Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Wrzesień

Czy za sprawą Światowej Organizacji Zdrowia pedofilia przestanie być chorobą?

Przyjęcie rekomendowanych przez WHO koncepcji „zdrowia psychicznego” i „norm zachowań seksualnych” sformułowanych w ICD-11 może bezpośrednio zagrażać bezpieczeństwu dzieci.

Polskie standardy opieki psychiatrycznej powinny być tworzone na drodze przejrzystej dla ogółu społeczeństwa dyskusji krajowych specjalistów, a nie zakulisowych działań inżynierów społecznych przebranych w szaty ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Bardzo prosimy wesprzeć naszą petycję już teraz. Państwa podpisy zostaną dostarczone do Ministerstwa Zdrowia.

PROSZĘ PODPISAĆ PETYCJĘ

Szanowni Państwo

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób (ICD-11), przyjęta przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), zmienia kryteria diagnozy i leczenia szeregu zaburzeń psychoseksualnych, w tym transseksualizmu i pedofilii. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że dzieje się to zbieżnie z agendą radykalnych aktywistów LGBT.

25 maja 2019 r. Państwa członkowskie WHO, w tym Polska, zgodziły się na przyjęcie jedenastej wersji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-11), która ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r.(1)

Dokument ten bezwarunkowo:

  • normalizuje homoseksualizm i transseksualizm jako warianty zdrowia psychoseksualnego,
  • pedofiliię i inne parafilie przestaje już traktować jako zaburzenia popędu seksualnego,
  • dopuszcza w przypadku transseksualizmu tylko jedną zatwierdzoną „terapię” – dożywotnie przyjmowanie hormonów i okaleczanie ciała, zwane korektą płci.

Przyjęcie rekomendowanych przez WHO koncepcji „zdrowia psychicznego” i „norm zachowań seksualnych” sformułowanych w ICD-11 może bezpośrednio zagrażać bezpieczeństwu dzieci, zwalnia bowiem pedofilów z konieczności podjęcia leczenia psychiatrycznego, jeśli nie są oni „bardzo zaniepokojeni swoimi preferencjami lub nie skłaniają się do działania”.

Bardzo proszę podpisać apel i wezwać Ministra Zdrowia do zaniechania stosowania w Polsce podejścia wynikającego z ICD-11

Polska potrzebuje publicznej debaty w sprawie ideologicznego podejścia do seksualności w międzynarodowych klasyfikacji medycznych.

Dzisiejsze „równościowe” postulaty lobby LGBT, prawo do adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, „małżeństw” homoseksualne, czy operacji „korekty płci” i inne podobne zjawiska nie rozpoczynają się same. Jest to proces, mający swoje korzenie w depatologizacji wielu zaburzeń psychicznych i zmiany naukowego status quo w tym obszarze.

Takie zmiany paradygmatu zwykle wymykają się uwadze opinii publicznej, ponieważ mają często formę wydarzeń w bardzo wąskich kręgach specjalistów. Przeniesienie ważnych dyskusji naukowych z tych elitarnych gron akademickich pomoże zarówno bezstronnym lekarzom, jak i całemu społeczeństwu obronić naukową wiarygodność, suwerenność kulturową, a w długim horyzoncie może także mieć wpływ na demograficzny potencjał Polski.

Dlaczego? Odpowiedź na tak postawione pytanie płynie z historii.

W latach sześćdziesiątych, kiedy globalni politycy obawiali się gwałtownego wzrostu populacji, autorzy m.in raportu tzw. Klubu Rzymskiego, oraz inne środowiska zajmujące się wpływem na demografię zastanawiali się nad metodami obniżania wskaźnika urodzeń.
Proponowali m.in. zmianę obyczajów seksualnych, propagowanie różnych form współżycia seksualnego w oderwaniu od funkcji rozrodczych człowieka oraz powszechną akceptację dla homoseksualizmu i innych tzw. nienormatywnych orientacji seksualnych.

Obniżanie wskaźnika urodzeń w skali globalnej i promowanie zmiany norm obyczajowych stało się także priorytetem polityki zagranicznej wielu krajów postępowego zachodu. Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne, Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (APA), ONZ i jej oddziały oraz Unia Europejska są aktywne w realizacji działań pośrednio lub bezpośrednio zmierzających do depopulacji.

W 1990 r. WHO zdepatologizowała homoseksualizm, w 2010 r. opublikowała standardy dotyczące edukacji seksualnej w Europie, promujące teorię „gender”, wprowadzające homoseksualizm w obszar równoprawnej normy seksualnej oraz faktyczną akceptację dla wczesnej seksualizacji dzieci.

W 2011 roku administracja Prezydenta Obamy ogłosiła „walkę o prawa mniejszości seksualnych” jako priorytet amerykańskiej polityki zagranicznej.

W tym samym roku zostaje podpisana „Konwencja Stambulska”, która teraz ma stać się elementem systemu prawa Unii Europejskiej. Realizacja założonych w nim celów prowadzi de facto do pozbawienia rodziców prawa do przeciwstawiania się molestowania ich dzieci w szkołach ideologizującymi treściami tzw. teorii gender.

W rezultacie dzisiaj w wielu krajach zachodnich blisko 2/3 młodych ludzi nie uważa się za „absolutnie heteroseksualnych”.
Obserwuje się też gwałtowny wzrost przypadków diagnozowania „dysforii płciowej”, czyli niezgodności płci biologicznej z tzw. tożsamością płciową, które dawniej zwane było po prostu zaburzeniem tożsamości płciowej.

Bardzo prosimy o podpisanie apelu przeciwko przyjęciu w Polsce nowej klasyfikacji chorób ICD-11, która dotychczasowe zaburzenia psychoseksualne przesuwa w obszar coraz bardziej dopuszczalnej normy.

Jednocześnie skala zachorowalności na choroby przenoszone drogą płciową (np. najwyższa od stu lat liczba przypadków rzeżączki w Wielkiej Brytanii) i, spowodowana ryzykownym tzw. stylem życia, niższa od przeciętnej przewidywana długość życia wśród „osób LGBT” nie jest obojętna dla funkcjonowania systemu ochrony zdrowia publicznego oraz systemu emerytalnego wielu państw przodujących w polityce równościowej .

W tych warunkach WHO przyjęła jedenasty przegląd Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-11), którego ideologiczne zapisy będą nowym narzędziem narzucania Polsce i całemu światu definicji „normalności” różnych dewiacji psychoseksualnych, w tym transseksualizmu, pedofilii, czy innych zaburzeń preferencji seksualnych zwanych teraz parafiliami.

Dla przykładu, z dotychczasowej definicji  sadomasochizm usunięto całkowicie masochizm, a zdiagnozowanie sadyzmu seksualnego jest obecnie warunkowane stosowaniem przymusu wobec drugiej osoby.

Jest jednocześnie zastanawiające, dlaczego tzw. środowiska feministyczne, które domagają się od dawna nowej definicji gwałtu opartej nie na badaniu, czy sprawca stosował przymus, a na wyraźnym braku zgody ofiary, w ogóle nie protestują w sprawie tego rodzaju zmiany definicji sadyzmu seksualnego.

Tam, gdzie ten nowy dokument zostanie całkowicie zaakceptowany, system udzielania pomocy medycznej zostanie przystosowany do postulatów ideologii radykalnych działaczy LGBT+. Wszystkie osoby cierpiące z powodu transseksualizm będą miały możliwość skorzystania z jedynej dopuszczalnej formy leczenia, czyli dożywotniej terapii hormonalnej i okaleczenia nazywanego eufemistycznie korektą płci.

Skuteczna troska o bezpieczeństwo dzieci i uchronienie ich przed molestowaniem może stanąć pod znakiem zapytania, ponieważ pedofile, którzy „nie czują się niezręcznie w swoim stanie” mogą nie być już kierowani na niezbędne leczenie psychiatryczne.

Ponadto może dojść do konfliktu prawnego w zakresie możliwości udzielania pomocy psychoterapeutycznej dzieciom, które objawiają zaburzenia preferencji seksualnych lub które zechcą „zmienić płeć”.

W wielu krajach zachodnich jedynym akceptowalnym podejściem jest tzw. terapia afirmatywna. W tym podejściu proponuje się poinformować nieletniego pacjenta, że istnieje tzw. „konsensus w nauce”, że jego stan psychiczny jest „absolutną normą”, która nie wymaga żadnych zmian. Zgodnie z tym zaleceniem, psychologowie i psychiatrzy będą faktycznie wzmacniać skłonności w kierunku „nietradycyjnych” preferencji seksualnych zamiast udzielać profesjonalnej pomocy osobom zmagającym się z niepokojącymi dla nich skłonnościami.

Praktycznym przykładem realnego oddziaływania nowej klasyfikacji ICD-11 w Polsce jest powołujące się na nią wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara do Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 maja 2020 roku. (2)

Rzecznik domaga się zmiany rozporządzenia z 2018 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej w celu wyeliminowania „transseksualizmu” z listy chorób uniemożliwiających obecnie czynną służbę wojskową. Wszystko to oczywiście w trosce o realizację zasady równego traktowania w naszym kraju.

Nie trudno wyobrazić sobie kolejne tego typu inicjatywy idące dalej, a dotyczące, na przykład, osób dotkniętych pedofilią.
Ich skłonność, w sposób oczywisty niebezpieczna dla najmłodszych, zacznie być odczytywana jako przejaw nierówności w dostępie do stanowisk związanych ze sprawowaniem opieki nad dziećmi.

Nie potrzebujemy destrukcyjnych przepisów ICD-11, które stały się instrumentem zaangażowanych radykałów tzw. agendy równościowej.

Bardzo proszę wesprzeć naszą petycję już teraz, klikając ten link. Państwa podpisy zostaną dostarczone do Ministerstwa Zdrowia.

Dziękuję za wszystko, co Państwo robią,

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

Więcej informacji:

(1) 11 wersja Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (WHO)
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_29-en.pdf

(2) Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara do Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 maja 2020 roku o wyeliminowania „transseksualizmu” z listy chorób uniemożliwiających czynną służbę wojskową
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Do%20MON%20ws%20sytuacji%20LGBTI%2C%2014.05.2020.pdf

SZCZĘŚĆ BOŻE !!!……………………..apelujemy do RZĄDU !!!!!!!!!

POLACY SAMI WYBRALI TEN MORDERCZY RZĄD…..

POSYŁAMY w POLSKĘ, mediów, w swiat …..

Dzisiaj w sobote 12.09.br. w Warszawie protestowało kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Nie żadni antyszczepionkowcy, płaskoziemcy ani naziści, tylko normalni Polacy tacy jak Ty i ja – rodzice, których dzieciom odbiera się dzieciństwo i przyzwoitą edukację. Upadający przedsiębiorcy, których wykańczają kolejne lockdowny. Załamane panny młode, które nie mogą zaprosić babci na wesele. Zdrowi ludzie, których pozamykano na bezobjawowych kwarantannach. Pracownicy sieciówek, którzy cały dzień muszą się dusić w kagańcach. Przeciwnicy nachalnie promowanych szczepionek, ukleconych na kolanie, za które żaden koncern je produkujący nie bierze odpowiedzialności. Prawdziwi, nie bezobjawowi, chorzy, pozbawieni opieki zdrowotnej i leczeni obecnie przez telefon. Oraz zwykli ludzie, którym się w głowie nie mieści, jak można tak kłamać……..”Zakończyć plandemię! – Dość kłamstw!” – pod tym hasłem trwał protest w Warszawie przeciwko obostrzeniom. Na miejscu pojawił się m.in. Grzegorz Braun z Konfederacji i Justyna Socha ze „STOP NOP”. „Dość kłamstw, dość masek” – skandowano. Uczestnicy zgromadzenia nie mieli założonych masek… „Nie pozwolimy na kolejny lockdown. Nie pozwolimy kolejny raz zamknąć naszego życia. Dość dyktatury, reżimu i niszczenia gospodarki! Koniec z odbieraniem wolności przez rozporządzenia, które są niezgodne z prawem i łamią Konstytucję”….Według organizatorów „media tzw. głównego nurtu milczą lub podają zaniżoną liczbę protestujących. Przemilczają też głos niezależnych ekspertów – Po licznych protestach w Europie czas na Polskę! ….”Od kwietnia do końca sierpnia wiele milionów ludzi wyszło na ulice, ostatnio Berlina, Londynu, Kopenhagi, odbyły się też protesty w Szwajcarii, Austrii oraz w innych państwach” – przekazali – DOŚĆ KŁAMSTW KORONAWIRUSMANI….link:

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-09-12/zakonczyc-plandemie-dosc-klamstw-protest-w-warszawie-przeciwko-obostrzeniom/ 

Bardzo a bardzo wazne !!!!!!!  –   OBUDŹCIE SIĘ !!!. Dziś już wiemy że NIE MA ŻADNEGO ZAGROŻENIA. Ale to nie jest ważne, bo nie przekonamy rządów. Rządy też to doskonale wiedzą, ale nie mogą zluzować, bo są w pułapce korupcji i strachu. To co się dzieje ma SZERSZY WYMIAR. Maski i fałszywe wyniki testów mają być udokumentowaniem pandemii, żeby nikt nie powiedział że pandemii nie ma. Maski, fałszywe ilości pseudo-zakażonych – przebadanych fałszywymi testami – mają być pretekstem dla zaszczepienia i certyfikowania wszystkich ludzi na Ziemi. To nie jest żaden film SCIENCE FICTION – to się dzieje NAPRAWDĘ !!!. Bill Gates i wielka pharma od lat realizują krok po kroku swój plan z wirusami i kontrolą. Najpierw zarażać, a potem pod pretekstem ratowania wykonywać przymusowe szczepienia. Kasa i kontrola. Przekupili prawie wszystkie rządy na ziemi, w sumie to nie taka duża kwota, dla Billa Gatesa i WHO. Nawet jak każdy rząd dostał miliard dolarów, a tych rządów jest tylko trochę ponad sto, to Gatesowi jeszcze sporo zostało. Gates jest K/ R/ E/ A/ T/ U/ R/ Ą znacznie gorszą od HITLERA, STALINA i wielu innych Z/ B/ R/ O/ D/ N/ I/ A/ R/ Z/ Y. Działa para-legalnie przy pomocy niewyobrażalnych pieniędzy stopniowo opanowuje wszystkie dziedziny i wszystkich ludzi na kluczowych stanowiskach. POWIECIE: NIEMOŻLIWE?. A JEDNAK MOŻLIWE !!!…APEL POLACY – rodacy czas działać, nie możemy być stadem baranów wleczonych na rzez !!!!!!!!!!!!.. …Ta „pandemia” będzie trwała tak długo, jak długo jest to konieczne rządom i mediom. Teoretycznie mogą to robić w nieskończoność !!!…Panie Boże ratuj POLSKĘ i swiat od zaglady !!!  

Uwaga POLACY – Proroctwa – BŁOGOSŁAWIONY Ks. Ks. Jan Bosko Włochy; TERAZ DAŁ SIĘ SŁYSZEĆ GŁOS Z NIEBA:  WŁADZE TEGO ŚWIATA BĘDĄ WYMIOTOWAĆ OGNIEM. ONE CHCIAŁYBY ZDUSIĆ ME SŁOWA W GARDŁACH STRAŻNIKÓW MOJEGO PRAWA, ALE TO IM SIĘ NIE UDA. BĘDĄ CZYNIŁY WIELE SZKÓD, ALE TYLKO SAMYM SOBIE. ŚPIESZ SIĘ!. DNI MIJAJĄ SZYBKO….WIELKA KRÓLOWA ZAWSZE BĘDZIE PRZY TOBIE Kościele. I, TAK JAK W PRZESZŁOŚCI, ZAWSZE BĘDZIE MAGNUM ET SINGULARE W ECCLESIA PRAESIDIUM [SILNĄ I SZCZEGÓLNĄ OBRONĄ KOŚCIOŁA. RZECZY BĘDĄ POSTĘPOWAĆ WOLNO JEDNA ZA DRUGĄ. ALE WIELKA KRÓLOWA NIEBIOS, JEST BLISKO; DO NIEJ NALEŻY MOC PANA. ONA JAK MGŁĘ ROZPROSZY SWOICH NIEPRZYJACIÓŁ. ONA ODZIEJE CZCIGODNEGO STARCA WE WSZYSTKIE JEGO DAWNE SZATY. WIELKI SŁUGA UJRZY OBLUBIENICĘ SWEGO KRÓLA ODZIANĄ W CHWAŁĘ. NA CAŁYM ŚWIECIE SŁOŃCE BĘDZIE ŚWIECIĆ TAK JASNO, JAK NIE JAŚNIAŁO OD CZASÓW PŁOMIENI WIECZERNIKA AŻ DO DZISIAJ, ANI TEŻ NIE BĘDZIE TAKIM DO DNIA KOŃCA CZASU…..O. Antonello Caddedu Włochy / Brazylia PRACUJĄCY JAKO MISJONARZ W BRAZYLII, CHARYZMATYCZNY KAZNODZIEJA I WSPÓŁZAŁOŻYCIEL WSPÓLNOTY PRZYMIERZE MIŁOSIERDZIA – przytulając się do monstrancji o. Antonello miał widzenie, które otrzymał od Boga. Mówił o przekleństwie, które dotknęło te ziemie i wody w XVII i XVIII w. Potem zwrócił się do biskupa diecezji, przekazując mu prośbę od Matki Najświętszej. MARYJA PROSI, BY TU, W SKRZATUSZU, NA TYM WZGÓRZU POWSTAŁO ŹRÓDŁO. Z NIEGO POPŁYNIE SIEDEM STRUMIENI, KTÓRE ŁĄCZYĆ SIĘ BĘDĄ ZE SOBĄ. OBOK STANIE FIGURA MARYI NIEPOKALANEJ, MIAŻDŻĄCEJ GŁOWĘ SZATANA. NIECH Z TEGO SYMBOLU WODY ŻYWEJ POPŁYNIE ZDRÓJ WIARY DLA CAŁEJ POLSKI – MÓWIŁ WŁOSKI MISJONARZ. ..MOJA MAMA WZIĘŁA MNIE W RAMIONA, KIEDY UMARŁEM, ALE Z MOJEGO SERCA – OTWARTEGO PRZEZ WŁÓCZNIĘ – WYPŁYNĘŁA WODA ŻYWA I KREW, KTÓRA UZDRAWIA. I TUTAJ WIELU BĘDZIE SIĘ NAWRACAĆ POPRZEZ SPOWIEDŹ. TO MIEJSCE JEST ŚWIĘTE! WIELU PROTESTANTÓW BĘDZIE SIĘ TUTAJ NAWRACAĆ, A MARYJA WEŹMIE ICH W SWOJE RAMIONA – ZAPEWNIAŁ O. ANTONELLO…WY POLACY MACIE WIELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC EUROPY I ŚWIATA. TA ODPOWIEDZIALNOŚĆ TO GŁOSZENIE ORĘDZIA O BOŻYM MIŁOSIERDZIU. GDY BYŁEM W POLSCE PO RAZ PIERWSZY, ZOBACZYŁEM W WIZJI JEZUSA MIŁOSIERNEGO, KTÓRY STĄD, Z POLSKI WYLEWAŁ ZE SWEGO SERCA PROMIENIE MIŁOSIERDZIA NA CAŁĄ EUROPĘ. TO JEST ZIEMIA NASĄCZONA KRWIĄ. TA KREW WOŁA O MIŁOSIERDZIE – MÓWIŁ MISJONARZ. WIDZIAŁEM TAKŻE STYGMATY ŚW. O.PIO, Z KTÓRYCH WYPŁYWAŁA KREW. \BÓG CHCE WYLEWAĆ SWOJE MIŁOSIERDZIE NA EUROPĘ ….o. John Baptist Bashobora – Uganda, CHARYZMATYK, DOKTOR TEOLOGII DUCHOWOŚCI: Polacy mają przesłanie dla całego świata – WY POLACY BĘDZIECIE EWANGELIZOWAĆ CAŁĄ EUROPĘ, BÓG WAS WZYWA…….Fragment „Dzienniczka” św. Faustyny dotyczący ponownego przyjścia Pana Jezusa na Ziemię, czyli o Apokalipsie sw. Jana !. Napisz to: Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król miłosierdzia. Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie taki. Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. Wtenczas ukaże się znak krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, będą wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to na krótki czas przed dniem ostatecznym…….Pragniemy przestrzec Was, kochani Bracia i Siostry, przed nastrojami smutku, przed myślami rozpaczliwymi, przed nierozważnymi czynami. Nie traćcie nadziei. Nie traćcie nadziei. Lecz zwycięstwo, jeśli przyjdzie – będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny.

Od lat – jako katolik i dziennikarz – z wielkim zainteresowaniem słucham świadectw osób nawróconych, tak jak JA. Czynię to zawsze pełen uwielbienia dla Pana Boga, który czyni wielkie rzeczy w życiu osób o poplątanych losach.  Dzieciństwo moje było szczęśliwe do momentu, gdy ojciec wpadł w alkoholizm i wciągnął w picie matkę. Pozostawiony samopas jako chłopiec zacząłem się zadawać z …… także wszedłem  w kontakt z czarną magią: amuletami, talizmanami, wywoływaniem duchów dla zabawy itd. Pracując w dyskotece, sprzedawałem ……młodzieży. Byłem zamożnym człowiekiem, jeździłem drogimi samochodami. Miałem koszmary, widziałem we śnie krzywdy, które wyrządziłem ludziom. Ale Jezus był cały czas blisko. Czekał cierpli− wie, aż zrozumie, że tak dalej się nie da i zaproszę Go do swojego życia.  Kiedy już nie wiedziałem co robić, by wykaraskać się ze swoich problemów, zacząłe modlić się do Boga. Pewnej nocy miałem sen. Kiedy się obudziłem, widziałem światło i słyszałem głos mówiący: „Przyjdź do mnie!”. Po spowiedzi i Eucharystii, pierwszych od lat… zakochałem się w Panu Jezusie po uszy. Prawdziwy pokój serca odzyskałem po pierwszym w swoim życiu egzorcyzmie. Ziarno wiary w sercu zasiałem…  Ze świadectwem życia takich osób jest tak, że można je albo przyjąć, albo odrzucić, ale nie można go zanegować, bo świadectwo nie jest teoretyzowaniem, lecz dzieleniem się, jak Pan Bóg oczyścił i uporządkował moje życie. Nie trzeba się bać sytuacji, kiedy życie wali się nam na głowę. Ważniejsze jest, by to, co powstanie w zamian, było lepsze. A lepsze znaczy – bliżej Boga.

 
 
 
Dzień pierwszy. 
 
Klęcząc u stóp Twoich, Matko, by Cię prosić o… (tu wyszczególnij swoją prośbę), nie zapominam, żeś z nieba na Górę Saletyńską zstąpiła, by mnie przede wszystkim przywołać do obowiązków chrześcijańskich i że prośby mojej, na intencję której tę nowennę odprawiam, prędzej nie wysłuchasz, aż przez dobrą spowiedź wejdę w stan łaski u Syna Twojego i szczerze się wezmę do poprawy wad moich. Panno Święta, Pojednawczyni grzeszników, wyjednaj i mi tę łaskę nad łaskami, bo z nią razem wszystko będzie mi przydane. Zachęcony cudami, których dostępują ci, którzy wzywają pomocy Twojej, Najświętsza Panno Saletyńska, udaję się do Ciebie i proszę: wyryj w sercu moim na każdy dzień nową naukę, płynącą z miłościwego Twego objawienia.

Litania do Matki Bożej z La Salette Czytaj dalej

Przyszłość Polski i świata zależy od Polaków. Szkoda, że rządzący politycy

 i duchowni wybierają wojny, zniszczenie świata a dla siebie wieczne piekło.

CZY CZEKA NAS OKUPACJA ŻYDOWSKA? NIESTETY – OKUPACJA JUŻ JEST NA PROŚBĘ SAMYCH POLAKÓW, BO WYBIERAJĄ NA PREZYDENTÓW ŻYDÓW.

BO KONFEDERACJA MÓWI PRAWDĘ KTÓREJ ŻYDZI NIENAWIDZĄ. „PRAWDA” MÓWI O KACZYŃSKICH PRAWDĘ KIM BYLI OD POCZĄTKU, ŻE NIE ZASŁUGUJĄ SWOIM ZDRADZIECKIM POSTĘPOWANIEM NA POLSKIE NAZWISKO. NAJLEPSZY DOWÓD, ŻE NIENAWIDZILI ONI – ŻYDZI I NIENAWIDZĄ NADAL BOGA JEZUSA CHRYSTUSA, BO MÓWIŁ I MÓWI PRAWDĘ O NICH, GDYŻ CAŁY CZAS ŻYJE.

Na kogo zagłosujesz? Wyborcza mapa preferencji – Fakty w INTERIA.PL

„WYBORCZA” – TO TEŻ ŻYDZI, KTÓRZY OKŁAMUJĄ POLAKÓW OD POCZĄTKU,  BO ONI WŁAŚNIE TAK ZWYCIĘŻAJĄ TYLKO KŁAMSTWEM, PODSTĘPEM I TYLKO ICH ZNANYMI SPOSOBAMI OBWINIANIA LUDZI.

28 września 2019 o godz. 15.00 – Koronka na ulicach miast świata – Zaproszenie, intencje modlitwy, mapa 

https://misericors.org/28-wrzesnia-2019-o-godz-15-00-koronka-na-ulicach-miast-swiata-zaproszenie-intencje-modlitwy-mapa/ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=100&v=nKCxe6QabpU

WikiLeaks: Kaczyński w 2009 zobowiązał się do zapłaty roszczeń: „Decyzja już zapadła”

https://medianarodowe.com/wikileaks-kaczynski-zobowiazal-sie-do-zaplaty-roszczen/

http://www.bibula.com/?p=107879

https://wikileaks.org/plusd/cables/09WARSAW33_a.html

Notatka WikiLeaks: Kaczyński zgodził się na żydowskie roszczenia? 

https://www.pch24.pl/notatka-wikileaks–kaczynski-zgodzil-sie-na-zydowskie-roszczenia-,68155,i.html 

Wyciekła tajna notatka. WikiLeaks: Kaczyński zobowiązał się do spłaty roszczeń żydowskich. „To jedynie kwestia czasu” 

Przez RP– 10/05/2019   

https://nczas.com/2019/05/10/wyciekla-tajna-notatka-wikileaks-kaczynski-zobowiazal-sie-do-splaty-roszczen-zydowskich-to-jedynie-kwestia-czasu/ 

Kaczyński ma teczki na prominentnych polityków PiS? Jest komentarz prezesa 

https://medianarodowe.com/kaczynski-posiadam-teczki-na-kazdego-wspolpracownika/ 

Przesłanie Boga Ojca i Pana Jezusa, „W Moim Ciele jest Moja Krew”

https://www.youtube.com/watch?v=1ymgWNJnaDE 

Kompromis aborcyjny bez zmian? Premier: Nie ma lepszego – Spór o aborcję – rp.pl

TO JEST NAJBARDZIEJ LEGALNY SPOSÓB ZABIJANIA POLAKÓW, WIĘC WROGOWIE ŻYDZI NIGDY Z TEGO NIE ZREZYGNUJĄ. TAK SAMO NIE ZREZYGNUJĄ RZĄDZĄCY EPISKOPATEM TEŻ, BO NIE REAGUJĄ – ZE SPRZEDAŻY DZIECI POLSKICH Z DOMÓW DZIECKA DO INNYCH KRAJÓW NA SEX I BOGA SIĘ NIE BOJĄ. PAN JEZUS POWIEDZIAŁ, ŻE NAJWIĘCEJ W PIEKLE JEST ŻYDÓW, BO RZĄDZĄ OD TYSIĘCY LAT BEZBOŻNE WBREW WOLI BOŻEJ. A PRZYKAZANIA MÓWIĄ – NIE ZABIJAJ, A ZABIJANIE FAKTYCZNE TO SAMO ZNACZY CO WYDANIE POLECENIA NA ZABIJANIE.

Kompromis aborcyjny bez zmian? Premier: Nie ma lepszego – Spór o aborcję – rp.pl
https://www.rp.pl/Spor-o-aborcje/190929522-Kompromis-aborcyjny-bez-zmian-Premier-Nie-ma-lepszego.html

Jan Zbigniew Potocki – Narracja Prezydenta RP Na Uchodźstwie W Sprawie Polski

„Polska jest skończona, Polski już nie ma” – ale do kogo, to dotrze, jak się ogląda statystyki, to gdzieś tylko około 20 tys . osób ogląda te filmy z prezydentem Potockim. Rzeczywiści Polacy są zahipnotyzowani – demonicznie zahipnotyzowani, płakać się chce, płakać się chce, płakać się chce……

https://www.youtube.com/watch?v=sTy2hQGtq4s

Przesłanie Boga Ojca i Pana Jezusa, „W Moim Ciele jest Moja Krew” – Wposłudze

„Pan Jezus jest już bardzo blisko, jest tuż, tuż”

https://www.youtube.com/watch?v=1ymgWNJnaDE

Antypolskie i antykatolickie decyzje prezesa Kaczyńskiego i PiS | Konwent Narodowy Polski

Prezydent  – PREMIER – PREZES – ZACHŁANNI ŻYDZI, WIĘC GŁUPI POLACY SAMI POLSKĘ ODDALI WROGOM  – ŻYDOM A SAMI BĘDĄ ICH NIEWOLNIKAMI. CZY POLAK MUSI BYĆ ZAWSZE GŁUPI PRZED I PO SZKODZIE? ŻYDZI JUŻ CZUJĄ SIĘ PEWNI WYGRANEJ, BO NIE KRYJĄ SWOICH TAJEMNIC. A CO BĘDZIE PO WYGRANEJ FAKTYCZNEJ? SENAT I SEJM ŻYDOWSKI I POLSKI NIE MA. A POLACY WON ZA GRANICĘ TEŻ NA SŁUŻĄCYCH. KUPUJCIE GROBY NA CMENTARZACH, BO NIE BĘDZIECIE LEŻEĆ POD PŁOTAMI.

Antypolskie i antykatolickie decyzje prezesa Kaczyńskiego i PiS | Konwent Narodowy Polski
https://konwentnarodowypolski.wordpress.com/2014/04/04/antypolskie-i-antykatolickie-decyzje-prezesa-kaczynskiego-i-pis/

Grzegorz Braun: „Nie ma bardziej wolnościowej księgi od ewangelii”! Wybory do Sejmu RP 2019! – YouTube

POLACY NIE WYBIERAJCIE OBCOKRAJOWCÓW, CZYLI ŻYDÓW. POLSKA MA MĄDRYCH LUDZI PATRIOTÓW   I NIE POTRZBUJE POLAKO-PODOBNYCH BEZBOŻNYCH NISZCZYCIELI DO KASACJI NASZEJ OJCZYZNY.

Grzegorz Braun: „Nie ma bardziej wolnościowej księgi od ewangelii”! Wybory do Sejmu RP 2019! – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=GSz7DWtfVrg
https://m.youtube.com/watch?v=GSz7DWtfVrg&feature=youtu.be&noapp=1&client=mv-google

Comiesięczne czuwanie z ostatniego piątku na ostatnią sobotę miesiąca.
Ostatnia sobota miesiąca – dzień liturgicznie poświęcony Najświętszej Maryi
Pannie, w ten sobotni dzień chcemy wejść CZUWAJĄC u stóp Maryi Królowej
Polski, przygotowując nasze serca i umysły, wolę i całych siebie przed
zbliżającymi się Pierwszym Piątkiem i Pierwszą Sobotą. To czas wielkiej
Łaski dla każdej duszy polskiej.
Kiedy: pt. 27 wrz 2019
Gdzie: Jasna Góra, Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej, Królowej
Polski, Częstochowa, ul. Kordeckiego 2
Kalendarz: elzbietaac@gmail.com
Kto:  (Lista gości została ukryta na żądanie organizatora)


Szczegóły wydarzenia:
https://www.google.com/calendar/event?action=VIEW&eid=MGo4YWdrMmJldGNpYnYycWM5Y2szZmpvYmdfMjAxOTA5MjcgZWx6YmlldGFhY0Bt&tok=ODMja3J1Y2phdGFyb3phbmNvd2F6YW9qY3p5em5lLnBsXzBscHBoMmdoOWo2YjIydTNjM2k0ZmRzZWxvQGdyb3VwLmNhbGVuZGFyLmdvb2dsZS5jb201NmEzYTZmZDE4MjNmY2JjZWQ0MmI5MTM4MTQwMjhhYWJkYmU2ZmZj&ctz=Europe%2FWarsaw&hl=pl&es=1

Zaproszenie z Kalendarza Google: https://www.google.com/calendar/

Aby zrezygnować z otrzymywania tych e-maili, zaloguj się na
https://www.google.com/calendar/ i zmień ustawienia powiadomień dla tego
kalendarza.


Jeśli przekażesz dalej to zaproszenie, każdy z jego odbiorców będzie mógł
wysłać odpowiedź do organizatora i zostać dodany do listy gości. Będzie też
mógł zaprosić kolejne osoby, niezależnie od własnego stanu zaproszenia, i
zmodyfikować Twoją odpowiedź. Więcej informacji:
https://support.google.com/calendar/answer/37135#forwarding

Znalezione obrazy dla zapytania Święci Archaniołowie Michał, Rafał i Gabriel
Homilia św. Grzegorza Wielkiego, papieża, do Ewangelii
 

Imię anioł oznacza zadanie, nie zaś naturę
Należy wiedzieć, że imię anioł nie oznacza natury, lecz zadanie. Duchy święte w niebie są wprawdzie zawsze duchami, ale nie zawsze można nazywać je aniołami, lecz tylko wówczas, kiedy przybywają, by coś oznajmić. Duchy, które zwiastują sprawy mniejszej wagi, nazywają się aniołami, te zaś, które zapowiadają wydarzenia najbardziej doniosłe – archaniołami. 
Stąd właśnie do Dziewicy Maryi nie został posłany jakikolwiek anioł, ale archanioł Gabriel. Dla wypełnienia tego zadania słusznie wysłany został anioł najważniejszy, aby oznajmić wydarzenie spośród wszystkich najdonioślejsze. 
Ponadto niektórzy z nich mają imiona własne, aby już w samych imionach uwidaczniał się rodzaj powierzonej posługi. Imion własnych nie otrzymują w owym Świętym Mieście, jak gdyby bez ich pomocy nie mogli być rozpoznani. Tam bowiem ma miejsce doskonałe poznanie wynikające z oglądania Boga. Imiona wskazujące na określone ich zadania otrzymują od nas, gdy przybywają dla świadczenia jakiejś posługi. Tak więc imię Michał oznacza: „Któż jak Bóg”; Gabriel – „Moc Boża”; Rafał – „Bóg uzdrawia”. 
Toteż ilekroć istnieje potrzeba dokonania czegoś wielkiego, posyłany jest Michał, aby z samego czynu oraz imienia można było pojąć, że nikt nie może uczynić tego, co należy do samego Boga. Tak więc ów wróg starodawny, który w swej pysze pragnął być podobny do Boga, mówiąc: „Wstąpię na niebiosa, powyżej gwiazd nieba wystawię mój tron, podobny będę do Najwyższego”, zdany przy końcu świata na własne siły, zanim otrzyma ostateczną karę, będzie walczył z Michałem archaniołem zgodnie ze świadectwem Jana: „Nastąpiła walka na niebie z Michałem archaniołem”. 
Do Maryi zaś wysłany został archanioł imieniem Gabriel, które oznacza: „Moc Boża”. Przybył, aby zwiastować Tego, który zechciał się objawić w postaci sługi, by zapanować nad mocami zła. Tak więc przez „Moc Bożą” został zapowiedziany Ten, który przyszedł jako Pan Zastępów i potężny w boju. 
Imię Rafał oznacza, jak powiedzieliśmy: „Bóg uzdrawia”. Uwolnił bowiem oczy Tobiasza od ciemności dotknąwszy ich, niejako w geście uzdrawiania. Słusznie przeto ten, który przybył, aby uzdrowić z choroby, został nazwany „Bóg uzdrawia”.
Znalezione obrazy dla zapytania "Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą†.
(Łk 16,19-31)
Jezus powiedział do faryzeuszów: ”Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: „Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu”. Lecz Abraham odrzekł: „Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać”. Tamten rzekł: „Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki”. Lecz Abraham odparł: „Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają”. Tamten odrzekł: „Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą”. Odpowiedział mu: „Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą”. Czytaj dalej
Znalezione obrazy dla zapytania ŚW. WACŠAWA, MĘCZENNIKA
Pierwszej legendy starosłowiańskiej
 

Król, który rządzi ludem sprawiedliwie, zachowa swój tron na wieki
Po śmierci Wratysława Czesi wybrali jego syna Wacława na następcę. Był on dzięki łasce Bożej wzorem w wyznawaniu wiary. Wspierał wszystkich ubogich, nagich odziewał, łaknących żywił, podróżnych przyjmował zgodnie z nakazami Ewangelii. Nie dozwalał wyrządzać krzywdy wdowom, miłował wszystkich ludzi, biednych i bogatych. Wspomagał sługi Boże, uposażał kościoły. 
Niektórzy jednak Czesi zbuntowali się i podburzyli młodszego brata Bolesława, mówiąc: „Brat Wacław pragnie cię zabić, spiskuje z matką i swymi ludźmi”. 
Kiedy się odbywały uroczystości poświęcenia kościołów w różnych miastach, Wacław odwiedzał wszystkie te miejscowości. W niedzielę, w uroczystość Kosmy i Damiana, przybył do miasta Bolesława. Po wysłuchaniu Mszy św. zamierzał powrócić do Pragi. Bolesław jednak zamierzając dokonać zbrodni, zatrzymał go słowami: „Dlaczego chcesz odejść, bracie?” Nazajutrz rano zadzwoniono na jutrznię. Usłyszawszy głos dzwonów, Wacław powiedział: „Bądź pochwalony, Panie, który dozwoliłeś mi żyć aż do dzisiejszego poranka”. Wstał i udał się na modlitwę ranną.  Czytaj dalej
Znalezione obrazy dla zapytania ÅšW. WINCENTEGO A PAULO, PREZBITERA
Z pism św. Wincentego a Paulo, kapłana
 

Posługiwanie ubogim należy przedkładać ponad wszystko
Nie powinniśmy oceniać ubogich według ich odzienia lub wyglądu ani według przymiotów ducha, które wydają się posiadać, jako że najczęściej są ludźmi niewykształconymi i prostymi. Gdy jednak popatrzycie na nich w świetle wiary, wtedy ujrzycie, że zastępują oni Syna Bożego, który zechciał być ubogim. W czasie swej męki nie miał prawie wyglądu człowieka. Poganom wydawał się szalonym, dla Żydów był kamieniem obrazy, mimo to wobec nich nazwał się głosicielem Ewangelii ubogim: „Posłał Mnie, abym głosił Dobrą Nowinę ubogim”. Także i my powinniśmy dzielić to samo uczucie i naśladować postępowanie Chrystusa: troszczyć się o ubogich, pocieszać ich i wspomagać. 
Chrystus chciał się narodzić ubogim, wybrał ubogich na swoich uczniów, sam stał się sługą ubogich i tak dalece zechciał dzielić ich położenie, iż powiedział, że Jemu samemu świadczy się dobro lub zło, jeżeli świadczy się je ubogiemu. Bóg zatem, ponieważ miłuje ubogich, miłuje także tych, którzy ich miłują. Jeśli się bowiem miłuje jakiegoś człowieka, miłuje się także tych, którzy są mu przyjaźni lub pomocni. Toteż i my mamy ufność, że miłując ubogich, jesteśmy miłowani przez Boga. Przeto odwiedzając ich, starajmy się „rozumieć ubogich i potrzebujących” i tak dalece z nimi współcierpieć, abyśmy czuli to samo, co Apostoł, gdy głosił: „Stałem się wszystkim dla wszystkich”. Pełni współczucia z powodu nieszczęść i utrapień bliźnich, prośmy Boga, aby obdarzył nas uczuciem miłosierdzia i delikatności, napełnił nim serca nasze, i tak napełnione zachował.  Czytaj dalej

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowna Pani,

być może zapadła Pani w pamięć głośna sprawa pana Tomasza zwolnionego z IKEI za zacytowanie na pracowniczym forum fragmentów Pisma Świętego. Okazuje się, że podobne prześladowania mogą spotkać nie tylko pracowników globalnych koncernów od lat promujących ideologię LGBT, ale i nauczyciela wiejskiej szkoły na Kujawach!

Celem narastającej fali dyskryminacji jest wszędzie to samo – zastraszenie sumiennych pracowników, zmuszenie ich do podporządkowania się ideologicznym wymogom politycznej poprawności, ideologii gender i żądaniom aktywistów LGBT. Czytaj dalej

POLACY – GŁOSUJCIE NA „SWOICH” – POLAKÓW, BO ŻYDZI BARDZO ZABIEGAJĄ, ABY KOLEJNY RAZ ZWYCIĘŻYŁA ICH ŻYDOWSKA PARTIA – PiS PARTIA, TO JUŻ CAŁKIEM POLSKĘ ODDADZĄ ZA DARMO IZRAELOWI, BO U NICH BĘDZIE WOJNA, KTÓRĄ ONI SAMI WYWOŁUJĄ. JUŻ PODPISAŁ PREZ. A.DUDA UMOWĘ MIĘDZY PREZ. TRUMPEM O ZNIEWOLENIU POLSKI. AMERYKĄ TEŻ RZĄDZI ŻYD – ZIĘĆ PREZ. 

POLECAM !!! Wielka Konwencja Konfederacji – Grzegorz Braun – gloria.tv

https://gloria.tv/video/w6xfpMg97XVN26TN243XnBAJa

            Obraz może zawierać: 1 osoba

                                                                  „Drogie dzieci!

Dzisiaj wzywam was, byście modlili się w moich intencjach, abym wam pomogła. Małe dzieci, módlcie się na różańcu i rozważajcie tajemnice różańcowe, bo i wy w swoim życiu przechodzicie poprzez radości i boleści. W ten sposób przemieniajcie tajemnice w swoje życie, bo życie jest tajemnicą, dopóki nie umieścicie go w Bożych rękach. Tak będziecie mieć doświadczenie wiary jak Piotr, który spotkał Jezusa i Duch Święty napełnił jego serce. I wy jesteście wezwani, małe dzieci, abyście dawali świadectwo, żyjąc miłością, którą Bóg was dzień w dzień otacza poprzez moją obecność. Dlatego, małe dzieci, bądźcie otwarci i módlcie się sercem w wierze. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”   

 http://medziugorje.oredzia.net/

https://www.youtube.com/watch?v=Kbh_u4m-WiY

Słowa Mateńki Bożej z lipca 2016 roku o prezydencie Andrzeju Dudzie

„Już mówił wam Mój Syn kilka lat temu, że większość biskupów nie jest Jego, to teraz ta liczba zwiększyła się poprzez wybór na prezydenta Andrzeja Dudy – który wierzy „knesetowi”, a nie Bogu Jezusowi Chrystusowi.”

Mateńko Boża, gdy my walczymy o Intronizację Jezusa Chrystusa na Króla w Polsce, to księża Redemptoryści i inni przeciwnicy (biskupi) twierdzą, że Ty Maryjo ocalisz świat. Ci przeciwnicy twierdzą, że tak przepowiednie mówią, że zaradzisz strasznej wojennej przyszłości.

MATKA BOŻA
„Dzieci – mówiłam wam i cały czas mówię: wszystko czyńcie, co powie wam Mój Syn, bo On jest Bogiem. Cuda czyni Bóg Ojciec przeze Mnie, gdyż błagam Go nieustannie o was. Szczególnie bardzo ubolewam nad Polską – krajem wybranym przez Syna. Pierwszy kraj IZRAEL odszedł od Boga w Trójcy Świętej Jedynego      i za to, że przyszedł na ziemię Jezus pomagać im – Izraelici zabili Go. Teraz Bóg Ojciec daje czas Polsce  i jeśli powtórnie nie usłuchają Mego Syna, to zginiecie bezpowrotnie. Już mówił wam Mój Syn kilka lat temu, że większość biskupów nie jest Jego, to teraz ta liczba zwiększyła się poprzez wybór na prezydenta Andrzeja Dudy – który wierzy „knesetowi”, a nie Bogu Jezusowi Chrystusowi. Izrael czyha na waszą ziemię, chcą was wytruć, ale niestety i oni też zginą, gdyż będą bardzo was atakować. Za swoją pychę nie tak dawno Izrael wyszedł z niewoli, a teraz na waszej ziemi szukają śmierci. WASZA ZIEMIA TO ŚWIĘTA ZIEMIA i zawsze was chroniłam. Mówię do was – módlcie się o królowanie Jezusa Chrystusa u was.
Proszę, błagam Episkopat w Polsce, aby wybrali Jezusa Chrystusa i istnienie
w Niebie, bo oni tymczasem wybierają wieczne potępienie w piekle.
JEZUS CHRYSTUS KRÓL – POKÓJ W POLSCE I NA ŚWIECIE.
JEZUS CHRYSTUS SŁUGA – wojna, kataklizmy i zniszczenia.”
==================================================
Panie Jezu – mówi się, że już Polska nie ma ochrony z Nieba, że już nikt nas nie broni, a przecież prawie cały naród – my ludzie prości kochamy Ciebie i chcielibyśmy abyś królował, ale Ty nie chcesz od nas Przysięgi Intronizacyjnej i oddania Tobie naszego kraju Polski pod władanie królewskie. Niestety najważniejsze osoby w Polsce: cały rząd i episkopat są przeciwni – wolą widzieć Ciebie jako SŁUGĘ i taki wydali komunikat. Ulituj się nad narodem polskim, który jest wciąż w niewoli albo komunistów, albo Niemców, a teraz Żydów, którzy chcą „królować” na całym świecie i dlatego niepotrzebny jest im Król – Bóg.

PAN JEZUS:
” Dziecko, dzieci – Ja, Mój Ojciec, Duch Święty i Matka Moja oraz wszyscy święci w Niebie do końca świata będą bronić Polski i Polaków w potrzebie. Tak, to prawda, że obecni biskupi na świecie, to w większości służący dwom bogom duchowni. Niech się cieszą, że jeszcze żyją i czekam, aż grzechy swoją pokorą               i pokutą zmyją. Wielki i pyszny kardynał Hlond w piekle się męczy z bólu. Zasłużył, gdyż w wojennej masakrze miliony ludzi zamęczył. Obecni biskupi, ponieważ nie chcą nawet słuchać o Mnie KRÓLU, to będą w piekle wyli z bólu. No, ale oni są uprzedzani, że będą zainstalowani jak biskup Życiński, który Moją Świętość burzył – będziecie się kłaniali diabelskim rogom. Oni powinni być Moimi apostołami i nawracać ludzkość i głosić słowo Boże i udzielać Sakramentów. Jeszcze macie czas błądzący pasterze niesłuchający waszego Boga Jezusa Chrystusa Króla i u was też będzie za walkę z Bogiem zguba, w piekle zguba. Biada wam służący dwom bogom. Kto z Bogiem walczy tego Bóg zwalczy”.

TO DLATEGO NIE CHCĄ WIERZYĆ W OBJAWIENIA BOŻE, BO BÓG MÓWI PRAWDĘ O NICH I DO NICH, ALE ONI MAJĄ  INNEGO BOGA – KŁAMCĘ I MORDERCĘ, KTÓRY DĄŻY DO WOJNY I ZNISZCZENIA ZIEMI.

A KTÓRY TO PRYMAS, ŻE GO NIE MOŻNA ROZPOZNAĆ. WSTYDZI SIĘ NOSIĆ SUTANNY? TO NIECH ODEJDZIE DO SWEGO BOGA, KTÓRY NIE WYMAGA STROJU KAPŁAŃSKIEGO A TYLKO MYCKĘ NA GŁOWIE.

Prymas abp Wojciech Polak był gościem w Muzeum Polin na konferencji „Tworzymy pokój. Wiara w demokrację – czas wyzwań”.
Pani Magdalena Środa narzekająca podczas dyskusji na brak dostępności aborcji i apostazji, następnie pani Dominika Kozłowska z lewicowego “Znaku”, związana z Kongresem Kobiet, zaangażowana w Fundacji im. Stefana Batorego (Sorosa), Aleksander Smolar, prezes zarządu Fundacji Sorosa w Polsce, zwolennik likwidacji polskiej państwowości na rzecz komunistycznej federacji w Europie. Idąc dalej: Jerzy Sojka, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie realizującej  “zadania w oparciu o zasadę równouprawnienia, wspólnych wartości wszystkich wyznań chrześcijańskich oraz kultur i tradycji”, Piotr Kładoczny z zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka……przy okazji czy Fundacja Helsińska uznaje dzieci w łonach matek za ludzi i walczy o ich prawo do życia? Nic mi o tym nie wiadomo. Moderatorem był lewicowy publicysta, Adam Szostkiewicz. Skrócony biogram wybitnego żydowskiego komunisty Aleksandra Smolara można przeczytać sobie [Tutaj].

Jako ciekawostkę dorzucę, że Fundacja Sorosa, nazywana Fundacją Batorego został zarejestrowana w Polsce w roku 1988, a więc w momencie, gdy polskie społeczeństwo będąc na etapie walki z komuną nie podejrzewało nawet, że decyzja o zaplanowanym teatralnym “upadku komuny” została już dawno podjęta. Było to możliwe po spotkaniu sowieckiego namiestnika Jaruzelskiego z  Rockefellerem. Fundacja Sorosa aż do dzisiaj działa na rzecz tzw. społeczeństwa otwartego i tolerancyjnego, co w tłumaczeniu z marksistowskiej nowomowy brzmi: społeczeństwa bezbronnego i ogłupionego. Czytaj dalej

SĄDOWI WTEDY PASOWAŁABY WERSJA, ŻE KOCHA GRZECH I LGBT I WTEDY NAGRODY OFICJALNE I BEZ SĄDÓW BY DOSTAWAŁ OD WIELU ORGANZACJI  NIENAWIDZĄCYCH PANA BOGA I PRAWDĘ. 

To teraz widzimy jakiego wyznania w katolickiej Polsce jest ten kurator sądowy – bezbożnego.
– Odebrałam dzisiaj telefon od kurator sądowej, że chce się z nami spotkać i przeprowadzić wywiad środowiskowy – mówi portalowi Niezalezna.pl Marzena Baryła, mama 15-letniego Jakuba, który w sierpniu w Płocku stanął naprzeciwko marszu środowisk LGBT.

Szczęść Boże !
Proszę o modlitwę o łaskę uzdrowienia Marii z raka trzustki i o laski dla jej bliskich
Bóg zapłać !
s. Katarzyna

Braliśmy udział  w modlitwie „Polska pod
Krzyżem” aby zamanifestować naszą wiarę oraz przeciwstawiać się
profanacji świętych wizerunków oraz napaści na kościoły oraz księży.
Było nas  około 60  tysięcy.  Jako  katolik i uczestnik tego
spotkania oraz  członek Akcji Katolickiej  i  zarazem socjolog
wpadłem na szaleńczy pomysł ,by  przy pomocy  ankiety  opracować
portret społeczny tego spotkania Polaków. Ankieta jest anonimowa w
tym sensie, że nie podajemy nazwiska, adresu, a tylko dane
demograficzne potrzebne do zestawień statystycznych. Każda
wypełniona ankieta będzie  bardzo cenna .i będzie świadectwem naszej wiary.
Aby dotrzeć do ankiety należy kliknąć w ten link, 

TO WIDZICIE POLACY JAKICH RZĄDZĄCYCH WYBRALIŚCIE – „WRÓG WROGIEM POGANIA”. GDYBY WYBRANY ZOSTAŁ PATRIOTA G.BRAUN – ZAMIAST DUDY OBŁUDY TO W SZKOŁACH UCZYLIBY RELIGII A DIABELSKIEJ „LGBT” NIE BYŁOBY. NIE BYŁOBY ABORCJI ANI ŻADNEGO GRZECHU.

Do domu Kuby Baryły, który stanął z krzyżem naprzeciw parady LGBT, wybiera się… kurator

https://www.magnapolonia.org/do-domu-kuby-baryly-ktory-stanal-z-krzyzem-naprzeciw-parady-lgbt-wybiera-sie-kurator/

 

Celownik – Ile chleba w chlebie?https://www.youtube.com/watch?v=qLrwGuvZs9U

Barwniki, emulgatory, konserwanty, ulepszacze. Kupowane w sklepach pieczywo coraz mniej przypomina prawdziwy chleb. Co piekarze do niego dodają? Okazuje się, że nikt tego nie bada. Coraz bardziej zasadne jest pytanie czy pieczywo, które jemy jest bezpieczne dla naszego zdrowia?

 No to pozostaje życzyć smacznego i na „zdrowie”.

Jasna Góra, Czuwanie Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę, rozpoczynamy
Apelem Jasnogórskim
Comiesięczne czuwanie z ostatniego piątku na ostatnią sobotę miesiąca.
Ostatnia sobota miesiąca – dzień liturgicznie poświęcony Najświętszej Maryi
Pannie, w ten sobotni dzień chcemy wejść CZUWAJĄC u stóp Maryi Królowej
Polski, przygotowując nasze serca i umysły, wolę i całych siebie przed
zbliżającymi się Pierwszym Piątkiem i Pierwszą Sobotą. To czas wielkiej
Łaski dla każdej duszy polskiej.
Kiedy: pt. 27 wrz 2019
Gdzie: Jasna Góra, Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej, Królowej
Polski, Częstochowa, ul. Kordeckiego 2
Kalendarz: elzbietaac@gmail.com
Kto:  (Lista gości została ukryta na żądanie organizatora)

Czytaj dalej

Ks. dr Paweł Murziński cz 1 Apokalipsa – czas ostatecznego zwyciestwa Chrystusa Krola

https://gloria.tv/video/aZsnRPfGdEzC3CQBbZ8oZPtpe

 

Ks. dr Paweł Murziński cz 2 Apokalipsa – czas ostatecznego zwyciestwa Chrystusa Krola.

https://gloria.tv/video/4EwQiRQQRCLZDCd2WuqLHGFCj

 

Lisicki: Papież Franciszek podpisał dokument Watykanu. Krew mnie zalewa, że nikt nie reaguje

https://gloria.tv/video/YQPwuyEoeTo71qGRPjQVZg9bc

 

Praca w młodym dynamicznym zespole bez możliwości awansu i wynagraodzenia.Grzegorz Braun

https://gloria.tv/video/K9Cj79Fjvqwh19eDCSpnUDr4y

 

„Przyjechali tu zrobić Polin”! Jakub Baryła u Roli MIAŻDŻY indoktrynację LGBT, agenturę w KK i 447!

https://gloria.tv/video/4sVe4vLwrYou4oHxBugQ4ysxr

 

Ks. prof. Tadeusz Guz o Mszy trydenckiej

https://gloria.tv/video/8DgoHJLYkpT76471HuaZEJQ3T

CHCESZ GŁOSOWAĆ ZA WOLNĄ POLSKĄ BEZ OBCOKRAJOWCÓW W RZĄDZIE?

                    —  ZAREJESTRUJ SIĘ —

ORĘDZIE NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA DO SWOJEJ KOCHANEJ CÓRKI LUZ DE MARÍA  

11 września 2019  https://www.revelacionesmarianas.com/ 

Mój Ukochany Ludu: 

MOJE MIŁOSIERDZIE WYLEWA SIĘ NIEUSTANNIE W OBFITOŚCI NA TYCH, KTÓRZY USIŁUJĄ SPEŁNIĆ SIĘ JAKO MOJE PRAWDZIWE DZIECI I NA TYCH, KTÓRZY ZMIENIĄ SWOJE ŻYCIE I ZAWRÓCĄ NA MOJĄ DROGĘ.

Czytaj dalej

NIESTETY W POLSCE RZĄDZĄ LUDZIE SPOD ZNAKU DIABŁA, BO GDY NIE MA PANA BOGA, TO JEST DIABEŁ. WY RZĄDZĄCY DEMONICZNI  ODCZEPCIE SIĘ OD NASZYCH DZIECI. mk.

Co się dzieje z naszymi dziećmi w szkole?
Szanowni Państwo,

czy słyszeli Państwo do czego doszło w jednej ze szkół podstawowych w Szczytnie?

10 i 11 letnie dzieci dostały do wypełnienia ankietę rozesłaną do placówek przez Urząd Miejski w Szczytnie, której celem miało być „zdiagnozowanie problemów społecznych w szkole”. Dzieci musiały odpowiedzieć m.in. na takie pytania jak:

– Czego obawiasz się najbardziej przy uprawieniu seksu?
– Jak myślisz, ilu twoich rówieśników ma pierwszy stosunek za sobą?
– Jaki wiek jest odpowiedni, aby rozpocząć współżycie seksualne?

Uwaga Czytaj dalej

POLACY – GŁOSUJCIE NA JEDYNĄ PARTIĘ PATRIOTYCZNĄ POLSKĄ – KONFEDERACJĘ, KTÓRA BĘDZIE RZĄDZIŁA DLA NARODU I BĘDZIEMY MOGLI ŻYĆ W SWOJEJ WOLNEJ OJCZYŹNIE. WSZYSTKIE POZOSTAŁE PARTIE JUŻ ZNAMY, JUŻ RZĄDZIŁY I POLSKI PRAWIE JUŻ NIE MA. NIE MAMY KOPALNI, STOCZNI, PRZEMYSŁU ANI ROLNICTWA. GDY PO RAZ KOLEJNY ZWYCIĘŻĄ NASI WROGOWIE ZE WSCHODU – UKRAINA, Z ZACHODU – NIEMCY I Z POŁUDNIA -IZRAEL, A MY POLACY BĘDZIEMY IM SŁUŻYLI. W/WYM PARTIE MAJĄ CZŁONKÓW WŁAŚNIE Z TYCH KRAJÓW, KTÓRE WYMIENIŁAM. MY PATRIOCI Z POLONII WIEMY WIĘCEJ NIŻ WY W POLSCE Z MEDIÓW SŁUŻĄCYCH WROGOM WASZYM. NIE WRACAJMY DO PRZESZŁOŚCI I WYBIERAJMY POKOJOWĄ PRZYSZŁOŚĆ Z PATRIOTAMI W PARTII KONFEDERACJI, KTÓRA JUŻ SŁUŻY I BĘDZIE SŁUŻYŁA NARODOWI POLSKIEMU. KTÓŻ JAK BÓG?

Po 13 października Konfederacja będzie najliczniejszą partią w Polsce | Mira Modelska-Creech

https://gloria.tv/video/wBQopfp9PFZY14n3k1LxCFDMZ

POLACY – JAK CHCECIE ŻYĆ W POKOJU I MIŁOŚCI BOŻEJ, TO WYBIERAJCIE KONFEDERACJĘ POLSKĄ  Z PATRIOTAMI POLSKIMI. PiS – TO ŻYDOWSKA ORGANIZACJA PLANUJĄCA ZNISZCZENIE POLSKI I WYMORDOWANIE NAS, BO JUŻ DUDA BYŁ W USA I ZAPRASZA ŻYDÓW Z CAŁEGO ŚWIATA DO POLSKI.

PiS JEST ZA ABORCJĄ I ZABIJANIEM STARSZYCH LUDZI. PiS JEST ZA ZNISZCZENIEM ROLNICTWA, BO SPROWADZAJĄ Z UKRAINY OWOCE I WARZYWA, A W POLSCE OWOCE SPADAJĄ I GNIJĄ.

https://www.facebook.com/1971966879776579/posts/2089811524658780?sfns=mo

 Nowe sensacyjne dokumenty, w sprawie 447

https://youtu.be/INobSXohTXA

POLACY – MÓDLCIE SIĘ O WYBÓR 13. X – PATRIOTÓW POLSKICH Z KONFEDERACJI. JUŻ DOŚĆ RZĄDZENIA OBCOKRAJOWCÓW NA SZKODĘ NARODU POLSKIEGO. OBCOKRAJOWCY SĄ URODZENI W POLSCE OWSZEM, ALE MAJĄ SERCA ŻYDOWSKIE WIERNE IZRAELOWI. MÓDLCIE SIĘ TAKŻE O PATRIOTÓW Z KONFEDERACJI, ABY PAN BÓG ICH CHRONIŁ.

Teresa Garland ma plan na przejęcie władzy w Polsce.

 

Potrzebna pełna mobilizacja Robert Winnicki Kandydat nr 1,

lista nr 4 (Konfederacja) w Białostockiem

 

Konfederacja zapowiada: będziemy chronić życie od poczęcia

W czyim interesie działa TVP?! Rola i Łuksza o „5 Konfederacji”, ekologii,

obietnicach i cenzurze!

Trójcowo jest miejscem w którym kilka razy do roku odbywają się 33 dniowe rekolekcje przygotowujące do całkowitego zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi.  Uczestnicy tych niezwykłych rekolekcje w domu na podstawie Traktatu św. Ludwika Marii Grignion de Montfort i Pisma Świętego przygotowują się do tego wydarzenia. Obecnie jest to grupa licząca już ponad tysiąc osób. Zapraszamy te osoby, oraz wszystkich czcicieli Matki Boskiej, na Polonijne Dni Maryjne, które pomogą nam jeszcze bardziej przylgnąć do Chrystusa i jego Matki, oraz zrozumieć znaczenie swojego zawierzenia.

KONFEDERACJA – DOŚĆ ZABIJANIA POLSKICH DZIECI – KONFEDERACJA

https://www.youtube.com/watch?v=g29KYNZp_tY

JUŻ DOŚĆ SPRZEDAWANIA POLSKICH DZIECI Z DOMÓW DZIECKA NA SEX ZA GRANICĘ.             

JUŻ DOŚĆ GRABIEŻY POLSKICH SKARBÓW I DOŚĆ SPRZEDAWANIA BOGACTW POLSKICH.

W obszernym wywiadzie udzielonym 13 września portalowi National Catholic Register, prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, kard. Robert Sarah ubolewał, że Kościół katolicki stracił poczucie świętości. W jego opinii, Synod Amazoński nie jest właściwym formatem do omawiania kwestii celibatu kapłańskiego, który jest „nie do zniesienia” dla współczesnego świata.

Kardynał wydał niedawno książkę pt. „The day is now far spent”, będącej diagnozą przyczyn obecnego kryzysu w Kościele, kryzysu społeczeństwa i wiary. Podkreśla w niej, że ten wielopłaszczyznowy kryzys jest napędzany przede wszystkim przez ateizm i brak postawienia Boga w centrum naszego życia, a także dominującego pragnienia narzucenia „osobistej opinii jako prawdy”.

Czytaj dalej

LUDZIE DLACZEGO NIE CHCECIE ŻYĆ NA TYM PIĘKNYM ŚWIECIE – WSZYSTKO RÓBCIE ABY NIE BYŁO WOJEN. RAZ SIĘ TYLKO ŻYJE, WIĘC RATUJCIE ŚWIAT I JEGO MIESZKAŃCÓW. MÓDLCIE SIĘ O POKÓJ W KAŻDYM PAŃSTWIE I NA ŚWIECIE. ODMAWIAJCIE UDZIAŁU W WOJNACH, BO NIE CHCE GINĄĆ O BYLE CO.

GDZIE RZĄDZĄ ŻYDZI ZAWSZE BYŁ I JEST NIEPOKÓJ A NAWET WOJNA. W USA RZĄDZI RAZEM Z PREZ. TRUMPEM ŻYD – ZIĘĆ – MĄŻ JEGO CÓRKI – JARED KUSCHNER, KTÓRY BUNTUJE PREZYDENTA DO ATAKOWANIA IRANU ORAZ SYRII. ŻYDZI CHCĄ WSZĘDZIE RZĄDZIĆ, ALE BEZ BOGA, CZYLI Z LUCYFEREM. OD RZĄDZENIA ŚWIATEM JEST BÓG WSZECHMOGĄCY, KTÓRY TEN ŚWIAT STWORZYŁ.

Pociągi są ładowane sprzętem wojskowym i poruszają się po całym terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ponieważ Ameryka otwiera swoje arsenały niezbędne dla prowadzenia wielkiej wojny, która rozpocznie się od Iranu. Po tym jak Izrael przeprowadził atak za pomocą rakiet i dronów na największą rafinerię ropy naftowej w Arabii Saudyjskiej, Ameryka oskarżyła o ten akt dywersyjny Iran a teraz przygotowuje się do ukarania go pod zacieranie spoconych łapek pejsatych twórców kataklizmów.

Coraz więcej czołgów i pojazdów opancerzonych trafia do portów amerykańskich. Oznacza to, że coś jest bardzo POWAŻNEGO. A Iran w tej maszynce do mięsa będzie tylko mielonką.

21 września  portal zerohedge.com przedstawił krótki raport z międzynarodowych ćwiczeń przeprowadzonych w ubiegłym tygodniu w Rosji. Dokładniej, było to zwieńczenie całorocznych ćwiczeń z udziałem Rosji, Chin, Indii, Pakistanu, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu i Uzbekistanu. W sumie maksymalnie udział wzięło w manewrach 128 000 ludzi, 20 000 jednostek sprzętu wojskowego i 600 samolotów / śmigłowców:

czytaj-więcej:https://wolna-polska.pl/wiadomosci/swiat-zmierza-ku-wojnie-ostatnie-przygotowania-to-jest-rownie-oczywiste-co-i-niewatpliwe-2019-09

MARYJO MATKO BOGA i KRÓLOWO POLSKI RATUJ JUŻ KOLEJNY RAZ NASZĄ OJCZYZNĘ, BO ZBLIŻA SIĘ NIESZCZĘŚCIE z TYTUŁU ZATWARDZIAŁYCH SERC POLAKÓW. DUCHU ŚWIĘTY PROSIMY NATCHNIJ POLAKÓW, ABY KOLEJNY RAZ NIE ZBŁĄDZILI I NIE WYBRALI WROGÓW – OBCOKRAJOWCÓW.

DLACZEGO PiS, PO, SLD, PSL BOJĄ SIĘ KONFEDERACJI?
https://www.facebook.com/100000276057590/posts/2757441690941672?sfns=mo

BOJĄ SIĘ DLATEGO, ŻE ONI WIERZĄ W LUCYFERA, KTÓRY IM NAKAZUJE MORDOWAĆ NIEMOWLĘTA NIENARODZONE, ATAKOWAĆ POLSKĘ WOJSKAMI AMERYKAŃSKIMI I LUDŹMI IZRAELSKIMI, SPRZEDAWAĆ WROGOM MAJĄTEK POLSKI. DOKONUJĄ GRABIEŻY NASZEJ OJCZYZNY. GDYBY CHCIELI UWIERZYĆ PANU BOGU WSZECHMOGĄCEMU, TO PYTALIBY BOGA O WSZYSTKO. LUCYFER BOI SIĘ MATKI BOŻEJ NAJBARDZIEJ         A W RELIGII KATOLICKIEJ MARYJA PEŁNI BARDZO WAŻNĄ ROLĘ NO I CZYNI CUDA. WIELE RAZY URATOWAŁA NASZĄ OJCZYZNĘ PRZED ATAKUJĄCYMI WROGAMI Z PÓŁNOCY, ZE WSCHODU I Z ZACHODU, A TERAZ BĘDZIE NAS BRONIŁA PRZED WROGAMI Z POŁUDNIA, LECZ JEST WIELKĄ POTRZEBĄ BARDZO SZYBKO UZNANIE JEJ SYNA KRÓLEM POLSKI. KARD. HLOND NIE UWIERZYŁ W „OBJAWIENIA” I UCIEKŁ Z POLSKI ZOSTAWIAJĄC NASZ NARÓD NA POŻARCIE PRZEZ WŚCIEKŁYCH WROGÓW, NO I WYBRAŁ PIEKŁO, A MÓGŁ WYBRAĆ KRÓLA POLSKI I PIĘKNE NIEBO. TAK SAMO BĘDZIE TERAZ – PROŚBA PANA JEZUSA JEST AKTUALNA JESZCZE I GDY EPISKOPAT UZNA OFICJALNIE AKTAMI PANA BOGA KRÓLEM POLSKI TO JUŻ WIELE RAZY MÓWIŁ BÓG, ŻE WYBACZY WROGOM WSZYSTKO W POLSCE I POZA POLSKĄ I ZAPANUJE POKÓJ NA CAŁEJ ZIEMI. JEŚLI EPISKOPAT NIE UZNA BOGA KRÓLEM WIĘC BĘDZIE WOJNA JUŻ OSTATNIA I PAN BÓG STWORZY NOWĄ ZIEMIĘ I NOWE NIEBO LECZ BEZ NAS. A WINNI WYBUCHU TEJ WOJNY BĘDĄ LIZALI KOPYTA WSZYSTKIM DIABŁOM W PIEKLE, W KTÓRYM JEST NAJWIĘCEJ ŻYDÓW, BO ONI CHCĄ BYĆ ZAWSZE WAŻNIEJSI OD PANA BOGA STWORZYCIELA ŚWIATA.

Ks. Piotr Skarga – złotousty kaznodzieja.

Za kilka dni będziemy obchodzić 407. rocznicę śmierci Sługi Bożego ks. Piotra Skargi, Patrona naszego Stowarzyszenia. Wybitny polski kaznodzieja zmarł 27 września 1612 roku, po pracowitym i pobożnym życiu.

Zasługi ks. Skargi dla rodaków oraz Kościoła w Polsce i na Litwie są trudne do przecenienia. O ich wadze świadczy choćby fakt, że nawet w okresie PRL rządzący komuniści nie zdobyli się na usunięcie jego Kazań Sejmowych z programów szkolnych.

Wiele można by opowiadać o działalności świątobliwego jezuity na niwie literackiej, dobroczynnej, organizacyjnej, jednak najważniejsza bez wątpienia była jego walka o umocnienie katolicyzmu w polskim społeczeństwie, mocno osłabionego przez wpływy reformacji. Stał się on bowiem pierwszorzędnym szermierzem Kontrreformacji. Dziełu umocnienia wiary katolików, nawróceniu protestantów i pojednaniu Cerkwi ruskiej z Rzymem poświęcił wszystkie swe siły. Czytaj dalej

Mateńko Boża, niektóry mówią, że nie ma „prywatnych Objawień”, bo wszystkie są Boże Objawienia. Ja do tej pory mówiłam, że są tylko  „Prywatne Objawienia”, bo człowiek otrzymujący Słowo Boże z Nieba tylko On słyszy, czy widzi a potem przekazuje wszystko dalej, na cały świat. Tak otrzymywali słowo z Nieba wszyscy prorocy przed Narodzeniem Pana Jezusa i po Narodzeniu, i teraz też. Jedno jest tylko Objawienie publiczne”CUD SŁOŃCA” w Fatimie. Bardzo proszę wytłumacz jak to wszystko rozumieć?

 
                                                                             Znalezione obrazy dla zapytania Matka Boża
 

MATKA BOŻA:

„Dzieci Moje umiłowane i ukochane – dobrze, że pytacie i że Objawienia Prywatne Bożymi nazywacie. Bóg Ojciec mówił do swoich proroków i do ludu wiernego i bardzo w nie ludzie wierzyli. To były bardzo trudne słowa z Nieba dla nich i ludzie uwierzyli. Przez wieki Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty i Ja, i inni święci z Nieba mówili do ludzi na ziemi żyjących – ludzie uwierzyli. Teraz też mówimy do was, gdyż jesteśmy waszymi Przyjaciółmi i chcemy abyście chcieli słuchać wskazówek jak żyć, abyście chcieli żyć bez grzechu, gdyż jesteście stworzeni na Chwałę Boga i abyście zamieszkali z Nim w Niebie. To jest piękne, że chcecie słuchać i Nim żyć według wskazówek Bożych. My w Niebie radujemy się, gdy widzimy, że słuchacie Naszych słów i przestrzegacie naszych podpowiedzi. A czy to są „Objawienia Prywatne”?  My to nazywamy – „Objawienia Boże”, a ci co nie chcą słuchać Nas, gdyż „wiedzą lepiej”   to nazywają „Objawieniami Prywatnymi” i nie pozwalają wam w nie wierzyć. Dla powagi tych OBJAWIEŃ nazywajcie je „Objawieniami Bożymi” i niech tak zostanie. Amen. Matka Boża”.

Znalezione obrazy dla zapytania krolowa polski maryja

 BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY WPROWADZAJĄ POKÓJ, ALBOWIEM ONI BĘDĄ NAZWANI SYNAMI BOŻYMI. KSIĘGA MĄDROŚCI – UMIŁUJCIE SPRAWIEDLIWOŚĆ SĘDZIOWIE ZIEMSCY! MYŚLCIE O BOGU WŁAŚCIWE I SZUKAJCIE GO W PROSTOCIE SERCA! OBJAWIA SIĘ TAKIM, KTÓRYM NIE BRAK WIARY W NIEGO. MĄDROŚĆ NIE WEJDZIE W DUSZĘ PRZEWROTNĄ, NIE ZAMIESZKA W CIELE UWIKŁANYM W GRZECH. MĄDROŚĆ JEST DUCHEM MIŁUJĄCYM LUDZI, ALE BLUŹNIERCY Z POWODU JEGO WARG NIE ZOSTAWI BEZ KARY.

MATKA BOŻA KRÓLOWA POLSKI DO NARODU POLSKIEGO.

„Wybrałam wasz Naród Polski, bo kocham wasze miasta i wioski.  Taka zielona przyroda i zadbana rola przynosząca plony Ziemi w Imię Boga. Polacy – Narodzie oszukiwany przez wrogów waszych aktualnie rządzących politycznie i religijnie – gdy nadejdzie czas rozliczeń każdego człowieka, to nikt nie będzie chciał za deprawację być winien. DLACZEGO POLACY GŁOSUJECIE NA ŻYDÓW  – CZY NIE ZNACIE HISTORII ICH FARYZEJSKICH NAWYKÓW? WYSZUKUJCIE, OMADLAJCIE I TYLKO PATRIOTÓW POLSKICH WYBIERAJCIE.  W internecie jest dużo informacji o obecnych politykach i duchownych,  którzy są za grzechów wywyższaniem – do demonów podobni.  Już tak długo przeżywacie różne cierpienia przez wasze błędy i roztargnienia. BÓG – RODZINA – OJCZYZNA to jest HASŁO dla was Polaków,  bo jeśli nie wygra KONFEDERACJA, to szykujcie się wszyscy Polacy do wymierania przez waszych rządzących wrogów i dostaniecie niezliczoną ilość batów. A te baty, to kradzież waszych majątków – zatruta chemikaliami woda –  sprzedaż waszego przemysłu,   bo wiecie, że Żydzi są dobrzy tylko w próżnej gadce. PILNUJCIE SWOJEJ MACIERZY, JESZCZE KATOLICKIEJ I MÓDLCIE SIĘ O MĄDRE I ROZTROPNE UTRZYMANIE WIARY W BOGA TRÓJJEDYNEGO I ZAWSZE WPATRUJCIE SIĘ W JEZUSA SYNA MOJEGO.  Już tak dużo razy was ratowałam, a wy dalej nie jesteście posłuszni Jezusowi Mojemu Synowi. Jeśli Jezus nie będzie KRÓLEM POLSKI, to po Wyborach 13.X będziecie czytali wojenne wnioski. Słuchajcie osób wybranych, które z Naszego polecenia piszą do wszystkich Polaków listy uwierzytelniające. Czy chcecie powtórzyć okrutne działania wojenne, a atakujący zamkną was w niewolnicze kleszcze. Ja was przestrzegam, ostrzegam i informuję, że tylko zgoda, szacunek i wierność BOGU – POKÓJ buduje. Ludzie świeccy powinni dążyć do zgody, poszanowania uczuć osobistych i pokoju między ludźmi i Narodami Dlatego przychodzę do Was – MATKA BOGA I POKOJU, abyście nie wybierali waszych wrogów do Sejmu  i Senatu, bo dużo macie patriotów, którzy będą rządzili bez żadnych kłopotów. Amen. Maryja Królowa”.

  Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie w Kaplicy w Chicago – 22.09.19 r. o godz.12. 

  NASZE PLANY I NADZIEJE COŚ NIWECZY RAZ PO RAZ. TYLKO BOŻE MIŁOSIERDZIE NIE ZAWODZI NIGDY NAS JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA PÓKI MY ŻYJEMY, CO NAM OBCA PRZEMOC WZIĘŁA MODLITWĄ I CUDAMI MARYJNYMI ODBIERZEMY.  Obecny Rząd PiS-u nie zareagował, gdy Ukrainka w Przemyślu ułożyła swój hymn o Polsce: „Jeszcze Polska nie zginęła, ale zginąć musi, bo Polak Ukraińcowi czyścić buty musi”. Oto władza już przygotowuje nas do niewoli wielu państw.                                                                 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CZY NIEZALEŻNE MEDIA ZNIKNĄ ?

OTO PANUJĄCY W POLSCE RZĄD PiS-u  JUŻ  LIKWIDUJE DLA SIEBIE NIE WYGODNYCH LUDZI I ZAMYKA IM USTA. TO SĄ ZUPEŁNIE DIABELSKIE METODY OBCOKRAJOWCÓW ATAKUJĄCYCH POLSKĘ. ZAMKNĄĆ IM USTA AŻEBY PRZYTAKIWALI ROZBIOROWI I ZNISZCZENIU BOGATEJ POLSKI. TO NIC, ŻE MAJĄ OBYWATELSTWO POLSKIE, ALE DUSZE I SERCA ŻYDOWSKIE.

https://youtu.be/tNkuZXi6Xv0

 

OTO EGOISTYCZNE ZASADY ZACHŁANNYCH ŻYDÓW OD WIEKÓW: KSIĘGA PROROKA AMOSA:

„Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego, a bezrolnego pozostawiacie bez pracy, który mówicie:”kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli srzedawać zboże i kiedy szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerze?A będziemy zmniejszać efę, powiększać sykl i wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów i plewy pszeniczne będziemy sprzedawać. Poprzysiągł Pan na dumę Jakuba:  „Nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków” – oto tacy są Żydzi od wieków na całym świecie. SPRZEDAWAĆ, SPRZEDAWAĆ – TYLKO MAMONA.

                           Znalezione obrazy dla zapytania jezus

  WYSŁAWIAM CIĘ OJCZE, PANIE NIEBA I ZIEMI, ŻE TAJEMNICE KRÓLESTWA OBJAWIŁEŚ PROSTACZKOM.

   Panie Jezu bardzo proszę rozpal serca Polaków miłością do Boga i do bliźniego, aby zachowywali spokój i pokój dookoła.

   PAN JEZUS. „Od lat Polacy są skłóceni, a powodów jest mnóstwo, a to dlatego, że nie modlą się na Różańcu, a w sercach ich jest ubóstwo. Oczywiście, a wtedy szatan ma dostęp łatwy do takiej duszy, która nawet na kary Boże się nie wzruszy. Ci ludzie, którym pozwoliłem dojść do znajomości szczegółowych tematów, przecież dzięki Moim Darom to teraz są zazdrośni jak Stanisław K….  i odrzucił Moje Łaski.Teraz tylko legenda mu pozostała, która będzie stała. No, ale cóż – każdy umrzeć musi, a przez pychę i samouwielbienie po śmierci zły duch będzie nieustannie dusił. Ja mówię o tym dla przestrogi, gdyż każdy człowiek obdarzony Moimi Darami powinien je wykorzystywać w celu nauczania bliźniego, aby nie byli poganami. Dlatego wszyscy mistycy tak czynią i są posłuszni Bogu w Trójcy Przenajświętszej Jedynemu, a tacy jak Stanisław K….. naucza ludzi prawdziwej historii, lecz za mało się modli. Brak pokory u niego powoduje, że złe duchy panoszą się w sercu jego. A Krystyna powinna przewyższać swoim talentem mądrości i nie ulegać słabości. Ponieważ świat zbliża się ku końcowi, gdyż są zapowiadane czasy ostateczne i tak czyńcie wszyscy ludzie, aby wasze uczynki mogły być w Niebie wieczne. Dlatego Ja też was proszę szczególnie Polaków – nie rozsiewajcie w Polsce diabelskich znaków. Dość jest lucyferycznych ludzi a wieść niesie, że Naród Polski dopiero po wojnie się obudzi. Po Kongresie i po Wyborach – 13.X – świat będzie chylił się ku zniszczeniu powoli. Winą tego okrutnego działania obwiniam rządzących polityków i osoby duchowne rządzące Moim Kościołem Katolickim i tym winnym Jezus Sędzia Sprawiedliwy da wyrok – wieczność w piekle obrzydliwym. Gdyby ludzie nawet świeccy chcieli Naszych mistyków słuchać przez których mówi całe Niebo, to świat by istniał jeszcze wiele wieków, bo dzięki tym mistykom panowałby BÓG Jezus Chrystus KRÓL POLSKI i KRÓL NARODÓW a na Ziemi byłoby Niebo. Błogosławię wszystkich odważnych uczestników KONGRESU w Warszawie  i nie lękajcie się, bo Jezus BÓG i Maryja KRÓLOWA ratujemy was w potrzebie”.

 

MÓDLCIE SIĘ ZA BOŻYCH I POLSKICH KAPŁANÓW, ABY ICH RZĄDZĄCY NIE WYRZUCILI Z KOŚCIOŁA.
 Ksiądz Robert Wawer pisze wprost: „Tylko Konfederacja zadeklarowała PEŁNĄ ochronę dzieci nienarodzonych” [FOTO] | nczas.com

POLACY WYBIERAJCIE WRESZCIE PRAWDZIWYCH POLAKÓW A NIE PRZEBIERAŃCÓW. RZĄD JEST W ZMOWIE Z RZĄDZĄCYMI W EPISKOPACIE – OCZYWIŚCIE ŻYDAMI, BO CHCĄ ZABIJANIA NIEMOWLĄT, CHCĄ SEXU W SZKOŁACH I CHCĄ, ABY LGBT WYŚMIEWAŁO BOGA I MARYJĘ KRÓLOWE POLSKI. A BÓG TO WSZYSTKO WIDZI I ODDA WAM ZDRAJCOM BOGA I POLSKI WIELOKROĆ TORTUR W PIEKLE. 

Ksiądz Robert Wawer pisze wprost: „Tylko Konfederacja zadeklarowała PEŁNĄ ochronę dzieci nienarodzonych” [FOTO] | nczas.com

https://nczas.com/2019/09/22/ksiadz-robert-wawer-pisze-wprost-tylko-konfederacja-zadeklarowala-pelna-ochrone-dzieci-nienarodzonych-foto/

Oszustwo w TVP… Konfederacja pominięta – 12% poparcia dla Konfederacji w głosowaniu internetowym

To Bóg jest dawcą życia!
pch24.pl
PRAWA STRONA INTERNETU
 NEWSLETTER
numer 281

WYDARZENIA | OPINIE | PCH TV


Relacja PCh24.pl

Tłumy ludzi zgromadziły się na ulicach Bratysławy po to, by wyrazić swoje poparcie dla wartości życia i rodziny. To ważne w czasach, gdy Europa przesiąknięta jest ideologią LGBT, a aborcja traktowana jest niczym nieszkodliwy zabieg. Marsz dla Życia i Rodziny jaki odbył się w niedzielę, w Bratysławie jest ważny także dlatego, że w przyszłym tygodniu słowacki parlament zajmie się prawem, dotyczącym życia nienarodzonego…

Isidorium: Wystąpienie Norberta Polaka transmitowane przez telewizję wRealu24 – Redakcja Isidorium
http://isidorium.blogspot.com/2019/09/wystapienie-norberta-polaka.html

Możliwa gruba prowokacja!!! Grzegorz Braun

 POLACY BYLI I SĄ CIĄGLE OSZUKIWANI I TO JEST WPROST NIEMOŻLIWE, ŻE TAKA WIELKA ILOŚĆ LUDZI NIBY POLAKÓW BYLI I SĄ ZŁOCZYŃCAMI I WROGAMI NASZEJ OJCZYZNY. PRZEDE WSZYSTKIM MEDIA.   TO OCZYWIŚCIE JEST WINA CAŁEGO  ZESPOŁU REDEMPTORYSTÓW, BO NAKAZALI GŁOSOWAĆ NA OBCOKRAJOWCÓW Z IZRAELA I TERAZ TEŻ TO SAMO CZYNIĄ. A BÓG TO WSZYSTKO WIDZI A UMRZEĆ  KAŻDY MUSI. KAŻDY BISKUP I KSIĄDZ WIE, CO GO CZEKA ZA NIEPOSŁUSZEŃSTWO BOGU – TYLKO PIEKŁO. A PRZECIEŻ POWINNI PYTAĆ PANA BOGA, JAKO PIERWSI PO BOGU. JEŚLI NIE PYTAJĄ, TO WYŻEJ PANA BOGA SIĘ UWAŻAJĄ, BO MYŚLĄ, ŻE WIEDZĄ LEPIEJ.

Możliwa gruba prowokacja!!! Grzegorz Braun

https://www.youtube.com/watch?v=k3duZ5T-z1Q

 „Tylko Konfederacja zadeklarowała PEŁNĄ ochronę dzieci nienarodzonych” [FOTO] | nczas.com

POLACY WYBIERAJCIE WRESZCIE PRAWDZIWYCH POLAKÓW A NIE PRZEBIERAŃCÓW. RZĄD JEST W ZMOWIE Z RZĄDZĄCYMI W EPISKOPACIE – OCZYWIŚCIE ŻYDAMI, BO CHCĄ ZABIJANIA NIEMOWLĄT, CHCĄ SEXU W SZKOŁACH I CHCĄ, ABY LGBT WYŚMIEWAŁO BOGA I MARYJĘ KRÓLOWĘ POLSKI. A BÓG TO WSZYSTKO WIDZI I ODDA WAM ZDRAJCOM BOGA I POLSKI WIELOKROĆ TORTUR W PIEKLE. 


Ksiądz Robert Wawer pisze wprost: „Tylko Konfederacja zadeklarowała PEŁNĄ ochronę dzieci nienarodzonych” [FOTO] | nczas.com

https://nczas.com/2019/09/22/ksiadz-robert-wawer-pisze-wprost-tylko-konfederacja-zadeklarowala-pelna-ochrone-dzieci-nienarodzonych-foto/

 „Tylko Konfederacja zadeklarowała PEŁNĄ ochronę dzieci nienarodzonych” [FOTO] | nczas.com

POLACY WYBIERAJCIE WRESZCIE PRAWDZIWYCH POLAKÓW A NIE PRZEBIERAŃCÓW. RZĄD JEST W ZMOWIE Z RZĄDZĄCYMI W EPISKOPACIE – OCZYWIŚCIE ŻYDAMI, BO CHCĄ ZABIJANIA NIEMOWLĄT, CHCĄ SEXU W SZKOŁACH I CHCĄ, ABY LGBT WYŚMIEWAŁO BOGA I MARYJĘ KRÓLOWĘ POLSKI. A BÓG TO WSZYSTKO WIDZI I ODDA WAM ZDRAJCOM BOGA I POLSKI WIELOKROĆ TORTUR W PIEKLE. 


Ksiądz Robert Wawer pisze wprost: „Tylko Konfederacja zadeklarowała PEŁNĄ ochronę dzieci nienarodzonych” [FOTO] | nczas.com

https://nczas.com/2019/09/22/ksiadz-robert-wawer-pisze-wprost-tylko-konfederacja-zadeklarowala-pelna-ochrone-dzieci-nienarodzonych-foto/

MARYJO KRÓLOWO POLSKI I MATKO KAPŁANÓW BŁAGAMY – RATUJ NASZĄ OJCZYZNĘ I BROŃ ODWAŻNYCH KAPŁANÓW, KTÓRZY WALCZĄ O PANOWANIE PANA BOGA W POLSCE I BOŻEJ SPRAWIEDLIWOŚCI ORAZ O UWOLNIENIE OJCZYZNY OD ATAKUJĄCYCH NAS OBCOKRAJOWCÓW.

https://youtu.be/_UR4ZkgGw8g

POLACY GŁOSUJCIE NA PATRIOTÓW POLSKICH – KONFEDERACJĘ, BO DOŚĆ JUŻ MAMY PiSowskiej LUCYFERYCZNEJ I BEZBOŻNEJ NIESPRAWIEDLIWOŚCI. DOŚĆ JUŻ I NAWET ZA DUŻO MAMY ŻYDOWSKICH RZĄDÓW ZŁODZIEJSKICH. JUŻ NIC NIE JEST POLSKIE A TYLKO NIEMIECKIE, AMERYKAŃSKIE, UKRAIŃSKIE, KOREAŃSKIE I NAWET NIE ZNAMY WSZYSTKICH WŁADCÓW W POLSCE.

Znalezione obrazy dla zapytania ÅšW. PIO Z PIETRELCINY, PREZBITERA
Z listów św. Pio z Pietrelciny, prezbitera
 

Kamienie wiecznej budowli
Boski Budowniczy poprzez ustawiczne ciosy zbawczego dłuta i dokładne wygładzanie stara się przygotować kamienie, z których wznosi wieczną budowlę, jak śpiewa najłaskawsza Matka nasza, święty Kościół katolicki w hymnie brewiarzowym na poświęcenie kościoła. I tak jest naprawdę. 
Każda dusza przeznaczona do wiecznej chwały może nazwać siebie w sposób najwłaściwszy kamieniem przygotowywanym do wzniesienia wiecznej budowli. Obowiązkiem budowniczego, chcącego jak najlepiej wznieść świątynię, jest przede wszystkim wygładzenie kamieni, które mają ją tworzyć. Osiąga on to poprzez ciosy młota i dłuta. Tak również postępuje Ojciec niebieski z wybranymi duszami, które już od zawsze, dzięki Jego najwyższej mądrości i opatrzności, zostały przeznaczone do wzniesienia wiecznej budowli. 
Dusza zaś przygotowana do królowania wraz z Chrystusem w niebieskiej chwale winna być wygładzona uderzeniami młota i dłuta, którymi posługuje się Boski Budowniczy, aby przygotować kamienie, czyli wybrane dusze. A czym są owe ciosy młota i dłuta? Są to ciemności, moja siostro, obawy, pokusy, boleści duszy i duchowe lęki, zdradzające jakąś chorobę, oraz udręki ciała. 
Dziękujcie zatem nieskończonej dobroci wiekuistego Ojca, który w ten sposób traktuje duszę waszą przeznaczoną do zbawienia. Dlaczegóż się nie chlubić z tych dobrodziejstw najlepszego ze wszystkich ojców? Otwórzcie serce owemu niebieskiemu Lekarzowi dusz i powierzcie się całkowicie z pełną ufnością Jego najświętszym ramionom: On was traktuje jako wybranych, abyście szli tuż za Jezusem na wzgórze Kalwarii. Ja z radością i wewnętrznym wzruszeniem będę patrzył, w jaki sposób zadziała w was łaska.  Czytaj dalej

WOLĘ SŁUCHAĆ OBIECANEK POLAKÓW, NIŻ ŻYDÓW BEZ POKRYCIA.

https://youtu.be/xeIdWQfoHqs

POLACY WYBIERAJCIE PATRIOTÓW POLSKICH Z KONFEDERACJI – DOKĄD BĘDZIE BÓG CZEKAŁ NA UZNANIE SYNA KRÓLEM POLSKI. MAŁO WAM ZNISZCZEŃ PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ, KTÓRĄ BÓG DOPUŚCIŁ PRZEZ NIEPOSŁUSZEŃSTWO KARD.HLONDA PRZECIEŻ KSIĘDZA, KTÓRY WYBRAŁ PIEKŁO A BOGA ZOSTAWIŁ NA KRZYŻU. W NAGRODĘ DIABŁU AUGUSTOWI NAMALOWALI ZDJĘCIE ZDRAJCY BOGA I POLAKÓW HLONDA NAD OŁTARZEM W KOŚCIELE ŚW. TRÓJCY W CHICAGO. I DO NIEBA GO PCHAJĄ DO KRÓLA. DOKĄD BĘDZIECIE GŁUPI PRZED I PO SZKODZIE? 

OD KIEDY W RZĄDZIE W POLSCE SĄ OSZUŚCI – SKORO KRADNĄ WSZYSTKO CO POLSKIE. NAWET JEŚLI ZAMYKAJĄ FABRYKI    I PRZEDSIĘBIORSTWA TO TEŻ KRADNĄ PRACĘ DLA POLAKÓW A PRZYJMUJĄ UKRAIŃCÓW, CZY ŻYDÓW ZA WYŻSZE ZAROBKI. 

https://youtu.be/gSQobJCKU98

NIE SŁUCHAJCIE ŚLEPI POLACY KŁAMSTW SPRZEDAWCZYKA T.RYDZYKA, BO BÓG WIDZI JEGO KRĘTACTWA A PRZY ŚMIERCI BĘDZIE SIĘ KŁÓCIŁ Z BOGIEM JAK ŻYDZI. TO RYDZYK RZĄDZI MARYJĄ, KTÓRA PŁACZE GDYŻ ON NIE CHCE NAWET MÓWIĆ O JEZUSIE KRÓLU POLSKI TYLKO PAN BÓG JEST SPRAWIEDLIWY, A NIE ŻADNA PARTIA, CZY CZŁOWIEK. MATKA BOŻA NA CAŁYM ŚWIECIE PŁACZE, ALE T.RYDZYK MÓWI NIE WIERZCIE W OBJAWIENIA. LEPIEJ NIECH BĘDZIE WOJNA, A ONI NIE UWIERZĄ, JAK ZDRAJCA HLOND.

Znalezione obrazy dla zapytania jezus pan i zbawca krol

         Panie Jezu bardzo prosimy o Błogosławieństwo dla POLAKÓW na Kongresie i na Wybory do Sejmu i Senatu. . 

                                                                         PAN JEZUS.

        „Moja Polska ukochana jest bardzo zaniedbana i ze smutkiem to mówię, że jest rozkradana. Różne mieliście Rządy w Polsce zdradzieckie, lecz ten obecny będzie niszczył Ją jeszcze. Nie umiem zrozumieć Polaków, że przez wieki mieli tak dużo Bożych znaków, a oni nadal nie słuchają Naszych Głosów z Nieba, gdyż wyśmiewają i naigrywają się z wybranych osób, a słuchać ich trzeba. Także i w sytuacji Kongresu czy Wyborów trzeba żyć w zgodzie, a nawet przyjaźni wam Polacy trzeba, bo źli ludzie ulegają diabelskiej ułudzie. Więc Polacy już wiecie, co niewola znaczy i dlatego tak żyjcie aby nie doszło do rozpaczy. Sposobów jest kilka, lecz najważniejszy to uznać Boga Jezusa Chrystusa KRÓLEM POLSKI, a wtedy nikt wystrzałem armatnim nie będzie was budził. Ludzie wsłuchujcie się sami, bo my chcemy mówić z wami. Tylko BÓG KRÓL POLSKI zaprowadzi POKÓJ w Polsce i na świecie,  bo inaczej wróg z Polski was wymiecie. Słuchajcie Boga Przyjaciela, a nie Żyda mąciciela. Jezus Bóg”.

 

       Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie w Kaplicy w Chicago – dnia  18.09.19 r.

KONFEDERACJA nie narzuci nam Roszczeń Żydowskich i ACT 447,

bo stoi za NARODEM !

TO HASŁO GŁOSI PREZYDENT ANDRZEJ DUDA, WIĘC DROGA WOLNA DO IZRAELA Z KRWI I KOŚCI ŻYD. POLACY NIE MIESZAJĄ W IZRAELU WIĘC NIECH I ONI IZRAELICI OD NAS SIĘ ODCZEPIĄ – ATAKUJĄCY.

                                     POLSKA nie jakiś POLIN

KONFEDERACJA – Ruch Narodowy

‘…tu jest POLSKA, a nie jakiś  POLIN !!!’

Nowe sensacyjne dokumenty w sprawie 447 – wRealu24

https://youtu.be/INobSXohTXA

Szokująca umowa Włoch z Francją ws. nielegalnych imigrantów? Zbyszek Stefanik z Francji – Film
https://wrealu24.tv/video/WGhLKCq5St
https://wrealu24.tv/film/porozumienie-francji-i-wloch-ws-nielegalnych-imigrantow-zbyszek-stefanik-z-francji

Szokująca umowa Włoch z Francją ws. nielegalnych imigrantów? Zbyszek Stefanik z Francji – Film
https://wrealu24.tv/video/WGhLKCq5St
https://wrealu24.tv/film/porozumienie-francji-i-wloch-ws-nielegalnych-imigrantow-zbyszek-stefanik-z-francji

RODACY MÓDLCIE SIĘ O PODPOWIEDZI DUCHA ŚWIĘTEGO JAK GŁOSOWAĆ – JUŻ DOŚĆ MAMY NIEWOLI OD LAT.

Z AMERYKI „PRAWDĘ” – CO SIĘ DZIEJE W POLSCE BARDZO DOBRZE WIDAĆ. GDY BYŁAM W POLSCE, TO NIGDY TEJ PRAWDZIWEJ PRAWDY NIE WIDZIAŁAM, ŻE POLSKA BYŁA I JEST ATAKOWANA PRZEZ WROGÓW ZE WSCHODU, Z ZACHODU OD LAT A OBECNIE Z POŁUDNIA – IZRAEL. ZAWSZE WIERZYŁAM KSIĘŻOM A TUTAJ PRZEJRZAŁAM I OJCZYM  T. RYDZYK ZMARNOWAŁ OPINIĘ O KSIĘŻACH, GDYŻ SPRZEDAŁ POLSKĘ I ZAPRASZA DO SWOJEJ BOŻNICY TEATRALNEJ W TORUNIU ŻYDÓW ABY BŁOGOSŁAWILI POLAKÓW W NIEWOLI ŻYDOWSKIEJ. PAN BÓG TO SZACHRAJSTWO WIDZI. MOŻE I DLATEGO ZMNIEJSZYŁA SIĘ ILOŚĆ LUDZI W KOŚCIOŁACH, BO ON CO INNEGO MÓWI, A CO INNEGO ROBI.

KONFEDERACJA

nigdy nie posunęłaby się do tego typu zdrady i niewolenia narodu !

BISKUP RZYMU BERGOLIO – ODSZCZEPIENIEC

JA DLA TAKICH ANTYCHRYSTÓW I MOGĘ POWIEDZIEĆ – DIABŁÓW NIE MAM SZACUNKU. SKORO CAŁUJE NOGI LUDZIOM I KOBIETOM TEŻ A NIE PRZYKLĘKNIE PRZED (MOŻE) SWOIM ZBAWICIELEM, TO DLA MNIE JEST OSZUSTEM, BO ZGODZIŁ SIĘ NA TO STANOWISKO WIEDZĄC, ŻE SOBIE NIE PORADZI I BĘDZIE SŁUŻYŁ LUCYFEROWI A NIE PANU BOGU. NIE MA HONORU I SAM NIE ODEJDZIE, A PAN BÓG TRZYMA GO, BO MOŻE  SIĘ NAWRÓCI. PRZECIEŻ WIE, ŻE BĘDZIE W PIEKLE CAŁOWAŁ KOPYTA LUCYFEROWI, TO NIECH OBEJRZY FILM O PIEKLE – APOSTATA FRANEK.

https://www.facebook.com/100000245539304/posts/3235671609784325?sfns=mo

KONFEDERACJA – Ruch Narodowy

nie błądzi bo widzi światełko w tunelu.

Inni mają do wyboru nicość i antypolonizm !

RZĄDZĄCY – PiS-em SĄ w ZMOWIE z RZĄDZĄCYMI EPISKOPATEM, GDYŻ MÓWIĄ JEDNYM JĘZYKIEM: ABORCJA TAK; LBGT – TAK; SZATAŃSKIE 5G – TAK; ZAPRASZANIE IMIGRANTÓW – TAK; WYKLUCZANIE KSIĘŻY ZA PRAWDĘ – TAK; SPRZEDAŻ BOGACTW POLSKICH – TAK; NISZCZENIE POLSKI – TAK; SEX DZIECI W SZKOŁACH – TAK. NIGDY NIE BYŁO ZE STRONY EPISKOPATU – STOP TYM WSZYSTKIM GRZECHOM.

Tęczowe Wybory 2019

Nie głosując na KONFEDERACJĘ – Ruch Narodowy

pozostaje wam głosować na tych onych PiSowatych lub Tęczowatych

jak na załączonych obrazkach.

Znalezione obrazy dla zapytania Nie możecie służyć Bogu i Mamonie†.
(Łk 16,1-13)
Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: „Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą”. Na to rządca rzekł sam do siebie: „Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu”. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: „Ile jesteś winien mojemu panu?”. Ten odpowiedział: „Sto beczek oliwy”. On mu rzekł: „Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt”. Następnie pytał drugiego: „A ty, ile jesteś winien?”. Ten odrzekł: „Sto korcy pszenicy”. Mówi mu: „Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt”. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła. Ja także wam powiadam: „Zyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie”.

Znalezione obrazy dla zapytania PODWYŻSZENIE KRZYŻA ŚWIĘTEGO - 14 WRZEŚNIA 2019 r.

 PODWYŻSZENIE KRZYŻA ŚWIĘTEGO – 14 WRZESIEŃ 2019 r.

        Krzyż Święty – Narzędzie Męki Pana Jezusa stał się dla katolików symbolem wyznawanej wiary. Genezą tego Święta stało się nadzwyczajne wydarzenie, które miało miejsce za czasów panowania cesarza Konstantyna Wielkiego. Matka jego – św. Helena natchniona snem zapragnęła znaleźć na Wzgórzu Golgoty w Jerozolimie belki Krzyża Pana Jezusa. Zarządzone poszukiwania zakończyły się sukcesem. Z polecenia cesarza wybudowano dwie Bazyliki i duży fragment Krzyża wystawiono na widok publiczny. Stało się to 14 września 326 roku. Na pamiątkę tego wydarzenia Kościół obchodzi od wieków ten dzień – ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO.

 UWIELBIAMY CIĘ CHRYSTE I BŁOGOSŁAWIMY CIEBIE, BO PRZEZ KRZYŻ TWÓJ ŚWIĘTY ŚWIAT ODKUPIŁEŚ.

 14 września odbyła się AKCJA MODLITEWNA we Włocławku z udziałem ks.b-pa Wiesława Meringa oraz tysięcy katolików. 


Panie Jezu, czy według Twojej woli odbyły się te piękne Modlitwy za Ojczyznę Polskę – 14.09 we Włocławku?

 PAN JEZUS.

  „Polacy, to nie są ludzie byle jacy. Dużo ludzi ma serca w grzechach poniewierce, jednak to co uczynili we Włocławku pod przewodnictwem biskupa jest jeszcze większą zaletą Narodu Polskiego, a zasługą Dworu Niebieskiego. Błogosławię was wszystkich uczestników wielkiej i potężnej rozmodlonej grupie Polaków i proszę was – nie lekceważcie Bożych znaków. Bóg nie chce wojen, ani waszych niepowodzeń, ale też nie chce na grzeszników patrzeć, a waszym katolików obowiązkiem jest nauczanie o Bogu i o Niebie, bo wiemy, że ludzkość jest w wielkiej nawracania potrzebie. Tylko czyste serca i ciała zostaną na Ziemi całej. Dlatego mówię wam wszystkim – porzućcie grzechy, które dają wam moc diabelskiej uciechy. Zachowajcie serca   i ciała czyste i nie dawajcie lucyferowi swoich dusz na misce.  Pragnę takich Zgromadzeń dużo więcej, a wtedy ludzie kochaliby Mnie coraz więcej. „KTÓŻ  jak BÓG” mówcie i wszystkie zwady, nieporozumienia i kłótnie na zawsze odłóżcie. Zawsze wam katolikom przypominam, abyście swoje grzechy z całego życia zostawili w konfesjonale, gdyż lucyfer coraz odważniej panuje na Ziemi i w Moim Kościele on dużo na gorsze zmieni. Nie będę wyliczał co ulegnie zmianie, lecz wszędzie będzie gorzej. Trzeba żyć i trzeba się modlić, a nie będziecie się podlić.  Rodzice powinni mieć serca otwarte dla dzieci swoich i uczcie ich drogami Bożymi chodzić. Błogosławię wszystkich uczestników Jezusowych Zgromadzeń i oczekuję wyjęcia z lochów Jasnogórskich Mojego OBRAZU KRÓLEWSKIEGO, a nie będzie wtedy żadnego Paulina masońskiego. Każda osoba duchowna wie, za co spadają do piekła dusze na wieczność, więc nie odwlekajcie uznania BOGA KRÓLEM POLSKI, a wtedy KRÓL ma władzę usunąć wojenne wnioski. Proszę was rządzący Polską politycy i osoby duchowne abyście nie czekali i BOGA KRÓLEM UZNALI. Jezus Miłosierny i Polakom jeszcze wierny”.


       Zapisała Mieczysława Przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie w Kaplicy w Chicago – dnia 14.09.19 r. o godz. 9

UWIELBIAMY CIEBIE I BŁOGOSŁAWIMY CIEBIE CHRYSTE I BŁOGOSŁAWIMY CIEBIE, BO PRZEZ KRZYŻ TWÓJ ŚWIĘTY ŚWIAT ODKUPIŁEŚ.

       Znalezione obrazy dla zapytania Nowenna do Å›w. MichaÅ‚a ArchanioÅ‚a

Dzień 1
20 września
Święty Michale, błagam cię, wyjednaj dla mnie łaskę wykrycia wszystkich pułapek i odparcia wszelkich ataków aniołów ciemności.
Modlitwa pierwszego dnia nowenny
Najświetniejszy archaniele, św. Michale, który pełen wiary, pokory, wdzięczności i miłości, daleki od poddania się podszeptom zbuntowanego Lucyfera i od zastraszenia widokiem mrowia jego popleczników, zaraz przeciwko niemu powstałeś i, porwawszy resztę zastępów niebieskich do obrony sprawy Bożej, odniosłeś całkowite zwycięstwo, błagam cię, wyjednaj dla mnie łaskę wykrycia wszystkich pułapek i odparcia wszelkich ataków aniołów ciemności, tak bym, za twoim przykładem, zwyciężywszy, mógł któregoś dnia zasłużyć na to chwalebne miejsce, z którego one zostały bezpowrotnie strącone.
Znalezione obrazy dla zapytania ÅšW. MATEUSZA, APOSTOÅ A I EWANGELISTY
Święto
Homilia św. Bedy Czcigodnego, kapłana

Jezus, spojrzawszy na Mateusza, zmiłował się nad nim i powołał go
„Jezus ujrzał człowieka siedzącego przy cle imieniem Mateusz i rzekł do niego: Pójdź za Mną”. Zobaczył nie tyle oczyma ciała, ile wejrzeniem serdecznego miłosierdzia. Zobaczył celnika, a ponieważ było to spojrzenie zmiłowania i wyboru, rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. Powiedział: „Pójdź za Mną”, to jest: naśladuj Mnie. Powiedział: Pójdź, nie tyle w znaczeniu wspólnego wędrowania, ile naśladowania obyczajów. „Kto bowiem twierdzi, że trwa w Chrystusie, powinien postępować tak, jak On postępował”.
„On wstał – powiada Ewangelia – i poszedł za Nim”. Nic dziwnego, że na głos Pański celnik natychmiast porzucił ziemskie korzyści, wzgardził bogactwami i przylgnął do Tego, o którego ubóstwie wiedział dobrze. W rzeczywistości bowiem Pan, który zewnątrz powołał słowem, wewnątrz niewidzialnym natchnieniem pociągnął do pójścia za sobą. Światłem łaski duchowej oświecił umysł, dzięki czemu celnik zrozumiał, iż Ten, który odwołał go od dóbr doczesnych, ma moc dać mu w niebie niezniszczalne bogactwa. Czytaj dalej

 ŚWIADCZYŁEM O TWYCH NAKAZACH WOBEC KRÓLÓW, A NIE WSTYDZIŁEM SIĘ I ROZWAŻAŁEM TWOJE PRZYKAZANIA, KTÓRE UMIŁOWAŁEM. BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY CIERPIĄ PRZEŚLADOWANIE DLA SPRAWIEDLIWOŚCI, ALBOWIEM DO NICH NALEŻY KRÓLESTWO NIEBIESKIE.Znalezione obrazy dla zapytania MĘCZEŃSTWO ÅšWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA

Święty Janie Chrzcicielu bardzo proszę wytłumacz katolikom temat „BARANKA”. Gdy kapłan podając człowiekowi  HOSTIĘ mówi – „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata”, to myślę sobie, że ludzie bardzo Pana Boga obrażają.

 ŚWIĘTY JAN CHRZCICIEL

„Tak i Ja nazywałem Jezusa „barankiem”, a to dlatego, że był cichy, dobry, a co najważniejsze: wiedział, że będzie zabity. Wieki temu zabijali proroków faryzeusze bezbożni i nie dziwi, że i Jezusa zabili, więc porównywałem go do „baranka”, który idzie na rzeź pokornie – bez walki. Oczywiście, że Boga Jezusa Chrystusa nazywają tym, Kim jest – BOGIEM, Który Gładzi Grzechy Świata Jako Jedyny, gdyż dostał od Boga Ojca Wszechmogącego taką Władzę. Ja nie rozumiem obecnych ludzi, że w czasie komputerów i techniki rozwiniętej nie umieją odróżnić człowieka od zwierzęcia. Ja nie miałem nauk wyuczonych i używałem prostych słów. Wychowywałem się w lesie, zaprzyjaźniłem się ze zwierzętami i porównywałem Jezusa do najspokojniejszych i najmilszych zwierząt. Ja byłem zabity, gdy jeszcze żył Jezus. Za mną tak powtarzał Jan Apostoł, bo uważał, że zabili Jezusa na zasadzie pychy i zazdrości jak i poprzednich proroków. Wy ludzie wykształceni powinniście nazywać ludzi, jakimi są. Jezus był i jest Człowiekiem, a zwierzę nie zbawia. Ja porównywałem Go do baranka, gdy jeszcze żył, a wy ludzie nie ośmieszajcie Boga i nazywajcie Go jakim jest. Proszę was i nakazuję – niech każdy z was pokutuje i DOBRO w swoim sercu buduje.

Ludzie – walczcie z karaniem śmiercią, gdyż człowiek, to nie śmieci.

Ludzie – zajmijcie się Modlitwą rano, w południe i wieczorem i bądźcie dla innych pożytecznym wzorem.

Błogosławię was Katolicy i tak żyjcie, aby jeden na drugiego zawsze mógł liczyć.

Moja śmierć była okrutna a wy walczcie o życie ludzi, a szczególnie nienarodzonych, gdyż te dzieci wszystko słyszą, czują i płaczą. No i wiedzcie, że Bóg Ojciec w momencie poczęcia wyznaczył każdemu dziecku ilość lat życia, a jeśli rodzice je zamordują więc w momencie zgonu rodziców one przyjdą na powitanie, a wasze serca będą zdruzgotane. Módlcie się, aby ludzie nie zabijali swoich dzieci, bo kary Boże są ogromne a zamordowanym nigdy słońce nie zaświeci. Czy dzieci z in vitro mają dusze? Oczywiście że mają, gdyż wszystko robią, chodzą, jedzą i oddychają. Dusza jest wmontowana w każdą cząsteczkę plemnika, więc powstaje człowiek, gdyż pomaga mu medyczna Klinika. Gdybyście wiedzieli ludzie jak powstaje człowiek – w jakim Cudzie, to nigdy nie myśleli byście o jego zabiciu, gdyż cały czas rozwija się w Bożym planie jakże pięknie w ukryciu.

Ja Jan – Syn Zachariasza i Elżbiety chrzciłem ludzi, aby każdy mógł być Święty”.

 

            Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie w Kaplicy w Chicago dnia 29 sierpnia o godz 10

     Wszechmogący Boże spraw abyśmy obchodząc wspomnienie męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela pogłębili w sobie cześć do Najświętszego                                 Sakramentu, który przyjmujemy pod postacią chleba i wina i mogli się radować z Jego owoców.W swoich interwencjach Bóg często posługuje się prorokami. Są to przez Boga wybrani ludzie, którzy mają przekazać w swym pokoleniu wiadomość pochodzącą od Stwórcy. Prorok nie idzie na kompromis, nie zna ustępstw. Świadomy swojej misji spełnia ją do końca. Prorok ginie za Prawdę.

Szanowni Państwo,

dawno nie czytałam tak poruszającej historii. Co więcej, to wszystko wydarzyło się naprawdę…

W amerykańskim Kongresie trwa obecnie debata nad ustawą, która wprowadzałaby nakaz ratowania dzieci urodzonych żywo w wyniku aborcji. W jej trakcie przejmujące świadectwo wygłosiła pielęgniarka Jill Stanek.

„Pewnej nocy koleżanka pielęgniarka przyniosła dziecko, które zostało abortowane ponieważ miało zespół Downa, do naszego brudnego pomieszczenia gospodarczego, ponieważ tam były zabierane te, które przeżyły. Nie mogłam znieść myśli, że to cierpiące dziecko będzie umierało samo, więc kołysałam je przez 45 minut, przez które żyło.”

Maluszek Czytaj dalej

Znalezione obrazy dla zapytania ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW
ANDRZEJA KIM TAEGON, PREZBITERA,
PAWÅ A CHONG HASANG I TOWARZYSZY

 

Z ostatniej zachęty św. Andrzeja Kim Taegon, kapłana i męczennika
 

Uwieńczeniem wiary jest miłość i wytrwałość
Umiłowani bracia i przyjaciele! Zastanówcie się i rozważcie: Na początku świata Bóg stworzył niebo, ziemię i w ogóle wszystko; pomyślcie także, dlaczego i w jaki sposób uczynił człowieka na obraz i podobieństwo swoje.
Jeśli więc na tym świecie, pełnym niebezpieczeństw i utrapień, nie dostrzeżemy i nie uznamy Boga-Stwórcy, na nic się przyda nasze narodzenie, na nic nasze życie. Skoro bowiem dzięki Bożej łasce przyszliśmy na świat, dzięki łasce dostąpiliśmy chrztu i weszliśmy do Kościoła, i tak stawszy się uczniami Pana, nosimy zaszczytne Jego imię, to przecież na cóż zda się imię pozbawione tego, co oznacza? Gdyby tak było, na próżno byśmy przyszli na świat, na próżno należeli do Kościoła, owszem, postawa tego rodzaju oznaczałaby zdradę Pana i Jego łaski. Tymczasem lepiej byłoby się nie narodzić, niż dostąpić łaski Pana i przeciw niej zgrzeszyć. Czytaj dalej

PIS to wrodzy Polaków i Polek! Wybory 2019

Polonia w Chicago rozliczyła PIS podczas wizyty Antoniego Macierewicza i Piotra Naimskiego.
Macierewicz, po wejściu do sali usłyszał “…zdrajca, faryzeusz przyjechał”, to jest żyd Singer.
 W sali obok rdzennych Polaków znajdowała się też grupa żydowskich wielbicieli PIS-u,
którzy zastraszali Polaków wyprowadzeniem z sali.

PYTANIA do PiS przekazane przez Polonię w USA:  Czytaj dalej

WSZYSTKIEMU ZŁU NA ŚWIECIE WINNI SĄ SAMI RZĄDZĄCY KOŚCIOŁEM KATOLICKIM Z POWODU NIEPOSŁUSZEŃSTWA PANU BOGU LECZ ONI SAMI RZĄDZĄCY ANTYCHRYŚCI WYMAGAJĄ POSŁUSZEŃSTWA DLA SIEBIE W WYKONYWANIU MASOŃSKICH REGUŁ, GDYŻ ZMIENIAJĄ MODLITWY, ZABRANIAJĄ MÓWIĆ KAPŁANOM O SPOWIEDZI, O POKUCIE. W POLSCE KARD. GLEMP ŻYD ZAKAZAŁ MÓWIĆ O BOGU KRÓLU I ROZKAZAŁ BOGU JEZUSOWI BYĆ ICH SŁUGĄ. OBECNIE CI RZĄDZĄCY POLITYCZNI I RELIGIJNI SĄ W ZMOWIE I TO ONI DECYDUJĄ NIE BÓG – ABORCJĘ MOŻNA, DZIECI GWAŁCIĆ I SPRZEDAWAĆ ZA GRANICĘ NA SEX MOŻNA. BRUKUJĄ SOBIE Z GRZECHÓW PROSTĄ DROGĘ DO PIEKŁA. TYM BARDZIEJ BĘDĄ MALTRETOWANI PRZEZ LUCYFERA, ŻE BYLI TACY GŁUPI I JEMU UWIERZYLI. A TYM SAMYM W WOJNACH PRZEZ NICH WYWOŁANYCH BYLI I BĘDĄ SKAZANI ZA ŚMIERĆ MILIARDÓW LUDZI.

Coraz bardziej agresywne ataki środowisk LGBT na Kościół

Czytaj dalej

ŻYD BĘDZIE ZAWSZE ZA ŻYDEM I OJCZYZNĄ IZRAELEM. DLATEGO NIE WIERZCIE PiSowi, BO JUŻ OŚWIADCZA, ŻE POLSKA BĘDZIE ŻYDOWSKA, BO IZRAEL MA KULTURĘ LEPSZĄ. O TAK I KOCHA SWOICH ŻYDÓW, BO NAWET „G5” NIE PRZYJĘLI, BO WIEDZĄ ŻE TEN „WYNALAZEK” NISZCZY LUDZI. 

Jarosław Kaczyński: Izrael jest przyczółkiem naszej kultury [WIDEO]

Ilustracja

Jarosław Kaczyński twierdzi, że państwo Izrael stanowi przyczółek naszej kultury. Lider PiS określił ponadto Izrael jako „cud naszych czasów” istniejący dzięki „boskiej sile”.

Powyższe twierdzenia lider PiS wygłosił podczas ceremonii we wrześniu 2017 roku honorującej Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej.

Kaczyński określił holocaust mianem „arcyzbrodni” i „wyrazu skrajnego, najskrajniejszego zła”, jednocześnie jednak chwalił „skrajne dobro – bohaterstwo najwyższej próby, które nie cofało się przed ryzykiem tortur, śmierci, śmierci własnej rodziny”, którym wykazały się osoby ukrywające Żydów w czasie niemieckiej okupacji. Lider PiS komplementował podczas ceremonii także państwo Izrael:

Czytaj dalej

JA NIE UMIEM KOCHAĆ BLIŹNICH MORDERCÓW, KTÓRZY WYKORZYSTUJĄ DOBRE SERCA POLAKÓW I OBCIĄŻAJĄ ICH SUMIENIA I KIESZENIE.  ONI SĄ CWANI – ŻYD OŻENIŁ SIĘ Z CÓRKĄ PREZYDENTA I AMERYKA ICH, A JAK AMERYKA, TO I CAŁY ŚWIAT.  ŻYDZI UMIEJĄ PRZEKONYWAĆ, BO I OJCZYMA T.RYDZYKA PRZEKONALI, ŻE POLACY PŁACĄ WROGOM ZA NIEZAWINIONE WINY.

Ofensywa ws. 447. USA upomina się o roszczenia żydowskie i powołuje pełnomocnika ds. Holocaustu

Ofensywa ws. 447. USA upomina się o roszczenia żydowskie i powołuje pełnomocnika ds. Holocaustu
TAKI WROGI RZĄD POLACY SAMI WYBRALI, KTÓRY PŁACI POLICJANTOM ZA BEZPIECZEŃSTWO DEMONÓW W LGBT, A PATRIOCI OJCZYZNY SAMI MUSZĄ OPŁACAĆ BEZPIECZEŃSTWO POLAKÓW. CHOCIAŻ TERAZ NIE WYBIERAJCIE SWOICH I WASZYCH RODZIN MORDERCÓW DO SEJMU I SENATU – CZYLI „PiS”- ANI PRAWO, ANI SPRAWIEDLIWOŚĆ. ŻYDZI WIEDZĄ JAK PODEJŚĆ POLAKÓW OBIECANKAMI KŁAMLIWYMI, 
POLSKA GINIE, A GDY WYBIERZECIE PiS ŻYDOWSKI ZDRADZIECKI, TO NAWET NAZWA „POLSKA” ZGINIE.
                                                          Zbieramy środki 
na zabezpieczenie Marszu Niepodległości 2019
MARSZ
 NIEPODLEGŁOŚCI LOGO

DLA WAS WALCZYMY O NIEPODLEGŁOŚĆ
WSPOMÓŻ
MARSZNIEPODLEGŁOŚCI
-https://marszniepodleglosci.pl/strefa-sponsorow/

Czytaj dalej