Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Maj

Misja Karmelitańska i Bliźniaki 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Kochani posyłam  info o najnowszej książe o misji karmelitańskiej w Burundi i Rwandzie, szczególnie ze względu na naszego opiekuna pielgrzymek i rekolekcji, o. Józef Trybała, który jest na misjach wraz ze swoim bratem bliźniakiem o. Eliaszem – https://www.facebook.com/karmel.bosi/videos/1092863387758975/
Ksiązka ma ok 300str w tym 32 strony to kolorowa wkładka, twarda oprawa. Zamówienia w Redakcji echo@ceti.pl

„Posyłam Was. Wspomnienia z pracy misyjnej w Burundi i Rwandzie”
o. Sylwan Zieliński ocd
Grupa 11 polskich karmelitów, 01.09.1971 r. wylądowała w burundyjskiej Bużumburze nad brzegiem jeziora Tanganika i dała początek polskim misjom karmelitańskim w Afryce. Na afrykańskiej ziemi przeżyli lata wojny domowej w Burundi i czas ludobójstwa w Rwandzie. Jako misjonarze organizowali, animowali i budowali parafie i ośrodki życia religijnego. Dla tych, do których zostali posłani byli i są duszpasterzami, nauczycielami i duchowymi przewodnikami, na blisko półwiecznej drodze, prowadząc ich do Boga.

Hebrajska Biblia

Bóg Ojciec Wszechmogący wywyższył Naród Izraelski ponad inne Narody a oni Żydzi wyrzekli się Boga, bo chcą być mądrzejsi do Stworzyciela świata i woleli niewolę w Egipcie, z której tez ich Bóg uratował a potem zabili Bożego Syna, bo był mądrzejszy od nich, a teraz Żydzi tworzą swoja Biblię, bo chcą być mądrzejsi od Boga Stworzyciela Świata i nadal wybierali niewolę do 1960 a Boga nadal ignorują i oczerniają Bożych ludzi, bo wybierają potępienie i wieczność w piekle z ich bogiem lucyferem.

Zakazany rozdział: Izajasz 53 w Hebrajskiej Biblii

https://gloria.tv/post/1uUc3z31huwBCFzHBuFG7ajoT

Braun OSTRO u Roli: PANDEMICZNI BANDYCI POD SĄD! O napadzie na JKM, policji i forsie Szumowskich!

Pin by A miko on MYÅšLI RELIGIJNE | ZnaczÄ…ce cytaty, Cytaty ...


Z traktatu św. Ireneusza, biskupa, Przeciw herezjom
(księga 3, 17, 1-3) 

Zesłanie Ducha Świętego
Pan, dając swoim uczniom władzę odradzania ludzi w Bogu, rzekł im: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. 
Już przez proroków obiecał wylać w czasach ostatecznych tego Ducha na sługi i służebnice swoje, aby prorokowali. Dlatego Duch zstąpił także na Syna Bożego, który stał się Synem Człowieczym, wraz z Nim przyzwyczajając się do przebywania wśród ludzi, do zamieszkania wśród nich i do spoczywania na tych, którzy są dziełem rąk Bożych, aby spełnić w nich wolę Ojca i zastarzałych w grzechu odrodzić do nowego życia w Chrystusie. 
Po wniebowstąpieniu Pana, jak to podaje święty Łukasz, w dniu Pięćdziesiątnicy zstąpił na uczniów Duch Święty, który ma władzę nad wszystkimi narodami, aby wprowadzić je do Życia i aby otworzyć Nowe Przymierze. Dlatego wszystkimi językami śpiewali oni wspólnie hymn ku chwale Boga, a Duch Boży łączył w jedno oddalone od siebie ludy i składał Ojcu w darze pierwociny ze wszystkich narodów. 
Tego Ducha Świętego Pan obiecał nam posłać jako Pocieszyciela, aby nas przygotował dla Boga. Jak bez wody nie da się zaczynić suchej mąki i wyrobić z niej jednego ciasta i jednego chleba, tak i my nie możemy stać się jedno w Jezusie Chrystusie bez wody, która przychodzi z nieba. Jak zeschnięta ziemia nie wyda plonu bez wilgoci, tak my, którzy byliśmy suchym drzewem, nie wydalibyśmy owoców życia bez deszczu zesłanego z woli niebios. 
Nasze ciała przez obmycie w wodzie chrztu otrzymały dar jedności, dzięki któremu staną się niezniszczalne, dusze zaś zjednoczył Duch Święty. 
Na Panu spoczął Duch Boga, „Duch mądrości i rozumu, Duch rady i męstwa, Duch wiedzy i bojaźni Boga”. Pan zaś tego Ducha dał Kościołowi, zsyłając z niebios Pocieszyciela na całą ziemię, tam właśnie, „gdzie szatan, wedle słów Zbawiciela, spadł z nieba jak błyskawica”. Ta ożywcza rosa Boża jest nam konieczna, abyśmy nie zostali spaleni i nie stali się bezużyteczni, a jak mamy oskarżyciela, mieli również Obrońcę. Pan powierzył Duchowi Świętemu swoją własność, to jest człowieka, który wpadł w ręce zbójców. Nad nim sam się wzruszył, opatrzył jego rany i za niego dał dwa królewskie denary. A my, którzy otrzymaliśmy przez Ducha Świętego obraz i napis Ojca i Syna, mamy pomnożyć denar nam dany i pomnożony zwrócić naszemu Panu.

Zesłanie Ducha Świętego

 

Pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, wypełniając tym samym swoją obietnicę: „Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie” (J 15, 26). W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół, ożywiony Duchem Świętym, rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu wszystkim narodom.
Zielone Świątki, bo tak brzmi popularna nazwa dzisiejszej uroczystości, to jedno z najstarszych świąt Kościoła, obchodzone już w czasach apostolskich. Dzień ten posiadał wtedy praktycznie tę samą rangę, co uroczystość Paschy. W pierwszych wiekach w wigilię tego święta udzielano chrztu katechumenom. W średniowieczu istniał zwyczaj rzucania z sufitu kościoła, w trakcie odprawiania Mszy świętej, róż i innych kwiatów symbolizujących dary Ducha Świętego. W bazylikach i katedrach w czasie uroczystości wypuszczano z klatek gołębie: symbol Ducha Świętego.

Zesłanie Ducha Świętego

Kościół przypomina, że Pięćdziesiątnica jest wypełnieniem i zakończeniem Świąt Paschalnych. Duch Święty – Nowe Życie w Chrystusie – był celem całej działalności Chrystusa. Zgodnie z obietnicą, po wywyższeniu Chrystusa na drzewie krzyża, gdy dostęp do Ojca został otwarty, a dziecięctwo Boże stało się rzeczywistością, posłany zostaje Duch Ojca i Syna, by prowadził dalej dzieło Jezusa.

Dzisiaj za pobożne, publiczne odmówienie całego hymnu: „O Stworzycielu Duchu, przyjdź…” można dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami (patrz informacje o odpustach w naszej Czytelni).

Rok 1998 był przeżywany w Kościele jako czas szczególnie poświęcony Duchowi Świętemu – jako przygotowanie do Wielkiego Jubileuszu. Z tej okazji Jan Paweł II bardzo często poświęcał swoje homilie i katechezy Duchowi Świętemu.

zesłanie ducha świętego film - Szukaj w Google | Zesłanie ducha ...

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

Jak objawia się Duch Ożywiciel? Biblia podaje wiele możliwości, jednak w dniu Zesłania Duch Święty przychodzi do mężczyzn i kobiet modlących się razem. Widać, że Słodka serc Radość zawsze chce tworzyć i wzmacniać wspólnotę wierzących. Wiemy z Dziejów Apostolskich, że to kolejny dzień wspólnej modlitwy, wytrwałej i cierpliwej. To nie była wspólnota idealna – niektórzy się wyparli, inni szybko uciekli, niewielu zostało przy Jezusie w czasie upokorzeń i bólu. Jednak teraz są w stanie, ze względu na Jezusa, modlić się wspólnie i razem otrzymują moc Ducha. To ważna wskazówka – oczywiście można prosić o dary Uświęciciela samemu, jednak lepiej jest modlić się wspólnie. Tchnienie nadeszło wręcz dotykalnie, choć wiadomo, że nie zawsze tak bywa. Wyraźnie też wszyscy odczuli, że są wezwani, wypchnięci do mówienia o Bogu, choć wcześniej raczej woleliby się schować. Teraz zainspirowani do aktywności, chcą mówić o działaniu Boga. To, co budzi największe wrażenie – każdy może ich zrozumieć bez względu na swe ograniczenia i przyzwyczajenia. Gdy uczniowie przyjęli Ducha, umieją mówić tak, by być zrozumianymi. Może za bardzo chcemy, by inni dostosowali się do nas – a trzeba mówić, tak, by ludzie czuli, że mówimy w ich języku.

 

Komentarz do psalmu

Czy odczuwamy na co dzień moc Ducha Bożego? Niekiedy zajęci codziennością jesteśmy skupieni tylko na niej, bo zbyt dużo się dzieje. Psalm 104 podpowiada nam, że dobrze jest mieć czas na przerwę, na spojrzenie na życie z lotu ptaka czy z wysokiej wieży, chwilę odpoczynku, która się nam naprawdę należy. Można wtedy zobaczyć świat z dalekiej perspektywy: wiele osób, zwierząt, roślin, gwiazd przez Boga stworzonych, przez Niego podtrzymywanych w istnieniu. Nad wszystkim jest Duch Boży, we wszystkim jest chwała Boża, nawet, jeśli nie wszystko widzimy i nie wszystko rozumiemy. Psalm przekazuje doświadczenie osoby, która patrzy przez chwilę nie na siebie i swe problemy, które przecież są ważne, ale na ziemię i wszystko, co ją napełnia i widzi chwałę Bożą… choć świat nie jest idealny i nie wszystko się nam podoba.
To akt wiary – uznać, że choć nie wszystko jest tak, jak chcemy i zapewne inaczej byśmy coś urządzili, to jednak Pan czuwa nad swym stworzeniem, nawet, gdy stworzenie czasem sobie szkodzi. Ta wiara pozwala nam patrzeć ze spokojem nawet na siebie. Na pewno nie wszyscy są z nas zadowoleni, sami niejedno byśmy w sobie zmienili i bywamy sobą rozczarowani. Jednak Duch Boży czuwa nad nami, Jego chwała jest nad nami, i tym możemy się ucieszyć, to jest przyczyna naszej radości – Tchnienie Jego nad nami…

 

Komentarz do drugiego czytania

Jakie są dary Ducha Bożego? Lubimy dostawać prezenty, które nam się podobają, które nam odpowiadają, wydają się potrzebne. List do Koryntian przypomina nam, że Uświęciciel daje różne dary, a wszystkie mają prowadzić do chwały Bożej, do wspólnego dobra – nie tylko naszego, ale i dobra innych. Czy to się nam podoba?
Zdarzało się, że chcieliśmy dostać od bliskich prezenty inne, niż nam dali. Jednak Najmilszy z Gości przychodzi z dobrymi darami, które nas rzeczywiście podniosą, wzmocnią, zainspirują, nawet, jeśli na początku nie byliśmy zachwyceni. On wie, czego nam potrzeba, jak najlepszy Lekarz duszy, choć może my wybralibyśmy sobie inne leki, sugerując się ładnymi opakowaniami czy nazwą.
Jakie chcielibyśmy zająć miejsce w rodzinie, we wspólnocie? Czasem jesteśmy zmęczeni, znużeni naszą rolą, powołaniem, czy zadaniami i wydaje się, że tracimy czas. Duch Święty przychodzi jako słodkie orzeźwienie, odpoczynek, dodając cierpliwości, pokoju, sił i chęci, choć nie zawsze widać, że to, co robimy ma sens, znaczenie i jest ważne. To fakt, że nie każdy nas docenia i zauważa. Tak bywa z ciałem – dopiero ból jednego palca czy jakiegoś wewnętrznego organu, którego nigdy nie widzieliśmy, może sparaliżować działanie całego ciała i wtedy widać, jak bardzo jest ważny, choć niedoceniany… być może na razie tylko Lekarz dusz docenia nasze znaczenie..

 

Komentarz do Ewangelii

Uczniowie byli tak długo blisko swego Mistrza, widzieli cuda i słuchali Go, On odpowiadał na ich pytania i wątpliwości, czuli Jego moc. A jednak w czasie kryzysu i upokorzenia kompletnie pogubili się, jak zresztą Jezus przewidywał. Ewangelia zaznacza, że nawet zamknęli drzwi, bojąc się, że ktoś przyjdzie do nich z pytaniami o Nauczyciela, że może im coś grozić. To już nie pewni siebie apostołowie, którzy towarzyszyli Mistrzowi, dumni z dokonanych cudów. Jednak nikt nie szuka i nie zamierza przesłuchiwać przestraszonych uczniów, a oni pozostali w kręgu swego strachu. Dobrze, że umieli się na nowo zebrać i modlić wspólnie.
W tej sytuacji Jezus potrafił przyjść do nich nawet poprzez zamknięte drzwi domu i zamknięte drzwi ich serc. Tak samo może przyjść do nas, nawet gdy jesteśmy zastraszeni i zamknięci w swoich obawach i wyobrażeniach, gdy boimy się, z góry przewidując niebezpieczeństwo. Zbawiciel przyszedł do przestraszonych uczniów, wnosząc pokój w ich serca, nie rozliczając z ich zmiennych uczuć, bez żadnych wyrzutów, wręcz z nominacją na posłanych – apostołów, którym doda mocy Ducha Świętego. Tak samo Bóg przychodzi do nas – mimo naszych obaw, słabych stron, zdezorientowania, upadków – jeśli modlimy się i czekamy na Jego moc, wiedząc o naszej słabości. Bóg nie powołuje ludzi doskonałych – Bóg daje moc ludziom, którzy wiedzą, że sami zawiedli, są gotowi przyjąć Jego dary i dać się prowadzić Bożemu Duchowi.

Komentarze zostały przygotowane przez dr Monikę Waluś

                                         Modlitwa do Ducha ÅšwiÄ™tego (With images) | Duch Å›wiÄ™ty, Modlitwa ...

Litania do Ducha Świętego

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty mądrości, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty rozumu,
Duchu Święty rady,
Duchu Święty męstwa,
Duchu Święty umiejętności,
Duchu Święty pobożności,
Duchu Święty bojaźni Bożej,
Duchu Święty, Światło Proroków i Apostołów,
Duchu Święty, nasz Pocieszycielu,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty, Boże.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej,
Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej,
Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej,
Od zatwardziałości serca,
Od zaniedbania pokuty aż do śmierci,
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Od potępienia wiekuistego,
Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa,
Przez Twoje przyjście w językach ognistych,
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś Kościołem świętym rządzić i zachować raczył,
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył,
Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył,
Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył,
Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył,
Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył,
Abyś nas w łasce swojej utwierdzić i zachować raczył,
Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył,
Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli,

Jezu Chryste Królu, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Jezu Chryste Królu, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Jezu Chryste Królu, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
O. I odnów we mnie moc ducha.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadość-uczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwa papieża Leona XIII

Duchu Święty, Duchu Prawdy, przyjdź do naszych serc.
Obdarz narody Twoim światłem i Twoją jasnością, aby się zjednoczyły w wierze i znalazły upodobanie w Tobie.
Duchu Stwórco, stój nieustannie przy Twoim Kościele.
Obdarz go Twoją mocą i siłą, aby oparł się wszystkim wrogim napaściom.
Odnów swą łaską ducha sług swoich, których namaściłeś, aby wielbili Imię Ojca i Jego Syna Jednorodzonego.


Modlitwa św. Augustyna

Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślał.
Przymuszaj mnie, abym święcie postępował.
Pobudzaj mnie, abym miłował tylko to, co święte.
Umacniaj mnie, abym strzegł tego, co dobre. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym Cię nigdy nie utracił.


Modlitwa papieża Piusa XII

Przyjdź, Duchu Święty i uczyń moje ciało swoją świątynią. Przyjdź i pozostań ze mną na zawsze. Udziel mi głębokiej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego, abym je ukochał z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich myśli i sił moich.

Oddaję Ci wszystkie władze mej duszy i mego ciała. Panuj nad mymi namiętnościami, uczuciami i poruszeniami. Przyjmij mój rozum i moją wolę, moją pamięć i wyobraźnię.

Duchu Święty, udziel mi obfitości Twej skutecznej łaski. Obdarz mnie pełnią cnót. Pomnażaj moją wiarę, umacniaj mą nadzieję, rozpalaj moją miłość. Udziel mi Twych siedmiu darów, owoców i błogosławieństw. Pozwól mi być Twoją świątynią i mieszkaniem całej Trójcy Przenajświętszej.

31 maja
Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny

Van der Weyden: Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję

Święto Nawiedzenia wywodzi się z religijności chrześcijańskiego Wschodu. Uroczystość tę wprowadził do zakonu franciszkańskiego św. Bonawentura w roku 1263. Kiedy zaś powstała wielka schizma na Zachodzie, święto to rozszerzył na cały Kościół papież Bonifacy IX w roku 1389, aby uprosić za przyczyną Maryi jedność w Kościele Chrystusowym. Sobór w Bazylei (1441) to święto zatwierdził.
Święto Nawiedzenia obchodzimy w okresie między uroczystościami Zwiastowania Pańskiego i narodzenia św. Jana Chrzciciela. W ten sposób wspominamy przede wszystkim spotkanie Mesjasza ze swoim poprzednikiem – Janem Chrzcicielem. Jest to także spotkanie dwóch matek. Dokładny opis Nawiedzenia zostawił nam św. Łukasz w swojej Ewangelii (Łk 1, 39-56). Według tradycji miało ono miejsce w Ain Karim, około 7 km na zachód od Jerozolimy, gdzie dwa kościoły upamiętniają dwa wydarzenia – radosne spotkanie matek (kościół nawiedzenia św. Elżbiety, położony na zboczu wzgórza za miastem) i narodzenie Jana Chrzciciela (kościół położony w samym mieście). Maryja prawdopodobnie odbywała całą drogę z Nazaretu do Ain Karim – czy jak chcą niektórzy bibliści może nawet do Hebronu – pieszo. Być może przyłączyła się do jakiejś pielgrzymki, idącej do Jerozolimy. Trudno bowiem przypuścić, aby szła sama w tak długą drogę, która mogła wynosić ok. 150 kilometrów. Pragnęła podzielić się ze swoją krewną wiadomością o Zwiastowaniu, jednocześnie gratulując jej tak długo oczekiwanego potomstwa.
Maryja po przybyciu dowiaduje się ze zdziwieniem, że Elżbieta już wszystko wie – tak dalece, że nawet zwraca się do niej słowami anioła: „Błogosławiona jesteś między niewiastami”. Elżbieta wyraża równocześnie uznanie dla Maryi, że zawierzyła słowom posłańca Bożego. Zadziwiająca jest pokora Maryi. Przychodzi z pomocą do swojej starszej krewnej, gdy ta będzie rodzić syna. Ale i Elżbieta zdobywa się na wielki akt pokory, kiedy Matkę Chrystusa wita słowami: „A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?”
Elżbieta stwierdza równocześnie, że na dźwięk słowa Maryi poruszyło się w łonie jej dziecię. Pisarze kościelni są przekonani, że był to akt powitania Chrystusa przez św. Jana i że w tym właśnie momencie św. Jan został uwolniony od grzechu pierworodnego i napełniony Duchem Świętym. Poruszenie św. Jana często zestawia się z tańcem radości króla Dawida, idącego przed Arką.
Słowa Elżbiety przywołujemy zawsze, ilekroć odmawiamy Pozdrowienie Anielskie.Krewna Maryi powtórzyła część pozdrowienia Gabriela: „Błogosławiona jesteś między niewiastami”, wyraźnie czyniąc aluzję, że za sprawą Ducha Świętego została we wszystko wtajemniczona. Zaraz potem dodała własne słowa: „i błogosławiony jest owoc Twojego łona”. Wydarzenie to rozważamy jako jedną z radosnych tajemnic różańca.
Istnieją zakony żeńskie, które za główną patronkę obrały sobie Matkę Bożą w tej tajemnicy, co więcej, od tej tajemnicy otrzymały nawet swoją nazwę. Chodzi głównie o zakon wizytek, czyli sióstr nawiedzenia. Założył je w roku 1610 – wspólnie ze św. Joanną de Chantal – św. Franciszek Salezy.

Magnificat „Uwielbiaj Duszo Moja Sławę Pana Mego”

https://www.youtube.com/watch?v=YEefPgbjP7Q

Litania na Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

O Maryjo, która sprawiłaś tak wielką radość Elżbiecie, módl się za nami.
O Maryjo, która ukryłaś swoją wielkość przy nawiedzeniu świętej Elżbiety,
O Maryjo, która stałaś się przyczyną, iż Jan Chrzciciel został poświęcony w łonie swojej matki,
O Maryjo, która napełniłaś błogosławieństwem cały dom Elżbiety,
O Maryjo, która pozostałaś przez trzy miesiące u Elżbiety,
O Maryjo, którą święta Elżbieta powitała słowami: "Błogosławiony owoc żywota Twojego",
O Maryjo, którą Elżbieta nazwała Matką Pana swego,
O Maryjo, na której powitanie dzieciątko w łonie swojej matki poruszyło się z radości,
O Maryjo, która dlatego, żeś uwierzyła, zostałaś nazwana szczęśliwą,
O Maryjo, która wyrzekłaś: "Wielbi dusza moja Pana",
O Maryjo, której duch rozradował się w Panu,

O Maryjo, od wszelkiego lenistwa w służbie Bożej, zachowaj nas wstawieniem się Twoim. 
O Maryjo, od wszelkiego niedbalstwa w pełnieniu obowiązków naszego stanu,
O Maryjo, od wszelkiej obrazy bliźniego,
O Maryjo, od miłości własnej i próżnej chwały,
O Maryjo, od ducha pychy,
O Maryjo, przez Twoje pokorne nawiedzenie,
O Maryjo, przez Twoją trudną podróż przez góry,
O Maryjo, przez pełne łaski Twoje wstąpienie do domu kapłana Zachariasza,
O Maryjo, przez Twoje pełne radości pozdrowienie i wspaniały hymn wychwalający Boga,
O Maryjo, przez usługę naznaczoną miłością, którą wyświadczyłaś świętej Elżbiecie,

My, grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyś nasze dusze duchowo nawiedzić raczyła,
Abyś nam prawdziwą pokorę i łagodność wyprosić raczyła,
Abyś w naszych sercach miłość dobroczynną dla bliźniego zaszczepić raczyła,
Abyś nas do chwalenia Boga w każdym czasie i przy każdej okazji pobudzać raczyła,
Abyś zwłaszcza w godzinę śmierci miłościwie odwiedzić nas raczyła, 

Jezu Chryste Królu, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Jezu Chryste Królu, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Jezu Chryste Królu, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, z Twojego natchnienia Najświętsza Maryja Panna, która nosiła w łonie Twojego Syna, nawiedziła Elżbietę, spraw, abyśmy byli posłuszni natchnieniu Ducha Świętego i zawsze mogli z Maryją Ciebie uwielbiać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen
Szczęść Boże,

to już druga sobota, którą poświęcamy Maryi upraszają Ją o łaski i wstawiennictwo.

By dobrze odprawić to nabożeństwo należy spełnić kilka istotnych warunków:

  • być w stanie łaski uświęcającej lub przystąpić do spowiedzi świętej;
  • należy przyjąć Komunię świętą;
  • należy pomodlić się różańcem – jedna tajemnica, którą poddaje się 15-minutowemu rozważaniu.

Šaskami słynące "Nabożeństwo 20 (15) Sobót Różańcowych" -

Nawiedzenie św. Elżbiety

Rozważ w sercu fragment Pisma Świętego: Łk 1, 39-56:

 

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana». Wtedy Maryja rzekła:
«Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest Jego imię – a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego,
rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
pomny na miłosierdzie swoje – jak przyobiecał naszym ojcom –
na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki». Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

 

Rozważania

Łaska Ducha Świętego nie dopuszcza spóźnień, chce od wiernego odpowiedzi i wymaga szybkiego działania. Maryja, łaskawa na działania Ducha Świętego, niezwłocznie odpowiada Bogu.

Gdy tylko poczęła w swoim łonie Zbawiciela świata, jest gotowa sprostać oczekiwaniom, pomóc ludzkości i zniszczyć grzech.

Bóg chciał uświęcić prekursora Jezusa, Jana Chrzciciela, uciśnionego przez grzech pierworodny, okazując chwałę i potęgę swojego Syna od samego początku jego ziemskiego wcielenia. Pragnął także wypełnić dwie zatroskane matki nową radością i nowymi łaskami.

Maryja, pełna miłości Bożej i miłosierdzia względem bliźniego, mimo szczególnego stanu jako Matki Syna Bożego, pospiesznie opuszcza swoje domostwo w Nazarecie w Galilei i podejmuje się długiej, męczącej wędrówki górskimi ścieżkami aż w góry Judei.

Ile pięknych inspiracji zdusiłaś w sobie, o duszo moja, które może były związane z zamierzeniami Boga dla jego chwały, dla zbawienia i pomocy bliźniemu!

Spójrz. Elżbieta, już posunięta w latach, oczekuje dziecka. Ma potrzebę pomocy i pocieszenia od kogoś bliskiego i zaufanego. Kochająca Dziewica, która przewyższa w miłości i pięknie serafinów, nie zwleka z odpowiedzią. Nie podąża powoli w podróży, lecz idzie z pośpiechem. Miłość Boża nigdy nie jest opieszała, gdy króluje w naszym sercu. Ona stanowi silny bodziec do pomocy bliźniemu.

Miłość Boża, jeżeli króluje w sercu, nie jest nigdy leniwa, zawsze jest wrażliwa na dobro bliźniego, ponieważ miłość Boga i miłość bliźniego jest tą samą miłością, która czasami zwraca się ku przyczynie, czasami ku skutkom, czasami ku Stwórcy lub innym istotom.

Tak więc to cnota prowadzi Maryję, a nie zamiłowanie do przyjemności, ani chęć spotkania się i bycia widzianą, ani ostentacyjna ciekawość, które są, by nie mówić więcej, częstymi powodami składania wizyt. Duszo moja, naśladuj prawdziwą, żarliwą miłość Maryi. Bądź pokorna i przyznaj, że nie umiesz okazać prawdziwej miłości Bożej. O Matko moja, Boża Matko miłości, okaż także i mi wielkie miłosierdzie. Miej litość nade mną, nieszczęsnym stworzeniem, które tyle razy zgrzeszyło przeciw Bogu. Zapal we mnie swoją świętą miłość, umocnij mnie swoim świętym łańcuchem, abym kochał Boga ponad wszystkie rzeczy, a bliźniego, jak siebie samego.

Cnota, jaką chcemy w sobie rozwijać: Miłosierdzie.

Zadanie:

Okazuj miłosierdzie bliźniemu, odwiedzając szpitale lub miejsca dla ubogich, chorych, więźniów, pomagając komuś biednemu. Podczas swoich wizyt rozmawiaj o Bogu. Pomagaj zwłaszcza duszom braci, którzy przebywają w czyśćcu po śmierci, poprzez uczestnictwo we Mszy Świętej. W ich intencji odmawiaj różaniec, czyń dzieła pokutne i uzyskuj dla nich odpusty kościelne. Jest to bardzo korzystny dla ciebie i dla tych dusz tak zwany akt heroiczny, czyli ofiarowanie Bogu wszystkich swoich dobrych uczynków, aby dusze czyśćcowe osiągnęły pełnię świętości.

Akt strzelisty:

O Maryjo, błogosławiona między niewiastami, nawiedź moją duszę i ocal ją.

Do zobaczenia już za tydzień!

Wolisz czytać te rozważania w formie papierowej? Kup książkę w księgarni Rosemaria!

Zamów tutaj!

                     Uroczystość WniebowstÄ…pienia 2.06.2019 - Parafia ÅšwiÄ™tej Trójcy w ...

           Po Zmartwychwstaniu Pan Jezus przebywał na Ziemi wśród Apostołów przez 40 dni i nauczał oraz informował ich o przyszłości

     i jak powinni reagować na wszystkie sprawy miłe i niemiłe. Po upływie 40 dni nastąpiło WNIEBOWSTĄPIENIE Pana Jezusa do Domu Ojca.

„Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił i przemówił do Apostołów tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w Niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie Narody udzielając im Chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja Jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata” – Ewangelia św. Mateusza Mt 28, 16-20″.

 

     PAN BÓG JEST KRÓLEM CAŁEJ NASZEJ ZIEMI.

 Panie Jezu bardzo dziękujemy, że jeszcze żyjemy i możemy Ciebie uwielbiać, przepraszać i wynagradzać za grzechy. Dziękujemy, że możemy kolejny rok świętować Twoje Wniebowstąpienie i błagamy o opiekę nad nami Polakami i kierowanie jak Apostołami.

                                                                       PAN JEZUS

       „Nie mówię, że was żegnam, lecz mówię: „do zobaczenia”. Każdy, gdy się urodzi – musi umrzeć. Taką samą drogą i ludzie będą podążać i już podążają do Nieba. Po śmierci – 3 doby z rodziną, a potem przez 40 dni – zdawanie sprawozdania ze swego życia, a potem pokuta. Jeżeli ktoś miał czyste i bezgrzeszne życie, to może w dniu śmierci być z Nami w Niebie jak wielu świętych męczenników. Kto był zabity – zamordowany za wiarę i Ojczyznę, to także jest w Niebie. Oczywiście dzieciątka zamordowane przez swoje matki – natychmiast są w Niebie ze swoimi Aniołkami i rosną do takiego wieku jaki Ojciec Wszechmogący im zaplanował. Nie mogę powiedzieć wam dokładnie, a tylko ogólnie. Do wszystkich powiem – tak żyjcie, abyście także powędrowali do Nieba w krótkim czasie po zakończeniu życia na Ziemi. Każdy wie jak żyć, aby wypełnić Wolę Bożą. Jednak przez 40 dni byłem na Ziemi, nauczałem i Moimi Apostołami kierowałem, aby się nie martwili. Bardzo źle wymawiacie Modlitwę: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego…..”zstąpił do piekieł”…., gdyż Ja zstąpiłem do otchłani, ponieważ przed Moją śmiercią wszystkie dusze były w otchłani, a dopiero potem oddzieliłem Niebo, czyściec i piekło. A w tym pięknym Dniu Mojego Wniebowstąpienia oficjalnie wstąpiłem do Mojego Ojca Wszechmogącego do Nieba i wam wszystkim tam być trzeba. Proszę was Moi wierni katolicy – Ja patrzę na wszystkich na Ziemi z miłością i pragnę, aby wasze życie emanowało czystością. Dzisiaj minęło 1987 lat od Mojego Wniebowstąpienia, a na Ziemi naukowcy pracują, aby zniszczyć Ziemi istnienie. Bóg stworzył człowieka na Swoje podobieństwo, lecz ludzie zarozumiali zapatrzeni są w masonerię diabelską. No, ale cóż – Ja Bóg Właściciel Ziemi daję wszystkim nadzieję i prowadzę do Zbawienia, lecz wy walczcie  o uznanie Mnie Boga KRÓLEM POLSKI, a wtedy natychmiast unieważnię wojenne zbrojenia i wojenne wnioski. Już tak długo całe Niebo czeka na spokojne i uczciwe życie ludzi na Ziemi, a tylko KRÓL POLSKI wszystko „zło” na DOBRO zamieni. Wasz Król i Zbawiciel”.

 

                                         Jezus, ÅšwiatÅ‚o, Chmury, GoÅ‚Ä…b

 

       Panie Jezu modlimy się w Modlitwie „Skład Apostolski” ….zstąpił do piekieł….czy mogę o to zapytać, czy to była otchłań?

  PAN JEZUS

 „Pisz dziecko, bo tak było. Gdy tylko przestało bić Moje serce i Moi Przyjaciele stwierdzili Mój zgon – Ja zszedłem do otchłani, która rzeczywiście była pod Ziemią i wtedy oddzieliłem dusze, które były już gotowe do Nieba. Pozostawiłem te, które mogły być w Niebie po odpokutowaniu swojego grzesznego życia oraz jeszcze głębiej opuściłem piekło z którego nie ma wyjścia dla dusz potępionych. Dlatego nie możecie, gdy już wiecie powtarzać kłamstw w Modlitwie. Można mówić – wstąpił do otchłani – miejsca przebywania dusz po śmierci. To widzisz Mieczysławo jak dużo błędów robią kierujący Moim Kościołem, a przecież to takie łatwe Mnie zapytać Boga Jezusa Chrystusa Przyjaciela i każdy niech odważnie się ośmiela. Przyszedłem z Nieba na Ziemię dla ludzi, aby nie grzeszyli, a wszystko dobrze czynili – Mnie ufali i nieustannie pytali. Dziękuję wam Moje kochane osoby świeckie – wybrane, bo My chcemy mówić do Was wszystkich i nie bójcie się pytać Nas, bo oczekujemy was.  Jeszcze wiele jest Modlitw z błędami, lecz tłumacze i biskupi Nas nie pytają  i dystans od Nas trzymają.  Na Ziemi przez 40 dni byłem z Duszą i Ciałem. Do Nieba wstępowałem z Duszą i Ciałem i cały czas Jestem w Niebie z Duszą i Ciałem, jak Maryja, którą Aniołowie wnieśli do Nieba z Duszą i Ciałem. A przecież jeszcze przed śmiercią  Cudownie przemieszczałem się, co jest zapisane w Piśmie Świętym. Mój Ojciec Wszechmogący jest Duchem, lecz przywdziewa Ciało, gdy schodzi na Ziemię i dlatego wy widzicie i młodego i starszego Boga Ojca. Wszyscy Święci będący w Niebie mogą ukazywać się na Ziemi z ciałem, bo duszy nikt nie widzi, a wy widzicie Osoby.  Bóg Jezus Chrystus mieszkańców Ziemi kochający i na nawrócenie grzeszników niecierpliwie oczekujący.”.

 

Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem do Nieba wstępującego – 24.05.20 r.


Obraz Witraż - WniebowstÄ…pienie Jezusa na wymiar • sztuka, szkÅ‚o ...Modlitwa na Wniebowstąpienie Pańskie

Idę, by przygotować wam miejsce

Królowi wieczności, Nieśmiertelnemu i Niewidzialnemu Bogu samemu niech będą cześć i chwała i wszelkie dziękczynienie po całą wieczność.

Bądź pochwalony, Królu chwały, Jezu Chryste.

Panie, Jezu Chryste, zwycięsko zmartwychwstały, zająłeś miejsce po prawicy Twojego Ojca. Te błogosławione dni, kiedy chodziłeś po ziemi minęły – jednak nie chciałeś zostawić nas sierotami. Nie tylko w swej Boskiej wszechobecności lecz w odczuwalnej bliskości jako przyjaciel i Odkupiciel chciałeś u nas pozostać.

Bądź pochwalony, Królu chwały, Jezu Chryste. 

Dlatego darowałeś nam Najświętszy Sakrament, w którym oczy naszej wiary widzą Cię pod postaciami chleba i wina. Jeśli świat nie potrafi Cię dojrzeć brakuje mu wiary.

Bądź pochwalony, Królu chwały, Jezu Chryste. 

Panie i Mistrzu, przed Twoim odejściem z tego świata powiedziałeś uczniom: Niech się nie trwoży wasze serce. Wierzycie w Boga i we Mnie wierzcie. W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Idę przygotować wam miejsce (J 14,1).

Bądź pochwalony, Królu chwały, Jezu Chryste.

Tak jak Ty, i my jesteśmy pielgrzymami na ziemi. nie mamy tu stałego miejsca. Zdążamy do lepszej ojczyzny w niebie. Ty nam ją zgotowałeś. 

Bądź pochwalony, Królu chwały, Jezu Chryste.

Gdy dni tej ziemi wypełnią się, przyjdziesz znów w tej samej wspaniałości, którą widzieli Twoi uczniowie, gdy wstępowałeś do nieba. Wtedy ci, którzy Cię nie zawiedli pójdą za Tobą, zaprowadzisz ich do siebie, do Swego Królestwa, by i oni tam byli, gdzie Ty jesteś (J 14,3).

Bądź pochwalony, Królu chwały, Jezu Chryste.

Jezu Chryste, Królu chwały, Ty wyniosłeś naszą ludzką naturę na wyżyny niebios, aby w Tobie została uwielbiona, wybaw nas z przewrotności grzechu i przywróć nam godność nieskalanego życia. Obdarz nas prawdziwą nadzieją i pragnieniem wiecznej ojczyzny z Tobą.

Bądź pochwalony, Królu chwały, Jezu Chryste.

Którędy nam iść trzeba wiemy – Ty jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przez Ciebie. Byśmy nie ustawali w drodze karmisz nas Sobą samym, chlebem Eucharystii, którym Ty sam jesteś.

Bądź pochwalony, Królu chwały, Jezu Chryste.

Królu chwały, Jezu Chryste, Ty zstąpiłeś do nas drogą miłości, niech miłość będzie naszą drogą do Ciebie. Nie dopuść, aby ktokolwiek z nas odłączył się od Twego Kościoła, spraw, abyśmy myślą i sercem w ziemskim pielgrzymowaniu dążyli do Ciebie. 

Bądź pochwalony, Królu chwały, Jezu Chryste. 

Ojcze Niebieski, wyznajemy w wierze, że Twój Jednorodzony Syn, nasz miłosierny Odkupiciel ze śmierci powstał i z Tobą przebywa w chwale, w misterium Najświętszego Sakramentu rozbił Swój namiot w krainie naszego pielgrzymowania. Spraw, byśmy przez Niego pełni łaski mogli wrócić do Ciebie, Ojca, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Chwała Ojcu…

 

 

Szkoła Słowa Bożego

Z pism bł. Jakuba Alberionego, prezbitera
 

Maryja syntezą chrześcijańskiego apostolstwa
Najdrożsi! Stając przed naszą Matką, Mistrzynią i Królową, nasuwa się spontanicznie wołanie: „Po tym wygnaniu okaż nam Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!” Maryja wypełnia swoje apostolstwo w wielkim świetle: daje Jezusa Ojcu, ludziom, niebu. 
Dała Jezusa Chrystusa ziemi; w Niej Bóg został uwielbiony, stając się Człowiekiem i Zbawicielem ludzi, stając się – przez Jej fiat – „Jezusem, Zbawicielem ludzi”. Ona na naszym obrazie streszcza w sobie ideę Eucharystii, która się dokonuje z Jej dziewiczą krwią; ofiaruje błogosławiony owoc żywota swojego, Jezusa, ukazuje Go tak jakby z największą miłością trzymała Hostię żywą, świętą, miłą Bogu. 
Dała Go także Ojcu, który przez Jezusa Chrystusa otrzymuje nową chwałę, nieskończoną. 
Ukazała Jezusa pasterzom, wezwanym jako pierwsi do żłóbka Zbawiciela, przedstawicielom ludu prostego, pokornego; który był dziedzicem boskich obietnic, który przyjmuje Królestwo Boże z dziecięcą prostotą. 
Ukazała Jezusa Józefowi, swojemu wiernemu mężowi i przybranemu ojcu Dziecięcia. Ukazała Jezusa św. Janowi Chrzcicielowi, który jak złota obrączka zamykał czas antyczny (Starego Testamentu) i otwierał nowy. Byli oni przedstawicielami dwóch typów świętości, wszystkie cnoty i wzniosłości obydwóch testamentów ogarnęli w sobie, przyswajając każdą łaskę, która została im dana. 
Ukazała Jezusa narodom pogańskim, reprezentowanym w osobach magów, przybyłych do żłóbka betlejemskiego jako „pierwociny” ludów, które pewnego dnia miały utworzyć trzon Kościoła Katolickiego. 
Zaniosła Jezusa do Świątyni, ofiarując Dzieciątko, Ofiarę godną i Kapłana na wieki zgodnie z Jego powołaniem: „…Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów i światło na oświecenie pogan…”. 
Ukazała Jezusa Egipcjanom, wśród których był wygnańcem, wypełniając najwyższe przeznaczenie i realizując antyczne proroctwa. 
Ukazała Go w Nazarecie, gdzie wzrastał w mądrości, w latach i w łasce, jako doskonały przykład życia prywatnego, każdej ludzkiej cnoty, w każdym miejscu i w każdym czasie. Tam się począł, tam stawał się Boskim Mistrzem we wszystkich cnotach: indywidualnych, domowych, społecznych, religijnych, cywilnych. 
Zaprowadziła Go do świątyni i wypełniając boskie tajemnice, ukazała Mądrość Ojcom uczonym: „Wszyscy, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami”. 
Ukazała Go Apostołom podczas wesela w Kanie Galilejskiej, gdzie przyśpiesza nadejście godziny objawienia i swoim wstawiennictwem sprawia, iż dokonuje się cud przemiany wody w wino: „Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił się swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie” i przez nich wiara dotarła do świata. 
Ukazała Go ukrzyżowanego na Kalwarii, zbawienie całego świata, gdzie piekło się zatrzęsło, ponieważ zostało pokonane; rozradowali się sprawiedliwi Starego Testamentu, dla których otwarło się niebo; ucałowały się sprawiedliwość i pokój, powodując nastanie nowych czasów naznaczonych miłością, która się poświęca dzięki Jezusowi Chrystusowi. 
Ukazała Go Ojcu, oddając Go niebu w dniu Wniebowstąpienia: z ciałem naznaczonym męką, chwalebnymi ranami, otwartym bokiem, aby umożliwić wytryskanie dwóch źródeł miłości: do Boga i do ludzi; słońce chwały dla raju, siłę niepokonaną, aby wszystko przyciągnąć do siebie; Głowę, do której zostają przyłączone dusze… 
Maryja jest Apostołką, Królową Apostołów, wzorem w każdym apostolstwie, inspiratorką wszystkich cnót apostolskich. Śpiewaj Jej, niebo! Śpiewaj Jej, ziemio! Przez Nią, z Nią i w Niej wszelka cześć niech się wzniesie ku Trójcy Świętej.

                                                              Maryja towarzyszÄ…ca apostoÅ‚om - ks. Marian Kowalczyk SAC - Portal ...

 

Formularz Mszy św. ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów po raz pierwszy został zatwierdzony przez Świętą Kongregację Rytów 17 marca 1890 roku na prośbę Pobożnego Stowarzyszenia Misyjnego (pallotyni, których obecna oficjalna nazwa to Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego) z Masio we Włoszech. W 1915 roku formularz ten stosowano już we wszystkich domach pallotyńskich.
Około roku 1923 bł. Jakub Alberione wprowadził formularz mszalny o Maryi Królowej Apostołów w Rodzinie Świętego Pawła. Wykorzystywano go w sobotę po Wniebowstąpieniu Pańskim. Dnia 10 marca 1943 roku Ojciec Założyciel skierował do Stolicy Apostolskiej prośbę, aby wspomnienie to można było obchodzić w Towarzystwie Świętego Pawła jako święto pierwszej klasy. Odpowiedź pozytywna nadeszła 26 marca 1943 roku. W 1973 roku używane dotąd teksty mszalne zostały poddane rewizji zgodnie z posoborową odnową liturgiczną. Na wniosek przełożonych generalnych Rodziny Świętego Pawła 4 kwietnia 1983 roku zatwierdzono włoski przekład formularza Mszy św. o Najświętszej Maryi Pannie Królowej Apostołów.
Teksty liturgiczne tego święta odpowiadają teologicznej refleksji bł. Jakuba Alberionego o Maryi Królowej Apostołów i prezentują Jej apostolstwo od Zwiastowania do Wniebowzięcia oraz wskazują na Jej nieustanną obecność w Kościele pielgrzymującym. To ujęcie znacznie różni się od dziewiętnastowiecznego rozumienia tytułu Królowej Apostołów odnoszonego jedynie do Jej obecności z Apostołami w Wieczerniku.
Błogosławiony Jakub Alberione, wrażliwy na nauczanie papieża Leona XIII, zawarte również w encyklice Adiutricem populi (1895), wprowadził do swojej wspólnoty kult Maryi jako Królowej Apostołów już w 1919 roku. Bardzo mocno zwracał uwagę na apostolstwo Maryi, którym było dawanie Jezusa, Słowa, które stało się Ciałem: „Tak” wypowiedziane przez Maryję przy Zwiastowaniu było pierwszym aktem apostolskiego dzieła Maryi, wprowadziło na świat Jezusa Zbawiciela. Jakże wielkie to apostolstwo! Od tego momentu życie Maryi można zatytułować: „Dzieje apostolstwa Maryi” (por. RdA 88). Idea Jej apostolskiej misji znalazła swój artystyczny wyraz w wizerunku, który w 1935 roku z polecenia Założyciela namalował prof. Giambattista Conti (por. CISP 37-38).
Mariologia zaproponowana przez bł. Jakuba Alberionego znalazła swoje potwierdzenie w myśli Soboru Watykańskiego II, zwłaszcza w Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium, w części poświęconej Maryi w tajemnicy Chrystusa i Kościoła (52-69). Maryja, która zrodziła Jezusa, jest wzorem dla Kościoła, który poprzez słowo i sakramenty rodzi Chrystusa w ludzkich sercach i pielęgnuje Jego wzrost. Myśl tę w swoim nauczaniu podejmowali również papieże Paweł VI (Marialis cultus) i Jan Paweł II (Redemptoris Mater). Błogosławiony Jakub wzywał Maryję Królową Apostołów również jako Pośredniczkę, która wyprasza łaski apostołom wszystkich czasów, kieruje nimi i umacnia swoim potężnym orędownictwem.
Ks. Jakub Alberione Założyciel zawierzył i zadedykował Maryi Królowej Apostołów jedno z czterech zgromadzeń żeńskich Rodziny Świętego Pawła. Siostry Królowej Apostołów dla Powołań (apostolinki), założone w 1959 roku, prowadzą „dzieło wszystkich dzieł”, jak mawiał bł. Jakub, za które uważał apostolstwo powołań.

Doskonała jedność między Jezusem a Maryją: Ona była Niebem dla ...

 

Wszechmogący Boże, niech Twój Duch Święty przemieni nas wewnętrznie swoimi Darami i stworzy w nas serce nowe,  abyśmy mogli podobać się Tobie i wypełniać Wolę Twoją przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Twojego Syna.

„W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie,   aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty Ojcze we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś”
 MÓDLMY SIĘ O JEDNOŚĆ W NARODZIE POLSKIM, W RODZINACH, W MAŁŻEŃSTWACH ABYŚMY NIE ULEGALI POKUSOM.

                                                  Nowenna do Matki Bożej Królowej Rodzin.

Mateńko Boża i nasza bardzo proszę podyktuj nam Orędzie dla rodzin o jedność, zgodę, szacunek i wytrwałość.

 MATKA BOŻA KRÓLOWA POLSKI.

        „Dzieci Moje drogie i całej Trójcy Przenajświętszej proszę was – kierujcie się w życiu Słowem Bożym. Czytajcie Je w Piśmie Świętym oraz słuchajcie Bożych kapłanów. W każdej rodzinie oczekuję zgody, miłości i szacunku do Boga, bliźniego i do siebie. „Któż jak Bóg” wołajcie i módlcie się bez pośpiechu, a rozważajcie każde Słowo Modlitwy, które wypowiadacie, by pozostała w waszych sercach i pamięci, no i oczywiście proście Ducha Świętego o natchnienia, aby nie było w waszych myślach, mowie i czynach żadnego zgorszenia. Zawsze pamiętajcie o waszym ostatnim dniu na Ziemi i żyjcie bez nerwów, pokorni i skruszeni. Bóg w Trójcy Przenajświętszej Jedyny i Ja Jesteśmy waszymi Przyjaciółmi i dlatego prosimy – bądźcie do nas podobni. Bóg Wszechmogący stworzył was na podobieństwo Swoje, więc proszę was – wypełniajcie Bożą Wolę. My Jesteśmy waszymi Przyjaciółmi i dlatego objawiamy się Osobowo oraz duchowo i trzeba wierzyć i ufać, gdyż będziecie kiedyś  z Nami mieszkali w Niebie. Tylko BÓG daje szczęście i na Ziemi i w wieczności, więc nie żałujcie czasu na Modlitwy, Msze Święte, Adoracje Jezusa Chrystusa Zbawiciela waszego, bo nie ma boga innego. Mówię do was wszystkich, abyście każde słowo rozważali, nawet te, które płynie z oddali. Proszę – przebaczajcie sobie wszystkie złe czyny i te popełnione z waszej i innych winy. Ci, którzy nie przebaczą, to i Bóg im nie przebaczy, a to na spotkaniu z Nim ma wiele znaczeń. Proszę – żyjcie wszyscy w rodzinach w zgodzie ze sobą, a konflikty rozwiązujcie i wyjaśniajcie pokojowo, bo złość i nerwy do niczego dobrego nie doprowadzą. Zło rodzi zło, a wam katolikom zależy, aby Bóg Sędzia same dobre uczynki wam zaliczył. Najgorsze jest to, że dzieci patrzą na złości rodziców i noszą w sercu te nieprzyjemne chwile. Dziecko powinno mieć w rodzinie tylko przyjaciół, aby mogli porozmawiać, pożartować, ale  i pomodlić się razem. Moje prośby, podpowiedzi i uwagi są dla wszystkich rodzin, a szczególnie w obecnych czasach niech wszyscy żyją w zgodzie. Nie wstydźcie się do Nas mówić, bo My was widzimy i słyszymy i tak czyńcie jak Mieczysława – pytajcie Nas w każdej chwili. Wasza Mama Maryja, która rodziny łączy i scala”.

                                                     —————————–———–

                     Zapisała Mieczysława przed Maryją Matką Bożą Królową Polski w Chicago – 28.05.20 r.

Duch Święty - Architekt Twojego życia duchowego - Karmel.pl

 
 
     
                            MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO O JEDNOŚĆ W RODZINACH

  „Duchu Święty potrzebujemy Twojej pomocy, przyjdź do nas i oświeć nas. Prosimy Cię o uzdrowienie naszego życia rodzinnego. Pomóż przebaczyć wszystko, co nas zabolało, zobacz nasze rany i ulecz je. Uwolnij nas od przykrych uczuć i niedobrych oświadczeń. Pomóż nam Duchu Święty otwierać się na siebie nawzajem, naucz nas  akceptować nas takimi jakimi jesteśmy. Przytul całe nasze rodziny do Bożego Serca. Przynieś nam wszystkim wewnętrzne ukojenie. Ogarnij nas swoją nieskończoną miłością. Prowadź nas drogą miłości, zgody, zrozumienia i przebaczenia. Amen”.

                                                          ——————————————

Ostatnio bardzo lubię oglądać ŚWIADECTWA ludzi nawróconych i was wszystkich zapraszam do brania udziału w nawracaniu siebie i innych, bo warto. 

Szukajcie w internecie bo są piękne świadectwa, piękne przeżycia ludzi, którzy nie mają nic do ukrycia i dzielą się na Chwałę Pana Boga i ku pożytkowi  bliźniemu, a przecież wszyscy jesteśmy nawróceni do Pana Boga. 

Dręczona przez złe duchy usłyszała Jezusa, który ją uwolnił i wylał miłość złamał przekleństwo magii – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=yLsymIwzF2Y

Szanowni Państwo!
Najmocniej przepraszam,że piszę w tak trudnym dla nas wszystkich czasie.
Nie mam wyjścia,szczególnie teraz…W ubiegłym roku prosiłam Was o pomoc.Dziś robię to powtórnie.
Liczy się dosłownie każda złotówka,by uratować Piotrusia:
www.siepomaga.pl/piotr-pierchala
Po okresie kwarantanny,gdy tylko to będzie możliwe,będziemy chcieli rozpocząć kolejną serię komórek macierzystych.Bez Was sobie nie poradzimy…

Witajcie,
moi Drodzy, szukam wierzącej, solidnej (sumiennej) i posiadającej uprawnienia do prowadzenia księgowości w małej firmie KSIĘGOWEJ. Miejsce zamieszkania nie ma znaczenia – zależy mi na bardziej na tym, jaka to będzie osoba (wierząca, solidna, zaufana).
Praca dla studia wydającego muzykę chrześcijańską. Oczywiście praca płatna.
Jeśli znacie taką osobę prześlijcie proszę tego maila.
Dziękuję, pozdrawiam!
Tomek Kwiatkowski
Studio, Producent
+48 660 735 755

Drodzy Czytelnicy,
Dotkliwe skutki epidemii dotyczą niemal każdego, włączywszy wspólnotę Kościoła i
środowisko mediów katolickich. Dotknęły również i nas oraz naszych kontrahentów,
którzy z dużym opóźnieniem regulują swoje zobowiązania
Przepraszamy, że musimy znowu się do Państwa zwrócić o pomoc. Jest to dla nas
krępujące, ale nie mamy wyjścia.
Tym razem musimy zapłacić należności dla drukarni 12000 zł. W przeciwnym wypadku
nie wydrukują nam najnowszego numeru (temat numeru to „Dar języków”)
Niestety, w związku z sytuacją i opóźnieniami nie jesteśmy w stanie wpłacić tej kwoty.
Jeśli Państwo mogą to prosimy o wsparcie na miarę swoich możliwości finansowych,
żeby pokryć roszczenia drukarni. Z góry bardzo dziękujemy za zrozumienie.
Bardzo dziękujmy za Państwa dotychczasowe wsparcie naszego wydawnictwa. O
wszystkich naszych darczyńcach pamiętamy w modlitwie.
Jesteśmy niezmiennie przekonani, że „Miesięcznik Egzorcysta” ma do spełnienia ważną
misję wobec współczesnego człowieka, czego potwierdzenia płyną do nas z różnych
źródeł.
Artur Winiarczyk
Redaktor Naczelny „Miesięcznika Egzorcysta”

KONTO ZŁOTÓWKOWE: 14 2490 0005 0000 4530 1381 6704
KONTO EURO: PL 98 2490 0005 0000 4600 3447 8767
KONTO DOLAROWE: PL 14 2490 0005 0000 4600 3958 4419

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Grupa Modlitewna Królowej Pokoju – INFORMACJE
W Polsce powstała medziugorska grupa modlitewna, której celem jest wprowadzenie w życie najważniejszych wezwań Matki Bożej Królowej Pokoju, jak przykładowo modlitwa, post, adoracja etc.
Grupa modlitewna nosi nazwę:

Apostołowie Niepokalanego Serca Matki Bożej Królowej Pokoju
http://www.krolowa-pokoju.com.pl/medziugorska-grupa-modlitewna-informacje.html
Uczestnictwo w grupie modlitewnej ma na celu uproszenie łaski szybkiej interwencji Maryi w bieg wydarzeń mających miejsce obecnie na świecie, w Polsce i w naszym życiu osobistym.
Członkowie grupy modlitewnej wprowadzają w życie główne wezwania Matki Bożej z orędzi, których zarys przedstawiamy poniżej i modlą się w Jej intencjach. Minimalnym obowiązkiem każdego członka grupy modlitewnej jest 1 część Różańca dziennie (wskazane 3 lub 4 części) oraz codzienne poświęcanie się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, Niepokalanemu Sercu Maryi, Przeczystemu Sercu świętego Józefa.
Od 25 kwietnia na naszej stronie internetowej będą umieszczane rozważania dla grupy modlitewnej.
Zgłoś swój udział wysyłając potwierdzenie na adres redakcja@medjugorje.org.pl w celu otrzymywania dodatkowych informacji drogą mailową.Krótki zarys wezwań Matki Bożej z orędzi:
Przyzywając Maryi, chcemy odpowiedzieć na Jej wezwanie.
O co prosiła nas Maryja w Medziugorju:
1. Matka Boża prosi nas o MODLITWĘ.
Komentarz:
– Maryja poprosiła nas o modlitwę sercem, nawiązała w ten sposób do starożytnej tradycji rozmodlonych mnichów, którzy praktykowali – pełną mocy Bożej (por. 1 Kor 2, 4-5);

–„MODLITWĘ SERCA” i zmieniali oblicze tej ziemi;

– Maryja wzywała do DŁUGIEJ modlitwy. Niektórzy mówią o 3-godzinnej modlitwie w ciągu dnia (przekaz od grup modlitewnych), a tak naprawdę (w co nie mógł uwierzyć jeden z ojców) prosiła wszystkich o to, aby się modlić 4 godziny dziennie. Matka Boża wie, że w Piśmie Świętym napisano: „nieustannie się módlcie” (1 Tes 5, 17).
Aby podkreślić wagę modlitwy nieustannej, by była dobrze rozumiana, w 2019 r. Matka Boża powiedziała: „Niech modlitwa będzie dla was radością i wieńcem, który wiąże was z Bogiem ….dzieci wróćcie do modlitwy, dopóki modlitwa nie stanie się dla was życiem w dzień i w nocy.”
Jeśli ktoś ciężko pracuje, niech wprowadza w życie zasadę św. Benedykta z Nursji: „ora et labora” (módl się i pracuj)
– Maryja zwróciła tez nam uwagę na szczególną wartość modlitwy wspólnotowej;
– Szczególnie drogą i polecaną przez Matkę Bożą modlitwą jest RÓŻANIEC ŚWIĘTY. Trzeba dążyć do tego, aby Różaniec święty też był odmawiany sercem. Maryja – po krótkim wprowadzaniu widzących w sztukę modlitwy – zaproponowała im odmawianie 3 części Różańca świętego: tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych (później Ojciec Święty Jan Paweł II wprowadził do Różańca świętego tajemnice światła).
– Matka Boża prosi nas o modlitwę w Jej intencjach. Niektórzy to rozumieją mylnie, jako modlitwę zanoszoną w intencji rozwiązania kilku konkretnych problemów Kościoła czy rangi światowej. Osoby te dlatego rezygnują z takiej modlitwy na rzecz wyrażania Bogu intencji szczegółowych – rozwiązywania swoich problemów. Tymczasem taka modlitwa może oznaczać też to, że Maryja – moja Matka – zauważyła w moim życiu bardzo istotny problem (którego ja nie zauważyłem) i razem modlimy się o jego rozwiązanie. Kto modli się w intencjach Matki Bożej to ufa Maryi i odrywa się od swoich spraw, otwierając się przy tym na Bożą Miłość.
2. Maryja prosi nas o POST.
Komentarz:
– Maryja zaproponowała wiernym post o chlebie i wodzie, w środy i piątki
Post w takiej formie jest nawiązaniem do dawnej praktyki tradycji franciszkańskiej.
– Ta forma postu jest podana ogólnie , dla wszystkich
– Niektórzy, indywidualnie – po uzgodnieniu z kierownikiem duchowym – mogą stosować inne, nawet radykalniejsze praktyki postne.
– osoby chore są zwolnione z postu, ale mogą za to swoje cierpienia ofiarować Bogu przez ręce Maryi. Mogą uczynić to w intencjach Matki Bożej.
3. Matka Boża prosi nas o czytanie PISMA ŚWIĘTEGO (a nawet położenie Pisma Świętego na widocznym miejscu, abyśmy często z niego korzystali).
Komentarz:
– Pismo Święte należy czytać po wstępnej modlitwie do Ducha Świętego. Samo „czytanie” Pisma Świętego winno być modlitwą, gdzie w szczególny sposób otwieram swoje serce na Słowo Boże. Bóg przez swoje Słowo oświetla moje życie.
– W historii Kościoła jest stosowane tzw. Lectio Divina (łac. Boże, pobożne, duchowe czytanie)
Czterema podstawowymi elementami Lectio Divina są: Lectio (lektura tekstu biblijnego), Meditatio (jego medytacja),
Oratio (modlitwa serca) i Contemplatio (kontemplacja – wsłuchanie się w to, co Bóg ma do powiedzenia).
– Matka Boża z Medziugorja proponuje bardzo prostą metodę – aby żyć Słowem Bożym: Prosi nas o to, abyśmy rano przeczytali fragment Pisma Świętego (np. z Ewangelii, która jest czytana w czasie Mszy Świętej)
– „zaszczepili” Słowo Boże w naszych sercach i rozważali to Słowo w ciągu dnia. [Napisano w Piśmie Świętym: „…Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2, 19)]
4. Matka Boża prosi nas, abyśmy regularnie – najlepiej co miesiąc – przestępowali do SAKRAMENTU POKUTY
Komentarz:
W niektórych wspólnotach Maryja proponowała nawet przystępowanie co tydzień do Spowiedzi. Ten Sakrament – dobrze przeżyty – sprawia, że postępujemy drogą prawdziwego nawrócenia.
5. Maryja prosi nas o uczestnictwo we Mszy Świętej i adorowanie Najświętszego Sakramentu.
Komentarz
– Najświętszy Sakrament jest „sercem” naszej wiary, o tejże tajemnicy będzie wiele rozważań.
6. Matka Boża prosi o POŚWIĘCENIE SIĘ JEJ NIEPOKALANEMU SERCU
Komentarz.
– To bardzo istotne zagadnienie będzie przedmiotem rozważań w aspekcie tzw. Trójprzymierza Serc: Najświętszego Serca Pana Jezusa, Niepokalanego Serca Maryi, Przeczystego Serca Świętego Józefa i poświęcenia się TYM SERCOM
7. Bardzo istotne są też odwołania do innych objawień, bo orędzie z Medziugorja należy interpretować w kontekście innych objawień np. z Lourdes (wezwanie do pokuty) z Fatimy (ofiara, zadośćuczynienie za grzechy, wynagradzanie Niepokalanemu Sercu Maryi).
Komentarz.
– Te problemy w szczegółach będą się pojawiać w rozważaniach.
8. Królowa Pokoju z Medziugorja zachęca nas też, abyśmy nosili przy sobie pobłogosławione przedmioty i używali często wody święconej

Z pozdrowieniami: Zespół Medziugorje Mir Polskiego Serwisu Informacyjnego

Bp Józef Zawitkowski:                                                                                                                                                         Ani zaborcy, ani okupanci nie zatrzymali nigdy pielgrzymki

– Dziwne jest to, że ani zaborcy, ani okupanci – choć utrudniali pielgrzymowanie – nie zatrzymali nigdy pielgrzymki łowickiej, która na Jasną Górę wyruszyła w tym roku 365. raz. Tym razem udało się to policji w wolnym kraju – powiedział „Naszemu Dziennikowi” ks. bp Józef Zawitkowski

Łowicki biskup pomocniczy senior w poniedziałek rano wyprowadził z kościoła Sióstr Bernardynek w Łowiczu 365. Pieszą Pielgrzymkę Łowicką na Jasną Górę. Po Mszy św. wyruszyło ok. 130 osób. W okolicach Słupii pątników zatrzymała policja. Po kolejnej interwencji rozwiązano pielgrzymkę.
– W sprawie odbywającej się pielgrzymki Łowicz – Jasna Góra policja interweniowała zgodnie z obowiązującym aktualnie stanem prawnym, czyli rozporządzeniem Rady Ministrów z 16 maja w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – tłumaczyła w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” mł. insp. Joanna Kącka, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi.

Specjalny apel do prezesa rady ministrów wystosowały stowarzyszenia: Europa Tradycja, Klub Inteligencji Katolickiej w Mielcu, Stowarzyszenie Mieszkańców Krosna i Stowarzyszenie Jaślanie – Łączy nas Jasło. „Życie wraca do normy. O kontrowersyjnych przepisach epidemicznych z lekceważeniem wypowiada się już nawet premier. Tymczasem restrykcje skierowane przeciw katolikom i Kościołowi nie słabną, a wręcz eskalują” – czytamy w liście.

Tradycja łowickich pielgrzymek sięga 1656 r. 125 lat temu pielgrzymkę zakłóciła epidemia cholery. Kiedy w trakcie marszu otrzymano informację, że zaraza ustąpiła, uczestnicy pielgrzymki w geście wdzięczności w okolicach Gidel usypali Przeprośną Górkę, a na jej szczycie ustawiono krzyż z napisem: „Krzyż stoi, choć świat się kręci”. W tym roku pielgrzymce towarzyszyły dwie intencje; o ustanie zarazy i prośba o deszcz.

– Rozwiązanie 365. pielgrzymki łowickiej, tzw. Jaskółki, to wydarzenia bez precedensu. W minionym roku wzięło w niej udział więcej pątników niż w diecezjalnej pielgrzymce odbywającej się w sierpniu. Jest to uderzenie w tradycję wiary, z którą bardzo zżyci są nasi wierni – mówi ks. Marek z diecezji łowickiej. Kapłan zaznacza, że parki i galerie handlowe są tłumnie odwiedzane, a wobec gromadzących się tam i łamiących zalecenia sanitarne niewyciągane są żadne konsekwencje.
https://www.pch24.pl/bp-jozef-zawitkowski–ani-zaborcy–ani-okupanci-nie-zatrzymali-nigdy-pielgrzymki,76241,i.html

Poprzez wybór prezydenta A. Dudy mającego obowiązki żydowskie oraz wybór Morawieckiego Żyda i innych członków Rządu pochodzenia Żydowskiego – głupi Polacy stracili Ojczyznę na własną prośbę i akceptują wszystkie zgorszenia, które ci rządzący Żydzi politycznie i religijnie wprowadzają. Do tej akceptacji dołączyli biskupi i arcy…przebierańcy faryzejscy rządzący Episkopatem, bo nigdy jeszcze nie stanęli w obronie Narodu Polskiego a tych Bożych kapłanów, którzy bronią Pana Boga i Polaków natychmiast mordercy sumień usuwają z kościoła. To dziwne, że Pana Boga Jezusa Chrystusa się nie boją. Pewnie Pisma św. nie znają.

NIGDY żaden zaborca ani okupant nie zatrzymał tej pielgrzymki! A demokratyczny rząd to zrobił!

 

Ten kadr pokazuje głupotę restrykcji oraz wiary w wielką śmiertelność koronawirusa

 
Dołącz do międzynarodowego czuwania modlitewnego! JEZUS PROSI: Módlcie się o nawrócenie całego świata podczas Ostrzeżenia
 
JEZUS: Módlcie się, módlcie się, módlcie się o nawrócenie całego świata podczas Ostrzeżenia. Jeśli większość dusz się nawróci, to wiele z Wielkiego Ucisku będzie mogło zostać złagodzone i tak się stanie.

PROSZĘ, PRZEKAŻ APEL O CZUWANIE RÓŻAŃCOWE – KAPŁANOM, WSPÓLNOTOM ZAKONNYM, WSPÓLNOTOM MODLITEWNYM, SWOJEJ RODZINIE I ZNAJOMYM.

Z soboty na niedzielę, tj. z 30/31. 05. 2020 r. o północy, kolejny raz łączymy się duchowo odmawiając wszystkie 4 części Różańca Św. Oprócz stałych intencji – o ochronę Misji Zbawienia, ratowanie dusz od potępienia oraz zjednoczenie i umocnienie Armii Reszty

– będziemy modlić się też w intencji podanej przez Pana Jezusa: o nawrócenie całego świata podczas Ostrzeżenia.

Szczepienie przeciwko Covid-19, jak będą chcieli wszystkich zaszczepić

Rząd Wielkiej Brytanii przygotowuje się do wprowadzenia nowego „cyfrowego paszportu zdrowia”


Boże, objawiający swoją niezgłębioną, wszechmocną
i sprawczą miłość w tajemnicy Trójcy Świętej, prosimy Cię
przyjmij tą nowennę jako wyraz naszej miłości, czci,
zawierzenia i ufności, które pragniemy w uwielbieniu
złożyć przed Twoim majestatem wraz ze wszystkim, czym
jest dla nas i dla Ciebie, Boże, nasze życie.
Pokornie prosimy Cię Przenajświętsza Trójco, przyjmij
składany w pokorze hołd i uwielbienie jako wynagrodzenie
za nasze winy i dziękczynienie, bo dzięki Twojej miłości
i miłosierdziu „w Tobie żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”.
Boże w Trójcy Jedyny, przez wstawiennictwo
Niepokalanie Poczętej Maryi, Matki Kościoła, wysłuchaj
naszych próśb i obdarzaj swoje dzieci potrzebnymi
łaskami. Przemieniaj serca wszystkich, którzy sprawują
ziemską władzę, by przyczyniali się do budowania pokoju
i jedności między narodami, niosąc pomoc głodnym,
 i potrzebującym oraz ofiarom przemocy. Boże, strzeż
 i chroń swój świat przed podstępem złego. Amen.


Dzień 1

Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu, Duchu Święty – umacniaj i ożywiaj
nas!
Boże Ojcze Stworzycielu nieba i ziemi uwielbiamy Cię i dziękujemy za
Twoją nieskończoną miłość, której obrazem jest człowiek i otaczający
go świat zanurzony w Twoim nieskończonym wszechświecie. W swojej
sprawczej miłości oddałeś swoim dzieciom ziemię w posiadanie
i nieustannie otaczasz nas swoją Ojcowską opieką i miłosierdziem.
Boże Ojcze Stworzycielu, wybacz nam nasze winy i mocą Boga Ojca
Wszechmogącego kieruj dziejami świata wedle Twojej woli. Amen.

1. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego…
2. Ojcze nasz…
3. Zdrowaś Mario…
4. Chwała Ojcu…

Dzień 2

Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu, Duchu Święty – władaj nami! Boże
Ojcze, uwielbiamy Cię i dzięki Ci składamy za Twoją doskonałą i świętą
wolę, która znajduje nieskończone możliwości dla objawienia nam –
zagubionym i szukającym Ciebie – Twojej miłości i miłosierdzia przez
Jezusa Chrystusa, Syna Twojego. Boże Ojcze Wszechmogący, bądź
Królem naszych serc i władcą naszego rozumu. Amen. 

1. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego…
2. Ojcze nasz…
3. Zdrowaś Mario…
4. Chwała Ojcu…

Dzień 3

Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu, Duchu Święty – obdarzaj nas Sobą!
Boże Ojcze Jednorodzonego Syna, poczętego z Ducha Świętego,
zrodzonego z Dziewicy Maryi Niepokalanie Poczętej, wywyższamy Cię
 i uwielbiamy za Twoje nieskończone miłosierdzie w łasce Chrztu
Świętego, która usposabia nas na natchnienia Ducha Świętego i czyni
Twoimi wybranymi dziećmi. Boże Ojcze, wybacz nam nasze grzechy i
usposabiaj do miłości i miłosierdzia względem naszych bliźnich na wzór
miłości Trójcy Świętej. Przywracaj nam godność dzieci Bożych w Twojej
miłości. Amen.

1. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego…
2. Ojcze nasz…
3. Zdrowaś Mario…
4. Chwała Ojcu…

Dzień 4

Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu, Duchu Święty – wybaw nas od złego!
Boże, Jednorodzony Synu Ojca, Jezu Chryste, dzięki Ci składamy
i uwielbiamy Cię za miłość do Ojca i wypełnienie Jego świętej woli
w dziele odkupienia świata od grzechu, piekła i szatana. Boże Jezu
Chryste, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, dzięki Twoim zasługom ześlij
swojemu ludowi łaskę nawrócenia i szczerego żalu za grzechy. Amen.

1. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego…
2. Ojcze nasz…
3. Zdrowaś Mario…
4. Chwała Ojcu…

Dzień 5

Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu, Duchu Święty – uświęcaj nas!
Boże Jezu Chryste, Zbawicielu świata, dzięki Ci składamy i uwielbiamy
Cię za cud przemiany eucharystycznej, za Twą męczeńską ofiarę złożoną
na krzyżu, w której pojednałeś nas z Ojcem. Hołd Ci składamy za Twoją
Matkę, którą uczyniłeś Matką Kościoła. Adorując Twoją żywą obecność
w Eucharystii pragniemy dla Ciebie, Boże uwielbienia od całego świata.
Oddajmy również cześć i chwałę Twojej i naszej Matce, Maryi zawsze
dziewicy. Boże Jezu Chryste, czekający w Eucharystii na swoje dzieci,
pochłoń nas w swojej miłości i rozpal w nas Twoją miłość. Amen.

1. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego…
2. Ojcze nasz…
3. Zdrowaś Mario…
4. Chwała Ojcu…

Dzień 6

Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu, Duchu Święty – nauczaj nas!
Jezu Chryste, Słowo wcielone, Boże – Człowiecze, uwielbiamy Cię i hołd
Ci składamy za przyjęcie ciała dla objawienia nam Boskiej natury
człowieczeństwa, w której zajaśniała wszechmocna wola Boga Ojca
Stworzyciela: Jednorodzony Syn Boga, zrodzony z Niewiasty Bóg Człowiek
jedna świat z niebem!
Boże Jezu Chryste, chodząc po ziemi uczyłeś nas miłości i pokoju
wskazując na miłość Ojca Stworzyciela. Bądź nieustannie naszym
Nauczycielem i prowadź nas w posłuszeństwie wypełniania Twojej
świętej woli. Amen.

1. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego…
2. Ojcze nasz…
3. Zdrowaś Mario…
4. Chwała Ojcu…
Dzień 7

Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu, Duchu Święty – nie opuszczaj nas!
Boże, Duchu Święty, Ożywicielu świata, dziękujemy Ci i uwielbiamy Cię
za Twoje łaski i moc, która rodzi życie, przemienia i uświęca nasze
dusze. Twoje tchnienie, jak powiew łagodnego wiatru, niesie nas
 w objęcia Ojcowskiej miłości.
Boże Duchu Święty, odwieczne tchnienie Boga Ojca, prowadź nas
według Twojej świętej woli!
Amen.

1. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego…
2. Ojcze nasz…
3. Zdrowaś Mario…
4. Chwała Ojcu…

Dzień 8

Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu, Duchu Święty – przemieniaj
i prowadź nas! Boże, Duchu Święty, Pocieszycielu, dawco darów
drogich, dzięki Ci składamy, wysławiamy i wielbimy Twoją
nieskończoność, bo jesteś sprawcą pokoju, szczodrości, więzią
doskonałości, miłości i wszelkiego dobra.
Boże, Duchu Święty, który w swej hojności rozdzielając dary mnożysz
ich owoce, obdarzaj nas wszelkimi łaskami, abyśmy wzrastając duchowo
w pokorze wobec majestatu Trójcy Świętej pragnęli wypełniać wolę Bożą
na chwałę Twojej nieskończonej miłości.
Amen.

1. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego…
2. Ojcze nasz…
3. Zdrowaś Mario…
4. Chwała Ojcu…

Dzień 9

Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu, Duchu Święty – jednocz nas w
miłości!
Boże, Duchu Święty, Jedności Trójcy Przenajświętszej objawiająca się
w miłości, czcimy Cię i uwielbiamy za dar wiary i nadziei, który dzięki
Twojej łaskawości wprowadza nas w tajemnicę modlitewnego
zjednoczenia z Trójjedynym Bogiem.
Boże Duchu Jedności, prosimy Cię łaskawie, odkrywaj w swoim Kościele
tajemnice jedności w miłości Trójcy Przenajświętszej, aby wypełniała się
święta wola Boża dla wzrostu Twojego świętego Kościoła.
Amen.

1. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego…
2. Ojcze nasz…
3. Zdrowaś Mario…
4. Chwała Ojcu…

Bardzo prosze o rozeslanie prosby o modltwe o uratowanie zycia Justynki 3 letniej. To coreczka kolegi Michala i  Pauliny.
Wpadla do ogromnego garnka wrzatku.
Godzine czekali na karetke. Stan krytyczny. Zostala przetransportowana do Katowic.
Walcza o jej zycie.
Prosze rozeslijcie gdzie sie da i modlcie sie.
Z BogiemMaria Zuziak

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowna Pani,

„imię matki – Anna, imię ojca – Elżbieta”? Kilka tygodni temu aktywiści LGBT zażądali, by warszawscy urzędnicy wyrobili pięcioletniemu chłopcu dowód osobisty, w którym jako rodzice wpisane zostałyby dwie kobiety.

To nowa, przewrotna strategia ideologów tego ruchu politycznego, obrana po fiasku poniesionym przez nich w związku z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z grudnia 2019 roku. Wtedy NSA w składzie siedmiu sędziów podzielił argumentację Instytutu Ordo Iuris i orzekł, że zgodnie z polskim prawem w akcie urodzenia nie mogą być wpisane jako rodzice osoby tej samej płci. Aktualnie przed NSA rozpatrywane są skargi kasacyjne od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych w Krakowie i Poznaniu dotyczące wpisania dwóch kobiet jako rodziców dziecka.

Gdy aktywiści LGBT przegrali bitwę o fałszowanie aktów urodzenia, zażądali wpisania nieprawdy w dowodach osobistych.

Ta sprawa bardzo wyraźnie pokazuje, że nie zakończyły się starania ideologów gender i działaczy LGBT o urzędowe uznanie fikcyjnych danych o rzekomym pochodzeniu dziecka od dwóch kobiet lub dwóch mężczyzn.

Takich spraw może być dużo więcej. Dlatego uznaliśmy, że tak ważne jest uregulowanie tej kwestii ustawą. Eksperci Ordo Iuris już przygotowali projekt, który definitywnie uniemożliwi przepisywanie do polskich ksiąg danych pozostających w sprzeczności z polskim prawem i z podstawową wiedzą biologiczną.

Tylko tak obronimy prawa dzieci, które nie ze swej winy znalazły się w takiej sytuacji, do wiedzy o ich rzeczywistym pochodzeniu i tożsamości. To tym bardziej pilne, że uznania za rodziców żądają przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka inne pary prowadzące homoseksualny tryb życia, między innymi dwaj mężczyźni, którym surogatka urodziła bliźnięta…

Zresztą, ściśle powiązany z manipulacjami w aktach urodzenia problem surogacji również stał się przedmiotem pogłębionych badań naszych prawników. Dopiero co mogliśmy dowiedzieć się o ponad setce noworodków urodzonych przez ukraińskie surogatki, pozostawionych po zamknięciu granic w hotelach i czekających w tragicznych warunkach i płaczu na „odbiór” przez obywateli bogatych państw, którzy je „zamówili”. Ten straszny obraz musi wreszcie przemówić do polityków i opinii publicznej. Surogacja to po prostu cyniczny i brutalny handel ludźmi.

Dlatego eksperci Instytutu natychmiast przystąpili do pracy nad raportem dotyczącym prawnych aspektów surogacji. Wnioski płynące z analiz niewątpliwie przyczynią się do wzmocnienia rozwiązań chroniących dzieci przed przedmiotowym traktowaniem i uniemożliwiających bulwersujący proceder handlu noworodkami.

Wszystkie te działania – zarówno na salach sądowych, jak i w pracy nad propozycjami dobrego prawa chroniącego dobro dzieci możemy podejmować tylko wtedy, gdy nasi Darczyńcy okażą nam swoją hojność. Teraz, w tym szczególnym czasie niełatwej batalii, jest nam ono niezwykle potrzebne!

Rodzice to matka i ojciec

Kluczowe zwycięstwo Ordo Iuris

O naszym niezwykle ważnym sukcesie informowałem tuż po uchwale siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Przypomnę, że dotyczyła ona rozbieżności w decyzjach sądów i urzędów odnośnie przepisania nieprawdziwych informacji o „dwóch matkach” z zagranicznych dokumentów do polskich rejestrów. Ostatecznie sprawę zbadał poszerzony skład Naczelnego Sądu Administracyjnego. W toku postępowania wskazaliśmy, że roszczenia aktywistów LGBT są sprzeczne z polskim prawem i uderzają w dobro dziecka, pozbawiając go prawa do wiedzy o swojej tożsamości.

Wykazaliśmy także, że odmowa wpisania jako rodziców osób tej samej płci do polskiego aktu urodzenia w żadnym razie nie spowoduje pozbawienia dziecka prawa do uzyskania dowodu tożsamości czy nadania numeru PESEL.

NSA podzielił naszą argumentację i potwierdził, że osoby tej samej płci nie mogą być wpisane do polskiego aktu urodzenia jako rodzice. Prawdopodobieństwo, że teraz którykolwiek z sądów administracyjnych wyda odmienne orzeczenie, jest bardzo niewielkie.

Przewrotna interpretacja aktywistów LGBT

Choć ta uchwała stanowiła potężny cios w wielką strategię aktywistów LGBT, nie dali oni za wygraną. Nadal próbują na różne sposoby przeforsować swój postulat prowadzący wprost do fałszowania danych dzieci. Gdyby ich żądania uzyskały ochronę prawną, tysiące dzieci nigdy nie mogłoby dowiedzieć się prawdy o swojej prawdziwej rodzinie, o swoim pochodzeniu.

Przykładem może być sprawa pięcioletniego chłopca – Victora, w którego brytyjskim akcie urodzenia jako rodzice wpisane są dwie kobiety. Kobiety ubiegają się o polskie dokumenty dla chłopca, żądając, by widniały tam obie. Nie zgodził się na to kierownik urzędu stanu cywilnego w Warszawie, wierny zasadzie prawdziwości danych umieszczanych w urzędowych dokumentach. Sprawa trafiła do wojewody mazowieckiego.

Na kompletny absurd zakrawa również fakt, że wspierająca to żądanie Kampania Przeciw Homofobii przewrotnie powołuje się w swojej argumentacji… właśnie na grudniową uchwałę NSA. W swym osobliwym logicznie tłumaczeniu KPH przywołuje nasz argument wskazujący, że brak transkrypcji nie uniemożliwia nadania numeru PESEL i wyrobienia dowodu, by następnie na tej podstawie dowodzić zasadności wpisania w dowodzie tożsamości dziecka dwu kobiet jako rodziców.

Wniosek kobiet poparły organizacje związane z ruchem LGBT współpracujące z warszawskim ratuszem Prezydenta Rafała Trzaskowskiego.

Wspieram działania Ordo Iuris

W dowodzie obligatoryjnie matka i ojciec

Nikt nie ma wątpliwości, że Victor jako obywatel Polski ma prawo do posiadania dokumentów tożsamości, nawet mimo braku polskiego aktu urodzenia. Jednak polskie prawo wymaga wpisania do dowodu imion obojga rodziców.

Co jednak jeśli nie da się – z różnych przyczyn – ustalić imienia ojca? Polskie prawo wyczerpująco reguluje takie sytuacje. Wówczas umieszcza się tam albo imię wskazane przez matkę, albo wybrane przez kierownika urzędu stanu cywilnego, przy czym w akcie urodzenia zamieszcza się na ten temat stosowną adnotację.

Wyraźnie widać, że Victorowi nie grozi odmowa wydania dowodu osobistego, a jedyną przyczyną zamieszania jest upór dwóch kobiet żądających urzędowego poświadczenia nieprawdy o pochodzeniu dziecka od dwóch „matek”.

Z przepisów wynika więc, że fundamentalną zasadą polskiego prawa rodzinnego jest obligatoryjna identyfikacja personaliów matki i ojca – kobiety i mężczyzny – co w pełni odpowiada konstytucyjnej zasadzie ochronie rodziny i ochronie małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. To prawo nie podoba się jednak aktywistom LGBT.

Walczymy o kasację, by zablokować precedens

Mimo uchwały NSA, cały czas toczą się przed sądami administracyjnymi postępowania w podobnych sprawach. Dwa z nich to sprawy, w których wojewódzkie sądy administracyjne – jeszcze przed kluczową uchwałą NSA z grudnia 2019 roku – nakazały nieprawidłowe przepisanie danych o osobach tej samej plci jako rodzicach do polskiego aktu urodzenia i zatwierdziły zmanipulowaną transkrypcję zagranicznego dokumentu.

Niezwłocznie wysłaliśmy do obu sądów wnioski o dołączenie do postępowania. Musimy zrobić wszystko, by doprowadzić do kasacji obu wyroków i nie dopuścić do niebezpiecznego precedensu sądowego podważającego zasadę naturalnego pochodzenia dziecka od matki i ojca oraz ostatecznie prowadzącego do wpisania do aktów stanu cywilnego – wbrew oczywistym faktom – że dziecko urodziło się nie posiadając ojca.

Tylko wygrane w tego typu postępowaniach, ułatwione uchwałą NSA z grudnia 2019 roku, są w stanie zablokować tzw. litygację strategiczną. Jest to wypróbowana z powodzeniem na zachodzie Europy metoda aktywistów LGBT, którzy nie mogąc spełnić swoich żądań na poziomie ustawowym, chcą doprowadzić do zmiany prawa za pomocą serii precedensowych wyroków. Dobrze znane naszym ekspertom doświadczenia innych państw wyraźnie wskazują, że na spełnienie uderzających w rodzinę żądań ideologów LGBT zasadniczy wpływ miało właśnie orzecznictwo sądowe.

Wspieram działania Ordo Iuris

Potrzebna pilna interwencja ustawodawcy

Postępowania sądowe to jednak nie koniec wysiłków aktywistów LGBT. Ich celem jest zmiana polskich dokumentów na takie, w których zamiast rubryk „matka”, „ojciec” widniały rubryki „rodzice” albo chociaż umożliwiono – wbrew polskiemu prawu – pozostawienie pustego pola przy imieniu ojca.

Dla każdego z nas jest jasne, że jest to kolejny element dobrze przemyślanej strategii wprowadzającej tylnymi drzwiami nie tylko rewolucję w urzędowych dokumentach, ale mającej na celu ułatwienie instytucjonalizacji homoseksualnych konkubinatów, a przede wszystkim – adopcji dzieci. Wpisanie jako rodziców osób tej samej płci de facto oznaczać będzie przyznanie im kompetencji rodzicielskich.

Przemyślane rozwiązania prawne

Dlatego nasi prawnicy przygotowali projekt ustawy, który wzmocni prawną ochronę tożsamości małżeństwa i rodziny oraz ułatwi uzyskiwanie dowodów tożsamości i numerów PESEL przez polskich obywateli, w przypadku których bezpośrednia transkrypcja zagranicznych aktów urodzenia jest niezgodna z polskim prawem. Staramy się o przyjęcie przez polski parlament przygotowanych przez nas rozwiązań.

Mam pewność, że dzięki wprowadzeniu proponowanych zmian wykluczone zostanie ryzyko stosowania przez polskie sądy przepisów prawa obcego regulujących związki jednopłciowe oraz ograniczy możliwość zawierania tego rodzaju związków przez polskich obywateli.

Jak chcemy to osiągnąć? Otóż projekt przewiduje likwidację zaświadczenia o stanie cywilnym oraz znosi obowiązek transkrypcji czyli przepisania zagranicznego aktu urodzenia do polskich aktów stanu cywilnego. Modyfikacji wymagają również przepisy dotyczące sytuacji prawnej cudzoziemców.

W projekcie ustawy proponujemy uchylenie przepisów dotyczących zaświadczeń o stanie cywilnym wydawanych przez urzędy stanu cywilnego. To właśnie takie zaświadczenie potwierdzające stan wolny ułatwia zawarcie jednopłciowego lub poligamicznego układu za granicą.

Co jednak z aktami urodzenia? Proponujemy, by w sytuacjach, w których w zagranicznym akcie urodzenia są dane sprzeczne z polskim porządkiem prawnym, stosowane były takie same przepisy jak w przypadkach, gdy urodzenie, zawarcie małżeństwa czy zgon nastąpiło w państwie, które wcale nie prowadzi rejestru ksiąg stanu cywilnego. Akt urodzenia mógłby wówczas być sporządzony na podstawie wypisu ze szpitala lub innych dokumentów, z pominięciem zagranicznych dokumentów poświadczających nieprawdę o pochodzeniu dziecka.

Wspieram działania Ordo Iuris

Uprzedźmy wyrok przed Trybunałem w Strasburgu

Nasz projekt wyklucza też możliwość stosowania prawa rodzinnego i opiekuńczego obowiązującego za granicą, jeśli jest ono sprzeczne z polskim porządkiem prawnym. Dzięki temu polskie sądy nie mogłyby uznawać zawartych poza granicami kraju jednopłciowych związków partnerskich oraz związków, do których odniesiono pojęcie małżeństwa. Tym samym zmniejszylibyśmy szanse na powodzenie aktywistów LGBT przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, gdzie żądają zobowiązania Polski do instytucjonalizacji homoseksualnych konkubinatów tak jak stało się to na przykład we Włoszech.

Jest to szczególnie istotne, gdyż cały czas trwają postępowania przed ETPC w analogicznych sprawach przeciwko naszej Ojczyźnie.

Przypomnę, że Trybunał w Strasburgu przyjął nasze opinie już w postępowaniu dotyczącym skarg złożonych przez dwie kobiety z Łodzi, którym odmówiono transkrypcji aktu urodzenia sporządzonego w Wielkiej Brytanii, oraz w sprawie dwóch mężczyzn, którym za granicą surogatka urodziła bliźnięta i którzy chcą być wpisani jako dwaj ojcowie dzieci do polskiego rejestru stanu cywilnego.

Dramat dzieci pozostawionych przez surogatki

Całym światem wstrząsnął w ubiegłym tygodniu dramat ponad setki niemowląt urodzonych przez ukraińskie surogatki dla obcokrajowców, które czekają „na odbiór” w kijowskim hotelu, uniemożliwiony na razie przez pandemię koronawirusa. Jest to tym bardziej istotne, że również polskie pary „zamawiają” dzieci u ukraińskich surogatek.

Ta sprawa też pośrednio wiąże się z fałszowaniem aktów urodzenia. Dlatego sprawa transkrypcja aktów urodzenia dzieci urodzonych przez surogatki, jak i przeciwdziałanie zjawisku samej surogacji to kolejne zagadnienie wymagające zaangażowania naszych prawników.

Dlatego nasi eksperci już przygotowują raport na ten temat.

Opiszemy w nim m.in. bulwersującą procedurę działania sieci klinik oferujących „usługę” surogacji zarówno dla par heteroseksualnych, jak i układów jednopłciowych czy sposoby postępowania z nadliczbowymi zarodkami powołanymi do życia w ramach procedury in vitro dla surogatek. Przeanalizujemy wstrząsające „materiały reklamowe”, cenniki i „pakiety” dotyczące „transakcji”, wykazując szereg nieprawidłowości potwierdzających niezgodność z prawem tego typu praktyk.

Wspieram działania Ordo Iuris

To po prostu handel młodym towarem

Oczywiście nie zatrzymamy się na obnażeniu najbardziej wstrząsających elementów zjawiska handlu dziećmi, ale dokonamy jego wielostronnej analizy i zaproponujemy zmiany prawne.

Przypomnimy, że w świetle polskiego prawa cywilnego umowy zawarte w celu pozyskania dzieci są nieważne, natomiast w zakresie prawa karnego są obłożone karą zarówno dla surogatki, jak i osób, którzy zamawiają, a następnie przysposabiają dziecko urodzone przez matkę. Wskażemy, że zakaz surogacji już w obecnym stanie prawnym wynika ze zmienionego w ubiegłym roku przepisu 211a kodeksu karego, który dotyczy nielegalnej adopcji.

Wykażemy także, że zarówno na gruncie polskich przepisów, jak i wiążących kraje europejskie traktatów międzynarodowych, dziecko nie może być przedmiotem transakcji. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego stanowi, że każde dziecko – zarówno przed, jak i po urodzeniu – jest podmiotem prawa, a nie przedmiotem. Konstytucja wprost zakazuje wszelkich działań wymierzonych w godność dziecka, jak również w godność matki, która je urodziła. Przypomnimy też, że polskie prawo nakazuje traktowanie godności ludzkiej jako rzeczywistości obiektywnej, a nie zależnej od subiektywnych odczuć.

W analizie poruszone zostaną również zagadnienia związane z możliwością uznawania surogacji za jeden z przejawów handlu ludźmi.

Opracowanie nie będzie ograniczało się do przytoczenia poglądów nauki prawa dotyczących surogacji. Prawo jest instytucją żywą, stąd równie ważne będzie uwzględnienie orzecznictwa polskich sądów.

Niezwykle przydatna, również w kontekście problemów związanych z transkrypcją aktów urodzenia, będzie analiza przepisów prawnych dotyczących surogacji w innych krajach na świecie. Jestem przekonany, że obecna sprawa związana z dwoma mężczyznami domagającymi się wpisania ich jako rodziców urodzonego przez surogatkę dziecka, to tylko zwiastun wielu podobnych spraw w najbliższej przyszłości.

Ustawa o in vitro to furtka do surogacji dla par jednopłciowych

Polskie przepisy uchwalone w 2015 roku pozwalają na zapłodnienie in vitro z wykorzystaniem plemnika anonimowego dawcy. Wówczas za ojca dziecka może zostać uznany dowolny mężczyzna, który wyrazi na to zgodę i zostanie wskazany przez matkę. W ten prosty sposób dziecko może trafić w ręce niespokrewnionego z nim mężczyzny uznanego za ojca. Również prowadzącego homoseksualny tryb życia.

Podobny mechanizm jest dostępny dla żyjących ze sobą kobiet, z których jedna może legalnie uzyskać zapłodniony zarodek i urodzić je jako matka. Przepisy wymagają jedynie, by dowolny mężczyzna złożył oświadczenie, że będzie ojcem dziecka. W praktyce może dziecka nigdy nie zobaczyć.

Nasza analiza wykaże, że możliwość przekazania materiału genetycznego przez anonimowego dawcę i dawstwo zarodków nie tylko w sposób rażący narusza prawo dziecka do poznania swojej tożsamości, ale także prawo do informacji na temat stanu zdrowia, przypadłości genetycznych itd. Trzeba zamknąć tę furtkę nadużyć poprzez pilne zmiany prawne.

Wspieram działania Ordo Iuris

Pełne ręce pracy

Wszystkie nasze analizy i raporty trafią do przedstawicieli polskiego rządu i do parlamentarzystów. Musimy unaocznić polskim władzom konieczność pilnej zmiany prawa i tym samym powstrzymania działań uderzających w rodzinę, a także uprzedzenia niekorzystnych dla Polski wyroków ETPC, które zapewne zapadną, jeśli polskie prawo nie będzie konsekwentnie broniło małżeństwa i rodziny. Będziemy budować koalicję na rzecz uporządkowania polskich przepisów w tym zakresie.

Wyjdziemy też z inicjatywą zmian prawnych, które uszczelnią zakaz promowania i prowadzenia surogacji oraz zlikwidują furtki do nadużyć, które stworzyła polska ustawa o in vitro.

Dlatego teraz przed naszymi prawnikami tygodnie wytężonej pracy zarówno na salach sądowych w związku postępowaniem kasacyjnym od wyroków sądów administracyjnych nakazujących transkrypcję zagranicznych aktów urodzenia, w których jako rodzice wpisane są obie osoby, jak i w zakresie konkretnych działań analitycznych związanych z przygotowaniem analiz i raportów.

Potrzebujemy wsparcia

To wszystko oznacza jednak nie tylko dziesiątki godzin pracy ekspertów Instytutu, ale również konkretne wydatki, których nasz budżet nie będzie w stanie udźwignąć bez wsparcia naszych Darczyńców.

Opracowanie wszechstronnej analizy dotyczącej zapobiegania i ścigania surogacji pochłonie 12 000 zł. Co najmniej 8 000 zł będzie nas kosztowało opracowanie projektu zmian prawnych, które wzmocnią ochronę przed surogacją i wykluczą wykorzystywanie do niej przepisów o in vitro.

Z kolei udział naszych prawników w kluczowych postępowaniach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym o kasację wyroków sądów z Krakowa i Poznania to koszty rzędu 10 000 zł.

Musimy być również przygotowani na kolejne sprawy związane z tego typu przypadkami toczące się przed Trybunałem w Strasburgu. Każde takie postępowanie, w tym analizy ekspertów, przygotowanie opinii i stanowisk dla Trybunału, to nie mniej niż 15 000 zł.

Dlatego bardzo Panią proszę o wsparcie działań Instytutu kwotą 50 zł, 80 zł, 130 zł lub dowolną inną, która pozwoli nam wziąć udział w tej szeroko zakrojonej, niełatwej batalii w obronie małżeństwa, rodziny, a przede wszystkim dzieci!

Wspieram działania Ordo Iuris

Łączę wyrazy szacunku

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Po siedmiu latach istnienia Instytutu wciąż wiele osób nie może uwierzyć, że jesteśmy zmuszeni do obrony tak oczywistych prawd jak to, że każde dziecko ma matkę i ojca, a prawdy o naturze człowieka i jego biologii nie można zagłuszyć, nawet jeśli ktoś chce usankcjonować tę zafałszowaną rzeczywistość brzmieniem dokumentów urzędowych. Musimy jednak zrobić wszystko, by obronić małżeństwo i rodzinę, a przede wszystkim dzieci, które mają prawo znać prawdę o swoim pochodzeniu, tożsamości czy stanie zdrowia. Dlatego bardzo Panią proszę o zaangażowanie się w nasze działania i finansowe wsparcie tej niełatwej walki.


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.


Facebook Twitter

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl

Kresowy Serwis Informacyjny – ŻYDZI A KATYŃ. IZRAELSKA GAZETA DONOSI, JAK ŻYDZI MORDOWALI POLAKÓW. POLSKA POWINNA ŻĄDAĆ OD IZRAELA ODSZKODOWANIA ZA ZBRODNIĘ LUDOBÓJSTWA DOKONANEGO W KATYNIU PRZEZ ŻYDOW.

https://www.youtube.com/watch?v=CGV2d7yzoz8&t=9s

To jest prawdziwa patriotka – politycy wstydźcie się!     22 May 2020  Oryginał https://www.youtube.com/watch?v=t6Yc5…

(……Brawo Suwerenny, „sprzedane” dalej. Niech się niesie!

…..To powinno być puszczane w publicznej telewizji. Piękna mała patriotka

…..Weźmy sprawy w swoje ręce, bo nie będzie Polski wiecej

…..Jesteś wspaniałym człowiekiem od dawna Cię oglądam dziękuję że jesteś

…..Mała dziewczynka a mądrzejsza niż ta banda łachmytow z wiejskiej razem wziętych.

……Super piosenka wlasnie dla tych Polskich dzieci powinnismy sie zjednoczyc i wygonic tych okupantow ktorzy chca nas wykonczyc zrobmy to dla naszych dziec bo naprawde warto

….. Kuźwa… A ja myślałem że twardy jestem. A tu taka mała…wyciskarka łez. Aż mi się głupio zrobiło bo żona zauważyła. Dzięki Suwerenny.

……Aż zostałem specjalnie żeby posłuchać tego aniołka 🙂 Trza brać tera za jaja tych polityków i wykopać ich z Sejmu

 

https://www.youtube.com/watch?v=t6Yc5cgXOB4&t=37s

Żeby Polska była polska – Servoos Family  50,539 views  (Polacy na calym swiecie dawajcie LAPKI pod video zrobionym przez rodzicow dziewczynki)

Published on 11 Aug 2019    Z repertuaru Servoos Family
Muzyka: Dawid Ścibik
Słowa: Leszek Ścibik

ŻEBY POLSKA BYŁA POLSKA Czytaj dalej

By uzmysłowić skalę duchowego zagrożenia cywilizacji chrześcijańskiej i konieczność współdziałania Kościoła i państwa w jego zwalczaniu, przytoczę jeden z licznych faktów historycznych. Otóż rycerze Zakonu Templariuszy, założonego w Jerozolimie w 1118 r. dla obrony pielgrzymów, po upadku Królestwa Jerozolimskiego w 1187 r. wracają do Europy i osiedlają się we Francji. Wkrótce stają się potęgą ekonomiczną i zdobywają coraz większe wpływy polityczne na dworach królewskich. Jednakże ich działalność budzi wiele podejrzeń z innych racji. Są wielkim zagrożeniem dla chrześcijańskiej Europy z powodu swych heretyckich poglądów na życie i śmierć Jezusa oraz demonicznych praktyk, polegających na bezczeszczeniu krzyża, uprawianiu czarnej magii, magii seksualnej i kultu szatana. W piątek 13 października 1307 r. król francuski Filip IV Piękny, w porozumieniu z papieżem Klemensem V, przeprowadza nagłą akcję militarną, której celem było uwięzienie Templariuszy. W samym Paryżu zostaje uwięziony wielki mistrz zakonu Jakub de Molay wraz ze 140-toma rycerzami.

Równocześnie dokonano aresztowań członków zakonu na terenie całej Francji.

Proces Templariuszy trwał kilka lat. W toku przesłuchań prowadzonych przez Inkwizycję kościelną, której przewodniczył Inkwizytor brat Wilhelm z Paryża, ustalono, że Templariusze w czasie swego pobytu w Palestynie przejęli od ludów Wschodu gnostycką wiedzę i demoniczne misteria, czcząc Lucyfera w posągu zwanym Baphometem. Przedstawiał on skrzydlatego kozła z wielkimi rogami, pięcioramienną gwiazdą na łbie, siedzącego na ujarzmionym globie jak na tronie. Inskrypcja „Baphomet” czytana wspak, według kryptografii kabały żydowskiej znaczy: ojciec świątyni pokoju wszystkich ludzi. Templariusze czcili zatem w miejsce Boga Ojca, innego ojca (Lucyfera), budowniczego nowej świątyni (nowego ładu), wszystkich ludzi (wymiar globalny). W roku 1310 spalono na stosie 54 Templariuszy, a w 4 lata później zginął na stosie wielki mistrz Jakub de Molay z trzema innymi najbliższymi współpracownikami. Chociaż papież Klemens V bullą Vox clamantis zniósł Zakon Templariuszy, a następnie zakazał pod karą ekskomuniki w jakikolwiek sposób nawiązywać do jego tradycji, to jednak przywleczonej ze Wschodu zarazy okultyzmu nie udało się już z Europy usunąć.

Kult Baphometa, nadal szerzony w głębokiej konspiracji przez zbiegłych Templariuszy, odrodził się z całą siłą w Zakonie Różokrzyżowców, sięgającym swymi początkami XV wieku. Przypuszcza się, że ci protoplasci współczesnej masonerii, nieprzejednani wrogowie Kościoła katolickiego, nazwą swą nawiązali do czerwonego krzyża zdobiącego płaszcze Templariuszy. Notabene jednym z ojców zjednoczonej pod władzą Baphometa Europy był różokrzyżowiec Jan Amos Komeński (1592-1670), zwany też Comeniusem. Pochodził on z Moraw z rodziny husyckiej i oficjalnie przynależał do groźnej sekty Braci Czeskich. Głównie działał w Polsce, w Lesznie, gdzie parał się szkolnictwem, opracowując zasady dydaktyki w zgodzie ze swymi przekonaniami. Obecnie projekt Comenius jest wcielany przez Unię Europejską w polskim szkolnictwie. Spuściznę po Różokrzyżowcach przejęła z czasem masoneria, a sam Comenius uważany jest przez J. Giertycha za jednego z głównych twórców masonerii. Tych parę faktów, podanych w wielkim skrócie, powinno nam uświadomić, jak wielkim zagrożeniem dla cywilizacji chrześcijańskiej, a obecnie dla naszego Narodu jeszcze katolickiego, stanowiły zręby antykościoła, budowane już w średniowieczu przez wyznawców okultyzmu. Zasada bowiem walki o władzę nad światem między dobrem a złem jest zawsze ta sama. Jezus posyła Apostołów z misją poddania pod Jego panowanie wszystkich narodów. Lucyfer działa także w podobny sposób, posyłając na świat swych apostołów okultyzmu z podobnym zadaniem. Walka o dusze ludzkie w razie przegranej jest dla chrześcijan o wiele groźniejsza w skutkach, niż wszystkie krwawe najazdy wrogów zewnętrznych i toczonych w ciągu historii wojen. Czy Kościół i władcy chrześcijańscy w tej walce na śmierć i życie wieczne nie mieli prawa uciekać się do środków ostatecznych, jakimi były tortury i płonące stosy? Jeśli w walce z Saracenami czy Turkami nie przebierano w środkach, mordując setki tysięcy ludzi i paląc ogniem wielkie połacie ziemi wraz z osadami i miastami, to nikt nie podważa słuszności tych działań. Jeśli w walce o wiele bardziej bezwzględnej i straszniejszej, bo duchowej, prowadzonej w obronie narodów chrześcijańskich skazano na śmierć ludzi walczących po stronie Lucyfera, to współcześni tryumfatorzy nowego porządku świata nie znajdują dla tych działań granic potępienia. Zapytajmy się cóż takiego się stało, że w świecie nam współczesnym nastąpiła tak radykalna zmiana nastawienia do Kościoła i narodów chrześcijańskich, a wraz nią przewrotna ocena faktów historycznych?

Dechrystianizacja Europy

Przyjmuje się, że cywilizacja chrześcijańska trwała w Europie od V do XV wieku. Cóż zatem ją zniszczyło? Nie najazdy barbarzyńców, lecz tajne stowarzyszenia i związki osób skupionych wokół Baphometa! Ludzie ci doskonale w nich zorganizowani przenikali stopniowo do władz państwowych i kościelnych, do urzędów i uniwersytetów, zwodzili filozofię i teologię, demoralizowali szkolnictwo, desakralizowali sztukę itd. Wszystko i wszystkich poddawali pod władzę Lucyfera, szerząc, na ile się tylko dało, w danym okresie historii bałwochwalcze misteria, okultyzm, satanizm i wszelki zamęt społeczny.

Dziś żyjemy w świecie astrologów, wróżek, magów, uzdrawiaczy, tarota, kabały, pośród wszelkich zwyrodnień seksualnych i równouprawnionych wszystkich religii. Gdyby w naszym czasie żyli i działali Templariusze, cieszyliby się powszechnym uznaniem i szacunkiem, a niejeden z nich dostałby Nobla lub występowałby w telewizji jako wielki humanista i autorytet moralny. Bo dziś już nie ma kto bronić duchowych granic Królestwa Jezusa i chronić ludzi ochrzczonych przed śmiertelnymi wrogami ich życia wiecznego i ich duszy. Za to nauczono ludzi Kościoła katolickiego wstydzić się i przepraszać za struktury i za owoc działań obronnych państw stanowiących niegdyś cywilizację chrześcijańską.

Demontaż cywilizacji chrześcijańskiej następował stopniowo, kierowany w sposób przemyślany i metodyczny od przeszło 300 lat przez światową masonerię, która wchłonęła w siebie wcześniejsze i działające do tej pory, niezależnie od siebie, wszelkie twory organizacyjne Antychrysta. Dla tego zwycięskiego pochodu zła barierę nie do przebycia wciąż stanowił sojusz Kościoła i państwa. Jak długo on trwał, tak długo prawo stanowione było zgodne z prawem Bożym, a administracja państwowa wymagała od obywateli przestrzegania norm kościelnych, stosując wobec opornych sankcje. Mimo licznych prób (wystarczy wymienić Rewolucję Francuską) przymierze tronu i ołtarza okazało się dla światowej masonerii twierdzą wyjątkowo trudną do zdobycia.

Po wielu latach szturmu pierwszego wyłomu dokonano w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Na mocy pierwszej poprawki do konstytucji z roku 1789 zakazano uznawania religii katolickiej za oficjalną, to znaczy spójną z państwem. Następne zwycięstwo masoneria odniosła we Francji. Na mocy Ustawy o stowarzyszeniach z dnia 2 lipca 1901 r. zlikwidowano we Francji setki klasztorów, a w konsekwencji doprowadzono do zamknięcia tysięcy szkół katolickich. Wkrótce potem na mocy Ustawy o separacji Kościoła od państwa z dnia 9 grudnia 1905 r. pozbawiono Kościół katolicki osobowości prawnej – stan ten trwa do dziś.

W obliczu tych ogromnych zniszczeń dokonanych w życiu wielu narodów przez masonerię, chodzi przecież o zbawienie milionów, milionów ludzi, ówczesny Kościół walczył tymi środkami obronnymi, które były w jego dyspozycji.

Masoneria została przez papieży dokładnie w licznych encyklikach opisana co do swego lucyferycznego pochodzenia i działania, i wielokrotnie obłożona klątwą. Wszyscy przynależący do masonerii lub ją popierający zostali przez Kościół ekskomunikowani, a sama organizacja na przestrzeni 200 lat została aż 400 razy potępiona przez papieży, co w stosunku do innych sekt stanowi absolutny rekord.

Nie mniej zdecydowanie przeciwstawiali się papieże próbom rozdzielenia Kościoła od państwa. Wystarczy wspomnieć encyklikę Vehementer nos, w której papież Pius X potępił rozdział Kościoła od państwa jako zasadę absolutnie fałszywą i niezwykle szkodliwą. Szkodliwość tej zasady jest tej samej natury co działanie sił ciemności. Państwo, które w swym programie działania nie identyfikuje się z chrześcijańskimi wartościami i zasadami życia, z konieczności musi identyfikować się z ideologią lucyferyczną, a tym samym normować życie społeczne obywateli według jej zasad (np. komunizm, faszyzm, liberalizm, globalizm). Ponieważ poza Bogiem chrześcijan istnieje tylko jeden uzurpator – Lucyfer (ukrywa się on pod wieloma imionami, co czyni pozór wielości religii i bóstw), świat, wyłamując się z ram chrześcijaństwa, musi z konieczności dostać się pod jego władanie. Na pytanie: Jak mogli dopuścić do tego zwycięstwa szatana ludzie ochrzczeni?, odpowiadam pytaniem retorycznym: Jak mogli powiesić swego Króla na drzewie krzyża ludzie obrzezani?

Zdrada dziesiątków milionów ludzi na przestrzeni ostatnich kilkuset lat, świeckich i duchownych, którzy przystali do masonerii, spowodowała, że we wszystkich narodach dotkniętych laicyzacją państwa następowała detronizacja Jezusa Króla. Dla zobrazowania tego dramatu, który nadal rozgrywa się na naszych oczach, przytoczę kilka wypowiedzi papieskich:

Papież Leon XIII, cytując Psalm 2. i słowa Jezusa: Dana Mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi, stwierdza, że Jego panowanie musi być najwyższe, absolutne i od nikogo niezależne… i dodaje: Błagać będziemy, by Jezus Chrystus, którego władzy przecież podlegamy, rzeczywiście tę władzę nad nami wykonywał… Wtedy tylko będzie można uleczyć tak wiele ran, przywrócić powagę prawa, zaprowadzić ład i pokój, gdy wszyscy chętnie i z uległością przyjmą panowanie Chrystusa Encyklika Annum sacrum, 1899 r.

Papież Pius XI: Taki potop zła rozlał się w świecie dlatego, iż większa część ludzi odsunęła Jezusa Chrystusa i Jego święte prawa od praktyki swego życia, od rodziny i spraw publicznych […]Usunięto Boga, Jezusa Chrystusa, od prawodawstwa i spraw państwowych, i oświadczono, że władza nie pochodzi od Boga, ale od ludzi. To było przyczyną, że zachwiała się sama podstawa władzy Encyklika Ubi arcano, 1922 r.

Papież Pius XI: Dziś, gdy rozkazujemy, by ogół katolików czcił Chrystusa pod imieniem Króla, tym samym uważamy, że podajemy jedno z najskuteczniejszych lekarstw na nasze czasy, a także i na zarazę, która społeczeństwo ludzkie nawiedziła. Zarazą naszych czasów nazywamy tzw. laicyzm, wraz z jego błędami i niegodziwymi dążeniami […] Rozpoczęto od zaprzeczenia panowania Chrystusa na wszystkimi ludami. Powoli zrównano religię Chrystusa z religiami fałszywymi i zniżono ją haniebnie do ich rzędu. Następnie poddano ją władzom świeckim… Doprawdy im bardziej pomija się w haniebnym milczeniu najsłodsze Imię naszego Zbawiciela, czy to w zgromadzeniach międzynarodowych, czy w parlamentach, tym głośniej trzeba je wielbić, rozgłaszając wszędzie prawa Jego Królewskiej godności i władzy

Encyklika Quas primas, 1925 r.

Papież Pius XI: Gdy jednak w ubiegłym wieku, a także i w naszych czasach podstępne machinacje bezbożnych ludzi doprowadziły do tego, że zaczęto się wyłamywać spod najwyższej władzy Jezusa Chrystusa i wypowiedziano otwartą wojnę Kościołowi, wydając prawa oraz ustawy niezgodne z prawem Boskim i naturalnym; gdy na publicznych zebraniach wołano: „Nie chcemy, żeby On był naszym Królem!” : „Trzeba ażeby Chrystus królował!”

Encyklika Miserentissimus Redemptor, 1928 r.

Papież Pius XII: Uważamy za największą powinność Naszego urzędu i największy obowiązek wobec współczesności dać świadectwo prawdzie. […] A więc głównym złem, z powodu którego świat współczesny popadł w duchowe i moralne bankructwo oraz ruinę, jest niegodziwe i zaiste zbrodnicze usiłowanie, by pozbawić Chrystusa Jego Królewskiej władzy, a także nie przyjęcie nadanego przez Chrystusa prawa prawdy oraz odrzucenie prawa miłości, które jako Boskie tchnienie jest życiodajną treścią i mocą Jego władania. Ratunek i zbawienie dla współczesnego człowieka znajduje się tylko w czci Chrystusa jako Króla, w uznawaniu uprawnień wynikających z władzy, jaką On sprawuje, oraz w doprowadzeniu do powrotu poszczególnych ludzi i całej ludzkiej społeczności do chrześcijańskiego prawa prawdy i miłości

Encyklika Summi pontificatus, 1939 r.

Powyższe nawoływania papieskie pozostały w świecie bez echa, a po śmierci Piusa XII umilkły. Europa kierowana przez oświeconych humanistów nadal się jednoczy w imię Baphometa, a cały świat zmierza ku globalizacji – jednego imperium królestwa ciemności.

Dana światu szansa na ocalenie…

Na tle tych dziejowych przemian, które ukazałem, dopiero możemy właściwie odczytać posłannictwo S. B. Rozalii Celakówny. Jej wielkie orędzie, skierowane w pierwszym rzędzie do Narodu Polskiego, a wyrażające żądanie Pana Jezusa, jedynego Króla narodu ludzi ochrzczonych, a więc formalnie przynależących do Jego Królestwa, by dokonać Intronizacji, czyli publicznie uznać Go swym Królem, jest przez Boga daną Polsce i światu ostatnią szansą ocalenia. Rozalia w wielkiej wizji dotyczącej zniszczenia świata widzi popękany glob ziemski i gorejącą lawę niszczącą niczym biblijny potop wszystkie kraje i narody, które odmówiły uznania Jezusa swym Królem. Ta scena nie pozostawia niedomówień, a jej autentyczność potwierdzają słowa Pana Jezusa w bardzo licznych Jego wypowiedziach, zapisanych w Ewangeliach. Jest ona ponadto całkowicie zgodna z Apokalipsą św. Jana, a także z ostrzeżeniem przekazanym światu przez Matkę Najświętszą w Fatimie w roku 1917, w czasie wielkiego tryumfu masonerii. Wystarczy zastanowić się, czy Bóg może zachować świat w istnieniu, gdyby ludzkość upodobniła się do Lucyfera? Czy nie groziłby wtedy ludzkości ten sam los co diabłu (zob. Ap 19,19nn)? Jezus Król nabył świat za cenę krwi przelanej i powracając, oczyści swą własność, karząc przeniewierców, bluźnierców i świętokradców. Przed dniem kary dał światu dzień miłosierdzia, czas na opamiętanie się za pośrednictwem św. Faustyny. Dziś przemawia do nas przez S. B. Rozalię Celakównę, wskazując nam ostatnią szansę ratunku – Intronizację.

Osoby z kręgów patriotyczno-narodowych, które zajmują się sprawami społeczno-politycznymi mają świadomość, jak wszystkie organy i dziedziny życia naszego Narodu zostały poddane władzy twórców antychrześcijańskiego ładu. Widzą rozpacz w oczach milionów Polaków, oszukanych przez przywódców, ogłupionych przez media, odartych z godności dzieci Bożych, wydziedziczonych z majątku narodowego przez ludzi owładniętych duchem złym. Po ludzku myśląc, z tej opresji duchowej i materialnej, w jakiej znalazł się nasz Naród, nie ma wyjścia. Ale trzeba uwierzyć, że Bóg wszystko może. Trzeba uwierzyć w posłannictwo S. B. Rozalii Celakówny i uchwycić się tej jedynej szansy na nasze ocalenie. Wierzę, że Jezus Król Polski nas obroni i że, zgodnie z obietnicą objawioną wielu świętym polskim XX wieku, wywyższy nasz kraj w potędze i chwale, jeśli tylko wypełni Jego wolę, jeśli dokona Intronizacji.

Dlaczego nawoływanie do ludzi świeckich? Nie chcę się żalić na oportunizm władz kościelnych, na opór, jaki wśród wielu duchownych napotyka sprawa uznania Jezusa Królem Polski. Chcę natomiast w kontekście tego, co uprzednio napisałem, ukazać zadanie ludzi świeckich w dziele Intronizacji. Ponieważ Bóg żąda, a należy to do istoty Jego żądania, by Aktu Intronizacji dokonały również władze świeckie, daje to osobom świeckim, a zwłaszcza prowadzącym działalność polityczną, powód i najwyższą rację do zaangażowania się w walkę o uznanie Jezusa Królem Polski. Ukazałem, jak powstawała cywilizacja chrześcijańska, jak ważny dla jej istnienia był sojusz Kościoła i państwa i w jaki sposób ją zniszczono. Przejęcie przez antykościół w swe ręce władzy świeckiej w państwach chrześcijańskich stało się powodem stoczenia się tych narodów z drogi stromej, prowadzącej do tronu Jezusa Króla.

Dziś władza świecka stała się ostoją i protektorem duchowego panowania zła nad narodami. Żądanie zatem Boga, w pełni zasadne, by władza świecka ukorzyła się przed Nim w pokornym Akcie Jego Intronizacji, który ma pociągnąć za sobą przywrócenie w państwie ładu Jego Królestwa, jest ultimatum! Niech ta prawda przynagla zwłaszcza osoby, które poczuwają się do odpowiedzialności za los naszego kraju, w dążeniu do odrestaurowania Królestwa Bożego w naszej Ojczyźnie. Na wstępie niniejszych rozważań oświadczyłem, że Intronizacja prowadzi do jawnej konfrontacji z ludźmi i strukturami przeciwnymi Królestwu Bożemu. Sami dobrze widzicie palącą potrzebę wyzwolenia Polski spod ich wpływu. Trzeba odsunąć od władzy ludzi, którzy zdradzili Chrystusa, niezależnie od tego, czy noszą garnitur czy sutannę, czy swe szaty zdobią odznaczeniami, czy purpurą. Trzeba oczyścić Królestwo Maryi z bałwochwalstwa, z niesprawiedliwości społecznej, z zakłamania, by w ten sposób przygotować drogę do tronu Polski dla Jezusa Króla. Intronizacja bardziej niż woda święcona sama z siebie ujawni zdrajców. W tej walce nie tylko o doczesność, ale także o szczęście i życie wieczne, niech przykładem dla nas będzie osoba świecka, na pozór nic nie znacząca, skromna pielęgniarka, Służebnica Boża Rozalia Celakówna.

 

Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus – nasz Pan i Król

i Przenajświętsza Maria Panna – nasza Królowa i Pani !!!

Króluj nam Chryste !…

 

Brat Piotr

PAPIEŻ MOŻE MIEĆ KORONĘ TRZYSTOPNIOWĄ tzw. TIARĘ a BÓG ZBAWICIEL JEZUS CHRYSTUS NIE  MOŻE? – to jaki stan duszy jest katolików a szczególnie papieży, biskupów i kardynałów, którzy stawiają siebie wyżej Pana Boga?

  W tym filmie mówi się, że koronę – tiarę papieską sprzedał Papież Paweł VI do Nowego Jorku. Ale który – czy prawdziwy, czy sobowtór podstawiony przez masonerie Watykańską? Papież „oryginalny” prawdziwy nigdy na taki haniebny czyn by nie pozwolił. Masoneria Watykańska mordercy usunęła Papieża VI z Watykanu i więziła go w piwnicach śmierdzących jak od lat to czyni Zakon Paulinów – więzi Jezusa Chrystusa KRÓLA POLSKI też w stęchłych lochach Klasztoru na Jasnej Górze i nikt z nich Pana Boga się nie boi! Paweł VI Boży Kapłan nie chciał słuchać diabelskiej masonerii i nie chciał robić czynów przeciw Panu Bogu, a podstępny sobowtór papieża VI – aktor „przerobiony” różniący się tylko pieprzykiem na twarzy oczywiście spełniał rozkazy diabelskiej masonerii w Watykanie jak to czynił papież Jan XXIII i jak to teraz czyni Franek apostata biskup Rzymu. Dlatego te diabły wyrzucili papieża prawdziwie świętego Benedykta XVI, bo nie był im posłuszny a postraszyli go: albo odejdziesz sam, albo obciążymy ciebie manipulacjami finansowymi i ….odszedł bezbronny i niewinny. I dlatego Kościół Katolicki już nie jest katolicki a chrześcijański, w którym mogą być różne religie bo nawet Franek czci  Mahometa i innych bogów grzesznej ludzkości a kobiety całuje po nogach. Niestety winni są sami pierwsi papieże, biskupi i arcy…arcy…prowadzący Kościół Katolicki bo zaczęli od wywyższania i koronowania siebie zamiast Panu Bogu nałożyć trzy korony i ogłosić Go KRÓLEM CAŁEGO ŚWIATA. Przykro, że nadal te same grzechy popełniają, a Bóg czeka i gdyby pierwsi papieże byli prawdziwie kochający Pana Boga i bliźniego i gdyby przestrzegali Przykazania Boże a gdyby pytali sami swojego żyjącego Stworzyciela Świata i Zbawiciela ludzi a powinni to wtedy by uznali Boga Jezusa Chrystusa KRÓLEM WATYKANU I KAŻDEGO NARODU, to Król by nie pozwolił na takie grzechy jakie ciągle lucyfer wymyśla i….. zapanowałby Pokój, Miłość i Szacunek do wszelkiego stworzenia – tak nam dopomóż Bóg.

 

 Co się stało z papieską koronacją? Odpowiada prof. Marek Kornat

https://youtu.be/QOWv0SfMDuk


Radujcie się w Panu
Podaję wam tu rodzaj apostolstwa, które nie domaga się od was ciężkiej pracy, wielkich umartwień i trudów, ale które szczególnie dziś, w naszych czasach, bardzo jest pożądane, potrzebne i skuteczne, mianowicie apostolstwo uśmiechu. 
Uśmiech rozprasza chmury nagromadzone w duszy. Uśmiech na twarzy pogodnej mówi o szczęściu wewnętrznym duszy złączonej z Bogiem, mówi o pokoju czystego sumienia, o beztroskim oddaniu się w ręce Ojca niebieskiego, który karmi ptaki niebieskie, przyodziewa lilie polne i nigdy nie zapomina o tych, co Jemu bez granic ufają. Uśmiech na twej twarzy pozwala zbliżyć się bez obawy do ciebie, by cię o coś poprosić, o coś zapytać – bo twój uśmiech już z góry obiecuje chętne spełnienie prośby. Nieraz uśmiech twój wlać może do duszy zniechęconej jakby nowe życie, nadzieję, że nastaną lepsze czasy, że nie wszystko stracone, że Bóg czuwa. Uśmiech jest nieraz tą gwiazdą, co błyszczy wysoko i wskazuje, że tam na górze bije serce Ojcowskie, które zawsze gotowe jest zlitować się nad nędzą ludzką. 
Ciężkie dziś życie, pełne goryczy, i Bóg sam zarezerwował sobie prawo uświęcania ludzi przez krzyż. Nam zostawił zadanie pomagać innym w bolesnej wędrówce po drodze krzyżowej przez rozsiewanie wokoło małych promyków szczęścia i radości. Możemy to czynić często, bardzo często, darząc ludzi uśmiechem miłości i dobroci, tym uśmiechem, który mówi o miłości i dobroci Bożej. 
Mieć stały uśmiech na twarzy, zawsze – gdy słońce świeci albo deszcz pada, w zdrowiu lub w chorobie, w powodzeniu albo gdy wszystko idzie na opak – o to niełatwo! Uśmiech ten świadczy, że dusza twa czerpie w Sercu Bożym tę ciągłą pogodę duszy, że umiesz zapomnieć o sobie, pragnąc być dla innych promykiem szczęścia.

Święta Urszula Ledóchowska

Julia Maria urodziła się w wielodzietnej rodzinie hrabiowskiej 17 kwietnia 1865 r. w Loosdorf koło Wiednia. Była rodzoną siostrą bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, powszechnie nazywanej matką czarnej Afryki, założycielki sióstr klawerianek, beatyfikowanej przez Pawła VI w 1975 roku. W latach 1874-1883 Julia Maria kształciła się w Instytucie Najświętszej Maryi Panny prowadzonym przez Panie Angielskie w austriackim Sankt Polten. W roku ukończenia nauki przybyła wraz z rodziną do nabytego przez ojca majątku w Lipnicy Murowanej koło Bochni.
Jako 21-letnia dziewczyna wstąpiła do klasztoru urszulanek w Krakowie i w dniu obłóczyn, 17 kwietnia 1887 r., przyjęła zakonne imię Maria Urszula. Wyróżniała się gorliwością w modlitwie i umartwieniach. Pierwszą profesję zakonną złożyła 28 kwietnia 1889 roku. Następnie pracowała w krakowskim internacie sióstr. W 1904 roku jako przełożona domu kierowała internatem. Dwa lata później założyła pierwszy na ziemiach polskich internat dla studentek szkół wyższych. Swoje powołanie do wychowania młodzieży i opieki nad nią odkryła jeszcze w nowicjacie.
W 1907 r., mając błogosławieństwo papieża Piusa X, z dwiema siostrami wyjechała w świeckim stroju do pracy dydaktycznej w Petersburgu. Objęła tam kierownictwo zaniedbanego polskiego internatu i liceum św. Katarzyny. Już w rok później została erygowana w Petersburgu autonomiczna placówka urszulańska. Następnie s. Urszula przeniosła się do Finlandii, gdzie otworzyła gimnazjum dla dziewcząt. Podczas I wojny światowej apostołowała w krajach skandynawskich, wygłaszając odczyty o Polsce, organizowała pomoc dla osieroconych polskich dzieci. Jednocześnie nie zaniedbywała swego zgromadzenia – rozrastał się nowicjat i dom zakonny w Szwecji. Pod koniec wojny przeniosła go do Danii, gdzie założyła również szkołę i dom opieki dla dzieci polskich.
W roku 1920 Urszula wróciła do Polski. Osiedliła się w Pniewach koło Poznania, gdzie – z myślą o pracy apostolskiej w nowych warunkach – założyła zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, zwane urszulankami szarymi. Kiedy poprosiła papieża Benedykta XV o zatwierdzenie nowego zgromadzenia, otrzymała je od razu, w dniu 7 czerwca 1920 r. Włodzimierz Ledóchowski – rodzony brat Urszuli, ówczesny generał jezuitów – był rzecznikiem dzieła swojej siostry wobec Stolicy Apostolskiej. Całe życie s. Urszuli było ofiarną służbą Bogu, ludziom, Kościołowi i ojczyźnie. Wiele podróżowała, wizytowała poszczególne domy, kształtowała w siostrach ducha ewangelicznej radosnej służby. „Naszą polityką jest miłość. I dla tej polityki jesteśmy gotowe poświęcić nasze siły, nasz czas i nasze życie” – powtarzała często.
Umarła 29 maja 1939 r. w Rzymie. Tam też została pochowana w domu generalnym mieszczącym się przy via del Casaletto. Beatyfikowana została przez św. Jana Pawła II 20 czerwca 1983 roku w Poznaniu. W 1989 r. jej zachowane od zniszczenia ciało zostało przewiezione z Rzymu do Pniew i złożone w kaplicy domu macierzystego. 18 maja 2003 roku, w dniu swoich 83. urodzin, św. Jan Paweł II ogłosił ją w Rzymie świętą.
Założone przez św. Urszulę Ledóchowską zgromadzenie Urszulanek Serca Jezusa Konającego realizuje swe zadania apostolskie przede wszystkim w dziedzinie wychowania i nauczania dzieci i młodzieży oraz służąc potrzebującym i pokrzywdzonym. Siostry prowadzą kilkadziesiąt dzieł w Polsce, kilkanaście we Włoszech i pojedyncze w 12 innych krajach.
Ze zgromadzeniem zaprzyjaźniony był św. Jan Paweł II, który jako biskup krakowski spędzał nieliczne wolne chwile w gościnnym domu sióstr na Jaszczurówce w Zakopanem. Także będąc w Warszawie nocował często w domu zgromadzenia na Wiślanej. Tam spędził swoją ostatnią noc przed wylotem do Rzymu na konklawe w październiku 1978 r. Już jako papież odwiedzał domy urszulanek w Rzymie (1986 r.), w Zakopanem (1997 r.) i w Warszawie (1999 r.).

W ikonografii św. Urszula przedstawiana jest w szarym zakonnym habicie.

Wtorek, 29 maja 2018 ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ, DZIEWICY – Na ...

Modlitwa św. Urszuli Ledóchowskiej za kapłanów

O Jezu, Odwieczny Arcykapłanie, Boski Ofiarniku, który w niezrównanym porywie miłości dla ludzi, Twych braci, sprawiłeś, że chrześcijańskie kapłaństwo wytrysnęło z Boskiego Serca Twego, nie przestawaj wlewać w Twych kapłanów ożywczych strumieni Twej nieskończonej miłości.
Żyj w nich, o Panie, przeistaczaj ich w siebie, uczyń ich mocą łaski swojej narzędziami swego miłosierdzia. Działaj w nich i przez nich i spraw, by przyoblekłszy się zupełnie w Ciebie przez wierne naśladowanie Twych godnych uwielbienia cnót, wykonywali mocą Twego imienia i Twego ducha uczynki, któreś sam zdziałał dla zbawienia świata.
Boski Odkupicielu dusz, spojrzyj, jak wielu jest jeszcze pogrążonych w ciemnościach błędu. Policz owieczki zbłąkane, krążące nad przepaścią, wejrzyj na tłumy ubogich, głodnych, nieświadomych i słabych, jęczących w opuszczeniu. Wracaj do nas, o Jezu, przez Twych kapłanów. Ożyj w nich rzeczywiście, działaj przez nich i przejdź znowu przez świat ucząc, przebaczając, pocieszając, poświęcając się i nawiązując na nowo święte więzy miłości łączące Serce Boże z sercem człowieczym. Amen.

                      Wtorek, 29 maja 2018 ÅšW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ, DZIEWICY – Na ...

NOWENNA ZA WSTAWIENNICTWEM ŚW. URSZULI

O Jezu, Sercu Twemu polecam… (tu wymienia się intencję)
Spojrzyj i uczyń to, co Ci Serce Twe wskaże.
Dozwól działać Twemu Sercu.
O Jezu, liczę na Ciebie, ufam Ci, oddaję Ci się zupełnie, jestem pewny(a) Ciebie.
O Serce pełne miłości, całą mą ufność pokładam w Tobie, 
gdyż sam(a) z siebie zdolny(a) jestem do wszystkiego złego,
ale spodziewam się wszystkiego po Twojej dobroci. Amen.

Dla zasług Pana naszego Jezusa Chrystusa przyjmij, o Boże,
modlitwy zanoszone do Ciebie
za wstawiennictwem świętej Urszuli, wiernej naśladowczyni cnót
Najświętszego Serca Syna Twego,
i udziel nam łask, o które z ufnością prosimy. Amen.

Święta Urszulo, módl się za nami!

wierzymy_w_pana

 Kyrie Elejson, Chryste Elejson, Kyrie Elejson,

       Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,

       Ojcze z Nieba, Boże – zmiłuj się za nami,

       Synu, Odkupicielu świata, Boże,….

       Duchu Święty, Boże,….

       Święta Trójco, Jedyny Boże,….

 

Święta Urszula Ledóchowska, Założycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego

       Święta Urszulo, która umiałaś wierzyć bez zastrzeżeń,

       Święta Urszulo, która umiałaś miłować wśród doświadczeń,

       Święta Urszulo, która umiałaś ufać wbrew nadziei,

       Święta Urszulo, która wzrastałaś w promieniach Eucharystii,

       Święta Urszulo, która u stóp Ukrzyżowanego czerpałaś siłę w cierpieniu,

       Święta Urszulo, która uczyłaś się miłości w szkole Serca Jezusa Konającego,

       Święta Urszulo, która umiałaś łączyć kontemplację z aktywnością,

       Święta Urszulo, która umiałaś uświęcać szarą codzienność,

       Święta Urszulo, wsłuchana w głos Ojca Niebieskiego i rozmiłowana w Jego woli,

       Święta Urszulo, odpowiadająca miłością na: „Pragnę” Boskiego Odkupiciela,

       Święta Urszulo, posłuszna natchnieniom Ducha Świętego,

       Święta Urszulo, wierna córo Kościoła,

       Święta Urszulo, mądra mistrzyni życia duchowego,

       Święta Urszulo, odpowiedzialna przewodniczko wspólnoty zakonnej,

       Święta Urszulo, troskliwa opiekunko sierot,

       Święta Urszulo, miłująca wychowawczyni i nauczycielko dzieci i młodzieży,

       Święta Urszulo, gorliwa apostołko dobroci i radości,

       Święta Urszulo, oddana głoszeniu Dobrej Nowiny o zbawieniu,

       Święta Urszulo, budująca braterską jedność wśród różnie myślących,

       Święta Urszulo, szukająca wspólnej drogi z braćmi odłączonymi,

       Święta Urszulo, zatroskana o przygotowanie robotników do pracy w winnicy Pana,

       Święta Urszulo, wrażliwa na znaki czasu,

       Święta Urszulo, wyczuwająca potrzeby chwili,

       Święta Urszulo, współczująca z najbiedniejszymi,

       Święta Urszulo, wpatrzona w Służebnicę Słowa Wcielonego.

      JEZU, Który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,

       JEZU, Który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,

       JEZU, Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

       Módlmy się: Boże, Źródło i Dawco świętości, który uczyniłeś serce świętej Urszuli wrażliwym na pragnienia serca Twego Umiłowanego Syna, spraw, abyśmy wspierani jej orędownictwem umieli tak jak ona odczytywać znaki Twojej woli i odpowiadać na nie żywą wiarą i czynem miłości. Wysłuchaj też łaskawie naszych próśb, zanoszonych z ufnością za jej wstawiennictwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Kard. Sarah o konsekwencjach przedłużającej się dyspensy od uczestnictwa we Mszy świętej
 http://www.pch24.pl/kard–sarah-o-konsekwencjach-przedluzajacej-sie-dyspensy-od-uczestnictwa-we-mszy-swietej,75896,i.html?fbclid=IwAR0Hsu36dvZrVvPngrKF5qf6EmJVS9vglacFADdhWq4Qct4zcf2Y76x6Qls#ixzz6Nd4yjrU8

DR BAWER AONDO-AKAA: ABORCJA TO POCZĄTEK – OD TEGO DOPIERO ZACZYNA SIĘ MORDOWANIE
https://stronazycia.pl/dr-bawer-aondo-akaa-aborcja-to-poczatek-od-tego-dopiero-zaczyna-sie-mordowanie/?fbclid=IwAR1Kye59_FFTA23FbvbwKINuoyZjpB7qXvr5nG8BMhXwq25pJAyu9HC3eto

Święte matki. 5 kobiet, które uczą nas, co jest ważne
https://stacja7.pl/swieci/swiete-matki-5-kobiet-ktore-ucza-nas-co-jest-wazne/?fbclid=IwAR0ME9XZRZkoU58ELfzcxTsUFk38rNdYvMQTvF-aINPAPj8XmqMpNpETG4o

Chicago Catholic group: Cupich’s plan to re-open churches is ‘betrayal of Christ’

Cardinal Cupich’s plan has ‚yielded the authority of the Church and subjugated the primacy of her worship to laws of man,’ they say.

CHICAGO, Illinois, May 18, 2020 (LifeSiteNews) — A group of Chicago Catholics has issued a statement strongly criticizing Cardinal Blase Cupich’s government-approved plan to re-open Catholic churches in his archdiocese.

The St. Charles Borromeo Society, founded just weeks ago, refers to his directives as “insidious” and a “betrayal of Christ.”

Image

Prayerful protestors outside Holy Name Cathedral, Chicago, Illinois.Cupich issued his plan to re-open churches earlier this week. Public Masses in the Archdiocese had been cancelled since mid-March. The St. Charles Borromeo Society has been holding prayer vigils outside Holy Name Cathedral on Fridays starting at 12:00pm for the last month. The group, which has demanded that churches be considered “essential” during the coronavirus outbreak, reached out to Cupich previously so they could discuss ideas on how to re-open churches safely and quickly but were turned away by his office.

In his announcement letter Wednesday, Cupich says his plan was made in conjunction with the office of Illinois’ pro-abortion Democratic Governor J.B. Pritzker.

“We should also be motivated to cooperate with public safety norms, given our reverence for life and human dignity,” Cupich stated. “Surely, there have been moments in history when governments and rulers have persecuted Christians and banned their public worship. This is not one of them.”

The plan calls for a two-phased re-opening of churches in the archdiocese. A “certification of readiness” and “ongoing discussions with pastors, health care professionals and civil authorities” will guide the process, Cupich announced. Masses will have a 10-person limit early on with the possiblity of more in the future.


Lisa Bergman, one of the co-founders of the St. Charles Borromeo Society, wholeheartedly rejected the guidelines, especially the certification plan, calling Cupich’s remarks laced with “secular wisdom.”

“Cardinal Cupich has blithely yielded the Authority of the Church and subjugated the primacy of her worship to laws of man which are being successfully challenged by other denominations,” her statement reads.

“In doing so, he replaces what has been heroically defended for thousands of years with the absurd perception that the Mass and the Sacraments are less necessary and more potentially dangerous than grocery stores, gas stations, hardware stores, take-out restaurants, laundries, the postal service, and construction trades, all of which are having no trouble observing CDC regulations.”

“This monstrous triple betrayal of Christ and His Church, from beginning to end, normalizes the narrative that the Church is secondary and must abase itself as though it were merely a place of recreation,” Bergman continued.

Read the St. Charles Borromeo Society’s statement in full below:

It is crucial for all Catholics to be made aware of the new guidelines that have recently been set forth for the reopening of churches in the Archdiocese of Chicago. They represent nothing less than a triple betrayal of Christ and His Church, because they institutionalize what has till now been merely implied: the narrative that the Church is secondary and must abase itself as though it were merely a place of recreation.

With the stroke of a pen, Cardinal Cupich has blithely yielded the Authority of the Church and subjugated the primacy of her worshipto laws of man which are being successfully challenged by other denominations. In doing so, he replaces what has been heroically defended for thousands of years with the absurd perception that the Mass and the Sacraments are less necessary and more potentially dangerousthan grocery stores, gas stations, hardware stores, take-out restaurants, laundries, the postal service, and construction trades, all of which are having no trouble observing CDC regulations.

His second and more insidious betrayal lies in the fact that none of these essential business, nor any other diocese, has been subjected to any official certification process in order to open. Why on earth would we place less trust in the Church than all of these?

Note carefully that the government is not the one forcing a certification process on our churches. Cardinal Cupich has taken this upon himself, circumventing any legal recourse the laity might have for relief from this inequitable policy. What could he possibly stand to gain by such a self-punitive plan? Could it be because it gives him an unchecked power to grant or revoke this certification according to his tastes?  Anyone who doubts this possibility would do well to consider the cases of Father Frank Phillips or Father Paul Kalchik, or the church in South Dakota whose doors he locked during the Easter Triduum.

Cupich’s third betrayal is his thin veneer of self-righteousness which undermines the true virtue of our Church. Secular wisdom abounds in his introduction to these new policies, and the entire Gospel is ignored while we are admonished about being “our brother’s keeper.” This gaffe is not unusual; most of us will recall his ”rabbit hole” episode. I suppose he never stopped to realize that this phrase was Cain’s sarcastic way of deflecting his own guilt for murdering his brother—simply because God had favored Abel’s sacrifice over his own.

Home | St. Charles Borromeo Society

 

Ironically, these insidious policies were announced on the feast of Our Lady of Fatima, who appeared to three children in Portugal at a time when the government was doing its best to stamp out the “superstition” of religion. After months of apparitions, Our Lady proved herself with the Miracle of the Sun, which was witnessed by over 30,000 people.

Why is this ironic? Because Our Lady came to warn the world that, despite His great mercy, God would not hold back forever the punishment we deserve for our countless sins and offenses against Him. With tears in her eyes, she begged us to offer reparation,describing the tribulations that lay in store if her warning were ignored.

Where is this message today? Where is the voice of the Church in the midst of this crisis, calling for reparation for our sins and offenses, lest we suffer further chastisement?  Where is Her care of souls?

In place of the call for reparation, the representatives of our Church insist that this worldwide scourge cannot possibly be a punishment from God. Rather, it is likely a result of our offenses against “Mother Earth”…and prayer is really nothing more than wishful thinking. Thus refusing to humble ourselves before God’s judgment, we rush to humble ourselves before man’s.

US cardinal dismisses prayer power during pandemic: We can’t just pray a…

LifeSiteNews.com

[R]eligion is not magic where we just say prayers and think things are going to change, Cardinal Blase Cupich said.

Amen I say to you, unless you be converted, and become as little children, you shall not enter into the kingdom of heaven.” (Mt 18:3) Children trust. Sheep trust. We have a profound need to trust our Shepherds. But Christ the Good Shepherd himself warned us to beware of wolves in sheep’s clothing: “By their fruits you shall know them.” When the fruit of the Shepherds is distrust, hubris and betrayal, it becomes the duty of the sheep to recognize these signs and act accordingly.

The fool hath said in his heart: There is no God. They are corrupt, and are become abominable in their ways: there is none that doth good, no not one.” (Ps 13:1)

PILNE! Czy pandemia COVID-19 to globalne oszustwo? Telefony od widzów NA ŻYWO!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=RuwQISWW3p0&feature=emb_logo

Nanoczip będzie ukryty w szczepionce na Koronawirusa, podłączy Twoje ciało do internetu sieci 5G.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=BByFLkpTp80&feature=emb_logo

KOLEJNY ETAP PLANU BILLA GATESA – PASZPORT ODPORNOŚCIOWY ”COVI-PASS” STAJE SIĘ RZECZYWISTOŚCIĄ.

Paszport odpornościowy rzeczywistością. Aplikacja Covi-pass i jego funkcje.

ETER TV PROJEKT POLIN JUDEOPOLONIA HOLOCAUST

Łowicka pielgrzymka znów zatrzymana przez policję. Podjęto decyzję o jej rozwiązaniu

Czas próby dla katolików

 

Dzięki COVID każdy smartfon może być teraz śledzony przez rząd poprzez automatyczną aktualizację

 
Pandemia koronawirusa spowodowała wiele zmian w życiu codziennym, z których wiele narusza podstawowe wolności. Być może największym zagrożeniem jest jeszcze niewielki dodatek do systemu operacyjnego naszych telefonów komórkowych, umożliwiający rządowi śledzenie wszystkich naszych ruchy i każda osoba, z którą się kontaktujemy.

W zeszłym tygodniu Apple i Google udostępniły pierwszą publiczną wersję interfejsu programowania aplikacji (API) do powiadamiania o narażeniu . Nazwany systemem powiadomień o narażeniu, nie jest to aplikacja, ale raczej wspólne oprogramowanie do śledzenia kontaktów, które jest częścią systemu operacyjnego zainstalowanego na nowych telefonach i zawartego w aktualizacjach systemu. Giganci technologiczni nie planują tworzenia aplikacji, ale programiści pracujący w imieniu agencji zdrowia publicznego mogą teraz wydawać aplikacje, które z niej korzystają.

Obie firmy obiecały, że po zakończeniu kryzysu zamkną narzędzia do śledzenia .

Powszechnie nazywane śledzeniem kontaktów, pozwoli to władzom na śledzenie kontaktów zainfekowanych osób, testowanie ich pod kątem infekcji, leczenie zainfekowanych i śledzenie ich kontaktów, a zdrowie publiczne ma na celu ograniczenie infekcji w populacji.

Działa to tak, że telefon regularnie wysyła sygnał nawigacyjny przez Bluetooth, który zawiera losowy identyfikator Bluetooth, który nie jest powiązany z tożsamością użytkownika. Bezprzewodowa technologia Bluetooth wykrywa urządzenia z odległości nawet 15 stóp. Inne telefony będą nasłuchiwać tych sygnałów nawigacyjnych, a także nadawać ich. Gdy każdy telefon otrzyma kolejny sygnał nawigacyjny, zapisze i bezpiecznie zapisze ten sygnał nawigacyjny w urządzeniu.

Jeśli później zetkniesz się z COVID-19, otwórz aplikację zdrowia na telefonie i zaloguj diagnozę. Następnie telefon przesyła dane nawigacyjne z ostatnich dwóch tygodni i prosi o zgodę na anonimowe udostępnianie wyników i powiadamianie innych. Aplikacja poleci osobom izolowanie się na wypadek zarażenia się chorobą. Osoby, z którymi się skontaktujemy, nie poznają tożsamości osoby, która mogła przekazać koronawirusa.

Ta funkcja będzie dostępna tylko dla aplikacji zdrowia publicznego, więc zewnętrzni programiści nie będą mogli korzystać z tych danych.

Śledzenie kontaktów jest od dziesięcioleci filarem kontroli chorób zakaźnych w zdrowiu publicznym. Na przykład zwalczenie ospy prawdziwej osiągnięto nie poprzez powszechną immunizację, ale poprzez wyczerpujące śledzenie kontaktów w celu znalezienia wszystkich zarażonych osób. Następnie nastąpiła izolacja zarażonych osób i uodpornienie otaczającej społeczności oraz kontakty zagrożone zachorowaniem na ospę.

Istotną różnicą w poprzednich epidemiach jest to, że śledzenie kontaktów przeprowadzono po zdiagnozowaniu danej osoby. Ze względu na powszechność telefonów komórkowych śledzenie kontaktów można teraz wykonywać proaktywnie, przed zarażeniem się chorobą, i ogólnie.

W zeszłym miesiącu Apple i Google, które odpowiadają za większość mobilnych systemów operacyjnych na świecie, ogłosiły technologię śledzenia chorób koronawirusa dla systemów iOS i Android. Opierające się na bezprzewodowych sygnałach radiowych Bluetooth do śledzenia kontaktów, nowe narzędzia ostrzegają ludzi przed innymi osobami, z którymi mieli kontakt, którzy zostali zainfekowani przez koronawirusa. Było to dobrowolne, a użytkownicy musieliby wyrazić zgodę i aktywować aplikację.

Od 10 kwietnia odpowiednie aplikacje koronawirusowe miały zostać wydane w maju, a ulepszone później w 2020 roku. Funkcja śledzenia kontaktów automatycznie stanie się częścią systemu operacyjnego twojego telefonu.

Chociaż firmy technologiczne zapewniają opinię publiczną, że interfejs API jest zabezpieczony i nie rejestruje tożsamości ani nie przechowuje danych o lokalizacji, obawy dotyczące prywatności są poważnym problemem.

Obawy dotyczące prywatności są bardzo realne, a program staje się dyskusyjny, jeśli nikt z niego nie korzysta. Jedna taka aplikacja o nazwie  Covidsafe była używana w Australii i była reklamowana jako niezbędny element do otwierania wydarzeń publicznych. Jednak prawie miesiąc od premiery aplikacja śledzenia kontaktów jest ledwo używana – zgłoszono, że tylko jedna osoba została zidentyfikowana na podstawie jej danych.

Poleganie na Bluetooth jest problematyczne. Niedawno wydany badania podano  , że Bluetooth „zawiera luki umożliwiające ataki personifikacji podczas bezpiecznego nawiązywania połączenia.” Usterka jest opisana jako personifikacja Bluetooth (BIAS) ataku , gdzie urządzenia są nabrać na przyjęcie nowego połączenia, który został skopiowany podpis parowania poprzedniego jeden.

„Można oczekiwać, że każde urządzenie Bluetooth zgodne ze standardem będzie podatne na atak”, podsumował raport. „Wszystkie testowane przez nas urządzenia były podatne na atak BIAS”.

Bardziej niepokojące są mniej wyrafinowane społecznie inżynieryjne wiadomości tekstowe i e-maile ostrzegające o zbliżeniu się do zarażonego pacjenta. Mogą one zawierać linki do instalowania aplikacji do śledzenia kontaktów. Mają one na celu nakłonienie użytkownika do zainstalowania złośliwego oprogramowania lub rezygnacji z nazw użytkowników i haseł.

Strach przed infekcją można zmusić ludzi do zainstalowania i uruchomienia oprogramowania śledzącego przed wejściem do placówek komercyjnych lub dostępem do usług rządowych lub zdrowotnych.

I zawsze istnieje obawa, że twoje dane osobowe będą dostępne, a nawet sprzedane.

Kolejne dwie szczepionki przeciw CoVID-19 przechodzą do Fazy 2 badań klinicznych

Obraz może zawierać: 1 osoba

Carbonia 25.05.2020 – 16.59
Schrońcie się w Niepokalanym Sercu Maryi, aby być bezpiecznym. Jesteście Arką Przymierza, jesteście bezpieczną przystanią.
Umiłowane dzieci, ja, wasz Ojciec Niebieski, prawdę mówię wam: jestem w przeddzień mojej Boskiej interwencji wobec tej przewrotnej Ludzkości, … jestem gotów ogłosić Moją Dość
Prawda została anulowana! Mój Syn Jezus został ponownie ukrzyżowany, moje Serce jest złamane bólem z powodu tak wielkiej niegodziwości ze strony człowieka. Szatanowi udało się zniszczyć ziemski Kościół, kupił moich konsekrowanych ludzi, udało mu się postawić Antychrysta na tronie Piotra! Miłosierdzie, litość nad wami, okrutni ludzie.

Posłuchajcie mego głosu, o ludzie, nie ma już czasu na śmiech, nadeszła godzina mojej Sprawiedliwości. W moim wielkim bólu interweniuję, aby położyć kres szaleństwu ludzi, przybywam, aby naprawić zło panujące na całej Ziemi z powodu głupców.

Czas łaski minął! Teraz nadchodzi wielkie cierpienie dla tych, którzy odrzucili Syna Człowieczego.

Wyrzucę swój gniew na Ziemię i rozwiać zło. Uciszę głos Demona i podyktuję Moje Prawo tym, którzy go nie zaakceptowali.
Będę wołać moje Dość do ludzkości złożonej w ofierze szatanowi, a wraz z nim wyrzucę ją do piekła.
Ożywię Ziemię, a pokój i szczęście nadejdą dla dzieci Bożych, tych, które nigdy nie odwróciły się od Boga Stwórcy.
Jezus został ponownie rozdarty na strzępy, zabrałeś Jego Kościół, zastąpiłeś go Szatanem, ale nie odniesiesz zwycięstwa, ponieważ Ten, który oddał swoje życie za zbawienie świata, powraca teraz, aby objawić się w swojej chwale. Ojciec zwycięża w swoim Synu Jezusie … poprzez całkowite posłuszeństwo swojej woli odkupi wszystkie swoje dzieci. Godzina Boskiej Sprawiedliwości grzmi! Przygotujcie się, ludzie, bo Bóg wciąż posyła swego Syna, aby uwolnił swój lud i … victoria est! Boska Sprawiedliwość zostanie ogłoszona! Syn Człowieczy pojawi się na obłokach niebieskich i objawi się, wszyscy Go zobaczą, ale nie wszyscy Go powitają: … kto pokłoni się swej Wizji pokornie prosząc o przebaczenie, uratuje mu życie, ale ten, kto uprze się Go, zapadnie w ciemną śmierć. Ojciec Pio wkrótce objawi się całemu światu
ogłosić ostrzeżenie. … To jest wola Boża!
Dziś w rocznicę jego urodzin błogosławi cały lud Boży i zaleca pilne nawrócenie.
Ludu Boży, bądźcie ostrożni, Niebo nakazuje wasze pilne nawrócenie, czas do waszej dyspozycji dobiegł końca.
Burza spadnie nagle na Rzym i zniszczy wszystko, co zgniłe.

Grzmot lub niebo! Grzmot gniewu Bożego! Amen!
https://translate.google.com/translate?depth=3&hl=pl&nv=1&prev=search&pto=nl&rurl=translate.google.com&sl=it&sp=nmt4&u=https://colledelbuonpastore.eu

 24 maja 
   
               WSPOMNIENIE ŚW. WINCENTEGO Z LERYNU, MNICHA

Trzymajmy się tego, co wszędzie, co zawsze, co przez wszystkich było wyznawane; to jest bowiem prawdziwe i rzeczywiście katolickie” 

Żył w V wieku. Urodził się we Francji, w miejscowości Toul znajdującej się w Lotaryngii. Pochodził prawdopodobnie z rodziny szlacheckiej i był bratem biskupa świętego Lupusa z Troyes.

Jako młodzieniec prowadził świeckie życie, prawdopodobnie odbył służbę wojskową, po której zakończeniu wstąpił do zgromadzenia zakonnego i zamieszkał w klasztorze na wyspie św. Honorata (Wyspy Leryńskie) nieopodal Cannes.

Został opatem klasztoru Leryn i był twórcą wielu dzieł chrześcijańskich, które tworzył dla wyróżnienia wiary chrześcijańskiej od panującej wówczas herezji. Uważa się, że napisany w 434 roku traktat Commonitorium należy do jednego z większych jego dzieł.

Wincenty zmarł około 450 roku w Lerynie. Należy do grona pisarzy wczesnochrześcijańskich i wybitnych teologów obecnych na Soborze w Efezie (431r.)

Święty Wincenty z Lerynu - W obronie wiary katolickiej - Wincenty ...


Św. Wincenty z Lerynu, Commonitorium przeciw bezbożnym nowościom wszystkich odszczepieńców

W samym zaś znowu Kościele trzymać się trzeba silnie tego, w co wszędzie, w co zawsze, w co wszyscy wierzyli. To tylko bowiem jest prawdziwe i właściwie katolickie, jak to już wskazuje samo znaczenie tego wyrazu, odnoszące się we wszystkim do znamienia powszechności, A stanie się to dopiero, gdy podążymy za powszechnością, starożytnością i jednomyślnością. Podążymy zaś za powszechnością, jeżeli za prawdziwą uznamy tylko tę wiarę, którą cały Kościół na ziemi wyznaje; za starożytnością, jeżeli ani na krok nie odstąpimy od tego pojmowania, które wyraźnie podzielali święci przodkowie i ojcowie nasi: za jednomyślnością zaś wtedy, jeżeli w obrębie tej starożytności za swoje uznamy określenia i poglądy wszystkich lub prawie wszystkich kapłanów (biskupów) i nauczycieli.
Więc cóż ma uczynić chrześcijanin-katolik, jeśli jakaś cząsteczka Kościoła oderwie się od wspólności powszechnej wiary? Nic innego, jedno przełoży zdrowie całego ciała nad członek zakaźny i zepsuty. A jak ma postąpić, jeśliby jakaś nowa zaraza już nie cząstkę tylko, lecz cały naraz Kościół usiłowała zakazić? Wtedy całym sercem przylgnąć winien do starożytności: tej już chyba żadna nowość nie zdoła podstępnie podejść.
Pewnego razu ludzie tacy, kupcząc błędami po prowincjach i miastach, dostali się także do Galatów. Pod ich wpływem Galatowie obrzydziwszy sobie prawdę, zaczęli wymiotować (revomentes) mannę apostolskiej i katolickiej nauki, a rozbudowali się w plugawych nowinkach heretyków. Wtedy to tak św. Paweł uniósł w poczuciu swojej władzy apostolskiej, że z największą surowością oświadczył: „Nawet chociażby my lub anioł z nieba głosił wam inną Ewangelię, niż którą ogłosiliśmy wam, niech będzie wyklęty”. Dlaczego mówi: „chociażby my”, a nie raczej: „chociażbym ja”? Bo chce powiedzieć: Chociażby Piotr, chociażby Andrzej, chociażby Jan. chociażby w końcu cały apostołów chór głosił wam inną Ewangelię, niż którą ogłosiliśmy wam, niech będzie wyklęty. Co za straszna surowość! By zagrzać do wytrwania w pierwszej wierze, nie oszczędza ni siebie, ni innych współapostołów! Nie dosyć tego! „Chociażby, rzecze, anioł z nieba głosił wam inną Ewangelię, niż którą ogłosiliśmy wam, niech będzie wyklęty”. Nie zadowolił się dla ochrony raz przekazanej wiary wymienieniem istności ludzkiej, musiał on i dostojnych aniołów włączyć. „Chociażby, rzecze, anioł z nieba…”. Nie dlatego, jakoby święci i niebiescy aniołowie grzeszyć mogli. Chce on powiedzieć: Choćby się stało to, co stać się nie może, choćby nie wiem kto odważył się zmieniać raz przekazaną wiarę, niech będzie wyklęty. A może te słowa niebacznie wyrzekł, może je wyrzucił raczej w ludzkiej popędliwości, niż w bożym natchnieniu? Nie! W dalszym bowiem ciągu tę samą myśl wyraża z ogromnym naciskiem, znamionującym powtórzone zwroty: „Jakeśmy przedtem powiedzieli, tak i teraz powtórnie mówię: jeśliby wam ktoś inną Ewangelię głosił, niż którą przyjęliście, niech będzie wyklęty”. Nie powiedział: jeśliby wam ktoś zwiastował co innego, niż coście przyjęli, niech będzie błogosławiony, chwalony i przyjęty, lecz wyraźnie; wyklęty, to jest: odosobniony, wyłączony, wykluczony, by jedna owca swym zgubnym wpływem nie zaraziła niewinnej owczarni Chrystusa.
Powiedzieliśmy wyżej, że w Kościele bożym pokusą dla ludu jest błąd nauczyciela, pokusą tym większą, im bardziej uczony jest twórca tego błędu. Poparliśmy to najpierw powagą Pisma, następnie przykładami z dziejów kościelnych, przywodząc na pamięć tych mężów, którzy przez pewien czas żyli zdrową wiarą, a jednak w końcu albo do cudzej sekty przystali albo sami zapoczątkowali własne odszczepieństwo. Jest to naprawdę rzecz ważna, wielce pouczająca i godna rozważenia; powinniśmy ją często jaskrawymi przykładami oświetlać i w dusze wrażać, by wszyscy prawdziwi katolicy wiedzieli, że mają z Kościołem nauczycieli przyjmować, broń Boże z nauczycielami wiarę Kościoła porzucać.
Powinniśmy z bezwzględną jasnością wyrozumieć, że jeśli kiedykolwiek jakiś nauczyciel kościelny od wiary zboczy, to dzieje się to z dopustu bożego dla doświadczenia nas, czy miłujemy Boga z całego serca i całej duszy naszej czy też nie.
„Tymoteuszu, strzeż powierzonej prawdy (depositum), unikając bezbożnych nowinek i sprzeczności błędnie tak zwanej wiedzy; bo oto niektórzy, wyznając ją, od wiary odpadli”. I mimo tych stów są jeszcze ludzie tak bezczelni, tak bezwstydni, tak uparci, że nie uginają się pod naciskiem, nie kruszą pod takim młotem – że ich nawet takie gromy nie miażdżą! „Unikaj, rzecze, bezbożnych nowinek”. Nie mówi unikaj starożytności, nie mówi: unikaj dawności; owszem zgoła coś przeciwnego z tamtych słów wynika. Jeśli bowiem należy unikać nowinek, to trzymać się trzeba dawności; jeśli bezbożna jest nowość, to święta jest dawność. „I sprzeczności” ciągle dalej „błędnie tak zwanej wiedzy”. Zaprawdę błędną nazwę noszą nauki heretyków: nieuctwo podaje się tu za naukowość, mglistość za jasność, mroki za światło.
Może jednak ktoś zapyta: Jak to? Więc nie będzie w Kościele Chrystusowym żadnego postępu religii? Owszem, powinien być, i to jak największy. Bo kto by tak źle ludziom życzył, a Boga tak nienawidził, żeby usiłował nie dopuścić do tego? Ale ten postęp niech będzie naprawdę postępem wiary, a nie zmianą. Boć przecież istota postępu na tym polega, że rzecz jakaś rozrasta się w sobie; istota zaś zmiany na tym, że rzecz jakaś przechodzi w zupełnie inną. Niechże więc wzrasta i olbrzymie nawet postępy czyni zrozumienie, wiedza, mądrość tak w każdym z osobna, jak u ogółu, tak w jednostce, jak w całym Kościele, według poziomu lat i wieków, ale konieczne w swojej jakości, to jest w obrębie tego samego dogmatu, w tym samym duchu, w tym samem znaczeniu.
Bo tego rodzaju pseudoapostołowie to zdradliwi robotnicy, „przebierający się za apostołów Chrystusa”. Co znaczą słowa: przebierający się na apostołów Chrystusa? Podawali oto apostołowie przykłady z Zakonu Bożego – podawali i oni; powoływali się apostołowie na powagę psalmów – powoływali się i oni; przytaczali apostołowie zdania proroków – przytaczali i oni. Ale gdy to, na co się jednako powoływali, zaczęli rozbieżnie wykładać, zarysowała się różnica między prostymi a podstępnymi, między szczerymi a obłudnymi, między uczciwymi a przewrotnymi, krótko: miedzy prawdziwymi a rzekomymi apostołami, „I nie dziw, rzecze, sam bowiem szatan przebiera się za anioła światłości. Nic więc w tym nadzwyczajnego, jeżeli słudzy jego przebierają się jak słudzy sprawiedliwości”. Zatem według nauki apostoła Pawła, ilekroć czy fałszywi nauczyciele powołują się na zdania z Prawa Bożego, aby na ich mylnym wykładzie oprzeć swoje błędy, to niewątpliwie wzorują się na chytrych matactwach swego duchowego wodza (szatana), wszak ten nie byłby ich w ogóle knuł, gdyby nie wiedział, że niema łatwiejszego sposobu uwodzenia dusz, niż zasłaniać się powagą słowa bożego właśnie wtedy, gdy się zdradliwie wprowadza bezbożny błąd.
Ojciec Kościoła święty Wincenty z Lerynu, W obronie wiary katolickiej przeciw bezbożnym nowościom wszystkich odszczepieńców. Commonitorium, Wydawnictwo ANTYK Marcin Dybowski, Warszawa 1998 (ul. Klonowa 10 A, 05–806 Komorów).

ROZPRAWA PIELGRZYMA O STAROŻYTNOŚCI I POWSZECHNOŚCI WIARY KATOLICKIEJ PRZECIW NIEZBOŻNYM NOWOŚCIOM WSZYSTKICH KACERZY 

http://www.ultramontes.pl/commonitorium_pl.pdf

FUNDACJA ŻYCIE I RODZINA

 

Szanowni Państwo!
Drodzy Obrońcy Życia Dzieci!

Czy mogą Państwo w to uwierzyć…??? Oddali hołd Janowi Pawłowi II, a zaraz potem zagłosowali za in vitro… Czy można było polskiemu papieżowi okazać większą pogardę???

Choć w polskiej politycy widzieliśmy już niejedno, tym razem i ja sama przecierałam oczy ze zdumienia! Lubelscy radni rozpoczęli czwartkową sesję od złożenia kwiatów pod pomnikiem papieża Polaka, a następnie podjęli niemal jednogłośnie okolicznościową uchwałę z okazji urodzin Karola Wojtyły. Już kilka godzin później opowiedzieli się za finansowaniem z pieniędzy Lublinian sztucznego zapłodnienia!

Proszę spojrzeć, jak wyglądała sala posiedzeń, w której odbyła się sesja Rady Miasta: część radnych uczestniczyła on-line, część była fizycznie w sali, na środku stało zdjęcie Jana Pawła II, a wokół niego kwiaty.

#ZatrzymajAborcję

którego niezbywalną częścią jest:

  • produkcja dzieci metodą weterynaryjną,

  • mrożenie dzieci w probówkach na lata,

  • handel wyprodukowanymi dziećmi,

  • wielokrotna aborcja wczesna, tj. niszczenie zarodków, i późnaeugeniczna, gdy badania prenatalne wykażą wady u poczętego na szkle maleństwa.

Z pewnością chcieliby Państwo wiedzieć, kW tych warunkach radni zagłosowali za tym, aby z pieniędzy Lublinian finansować biznes in vitro. Biznes, kto konkretnie podniósł rękę za tym, aby dofinansować ośrodki sztucznego rozrodu?

Lista radnych, którzy zachowali się haniebnie, znajduje się poniżej:

Piotr Choduń
Magdalena Kamińska
Stanislaw Kieroński
Zbigniew Targoński
Anna Ryfka
Monika Kwiatkowska
Dariusz Sadowski
Maja Zaborowska
Monika Orzechowska
Jaroslaw Pakuła
Elżbieta Dados
Bartosz Margul
Leszek Daniewski
Adam Osiński
Marcin Bubicz
Zbigniew Jurkowski
Grzegorz Lubaś. Czytaj dalej

Policja przerwała pielgrzymkę na Jasną Górę

Policjanci przerwali rozpoczętą w poniedziałek rano pieszą pielgrzymkę z Łowicza na Jasną Górę. Pątnicy chcieli modlić się w intencji ustania pandemii, jednak zostali zatrzymani w okolicach Słupii.

Grupa modlitewna ruszyła w drogę po Mszy świętej w klasztorze sióstr Bernardynek, odprawionej przez biskupa seniora Józefa Zawitkowskiego. Późnym popołudniem portal Onet dowiedział się o zatrzymaniu pielgrzymki przez funkcjonariuszy. Powodem miało być nierespektowanie zasad reżimu sanitarnego.

– Naszym zdaniem nie były przestrzegane przepisy dotyczące obostrzeń w stanie epidemii. W takiej formule, w jakiej to się odbywało, nie powinno zostać przeprowadzone – powiedziała mł. insp. Joanna Kącka, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi.

Mundurowi legitymowali pielgrzymów i wysyłali ich grupami do domów.

– Przemieszczanie się w ten sposób tak licznej grupy pod przewodnictwem księdza z łowickiej parafii, w naszej ocenie nie zapewniało przestrzegania obowiązujących nakazów i zakazów stojących na straży bezpieczeństwa sanitarnego – komentowała pani rzecznik.

Skierniewicka policja skłoniła organizatorów do zakończenia pielgrzymki.

https://www.pch24.pl/policja-przerwala-pielgrzymke-na-jasna-gore,76209,i.html

Rządzący Polską nie są przyjaźni dla Narodu Polskiego i nie są zainteresowani Pielgrzymkami, bo nie są Katolikami, a Żydami. Takiego wybraliście prezydenta który chociaż jest Polakiem – ma żydowskie obowiązki a Żydzi nienawidzą Boga Ojca, Boga Jezusa Chrystusa, bo Go zabili i nienawidzą Boga Ducha Świętego, bo choć Go nie mogą zabić, to chcą zawładnąć Myślami i Wolą Polaków poprzez zainstalowanie im – wszczepienie „5G” na stałe i uczynić z nich niewolników.

Tobie Mamo, dziękuję

Wydaje się, że dopiero rozpoczynaliśmy maj. Tak jakby wczoraj szliśmy na pierwszą majówkę. A już ten najpiękniejszy miesiąc, od lat poświęcony Matce Bożej, dobiega końca.

I właśnie teraz, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, warto sobie uświadomić, że mamy dwie matki – tę Niebieską i tę ziemską. Matka Niebieska jest dana nam przez Chrystusa z wysokości krzyża, której śpiewaliśmy cześć poprzez kolejne tytuły zawarte w Litanii Loretańskiej. I chyba nie przesadzę, jak napiszę, że przy śpiewie kolejnych wezwań zaczynających się od słowa „Matko”, serce biło mocniej i przypominała się druga matka, ta, która koiła nasze dziecięce bóle, ocierała łzy i dziś bez wątpienia – czy jest przy nas, czy patrzy z wysokości nieba – zasługuje na naszą wdzięczność i szacunek.
https://www.niedziela.pl/artykul/148157/nd/Tobie-mamo-dziekuje

Matka, która wszystko rozumie

https://www.youtube.com/watch?v=tSCd5Ie9cYE

List do Matki – Violetta Villas
https://www.youtube.com/watch?v=c9MW_tisDy4

Szczepienia na koronawirusa obowiązkiem? Andrzej Duda i Szymon Hołownia nie mają wątpliwości

Przecież morderca Bill Gates powysyłał miliony dolarów do prezydentów i do tych od których zależy decyzja szczepień i to jest bardzo oficjalne. Jednak Rząd podniesie i tak Polakom ceny na wszystko. bo że dał 500,- to odbierze wiele razy w podatkach, czy w podwyżkach cen na wszystko. Przecież B.Gatesowi każde państwo musi zwrócić te pieniądze, bo on tylko udawał, że sprezentował ale odbierze wielokrotność w szczepionkach za które państwa muszą jemu zapłacić. To znaczy, że on dał kasę na osobiste konta po prostu przekupił rządzących a odbierze od Nardu, jak Żydzi przekupili Paulinów i Redemptorystów a konkretnie T.Rydzyka.  Czy Polacy nadal chcą głosować na swoich i dzieci morderców, bo już dużo jest samobójstw Polków przez olbrzymie podatki i kary za pożyczki niespłacone. Czy Polacy muszą być głupi przed i po szkodzie? Czy mało Polakom złodziejskich rządów „Pisowsko – Żydowskich od ….lat? Czy musicie wyjść na ulicę głodni, aby zrozumieć? Kiedy rządzący Żydzi był przyjaciółmi Polaków?  

Szczepienia na koronawirusa obowiązkiem? 

Andrzej Duda i Szymon Hołownia nie mają wątpliwości

Wraz z pandemią koronawirusa pojawia się temat wprowadzenia obowiązkowych szczepień całego społeczeństwa. Do problemu odniósł się zarówno urzędujący prezydent Andrzej Duda, jak i kandydat na ten urząd, Szymon Hołownia.

Problem szczepień pojawił się podczas sesji „Q&A” prezydenta Andrzeja Duda prowadzonej w czwartek na jego profilu na Facebooku. Prezydent zapytany wprost, czy po wynalezieniu szczepionki na koronawirusa, szczepienie powinno być obowiązkowe skłonił się ku takiemu rozwiązaniu.

Andrzej Duda zaznaczał, że dobrowolność czy obowiązkowość szczepień są poważnymi kwestiami wymagającymi dyskusji. Dodał jednak, że wydaje mu się, że w czasie kiedy już będzie dostępna szczepionka na koronawirusa i w sytuacji, gdy z powodu Covid-19 umierają ludzie, to „wszyscy powinni mieć tę wolę, by się zaszczepić, by być bezpiecznymi dla innych i żeby był po prostu święty spokój”.

Swój głos za obowiązkowymi szczepieniami w nagraniu opublikowanym na Facebooku oddał też Szymon Hołownia, kandydat na urząd prezydenta RP. „Szczepienia należy wykonywać, bo to jest akt solidarności wobec innych. To, że pani będzie miała swoją wolność zaszczepienia lub niezaszczepienia oznacza, że ja nie będę miał wolności, jeżeli mam słabszą odporność, albo coś innego, albo szczepienie mi się nie przyjęło, w sytuacji, w której pani jako nieszczepiona mnie zarazi” – powiedział.

Hołownia ocenił, że szczepienie to jest „akt solidarności, to jest kwestia naszej solidarności społecznej” i dodał, że jest zwolennikiem obowiązkowych szczepień.
https://www.pch24.pl/szczepienia-na-koronawirusa-obowiazkiem–andrzej-duda-i-szymon-holownia-nie-maja-watpliwosci,75573,i.html

Czipowanie ludzi przez Żydów najeźdźców, morderców i samo zło jest w tym żydowskim rządzie w Polsce.

Polacy nadal chcą wybrać swojego mordercę na prezydenta A.Dudę, którego bogiem jest Izrael i jego słucha cały Rząd, jako że cały Rząd jest pochodzenia żydowskiego. Żydom zależy na odziedziczeniu Polskiej Ziemi, którą Pan Bóg obdarzył Łaskami i bogactwami, ale dla Polaków a nie dla Żydów, ale Polacy miłosierni oddają wrogom swoje skarby bezpłatnie, za co Żydzi zaszczepią ich bakteriami i truciznami i osiągną – ukradną wszystko co Polskę stanowi, ale bez Polaków.

Czipowanie ludzi

Przecież biskupom i kardynałom tym rządzącym Episkopatem też zależy na zniszczeniu Narodu Polskiego, bo oni też są Żydami. Dowody? Usunęli Msze św do Boga Ojca, do Boga Ducha Świętego. Nie chcą uznać Boga Jezusa Chrystusa Królem Polski, bo Ich Trzech nienawidzą. Matkę Boga tolerują, bo Cudów nie czyni ale za to umieścili nad Jej głową słońce – bóg diabła. Dodatkowo Królową Polski znieważają i Obraz Królowej umieścili na czarnej ścianie a tłumaczą godzinami ludziom którzy proszą Paulinów o zmianę koloru ściany, że jest dobrze. Jak oni mogą tam w tej ciemnicy Mszę Św. celebrować? Przyzwyczajają się do koloru piekielnego, bo tam będą za nieposłuszeństwo Panu Bogu i Królowej. Paulini, Redemptoryści    – wszystkie Zakony i rządzący Episkopatem to jedno, bo Paulini nic nie mogą uczynić bez wiedzy Episkopatu.

Biskupi, apelujcie do władzy lokalnej, aby otworzyła kościoły w dniu Pięćdziesiątnicy (31 maja), na wzór Stanów Zjednoczonych

https://gloria.tv/post/ZG2S1AJomGVC4RxY4neYEaKYN

153. Ostatni połów. Proroctwo naszych czasów. O.Augustyn Pelanowski.

https://gloria.tv/post/bRVqxjBEeqJb4aqaBHAwa6CSp

Grzegorz Braun: Propagandowa wojna z Polakami! Jesteśmy w zamkniętym kręgu \\ 4MensTV

https://gloria.tv/post/rJqGvWHL6GpE2b94ysn7okHYP

NIE WIERZĘ IM JUŻ ANI SŁOWA!!!! (DNI ŚFIRUSA 5)

https://gloria.tv/post/Baif1iQo3nd44z1BTkAJVFNbF

Szczepionki a zakrzepica w żyłach płucnych

Dziś dzień Matki ! Nie zapomnijcie o Matce Bożej ! Kupcie Jej kwiatki! Ona też jest naszą Matką! Ja kupiłem nie zapomniałem !

Projekt BLUE BEAM – planowany przekręt wszechczasów

 
 TYKO PAN BÓG DAJE SZCZĘŚCIE.
Kazanie Ks. P. Natanek

https://youtu.be/XZgzUA84Zj0

Wszyscy noszący maseczki są chodzącymi inkubatorami GRZYBÓW I BAKTERII PATOGENNYCH. Maseczka ma czas użytkowania max. 30 min, właśnie z powodutworzenia się w niej inkubatora pleśni i bakterii, które ludzie wdychają cały dzień. Prowadzi ona również do dysbiozy/dysbakteriozy mikrobioty skóry wokół ust i w ustach. Oczywiście powoduje to wszystko znaczne obniżenie odporności. Maseczka również ogranicza dotlenienie najwyższych (ciemieniowych) partii mózgu, co także odbija się na utracie milionów neuronów. Proces oddychania to detoks organizmu, więc jeśli zaczynasz oddychać tym, co przed momentem wydychałeś, powodujesz zbieranie się pary wodnej z drobnoustrojami i zarazkami w drogach oddechowych, oskrzelach i płucach, co prowadzi do ostrych infekcji dróg oddechowych. O to im właśnie chodzi, żebyśmy stali się łupem dla farmacji i musieli łykać chemię, która dodatkowo zatruwa. Zacznijcie myśleć samodzielnie ludzie!….Teraz Bill Gates chce wprowadzić nieprzetestowane nowego rodzaju, biometryczne szczepionki RNA, przez które zatruje genetycznie całą ludzkość. Rządy, które nakazują obowiązkowe szczepienia, są motywowani satanistycznie, totalitarno-brutalnymi wrogami ludu. Terroryści szczepionek chcą nas przekonać, że każdy niezaszczepiony człowiek stanowi zagrożenie dla reszty, szczególnie dla tych z obniżoną odpornością. Dyskryminują, kryminalizują egzystencje każdego człowieka, który ma prawo i wolność od narodzin posiadanie wszystkiego czego potrzebuje dla własnego zdrowia i ludzi z którymi żyje, bez konieczności kiedykolwiek szczepienia się trucizną. Oni chcą dyskryminować i oskarżać ludzi świadomych, dbających o zdrowie, kochających nienaruszoną przyrodę daną im przez Boga, o stwarzanie ryzyka zarażenia innych, jeżeli się nie pozwolą zatruć szczepieniem….Ta skompromitowana organizacja WHO winna być rozwiązana, a jej członkowie osadzeni w najcięższych więzieniach…..

Tylko w BOGU jest Nadzieja na lepsze życie.

Pozdrawiam dr. Łukasz   

TYLKO PAN BÓG DAJE SZCZĘŚCIE

               

Drogie dzieci! Módlcie się ze Mną o Nowe Życie was wszystkich. Dziatki, w swoich sercach wiecie, co trzeba zmienić: wróćcie do Boga i Jego przykazań, aby Duch Święty przemienił wasze życie i oblicze tej ziemi, która potrzebuje odnowy w Duchu. Dziatki, bądźcie modlitwą za tych wszystkich, którzy się nie modlą, bądźcie radością za tych wszystkich, którzy nie widzą wyjścia, nieście światło w ciemności tego niespokojnego czasu. Módlcie się i szukajcie pomocy i opieki Świętych, abyście i wy mogli tęsknić za Niebem i niebiańską rzeczywistością. Jestem z wami i wszystkich was chronię i błogosławię Moim Matczynym Błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście
na Moje wezwanie.

NAJGORSZA PANDEMIA, JAKA ISTNIEJE W TEJ GENERACJI, TO JEST UTRATA WIARY, WYTWARZANIE PODZIAŁÓW I PRZEŚLADOWANI

ORĘDZIE BŁOGOSŁAWIONEJ DZIEWICY MARYI z 23 MAJA 2020 dla LUZ DE MARÍA, wizjonerki z Argentyny https://revelacionesmarianas.com/index.htm

Umiłowane dzieci Mojego Niepokalanego Serca:

Błogosławię was Moją Miłością Matki.

ZŁO PRZEṤLADUJE MOJE DZIECI; DOKONUJE TEGO PRZEZ WIEKI

Wąż pojawił się, aby wyprowadzić ze sobą dzieci Mojego Syna, przyciąga je na tysiące sposobów poprzez umysł i myśl, którymi działają niezwykle racjonalnie, poprzez bezpodstawne problemy.

Ignorancja i pycha człowieka powtarzają się w tym pokoleniu, które chce być jak Bóg i nieodpowiedzialnie pozbyć się życia. Ambicja władzy oddziela ludzi od Boga, utrzymując ich raz w sprawach Nieba, innym razem w sprawach świata. Tak więc w każdej chwili istota ludzka jest oplątana trądem, który powoduje, że błędne czyny ją zarażają, i widzi je jako dobre, ale sumienie dyktuje, że nie są dobre i są sprzeczne z Prawem Bożym.

GRANICA POMIĘDZY DOBREM A ZŁEM JEST KROKIEM LUDZKIEGO EGO, JEST MOMENTEM, KIEDY STWORZENIE ZOSTAJE OWINIĘTE W CIEMNOŚĆ I WKRACZA W TO, Z CZEGO NIE MOŻE SIĘ WYDOSTAĆ.

Umiłowane dzieci Mojego Niepokalanego Serca, to pokolenie zaakceptowało świętokradztwa ludzkości i te świętokradztwa są powodem ogólnego oczyszczania ludzkości.

CHAOS, PRZED KTÓRYM  STAJE LUDZKOŚĆ, NIE JEST MATERIALNY, JAK WIELKA CZĘŚĆ MOICH  DZIECI SIĘ OBAWIA, NAJWIĘKSZY CHAOS NASTAJE, GDY ODNOSI SIĘ DO BOGA I TYCH, KTÓRZY NIE SĄ CZĘŚCIĄ PRAWDZIWEGO  MAGISTERIUM KOŚCIOŁA MOJEGO SYNA.

Czytaj dalej

Drodzy Polacy i księża Redemptoryści możecie sobie tak gadać do końca świata lub wcześniej do rozpoczęcia Trzeciej Wojny Światowej właśnie przez was bo gadacie bez pokrycia a nie modlicie się przede wszystkim do Pana JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI, którego zamknęliście razem z Paulinami i Episkopatem w lochach stęchłych Klasztorze Maryi Królowej Polski. Przecież nawet dziecko polskie wie, że zbliża się 100 lat odkąd prosi Bóg, że jako KRÓL zapewni Pokój i spokój, samo dobro i same Łaski Boże, ale wymaga posłuszeństwa od biskupów i kardynałów przecież katolików. 


This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=9-5S2gB6rBXMLujU )


Gazeta Warszawska

This issue will present the 5 last articles.

Profanacja w katedrze. Koniec milczenia baranów (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5001:profanacja-w-katedrze-koniec-milczenia-baranow&catid=22:antiecclesia

+++

Na zamieszczonym video z uroczystości pogrzebowych sp. Józefa Szaniawskiego widać i słychać reakcje oburzenia zebranych w świątyni, którzy
krzykami oraz innymi wyrazami dezaprobaty reagują na profanację, której dopuścił się proboszcz katedry, celebrant mszy x. Bogdan Bartołd.
Profanacja, jakiej dopuścił się proboszcz katetery Bogdan Bartołd, polegała na dopuszczeniu profanów do miejsca świętego, co każdy widzi, ale

mało kto może to wyartykułować.
Uściślimy, profanacja polegała na dwóch faktach. Pierwsze: do miejsca celebry został wpuszczony żyd KOR-owski, który dodatkowo znany jest jako
jeden z aktywistów porządków przed Pałacem Prezydenckim. Drugie; propagowano autora listu, który za pomocą (na plecach) Kościoła stara się o
dobry i bezpłatny PR.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5001:profanacja-w-katedrze-koniec-milczenia-baranow&catid=22:antiecclesia

Gibraltar a Smoleńsk. ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4999:gibraltar-a-smolensk&catid=24:zamach )

+++
Propaganda katastrofy smoleńskiej czy zamachu smoleńskiego w jakiś dziwny sposób ma w ostatnich dniach swoje echo w nagłaśnianiu sprawy zamachu
na Gibraltarze, w którym zginął polski premier gen. Władysław Sikorski.
Smoleńscy mąciciele jakby ujrzeli na Gibraltarze deskę ratunku w tej otchłani głupoty argumentacji Antoniego Macierewicza i za pomocą różnych

płaskomózgowców lansują wersje odpowiedzialności Stalina za tę żydowsko-brytyjską zbrodnię. W gorączce swych myśli nerwicowcy smoleńscy
nie widzą tego, że Liberator nie uległ rozbiciu – co musiałoby nastąpić w przypadki zaklinowania się steru wysokości – ale wylądował
ślizgiem już kilkaset metrów za pasem startowym. Było to świadome lądowanie pilota tej maszyny na wodzie. Zaraz potem, pilot Prachal (Czech, a
nie Polak) wyszedł na skrzydło samolotu z założoną kamizelką ratunkową i został zabrany na pokład motorówki, której załoga nie próbowała
nawet szukać innych, którzy mogli przeżyć – bo wiadomo, że „wsie pagibli”.

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4999:gibraltar-a-smolensk&catid=24:zamach )

Inż. Cierpisz o porwaniu i zamordowaniu członków Delegacji (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4998:inz-cierpisz-o-porwaniu-i-zamordowaniu-czlonkow-delegacji&catid=26:zamach-warszawski

Inż. Cierpisz o porwaniu i zamordowaniu członków Delegacji
Zygmunt Bialas

http://zygmuntbialas.salon24.pl/500500,inz-cierpisz-o-porwaniu-i-zamordowaniu-czlonkow-delegacji
http://zygumntbialas.nowyekran.pl/post/90963,inz-cierpisz-o-porwaniu-i-zamordowaniu-czlonkow-delegacji

http://www.fpp.co.uk/books/Accident/1967.pdf
Poniższy tekst inż. Krzysztofa Cierpisza jest niejako fragmentem II części powstającego interview. Jedno z postawionych przeze mnie pytań
wymagało dłuższej odpowiedzi. By nie naruszyć konstrukcji wywiadu, zdecydował się Rozmówca na wcześniejsze opublikowanie swej wypowiedzi. Moje
pytanie brzmiało:

W pierwszej części naszego wywiadu, link: http://zygmuntbialas.salon24.pl/489891,inz-krzysztof-cierpisz-podniesienie-glosu-wymaga-meskosci
przedstawił Pan hipotetyczny przebieg wydarzeń związanych z przechwyceniem załogi i Delegatów udających się na uroczystości do Katynia. Nie
wspomniał Pan jednakże o komunikacie dotyczącym zagrożenia terrorystycznego, ogłoszonym w Polsce w piątek 9 kwietnia 2010r. przez Dyżurną
Służbę Operacji Sił Zbrojnych. Czy możemy przypisać temu fałszywemu(?) alarmowi istotną rolę w przeprowadzeniu zamachu?

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4998:inz-cierpisz-o-porwaniu-i-zamordowaniu-czlonkow-delegacji&catid=26:zamach-warszawski

Wniosek do Sztabu Gen.WP o aresztowanie Prezydenta Dudy (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4997:wniosek-do-sztabu-gen-wp-o-aresztowanie-prezydenta-dudy&catid=33:okupacja-zydowska-w-polsce

Wniosek zasadny, ale niekompletny i niekompetentny, jednak dobre i to. Jakiś krok w dobrym kierunku.
ZDRADA STANU.
Należy powołać do życia Radę Frontu Ocalenia Narodowego, która w pierwszym rzędzie uzna Konstytucję Kwietniową za jedynie ważną, to z
modyfikacją granic zachodnich w stosunku do III Rzeszy, która podpisała bezwarunkową kapitulację w maju 1945 roku — a co oznacza utratę
ważności wszystkich aktów prawnych Niemiec.
Generalnie: Wszyscy czołowi przedstawiciel władzy — prezydenci, premierzy, ministrowie, włącznie z marszałkami Sejmu i Senatu, senatorowie i
posłowie, wojewodowie etc. — okresu pookrągłostołowego powinni otrzymać ryczałtowe wyroki śmierci przez powieszenie oraz całkowitą
konfiskatę majątku, którego wartość przekracza wartość rynkową jednego mieszkania typu M-4. O sędziach, prokuratorach, adwokatach, etc —
całej palestrze — latarnie też nie mogą zapomnieć. Ryczałt kary śmierci powinien być zamienny na ułaskawienie — zawieszenie — w
przypadku chęci współpracy z aparatem ścigania.
Bez brutalnego ulicznego gwałtu już nic się nie da uratować w Polsce — co ostateczne, ale jest już chyba za późno i na to. Naród jest bez
wodza, a i bez Boga
.
To tak pokrótce.
Red. Gazeta Warszawska
+
Wniosek do Sztabu Gen.WP o aresztowanie Prezydenta Dudy
Wniosek do Sztabu Gen.WP o aresztowanie Prezydenta Dudy
Wniosek do Sztabu Gen.WP o aresztowanie Prezydenta Dudy
sekretariat.ssgwp @ mon.gov.pl,
Polska dnia 25 V 2020r
Naczelny Dowódca Sztabu Generalnego Pan Rajmund Andrzejczak

* Rakowiecka 4A, 00-904 Warszawa

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4997:wniosek-do-sztabu-gen-wp-o-aresztowanie-prezydenta-dudy&catid=33:okupacja-zydowska-w-polsce

Włoska deputowana chce postawić Billa Gatesa przed trybunałem stanu (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4996:wloska-deputowana-chce-postawic-billa-gatesa-przed-trybunalem-stanu&catid=15:judaism-islam

Włoska deputowana chce postawić Billa Gatesa przed trybunałem stanu.
Italian politician Sara Cunial accuses Bill Gates and the corrupt parliament
Włoska polityk Sara Cunial wezwała na forum włoskiego parlamentu do postawienia Billa Gatesa przed trybunałem stanu za „mordowanie ludzi za
pomocą szczepionek”.

Poniższy film przedstawiający włoską polityk Sarę Cunial wzywającą na forum włoskiego parlamentu do postawienia Billa Gatesa przed trybunałem
stanu został usunięty bez powodu z YouTube. Internauci zamieścili go jednak ponownie.
Włoska polityk Sara Cunial oskarża Billa Gatesa i skorumpowany parlament o świadomie trucie ludzi za pomocą szczepionek.
Dla Sary Cunial jest to chyba najtrudniejsza interwencja w Parlamencie: w ciągu zaledwie 7 minut udaje jej się wymienić wszystkie osoby, które
rządzą współczesnym światem, jak Bill Gates czy George Soros.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4996:wloska-deputowana-chce-postawic-billa-gatesa-przed-trybunalem-stanu&catid=15:judaism-islam

If you’re not interested any more » unsubscribe (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?subid=9&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=13&key=5S2gB6rBXMLujU )

Jak napaść na państwo (całość) Jurij Bezmienow

https://gloria.tv/post/cxtMjXUztuoD3fVwqu6tRQe1v

„Od 15 do 20 lat … tyle czasu wystarczy, na wyedukowanie jednego pokolenia studentów czy dzieci, po to…,Aby ukształtować jej światopogląd i świadomość.”

Mówiąc prościej wystarczy 15 do 20 lat by dobrze wyprać „mózg”, a najlepiej zacząć od dzieci.

Tylko KONFEDERACJA, bo oni będą rządzili w porozumieniu z Narodem a Pan Bóg najlepszy Przyjaciel będzie w centrum.

Celem jest wyeliminowanie woli i praw podstawowych? Czy niedługo obudzimy się w totalitaryzmie?

https://gloria.tv/post/pVFtJQmmbedM4rXsUVpSwiSRK

OSTATNIE SŁOWO NALEŻY DO BOGA WSZECHMOGĄCEGO, KTÓRY PRZEZ NIEPOSŁUSZEŃSTWO PYSZNEGO CZŁOWIEKA MOŻE KAŻDEGO „NAUKOWCA” JEDNYM MRUGNIĘCIEM OKA ZDMUCHNĄĆ Z PIĘKNEJ PLANETY ZIEMI I „WSZYSTKO PRZEPADNIE I WSZYSTKO PRZEMINIE” A NA SĄDZIE PAN BÓG POWIE – I PO CO CI TO BYŁO? TYLKO DUSZA SIĘ LICZY, KTÓRA ŻYJE WIECZNIE BEZ NAUKOWCÓW I BEZ TYCH LASERÓW. 

Armia USA przetestowała broń laserową o potężnej mocy. „Dron nie miał szans” [FILM]

https://www.geekweek.pl/news/2020-05-25/armia-usa-przetestowala-bron-laserowa-o-poteznej-mocy-dron-nie-mial-szans-film/


Czy ci przemądrzali naukowcy będą chcieli także Boga Wszechmogącego zmodyfikować, bo tak bardzo Boga znieważają i obrażają.

„Igrzyska Śmierci – Nowy Porządek Świata”

https://gloria.tv/post/M93ZMtzd9S1v2GRM3fEBoDzp9

Microchip implants | 9 News Perth

Sumliński u Roli OSTRO o Latkowskim: TO POSTAĆ NIKCZEMNA! O mafii pedofilskiej, E. Żarskiej i TVP!

https://gloria.tv/post/r8KTjmiXGu992dmvPdiVCLAXN

Donald Trump uderza w koronawirusa i korporacje

https://gloria.tv/post/Y4VmQ6DuPmZn4Gk9s7Ah4KRyE

Film instruktażowy dla Policji na czas covid 19 i nie tylko

https://gloria.tv/post/3FyQ8DRjFqdAD1hRwxb7jfmXG

Nierządnica i Niewiasta Trudna do przyjęcia PRAWDA! Ks. Murziński

https://gloria.tv/post/DbYUi7CSkBXu21ii12FX6CBCL

Przestroga dla kapłanów – ks. dr Paweł Murzinski

https://gloria.tv/post/D2FTJK3kNTSS4PNXTodQCA7aa

WAŻNE – Ks Kobyliński o ruchach charyzmatycznych

 – https://www.youtube.com/watch?v=hlr0YKu1es4

czy to się przyda do odnowy KOŚCIOŁA ? 

https://www.youtube.com/watch?v=jPLMmFaKVo4

abp  Schneider o ratunku Kościoła

 – https://www.pch24.pl/bp-athanasius-schneider–bog-wzywa-nas-do-nawrocenia-eucharystycznego,76167,i.html

oraz https://gloria.tv/post/bRkppjfmMTBU1HXuLdtGQbtDw

tv Chrystusa Króla i Chicago – co grozi ..KATOLIKOM ?

https://www.youtube.com/watch?v=JL9glfIKet8

Komunia święta – na talerzykach i podawana ..pensetą  przez szybę

 – https://gloria.tv/post/qnUCsKMh1FB811seMA3hVxZWf

ks Grzegorz – warto zobaczyć bo Polska to ostatnia wysepka…

https://www.youtube.com/watch?v=OK5M7Gix65g

Kardynał Wyszyński zawsze za Komunią świętą

 – https://gloria.tv/language/VhNsBNkAXCbW6LyxcWeq7Yt4F

czy Kościół już się nie ..podniesie ??? – https://www.youtube.com/watch?v=GVPFAFPPLyE

antychryst u bram ? ks prof Posacki

 – https://www.youtube.com/watch?v=osREB69PMSE

niesłychane – tańce w Watykanie ? zobacz

 – https://www.youtube.com/watch?v=i2ISP7p1_-k

CZY DEMOKRACI TO PRZYJACIELE USA, SKORO PRZEMYSŁ ODDALI W RĘCE CHIŃCZYKÓW DO CHIN?
Jeśli gubernatorami są Demokraci, to w tych stanach będzie bardzo źle, gdyż są to ludzie, którym zależy na upadku Ameryki i naprawdę trudno ich zrozumieć, że swoją Ojczyznę doprowadzają do zniszczenia. Bogacą się na czyjejś krzywdzie, niszczą Amerykę zamykając małe firmy i widać dużo sklepów i biznesów pozamykanych a na oknach widzimy – „Do sprzedania”. Są bardzo nieuczciwi w przeprowadzaniu głosowania na prezydenta – podeszliśmy do stołu i dali nam kartę z nazwiskami z Partii Demokratycznej. Dopiero, gdy zażądaliśmy wykazu Republikanów, to z niechęcią wyszukali – myśleli, że Polaków można oszukać. Niestety takie przypadki zdarzały się częściej. To jest straszne – taki piękny i bogaty Kraj USA sami Amerykanie demokraci niszczą, którzy charakteryzują się samymi grzechami – aborcja, związki homo, oszukiwanie w podatkach – nie będę wyliczała bo nie zdołam. To właśnie rządzący demokraci nie pozwalają otworzyć kościołów, natomiast Synagogi są cały czas otwarte. Republikanie dbają o swoich obywateli ale NIE Demokraci.

„Teraz mieszkam na ulicy”. Dramat ubezpieczeń zdrowotnych w USA. Miliony ludzi bankrutują – A. Zell

wiara czyni cuda na Cytaty - Zszywka.pl

OD NIEWIERZĄCEGO WYKŁADOWCY DO PUSTELNIKA

Przez prawie 30 lat byłem wojującym ateistą o lewicowych poglądach. Odrzuciłem Boga, odrzuciłem wiarę, ale Bóg mnie nie odrzucił. Przyprowadził mnie z powrotem w sposób niezwykły do siebie przez cudowne spotkanie z Maryją.

Jestem ojciec Łazarz Al-Antoni. Pochodzę z Australii, z protestanckiej, metodystycznej rodziny. Mój ojciec był protestantem, a matka skłaniała się w stronę katolicyzmu.

W dość młodym wieku spostrzegłem, że moi bliscy nie prowadzą chrześcijańskiego stylu życia. Mówili o sobie, że są wierzący, ale oszukiwali siebie nawzajem i używali wulgarnego języka. Szybko nabrałem przekonania, że religia jest oszustwem i hipokryzją.

Równocześnie spotykałem ludzi, którzy byli dobrzy, uprzejmi i… niewierzący. Doszedłem do przekonania, że to nie religia decyduje o tym, czy ktoś jest dobry czy nie. Religia, w moich oczach, nie czyniła różnicy między dobrymi i złymi ludźmi.

MATERIALIZM I ŚMIERĆ

W wieku 11 lat zanegowałem chrześcijaństwo. W tym okresie doświadczałem wielu cierpień wewnętrznych i zewnętrznych. Odrzucając wiarę, przyjąłem za pewnik, że nienaruszalne są jedynie prawa przyrody. Na świat wokół mnie mogłem wpływać tylko siłą umysłu.

Tej mocy przypisywałem też cuda, których nie potrafiłem w inny sposób wyjaśnić. Moje poglądy filozoficzne kształtowała lektura pism Marksa, a psychologiczne – Freuda. Na ich bazie zbudowałem sobie materialistyczną koncepcję życia, opartą na naturalizmie, z pewną dozą romantyzmu.

Chrześcijaństwo uważałem za narzędzie różnych rządów w celu realizacji ich imperialistycznych celów. Wielki wpływ mieli na mnie angielscy romantycy – Byron, Shelley i Keats.

Byłem jednak wciąż człowiekiem poszukującym. Taki stan to kondycja wielu ludzi na Zachodzie. Dążą oni do wewnętrznego pokoju, jakby gonili za fatamorganą. Kiedy docierają na miejsce, wówczas wydaje im się on jeszcze bardziej odległy.

W okresie studenckim odbywałem praktyki latem w szpitalu. W ramach swoich obowiązków przenosiłem do kostnicy ciała zmarłych pacjentów. Pewnego razu umarła mała dziewczynka. Cierpiała kilka tygodni w szpitalu. To było straszne.

Byłem przekonany, że zmarła przeszła w nicość, ale jednocześnie wewnętrznie czułem poruszenie, a nawet bunt, że umiera takie małe dziecko! Moje serce nie całkiem oddało się materializmowi. Wtedy o tym nie wiedziałem, ale to był głos Boga, którego nie chciałem rozpoznać.

DROGA DO NAWRÓCENIA

Jak wielu moich rówieśników w okresie młodości słuchałem i naśladowałem Bitelsów. Muzycy ci pozostawali pod wpływem Maharishiego Mahesha Yogiego, twórcy medytacji transcendentalnej. Zwrócili oni uwagę wielu młodych (i moją też) na hinduizm i buddyzm.

Religie te zainspirowały mnie do poszukiwania odpowiedzi na nurtujące mnie pytania: Dlaczego cierpię? Dlaczego czuję się samotny? Jaki jest cel i sens mojego życia?

Jakiś czas spędziłem nawet w Indiach. Nadal jednak propagowałem ateizm, już jako uniwersytecki wykładowca.

Przełom w moim życiu nastąpił, gdy moja matka ciężko zachorowała na nowotwór. Lekarze nie dawali jej szans na wyzdrowienie. Ostatnie dni przed jej śmiercią spędziłem, śpiąc na podłodze w szpitalu.

Kiedy mama umarła, poczułem ogromną pustkę w swoim życiu oraz wielkie zagubienie. Straciłem wtedy życiową równowagę. Matka była dla mnie jak źródło i sens życia. Wraz z nią zniknęła gdzieś moja pewność siebie.

Po roku ciągłego smutku i rozpaczy nie byłem ani o włos bliższy wewnętrznemu pokojowi ani harmonii. W końcu postanowiłem zrobić coś dziwnego: wrócić do sali szpitalnej, w której umarła moja matka.

Chciałem w ten sposób zrozumieć jakoś tajemnicę śmierci, która była dla mnie jak nieprzenikniona ciemność. Jednak siostry zakonne, które prowadziły szpital, nie wpuściły mnie do tej sali. Okazało się, że była ona zajęta.

W oczekiwaniu na wejście zostałem skierowany do szpitalnej biblioteki. Tam znalazłem książkę amerykańskiego zakonnika – Thomasa Mertona. Była to jego autobiografia. Zacząłem ją czytać, a lektura ta okazała się dla mnie tak absorbująca, że zapomniałem w ogóle o sali. Siostry, które pracowały w szpitalu, najwyraźniej też.

Merton przypominał mi moje własne życie: lewicujący filozof, wykładowca, który czytał te same książki i oglądał te same filmy co ja. On również stracił matkę. Po jej śmierci zaczął szukać ukojenia w katolickim klasztorze. Postanowiłem zrobić to samo – uniwersytet zamienić na klasztor.

W KLASZTORZE

Następnego dnia zadzwoniłem do pierwszego lepszego klasztoru, który znalazłem w książce telefonicznej, pytając, czy mogę zostać mnichem. Mój rozmówca zaczął mnie wypytywać: do jakiego Kościoła należę, kto jest moim ojcem duchownym, kto mnie do nich skierował itp. Szybko jednak się zorientował, że nie miałem zielonego pojęcia o życiu zakonnym, i skończył rozmowę.

Postanowiłem nie dać za wygraną. Ponownie zajrzałem do książki telefonicznej, wybierając numer do innego klasztoru. Był to serbski klasztor prawosławny św. Saby w pobliżu Melbourne.

Okazało się, że rozmawiałem z mnichem, który był biskupem w klasztorze. W wielu prawosławnych klasztorach biskup jest na miejscu jako jeden z mnichów. On, zamiast zadawać pytania, powiedział do mnie po prostu:

„Przyjdź i zobacz!”.

Później zrozumiałem, że nie użył tych słów przypadkowo. Tymi to właśnie słowami zwrócił się Filip do Natanaela, gdy ten, dowiedziawszy się o Jezusie, spytał, czy może być co dobrego z Nazaretu (zob. J 1,46b). Z palącą ciekawością czekałem na to spotkanie.

Klasztor św. Saby cieszył się popularnością z powodu słynącej łaskami ikony Matki Bożej. Słyszałem wcześniej o Maryi, ale nie miałem z Nią osobistej relacji, ani też nie rozumiałem Jej roli w Kościele. Zwiedzając nieraz kościoły, traktowałem je jedynie jak muzea dzieł sztuki, a nie jak prawdziwe świątynie.

Zaraz po wejściu do cerkwi ujrzałem tę ikonę. Była sporych rozmiarów. Moje oczy przykuł sposób, w jaki Serbowie oddawali jej cześć. Wszyscy skłaniali się przed nią trzy razy do samej posadzki, czyniąc tzw. prostracje (pokłony doziemne).

Australijczycy nikomu się nie kłaniają. Ludzie znani i popularni w Australii oraz zwykli zjadacze chleba podają sobie na przywitanie po prostu rękę. Pokłon ikonie był dla mnie bardzo krępujący, ale pomyślałem, że będę uprzejmy i postąpię tak jak inni.

NOWA MATKA

Zgiąłem ciało do ziemi i przywarłem do posadzki. Leżąc przytulony do podłogi, poczułem, jak do głosu zaczynają dochodzić moje emocje po stracie matki – cały smutek i żal. Zacząłem płakać, modlić się i spowiadać na głos. Wylewając swoje uczucia, czułem się samotny i osierocony.

Wtedy podniosłem się i zrobiłem kolejny pokłon. Fala smutku i żalu wypełniły mnie bezmiernie. Wtem nagle z tyłu usłyszałem wyraźnie słowa:

„Ja będę twoją Matką”.

Odwróciłem się przekonany, że to jedna z kobiet w cerkwi próbuje mnie pocieszyć, ale nikogo nie było. Znów zacząłem się żalić i ponownie usłyszałem te same słowa.

Zauważyłem, że Matka Boża z ikony znajdującej się naprzeciw mnie jakby lekko wysunęła się w moim kierunku. Wysunęła głowę do przodu, nachyliła się w moją stronę i patrząc mi prosto w oczy, uśmiechnęła się, mówiąc po raz trzeci:

„Ja będę twoją Matką”.

Uśmiechając się, była przepiękna i pełna miłości, tak cudowna i kochająca, że jej słowa zabrały od razu cały ból z mojego serca.

Dzięki Jej miłości i obecności poczułem się odnowiony i nowo narodzony. Dała mi nową wiarę, nadzieję i pewność siebie. Cała Jej postać emanowała światłem.

Kiedy wstałem, Maryja „wróciła” na swoje miejsce, a ja postanowiłem zrobić trzeci pokłon. Wychodząc z cerkwi, byłem przekonany, że mam kochającą Matkę.

Po tym niezwykłym spotkaniu powiedziałem biskupowi, że nie mogę stąd odejść, bo życie w świecie straciło dla mnie sens. Biskup się zgodził. Porzuciłem więc pracę na uniwersytecie i pozostałem w klasztorze.

CHRZEŚCIJAŃSKI STYL ŻYCIA

W klasztorze biskup szybko spostrzegł, że tak naprawdę nie rozumiałem, na czym polega chrześcijański styl życia. Jako formę edukacji zaproponował mi więc wyjazd do Serbii i Grecji na górę Athos. Tam spędziłem dwa lata.

W Serbii po klasztorze oprowadzał mnie pewien mnich, który nie znał angielskiego. Ja zaś znałem tylko kilka słów po serbsku.

Zwiedzaliśmy klasztor, na którego bramie był fresk przedstawiający Jezusa i Maryję prowadzących ze sobą dialog. Gdy zakonnik wyjaśniał mi znaczenie słów wypowiadanych przez nich, słyszałem angielski. Nie pojmowałem każdego słowa, ale intuicyjnie wiedziałem, o czym mówił.

Maryja mówiła:

„Synu, wybacz im”,

prosząc Jezusa za ludzkość, a Jezus odpowiadał:

„Nie, ich serca są zatwardziałe. Nie przebaczę im”.

Dialog ten powtarzał się trzy razy. Gdy po raz trzeci Maryja zwróciła się z tą samą prośbą do Jezusa, dodała:

„Synu, ze względu na Mnie przebacz im”.

Wtedy Jezus odpowiedział:

„Ze względu na Ciebie przebaczę im”.

Duch Święty sprawił, że słyszałem ten dialog tak, jakby był on o mnie. Zamiast „im”, słyszałem „jemu”. To za mnie Maryja błagała swojego Syna o wybaczenie. To moje serce było zatwardziałe.

Wizyta w serbskim klasztorze dała mi łaskę odkrycia Jezusa jako mojego Pana i Zbawiciela, dzięki Maryi. Wiedziałem, że potrzebuję przebaczenia grzechów i przemiany swojego serca.

Intelektualna duma Zachodu nie zna granic. Pracując na uniwersytecie, byłem przekonany o tym, że moja wiedza jest nieograniczona. Wydawało mi się, że wiem wszystko.

Kiedy Jezus stał się moim Mistrzem i Nauczycielem, wówczas uświadomiłem sobie, że trwałem w pysze. Wcześniej nie akceptowałem ludzkich słabości, wymagając od innych przezwyciężania ich za wszelką cenę. Dopiero Pan dał mi łaskę współczucia i wyrozumiałości.

ŻYCIE NA PUSTYNI

Po moim powrocie z Serbii i Grecji pewnej soboty przyjechało do klasztoru troje młodych Egipcjan. Byli to chrześcijanie, Koptowie, należący do Kościoła założonego przez samego św. Marka Ewangelistę. Było to moje pierwsze spotkanie z koptyjskim chrześcijaństwem.

Jedna z dziewcząt z tej trójki zaczęła opowiadać mi o Piśmie Świętym. Od czasu swego wstąpienia do klasztoru byłem zainteresowany tylko Matką Bożą. Słowa Bożego nie czytałem, pomimo tego, że miałem swój egzemplarz Biblii. Był on nowiutki, a jej prawie całkiem zużyty – z ledwo trzymającymi się całości kartkami i zapiskami na każdej stronie.

Koptyjka z zapałem zaczęła opowiadać mi biblijne historie. Słuchałem wszystkiego, co mówiła, z otwartymi ustami. W postaciach biblijnych zacząłem dostrzegać odbicie swojego własnego życia.

Podczas naszych kolejnych spotkań młoda Egipcjanka opowiadała mi też o koptyjskiej tradycji monastycznej, o życiu na pustyni i mnichach. Po powrocie z klasztoru z góry Athos czułem, że czegoś zaczęło mi brakować w serbskim klasztorze.

Było tam za dużo ruchu. Wielu ludzi przyjeżdżało w odwiedziny i wyjeżdżało. To mnie bardzo rozpraszało. Pragnąłem życia bardziej odosobnionego, a nie wspólnotowego, jak do tej pory.

Moja nowa znajoma swoimi opowiadaniami wlała mi w serce pragnienie życia na pustyni, tak jak św. Antoni Wielki. Nie miałem pojęcia, że ten wielki święty był Koptem.

Sposobna okazja się nadarzyła, kiedy Australię odwiedzał Szenuda III, koptyjski patriarcha. Podczas rozmowy spytałem go, czy mogę zostać mnichem na pustyni. Szenuda III odpowiedział mi następująco:

„Jeśli masz miłość Bożą w sercu, możesz być szczęśliwy wszędzie”.

Odparłem, że nie mam teraz szczęścia w sercu i chciałbym je znaleźć w Egipcie. Wtedy patriarcha spojrzał na mnie przenikliwie i po chwili powiedział:

„Zapraszam”.

W ten sposób w 1996 roku trafiłem do Kościoła koptyjskiego. Wkrótce potem zostałem koptyjskim mnichem i pustelnikiem, a później także kapłanem.

WALKA DUCHOWA

Każdy chrześcijanin jest w stanie wojny z szatanem. Żyjąc w środowisku chrześcijańskim, masz wsparcie, pomoc wokół siebie. Jesteś jak dziecko w kolebce. Dopóki w niej jesteś, chroni cię. Możesz płakać i cierpieć, ale jesteś wśród swoich.

W wielu krajach na Zachodzie ta kolebka uległa poważnemu zniszczeniu. Żyjąc wśród ludzi, którzy nie wierzą i nie chcą uwierzyć, prowadzisz podwójną walkę – wewnętrzną i zewnętrzną.

Chrześcijanin powinien odizolować się w Boży sposób od tego świata, jak pisał św. Paweł w 2 Kor 6,17a:

„[…] wyjdźcie spomiędzy nich i odłączcie się od nich, mówi Pan […]”.

Powinien też chronić się od wpływów świata, jak napisał św. Jan w 1 J 2,15a:

„Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie!”.

Jednym z ważnych elementów tej separacji jest samoograniczenie. Spraw, by twój świat był prosty i mały. Nie udawaj kogoś, kim nie jesteś.

Nie myśl, że możesz nosić nieskromny ubiór i nie wzbudzać pożądania u mężczyzn. Nie myśl, że możesz palić środki odurzające i nie być uzależnionym (uzależnioną); kraść i nie zostać złapanym (złapaną); czynić zło, które cię nie zniszczy. Ono prędzej czy później cię zniszczy, jeśli będziesz to robić.

W 2006 roku przeżyłem wypadek blisko swojej pustelni. W czasie Wielkiego Postu o północy chodziłem do Groty św. Antoniego, by modlić się psalmami. Kończyłem ok. 1:30 i wracałem do swojej groty. Wiele razy, wspinając się po górach, widziałem cienie zwierząt na skałach.

Tej nocy, kiedy spojrzałem wzwyż, ujrzałem olbrzymiego niedźwiedzia. Wyglądał jak przerażający, czarny cień. Zaczął się do mnie zbliżać. To mnie przeraziło. W pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że to nie był niedźwiedź, ale szatan.

Ojcowie pustyni mówią, że gdy diabeł zbliża się do mnicha, ten powinien się modlić, a on zniknie, jak dym. Tamtej nocy nie modliłem się, ale uległem przerażeniu. Byłem wręcz skamieniały z przerażenia!

Kiedy diabeł zbliżał się do mnie, przewróciłem się; na skutek tego upadku złamałem sobie szczękę i kostkę w nodze oraz uszkodziłem kolana. Doświadczenie to było dla mnie ważną lekcją, której nigdy nie zapomnę. Pamiętajcie, że każda modlitwa, jakikolwiek akt strzelisty, krótkie wspomnienie imienia Jezus przeszyje szatana i oddali go, gdy będziecie w niebezpieczeństwie.

DBAĆ O PIERWOTNY ZAPAŁ

Moje życie jest dowodem na to, że Bóg ma dla nas plan: plan, by nam pomóc, uzdrowić nas i zbawić. W moim przypadku zaczął się on realizować przez wstawiennictwo Matki Bożej i św. Antoniego.

W klasztorze obserwuję braci, którzy weszli w rutynę. Gdy proszą mnie o słowo rady, mówię, by dbali o swój pierwotny zapał życia monastycznego.

Taka jest nasza ludzka kondycja, że przygasa w nas ten pierwszy żar. Spójrzmy na małżeństwa. Ile z nich rozpoczęło się pięknie: narzeczeństwo i miłość w pierwszych miesiącach i latach, narodziny dzieci. A potem walka o pieniądze, dom, sprawy codzienne… Podobnie jest z wykonywaną pracą…

W życiu duchowym to modlitwa odnawia nas każdego dnia. Nie pozwól, by stała się ona rutyną.

Nasz problem jest podobny do tego, jaki miał Kościół w Laodycei (zob. Ap 3,15-16). Nie jesteśmy zimni ani gorący, tylko letni. Stan obojętności i oziębłości jest poważnym grzechem.

W tradycji chrześcijańskiej jest coś takiego jak życie monastyczne, które jest przepełnione modlitwą i pamięcią o Bogu. Bądźcie pewni, że mnisi modlą się za Was i za cały świat, stając w Waszym imieniu przed Bogiem i ofiarowując swoją pokutę oraz wyrzeczenia na większą chwałę Bożą.

Ojciec Łazarz

Oprac. Bartłomiej Grysa na podstawie: Ojciec Łazarz, „Pokonaj swoje demony” oraz Christian Youth Channel, „Fr. Lazarus Al-Anthony”

This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online.

https://www.youtube.com/watch?v=g_1XKrs2rOo

Sputnik Polska

3.58K subscribers

Na placu Zamkowy, na kolejnym proteście przedsiębiorców, zgromadziło się kilka tysięcy ludzi niezadowolonych z polityki władz w czasie stanu epidemii. Policja zgromadzenie uznała za nielegalne i przystąpiła do legitymowania jego uczestników. Specjalny projekt Sputnika „75. rocznica
Zwycięstwa”

https://pl.sputniknews.com/75-victory/

Facebook:
Grupa na Facebooku:
Wykop:
Strajk przedsiębiorców w Warszawie

Read More:
NADZIEJA W GÓRNIKACH! IZOLUJĄ ŚLĄSK, ZAMYKAJĄ KOPALNIE

http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4972:nadzieja-w-gornikach-izoluja-slask-zamykaja-kopalnie&catid=12:video

https://www.youtube.com/watch?v=e3YbqT_XUis

No właśnie, a masoneria kościelna z akceptacją Episkopatów i Archidiecezji świata specjalnie to Imię JEZUS wyrzuca. Wszędzie tylko: ON, JEGO, JEMU, PANIE, BARANKU, PAN. Np.: „Dla Jego bolesnej męki… a powinni być „dla Jezusa bolesnej Męki”. Powinno być – „Oto Jezus Chrystus Syn Boży”, „Panie Jezu nie jestem godzien”, a nie „baranku”, i tak dalej i tak dalej, aż tego lekceważenia Zbawiciela Jezusa Chrystusa nie chce się słuchać. To dlatego tak źle jest na świecie, bo baranek nie zbawia, ani nie gładzi grzechów świata. Na domiar lekceważenia Pana Boga zmienili sens Mszy św., gdyż nakazują ludziom „ucztować” na Mszy św. a przecież wiemy, że Msza Św. jest OFIARĄ Pana Jezusa za nasze grzechy – Bóg umiera, a nie UCZTĄ. No, ale jak mają baranka to mogą  ucztować i popijać winem. To dziwne, że z dobrego na złe znaczenie to szybko masoneria biskupia i kardynalska zmienia, aby Pana Boga obrażać, a jak ze złego na dobre Boże tłumaczenie, to ludzie świeccy muszą ich błagać o poprawienie aby Boga nie hańbili i nas hańbić Boga nie uczyli. Powinno być: „Święty Michale Archaniele BROŃ nas”, a nie wspomagaj. My świeccy musimy tych niedouczonych hierarchów błagać, lub kłócić się z nimi. Trzeba zmienić słowa Bogu ubliżające w Modlitwie „Ojcze nasz…. „i nie wódź nas na pokuszenie” na „i nie dopuść abyśmy ulegli pokusie”. Czy tłumacze muszą być mądrzejsi od biskupów, a okazuje się, że w internecie jest wymienionych kilka różnych tłumaczeń, a masoneria biskupia wybrała to najgorsze Boga obrażające. Co najgorsze, że np. jest Ewangelia czytana podczas Mszy św. gdy Apostołowie proszą, aby Pan Jezus nauczył ich Modlitwy i Jezus uczy jak to jest w Ewangelii – …”i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie..” i na końcu jest Amen – niech tak się stanie, a za chwilę gdy modlą się podczas Mszy św., to znowu kłamią. Czy wszyscy tę obłudę akceptują bez zapytania: dlaczego?Jeśli Pan Bóg jest obrażany i lekceważony przez swoich „Apostołów”, to Bóg nie daje żadnych Łask i są wojny, morderstwa i wiele, wiele grzechów o których tylko Pan Bóg wie, bo nam Bożym ludziom nawet rodzaje i wymysły grzechów w głowie się nie mieszczą.

Niszczące gradobicie w Teksasie. Kule lodu przebijały dachy


Tegoroczne gradobicia w Ameryce Północnej szokują rozmiarami kul lodu spadających z nieba. Kilka dni temu doświadczyli tego mieszkańcy Meksyku, a 22 maja wielkie gradobicie wystąpiło w Teksasie.Grad o średnicy 30 cm przebijał nawet dachy domów. Stało się tak na przykład w mieście Burkburnett w hrabstwie Wichita. Na szczęście nie ma doniesień o ofiarach, ani o osobach rannych.
https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/niszczace-gradobicie-w-teksasie-kule-lodu-przebijaly-dachy
„Grad wkrótce spadnie z nieba, który zamieni się w ogień, czy będziesz w stanie się uratować? Czy w końcu wykrzyczycie moje Święte Imię na pomoc?”
Carbonia 04.05.2020 – 17.56

Wszystko jest gotowe, więc Niebo zamieni się w przerażającą sprawiedliwość.
Zrewolucjonizuję świat swoją manifestacją.
Oto jestem wam, niewdzięczni ludzie, wam, którzy z taką obojętnością wciąż szukacie pokoju u człowieka tutaj na Ziemi.
Umiłowane dzieci, ten świat się kończy, człowiek będzie w stanie tylko spustoszyć i nędzę, jeśli nie zdecydujecie się za Mnie, ogarnie was katastrofa, która wkrótce dotknie waszą Planetę.
Jesteście głupi, bez serca i serca, zniszczyliście Ziemię własnymi rękami. Ludzie, wasza duma nie ma granic, narzucacie moc, ale tak naprawdę jesteście już prochem, wasz koniec jest naznaczony tykaniem zegara, jego tykanie idzie coraz szybciej i znajdziesz się w kupie gruzu.
Moje miłosierdzie trwa, ale widzę, że człowiek niczego nie zauważa, kontynuuje swoją perfidię, nie okazuje wdzięczności swojemu Stwórcy Bogu.
Tutaj chmury gęstnieją, ciemność obejmie całą Ziemię
a huk wulkanów i trzęsień ziemi będzie druzgocący,
znajdziesz się przed końcem bez robienia czegokolwiek, by cię ocalić.
Jako Bóg i jako Ojciec błagałem o wasze nawrócenie, starałem się pod każdym względem zwrócić uwagę na Mnie, na Tego, który może zrobić wszystko, ale wy, nieszczęśliwie, wciąż Mnie zaprzeczacie.
Grad wkrótce spadnie z nieba, który zamieni się w ogień, czy będziesz w stanie się uratować? Czy w końcu wykrzyczycie moje Święte Imię na pomoc? Nie! Inwestujesz w ciemność, Szatan otruł cię i uczynił z niego swojego, jesteś marionetkami w jego rękach, teraz jego niewolnikami na wieczność. Nic was nie wzrusza, nie przyjmujcie od Niego wszystkiego, wierzcie w Niego, w jego uwielbienie, w jego kłamstwa … grzech, moje dzieci, i już nie moje według waszego wolnego wyboru. … Oddałem swoje życie za wasze zbawienie, ukrzyżowaliście mnie, a dziś nadal robicie to, gardząc moją miłością. Do widzenia!
A wy, którzy czytacie te moje apele i wyśmiewacie je, prawdę wam mówię: trochę więcej i nigdy więcej nie wyśmiejecie się z mojego aktu miłosierdzia, ponieważ zostaniecie pochowani w błocie. Do widzenia, moje biedne dzieci, do widzenia!
Ojciec obejmie nielicznych pozostających sobie wiernymi i na zawsze zamknie zasłonę tej historii.
Ja Boże, odświeżę zgniłe powietrze, które stworzyliście na waszej Planecie w poszukiwaniu zysku. Tak! Odrodzę Ziemię i sprawię, że będzie świecić we Mnie.
Jesteście u progu Nowego Świata, moje dzieci, czekajcie z cierpliwą miłością.
Wszystko jest gotowe, gdy tylko ten drań złoży swój podpis na diabelskim planie, niebo zamieni się w przerażającą sprawiedliwość.
Ten świat jest teraz wywrócony do góry nogami, nadchodzi tragedia:
… tyk to tyk, tyk to tyk, niedługo uderzy ostatni dzwonek zegara.
https://translate.google.com/translate?depth=3&hl=pl&nv=1&prev=search&pto=nl&rurl=translate.google.com&sl=it&sp=nmt4&u=https://colledelbuonpastore.eu/

Przebudźmy sumienia Polaków! SKCh im. Ks. Piotra Skargi – strona ...

 

Kazanie św. Augustyna, biskupa

Radujcie się zawsze w Panu

 

Apostoł każe się nam radować w Panu, a nie ze świata. Albowiem „kto chciałby być przyjacielem świata – mówi Pismo – staje się nieprzyjacielem Boga”. Podobnie jak nikt nie może dwom panom służyć, tak też nikt nie może się radować Panem i światem. 
Niech więc zwycięża radość w Panu, aż do zupełnego ustania radości ze świata. Niechaj stale rośnie radość w Panu, a maleje radość świata, aż do jej wygaśnięcia. Nie znaczy to, abyśmy będąc na świecie, nie mieli być radośni, ale abyśmy nawet będąc na świecie już w Panu się radowali. 
Ale powie ktoś: jestem na świecie, a zatem jeśli się cieszę, cieszę się tam, gdzie jestem. Cóż więc? Skoro jesteś na świecie, to już nie jesteś w Panu? Posłuchaj Apostoła mówiącego Ateńczykom w Dziejach Apostolskich o Bogu i Panu naszym Stworzycielu: „W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”. Gdzież takie miejsce, w którym by nie było Tego, który jest wszędzie? Czyż nie o tym właśnie przypomina nam Paweł, gdy mówi: „Pan jest blisko, o nic się już więcej nie troszczcie”? 
Zaiste, wielka to rzecz: Ten, który wstąpił na niebiosa, jest równocześnie blisko tych, którzy są na ziemi. A któż jest bliskim zarówno i dalekim, jeśli nie Ten, który w swym miłosierdziu stał się nam bliskim? 
Oto cały rodzaj ludzki jest leżącym przy drodze człowiekiem, na wpół umarłym, porzuconym przez zbójców, którego minął kapłan i lewita, którym się natomiast zaopiekował i którego poratował przechodzący tamtędy Samarytanin. Ponieważ więc Pan, nieśmiertelny i święty, dalekim był względem śmiertelnych i grzesznych, dlatego zstąpił ku nam, aby będąc dalekim, mógł się stać zarazem i bliskim. 
„Nie postąpił z nami według naszych grzechów”. Synami bowiem jesteśmy. Jakże synami? Umarł bowiem za nas Jednorodzony, by nie pozostać jedynym. Nie chciał być sam Ten, który umarł sam. Jednorodzony Syn Boży synami Bożymi uczynił wielu. Krwią swoją nabył sobie braci: odrzucony, przygarnął; sprzedany, wykupił; zelżony, przywrócił cześć; zabity, darował życie. 
A zatem, bracia, „radujcie się w Panu”, a nie ze świata, to jest, radujcie się z prawdy, a nie z przewrotności, z nadziei nieśmiertelności, a nie z przemijalnej chwały. Tak właśnie radujcie się, a gdziekolwiek i jakkolwiek długo na tym świecie będziecie, „Pan jest blisko, o nic się już więcej nie troszczcie”.

Święty Filip Nereusz

Filip urodził się we Florencji 21 lipca 1515 r. jako syn Franciszka i Lukrecji Mosciano. Na chrzcie otrzymał imiona Filip Romulus. Był bardzo pociągający w swojej zewnętrznej postaci, jak też w obejściu. Wyróżniał się poczuciem humoru i talentem jednania sobie ludzi. Początkowo nauki pobierał we florenckiej szkole S. Giorgio. Duchowo kształtowali go dominikanie z konwentu San Marco (przez cale życie był wielbicielem Girolamo Savonaroli). Po przedwczesnej śmierci matki i starszego brata, kiedy pogorszyły się znacznie warunki majątkowe ojca, Filip udał się do swojego bezdzietnego stryja w San Germano (dziś miasto Cassino) pod Monte Cassino, by wyręczyć go w zawodzie kupca i odziedziczyć po nim znaczną fortunę. Miał wówczas 17 lat. W czasie pobytu u stryja odwiedzał często opactwo benedyktynów, a jego kierownikiem duchowym był Euzebiusz z Eboli. Przyjął wówczas za swoją dewizę benedyktynów: Nihil amori Christi praeponere(Nic nie przedkładać ponad miłość do Chrystusa).
Wkrótce Filip zrezygnował z pomyślnej dla siebie okazji zdobycia zawodu i majątku i udał się do Gaety. Po krótkim pobycie w tym mieście skierował swoje kroki do Rzymu, gdzie miał pozostać do końca swego życia – a więc przez ponad 60 lat (1534-1595).
Tam rozpoczął studia filozoficzne i teologiczne. Jednocześnie był wychowawcą dwóch synów w domu zamożnego florentczyka, dzięki czemu miał zapewniony byt. Prowadził życie modlitwy i umartwienia. W wolnym czasie nawiedzał kościoły, sanktuaria i zabytki Wiecznego Miasta. Kiedy w roku 1544 w Zielone Święta znalazł się w katakumbach św. Sebastiana, które były ulubionym miejscem jego wypraw, wpadł w ekstatyczny zachwyt: poczuł, jak tajemnicza ręka wyciąga mu z boku dwa żebra, a jego serce, podobne do ognistej kuli, groziło rozsadzeniem piersi. W tym czasie Filip założył towarzystwo religijne pod nazwą „Bractwa Trójcy Świętej” do obsługi pielgrzymów i chorych. Widział bowiem, jak te wielkie rzesze pątników potrzebowały pomocy duchowej, a często i materialnej. Był to rok 1548. Przez tę posługę zyskał sobie miano „Apostoła Rzymu”.
Momentem przełomowym w życiu Filipa był rok 1551, kiedy to za namową spowiednika przyjął święcenia kapłańskie. Miał już wtedy 36 lat. Jako kapłan musiał być jednak przydzielony do jakiegoś kościoła. Zamieszkał więc w konwikcie św. Hieronima della Carità w centrum Rzymu. Tu właśnie dojrzało wielkie dzieło jego apostolskiego serca, Oratorium. Zrodziło się ono z troski Filipa o poziom wiedzy religijnej penitentów, który w owych czasach był bardzo niski. Początkowo w ciasnej izbie swojego pokoju, potem w kaplicy konwiktu, Filip zaczął gromadzić kapłanów, zakonników, mieszczan, kupców, artystów. Wspólna modlitwa, spotkania i rozmowy osobiste, spowiedź, czytanie duchowe, konferencje i dyskusje na aktualne tematy, rekolekcje – to program tych spotkań. Oratorium było otwarte dla wszystkich ludzi dobrej woli. Filip organizował także koncerty muzyczne oraz nabożeństwa, w czasie których śpiewane były pieśni pochwalne w formie dialogów. Ta forma muzyczna (wokalno-instrumentalna) przyjęła nazwę od miejsca pierwszych wykonań i do dziś znana jest jako oratorium (szczególnym rodzajem oratorium jest pasja).

Święty Filip NereuszZ czasem zebrała się pewna liczba uczniów, którzy chcieli być bliżej Chrystusa. Filip zaprawiał ich więc do zjednoczenia z Bogiem, do cnót chrześcijańskich i do uczynków miłosierdzia. Na placach bawił się z dziećmi, by je potem gromadami prowadzić do kościoła. Był to dotąd zupełnie nieznany styl apostołowania i prowadzenia duszpasterstwa. Do Oratorium spieszyła cała elita duchowa Rzymu. Tu właśnie rodziły się plany reform. Do grona przyjaciół Filipa należeli m.in.: św. Kamil de Lellis, św. Feliks z Cantalice, św. Jan Leonardi, św. Franciszek Salezy, św. Ignacy Loyola i wielu innych.
W roku 1564 florentczycy oddali Filipowi w zarząd swój kościół pw. św. Jana. Tu właśnie pozostali przy nim jego duchowi synowie, zwani potem oratorianami czy też filipinami. Prowadzili życie wspólne, nie związani wszakże żadnymi ślubami. Ta swoboda pozostała do dzisiaj cechą charakterystyczną oratorianów. Filip umiał swych duchowych synów zainteresować nie tylko sprawami religijnymi i duchowymi, ale także nauką i kulturą. W jego domu odbywały się więc koncerty muzyczne, prelekcje o sztuce, archeologii i historii. Za datę założenia oratorianów przyjmuje się rok 1565. Zatwierdził ich papież Grzegorz XIII już w roku 1575. Regułę dla nowego zgromadzenia Filip napisał jednak dopiero w roku 1583, na podstawie wielu lat doświadczenia i praktyki. Nadawała ona poszczególnym kapłanom dużo swobody. Każdy dom jest do dziś niezależny. Dopiero od roku 1942 Stolica Apostolska połączyła wszystkie placówki w jeden, wspólny, ale bardzo luźny organizm.
Wkrótce pojawili się przeciwnicy poczynań Filipa. Oskarżyli oni go o to, że sprzyja „nowinkom” niebezpiecznym dla wiary. Doszło do tego, że surowy papież Paweł IV (+ 1559) zakazał mu na czas pewien działalności. Kuria Rzymska odebrała mu nawet prawo do spowiadania, co równało się z karą kościelnej suspensy. Kolejni papieże obdarzyli go jednak ponownie zrozumieniem i odwołali ten zakaz.
Filip Neri był doradcą papieży i kierownikiem duchowym wielu dostojników. Był jednym z najbardziej wesołych świętych. Zmarł wyczerpany pracą na rękach swych duchowych synów 26 maja 1595 r. w noc święta Bożego Ciała. Miał wcześniej podać godzinę swojej śmierci. Pochowany został w kościele Santa Maria Chiesa Nuova w Rzymie. Przekonanie o świętości kapłana było tak powszechne, że chociaż w owych czasach zaczęto wprowadzać do procesów kanonizacyjnych coraz surowsze wymagania, beatyfikacja sługi Bożego odbyła się już w 15 lat po jego śmierci. Dokonał jej 11 maja 1610 r. papież Paweł V. W dwanaście lat później papież Grzegorz XV dokonał jego kanonizacji (12 marca 1622 r.).

W ikonografii św. Filip przedstawiany jest jako mężczyzna w średnim wieku, z krótką brodą, w sutannie i birecie. Jego atrybutem jest lilia, serce i księga.

Święty żartowniś
https://www.piotrskarga.pl/swiety-zartownis,10493,11463,p.html

Módlmy się.

Boże, Ty dajesz chwałę świętych Twoim wiernym sługom, †spraw, aby Duch Święty zapalił w nas ogień miłości, * który przenikał serce świętego Filipa. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Manifest z Ventotene – lewacka wizja wiecznie żywa
http://www.pch24.pl/manifest-z-ventotene—lewacka-wizja-wiecznie-zywa,76124,i.html?fbclid=IwAR16UyZw3igtkDXJc-5CTcBzDVgP1L_jdPtd6wBcdOCkRRPHdDrkh6xMeI8#ixzz6NGT1MBPM

JAK WYGLĄDA „EDUKACJA” SEKSUALNA TUŻ ZA GRANICĄ POLSKI?

https://stronazycia.pl/jak-wyglada-edukacja-seksualna-tuz-za-granica-polski/

CZYM RÓŻNI SIĘ ZABICIE CZŁOWIEKA NA ULICY OD ABORCJI? – HISTORIA MONIKI
https://stronazycia.pl/czym-rozni-sie-zabicie-czlowieka-na-ulicy-od-aborcji-historia-moniki/

Z pism św. Jana Bosko, kapłana

Maryja została ustanowiona przez Boga
Wspomożycielką ludu chrześcijańskiego
Kiedy święta Elżbieta ujrzała Najświętszą Dziewicę wchodzącą do swojego domu, została napełniona Duchem Świętym do tego stopnia, że natchniona zaczęła prorokować: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona”. Tymi słowami Duch Święty pouczył, że Najświętsza Dziewica, obdarzona łaskami z nieba, została wybrana, aby ludzkości znowu przynieść to błogosławieństwo, które zostało utracone przez Ewę i przez tyle wieków było z utęsknieniem oczekiwane. 
Na słowa swojej krewnej Maryja odpowiedziała również pod natchnieniem Bożym: „Wielbi dusza moja Pana, bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia”. Żeby więc chwała Maryi mogła rozszerzać się na wszystkie pokolenia i aby one mogły nazywać Ją błogosławioną, trzeba było, by wszystkie pokolenia doznawały z Jej strony niezwykłego i nieustannego dobrodziejstwa, które będąc stałym motywem ich wdzięczności uzasadniałoby wieczną Jej chwałę. 
To stałe i cudowne dobrodziejstwo nie może być inne jak pomoc, którą Maryja świadczy ludziom, pomoc, która powinna obejmować wszystkie czasy oraz rozszerzać się na wszystkie miejsca i na wszystkich ludzi. 
Tytuł „Wspomożenie chrześcijan”, przypisywany Czcigodnej Matce Zbawiciela, nie jest rzeczą nową w Kościele Chrystusa, ale w tych ostatnich czasach zaczęto go używać w stosunku do Błogosławionej Dziewicy ze specjalnego względu. Obecnie do wzywania Maryi nie zmuszają nas sprawy prywatne, lecz bardzo ważne niebezpieczeństwa zagrażające wszystkim wiernym. Obecnie sam Kościół katolicki stał się przedmiotem ataków. Atakuje się jego prace, jego święte instytucje, jego głowę, jego naukę i karność. Kościół katolicki jest atakowany jako ostoja prawdy i nauczyciel wszystkich wiernych. 
Dlatego, aby wyprosić od Boga szczególną pomoc w tych czasach, wszyscy katolicy na całym świecie uciekają się do Maryi jako wspólnej Matki, specjalnej Wspomożycielki rządzących i narodów katolickich. 
Z całą słusznością twierdzimy, że Bóg Maryję ustanowił „Wspomożeniem chrześcijan” i że Ona zawsze okazywała się taką w nieszczęściach publicznych, szczególnie wobec ludów cierpiących i walczących za wiarę. 
Niech święta Dziewica pomaga nam wszystkim, abyśmy żyli przywiązani do nauki i Kościoła, których głową jest papież, zastępca Jezusa Chrystusa, i niech wyjedna nam łaskę wytrwania w świętej służbie Bożej na ziemi, byśmy mogli dojść do Niej w królestwie chwały w niebie.

Turyński wizerunek Maryi Wspomożycielki Wiernych

Nabożeństwo do Matki Bożej Wspomożycielki sięga początków chrześcijaństwa. Gdy tylko zaczął rozwijać się wśród wiernych kult Matki Zbawiciela, równocześnie ufność w Jej przemożną przyczynę u Syna nakazywała uciekać się do Niej we wszystkich potrzebach. Tytuł Wspomożycielki Wiernych zawiera w sobie wszystkie wezwania, w których Kościół wyrażał Najświętszej Maryi Pannie potrzeby i troski swoich dzieci.
Pierwszym, który w historii Kościoła użył słowa „Wspomożycielka”, jest św. Efrem, diakon i największy poeta syryjski, doktor Kościoła (+ 373). Pisze on wprost, że „Maryja jest orędowniczką i wspomożycielką dla grzeszników i nieszczęśliwych”. W tym samym czasie Wspomożycielką rodzaju ludzkiego nazywa Maryję św. Grzegorz z Nazjanzu, patriarcha Konstantynopola, doktor Kościoła (+ ok. 390), kiedy pisze, że jest Ona „nieustanną i potężną Wspomożycielką”. Z treści pism doktorów Kościoła wynika, że przez słowo „Wspomożycielka” rozumieli oni wszelkie formy pomocy, jakich Matka Boża nam udziela i udzielić może.
Miejscem najżywiej rozwiniętego kiedyś kultu Wspomożycielki była Bawaria. Pierwszy kościół pod wezwaniem Wspomożycielki w Bawarii stanął w Pasawie w roku 1624. Zasłynęła w nim rychło figura Matki Bożej, kopia obrazu Cranacha – pątnicy witają Ją okrzykiem: Maria hilf! (Maryjo, wspomagaj).
Czytaj dalej

WSZYSTKIE DANE ZACHOROWAŃ I ZGONÓW W CHINACH BYŁY KŁAMSTWEM- TAK JAK WSZYSTKO CO POCHODZI OD „WYBRAŃCÓW

W KRAKOWIE- CZYLI TO POKAZUJE, ŻE JEST JUŻ PO NARODZIE.

Jeden przypadek wąpliwy koronawirusa,> sklepy puste, ogołocone,

biznesy pozamykane, wszystko pozamykane i prawie milon ludzi

siedzi w domach i boi się wyjść na ulicę, czyli strach poraża mózgi!!!

Likwiduje myślenie, teraz okupant doświadczył po tym eksperymeńcie,

że nie potrzeba żadnej wojny ani innego wystrzału, oprócz medialnej

manipulacji nieświadomym społeczeństwem, aby mógł zrobić cokolwiek

zechce!

https://www.gazetawarszawska.com/index.php/video/4620-duda-podpisal-ustawe-dajaca-zloza-amerykanom-i-koronawirus-by-zdusic-polakow-cenzura-i-kwarantanna

CZYTAJ I ZAPOZNAJ SIĘ RODAKU O TYCH NIEWIARYGODNYCH KŁASTWACH BESTI.

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2020/03/agenda-id2020-oto-do-czego-potrzebna-jest-pandemia/

Shen: Wyciekły dokumenty z Chin. Dane dotyczące zachorowań i zgonów były nieprawdziwe

STAN WOJENNY Zamykanie Systemu PANIKA Jak pokonać STRACH i dezinformację?

Każdy myślący wie, że gdyby nie było „tych pasożytów” co wszystko
zgarniają dla siebie, wtedy ludzie normalni nie byliby zagrożeni skracaniem ich życia. Na dodatek
człowiek-niewolnik znalazł się w takiej sytuacji bez obrony, nawet na żadne cuda nie można liczyć….

No ale Kościółek i rebe Rydzyk z innymi mediami, bardzo solidnie się do tej okupacji też przyczynili, za co też solennie zostali wynagrodzeni. A naród został skłócony i opętany kłamstwami.

Skoro Polacy w ciągu tych ostatnich 30 lat, nie potrafili się zjednoczyć i wyrwać władzy z rąk żydowskich, skoro nie mamy nawet naszego polskiego kandydata na Prezydenta, to będziemy mieli w Polsce rasistowskie państwo żydowskie. Nie na darmo ściągają tutaj wojska amerykańskie i niemieckie a żydowski Mossad też już tu jest (podobno 70 tysięcy z bronią).

Polska na naszych oczach i przy naszej bierności, niewiedzy ginie i znika….

Biuro Inteligencji Polskiej

Przygotuj się na przyjęcie Mayri!

 
Wysłany dnia 23 maja 2020 r

Carbonia 22.05.2020 – 14,54 godziny

Przygotuj się na przyjęcie Maryi

Moja córko, przybywam, aby dyktować moje wypowiedzi na temat Ludzkości.

Umiłowane dzieci, to Ja, wasz Ojciec, który jest w Niebie, przybywam, aby dyktować wam moją ostatnią wolę.
Pospieszcie się do Mnie, zbawienie jest tylko we Mnie. Żałujcie, o ludzie, nawróćcie się! Grzmot jest teraz wysoki, jego hałas wstrząśnie waszymi duszami, nie będziecie już mieli czasu prosić o przebaczenie; zanurzcie się teraz w świętości, abyście nie poczuli się nagle przytłoczeni wielką burzą.

Jako Bóg i jako Ojciec mam obowiązek wezwać was do pokuty: dobry ojciec zawsze wzywa swoje dzieci przed ukaraniem ich.

Nadszedł czas, abyście mnie posłuchali, ludzie,
nie zwlekajcie, nie ma już czasu!

Uratujcie moje dzieci, powracając do Mnie, Tego, który was stworzył, tak bardzo was kocha i pragnie, abyście wszyscy mieli swoje, abyście byli w Jego Miłości i szczęściu.

Kierowani Duchem Świętym będziecie w stanie zrozumieć i zobaczyć, od was zależy, czy zdecydujecie się zbawić.

Uwolnijcie się z łańcuchów szatana, oddajcie się Mnie, zaufajcie Mi. Tutaj otwieram moje Nowe Królestwo na ziemi i będzie to Królestwo świętych kapłanów, jakościowo we Mnie, ponieważ Ja, ich Stwórca, Bóg, zamieszka w ich sercach .

Módlcie się do Ducha Świętego, módlcie się, aby dał wam oświecenie sumienia, módlcie się moje dzieci, módlcie się. Nie pozwólcie, aby szatan wciągnął was do piekła, zareagujcie teraz, zaufajcie mojej pomocy, zadzwońcie do mnie, ponieważ nie zawiodę na ratunek.

Niepokalane Serce Maryi triumfuje teraz, cała historia chwali swoją wielkość. W swej urodzie jako kobieta odziana w słońce oślepi świat i wszyscy zobaczą w niej cud Boga! Przygotujcie się na przyjęcie Maryi. Teraz rozpocznie swoją wielką bitwę przeciwko Pradawnemu Wężowi ze swoją ziemską armią.
Wszystkie jej dzieci, wszyscy, którzy okazali posłuszeństwo Bogu Stwórcy, Ona weźmie je w swoje ręce, napełni je Duchem Świętym, aby mieli siłę w Bogu, by pokonać wroga i odnieść zwycięstwo w Chrystusie Jezusie.

Bitwa jest otwarta, wściekły krzyk szatana będzie odczuwalny we Wszechświecie, jego walka z Bogiem przegrana! Jego niegodziwość będzie potworna, ale Bóg interweniuje, aby go zatrzymać i położyć na łańcuchach, na błogosławionych rękach.

Historia się powtarza, czas oznacza nieposłuszeństwo człowieka wobec Jego Stwórcy: ktokolwiek jest po stronie Boga, zostanie zbawiony, a kto jeszcze zaprze się Go, pójdzie między płaczącymi a zgrzytającymi zębami.

Moje biedne dzieci i już nie moje z waszego wolnego wyboru! Zatrzymałem czas, tutaj kończy się stara historia, Epoka Nowego Dnia staje w obliczu ludu wiernego swojemu Bogu, błogosławieni ci, którzy posłuszni byli woli Boga Miłości.

Niebo i Ziemia wkrótce się połączą!

Radujcie się dzieci Syjonu, ponieważ dla was nowe życie wkracza w Tego, który wszystko stworzył. Amen!.

 

,,My bez Eucharystii żyć nie możemy” – wielki billboard we Wrocławiu

KONIEC GLOBALNEJ EPIDEMII? WHO PROTESTUJE

Edyta Górniak, Aleksander Jabłonowski – Refleksja

UE planuje „paszport szczepień” od 2018r.

Od Świętej Komunii do Komunii Korony (zdjęcia)

Dr.Henry Makow: Prawdziwym wirusem jest komunizm (satanizm)

 

Rzeczywista liczba ofiar prawdopodobnie wyniesie 1/10 tego, a 6 bilionów dolarów to tylko zaliczka. Medycyna jest jeszcze bardziej opłacalna niż wojna.

CO MOŻESZ ZROBIĆ?

Ja osobiście nie wierzę w przemoc i przestrzegam Prawa (wyższego Prawa). Nie licz na Trumpa, dobrych urzędników państwowych ani na magiczne „Q”, które cię uratują.
Musisz się uratować, a to zaczyna się w twoim umyśle, kiedy możesz dostrzec różnicę między złem a tym, co jest naprawdę dobre.
Szczerze żałując („co zrobiłem źle?”) odbudowujesz moralność i powracasz do tradycji. Zwróć się w kierunku najwyższej zasady; Prawda, współczucie i tolerancja. W końcu jest to jedyna droga dla ludzkości.

Jezus, Chmury, Promienie, Światła

  Panie Jezu bardzo proszę o Błogosławieństwo dla mojej Mamy 96-letniej Stanisławy z okazji jej Imienin – 8 maj 2020 r.

 PAN JEZUS

 „Dla twojej rodziny Stanisławo mam ogromne względy, a na Dzień twoich Imienin twoje samopoczucie i wygląd dla ludzi jest niepojęty. Bardzo ciebie kocham, a sama mówiłaś, że kogo Bóg kocha, to daje „Krzyżyki, a ty je przyjmujesz i cierpisz bez żadnej twojej winy. Życie przeżyłaś w pokucie za grzechy rodziny i grzeszników świata i nawet nie pamiętasz jak minęły szybko lata. Dziękuję tobie Stanisławo, że jesteś nieodłączną Moją przyjaciółką, a kochasz Boga, Ojczyznę, rodzinę i bliźniego bardzo tkliwie. Błogosławię ciebie Stanisławo każdego dnia, a nie tylko w dniu Imienin, a ty jesteś dobra mama, babcia i prababcia i nic się nie zmieniasz. Jezus twój Zbawiciel i Nauczyciel”.

                                                        ——————————————————-

                                Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem 8.05.2020 r.

Każdy z nas musi tak próbować patrzeć na każdego człowieka aby widzieć Jezusa w nim.Oczywiscie różnie to wychodzi
Jeśli jest to trudne to potrzeba modlitwy właśnie w tym miejscu, w ktorym zle wychodzi, gdzie kogos ranimy, gdzie kogos nie lubimy, itd
Modlitwa jest prawdziwym darem miłości nawet kiedy jest trudno zobaczyć Jezusa, wiec modlac sie za drugiego czlowieka dajemy najwiekszy dar milosci, pod warunkiem, ze plynie ona z czystego serca i z czysta intencja, patrzac na drugiego oczami Jezusa, czyli z miloscia.
Kiedy jest łatwo i czynimy dobro tym którzy nas tez kochają to cóż to za osiągniecie?
Poganie tez tak czynią
Miłość jest prawdziwa wtedy kiedy w paskudnych sytuacjach potrafimy ogarnąć te osoby modlitwa,
Autentyczna modlitwa
Właśnie na przekór wszelkim złościom
Dlatego małżeństwo jest droga miłości ofiarnej, tak jak jak Jezus na Krzyżu uczynil to dla nas
Im szybciej to zrozumiemy tym wczesniej będzie jedność w małżeństwie a bez jedności małżeństwo staje się niekończąca sie Golgota
A przecież Jezus zmartwychwstał
Golgota minęła
I tak my tez aby Imię Ojca Świecić jak w Ojcze nasz
Trzeba samemu stawać się świętym a przynajmniej ciagle próbować

BJ

Pan Bóg to wiedział i dlatego prosił Polaków, aby nie głosowali na A.Dudę, który niby jest Polakiem, ale zdrajcą  bo ma obowiązki żydowskie i już naszą Ojczyznę nazwał Polin. Dziwne, że o tym nie chcą wiedzieć Redemptoryści i nadal namawiają Polaków, aby głosowali na Żydów, bo A.Duda i jego żona żydówka wybierają następnych wrogów do rządu. Gdyby wybrali na prezydenta G.Brauna według woli Boga Ojca, to nie byłoby tych świństw ani aborcji, ani zła żadnego a Polska byłaby wzorem dla innych państw, gdyż Bóg by zmienił serca ludzkie na miłosierne. Do tych wrogów dołączył Zakon Paulinów, który wszystko czyni wbrew woli Maryi ich Królowej. 

STRASZNE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!..Posyłamy w POLSKĘ i do RZĄDU

Minister zdrowia Łukasz Szumowski, znany z licznych afer, dbający o zdrowie Polaków, jest odpowiedzialny za rozwój sieci 5G w Polsce – podpisał 100 razy wyższe normy promieniowania! –  dnia 17 grudnia 2019 r. – rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (tzw. rozporządzenie o PEM.) Widzimy teraz po co to wszystko było robione. Budowanie po cichu sieci 5G, nie ma zgody od polskiego społeczeństwa. 5G będzie ściśle współpracować z chipami RFID ( Apokalipsa św. Jana 13), , które wraz ze szczepieniami na Covid-19 zamierza wprowadzić. Minister Łukasz Szumowski, wspierający Billa Gatesa, znany z licznych afer, który chce zaszczepić wszystkich Polaków, bez pytania się o nasze zdanie czy my tego chcemy. Wycinka lasów, 5G, chemtrails, toksyczne szczepienia, RFID – sieć 5G powoduje nowotwory u ludzi, o czym mówią specjaliści…….ZAWIADOMIENIE DO PROKURATURY NA ŁUKASZA SZUMOWSKIEGO O PODEJRZENIE POPEŁNIENIA LUDOBÓJSTWA. W którą stronę zmierza Polska?. Tak naprawdę ludzie o niczym w tym kraju nie decydują…… Jest MLIONEREM. Spółka, której udziałowcem jest firma ministra zdrowia (dla niepoznaki oczywiście przepisana na żonę). Spółka OncoArendi, której prezesem jest Marcin Szumowski, brat szefa Ministerstwa Zdrowia otrzymała z dotacji państwa 22 miliony złotych – przekazał w niedzielę na twitterze były dziennikarz Wprost i Rzeczpospolitej Marcin Dobski.

SZWECJA  – „osobom starszym z zapaleniem płuc rutynowo podaje się morfinę oraz midazolam, które hamują oddychanie. To jest aktywna eutanazja, jeśli nie coś gorszego” – twierdzi dr Yngve Gustafson.

Drodzy POLACY ……………To wideo jest NIEZWYKŁE, gdyż przedstawia wywiad, całą prawdę z amerykańską naukowcem, wirusologiem ZNANYM na całym świecie. ….Świetny materiał! . Na bank youtube wkrótce to usunie, więc trzeba go szybko skopiować na dysk!

https://www.youtube.com/watch?v=hRPb-Cya9ic

Jak WRÓG Tomasz Sekielski atakuje KOSCIOŁ i RZĄD przed WYBORAMI – „Mój ojciec rzeczywiście był Żydem, tylko nazywał się Mordechaj Mozes. (…) Dziadek był Juda, dla kumpli Judka ” – ja podałem się za uchodźcę…..UWAGA: Na żyda tylko źle spojrzysz i już raban podnosi. Żydzi podobnie albo jeszcze gorzej wyrażają się o nie Żydach, tak że nie ma o czym tu mówić – „Główny informator Sekielskiego” przy filmie o pedofilach oskarżony o oszustwo….Założycielowi fundacji „Nie lękajcie się” prezesowi Markowi Lisinskiemu grozi do 8 lat więzienia za oszustwo, że wyłudził od ofiary księdza pedofila pieniądze. Twierdził, że potrzebuje ich na leczenie raka trzustki, a to było kłamstwo…..zmyślił, że był molestowany. Niech Sekielscy zrobią dla równowagi również film o pedofilii w kręgach adwokackich, sędziowskich, lekarskich, akademickich aktorsko-celebryckich…(fotki poniżej) – MARYJO, JEZUNIU RATUJ nas i POLSKĘ !!!

Bill Gates chce każdemu wszczepić mikroczip:

https://liveglobalalert.com/bill-gates-chce-aby-kazdy-mial-w-swoim-ciele-wszczepiony-mikroczip/

oraz

http://www.aferyprawa.eu/Artykuly/Kolejny-globalny-przekret-wirus-EBOLA-stworzono-w-labolatorium-a-Bill-Gates-oraz-agencje-rzadowe-CDC-i-NIH-sa-wlascicielami-patentu-na-szczepionke-przeciwko-Eboli

POSYŁAMY dalej do RZĄDU, mediów, w POLSKĘ i w świat……posyłajcie KOCHANI POLACY dalej

Uroczystość
Decyzją Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów od 2004 roku w Polsce uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego przeniesiono na VII Niedzielę Wielkanocną.

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE - Ułóż Puzzle Online za darmo na Puzzle ...

(Mt 28, 16-20) 
Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Najlepsze obrazy na tablicy cytaty desudesignpl (37) w 2020 ...

Kazanie św. Augustyna, biskupa

Nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który przyszedł z nieba

 

W dniu dzisiejszym nasz Pan, Jezus Chrystus, wstąpił do nieba: podążajmy tam sercem razem z Nim. Posłuchajmy Apostoła, który mówi: „Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi”. Chrystus wstąpił do nieba, ale nie odszedł od nas. Tak i my, już tam jesteśmy razem z Nim, choć jeszcze nie spełniło się w naszym ciele to, co jest nam obiecane. 
Chrystus już jest wyniesiony ponad niebiosa; cierpi jednak na ziemi, ilekroć my, Jego członki, doznajemy utrapień. On sam daje tego dowód, gdy woła z niebios: „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?”, oraz: „Byłem głodny, a daliście Mi jeść”. 
Czemuż to i my tak nie wysilamy się tu na ziemi, aby dzięki wierze, nadziei i miłości, które łączą nas z Nim, z Nim też radować się pokojem niebios? On, który tam przebywa, jest również i z nami; a my, którzy tu jesteśmy, i tam razem z Nim jesteśmy. Chrystus jest w niebie w swoim Bóstwie, mocy i miłości; my nie możemy tam przebywać tak jak On, jednakże możemy tam być naszą miłością, ale w Nim.  Czytaj dalej

 Gubernator ILLINOIS

Polacy – wybierajcie zawsze Prezydenta z Partii Republikańskiej, gdyż ta Partia zawsze dba o swoich obywateli. 

Natomiast Partia Demokratyczna zawsze dba o cały świat, a nie o obywateli Amerykańskich.

Gdy u władzy byli demokraci, to Clinton wysyłał kurczaki i inne artykuły spożywcze na cały świat bezpłatnie także do Rosji.

Módlmy się o bezpieczeństwo prezydenta D.Trumpa, bo jest za Sprawiedliwością i Pokojem.

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowna Pani,

kto według Światowej Organizacja Zdrowia (WHO) może wykonywać aborcję próżniową w pierwszym trymestrze ciąży? W podręczniku wydanym przez tę organizację znajdujemy zaskakującą odpowiedź – nie tylko lekarz, pielęgniarka, położna, ale nawet osoba zajmująca się medycyną alternatywną czy akupunkturą… Można powiedzieć, że właściwie każdy, kto ma podstawową wiedzę z zakresu anatomii.

Widać wyraźnie, że opisywane przeze mnie miesiąc temu słowa dr Lavalanet z WHO, która określiła zabójstwo nienarodzonego dziecka jako „niezbędną usługę” nie były przypadkiem. Jesteśmy świadkami niespotykanego wcześniej przyspieszenia w realizacji radykalnych programów WHO.

A przecież aborcja to tylko jeden z wielu ideologicznych postulatów, które od lat w coraz większym stopniu zastępują w tej organizacji jej konkretne i wynikające z Konstytucji WHO cele: ochronę zdrowia, promocję higieny oraz walkę z chorobami zakaźnymi.

Z ogromnym sprzeciwem ekspertów spotkały się także niedawne zmiany dotyczące klasyfikacji transseksualizmu, który w oparciu o wątpliwe przesłanki WHO przestaje traktować jako zaburzenie.

To ideologiczne zaangażowanie stało się ważną przyczyną kryzysu zaufania wobec WHO. Ostatecznym ciosem w wiarygodność tej agendy ONZ była jednak seria katastrofalnie błędnych decyzji w czasie pandemii koronawirusa. Jeszcze 14 stycznia WHO twierdziła, że nie ma dowodów, by wirus przenosił się między ludźmi, a dopiero 30 stycznia ogłosiła, że sytuacja jest kryzysowa. Było to równo miesiąc od nagłośnionych w mediach ostrzeżeń chińskiego lekarza Wenlianga Li, katolika z Wuhan, przed chorobą przypominającą SARS.

Wadliwe funkcjonowanie WHO to także tolerowana przez lata podatność na korupcjogenne praktyki. Znaczna część budżetu WHO to dobrowolne darowizny potężnych korporacji i organizacji wprost biznesowo zainteresowanych promowaniem przez WHO wśród jej 194 państw członkowskich aborcji, refundowanej antykoncepcji, konkretnych substancji i sprzętów medycznych. Wystarczy wskazać, że potężne dotacje Planned Parenthood wprost przeznaczane są na… promowanie nieuznanych przez prawo międzynarodowe „praw reprodukcyjnych”, z aborcją na czele.

Aby jasno przeciwstawić się wykorzystywaniu WHO do celów ideologicznego i biznesowego lobbingu przygotowaliśmy kompleksową analizę pokazującą, że działania WHO nie tylko wykraczają poza prawne ramy jej misji, ale stoją w sprzeczności z szeregiem wiążących dokumentów międzynarodowych i nie mają żadnego uzasadnienia medycznego.

Powołując się na specjalny status konsultacyjny Ordo Iuris, materiał przekażemy nie tylko władzom WHO, ale też przedstawicielom wszystkich państw członkowskich przy ONZ i w Światowym Zgromadzeniu Zdrowia.

W pierwszej połowie czerwca przedstawimy dwa kolejne dokumenty: prawno-medyczny raport odkłamujący upowszechniane przez WHO mity na temat aborcji farmakologicznej oraz analizę pokazującą systemowe szkodliwe skutki promowanej przez WHO permisywnej edukacji seksualnej.

Przygotowaliśmy także apel do polskiego rządu wskazujący na naglącą potrzebę głębokiej reformy WHO, a jeśli to nie nastąpi – całkowitej rezygnacji z jej finansowania. Podjęliśmy też kroki na rzecz budowy jak najszerszej koalicji międzynarodowej, która wywrze presję na rzecz niezbędnych zmian. Czytaj dalej

Kobiecość w polityce 21/2020 (464)

Szanowni Państwo,

Przesyłam link do kolejnego numeru magazynu. Linki do pięciu wcześniejszych znajdują się wewnątrz tego ostatniego.

Oto link do aktualnego numeru: 

http://mtodd.pl/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=384&wysijap=subscriptions

Pozdrawiam

Małgorzata Todd

PS.

Ci z Państwa, którzy chcą się ze mną podzielić refleksją na kogo zamierzają głosować proszę zaznaczyć czy a) na Andreja Dudę, czy b) na innego kandydata (proszę podać nazwisko)