Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Maj

Roczników Królestwa Polskiego Jana Długosza
 

Za zmiłowaniem Bożym przybył Polsce nowy orędownik i opiekun

 

Papież Lucjusz III, chcąc się przychylić do ciągłych próśb księcia i monarchy polskiego, Kazimierza, których już łaskawie wysłuchał jego poprzednik, Aleksander III, postanawia dać wymienionemu księciu i katedrze krakowskiej ciało niezwykłego męczennika, świętego Floriana. Na większą cześć zarówno świętego, jak Polaków, posłał kości świętego ciała księciu polskiemu Kazimierzowi i katedrze krakowskiej przez biskupa Modeny, Idziego. Ten przybywszy ze świętymi szczątkami do Krakowa dwudziestego siódmego października, został przyjęty z wielkimi honorami, wśród oznak powszechnej radości i wesela przez księcia Kazimierza, biskupa krakowskiego Gedeona, wszystkie bez wyjątku stany i klasztory, które wyszły naprzeciw niego siedem mil. 
Wszyscy cieszyli się, że Polakom za zmiłowaniem Bożym przybył nowy orędownik i opiekun i że katedra krakowska nabrała nowego blasku przez złożenie w niej ciała sławnego męczennika. Do niej bowiem wniesiono w tłumnej procesji ludu wymienione ciało i tam je złożono, a przez ten zaszczytny depozyt rozeszła się daleko i szeroko jej chwała. 
Na cześć zaś świętego męczennika biskup krakowski Gedeon zbudował dla niego poza murami Krakowa z wielkim nakładem kosztów kościół kunsztownej roboty, który dzięki łaskawości Bożej przetrwał dotąd. Biskupa zaś Modeny, Idziego, obdarowanego hojnie przez księcia Kazimierza i biskupa krakowskiego Gedeona odprawiono do Rzymu. Od tego czasu zaczęli Polacy, zarówno rycerze, jak mieszczanie i wieśniacy, na cześć i pamiątkę św. Floriana nadawać na chrzcie to imię swoim synom.

https://gloria.tv/video/JhajZmMyBSjD3DAjZSZ93kNNb                                                                                                                             

Nasi drodzy Rodacy dlaczego kłamiecie – w Polsce nie ma Eskimosów, bo ich nazwa to ŻYDZI od wieków. mk.

Ludzie słuchajcie mistyków, bo przez nich mówi BÓG OJCIEC – BÓG JEZUS CHRYSTUS – BÓG DUCH ŚWIĘTY – MARYJA i inni ŚWIĘCI z NIEBA i pomagają ludziom na Ziemi żyć bez grzechu i w Prawdzie Bożej. Są kapłani, którzy mówią według Woli Bożej o „grzechu”, o Sakramencie Spowiedzi, lecz niewielu, gdyż mają przez Episkopat zakazane, tylko opowiadają o dawnych świętych, jak to kiedyś było, a o obecnym czasie unikają. Ciekawe, że Boga się nie boją. mk.

„W posłudze” – GRZEGORZ.

http://www.youtube.com/watch?v=tQ6q_B5oGnU

PRZECIEŻ ŻYDOWSKI RZĄD w POLSCE JEST WYBRANY PRZEZ OGŁUPIANYCH POLAKÓW PRZEZ ZDRADZIECKIE MEDIA WROGIE POLAKOM – ZAWSZE BĘDZIE ŚPIESZYŁ DO SWOJEJ OJCZYZNY – „IZRAELA”. ONI – ŻYDZI NIGDY NIE ZDRADZAJĄ IZRAELA W PRZECIWIEŃSTWIE DO POLAKÓW JAK np. DUCHOWNY OJCZYM T.RYDZYK NIBY POLAK CHĘTNIE NAMAWIAŁ POLAKÓW, ABY GŁOSOWALI NA A.DUDĘ – ŻYDA. POLONIA OGŁUPIONA PRZEZ OJCZYMA T.RYDZYKA GŁOSOWAŁA NA SWOICH MORDERCÓW, PONIEWAŻ W „RADIO MARYJA” TAK NAKAZYWALI. „RADIEM MARYJA” A RACZEJ MARYJĄ RZĄDZĄ REDEMPTORYŚCI. MATKA BOGA PŁACZE NAD POLSKĄ I W WIELU MIEJSCACH ŚWIATA, BO POLITYCY ŚWIATOWI DĄŻĄ NIESTETY DO WOJNY – „TRZECIEJ” I JUŻ OSTATNIEJ. LUDZIE WYBIERZCIE POKÓJ I SPOKÓJ Z CUDOWNYM BOGIEM JEZUSEM CHRYSTUSEM „KRÓLEM POLSKI” I „ŚWIATA CAŁEGO” I NIE SŁUCHAJCIE ŻYDÓW, KTÓRZY PRZEZ ZDRADĘ BOGA OJCA DO DNIA DZISIEJSZEGO NIE MAJĄ SWOJEJ OJCZYZNY A INNYM KRADNĄ ICH OJCZYZNY. mk.

 Kaczyński składa oficjalny hołd Izraelowi i Bogu Jahwe !

https://www.youtube.com/watch?v=22Jcph2kYGc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR34Zcnp_h-kkg4VjHhLhw_plA-0DJUhqknFbSQBwnonrtgPlg7INhCM7Io

 Viva Cristo Rey!

   W tym wydaniu ważna informacja o akcji przeciwko uroszczeniom żydowskim. Przyłączmy się, aby nas znowu nie ograbili – zabawne, najpierw Niemcy, teraz talmudyści… Choć w takim Rymanowie to było już powiedzenie Żydów: ,, Wasze ulice, nasze kamienice ”.
   Krótko o tym, jaki był Jan Olszewski. Ujawnia były poseł Ligi Polskich Rodzin, Stanisław Papież.
   Nagonka na Polaków już się zaczęła. No tak, w końcu trzeba zniszczyć dzieło, na którym każdego Roku Pańskiego zbiera się przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy, a ostatnio nawet 250 tysięcy osób… Jeszcze się Naród Polski obudzi i eksport z Republiki Bananowej ulegnie zmniejszeniu. A może tak znajdzie się w domku Mossakowskiego jakiś ukryty strój Wehrmachtu?

Czytaj dalej

ORĘDZIE ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA z 30 KWIETNIA 2019 DLA LUZ DE MARÍA

 https://www.revelacionesmarianas.com/index.htm      Tłum. z j. hiszp. przez j. ang. : M. Tuszyńska 

Dzieci Boga: 

 

 

W IMIĘ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ DZIELĘ SIĘ Z WAMI BOŻYM POKOJEM NIEZBĘDNYM DLA CAŁEJ LUDZKOŚCI, I ŻE ZŁO NIE ODDZIELA WAS OD DR0GI,  NA JAKĄ POWOŁUJE WAS BOŻA MIŁOŚĆ. 

Muszą zachować pokój, aby nie byli łatwym łupem pokusy, do której szatan szybko wpada i pokonuje ich z wielką łatwością.   

  Czytaj dalej

Znalezione obrazy dla zapytania maryja krolowa polski
(J 19,25-27) 
Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
Znalezione obrazy dla zapytania ÅšW. ATANAZEGO, BISKUPA I DOKTORA KOÅšCIOÅ A
Kazanie św. Atanazego, biskupa
 

Wcielenie Słowa
Przyszło na ziemię Słowo Boże, bezcielesne oraz wolne od skażenia i materii, chociaż przedtem również nie było daleko, bo żadna część świata nie była nigdy pozbawiona Jego obecności; istniejąc bowiem w jedności ze swoim Ojcem, napełniało wszystko. 
Słowo przyszło ze swej łaskawości względem nas i nam się objawiło. Zlitowało się nad rodzajem ludzkim i jego słabością; poruszone naszym zepsuciem nie mogło znieść, że śmierć panuje nad nami. Nie chcąc, aby zginęło to, co zostało uczynione, i aby nie zmarnowało się dzieło Jego Ojca, który stworzył człowieka, samo przyjęło ciało, nie różniące się od naszego. Nie chciało bowiem tylko być w ciele albo tylko się w nim ukazać. Albowiem gdyby chciało tylko się ukazać, mogłoby wówczas przyjąć inne ciało, doskonalsze; przyjęło jednak prawdziwie nasze ciało.  Czytaj dalej

Miłosierdzie Boże w teologii chrześcijańskiej największy z przymiotów Boga polegający na bezgranicznej dobroci 

1931r. – pierwsze Objawienie Jezusa Miłosiernego siostrze Faustynie.
1934r. – siostra Faustyna Kowalska obchodzi sama pierwszy raz Święto Miłosierdzia Bożego.
1935r. – Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach uroczyście oddało cześć Miłosierdziu Bożemu.
1947r. – prośba biskupów polskich do Kongregacji Obrzędów  w sprawie zatwierdzenia Święta Miłosierdzia.
1951r. – zgoda kard.Sapiehy na publiczne obchodzenie Miłosierdzia Bożego  w  Krakowskich Łagiewnikach.
1959r. – 1978r. – zakaz Notyfikacji Apostolskiej szerzenia nowego kultu w kościołach w formach przedstawionej przez siostrę Faustynę.
1980r. – wydanie Encykliki przez Jana Pawła II  o zatwierdzeniu obchodów Święta Miłosierdzia Bożego.
1985r. – Krakowski Metropolita wprowadza w Diecezji – „Święto Miłosierdzia Bożego”.
1993r. – Beatyfikacja siostry Faustyny Kowalskiej.
1995r. – Zatwierdzenie przez Stolicę Apostolską dekretu na uczczenie i świętowanie Bożego Miłosierdzia w całej Polsce.
2000r. – Kanonizacja siostry Faustyny Kowalskiej.
2000r. – Papież „Jan Paweł II” ustanawia Święto Bożego Miłosierdzia dla całego Kościoła Powszechnego na całym świecie.

Ustanowienia tego Święta w drugą niedzielę Wielkanocy zażądał sam Pan Jezus podczas jednego z Objawień siostrze Faustynie.

Jest Ono ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. Pan Jezus obiecywał, iż „zleje całe morze Łask na dusze, które się zbliżą w tym dniu do źródeł Miłosierdzia, a dusza, która przystąpi do Spowiedzi i Komunii Świętej dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar”.

                                                        Znalezione obrazy dla zapytania jezus milosierny

Panie Jezu bardzo prosimy na ten „Wielki Dzień Miłosierdzia Bożego” o wskazówki i pouczenia dla Narodu Polskiego właśnie teraz.

  PAN JEZUS

„Dla Polaków na całym świecie mówię przez kilka osób od 100 lat i to bardzo często. Pouczam i wskazuję drogi do nawrócenia, a także o znalezienie drogi do Boga i czynię pouczenia. Najbardziej winien w zagubieniu ludzi jest Episkopat. Bóg Ojciec stworzył ludzi z miłości, gdyż w Niebie jest pięknie i pragnie aby ludzie z tego piękna i dobra korzystali z Jego Darów. My w Niebie nie możemy zrozumieć, dlaczego ludzie odrzucają piękne Niebo z Nami a wybierają na wieczność potępienie w piekle. Ja nie mogę zrozumieć dlaczego ludzie są pyszni i głupi, bo przecież wiedzą że Bóg jest Miłością a lucyfer przekleństwem, złością i nienawiścią. Bóg Ojciec jest aż tak dobry i miłościwy, że posłał Mnie na Ziemię, abym tłumaczył co DOBRO znaczy, a do czego „zło” doprowadzi.  

PRZESTRZEGANIE „DZIESIĘCIU BOŻYCH PRZYKAZAŃ ” JEST WIELKĄ RADOŚCIĄ — a ludzie powinni chcieć być dobrymi. My przychodzimy z Nieba pięknego, a na Ziemi bez Chleba Jezusa jest bieda.

Śpiewacie: „Jezus dobry jak chleb”, bo prawdziwie tego dobrego Chleba może zabraknąć i wtedy grzechy będą się pomnażały straszne i szybko. Tak dużo książek macie, to je czytajcie i tak dużo filmów o Bogu oglądacie i dlaczego nie pojmujecie że w Niebie są wszyscy Święci. Posyłam z Nieba już Świętych, bo w Niebie są wszyscy Święci, a nie jacyś wymyśleni tylko Błogosławieni. Nam jest bardzo przykro, że sami rządzą Moim Kościołem i nie pytają a innym, do których My mówimy nie wierzą. Wszystkiemu „złu” na świecie jest winien „Watykan”, a współwinne Archidiecezje i Episkopaty z Moimi wrogami, a oni wszyscy bardzo dobrze wiedzą, że już byli poprzedni, są i będą potępieni. My w Niebie nie możemy zrozumieć ich wyboru prześladowania wiecznego, torturowania, przeklinania i cierpienia.  

Powiadam wszystkim mieszkańcom Ziemi – MOJE MIŁOSIERDZIE JEST WIELKIE JAK OCEAN, LECZ LUDZIE POWINNI CHCIEĆ POZNAĆ MIŁOSIERNEGO BOGA, WŁAŚCICIELA WSZECHŚWIATA, CZYLI I ZIEMI. Ludzie powinni chcieć być dobrymi i także miłosiernymi, a BEZ BOGA JEZUSA CHRYSTUSA „KRÓLA POLSKI” a potem CAŁEGO ŚWIATA nie będzie dobrze na świecie. Jak to wy mówicie: „coś za coś” – jeśli będziecie przestrzegać „DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH i nie będziecie grzeszyć, to będziecie wzięci do Nieba – do wiecznego szczęścia. Jeśli wybierzecie  przekleństwa i grzechy, to pracujecie na swoje potępienie.
Dlatego powiedziałem wam POLSKIEMU LUDOWI –  JESTEŚCIE MOIM I MARYI WYBRANYM NARODEM

– cieszcie się z tego wyboru i jednak powinniście być Nam wdzięczni – przepraszać i wynagradzać za grzechy wasze i całego świata. Bądźcie Moimi apostołkami i apostołami i głoście, że BÓG JEZUS CHRYSTUS ŻYJE i wszystko widzi a Anioły zapisują każdego człowieka czyny, które będą – „za”, lub „przeciw” wam świadczyły. Najważniejsze dla człowieka to jest: skromność, pokora, wiara w Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego. Ten Jedyny Jezus Chrystus – Jedyny Zbawiciel ludzi ma władzę OSĄDZIĆ – ukarać, darować winy i grzechów szukać przyczyny.  Powtarzam – najwięcej są winni Rządzący Moim Kościołem Jezusowym, gdyż mają Moje Łaski darowania win, rozgrzeszania, pouczania i przemieniania chleb w Moje Najświętsze Ciało i wino w Moją Najświętsza Krew. Powiadam – bardzo dużo jest w Moim Kościele „anty-apostołów”, więc ci zdrajcy byli i są, ale Moim pragnieniem jest, aby już  nigdy nie byli obciążeni grzechami ludzi, których oni nie popełnili. Niestety oni – ci duchowni są winni rozwiązłości młodzieży, gdyż milczą. 

To właśnie PRZEZ POLSKI EPISKOPAT MOJE MIŁOSIERDZIE CZEKAŁO z  ŁASKAMI DLA LUDZKOŚCI PONAD 50 LAT.

To „oni” ci duchowni w Episkopacie powinni prosić o rozmowę ze Mną i to „oni” powinni pytać Mnie o wszystko.
To „oni” powinni Mnie pytać, czy mogą podawać Mnie jedną ręką.
To „oni” powinni godnie Mnie reprezentować, a nie wykonywać bzdurnych rozkazów masonerii.
To „oni” masoni Modlitwy zmieniają i Mnie nie pytają. 

                                         TAK SAMO JEST Z „NIEDZIELĄ”.

 Bóg Ojciec stworzył świat w 6 dni, a siódmego dnia odpoczywał – to jest w NIEDZIELĘ, to dlaczego słuchacie Żydów   i tak czynicie, jak oni wam nakazują? Przecież Kościół Mój przestrzega tych opcji Bożych od początku, a „oni” już zrobili NIEDZIELĘ pierwszym dniem tygodnia, czyli jak u Żydów i to jest straszne oszukaństwo. Zmartwychwstałem w niedzielę bo właśnie w tym dniu świętym czcijcie i świętujcie NIEDZIELĘ, jako dziękczynienie za cały tydzień pracy. A Żydzi niech sobie dzień święty robią kiedy chcą, bo przecież beze Mnie. Nikt Mnie nie pyta lecz robią z Moim

Kościołem co podpowiada im lucyfer, który niestety jest. 

Dziękuję Moim wybranym, że słuchają Mnie i przekazują Moje Słowa dla świata. To prawda, że masoni i inni Moi wrogowie zmieniają Moje Słowa w książkach i w Modlitwach a powinni bać się, że będą potępieni bo obciążeni grzechami wszystkich ludzi, którzy by chcieli czynić DOBRO, ale mają inne informacje w książkach i Modlitwach.

                                                             TAK SAMO JEST Z „BARANKIEM”.

Ja mówiłem to już wiele razy, że Jestem Człowiekiem i mam dużo pięknych Imion. Jeśli Ja Bóg Jestem u Rządzących Moim Kościołem „BARANEM”, to dlatego zarządzili, że Jestem „sługą” ich, tych  przebierańców . Ot – mam apostołów! No i teraz zabijają mordercy Chrześcijan, bo „sługa” nie może ich obronić. Dlatego Moi anty-apostołowie nie chcą uznać Mnie KRÓLEM POLSKI, bo chcą, aby jak najszybciej Polaków, ale i inne Narody zniszczyć, bo BÓG KRÓL nie pozwoli. Za wszystko ZŁO – wojny i kataklizmy winni są Rządzący MOIM jeszcze KOŚCIOŁEM od Papieża do kleryka, a najbardziej ci z Episkopatów i Archidiecezji, którzy dbają tylko o siebie, a nie o ludzi Moich wiernych. W Chicago Kościoły sprzedają, a przecież nie budowali i za ten handel będą potępieni, gdyż jest dużo innych rozwiązań.  Nikt z Rządzących nie pyta Mnie o nic, a rządzą się według wskazań lucyfera.  MOJE MIŁOSIERDZIE jest WIELKIE, więc kto was uczy o wypływających MOICH ŁASKACH? Najgorzej zachowują się duchowni pochodzenia żydowskiego, gdyż służą dwóm bogom. Oto dowód niby Mój duchowny Życiński nawet nie zdążył spojrzeć w Moje oczy gdy go porwał lucyfera sługa, a on tak głośno wrzeszczał i spadł do piekła. Tym bardziej duchowni wiedzą za jakie grzechy ludzie są potępieni.  Proszę was Moi katolicy czytajcie PISMO ŚWIĘTE i przyjmijcie Moje Najświętsze Ciało na klęcząco i do ust, gdyż w postawie stojącej czynicie się równi Bogu a Ja wtedy cierpię. MOJE MIŁOSIERDZIE jest WIELKIE proszę was korzystajcie z MOICH ŁASK Różańcami, Koronkami i Nabożeństwami. Dopomóżcie bliźnim – BŁOGOSŁAWIĘ wszystkich, którzy czczą Moje Miłosierdzie, którzy rozumieją i znajdują proste drogi do Mnie, a przecież macie różne prośby i aby Modlitwy nie były tylko tego dnia Miłosierdzia Bożego.

              JEZUS CHRYSTUS MIŁOSIERNY PRAGNIE BYĆ KRÓLEM POLSKI NA CZAS WIECZNY”.

              ——————————————————————————————————————————————–

Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie w Kaplicy w Chicago dnia 28 kwietnia – NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA o godz.10 rano  MEDJUGORIE – Orędzie Matki Bożej z 25 kwietnia 2019 – Przesłanie KRÓLOWEJ POKOJU – YouTube
https://m.youtube.com/watch?v=fu_393s6kEI

This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=9-5S2gB6rBXMLujU )

Gazeta Warszawska

This issue will present the 5 last articles.

Błogosławiony przez Bergoglio Ghyblj w programie pornograficznym. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3431:blogoslawiony-przez-bergoglio-ghyblj-w-programie-pornograficznym&catid=22:antiecclesia

Czytaj dalej

„Kościół otwarty”, demokratyzacja i wmawianie, że wszędzie trzeba wciskać tzw. szafarzy nadzwyczajnych 

wydają swoje zgniłe owoce.

 

W parafii bł. Detkensa w Warszawie kobiety rozdawały Komunię Świętą. Na oficjalnym profilu parafii na Facebooku umieszczono nawet zdjęcia z tego wydarzenia.

– Dziś nadzwyczajny dzień! Nasze misjonarki z Brazylii złożyły kolejne przyrzeczenia zakonne! Świętowaliśmy z nimi – napisano na profilu parafii. Jak widać, księża odpowiedzialni za parafię nie wstydzą się i nie próbują ukrywać ze swoimi skandalicznymi praktykami. Z edycji posta wynika, że zdjęcia z kobietami profanującymi Najświętszy Sakrament zostały usunięte o godz. 13.16.

ZOBACZ: http://kontrrewolucja.net/kosciol/jawna-profanacja-w-warszawskim-kosciele-kobiety-rozdawaly-komunie-swieta-wideo?fbclid=IwAR0mWKfI_k-LRhdORDzTKdcK8ZEpcXGrQqe_LJqu-yE0Y5_TKBc7F6xYXgM

Prosimy o rozpowszechnianie komunikatu.

Dziękujemy.

WIELKI PROTEST POLONII W AMERYCE!!!

Solidaryzujemy się z Rodakami w Ojczyźnie. 11 maja w Waszyngtonie i Chicago odbędą się protesty wielu środowisk polonijnych przeciwko ustawie S.447.

Drogi Rodaku, jeżeli los Twojej Ojczyzny nie jest Ci obojętny, przyjdź, zaprotestuj przeciwko tej ustawie. Niech głos zjednoczonej Polonii zostanie usłyszany w Waszyngtonie!

Na protest przynieśmy flagi oraz inne emblematy w barwach narodowych.

Prosimy o nie przynoszenie żadnych banerów nawiązujących do partii politycznych lub zawierających kontrowersyjne hasła, które mogą posłużyć dyskredytacji naszego wspólnego protestu i jednocześnie zaszkodzić wizerunkowi Polski!

W Chicago protest odbędzie się w sobotę, 11 maja, o godzinie 4 pm na DALEY PLAZA – 50 W. Washington St, Chicago, IL.

kontakt: 

stop.s447.chicago@gmail.com

DIABELSKA UNIA EUROPEJSKA CHCE ZMNIEJSZYĆ LUDNOŚĆ POPRZEZ ODŁĄCZENIE OD ŻYCIA CZIPEM. NAJPIERW ODŁĄCZĄ CHRZEŚCIJAN, ABY IM NIE PRZESZKADZALI PO DIABELSKU RZĄDZIĆ – TYLKO PAN BÓG JEZUS CHRYSTUS KRÓL URATUJE LUDZKOŚĆ. mk.

Następny krok to będą czipy – znamię bestii.
Parlament Europejski zdecydował. Powstanie system identyfikacji obywateli UE
Posłowie Parlamentu Europejskiego zdecydowali o utworzeniu Common Identity Repository – centralnej bazy danych wszystkich obywateli Unii Europejskiej.

Baza danych będzie miała nie tylko nasze odciski palców oraz zdjęcie biometryczne, ale także numery seryjne dokumentów. Ewidencji będzie podlegać 350 mln mieszkańców Europy. Jak zapewniają twórcy, chodzi o połączenie i przesyłanie danych między systemami ewidencji obywateli poszczególnych państw członkowskich.

Według zapewnień system ma podnieść poziom bezpieczeństwa i pomóc w kontroli migracji. CIR to pierwsza część planu, który chce wykonać Unia Europejska. Trwają także prace nad systemem PROTECT, który będzie mógł błyskawicznie zidentyfikować dowolnego obywatela Wspólnoty. Wiele wskazuje na to, że biurokraci dążą do gromadzenia większej liczby informacji o każdym z nas.

https://www.wsensie.pl/polska/32419-parlament-europejski-zdecydowal-powstanie-system-identyfikacji-obywateli-ue?fbclid=IwAR25HlPiYY6mLX3rMrhCCtfzJxQybZXxpLY-TD8zbVfXwhEmKnLJEUZkn9I

Mikroczipy – kto przyjmie „znamię bestii”?

https://stopnwopoznan.wordpress.com/175/

Kolejna jawna profanacja w polskim kościele!

 

„Jestem homoseksualistą”. Wstrząsające wyznania byłego księdza-promotora dialogu międzyreligijnego

 
93-letni Gregory Baum, były ksiądz katolicki, teolog, który jako jeden z głównych ekspertów Soboru Watykańskiego II nadał kierunek zmianom w Kościele właśnie przyznał, że przez kilkadziesiąt lat potajemnie prowadził homoseksualny styl życia.
 

ZDEMASKOWANA ŚWIĄTYNIA szatana

Przyjdź na Marsz Suwerenności 1 maja. Zobacz najnowszy spot! [WIDEO]

1 maja ulicami Warszawy przejdzie organizowany przez środowiska narodowe oraz Konfederację Marsz Suwerenności.

Wydarzenie organizowane jest przez Młodzież Wszechpolską, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości i Konfederację. Na pochód zaproszono „wszystkich Polaków – narodowców, wolnościowców, patriotów, UE-sceptyków na wielki”.

„To będzie dzień wolnych ludzi, polskich patriotów, którzy kochają Polskę, rodzinę i nie zgadzają się na dyktat unijnych oligarchów” – zapraszał na wydarzenie Tomasz Kalinowski.

Marsz został jednak zakazany przez Rafała Trzaskowskiego. Narodowcy odwołali się jednak od decyzji sądu – sprawę wygrali i marsz odbędzie się legalnie 1 maja w Warszawie.

Zobacz także: Wielki „Marsz Suwerenności” 1 maja w Warszawie [WIDEO]

Pomimo decyzji sądu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zagroził, że może rozwiązać Marsz Suwerenności organizowany przez środowiska narodowe i wolnościowe.

Jak będzie wyglądać trasa marszu? Wydarzenie rozpocznie się 1 maja o godz. 13.00 na Pl. Zamkowym w Warszawie, skąd planowane jest przejście Krakowskim Przedmieściem do ul. Świętokrzyskiej, a następnie do ulicy Jasnej pod Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej. Tam zaplanowano pikietę.

ZOBACZ SPOT REKLAMUJĄCY MARSZ:

https://medianarodowe.com/przyjdz-na-marsz-suwerennosci/

                                       Podobny obraz
                                                                 https://www.youtube.com/watch?v=A95mDIKCHnw
Nabożeństwa majowe
Maj – dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku – to w Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej. W Polsce żywa jest tradycja gromadzenia się wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i figurach przydrożnych na nabożeństwach majowych, nazywanych „majówkami”. Jeszcze dziś przejeżdżając w majowy wieczór przez polskie wsie można usłyszeć pieśni maryjne. Zwyczaj ten trwa dopiero od połowy XIX wieku. Czytaj dalej
Podobny obraz
Dziś rozpoczynają się nabożeństwa majowe ku czci Matki Bożej
Z Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym
Gaudium et spes Soboru Watykańskiego II
 
Ludzka aktywność w świecie
Człowiek zawsze starał się swoją pracą i pomysłowością rozwijać swoje życie; dziś zaś, zwłaszcza dzięki wiedzy i technice, rozszerzył swoje panowanie i wciąż je rozszerza na całą prawie naturę. I tak głównie dzięki zwiększonym środkom różnorakiego kontaktu między narodami rodzina ludzka stopniowo uświadomiła sobie i stworzyła jedną na całym świecie wspólnotę. Dzięki temu człowiek wytwarza sobie dziś własnym trudem wiele dóbr, których przedtem oczekiwał przede wszystkim od sił wyższych. 
W obliczu tego ogromnego wysiłku, ogarniającego już cały rodzaj ludzki, budzą się wśród ludzi pytania: jaki jest sens i jaka wartość tych wysiłków? Jak należy używać tych wszystkich rzeczy? Do jakiego celu zmierzają wysiłki czy to poszczególnych ludzi, czy ich społeczności? Kościół strzegący depozytu słowa Bożego, z którego bierze zasady religijnego i moralnego porządku, nie zawsze mając na poczekaniu odpowiedź na poszczególne zagadnienia, pragnie światło Objawienia łączyć z doświadczeniem wszystkich ludzi, żeby oświetlać drogę, na jaką świeżo wkroczyła ludzkość.  Czytaj dalej