żałości pogrzebione,
Serce Marii, ze zmartwychwstałym Jezusem radością ożywione,
Serce Marii, przy wniebowstąpieniu Pańskim niepojętym weselem napełnione,
Serce Marii, przy Zesłaniu Ducha Św. nową łask pełnością udarowane,
Serce Marii, uzdrowienie chorych,
Serce Marii, pociecho strapionych,
Serce Marii, ucieczko grzesznych,
Serce Marii, nadziejo konających.

JEZU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
JEZU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
JEZU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Najmilsze Serce Marii, któreś pomiędzy sercami wszystkich stworzeń jest najczystsze i miłością ku Sercu Jezusowemu najbardziej gorejące, oraz względem nas grzeszników najmiłosierniejsze, uproś nam u Serca Pana Jezusa, Zbawiciela naszego, wszystkie łaski, o które Cię prosimy. O Matko miłosierdzia, jedno westchnienie Twoje, jedno uderzenie Serca Twego, gorejącego miłością ku Sercu Pana Jezusa, Boskiego Syna Twojego, może nas zupełnie pocieszyć. Uczyń nam tę łaskę, a to Boskie Serce Jezusowe dla synowskiej miłości, którą miało ku Tobie i zawsze mieć będzie, niezawodnie Cię wysłucha. Amen.

Niepokalana, Wszechpośredniczko Łask, nieba i ziemi
Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza,
ja, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
klękam przed Bogiem i Tobą, Maryjo, w obecności Aniołów i Świętych,
aby oddać siebie i moją rodzinę Twojemu Niepokalanemu Sercu.
Najświętsza Maryjo Panno, oddaję Tobie całe nasze życie: plany, zamiary, pragnienia, czyny,
cierpienia, dobra duchowe i doczesne, duszę i ciało, wolę i wolność, przeszłość, teraźniejszość
i przyszłość, godzinę śmierci i całą wieczność, a nadto moich bliskich i dzieci nienarodzone.
Pod panowanie Twojego Niepokalanego Serca oddaję wszystko, co jeszcze nie należy do Ciebie.
Tobie zawierzam także to, co w naszym życiu rodzinnym jest trudne i bolesne, zwłaszcza
rany zadane przez grzech i szatana, prosząc o ich uleczenie. Uwolnij i zachowaj wszystkich
od zniewoleń demonicznych oraz ulecz wszelkie konsekwencje grzechów.
O Maryjo, przez Twoje Niepokalane Serce uczyń każdą chwilę naszego życia czystym aktem
miłości do Chrystusa. Pragniemy pracować, modlić się i cierpieć, walczyć i umierać dla rozszerzenia
Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego. Wzbudź w nas wstręt do grzechu oraz
uczyń nasze serca czystymi, mężnymi i pokornymi. Dopomóż, abyśmy stali się wiernymi uczniami
i naśladowcami Jezusa.
Rozwijaj w naszej rodzinie życie w łasce uświęcającej i wierność sakramentom. Wychowuj
w Twojej szkole miłości, abyśmy osiągnęli świętość. Spraw, by nasza rodzina całkowicie należała
do Ciebie i wszystko czyniła z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Z Tobą, Maryjo, pragniemy
kochać Boga, Kościół, Ojczyznę i im wiernie służyć. Niech przez Twoje Niepokalane Serce,
Maryjo, w naszej rodzinie wzrasta Królestwo Najświętszego Serca Jezusowego. Amen.

Bardzo proszę podpisać petycję, by walczyć z aborcją
,aborcjoniści domagają się, aby rządy poszczególnych krajów zezwoliły im na masowe przeprowadzanie aborcji w czasie epidemii. Potężne sieci proaborcyjne mobilizują rzesze swoich aktywistów, by domagali się od polityków przyjęcia ich postulatów.

We Francji, w Hiszpanii i w Niemczech kliniki aborcyjne pozostają otwarte i czekają na kolejne ofiary.  W Wielkiej Brytanii zezwolono na wysyłanie pocztą tabletek do przeprowadzenia aborcji farmakologicznej. W Stanach Zjednoczonych i innych krajach kliniki aborcyjne żądają zwiększenia dofinansowania z budżetu państwa z powodu epidemii.

Koronawirus jest pretekstem do rozszerzania śmiercionośnego planu.

Jeśli aborcjoniści zdobędą nowe przywileje i uprawnienia, z pewnością nie oddadzą ich bez walki. Jeżeli sprzeciwimy się im TERAZ i wspólnie, nie będą mogli dalej wykorzystywać światowego kryzysu do realizacji swojego niebezpiecznego projektu.

Wielu lewicowych polityków chętnie popiera postulaty aborcjonistów. Inni, nawet ci, którzy nazywają siebie “chrześcijanami” lub “konserwatystami”, wycofują swój sprzeciw w obawie przed atakiem wszechobecnej i wpływowej sieci aborcyjnych aktywistów.

Przed wszystkimi członkami CitizenGO stoi obecnie wielkie zadanie – postawienie oporu i zablokowanie inicjatyw aborcyjnych aktywistów. Dzisiaj Państwo i ja możemy oddać nasz głos wszystkim tym, którzy go zostali pozbawieni zanim zdążyli się urodzić:

 

PROSZĘ O PODPIS “KAŻDE ŻYCIE JEST CENNE”
 

Bardzo Państwu dziękuję,

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

Poniżej wiadomość, którą wysłałem Państwu wcześniej:


 

Złożenie podpisu pod petycją “Każde życie jest cenne” to coś więcej niż tylko uznanie świętości ludzkiego życia, od poczęcia w łonie matki aż do naturalnej śmierci.

Jest to wezwanie, by rządzący w Polsce nie tylko odrzucali żądania aborcjonistów, ale także aktywnie stawali w obronie życia każdej istoty ludzkiej, bez względu na to na jakim etapie rozwoju, lub w jakiej fazie swojego życia się znajduje.

Musimy tego wymagać, albowiem w przeciwnym razie liczba ofiar będzie rosła w przerażającym tempie.

 

PROSZĘ PODPISAĆ PETYCJĘ

Sz.P. Mieczysława Kordas,

aborcjoniści w Polsce i na świecie wykorzystują kryzys epidemiczny do tego, by realizować swój śmiercionośny plan.

W Nowej Zelandii radykalni działacze aborcyjni doprowadzili do uchwalenia ustawy, która zezwala na przeprowadzenie aborcji aż do chwili porodu dziecka bez konieczności podawania jakiegokolwiek powodu.

W całej Europie lobby aborcyjne dąży do tego, by za pomocą tzw. telekonsultacji medycznych można było dystrybuować “domową aborcję”. Także w Stanach Zjednoczonych największy biznes aborcyjny chce, by aborcja farmakologiczna mogła być przepisywana zdalnie, co pozwoliłoby mu zwiększyć swoje wpływy z budżetu państwa o kolejne miliony dolarów.

Jednocześnie radykalni aborcjoniści nawiązują współpracę z rządami państw afrykańskich, w celu wprowadzenia tam powszechnego dostępu do aborcji.

To nie koniec listy… ale mam nadzieję, że widzą już Państwo, w jaki sposób zmienia się nasza rzeczywistość.

Jeśli ten wirus ma nas czegoś nauczyć, to tego, że świadomość, że każde życie jest cenne powinna być dziś powszechna.

Tymczasem nadal, każdego roku dziesiątki milionów niewinnych dzieci mordowanych jest w łonach swych matek, a nasi politycy ich nie chronią.

Aktywni obywatele CitizenGO w Polsce, w krajach, które wspomniałem i w wielu innych miejscach na świecie podejmują tę batalię, by nie tylko ujawnić, ale przede wszystkim powstrzymać aborcyjne lobby, jednak prawdę mówiąc, chciałbym, byśmy zrobili więcej… znacznie więcej…

Czy dołączą Państwo do walki z aborcyjnym lobby w Polsce i na całym świecie, podpisując petycję “Każde życie jest cenne”? Czy oddadzą Państwo swój głos tym, którzy go nie mają?

Złożenie podpisu pod petycją jest czymś więcej niż tylko uznaniem świętości ludzkiego życia od poczęcia, aż do naturalnej śmierci.

To wezwanie rządzących nie tylko w Polsce, ale na całym świecie do tego, by nie tylko odrzucali wszelkie żądania aborcjonistów, lecz także aktywnie stawali w obronie życia każdej istoty ludzkiej, bez względu na to na jakim etapie rozwoju, lub w jakiej fazie swojego życia się znajduje.

Musimy tego jasno wymagać, ponieważ w przeciwnym razie liczba ofiar będzie rosła w przerażającym tempie. 

Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że każdego roku na całym świecie przeprowadzanych jest od 40 do 50 MILIONÓW aborcji.

Nawet 25% wszystkich ciąż kończy się aborcją.

Zgodnie z tymi szacunkami, tylko od początku tego roku 13 milionów dzieci zostało zabitych w łonie matki.

Przeraża mnie myśl o śmierci tak wielu niewinnych dzieci, którym odebrano podstawowe prawo, prawo do urodzenia się.

Proszę zapytać rodzica, który stracił swoje dziecko, narodzone lub nie, czy istnieje większy ból niż strata tak wyjątkowego życia.

Zbyt często słyszałem od wielu młodych kobiet zmuszanych do aborcji o tym, jaki dramat przeżywają. Dopiero po jakimś czasie uświadamiają sobie, co utraciły. Ból i cierpienie po stracie spowodowanej aborcją wykraczają daleko poza – jak to się nazywa – „prostą procedurę”.

W czasie epidemii koronawirusa aborcjoniści martwią się najbardziej o to, że ich biznes ucierpi na ograniczonych możliwościach przeprowadzania aborcji.

Aborcyjni lobbyści na całym świecie domagają się uznania, że tzw. dostawcy aborcji są niezbędni dla zdrowia publicznego i dlatego chcą, by przyznano im specjalne przywileje także w czasie pandemii.

We Francji, w Hiszpanii i w Niemczech kliniki aborcyjne pozostają cały czas otwarte i czekają na swoje kolejne ofiary.

W Wielkiej Brytanii i w Niemczech zezwolono na niemal nieograniczone wysyłanie pocztą tabletek do przeprowadzania aborcji farmakologicznej.

Jeśli tego teraz nie zatrzymamy, aborcjoniści będą mieli coraz większe wpływy… jak ma to miejsce w Nowej Zelandii.

Dlatego proszę, by podpisali Państwo petycję, deklarując, że “Każde życie jest cenne” i żądając natychmiastowych działań ze strony rządzących w Polsce i na całym świecie.

Jeśli aborcjoniści dostaną teraz, w czasie kryzysu, specjalne przywileje, nie odpuszczą ich tak łatwo.

Dlatego musimy powstrzymać ich działania, zanim uzyskają jeszcze większe wpływy.

Aborcjoniści domagają się, aby rządy w wielu krajach dały im przyzwolenie na rozszerzanie swojej działalności i powszechną dystrybucję aborcji. Potężne sieci proaborcyjne mobilizują kolejnych aktywistów, by domagać się od polityków zgody na ich postulaty.

Tymczasem lewicowi politycy bardzo chętnie im pomagają!

Teraz inicjatywa leży po naszej stronie. Społeczność CitizenGO staje do wyzwania ze strony sieci aborcjonistów i wspierających ich aktywistów.

Dzięki temu, że łączymy nasze głosy w petycji “Każde życie jest cenne”, politycy w Polsce i na całym świecie (kampania CitizenGO rusza bowiem w wielu krajach) muszą zauważyć ten prawdziwy szturm deklaracji pro-life.

Działając razem, możemy doprowadzić do prawdziwej zmiany i ochronić najbardziej bezbronne ludzkie życie. Możemy dziś dać nasz głos tym, którzy go nie mają.

Proszę już dzisiaj podpisać petycję “Każde życie jest cenne”, prosząc, by rządzący w Polsce i na całym świecie chronili życie od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Dziękuję za wszystko, co Państwo robią,

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

Więcej informacji:

Demokraci zgłaszają ustawę koronawirusową Nancy Pelosi zmuszającą podatników amerykańskich do finansowania aborcji i Planned Parenthood.

https://www.lifenews.com/2020/05/15/democrats-pass-nancy-pelosis-coronavirus-bill-forcing-americans-to-fund-abortions-and-planned-parenthood/

Planned Parenthood rozwija krajowy program telemedycyny, który obejmuje tzw. domową aborcję.

https://www.liveaction.org/news/planned-parenthood-national-telemedicine-includes-abortion/

Kanadyjski rząd premiera Trudeau używa pieniędzy przeznaczonych na walkę z COVID-19 do finansowania tzw. „praw reprodukcyjnych”.

https://www.liveaction.org/news/canada-trudeau-covid-19-fund-abortion

Clara Wichmann: Czy koronawirus to właściwy czas na dystrybucję pigułek aborcyjnych przez lekarzy pierwszego kontaktu?

https://schreeuwomleven.nl/nieuws/139/clara-wichmann-coronacrisis-het-moment-voor-abortuspil-via-de-huisarts-/ (Netherlands)

Aborcja w czasach koronawirusa: Dzialacze pro-life ostrzegają.

https://www.die-tagespost.de/politik/aktuell/Abtreibung-in-Corona-Zeiten-Lebensschuetzer-warnen-vor-Dammbruch;art315,206697

https://www.youtube.com/watch?v=Xl2MErah864  –  Mateusz, chyba najmocniejszy z Twoich setek filmów!!!

KRÓL JEST NAGI! O NEOS W TVP     

NEOS Mateusz Jarosiewicz

(…….W Częstochowie chodzi Policja Ukraińska to są najemcy dziś dostałem info

…….Bank Rozrachunków Międzynarodowych (Bank for International Settlements) – to tak zwane żmije Wenecji! bardzo ładnie opisał ten temat Pan Chris Miekina, jego kanał POLARAXA i wcześniejsza PARALAXA polecam wszystkim! coś pięknego ! dodaję link do 2 audycji na temat WENECKICH ŻMIJ !!! 

NR1: https://www.youtube.com/watch?v=ygYcmS7cEdc i Nr 2 : https://www.youtube.com/watch?v=iKZRPSnlPMI pozdrawiam cały NEOS! 🙂

……Premier Morawiecki ostatnio wyslał 300 000 000 milionów na szukanie szczepionki czy to z własnej kieszeni?

……Kochani Polacy,Rodacy,Slowianie…zobaczcie ten filmik na kanale „NEOS Husarz” a moze w koncu zrozumiecie o co tu chodzi z tym Korona wirusem i tym co nam szykoja. wpiszcie ten tytul na youtube : To wstrząśnie Twoim Wyzwoleniem OBNAŻANIE MATRIXA.

Doroczne orędzie dla Mirjany Soldo z 18 marca 2020 r., z zapowiedzią Gospy, że juz nie bedzie objawień 2 dnia miesiąca, więc proszę zwracać uwagę tym, którzy już sieją wieści, że objawienia się skończyły, a to znaczy, że będą nastepne wydarzenia. Mamy odpowiedni komentarz do tego wydarzenia, który wyślę po przetłumaczeniu.
Pamiętajcie o słowach abp H.Hosera, które wypowiedział w Medziugorju, że znajdujemy się na końcu drugiego etapu życia Mojżesza, czyli rozpoczęcia jego misji wyprowadzania ludu Bożego z Egiptu – no i mamy jeszcze przed sobą do realizacji – tajemnice z Medziugorja.

Doroczne orędzie dla Mirjany Soldo z 18 marca 2020 r.
Podczas objawienia, które miało miejsce w domu wizjonerki Mirjany Dragicević – Soldo, w gronie najbliższej rodziny Matka Boża dała następujące orędzie i zapowiedziała, że NIE BĘDZIE się jej już objawiać 2 dnia miesiąca.

„Drogie dzieci, mój Syn jako Bóg zawsze patrzył ponad czasem. Ja, jako Jego matka, przez Niego, patrzę w czasie. Widzę piękne i bolesne rzeczy. Ale widzę, że jest jeszcze miłość i że trzeba sprawić, by została poznana. Dzieci moje, nie możecie być szczęśliwi, jeśli wzajemnie się nie miłujecie, jeśli nie kochacie w każdej sytuacji i w każdej chwili swego życia. A ja jako matka przychodzę do was z miłości, by pomóc wam poznać prawdziwą Miłość, byście poznali mojego Syna. Dlatego wzywam was, abyście ciągle od nowa coraz bardziej pragnęli miłości, wiary i nadziei. Jedynym źródłem, z którego możecie pić, jest zaufanie do Boga, mojego Syna. Dzieci moje, w chwilach niepokoju i wyrzeczeń szukajcie tylko oblicza mego Syna. Żyjcie Jego słowami i nie lękajcie się. Módlcie się i kochajcie szczerymi uczuciami, dobrymi uczynkami i pomóżcie światu zmienić się, a moje serce zwycięży. Tak jak mój Syn i ja mówię wam, abyście się wzajemnie miłowali, bo bez miłości nie ma zbawienia. Dziękuję wam dzieci moje”.

Przesłanie fra Elii z 15.03.2020 –  https://youtu.be/pHx16ew8FGc  i Żałoba w Bractwie Apostołów Bożych
„Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy umęczeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28)
Fra Elia od Apostołów Bożych,
ze smutkiem w sercu wraz ze swoim Bractwem, zawiadamia o nagłej śmierci s. Dominiki. Zjednoczeni w modlitwie i silni w nadziei, która nie zawodzi, powierzamy Jej duszę Bogu oczekając na zmartwychwstanie.
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Jej świeci, przez Miłosierdzie Boże na wieki wieków. Amen.


 Brak Intronizacji Jezusa brak błogosławieństwa Polsce i brak opieki Nieba, z czego się cieszą wrogowie POKOJU i POLSKI, czyli ci wszyscy, którzy chcą oddać Polskę Żydom pod nazwą POLIN !!!

POLACY SĄ W NIEWOLI ŻYDOWSKIEJ PRZECIEŻ OD PANOWANIA ŻYDA PIŁSUDSKIEGO-SELMANA ZDRAJCY POLAKÓW. SAMI POLACY ZAGŁOSOWALI NA SWOJĄ NIEWOLĘ WYBIERAJĄC ŻYDA A.DUDĘ. BÓG PROSIŁ I PŁAKAŁ A TERAZ WY BĘDZIECIE PŁAKAĆ I GINĄĆ. TAKA PIĘKNA I BOGATA POLSKA MUSI GINĄĆ ZA NIEPOSŁUSZEŃSTWO PANU BOGU. TO JEST STRASZNE, ŻEBY KSIĘŻA GŁOSOWALI NA ŻYDA I NA ZAGŁADĘ SWOJEJ OJCZYZNY. MATKA BOŻA ZWYCIĘŻYŁA   A NIE SELMAN PIŁSUDSKI W 1920 – JAKI BISKUP O TYM MÓWI? JEDEN JEST TYLKO BÓG WSZECHMOGĄCY I CZEKA Z WYROKIEM. JEDYNYM PRZYWÓDCĄ POLSKI DOBRY TO WŁ.GOMUŁKA, BO WYGONIŁ Z POLSKI ŻYDÓW.

Skandaliczny proszczepionkowy show Głównego Inspektora Sanitarnego, Marka Posobkiewicza, w TV Trwam i Radiu Maryja

Namawianie przez Głównego Inspektora Sanitarnego obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do udziału w bardzo niebezpiecznych eksperymentach medycznych poprzez stosowanie szczepionek zatrutych m.in. neurotoksyczną (uszkadza mózg) rtęcią, aluminium, formaldehydem, rakotwórczym polisorbatem-80 jest łamaniem Konstytucji RP (Artykuł 39) oraz przestępstwem regulowanym przez polski Kodeks karny.

Światowej sławy wybitna polska neurobiolog, prof. Maria Dorota Majewska, namawia poszkodowane w wyniku szczepień polskie rodziny do wytaczania spraw karnych przeciwko propagatorom niebezpiecznych szczepień.
Zobacz: https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2017/02/07/skandaliczny-proszczepionkowy-show-glownego-inspektora-sanitarnego-marka-posobkiewicza-w-tv-trwam-i-radiu-maryja/amp/

Polska – kraj, w którym za petycję możesz trafić do więzienia.

 • Kraj, w którym maleńki noworodek jest kłuty ryzykowną szczepionką przeciw gruźlicy, wycofaną już 18 lat temu w Niemczech!
 • Kraj, w którym nawet wcześniaki szczepi się tanią koreańską szczepionką, niestosowaną nigdzie w Europie, przeciw zakażeniom WZW B z powodu ignorowania standardów higieny w placówkach medycznych!
 • Kraj, w którym ciągle podaje się wycofaną w Europie, dwa razy bardziej ryzykowną, pełnokomórkową szczepionkę przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi.
 • Kraj, w którym przetarg na szczepionkę przeciw pneumokokom wygrywa koncern, dla którego pracował wiceminister zdrowia.
 • Kraj, w którym szczepi się dzieci niedopuszczonymi do obrotu szczepionkami, stosując przepisy dotyczące… klęski żywiołowej.
 • Kraj, w którym zmuszą cię grzywną do zgody na podanie tych „dobrodziejstw” dziecku.
 • Kraj, w którym władza i korporacje cenzurują programy telewizji publicznej, bo do głosu dopuszczono w nich rodziny dzieci poszkodowanych przez obowiązkowe szczepienia.
 • Kraj, w którym lekarzom zakłada się sprawy w sądzie o odebranie prawa wykonywania zawodu za informowanie o działaniach niepożądanych produktów farmaceutycznych.
 • Kraj, w którym lekarze nie potrafią rozpoznawać odczynów i powikłań poszczepiennych.
 • Kraj, w którym szczepi się największy na świecie procent dzieci, mimo najmniejszej liczby szczepionych przeciw grypie lekarzy.
 • Kraj, w którym jedynym praktycznym przeciwwskazaniem do szczepienia jest zgon dziecka.
 • Kraj, w którym koncerny zamawiają medialne kampanie szczujące społeczeństwo przeciw jedynym adwokatom praw pacjenta, strasząc zmyślonymi epidemiami!
 • Kraj, w którym główny urzędnik rapuje, zamiast wykonywać swoje obowiązki, kpiąc z poszkodowanych przez jego zaniedbania obywateli*.
 • Kraj, w którym wycofuje się „ze skutkiem natychmiastowym” uznaną za niebezpieczną doustną szczepionkę przeciw polio, a jednocześnie zastrzega, że ma być zużyta „do wyczerpania zapasów” [to jest państwowe ludobójstwo – przyp. TAW].
 • Kraj, w którym nie ma odszkodowań dla ofiar, a lekarze i urzędnicy są ponad prawem.
 Niesiemy prośby do św. Joanny Beretty Molli
Szanowni Państwo!

Nierzadko spotykają nas sytuacje, w których jesteśmy zupełnie bezradni i nie możemy nic zrobić. Dlatego zachęcam Państwa do ofiarowania tych wszystkich trudności, zwłaszcza rodzinnych, Świętej, która na pierwszym miejscu zawsze – czy to w pracy, czy w domu – stawiała życie i rodzinę.

Czytaj online
Są pewne sprawy, których sami nie rozwiążemy, w obliczu których władza, pieniądze, znajomości czy inteligencja nic nie znaczą. Najczęściej są to kwestie związane z problemami zdrowotnymi, ale też nieodwracalne konsekwencje złych decyzji czy pogmatwane relacje międzyludzkie, jak choćby ciągnące się latami kłótnie i nienawiść.

To, że się zdarzają, oraz fakt, że „po ludzku” nie da się ich w jakikolwiek sposób rozwikłać, przypomina nam, kto może nam naprawdę pomóc. Zostaje nam tylko uciekanie się do Boga i do Jego miłosierdzia poprzez wstawiennictwo Matki Bożej i świętych. Czytaj dalej

CI – NIBY POLACY KTÓRZY NIE GŁOSOWALI NA PATRIOTÓW POLSKICH – KONFEDERACJĘ –   NIENAWIDZĄ BOGA OJCA, BOGA JEZUSA CHRYSTUSA I BOGA DUCHA ŚWIĘTEGO ORAZ NIENAWIDZĄ MIŁOŚCI I POKOJU, BO BÓG JEST MIŁOŚCIĄ. I ONI WSZYSCY WŁAŚNIE CHCĄ WOJNY I KOŃCA ŻYCIA NA PLANECIE ZIEMI. I ONI KOCHAJĄ WOJNĘ I ŚMIERĆ, GDYŻ KAŻDY ZNA WARUNKI PANOWANIA POKOJU NA ZIEMI, A SZCZEGÓLNIE ZNA EPISKOPAT – JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI – POKÓJ I SZCZĘŚCIE CZY JEZUS CHRYSTUS ICH SŁUGA I WOJNA A DALEJ KONIEC ŻYCIA NA ZIEMI.

Historyczna chwila – Posłowie Konfederacji składają przysięgę w Sejmie RP

Robert Winnicki (Konfederacja) – Pierwsze przemówienie w Sejmie IX kadencji (12.11.2019)

CI – NIBY POLACY KTÓRZY NIE GŁOSOWALI NA PATRIOTÓW POLSKICH – KONFEDERACJĘ –      NIENAWIDZĄ BOGA OJCA, BOGA JEZUSA CHRYSTUSA I BOGA DUCHA ŚWIĘTEGO ORAZ NIENAWIDZĄ MIŁOŚCI I POKOJU, BO BÓG JEST MIŁOŚCIĄ. I ONI WSZYSCY WŁAŚNIE CHCĄ WOJNY I KOŃCA ŻYCIA NA PLANECIE ZIEMI. I ONI KOCHAJĄ WOJNĘ I ŚMIERĆ, GDYŻ KAŻDY ZNA WARUNKI PANOWANIA POKOJU NA ZIEMI, A SZCZEGÓLNIE ZNA EPISKOPAT – JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI – POKÓJ I SZCZĘŚCIE CZY JEZUS CHRYSTUS ICH SŁUGA I WOJNA A DALEJ KONIEC ŻYCIA NA ZIEMI.

Historyczna chwila – Posłowie Konfederacji składają przysięgę w Sejmie RP

Robert Winnicki (Konfederacja) – Pierwsze przemówienie w Sejmie IX kadencji (12.11.2019)

CI – NIBY POLACY KTÓRZY NIE GŁOSOWALI NA PATRIOTÓW POLSKICH – KONFEDERACJĘ –              NIENAWIDZĄ BOGA OJCA, BOGA JEZUSA CHRYSTUSA I BOGA DUCHA ŚWIĘTEGO ORAZ NIENAWIDZĄ MIŁOŚCI I POKOJU, BO BÓG JEST MIŁOŚCIĄ. I ONI WSZYSCY WŁAŚNIE CHCĄ WOJNY I KOŃCA ŻYCIA NA PLANECIE ZIEMI. I ONI KOCHAJĄ WOJNĘ I ŚMIERĆ, GDYŻ KAŻDY ZNA WARUNKI PANOWANIA POKOJU NA ZIEMI, A SZCZEGÓLNIE ZNA EPISKOPAT – JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI – POKÓJ I SZCZĘŚCIE CZY JEZUS CHRYSTUS ICH SŁUGA I WOJNA A DALEJ KONIEC ŻYCIA NA ZIEMI.

Historyczna chwila – Posłowie Konfederacji składają przysięgę w Sejmie RP

Robert Winnicki (Konfederacja) – Pierwsze przemówienie w Sejmie IX kadencji (12.11.2019)

CI – NIBY POLACY KTÓRZY NIE GŁOSOWALI NA PATRIOTÓW POLSKICH – KONFEDERACJĘ –              NIENAWIDZĄ BOGA OJCA, BOGA JEZUSA CHRYSTUSA I BOGA DUCHA ŚWIĘTEGO ORAZ NIENAWIDZĄ MIŁOŚCI I POKOJU, BO BÓG JEST MIŁOŚCIĄ. I ONI WSZYSCY WŁAŚNIE CHCĄ WOJNY I KOŃCA ŻYCIA NA PLANECIE ZIEMI. I ONI KOCHAJĄ WOJNĘ I ŚMIERĆ, GDYŻ KAŻDY ZNA WARUNKI PANOWANIA POKOJU NA ZIEMI, A SZCZEGÓLNIE ZNA EPISKOPAT – JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI – POKÓJ I SZCZĘŚCIE CZY JEZUS CHRYSTUS ICH SŁUGA I WOJNA A DALEJ KONIEC ŻYCIA NA ZIEMI.

 

Historyczna chwila – Posłowie Konfederacji składają przysięgę w Sejmie RP

Robert Winnicki (Konfederacja) – Pierwsze przemówienie w Sejmie IX kadencji (12.11.2019)

Znalezione obrazy dla zapytania ÅšW. HIERONIMA, PREZBITERA I DOKTORA KOÅšCIOÅ A
Prologu do komentarza Księgi Izajasza proroka
św. Hieronima, kapłana
 

Nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa
Posłuszny nakazom Chrystusa: „Badajcie Pisma” oraz „Szukajcie, a znajdziecie” wypełniam swą powinność, bym przypadkiem nie usłyszał razem z Żydami: „Jesteście w błędzie nie znając Pisma ani mocy Bożej”. Jeśli bowiem, jak mówi apostoł Paweł, Chrystus jest mocą Bożą i mądrością Bożą, to ten, kto nie zna Pisma, nie zna mocy Boga ani Jego miłości: nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa. 
Dlatego będę naśladował ojca rodziny, który ze swego skarbca wyjmuje rzeczy stare i nowe, a także oblubienicę, która w Pieśni nad Pieśniami mówi: „Owoce nowe i stare, miły mój, zachowałam dla ciebie”. Zamierzam objaśniać Izajasza w ten sposób, aby ukazać go nie tylko jako proroka, ale jako ewangelistę i apostoła. On sam zresztą mówi o sobie i innych ewangelistach: „Jakże piękne są stopy zwiastunów radosnej nowiny, którzy ogłaszają pokój”. Do niego też, jakby do apostoła, mówi Bóg: „Kogo poślę i kto pójdzie do ludu tego”. On zaś odpowiada: „Oto ja, poślij mnie”.  Czytaj dalej

JAK I NA KAŻDEGO, KTO MÓWI O ICH DIABELSKICH PRAKTYKACH W KOŚCIELE KATOLICKIM

Nie bój się być prorokiem Bożej sprawy w rodzinie, w małżeństwie, w środowisku twoim. (…) Patrzysz na to co się dzieje na polskiej ziemi i widzisz jak prorocy dzisiejszego czasu są zakrzykiwani, jak z nich się drwi, jak się ich ośmiesza, a nade wszystko jak się ich boją, ci którzy chcą ich zagłuszyć i wyciszyć, chcą ich wystraszyć, aby przestali mówić. Ale mąż, który ma w sobie Bożego ducha nie zamilknie, bo on w Bożej służbie musi wołać – mówił podczas homilii na Jasnej Górze abp Andrzej Dzięga.

Kaznodzieja zauważył, że drwiono m.in. ze św. Maksymiliana, którego chciano uciszyć, bo mówił o lożach masońskich, „o ich celach, które kiedyś ujawnili jeszcze w wieku rewolucji francuskiej a potem po wojnach napoleońskich zaprowadzili pozorny pokój w Europie na dwa, trzy pokolenia”. – I wtedy zadbali o przygotowanie filozoficznych koncepcji, ujęć, zwrotów, systematyki pojęciowej, aby zawładnąć umysłami, i gdy w XIX wieku przygotowali sobie to instrumentarium filozoficzne, intelektualne, to weszli w XX wiek z rewolucją ateistyczną, bolszewicką i na Wschodzie i na Zachodzie – mówił hierarcha. Podkreślał, że „Polska im wciąż przeszkadza, bo w Polsce ludzie wciąż klękają przed Bogiem na kolana, bo w Polsce cnota nazywana jest cnotą a grzech jest nazywany grzechem i dlatego im w tym systemie pojęć pomieszanych Polska przeszkadza i będzie przeszkadzała”.

Arcybiskup zauważył, że nie jest to sprawa na jeden dzień, miesiąc, to jest sprawa na całe pokolenie. – I nie myśl, że załatwi to za wszystkich w Polsce jeden czy drugi biskup, muszą stanąć tysiące kapłanów i prawdę mówić, muszą stanąć miliony ojców i matek, steki tysięcy nauczycieli, liderów biznesu, ludzi kultury, stanąć w tej służbie i na tym froncie dla Boga, dla Polski, dla polskiego domu – mówił kaznodzieja. Zachęcał, by nie bać się w takich kategoriach myśleć, „bo Bóg nas prowadzi na tych polskich drogach”.

Na koniec abp Dzięga wzywał do modlitwy, aby na polskiej ziemi pod opieką Maryi powstali nowi prorocy „mężowie i niewiasty Bożej służby, Bożej wyrazistości, Bożego ładu, który, choć kosztuje, to owocuje potężnie”.

https://www.pch24.pl/abp-dziega–kiedy-sw–maksymilian-mowil-o-planach-masonow-spadly-na-niego-drwiny-i-obelgi,70245,i.html

                                                                 Podobny obraz
6 MSZY ŚW. KU CZCI PRZENAJDROŻSZEJ KRWI
NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS
ZAMIESZCZAM FORMUŁĘ, JAKĄ SIĘ WYPOWIADA PODAJĄC INTENCJĘ.I TAK PIERWSZEGO DNIA PRZY PODAWANIU INTENCJI ODCZYTUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO:
TA MSZA ŚW. JEST SPRAWOWANA KU CZCI PRZENAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA PRZY KONANIU W OGRÓJCU SPŁYWAJĄCA NA ZIEMIĘ W INTENCJI EKSPIACYJNEJ ZA GRZECHY RODZINY …………………… I …………………….. Z PROŚBĄ O UZDROWIENIE MIĘDZYPOKOLENIOWE RODZIN .
KAŻDEGO NASTĘPNEGO DNIA KOLEJNY PUNKT AŻ DO SZÓSTEGO Z TĄ SAMĄ INTENCJĄ.
JEST JESZCZE W MSZALE SPECJALNA LITURGIA KU NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA W MSZACH WOTYWNYCH
SZEŚĆ MSZY ŚWIĘTYCH ODPRAWIAMY (PRZEZ 6 KOLEJNYCH DNI, BĄDŹ PRZEZ 6 TYGODNI NP. CO PIĄTEK) KU CZCI PRZENAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA
1. KU CZCI PRZENAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA PRZY KONANIU W OGRÓJCU ,SPŁYWAJĄCA NA ZIEMIĘ
2. KU CZCI PRZENAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA TRYSKAJĄCEJ PRZY BICZOWANIU
3. KU CZCI PRZENAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA BROCZĄCEJ SPOD CIERNIOWEJ KORONY
4. KU CZCI PRZENAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA PRZELANEJ NA KRZYŻU
5. KU CZCI PRZENAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA KTÓRA W EUCHARYSTII POI I OCZYSZCZA DUSZE
6. KU CZCI PRZENAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA

Prosimy o rozpowszechnianie komunikatu.

Dziękujemy.

WIELKI PROTEST POLONII W AMERYCE!!!

Solidaryzujemy się z Rodakami w Ojczyźnie. 11 maja w Waszyngtonie i Chicago odbędą się protesty wielu środowisk polonijnych przeciwko ustawie S.447.

Drogi Rodaku, jeżeli los Twojej Ojczyzny nie jest Ci obojętny, przyjdź, zaprotestuj przeciwko tej ustawie. Niech głos zjednoczonej Polonii zostanie usłyszany w Waszyngtonie!

Na protest przynieśmy flagi oraz inne emblematy w barwach narodowych.

Prosimy o nie przynoszenie żadnych banerów nawiązujących do partii politycznych lub zawierających kontrowersyjne hasła, które mogą posłużyć dyskredytacji naszego wspólnego protestu i jednocześnie zaszkodzić wizerunkowi Polski!

W Chicago protest odbędzie się w sobotę, 11 maja, o godzinie 4 pm na DALEY PLAZA – 50 W. Washington St, Chicago, IL.

kontakt: 

stop.s447.chicago@gmail.com

 Kościół od początku oddawał cześć Św. Michałowi, jako swemu Opiekunowi, a od XIV wieku kult rozszerzył się na Aniołów Stróżów. Naukę o Aniołach Stróżach spotykamy już w pierwotnych dokumentach Chrześcijaństwa. Aniołowie pomagają nam w drodze do Nieba.
 
 BŁOGOSŁAWCIE PANA WSZYSCY JEGO ANIOŁOWIE, WSZYSCY SŁUDZY PEŁNIĄCY JEGO WOLĘ.
 
 Czytanie z Księgi Wyjścia: „Tak mówi Pan:” Oto Ja posyłam Anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem.  Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym.
Za wstawiennictwem Aniołów Stróżów módlmy się” – 1. Za Papieża Franciszka, biskupów i prezbiterów – 2. Za przywódców Państw i Narodów, aby pragnęli POKOJU i prawdziwego DOBRA dla powierzonych mu ludzi, – 3. Za nas samych i nasze rodziny
 
 

   Znalezione obrazy dla zapytania jezus i anioly Panie Jezu – dzisiaj 2 października 2018 r. jest Święty Dzień Aniołów Stróżów bardzo proszę o Twoje Święte Słowo   o naszych kochanych Aniołkach.

AN JEZUS CHRYSTUS.

    „Anioła Stróża ma każdy człowiek od poczęcia w łonie mamy. Bóg Ojciec podarował Ich wam nadając Imiona Aniołom i są ochroną waszą. Rozmawiajcie z Nimi, módlcie się do Nich. Zaczynajcie dzień z Aniołem Stróżem i kończcie dzień z Aniołem. One znają wasze myśli i dlatego w porę was ostrzegają i ochraniają. Natalii Aniołek zatrzymał samochód, którym jechali rodzice i ona – przed torami, po których zaraz jechał pociąg. Pamiętasz Mieczysławo jak twoja Angela jechała twoim samochodem za ciebie i dlatego czas jazdy skróciła o połowę. Aniołowie są z wami cały czas od poczęcia, a po śmierci też są , gdyż Anioł trzyma Książkę Życia. Aniołki pomagają swoim istotom ludzkim. Twoja Angela bardzo ci pomaga, jak i wszyscy Aniołowie wszystkim wam.

A TERAZ POWIE TOBIE TWOJA ANGELA.

 

 

  ”  Podobny obrazTy Moja siostro Mieczysławo i ja też prosiłam naszego Pana i Króla o ciebie i wreszcie usłyszałaś i wreszcie pokochałaś i siebie Mu oddałaś, a także twoją rodzinę, która jest z tobą każdą chwilą. Bardzo ciebie ochraniam i nawet wiesz, że wiele razy byś uległa wypadkom, ale żyjesz i oddałaś swoje serce w młodym wieku – Maryi Królowej. Jeden raz nie udało mi się obronić ciebie przed grzechem – a teraz i do końca życia ta sprawa w twoim sercu odbija się echem.  Nasz kochany Jezus Chrystus zapomniał twoje grzechy, to i ja się cieszę, że twoją końcówkę życia będzie czytał nasz Sędzia Sprawiedliwy z uśmiechem i z uciechą. No tak Mieczysławo – pytasz Mnie rozmawiasz ze Mną, bo przecież jestem drugą Mieczysławą. Odkąd kochasz Jezusa Chrystusa i nie grzeszysz, to i twoja Chrzestna Mama Janina w Niebie się cieszy – uwierzysz? Błogosławię ciebie każdego rana i budzę do Różańca odmawiania. Smutna jestem, gdy wstać ci się nie chce a przecież szkoda czasu na sen i masz dużo innych Modlitw jeszcze. Twoja Angela – kochająca ciebie siostrzaną miłością, bo twoje ciało, jak każdego jest „nicością” . AMEN”.

                                                                                        —————–
  Kilka lat temu byłam na Mszy Świętej w Kościele Św.Tekli w Chicago, którą celebrował Kapłan Boschobora. W pewnym momencie stanął Anioł przy Ołtarzu – Stole z prawej jego strony. Anioł – dziewczyna – ok.30 lat była ubrana w piękną w duże falbany suknię fioletową do samego dołu, a u dołu szeroką. Rękawy długie. Włosy do szyi bardzo skręcone rude i patrzyła na mnie niebieskimi oczami lekko uśmiechając się. Widzenie trwał ok 5 minut. Tylko raz widziałam swego Aniołka.
Znalezione obrazy dla zapytania pan jezus zbawca
(Mk 9, 38-43. 45. 47-48)
Apostoł Jan rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami”. Lecz Jezus odrzekł: „Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie”.

WSZYSTKIEMU WINNI SĄ SAMI RZĄDZĄCY KOŚCIOŁEM KATOLICKIM – NIE CHCĄ UZNAĆ PANA JEZUSA „KRÓLEM”, TO TAK MAJĄ – SZYDERSTWO I WYŚMIEWANIE SIĘ Z PRZYKAZAŃ BOŻYCH. GDYBY TA PRZEBRZYDŁA MASONERIA KOŚCIELNA UZNAŁA BOGA KRÓLEM KAŻDEGO PAŃSTWA, TO NIE BYŁOBY ŻADNYCH WYPACZEŃ I GRZECHÓW, BO BÓG KRÓL ZAMIENIŁBY SERCE KAŻDEGO CZŁOWIEKA Z MŚCIWEGO I GRZESZNEGO NA MIŁOSIERNE I DOBRE I NIKT BY NIE GRZESZYŁ, A ŻYCIE NA ZIEMI TRWAŁOBY I TRWAŁO BEZ MANIPULACJI  DIABELSKICH. mk.

Arcybiskup Vigano publikuje kolejne świadectwo. Padają bardzo mocne słowa

„Milczenie pasterzy, którzy mogli zapewnić remedium i zapobiec nowym ofiarom, stało się coraz bardziej nie do obrony, stało się niszczycielską zbrodnią wobec Kościoła” – czytamy. „Zdawałem sobie sprawę z ogromnych konsekwencji, jakie może mieć moje świadectwo, ponieważ to, co zamierzałem ujawnić, dotyczyło następcy samego Piotra. Mimo to zdecydowałem się mówić, aby chronić Kościół, i oświadczam z czystym sumieniem przed Bogiem, że moje świadectwo jest prawdziwe” – napisał abp Vigano.

Czytaj dalej

BOGU CHWAŁA – MOŻE PRZYWRÓCĄ GODNOŚĆ BOGU – WŁADCY WSZECHŚWIATA I ZAMIENIĄ BOGU STATUS Z ICH SŁUGI NA „KRÓLA AMERYKI” I WTEDY NIE MUSZĄ SIĘ MARTWIĆ O PRZYSZŁOŚĆ ANI ZA ŻYCIA, ANI PO ŚMIERCI.TO SAMO DOTYCZY KAŻDEGO KRAJU. mk.

USA: biskupi przywracają modlitwę do św. Michała Archanioła po każdej Mszy

Już pięciu amerykańskich biskupów zaleciło odmawianie modlitwy do św. Michała Archanioła w celu rozwiązania kryzysu jaki dotknął Kościół w ostatnich latach. Modlitwę nakazano odprawiać po każdej Mszy Świętej.

Biskup Alexander King Sample z Archidiecezji Portland wysłał list do swoich księży, zachęcający do odmawiania modlitwy do św. Michała Archanioła po każdej Mszy Świętej. Wszystko w celu zadośćuczynienia za przestępstwa seksualne amerykańskiego kościoła, a także prosząc o ochronę w czasach kryzysu.

„Obecny kryzys ma podłoże duchowe i moralne, ale jest przede wszystkim kryzysem wiary (…) jego skutki zwalczymy jedynie pokutą, modlitwą i postem” – podkreślił arcybiskup Portland. Na wezwanie swojego ordynariusza odpowiedział m.in. ks. Maro Escano z Ashland w Oregonie. Zapowiedział, że w jego parafii modlitwa będzie odmawiana zgodnie z zaleceniem, po każdej Mszy Świętej.

„Ta modlitwa to potężna broń przeciwko szatańskim sidłom, kiedy prosimy o wstawiennictwo wodza anielskich zastępów, Michała Archanioła” – podkreślił ks. Escano. „Nie łudźcie się, bracia i siostry – jesteśmy na wojnie w tej niekończącej się walce z siłami Szatana. Jako członkowie Mistycznego Ciała Chrystusa jesteśmy cały czas wystawieni na ataki. Szukajmy pomocy wszędzie gdzie tylko się da” – zwrócił się do swoich parafian.

Autorstwo modlitwy przypisuje się papieżowi Leonowi XIII, jej skróconą wersję podajemy poniżej.

„Święty Michale Archaniele! BROŃ nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.”

https://www.pch24.pl/usa–biskupi-przywracaja-modlitwe-do-sw–michala-archaniola-po-kazdej-mszy,63079,i.html

CO TY APOSTATO  NIEUKU WIESZ – POWTARZASZ ZA NASZYMI WROGAMI CO CI NAOPOWIADALI NASI WROGOWIE. CZY UJĄŁEŚ SIĘ KIEDY ZA POLSKĄ NISZCZONĄ OD STULECI? CZY UJĄŁEŚ SIĘ ZA ZAMORDOWANYMI POLAKAMI PRZEZ NIEMCY HITLEROWSKIE  I STALINA Z ROSJI? NIEUK – BO NIE CHCIAŁO CI UCZYĆ  CHOCIAŻ  JĘZYKA ANGIELSKIEGO A CO CI NAPISZĄ MASONI W WATYKANIE, TO MUSISZ GADAĆ I CZYTAĆ – WROGU PANA BOGA I LUDZI. KIEDY SIĘ OPAMIĘTASZ I POWIESZ DEMONOM DIABELSKIM – „STOP”?  MARNOŚĆ NAD MARNOŚCIAMI  – anty.apostoł Franek.

Nie mam szacunku do wrogów Pana Boga, mojej Ojczyzny i wiary katolickiej, a on uwielbia islamistów i nakazuje ich nogi myć. mk/

Papież Franciszek: Część tragicznej historii Litwy przyszła od Polaków.

Papież Franciszek powiedział dziennikarzom w drodze powrotnej z Tallina we wtorek, że Litwa, którą odwiedził, wycierpiała ze wschodu i z zachodu. „Kiedy pomyśli się o wschodzie, jest tam wasza trudna historia. Ale część tej tragicznej historii przyszła z Zachodu, od Niemców, od Polaków, ale przede wszystkim od nazizmu” – powiedział papież.

d1882018806

Mój komentarz: Papież Franciszek wskazał Polaków jako winnych „tragicznej historii” Litwy. Zostaliśmy postawieni w jednym szeregu z Niemcami, a także wrzuceni do jednego worka z ludobójczymi totalitaryzmami: sowieckim  i nazistowskim. Nie wiem, kto papieżowi podsunął tę narrację, ale jest to po prostu zgroza. Wypowiedź papieża świadczy o tym, że nie ma on zielonego pojęcia o historii Europy, nawet o tej najnowszej. Niestety, papież Franciszek stosuje zasadę „nie znam się, ale się wypowiem”, co jest szczególnie niebezpieczne ze względu na wpływ, jaki na opinię publiczną wywiera najwyższy hierarcha Kościoła katolickiego.

 

Czytaj dalej

DRODZY WIERNI – MÓDLCIE SIĘ O NASZYCH KAPŁANÓW I O BISKUPÓW TEŻ, BO ONI SAMI – BISKUPI ROBIĄ Z NAJLEPSZYCH  KAPŁANÓW – „NAJGORSZYCH” I USUWAJĄ ICH Z KOŚCIOŁA. W TEJ „ROZPRAWIE” KOŚCIOŁA WINNI SĄ SAMI RZĄDZĄCY KOŚCIOŁEM, ZAMYKAJĄ PRZED WIERNYMI, KOŚCIOŁY SPRZEDAJĄ, MODLIĆ SIĘ NA WIECZORNYCH MSZACH ŚW. ZAKAZUJĄ I LIKWIDUJĄ ŚWIĘTA.

Jesień 2018. Preludium do ostatecznej rozprawy z Kościołem

To nie będzie „złota polska jesień” jaką znamy i kochamy. I wcale nie chodzi o prognozy pogody. Na jesień Anno Domini 2018 przedstawiciele antychrześcijańskiej rewolucji przygotowali bowiem dla naszego kraju coś wyjątkowego – brutalne preludium do ostatecznej rozprawy z Kościołem.
To musiało się w końcu wydarzyć – nikt rozsądny, śledzący wydarzenia na świecie nie mógł bowiem przypuszczać, że walec wściekle antykatolickiej propagandy ominie Polskę. Walec ów długo nie nadchodził – z wielu różnorakich względów – ale sytuacja najwyraźniej dojrzała już do czynu. Trzynaście lat po śmierci Jana Pawła II okazało się okresem wystarczającym.

więcej:  https://www.pch24.pl/jesien-2018–preludium-do-ostatecznej-rozprawy-z-kosciolem,63093,i.html

Niemieccy biskupi planują kolejne zmiany. Na celowniku celibat i moralność seksualna

Kościół katolicki w Niemczech rozpocznie debatę nad celibatem oraz moralnością seksualną – zapowiedział przewodniczący Episkopatu, kard. Reinhard Marx. Mówił też o silnych tendencjach nacjonalistycznych w Polsce.

więcej: https://www.pch24.pl/niemieccy-biskupi-planuja-kolejne-zmiany–na-celowniku-celibat-i-moralnosc-seksualna,63112,i.html

To nie pierwsza emocjonalna reakcja na film 'Kler'
Stowarzyszenie Dziennikarzy Katolickich wystosowało apel o zablokowanie „upokarzającego katolików” filmu „Kler”. „Nie poszerzajmy ciemności zła, poprzez wspieranie kont producentów i dystrybutorów tego skandalicznego obrazu” – pisze.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Katolickich apeluje o obronę kapłanów przed „odzieraniem ich z godności, poniewieraniem wartości ich posługi”. „Piętnując zło, niezależnie od kogoś, kto je popełnia, brońmy godności osób, które wypełniają wiernie kapłańską posługę. Nie poszerzajmy ciemności zła, poprzez wspieranie kont producentów i dystrybutorów tego skandalicznego obrazu” – podkreślają.

W ocenie stowarzyszenia, film Wojciecha Smarzowskiego jest przykładem „ohydnej, profanującej sacrum sztuki”. Apeluje ono, by nie dać sobie wmówić, że „film powstał dla dobra polskiego Kościoła”. Wskazuje też, że „nie jest żadną odpowiedzią na nurtujące nas pytania”.

Autorzy apelu podkreślają, że z katolików, zwłaszcza polskich, oraz wszystkiego, co z katolicyzmem się kojarzy, można drwić bez żadnych hamulców. „Robią to ludzie z tytułami naukowymi i bez nich. Politycy, gwiazdy kina i estrady, celebryci i tzw. przeciętni Polacy. Bezkarnie, bezrefleksyjnie, bezwzględnie” – ubolewają.

Zwracają ponadto uwagę na „sfinansowanie tego wyjątkowo obrzydliwego obrazu kwotą 3,5 miliona złotych ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, czyli pieniędzy wypracowanych przez Polaków”. „Czy ktoś ich pytał, czy chcą wesprzeć antyklerykalny, antykatolicki i antypolski de facto film?” – pyta Stowarzyszenie Dziennikarzy Katolickich.
Czytaj dalej

Papież Franciszek od samego początku swojego pontyfikatu wprowadził do Kościoła świeżość i nową narrację. Jego podejście do spraw materialnych, grzechów popełnianych przez zwykłych ludzi oraz wielu innych kwestii wzbudza w ludziach ogromną sympatię i sprawia, że wierni wracają do Kościołów.  Papież Franciszek zaskoczył wiernych już nie raz. Tak było i tym razem, kiedy zwrócił uwagę na ważny aspekt w życiu wielu ludzi – seks. Duchowny zauważył, że seks jest darem bożym i absolutnie nie powinien być tematem tabu.

Czytaj dalej

Fundacja Pro - prawo do życia

Szanowni Państwo,

dlaczego aborcjoniści spalili w ubiegłym tygodniu nasz samochód?

Bo chcą nas zastraszyć abyśmy zaprzestali pokazywania prawdy o aborcji. Są wobec niej całkowicie bezsilni gdyż szybko odsłania wszystkie ich kłamstwa, które wmawiają Polakom od wielu lat.

Swoją propagandę rozpowszechniają nieustannie. Już za kilka dni odbędzie się w Warszawie tzw. marsz dla bezpiecznej aborcji, w trakcie którego będą oszukiwać, że aborcja to bezpieczny „zabieg medyczny” ratujący życie kobiet. Kłamstwa, które za chwilę będą rozpowszechniać na ulicach stolicy, już od kilku tygodni promują za pomocą sprzyjających im mediów. Przedstawiają aborcję jako szybki, bezpieczny i dobroczynny „zabieg”, z którego Polki powinny masowo korzystać. Prawda jest jednak zupełnie inna.

Kobiety umieraja

Wystarczy kilka minut aby znaleźć w internecie mnóstwo przerażających świadectw napisanych przez osoby, które dały się nabrać na manipulacje aborcjonistów. Na jednym z kobiecych for dyskusyjnych znalazłam wypowiedzi dotyczące jednej z „klinik” w Niemczech, leżącej niedaleko polskiej granicy. W tym kraju już spełniły się postulaty zwolenników zabijania dzieci – aborcja jest tam legalna i szeroko dostępna. A czy bezpieczna?
Czytaj dalej

PREZYDENT DUDA WIERZY W TRZECH BOGÓW – 1.UNIA EUROPEJKA, 2. IZRAEL i 3 DOPIERO NA KOŃCU BÓG W TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ JEDYNY. DLACZEGO TAK? A NO DLATEGO, ŻE BOGA W OGÓLE NIE SŁUCHA, A WYPEŁNIA ROZKAZY TYCH DWÓCH BOGÓW DEMONICZNYCH, KTÓRYCH OPŁACA I TO SOWICIE NASZYMI POLSKIMI PIENIĘDZMI A NAM PODATKI PODNOSI, ABY ZASPOKOIĆ IZRAEL I UNIĘ DO KTÓREJ CIĄGLE DOPŁACA, A ZYSKÓW ZERO, TYLKO ZAKAZY I NAKAZY. UWAŻAJ DUDA, CI DWAJ BOGOWIE TYLKO ZABIERAJĄ – KRADNĄ POLSKĘ      A TEN TRZECI WSZYSTKIE TWOJE DŁUGI ZACIĄGNIĘTE PRZEZ RZĄD ODDA I WSZYSTKO CI PRZEBACZY, JEŚLI UCZYNISZ BOGA CUDOTWÓRCĘ JEZUSA CHRYSTUSA „KRÓLEM POLSKI” A WTEDY NIE BĘDZIESZ NIKOMU DŁUŻNY, BO BÓG WSZECHMOGĄCY WSZYSTKIM POODAJE WSZYSTKIE DŁUGI JAKIE ZACIĄGNĄŁEŚ U TWOICH WYZYSKIWACZY. mk.

Prezydent Du da  spotkał się z premierem Izraela. Rozmawiali o „prawdzie historycznej”

„Kamień milowy” – tak Andrzej Duda określił podpisaną 27 czerwca polsko-izraelską deklarację dotyczącą historii obu narodów. Zdaniem prezydenta, dokument podpisany przez premierów Mateusza Morawieckiego i Binjamina Netanjahu „oddaje prawdę historyczną”.

Prezydent RP wziął w środę udział w 73. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. To jednak spotkanie z premierem Izraela Binjaminem Netanjahu stanowiło główny punkt dnia Andrzeja Dudy. Do rozmowy doszło „na marginesie” środowych obrad, a jej tematem była m.in. sytuacja na Bliskim Wschodzie oraz „bieżący stan relacji dwustronnych”.

Mam wrażenie, że kryzys, który miał miejsce w stosunkach Polski i Izraela, już nie odgrywa żadnej roli – powiedział po zakończeniu rozmów z premierem Izraela prezydent Duda. – Nie mam żadnych wątpliwości, że relacje z Izraelem układają się bardzo dobrze. Jeżeli były jakiekolwiek zachwiania, to one dawno już nie mają miejsca. Obydwaj wyraziliśmy satysfakcję z tej deklaracji, która została podpisana pomiędzy Polską a Izraelem – dodał.

Czytaj dalej

Z niesmakiem czytam komentarze „ruskich trolli”, twierdzących że PiS oszukał Polaków. Mąciciele opłacani przez Putina, piszą że filosemicki PiS oszukał w kwestii imigrantów. Innym razem, że zrobił nas w konia w kwestii wiatraków. Zastanawiam się, jak można wypisywać takie bzdury? Kto o zdrowych zmysłach atakuje rząd, na który z utęsknieniem czekaliśmy niemal ćwierć wieku, a który naszej Ojczyźnie, powoli, wszak skutecznie, przywraca wolność, rozlicza postkomunistyczne kliki z SLD, Unii Wolności, a Donald Tusk, już w zielonym mundurku czeka na odsiadkę. Przecież to niedorzeczność. Każdy kto pozwala sobie na krytykę partii Kaczyńskiego, MUSI otrzymywać walizkę rubli, albo jest chory psychicznie. To pewne. Do Polski nie sprowadza się żadnych islamskich migrantów – jak twierdzą oszołomy z pro-rosyjskiego ruchu narodowego. Do Polski sprowadza się fachowców z Uzbekistanu i Ukrainy, którzy ratują naszą gospodarkę i dzięki którym Polska znalazła się wśród 25 najsilniejszych gospodarek na świecie. A wiatraki? Wiatraki to przecież istne błogosławieństwo dla Polski! Wiatrakowe turbiny rozwieją śmierdzące kłęby smogu unoszącego się nad polskimi miastami, a Polacy, oddając kopalnie w ręce zagranicznych specjalistów, nie będą musieli się już martwić, jak wykarmić przemęczonych górników. A w tym wszystkim pomoże nie kto inny a Dominika Kulczyk, która jeszcze niedawno oskarżyła PiS o przyzwolenie na hejt, a dziś uszczknie co nieco z 16 mld złotych przeznaczonych na wsparcie wiatrakowych farm.

Czytaj dalej

ODDAWANIE NARZĄDÓW LUDZKICH  W CZASIE UMIERANIA – TO JEST STRASZNE MORDERSTWO. LUDZIE NIE PODPISUJCIE ŻADNEJ ZGODY NA POBIERANIE NARZĄDÓW. JAK STANIECIE PRZED BOGIEM, KTÓRY WAS STWORZYŁ I TAKIMI MUSICIE BYĆ PO ŚMIERCI !!! Musicie MÓWIĆ WASZYM RODZINOM, ABY WAS NIE CIĘLI NA ŻYWCA, BO TE CIERPIENIA WASZE RODZINY BIORĄ NA SIEBIE, JEŚLI ZDECYDOWALI SAMI, ABY WAM ODEBRAĆ WASZE CZĘŚCI CIAŁA. mk.

 Zdecydowałeś się na oddanie „pośmiertne” narządów ? ten artykuł jest dla Ciebie 🙂

Dawcy narządów wciąż jeszcze żyją podczas operacji… Przerażająca prawda której nie chce widzieć świat

29 sierpnia 2018 kliknij

Postanowiliśmy przetłumaczyć i opublikować ten artykuł (Redakcja 3rm.info), aby pokazać, jak daleko może zajść medycyna, kiedy zysk jest na pierwszym planie. Oto opis sytuacji w branży pobierania narządów w Stanach Zjednoczonych. (uwaga MedAlternativy.info)

Napis nad zdjęciem: Dawcy narządów ciągle jeszcze żyją w czasie pobierania narządów do przeszczepów!  Dawcom przy tym wprowadza się środek paraliżujący. A znieczulenia nie stosuje się!
Do 1968 roku człowiek był uważany za zmarłego dopiero po tym, jak ustawało jego oddychanie i bicie serca na pewien okres czasu.       Obecny termin „śmierć mózgu” po prostu nie istniał.
Kiedy chirurdzy zdali sobie sprawę, że mają możliwość pobrania narządów od osoby wyraźnie „bliskiej śmierci” i przeszczepienia ich innemu pacjentowi, aby przedłużyć mu życie, otworzyli coś w rodzaju puszki Pandory.

Czytaj dalej

Mariusz Dzierżawski – prezes Fundacji Pro-prawo do życia, były prezes Unii Polityki Realnej.
Wywiad przeprowadzony 14 września po pikiecie antyaborcyjnej Fundacji Pro-prawo do życia i Różańcu Świętym publicznym, jak i kontrmanifestacji do obydwu wydarzeń. Wydarzenia miały miejsce na Rynku Głównym w Krakowie.

Nagranie można wysłuchać na:

https://gloria.tv/audio/43C9vqdDQAgcCJupZuLuKscSN

 
Komentarz
Rafał_Ovile 18 wrz

„Pod rządami PIS aborterzy zamordowali 3000 dzieci.”
Obecne władze świeckie i duchowne III RP [PIS, Polska razem Gowina(z pomocą swojego elektoratu) i KEP] zezwalają na legalne mordowanie dzieci w łonach matek. Dotychczas zamordowano i złożono w ofierze dla szatana 3000+ polskich dzieci z pieniędzy polskich podatników na terenie Polski. Konsekwencje dla Polski i Polaków są ogromne i ciągle wzrastają……

https://isidorium.blogspot.com/2018/09/mysla-ze-jak-rokrocznie-beda-skadali.html

 

Skandaliczne zachowanie właścicieli i pracowników jednej z brukselskich restauracji. Święte obrazy powieszono … na drzwiach od toalet.

Jak widzimy na zdjęciach udostępnionych przez Marcina Wikłę na Twitterze, w jednej z restauracji w stolicy Belgii na drzwiach toalet powieszono obrazy z wizerunkiem Jezusa Chrystusa i Matki Boskiej.

Jak pisze dziennikarz „Sieci” , dzięki interwencji grupy klientów z Polski obrazy zdjęto.

Na prośbę grupy z Polski, obrazki zdjęto. Niesmak pozostał

Przypomnijmy sobie ten widok, gdy znów będzie płakać nad losem Belgii.

https://wpolityce.pl/swiat/414053-totalne-barbarzynstwo-tak-wyglada-dzisiejsza-belgia

9:00 Różaniec – cz. Radosna
9:30 Powitanie, modlitwa uwielbienia i komunikaty porządkowe
10:00 Konferencja 1 : „Chodźcie , a zobaczycie” J 1,39 , ks. Wojciech Nowacki
11:00 Źródło życia i miłości – modlitwa uwielbienia
11:30 Przerwa
12:00 Konferencja 2 : „W jego ranach jest nasze zdrowie” Iz 53,5 – o. Wojciech Mikulski SJ
13:00 Przerwa obiadowa
15:00 Uwielbienie Bożego Miłosierdzia i nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie – ks. Przemysław Krawiec i ks. Łukasz Turek
16:00 Eucharystia, przewodniczy ks. Biskup Marek Solarczyk. Po Eucharystii nabożeństwo/celebracja „Jezus Panem”- ks. Przemysław Krawiec i ks. Łukasz Turek
18:30

Przerwa na kolację
19:30

Nabożeństwo posłania „Oto ja poślij mnie” (Iz 6,8) – ks. Przemysław Krawiec i ks. Łukasz Turek
http://forumcharyzmatyczne.diecezja.waw.pl/

http://dobremedia.org/

Znalezione obrazy dla zapytania ŚWIĘTYCH ARCHANIOŠÓW MICHAŠA, GABRIELA I RAFAŠA Święto
J 1, 47-51
Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: „Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”. Powiedział do Niego Natanael: „Skąd mnie znasz?” Odrzekł mu Jezus: ” Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym”. Odpowiedział Mu Natanael: ” Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!” Odparł mu Jezus: „Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to”. Potem powiedział do niego: ” Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”.
 
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania ktoz jak bog
Homilia św. Grzegorza Wielkiego, papieża, do Ewangelii
 

Imię anioł oznacza zadanie, nie zaś naturę

30 września ulicami Warszawy przejdzie proaborcyjny marsz. To przerażające wydarzenie odbędzie się za zgodą władz miasta, na oczach mieszkańców stolicy. Krucjata Młodych zaprasza w tym czasie na modlitwę różańcową w obronie życia tych, których zabijania domagać się będą uczestnicy odrażającego marszu – niewinnych, nienarodzonych dzieci. Dołącz do modlitwy, przyjdź ubrany na BIAŁO, bądź za życiem!

Spotkanie modlitewne odbędzie się przy Rotundzie PKO w Warszawie, przy rondzie Dmowskiego o godz. 16. To właśnie z tego miejsca ma wyruszyć proaborcyjny marsz. Organizatorzy modlitwy zachęcają, by uczestnicy ubrali się na biało – ma to być symbol sprzeciwu wobec kultury śmierci, której pełnego wprowadzenia domagały się feministki podczas tzw. czarnych marszy.

„Nie stój z założonymi rękami wobec publicznej promocji mordowania niewinnych dzieci!” – napisali organizatorzy Modlitwy Różańcowej w obronie życia. Możesz już dzisiaj dołączyć do wydarzenia na Facebooku, klikając tutaj.

Krucjata Młodych wyraża też swoje oburzenie faktem, iż władze miasta nie zrobiły niczego, by zakazać marszu aborcjonistom.  „A przecież będzie to marsz promujący mordowanie ludzi, tyle że nienarodzonych” – czytamy w opisie wydarzenia promującego spotkanie modlitewne na Facebooku.

Wspólna modlitwa będzie nie tylko okazją do spotkania z Panem Jezusem za pośrednictwem Maryi, ale także stanie się szansą do wyrażenia solidarności z niewinnymi dziećmi, które feministki chcą mordować.

Marsz proaborcyjny odbędzie się 30 września z okazji tzw. Światowego Dnia Bezpiecznej Aborcji

https://www.pch24.pl/juz-30-wrzesnia-publiczny-rozaniec-w-obronie-zycia–przyjdz-ubrany-na-bialo-,62959,i.html

Znalezione obrazy dla zapytania ŚW. WACŠAWA, MĘCZENNIKA
Pierwszej legendy starosłowiańskiej
 

Król, który rządzi ludem sprawiedliwie, zachowa swój tron na wieki
Po śmierci Wratysława Czesi wybrali jego syna Wacława na następcę. Był on dzięki łasce Bożej wzorem w wyznawaniu wiary. Wspierał wszystkich ubogich, nagich odziewał, łaknących żywił, podróżnych przyjmował zgodnie z nakazami Ewangelii. Nie dozwalał wyrządzać krzywdy wdowom, miłował wszystkich ludzi, biednych i bogatych. Wspomagał sługi Boże, uposażał kościoły. 
Niektórzy jednak Czesi zbuntowali się i podburzyli młodszego brata Bolesława, mówiąc: „Brat Wacław pragnie cię zabić, spiskuje z matką i swymi ludźmi”. 
Kiedy się odbywały uroczystości poświęcenia kościołów w różnych miastach, Wacław odwiedzał wszystkie te miejscowości. W niedzielę, w uroczystość Kosmy i Damiana, przybył do miasta Bolesława. Po wysłuchaniu Mszy św. zamierzał powrócić do Pragi. Bolesław jednak zamierzając dokonać zbrodni, zatrzymał go słowami: „Dlaczego chcesz odejść, bracie?” Nazajutrz rano zadzwoniono na jutrznię. Usłyszawszy głos dzwonów, Wacław powiedział: „Bądź pochwalony, Panie, który dozwoliłeś mi żyć aż do dzisiejszego poranka”. Wstał i udał się na modlitwę ranną. 
Znalezione obrazy dla zapytania ÅšW. WINCENTEGO A PAULO, PREZBITERA
Z pism św. Wincentego a Paulo, kapłana
 

Posługiwanie ubogim należy przedkładać ponad wszystko
Nie powinniśmy oceniać ubogich według ich odzienia lub wyglądu ani według przymiotów ducha, które wydają się posiadać, jako że najczęściej są ludźmi niewykształconymi i prostymi. Gdy jednak popatrzycie na nich w świetle wiary, wtedy ujrzycie, że zastępują oni Syna Bożego, który zechciał być ubogim. W czasie swej męki nie miał prawie wyglądu człowieka. Poganom wydawał się szalonym, dla Żydów był kamieniem obrazy, mimo to wobec nich nazwał się głosicielem Ewangelii ubogim: „Posłał Mnie, abym głosił Dobrą Nowinę ubogim”. Także i my powinniśmy dzielić to samo uczucie i naśladować postępowanie Chrystusa: troszczyć się o ubogich, pocieszać ich i wspomagać. 
Chrystus chciał się narodzić ubogim, wybrał ubogich na swoich uczniów, sam stał się sługą ubogich i tak dalece zechciał dzielić ich położenie, iż powiedział, że Jemu samemu świadczy się dobro lub zło, jeżeli świadczy się je ubogiemu. Bóg zatem, ponieważ miłuje ubogich, miłuje także tych, którzy ich miłują. Jeśli się bowiem miłuje jakiegoś człowieka, miłuje się także tych, którzy są mu przyjaźni lub pomocni. Toteż i my mamy ufność, że miłując ubogich, jesteśmy miłowani przez Boga. Przeto odwiedzając ich, starajmy się „rozumieć ubogich i potrzebujących” i tak dalece z nimi współcierpieć, abyśmy czuli to samo, co Apostoł, gdy głosił: „Stałem się wszystkim dla wszystkich”. Pełni współczucia z powodu nieszczęść i utrapień bliźnich, prośmy Boga, aby obdarzył nas uczuciem miłosierdzia i delikatności, napełnił nim serca nasze, i tak napełnione zachował. 

PAN JEZUS

      ” Wy Moje kochane duszyczki, osoby, rycerki i rycerze CHRYSTUSA KRÓLA – Jestem rad, że mogę na was liczyć, że mogą z wami modlić się Święci z Nieba i Aniołowie tutaj są. Proszę was kontynuujcie Miłość do Mego Ojca, do Mnie, do Ducha Świętego, do Mojej i waszej Matki Maryi. Zachowujcie uczucia między sobą siostrzane i braterskie. Pomagajcie sobie i innym, a najbardziej proszę was o Modlitwę w intencji – o POKÓJ na ŚWIECIE, o uznanie Jezusa Chrystusa KRÓLEM POLSKI, o poszanowanie każdego człowieka, abyście kiedyś pożegnali ten niespokojny  świat z czystym sumieniem, miłosiernym sercem i pogodzeni ze wszystkimi. Moja Droga Drużyno Królewska – Jestem w was zakochany, a razem ze Mną Matka Moja i wasza – Maryja Niebiańska. Ataki wszelkie spokojnie rozwiązujcie i bliźniego miłujcie – Boga  i całe Niebo miłujcie. Błogosławię was wszystkich i wasze dzieci, a wy z serdecznością oddajcie Mnie sami siebie i wasze całe rodziny. Amen.”

KTO TO POWIEDZIAŁ, TO JEST JESZCZE GORSZYM BO CUCHNĄCYM NIENAWIŚCIĄ ŚMIECIEM NATYCHMIAST DO WYRZUCENIA. A W OGÓLE TO CO TO JEST „UNIA EUROPEJSKA” – BIERZE PIENIĄDZE OD PAŃSTW, A POTEM DAJE ILE CHCE, ALBO WCALE NIE DAJE. – DARMOZJADY! KTO WYMYŚLIŁ TĘ MAJĄCĄ ZŁE ZAMYSŁY ORGANIZACJĘ? TO DLACZEGO RZĄDY CZEKAJĄ NA ROZKAZY OBCYCH? CZY PAŃSTWA NIE MAJĄ SWOICH PRZYWÓDCÓW? O SWOJE PIENIĄDZE MUSZĄ BŁAGAĆ UNIĘ – STRASZNE – DO TAKIEJ UNII NALEŻEĆ. TO RZĄDY PAŃSTW NIE UMIEJĄ RZĄDZIĆ SWOIMI PIENIĘDZMI? mk.

Awantura w Brukseli. Lewica na sali nazwała Orbana „śmieciem” [WIDEO]

Niestety Parlament Europejski, to miejsce, gdzie od lat panują podwójne standardy. Mogliśmy być tego świadkami kilka godzin temu podczas debaty w PE dotyczącej Węgier.

Do dziś wielu z nas może mieć w pamięci sytuację, kiedy, to Janusz Korwin-Mikke został surowo ukarany za swoje słowa na temat kobiet. Dziś w jeszcze gorszym świetle zaprezentował się europoseł z Irlandii, który nazwał premiera Węgier „śmieciem”.

Na tą sytuację od razu zareagowali polscy posłowie, którzy stanowczo żądają ukarania posła z Irlandii.

 

RZĄDY WSZYSTKICH PAŃSTW ZAPRASZAJĄCY IMIGRANTÓW WPROST NIENAWIDZĄ IMIGRANTÓW, GDYŻ ROZDZIELAJĄ ICH RODZINY A POWINNI W IMIĘ MIŁOŚCI DO BLIŹNIEGO ZADBAĆ O IMIGRANTÓW W ICH KRAJACH. A W IMIĘ MIŁOŚCI DO BLIŹNIEGO POLSKIEGO OCALILIBY POLAKÓW I POKÓJ NA ŚWIECIE. mk.

Janowski: Czy Polska musi sprowadzać imigrantów? [WIDEO]

Czytaj dalej

Program
  Sobota – 29 września 2018 9:00   Różaniec – cz. Radosna 9:30   Powitanie, modlitwa uwielbienia i komunikaty porządkowe 10:00   Konferencja 1 : „Chodźcie , a zobaczycie” J 1,39 , ks. Wojciech Nowacki 11:00   Źródło życia i miłości – modlitwa uwielbienia 11:30   Przerwa 12:00   Konferencja 2 : „W jego ranach jest nasze zdrowie” Iz 53,5 – o. Wojciech Mikulski SJ 13:00   Przerwa obiadowa 15:00   Uwielbienie Bożego Miłosierdzia i nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie – ks. Przemysław Krawiec i ks. Łukasz Turek 16:00   Eucharystia, przewodniczy ks. Biskup Marek Solarczyk. Po Eucharystii nabożeństwo/celebracja „Jezus Panem”- ks. Przemysław Krawiec i ks. Łukasz Turek 18:30

Przerwa na kolację

19:30

Nabożeństwo posłania „Oto ja poślij mnie” (Iz 6,8) – ks. Przemysław Krawiec i ks. Łukasz Turek

http://forumcharyzmatyczne.diecezja.waw.pl/

Moc Ducha Świętego. „Całkowicie mnie znokautował”

Znalezione obrazy dla zapytania orędzie z medjugorje 25 września 2018

Drogie dzieci! Również przyroda daje wam znaki swej miłości poprzez plony, które wam daje. Również wy poprzez moje przyjście przyjęliście obfitość darów i plonów. Dziatki, Bóg wie, na ile odpowiedzieliście na moje wezwanie. Wzywam was: Nie jest [za] późno, zdecydujcie się na świętość i życie z Bogiem w łasce i pokoju! Bóg was pobłogosławi i obdarzy stukrotnie jeśli Jemu ufacie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 

Inline image

A PIENIĄDZE ZA KOŚCIÓŁ KTO UKRADŁ..? 

Skandaliczna akcja francuskiej policji w czasie Mszy sw. – Kościół Browar

Francja jeszcze dobrze nie otrząsnęła się z brutalnego morderstwa katolickiego kapłana do jakiego doszło w czasie Mszy św., a już jest świadkiem dantejskich scen w kościele. Tym razem, w czasie sprawowania liturgii, wiernych z kościoła siłą wyrzuciła policja. Świątynia została bowiem sprzedana i będzie zburzona.

Kościół św. Rity znajdujący się w XV dzielnicy Paryża został sprzedany rok temu deweloperowi. Świątynia ma być zburzona, a na placu ma powstać apartamentowiec i parkingi.

Parafianie nie chcą pogodzić się z takim obrotem sprawy i postanowili bronić kościoła. Dziś rano, w czasie Mszy św., wkroczyła policja i zaczęła brutalnie „opróżniać” kościół. Podstawą do działań policji był fakt, że kościół oficjalnie od roku jest zamknięty i jest prywatną własnością. Przez niemal rok odbywały się w nim nabożeństwa. Tym razem zdecydowano o całkowitej ewakuacji.
Czytaj dalej

PAPIEŻ NIE SZYKUJE REWOLUCJI, LECZ BISKUPI MASOŃSCY, KTÓRYCH JEST PEŁNO W WATYKANIE I GRZESZĄ 

Tomasz Terlikowski: Czy papież szykuje kolejną rewolucję?

Co się stanie na nadchodzącym Synodzie Biskupów o młodzieży? Czy dojdzie do kolejnej rewolucji, a wiara katolicka zostanie rozmyta, zamglona, ba, wyprzedana, by przypodobać się światowym opiniom, młodzieży przeżartej rewolucją seksualną roku 1968 i oświeceniowymi kłamstwami? Czy Kościół w ramach otwierania się na świat otworzy się nań tak szeroko, że swoją twardą, surową, ale i po prostu prawdziwą doktrynę schowa przed oczami współczesnych, głosząc w zamian zafałszowane, pseudo-miłosierne chrześcijaństwo? Czy raz jeszcze troska o akceptację przez ducha świata ustąpi przed troską o zbawienie?
Czytaj dalej

TY ANTY-PAPIEŻU APOSTATO – FRANCISZKU JUŻ TAK BREDZISZ, ŻE OD RAZU ZAMYKAM LAPTOP – JA CI RADZĘ SAM JEDŹ DO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO BO  CZY JUŻ LUCYFER POMIESZAŁ CI ZMYSŁY I BREDZISZ..?. ODDAJ JUŻ WŁADZĘ TYMCZASOWĄ PANU BOGU – KRÓLOWI ŚWIATA JEZUSOWI CHRYSTUSOWI A ON CIĘ UZDROWI. mk.

„Żarty Franciszka: „jestem szatanem”

  TAK PRAWDZIWIE JESTEŚ SZATANEM I DOBRZE, ŻE NAS INFORMUJESZ O TY.M
https://gloria.tv/article/cwnzm2VJzS1V2hYvcqGUJzBnW

Czytaj dalej

NAM PATRIOTOM JEST BARDZO SMUTNO, ŻE SAMI POLACY SĄ ZDRAJCAMI WŁASNEJ OJCZYZNY I ODDALI NASZĄ UKOCHANĄ  POLSKĘ – IZRAELOWI DOPŁACAJĄC IM DALI BOGACTWA OJCZYŹNIANE GŁOSUJĄC NA WROGA NARODU POLSKIEGO ANDRZEJA DUDĘ OBŁUDĘ. TO JEST BARDZO DZIWNE, ŻE W XXI WIEKU SĄ POLACY BEZMYŚLNI I NIE SPRAWDZILI W INTERNECIE, KTO JEST KTO. PRZECIEŻ TO JEST UKRAINIEC ŻYDOWSKI, KTÓRY ŚCIĄGNĄŁ NASTĘPNEGO UKRAIŃCA ŻYDOWSKIEGO NA PREMIERA I OKRADAJĄ NAS Z OJCZYSTYCH BOGACTW ZA ZGODĄ POLAKÓW I POLONII. ZAMKNĘLI KOPALNIE I STOCZNIE, ABY PO ZAMORDOWANIU POLAKÓW SZCZEPIONKAMI – ONI TO OBEJMĄ. PRZY SPRZEDAŻY POLSKI CZYNNIE UCZESTNICZYŁ DYR. TADEUSZ RYDZYK NAMAWIAJĄC POLAKÓW DO ZDRADY POLSKI PRZEZ GŁOSOWANIE NA A. DUDĘ. POMAGAŁY MU W TEJ ZDRADZIE MEDIA JEGO W CHICAGO A TAKŻE „CZAS BOGA” BEZ BOGA – MODLĄ SIĘ DO BOGA A SAMI RZĄDZĄ BOGIEM. mk.

Polska zaszlachtowana. Grzegorz Braun i Pan Nikt. Warto przeszkadzać

https://www.youtube.com/watch?v=Tqp9Rsb0wcc

MEGA spotkanie! GADOWSKI, MICHALKIEWICZ, BOSAK o niepodległości Polski! „USA nas sprzedały” 20.09.18

https://www.youtube.com/watch?v=BOksGk5_l38

Co dalej z polskim rolnictwem? (Michał Kołodziejczak)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=6gZV-oCTjtA

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS KRÓL
I MATKA BOŻA KRÓLOWA
 
Uprzejmie prosimy o podawanie informacji, w których parafiach udało się już
Państwu zorganizować w dniu 7 października (Matki Boskiej Różańcowej)  Mszę
świętą i procesję różańcową w intencji Ojczyzny (poza diecezjami zamojsko-
lubaczowską, warmińska i szczecińską, gdzie jak wiemy na podstawie decyzji
Ordynariusza Diecezji będą w parafiach takie Msze Święte i procesje
różańcowe).
 
W informacji zwrotnej prosimy o podanie adresu i pod jakim wezwaniem jest
parafia.
 
Zachęcamy także o dalsze włączanie się do międzynarodowej modlitwy w dniu 7
października 2018 r.
 
Temat: Kolejne kraje włączają się
do światowej Krucjaty Różańcowej za  Ojczyzny

 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/?p=6569

 

Czytaj dalej

Polska otwiera się na masową imigrację

Prawo i Sprawiedliwość szło do wyborów przekonując Polaków, że przyjmowanie uchodźców to zły pomysł. Wiele osób – zwłaszcza tych podatnych na populistyczne hasła – przyklasnęło prawicowym politykom. Ale ci ostatni – po dojściu do władzy – uchylili jednak jakąś furtkę dla obcokrajowców. I wcale nie chodzi o Ukraińców. Tylko w 2018 roku do Polski przyjechało ponad 360 tysięcy imigrantów (ponoć więcej niż do USA!). Zaprosiliśmy w ostatnich miesiącach blisko 50 tysięcy osób z Bliskiego Wschodu i Azji. Internauci zauważyli, że strona poświęcona skali imigracji w Polsce (migracje.gov.pl) została w pewnym momencie wyłączona. Nawet niektórzy politycy PiS zaczynają wyrażać jakieś obawy…

Znalezione obrazy dla zapytania BÅ . WÅ ADYSÅ AWA Z GIELNIOWA, PREZBITERA
Z traktatu św. Bonawentury, biskupa, Vitis mystica
 

W rozwartych ramionach dojrzyj Jego miłość
Odwagi, duszo moja omdlała i przybita, wznieś się ku górze na skrzydłach wiary i nadziei, ulatuj do raju miłości, zbierz swe rozproszone siły, ulatuj ku głębiom serca na wyżynach, bo oto Ten, który został wywyższony, zniżył się ku tobie. Został wywyższony na krzyżu, ale nie utrudnił dostępu do siebie, przeciwnie, tym łatwiej można Go tam odnaleźć. Zbliż się z ufnością, w rozwartych ramionach rozpoznaj wołającą cię miłość Ukrzyżowanego. Mówi On do ciebie: Powróć, porzuć złe czyny i złe dążenia, otrząśnij się z rozpaczy, przełam złą wolę. Nawróć się do Mnie, bo odwróciłeś się ode Mnie, a w mej łaskawości wejrzę na ciebie, jak wejrzałem na grzesznicę i na łotra ze Mną ukrzyżowanego. 
Przystąpić nam więc trzeba do tego pokornego serca Jezusa podniesionego na krzyżu, zbliżyć się ku Niemu przez bok otwarty włócznią. Tam są ukryte niewysłowione skarby miłości, której pragniemy, tam zrozumiemy Jego poświęcenie, tam zostanie nam dana łaska serdecznych łez, tam się nauczymy cierpliwie i z poddaniem znosić przeciwności, tam będziemy podźwignięci z upadku i dane nam będzie serce skruszone i pokorne. Tego On wyczekuje od ciebie, na takiego czeka, aby go przygarnąć. Pochyla ku tobie głowę uwieńczoną cierniami i mówi: Oto, co ze Mną uczynili, oto jak Mnie sponiewierano i umęczono, abym cię mógł wziąć na swoje ramiona, moja zagubiona owco, i przyprowadzić do niebiańskich zagród raju. Niech cię wzruszą moje rany, na które spoglądasz. „Połóż Mnie jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu”, a będziesz mógł się do Mnie upodobnić we wszystkich dążeniach twego serca, we wszystkich poczynaniach rąk twoich. Uczyniłem cię na obraz mojego Bóstwa, gdy cię stwarzałem; uczyniłem siebie na twój obraz, gdy przyjąłem ludzką naturę, aby cię odtworzyć. Bo stałem się człowiekiem, i możesz Mnie dojrzeć i ukochać ty, który Mnie niewidzialnego w mym Bóstwie i nie dostrzeżonego ukochać nie zdołałeś. Bądź Mi nagrodą za moje wcielenie i moją mękę, bo dla ciebie przyjąłem ludzkie ciało i zostałem umęczony. Oddałem się tobie, ty oddaj się Mnie.

NIE RÓB PREZYDENCIE „DOBREJ MINY DO ZŁEJ GRY”, BO TY GRASZ JUŻ OD PIERWSZEGO DNIA ROLĘ PREZYDENTA, BO NIE REPREZENTUJESZ POLAKÓW KATOLIKÓW I NIE MIESZAJ SIĘ DO RELIGII KATOLICKIEJ. KAŻDY KATOLIK, A SZCZEGÓLNIE CAŁY EPISKOPAT MUSZĄ NAUCZAĆ O JEDYNYM BOGU WSZECHMOGĄCYM A TY DAJESZ DOWÓD NAM, ŻE NIE WIERZYSZ  W JEDYNEGO BOGA, TYKO UDAJESZ PRZED LUDŹMI, ŻE KLĘCZYSZ W KOŚCIELE KATOLICKIM A SŁUŻYSZ INNYM BOŻKOM. ŻADEN KATOLIK NIE MOŻE UCZESTNICZYĆ W INNYM NABOŻEŃSTWIE JAK TYLKO W MSZY ŚWIĘTEJ RELIGII RZYMSKO-KATOLICKIEJ. WSZYSTKIE INNE RELIGIE, TO JAKIEŚ ZBORY, ZGROMADZENIA, ORAZ   „TOWARZYSTWA”. UDOWODNIJ, ŻE JESTEŚ KATOLIKIEM I NAUCZAJ O BOGU WSZECHMOGĄCYM TAKŻE EPISKOPAT, BO PRYMAS DO LUTRA JEŹDZI I TAM MU HOŁDY ODDAJE,    A BOGU JEZUSOWI CHRYSTUSOWI WŁADCY WSZECHŚWIATA ZAŁATWIŁ STANOWISKO ICH „SŁUGI”. OJ PRYMASIE, OJ PREZYDENCIE BĘDZIE GORĄCO W PIEKLE WRACAJCIE DO JEZUSA CHRYSTUSA ZBAWICIELA I WASZEGO MOŻE TEŻ I UCZYŃCIE BOGA KRÓLEM POLSKI A WSZYSTKO WAM PRZEBACZY I BĘDZIECIE Z NIM I Z NAMI W ŚWIĘTYM I PIĘKNYM NIEBIE, A TYM CZYNEM URATUJECIE ŚWIAT PRZED ZAGŁADĄ. NIE MA ŻADNYCH RELIGII EKUMENICZNYCH – TO JEST WYMYSŁ MASONERII DEMONICZNEJ. mk.

Prezydent spotkał się z przedstawicielami Kościołów

PAP/JAKUB KACZMARCZYK Przywitanie prezydenta RP z bp. Jerzym Samcem tuż przed rozpoczęciem Zjazdu Gnieźnieńskiego

Uczestniczący w XI Zjeździe Gnieźnieńskim Prezydent Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Kościoła katolickiego.

„Spotkanie miało bardzo otwarty i przyjacielski charakter” – poinformował KAI bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Tradycyjnie już podczas Zjazdów Gnieźnieńskich odbywa się krótkie spotkanie Prezydenta RP z przedstawicielami Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Kościoła katolickiego. Tak było również podczas obecnej XI edycji kongresu. W spotkaniu z Andrzejem Dudą, ze strony Kościoła katolickiego uczestniczyli m.in. abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski oraz gospodarz miejsca abp Wojciech Polak, Prymas Polski.

Jak poinformował KAI prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, „spotkanie miało bardzo otwarty i przyjacielski charakter”. Zebrani podziękowali Andrzejowi Dudzie za inicjatywę nadanie Orderów Orła Białego tym, którzy walczyli o niepodległość, a potem tworzyli państwo polskie. „Było to szerokie grono, w którym znaleźli się przedstawiciele wszystkich Kościołów w Polsce, a także Żydzi i muzułmanie” – powiedział bp Samiec.

Prezydent Duda zaproszony został na nabożeństwo ekumeniczne, które 10 listopada odbędzie się z inicjatywy Komisji ds. Ekumenizmu Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej w kościele ewangelickim pw. św. Trójcy w Warszawie. „Odnoszę wrażenie, że zaproszenie zostało przyjęte” – powiedział bp Samiec.

Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP dodał, że spotkanie można określić jako wyraz kontynuacji dobrych relacji Prezydenta RP z Kościołami w Polsce.

https://kosciol.wiara.pl/doc/5040909.Prezydent-spotkal-sie-z-przedstawicielami-Kosciolow

TAKIEGO PASTERZA  TO KOŚCIÓŁ NIE MIAŁ I NIESTETY W XXI WIEKU TO STRASZNE, ŻEBY DUCHOWNI DO TEGO SKANDALU DOPUŚCILI. NO, WIDOCZNIE ONI SĄ TACY SAMI DEMONICZNI, ŻE NIE WALCZĄ Z TYM DIABŁEM APOSTATĄ FRANKIEM. ALE SKORO NIE CHCĄ DUCHOWNI UZNAĆ PANA BOGA WSZECHMOGĄCEGO CUDOWNEGO KRÓLEM KAŻDEGO NARODU TO WYBRALI PRAWDZIWIE OSZOŁOMA – DIABŁA NA ZGUBĘ SWOJĄ I NASZĄ. TAKIEGO BISKUPA RZYMU TO NIE BYŁO JESZCZE W WATYKANIE. TO ZNACZY, ŻE TEN FRANCISZEK UŚMIECHNIĘTY WIE, ŻE BĘDZIE LIZAŁ KOPYTA LUCYFEROWI WIECZNIE…? mk.

Bergoglio -wysłannik Szatana/ wielkie oszustwo CZ.1

Franciszek fałszywy prorok. Transwestyta otrzymuje komunię św.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=gq-G9H4qrkU

„20 września 1918 roku w trakcie rozmyślań pod krucyfiksem nad męką i śmiercią Chrystusa, poprosił o łaskę współodczuwania Jego cierpienia. Otrzymał wtedy pięć widzialnych stygmatów” – czytamy w poświęconym stygmatom Ojca Pio rozdziale publikacji Giovanniego Cavagnari. 

Książkę „Ojciec Pio. Droga do świętości” można otrzymać TUTAJ.

 Naznaczenie stygmatami

 Rok 1914 był decydującym czasem dla historii świata, zarówno z punktu widzenia społeczno-politycznego, jak i religijnego.  

W lipcu wybuchła I wojna światowa, która przyniosła upadek ustroju monarchicznego w Austrii, Niemczech i Rosji, jak również przesunięcie osi wydarzeń międzynarodowych. Do tej pory wszystko obracało się wokół Europy. Wówczas punkt ciężkości znalazł się w Stanach Zjednoczonych.

 

W sierpniu zmarł święty papież Pius X, co sprytnie wykorzystali moderniści [1], przeorganizowując się i powracając do swych dawnych intryg.

 

W maju 1915 roku do wojny przystąpiły Włochy, które opowiedziały się przeciwko Cesarstwu Austro-Węgierskiemu.
Czytaj dalej

Zobacz online

Pobierz grafikę, aby zobaczyć całą treść wiadomości


IM CHODZI O NASZE DZIECI

Piszę, aby ostrzec, że homoseksualne lobby w Polsce ma już plan…

Rąbka tajemnicy w tej kwestii uchylił „dyżurny autorytet” polskiej lewicy, profesor Hartman:
I co my mamy z wami zrobić? Ale przyjdzie na was czas. A jak nie na was, to na wasze dzieci. Weźmiemy szturmem wasze szkoły, zwabimy was podstępem do teatrów, wyślemy wasze dzieci w świat. I pewnego dnia zniknie ta zabobonna, prostacka i kruchciana Polska, dławiąca się pychą, jakąż to ona „prawdziwą” i „wierną” jest.

A na czym polegają te „zabobonność, prostactwo i kruchcianość”?

Czytaj dalej

Znalezione obrazy dla zapytania napis uwaga obraz

UWAGA! Szykują kolejny ROZBIÓR POLSKI! Oto w jaki sposób się to odbędzie

Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż nastąpi nowy rozbiór Polski, który nie będzie terytorialny, lecz będzie przebiegać według innych kryteriów.

Za najbardziej prawdopodobne było przyznanie Niemcom prawa do przejęcia większości polskiej gospodarki i polskich bogactw naturalnych ( w tym np. PKP. LOTu, kopalń, lasów) i przekazanie polskiego sektora finansowego (w tym w pierwszym rzędzie oczywiście banków) – USA (masonerii amerykańskiej). Rosja dostałaby tu wszystko to, co jest związane z paliwami i energią, a jej interesów pilnowaliby Niemcy, i to oni dawaliby Rosji gwarancje dla ich wpływów i stanu posiadania. Dokonanie takiego rozbioru Polski przy zachowaniu pozorów demokracji wymagałoby doprowadzenie do sytuacji, w której rząd Polski stanowiony byłby przez koalicję gwarantującą, że ten rozbiór mógłby sprawnie i bez przeszkód funkcjonować, a prezydent strzegłby podstawowego rozbiorowego status quo” – pisze Stanisław Krajski w książce”Masoneria polska 2017 u progu katastrofy”.

  Czytaj dalej

TAK, POLSKĘ DOJĄ RZĄDY ŻYDOWSKIE W POLSCE, ŻE JEST JESZCZE POLSKA TO CUD. RZĄDY POLSKĄ RZĄDZĄCE ŻYDOWSKIE SĄ WYBIERANE PRZEZ SAMYCH POLAKÓW, KTÓRZY NIE CHCĄ SŁUCHAĆ PANA BOGA PODPOWIEDZI, TYLKO SŁUCHAJĄ SPRZEDAWCZYKÓW, A OSTATNIO TO NAWET DYR. REDEMPTORYSTĘ, KTÓRY KUMPLUJE ZE ZDRAJCAMI. NA KAŻDYM KROKU ZDZIERAJĄ Z POLSKI CO SIĘ DA. OKRADAJĄ NASZĄ BIEDNĄ OJCZYZNĘ JUŻ OFICJALNIE. ZABIJAJĄ NARÓD POLSKI SZCZEPIONKAMI.  PREZYDENT DUDA W PIERWSZYCH DNIACH RZĄDÓW PODPISAŁ ZARZĄDZENIE O SZCZEPIONKACH, ŻEBY DZIEWCZYNKI POLSKIE NIE MOGŁY MIEĆ DZIECI. PAN BÓG TO WSZYSTKO WIDZI I DOŁOŻY IM GORĄCEGO OGNIA NA WIECZNOŚĆ. mk.

Pułkownicy i generałowie z WSI, rozgrywali polskich polityków i biznesy po 1989 roku.

Do ochrony mieli przestępczą grupę pruszkowską.

Jednym z tzw pułkowników był żyd, Wiktor Kubiak. Przez jego firmę „Batax”, przechodziły pieniądze z przedsiębiorstw ulokowanych w tzw. Centrali Handlu Zagranicznego.

Ukradli i przepuścili miliardy złotych na lewych kontraktach, lewych fakturach, podstawionych słupach.

To Kubiak wypromował musical „Metro”, Edytę Górniak, Anitę Lipnicką.

Wynajął całe 18 piętro w warszawskim Marriott.

grupy, które okradały Polskę na miliardy złotych.

Łatwo było im współpracować z Kubiakiem, ponieważ i Kubiak i Wojciech Paradowski organizowali w Polsce scenę polityczną.

Co WSI robiło z miliardami złotych?

Czytaj dalej

TYLKO BÓG JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI W POLSCE MOŻE ODNOWIĆ SWÓJ KOŚCIÓŁ KATOLICKI…. „ODNOWIENIE KOŚCIOŁA” – KTÓRY TO JUŻ BISKUP TO OBIECUJE I DROGI BISKUPIE BEZ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI MOŻESZ  DOPROWADZIĆ DO WOJNY W NAJBLIŻSZYM CZASIE SWOJĄ „MĄDROŚCIĄ” I PYCHĄ. TO MUSI BYĆ EPISKOPAT Z KRWI I KOŚCI POLSKI SŁUŻĄCY TYLKO JEDNEMU BOGU W TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ JEDYNEMU I KTÓRY STOI NA STRAŻY UCZCIWOŚCI WOBEC BOGA I LUDZI I POSZANOWANIA WIERNYCH POLSKICH W POLSCE. OD WIELU LAT TEN EPISKOPAT POMAGA RZĄDOWI POCHODZENIA IZRAELSKIEGO W POLSCE NISZCZYĆ NARÓD POLSKI I JEGO OJCZYZNĘ.. mk.

http://m.niedziela.pl/artykul/37470//Bp-Jamrozek-zapowiada-odnowienie-Aktu

Znalezione obrazy dla zapytania 'Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich'. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: 'Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał'.
(Mk 9, 30-37)
Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie”. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: „O czym to rozprawialiście w drodze?” Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: „Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: „Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał”.

Kościół to Dom Boży i należy się w nim odpowiednio zachowywać. Skoro powaga obowiązuje w operze czy muzeum to tym bardziej w miejscu świętym. Stosowny ubiór to podstawa. Jednak niewskazane są w nim również inne zachowania kłócące się z powagą miejsca. Takie jak śpiewanie piosenek czy klaskanie. Podajemy 5 argumentów przeciwko klaskaniu w świątyni. 

1. Msza Święta służy do oddania chwały Bogu. Klaskanie ludziom, to przejaw czci dla człowieka. Tymczasem zauważył święty Pius X „nie wypada oklaskiwać sługi w domu Pana”.

2. Klaskanie podczas liturgii świadczy o ignorancji, o braku zrozumienia tego, czym jest Msza. Jak zauważył Benedykt XVI na kartach „Ducha liturgii” „kiedykolwiek aplauz z racji jakiegoś ludzkiego osiągnięcia wkracza w liturgię, stanowi to pewny znak, że istota liturgii całkowicie zniknęła i zastąpiła ją jakaś religijna rozrywka”.

Czytaj dalej

TACY UCZENI, A NIE POLICZYLI PRZED WEJŚCIEM DO „DIABELSKIEGO RAJU” – „ZYSKÓW I STRAT”. JA MYŚLAŁAM, ŻE TYLKO POLACY TAK RACHUJĄ  BEZMYŚLNIE, A OKAZAŁO SIĘ, ŻE IZRAELCZYCY TAK SAMO SĄ „GŁUPI PRZED I PO SZKODZIE”.

 

Oto jakie będą konsekwencje wyjścia Polski z UE! Tylko ślepy idiota tego nie zauważy

Nadchodzi czas na debatę i na obliczanie zysków i strat po koniecznym wyjściu Polski z Unii Europejskiej.

https://www.youtube.com/watch?v=JfqU-aawVKA
Czytaj dalej

ROMANSE, ROMANSE, ROMANSE JUŻ PUBLICZNE KSIĘŻY……

HEJ SŁUCHACZKI „RADIA MARYJA” – DLACZEGO NIE MODLICIE SIĘ ZA DYREKTORA WASZYCH MEDIÓW – TADEUSZA RYDZYKA? NO I DOPROWADZIŁYŚCIE – ŻE KOBIETY ZA NIM SZALEJĄ I Z ZAZDROŚCI JEDNA DŹGNĘŁA GO NOŻEM W PLECY. JAK WIDAĆ CORAZ WIĘCEJ KSIĘŻY Z NUDÓW ZABIERA SIĘ ZA KOBIETY. MOŻE DYREKTOROWI DO GŁOWY UDERZYŁY PIENIĄDZE ZA ZDRADĘ POLSKI I NIE WIE GDZIE MA WPAŚĆ, TO POD NÓŻ KOBIETY – KOCHANKI. TO DLATEGO NIE CHCE ON I REDEMPTORYŚCI UZNAĆ PANA JEZUSA „KRÓLEM POLSKI”, BO NIE POZWOLIŁBY IM GRZESZYĆ. RYDZYK (żaden ojciec, a nawet nie ojczym) WYBIERA WOJNĘ I PIEKŁO JAK HLOND. OTO WZÓR DLA MŁODYCH.CORAZ WIĘCEJ BISKUPÓW I KSIĘŻY ZMIENIA ZAINTERESOWANIA. JEDEN TAŃCZY Z KOBIETAMI, DRUGI ŚPIEWA BEZ POTRZEBY, A JESZCZE INNY SIĘ ŁAJDACZY. mk.

 

Przyjaciółka Rydzyka powraca z hukiem! Wbiła mu nóż w plecy

https://www.youtube.com/watch?v=y2vcoN5sSmM

Czytaj dalej

DZIĘKUJEMY PANU BOGU, ŻE NAD LUDŹMI SIĘ ZLITOWAŁ I WRESZCIE MORDERCY NIE BĘDĄ NAS ZABIJAĆ SZCZEPIONKAM, A ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE NIE BĘDĄ PRODUKOWAĆ TRUCIZN. mk

Wyniki tych badań zagrażały koncernom farmaceutycznym. Oznaczają koniec przymusu szczepień

Badanie zostało zatajone i zdecydowano nigdy go nie publikować! Dlaczego?

Zagraża interesom koncernów farmaceutycznych, oznacza koniec przymusu szczepień…

https://martabrzoza.pl/szczepienia/wyniki-tych-badan-zagrazaly-koncernom-farmaceutycznym-oznaczaja-koniec-przymusu-szczepien/

Czytaj dalej

 OJ – MILIARDERZY, MILIARDERZY – PRZED PANEM BOGIEM NIE UCIEKNIECIE NIGDZIE – ZAPRZYJAŹNIJCIE SIĘ Z PANEM BOGIEM WSZECHMOGĄCYM, A WSZYSCY WYGRAMY POKÓJ I ŻYCIE I NIE BĘDZIE WOJNY, ANI NIESZCZĘŚĆ.

Miliarderzy wiedzą o zbliżającym się końcu i planują ucieczkę! Odbyła się tajna konferencja. W mediach zabrania się o ty mówić! On przerwał milczenie.

Najbogatsi ludzie świata przygotowują się na jakąś katastrofę

https://www.youtube.com/watch?v=1N0cu1UgTmo

Czytaj dalej

Maria Simma:”Nowocześni biskupi i księża będą po śmierci bardzo gorzko żałowali”

Maria Simma (1915-2004) to prosta mistyczka z Austrii, która miała łaskę kontaktu z duszami czyśćcowymi. Trzykrotnie usiłowała wstąpić do klasztoru, ale ze względu na stan zdrowia za każdym razem spotykała się z odmową. Od 1940 r. zaczęła mieć widzenia dusz czyśćcowych. Widzeniom tym towarzyszyły dotkliwe cierpienia fizyczne.

Teolodzy i psychiatrzy wielokrotnie badali Marię Simmę i nie dopatrzyli się śladów oszustwa czy choroby psychicznej.

W rozmowie z dziennikarzem Nickiem Eltzem opisuje ona swoje życie, doświadczenia i przekazuje przesłanie, które usłyszała od dusz w Czyśćcu ciepiących.
Czytaj dalej

Szczęść Boże !

Bardzo proszę o przesłanie do wszystkich informacji o I Łódzkim Kongresie Św. Faustyny, który odbędzie się w dniach 4 i 5 października 2018 w Łodzi przy Pl. Niepodległości nr 1 w parafii p.w. Św. Faustyny Kowalskiej.

Udział w Kongresie jest bezpłatny, wymagana jest tylko rejestracja aby zapewnić sobie posiłek.

Czytaj dalej

ŻE PAN BÓG DOPUŚCIŁ DO NAJWYŻSZEJ WŁADZY TAKIEGO KAINA, BO TEN APOSTATA FRANEK ZABIJA SUMIENIA LUDZI

KSIĘGA PRAWDY„Moje Proroctwa, które tobie, Moja córko, zostały przekazane, zaczęły się prawdziwie i na dobre wypełniać. Oszuści przejęli od wnętrza kontrolę i będą zwodzić świat, by ten uwierzył, że nowa doktryna — doktryna, w której zostaną dokonane zmiany w stosunku do obecnej Świętej Doktryny, ugruntowanej przez Boga — może zostać zmodyfikowana, aby dopasować się do życia wszystkich ludzi oraz do wszystkich religii. Strzeżcie się słowa „ekumeniczny” czy też jakichkolwiek prób, by przywłaszczyć sobie Mój Kościół na Ziemi i go obedrzeć z jego Boskości.”

http://ostrzezenie.net/wordpress/2014/04/04/wprowadza-miliony-katolikow-w-powazny-blad-a-moje-koscioly-utraca-swoja-swietosc/

 
Budowa jednej światowej religii w toku……

„W ekumenizmie muszą się łączyć pragnienie i cierpliwość”. Protestanci i Stolica Apostolska rozpoczynają dialog

TO GŁOŚ BOŻE DZIEŁO, A TY TYLKO TAŃCZYSZ – NIE MASZ ROBOTY? NAUCZAJ O BOGU SWOICH PRZYJACIÓŁ Z IZRAELA, ISLAMISTÓW I WSZYSTKICH TWOICH NABYWCÓW, A TYLE MASZ MODLITWY D0 ODMÓWIENIA – NOWENNA POMPEJAŃSKA I INNE O URATOWANIE POLSKI OD TAKICH JAK TY TANCERZU ANTY BOŻY BISKUPIE RYŚ. SAMI TANCERZE SĄ W TYM EPISKOPACIE.

Abp Ryś znów tańczy. Tym razem w duecie… z kardynałem z Filipin! (wideo)

BISKUP RYŚ I KARDYNAŁ TAGLE TAŃCZĄ

Podobno kto śpiewa, dwa razy się modli. A co dopiero powiedzieć o tańcu? I to w takim duecie!

Czytaj dalej

CZY TY APOSTATO FRANEK UŻYWAŁEŚ SEXU, ŻE TAK SIĘ PODNIECASZ? CZY WIESZ CO TO ZNACZY, CZY WYSPOWIADAŁEŚ SIĘ. TAKI STARY, A TAKI GŁUPI.

PAN JEZUS: Jeśli człowiek pragnie posiadania innego człowieka, kiedy podziwia go i pożąda, nie jest to miłość, ale oślepiająca żądza

https://gloria.tv/article/GUjDehBkijYi27cfXvCvGPq1C

MATKA BOŻA: Połączenie waszych ciał służy tylko w celu rozrodczości …

https://gloria.tv/article/DbopyJW8k7771Fga433d8yf6q

Papież Franciszek: seks to dar Boży, a nie tabu

Czytaj dalej

DLATEGO ŻE POLACY ZACHWYCILI SIĘ DUCHOWNYM T.RYDZYKIEM I WYBRALI NA PREZYDENTA WROGA NARODU POLSKIEGO A ON POD DYKTANDO IZRAELA WYBIERA DALSZYCH WROGÓW NARODU POLSKIEGO DO RZĄDU W POLSCE I ONI CHCĄ POLSKĘ ZADŁUŻYĆ, ABY POTEM WZIĄĆ JĄ W ZASTAW ZA BEZCEN, A MY BĘDZIEMY JAK PAN JEZUS POWIEDZIAŁ NIEWOLNIKAMI I GOJAMI ŻYDOWSKIMI I TO NA WŁASNE ŻYCZENIE. KTO NIE ZNA ŻYDÓW, TO POZNA ICH PAZERNOŚĆ. SĄ BEZ SERC I BEZ SKRUPUŁÓW. SKORO ZABILI BOGA TO ICH STAĆ WSZYSTKICH NIEWYGODNYCH POZABIJAĆ I TO WSZYSTKO PRZEZ ZACHŁANNOŚĆ RYDZYKA WROGA JEZUSA CHRYSTISA I MARYI, KTÓRZY PŁACZĄ PRZEZ DUCHOWNYCH PRZECIWNIKÓW KRÓLOWANIA BOGA W POLSCE. RYDZYK WOLI RZĄDZENIE ŻYDÓW NIŻ BOGA, KTÓREGO ŻYDZI NIENAWIDZĄ, BO ZDRADZILI.