Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Maj

                    Modlitwa na każdy dzieÅ„: Modlitwa o siedem darów Ducha ÅšwiÄ™tego

  BŁOGOSŁAWIONY LUD, KTÓREGO PAN JEST BOGIEM – NARÓD, KTÓRY ON WYBRAŁ NA DZIEDZICTWO DLA SIEBIE. NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ I ODNOWI ZIEMIĘ. PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY, NAPEŁNIJ SERCA SWOICH WIERNYCH I ZAPAL W NICH OGIEŃ SWOJEJ MIŁOŚCI. 

  ŚWIADECTWO

Dziękuję serdecznie Duchu Święty za Cudowne uratowanie mojego życia. Trzy lata temu uległam wypadkowi samochodowemu z winy innego kierowcy i lekarz skierował mnie do szpitala tylko zrobić badania. Pojechałam i byłam pewna, że tylko będę na badaniach. Lekarz zostawił mnie w szpitalu, bo miałam ogromne bóle całego ciała, gdyż uderzenie klatką piersiową o kierownice spowodowało duży ból. Ponieważ pojechałam w sobotę po południu, więc lekarz zostawił mnie na kilka dni dłużej i proponował różne badania i miałam otrzymać więcej krwi. Ponieważ była to Wigilia Zesłania Ducha Świętego a ja miałam być w kościele Św. Konstancji na Nabożeństwie. Nikt nie wiedział, gdzie ja jestem, bo miałam zaraz wrócić, to koleżanki szukały mnie po szpitalach. Marta znalazła mnie w szpitalu i została ze mną na noc. Wszyscy w kościele modlili się o mnie i rzeczywiście Duch Święty wysłuchał, bo rano wstałam bez żadnego bólu, chodziłam, nawet skakałam udowadniając lekarzowi, że jestem zdrowa i prosiłam o wypisanie do domu. Lekarz był bardzo zdziwiony, gdyż to było Cudowne, nadzwyczajne uzdrowienie.

 

                                                      DUCH ÅšWIĘTY :: Wiersze dla dzieci, wiersze religijne, baÅ›nie ...

 

Duchu Święty bardzo prosimy o prowadzenie naszego Narodu według Woli Bożej.

 

 DUCH ŚWIĘTY

 „Tak – Ja Jestem dla wielu niepojęty i dlatego ludzie „zimni” nie chcą zrozumieć swojej winy. Mnie zależy, aby ludzie wszyscy mogli żyć szczęśliwi długie lata a byliby dla siebie jak brat dla brata. Przychodzę do was z natchnieniami
Cudownymi, a ludzie mylą Mnie z nakazami diabelskimi. Gdy przychodzę do dusz waszych, to Pokój przynoszę, a zły duch to tylko rozprasza. Zawsze mówcie do Mnie, Módlcie się i nawet śpiewajcie i nigdy nie miejcie Mnie we wzgardzie. Gdyby ludzie, nawet tylko katolicy chcieli modlić się i żyć według Woli Bożej,  to przecież  na świecie byłoby lepiej, a jest coraz gorzej. A ty Mieczysławo wsłuchuj się w Moje podpowiedzi i rozsyłaj te piękne Świadectwa ludzkie – niech i inni poznają drogę do Zbawienia. Innych ludzi przykłady Bożego życia bardzo dobrze działają, bo wielu cieszy się  w ukryciu. A przyszłość? Jest w waszych rękach! To ile już lat prosi was Jezus Chrystus, abyście wypełnili Jego warunki Pokojowe w Polsce i na świecie? Gdyby Kościołem Katolickim w Polsce rządzili Polacy katolicy, to „II wojny” by nie było, a dla biskupów Niebo by się otworzyło. W dalszym ciągu Jezus czeka, aby zmądrzeli biskupi. Czy to tak trudno uczynić ten piękny AKT uznania Jezusa KRÓLEM POLSKI dla Zbawiciela i waszego Odkupiciela? A przecież Bóg jest Wszechmocny i Wszechmogący   i wszystkie wirusy, kataklizmy i wojny likwidujący. Ludzie – dlaczego nie chcecie żyć w Miłości i w Pokoju bez żadnych znojów? Ja bardzo dużo pracuję nad duszami i sercami Rządzących Polską polityków i biskupów, lecz ich serca są już tak zatwardziałe, bo słuchają lucyferycznych ludzi aż Mnie jest trudno Mojego Ducha im przywrócić. Nikt w Niebie nie chce wojny, bo Jesteśmy Miłością, a świat pod władzą Jezusa Chrystusa KRÓLA POLSKI jest sprawiedliwy i doskonały. Ja DUCH ŚWIĘTY nie rozumiem, dlaczego ludzie chcą żyć dla lucyfera i wieczne potępienie w piekle wybierają. Zakończę to ORĘDZIE nadzieją i proszę was – niech się wasze zamiary wojenne i wirusowe rozwieją, bo gdy będzie wojna, to wszyscy zginą i niepotrzebne wam będą bogactwa ponieważ to będą zwykłe śmieci Ja Duch Święty także marzę, aby proces panowania Boga Jezusa Chrystusa mógł być jak najszybciej rozpoczęty”.

 Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem – 31.05.20 r. w Chicago.

 

                                                Owocem Ducha Åšw. jest... - zawieszka na drzewie 7555928728 ...

Modlitwa o 12 owoców Ducha Świętego
 
 Duchu Święty Boże, miłości przedwieczna Ojca i Syna!
 
 Racz zesłać mi owoc miłości, abym Cię godnie ukochał(a),
 
a braci ze względu na Ciebie; radości,
 
abym się świętą pociechą napełniał(a);
 
pokoju, dla zupełnego duszy mej ukojenia;
 
owoc cierpliwości, do cierpliwego znoszenia
 
wszystkich Boskich doświadczeń.
 
 Udziel mi gorliwości w pracy i w służbie Bożej;
 
dobroci, któraby mnie czyniła miłym(ą) dla wszystkich;
 
mądrości, abym umiał(a) unikać grzechów i innym dobrze radził(a);
 
łagodności, abym z pokorą wszelkie zło od bliźnich moich przyjmował(a).
 
 Ześlij mi owoc wiary, abym mocno wierzył(a) Słowu Bożemu;
 
skromności, abym się przykładnie we wszystkim zachowywał(a);
 
wstrzemięźliwości i czystości, abym zachował(a) ciało w świętości,
 
jaka należy się Twemu przybytkowi.
 
 Spraw, abym zachowując serce czyste zasłużył(a)
 
oglądać Cię w niebie i cieszyć się z Tobą na wieki.

Amen.
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

Kartka Braterska - Jezus Zmartwychwstały | Braterska

(J 14, 15-21) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie”.

Refleksja nad tajemnicą komunii z Jezusem i Jego Kościołem ...

Z komentarza św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa,
do Drugiego Listu do Koryntian

Bóg nas pojednał ze sobą przez Chrystusa
i powierzył nam posługę jednania

 

Ci, którzy mają zadatek Ducha i nadzieję zmartwychwstania, uważają za rzecz już obecną to, czego oczekują, mówiąc, że odtąd już nie znają nikogo wedle ciała, gdyż wszyscy jesteśmy duchowi i dalecy od wszelkiego zepsucia cielesnego. Skoro bowiem jaśnieje nam Syn Jednorodzony, przemieniamy się wszyscy w Słowo, które wszystko ożywia. Jak wtedy bowiem, gdy rządził grzech, byliśmy skrępowani więzami śmierci, tak gdy nadeszła sprawiedliwość Chrystusa, odrzuciliśmy wszelkie zepsucie. 
Nie żyjemy już więc według ciała, to jest w słabości cielesnej, przez co należy rozumieć zepsucie płynące z grzechu. „A jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa – pisze święty Paweł – to już więcej nie znamy Go w ten sposób”. Jakby chciał powiedzieć: „Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas” i poniosło śmierć w ciele, abyśmy wszyscy mieli życie; i tak Go poznaliśmy, lecz odtąd już nie znamy. Choć bowiem Chrystus nadal jest w ciele, bo zmartwychwstał trzeciego dnia i przebywa w chwale Ojca w niebie, wiemy jednak, że jest On ponad ciałem. „Raz umarł za grzechy, ale już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a to, że żyje, żyje dla Boga”. 
Gdy więc takim jest Ten, który stał się wzorem naszego życia, trzeba i nam podążać Jego śladami, nie ulegając ciału, lecz wznosząc się ponad cielesność. Dlatego bardzo słusznie mówi święty Paweł: „Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe”. Przez wiarę zostaliśmy usprawiedliwieni w Chrystusie, a moc przekleństwa ustała. Chrystus dla nas zmartwychwstał, zdeptawszy potęgę śmierci. Poznaliśmy też prawdziwie Boga, którego czcimy w duchu i w prawdzie za pośrednictwem Syna, który obdarza świat łaskami płynącymi od Ojca. 
Dlatego mądrze pisze o tym święty Paweł: „Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa”. Albowiem z woli Ojca dokonała się tajemnica Wcielenia i wynikające z niej odrodzenie. Przez Chrystusa mamy dostęp do Ojca, bo nikt nie przyjdzie do Ojca jak tylko przez Niego. Tak więc, „wszystko pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i powierzył posługę jednania”.

bog.miedzy.nami) Instagram Profile with Posts | Instapiks.com

Z encykliki papieża Piusa XII

Boga miłował ponad wszystko i szukał jedynie Jego chwały
Życie Andrzeja Boboli jaśniało blaskiem prawdziwej wiary. Jej moc, mająca swe źródło w Bożej łasce, rozwijała się i wzrastała z biegiem lat, ozdabiała go szczególnie i uczyniła niezłomnym w obliczu męczeństwa. 
„Sprawiedliwy z wiary żyć będzie” – mówi Apostoł narodów. Wymownym tego dowodem jest życie świętego Andrzeja. Z głębi duszy przyjmował wszystko, co Kościół katolicki naucza i każe czynić, i całym sercem do tego się przykładał. Już w młodości tłumił w sobie burzące się złe skłonności, które po nieszczęsnym upadku Adama tak bardzo targają naszą ludzką naturą; przeciwstawiał się im oraz je ujarzmiał, a także usilnie wyrabiał w sobie chrześcijańską postawę i cnoty. 
Płonął wielkim umiłowaniem Boga i bliźnich. Gdy tylko mógł, spędzał długie godziny przed Najświętszym Sakramentem i wedle sił wspierał wszelką nędzę i wszelkie potrzeby. Boga miłował ponad wszystko i wedle wskazań swego Ojca i Zakonodawcy szukał jedynie chwały Bożej. Nic zatem dziwnego, że ten bojownik Chrystusa, wyróżniający się takimi przymiotami ducha, tyle zdziałał i że jego praca apostolska przyniosła tak wiele zbawiennych owoców. Bo gdy został kapłanem, oddał się cały pracy apostolskiej i jako wędrowny misjonarz nie szczędził sił w głoszeniu prawdziwej wiary, która przynosi owoce dobrych uczynków. Ów niestrudzony wyznawca Chrystusa sam żył tą wiarą i za nią oddał w ofierze własne życie. Przerazić może wspomnienie okrutnych cierpień, które zniósł nieustraszony w wierze polski męczennik, a świadectwo przez niego złożone zalicza się do najszlachetniejszych wśród tych, które sławi Kościół. 
Dzisiaj również religia katolicka jest w świecie wystawiona na ciężką próbę i ze wszelkich sił trzeba jej strzec, głosić ją i szerzyć. Wiele tu trzeba przezwyciężyć trudności i wiele ofiar ponieść, nie godzi się jednak od nich uchylać, bo chrześcijanin ma być niezachwiany w działaniu i w przeciwnościach. Ale Bóg stokrotnie mu to wynagrodzi szczęśliwością wiecznego życia. Jednakże, jeżeli istotnie chcemy mężnie dążyć do doskonałości chrześcijańskiej, wiedzmy, że i ona jest swoistym męczeństwem. Bo nie tylko przez rozlanie krwi dajemy Bogu dowód naszej wiary, ale i przeciwstawiając się powabom grzechu i oddając się całkowicie i wielkodusznie Temu, który jest naszym Stwórcą i Zbawcą, a który będzie kiedyś w niebie naszą nieprzemijającą radością. 
Niech więc będzie nam przykładem męstwo Andrzeja Boboli. Bądźmy jak on ludźmi niezwyciężonej wiary, zachowajmy ją i brońmy z całą mocą. Niech i nam się udziela jego gorliwość apostolska i niech każdy według swoich sił i możliwości przyczynia się do umocnienia i szerzenia królestwa Chrystusowego na ziemi.

Święty Andrzej Bobola

Andrzej urodził się 30 listopada 1591 r. w Strachocinie koło Sanoka. Pochodził ze szlacheckiej rodziny, bardzo przywiązanej do religii katolickiej. Nauki humanistyczne wstępne i średnie wraz z retoryką Andrzej pobierał w jednej ze szkół jezuickich, prawdopodobnie w Wilnie, w latach 1606-1611. Tu zdobył sztukę wymowy i doskonałą znajomość języka greckiego, co ułatwiło mu w przyszłości rozczytywanie się w greckich ojcach Kościoła i dyskusje z teologami prawosławnymi.
31 lipca 1611 r., w wieku 20 lat, wstąpił do jezuitów w Wilnie. Po dwóch latach nowicjatu złożył w 1613 r. śluby proste. W latach 1613-1616 studiował filozofię na Akademii Wileńskiej, kończąc studia z wynikiem dobrym. Ówczesnym zwyczajem jako kleryk został przeznaczony do jednego z kolegiów do pracy pedagogicznej. Po dwóch latach nauczania młodzieży (1616-1618), najpierw w Brunsberdze (Braniewie), w stolicy Warmii, a potem w Pułtusku, wrócił na Akademię Wileńską na dalsze studia teologiczne (1618-1622), które ukończył święceniami kapłańskimi (12 marca 1622 r.). Rok później dopuszczony został do tak zwanej „trzeciej probacji” w Nieświeżu.
W latach 1623-1624 był rektorem kościoła, kaznodzieją, spowiednikiem, misjonarzem ludowym i prefektem bursy dla ubogiej młodzieży w Nieświeżu. Jako misjonarz, Andrzej obchodził zaniedbane wioski, chrzcił, łączył sakramentem pary małżeńskie, wielu grzeszników skłonił do spowiedzi, nawracał prawosławnych. W latach 1624-1630 kierował Sodalicją Mariańską mieszczan, prowadził konferencje z Pisma świętego i dogmatyki. Wreszcie został mianowany rektorem kościoła w Wilnie. W latach 1630-1633 był przełożonym nowo założonego domu zakonnego w Bobrujsku. Następnie przebywał w Połocku w charakterze moderatora Sodalicji Mariańskiej wśród młodzieży tamtejszego kolegium (1633-1635). W roku 1636 był kaznodzieją w Warszawie. W roku 1637 pracował ponownie w Połocku jako kaznodzieja i dyrektor studiów młodzieży. W latach 1638-1642 pełnił w Łomży urząd kaznodziei i dyrektora w szkole kolegiackiej. W latach 1642-1643 ponownie w Wilnie pełnił funkcję moderatora Sodalicji Mariańskiej i kaznodziei. Podobne obowiązki spełniał w Pińsku (1643-1646), a potem ponownie w Wilnie (1646-1652). Od roku 1652 pełnił w Pińsku urząd kaznodziei w kościele św. Stanisława. W tym czasie oddawał się pracy misyjnej nad ludem w okolicach Pińska.
Z relacji mu współczesnych wynika, że Andrzej był skłonny do gniewu i zapalczywości, do uporu we własnym zdaniu, niecierpliwy. Jednak zostawione na piśmie świadectwa przełożonych podkreślają, że o. Andrzej pracował nad sobą, że miał wybitne zdolności, był dobrym kaznodzieją, miał dar obcowania z ludźmi. Dowodem tego były usilne starania ówczesnego prowincjała zakonu w Polsce u generalnego przełożonego, aby o. Andrzeja dopuścić do „profesji uroczystej”, co było przywilejem tylko jezuitów najzdolniejszych i moralnie stojących najwyżej. Wytrwałą pracą nad sobą o. Andrzej doszedł do takiego stopnia doskonałości chrześcijańskiej i zakonnej, że pod koniec życia powszechnie nazywano go świętym. Dzięki Bożej łasce potrafił wznieść przeciętność na wyżyny heroizmu.
Andrzej wyróżniał się żarliwością o zbawienie dusz. Dlatego był niezmordowany w głoszeniu kazań i w spowiadaniu. Mieszkańcy Polesia żyli w wielkim zaniedbaniu religijnym. Szerzyła się ciemnota, zabobony, pijaństwo. Andrzej chodził po wioskach od domu do domu i nauczał. Nazwano go apostołem Pińszczyzny i Polesia. Pod wpływem jego kazań wielu prawosławnych przeszło na katolicyzm. Jego gorliwość, którą określa nadany mu przydomek „łowca dusz – duszochwat”, była powodem wrogości ortodoksów. W czasie wojen kozackich przerodziła się w nienawiść i miała tragiczny finał.
Pińsk jako miasto pogranicza Rusi i prawosławia był w tamtym okresie często miejscem walk i zatargów. Zniszczony w roku 1648, odbity przez wojska polskie, w roku 1655 zostaje ponownie zajęty przez wojska carskie, które wśród ludności miejscowej urządziły rzeź. W roku 1657 Pińsk jest w rękach polskich i jezuici mogą wrócić tu do normalnej pracy. Ale jeszcze w tym samym roku Kozacy ponownie najeżdżają Polskę. W maju roku 1657 Pińsk zajmuje oddział kozacki pod dowództwem Jana Lichego. Najbardziej zagrożeni jezuici: Maffon i Bobola opuszczają miasto i chronią się ucieczką. Muszą kryć się po okolicznych wioskach. Dnia 15 maja o. Maffon zostaje ujęty w Horodcu przez oddział Zielenieckiego i Popeńki i na miejscu ponosi śmierć męczeńską.
Andrzej Bobola schronił się do Janowa, odległego od Pińska około 30 kilometrów. Stamtąd udał się do wsi Peredił. 16 maja do Janowa wpadły oddziały i zaczęły mordować Polaków i Żydów. Wypytywano, gdzie jest o. Andrzej. Na wiadomość, że jest w Peredilu, wzięli ze sobą jako przewodnika Jakuba Czetwerynkę. Andrzej na prośbę mieszkańców wsi, którzy dowiedzieli się, że jest poszukiwany, chciał użyczonym wozem ratować się ucieczką. Kiedy dojeżdżali do wsi Mogilno, napotkali oddział żołnierzy.
Z Andrzeja zdarto suknię kapłańską, na pół obnażonego zaprowadzono pod płot, przywiązano go do słupa i zaczęto bić nahajami. Kiedy ani namowy, ani krwawe bicie nie złamało kapłana, aby się wyrzekł wiary, oprawcy ucięli świeże gałęzie wierzbowe, upletli z niej koronę na wzór Chrystusowej i włożyli ją na jego głowę tak, aby jednak nie pękła czaszka. Zaczęto go policzkować, aż wybito mu zęby, wyrywano mu paznokcie i zdarto skórę z górnej części ręki. Odwiązali go wreszcie oprawcy i okręcili sznurem, a dwa jego końce przymocowali do siodeł. Andrzej musiał biec za końmi, popędzany kłuciem lanc. W Janowie przyprowadzono go przed dowódcę. Ten zapytał: „Jesteś ty ksiądz?”. „Tak”, padła odpowiedź, „moja wiara prowadzi do zbawienia. Nawróćcie się”. Na te słowa dowódca zamierzył się szablą i byłby zabił Andrzeja, gdyby ten nie zasłonił się ręką, która została zraniona.
Kapłana zawleczono więc do rzeźni miejskiej, rozłożono go na stole i zaczęto przypalać ogniem. Na miejscu tonsury wycięto mu ciało do kości na głowie, na plecach wycięto mu skórę w formie ornatu, rany posypywano sieczką, odcięto mu nos, wargi, wykłuto mu jedno oko. Kiedy z bólu i jęku wzywał stale imienia Jezus, w karku zrobiono otwór i wyrwano mu język u nasady. Potem powieszono go twarzą do dołu. Uderzeniem szabli w głowę dowódca zakończył nieludzkie męczarnie Andrzeja Boboli dnia 16 maja 1657 roku.
Kozacy wkrótce wycofali się do miasta. Ciało Męczennika przeniesiono do miejscowego kościoła. Jezuici przenieśli je potem do Pińska i pochowali w podziemiach kościoła klasztornego. Po latach o miejscu pochowania Andrzeja zapomniano. Dnia 16 kwietnia 1702 roku Andrzej ukazał się rektorowi kolegium pińskiego i wskazał, gdzie w krypcie kościoła pod ołtarzem głównym znajduje się jego grób. Ciało znaleziono nietknięte, mimo że spoczywało w wilgotnej ziemi. Było nawet giętkie, jakby niedawno zmarłego człowieka. Zaczęły się mnożyć łaski i cuda. Od roku 1712 podjęto starania o beatyfikację. Niestety, kasata jezuitów i wojny, a potem rozbiory przerwały te starania. Ponownie Andrzej miał ukazać się w Wilnie w 1819 r. dominikaninowi, o. Korzenieckiemu, któremu przepowiedział wskrzeszenie Polski (będącej wówczas pod zaborami) i to, że zostanie jej patronem. Ku wielkiej radości Polaków beatyfikacja miała miejsce dnia 30 października 1853 roku.
W roku 1820 jezuici zostali usunięci z Rosji, a opiekę nad ciałem Świętego objęli pijarzy (1820-1830). Relikwie przeniesiono potem do kościoła dominikanów. Wreszcie po wydaleniu dominikanów (1864) przejęli straż nad kościołem i relikwiami kapłani diecezjalni. W roku 1917 przy udziale metropolity mohylewskiego Edwarda von Roppa dokonano przełożenia relikwii. W roku 1922, po wybuchu rewolucji, ciało zostało przeniesione do Moskwy do muzeum medycznego. W roku 1923 rząd rewolucyjny na prośbę Stolicy Apostolskiej zwrócił śmiertelne szczątki bł. Andrzeja. Przewieziono je do Watykanu do kaplicy św. Matyldy, a w roku 1924 do kościoła jezuitów w Rzymie Il Gesu. 17 kwietnia 1938 roku, w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, Pius XI dokonał uroczystej kanonizacji bł. Andrzeja (wraz z bł. Janem Leonardim i bł. Salvatorem de Horta). W roku 1938 relikwie św. Andrzeja zostały uroczyście przewiezione do kraju. Przejazd relikwii specjalnym pociągiem przez Lublianę, Budapeszt do Polski, a następnie przez wiele polskich miast (w tym Kraków, Poznań, Łódź aż do Warszawy) był wielkim wydarzeniem. W każdym mieście na trasie organizowano uroczystości z oddaniem czci świętemu Męczennikowi. W Warszawie, po powitaniu w katedrze, relikwie spoczęły w srebrno-kryształowej trumnie-relikwiarzu w kaplicy jezuitów przy ul. Rakowieckiej. W roku 1939 relikwie zostały przeniesione do kościoła jezuitów na Starym Mieście. Podczas pożaru tego kościoła trumnę przeniesiono do dominikańskiego kościoła św. Jacka, by w roku 1945 przenieść ją ponownie do kaplicy przy ul. Rakowieckiej. Tam do dziś szczątki doznają czci w nowo wybudowanym kościele św. Andrzeja Boboli, podniesionym do rangi narodowego sanktuarium. Warto jeszcze dodać, że z okazji 300-letniej rocznicy śmierci św. Andrzeja papież Pius XII wydał osobną encyklikę (16 V 1957), wychwalając wielkiego Męczennika.
W kwietniu 2002 r. watykańska Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, przychylając się do prośby Prymasa Polski kard. Józefa Glempa, nadała św. Andrzejowi Boboli tytuł drugorzędnego patrona Polski. Od tej pory obchód ku jego czci podniesiony został w całym kraju do rangi święta. Uroczystego ogłoszenia św. Andrzeja Boboli patronem Polski dokonał kard. Józef Glemp w Warszawie podczas Mszy świętej w sanktuarium ojców jezuitów, w którym są przechowywanie relikwie Świętego, 16 maja 2002 r. Święty jest ponadto patronem metropolii warszawskiej, archidiecezji białostockiej i warmińskiej, diecezji drohiczyńskiej, łomżyńskiej, pińskiej i płockiej. Jest czczony także jako patron kolejarzy.

W ikonografii św. Andrzej Bobola przedstawiany jest w stroju jezuity z szablami wbitymi w jego kark i prawą rękę lub jako wędrowiec.


Nowenna do św. Andrzeja Boboli - dzień 1 - YouTube


DZIEŃ PIERWSZY
PADRE JAREK » Oficjalna strona ks. Jarosława » Święta Zofia, wdowa ...

 

 
Kazanie św. Augustyna, biskupa
 
Śmierć męczenników zapłacona śmiercią Chrystusa
 
Dzięki chwalebnym czynom świętych męczenników, którymi Kościół rozkwita na każdym miejscu, przekonujemy się naocznie o prawdziwości śpiewanych słów: „Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego świętych”. Albowiem cenna jest zarówno w naszych oczach, jak i w obliczu Tego, dla którego została poniesiona. 
Ale zapłatą wszystkich tamtych śmierci jest śmierć Chrystusa. Jakże wiele śmierci nabył swoją śmiercią Ten, który gdyby nie umarł, ziarno pszeniczne nie doznałoby pomnożenia. Słyszeliście Jego słowa wypowiedziane w obliczu zbliżającej się męki, to jest naszego odkupienia: „Jeżeli ziarno pszeniczne wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi owoc obfity”. 
Oto na krzyżu Chrystus dokonał wielkiej wymiany; tam otwarto skarbiec zawierający zapłatę za nas: kiedy włócznia prześladowcy otwarła Jego bok, spłynęło stamtąd wyrównanie za cały świat. 
Tak nabyci zostali męczennicy i wyznawcy. Wiara męczenników została udowodniona: świadectwem jest krew. Oddali to, czym ich obdarowano, i w ten sposób wypełnili słowa świętego Jana: „On oddał za nas swoje życie. My także winniśmy oddać życie za braci”. 
Mówi Pismo: „Gdy z możnym do stołu zasiądziesz, pilnie zważaj, co masz przed sobą, bo i ty masz tyle przygotować”. Jakże niezwykły to stół, przy którym sam gospodarz staje się pokarmem. Nikt siebie nie daje za pokarm; czyni tak jedynie Chrystus. Zrozumieli męczennicy, co spożywali i pili, skoro odpłacili tym samym. 
Lecz jakże mogliby odpłacić, gdyby Ten, który dał pierwszy, nie udzielił im, z czego mogliby odpłacić? Dlatego cóż jeszcze zaleca nam psalm, w którym śpiewaliśmy: „Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego świętych”? 
Zastanowił się człowiek, jak wiele otrzymał od Boga. Zobaczył ogrom łaski Wszechmocnego, który go stworzył, który zagubionego odszukał, który odnalezionemu darował, który osłabionego w walce podtrzymał, chwiejącemu się nie ujął wsparcia, który zwycięzcę uwieńczył i sam dał siebie w nagrodę. Rozważył to wszystko człowiek i głośno zawołał: „Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia”. 
Cóż to za kielich? Jest nim gorzki, ale zbawienny kielich męki: kielich, którego chory lękałby się dotknąć, gdyby wcześniej nie wychylił go lekarz. O tym właśnie kielichu słyszymy z ust Chrystusa: „Ojcze, jeśli możliwe, oddal ode Mnie ten kielich”. 
O tym samym kielichu mówili męczennicy: „Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana”. A czy nie obawiasz się, że zawiedziesz? Nie zawiodę, odpowiada. A czemuż to? Ponieważ „wezwę imienia Pana”. Jakże mogliby zwyciężać męczennicy, gdyby nie zwyciężał w nich Ten, który powiedział: „Radujcie się, bo zwyciężyłem świat”. Sam Władca niebios kierował ich myślą i słowem, przez nich zwyciężył na ziemi szatana, a w niebie dał im wieniec chwały. Błogosławieni, którzy w ten sposób wypili kielich. Minęły cierpienia, a nadszedł czas chwały. 
Rozważcie to, ukochani; sercem i umysłem pojmujcie, co niewidoczne dla oczu, a pamiętajcie, że „cenna jest w oczach Pana śmierć Jego świętych”.
Święta Zofia z trzema córkami
Greckie imię Zofia znaczy tyle, co „mądrość”. W IV w. Konstantyn I Wielki wystawił w Konstantynopolu bazylikę ku czci „Mądrości Bożej”, którą w wieku VI cesarz Justynian (+ 565) rozbudował i upiększył tak dalece, iż należała do najwspanialszych świątyń chrześcijaństwa. Być może, że właśnie ta świątynia Hagia Sophia (Świętej Mądrości Bożej) spopularyzowała imię Zofii.
Posiadamy wiele żywotów św. Zofii w różnych językach, co świadczy, jak bardzo jej kult był powszechny. Są to jednak żywoty bardzo późne (wiek VII i VIII) i podają tak nieraz sprzeczne informacje, że trudno z nich coś pewnego wydobyć. Według tych tekstów Zofia miała mieszkać w Rzymie w II w. za czasów Hadriana I. Była wdową i miała trzy córki: Pistis, Elpis i Agape (Wiarę, Nadzieję i Miłość). Dziewczynki miały mieć odpowiednio 12, 10 i 9 lat. Namiestnik Antioch wezwał Świętą, by złożyła ofiarę kadzidła na ołtarzu bogini Diany. Kiedy Zofia stanowczo odmówiła, wyprowadzono jej nieletnie dzieci i poddano na oczach matki wyszukanym torturom. Nie załamało to wszakże bohaterskiej matki. Owszem, zdobyła się na to, że zachęcała swoje dzieci do wytrwania. Namiestnik, zdumiony takim męstwem, miał pozostawić Zofię przy życiu. Ta jednak zmarła z boleści za córkami na ich grobie.
Inna wersja wspomina, że Zofia miała pochodzić z Mediolanu. Tam też miała ponieść wraz z córkami męczeńską śmierć. Papież Paweł I (756-767) sprowadził jej relikwie do kościoła S. Silvestro in Capite w Rzymie. Ze wszystkich opisów jedno wydaje się pewne: że taka Święta żyła, miała trzy córki i została umęczona za wiarę. Utwierdza nas w tym kult Zofii, bardzo wczesny i powszechny zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie. Dalszy rozwój jej kultu miał miejsce w połowie VII w. z chwilą sprowadzenia jej relikwii do alzackiego klasztoru w Eschau oraz za pontyfikatu papieża Sylwestra II. Obecnie relikwie wszystkich męczennic znajdują się w krypcie kościoła św. Pankracego w Rzymie. Zofia jest patronką matek, wdów, wzywana bywa w niedoli i w przypadku szkód wyrządzonych przez przymrozki.W ikonografii św. Zofia przedstawiana jest w otoczeniu trzech córek: Wiary, Nadziei i Miłości, trzymających w dłoniach krzyże. Mają często korony na głowach, a także miecze w dłoniach.

Módlmy się.

Boże, Ty ukazujesz swoją moc w ludzkiej słabości, † od Ciebie święta Zofia otrzymała siłę do zniesienia męczeństwa, * niech wszystkim, którzy się radują jej chwałą, zawsze wyprasza łaskę do przezwyciężania pokus. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


                           Rusza wirtualna nowenna do Å›w. Izydora Oracza – patrona rolników ...

Patronalne Święto Rolników – Św. Izydora 

Wezwania do świętego Izydora
Święty Izydorze, Oraczu
 – módl się za nami.
– patronie rolników,
– patronie Madrytu,
– chlubo Hiszpanii,
– wzorze pobożności,
– gorliwy w uczęszczaniu na Mszę świętą,
– wzorze modlitwy,
– przez całe życie z Bogiem zjednoczony,
– cieszący się łaską wizji nadprzyrodzonych,
– cudami słynący,
– wzorze pracowitości,
– dźwigający trudy poddaństwa,
– żyjący w ubóstwie,
– znany z czynów miłosierdzia,
– jaśniejący głęboką pokorą,
– łaski pielgrzymom upraszający.
Abyśmy byli wierni Chrystusowi
 – uproś nam u Boga
– abyśmy kochali Boga i bliźniego,
– abyśmy umieli łączyć pracę z modlitwą,
– abyśmy z przyrody odczytywali mądrość Bożą,
– abyśmy umieli służyć Stwórcy w pokorze,
9
– aby Bóg na nasze pola wylał obfite
błogosławieństwo,
– aby nasze zasiewy przyniosły plon stokrotny,
– aby Bóg urodzaje ziemskie dać i zachować
raczył,
Święty Izydor Oracz z żoną - bł. Marią
Izydor urodził się w Madrycie ok. 1080 r. Pochodził z ubogiej, ale szczerze religijnej rodziny, która z niewiadomych przyczyn przeniosła się na wieś. Bieda w domu zmusiła Izydora jako młodzieńca do pracy w charakterze parobka u zamożnego sąsiada, Jana Vargasa. Z tego czasu pochodzi piękna legenda: oskarżono Izydora, że za mało pracuje, a za wiele się modli. Zdziwiło to gospodarza, u którego pracował, gdyż zawsze powierzone mu prace były na czas dobrze wykonane. Postanowił jednak podpatrzeć. Ujrzał Izydora zatopionego w modlitwie i anioła, który za niego wykonywał orkę.
Po pewnym czasie Izydor ożenił się i wraz ze swoją małżonką, bł. Marią Toribia, przeniósł się do Madrytu. Tu żona porodziła mu syna. Kiedy Arabowie zajęli Madryt, Święty był zmuszony go opuścić. Rychło wszakże do niego powrócił, kiedy miasto zostało odbite z rąk Arabów. Izydor zasłynął z pobożności, z ducha pokuty i z uczynków miłosierdzia. Wszystkim, co w jego mniemaniu mu zbywało, choć sam ubogi, chętnie dzielił się z uboższymi od siebie. Zmarł około roku 1130. Pochowany został na cmentarzu św. Andrzeja. W roku 1170 przeniesiono jego śmiertelne szczątki do kościoła, w którym jako dziecko otrzymał chrzest. Cuda, jakie działy się przy jego grobie, ściągały mnóstwo pielgrzymów. Pomiędzy błogosławionych zaliczył go papież Paweł V w roku 1619, a w kilka lat potem papież Grzegorz XV w roku 1622 wyniósł go do chwały świętych.
Św. Izydor Oracz doznaje szczególnej czci w Madrycie, gdzie w jego uroczystość urządza się wspaniałe celebry w kościołach oraz festyny na ulicach. Także w Polsce jako patron rolników doznawał kiedyś wielkiej czci. Od około dwudziestu lat jego kult jest przywracany, zwłaszcza w okolicach Białegostoku. Jest patronem diecezji kieleckiej, Madrytu, Saragossy oraz rolników.

W ikonografii Święty przedstawiany jest z atrybutami nawiązującymi do wydarzeń w jego życiu. Są nimi: Anioł, który orze podczas modlitwy Świętego, pług zaprzężony w dwa woły, kłosy, laska, spod której wypływa źródło, różaniec.

Tradycje i zwyczaje rolnicze w roku liturgicznym

http://duszpasterstworolnikow.pl/tradizwyczrol

Przysłowia ludowe:
– „Na świętego Izydora pusta komora”
-„Na świętego Izydora  bywa często chłodna pora”
-„Święty Izydor wołkami orze, a kto go prosi, temu pomoże” 
-„Na świętego Izydora  dla bociana pora” 
ŚWIĘTY IZYDORZE WSPIERAJ 
PRACĘ RĄK NASZYCH

http://duszpasterstworolnikow.pl/patronizydor

Modlitwa rolnika
Panie Boże Wszechmogący,
Stworzycielu wszechświata i Ojcze nasz, dałeś
mi we władanie świętą matkę ziemię, każesz mi
ją uprawiać, orać, siać i zbierać, aby uzyskać
plony, każesz mi hodować zwierzęta, aby te
wytwory Twojej hojności w przyrodzie i mojej
pracy służyły za pokarm ludziom. Daj mi umysł

sprawny i zdrowy, bym mógł czynić dobrze. Daj
mi serce prawe, bym wytwarzał zdrową żywność
i na tyle obfitą, by żywić tych, którzy pracują w
innych zawodach. Daj mi umysł światły i serce
prawe, abym rozumiał, że pierwszą i
najważniejszą rzeczą jest nie szkodzić nikomu,
ani ludziom, ani przyrodzie, a potem dopiero
abym mógł zapewnić taką ilość pokarmu, by
służył wszystkim, którzy go potrzebują.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 Maryjo, Matko dobrej rady, wspomagaj
moje rozumienie i moją pracę!
 Święty Izydorze, patronie naszej trudnej
pracy, naucz mnie łączyć modlitwę z wysiłkiem!
 Święty Franciszku, patronie ochrony
przyrody, wyproś mi uśmiech życzliwy i serce
dla otaczającej mnie natury!
Modlitwa o urodzaje.
 Stworzycielu świata, rozkaż ziemi Twojéj, aby była płodną i wydawała obfite dary. Niech ją Twoje rosy i słońce, deszcze i pogody uczynią urodzajną. Twoje to, Panie! posialiśmy ziarno, oddane Twéj opiece i opatrzności, skropione potem ludu Twojego. Chleba naszego powszedniego racz nam dać, Panie i Ojcze nasz! Nie spuszczaj na nas plag Twoich, Boże! którzy na gniew Twój zasługujemy; ale wielkością Boskich darów Twoich, racz serca nasze do wdzięcznego Opatrzności Twojéj wychwalania łaskawie zagrzewać. Prosimy Cię o to, Boże w Trójcy św. jedyny! przez Chrystusa, Pana naszego, Syna Twego, któremu z Ojcem i z Duchem świętym cześć, chwała i dziękczynienie teraz i przez wieki wieków. Amen.
Homilia św. Jana Chryzostoma, biskupa, do Dziejów Apostolskich

Wskaż, Panie, tego, którego wybrałeś
„Wtedy Piotr w obecności braci tak przemówił”. Ten, któremu Chrystus powierzył lud swój, pierwszy wśród Apostołów, przemawia też jako pierwszy, i jak zwykle, pełen gorliwości: „Bracia, trzeba nam wybrać spośród nas”. Sąd o tym, kogo mają wybrać, pozostawia zebranym. W ten sposób okazuje szacunek kandydatom, a równocześnie unika zawiści, która mogłaby powstać, a zawiść jest często przyczyną wielkiego zła. 
Czy sam Piotr nie mógł wybrać? Owszem, wolno mu było, ale powstrzymuje się od tego, aby nie wydawało się, że kogoś wyróżnia. Ponadto pominięto by udział Ducha Świętego. „Postawiono dwóch: Józefa, zwanego Barsabą, z przydomkiem Justus, i Macieja”. Nie Piotr sam ich wyznaczył, lecz wszyscy. On natomiast przedstawił plan, wykazując, że nie pochodzi od niego, ale był zapowiedziany już dawniej przez proroków. Był więc tym, który wyjaśnia, a nie narzuca. 
„Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas”. Popatrz, jak chce, aby to byli świadkowie naoczni; bardzo się o to troszczył, chociaż Duch Święty miał zstąpić. 
„Jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy przebywał z nami Pan Jezus”. Zaznacza tu, że oni mieszkali z Nim i że nie byli zwyczajnymi uczniami. Od początku bowiem wielu postępowało za Nim. Zauważ więc, jak mówi: „jeden z dwóch, którzy usłyszeli od Jana i poszli za Jezusem”. 
„Przez cały czas, kiedy przebywał z nami Pan Jezus, począwszy od chrztu Janowego”. Słusznie, bo tych spraw, które wydarzyły się wcześniej, nikt nie znał, ale zostali o nich pouczeni przez Ducha Świętego. 
„Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy przebywali z nami aż do dnia, w którym Jezus został wzięty do nieba, stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania”. Nie powiedział: świadkiem innych spraw, ale tylko „świadkiem zmartwychwstania”. Albowiem wiarygodniejszym był ten, kto mógł powiedzieć: Ten, który jadł, pił i został ukrzyżowany, ten sam zmartwychwstał. Nie trzeba więc było być świadkiem ani przeszłości, ani przyszłości, ani znaków, ale tylko zmartwychwstania. Tamte bowiem wydarzenia były jawne i wszyscy o nich mówili, zmartwychwstanie zaś dokonało się potajemnie i było znane tylko im samym. 
Wszyscy modlą się wspólnie, mówiąc: „Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż”. Ty, a nie my. We właściwym czasie wzywają znawcę serc; Duch Święty bowiem miał dokonać wyboru, a nie oni. Mówili tak z ufnością, bo trzeba było wybrać tylko jednego. I nie powiedzieli: Wybierz, ale „wskaż” wybranego – „kogo wybrałeś”, wiedząc, że wszystko zostało już uprzednio postanowione przez Boga. „I dali im losy”. Nie uważali się jeszcze za godnych, aby sami mogli dokonać wyboru, dlatego pragną znaku, który by ich pouczył.
Święty Maciej Apostoł

Z Dziejów Apostolskich wynika, że Maciej był jednym z pierwszych uczniów Jezusa. Wybrany został przez Apostołów do ich grona na miejsce Judasza, po jego zdradzie i samobójstwie (Dz 1, 15-26). Maciejowi udzielono święceń biskupich i władzy apostolskiej przez nałożenie rąk.
Piotr był przekonany, że tak jak Stary Testament opierał się na 12 synach Jakuba patriarchy, tak i Nowy Testament miał się opierać na 12 Apostołach. Skoro zaś liczba ta została zdekompletowana, należało ją uzupełnić. Tego samego zdania byli także inni Apostołowie. Rozstrzyganie spornych spraw przez losowanie było wówczas zwyczajem powszechnie przyjętym. Nie decydowała tu jednak przypadkowość czy jakiś inny wzgląd, ale głęboka wiara w nadprzyrodzoną interwencję Ducha Świętego. Wyraźnie wskazują na to słowa Księcia Apostołów: „Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś” (Dz 1, 24).
Poza opisem powołania nie ma o nim pewnych informacji. Według Euzebiusza z Cezarei, św. Maciej był jednym z 72 uczniów Pana Jezusa. Był pochodzenia żydowskiego, jak na to wskazuje pochodzenie wszystkich Apostołów, a także uczniów Chrystusa. Także hebrajskie imię teoforyczne Mattatyah (greckie Theodoros lub łacińskie Adeodatus – dar Jahwe) wskazuje na żydowskie pochodzenie Apostoła.
O pracy apostolskiej św. Macieja nie możemy wiele powiedzieć, chociaż w starożytności chrześcijańskiej krążyło wiele legend na jej temat. Według nich miał on głosić najpierw Ewangelię w Judei, potem w Etiopii, wreszcie w Kolchidzie, a więc na rubieżach Słowian. Miał jednak ponieść śmierć męczeńską w Jerozolimie, ukamienowany jako wróg narodu żydowskiego i jego zdrajca. Natomiast Klemens Aleksandryjski (+ 215), najbliższy czasom św. Macieja, wyraża opinię, że Maciej zmarł śmiercią naturalną ok. roku 50 (inni podają rok 80). Wśród pism apokryficznych o św. Macieju zachowały się jedynie fragmenty tak zwanej Ewangelii św. Macieja oraz fragmenty Dziejów św. Macieja. Oba pisma powstały w wieku III i mają wyraźnie zabarwienie gnostyckie. Po prostu imieniem Apostoła chcieli posłużyć się jako szyldem heretycy, aby swoim błędom dać większą powagę i pozory prawdy.
Relikwie św. Macieja miała odnaleźć według podania św. Helena, cesarzowa, matka Konstantyna Wielkiego. W czasach późniejszych miały zostać rozdzielone dla wielu kościołów. Są one obecnie w Rzymie w bazylice Matki Bożej Większej, w Trewirze w Niemczech i w kościele św. Justyny w Padwie. W Trewirze kult św. Macieja był kiedyś bardzo rozwinięty. Św. Maciej jest patronem Hanoweru oraz m.in. budowniczych, kowali, cieśli, stolarzy, cukierników i rzeźników oraz alkoholików i chorych na ospę. Wzywają go niepłodne małżeństwa oraz chłopcy rozpoczynający szkołę.

W ikonografii przedstawiany jest św. Maciej w długiej, przepasanej tunice i w płaszczu. Jego atrybuty: halabarda, księga, krzyż; kamienie, miecz, topór, włócznia – którymi miał być dobity.

Módlmy się.

Boże, Ty dołączyłeś świętego Macieja do grona Apostołów, † za jego wstawiennictwem otaczaj nas swoją miłością * i przyjmij do wspólnoty wybranych. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Czy jest ktoś, kto mówi PRAWDĘ?
Czy wszyscy Rządzący polityką – państwami kłamią i w jakim celu?
Dla sławy, dla pieniędzy, dla egoizmu, dla panowania na świecie?

Bohater z Tanzanii


Proszę – módlcie się….Komunia Święta do ust nie przenoi koronawrusa.

Komunia Św. do ustnie przenosi koronawirusa Komunia Święta do ust
nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, pisze dr Fabio Sansonna, który pracuje we
włoskim szpitalu leczącym „COVID”. Po omówieniu tego tematu z
kolegami i przestudiowaniu literatury naukowej, jego grupa doszła do wniosku
,
że Komunia Święta do ust nie może przenosić koronawirusa, ponieważ wirus musi
być przenoszony w powietrzu, aby móc zarazić. Dr Sansonna zwraca uwagę, że jak
dotąd nie udowodniono transmisji wirusa przez kontakt.Ślina jest dobra
przeciwko koronawirusowi.  Płynna ślina, nawet jeśli zawiera wirusa,
nie może zarazić (w
przypadku kontaktu z palcami dłoni) , ponieważ koronawirus musi mieć
bezpośredni kontakt – przez powietrze – z błonami śluzowymi nosa, gardła,
krtani, oskrzeli i oskrzelików. Dr Sansonna wyjaśnia, że w przeciwieństwie do
innych wirusów nie przenika przez układ limfatyczny i naczynia krwionośne.
Ponadto ślina zawiera lizozym, naturalny środek dezynfekujący przeciwko wirusom
i jest obecnie stosowany jako lek przeciwko koronawirusowi. … Dłonie i palce
mogą być nośnikami wirusów, ale nie mogą być przyczyną bezpośredniej infekcji.
Źródło – filmy i teksty  polski i angielski  https://gloria.tv/post/TLhrJHGXtAT33z1EasLhN1Uqe Commuion
on the Tongue Cannot Transmit the Coronavirus

Grzegorz Braun: Aresztować Billa Gatesa! || NCzasTV – YouTube

Gates razem z żoną są oficjalnymi mordercami ludzkości i to jest straszne, bo z akceptacją Rządów Państw, a co najgorsze, że milczą duchowni Rządzący Kościołem Katolickim.

https://www.youtube.com/watch?v=2kDa_Cp7yOU
https://m.youtube.com/watch?v=1orfqEmV3qI

Amerykanie oskarżają Chiny o „wypuszczenie w świat wirusa”. Chcą gigantycznych odszkodowań

https://www.pch24.pl/amerykanie-oskarzaja-chiny-o-wypuszczenie-w-swiat-wirusa–chca-gigantycznych-odszkodowan,75942,i.html

Apel do Świata: „Zmiażdżyć głowę pradawnego Węża i pokonać plany dzieci ciemności”

https://gloria.tv/post/EdyNnuPzCY3E2k9A38T8eS4fA

Duchowa moc Antychrysta. Paweł Chmielewski dla PCh24TV o słowach Benedykta XVI

https://gloria.tv/post/iKrXy8ZmkewG4FEnTtdoVEEyE

Przygotowano „pokojowy” scenariusz nowego świata. Wszyscy się zgodzimy na ograniczenie naszych praw

https://gloria.tv/post/YTfjMXKkQmMj161SaHYY3LjuN

Pokojowy scenariusz przygotuje TYLKO BÓG Jezus Chrystus jeśli Papież oraz najpierw Episkopat i Rząd wybranej Polski do zapoczątkowania POKOJU na Ziemi uznają Pana Jezusa KRÓLEM POLSKI. Żaden inny grzesznik nie zapewni Pokoju, a jedynie wojnę, bo ludziom jest ciągle kasy i bogactwa mało i mało a takie postępowanie zachłannych grzeszników doprowadzi do wojen i Bóg Stworzyciel Świata powie: STOP i wezwie kataklizmy do zniszczenia Ziemi i powstanie Nowe Niebo i Nowa Ziemia ale już bez wojujących z Bogiem a Bóg Sędzia zapyta na Sądzie i po co wam to było? Teraz wam lucyfer dołoży siarczystego ognia a wam nigdy go nie będzie dosyć, bo lucyfer wie według waszego nienasyconego życia na Ziemi.

„Popiełuszko i Małkowski mają czuć się zlekceważeni i osamotnieni”

https://gloria.tv/post/Jc1ukqQmaFvR12ETsaLktF4xZ

Kto stanął w obronie ks.Popiełuszko? A kto staje w obronie ks.Małkowskiego? Nie słychać, aby ci rządzący Episkopatem, to komu służą? A przecież wiedzą ci       w stroju biskupim za co spada się do piekła. Niech zapytają Macharskiego, Życińskiego i innych morderców ludzkich sumień jeśli lucyfer pozwoli im mówić.

(84-89) Część pierwsza: I. Ostrzeżenia dla całego świata | CENTURIA Orędzia Zbawienia | Zofia Nosko

https://gloria.tv/post/Lz2pE9x8qWzW2BExrur467ZvU

Fanaberie polskich elit. Polska staje się stanem USA.

https://marucha.wordpress.com/

TYKO BÓG – KTÓŻ JAK BÓG – TYLKO W BOGU WSZECHMOGĄCYM JEST NADZIEJĄ NA DALSZE ŻYCIE POKOJOWE NA ZIEMI.

Gates: Oto, jak wygląda depopulacja szczepionkami.

https://marucha.wordpress.com/

Bill Gates z żoną są najgorszymi mordercami ludzi obecnymi i jawnymi. Czy oni są nietykalni? To oni w szczepionki wprowadzają truciznę, bo głoszą oficjalnie depopulację ludzi. Niech zaczną od siebie i swoich rodzin i niech się wytrują także publicznie. To on jest także producentem virusów a posłał do Chin dla sprawdzenia jak działa, bo przecież jest także biznesmenem. Koniecznie chce swoją morderczą „mądrość” wypróbować i wirusami i szczepionkami i już umie.

Chiny grożą USA zbyciem amerykańskich papierów wartościowych

https://marucha.wordpress.com/2020/05/10/chiny-groza-usa-zbyciem-amerykanskich-papierow-wartosciowych/

 

i zaczyna się wojna. (12 maja 2020 r.) – US Navy zaatakowała chińskie wojsko na Morzu Południowochińskim

https://beforeitsnews.com/china/2020/05/and-the-war-begins-may-12-2020-u-s-navy-attacked-chinese-military-in-the-south-china-sea-2459074.html

Wtorek, 12 maja 2020 r. 8:48

i zaczyna się wojna. (12 maja 2020 r.) – US Navy zaatakowała chińskie wojsko na Morzu Południowochińskim

https://beforeitsnews.com/china/2020/05/and-the-war-begins-may-12-2020-u-s-navy-attacked-chinese-military-in-the-south-china-sea-2459074.html

Wtorek, 12 maja 2020 r. 8:48

Navy podała w środę, że niszczyciel pocisków rakietowych z USA kierowany przez wody w pobliżu wysp Paracel na Morzu Południowochińskim kwestionuje roszczenia Chin do tego obszaru. później Siódma Flota Marynarki Wojennej USA poinformowała w komunikacie prasowym, że w czwartek wysłała okręt USS Montgomery i transportowiec USNS Cesar Chavez w pobliżu West Capella, statku poszukiwawczego ropy naftowej, który działa na wodach Malezji. tymczasem amerykańska marynarka celowała w Chinach w ubiegłym tygodniu w próby rakietowe na morzu Filipińskim, wysyłając wiadomość, że jest to wyzwanie nowych zaawansowanych systemów PLA, twierdzą analitycy wojskowi. W czwartek podczas ćwiczeń na wodach na wschód od Filipin niszczyciel pocisków kierowanych USS Barry wystrzelił standardowy pocisk średniodystansowy 2, jak podaje Siódma Flota USA na Facebooku. Towarzyszył jej krążownik rakietowy USS Shiloh, który podczas ćwiczenia wprowadził również SM-2. Później cztery bombowce B-1B i około 200 lotników z Teksasu przybyły do Guam w piątek, aby przeprowadzić szkolenia i operacje z sojusznikami i partnerami, podały siły powietrzne. później redaktor The Global Times napisał na Twitterze o poście w piątek. „Powiedziałem w chińskich mediach społecznościowych, że Chiny muszą zwiększyć liczbę głowic nuklearnych do ponad 1000, aby wzmocnić odstraszanie nuklearne, biorąc pod uwagę rosnące ambicje strategiczne Stanów Zjednoczonych i impulsy skierowane przeciwko Chinom” – napisał Hu. „Otrzymał ponad 60 000 polubień. Chiny zobowiązują się nie używać po raz pierwszy i kochają pokój. ” oto wszystkie szczegóły… Powiedziała, że cztery pancerniki B-1B i około 200 lotników z Teksasu przybyły do Guam w piątek, aby przeprowadzić szkolenia i operacje z sojusznikami i partnerami. później redaktor The Global Times napisał na Twitterze o poście w piątek. „Powiedziałem w chińskich mediach społecznościowych, że Chiny muszą zwiększyć liczbę głowic nuklearnych do ponad 1000, aby wzmocnić odstraszanie nuklearne, biorąc pod uwagę rosnące ambicje strategiczne Stanów Zjednoczonych i impulsy skierowane przeciwko Chinom” – napisał Hu. „Otrzymał ponad 60 000 polubień. Chiny zobowiązują się nie używać po raz pierwszy i kochają pokój. ” oto wszystkie szczegóły… Powiedziała, że cztery pancerniki B-1B i około 200 lotników z Teksasu przybyły do Guam w piątek, aby przeprowadzić szkolenia i operacje z sojusznikami i partnerami. później redaktor The Global Times napisał na Twitterze o poście w piątek. „Powiedziałem w chińskich mediach społecznościowych, że Chiny muszą zwiększyć liczbę głowic nuklearnych do ponad 1000, aby wzmocnić odstraszanie nuklearne, biorąc pod uwagę rosnące ambicje strategiczne Stanów Zjednoczonych i impulsy skierowane przeciwko Chinom” – napisał Hu. „Otrzymał ponad 60 000 polubień. Chiny zobowiązują się nie używać po raz pierwszy i kochają pokój. ” oto wszystkie szczegóły… ”Hu napisał. „Otrzymał ponad 60 000 polubień. Chiny zobowiązują się nie używać po raz pierwszy i kochają pokój. ” oto wszystkie szczegóły… ”Hu napisał. „Otrzymał ponad 60 000 polubień. Chiny zobowiązują się nie używać po raz pierwszy i kochają pokój. ” oto wszystkie szczegóły…

M o t t o

z tygodnika DO RZECZY 

J Parys

Czas powiedzieć opinii publicznej,

że obecny spór o datę wyborów w Polsce

jest dużo ważniejszy niż się wydaje.

Przede wszystkim w tym sporze nie idzie o sam termin czy sposób glosowania. Idzie o obalenie rządu w trakcie pandemii i podczas kryzysu ekonomicznego. 

Nie mamy zatem do czynienia z dążeniem do roszad personalnych lecz z próbą destabilizacji państwa polskiego. Obecne podziały wewnątrz ugrupowań opozycyjnych są tak silne, że wykluczają powołanie nowego rządu. Niechęć do Jarosława Kaczyńskiego to zbyt mało by zbudować inną większości rządową. Polska wkroczy zatem w okres paraliżu państwa w czasie, kiedy obywatele i gospodarka bardzo potrzebują sprawnej władzy.

Polska nie leży na pustyni Czytaj dalej

Żydzi mają mnóstwo pomysłów na zwycięstwo. Przedtem wysłali prezydenta do Częstochowy, aby go ludzie zobaczyli, a teraz namówili go na rapowanie, aby młodych przekonać, że …….a najgorzej mu wychodzi rządzenie Polską, której praktycznie już nie ma, bo ją sprzedał, rozdał obcym a gdzie kasa? Nawet nazwę zmienił na „Polin”, gdyż stwierdził, że owszem jest Polakiem, ale obowiązki ma żydowskie i nie ma wstydu, ani honoru bo nadal chce rządzić przeciwko Polakom. Dlatego  Pan Jezus zmienił hasło, bo po co nam honor, skoro nie umieją nim się kierować rządzący naszą Ojczyzną. Polacy też nie mają honoru, bo głosują na sprawdzonych kłamców, morderców i niszczycieli naszego Narodu np. na A.Dudę. Strajki już się zaczęły. Kopalnie Duda zamknął a węgiel sprowadza ze świata. Bogactwa, które Polsce dał Pan Bóg leżą w ziemi i czekają na napastników żydowskich. Rząd Dudy niszczy rolnictwo a owoce i warzywa sprowadza z Ukrainy – czy zdrowe? Sklepy są własnością Niemców, Koreańczyków, Chińczyków……….trudno zliczyć.
                         HASŁO dla POLAKÓW:  BÓG – RODZINA – OJCZYZNA. 


Raper P A Duda

https://www.facebook.com/groups/112482398868/permalink/10157471602168869/


Mira Modelska

To zwierzęta nie zabiją swoich dzieci, a kim są ludzie? Handel dziećmi ma różne oblicza i śmiertelne także.


MARYJO MATKO BOSKA KAPŁAŃSKA – KRÓLOWO POLSKI BŁOGOSŁAW NASZEJ OJCZYŹNIE POLSCE.

„Panie Jezu prosimy Ciebie przez przyczynę Świętych Twoich, a szczególnie przez przyczynę Matki Twojej Najmilszej Błogosław Ojczyźnie naszej. Panie Jezu nie patrz na grzechy nasze, ale spójrz na łzy dzieci małych, na głód i zimno, jakie cierpią. Panie Jezu dla tych niewiniątek oraz dla dzieci sprzedawanych poza granicę Polski udziel nam Polakom Łaski wolności w naszej Ojczyźnie i pomóż powstać Narodowi bez żadnych zobowiązań na naszej własnej Ziemi polskiej ofiarowanej nam przez Ciebie,  a którą Maryja obrała sobie i jest Jej Królową.

Maryjo – Królowo nasza wszystko składamy w ręce Twoje  nasze zaniedbania i ufność nieprzyjaciołom przez nierozwagę, bo bez Modlitwy. Okryj nas Swoim płaszczem Królewskim o Maryjo Łaskawa i broń naszej Ojczyzny swoją potęgą przed 

nieprzyjacłmi. Amen”.

         NIECHAJ POLACY WYZNAJĄ HASŁO PANA JEZUSA: „BÓG – RODZINA – OJCZYZNA”

Jestem zaskoczony.
Niespodziewałem się, że tyle osób zechce zamówić
I edycję mojego kursu o formowaniu wytrwałości u dzieci:  KOD ZWYCIĘZCY.

Wydawało się, że w tych trudnych czasach może być problem.
Ale skala zainteresowania mnie zaskoczyła.

Jeśli chcesz zastosować opracowany przeze mnie schemat
formowania cnoty wytrwałości – przejdź tutaj.

Uwaga! Dzisiaj w nocy odepnę bonusy.
Co ciekawe, większość z osób, która do tej pory zakupiła kurs
wybrała opcję z bonusami, dlatego zachęcam do >>> skorzystania z okazji.

Dobrego dnia
Dariusz Zalewski
Edukacja-Klasyczna.PL

Wysoki komitet na rzecz ludzkiego braterstwa ..dyktuje” pastorowi „14 maja międzyreligijny modlitwę o ustanie tzw „pandemii”-herezja głupiego papieża

Czy kapłan może odmówić Komunii do ust? Mamy odpowiedź KEP

http://www.pch24.pl/czy-kaplan-moze-odmowic-komunii-do-ust–mamy-odpowiedz-kep-pch,75900,i.html?fbclid=IwAR0IxviwQy76cJOiz8ag6wIViU3zY8wU81G8RyCilOiaKzFZG3iZgmhJ5pE#ixzz6MD0mMEFj

Na Ukrainie, mimo koronawirusa, trwa rok Jana Pawła II
https://ekai.pl/na-ukrainie-mimo-koronawirusa-trwa-rok-jana-pawla-ii/?fbclid=IwAR3KdOvjfWeRldElTMQxbk7bgbC6AL-5bEHLwp_YgqjpqYiDEhb95LIjqRo

W ŚRODĘ RUSZA WIELKA NOWENNA POMPEJAŃSKA. KS. T. SAWIELEWICZ: BĘDZIE TO POTĘŻNY GŁOS DO NIEBA ARMII MODLĄCEJ SIĘ NA RÓŻAŃCU. GDY MY BĘDZIEMY NAWRÓCENI – ZMIANA DOTKNIE CAŁY ŚWIAT
https://www.radiomaryja.pl/informacje/polska-informacje/w-srode-rusza-wielka-nowenna-pompejanska-ks-t-sawielewicz-bedzie-to-potezny-glos-do-nieba-armii-modlacej-sie-na-rozancu-gdy-my-bedziemy-nawroceni-zmiana-dotknie-caly-swiat/

Papież Franciszek zadzwonił do papieża Tawadrosa
https://ekai.pl/papiez-franciszek-zadzwonil-do-papieza-tawadrosa/?fbclid=IwAR0rT-G4x3jUiAK2bRa7dKZVCbelx9Mz0mB5IrUMHXq2zhNrF5KzKaN6XyU

Abp Depo apeluje: Miejmy odwagę, by publicznie przeciwstawić się fali dechrystianizacji Polski
https://telewizjarepublika.pl/abp-depo-apeluje-miejmy-odwage-by-publicznie-przeciwstawic-sie-fali-dechrystianizacji-polski,95537.html?fbclid=IwAR0GkCwPljNuJM04-VV_vPwjjn65FaKSKCUy6Vi-3dY6K-8yFJUxqjv7oLY

O męczennikach z Pariacoto na YouTube
https://ekai.pl/o-meczennikach-z-pariacoto-na-youtube/?fbclid=IwAR0FOK20unoHl3HGDzDL9mYl6yAkfvz9LyinWR2daCAcTDYKwBccp544dCc

Ludzie Sorosa będą cenzurować Facebook’a? Portal ogłosił oficjalną „Radę Cenzorów”!

https://pantarhei24.com/ludzie-sorosa-beda-cenzurowac-facebooka-portal-oglosil-oficjalna-rade-cenzorow/?fbclid=IwAR0V2JLDw1W3xCVZlJvMthVfHjokc9eZSaG2CYCRQoP9oBB8xL1t8TJmb24

Boom powołaniowy w Tanzanii. Zaczyna brakować miejsc w seminariach
https://stacja7.pl/ze-swiata/boom-powolaniowy-w-tanzanii-zaczyna-brakowac-miejsc-w-seminariach/?fbclid=IwAR27M5tpoGV05xOhRwjzZkz0Wf-Lb-dFaLp-NBOakCJxgOP3720Iw3hpAm0

Polskie gwiazdy, które nie wstydzą się wiary w Boga
https://pl.aleteia.org/2018/03/17/polskie-gwiazdy-ktore-nie-wstydza-sie-wiary-w-boga/?fbclid=IwAR05y0NnjwLymoSJ9flU_RubR4ttnYubPcA_UHe66Dx6UOnY4IUZf4Kcz9w

BILL GATES: RELIGIA KATOLICKA MOŻE BYĆ NA ZAWSZE ZAWIESZONA
https://forumemjot.wordpress.com/2020/04/16/bill-gates-religia-katolicka-moze-byc-na-zawsze-zawieszona-wideo/?fbclid=IwAR1u5qHqjWtY43HdSQD4usb5FIjsovr2gln1PL5Z32j3u66b7RENyMKMgXA

Paweł Golec: Bez Pana Boga nie byłbym tu, gdzie jestem 
https://pl.aleteia.org/2018/04/15/pawel-golec-bez-boga-nie-bylbym-tu-gdzie-jestem-wywiad/?fbclid=IwAR2IiEXdZmCUa0ceB0aPT0OsBOPn_Mvki0UIJUOE2irI1rR-vEgKnlWIqvo

Kard. Robert Sarah: Oblicze Kościoła zostało zbrukane grzechem jego synów

http://www.pch24.pl/kard–robert-sarah–oblicze-kosciola-zostalo-zbrukane-grzechem-jego-synow-pch,75919,i.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=post&utm_term=pch&fbclid=IwAR0WTzoZ52pXAew_0EUGtHB1yn8bn-Q0kCXEm4wrPsIJeNUNx_Oa3d2rL24#ixzz6MCz11sLp
MOJE DZIECKO TO CUD I OZNAKA, ŻE DIAGNOZA NIE PRZEKREŚLA NICZEGO
https://stronazycia.pl/moje-dziecko-to-cud-i-oznaka-ze-diagnoza-nie-przekresla-niczego/

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowna Pani,

czy można wyobrazić sobie, co przeżywają rodzice, którzy idą do przedszkola po swoje dziecko i dowiadują się, że nie ma go wśród przedszkolaków, gdyż zostało zabrane do domu dziecka? W ten właśnie sposób rozdzielono rodzinę z Warszawy. Przyczyną pochopnej decyzji było to, że starsza córka przeżywająca trudności psychiczne i zdiagnozowana jako skłonna do konfabulacji opowiedziała terapeucie o rzekomej przemocy w domu.

Z kolei rodzicom z Wrocławia odebrano roczną córeczkę Marysię, bez wnikliwego zbadania sytuacji rodziny i oskarżając rodziców o stosowanie przemocy. O możliwości uzyskania wsparcia Ordo Iuris poinformował rodzinę kurator, który nie mógł pogodzić się z krzywdzącym orzeczeniem. Czytaj dalej

Kazanie św. Efrema Syryjskiego, diakona

Maryja sama obejmuje Tego, którego cały świat nie może ogarnąć

 

Maryja prawdziwie stała się dla nas niebem, ponieważ nosiła Bóstwo, które Chrystus bez oddalania się od ojcowskiej chwały zamknął w wąskich granicach ciała, aby ludzi wynieść do wyższej godności. Jedynie Ją wybrał z całej rzeszy dziewic, aby była narzędziem naszego zbawienia. 
W Niej właśnie znalazły spełnienie przepowiednie sprawiedliwych i wszystkich proroków. Z Niej wyszła owa najjaśniejsza Gwiazda, za przewodem której lud kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. 
Maryja jak najsłuszniej może być nazywana różnymi imionami. Sama bowiem jest świątynią Syna Bożego, który w całkowicie odmienny sposób z Niej wyszedł, niż wcześniej wszedł; mianowicie gdy wszedł do łona bez ciała, to potem ukazał się przyobleczony w ciało. 
Ona jest właśnie owym tajemniczym niebem, w którym Król królów zasiadł jak na swoim tronie, z niego zszedł na ziemię, ujawniając pewien ziemski wygląd i podobieństwo. 
Ona jest właśnie krzewem winnym wydającym owoc o przyjemnej woni; było konieczne, aby jego owoc od drzewa zaczerpnął swoje podobieństwo, ponieważ bardzo różnił się od natury drzewa. 
Ona jest właśnie źródłem wypływającym spod domu Pańskiego, ze źródła tego wypłynęły dla spragnionych strumienie wody żywej. Jeśli ktoś nimi przynajmniej wargi nawilży, nie będzie pragnął na wieki. 
Błądzi zaś każdy, umiłowani, ktokolwiek sądzi, iż dzień odkupienia Maryi może być porównany z dniem stworzenia. Na początku bowiem ziemia została stworzona, przez dzień odkupienia – odnowiona. Na początku z powodu przestępstwa Adama została przeklęta w swoim działaniu, przez dzień zaś odkupienia zostały jej przywrócone pokój i bezpieczeństwo. Na początku z powodu występku pierwszych rodziców śmierć przeszła na wszystkich ludzi, teraz zaś zostaliśmy przeniesieni ze śmierci do życia. Na początku wąż, zdobywszy wpierw posłuszeństwo Ewy, rozprowadził potem truciznę po całym ciele. Obecnie Maryja poprzez posłuszeństwo przyjęła Obrońcę wiecznej szczęśliwości. Zmysł słuchu więc, który był narzędziem śmierci, okazał się zarazem narzędziem życia. 
Oto Ten, który zasiada ponad Cherubinami, podtrzymywany jest niewieścimi ramionami. Maryja sama obejmuje Tego, którego cały świat nie może ogarnąć; Tego, którego boją się Trony i Panowania, kołysze dziewczyna. Oto na dziewiczych kolanach zasiada Ten, którego tron na wieki wieków; dziecięcymi stopkami dotyka Ją Ten, którego podnóżkiem pod stopy jest ziemia.

                                          Modlitwa do Matki Bozej Fatimskiej

Trójka dzieci z Fatimy: Hiacynta, Franciszek i Łucja

W 1916 r. w niewielkiej portugalskiej miejscowości o nazwie Fatima trójce pobożnych dzieci: sześcioletniej Hiacyncie, jej o dwa lata starszemu bratu Franciszkowi oraz ich ciotecznej siostrze, dziewięcioletniej Łucji, ukazał się Anioł Pokoju. Miał on przygotować dzieci na przyjście Maryi.
Pierwsze objawienie Matki Najświętszej dokonało się 13 maja 1917 r. Cudowna Pani powiedziała dzieciom: „Nie bójcie się, nic złego wam nie zrobię. Jestem z Nieba. Chcę was prosić, abyście tu przychodziły co miesiąc o tej samej porze. W październiku powiem wam, kim jestem i czego od was pragnę. Odmawiajcie codziennie różaniec, aby wyprosić pokój dla świata”. Podczas drugiego objawienia, 13 czerwca, Maryja obiecała zabrać wkrótce do nieba Franciszka i Hiacyntę. Łucji powiedziała, że Pan Jezus pragnie posłużyć się jej osobą, by Maryja była bardziej znana i kochana, by ustanowić nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca. Dusze, które ofiarują się Niepokalanemu Sercu Maryi, otrzymają ratunek, a Bóg obdarzy je szczególną łaską. Trzecie objawienie z 13 lipca przedstawiało wizję piekła i zawierało prośbę o odmawianie różańca.
Następnego objawienia 13 sierpnia nie było z powodu aresztowania dzieci. Piąte objawienie 13 września było ponowieniem prośby o odmawianie różańca. Ostatnie, szóste objawienie dokonało się 13 października. Mimo deszczu i zimna w dolinie zgromadziło się 70 tys. ludzi oczekujących na cud. Cudem słońca Matka Boża potwierdziła prawdziwość swoich objawień. Podczas tego objawienia powiedziała: „Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniała życie i nie zasmucała Boga ciężkimi grzechami. Niech ludzie codziennie odmawiają różaniec i pokutują za grzechy”.
Św. Jan Paweł II przed figurą Matki Bożej FatimskiejChociaż objawienia Matki Bożej z Fatimy, jak wszystkie objawienia prywatne, nie należą do depozytu wiary, są przez wielu wierzących otaczane szczególnym szacunkiem. Zostały one uznane przez Kościół za zgodne z Objawieniem. Dlatego możemy, chociaż nie musimy, czerpać ze wskazówek i zachęt przekazanych nam przez Maryję.
Z objawieniami w Fatimie wiążą się tzw. trzy tajemnice fatimskie. Pierwsze dwie ujawniono już kilkadziesiąt lat temu; ostatnią, trzecią tajemnicę, wokół której narosło wiele kontrowersji i legend, św. Jan Paweł II przedstawił światu dopiero podczas swojej wizyty w Fatimie w maju 2000 r. Sam Ojciec Święty wielokrotnie podkreślał, że opiece Matki Bożej z Fatimy zawdzięcza uratowanie podczas zamachu dokonanego na jego życie właśnie 13 maja 1981 r. na Placu Świętego Piotra w Rzymie.

Odmawiajcie różaniec codziennie , abyście uprosili pokój dla ...

Litania zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej
Czytaj dalej

Panie prezydencie, czy tak się godzi przyjmować Komunię Świętą na rękę?!!!
Kard. Nycz 3 maja: “Modlimy się za wszystkich, którzy Polskę stanowią”

Dobrze się składa, że dziś, 3 maja – w święto kościelne i narodowe modlimy się za naszą Ojczyznę – Polskę wpatrzeni w Dobrego Pasterza. On nas uczy najgłębszej troski o człowieka – mówił kard. Kazimierz Nycz 3 maja w Archikatedrze Warszawskiej
W Eucharystii tej uczestniczył prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką oraz przedstawiciele władz państwowych. Wraz z metropolitą warszawskim Eucharystię koncelebrowali: biskup polowy Józef Guzdek i bp Wiesław Lechowicz, delegat Episkopatu ds. Polonii.
Więcej zdjęć z Mszy Świętej:
https://archwwa.pl/aktualnosci/kard-nycz-3-maja-modlimy-sie-za-wszystkich-ktorzy-polske-stanowia/


MODLITWA  OBRONNA
Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty któraś otrzymała od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie, rozkaż wszystkim hufcom anielskim, aby ścigały szatana i inne złe duchy, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie strąciły do piekła.
Wszyscy Święci Aniołowie i Archaniołowiestrzeżcie i brońcie mnie, moją rodzinę, sąsiadów, nasze mieszkania, gospodarstwa, zagrody i wszystkich mieszkańców miast i wsi.
Prosimy Was gorąco uchrońcie nas i ich od włamań, napadów, morderstw, wypadków, kradzieży i innych nieszczęść. Oddalcie złe otoczenie, złe moce przez 24 godziny i po wszystkie dni naszego życia.
MATKO BOŻA proszę cię gorąco:
Działaj z Bogiem Ojcem swoją gorącą miłością we mnie, w rodzinie mojej, w sąsiadach, w kapłanach całego świata, we wszystkich KAPŁANACH, zakonnikach, w członkach Kościoła, w Legionie Małych Rycerzy, rodakach,  i we wszystkich osobach rządzących.
MATKO BOŻA proszę cię gorąco:
Odłącz – odłącz – odłącz ode mnie, od rodziny mojej, sąsiadów, rodaków, Małych Rycerzy, od duchowieństwa w całym świecie, złe otoczenie złe moce – teraz i po wszystkie dni naszego i ich życia. Amen.
MATKO BOŻA proszę cię gorąco:
Złącz – złącz – złącz: mnie, moją rodzinę, sąsiadów, rodaków, Małych Rycerzy, duchownych i wiernych z ludźmi uświęconymi, teraz i po wszystkie dni naszego i ich życia. Amen.
MATKO BOŻA proszę cię gorąco:
Broń mnie, członków rodziny, rodaków, Małych Rycerzy i wszystkich polecających się od rozpaczy, smutku, zwątpienia. Proszę Cię dopomóż mi i im odnaleźć ludzi, którzy w chwilach trudnych będą nam pomocą. Amen.
MODLITWA, KTÓREJ SOBIE ŻYCZY MATKA BOŻA
Walczymy o powrót dzieci odebranych rodzinom

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowna Pani,

czy można wyobrazić sobie, co przeżywają rodzice, którzy idą do przedszkola po swoje dziecko i dowiadują się, że nie ma go wśród przedszkolaków, gdyż zostało zabrane do domu dziecka? W ten właśnie sposób rozdzielono rodzinę z Warszawy. Przyczyną pochopnej decyzji było to, że starsza córka przeżywająca trudności psychiczne i zdiagnozowana jako skłonna do konfabulacji opowiedziała terapeucie o rzekomej przemocy w domu.

Z kolei rodzicom z Wrocławia odebrano roczną córeczkę Marysię, bez wnikliwego zbadania sytuacji rodziny i oskarżając rodziców o stosowanie przemocy. O możliwości uzyskania wsparcia Ordo Iuris poinformował rodzinę kurator, który nie mógł pogodzić się z krzywdzącym orzeczeniem.

Rodzina z Krakowa czeka na decydującą rozprawę w postępowaniu wszczętym po zawiadomieniu ze strony szkolnej pani pedagog, która wywiodła z ogólnej skargi zbuntowanej nastolatki na rodziców nieuprawnione wnioski o rzekomej przemocy domowej. Tu także nasi prawnicy od początku zapewniają rodzinie profesjonalne wsparcie. Czytaj dalej

MARYJO – KRÓLOWO POLSKI MÓDL SIĘ ZA NAMI POLAKAMI.

NIE CHCIELIŚCIE KORONY JEZUSA, TO MAMY KORONĘVIRUSA
POLACY POWINNI WIEDZIEĆ DLACZEGO NA POLSKĘ NAPADAJĄ RÓŻNE CHOROBY I NIESZCZĘŚCIA – BO POLACY NIE BŁAGAJĄ RZĄDU I EPISKOPATU I NIE MODLĄ SIĘ O UZNANIE BOGA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLEM POLSKI”, KTÓRY JEST JEDYNYM RATUNKIEM NA OCALENIE POLSKI I CAŁEGO ŚWIATA, A NADE WSZYSTKO KRÓL ZAPEWNI POKÓJ W POLSCE I NA ŚWIECIE. TO BÓG JEZUS CHRYSTUS ZBAWICIEL I NAJWIĘKSZY NASZ PRZYJACIEL PROSI RZĄD I EPISKOPAT POPRZEZ LUDZI ŚWIECKICH I PROSIMY – POSŁUCHAJCIE PANA BOGA A BĘDZIEMY WSZYSCY MOGLI ŻYĆ NA TYM PIĘKNYM ŚWIECIE W WIELKIM SZACUNKU I MIŁOŚCI DO BOGA I DO SIEBIE.  
 

Arcybiskup Vigano dramatycznie przestrzega przed pogaństwem zagrażającym Kościołowi

 
11   MAJA   2020 r.
Zgodnie z tradycją Kościoła, świątynia Santa Maria in Traspontina oraz Bazylika Świętego Piotra muszą zostać konsekrowane w związku z przerażającymi bałwochwalczymi profanacjami, które zostały w nich dokonane – powiedział w wywiadzie dla Life Site News arcybiskup Carlo Maria Vigano, dawny nuncjusz apostolski w Stanach Zjednoczonych.

 

Już tak bardzo bezmyślnych i bezbożnych Polaków – wierzących najeźdźcom Żydom z PiSu okupanci otumanili, że ci rządzący Polską nie pytają Polaków i szczepionki śmiertelne dają, a teraz mordercy z Rządu razem z rządzącymi biskupami z Episkupatu akceptują niewolnicze wynalazki „5G” i Polakami zawłaszczają.
Subject: Rusza pierwsza w Polsce sieć 5G. na razie w siedmiu miastach 

„Ach jacy ci nasi rządzący zapobiegliwi i na czasie. Nawet im SPRZYJA ZARAZA.
A w szczególe pytał kto ludzi czy sobie ŻYCZĄ . Mają w nosie , że ludzie chorują od wzmożonego pola elektryczno-magnetycznego a teraz od WIRUSA. Ludzie siedzą w domach a OBCE firmy hulają po Polsce. Liczy się BIZNES i interesy lobby żydowskiego. Jak nie mają ROZUMU to nic dziwnego , że im się marzy SZTUCZNA INTELIGENCJA i INTELIGENTNE MIASTA, TWIERDZE DZIELNICE dla wybranych. Reszta to „stado baranów” .NIC DZIWNEGO , że musi być NADZÓR, KONTROLA, SZCZEPIONKI . Tak TESTOWALI infrastrukturę w marcu i kwietniu ,że się ludzie pochorowali. Kto wie może dlatego musieliśmy siedzieć w domach. Zawały, ciśnienie, bóle głowy, wybudzanie w nocy dzieci i dorosłych….itp. A Władza wprowadza i REKLAMUJE nowy PRODUKT i na siłę przeprowadza EKSPERYMENTY. Ostatnio red. Michalkiewicz przypomniał dosadne słowa Churchilla o Polakach : BEZMYŚLNI LUDZIE”

Rusza pierwsza w Polsce sieć 5G. na razie w siedmiu miastach


Operator telekomunikacyjny Plus zapowiedział uruchomienie już w najbliższy poniedziałek pierwszej komercyjnej sieci 5G na terenie Polski. Na początku będzie ona działać na terenie siedmiu miast.

„Plus w poniedziałek 11 maja uruchomi pierwszą w Polsce sieć 5G na częstotliwości 2,6 GHz TDD. Sieć 100 nadajników będzie działać na obszarze 7 polskich miast – Warszawy, Gdańska, Katowic, Łodzi, Poznania, Szczecina i Wrocławia. Drugim etapem rozwoju 5G Plusa w Polsce będzie objęcie zasięgiem 5G całej Warszawy oraz okolicznych miejscowości, gdzie powstanie ponad 600 dodatkowych stacji 5G” – czytamy w komunikacie ogłoszonym przez firmę.
Plus sprzedaje już smartfony i routery obsługujące technologię 5G z wykorzystaniem częstotliwości 2,6 GHz. Zapowiada, że docelowo sieć obejmie obszar całego kraju. 

Firma informuje, że dzięki nowemu rozwiązaniu klienci będą mogli m.in. oglądać filmy w ultra wysokich rozdzielczościach, transmisje sportowe, wydarzenia i programy w wysokiej rozdzielczości 4K bądź nawet 8K), używać gier komputerowych bez pobierania ich na urządzenia. „5G w Plusie to również większe możliwości wykorzystania nowych technologii dla firm i gospodarki – internet rzeczy, inteligentne miasta, sztuczna inteligencja, wirtualna rzeczywistość i wiele innych” – chwali się operator. Prace instalacyjne ponad 600 kolejnych stacji zlokalizowanych w Warszawie i okolicznych miejscowościach już trwają i zakończą się „w pierwszych miesiącach” 2021 r. Obejmą swym zasięgiem ponad 2 mln osób, zaś łącznie z uruchomionymi w poniedziałek – ponad 3 miliony mieszkańców 7 miast i aglomeracji warszawskiej. Instalacja nadajników 5G produkcji Ericssona na 100 stacjach bazowych w 7 polskich miastach została zakończona w marcu. W kwietniu infrastruktura była testowana. 

Technologia 5G reklamowana jest jako bezpieczna, jednak w przeszłości grupy naukowców przestrzegały przed jej wprowadzeniem z uwagi na prawdopodobną szkodliwość dla organizmów ludzkich.

Read more: http://www.pch24.pl/rusza-pierwsza-w-polsce-siec-5g–na-razie-w-siedmiu-miastach,75904,i.html#ixzz6M9dUJBNR

Cud Miłosierdzia Bożego? Promienie świetlne z obrazu Bożego Miłosierdzia podczas Mszy

film: https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=bakT4hicnOE&feature=emb_logo

W niedzielę Miłosierdzia Bożego [22 kwietnia b.r.] ks. José Guadalupe Aguilera Murillo z kościoła katolickiego San Isidro Labrador w Querétaro [ Meksyk], odprawiał Mszę w intencji ustąpienia pandemii koronawirusa transmitowaną na żywo przez video. Podczas transmisji wystąpiło jednak coś nieoczekiwanego. Ponieważ Kościół katolicki obchodził w niedzielę święto Miłosierdzia Bożego, ks. Murillo umieścił w tle obraz. Jeśli jednak przyjrzysz się uważnie, promienie białego światła promieniują z obrazu na ołtarz 

Jezus powiedział św. Faustynie:

Te dwa promienie oznaczają krew i wodę. Blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz…
– Te dwa promienie wyszły z wnętrzności miłosierdzia Mojego wówczas, kiedy konające serce Moje zostało włócznią otwarte na krzyżu.
– Te promienie osłaniają dusze przed zagniewaniem Ojca Mojego. Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga.
„Za pomocą tego obrazu udzielę duszom wiele łask. Ma to przypominać o wymogach Mojego miłosierdzia, ponieważ nawet najsilniejsza wiara bez uczynków się nie ostoi”.
Dziennik św. Faustyny , 299)

Cóż za piękne błogosławieństwo!
Parafia  komentując na  swojej stronie na Facebooku to wydarzenie, dziękowała: „Panie, ufam Tobie! Dziękujemy za dar błogosławieństwa  naszemu nabożeństwu do Miłosierdzia Bożego. ” Dodała również zrzut ekranu jako zdjęcie na okładkę swojej strony na Facebooku.
https://forumdlazycia.wordpress.com/2020/05/08/cud-milosierdzia-bozego-promienie-swietlne-z-obrazu-bozego-milosierdzia-podczas-mszy-video/?fbclid=IwAR0BbpV3hLEaX5uqcPnWwNNNWYl4ZCHlykXxFFgRNdHMh81PknPhGHiSYTY

JEŹDZIEC APOKALIPSY ZBIERA ŻNIWO – KAPŁANÓW, MNICHÓW, BISKUPÓW, ZAMYKAJĄCYCH SWOJE ŚWIĄTYNIE NA WIELKANOC

Globalna inwigilacja w największym centrum nadzoru elektronicznego w Europie

Buciorami depczą samego Boga!

MARYJO – KRÓLOWO POLSKI MÓDL SIĘ ZA NAMI POLAKAMI.

NIE CHCIELIŚCIE KORONY JEZUSA, TO MAMY KORONĘVIRUSA
POLACY POWINNI WIEDZIEĆ DLACZEGO NA POLSKĘ NAPADAJĄ RÓŻNE CHOROBY I NIESZCZĘŚCIA – BO POLACY NIE BŁAGAJĄ RZĄDU I EPISKOPATU I NIE MODLĄ SIĘ O UZNANIE BOGA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLEM POLSKI”, KTÓRY JEST JEDYNYM RATUNKIEM NA OCALENIE POLSKI I CAŁEGO ŚWIATA, A NADE WSZYSTKO KRÓL ZAPEWNI POKÓJ W POLSCE I NA ŚWIECIE. TO BÓG JEZUS CHRYSTUS ZBAWICIEL I NAJWIĘKSZY NASZ PRZYJACIEL PROSI RZĄD I EPISKOPAT POPRZEZ LUDZI ŚWIECKICH I PROSIMY – POSŁUCHAJCIE PANA BOGA A BĘDZIEMY WSZYSCY MOGLI ŻYĆ NA TYM PIĘKNYM ŚWIECIE W WIELKIM SZACUNKU I MIŁOŚCI DO BOGA I DO SIEBIE.  

Matko upadających pod ciężarem rachunków, módl się za nami! Litania do Królowej blokowisk

Litania do Królowej blokowisk - warszawa.gosc.pl

Matko szlochających nocą w łazience, módl się za nami. Matko domowego kościoła z poplamionym obrusem…
https://pl.aleteia.org/2020/05/04/matko-upadajacych-pod-ciezarem-rachunkow-modl-sie-za-nami-litania-do-krolowej-blokowisk/

Litania do Królowej blokowisk

Ukryty po kątach sumienia, ratuj nasz dom. Chryste, Ukochany – ratuj nasz dom
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z pokory i ciszy, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu ze wszystkich głupot, klęsk i zagubień, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Źródło pocieszenia, które nie przemija, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Miłości w sercu Matki, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

APEL DO KOŚCIOŁA I DO ŚWIATA
do wiernych Katolików i ludzi dobrej woli

Veritas liberabit vos.
J 8, 32

W obliczu poważnego kryzysu, my, Duszpasterze Kościoła Katolickiego, na mocy udzielonego nam mandatu, uważamy za naszą świętą powinność skierowanie Apelu do naszych Współbraci w Episkopacie, do Kleru, Zakonników, świętego Narodu Bożego i do wszystkich ludzi dobrej woli. Nasz Apel został podpisany także przez intelektualistów, lekarzy, adwokatów, dziennikarzy i przedsiębiorców, którzy zgadzają się z jego treścią, i może być podpisany przez wszystkich, którzy zechcą się do niego przyłączyć.

Fakty wykazały, że pod pretekstem epidemii COVID-19 w wielu przypadkach zostały naruszone niezbywalne prawa obywateli przez ograniczanie w sposób nieproporcjonalny i nieuzasadniony ich podstawowej wolności, w tym również korzystania z wolności kultu, wypowiedzi i przemieszczania się. Zdrowie publiczne nie powinno i nie może stać się usprawiedliwieniem dla deptania praw milionów osób na całym świecie, nie mówiąc już o zwolnieniu władz cywilnych z obowiązku podejmowania działań dyktowanych mądrością i mających na celu wspólne dobro; jest to tym prawdziwsze, im większe są wątpliwości rodzące się u wielu w odniesieniu do rzeczywistego ryzyka zakażenia, niebezpieczeństwa i odporności wirusa. Wiele światowej sławy autorytetów z dziedziny nauki i medycyny potwierdza, że alarm podniesiony przez media w związku z COVID-19 nie wydaje się w pełni uzasadniony.

Na podstawie oficjalnych danych dotyczących wpływu epidemii na liczbę zgonów mamy powody, by sądzić, że istnieją siły, które mają interes w wywoływaniu paniki wśród ludności wyłącznie celem trwałego narzucenia niedopuszczalnych form ograniczania wolności, kontroli osób i śledzenia ich ruchów. Te nieliberalne tryby narzucania są niepokojącym preludium do powstania Rządu Światowego wymykającego się spod wszelkiej kontroli.

Wierzymy też, że w niektórych sytuacjach przyjęte środki ograniczania, w tym zamknięcie działalności handlowej, spowodowały kryzys, który pociągnął na dno całe sektory gospodarki, sprzyjając ingerencji sił zewnętrznych i skutkując poważnymi konsekwencjami społecznymi i politycznymi. Te formy inżynierii społecznej muszą zostać powstrzymane przez tych, na których spoczywa odpowiedzialność rządowa, przez podjęcie środków mających na celu ochronę swoich obywateli, których reprezentują i w interesie których są wysoce zobowiązani do podejmowania działań. Powinniśmy także pomagać rodzinie, komórce społecznej, unikając nierozsądnego karania osób słabych i starszych przez zmuszanie ich do bolesnej izolacji od najbliższych. Kryminalizacja stosunków osobistych i społecznych winna być ponadto uważana za niedopuszczalną część planu tych, którzy promują izolację jednostek, aby łatwiej je kontrolować i nimi manipulować.

Prosimy środowisko naukowe o czujność, aby terapie wykorzystywane w leczeniu COVID-19 były promowane uczciwie dla wspólnego dobra z dołożeniem wszelkich starań, by zapobiec sytuacji, w której niegodziwe interesy mogłyby wpłynąć na wybory rządzących i organów międzynarodowych. Nierozsądne jest potępianie środków zaradczych, które okazały się skuteczne i często niedrogie, tylko dlatego, by uprzywilejować formy leczenia lub szczepionki, które nie są równie dobre, lecz gwarantują firmom farmaceutycznym znacznie większe zyski, a tym samym zwiększają wydatki publicznej służby zdrowia. Przypominamy też, jako Duszpasterze, że przyjmowanie przez katolików szczepionek, w których stosowany jest materiał pochodzący z usuniętych płodów, jest niedopuszczalne z moralnego punktu widzenia.

Zwracamy się również do Rządzących o zachowanie czujności, by uniknąć stosowania najbardziej rygorystycznych form kontroli ludności – czy to w postaci systemów śledzenia, czy też jakichkolwiek innych form namierzania lokalizacji. Walka z COVID-19, jakkolwiek poważna, nie może być pretekstem do tego, by wtórować niejasnym intencjom podmiotów ponadnarodowych, które mają w tym projekcie potężny interes handlowy i polityczny. W szczególności obywatelom należy zapewnić możliwość odrzucenia takich ograniczeń wolności osobistej, bez nakładania jakichkolwiek kar na osoby, które nie zamierzają skorzystać ze szczepionek, metod śledzenia i wszelkich innych środków o analogicznym charakterze. Warto przyjrzeć się również rażącej sprzeczności działań tych, którzy przez swą politykę dążą do drastycznego zmniejszenia liczby ludności, a jednocześnie przedstawiają się jako zbawiciele ludzkości, nie mając przy tym żadnych politycznych czy społecznych uprawnień. Na koniec, odpowiedzialność polityczna przedstawicieli ludu nie może być absolutnie oddana w ręce techników, którzy wręcz domagają się zwolnienia ich z odpowiedzialności karnej w formie, krótko mówiąc, niepokojącej.

Apelujemy gorąco do mediów o aktywne angażowanie się w prawidłowy przekaz informacji, które nie będą karać odmiennych poglądów przez uciekanie się do form cenzury, co powszechnie ma miejsce w mediach społecznościowych, prasie i telewizji. Prawidłowy przekaz informacji wymaga zapewnienia miejsca dla tych, których głos odbiega od powszechnie przyjętej opinii, pozwalając obywatelom na świadomą ocenę rzeczywistości, wolną od silnego wpływu działań innych. Demokratyczna i uczciwa konfrontacja jest najlepszym antidotum na ryzyko narzucenia podstępnych form dyktatury, przypuszczalnie gorszych niż te, których w niedawnej przeszłości nasze społeczeństwo było świadkiem powstania i upadku.

Wreszcie, jako Duszpasterze, na których ciąży odpowiedzialność za Dzieci Chrystusa, przypominamy, że Kościół stanowczo domaga się swej autonomii w rządzeniu, w kulcie i w głoszeniu kazań. Owe autonomia i wolność to rodzime prawa, których Jezus Chrystus udzielił Kościołowi do realizacji jego celów. Z tego powodu, jako Duszpasterze, stanowczo domagamy się prawa do samodzielnego podejmowania decyzji w kwestii odprawiania Mszy Świętej i udzielania Sakramentów, podobnie jak żądamy pełnej autonomii w sprawach podlegających naszej bezpośredniej jurysdykcji, takich jak, tytułem przykładu, normy liturgiczne i sposoby sprawowania Komunii i Sakramentów. Niezależnie od powodów państwo nie ma prawa ingerować w suwerenność Kościoła. Współpraca Władzy Kościelnej, która nigdy nie była negowana, nie może być uwikłana przez władzę cywilną w jakiekolwiek formy zakazu lub ograniczenia kultu publicznego lub posługi kapłańskiej. Prawa Boga i wiernych są najwyższym prawem Kościoła, z którego on nie zamierza ani nie może zrezygnować. Prosimy o zniesienie ograniczeń w sprawowaniu funkcji publicznych.

Prosimy osoby dobrej woli, aby nie rezygnowały ze spoczywającego na nich obowiązku współpracy na rzecz wspólnego dobra, każdy wedle swego stanu i możliwości oraz w duchu braterskiego miłosierdzia. Współpraca ta, pożądana przez Kościół, nie może jednak być daleka od poszanowania Prawa naturalnego ani od zapewnienia jednostkom wolności. Ciążące na obywatelach obowiązki cywilne wiążą się z uznaniem ich praw przez państwo.

Wszyscy jesteśmy wezwani do oceny obecnych faktów zgodnie z nauką głoszoną przez Ewangelię. Wymaga to dokonania wyboru: albo z Chrystusem, albo przeciwko Chrystusowi. Nie pozwólmy dać się onieśmielić czy zastraszyć przez kogoś, kto wmawia nam, że jesteśmy mniejszością: Dobro jest powszechniejsze i potężniejsze niż to, w co świat chce, byśmy uwierzyli. Walczymy z niewidzialnym wrogiem, który rozdziela obywateli, separuje dzieci od rodziców, wnuki od dziadków, wiernych od ich duszpasterzy, uczniów od nauczycieli, klientów od sprzedawców. Nie pozwólmy, aby pod pretekstem wirusa zostały wymazane wieki cywilizacji chrześcijańskiej, wprowadzając nienawistną technologiczną tyranię, w której ludzie bezimienni i bez twarzy mogą decydować o losach świata, sprowadzając nas do rzeczywistości wirtualnej. Jeśli to jest plan, do którego zamierzają nas skłonić możni tej ziemi, niechaj wiedzą, że Jezus Chrystus, Król i Pan Historii, obiecał, że «bramy piekielne go nie przemogą» (Mt 16, 18).

Powierzamy Rządzących i wszystkich tych, którzy rządzą losami narodów, Wszechmogącemu Bogu, aby ich oświecał i prowadził w tych momentach wielkiego kryzysu. Niech pamiętają, że tak jak Pan będzie sądził nas, Duszpasterzy, za powierzone nam stado, tak będzie sądził Rządzących za lud, którego mają obowiązek bronić i nim rządzić.

Módlmy się z wiarą do Pana, aby chronił Kościół i świat. Niech Najświętsza Dziewica, Wspomożycielka Chrześcijan, zmiażdży głowę starodawnego Węża i zniweczy plany dzieci żyjących w ciemności.

8 maja 2020 r

Nowennę do św. Rity odmawiamy od 13 do 21 maja.

 

                                              22 maja: Åšw. Rity z Cascii, patronki spraw beznadziejnych i po ...
 
DZIEŃ PIERWSZY
 
Święta Rito, pobożne i miłe dziecko Pana, już jako młoda dziewczyna wsławiłaś się swą uczynnością, swą czystością serca i oddaniem twoim rodzicom. Wyproś wiele łask dla dzieci, dla ludzi młodych i dla całych rodzin. Święta Rito, Święta Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodną nadzieję i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych, i proszę cię nieustannie, wybłagaj mi również łaskę (podaj łaskę, o którą się modlisz).
 
Ojcze Nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
 
Święta Rito, módl się za nami
 
DZIEŃ DRUGI
 
Święta Rito, przepełniona łagodnością i miłością, zawsze potrafiłaś opiekować się biednymi i iść z pomocą chorym. Rozdawałaś chleb, roztaczałaś opiekę nad potrzebującymi, dzieliłaś się swą szlachetnością. Pomóż nam stać się dobrymi i uczynnymi wobec tych, którzy cierpią i potrzebują. Święta Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodna nadzieje i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych i proszę cię nieustannie, wybłagaj mi również łaskę  (podaj łaskę, o którą się modlisz).
 
Ojcze Nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
 
Święta Rito, módl się za nami
 
DZIEŃ TRZECI
 
Święta Rito, ty która wiele wycierpiałaś od brutalnego i gwałtownego małżonka, potrafiłaś jednak pozostać mu wierna święcąc mu przykładem cierpliwości i łagodności. Twoja modlitwą sprawiłaś jego nawrócenie, jego poprawę, za twoja przyczyna stał się dobrym małżonkiem i przykładnym ojcem. Święta Rito, strzeż wszystkie rodziny. Wyproś małżonkom siłę i odwagę, aby potrafili żyć razem w pokoju, w miłości i w wierności. Święta Rito, Święta Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodna nadzieje i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych i proszę cię nieustannie, wybłagaj mi również łaskę (podaj łaskę, o którą się modlisz).
 
Ojcze Nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
 
Święta Rito, módl się za nami
 
DZIEŃ CZWARTY
 
Święta Rito, ty która swoja roztaczającą opieką, cierpliwością, ale i stanowczością, dawałaś swym synom dobry przykład na co dzień, pomóż i podtrzymuj rodziców w tej trudnej i ważnej rzeczy jaka jest wychowanie dzieci. Święta Rito, Święta Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodna nadzieje i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych i proszę cię nieustannie, wybłagaj dla mnie łaskę (podaj łaskę, o którą się modlisz).
 
Ojcze Nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
 
Święta Rito, módl się za nami
 
DZIEŃ PIĄTY
 
Święta Rito, która przeżyłaś ból po śmierci twojego małżonka i twoich dwóch synów, Ty, która poznałaś czym jest osamotnienie i pusty dom. Ty, która całkowicie poświeciłaś się modlitwie, opiece nad chorymi i biednymi. Módl się za tych, którzy ciężko doświadczają śmierci drogiej osoby, módl się za tych za tych, którzy nagle zostają sami po stracie bliskich… Święta Rito, Święta Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodna nadzieje i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych i proszę cię nieustannie, wybłagaj mi również łaskę (podaj łaskę, o którą się modlisz).
 
Ojcze Nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
 
Święta Rito, módl się za nami
 
DZIEŃ SZÓSTY
 
Święta Rito, pochyl się nad tymi, którzy cię wżywają nie wiedząc dokąd pójść, którzy są zmęczeni, zniechęceni, popadający w rozpacz. Wysłuchaj ich modlitw, użyj ich cierpieniom, wytrzyj ich łzy. Święta Rito, Święta Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodna nadzieje i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych i proszę cię nieustannie, wybłagaj mi również łaskę (podaj łaskę, o którą się modlisz).
 
Ojcze Nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
 
Święta Rito, módl się za nami
 
DZIEŃ SIÓDMY
 
Święta Rito, zawsze i we wszystkich okolicznościach twojego życia byłaś przykładem do naśladowania, przykładem pobożności i pokory, przykładem cierpliwości i dobroci. Pomóż nam być zawsze pokornymi wobec Boga, a uczynnymi wobec bliźniego. Święta Rito, Święta Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodna nadzieje i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych i proszę cię nieustannie, wybłagaj mi również łaskę (podaj łaskę, o którą się modlisz).
 
Ojcze Nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
 
Święta Rito, módl się za nami
 
DZIEŃ ÓSMY
 
Święta Rito, ożywiona wielka miłością do Chrystusa ukrzyżowanego i pragnąca ofiarować swe cierpienia do zbawienia dusz, doznałaś szczególnej łaski w dniu, gdy twoje czoło zostało okaleczone cierniem chrystusowej korony… Wyproś nam łaskę głębszego zrozumienia tej wysokiej ceny jaka jest krew wylana przez Jezusa Chrystusa, jakim jest ogrom jego miłości i ofiara jaka uczynił dla odkupienia naszych grzechów. Święta Rito, Święta Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodna nadzieje i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych i proszę cię nieustannie, wybłagaj mi również łaskę  (podaj łaskę, o którą się modlisz).
 
Ojcze Nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
 
Święta Rito, módl się za nami
 
DZIEŃ DZIEWIĄTY
 
Święta Rito, Ty, która rozmyślałaś nad słowami Jezusa, ty, która żywiłaś się Ewangelia, zaufałaś całkowicie boskiej Opatrzności. Kochałaś Boga i bliźniego. Wyproś dla nas wiarę żywą, silną nadzieje, i stale rosnącą dobroć. Święta Rito, Święta Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodna nadzieje i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych i proszę cię nieustannie, wybłagaj mi również łaskę  (podaj łaskę, o którą się modlisz).
 
Ojcze Nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
 
Święta Rito, módl się za nami
 Apel do Kościoła i świata

 

 
Nie pozwólmy, aby pod pretekstem wirusa wymazane zostały wieki cywilizacji chrześcijańskiej, wprowadzając nienawistną, technologiczną tyranię, w której ludzie bezimienni i bez twarzy mogą decydować o losach świata, sprowadzając nas do wymiaru rzeczywistości wirtualnej – piszą duchowni, w tym hierarchowie, i świeccy występujący z powszechnym apelem zainspirowanym sytuacją na świecie.

Veritas liberabit vos.
J 8, 32

W obliczu poważnego kryzysu, my, Duszpasterze Kościoła Katolickiego, na mocy udzielonego nam mandatu, uważamy za naszą świętą powinność skierowanie Apelu do naszych Współbraci w Episkopacie, do Kleru, Zakonników, świętego Narodu Bożego i do wszystkich ludzi dobrej woli. Nasz Apel został podpisany także przez intelektualistów, lekarzy, adwokatów, dziennikarzy i przedsiębiorców, którzy zgadzają się z jego treścią, i może być podpisany przez wszystkich, którzy zechcą się do niego przyłączyć.

Fakty wykazały, że pod pretekstem epidemii COVID-19 w wielu przypadkach zostały naruszone niezbywalne prawa obywateli przez ograniczanie w sposób nieproporcjonalny i nieuzasadniony ich podstawowej wolności, w tym również korzystania z wolności kultu, wypowiedzi i przemieszczania się. Zdrowie publiczne nie powinno i nie może stać się usprawiedliwieniem dla deptania praw milionów osób na całym świecie, nie mówiąc już o zwolnieniu władz cywilnych z obowiązku podejmowania działań dyktowanych mądrością i mających na celu wspólne dobro; jest to tym prawdziwsze, im większe są wątpliwości rodzące się u wielu w odniesieniu do rzeczywistego ryzyka zakażenia, niebezpieczeństwa i odporności wirusa. Wiele światowej sławy autorytetów z dziedziny nauki i medycyny potwierdza, że alarm podniesiony przez media w związku z COVID-19 nie wydaje się w pełni uzasadniony.

Na podstawie oficjalnych danych dotyczących wpływu epidemii na liczbę zgonów mamy powody, by sądzić, że istnieją siły, które mają interes w wywoływaniu paniki wśród ludności wyłącznie celem trwałego narzucenia niedopuszczalnych form ograniczania wolności, kontroli osób i śledzenia ich ruchów. Te nieliberalne tryby narzucania są niepokojącym preludium do powstania Rządu Światowego wymykającego się spod wszelkiej kontroli.

Wierzymy też, że w niektórych sytuacjach przyjęte środki ograniczania, w tym zamknięcie działalności handlowej, spowodowały kryzys, który pociągnął na dno całe sektory gospodarki, sprzyjając ingerencji sił zewnętrznych i skutkując poważnymi konsekwencjami społecznymi i politycznymi. Te formy inżynierii społecznej muszą zostać powstrzymane przez tych, na których spoczywa odpowiedzialność rządowa, przez podjęcie środków mających na celu ochronę swoich obywateli, których reprezentują i w interesie których są wysoce zobowiązani do podejmowania działań. Powinniśmy także pomagać rodzinie, komórce społecznej, unikając nierozsądnego karania osób słabych i starszych przez zmuszanie ich do bolesnej izolacji od najbliższych. Kryminalizacja stosunków osobistych i społecznych winna być ponadto uważana za niedopuszczalną część planu tych, którzy promują izolację jednostek, aby łatwiej je kontrolować i nimi manipulować.

Prosimy środowisko naukowe o czujność, aby terapie wykorzystywane w leczeniu COVID-19 były promowane uczciwie dla wspólnego dobra z dołożeniem wszelkich starań, by zapobiec sytuacji, w której niegodziwe interesy mogłyby wpłynąć na wybory rządzących i organów międzynarodowych. Nierozsądne jest potępianie środków zaradczych, które okazały się skuteczne i często niedrogie, tylko dlatego, by uprzywilejować formy leczenia lub szczepionki, które nie są równie dobre, lecz gwarantują firmom farmaceutycznym znacznie większe zyski, a tym samym zwiększają wydatki publicznej służby zdrowia. Przypominamy też, jako Duszpasterze, że przyjmowanie przez katolików szczepionek, w których stosowany jest materiał pochodzący z usuniętych płodów, jest niedopuszczalne z moralnego punktu widzenia.

Zwracamy się również do Rządzących o zachowanie czujności, by uniknąć stosowania najbardziej rygorystycznych form kontroli ludności – czy to w postaci systemów śledzenia, czy też jakichkolwiek innych form namierzania lokalizacji. Walka z COVID-19, jakkolwiek poważna, nie może być pretekstem do tego, by wtórować niejasnym intencjom podmiotów ponadnarodowych, które mają w tym projekcie potężny interes handlowy i polityczny. W szczególności obywatelom należy zapewnić możliwość odrzucenia takich ograniczeń wolności osobistej, bez nakładania jakichkolwiek kar na osoby, które nie zamierzają skorzystać ze szczepionek, metod śledzenia i wszelkich innych środków o analogicznym charakterze. Warto przyjrzeć się również rażącej sprzeczności działań tych, którzy przez swą politykę dążą do drastycznego zmniejszenia liczby ludności, a jednocześnie przedstawiają się jako zbawiciele ludzkości, nie mając przy tym żadnych politycznych czy społecznych uprawnień. Na koniec, odpowiedzialność polityczna przedstawicieli ludu nie może być absolutnie oddana w ręce techników, którzy wręcz domagają się zwolnienia ich z odpowiedzialności karnej w formie, krótko mówiąc, niepokojącej.

Apelujemy gorąco do mediów o aktywne angażowanie się w prawidłowy przekaz informacji, które nie będą karać odmiennych poglądów przez uciekanie się do form cenzury, co powszechnie ma miejsce w mediach społecznościowych, prasie i telewizji. Prawidłowy przekaz informacji wymaga zapewnienia miejsca dla tych, których głos odbiega od powszechnie przyjętej opinii, pozwalając obywatelom na świadomą ocenę rzeczywistości, wolną od silnego wpływu działań innych. Demokratyczna i uczciwa konfrontacja jest najlepszym antidotum na ryzyko narzucenia podstępnych form dyktatury, przypuszczalnie gorszych niż te, których w niedawnej przeszłości nasze społeczeństwo było świadkiem powstania i upadku.

Wreszcie, jako Duszpasterze, na których ciąży odpowiedzialność za Dzieci Chrystusa, przypominamy, że Kościół stanowczo domaga się swej autonomii w rządzeniu, w kulcie i w głoszeniu kazań. Owe autonomia i wolność to rodzime prawa, których Jezus Chrystus udzielił Kościołowi do realizacji jego celów. Z tego powodu, jako Duszpasterze, stanowczo domagamy się prawa do samodzielnego podejmowania decyzji w kwestii odprawiania Mszy Świętej i udzielania Sakramentów, podobnie jak żądamy pełnej autonomii w sprawach podlegających naszej bezpośredniej jurysdykcji, takich jak, tytułem przykładu, normy liturgiczne i sposoby sprawowania Komunii i Sakramentów. Niezależnie od powodów państwo nie ma prawa ingerować w suwerenność Kościoła. Współpraca Władzy Kościelnej, która nigdy nie była negowana, nie może być uwikłana przez władzę cywilną w jakiekolwiek formy zakazu lub ograniczenia kultu publicznego lub posługi kapłańskiej. Prawa Boga i wiernych są najwyższym prawem Kościoła, z którego on nie zamierza ani nie może zrezygnować. Prosimy o zniesienie ograniczeń w sprawowaniu funkcji publicznych.

Prosimy osoby dobrej woli, aby nie rezygnowały ze spoczywającego na nich obowiązku współpracy na rzecz wspólnego dobra, każdy wedle swego stanu i możliwości oraz w duchu braterskiego miłosierdzia. Współpraca ta, pożądana przez Kościół, nie może jednak być daleka od poszanowania Prawa naturalnego ani od zapewnienia jednostkom wolności. Ciążące na obywatelach obowiązki cywilne wiążą się z uznaniem ich praw przez państwo.

Wszyscy jesteśmy wezwani do oceny obecnych faktów zgodnie z nauką głoszoną przez Ewangelię. Wymaga to dokonania wyboru: albo z Chrystusem, albo przeciwko Chrystusowi. Nie pozwólmy dać się onieśmielić czy zastraszyć przez kogoś, kto wmawia nam, że jesteśmy mniejszością: Dobro jest powszechniejsze i potężniejsze niż to, w co świat chce, byśmy uwierzyli. Walczymy z niewidzialnym wrogiem, który rozdziela obywateli, separuje dzieci od rodziców, wnuki od dziadków, wiernych od ich duszpasterzy, uczniów od nauczycieli, klientów od sprzedawców. Nie pozwólmy, aby pod pretekstem wirusa zostały wymazane wieki cywilizacji chrześcijańskiej, wprowadzając nienawistną technologiczną tyranię, w której ludzie bezimienni i bez twarzy mogą decydować o losach świata, sprowadzając nas do rzeczywistości wirtualnej. Jeśli to jest plan, do którego zamierzają nas skłonić możni tej ziemi, niechaj wiedzą, że Jezus Chrystus, Król i Pan Historii, obiecał, że «bramy piekielne go nie przemogą» (Mt 16, 18).

Powierzamy Rządzących i wszystkich tych, którzy rządzą losami narodów, Wszechmogącemu Bogu, aby ich oświecał i prowadził w tych momentach wielkiego kryzysu. Niech pamiętają, że tak jak Pan będzie sądził nas, Duszpasterzy, za powierzone nam stado, tak będzie sądził Rządzących za lud, którego mają obowiązek bronić i nim rządzić.

Módlmy się z wiarą do Pana, aby chronił Kościół i świat. Niech Najświętsza Dziewica, Wspomożycielka Chrześcijan, zmiażdży głowę starodawnego Węża i zniweczy plany dzieci żyjących w ciemności.

8 maja 2020 r

Od wysyłającej: Ostatnio, przy Orędziu Św. Michała, Archanioła przekazałam informację o 33-dniowych ćwiczeniach duchowych do Aktu Poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg. Św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. Na jedynym, I Sympozjum Woli Bożej, jakie się odbyło w Rome, GA, USA w listopadzie 1997 poproszono ponad 1200 uczestników o powstanie tych, którzy przemodli te 33 dni Przygotowania. Wstali nieomal wszyscy. Wg. organizatorów, te 33 pracy nad sobą dla przygotowania się do Oddania Matce Bożej dają podstawę dla dalszej pracy nad zrozumieniem Woli Bożej.

 

Sługa Boża Luiza Piccarreta, ur. 23 kwietnia 1865, zmarła 4 marca 1947 w Corato, Włochy. Kilka klas szkoły podstawowej.  Jako młoda dziewczyna otrzymała Dar Woli Bożej. Przez następne 60 lat Pan Jezus uczył ją co oznacza ten Dar. Nocami jej dusza szła do Nieba, rano miała obowiązek zapisania tego, czego się dowiedziała. Wymagał tego Pan Jezus. Pilnie tego przestrzegał jej wspaniały kierownik duchowy, Św. Annibale di Francia – ostatnia kanonizacja Naszego Ojca Świętego, 16 maja 2004. Święty Annibale zmarł 1 czerwca 1927, wg. słów Pana Jezusa do Luisy (jej zapis w tomie 22), jako pierwszy człowiek który zmarł w Woli Bożej po Naszej Najświętszej Matce.

  Czytaj dalej

Białoruś organizuje paradę Dnia Zwycięstwa

9 maj 2020
Tysiące żołnierzy maszerowało na Białorusi w sobotę w ramach parady z okazji Dnia Zwycięstwa upamiętniającej 75 lat od zakończenia drugiej wojny światowej w Europie, po tym, jak prezydent Aleksander Łukaszenko odrzucił wezwania do blokady w związku z trwającą nową pandemią koronawirusa. Po stronie generałów Łukaszenka nazwał Białorusią niedopuszczalną nawet myśl o odwołaniu parady. Białoruś zdecydowanie sprzeciwiła się środkom blokującym lub dystansowi fizycznemu i utrzymywała otwarte granice, nazywając zaniepokojenie rozprzestrzenianiem się wirusa „psychozą”. Istnieje 21 107 potwierdzonych przypadków COVID-19 na Białorusi i 121 zgonów, ale istnieją sugestie, że oficjalne statystyki mogą nie docenić prawdziwego wpływu wirusa.

Nie, NIE!! Nie Bin Laden tylko …

Fatima oblężona przez 3500 policjantów

Wkrótce Jezus może być nieobecny w Eucharystii ! – ks.dr Paweł Murziński

Robert Wasilewski: Impact 2017 w Krakowie – implementacja przez Szydło i Szumowskiego planów Getes’a

 
Smok przekazuje władzę Bestii

Papież wzywa do podpisania paktu – Doug Batchelor (lektor i napisy PL)

https://gloria.tv/post/bLbBffDyto742dnGcvbqhSENu

 

Szanowni Państwo,

Lobby LGBT nie odpuszcza prof. Aleksandrowi Nalaskowskiemu i żąda dla niego kary. Musimy mu pomóc!

Pobierz grafikę, aby zobaczyć całą treść wiadomości
Czytaj online

Wypełzają na ulice polskich miast. Odurzeni złą ideologią, zwykli nieszczęśnicy, których dopadła tęczowa zaraza. Podrygują tanecznie, niosąc tęczowe orły, tęczową Matkę Boską i tęczą upstrzone cytaty z Ewangelii.

Te i tym podobne słowa prof. Aleksandra Nalaskowskiego z artykułu „Wędrowni gwałciciele” mocno dotknęły lobby LGBT. Tak mocno, że stał się – zaraz po Zofii Klepackiej i p. Tomaszu, pracowniku IKEI – ich kolejnym celem.
Czytaj dalej

Czy i teraz Przedsiębiorcy wybiorą swoich morderców Żydów do Rządu w Polsce?

W Warszawie akcja przedsiębiorców …


 Braun u Roli: „Czeka nas globalny obóz koncentracyjny”? O „wieszaniu” Szumowskiego i DEFENDER-2020!
POLACY POSŁUCHALI REDEMPTORYSTÓW GRZESZNIKÓW i T.RYDZYKA, KTÓRY WYWYŻSZA ŻYDÓW, a NIE PANA BOGA – NAJWIĘKSZEGO PRZYJACIELA, TO MAJĄ NA KOGO GŁOSOWALI – PACHOŁKÓW LUCYFERA, KTÓRZY NISZCZĄ WSZYSTKO, CO POLSKĘ STANOWI. SAMI TEGO CHCIELI, A TERAZ PRZEZ NICH i INNI MUSZĄ CIEPIEĆ……….

Braun u Roli: „Czeka nas globalny obóz koncentracyjny”?
O „wieszaniu” Szumowskiego i DEFENDER-2020!
https://www.youtube.com/watch?v=znIlmITzbTw

WŁADZA CHCE MAJDANU W WARSZAWIE – Ewa Pawela

https://www.youtube.com/watch?v=SExmY-MjKxM

I przykazanie Maria Valtorta

Obłędny plan. Czy to nas czeka? Jak ma być realizowane?

Szaleniec Bill GATES WYMORDUJE POLAKÓW szczepionką na Koronawirusa – dr Lucyna Kulińska OSTRZEGA!

TYSIĄCE LUDZI NA ULICACH W WARSZAWIE PRZECIWKO REŻIMOWI I C 19 – POWSTAJE CENTRUM PROTESTU

KRÓL JEST NAGI ! ! !

Bill Gates: Osoby nieszczepione na CoVID-19 nie będą mogły funkcjonować w społeczeństwie

Co robić gdy kapłan zmusza do przyjęcia Komunii Św. na rękę? [PORADNIK]

 

PILNE! Protest przedsiębiorców przeradza się w regularną bitwę z policją na ulicy!

K. Bosak (Konfederacja) o strajku przedsiębiorców: Potępiam użycie siły wobec protestujących!

Strajk Przedsiębiorców – kwadrans przed łapanką.

 

POLACY WYBRALI PREZ. A.DUDĘ, A ON ZARZĄDZA POLAKÓW ARESZTOWANIA.

No cóż powiedzieć Polacy – wybraliście swojego mordercę A.Dudę na prezydenta, a on sprowadza swoich kolegów Żydów, aby was głodem, bronią, szczepionkami i różnym innym świństwem wymordować i także przez haniebne zarządzenia, a Bóg Ojciec wskazał – tylko Grzegorz Braun prezydentem. Nie posłuchaliście a teraz kto wam pomoże? Obecnie Bóg mówi: tylko Krzysztof Bosak i kogo wybierzecie? Znowu swoich morderców? Tylko KONFEDERACJI i Polsce Pan Bóg pomoże – wszyscy pozostali to wrogowie – mordercy i oszuści – tylko obiecują, a jak do „koryta” się dorwą, to obiecanki zamieniają na kaźnie i obozy koncentracyjne z Szumowskim na czele. I nie potrzebne byłyby jak teraz żadne podpisy dla Patriotów gwałconych przez obecny żydowski Rząd.

https://www.youtube.com/watch?v=q2TT94KUMvE

Zapis filmowy – Nocne zatrzymania protestujących przedsiębiorców – Warszawa – 8.05.2020

niezaleznatelewizja

 

Na koncie FB – Strajk przedsiębiorców – umieszczono zapis wideo z nocnych wydarzeń, gdzie ok 1 w nocy policja zatrzymała wielu protestujących w Warszawie. Głównym narratorem wydarzeń jest Paweł Tanajno, lider tego protestu, kandydat na Prezydenta RP 2020. Oto obszerne fragmenty tego materiału nagrane prosto z konta FB.

Zapis filmowy – Nocne zatrzymania protestujących przedsiębiorców – Warszawa – 8.05.20208414 wyświetleń•8 maj 2020

Czy i teraz Przedsiębiorcy wybiorą swoich morderców Żydów do Rządu w Polsce?

W Warszawie akcja przedsiębiorców …

https://www.facebook.com/100009240463697/posts/2573741636277160/?d=n


Braun u Roli: „Czeka nas globalny obóz koncentracyjny”? O „wieszaniu” Szumowskiego i DEFENDER-2020!

POLACY POSŁUCHALI REDEMPTORYSTÓW GRZESZNIKÓW i T.RYDZYKA, KTÓRY WYWYŻSZA ŻYDÓW, a NIE PANA BOGA – NAJWIĘKSZEGO PRZYJACIELA, TO MAJĄ NA KOGO GŁOSOWALI – PACHOŁKÓW LUCYFERA, KTÓRZY NISZCZĄ WSZYSTKO, CO POLSKĘ STANOWI. SAMI TEGO CHCIELI, A TERAZ PRZEZ NICH i INNI MUSZĄ CIEPIEĆ……….

Braun u Roli: „Czeka nas globalny obóz koncentracyjny”?
O „wieszaniu” Szumowskiego i DEFENDER-2020!
https://www.youtube.com/watch?v=znIlmITzbTw

WŁADZA CHCE MAJDANU W WARSZAWIE – Ewa Pawela

https://www.youtube.com/watch?v=SExmY-MjKxM

Co nas czeka jeśli… 

Przecież Rząd i Episkopat z akceptacją Redemptorystów oddał Polskę lucyferowi w Toruniu 6 marca 2019 r. spektakl urządził Minister Kultury pod nazwą:”ODDANIE POLSKI SZATANOWI” za pieniądze podatników Polskich, więc całe piekło pracuje teraz w Polsce i chce naszej śmierci. Rząd „w dowód nienawiści do Polaków” zaprosił mordercę Billa Gatesa ze szczepionkami w których są czipy. Ci, którzy nie wezmą czipa z głodu umrą, bo nic nie kupią bez czipa. Rząd ma poparcie Episkopatu i Zakonu Redemptorystów, bo nikt z nich nie zaprzeczał. Poparcie Rządu i Episkopatu, że zamknęli kościoły aby Polacy właśnie trafili razem z nimi do piekła bo bez Sakramentów Świętych. Episkopat zamknął Cudownego Boga Pana Jezusa Chrystusa KRÓLA POLSKI w ciemnicy, aby ludzie nie mogli modlić się o wolność Ojczyzny. Maryję powiesili na czarnej ścianie jak w piekle.

Przyjmiemy szczepionkę…

News


This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (

http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=9-5S2gB6rBXMLujU )

Gazeta Warszawska

This issue will present the 5 last articles.

KORONAWIRUS JEST LECZONY W CIĄGU JEDNEGO DNIA … SZCZEPIENIE NIE JEST POTRZEBNE! (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4908:koronawirus-jest-leczony-w-ciagu-jednego-dnia-szczepienie-nie-jest-potrzebne&catid=23:scientia-et-arte

KORONAWIRUS JEST LECZONY W CIĄGU JEDNEGO DNIA … SZCZEPIENIE NIE JEST POTRZEBNE! Wszystko jest genialnie proste! Proszę rozpowszechniać. (WIDEO)
Uwaga red. – Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie! Istnieje lek na koronawirusa i jest on bardzo prosty. Koronawirus ginie w ciągu zaledwie jednego Czytaj dalej

Jesteśmy z mężem razem już ponad osiem lat. Do tego roku byliśmy niestety „tylko” małżeństwem, a bardzo chcieliśmy być rodziną. Sześć lat temu zaszłam w ciążę, która zakończyła się poronieniem.

https://deon.pl/wiara/swiadectwa/maryja-spelnila-swoja-obietnice-ta-ciaza-byla-cudem,422507?fbclid=IwAR3Pu5IdyXwpjqBZxu6L7kwxNwYkQ16c0hl-7Hnmva-Fz_PXg6Mom1qg0y8

Emilia Wojtyłowa. Jej heroizm ocalił św. Jana Pawła II

https://pl.aleteia.org/2020/05/07/emilia-wojtylowa-jej-heroizm-ocalil-sw-jana-pawla-ii/?fbclid=IwAR2ZDhkcGdUJO-zUXAf0rn0Pglkksv7V2Y2XOhg-eH0T_ITz4iJaoWnnGYQ

WADOWICE: RUSZA PROCES KANONIZACYJNY RODZICÓW ŚW. JANA PAWŁA II

https://www.radiomaryja.pl/kosciol/wadowice-rusza-proces-kanonizacyjny-rodzicow-sw-jana-pawla-ii/?fbclid=IwAR2CAMOLwGiP4hlybjyftBFEXsctHOuii0VdRnhfrn_sk0DhQc58KGeL8vA

Kard. Sarah: Msza nie może stać się spektaklem telewizyjnym

https://www.niedziela.pl/artykul/52923/Kard-Sarah-Msza-nie-moze-stac-sie?fbclid=IwAR0LP6POWacG4wP7ouVZVW5r7j8M7nwZLJ76BdBVZiv4VZb8N0zfYkGpgBU

Kapłani, nie łamcie sumień wiernych! Komunia Święta „na rękę” to tylko możliwość, a nie przymus

Niedziela, 10 maja 2020
V NIEDZIELA WIELKANOCNA

SÅ‚owo na niedzielÄ™ - V Niedziela Wielkanocy - Rok A

(J 14, 1-12 ) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę”. Odezwał się do Niego Tomasz: „Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?” Odpowiedział mu Jezus: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście”. Rzekł do Niego Filip: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”. Odpowiedział mu Jezus: „Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca”.

Rzymskokatolicka parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w ...

Kazanie św. Maksyma, biskupa Turynu
(Kazanie 53, 1-2. 4) 

Chrystus jest dniem

 

Przez zmartwychwstanie Chrystusa rozwierają się bramy Otchłani, ziemia się odradza przez nowe dzieci Kościoła, Duch Święty otwiera niebo; rozwarta Otchłań zwraca umarłych, odrodzona ziemia rodzi zmartwychwstałych, a do nieba wstępują zbawieni. Także i dobry łotr wchodzi do raju, ciała świętych wchodzą do Miasta świętego; umarli powracają do życia, przez zmartwychwstanie Chrystusa wszystkie elementy zmierzają ku rzeczom wyższym. Otchłań oddaje niebiosom swą własność, ziemia zwraca niebu swą własność, ziemia zwraca niebu tych, których pogrzebała, a niebo ich przyjmuje i stawia przed Panem. To wszystko sprawia jedna i ta sama męka Zbawiciela: dźwiga z głębin, unosi z ziemi i umieszcza na wyżynach nieba. 
Albowiem zmartwychwstanie Chrystusa daje życie zmarłym, przebaczenie grzesznikom, a chwałę świętym. I święty prorok zaprasza całe stworzenie do udziału w radości zmartwychwstania Chrystusa, mówi bowiem, że trzeba się radować i weselić w tym dniu, który Pan uczynił. 
Światło Chrystusa jest dniem, który nie zna nocy, dniem bez końca. Chrystus jest owym dniem, według słów Apostoła: „Noc minęła i przybliżył się dzień”. „Noc minęła” – mówi – a nie następuje, abyśmy zrozumieli, że gdy pojawia się światło Chrystusa, znikają mroki szatana i nie nastają ciemności grzechu, bo przed blaskiem tego światła pierzcha dawny mrok i żadne przestępstwo nie może się tam wcisnąć ukradkiem. 
Albowiem dniem jest Syn, któremu Ojciec będący sam dniem, przekazał tajemnice swej boskości. On jest dniem, który mówi przez usta Salomona: „To Ja sprawiłem, że wzeszło na niebiosach niegasnące światło”. Jak więc za dniem niebiańskim nie następuje żadna noc, tak za sprawiedliwością Chrystusa nie postępują ciemności grzechów. Dzień niebios zawsze jest skąpany w niekończącym się blasku i nie mogą go przysłonić żadne ciemności; tak też i światło Chrystusa zawsze jaśnieje, promieniuje i żadna ciemność grzechów nie może go ogarnąć, i dlatego mówi Jan Ewangelista: „A światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła”. A więc, bracia, trzeba, abyśmy wszyscy radowali się w tym świętym dniu. Niech świadomość grzechów nikogo nie wyłącza od wspólnej radości, niech ciężar win nikogo nie odwołuje od publicznych modłów! Bo nawet i grzesznik nie powinien w takim dniu wątpić o przebaczeniu. Zaiste, jak wielkie to wyróżnienie! Jeśli bowiem łotr zasłużył na raj, to czyż chrześcijanin miałby nie otrzymać przebaczenia?
Czytaj dalej

11 Maj 2020 – ciekawostki dla wszystkich Polakow

Pomiedzy taktyką agentury a społecznym buntem – Janusz Zagórski

https://www.youtube.com/watch?v=PIi4MuXISNA

Prosze  zalaczac link od pierwszego video  I reszty informujacych video  ze sciany  LACH CHWAT TV   dla znajomych   –   zeby wszyscy Polacy zrozumieli jak zdrajcy co rzadza – oszukuja  POLAKOW Czytaj dalej

8 Maja – Wspomnienie Św. Stanisława, Biskupa i Męczennika ...

Z Listu apostolskiego papieża Piusa XII
(List do Prymasa i Biskupów Polski
w 700-lecie kanonizacji św. Stanisława) 

Dał wielki przykład chrześcijańskiego męstwa

 

Wiele przesławnych czynów opromienia swoim blaskiem dzieje Polski, a jednak w pamięci pokoleń na zawsze pozostanie imię świętego Stanisława, sławnego orędownika waszej Ojczyzny. Jest on chlubą i ozdobą Kościoła w Polsce, bo chwałą męczeństwa uświęcił początki chrześcijaństwa w waszym kraju. Potrzeba Wam było takiego pasterza, oddającego swoje życie za owce w obronie wiary i obyczajów chrześcijańskich, by jego krew użyźniła zasiane wśród Was ziarno Ewangelii. 
Ten biskup krakowski, którego powołała Boża Opatrzność, pozostawił nam doskonały przykład chrześcijańskiego męstwa. Święty Stanisław żył tylko dla Boga, całkowicie oddany ludziom i trosce o powierzoną sobie owczarnię, za przykładem Boskiego Pasterza, który był mu wzorem aż po ostatnie dni życia. Nie szczędził trudów, nie zrażał się żadnymi przeszkodami, byle tylko obyczaje społeczeństwa i jednostek oprzeć na zasadach Ewangelii. Nie cofnął się nawet i wtedy, gdy ściągnął na siebie gniew króla Bolesława, któremu wypominał jego zgubne postępowanie. Ten bezbożny tyran mógł się srożyć na biskupa, mógł się targnąć na jego życie, nie mógł jednak złamać jego ducha. Bo ów niezłomny Pasterz chętnie oddał w ofierze swoje życie, aby się nie sprzeniewierzyć nakazom swego obowiązku, a swoim wiernym pozostawił przykład niezachwianej stałości, którą uwieńczył palmą męczeństwa. 
Ta niegodziwa zbrodnia wstrząsnęła sumieniami wiernych, a oburzenie ludu było tak wielkie, że jak podaje tradycja, jej sprawca musiał opuścić królestwo i udać się na wygnanie. Znamienny to dowód wielkiej miłości i czci, jaką wasi ojcowie żywili względem swego biskupa. Te uczucia nie osłabły z biegiem lat; dziś jeszcze z wielką radością stwierdzamy, jak dalece są one żywe, a słodkim uczuciem napełnia Nas nadzieja, że teraz wzmocnią się i rozwiną. 
Z Wami jest Chrystus i Jego moc zwycięska, a zatem bez lęku i śmiało trwajcie w boju dla Pana. Niech wasza wiara będzie jak skała, której nic skruszyć nie zdoła, niech waszej miłości nie przyćmi żadna ludzka niegodziwość, a wasza nadzieja niech jaśnieje nawet i wtedy, gdy wszystko wokoło zdaje się walić i upadać. Niech ona Was wspiera i da Wam patrzeć w przyszłość z niezachwianą ufnością. Czegóż macie się lękać? „Kościół święty potrafi wzrastać wśród cierpień, a pośród zniewag nie zbaczać z prostej drogi; nie przygnębią go przeciwności, nie odurzą powodzenia; w pomyślności umie zachować pokorę, w trudnościach z nadzieją spoglądać ku niebu” (św. Grzegorz Wielki). 
Pamiętajcie o tym, że wzywa Was do swoich szeregów Bóg żywy; grzech i śmierć są wydane na zagładę, a zatknięte zostaną zwycięskie sztandary prawdy i miłości. Dlatego zwracamy się do każdego z Was słowami św. Ignacego Antiocheńskiego wypowiedzianymi do Polikarpa: „Bądź odporny jak uderzone kowadło”. Albowiem podjęte przez Was ogromne trudy przyniosą wielkie owoce.

MATEUSZ DAMIĘCKI NAPISAŁ POLITYCZNY WIERSZ: DZIĘKUJĘ ZA TE MORDY ZDRADZIECKIE


Aktor Mateusz Damięcki coraz częściej dzieli się publicznie swymi poglądami politycznymi. W najnowszym wpisie na Facebooku dał upust tego, co myśli o działaniach rządu i obecnej partii rządzącej. Przekaz aktora spotkał się z falą przychylnych komentarzy.
Wiersz można wysłuchać tutaj:

https://www.facebook.com/watch/?v=613037515961359

Za pogardę, za pychę, za wasz jad i za ciche nocą śmierci wyroki wydane, potem z samego rana długopisem Adriana podpisane, choć nie przeczytane” – tak zaczyna się wiersz „Dziękuję”, który Mateusz Damięcki napisał i opublikował w środę wieczorem na Facebooku.
Tekst jest jawną aluzją do działań Prawa i Sprawiedliwości, obecnie rządzącej partii w kraju. W dalszej części wiersza, zilustrowanego animacją krwawiącego konturu Polski, Mateusz Damięcki odnosi się m.in. do „wstydu przed Zachodem”, „ruletki ze Wschodem” czy „sponsoringu spiskowej teorii”. Aktor wspomina też „te mordy zdradzieckie” i wytyka władzy „pisanie od nowa historii”.
W kolejnych wersach aktor „dziękuje” władzy za „szpitale, szkoły, teatry, kościoły”, następnie wspomina o telewizyjnej Jedynce i Dwójce, a także o prezesie TVP Jacku Kurskim oraz przypomina o licznych perturbacjach w radiowej Trójce.

Nie zabrakło też aluzji do afer pedofilskich w polskim Kościele oraz sponsorowania działalności Tadeusza Rydzyka. Mateusz Damięcki w zaanimowanym przez Matyldę Damięcką wierszu „dziękuje”:

Za obłudę, za bierność, za rozpustę, pazerność. Za koperty pod toruńskim stołem, za przymykanie oczu na krzyż w dziecięcym kroczu. Za małżeństwo ze świętym kościołem
Za tragedię zgwałconej, za obietnic miliony, waszą zdradę, waszą prostytucję. Za rzucane po równo: błoto, brud, syf i gówno w moją flagę, w moją Konstytucję
Jednych łatwiej zapomnieć, innym trzeba przypomnieć, że nie lubię, gdy w twarz mi się spluwa. (…) Wiem, kto z nich za pięć stówek, za ser i kilka parówek, oddał Polskę złodziejom w niewolę. Wiem też, komu „trzynastka” na ofiarę i ciastka odebrała myślenie i wolę. 
Dzięki wam widzę jasno, kto jest ślepy, kto zasnął, a kto nadal ma otwarte oczy…
Ostatnie słowa wiersza dedykował dwuletniemu synowi. Mateusz Damięcki stwierdził, że chciałby, aby „kiedyś, gdy dorośnie, być Polakiem aż tak nie bolało”. Publikacja aktora spotkała się z przychylną oceną internautów, którzy w większości dziękowali gwiazdorowi za napisanie tekstu.

https://plejada.pl/newsy/mateusz-damiecki-napisal-wiersz-o-rzadzie-ostre-slowa-aktora-o-pis/3e6h7eg

Hierarchowie, nie róbcie z Kościoła agendy
ks. prof Koczwara

https://www.youtube.com/watch?v=bCnX0BYrc4o&feature=emb_logo

Doktryna Ciemnosci ( 6 ) wielkie odstepstwo, które wyjdzie z Kosciola .

Znam uczynki twoje, i masz imię, że żyjesz; aleś jest umarły.

NIEMCY GOTOWI DO WOJNY! A POLACY??? W MASECZKACH I NA KOLANACH 🙁 Aleksander Jabłonowski

 
SYSTEM MONETARNY – TRANSFORMACJA

Szanowni Państwo,

Zapraszam do obejrzenia trzyczęściowego wywiadu ze mną, jaki kilka dni temu przeprowadziła Joanna Rajska dla nowo tworzonego kanału telewizji społecznej, na temat kształtu i możliwej transformacji systemu monetarnego. Bardzo proszę o udostępnienia, bo tylko tą drogą można szerzyć niezależną myśl społeczną:

 

Część pierwszahttps://www.youtube.com/watch?v=98YeXKEoqvI&t=470s

Część drugahttps://www.youtube.com/watch?v=pZIRDOBoE0M&t=30s
Część trzeciahttps://www.youtube.com/watch?v=uO2DRheC5F8&t=182s

Proszę, módlcie się tak wiele jak tylko możecie, ponieważ Ostrzeżenie i Sąd waszej duszy jest na progu waszego domu

Orędzie Matki Bożej i Pana Jezusa z 1 maja 2020 dla wizjonera z Holy Family Refuge https://www.childrenoftherenewal.com/holyfamilyrefuge

Od tłum. Nie znamy nazwiska, określany jest jako „wizjoner z Holy Family Refuge”, z ośrodka w Kanadzie skąd przychodziły od dawna orędzia Pana Jezusa dla „The Girl of My Will”. Z orędzi ostatnich lat wiemy, że wizjoner jest Amerykaninem, żonaty od ponad 50 lat (dostał gratulacje z Nieba), czuwa nad nim kapłan sprawujący od wielu lat kierownictwo duchowe.

1 maja 2020 r. Święto Matki Bożej Królowej Maja

Czytaj dalej

My dziwimy się innym nacjom, że pozwalają na zabijanie polskich dzieci, a tu Polacy zmuszają do zabijania polskich dzieci – dlaczego Biskupi rządzący Episkopatem nie modlą się i nie walczą z mordercami dzieci oraz z zarządzeniami Rządu – brońmy nasz Naród mały i duży. Powinni biskupi nauczać, ze zarządzenie to samo znaczy co czyn i jest grzechem śmiertelnym.
Wolontariuszka uratowała dziecko które miało być zabite! Teraz grozi jej mafia
Fundacja Pro - prawo do życia

Szanowni Państwo,

nasza wolontariuszka Zuzanna uratowała życie dziecka, które miało zostać zabite poprzez aborcję! Teraz grożą jej zwolennicy aborcyjnej mafii pośredniczącej w nielegalnym handlu pigułkami poronnymi.

Od kilku lat działa w Polsce grupa przestępcza, która namawia kobiety do aborcji i oferuje im pomoc w uzyskaniu pigułek poronnych. Tworzące ją feministki i aborcjonistki są bardzo aktywne w internecie, gdzie prowadzą liczne strony oraz grupy dyskusyjne. Na jedną z takich grup w mediach społecznościowych zgłosiła się niedawno młoda dziewczyna, która chciała zabić swoje dziecko.

Dzięki stałemu wsparciu Darczyńców, nasza Fundacja może reagować na tego typu przypadki.

Zuzanna Czytaj dalej

Bardzo prosimy o modlitwę o zdrowie i wszelkie łaski dla Kasi, która
wykazała się prawdziwym heroizmem  kładąc na szali swój los w walce o życie
synka. Oparła się naciskom i nie poddała aborcji gdy podejrzewano u niej
raka płuc w czasie upragnionej ciąży. Zawierzyła Bogu. W wieku 43 lat, w
27  tygodniu urodziła zdrowego Krzysia. Jest też mamą 11letniego Piotrusia,
4letniego Wojtusia. Dzielnie walczy z nowotworem płuc. Niestety, stan się
pogorszył. Błagamy o ulgę w cierpieniu, zdrowie i siły dla Mamy i całej
Rodziny. Bóg Zapłać
Z Bogiem
Leszek Wojcieszak

i inne wieści

Obejrzyj film „Wielka nowenna pompejańska 13.05-05.07” w YouTube

https://www.youtube.com/playlist?list=PLEmXQfHVFm_gMdPlob8nfK4VanSHuQQVt

Czytaj dalej