Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Wrzesień

Środa, 30 września 2020

ŚW. HIERONIMA,
PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA

Plik:Michelangelo Caravaggio 057.jpg – Wikipedia, wolna encyklopedia

Prologu do komentarza Księgi Izajasza proroka

św. Hieronima, kapłana


Nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa

Posłuszny nakazom Chrystusa: „Badajcie Pisma” oraz „Szukajcie, a znajdziecie” wypełniam swą powinność, bym przypadkiem nie usłyszał razem z Żydami: „Jesteście w błędzie nie znając Pisma ani mocy Bożej”. Jeśli bowiem, jak mówi apostoł Paweł, Chrystus jest mocą Bożą i mądrością Bożą, to ten, kto nie zna Pisma, nie zna mocy Boga ani Jego miłości: nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa. 
Dlatego będę naśladował ojca rodziny, który ze swego skarbca wyjmuje rzeczy stare i nowe, a także oblubienicę, która w Pieśni nad Pieśniami mówi: „Owoce nowe i stare, miły mój, zachowałam dla ciebie”. Zamierzam objaśniać Izajasza w ten sposób, aby ukazać go nie tylko jako proroka, ale jako ewangelistę i apostoła. On sam zresztą mówi o sobie i innych ewangelistach: „Jakże piękne są stopy zwiastunów radosnej nowiny, którzy ogłaszają pokój”. Do niego też, jakby do apostoła, mówi Bóg: „Kogo poślę i kto pójdzie do ludu tego”. On zaś odpowiada: „Oto ja, poślij mnie”. 
Niech jednak nikt nie sądzi, że w niewielu słowach zamierzam zamknąć całą treść księgi, gdyż obejmuje ona całość Bożych tajemnic. Zapowiada Emmanuela narodzonego z Dziewicy, Dokonawcę przedziwnych znaków i cudów, który umarł i został pogrzebany, który zmartwychwstał i który jest Zbawicielem wszystkich narodów. A cóż powiedzieć o zagadnieniach dotyczących przyrody, etyki, logiki? Wszystko, co się odnosi do Pism świętych, wszystko, co język ludzki może wypowiedzieć, umysł zaś pojąć, wszystko to zawiera się w tej księdze. O jej tajemnicach zaświadcza sam autor: „Każde widzenie będzie dla was jakby słowami zapieczętowanej księgi. Jeśli da się ją temu, kto umie czytać, mówiąc: Czytaj księgę, wówczas odpowie: Nie mogę, bo jest zapieczętowana. Kiedy zaś da się ją takiemu, kto nie umie czytać, mówiąc: Czytaj, odpowie: Nie umiem czytać”. 
Jeśli zaś wydaje się to komuś mało ważne, niechaj posłucha słów apostoła Pawła: „Prorocy niech przemawiają po dwóch albo po trzech, a inni niech to roztrząsają. Gdy zaś komuś innemu z siedzących dane będzie objawienie, pierwszy niechaj zamilknie”. Jakże jednak mogą zamilknąć, skoro mówienie lub milczenie należy do Ducha Świętego, który przemawia przez proroków? Jeśli więc rozumieli to, co mówili, ich wypowiedzi pełne są mądrości i rozumu. Do ich uszu dochodziły nie tylko dźwięki uderzanego głosem powietrza, ale sam Bóg przemawiał do serca proroków według słów jednego z nich: „Anioł mówił do mnie” oraz: „Wołając w naszych sercach, Abba, Ojcze”, a także: „Będę słuchał tego, co mówi do mnie Pan Bóg”.
Święty Hieronim

Hieronim urodził się ok. 345 r. w Strydonie (prawdopodobnie na terenie dzisiejszej Chorwacji). Był synem zamożnych ludzi pochodzenia rzymskiego, katolików. Studiował w Rzymie pod kierunkiem mistrzów łaciny i retoryki, m.in. Donata. Tam – w wieku młodzieńczym, zgodnie z ówczesnym zwyczajem – przyjął chrzest między 358 a 364 r. z rąk papieża św. Liberiusza. Wówczas postanowił porzucić światowe życie i zająć się zagadnieniami religijnymi. Udał się następnie do Trewiru, ówczesnej stolicy cesarstwa, gdzie na życzenie rodziców miał rozpocząć karierę urzędniczą; prawdopodobnie jednak podjął tam studia teologiczne. Z Galii powrócił do Włoch. W tym czasie jego siostra wstąpiła do klasztoru. Także i sam Hieronim został w Akwilei mnichem i ok. 373 r. wyjechał na Wschód, by w Jerozolimie pracować naukowo i poddać się rygorystycznemu życiu. Poprzez Azję Mniejszą wyruszył do Ziemi Świętej, ale wyczerpany trudami podróży zatrzymał się w Antiochii. Znalazł się o krok od śmierci. Po wyzdrowieniu zaczął intensywną naukę greki i języka hebrajskiego, poświęcił się studiowaniu Pisma świętego na Pustyni Chalcydyckiej.

Święty Hieronim

W 377 r. w Antiochii Hieronim przyjął święcenia kapłańskie, zastrzegając jednak, że pragnie dalej wieść życie ascetyczne. Za cel swojego życia postawił pracę naukową. Na dłuższy czas (379-382) zatrzymał się w Konstantynopolu. Miasto urzekło go swoją historią, bogactwem zabytków, zasobnością w książki. Właśnie wtedy patriarchą Konstantynopola był św. Grzegorz z Nazjanzu. Hieronim słuchał pilnie jego kazań. W tym czasie przełożył na język łaciński niektóre homilie Orygenesa i Historię Euzebiusza z Cezarei Palestyńskiej.
W 382 r. uczestniczył w synodzie rzymskim, gdzie na polecenie papieża Damazego zaczął pracować nad poprawianiem dawnego przekładu Nowego Testamentu i psalmów. W latach 382-384 był sekretarzem i doradcą papieża Damazego. Mieszkał na Awentynie, gdzie skupił wokół siebie elitę intelektualną i religijną Rzymu. Wśród jego uczniów znalazła się także św. Marcella (+ 410). Właśnie w jej pałacu zamieszkał. Na spotkania duchowe przybywała do niego również inna można pani Rzymu, św. Paula (+ 404), i jej córka, św. Eustochia (+ ok. 419). Po śmierci papieża (+ 384) Hieronim udał się do Egiptu; zwiedził Ziemię Świętą, Egipt, klasztory w Nitrii. Słuchał wykładów znakomitego znawcy pism Orygenesa, Dydyma Ślepca. Udał się następnie do Palestyny i w 386 r. zamieszkał w Betlejem. Tam pozostał już do śmierci.
Organizował tam działalność charytatywną, prowadził wykłady, pod jego opieką powstały cztery klasztory. Odznaczał się encyklopedyczną wiedzą, umiłowaniem ascezy, pracowitością, gorącym przywiązaniem do Kościoła, czcią do Matki Bożej, a przede wszystkim umiłowaniem Pisma Świętego. Współcześni mu odnotowali jednak, że miał wybuchowy charakter.

Święty Hieronim

Pozostawił po sobie niebywale ogromną spuściznę literacką. W latach 389-395 przełożył na łacinę wiele ksiąg Septuaginty (greckiego przekładu Biblii). Przez 24 lata (382-406) przetłumaczył na łacinę całe Pismo święte. Jego przekład, tzw. Wulgata (co oznacza „powszechnie przyjmowane”), został przyjęty przez Sobór Trydencki jako tekst urzędowy. Hieronim napisał także komentarze do wielu ksiąg Pisma oraz przełożył liczne teksty Ojców Kościoła. Zwalczał współczesne mu herezje. Ostatnie lata spędził w grocie sąsiadującej z Grotą Narodzenia Pana Jezusa. Zmarł osamotniony 30 września 419 lub 420 r. Jego relikwie sprowadzono z czasem do Rzymu. Obecnie znajdują się w głównym ołtarzu bazyliki S. Maria Maggiore. Jest jednym z czterech wielkich doktorów Kościoła Zachodniego, patronem eremitów, biblistów, egzegetów, księgarzy i studentów.

Ikonografia ukazuje najczęściej św. Hieronima jako wielkiego pokutnika w długiej szacie albo obnażonego starca, w przepasce na biodrach, wycieńczonego postami. Czasami przedstawiany jest w kapeluszu kardynalskim, co jest aluzją do jego funkcji sekretarza papieskiego, lub w postawie siedzącej przy pulpicie. Atrybutami Świętego są: czaszka, gołębica, kamienie, klepsydra, księga, lew u stóp, oswojone lwiątko, model kościoła, pióro pisarskie, rylec do pisania i tabliczka, trąba powietrzna przypominająca Sąd Ostateczny, wielbłąd.

Módlmy się. Boże, Ty dałeś świętemu Hieronimowi żywe i głębokie umiłowanie Pisma świętego, † spraw, aby Twój lud obficie karmił się Twoim słowem * i znajdował w nim źródło życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

OKAZUJE SIĘ, ŻE RZĄDZĄCY EPISKOPATEM TO SŁUGI SZATANA, BO WYKONUJĄ JEGO POLECENIA A NIE PYTAJĄ BOGA WSZECHMOGĄCEGO.

PANDEMII JUŻ DAWNO NIE MA A ONI SŁUCHAJĄ BEZBOŻNEGO RZĄDU.

 

Nie zakładam maski podczas Mszy Św 

Noszenie masek podczas Mszy Świętej

Podczas Mszy św. Nasz Pan Jezus powiedział do mnie: „Kiedy ludzie przychodzą na Mszę w maskach, tak mało wierzą we Mnie! Jak mogą zachorować, kiedy wchodzą do Świętej Świątyni Boga! „Powiedz im, że spędzą dużo czasu w czyśćcu za noszenie masek wchodząc do Mojego kościoła i podczas Mszy Świętej. Nie ufają Mi! Jak mogą zachorować tutaj, przy Mnie i przy Mnie? Nie pozwoliłbym im zachorować – powiedział nasz Pan bardzo surowym głosem.

 

Rząd Żydowski w Polsce z nudów wymyśla różne bezsensowne zarządzenia, aby dokuczyć Polakom, bo przecież wyślą ich do obrony Izraela ciągle skłóconego z innymi państwami.

Obejrzyj film „OFICJALNIE! PIS Bierze CYWILI na PRZYMUSOWE Ćwiczenia Wojskowe! Na Co Się Szykują Analiza Komentator” w YouTube

https://youtu.be/OFq_AQbJtoY

Po co władzy kolejny centralny system ewidencji? – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=btIjWQIzLoc

 Bóg jest weselem serca – jak słodki jest Pan Bóg, który wielu z nas powołuje do siebie. Wielu jest powołanych lecz mało wybranych ! Szczęście ma być nieutracone .
świat poddany jest presji czasowej -przemija …

Ludzie, odrzucają zaproszenie Boga. O. Augustyn Pelanowski. MOCNE. – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=btIjWQIzLoc

https://m.youtube.com/watch?v=4d2rirD0Qs8#dialog

Niech Gądecki im powie, że po śmierci staną przed tym Bogiem, którego nienawidzą  więc niech się palą jak Boga nie chcą znać razem z Gądeckim, który nakazuje Panu Bogu akceptować jego diabelskie zarządzenia. 

Modlitwa do św. Michała Archanioła o pokorę

Święty Michale Archaniele, pogromco szatana, ducha pychy, pomóż mi zwalczyć mój egoizm, który nie chce poddać się Bogu i Jego świętej woli. Wstawiaj się za mną do Pana, abym zachwycony Bogiem wołał do Niego w każdej chwili mego życia: Któż jak Bóg! Amen.

Modlitwa do św. Rafała Archanioła o opiekę i prowadzenie

Święty Rafale Archaniele, który czuwasz przed majestatem Bożym i z polecenia Stwórcy byłeś przewodnikiem w niebezpiecznej wędrówce Tobiasza. Czuwaj nad drogami naszego życia, ostrzegaj przed niebezpieczeństwami, jakie nas zgubić mogą. Ty odpędzałeś demony i uzdrawiałeś mocą Bożą. Broń nas przed uległością złu, a gdy zdrowie i życie nasze zagrożone będzie, wstawiaj się za nami u Boga, przedstawiaj nasze sprawy i bądź nam pomocny. Amen.

Modlitwa do św. Gabriela Archanioła o zaufanie Bogu

Święty Gabrielu Archaniele, który byłeś zawsze zwiastunem dobrej nowiny, dopomagaj nam do spokojnego przyjmowania wszelkich wieści. Byśmy nigdy nie ulegali panice, a zawsze umieli zaufać Bogu, którego łaską jesteśmy umocnieni. Przyczyniaj się także do tego, aby oznajmiana nam prawda stawała się dla nas jasna i zrozumiała, byśmy umieli przyjąć to, co Bóg w swej dobroci nam objawia. Amen.

Koronka do św. Michała Archanioła czyli Koronka Anielska.

Koronka Uwielbienia Boga ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórami Aniołów - YouTube

Koronka do św. Michała Archanioła jest nabożeństwem bardo dawno praktykowanym w Portugalii. Składa się z dziewięciu pozdrowień, a każde z nich z jednego Ojcze nasz, trzech Zdrowaś i westchnienia potem odmawia się cztery Ojcze nasz i modlitwy końcowe, Kongregacja św. Obrzędów w postanowieniu z dnia 8 sierpnia 1851 r. podaje do wiadomości iż pewna siostra Karmelitanka poczytana za świętą, a zmarła w 1755 r., odmawiała Koronkę Anielską z bardzo wielkim nabożeństwem. Według bowiem dawnej tradycji to nabożeństwo miało być nadzwyczaj przyjemne św. Michałowi Archaniołowi, który w nagrodą za nie przybywał z natychmiastową i skuteczną pomocą we wszelkich potrzebach, a zwłaszcza Kościoła katolickiego, którego jest nieustannym Opiekunem.

Sposób odmawiania

V. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.

R. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.

V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

R. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

POZDROWIENIE I — na cześć Chóru Serafinów 

Ojcze nasz i 3 Zdrowaś „Maryjo,

Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Serafinów zapal nas, Panie ogniem doskonałej miłości. Amen.

POZDROWIENIE II — na cześć Chóru Cherubinów

Ojcze nasz i 3 Zdrowaś Maryjo.

Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Cherubinów udziel nam, Panie, łaski opuszczenia drogi grzechu, a postępowania drogą doskonałości chrześcijańskiej. Amen.

POZDROWIENIE III — na cześć Chóru Tronów

Ojcze nasz i 3 Zdrowaś Maryjo.

Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Tronów wlej, Panie, w serca nasze ducha prawdziwej i szczerej pokory. Amen.

POZDROWIENIE IV — na cześć Chóru Panowań

Ojcze nasz i 3 Zdrowo Maryjo.

Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Panowań daj nam, Panie, łaskę panowania nad naszymi zmysłami i naprawienia skażonych namiętności. Amen.

POZDROWIENIE V — na cześć Chóru Mocarstw

Ojcze nasz i 3 Zdrowaś Maryjo.

Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Mocarstw zachowaj, Panie, dusze nasze od zasadzek i pokus szatana Amen.

POZDROWIENIE VI — na cześć Chóru Potęg

Ojcze nasz i 3 Zdrowaś Maryjo.

Za przyczyną św. Michała Archanioła i Chóru przedziwnych Potęg niebiańskich użycz nam, Panie, zwycięstwa w pokusach i zbaw ode złego. Amen.

POZDROWIENIA VII — na cześć Chóru Księstw

Ojcze nasz i 3 Zdrowaś Maryjo.

Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Księstw napełnij nas, Panie, duchem prawdziwego i szczerego posłuszeństwa. Amen.

POZDROWIENIE VIII — na cześć Chóru Archaniołów

Ojcze nasz i 3 Zdrowaś Maryjo.

Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Archaniołów obdarz nas, Panie, wytrwałością w wierze i w dobrych uczynkach, abyśmy mogli osiągnąć chwałę w niebiosach. Amen.

POZDROWIENIE IX — na cześć Chóru Aniołów

Ojcze nasz i 3 Zdrowaś Maryjo.

Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru wszystkich Aniołów spraw, Panie, abyśmy doznając od nich opieki w tym życiu zostali zaprowadzeni do chwały wiecznej w niebie. Amen.

Na cześć św. Michała Archanioła Ojcze nasz. 

Na cześć św. Gabriela Archanioła Ojcze nasz. 

Na cześć św. Rafała Archanioła Ojcze nasz.

Na cześć swego Anioła Stróża Ojcze nasz.

Antyfona

Najchwalebniejszy Książę św. Michale, Zwierzchniku i Wodzu zastępów niebieskich, obrońco dusz, pogromco zbuntowanych duchów, przyboczny sługo królewskiego Domu Bożego, a po Jezusie Chrystusie przedziwny nasz Hetmanie, racz w swej nadziemskiej doskonałości i mocy ratować od złego nas, którzy z ufnością uciekamy się do Ciebie; spraw; abyśmy pod skrzydłami Twej niezrównanej opieki codziennie postępowali w wiernej służbie naszego Boga. 

V. Przybądź, św. Michale Archaniele, 

R. Na pomoc ludowi Bożemu.

Módlmy się:

Wszechmogący wieczny Boże, który cudem dobroci i miłosierdzia dla zbawienia wszystkich ludzi wybrałeś chwalebnego Archanioła św. Michała na Księcia swego Kościoła, dozwól błagamy, aby ten święty Archanioł uwolnił nas swą dobroczynną prawicą od wszelkich nieprzyjaciół tak tych, którzy nas teraz dręczą, jak i tych którzy w godzinę śmierci czyhać będą Ba naszą zgubą oraz by zaprowadził nas przed oblicze Majestatu Twego. Przez zasługi Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

Pozdrowienie św. Michała Archanioła.

Bądź pozdrowiony św. Michale Archaniele, najchwalebniejszy Książę wojska niebieskiego. Pan z Tobą. Błogosławiony jesteś między wszystkimi Chórami anielskimi i niech będzie zawsze błogosławiona Przenajświętsza Trójca, która zechciała Cię ubogacić tylu darami, łaskami i przywilejami.

Św. Michale Archaniele, Opiekunie Kościoła powszechnego, módl się za nami i przybywaj z pomocą w naszych potrzebach. Uwolnij nas od smoka piekielnego oraz od wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, teraz i w godzinę naszej śmierci, po której oczekujemy za cenę Twej potężnej opieki uwolnienia od mąk czyśćca i wprowadzenia przez Ciebie samego do szczęśliwej obecności z Bogiem w niebie. Ufamy, że tak się stanie. Amen.

Modlitwa o pomoc w walce ze złem.

O najchwalebniejszy Wodzu wojska niebieskiego, św. Michale Archaniele, broń nas w utarczkach i okrutnej walce, którą toczymy przeciw złym duchom z księstwami tego ciemnego świata. Przybądź na pomoc ludziom, których Bóg stworzył nieśmiertelnymi, uczynił na obraz i podobieństwo swoje i wykupił za wielka cenę z tyranii szatana. Wystąp dzisiaj do walki Pańskiej z wojskiem Świętych Aniołów, podobnie jak już walczyłeś z głową pysznych Lucyferem i jego odstępnymi aniołami, którzy nie mogli Ci się oprzeć i nie było dla nich odtąd miejsca w niebie. A ten anioł zbuntowany, przemieniony w anioła ciemności, który czyha jeszcze na ziemi na naszą zgubę, strącony został w przepaść razem ze swymi zwolennikami. Lecz oto ten pierwszy nie przyjaciel i mężobójca znowu podnosi w zuchwalstwie głowę. Przybrawszy postać anioła światłości krąży wraz z całym tłumem złych duchów i stara się opanować ziemię, aby wymazać z niej Imię Boga i Imię Chrystusa, aby porwać, zabić i wtrącić na wieczną zgubę dusze, przeznaczone do korony wiekuistej chwały. Ten smok złowrogi rozlewa na ludzi o zepsutym umyśle i sercu jakoby pełną brudów rzekę: jad swej złości, ducha kłamstwa, bezbożności i bluźnierstwa, tchnienie zarazy bezwstydu, wszelkiego występku i nieprawości. Ci najbardziej zawzięci nieprzyjaciele zalali i napoili goryczą Kościół, Oblubienicę Baranka Niepokalanego i na Jego najświętsze rzeczy wyciągnęli bezbożnie ręce. O Wodzu niezwyciężony, przeciw napaściom odrzuconych duchów wesprzyj lud Boży i daj mu zwycięstwo. Amen.

Koronka Uwielbienia Boga ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórami Aniołów
https://www.youtube.com/watch?v=3t5G6F4LHGc

Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że jego administracja przestanie finansować Światową Organizację Zdrowia (WHO). To 419 milionów dolarów rocznie, które nie będą już wysyłane do organizacji, która agresywnie forsuje aborcję na całym świecie, wymusza permisywną edukację seksualną i powszechne nauczanie ideologii gender od najmłodszych klas szkolnych.

Aby zrekompensować utratę funduszy ze składek USA, WHO wzywa do zwiększenia datków z innych krajów.

Podpisz naszą petycję, aby zażądać od przywódców Polski oraz państw G20 pójścia za przykładem USA i zaprzestania wysyłania publicznych pieniędzy do Światowej Organizacji Zdrowia.

PROSZĘ PODPISAĆ PETYCJĘ

Szanowni Państwo.

Co by było, gdybym powiedział Państwu, że w Państwa imieniu finansuje się organizację, która popiera zabijanie nienarodzonych dzieci jako prawo człowieka, rozprzestrzenia fałszywe informacje na temat COVID w komunistycznych Chinach oraz promuje programy nauczania, które seksualizują dzieci i narzucają ideologię gender od najmłodszych klas szkolnych?

Czy to by Państwa wystarczająco zmobilizowało do działania?

Tak się stanie, jeśli nasz rząd aprobuje kolejną roczną kontrybucję na rzecz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), ponieważ większość funduszy WHO w dużej mierze pochodzi ze składek podatników z poszczególnych krajów świata.

Ruch na rzecz pozbawienia funduszy WHO rozpoczął się, gdy prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że jego administracja wstrzyma finansowanie WHO po tym, jak dyrektor generalny dr Tedros Adhanom Ghebreyesus nie tylko akceptował, ale sam szerzył fałszywą propagandę odnośnie wirusa COVID, za którą stały komunistyczne Chiny.

Jeśli prezydent Trump nie wycofa się (a jest pod silną presją, aby to zrobić), to będzie to 419 milionów dolarów rocznie, które nie będą już wysyłane do organizacji, która agresywnie wymusza permisywną edukację seksualną i powszechne nauczanie ideologii gender od najmłodszych klas szkolnych.

Jednak wkład USA wynosi tylko 15% budżetu WHO. W rzeczywistości, Polska także wysyła każdego roku miliony dolarów do WHO, a teraz ta podejrzana organizacja chce jeszcze więcej!

Dlatego właśnie potrzebujemy Państwa pomocy, aby bronić nienarodzonych, chronić nasze dzieci i młodzież oraz strzec naszych wartości wzywając do działania na rzecz pozbawienia Światowej Organizacji Zdrowia publicznych funduszy.

Podpiszcie Państwo, proszę, naszą petycję, aby zażądać od przywódców Polski i krajów G20 pójścia drogą USA i zaprzestania wysyłania publicznych pieniędzy do Światowej Organizacji Zdrowia.

Politycy z lewicy i media walczą o uratowanie Światowej Organizacji Zdrowia, dyskredytując decyzję prezydenta Trumpa, argumentując, że nie powinniśmy podważać autorytetu WHO podczas rozprzestrzeniania się pandemii. Niestety, ale to właśnie propagowanie przez tę organizację kłamstw na ten temat z komunistycznych Chin pogorszyło sytuację pandemiczną na całym świecie.

W szczytowym okresie „rozprzestrzeniania się wirusa”, a także teraz (kiedy pandemia jeszcze raz przybiera na sile), WHO bez przerwy wykorzystuje środki pochodzące z pieniędzy nas podatników na:

 • promowanie aborcji jako „prawa człowieka”
 • lobbowania na całym świecie na rzecz powszechnej legalizacji aborcji na żądanie
 • wspierania Planned Parenthood i innych członków lobby aborcyjnego
 • wspieranie legalizacji prostytucji
 • zmuszania lekarzy do bezwarunkowego przeprowadzenia operacji zmiany płci u dzieci

…by wymienić tylko kilka podstawowych spraw, nie wspominając jednocześnie przywoływanych wielokrotnie tzw. Standardów Edukacji Seksualnej wg WHO, które wprost zalecają informowanie dzieci o masturbacji już od wieku czterech lat.

Aby zrekompensować utratę funduszy ze składek Stanów Zjednoczonych, WHO i jej ideologiczni sojusznicy wzywają do zwiększenia dobrowolnych datków z innych krajów.

Na szczycie tej listy znajduje się nie tylko tak zwane kraje G20 ale też Polska. Składki państw G20 na rzecz Światowej Organizacji Zdrowia stanowią bowiem większość budżetu WHO.

Bardzo proszę o podpis pod zadaniem, by Polska i wszyscy przywódcy państw G20 przestali wysyłać publiczne pieniądze do Światowej Organizacji Zdrowia.

Zespół CitizenGO od kilku lat aktywnie walczy z programami WHO dotyczącymi standardów edukacji seksualnej, czy zmianami w klasyfikowaniu dysforii płciowej w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-11 oraz wspierającymi powszechny dostęp do aborcji.

Globalna organizacja „zdrowia”, która pompuje miliardy rocznie, by szkodzić dzieciom, nie jest potrzebna. A plan prezydenta Trumpa, by pozbawić funduszy WHO, daje nam realną szansę, by zobaczyć koniec tej globalnej agendy, która sprzeciwia się wartościom życia, rodziny i wolności.

Potrzebujemy Państwa pomocy, aby napisać do przywódców G20. Podpiszcie Państwo naszą petycję teraz, a my w Waszym imieniu wyślemy ją do przywódców Polski i krajów G20.

Dziękuję za wszystko, co Państwo robią,

Matteo Cattaneo z całym zespołem CitizenGO

P.S. Dokumenty WHO mówią same za siebie. To organizacja, która wykorzystuje fundusze pochodzące od podatników na całym świecie na wspieranie aborcji, prostytucji, operacji zmiany płci, ideologii gender i LGBT oraz seksualizacji dzieci od przedszkola. W naszym najlepszym interesie leży powstrzymanie tego szaleństwa.

Więcej informacji:

Family Watch Special Report — Światowa organizacja Zdrowia zdemaskowana: Aborcja, Prawa Seksualne i CSE
https://familywatch.org/newsletter-archive/family-watch-special-report-the-world-health-organization-exposed-abortion-sexual-rights-and-cse

PRZYPOMNIENIE: Światowa Organizacja Zdrowia promuje “prawa seksualne” dzieci.
https://activistmommy.com/reminder-world-health-organization-promotes-childrens-sexual-rights

Deklaracja aborcji sprawą zdrowia publicznego, WHO przynagla
https://www.theguardian.com/global-development/2020/apr/10/declare-abortion-a-public-health-issue-during-pandemic-who-urged

WHO szuka Miliarda Dolarów Wsparcia z Pieniędzy Publicznych
https://consumerchoicecenter.org/who-seeks-1-billion-funding-boost-from-international-governments/

Kto finansuje Światową Organizację Zdrowia?
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/who-funds-world-health-organization-un-coronavirus-pandemic-covid-trump/

Międzynarodowe wytyczne w sprawie Edukacji Seksualnej
https://www.comprehensivesexualityeducation.org/cse-materials-index/international-technical-guidance-on-sexuality-education-unesco-2018/

Tylko Pan Bóg czyni CUDA i ratuje ludzi.

My Polacy świeccy kochający Boga i Ojczyznę proponujemy obecnemu Episkopatowi nawrócić się – wziąć do ręki Różaniec i zarządzić w kościołach Adorację Najświętszego Sakramentu – bez masek, bo żadnej pandemii nie ma i ustalić Nabożeństwo pokutne i sami też niech w nich uczestniczą. Intencji jest wiele – o uznanie Pana Jezusa Boga Zbawiciela KRÓLEM POLSKI, który bez żadnych kosztów zmieni ludziom serca i będą dobrzy i bezgrzeszni. To jest straszne, że ci biskupi rządzący Episkopatem zamykali kościoły, a powinno być odwrotnie – modlić się dzień i noc. To jakiej religii są ci biskupi że nie ufają i nie wierzą Panu Bogu. Powinni odejść bo się ośmieszają i szykują sobie wieczne potępienie. Na południu Polski też ocalały miejscowości, kościoły i ludzie, którzy adorowali Pana Jezusa i modlili się. 

Nieprawdopobny Cud – Nikt z tej parafii nie zginął w czasie wojny! | forumdlazycia

Polacy i Polki – NIGDY nie łączcie się w małżeństwa z obcokrajowcami, bo są tylko kłopoty i niesamowite problemy. Zawsze ta sama nacja i ta sama wiara.  No i co Kaczyński ma z takich mieszanych synów – sami wrogowie Polaków i szkodniki Polski.
Nawet ojciec Kaczyńskich BAŁ SIĘ swoich synów
https://www.youtube.com/watch?v=F6AiUYIcqXI

Kaczyński to lewacki NADPREMIER?! Szczepić się, czy nie?
https://www.youtube.com/watch?v=qBEI3Rs9Py4

Konfederacja ws. listu ambasadorów w Polsce na temat LGBT!
https://www.youtube.com/watch?v=WVKIsU6Qmo8

Szumowski ma wirusa?! Górnicy upokorzeni? Rolnicy nie odpuszczają!
https://www.youtube.com/watch?v=EPvObYubxpw

ARESZTOWANIA na manifestacji anty-COVID! TERROR
w UK! Sebastian Ross wRealu24!

https://www.youtube.com/watch?v=NhR5ICqIcNo

Totalitaryzm w UK?! Policja aresztuje Heiko Schoning!
Wolność słowa jest martwa! Relacja z Londynu

https://www.youtube.com/watch?v=8aSGTcbUp0U

Orędzie z Medziugorje 25 września 2020 r.
Matka Boża z Medjugorie - 01 - Obraz religijny

                 
Drogie dzieci! Jestem z wami tak długo, bo Bóg jest wielki
w Swojej Miłości i Mojej Obecności. Dziatki, wzywam was – wróćcie do Boga i modlitwy. Miarą waszego życia niech będzie Miłość, i nie zapominajcie, dziatki, że modlitwa i post czynią cuda w was i wokół was. Wszystko, co czynicie, niech będzie na chwałę Bożą, a wtedy Niebo wypełni radością wasze serce i odczujecie, że Bóg was kocha i Mnie posyła, by zbawić was i Ziemię, na której żyjecie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Źródło: https://www.medjugorje.ws/pl/

BÓG – RODZINA – OJCZYZNA

 

Jan Z. Potocki złożył petycje u władz
okupacyjnych Polski w obronie Narodu Polskiego – wywiad
https://www.youtube.com/watch?v=iyXsLtBqnQM

Jan Z.Potocki Manifestacja, Złożenie Pism w
Pałacu Prezydenckim i KPRM – Cała Relacja
https://www.youtube.com/watch?v=FEHHVOD0atE

 

                Bóg Honor Ojczyzna – zapraszamy na odsÅ‚oniÄ™cie Pomnika PamiÄ™ci ObroÅ„ców SuwerennoÅ›ci i NiepodlegÅ‚oÅ›ci RP - MrÄ…gowo - Miasto Ludzi Aktywnych - Oficjalna strona miasta MrÄ…gowa

 
                                      

Panie Jezu, czy akceptujesz Jana Potockiego jako Prezydenta Polski i czy rzeczywiście on jest pokrzywdzony przez obecny Rząd w Polsce? 

    PAN JEZUS

       „Ten człowiek jest właściwym Prezydentem Polski i powinien być na stanowisku Prezydenta. Niestety w Polsce przed i po wojnie to kłamstwo, ohyda i zdrada Narodu Polskiego przez uzurpowaną władzę polityczną.

Niestety władza religijna nie pomogła Janowi Potockiemu, a powinna, gdyż  biskupi sprzymierzyli się z atakującymi Polskę – waszą Ojczyznę. Te wszystkie wydarzenia następowały niezgodnie z Wolą Moją. Prosiła Moja wybrana Faustyna, to ci pyszni biskupi prześladowali ją zamiast zapytać Mnie – Przełożonego. Przecież żyję i Jestem na Ziemi, aby pomagać ludziom, ale niestety duchowni okazali się faryzeuszami. Do tej pory zachowanie biskupów  i kardynałów jest podobne i wrogie w stosunku do Mnie – Boga i do was ludzi wiernych Mnie Bogu. Gdyby prosili Ducha Świętego o natchnienia oraz Faustynę, to Polska otrzymałaby dużo Łask Moich, ale ci pyszni i wyrafinowani biskupi i kardynałowie mścili się na niej i na was, bo przez Faustynę bym pomógł Polsce i nawet nie byłoby wojny, lub w mniejszej skali. Oczywiście, ci pyszni duchowni już mają zapłatę Moją za nieposłuszeństwo Bogu. Ja nie umiem zrozumieć – prawe 2000 lat przychdzę z Nieba, przypominam, chcę pomagać, a ci niby Moi Apostołowie, którymi powinni być – nienawidzą Mnie. Bo gdyby mógł być prezydentem Jan Potocki, to w Episkopacie byliby katolicy   i żyliby z Bogiem w przyjaźni. Tak działa pycha, nieposłuszeństwo Bogu i samouwielbianie – niezgoda więc jest i nieszczęscia. 

    Ponieważ Jan Potocki był bardzo pomijany gdy były zorganizowane Wybory na prezydenta w Polsce, to Bóg Ojciec wytypował na prezydenta Polski Grzegorza Brauna, lecz niestety wasze głosy w dalszym ciągu są posyłane lucyferowi i jego błaznom i tak macie jak sobie wybraliście ku niezadowoleniu  Mojemu i ku waszemu zniewoleniu i Państwa waszego. Jezus Przyjaciel”. 

                                     —————————–— 

  Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie w Kościele – 26.09.20 r. 

 

Gdyby cały Episkopat przestrzegał i wypełniał Przykazania Boże i Dwa Przykazania Miłości to biskupi i kardynałowie by kochali swego Zbawiciela i czym prędzej sami obdarzyliby Go najpiękniejszymi Tytułami i uznaliby Boga naszym Panem i KRÓLEM POLSKI a zapanowałby POKÓJ w POLSCE i na Świecie. Wobec tego nie są Polakami ani katolikami. To jest straszne, żeby Bóg prosił grzeszników a oni Cudownego Przyjaciela nie słuchają. Wybierają wojny, kary Boże i piekło wieczne dla siebie.

   TO JEST STRASZNE, ŻEBY MIŁOSIERDZIE BOŻE CZEKAŁO AŻ 50 LAT NA UZNANIE.

Polacy nie macie pomocy ani ratunku w Rządzie ani w Episkpacie, bo to pachołki lucyfera. U nich nie działa ani miłość, ani litość, ani szacunek do bliźniego. Ich bogiem to pycha, zazdrość i nienawiść do Boga i do Polaków. Oni kochają tylko grzech i bogactwa polskie.
SZOK! Abp. Gądecki chce LGBT? Atak lewicy na kościół!
Szaleństwo trwa! Kaja Godek wRealu24! 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=qAedJG9xv74&feature=emb_logo

Kaczyński wprowadza w Polsce NWO?! Nowa Normalność
rządy globalistów, covidian i lewactwa? M.Masny
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=gjJI0cSJYA4&feature=emb_logo

MVI 1083 W Krzyżu Zbawienie

https://youtu.be/SuoUwv7UlFY

 

II Narodowy Marsz Różańcowy -17 października 2020 r. Warszawa

Zapraszamy na II
Marsz Różańcowy - W tym znaku zwyciężysz!

 

TRASA MARSZU:

 •    10.00 Msza Święta w tradycyjnym rycie Warszawa ul.                               Garncarska 32
 • 15.00 Plac Trzech Krzyży – zbiórka, formowanie szyku,                             przemowa otwierająca Marsz i błogosławieństwo                             pasterskie.
 • 15.30 – wymarsz
 • 15.30 – 15.50 – Tajemnice Radosne
 • 15.50 – 16.10 – Tajemnice Bolesne
 • 16.10 – 16.30 – Tajemnice Chwalebne
 • 16.30 – 17.00 Plac Zamkowy – okolicznościowe przemówienia

Podpisz petycję…….

W Polsce nie można być Polakiem – Patriotą, bo degraduje Rząd a biskupi rządzący Episkopatem nie bronią Prawdy, bo to jedno grzeszne myślenie przeciwko Panu Bogu   i normalnym prawowitym Polakom i katolikom.

 Rota Toruń rozpoczęła obronę prof. Wojciech Polaka. Degradacja za prawdę o LGBT?

NAGŁÓWEK
Pruszków, dn. 25.09.2020 r.
Szanowni Państwo,

chciałbym zwrócić Państwa uwagę na niepokojącą sytuację, w jakiej znalazł się prof. Wojciech Polak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Otóż władze uczelni próbują pozbawić prof. Polaka stanowiska kierownika katedry Bezpieczeństwa Narodowego pod pretekstem zmiany nazwy tej katedry. Sprawa jest o tyle bulwersująca, że prof. Polak dowiedział się o planowanych zmianach dopiero z mediów, a – wedle jego relacji – cała sytuacja najprawdopodobniej ma miejsce z powodu jego jasnego stanowiska wobec ideologii LGBT.
Zobacz odważne wystąpienie dr Marty Cywińskiej
> https://youtu.be/lRNBOdzLQQw

Podpisz i udostępnij petycję w obronie prof. Wojciecha Polaka!
Jeżeli nie mogą Państwo skorzystać z odnośnika, proszę skopiować adres do przeglądarki:
https://roty.pl/kampanie/petycja-o-przywrocenie-prof-wojciecha-polaka/

Warto dodać, że Wojciech Polak jest znanym w środowisku patriotycznym ekspertem od historii i bezpieczeństwa publicznego. Jest zaangażowany w życie społeczne, wielokrotnie służył nam także ekspercką radą. W swoim środowisku wspierał naukowców, którzy byli atakowani przez lewicowych aktywistów oraz tych, którzy byli prześladowani przez akademickie patologie. Wielokrotnie też wyrażał swój sceptycyzm wobec ideologii LGBT i jej emisariuszy. Jestem przekonany, że wszystkie te aspekty sprawiły, że prof. Polak – naukowiec stojący na straży Prawdy i godziwości, stał się dla władz swojej uczelni i lewicowych mediów „niewygodny”. Stąd próby, by się go pozbyć z kierowniczego stanowiska, nawet pomimo tego, że jest lubiany i szanowany przez studentów, a jego praca naukowa i dydaktyczna nie budzi żadnych zastrzeżeń.

Podjęliśmy próby obrony prof. Wojciecha Polaka m.in. poprzez stosowanie presji na władze UMK w Toruniu. Jednym z narzędzi naszego nacisku jest petycja w obronie Profesora, w której domagamy się wycofania zmian strukturalnych, pozostawienia prof. Polaka na pełnionym dotychczas przez niego stanowisku oraz zagwarantowania mu możliwości nieskrępowanej ideologicznymi szykanami pracy naukowej. Gorąco Państwa zachęcam do poparcia sprawy prof. Polaka za pośrednictwem naszej petycji i udostępnienia jej znajomym. Już kilka razy udało nam się przy pomocy tego narzędzia pomóc poszkodowanym. Wiemy, że podobne rzeczy dzieją się także na innych uczelniach wyższych w Polsce, a to, co dzieje się z prof. Polakiem w Toruniu, to tylko wierzchołek góry lodowej polskiego szkolnictwa akademickiego.

Twoja wpłata pozwoli nam zorganizować
Marsz Różańcowy – W tym znaku zwyciężysz

Zapraszamy na II
Marsz Różańcowy - W tym znaku zwyciężysz!

WESPRZYJ
LOGO
ROT NIEPODLEGŁOŚCIStowarzyszenie Roty
Marszu Niepodległości

a: ul. Przechodnia 32, 05-800 Pruszków,

e: kontakt@roty.pl k: +48 500 072 622
NIP: 5342601946, REGON: 383529583

PRZELEW TRADYCYJNY

odbiorca: Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości
tytułem: cele statutowe

numery kont:
PLN – 36 1020 1055 0000 9302 0445 6612
USD – 26 1020 1055 0000 9102 0445 8733
EUR – 46 1020 1055 0000 9702 0445 8758

Szanowni Państwo,

dokładnie 80 lat temu rtm. Witold Pilecki dał się ująć w łapance, by jako ochotnik trafić do Auschwitz. Celem jego misji było pozyskanie informacji, dzięki którym polskie Podziemie mogło poinformować świat o niemieckich zbrodniach i stworzonym do ich popełniania na terytorium Polski systemie obozów zagłady. Po wojnie władze komunistyczne bestialsko torturowały, a później zamordowały Witolda Pileckiego jako „agenta zachodnich mocarstw” i „faszystę”. Do dzisiaj nie odnaleziono jego ciała, nie został też godnie upamiętniony, a niedawno także pojawiła się publikacja o rtm. Pileckim, sfinansowana z naszych podatków,  w której nasz naród przedstawiony jest jako antysemicki.

Rotmistrz Pilecki jest szczególnie bliskim bohaterem polskiej historii. Obraliśmy go sobie za wzór do naśladowania, jako duchowego nauczyciela naszych narodowych cnót i kształtowania naszego charakteru. KSIĄŻKA JAKO
CEGIEŁKARównież na jego cześć Roty Niepodległości zawdzięczają swoją nazwę. Chcemy być duchowymi dziećmi Rotmistrza Pileckiego. Jego charakter i to, w jaki sposób go wypracował, opisała dr Anna Mandrela na kartach swojej książki ,,Duchowość i charakter Witolda Pileckiego”. Książka ta, jak i inne publikacje dr Mandreli z jej osobistą dedykacją, są cegiełkami na wsparcie działań Stowarzyszenia Marsz Niepodległości (organizacja Marszu Niepodległości, działalność Mediów Narodowych itp.). Można je otrzymać za wsparcie wykorzystując formularz na stronie Marszu Niepodległości. Odnośnik do systemu datków: https://marszniepodleglosci.pl/produkt/pakiet-ksiazek-autorstwa-dr-anny-mandreli-duchowosc-i-charakter-witolda-pileckiego-kto-zdradzil-witolda

Dzięki Państwa darowiznom Roty Niepodległości zakończyły też zbiórkę funduszy na proces z Gazetą Wyborczą, która w jednym z artykułów niesłusznie oskarżyła kpt. Wacława Alchimowicza o zdradę rtm. Witolda Pileckiego. Zebraliśmy 7 450 zł z 9 500 zł. Dzięki Państwa wsparciu możemy opłacić prawnika, który w naszym imieniu będzie walczył w sądzie o prawdę historyczną i bronił dóbr osobistych pokrzywdzonej rodziny. Będziemy o tej sprawie Państwa informować. Więcej informacji na temat całej sprawy znajdą Państwo tutaj: https://zrzutka.pl/uu8f6f

Pragnę Państwu gorąco podziękować za dotychczasowe wsparcie. Bez niego – mimo najszczerszych chęci – nie moglibyśmy się tak szybko rozwijać, skutecznie walczyć o naszą narodową pamięć oraz przypominać o bezcennym dorobku wielkich Polaków. Dzięki Państwa ofiarności możemy przede wszystkim działać skutecznie i zostawiać trwały ślad naszej działalności choćby w formie publikacji, które w innych okolicznościach prawdopodobnie nigdy by nie powstały. Jeszcze raz w imieniu swoim i całej naszej załogi składam Państwu najserdeczniejsze podziękowania.

ROBERT BAKIEWICZ
Serdecznie pozdrawiam w imieniu działaczy Rot Niepodległości.

ROBERT BĄKIEWICZ
Prezes Stowarzyszenia
PODPIS

 

PS Polecam film z Marszu Powstania Warszawskiego organizowanego przez Roty Marszu Niepodległości.

ZOBACZ FILM 
 Z
MARSZU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO -
https://youtu.be/ugRupZsq6A8

 

 

LOGO 
 ROT
NIEPODLEGŁOŚCI
Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości


a:
ul. Przechodnia 32, 05-800 Pruszków,
e: kontakt@roty.pl k: +48 500 072 622
NIP: 5342601946, REGON: 383529583
PRZELEW TRADYCYJNY

odbiorca: Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości
tytułem: cele statutowe

numery kont:
PLN – 36 1020 1055 0000 9302 0445 6612
USD – 26 1020 1055 0000 9102 0445 8733
EUR – 46 1020 1055 0000 9702 0445 8758

SZYBKIE PRZELEWY

WESPRZYJ

Bóg Wszechmogący zapewnił ludziom wolność w decyzjach, w wyznaniach, w wyborach, a lucyfer poprzez jego sługusów zniewala i nikt nie chce powiedzieć DOŚĆ, bo rządzący politycy i duchowni są im podobni. Przykro nam, że nie ma komu bronić ludzi na Planecie Ziemi tym bardziej, że coraz więcej jest morderców dusz i ciał, bo ludzie nie wytrzymują tych diabelskich zarządzeń i giną. To straszne, że ludzie wybierają wieczne katorgi w piekle i tak dużo chce być potępionymi na wieczność. 

Technologiczny areszt domowy w ramach walki z Covid-19.
 

Kto stworzył życie? Bóg czy materia? RNA – prawdziwa BOSKA CZĄSTKA! Kubań i Łuksza

https://www.youtube.com/watch?v=M5k2Et23Xto

NIESAMOWITA historia Polskiego Państwa Podziemnego! Prof. Żaryn MOCNO o odkłamywaniu historii II WŚ!

Bóg Wszechmogący zapewnił ludziom wolność w decyzjach, w wyznaniach, w wyborach, a lucyfer poprzez jego sługusów zniewala i nikt nie chce powiedzieć DOŚĆ, bo rządzący politycy i duchowni są im podobni. Przykro nam, że nie ma komu bronić ludzi na Planecie Ziemi tym bardziej, że coraz więcej jest morderców dusz i ciał, bo ludzie nie wytrzymują tych diabelskich zarządzeń i giną. To straszne, że ludzie wybierają wieczne katorgi w piekle i tak dużo chce być potępionymi na wieczność. 

Technologiczny areszt domowy w ramach walki z Covid-19.
 

Kto stworzył życie? Bóg czy materia? RNA – prawdziwa BOSKA CZĄSTKA! Kubań i Łuksza

https://www.youtube.com/watch?v=M5k2Et23Xto

NIESAMOWITA historia Polskiego Państwa Podziemnego! Prof. Żaryn MOCNO o odkłamywaniu historii II WŚ!

https://www.youtube.com/watch?v=roATHevO23A

Szczęść Boże,

 

to już nasze przedostatnie modlitewne spotkanie. Wszystkim, którzy przebyli z nami drogę modlitwy od pierwszej soboty, dziękujemy za wytrwałość i cierpliwość.

By dobrze odprawić to nabożeństwo należy spełnić kilka istotnych warunków:

 • być w stanie łaski uświęcającej lub przystąpić do spowiedzi świętej;
 • należy przyjąć Komunię świętą;
 • należy pomodlić się różańcem – jedna tajemnica, którą poddaje się 15-minutowemu rozważaniu

Wniebowzięcie Matki Bożej

Rozważ w sercu fragment Pisma Świętego: Pnp 2, 8-14 (Rz 8, 18-30)

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa w Tarnawcu

Cicho! Ukochany mój!

Oto on! Oto nadchodzi!

Biegnie przez góry,

skacze po pagórkach.

Umiłowany mój podobny do gazeli,

do młodego jelenia.

Oto stoi za naszym murem,

patrzy przez okno,

zagląda przez kraty.

Miły mój odzywa się

i mówi do mnie:

«Powstań, przyjaciółko ma,

piękna ma, i pójdź!

Bo oto minęła już zima,

deszcz ustał i przeszedł.

Na ziemi widać już kwiaty,

nadszedł czas przycinania winnic6,

i głos synogarlicy już słychać w naszej krainie.

Drzewo figowe wydało zawiązki owoców

i winne krzewy kwitnące już pachną.

Powstań, przyjaciółko ma,

piękna ma, i pójdź!

Gołąbko ma, [ukryta] w zagłębieniach skały,

w szczelinach przepaści,

ukaż mi swą twarz,

daj mi usłyszeć swój głos!

Bo słodki jest głos twój

i twarz pełna wdzięku».

Rozważania

Rozważ, duszo moja, że nawet dla Maryi nadeszła godzina odejścia z ciemnej doliny. W końcu, po wielu trudach, także i ona mogła powtarzać słowa ukochanego Syna: wszystko się dokonało: proroctwa, głoszenie Kościoła Jezusa Chrystusa, bohaterstwo wszystkich cnót.

Po wniebowstąpieniu boskiego Syna mieszkała w Jerozolimie ze św. Janem Ewangelistą, z którym udała się później do Efezu. Potem wróciła do Jerozolimy, gdzie została aż do swojej śmierci. Jej życie było tutaj, jak w każdym innym miejscu, życiem w miłości do Boga, spędzonym na nieprzerwanej modlitwie, albo lepiej – wiecznym uniesieniu i doskonałym ćwiczeniu się w każdej z cnót, szczególnie w żarliwym miłosierdziu do bliźniego.

Odwiedzała miejsca uświęcone misterium i obecnością boskiego Syna i była pocieszycielką, nauczycielką, Matką swojego Kościoła.

Nadszedł więc moment tak bardzo przez nią oczekiwany, by połączyć się na zawsze z najwyższym dobrem. Jej duch uradował się w miłości i pragnieniu swojego Pana, ofiarując się w całości serca, by powrócić szczęśliwie do swojej ojczyzny.

A Ty, duszo moja, przywiązana do marności tej ziemi, dlaczego nie tęsknisz do swojej szczęśliwej ojczyzny? Dlaczego tak bardzo boisz się opuścić to życie? Co daje ci ten świat? Co ci się podoba w tej dolinie płaczu? Módl się do Maryi, by wyprosiła dla Ciebie rozdzielenie od ziemi i pragnień wiecznych dóbr, a jej gorliwość była ci świętym przykładem na twojej drodze!

Gdy Jan dowiedział się od błogosławionej Dziewicy, że opuszcza to życie, zgromadził wokół niej sporą liczbę krewnych, uczniów, znajomych, którzy przybyli na górę Syjon, gdzie przebywała wtedy Matka Boża, by ujrzeć raz jeszcze jej twarz, okazać jej swoją miłość, wysłuchać ostatnich wspomnień, polecić się jej modlitwom. Co więcej, na boskie polecenie, jak opowiada św. Dionizy Areopagita, znaleźli się w tym miejscu nawet święci apostołowie, którzy w tamtym czasie rozproszeni byli po świecie, aby głosić wiarę w Jezusa Chrystusa. Wszyscy opłakiwali utratę tak dobrej Matki i tak możnej Orędowniczki – jak pisze św. Jan z Damaszku – a błogosławiona Dziewica pocieszała wszystkich słodką miłością, obiecując im swoją pomoc i wstawiennictwo.

I Ty zbliż się do tej dobrej Pani, przedstaw jej swoje potrzeby, poproś o pomoc i za pomocą świętych uczniów wyproś u niej, by obdarzyła cię wszystkimi łaskami, których pragniesz. Zaufaj, nie wątp, ponieważ droga Matka cię wysłucha. Lecz pamiętaj o miłości do bliźniego, ocaleniu dusz i jak tylko możesz, pomagaj im dobrym przykładem, cierpliwością, dobrą radą, miłosierdziem oraz modlitwą do Boga za cały świat. Jeśli zaś oddasz Maryi ten hołd, bądź pewien, że ona zawsze będzie ci przychylna.

O moja czuła Matko, gdybym i ja miał szansę znaleźć się przy Twoim szczęśliwym wniebowzięciu! Mógłbym ucałować Twoje stopy i powierzyć się Twojej ochronie! A skoro nie miałem okazji wtedy Cię prosić, teraz upadam do tronu Twojego majestatu, powierzam się Tobie, o chwalebna i nieśmiertelna.

Racz litościwie pojawić się w momencie mojej śmierci, by towarzyszyć mi w tej strasznej godzinie, od której zależy moja wieczność. Uczyń to w swoim miłosierdziu i przez umiłowanie wyczekiwanej godziny Twojego przejścia i zwycięstwa.

Cnota, jaką chcemy w sobie rozwijać: Czystość.

Zadanie

Najlepszym sposobem, by wielbić Maryję na ziemi jest naśladowanie jej cnót, a szczególnie czystości sumienia, unikając jakiejkolwiek obelgi wobec Boga. By tak czynić, zważaj zawsze na grzech powszechni, tak zwykły, jak i świadomy. Rób specjalne ćwiczenia, by się zmienić.

Wzbudź w sobie wolę zwyciężania namiętności, wyćwiczenia się w doskonałości miłości, a zdobędziesz szczególną ochronę i miłość Maryi. Proś ją każdego dnia, by obdarzyła cię swoją czteropostaciową czystością, czyli czystością ciała, serca, woli i wiary.

Akt strzelisty

O Maryjo, Matko miłości Bożej, zabierz mnie z tego świata, bym mógł żyć tylko dla Ciebie.

Do następnej soboty!

Wolisz czytać te rozważania w formie papierowej? Kup książkę w księgarni Rosemaria!

ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW
MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA

Święto

Święto Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela (29 września) - YouTube

Homilia św. Grzegorza Wielkiego, papieża, do Ewangelii


Imię anioł oznacza zadanie, nie zaś naturę

Należy wiedzieć, że imię anioł nie oznacza natury, lecz zadanie. Duchy święte w niebie są wprawdzie zawsze duchami, ale nie zawsze można nazywać je aniołami, lecz tylko wówczas, kiedy przybywają, by coś oznajmić. Duchy, które zwiastują sprawy mniejszej wagi, nazywają się aniołami, te zaś, które zapowiadają wydarzenia najbardziej doniosłe – archaniołami. 
Stąd właśnie do Dziewicy Maryi nie został posłany jakikolwiek anioł, ale archanioł Gabriel. Dla wypełnienia tego zadania słusznie wysłany został anioł najważniejszy, aby oznajmić wydarzenie spośród wszystkich najdonioślejsze. 
Ponadto niektórzy z nich mają imiona własne, aby już w samych imionach uwidaczniał się rodzaj powierzonej posługi. Imion własnych nie otrzymują w owym Świętym Mieście, jak gdyby bez ich pomocy nie mogli być rozpoznani. Tam bowiem ma miejsce doskonałe poznanie wynikające z oglądania Boga. Imiona wskazujące na określone ich zadania otrzymują od nas, gdy przybywają dla świadczenia jakiejś posługi. Tak więc imię Michał oznacza: „Któż jak Bóg”; Gabriel – „Moc Boża”; Rafał – „Bóg uzdrawia”. 
Toteż ilekroć istnieje potrzeba dokonania czegoś wielkiego, posyłany jest Michał, aby z samego czynu oraz imienia można było pojąć, że nikt nie może uczynić tego, co należy do samego Boga. Tak więc ów wróg starodawny, który w swej pysze pragnął być podobny do Boga, mówiąc: „Wstąpię na niebiosa, powyżej gwiazd nieba wystawię mój tron, podobny będę do Najwyższego”, zdany przy końcu świata na własne siły, zanim otrzyma ostateczną karę, będzie walczył z Michałem archaniołem zgodnie ze świadectwem Jana: „Nastąpiła walka na niebie z Michałem archaniołem”. 
Do Maryi zaś wysłany został archanioł imieniem Gabriel, które oznacza: „Moc Boża”. Przybył, aby zwiastować Tego, który zechciał się objawić w postaci sługi, by zapanować nad mocami zła. Tak więc przez „Moc Bożą” został zapowiedziany Ten, który przyszedł jako Pan Zastępów i potężny w boju. 
Imię Rafał oznacza, jak powiedzieliśmy: „Bóg uzdrawia”. Uwolnił bowiem oczy Tobiasza od ciemności dotknąwszy ich, niejako w geście uzdrawiania. Słusznie przeto ten, który przybył, aby uzdrowić z choroby, został nazwany „Bóg uzdrawia”.

Koronka Uwielbienia Boga ze świętym Michałem Archaniołem i Chórami Aniołów


https://www.youtube.com/watch?v=h17qIJinSmY

https://www.youtube.com/watch?v=h17qIJinSmY

Aniołowie są istotami ze swej natury różnymi od ludzi. Należą do stworzeń, są nam bliscy, dlatego Kościół obchodzi ich święto. Do ostatniej reformy kalendarza kościelnego (z 14 lutego 1969 r.) istniały trzy odrębne święta: św. Michała czczono 29 września, św. Gabriela – 24 marca, a św. Rafała – 24 października. Obecnie wszyscy trzej archaniołowie są czczeni wspólnie.

Archanioł Michał depcze bestię

W tradycji chrześcijańskiej Michał to pierwszy i najważniejszy spośród aniołów (Dn 10, 13; 12, 1; Ap 12, 7 nn), obdarzony przez Boga szczególnym zaufaniem.
Hebrajskie imię Mika’el znaczy „Któż jak Bóg”. Według tradycji, kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i do buntu namówił część aniołów, Archanioł Michał miał wystąpić i z okrzykiem „Któż jak Bóg” wypowiedzieć wojnę szatanom.
W Piśmie świętym pięć razy jest mowa o Michale. W księdze Daniela jest nazwany „jednym z przedniejszych książąt nieba” (Dn 13, 21) oraz „obrońcą ludu izraelskiego” (Dn 12, 1). Św. Jan Apostoł określa go w Apokalipsie jako stojącego na czele duchów niebieskich, walczącego z szatanem (Ap 12, 7). Św. Juda Apostoł podaje, że jemu właśnie zostało zlecone, by strzegł ciała Mojżesza po jego śmierci (Jud 9). Św. Paweł Apostoł również o nim wspomina (1 Tes 4, 16). Jest uważany za anioła sprawiedliwości i sądu, łaski i zmiłowania. Jeszcze bardziej znaczenie św. Michała akcentują księgi apokryficzne: Księga Henocha, Apokalipsa Barucha czy Apokalipsa Mojżesza, w których Michał występuje jako najważniejsza osoba po Panu Bogu, jako wykonawca planów Bożych odnośnie ziemi, rodzaju ludzkiego i Izraela. Michał jest księciem aniołów, jest aniołem sądu i Bożych kar, ale też aniołem Bożego miłosierdzia. Pisarze wczesnochrześcijańscy przypisują mu wiele ze wspomnianych atrybutów; uważają go za anioła od szczególnie ważnych zleceń Bożych. Piszą o nim m.in. Tertulian, Orygenes, Hermas i Didymus. Jako praepositus paradisi ma ważyć dusze na Sądzie Ostatecznym. Jest czczony jako obrońca Ludu Bożego i dlatego Kościół, spadkobierca Izraela, czci go jako swego opiekuna. Papież Leon XIII ustanowił osobną modlitwę, którą kapłani odmawiali po Mszy świętej z ludem do św. Michała o opiekę nad Kościołem.
Kult św. Michała Archanioła jest w chrześcijaństwie bardzo dawny i żywy. Sięga on wieku II. Symeon Metafrast pisze, że we Frygii, w Małej Azji, św. Michał miał się objawić w Cheretopa i na pamiątkę zostawić cudowne źródło, do którego śpieszyły liczne rzesze pielgrzymów. Podobne sanktuarium było w Chone, w osadzie odległej 4 km od Kolosów, które nosiło nazwę „Michelion”. W Konstantynopolu kult św. Michała był tak żywy, że posiadał on tam już w VI w. aż 10 poświęconych sobie kościołów, a w IX w. kościołów i klasztorów pod jego wezwaniem było tam już 15. Sozomenos i Nicefor wspominają, że nad Bosforem istniało sanktuarium św. Michała, założone przez cesarza Konstantyna (w. IV). W samym zaś Konstantynopolu w V w. istniał obraz św. Michała, czczony jako cudowny w jednym z klasztorów pod jego imieniem. Liczni pielgrzymi zabierali ze sobą cząstkę oliwy z lampy płonącej przed tym obrazem, gdyż według ich opinii miała ona własności lecznicze. W Etiopii każdy 12. dzień miesiąca był poświęcony św. Michałowi.
W Polsce powstały dwa zgromadzenia zakonne pod wezwaniem św. Michała: męskie (michalitów) i żeńskie (michalitek), założone przez błogosławionego Bronisława Markiewicza (+ 1912, beatyfikowanego przez kard. Józefa Glempa w Warszawie w czerwcu 2005 r.).
Św. Michał Archanioł jest patronem Cesarstwa Rzymskiego, Papui Nowei Gwinei, Anglii, Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Węgier i Małopolski; diecezji łomżyńskiej; Amsterdamu, Łańcuta, Sanoka i Mszany Dolnej; ponadto także mierniczych, radiologów, rytowników, szermierzy, szlifierzy, złotników, żołnierzy. Przyzywany jest także jako opiekun dobrej śmierci.

W ikonografii św. Michał Archanioł przedstawiany jest w tunice i paliuszu, w szacie władcy, jako wojownik w zbroi. Skrzydła św. Michała są najczęściej białe, niekiedy pawie. Włosy upięte opaską lub diademem. Jego atrybutami są: globus, krzyż, laska, lanca, miecz, oszczep, puklerz, szatan w postaci smoka u nóg lub skrępowany, tarcza z napisem: Quis ut Deus – „Któż jak Bóg”, waga.

Archanioł Gabriel zwiastuje Maryi wolę BożąGabriel po raz pierwszy pojawia się pod tym imieniem w Księdze Daniela (Dn 8, 15-26; 9, 21-27). W pierwszym wypadku wyjaśnia Danielowi znaczenie tajemniczej wizji barana i kozła, ilustrującej podbój przez Grecję potężnych państw Medów i Persów; w drugim wypadku archanioł Gabriel wyjaśnia prorokowi Danielowi przepowiednię Jeremiasza o 70 tygodniach lat. Imię „Gabriel” znaczy tyle, co „mąż Boży” albo „wojownik Boży”. W tradycji chrześcijańskiej (Łk 1, 11-20. 26-31) przynosi Dobrą Nowinę. Ukazuje się Zachariaszowi zapowiadając mu narodziny syna Jana Chrzciciela. Zwiastuje także Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego.
Według niektórych pisarzy kościelnych Gabriel był aniołem stróżem Świętej Rodziny. Przychodził w snach do Józefa (Mt 1, 20-24; 2, 13; 2, 19-20). Miał być aniołem pocieszenia w Ogrójcu (Łk 22, 43) oraz zwiastunem przy zmartwychwstaniu Pana Jezusa (Mt 28, 5-6) i przy Jego wniebowstąpieniu (Dz 1, 10). Niemal wszystkie obrządki w Kościele uroczystość św. Gabriela mają w swojej liturgii tuż przed lub tuż po uroczystości Zwiastowania. Tak było również w liturgii rzymskiej do roku 1969; czczono go wówczas 24 marca, w przeddzień uroczystości Zwiastowania. Na Zachodzie osobne święto św. Gabriela przyjęło się dopiero w wieku X. Papież Benedykt XV w roku 1921 rozszerzył je z lokalnego na ogólnokościelne. Pius XII 1 kwietnia 1951 r. ogłosił św. Gabriela patronem telegrafu, telefonu, radia i telewizji. Św. Gabriel jest ponadto czczony jako patron dyplomatów, filatelistów, posłańców i pocztowców. W 1705 roku św. Ludwik Grignion de Montfort założył rodzinę zakonną pod nazwą Braci św. Gabriela. Zajmują się oni głównie opieką nad głuchymi i niewidomymi.

W ikonografii św. Gabriel Archanioł występuje niekiedy jako młodzieniec, przeważnie uskrzydlony i z nimbem. Odziany w tunikę i paliusz, czasami nosi szaty liturgiczne. Na włosach ma przepaskę lub diadem. Jego skrzydła bywają z pawich piór. Szczególnie ulubioną sceną, w której jest przedstawiany w ciągu wieków, jest Zwiastowanie. Niekiedy przekazuje Maryi jako herold Boży zapieczętowany list lub zwój. Za atrybut służy mu berło, lilia, gałązka palmy lub oliwki.

Archanioł Rafał prowadzi Tobiasza

Rafał przedstawił się w Księdze Tobiasza, iż jest jednym z „siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański” (Tb 12, 15). Występuje w niej pod postacią ludzką, przybiera pospolite imię Azariasz i ofiarowuje młodemu Tobiaszowi wędrującemu z Niniwy do Rega w Medii swoje towarzystwo i opiekę. Ratuje go z wielu niebezpiecznych przygód, przepędza demona Asmodeusza, uzdrawia niewidomego ojca Tobiasza. Hebrajskie imię Rafael oznacza „Bóg uleczył”.
Ponieważ zbyt pochopnie używano imion, które siedmiu archaniołom nadały apokryfy żydowskie, dlatego synody w Laodycei (361) i w Rzymie (492 i 745) zakazały ich nadawania. Pozwoliły natomiast nadawać imiona Michała, Gabriela i Rafała, gdyż o tych wyraźnie mamy wzmianki w Piśmie świętym. W VII w. istniał już w Wenecji kościół ku czci św. Rafała. W tym samym wieku miasto Kordoba w Hiszpanii ogłosiło go swoim patronem.
Św. Rafał Archanioł ukazuje dobroć Opatrzności. Pobożność ludowa widzi w nim prawzór Anioła Stróża. Jest czczony jako patron aptekarzy, chorych, lekarzy, emigrantów, pielgrzymów, podróżujących, uciekinierów, wędrowców i żeglarzy.

W ikonografii św. Rafał Archanioł przedstawiany jest jako młodzieniec bez zarostu w typowym stroju anioła – tunice i chlamidzie. Jego atrybutami są: krzyż, laska pielgrzyma, niekiedy ryba i naczynie. W ujęciu bizantyjskim ukazywany jest z berłem i globem.

Litania do archaniołów św.św. Michała, Gabriela i Rafała

Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, zmiłuj się nad nami!
Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, Stworzycielu wszystkich duchów, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, na którego patrzeć pragną aniołowie, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, radości duchów błogosławionych, który uświęcasz dusze, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco Jedyny Boże, chwało świętych aniołów, zmiłuj się nad nami!
Święta Maryjo, Królowo duchów niebieskich; módl się za nami.
Święty Michale, książę zastępu wiecznego;
Wodzu aniołów pokoju;
Najmocniejszy w walce;
Pogromco pradawnego węża;
Odwieczny obrońco ludu Bożego;
Któryś wygnał z nieba Lucyfera i jego popleczników;
Który przyjmujesz odchodzące dusze i prowadzisz je do raju;
Pocieszenie wiernych,
Opiekunie tych, którzy oddali się tobie;
Święty Gabrielu, któryś objawił Danielowi tajemnice Boskie;
Który zapowiedziałeś narodziny i misję Św. Jana Chrzciciela;
Który zwiastowałeś Wcielenie Słowa;
Stróżu Najświętszej Panienki;
Czuwający nad dzieciństwem Zbawiciela
Który pocieszałeś Chrystusa w chwilach męki;
Wierny sługo Chrystusa;
Święty Rafale, aniele zdrowia;
Święty Rafale, jeden z siedmiu duchów stojących przy Tronie Boga;
Wierny przewodniku Tobiasza;
Który zmusiłeś diabła do ucieczki;
Orędowniku naszych modlitw przed Panem;
Uzdrowicielu ślepego;
Wspomożycielu w strapieniu;
Pocieszycielu w trudach;
Niosący radość twym wiernym podopiecznym.
Święty Michale, Gabrielu i Rafale, módlcie się za nami.

Jezu Chryste, błogosławieństwo aniołów, przepuść nam!
Jezu Chryste, chwało duchów niebieskich, wysłuchaj nas!
Jezu Chryste, ozdobo wiecznych zastępów, zmiłuj się nad nami!

Do Św. Michała
Boże, który sprawiłeś, że błogosławiony Michał, Twój Archanioł, zwyciężył pysznego Lucyfera i nikczemne duchy, błagamy Ciebie, byśmy walcząc pod Krzyżem i za swoje przyjmując dewizę: Któż jak Bóg!?, zwyciężyli wszy­stkich naszych wrogów, pokonali wszelkie przeszkody i uporządkowali nasz żywot zgodnie z Twoją wolą i przykazaniami. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Nszego. Amen.

Do Św. Gabriela
Boże, orędowniku zbawienia ludzkości, który posłałeś błogosławionego Gabriela, stojącego przed Twoim tronem, by zwiastował prześwietnej Dziewicy tajemnicę wejścia Twojego błogosławionego Syna w ciało człowiecze, błagamy Ciebie, byśmy poprzez jego wstawiennictwo zyskali pomoc w każdej naszej potrzebie, duchowej i doczesnej. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

Do Św. Rafała
Boże, który w swej niewysłowionej dobroci uczyniłeś bło­gosławionego Rafała przewodnikiem wiernych w ich wędrówkach, pokornie prosimy Cię, by poprowadził on nas na drodze zbawienia i byśmy doświadczyli jego pomocy w chorobie duszy. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. Amen

MODLITWA UWOLNIENIA

 

Panie Jezu Chryste! Wyznajemy, że jesteśmy grzesznikami. W swoim nieskończonym miłosierdziu, Zbawicielu nasz, odpuściłeś nam grzechy i obmyłeś nasze dusze Twoją Najdroższą Krwią!

 

Wyznajemy, Panie, że bez Ciebie nic dobrego i zbawiennego nie możemy uczynić!

 

 

 

Przyzywamy na pomoc Twoją Niepokalaną Matkę Maryję, św. Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych. Przez ich wstawiennictwo uciekamy się do Ciebie, Jezu Chryste!

 

 

 

Przyjmujemy władzę i moc, których nam udzielasz, aby zwalczać zasadzki szatana i złych duchów. Dlatego w imię + Pana naszego, Jezusa Chrystusa, nakazujemy wam, złe duchy, abyście się oddaliły od nas i poszły do piekła!

 

W imię + Jezusa Chrystusa – duchy pychy i zarozumiałości i nieposłuszeństwa, oddalcie się od nas, od naszych braci i sióstr!

 

– duchy nienawiści i przekleństw,

 

– duchy męczarni, tortur i zabójstw,

 

– duchy zazdrości i zawiści,

 

– duchy pornografii, nieczystości i rozpasania seksualnego,

 

– duchy gniewu i złości,

 

– duchy kradzieży i rozboju,

 

– duchy pijaństwa, narkomanii i nikotynizmu,

 

– duchy lenistwa i próżnowania,

 

– duchy podejrzliwości, uraz i niechęci,

 

– duchy kłamstwa, oszustwa i obłudy,

 

– duchy letniości, ospałości i apatii,

 

– duchy plotkowania, obmowy i oszczerstw,

 

– duchy podejrzeń, osądów i fałszywych opinii,

 

– duchy chciwości, bogacenia się ziemskiego i zaborczości,

 

– duchy niewiary i braku zaufania,

 

– duchy niesumienności, niedbalstwa i niewierności,

 

– duchy mafii, przemocy, gwałtu i wojny,

 

– duchy fałszywej przyjemności i wygodnictwa,

 

– duchy chorób i nagłych dolegliwości,

 

– duchy smutku, zniechęcenia i depresji,

 

– duchy zabobonów, sekciarstwa, okultyzmu i parapsychologii,

 

– duchy magii, czarów, wróżenia i uroków,

 

– duchy zabijania nie narodzonych i eutanazji,

 

– duchy zapaści duchowej, rozpaczy i myśli samobójczych,

 

– duchy fałszywej mistyki odwodzące nas od Boga i zbawienia,

 

 

 

Mocą Jezusa Chrystusa + nakazujemy wam, złe duchy, oddalcie się od naszych rodzin, krewnych, znajomych, przyjaciół i sąsiadów!

 

Oddalcie się od granic naszej Ojczyzny, która ma być królestwem Chrystusa i Maryi!

 

Oddalcie się od wszystkich narodów ziemi, odkupionych Krwią Jezusa!

 

Oddalcie się od naszych braci i sióstr, których obmyła Krew Jezusa i napełniła łaska Ducha Świętego na chrzcie świętym!

 

Naszą siłą i mocą jest Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel! Należymy do Niego i jesteśmy dziećmi Ojca niebieskiego!

 

Chcemy wypełniać, Ojcze Przedwieczny, Twoją najświętszą wolę!

 

Racz zesłać na nas śmierć, aniżeli mielibyśmy obrazić Cię grzechem ciężkim!

 

 

 

Matko Najświętsza, otul nas płaszczem swojej macierzyńskiej opieki!

 

Chcemy na zawsze należeć do Jezusa i do Ciebie!

 

Św. Michale Archaniele, broń nas przeciwko atakom szatana!

 

Nasi Aniołowie Stróżowie i święci Patronowie, przybywajcie nam z pomocą!

 

Panie nasz i Boże! Do Ciebie chcemy należeć w życiu i przy śmierci naszej. Amen.

 

 

 

Za zgodą Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 08.04.1998 r. nr 401/K/98 – do prywatnego odmawiania

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowna Pani,

zapraszamy ekspertów i rozmawiamy na tematy, o których z pewnością nie usłyszycie w szkole! –  tak swój kanał w serwisie Youtube reklamuje Grupa Stonewall zrzeszająca „edukatorów”, którzy wulgarnymi filmami instruują młodzież na temat szczegółów homoseksualnych technik współżycia. To przejście do Internetu jest w rzeczywistości krokiem wstecz edukatorów seksualnych, efektem naszej determinacji w walce o obronę dzieci w przestrzeni szkół, domów kultury czy osiedlowych bibliotek, które dotąd były miejscem ich szczególnego zainteresowania.

Zapewne, podobnie jak dla mnie, jest dla Pani, że zmagania o ochronę naszych dzieci to nieustanna walka z przeciwnikiem, który wciąż przyjmuje nowe formy działania i wykorzystuje potężną przewagę finansową, aby obchodząc rodziców dotrzeć do szkół i dzieci. Robimy co w naszej mocy, by we współpracy ze wszystkimi aktywnymi organizacjami rodzicielskimi skutecznie stawiać czoła temu atakowi na rodziny. Ostatnie miesiące były dowodem na skuteczność przyjętej przez nas strategii.

Dwa miesiące temu ustawa wzmacniająca prawa rodziców w procesie edukacji, zainspirowana naszym projektem, została złożona przez Prezydenta Andrzeja Dudę w Sejmie. Przedstawiliśmy już propozycje poprawek dodatkowo wzmacniających ochronę dzieci bez tworzenia zbędnych biurokratycznych wymogów. Przed nami udział w pracach legislacyjnych.

Już blisko 40 samorządów przyjęło przygotowaną przez naszych ekspertów Samorządową Kartę Praw Rodzin, potwierdzającą konstytucyjne prawa rodziców do decydowania w tak ważnych wychowawczych sprawach jak edukacja seksualna i jej program. Każdego niemal dnia odbywają się spotkania naszych ekspertów z kolejnymi samorządami i organizacjami w gminach i powiatach na terenie całej Polski. To pracochłonna, ale niezwykle skuteczna metoda obrony naszych dzieci.

Dzięki naszym ekspertyzom, obecności prawników Ordo Iuris na posiedzeniach Rady Miasta Poznania oraz zaangażowaniu wielu organizacji rodzicielskich, udało się także skutecznie uchylić ideologiczną „Europejską Kartę Równości” w Poznaniu. Ten dokument miał uczynić ideologię gender podstawą polityki miasta, także w sferze edukacji. Dziś mogę z zadowoleniem poinformować Panią, że pod koniec wakacji Wojewódzki Sąd Administracyjny, potwierdzając naszą argumentację prawną, utrzymał w mocy uchylenie Karty przez Wojewodę Wielkopolskiego.

W tym samym czasie wspieramy kolejne samorządy, które formalnie wyraziły sprzeciw wobec planów wprowadzenia do szkół „latarników” i wulgarnej edukacji seksualnej. Przyjęły one uchwały sprzeciwiające się założeniom Deklaracji LGBT+ podpisanej przez Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Zakwestionował je Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, który wprost w ten sposób podważa konstytucyjne prawa rodziców, z prawem pierwszeństwa decydowania o wychowaniu dzieci na czele.

Ponadto, mogę już dziś zapowiedzieć publikację raportu Ordo Iuris poświęconego problemowi edukacji seksualnej. Nasze analizy potwierdzają między innymi, że najbardziej dzisiaj rozpowszechniona wulgarna edukacja seksualna typu „C”, nastawiona niemal wyłącznie na techniczne aspekty płciowości człowieka i nasiąknięta ideologią gender, powoduje poważne szkody zdrowotne, społeczne, demograficzne, a nawet gospodarcze.

Zapewniamy skuteczną pomoc prawną każdemu, kto będzie chciał chronić swoje dzieci i dochodzić praw rodzicielskich wobec szkół. Mamy już za sobą pierwsze rozprawy i przesłuchania świadków w sprawie dzielnej mamy z Warszawy, która odważyła się zaprotestować przeciwko zaproszeniu do szkoły Grupy Edukatorów Seksualnych PONTON, przez co została pozwana przez jednego o z rodziców o naruszenie dóbr osobistych.

Aby przeciwstawić się zejściu wulgarnej seksedukacji w przestrzeń cyfrową, już niebawem rozpoczniemy współpracę z organizacjami doświadczonymi w prowadzeniu kursów bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu, przeznaczonych zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Odpowiednia forma przekazu, nacisk na groźbę niszczycielskiego uzależnienia od pornografii i pozytywne wzorce zachowań i nawyków mogą być tarczą tam, gdzie regulacje prawne nie sięgają.

STOP Seksualizacji dzieci

Wygrana w Poznaniu

Ostatnie miesiące pokazały, że ścisła współpraca naszych prawników z rodzicami i lokalnymi stowarzyszeniami pozwala zablokować zajęcia wulgarnej edukacji seksualnej lub genderowej w szkołach. Naszym sukcesem zakończyła się ostatnio bitwa o poznańskie szkoły. Radni Poznania chcieli wprowadzić w tym mieście „Europejską Kartę Równości”, która czyniła z ideologii gender podstawę polityki miasta, w tym też w sferze edukacji.

Dokument miał charakter totalny. Zakładał, że polityka zatrudnienia i awansów w miejskiej administracji ma zmierzać do zwiększenia zatrudnienia przedstawicieli płci „niedoreprezentowanej” – co w praktyce dotknęłoby przede wszystkim kobiety, które obecnie stanowią aż 78,6% zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w poznańskim ratuszu.  Choć samorząd nie ma żadnych kompetencji, by sprawować nadzór pedagogiczny lub ustalać programy nauczania, „karta równości” zobowiązała  miejskich urzędników do wprowadzenia ideologii gender do programu zajęć w szkole i kontrolowania podręczników pod kątem ich zgodności z genderowymi postulatami. Karta ingerowała nawet w zajęcia sportowe domagając się zachęcania kobiet i mężczyzn, chłopców i dziewcząt do równego udziału w zajęciach sportowych i kulturalnych, także tych, które są pierwotnie przypisane określonej płci –„damskie” lub „męskie”.

Już kilka miesięcy temu pisałem, że w oparciu o naszą analizę, która miażdżąco pokazała sprzeczność karty z prawem, wojewoda wielkopolski uchylił jej ważność. Teraz, ku radości poznańskich rodziców, Wojewódzki Sąd Administracyjny potwierdził naszą argumentację i zakazał wdrażania w mieście krzywdzących postanowień kontrowersyjnego dokumentu.

Czy rodzice mogą wychowywać dzieci?

Sukcesem zakończyły się trzy postępowania w sprawie samorządów, które wyraziły sprzeciw wobec politycznego programu ideologów LGBT. W swych uchwałach samorządy postanowiły, że „zgodnie z wielowiekową kulturą opartą na wartościach chrześcijańskich – nie będą ingerować w prywatną sferę życia Polek i Polaków”, a równocześnie zapowiedziały „stanie na straży konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami”. Dlatego sprzeciwiły się „sprzecznemu z prawem instalowania funkcjonariuszy politycznej poprawności w szkołach, tzw. „latarników” i nie wyraziły zgody na wdrażanie wulgarnej edukacji seksualnej w samorządowych szkołach. Uchwały wyrażały także sprzeciw wobec dławienia wolności słowa w imię nieokreślonych standardów politycznej poprawności.

Również dzięki naszej interwencji w siedmiu postępowaniach sądy administracyjne odrzuciły skargi na te uchwały skierowane przez ustępującego Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara oraz aktywistów LGBT. Sąd Administracyjny w Krakowie podkreślił przy tym, że zaskarżone uchwały były wyrazem obywatelskiej wolności zajmowania przez samorząd stanowiska w sprawach doniosłych społecznie.

Jednak w kolejnych czterech sprawach w Radomiu, Gliwicach, Lublinie i Kielcach, sędziowie wydali wyroki po myśli Rzecznika Praw Obywatelskich, uznając swobodny głos samorządu za niedopuszczalną i homofobiczną dyskryminacją. Zaoferowaliśmy samorządom pomoc prawną i kierujemy skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego. To tym bardziej konieczne, że w uzasadnieniach wadliwych wyroków wprost podkreślono, że prawo rodziców do wychowania dzieci nie obejmuje zakresu edukacji seksualnej. Takie stwierdzenie jest oczywiście sprzeczne z Konstytucją RP i nie może się utrwalić. Dlatego musi spotkać się z naszą reakcją.

Przed nami wymagające procesy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wynik tego zmagania rozstrzygnie zarówno o tym, czy samorządy mogą poddawać krytyce polityczne żądania aktywistów LGBT, jak i o zakresie prawa rodziców do decydowania o treściach wychowawczych w szkole.

Wiem, że dzięki zaangażowaniu naszych prawników i wsparciu Darczyńców, z pełnym profesjonalizmem staniemy w obronie praw obywatelskich i niezależności polskich samorządów zaatakowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wspieram działania Ordo Iuris

Kolejne samorządy i nauczyciele na celowniku seksedukatorów

Dopiero co rozpoczął się rok szkolny, a już otrzymujemy zgłoszenia od nauczycieli zażenowanych zaproszeniami ze strony pełnomocniczki prezydenta Poznania ds. polityki równościowej na szkolenia „równościowe” i „antydyskryminacyjne”, z których wiedzę mieliby później wykorzystywać w pracy z uczniami. Szkolenia te organizuje w Poznaniu nie kto inny jak grupa Stonewall, która w swych materiałach w sieci epatuje obscenicznymi instruktażami z użyciem przedmiotów, które mają pomagać w osiągnięciu „przyjemności seksualnej” oraz naturalistycznymi opisami aktów seksualnych.  Do swoich odbiorców w serwisie Youtube seksedukatorzy tej grupy, zgodnie z językiem ideologii gender, zwracają się „cześć, osoby”, zaś kobiety nazywają „osobami z waginami”.

Nawet osoba dorosła po zetknięciu z takimi materiałami mogłaby poczuć się głęboko zażenowana, a co dopiero dziecko!

W związku z tym niepokojącym sygnałem kierujemy do wszystkich szkół w Poznaniu żądanie ujawnienia informacji o tym, czy ich nauczyciele przeszli kursy Stonewall i jak wdrażają je w szkole. O wynikach tego badania natychmiast poinformujemy rodziców wspierając ich w wyrażeniu wiążącego sprzeciwu wobec poddania dzieci takiej edukacji.

Wulgarne treści na smartfonach słupskich dzieci

Pierwszy przypadek cyfrowej napaści na dzieci został już zanotowany w Słupsku, gdzie próbuje się realizować projekt „Młodzieżowi Edukatorzy Seksualni” we współpracy ze Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy „Flandria”, w ramach którego uczniom zainstalowano na smartfonach aplikację „Twój podręczny edukator seksualny”.  W opracowaniu treści do aplikacji uczestniczyła także Grupa Edukatorów Seksualnych PONTON. O jakie treści chodzi, można domyślić się oglądając filmy realizowane przez seksedukatorów PONTONU. Na przykład „edukatorka” o imieniu Zuza zaprasza dzieci do „eksplorowania, doświadczania i uczenia się”. Mówi także, że „decydując się na seks nic się nie traci, nie zużywa się, ani nie oddaje”. Zaś wolontariuszka Aga uczy dzieci jak wyrażać „świadomą zgodę na seks”.

Choć zadanie projektu miało dotyczyć „edukacji zdrowotnej” młodzieży, w programie nie znajdziemy treści prozdrowotnych. Aplikacja to w istocie zachęta do odkrywania seksualności przez masturbację, naukę o transgenderyzmie i inne wulgarne treści. Najbardziej bulwersujące jest jednak to, że rolę rodziców przy weryfikacji treści  zawartych w aplikacji na dziecięcym telefonie zupełnie pominięto.

Natychmiast sporządziliśmy analizę tego skandalicznego projektu i zwróciliśmy się do Pomorskiego Kuratorium Oświaty oczekując pilnej interwencji. Sprawa jest w toku.

Samorządowa Karta Praw Rodzin oraz koalicja w obronie dzieci

Na samym początku roku szkolnego doręczyliśmy wszystkim kuratorom przygotowane przez naszych ekspertów memorandum, pokazujące jak korzystając z obecnych przepisów prawa mogą wywierać zasadniczy wpływ na zablokowanie demoralizujących zajęć seksedukacyjnych w szkołach. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Niewiele później Gazeta Wyborcza alarmowała, że „w tym roku szkolnym seksedukatorzy zapraszają młodzież na zajęcia online” i zadała prowokujące pytanie, czy kuratorzy zamierzają w związku z tym „ocenzurować Internet”.

W chwili, gdy piszę te słowa, trwają już zaawansowane rozmowy z organizacjami pozarządowymi z całej Polski, których eksperci prowadzą skuteczne kursy bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu, przeznaczone zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Chcemy upowszechnić dostęp do tej wiedzy poprzez specjalnie nagrane materiały wideo, artykuły i poradniki, także we współpracy z samorządami, które przyjęły Samorządową Kartę Praw Rodzin deklarując swą troskę o rodziny i bezpieczeństwo dzieci.

Dzięki wielkiej koalicji organizacji społecznych i samorządów wspierających Samorządową Kartę Praw Rodzin, takie zajęcia mogą dotrzeć do wielu rodziców i szkół. Widać wyraźnie, że budowa przez nas prorodzinnego sojuszu zaczyna przynosić efekty. Nie powinno w związku z tym dziwić, że odważne samorządy stają się ofiarami ataków pełnych nienawiści. Jest oczywiste, że stajemy i będziemy stawać w ich obronie.

Wspieram działania Ordo Iuris

Ważne reformy w prawie oświatowym

Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia prac legislacyjnych nad nowymi przepisami ustawy Prawo oświatowe.  Ustawa wzmacniająca prawa rodziców w procesie edukacji, zainspirowana naszym projektem, została złożona przez Prezydenta Andrzeja Dudę w Sejmie. Przedstawiliśmy już analizę i propozycje poprawek do projektu wzmacniających ochronę dzieci bez tworzenia zbędnych biurokratycznych wymogów.

Chcemy, żeby rodzice mieli dostęp do pełnych informacji i bezpośredni wpływ na udział dzieci w zajęciach dodatkowych. Tak jak ma to miejsce dotychczas, wszystkie zajęcia zewnętrzne powinny zostać najpierw zaakceptowane przez radę rodziców. Dodatkowo, w przypadku zajęć wiążących się z wrażliwą tematyką rozwoju psychoseksualnego człowieka, każdy rodzic powinien otrzymać prospekt informujący o ich treści oraz podmiocie, który je prowadzi, oraz udzielić wyraźnej zgody na udział w nich swojego dziecka. W przypadku niedopełnienia któregokolwiek z tych obowiązków lub wyraźnej niezgodności zajęć z prospektem, rodzice uzyskają podstawę prawną, by dochodzić materialnego zadośćuczynienia.

Prace legislacyjne pochłaniają wiele czasu, ale efekty mogą trwale zabezpieczyć polskie szkoły. Jednak wystarczy trochę nieuwagi, a wadliwe przepisy nie tylko nie uchronią naszych dzieci, ale do tego uśpią czujność rodziców. Dlatego cały proces legislacyjny będziemy śledzić z najwyższą uwagą, reagując ilekroć będzie to konieczne.

Pierwsza analiza na temat skutków seksedukacji w Europie

Po przeprowadzeniu obserwacji wzorców edukacji seksualnej prowadzonej w różnych krajach, już wkrótce przedstawimy rezultaty analizy i badań w publikacji zatytułowanej „Skutki edukacji seksualnej w Europie” przygotowanej przez Centrum Nauk Społecznych i Bioetyki naszego Instytutu.

Mogę jednak już teraz powiedzieć, że z naszej analizy płynie jeden ważny wniosek: wulgarna edukacja seksualna typu „C”, nastawiona przede wszystkim na techniczne aspekty płciowości człowieka i nasiąknięta ideologią gender, powoduje poważne szkody zdrowotne, społeczne, demograficzne i … gospodarcze. Zebranie w jednym miejscu tych danych może wpłynąć na debatę o edukacji seksualnej uzupełniając podnoszone dotąd argumenty konstytucyjne, medyczne i etyczne. To także ważny element budowania społecznej świadomości długotrwałych, negatywnych skutków seksualizacji dużej części najmłodszego pokolenia.

O szczegółach analizy i wypływających z niej wnioskach napiszę więcej już wkrótce.

Wspieram działania Ordo Iuris

Ochronimy dzieci przed seksualizacją

Jestem przekonany, że tylko systematyczne i kompleksowe działania połączone z reakcją na każdy przypadek, w którym próbuje się przeforsować wulgarną seksedukację dzieci, może ochronić dobro dzieci.

Będziemy pomagać w każdej indywidualnej sprawie, gdzie doszło do naruszenia praw rodziców i uderzenia w dobro dziecka. Włączymy się we wsparcie rodzin wszędzie tam, gdzie samorządowcy usiłują ideologizować przestrzeń nauczania. Wszystkie te działania będą skuteczne, jeżeli będą im towarzyszyły systemowe zmiany w prawie – dlatego będziemy aktywnie uczestniczyć w procesie legislacyjnym dotyczącym prezydenckich propozycji zmian w Prawie oświatowym.

Z tymi działaniami wiążą się jednak konkretne wydatki. Postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym będą nas kosztować nie mniej niż 25 000 zł, a bardziej złożona indywidualna sprawa rodziców proszących o obronę ich praw to średnio 2 000 zł. Precedensowy raport o skutkach edukacji seksualnej, którego stworzenie wymaga współpracy z ekspertami z różnych dziedzin, to koszt 15 000 zł, a dodatkowo koszty jego promocji i dotarcia z jego wynikami do opinii publicznej.

Dlatego bardzo Panią proszę o przekazanie nam 50 zł, 80 zł, 130 zł, 300 zł lub dowolnej innej kwoty, abyśmy mogli odważnie stanąć w obronie niewinności dzieci!

Wspieram działania Ordo Iuris

Z wyrazami szacunku

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Jestem przekonany, że nasze działania dotyczące ochrony dzieci przed seksualizacją spotkają się z silnym sprzeciwem ideologów gender, aktywistów politycznego ruchu LGBT oraz samych seksedukatorów, którzy wskutek odcięcia od szkół ponoszą poważne straty wizerunkowe i finansowe. Bardzo Panią proszę o włączenie się w tę niezwykle ważną walkę o powstrzymanie wulgarnej seksedukacji w szkołach.

 


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.


Facebook Twitter

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl

Ona zignorowała Państwa głos

Szanowni Państwo,

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, do której skierowaliśmy naszą petycję, by nie ulegała dyktatowi obyczajowej lewicy i jej wpływowych sprzymierzeńców, zignorowała Państwa głosy.

Podczas ostatniego wystąpienia w Parlamencie Europejskim poszła nawet dalej, formułując bez ogródek żądania wobec Polski dotyczące przywilejów dla osób LGBT.

Stanęła tym samy w jednym szeregu z lewicowymi, radykalnymi aktywistami. Dała Państwu i nam prosty dowód na to, że nie respektuje traktatów unijnych, które pozwalają państwom członkowskim na swobodę  regulowania obszaru prawa rodzinnego w ramach regulacji krajowych.

Jest czymś całkowicie niedopuszczalnym, że najwyższej rangi urzędnik unijny pozwala sobie na wyrażanie prywatnych poglądów w formie narzucającej je innym suwerennym państwom Unii.

Jeśli ktoś z Państwa miał jeszcze jakiekolwiek złudzenia co do rzeczywistych intencji unijnej biurokracji w obszarach, które miały być domeną państw członkowskich to teraz powinien je całkowicie stracić.

Unia nie jest tworem zapewniającym neutralność w sprawach światopoglądowych, ale de facto awangardą aktywistów wojujących po stronie lewicowej agendy, a Ursula von der Leyen jest jedną z nich.

Tymczasem tęczowa międzynarodówka po słowach Przewodniczącej Komisji Europejskiej uderza ze zdwojoną siłą.

Kampania Przeciwko Homofobii oraz inna organizacja osób homoseksualnych o nazwie Lambda Warszawa zebrała ponad 300 tysięcy podpisów wśród środowisk gejowskich na całym świecie przeciwko Polsce.

Petycja, pod którą podpisało się tyle osób zostanie złożona na ręce unijnej komisarz ds. równości Heleny Dalli oraz Ursuli von der Leyen. Żąda się w niej, by do dyscyplinowania Polski w sprawach LGBT Unia Europejska sięgnęła po sankcje budżetowe.

To jest ten sam rodzaj szantażu i próby wymuszania uległości ideologicznej ze strony Unii z jaką mamy do czynienia wobec krajów afrykańskich w sprawach aborcji ze strony ONZ, o czym pisaliśmy Państwu niedawno.

Nie ma naszej zgody, na traktowania Polski i innych krajów, które pragną zachować suwerenność ideologiczną w sprawach prawa rodzinnego, w taki sposób.

Jeśli ignorowanie Polski i jej obywateli ma stać się już na stałe dominującym sposobem traktowania naszego kraju przez urzędników unijnych, to w rzeczywistości lewicowi aktywiści nie pozostawiają nam  żadnego wyboru jak tylko nasilić nasz sprzeciw.

Jako CitizenGO pragnę Państwa zapewnić, że nie odstąpimy, ani się nie zniechęcimy w podejmowaniu kolejnych działań, by wartości, które są nam drogie – życia, rodziny i wolności – bronić bez względu na okoliczności.

O kolejnych krokach w tej i innej sprawie będę Państwa informował na bieżąco i jeszcze raz chciałbym Państwu serdecznie podziękować za każdy rodzaj wsparcia, którego nam Państwo udzielają.

Bardzo dziękuję, że są Państwo z nami

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

P.S.- Czy zechcą Państwo wesprzeć pracę CitizenGO? Społeczność CitizenGO będzie działać nieustannie, dzień po dniu i rok po roku, aby bronić życia, rodziny i wolności. Aby było to możliwe, CitizenGO potrzebuje Państwa stałego wsparcia, teraz bardziej niż kiedykolwiek. Jeśli są Państwo dumni z naszej pracy i mają Państwo taką możliwość, proszę rozważyć stałe wsparcie dla naszej organizacji. Nawet 10 zł miesięcznie daje nam możliwość, by kontynuować nasze wysiłki.

Ks. prof. Dariusz Oko mega mocno o homoheretykach w Kościele PRAWY PROSTY

 

Módlmy się w intencji Bożych Kapłanów aby mogli prowadzić nas do Pana Jezusa i do Zbawienia naszych dusz. Módlmy się o nawrócenie obojętnych na ludzi księży oraz służących dwom bogom, bo żal ich, aby do piekła spadli na wieczne męki i katorgi. Módlmy się o nawrócenie biskupów innowierców rządzących Episkopatem, bo sami się potępiają i ludziom w tym pomagają.

Ks. prof. Dariusz Oko mega mocno o homoheretykach
w Kościele PRAWY PROSTY
https://www.youtube.com/watch?v=BRjzwjfNV-E&feature=emb_logo

Zatrzymamy handel dziećmi – Paweł Bednarz i maskit #iluzjarecords
https://www.youtube.com/watch?v=hlb5snIM_t0

MIĘSOŻERCA. Wróg numer jeden | Cały film – ZOBACZ JUŻ TERAZ!
https://www.pch24.pl/miesozerca–wrog-numer-jeden–-caly-film—zobacz-juz-teraz-,73046,tv.html

Aleksander Jabłonowski Jeźdźcy Apokalipsy zainstalowani w Polsce Swietłana – rak za nasze pieniądze

Dlaczego człowiek jest taki podły dla człowieka, a przecież życie jest bardzo krótkie.

Trzeba zorganizować rozprowadzenie tych tak bardzo ważnych książek,

pomiędzy rodakami w Polsce nieświadomymi tego problemu. Jest grzechem zostawić  naród oszukany przez wszystkich, którym ten biedny naród zaufał, nawet przez Kościół, przez wszystkich oszustów chazarskich wprowadzonych podstępnie do Polski, grabaży Polski i świata!! Ten Naród musi się dowiedzieć co go czeka w najbliższych latach nadchodzących zmian, ogromnych zmian. Ogólnie określić można, iż będzie szybki przyrost biednych, jak i szybki przyrost bogaczy, ta różnica będzie się zwiększać w przyspieszonym tempie!

I teraz tak: Bogactwa naturalne mamy ukradzione przez żydo-chazarów rządzących światem, oni będą na naszych bogactwach naturalnych się wzbogacać a Polacy okradzeni będą w przyspieszonym tempie wymierać, niestety…. W tej chwili musimy wzmocnić siły i zmienić tą sytuację już!! Naród musi wiedzieć kto jest tym złodziejem, bo nie ten co media podają, że to Prez. Trump okrada Polskę, nie, to nie jest prawdą!! Okrada żyd chazarski z USA Demokraci razem z polskimi chazarami przy „żłobie”+ podziemna lucyferia o której cisza sza:

Ludzie nawracajcie się i porzućcie wszystkie grzechy, bo piekło jest wieczne i okrutne.

PILNE! Prof. Rutkowski zadaje pytania o pandemię! Czy Covid-19 zabija Polaków? Na żywo wRealu24

https://gloria.tv/post/Vwmf6AoGYC2c1H32XyNEZXFBZ

https://www.youtube.com/watch?v=j56UlRwdfn4

 

JAKIE MOGĄ BYĆ KONSEKWENCJE PLANOWANEGO UKŁUCIA część 2 DOŻYNKI U ROLNIKA 2020

Opresja szczepień – nieznany zapis wideo – prof. Stansiław Wiąckowski

https://gloria.tv/post/mrVjqZxgGXb324mXBahNdeHYc

 

Oficjalnie mówią o tym, co nas czeka. Chcą, żeby było, jak w Chinach!

https://gloria.tv/post/mkpkD17vcYGk332sAhRp3ZMFK

Europę czeka wielka kara. Czy czekają nas ogromne prześladowania? Abp Jan Paweł Lenga

https://gloria.tv/post/uETusifMc1NP3i77a6ZEWVxyb

Korespondencja

To już ostatnia faza infiltracji Kościoła. Objawienia z Quito.

https://gloria.tv/post/P4VQ4whqPYZf1EoZBJVFgVGQQ

Trzy 6-ki – liczba bestii, liczba człowieka

https://gloria.tv/post/kosKbjiNxRrb34zsTvN9xHzQD

Zdarza się, że z tych co dostąpili najwyższego wtajemniczenia, poznając prawdę zapragnie wystąpić i wtedy okazuje się, że jest to niemożliwe. Podobnie jak wystąpienie z bandyckiej mafii.

https://gloria.tv/post/2PeW9YU1dDTm2FGbNS7ParZ6K

COVID 19 spowodował, że niektóre gospodarstwa domowe zamienią się w masowe obozy koncentracyjne.Jest to, co Nasza Królowa i Matka przepowiedziała wam wiele lat temu.

https://gloria.tv/post/BLszMs2c2sDy4ThJK6CmFem9z

Wzywaj moje Święte Imię i zawsze wołaj do mnie całe swoje wierne tak.

https://colledelbuonpastore.eu/2020/09/25/invocate-il-mio-santo-nome-e-gridatemi-sempre-tutto-il-vostro-si-fedele/#more-6372

Kościół jest zepsuty, nie chce świętych, ale chce, aby za nim podążały demony, ponieważ Szatan zawładnął Kościołem nie dzisiaj, ale przez wieki.

Nowy Kościół, ten, który ma przyjść, będzie święty i będzie prowadzony przez jedynego i prawdziwego Kapłana, Doskonałego Boga, Tego, który ustanowi w sobie święte pokolenie.
Będzie dzielił swoje Królestwo ze wszystkimi swoimi dziećmi i uczyni je uczestnikami całego swojego majątku, umieści ze sobą świętych kapłanów i będzie świętował nowe i radosne życie z całym nowym Kościołem.

Wszechświat należy do Boga, Bóg jest jedynym Stwórcą, On JEST, nikt nie jest taki jak Bóg, nikt! Szatan to wie, ale walczy z tym, ponieważ jest nieuczciwy, nie akceptuje wielkości Boga, swojego Stwórcy i walczy z nim, ale wkrótce będzie to jego koniec.Jezus, w swojej boskiej interwencji na tej ludzkości, zostanie rozpoznany przez Chwalebny Krzyż, który objawi się w niebie, aby oślepić ludzkie serca i wziąć je w siebie, zadecyduje o wyborze:… albo z Tym, Który Jest, albo z Szatanem! Człowiek w swojej wolności zdecyduje, czy pozostać z Jezusem, czy z Szatanem.

Podstawy wiary

http://www.naszkosciol.pl/nasz-kosciol/podstawy-wiary

Trudne życie patriarchy Sema

https://stanislawkosowski.cba.pl/%e2%96%ba-nauki-z-przeszlosci/trudne-zycie-patriarchy-sema/

Bo to właśnie wtedy, „zaczęto wzywać imienia Pana (=Jahwe)” (1 Mjż 4,26) – co było stanowczym odcięciem się od bezbożnej i wyniszczającej duchowo i moralnie postawy Kainitów, brnących w coraz większe bezprawie (czyt. 1 Mjż 4,17-24).

Biblia Warszawska
Księga: I Księga Mojżeszowa 4:26

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Mojzeszowa/4/26

Potomkowie Seta

4:25

I obcował Adam jeszcze raz z żoną swoją, a ona urodziła syna i dała mu imię Set, mówiąc: Bóg dał mi innego potomka zamiast Abla, którego zabił Kain.

4:26

Setowi także urodził się syn i nazwał go Enosz. Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana.

Stan wojenny w Australii?! Prześladowania w imię covida! Relacja wprost z Melbourne!

https://gloria.tv/post/jkS6mM3E9jgY4fQDBAA76WHWK

Starcie ze szpitalem i policją! Magda ma moc!!!

https://gloria.tv/post/hyY3pzUrTCgN47AxAKoTnpvso

WSTRZĄSAJĄCA ROZMOWA Z PANIĄ WOŹNĄ

https://gloria.tv/post/HkUEe43v88sp3Le71mRfBPXQe

Piotr Moskwa pikietuje w Warszawie 7 września 2014

https://gloria.tv/post/SoGdgg6Vcd2U1ggEbtVXxP4e7

Amerykańskie służby kontrolują myśli i sny obywateli?

https://prawda.onet.pl/bez-kategorii/amerykanskie-sluzby-kontroluja-mysli-i-sny-obywateli/

piotr cielebiaś | 24 czerwca 15:45

Dziennikarz otrzymał przypadkiem pakiet dokumentów, które sugerują, że amerykańskie agencje rządowe interesują się technikami kontroli umysłu, bronią psychotroniczną, a nawet tak egzotycznymi kwestiami jak wymazywanie wspomnień czy kontrola snów.

W ramach naszej nowej kampanii „Prawda” przypominamy wybrane teksty Onetu, które wpłynęły na otaczającą nas rzeczywistość. W najbliższych miesiącach na stronie głównej Onet.pl będą prezentowane kolejne artykuły z serii #WybieramyPrawdę. Zobacz spot promujący akcję!

 • Dziennikarz Curtis Waltman poprosił jedną z agencji rządowych o informacje na temat skrajnej prawicy i Antify. W dokumentach, jakie otrzymał omyłkowo znalazły się materiały na temat kontroli umysłu.

 • Mowa w nich o wywoływaniu przy pomocy promieniowania elektromagnetycznego halucynacji, marzeń sennych, a nawet orgazmów.

 • CIA prowadziło badania nad kontrolą umysłu w ramach projektu MK-Ultra.

Curtis Waltman – amerykański aktywista i dziennikarz, powołując się na Ustawę o Wolności Informacji, poprosił federalną organizację zajmującą się gromadzeniem danych z zakresu bezpieczeństwa publicznego o dokumentację na temat ugrupowań skrajnie prawicowych i Antify. W odpowiedzi przesłano mu pliki, wśród których znajdowały się materiały dotyczące takich zagadnień, jak wpływ promieniowania elektromagnetycznego na ludzki mózg, kontrola myśli, a nawet kasowanie wspomnień. Czy amerykański rząd zdradził przypadkowo jeden ze swoich największych sekretów? – pyta Waltman.

Ujawnione dokumenty dotyczyły technik kontroli umysłu

Dziennikarz zwrócił się o udostępnienie interesujących go danych do Centrum Fuzyjnego Stanu Waszyngton (WSFC). Tego rodzaju jednostki zajmują się gromadzeniem informacji od agencji i służb bezpieczeństwa publicznego, takich jak FBI, Departament Bezpieczeństwa Krajowego czy Policja. Waltman, współpracujący z portalem Muckrock.com, nie spodziewał się, co znajdzie w przesyłce.

„Otrzymałem wiele standardowych dokumentów, w tym e-maile, raporty wywiadu, biuletyny oraz informacje pochodzące z innych podobnych ośrodków. Nagle natknąłem się na plik zatytułowany ‘EM effects on human body.zip’ [Wpływ elektromagnetyzmu na ludzkie ciało]. Co to mogło być? Otworzyłem go i zacząłem się przyglądać…” – pisał.

Zamiast informacji o skrajnej prawicy i antyfaszystowskich bojówkach, dziennikarz odnalazł kilka dziwnych plików objaśniających, co z ciałem i umysłem człowieka może zrobić promieniowanie elektromagnetyczne. Dowiadujemy się, że stosując odpowiednie techniki można wywołać u ofiary m.in. gwałtowne swędzenie (także pod powiekami), silny ból mięśni i stawów, bóle genitaliów i orgazmy na żądanie, szum w uszach, szczękościsk oraz palpitacje serca.

Oprócz tego udostępniony przez Waltmana schemat wymienia bardziej nietypowe zastosowania „broni psychotronicznej”, takie jak: kontrolowanie treści snów i wspomnień, wywoływanie snów na jawie, czytanie w myślach na odległość, a także „słyszenie mikrofalowe”. Pod tą tajemniczą nazwą kryje się technika opracowana w latach 70. ub. wieku, która pozwala na generowanie „głosów” w głowie ofiary, mogących podszywać się (w zależności od inwencji atakującego) pod Boga, demony lub kosmitów.

„Jeszcze lepiej brzmiało coś, co nazwano ‘mapowaniem mózgu na odległość’. Szczegóły znajdowały się na slajdach. Rządowy nieoznakowany helikopter posiadający psychotroniczną broń trafia cię promieniem, mapuje twój mózg i przesyła treść myśli do centrum fuzyjnego” – pisał dziennikarz, twierdząc, że nie ma pojęcia, w jaki sposób wspomniane pliki znalazły się w oficjalnie udostępnionych dokumentach.

Choć sprawa wywołała ożywienie w środowisku miłośników teorii spiskowych, specjaliści twierdzą, że udostępnione materiały nie pochodzą ze źródeł rządowych. Zasugerowano, że są to wycinki z czasopisma zajmującego się konspiracjami, odnoszące się do procesu, jaki w 1992 r. miał wytoczyć Agencji Bezpieczeństwa Krajowego (NSA) niejaki John St Clair Akwei twierdzący, że dopuszcza się ona „zamachu na obywateli USA poprzez sekretne operacje psychologiczne, jakich ofiary są potem diagnozowane jako chore umysłowo”.

I choć Waltman, który zwrócił się o wyjaśnienie do WSFC, czeka na dalsze informacje w tej sprawie, wielu internautów podkreśla, że wyśmiewany dziś temat, jakim jest kontrola umysłu i nękanie elektroniczne, stanowi od dziesięcioleci przedmiot zainteresowania specsłużb po obu stronach żelaznej kurtyny.

CIA prowadziło eksperymenty nad kontrolą umysłu

Najbardziej znanym projektem, w ramach którego badano możliwości kontroli umysłu za pomocą substancji psychoaktywnych, hipnozy, deprywacji sensorycznej oraz innych, nierzadko mało humanitarnych metod był tzw. MK-Ultra (MKUltra), realizowany przez CIA w latach 1953-73. Objął on swym zasięgiem kilkadziesiąt instytucji badawczych i uczelni, szpitali, więzień oraz firm farmaceutycznych.

Początkowo projekt skupiał się na stworzeniu doskonałego serum prawdy – substancji „rozwiązującej języki” jeńcom i schwytanym szpiegom. Z czasem zakres zainteresowania MK-Ultra poszerzył się i objął m.in. substancje wywołujące tymczasową amnezję, zmiany osobowościowe, osłabienie wzroku i słuchu, a nawet przyspieszające lub opóźniające proces dojrzewania. Oprócz tego badaczy z CIA interesowały związki chemiczne zwiększające zdolności intelektualne, odporność na stres czy tortury.

Stosowanie tortur oraz faszerowanie ochotników LSD, heroiną czy amfetaminą było przyczyną ogromnego skandalu, kiedy MK-Ultra ujrzał światło dzienne. Niehumanitarne i w wielu przypadkach nielegalne eksperymenty stały się obiektem zainteresowania dwóch speckomisji, jednak większość akt dotyczących projektu została zniszczona w 1973 r. na rozkaz ówczesnego dyrektora CIA Richarda Helmsa.

Kompleksowość i zasięg kontrowersyjnego projektu uczyniły niełatwym dociekanie prawdy na jego temat – pisze Michael Otterman – autor książki „American Torture”, dodając, że wśród ludzi współpracujących z CIA byli szanowani naukowcy i lekarze jak dr Harold G. Wolff – neurolog i jeden z pionierów badań nad migreną.

„Wolff poprosił CIA, by dostarczono mu niezbędne informacje na temat eksperymentów z wykorzystaniem gróźb, przymusu, deprywacji sensorycznej, upokarzania, tortur, prania mózgu, tzw. ciemnej psychiatrii, hipnozy oraz stosowania tych metod w połączeniu ze środkami chemicznymi. (…) Jak przekonywał, jego ekipa z Cornell University miała przeanalizować dane i rozpocząć eksperymenty nad stworzeniem nowych technik ofensywnych jak i defensywnych oraz opracować nowe narkotyki” – pisał Otterman.

O wykorzystaniu promieniowania elektromagnetycznego podczas eksperymentów MK-Ultra wiadomo niewiele, natomiast w czasie zimnej wojny, jak i po niej Rosjanie, Amerykanie i Chińczycy interesowali się tworzeniem różnego rodzaju broni nieśmiercionośnych (non-lethal weapons) lub sonicznych, wywołujących efekty podobne do tych opisanych przez Waltmana. Legendą wśród zwolenników teorii konspiracji jest LIDA – radzieckie urządzenie do „prania mózgu”, które bombardowało go sygnałami radiowymi o niskiej częstotliwości. Oficjalnie było ono używane jako „substytut leków uspokajających”, a fale miały wywoływać stan przypominający trans.

Temat niekonwencjonalnych broni pojawił się również w związku z niedawnymi oskarżeniami amerykańskich dyplomatów pracujących na Kubie o poddawanie ich nieznanemu oddziaływaniu wywołującemu bóle głowy, mdłości, a także zaburzenia wzroku, słuchu, snu i koncentracji. Wielu z nich twierdziło, że zachorowali, kiedy w ich mieszkaniach lub pokojach hotelowych pojawił się niezidentyfikowany dźwięk przypominający „tarcie” albo odgłos wydawany przez cykady. Objawy ustępowały wraz z oddalaniem się od jego źródła – podkreślali świadkowie.

W lutym 2018 r. w piśmie „Journal of the American Medical Association” opublikowano raport podsumowujący wyniki badań medycznych 21 dyplomatów, którzy podczas pobytu w Hawanie narzekali na uciążliwy dźwięk i wynikające z niego dolegliwości. Uznano, że padli oni ofiarą zagadkowego „źródła energii” (wcześniej mówiono o „atakach akustycznych”), jednak część specjalistów odrzuciła te wnioski, tłumacząc, że w grę wchodzi masowa histeria albo, co podkreślały źródła kubańskie, polityczna prowokacja.

Trzecia Tajemnica Fatimska; jeszcze nie ujawniona część , o wielkiej apostazji Kościoła.

https://gloria.tv/post/2jJpd8QgCx4U6LwgeEjXfwYwU

Rady ks. Dolindo dla małżonków – ks. Sławomir Kostrzewa – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=yrGm8xH_3lo
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=yrGm8xH_3lo

Czy wiecie że św. Peregryn jest patronem chorych na raka ? https://swietyperegryn.pl/?ka=006807

 

Orędzia m.innymi o OŚWIETLENIU SUMIEŃ i do Polaków jako narodzie wybranym – https://viviflaminis-deogracias.pl.tl/2020.htm

 

po co produkcja …człowieka ? – https://www.youtube.com/watch?v=3UGQmlvW9rM

 

Nigdy z królami nie będziem w aliansach  i o Ślubach Jasnogórskich …https://www.youtube.com/watch?v=21bzuBs2oBo

 

niesamowite przesłanie do rodziców o zdrowie dzieci – https://www.youtube.com/watch?v=HoiGlVzOycE&t=7s

 

wzór patriotycznego Kapłana  – prawda o LGBT

 – https://gloria.tv/post/NGUvZBbbkCYm1GKrviAS1LecL

 

mocne i aktualne kazanie ks. Pawła 

https://www.youtube.com/watch?v=uCOE9_HQJ6w

 

co z tą pandemią – https://gloria.tv/post/HXXjXaHnJ3rV3nxkv1DkRY6jZ

 

ks. Skrzypczak – dym szatana wdarł się do 

https://www.youtube.com/watch?v=cO22bNQKJKI

28 września – Wspomnienie św. Wacława. męczennika | Parafia Zwiastowania Pańskiego |

Pierwszej legendy starosłowiańskiej


Król, który rządzi ludem sprawiedliwie, zachowa swój tron na w

Po śmierci Wratysława Czesi wybrali jego syna Wacława na następcę. Był on dzięki łasce Bożej wzorem w wyznawaniu wiary. Wspierał wszystkich ubogich, nagich odziewał, łaknących żywił, podróżnych przyjmował zgodnie z nakazami Ewangelii. Nie dozwalał wyrządzać krzywdy wdowom, miłował wszystkich ludzi, biednych i bogatych. Wspomagał sługi Boże, uposażał kościoły. 
Niektórzy jednak Czesi zbuntowali się i podburzyli młodszego brata Bolesława, mówiąc: „Brat Wacław pragnie cię zabić, spiskuje z matką i swymi ludźmi”. 
Kiedy się odbywały uroczystości poświęcenia kościołów w różnych miastach, Wacław odwiedzał wszystkie te miejscowości. W niedzielę, w uroczystość Kosmy i Damiana, przybył do miasta Bolesława. Po wysłuchaniu Mszy św. zamierzał powrócić do Pragi. Bolesław jednak zamierzając dokonać zbrodni, zatrzymał go słowami: „Dlaczego chcesz odejść, bracie?” Nazajutrz rano zadzwoniono na jutrznię. Usłyszawszy głos dzwonów, Wacław powiedział: „Bądź pochwalony, Panie, który dozwoliłeś mi żyć aż do dzisiejszego poranka”. Wstał i udał się na modlitwę ranną. 
Zaraz potem Bolesław przystąpił doń u drzwi. Wacław zobaczył go i rzekł: „Bracie, dobrym byłeś dla nas wczoraj”. Szatan jednak podszepnął Bolesławowi, uczynił przewrotnym jego serce, tak iż wyciągnąwszy miecz, odezwał się: „Teraz pragnę być jeszcze lepszym”. To powiedziawszy, uderzył go mieczem w głowę. 
Wacław, zwróciwszy się do niego, rzekł: „Co czynisz, bracie?” Pochwyciwszy go, rzucił na ziemię. Tymczasem podbiegł jeden ze wspólników Bolesława i ciął Wacława w rękę. Ten porzuciwszy brata, ze zranioną ręką uszedł do kościoła. W drzwiach kościoła zabili go dwaj zamachowcy. Trzeci przybiegłszy, przebił mu bok. Wówczas Wacław oddał ostatnie tchnienie z tymi słowami: „W ręce Twoje, Panie, oddaję ducha mego”.

W 845 roku 14 książąt czeskich przyjęło chrzest w Ratyzbonie. W tymże wieku książę Mojmir (+ 846) utworzył państwo wielkomorawskie. Jego następca, Rościsław, sprowadził na Morawy św. Cyryla i św. Metodego. Z ich pomocą zaprowadził chrześcijaństwo w obrządku słowiańsko-bizantyńskim. Z końcem wieku IX i na początku wieku X książę czeski Bożywoj podbił państwo wielkomorawskie i przyjął chrzest w obrządku słowiańskim. W wieku X obrządek ten został wyparty przez obrządek rzymski, łaciński. W roku 973 powstało biskupstwo w Pradze, zależne od metropolii w Moguncji. Drugim biskupem Pragi był św. Wojciech (+ 997). Jednak największym bohaterem katolickich Czech jest św. Wacław, król i męczennik. On też jest głównym patronem kraju i narodu.

Święty Wacław

Wacław był synem księcia Czech, Wratysława I, i Drahomiry lutyckiej. Pogaństwo miało w kraju jeszcze wielu przedstawicieli. Wśród nich złym duchem była Drahomira, która po śmierci męża objęła w Czechach rządy. Korzystając z małoletniości Wacława, urządziła napad na jego babkę, św. Ludmiłę, wdowę po Bożywoju, pierwszym chrześcijańskim władcy w Czechach. Ludmiłę napadnięto 15 września 921 roku na zamku w Tetin i uduszono. Drahomira zaczęła na nowo wprowadzać siłą pogaństwo i niszczyć Kościół. Doprowadziło to do wojny z Niemcami. Najpierw na Czechy wyruszył książę Bawarii, Arnulf (922), a potem sam cesarz, Henryk I (928) występując w obronie misjonarzy, którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie śmierci.
Na skutek tej interwencji Drahomira została zmuszona do tego, by ustąpić i oddać rządy swemu starszemu synowi, Wacławowi. Przyszedł on na świat ok. roku 907. Kiedy miał 7 lat, zwyczajem ówczesnym, któremu podlegał jeszcze nasz król, Bolesław Chrobry, odbyła się na zamku praskim uroczystość postrzyżyn. Kapłan przy tym obrzędzie odmawiał modlitwę: „Wszechmogący, wieczny Boże, spójrz łaskawie na Twego sługę, Wacława, którego zechciałeś powołać do łaski postrzyżyn. Udziel mu przebaczenia wszystkich grzechów i użycz mu darów niebieskich”.

Święty WacławMłody książę zabrał się natychmiast do zagojenia ran, zadanych Kościołowi. Trzeba było zająć się odbudową zniszczonych kościołów i uzupełnieniem szeregów duchowieństwa. Żywot Wacława głosi, że wyróżniał się on wielką pobożnością. Ikonografia przedstawia go czasem, jak nocą nawiedza kaplicę zamkową, gdyż pracowity dzień nie zostawiał mu wiele czasu na modlitwę. Miał osobiście uprawiać winną latorośl i pszenicę, by na ołtarz do katedry i swojej kaplicy zamkowej dostarczać koniecznego wina i chleba. Szczególną miłością darzył ubogich. Mówi się o nim, że podobnie jak św. Edward Wyznawca w Anglii, miał nawet na swoich ramionach nosić znalezionych chorych i zajmować się nimi. Państwo czeskie było wówczas podzielone na wiele mniejszych księstw. Nie były to więc łatwe rządy. Dochodziło nawet często do starć zbrojnych. Legenda głosi, że w czasie jednej z potyczek przy św. Wacławie miał zjawić się szereg aniołów, co tak przeraziło przeciwników, że wycofali się z walki. Ikonografia często przedstawia więc Wacława w otoczeniu aniołów.
Od cesarza Henryka I Wacław otrzymał w darze relikwię św. Wita i św. Zygmunta. Ku czci św. Wita książę wystawił najpierw skromny kościół, który został z czasem rozbudowany do najokazalszej świątyni Czech. Do dziś jest ona klejnotem Pragi. Wacław wyróżniał się szczególnym nabożeństwem do tego męczennika (+ ok. 305) jakby w przeczuciu, że i jemu przypadnie podobna śmierć.
Tak się też stało. Jego młodszy brat, Bolesław, za namową niecnej matki, Drahomiry, zaprosił Wacława do udziału w konsekracji świątyni, jaką wystawił przy swoim zamku w Starym Bolesławcu ku czci świętych męczenników Kosmy i Damiana. Kiedy Wacław tam się udał, został zamordowany przez siepaczy, nasłanych przez Bolesława. Według podania, mord miał mieć miejsce w samym kościele. Działo się to 28 września ok. 929 roku. Ciało Wacława pochowano w kościele św. Wita, zamienionym potem na katedrę, kiedy w Pradze zostało założone biskupstwo (963).
Święty książę został natychmiast uznany za męczennika, a niebawem został głównym patronem kraju. Zaczęły ukazywać się jego żywoty, a Widuking, mnich z Korbei, w roku 967 pisał o cudach, jakie działy się przy grobie Świętego. Najpiękniejszy plac w Pradze otrzymał jego imię. Znajduje się na nim okazały pomnik, przedstawiający św. Wacława w zbroi rycerza na koniu. Wystawiono go w roku 1908. Imię Świętego stało się w Czechach bardzo popularne. Trzech władców kraju po św. Wacławie nosiło to imię. Dwóch z nich było nawet królami Polski: Wacław II (1291-1300) i Wacław III (1305-1306).
Ku czci św. Wacława wystawiono w Czechach ok. 180 kościołów oraz ok. 100 kaplic. Z jego podobizną bito monety czeskie. Kiedy Karol IV odbywał koronację (1347), swoją koronę przytknął do relikwii św. Wacława, które znajdują się w bogatym sarkofagu w kaplicy katedry św. Wita. Odtąd koronę królów czeskich, a również państwo czeskie zaczęto nazywać „koroną św. Wacława”.
Papież Benedykt XIV zatwierdził kult św. Wacława w roku 1729 z okazji 800-lecia śmierci Świętego i rozszerzył jego cześć na cały Kościół. Córką Bolesława I Okrutnego, który dokonał zabójstwa na osobie św. Wacława, była Dobrawa, żona księcia Mieszka I, która przyczyniła się walnie do jego nawrócenia (966). Św. Wacław jest patronem Czech, Moraw, Pragi i katedry krakowskiej na Wawelu.

W ikonografii atrybutami św. Wacława są: anioł podający włócznię, aniołowie niosący jego trumnę, korona, sztylet, którym go zabito, zbroja rycerska z białym orłem na tarczy lub proporcu.

Módlmy się. Boże, Ty nauczyłeś świętego Wacława cenić królestwo niebieskie więcej niż ziemskie, † spraw za jego wstawiennictwem, * abyśmy umieli wyrzekać się samych siebie i całe serce oddać Tobie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

EWANGELIA NA WTOREK. 15 grudnia 2015 r. So 3, 1-2. 9-13 Bóg obiecuje zbawienie pokornym Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza Biada buntowniczemu i splugawionemu miastu, co stosuje ucisk! Nie słucha głosu i

(Mt 21, 28-32) 
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: „Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?” Mówią Mu: „Ten drugi”. Wtedy Jezus rzekł do nich: „Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć”.

Pudełko czekoladek | nakrecenisloncem.pl/

Początek Listu św. Polikarpa, biskupa i męczennika, do Filipian


Łaską zostaliście zbawieni

Polikarp, wraz z prezbiterami, do Kościoła Bożego, który pielgrzymuje w Filippi: miłosierdzie i pokój od Boga wszechmogącego i Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, niech dane wam będą w obfitości. 
Bardzo ucieszyłem się wraz z wami w naszym Panu Jezusie Chrystusie, że przyjęliście męczenników, prawdziwe wzory miłości; że – jak należało – odprowadziliście ich w kajdanach, które są godne świętych i stanowią diadem prawdziwie wybranych przez Boga i Pana naszego; raduję się, że mocny szczep wiary waszej, sławiony od najdawniejszych czasów, trwa aż dotąd i przynosi owoc w Panu naszym Jezusie Chrystusie. On cierpiał za nasze grzechy aż do przyjęcia śmierci. „Jego to wskrzesił Bóg, zerwawszy więzy śmierci; w Niego, choć nie widzicie, wierzycie z radością niewymowną i chwalebną”, w której wielu chciałoby uczestniczyć. Wiecie bowiem, że „łaską jesteście zbawieni, nie z uczynków”, ale z woli Bożej przez Jezusa Chrystusa. 
„Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, służcie Bogu z bojaźnią i w prawdzie”, porzucając próżne gadania i urojenia tłumu, „wierząc w Tego, który wskrzesił z martwych Pana naszego Jezusa Chrystusa, dał Mu chwałę” i tron po swojej prawicy. Jemu zostało poddane wszelkie stworzenie na ziemi i w niebie, Jemu służy wszystko, co żyje. On przyjdzie sądzić żywych i umarłych, a Bóg zażąda rachunku Jego krwi od tych, którzy nie chcą uwierzyć w Niego. 
Ten zaś, który wskrzesił Go z martwych, wskrzesi i nas, jeśli będziemy pełnić Jego wolę i postępować według Jego przykazań, jeśli umiłujemy to, co On umiłował, wystrzegając się wszelkiej niesprawiedliwości, obłudy, chciwości, oszczerstwa i fałszywego świadectwa; „nie oddając złem za zło, złorzeczeniem za złorzeczenie”, uderzeniem za uderzenie, obelgą za obelgę, ale pamiętając o pouczeniu Pana: „Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone; bądźcie miłosierni, abyście dostąpili miłosierdzia; jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą”, oraz: „Błogosławieni ubodzy i ci, którzy cierpią prześladowanie, albowiem ich jest królestwo Boże”.

EWANGELIA: Mk 1, 15 Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. EWANGELIA Mk 1, 14-20 Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

To czytanie jest dobrym preludium do dramatu Hioba, którym zajmiemy się od jutra. Prorok Ezechiel jednoznacznie przekreśla osadzoną głęboko w mentalności Izraelitów (czy aby nie ludzi w ogóle?) ideę „grzechu międzypokoleniowego”. Niewiele wcześniej przedstawił go skrótowo i humorystycznie w formie maksymy: Ojcowie jedli zielone winogrona, a zęby ścierpły synom (Ez 18, 2; zob. 14, 12-23). Drugim błędnym starotestamentalnym poglądem moralnym, który bardziej jeszcze da o sobie znać w Księdze Hioba, jest „prawo odpłaty” (łac. ius talionis). To jakby odwrócenie – nieobecnej, zresztą, w Katechizmie – głównej prawdy wiary o tym, że „Bóg za dobro wynagradza, a za zło karze”. Przed nami więc, w pewnym sensie, tydzień prostowania etycznego światopoglądu. W myśl grzechu międzypokoleniowego i prawa odpłaty, pomyślne życie (długie, zdrowe, majętne i obfitujące w potomstwo) byłoby oznaką moralnej przyzwoitości człowieka lub jego przodków: „Skoro ci się powodzi, to znaczy, żeś ty (lub twój przodek) za pan brat z Bogiem!”. I, vice versa, trudne życie (przedwcześnie zakończone, chorowite, nędzne lub bezpłodne) wskazywałoby na popełniony, choćby skrycie, grzech: „Skoro fortuna ci nie sprzyja, to znaczy, żeś ty (lub twój przodek) na bakier z Bogiem!”. Innymi słowy: „krótka piłka”, „albo-albo”. Tymczasem Ezechiel (wraz z innymi prorokami), owszem, potwierdza, że grzech nie sprowadza się tylko do moralnej winy, ale wywołuje też konsekwencje, czyli karę (doczesną i wieczną; zob. KKK 1472n); i, owszem, potwierdza, że ludzie wywierają degeneracyjny wpływ na siebie (zob. KKK 408 i 1869). Mówi jednak o odpowiedzialności osobistej oraz akcentuje Boże miłosierdzie, a także podkreśla wzajemny zbawienny wpływ ludzi (zob. KKK 2850).

Komentarz do psalmu

Prostowanie etycznego światopoglądu polega nie tylko na „meblowaniu głowy” właściwymi pojęciami i rozumowaniami. Paradoksalnie, człowiek o prawym umyśle stoi pierwszy w kolejce po demona pychy (próżnej chwały); skoro nauczył się myśleć moralnie, grozi mu przekonanie o samowystarczalności. A wtedy nawet sam Bóg może stać się zaledwie użytecznym pojęciem (zbytecznym zaś, gdy idzie o swoją żywą obecność). Dlatego formowanie etycznego światopoglądu wymaga uczciwej modlitwy, zwłaszcza rachunku sumienia. Jej przykładem może być dzisiejszy psalm, którego autor poświęca miejsce i uznaniu wyższej od ludzkiej mądrości Bożej (pierwsza zwrotka), i wzbudzeniu żalu za przypomniane dawne grzechy (druga zwrotka), i wyznaniu wiary w przychylność Boga (trzecia zwrotka).

Komentarz do drugiego czytania

Przypomnijmy sobie, że w niedziele okresu zwykłego drugie czytanie z założenia biegnie swoim rytmem, niezależnym od cyklu ewangelii, (z którą, notabene, zgrane jest pierwsze czytanie i psalm). W rozpoczętej tak przed tygodniem lekturze Listu do Filipian dochodzimy dzisiaj do wyjątkowego wątku (zapewne najważniejszego w nim): tzw. hymnu o kenozie Chrystusa (wersety 6-11). Greckie kenosis oznacza „uniżenie, ogołocenie, opróżnienie, opustoszenie”. Kontemplowany przez św. Pawła Jezus ogołocił samego siebie już przez samo wcielenie, gdy stał się podobnym do ludzi. W drabinie bytów wcielenie to jakby dobrowolna degradacja: „Gdzie mi do Boga… A co dopiero Jemu do mnie?!”. Tymczasem Jezus nie poprzestał na wcieleniu, lecz także uniżył samego siebie przez śmierć – i to śmierć na krzyżu. Kontemplacja takiego Jezusa – Jezusa „kenotycznego” – jest dla św. Pawła niezbędnym warunkiem do budowania solidarności (jedności) w Kościele. Owocem takiej kontemplacji jest bowiem przejmowanie i przekazywanie dalej dążeń, które były w Chrystusie Jezusie. W ten sposób, jak powie dalej Apostoł Narodów, Bóg może stawać się w ludziach sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą (Flp 2, 13).

Komentarz do Ewangelii

Niedzielna lektura Ewangelii św. Mateusza zmierza ku końcowi (za osiem tygodni skończy się rok liturgiczny). Jezus, w przypowieściach (jak ta dzisiejsza), zaczyna zapowiadać dołączenie pogan do przymierza z jedynym Bogiem (zob. Mt 19 – 23). Oto ogólny – narracyjny – sens podanego dzisiaj fragmentu: poganie (drugi syn) wyprzedzą Żydów (pierwszy syn). Ale jest też jego sens moralny, który można zrozumieć albo opacznie, albo prawidłowo. Niewątpliwie, Jezus – i tutaj, i w wielu innych miejscach – przeciwstawia porządną żydowską „elitę” (arcykapłanów i starszych ludu) grzesznemu pogańskiemu „marginesowi” (celnikom i nierządnicom). Tych ostatnich Jezus chwali, a tych pierwszych gani. I tutaj „zaczynają się schody”. Opacznie bowiem zrozumie to przeciwstawienie wraz z jego oceną ten, kto pomyśli, że Jezus wcale nie zważa na przyzwoite prowadzenie się elity i karygodne zachowania marginesu, bo liczy się dla Niego tylko „wiara”. Grzesznik więc, w gruncie rzeczy, może nadal sobie grzeszyć, byleby wierzył w Jezusa; a porządny okazuje się „frajerem”, bo nie korzysta z życia, tylko dba o cnotę. Kłania się tu wyznawana koncepcja miłosierdzia: czy miłosierdzie (przebaczenie ze strony Boga) zakłada nawrócenie (pokutę ze strony człowieka)? Czy ta miłość – prócz pełni afirmacji dla osoby i współczucia wobec jej biedy – wzywa do dostosowania życia do obiektywnej moralnej miary, czy też jest zupełnie pozbawiona wymagań? „Prawdziwe poznanie Boga miłosierdzia, Boga miłości łaskawej, jest stałym i niewyczerpalnym źródłem nawrócenia, nie tylko jako doraźnego aktu wewnętrznego, ale jako stałego usposobienia, jako stanu duszy. Ci, którzy w taki sposób poznają Boga, w taki sposób Go ‘widzą’, nie mogą żyć inaczej, jak stale się do Niego nawracając” (Jan Paweł II, Dives in misericordia, nr 13). Prawidłowo więc zrozumie sens moralny dzisiejszego przeciwstawienia ten, kto – u „elity” – odróżni godną pochwały cnotę od uwikłania w pychę zamykającą na wiarę w Jezusa oraz – w „marginesie” – dowartościuje wiarę w Jezusa, na którą otwierają człowieka jego moralne braki, i wezwie go do pokuty. „Pokuta jest zatem nawróceniem, które przechodzi z serca do czynów, a więc do całego chrześcijańskiego życia” (Jan Paweł II, Reconciliato et paenitentia, nr 4).

Komentarze zostały przygotowane przez ks. Błażeja Węgrzyna

Mów Panie bo sługa Twój słucha: września 2017

Litania do Swietych Aniolow

 

 

Kyrie eleison.

Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

 

 

 

Swieta Maryjo, Krolowo Aniolow, modl sie za nami.

Swiety Jozefie

Wszystkie swiete Chory blogoslawionych aniolow, modlcie sie za nami.

Swieci Serafini, aniolowie milosci

Swieci Cherubini, aniolowie slowa

Swieci aniolowie z Choru Tronow

Swieci aniolowie wielbiacy Boga

Swieci aniolowie Choru Panowania

Swieci aniolowie Choru Poteg

Swieci aniolowie Choru Ksiazat

Swieci aniolowie Choru Mocy

 

Swiety Michale Archaniele, modl sie za nami.

Zwyciezco Lucyfera

Aniele wiary i pokoju

Strozu sakramentu chorych

Patronie umierajacych

Wodzu niebianskich zastepow

Ratunku dusz zagubionych

 

Swiety Gabrielu Archaniele

Aniele Zwiastowania

Wierny wyslanniku Bozy

Aniele nadziei i pokoju

Opiekunie slug i sluzebnic Bozych

Strozu chrztu swietego

Patronie kaplanow

 

Swiety Rafale Archaniele

Aniele Milosci Bozej

Zwyciezco zlego ducha

Wspomozycielu w kazdej potrzebie

Aniele cierpienia i uzdrowienia

Patronie lekarzy, podroznych i pielgrzymow

 

Wielcy swieci Archaniolowie, modlcie sie za nami.

Aniolowie pelniacy sluzbe przed Tronem Bozym

Aniolowie pelniacy sluzbe dla nas ludzi

Swieci Aniolowie Strozowie

Pomocnicy w naszych potrzebach

Swiatlo w naszych ciemnosciach

Oparcie nasze w kazdym niebezpieczenstwie

Upominajacy nas przez glos sumienia

Oredownicy nasi przed Bozym Tronem

Tarcze broniace nas przed zlym duchem

Nasi stali towarzysze

Nasi pewni przewodnicy

Nasi wierni przyjaciele

Nasi roztropni doradcy

Dajacy nam przyklad natychmiastowego posluszenstwa

Pocieszyciele w opuszczeniu

Odbicie pokory i radosci

Aniolowie naszych rodzin

Aniolowie naszych kaplanow

Aniolowie naszych dzieci

Aniolowie naszej Ojczyzny

Aniolowie Kosciola Swietego

Wszyscy swieci Aniolowie 

 

 

JEZU, ktory gladzisz grzechy swiata, przepusc nam Panie.

JEZU, ktory gladzisz grzechy swiata, wysluchaj nas Panie.

JEZU, ktory gladzisz grzechy swiata, zmiluj sie nad nami.

 

 

Bog rozkazal swoim Aniolom.

Aby Cie strzegli na wszystkich Twych drogach.

 

 

Modlmy sie:  Wszechmogacy wieczny Boze, udziel nam pomocy Twych niebianskich zastepow, aby nas strzegly przed napasciami zlego ducha i abysmy przez Najdrozsza Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa i przyczyne Najswietszej i Niepokalanej Dziewicy Maryi, uwolnieni od wszelkiego nieszczescia, mogli Ci sluzyc w pokoju.  Przez Chrystusa, Pana naszego.  Amen.

Któż jak Bóg!

Dziś kolejny dzień Wielkiej Nowenny do św. Michała Archanioła. Pamiętaj, że dla twojego komfortu i metody:

 

 

Oto dzień 26:

https://www.youtube.com/watch?v=0hFY4HFwkKY&feature=youtu.be

Zobacz na Youtube.

Wielka Nowenna do św. Michała

Na większości nagrań, przy części „Objawienia” znajdziesz poza animacją unikatowe i piękne fragmenty filmu „Broń nas w walce!„, poświęconego św. Michałowi Archaniołowi.

ZADANIE NA DZIŚ:

Nie mów źle o bliźnim. Gdy tylko ci się to zdarzy, napraw swój grzech.

Zespół nowenny.pl

ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW KOSMY I DAMIANA

Akatyst ku czci świętych męczenników i darmoleczących Kosmy i Damiana | AKATYSTARZ

Kazanie św. Augustyna, biskupa


Śmierć męczenników zapłacona śmiercią Chrystusa

Dzięki chwalebnym czynom świętych męczenników, którymi Kościół rozkwita na każdym miejscu, przekonujemy się naocznie o prawdziwości śpiewanych słów: „Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego świętych”. Albowiem cenna jest zarówno w naszych oczach, jak i w obliczu Tego, dla którego została poniesiona. Ale zapłatą śmierci tych wszystkich jest śmierć Jednego. Śmierć wielu nabył umierający Chrystus, który gdyby nie umarł, ziarno pszeniczne nie doznałoby pomnożenia. Słyszeliście Jego słowa wypowiedziane w obliczu zbliżającej się męki, to jest naszego Odkupienia: „Jeżeli ziarno pszeniczne wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi owoc obfity”. 
Oto na krzyżu Chrystus dokonał wielkiej wymiany; tam otwarto skarbiec zawierający zapłatę za nas: kiedy włócznia prześladowcy otwarła Jego bok, spłynęło stamtąd wyrównanie za cały świat. Tak nabyci zostali męczennicy i wyznawcy. Wiara męczenników została udowodniona: świadectwem jest krew. Oddali to, czym ich obdarowano, i w ten sposób wypełnili słowa świętego Jana: „On oddał za nas swoje życie. My także winniśmy oddać życie za braci”. 
Mówi Pismo: „Gdy z możnym do stołu zasiądziesz, pilnie zważaj, co masz przed sobą, bo i ty masz tyle przygotować”. Jakże niezwykły to stół, przy którym sam gospodarz staje się pokarmem. Nikt siebie nie daje za pokarm; czyni tak jedynie Chrystus Pan. On sam jest Tym, który zaprasza, On sam jest pokarmem i napojem. Zrozumieli męczennicy, co spożywali i pili, skoro odpłacili tym samym. 
Lecz jakże mogliby odpłacić, gdyby Ten, który dał pierwszy, nie udzielił im, z czego mogliby odpłacić? „Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył: Podniosę kielich zbawienia”. Cóż to za kielich? Jest nim gorzki, ale zbawienny kielich męki: kielich, którego chory lękałby się dotknąć, gdyby wcześniej nie wychylił go lekarz. O tym właśnie kielichu słyszymy z ust Chrystusa: „Ojcze, jeśli możliwe, oddal ode Mnie ten kielich”. O tym samym kielichu mówili męczennicy: „Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana”. 
A czy się nie obawiasz, że zawiedziesz? Nie zawiodę, odpowiada. A czemuż to? „Ponieważ wezwę imienia Pana”. Jakże mogliby zwyciężać męczennicy, gdyby nie zwyciężał w nich Ten, który powiedział: „Radujcie się, bo zwyciężyłem świat”. Sam Władca niebios kierował ich myślą i słowem, przez nich zwyciężył szatana na ziemi, a w niebie dał im wieniec chwały. Błogosławieni, którzy w ten sposób wypili kielich. Minęły cierpienia, a nadszedł czas chwały.

Święci Kosma i Damian

Na temat życia tych dwóch świętych nie wiemy niestety nic pewnego. Historia nie pozostawiła po nich żadnych wiarygodnych dokumentów. Istnieją jedynie różne legendy, w których z całą pewnością jest i ziarno prawdy historycznej. Mówią one m.in. o tym, że byli prawdopodobnie bliźniakami. Rodzina dała im solidne wychowanie chrześcijańskie, dzięki któremu zdolni byli do ofiarnego życia, aż do oddania go za wiarę. Być może pochodzili z Arabii. Stamtąd udali się do Syrii, do Cylicji w Małej Azji, by doskonalić się w sztuce lekarskiej. Zamieszkali w Egei, w portowym mieście Cylicji. Byli lekarzami, cieszyli się więc szeroką sławą; leczyli bowiem wielu chorych – również pogan, przez co wielu z nich doszło do Chrystusa.

Święci Kosma i Damian

Odznaczali się niezwykłą sumiennością, dzięki czemu stali się wybitnymi lekarzami. Przedmiotem ich troski był każdy potrzebujący ich pomocy, chory człowiek. W szczególny sposób zajmowali się biednymi. Podkreśla się, że za swe usługi nie pobierali zapłaty (stąd źródła wschodnie nazywają ich anargyrami, prawosławni zaś biezsriebriennikami). Uważali, że wszystko mają od Boga i należy to do Boga i Jego stworzeń. Pragnęli postępować zgodnie z poleceniem Zbawiciela: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10, 8).
Godnie i cierpliwie znieśli okrutne tortury, do końca nie wyparli się Chrystusa. Pozostali niezłomnymi do ostatniej chwili swego życia. Do sędziego podczas procesu mieli powiedzieć: „Jesteśmy chrześcijanami”.

Według legendy ich męczeństwo miało miejsce ok. 300 r. podczas prześladowań za czasów Dioklecjana. Zginęli w Cyrze (Kyrros) w Syrii, gdzie zostali pochowani. Ich grób od razu zasłynął cudami, a kult wzrastał, czego mamy dowody w piśmiennictwie wczesnochrześcijańskim. Nad grobem męczenników wzniesiono wspaniałą bazylikę, która do czasów przybycia Arabów, a potem Turków, była celem licznych pielgrzymek. Stamtąd ich kult rozpowszechniał się bardzo szybko i objął cały Kościół. W Konstantynopolu cesarz Justynian Wielki (+ 565) wystawił ku ich czci dwie świątynie, gdyż – jak twierdził – dzięki ich wstawiennictwu wyzdrowiał z ciężkiej choroby.
Już w VI wieku św. Grzegorz z Tours był w posiadaniu ich relikwii. W Rzymie papież św. Symmach (498-514) wybudował ku ich czci oratorium, a papież Feliks IV (526-530) kościół świętych Kosmy i Damiana przy Forum Romanum – dziś jest to główne miejsce ich kultu. Tam znajduje się znaczna część relikwii obu Świętych. Pozostałe relikwie odbierają cześć w różnych miejscach świata; w sposób szczególny w kościele katedralnym w Amalfi, na południu Włoch. Fragment relikwii znajduje się także w Polsce – w cerkwi na Bacieczkach w Białymstoku.
Święci Kosma i Damian są patronami Florencji, aptekarzy, farmaceutów, lekarzy, chirurgów, akuszerek, dentystów, fryzjerów, fizyków, cukierników, wytwórców substancji chemicznych, mędrców; są też opiekunami fakultetów medycznych, przemysłu chemicznego, ludzi niewidomych i osób chorych na nowotwory; chronią przed epidemiami, przed przepukliną i przed chorobami koni. Ich imiona są wymieniane w Kanonie Rzymskim.

W ikonografii święci Kosma i Damian przedstawiani są jako ludzie młodzi, ubrani w wytworne szaty, z narzędziami medycznymi, szkiełkami, pudełkami maści, łyżką aptekarską do nabierania maści, moździerzem, laską Eskulapa, a także podczas męczeństwa.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, obchodzimy wspomnienie świętych męczenników Kosmy i Damiana, aby Ciebie wielbić, † Twoja opatrzność obdarzyła ich wieczną chwałą, * a nam udziela pomocy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Rady ks. Dolindo dla małżonków – ks. Sławomir Kostrzewa – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=yrGm8xH_3lo
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=yrGm8xH_3lo

Czy wiecie że św. Peregryn jest patronem chorych na raka ? https://swietyperegryn.pl/?ka=006807

Orędzia m.innymi o OŚWIETLENIU SUMIEŃ i do Polaków jako narodzie wybranym – https://viviflaminis-deogracias.pl.tl/2020.htm

po co produkcja …człowieka ? – https://www.youtube.com/watch?v=3UGQmlvW9rM

Nigdy z królami nie będziem w aliansach  i o Ślubach Jasnogórskich …https://www.youtube.com/watch?v=21bzuBs2oBo

niesamowite przesłanie do rodziców o zdrowie dzieci – https://www.youtube.com/watch?v=HoiGlVzOycE&t=7s

wzór patriotycznego Kapłana  – prawda o LGBT

 – https://gloria.tv/post/NGUvZBbbkCYm1GKrviAS1LecL

 

mocne i aktualne kazanie ks. Pawła 

https://www.youtube.com/watch?v=uCOE9_HQJ6w

 

co z tą pandemią – https://gloria.tv/post/HXXjXaHnJ3rV3nxkv1DkRY6jZ

 

ks. Skrzypczak – dym szatana wdarł się do 

https://www.youtube.com/watch?v=cO22bNQKJKI

Zatrzymaj się, człowieku, posłuchaj głosu swojego Boga.

Carbonia 23.09.2020 – 00.15
Skończyło się Moje Miłosierdzie, gorzki kielich cierpienia już
jest na was.

Czas poświęcony wam na wasze nawrócenie jest ograniczony, zostaliście ostrzeżeni, poinformowani o tym, co bez powodu wyślę na tę przewrotną ludzkość. Jestem zmęczony, dotknięty tak wielką ludzką niedolą! Piszę historię poprzez moich proroków, ale człowiek pozostaje obojętny. Uświadamiam człowiekowi, co jest dobre, a co złe, aby miał możliwość ratowania siebie, ale i tak pozostaje bezinteresowny. Ta Ludzkość nie chce słuchać ani podążać za moim głosem ani za moim rozkazem, aby można było je zbawić; tęskni za rzeczami tego świata, nie zwraca uwagi na znaki, chodzi po polu minowym z obojętnością … ileż w tobie gnuśności! … Jak duży będzie twój ból!
Nieszczęśliwie klękasz przed Szatanem, pozwalasz się zafascynować jego fałszywym światłom:… biedna Ludzkość,
teraz upadniesz na kolana i nie będziesz już w stanie wstać, ponieważ głupio zignorowałeś swojego Boga Stwórcę.

Przestań, człowieku! … Przynajmniej przez chwilę posłuchaj głosu swojego Boga! Bądź ostrożny, powierz mu się, bo teraz nastąpi największa katastrofa w historii ludzkości. Pokutuj, mój synu, nawróć się teraz, bo wtedy już nie będziesz w stanie tego zrobić, wkrótce każde światło zgaśnie zarówno w niebie, jak i na ziemi.
Nie zwlekaj, bądź czujny, otwórz oczy na stan, w jakim żyje świat i otwórz swoje serce na Tego, który cię kocha i może cię zbawić.
Szatan jest zaciekły, jego trucizna jest już na tej Ludzkości, która wpadła w jego sieć, chce zniszczyć wszystko, co stworzył Bóg.
Uważaj, człowieku, słuchaj głosu swego Boga, nie czekaj, aż spełnią się proroctwa … to jest dla Mnie bolesne, ale będzie dla ciebie gorzej, że będziesz musiał cierpieć wielką pasję tylko dlatego, że nie zwrócisz się do Tego, który cię ma Utworzony.
Wojna trwa, narody walczą o nędzną szybę naftową, bogactwo stało się jedynym dobrem na świecie, człowiek zaprzeczył miłości swojego Stwórcy, zstąpił, by dotknąć piekła .
Skończyło się Moje Miłosierdzie, albo ludzie, gorzki kielich cierpienia już jest na was. Miłosierdzie, litość nad wami, ludzie! Spełniłeś plan szatana, teraz będziesz miał to, na co zasługujesz.
Bóg, w swoim nieskończonym bólu, wciąż czeka, aby móc ujrzeć małe światło zbawienia na ludzkości.
https://colledelbuonpastore.eu/2020/09/24/fermati-o-uomo-ascolta-la-voce-del-tuo-dio/#more-6369Bł. Władysław z Gielniowa nowym polskim świętym? | Apostolstwo Modlitwy

Z dzieła przypisanego św. Bonawenturze, biskupowi,

Mistyczny Krzew Winny


W rozwartych ramionach dojrzyj Jego miłość

Teraz więc, duszo moja, wzmocnij się! Biedna i słaba podnieś się, a na skrzydłach wiary i nadziei wzleć do tego ogrodu miłości! Wznoś się do raju miłości, wznoś się, mówię, na wyżyny serca, bo oto został wywyższony Ten, którego szukasz. 

Lecz nie obawiaj się – wywyższony został poniżony. Bowiem nie po to został wywyższony na krzyżu, aby utrudnić dostęp do siebie tym, którzy chcą zbliżyć się do Niego, ale raczej dlatego, aby wszyscy łatwiej mogli Go odnaleźć. Przystępując więc z ufnością do tego raju, w rozwarciu ramion rozpoznaj uczucie miłości czekającego, uścisk miłości zapraszającego się do ciebie i zapraszającego ciebie do siebie i w jakiś sposób łaskawie i miłosiernie wołającego: Wróć się! Odwróć się od złej woli, od złych czynów, od uporu i rozpaczy; zwróć się do Mnie, ponieważ odwróciłaś się ode Mnie, abyśmy patrzyli na ciebie spojrzeniem łaski, którym popatrzyliśmy na grzeszną kobietę i łotra. 

W końcu należy dojść przez bramę przebitego boku do owego najpokorniejszego Serca najwspanialszego Jezusa. Tam niewątpliwie jest ukryty niewysłowiony skarb upragnionej miłości. Tam znajduje się pobożność, stamtąd wypływa łaska łez, tam uczy się łagodności i cierpliwości w przeciwnościach, współcierpienia w udrękach, tam zwłaszcza znajduje się serce skruszone i upokorzone. Taki i tak wielki pragnie twoich uścisków, Taki oczekuje ciebie, aby złączyć się z tobą. Ku tobie skłania głowę ukwieconą, poprzebijaną licznymi kolcami cierni, aby zaprosić cię do pocałunku pokoju, jakby mówił: Oto jaki przyjąłem kształt, jak zostałem powiązany, jak zostałem zabity, abym mógł wziąć ciebie na moje ramiona, ciebie, owieczko moja, która zabłądziłaś, i abym mógł zanieść cię z powrotem na niebiańskie pastwiska raju. Okaż wzajemność i wzrusz się współczuciem z powodu moich ran i przyłóż mnie takiego, jakiego teraz widzisz, jako pieczęć na twoim sercu, jako pieczęć na twoim ramieniu, abyś we wszystkich zamysłach swego serca, we wszystkich dziełach swoich rąk mogła się upodobnić do mnie tak naznaczonego, jak to widzisz. 

Ukształtowałem cię na podobieństwo mojej Boskości, gdy cię stworzyłem, ukształtowałem się na podobieństwo twego człowieczeństwa, gdy cię odkupiłem. Ty więc, która nie zachowałaś kształtu mojej boskości nadanego na twoim stworzeniu cię, zachowaj przynajmniej kształt twego człowieczeństwa wyrażonego we mnie w czasie twojego odnowienia. Jeżeli nie pozostajesz taką, jaką cię stworzyłem, pozostań przynajmniej taką, jaką cię odkupiłem. Jeżeli nie pojmujesz, jakich darów udzieliłem ci, stwarzając cię, zrozum przynajmniej, jakie z twego powodu przyjąłem braki twego człowieczeństwa, odkupiając cię i zrozum, że do większych rozkoszy powołałem cię przez odkupienie aniżeli te, do których wezwałem cię przez stworzenie. Dlatego bowiem stałem się widzialnym człowiekiem, aby widziany przez ciebie, był przez ciebie kochany – ja, który w mojej boskości niewidziany i niewidzialny, w jakiś sposób nie byłem kochany przez ciebie.

Błogosławiony Władysław z Gielniowa

Marcin Jan (takie imiona otrzymał na chrzcie) urodził się w Gielniowie koło Opoczna ok. 1440 r. Jego rodzice byli ubogimi mieszczanami. Po ukończeniu szkoły parafialnej udał się do Krakowa, gdzie kontynuował swoje studia, aż znalazł się na tamtejszym uniwersytecie w roku 1462. Pod tą datą figuruje w księdze rejestracyjnej Akademii Krakowskiej.
W Krakowie zapoznał się z bernardynami, których zaledwie 9 lat wcześniej sprowadził tam św. Jan Kapistran (1453). Jak sam pisze w swoim wierszu autobiograficznym, 1 sierpnia 1462 r. Marcin wstąpił do bernardynów i przyjął imię zakonne Władysław. Tu również najprawdopodobniej odbył swoje studia zakonne i otrzymał święcenia kapłańskie. Nie wiadomo, gdzie spędził pierwsze lata w kapłaństwie. Nie są nam także znane urzędy, jakie sprawował w owym czasie w zakonie. Wiadomo na pewno, że w latach 1486-1487 Władysław przebywał w Krakowie, gdzie m.in. pełnił obowiązki egzaminatora w sprawie cudów, jakie działy się za przyczyną św. Szymona z Lipnicy, zmarłego w Krakowie w roku 1482. Możemy przypuszczać, że po śmierci Szymona pełnił zajmowany wcześniej przez niego urząd kaznodziei.
W latach 1487-1490 i 1496-1499 sprawował urząd wikariusza prowincji i prowincjała. Przez sześć lat czuwał nad 22 domami zakonu w Polsce: odbywając co roku kapituły prowincji, wizytując domy braci i sióstr, troszcząc się o domy formacyjne, uczestnicząc w kapitułach generalnych w Urbino w roku 1490 i w Mediolanie w roku 1498, przyjmując komisarzy generalnych zakonu. Za jego rządów polska prowincja bernardynów powiększyła się o placówki w Połocku i Skępem.
Dla swojego zakonu Władysław zasłużył się najbardziej przez to, że stał się współautorem konstytucji, które – zatwierdzone przez kapitułę prowincji i kapitułę generalną w Urbino (1490) – stały się na pewien czas dla prowincji obowiązkowym kodeksem prawnym.
Jego życie było przepełnione modlitwą i duchem pokuty. Miał szczególne nabożeństwo do Męki Pańskiej. Sypiał zaledwie kilka godzin na lichym sienniku, bez poduszki, przykryty jedynie własnym habitem. Swoje ciało trapił bezustannie postem i biczowaniem. Na modlitwę poświęcał wiele godzin. Miał dar łez i ekstaz. Chodził zawsze boso, nawet w najsurowsze zimy. Boso także (w trepkach) odbywał wizytacje swojej odległej prowincji i zagraniczne podróże. Wyróżniał się niezwykłą gorliwością o zbawienie dusz, nie oszczędzając się na ambonie i w konfesjonale.
Pomimo wielkiej surowości dla siebie, był dla swoich podwładnych prawdziwym ojcem. Otaczał szczególną opieką zakonników starszych, spracowanych oraz chorych. W swoich konstytucjach wyznacza bardzo surowe kary wobec przełożonych, którzy zaniedbują opiekę nad chorymi braćmi. Silnie zabiegał, aby przełożeni pilnie zaopatrywali potrzeby swoich współbraci, tak dalece, by nie ważyli się kupować czy sprawiać sobie czegokolwiek, zanim nie zadbają o to, by w rzeczy potrzebne byli zaopatrzeni najpierw ich podopieczni. Nakazuje bardzo starannie wybierać kandydatów do zakonu. Mistrzów nowicjatu przestrzega przed zbytnią gorliwością w stosowaniu prób. Gdzie jednak widział nadużycia i świadome rozluźnienie reguły, był nieubłagany i stanowczy. Miał czułe serce dla uciśnionych i potrzebujących.
Zapamiętano go jako płomiennego kaznodzieję. Był jednym z pierwszych duchownych, który wprowadził do Kościoła język polski poprzez kazania i poetyckie teksty. Tradycja przypisała mu autorstwo wielu pobożnych pieśni. Sam je układał i uczył wiernych śpiewać. Służyły one pogłębieniu życia duchowego, zapoznaniu się z prawdami wiary i moralności, ukochaniu tajemnic Bożych, zwłaszcza osoby Jezusa Chrystusa i Jego Matki. Nie tylko sam układał teksty, ale zachęcał do tego także swoich współbraci. Ponadto układał w języku polskim koronki, godzinki i inne nabożeństwa.
Charakterystycznym rysem osobowości Władysława było także jego nabożeństwo do Imienia Jezusa oraz do Najświętszej Maryi Panny. Za przykładem św. Bernardyna, który nosił ze sobą stale tabliczkę, na której był złotymi głoskami wypisany monogram Imienia Jezus, także Władysław za osnowę swoich kazań brał Imię Jezus. Swój najpiękniejszy utwór, Żołtarz Jezusów, ułożył w taki sposób, że każda nowa strofa rozpoczyna się właśnie tym Imieniem.
W 1504 r. został gwardianem przy kościele św. Anny w Warszawie. Tutaj umarł 4 maja 1505 r., w kilka tygodni po ekstazie, jaką przeżył podczas kazania w Wielki Piątek. Uniósł się wówczas na oczach tłumu wypełniającego świątynię w górę ponad ambonę i zaczął wołać: „Jezu, Jezu!”.
Zaraz po śmierci oddawano Władysławowi cześć należną świętym. 13 kwietnia 1572 r. dokonano uroczystego przeniesienia jego relikwii. Miało to miejsce w obecności kardynała-legata papieskiego, Franciszka Commendone, i nuncjusza apostolskiego, arcybiskupa Wincentego Portico. W uroczystości wziął udział także król Zygmunt August ze swoją siostrą Anną Jagiellonką, senatorowie i posłowie, którzy zjechali się na sejm do Warszawy. W roku 1627 rozpoczęto proces informacyjny według nowych rozporządzeń, jakie wydał papież Urban VIII. Tenże papież podpisał akta tego procesu przesłane do Rzymu. W 1635 roku komisja pod przewodnictwem biskupa Adama Nowodworskiego otworzyła grób ponownie, szczątki śmiertelne zmarłego przełożono do cynowej urny i sporządzono protokół. Z powodu wojen proces wznowiono dopiero w 1724 r.
Benedykt XIV wydał urzędowy akt beatyfikacji 11 lutego 1750 r. Właściwe uroczystości przygotowano jednak dopiero w roku 1753, łącząc je z 300. rocznicą przybycia bernardynów do Polski. W roku 1759 Klemens XIII ogłosił bł. Władysława patronem Królestwa Polskiego i Litwy. 19 grudnia 1962 r. papież Jan XXIII ogłosił go głównym patronem Warszawy. Obecnie bł. Władysław jest patronem drugorzędnym, a główną Patronką Warszawy jest Najświętsza Maryja Panna Łaskawa z wizerunku znajdującego się w kościele jezuitów przy archikatedrze na Starym Mieście.

Módlmy się. Boże, Ty uczyniłeś błogosławionego Władysława, prezbitera, miłośnikiem i głosicielem Chrystusowego krzyża, † spraw przez jego wstawiennictwo, * abyśmy jako uczestnicy cierpień Chrystusa zostali napełnieni radością, gdy się objawi w chwale. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ustawa zwierzęca to zasłona dymna?! OTO PLAN KACZYŃSKIEGO 

Przecież Polacy sami chcieli takich rządów głosując na wroga Narodu Polskiego Dudę, którego bogiem jest Izrael. Cały Rząd do kościoła chodzi tylko po to aby ich Polacy tam widzieli i głosowali na nich. Pytajcie Pana Boga i słuchajcie Go a nie Rydzyka i radia Czasu Boga w Chicago, którzy nienawidzą Syna Boga Ojca – Jezusa Chrystusa Króla Polski Jedynego Ratunku na Pokój i ocalenie Planety Ziemi przed zniszczeniem. 

Ustawa zwierzęca to zasłona dymna?! 

OTO PLAN KACZYŃSKIEGO
https://www.youtube.com/watch?v=EUt_uz2DHr8

Aresztowana za COVID! Czeka nas TOTALNY terror?
Terlecki donosi: „Kaczyński w rządzie”
https://www.youtube.com/watch?v=cuptid47ci8

 Kanada w chaosie? Czy koronawirus zamknie wszystkich w domach? L. Szostak 
https://www.youtube.com/watchv=SH3zg197bgg&feature=emb_logo

Któż jak Bóg!

Dziś kolejny dzień Wielkiej Nowenny do św. Michała Archanioła.

https://www.youtube.com/watch?v=GzpEGqlYo6Q

Oto dzień 25:

Zobacz na Youtube.

Wielka Nowenna do św. Michała

Na większości nagrań, przy części „Objawienia” znajdziesz poza animacją unikatowe i piękne fragmenty filmu „Broń nas w walce!„, poświęconego św. Michałowi Archaniołowi. 

ZADANIE NA DZIŚ:

Poddaj umartwieniu swoje gardło lub oczy.

Paruzja https://www.facebook.com/kempinskikonrad/videos/3383496328335185
to samo ale na YouTube https://www.youtube.com/watch?v=iRP9gf-sj8c

15. Października- Pokój i Bezpieczeństwo.

https://gloria.tv/post/MofP9GRjH6o33oyMi6cmeytJE

 

I wtedy nadejdzie niespodziewanie zagłada!

PAKT ŚWIATOWY

15 października 2020 r. papież Franciszek powita w Watykanie największych przedstawicieli religijnych, politycznych i gospodarczych świata, aby podpisać ′′ Globalny pakt edukacyjny ′′ który jest częścią Światowej Agendy.

Niewielu wie, że ten pakt został zawarty 4 lutego 2019 r. z papieżem Franciszkiem i Wielkim Imamem Al-Azhara spotkali się w Abu Dhabi, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, aby podpisać dokument dotyczący ludzkiej braterstwa i POKÓJ ŚWIATA.

′′ Kiedy powiedzą: pokój i bezpieczeństwo, wtedy nadejdzie na nich nagłe zniszczenie, jak ból ciężarnej kobiety i nie uciekną.” 1 Tesaloniczyków 5:3

Nadchodzi burza, przygotujcie się w świętości i miłości.

Na placu będzie tłoczno, az balkonu przeciwnik przedstawi się i ogłosi się Mną.

Oto ohyda! Oto czas, w którym będę interweniować!
Miejcie cierpliwą miłość i módlcie się, módlcie się, bo to wydarzenie jest blisko.
Moja sprawiedliwość spoczywa teraz na tej niewiernej ludzkości.

Dość Rzymu, wystarczy! Rozkazuję wam , jako Potężny Bóg, zaprzestać pościgu za krzesłem Piotra, proszę, abyście rzucili broń i nie nękali już moich dzieci, wszystkich tych, którzy naprawdę kochają podążać za zmartwychwstałym Chrystusem!


SA – CZY ”DEEP STATE” PRZYGOTOWUJE ORBITALNE UDERZENIE KINETYCZNE ?

https://globalna.info/2020/09/23/atak-falszywej-flagi-i-wybory-w-usa-czy-deep-state-przygotowuje-orbitalne-uderzenie-kinetyczne/

Czy Stany Zjednoczone przygotowują się obecnie do katastrofy na skalę krajową? Żona prezydenta USA Donalda Trumpa, Melanie Trump, ostrzegła niedawno mieszkańców USA w nagraniu wideo o możliwej katastrofie i doradzała podjęcia wszelkich środki ostrożności przeciwko kryzysowi.

Ready.gov, oficjalna strona Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ogłasza wrzesień Miesiącem Gotowości Narodowej. Więc czy Amerykanie naprawdę muszą się przygotować na najgorsze?

1400 belgijskich lekarzy i pracowników służby zdrowia bije na alarm: „Nie ma czegoś takiego jak zabójczy wirus”

https://wolna-polska.pl/wiadomosci/1400-belgijskich-lekarzy-i-pracownikow-sluzby-zdrowia-bije-na-alarm-nie-ma-czegos-takiego-jak-zabojczy-wirus-2020-09

 

Polska firma stworzyła pierwszy lek na koronawirusa

https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/polska-firma-stworzyla-pierwszy-lek-na-koronawirusa

Bill Gates wygłosił teorię o końcu pandemii koronawirusa

https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/bill-gates-wyglosil-teorie-o-koncu-pandemii-koronawirusa

Nie ma epidemii koronawirusa! Prof. Bhakdi OSTRO o szczepionkach i WHO! Tylko

https://gloria.tv/post/1RCj8YUjWWB73apzzfSGtdPk1

Święty Michał Archanioł pozwolił mi zobaczyć grupę ludzi, którzy decydują o przyszłych lo-…

https://gloria.tv/post/wC8jXfT3WauQ1KgqgwyQxtDHL

Fundacja Pro - prawo do życia

Szanowni Państwo,

„Miarą naszego człowieczeństwa jest to, jak traktujemy zwierzęta.”

Powiedział niedawno na konferencji prasowej przedstawiciel PiS, zapowiadając ustawę „piątka dla zwierząt”, która jest obecnie w błyskawicznym tempie przepychana przez polski parlament.  Oczywiście, nie wolno traktować zwierząt w sposób okrutny. Miarą naszego człowieczeństwa jest jednak w pierwszej kolejności stosunek do innych ludzi, w szczególności tych najmniejszych.

Porownanie

Ci sami politycy, którzy dzisiaj tak bardzo spieszą się z przyjęciem ustawy o zwierzętach, odpowiadają za odrzucenie przez Sejm w 2016 roku projektu naszej ustawy „Stop aborcji”, której celem było wprowadzenie całkowitego zakazu dzieciobójstwa w Polsce. W wyniku tej decyzji oraz trwającej do dzisiaj całkowitej bierności władzy w sprawach obrony życia człowieka, każdego dnia w szpitalach na terenie naszego kraju morduje się dzieci. Umierają one w okrutnych męczarniach, gdyż zabija się je najczęściej poprzez uduszenie:

„Aborcję w Polsce przeprowadza się przez sztuczne poronienie, tzn. nie zabija się dziecka w macicy, ale doprowadza do przedwczesnego porodu. Dziecko, które rodzi się w ten sposób przed 24. tygodniem ciąży, ma niedojrzałe płuca i z tego powodu odczuwa duszność, tak długo jak jeszcze żyje, np. kilka godzin. Duszność jest znacznie trudniejsza do wytrzymania niż ból. W ten sposób torturuje się jeńców wojennych w celu uzyskania zeznań (podtapianie). Prawdopodobnie tak właśnie torturowany był ks. Jerzy Popiełuszko. Człowiek, który sam tego nie doświadczył, nie może sobie wyobrazić cierpienia sztucznie poronionego dziecka, które próbuje samo oddychać i się dusi.”

Tak opisuje ten odbywający się każdego dnia w Polsce proceder dr Tomasz Dangel z warszawskiego Hospicjum dla Dzieci. Od 2015 roku zamordowano w ten sposób ponad 5 000 małych Polaków. Wszystko to odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem, którego nie chcą zmieniać rządzący. Co więcej, jak przypomniała ostatnio wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

„[Aborcja] to świadczenie zdrowotne, które jest finansowane z pieniędzy państwa.”

Nie wiem czyje zdrowie ma poprawiać aborcja. Na pewno nie dzieci, które umierają w okrutnych męczarniach w jej trakcie. Wiem jednak, że rocznie z moich i Państwa podatków NFZ wydaje na to barbarzyństwo ponad
1 500 000 złotych.

Proszę Państwa, prawa dla zwierząt a aborcja dla ludzi – to polityka, która jest realizowana w praktyce w naszym kraju. I nie dotyczy ona tylko mordów, których dokonuje się oficjalnie w szpitalach.

Rządzący Polską od lat zezwalają na publiczne łamanie prawa przez aborcyjną mafię, która namawia kobiety do zażywania pigułek aborcyjnych, w sprzedaży których pośredniczą jej członkowie.

„W ciągu ostatnich 9 miesięcy prawie 2 tysiące osób skorzystało z naszej pomocy w przerwaniu ciąży, grubo ponad 100 wyjechała z naszą asystą (również finansową) za granicę do kliniki. Wiemy, że trudno to zaakceptować, ale naprawdę rzeczywistość aborcyjna się zmienia! Wy sobie dyskutujecie a my sobie wzajemnie pomagamy w aborcjach.”

Chwali się aborcyjna mafia na jednej ze swoich stron. 2 000 małych Polaków zamordowanych w przeciągu 9 miesięcy – to kolejny, krwawy bilans bierności władz i administracji, która przymyka oko na działania morderców i przygląda się bezczynnie, jak tysiące obywateli naszego kraju cierpi w ogromnych męczarniach. Członkowie aborcyjnej mafii powinni zostać natychmiast zatrzymani i postawieni przed sądem. O swoich nielegalnych w świetle polskiego prawa praktykach piszą całkowicie otwarcie, publicznie znana też jest ich tożsamość. Pomimo tego, nadal pozostają na wolności i są odpowiedzialni za straszliwe zbrodnie.

Kilka miesięcy temu nasi wolontariusze, którzy stale monitorują działania aborcjonistów (gdyż nie robią tego odpowiednie służby państwowe), wykryli okrutną historię związaną z zażyciem pigułek:

„[Pigułkowa aborcja] zawiodła. Córce przestały rosnąć kończyny. Z USG główka wskazywała na wyższy tydzień ciąży, niż długość kości udowej. Wody płodowe zaczęły odchodzić w 28 tyg. ciąży. Przetrzymano mnie w szpitalu do 31 tyg. i wykonano cesarkę. Mała urodziła się z wagą 1600 i licznymi wadami. Zostawiłam ją tam… Zrzekłam się praw… Wiem, że trafiła do ośrodka adopcyjnego…”

Napisała kobieta, która dała się namówić na aborcję pigułkową. Jednak jej córeczka urodziła się zamiast umrzeć. Próba pigułkowej aborcji doprowadziła dziecko do ciężkiego kalectwa po czym matka porzuciła niepełnosprawnego maluszka w szpitalu. Nawet tego typu historie, które udaje nam się wydostawać na światło dzienne, nie motywują dostatecznie rządzących do rozprawienia się z aborcyjną mafią. Zamiast tego działania organów państwa wymierzone są często w… wolontariuszy naszej Fundacji!

Tydzień temu kolejny wyrok sądu usłyszał Bawer Aondo-Akaa, który odpowiada m.in. za nasze antyaborcyjne akcje billboardowe. Skazano go na karę 1 500 zł grzywny za to, że pokazywał prawdę o aborcji za pomocą wielkoformatowego plakatu w Zakopanem. To już trzeci skazujący wyrok sądu, jaki zapadł przeciwko niemu w tym roku!

Bawer od urodzenia jest niemal całkowicie sparaliżowany i porusza się wyłącznie na wózku dzięki pomocy innych ludzi. Pomimo tych „barier” prowadzi niezwykle aktywne życie – obronił doktorat i ożenił się, pracuje z osobami niepełnosprawnymi i motywuje je do działania, rekrutuje wolontariuszy do rozmaitych inicjatyw społecznych. Odważnie staje też w obronie dzieci, w szczególności tych, które są mordowane z powodu podejrzenia o niepełnosprawność. Bez przerwy jest on ciągany po kolejnych sądach oraz komisariatach policji w celu składania zeznań lub słuchania kolejnych oskarżeń, jakie są przeciwko niemu kierowane w związku z ratowaniem życia nienarodzonych. W tej chwili ma on jeszcze 3 równolegle toczące się procesy sądowe. W tym samym czasie aborcjoniści, którzy mordują dzieci, są całkowicie bezkarni.

Akcja

Ta bierność władzy sprzyja eskalacji przemocy i nienawiści, którą kierują przeciwko nam aborcjoniści. W ostatnich dniach po raz kolejny zdewastowali naszą furgonetkę, która pokazuje prawdę o aborcji pod szpitalem Bielańskim, w którym również zabija się nienarodzone dzieci. Auto zostało wymalowane sprayem a koszt jego naprawy wyniesie ok. 500 zł. Z kolei w Sopocie nasi wolontariusze zorganizowali pikietę antyaborcyjną, w trakcie której agresywna kobieta przewróciła nasz głośnik po czym… ugryzła (!) naszego wolontariusza, który próbował ją powstrzymać.

Proszę Państwa, każdego roku w polskich szpitalach morduje się w okrutny sposób ponad 1 000 dzieci. Aborcyjna mafia chwali się, że w tym samym czasie pomaga w zabiciu kolejnych 2 000 małych Polaków poprzez pigułki. W tej sytuacji kwestią priorytetową dla każdego rządu powinna być ochrona swoich najmłodszych obywateli oraz ściganie tych, którzy zagrażają ich życiu.

Na takie wsparcie dzieci w Polsce niestety nie mogą liczyć. Wie Pani czym to skutkuje?

„Nie widziałem nic złego w aborcji. Był to zabieg legalny, a jeśli coś było złego lub zagrażało bezpieczeństwu to pewnym jest to, że rząd nie pozwoliłby na to. Myślałem też, że (…) nie nosiła dziecka lub ludzkiej istoty, że we wczesnym okresie ciąży tylko to był zlepek komórek, który jeszcze nie przybrał postaci człowieka. Nie miałem pojęcia, że nasze dziecko było człowiekiem, w którym biło serce.”

Napisał pewien mężczyzna, który zgodził się na zabicie poprzez aborcję własnego dziecka. Właśnie takie są konsekwencje bezczynności i bierności w sprawie aborcji.

My nie możemy przyglądać się bezczynnie tej rozgrywającej się na naszych oczach tragedii najmłodszych i odbieraniu im ich prawa do życia. Dlatego prowadzimy ogólnopolską kampanię „Stop aborcji”, której celem jest ratowanie nienarodzonych oraz informowane Polaków o tym czym jest i jak wygląda bestialski proceder aborcji. W ten sposób budujemy świadomość społeczną, która bezpośrednio przekłada się na liczbę ocalonych dzieci.

„Nigdy nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak ukształtowane są dzieci na tym etapie rozwoju. Kiedy używa się słowa „płód”, wielu ludzi myśli – podobnie jak ja myślałam – o jakimś zlepku komórek, o jakiejś bezkształtnej masie. Dla mnie to było olśnienie.”

Wyznała kobieta, która dowiedziała się jak wygląda aborcja wykonywana na dziecku. W ten sposób swoje poglądy zmieniają tysiące Polaków, którzy spotykają się z informacjami przedstawianymi przez naszą Fundację na plakatach, billboardach, furgonetkach oraz w internecie.

Akcja

Aby było ich jeszcze więcej musimy kontynuować naszą akcję „Stop aborcji”. W tym celu chcemy:

– naprawić zdemolowaną przez aborcjonistów furgonetkę aby dalej pokazywała prawdę o aborcji pod szpitalem Bielańskim w Warszawie,
– powiesić kolejne billboardy, które poinformują mieszkańców polskich miast jak wygląda aborcja wykonywana w ich szpitalach,
– przeprowadzić uliczne akcje informacyjne w ramach których będziemy rozmawiać z przechodniami i pokazywać im czym jest krwawy proceder, który opłacany jest w szpitalach z ich podatków.

Na prowadzenie tych działań potrzebujemy w najbliższym czasie ok. 9 000 zł.

Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie 30 zł, 60 zł, 120 zł lub dowolnej innej kwoty aby dotrzeć z prawdą o aborcji do kolejnych Polaków i w ten sposób uratować dzieci przed śmiercią z rąk aborterów.

Numer konta: 79 1050 1025 1000 0022 9191 4667
Fundacja Pro – Prawo do życia
ul. J. I. Kraszewskiego 27/22, 05-800 Pruszków
Dla przelewów zagranicznych – Kod BIC Swift: INGBPLPW

wpłata online

Każdego dnia w Polsce zabijane są dzieci. Giną przez uduszenie w szpitalach lub na skutek działania morderczych pigułek w domach. Służby państwowe nie zamierzają przychodzić im z pomocą. Dlatego to my musimy to zrobić.

Możemy skutecznie wpływać na świadomość społeczną Polaków aby pokazać im, że aborcja to okrutne morderstwo na niewinnym dziecku. Osoby, które zetkną się z tą prawdą, zmieniają swoje postępowanie. Mam nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej dzięki Państwa pomocy.

Serdecznie Państwa pozdrawiam,

Kinga Małecka-Prybyło

Fundacja Pro – Prawo do życia
ul. J. I. Kraszewskiego 27/22, 05-800 Pruszków
www.stopaborcji.pl

o. Augustyn Pelanowski. Jeśli nie potrafisz dać jasnej
odpowiedzi to trwasz w iluzji
https://www.youtube.com/watch?v=-ZNFqiiFGrQ

o Augustyn Pelanowski Synkretyzm – Religia antychrysta
https://www.youtube.com/watch?v=jD32R-Sro8I

Bosak: Okazaliście się butni, zapatrzeni w siebie i głupi!
https://www.youtube.com/watch?v=wWkRIdmL6b4

Konfederacja wnioskuje o zakończenie żenującego spektaklu koalicji rządzącej!
https://www.youtube.com/watch?v=5a94HU6wPq4

Ustawa antyhodowlana już w Senacie! Konfederacja nie ustaje
w walce o obronę polskiego rolnictwa!
https://www.youtube.com/watch?v=TDoTEPjpE7k

Nie ma chyba na świecie katolika, który nie słyszałby o wielkim świętym XX wieku, Ojcu Pio z Pietrelciny. Ten świątobliwy kapucyn znany jest w dużej mierze ze względu na liczne cuda, które za Jego wstawiennictwem czynił Bóg. Był on jednak przede wszystkim kapłanem, duszpasterzem zatroskanym o zbawienie dusz. O tej stronie jego działalności opowiada załączony poniżej artykuł.

Zapraszam  do jego lektury, żywiąc nadzieję, że pogłębi ona wiedzę o tym Świętym Kapłanie.

W Jezusie i Maryi

Sławomir Olejniczak

Prezes Stowarzyszenia

 

Św. Ojciec Pio z Pietrelciny – Kapłan Boży

Św. Ojciec Pio z Pietrelciny - Kapłan Boży
Często myślimy o św. Ojcu Pio z Pietrelciny przede wszystkim jako o cudotwórcy, który potrafił pojawiać się w dwóch miejscach jednocześnie, przenikać ludzkie sumienia, porozumiewać się w różnych językach, walczyć z diabłem, etc. Gdzieś w tle pozostaje świadomość, że był On przede wszystkim kapłanem, naśladowcą Zbawiciela – Dobrego Pasterza. Hojne dary otrzymane od Boga wykorzystywał dla dobra powierzonych Mu dusz.

Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! (Łk 9,23) – właśnie to przesłanie z wielką gorliwością starał się spełniać świątobliwy kapucyn. Pan Jezus całe Swe ziemskie życie podporządkował misji wyzwolenia ludzkości z niewoli grzechu. Jego sługa umiłowany, o. Pio, szedł śladami Mistrza, zabiegając o to, by nawrócić jak najwięcej grzeszników.

Już sam wysiłek fizyczny związany z zasiadaniem w konfesjonale może imponować. Ojciec Pio Forgione spędzał w nim prawie cały dzień (nawet 14 godzin). Choć z reguły jedna spowiedź trwała 2-3 minuty, to ogromne kolejki złożone z osób pragnących właśnie przed Nim wyznać swe grzechy, sprawiały, że trwał w konfesjonale godzinami. Bywał wyrozumiały, gdy jednak wiedział, że jest to potrzebne, potrafił surowo skarcić grzesznika, a nawet odesłać go, by wszystko przemyślał i lepiej zrozumiał stan swej duszy.

Ze spowiedzią łączyła się posługa kierownika duchowego. Zachowały się notatki, które św. Pio Forgione kreślił na temat swoich podopiecznych. Z wieloma z nich korespondował. Obliczono, że do 50 kobiet, które prowadził duchowo, wysyłał rocznie ponad 100 listów. Do tego trzeba doliczyć korespondencję kierowaną do kilkunastu braci zakonnych, kleryków, księży i przyjaciół.

Głównym zadaniem i przywilejem kapłana jest sprawowanie Eucharystii. Ojciec Pio bardzo sobie cenił możliwość odprawiania Najświętszej Ofiary, zwłaszcza w obecności wiernych. Było to sensem jego życia, spełnieniem powołania. Gdy, w związku z różnymi pomówieniami, zabroniono mu publicznego odprawiania Mszy Świętej, bardzo mocno to odczuł.

Do sprawowania Najświętszej Ofiary o. Pio zawsze bardzo starannie się przygotowywał. Aż do roku 1960 celebrował Ją o godz. 5.00, dlatego wstawał wcześnie rano i modlił się. Nabożeństwo trwało zazwyczaj ok. 1,5 godziny. Święty kapłan bardzo przeżywał Mękę Pana Jezusa, którą Msza Święta uobecnia.

W trakcie Eucharystii Bóg obdarzał go widzeniami mistycznymi. Nic więc dziwnego, że liturgia przeciągała się czasem do trzech godzin, a bywało, że trwała jeszcze dłużej.Podczas Ofiarowania wypowiadał prośby składane przez pielgrzymów i wymieniał z pamięci długą listę swoich duchowych dzieci. Gdy trzymał Hostię w rękach, doznawał ekstaz, a rany (stygmaty) na Jego ciele intensywnie krwawiły.

Smutkiem napawał go fakt, że wielu grzeszników podążało drogą ku wiecznemu potępieniu, dlatego gorąco modlił się w ich intencji i prosił Boga, by mógł cierpieć za nich. W jednym z listów pisał: Od dłuższego czasu odczuwam w sobie potrzebę ofiarowania siebie Bogu jako żertwa ofiarna za biednych grzeszników i za dusze w czyśćcu. To pragnienie rozwijało się nieustannie w moim sercu tak bardzo, że teraz stało się, powiedziałbym, gwałtowną pasją.

Zbawca przyjmował ofiarę gorliwego kapucyna i pozwalał mu cierpieć za bliźnich. W ten sposób o. Pio uczestniczył poniekąd w zbawczej Męce Pana Jezusa na Golgocie.

Święty Ojciec Pio otrzymał od Boga wiele łask, lecz traktował je jako dar dla innych.Służył Bogu, a jednocześnie braciom i siostrom. Jego życie stanowi dla nas przykład, jak postępować, by podobać się Bogu. Człowiek jest istotą społeczną. Pamiętajmy, że odpowiadamy nie tylko za własne zbawienie, ale także za los pośmiertny członków naszych rodzin, sąsiadów, rodaków itd. Postępujmy tak, by stworzyć im jak najlepsze warunki do zbawienia. I módlmy się za kapłanów, by byli pobożni i ofiarni jak święty Ojciec Pio.

Modlitwa św. Ojca Pio o nawrócenie grzeszników

Pokornie proszę Cię, Panie, abyś ze względu na Twoją Dobroć i Miłosierdzie powstrzymał gromy Twego gniewu na nieszczęsnych grzeszników i udzielił im łaski nawrócenia i pokuty. Ty, Panie, przez Autora „Pieśni nad Pieśniami” powiedziałeś, że jak śmierć potężna jest miłość (Pnp 8,6), dlatego z całym żarem proszę Cię: spojrzyj okiem niewypowiedzianej dobroci na tych braci i siostry, pociągnij ich ku sobie i złącz nierozerwalnymi więzami miłości.

O Panie, niechaj znowu powstaną ci, którzy prawdziwie umarli. Ty, który Swoim potężnym głosem wyprowadziłeś z grobu śmierci Łazarza, zawołaj na nich mocnym i potężnym głosem i przywróć im życie. Spraw, by na Twoje słowo porzucili swoje grzechy i mogli wraz ze wszystkimi odkupionymi sławić bogactwa Twego Miłosierdzia…

Ty sam, Panie, wiesz, jak wciąż wielu żyje z dala od Ciebie, źródła wody żywej; jak wciąż sprawdzają się Twe słowa, że żniwo jest wielkie, a robotników mało, że już jest dojrzałe żniwo na polu Kościoła! Oby ono nie zmarnowało się z powodu braku robotników! Oby nie zagarnęli go emisariusze szatana, którzy są tak aktywni! Nie dopuść do tego, o najsłodszy Boże, ale okaż Swą litość i wejrzyj na nędzę oraz potrzeby duchowe współczesnych ludzi, i odpuść grzesznikom winy, i wprowadź ich na drogi sprawiedliwości i pokoju, prowadzące do Twego Królestwa życia i nieśmiertelności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa dziękczynna za dar kapłaństwa Ojca Pio i za kapłanów

Panie, Jezu Chryste, Ty wybrałeś Franciszka Forgione i obdarzyłeś łaską powołania zakonnego i kapłańskiego, aby w zjednoczeniu z Tobą służył Twojemu ludowi z całym oddaniem.

On Tobie, Jezu, poświęcił swoje życie, od pierwszych lat kapłaństwa coraz bardziej czerpał z nieprzebranych bogactw odkupienia pozostawionych Twojemu Kościołowi i jako kapłan pragnął je przekazywać tym, którzy obarczeni grzechem, otwierali swoje sumienia i serca na zdroje Twoich łask i Miłosierdzia.

Dziękuję Ci, Jezu, za dar jego kapłaństwa, dzięki któremu tak wielu grzeszników pojednał z Tobą w Sakramencie Pokuty, przywrócił im dane we Chrzcie Świętym nowe życie i godność dzieci Bożych. Dziękuję Ci, Jezu, za świadectwo jego życia i świętości.

Wierny powołaniu, do ostatnich chwil życia pełnił swoją kapłańską posługę dla osobistego uświęcenia tych, którzy do niego przychodzili.

Stale łączył swoje posługiwanie z cierpieniem, które wraz z Twoim cierpieniem Krzyża wielkodusznie ofiarowywał Przedwiecznemu Ojcu Niebieskiemu za grzeszników, aby się nawrócili i zostali zbawieni. Dziękuję Ci, Jezu, za wszystkich kapłanów, którzy każdego dnia posługują ludowi Bożemu, głoszą Słowo Boże i sprawują święte sakramenty, w których ponawiasz Swoje zbawcze dzieło.

To przez ich posługę w każdej Mszy Świętej uobecniasz samego Siebie, odnawiasz swoją ofiarę Wieczernika i Kalwarii, karmisz Twoich wiernych Swoim Słowem i Ciałem. Przez ich nauczanie, rozmaite dzieła apostolskie i świadectwo życia chrześcijańskiego zasiewasz wiarę w sercach Twojego ludu.

W sposób szczególny dziękuję Ci, Jezu, za kapłana, który mnie ochrzcił, włączył do wielkiej rodziny dzieci Bożych Kościoła Świętego; za tych, którzy zasiali we mnie ziarno wiary, doprowadzili mnie do Pierwszej Komunii Świętej, za kapłanów, którzy tyle razy udzielili mi odpuszczenia grzechów w sakramencie pokuty i umocnili na drodze do życia wiecznego.

O Jezu, broń kapłanów od złego, błogosław ich posłudze, obdarzaj światłem mądrości w prowadzeniu ludu Bożego po drogach zbawienia i bądź im nagrodą wieczną w Niebie.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa o wstawiennictwo św. Ojca Pio

Święty Ojcze Pio, naznaczony świętymi znakami Męki naszego Zbawiciela, Ciebie wybrał Bóg, abyś w naszych czasach na nowo ukazał potęgę i cuda Bożej miłości. Bądź w Niebie naszym patronem, a gdy wzywamy Twojego potężnego wstawiennictwa u tronu Bożego Miłosierdzia, uproś nam przebaczenie grzechów, łaskę zjednoczenia z Jezusem Chrystusem w Eucharystii i radość trwania w Kościele Świętym.

Broń nas przed złym duchem, kieruj nasze kroki na drogę pokoju i naucz nas żyć w prawdzie i wolności dzieci Bożych. Amen.

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowna Pani,

przed nowym rokiem akademickim Uniwersytet Śląski promuje się spotem „Uniwersytet to dobre miejsce. Dla każdego” z charakterystycznymi postaciami m.in. brodatego mężczyzny mówiącego o swoim homoseksualizmie i całkowicie pokrytej tatuażami oraz piercingiem dziewczyny określającej się jako „tatuażystka”. Reklamówka nie zawiera żadnych informacji na temat badań naukowych, oferty dydaktycznej i perspektyw zawodowych studentów.

Hasło spotu może zaskakiwać, bo to właśnie na tej uczelni toczy się postępowanie dyscyplinarne w sprawie prof. Ewy Budzyńskiej. Minęły już blisko dwa lata od kiedy grupka studentów zarzuciła Pani Profesor „homofobię” oraz opieranie się „na tylko jednej definicji rodziny”. W rzeczywistości socjolog podczas kursu przeglądowego dotyczącego różnych cywilizacji przedstawiła pozycję rodziny w kulturze chrześcijańskiej pokazując małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, a człowieka na pierwszym etapie życia jako dziecko.

W reakcji na treść wykładu, rzecznik dyscyplinarny Uniwersytetu Śląskiego prof. Wojciech Popiołek zażądał ukarania prof. Ewy Budzyńskiej dyscyplinarną karą nagany. Pani Profesor w geście protestu zakończyła współpracę z uczelnią, ale postępowanie dyscyplinarne trwa dalej. Na uniwersytecie, który zgodnie ze sloganem ma stanowić „dobre miejsce dla każdego”, z dotkliwymi konsekwencjami spotkała się wykładowczyni prezentująca rzetelną wiedzę i nawiązująca do chrześcijańskiego systemu wartości.

Nie mieliśmy wątpliwości, że Pani Profesor trzeba udzielić pomocy prawnej – chociaż spodziewaliśmy się, że także dla naszych prawników może się to wiązać z konsekwencjami. Szybko okazało się, że nie myliliśmy się – przed kilkoma tygodniami uczelniany rzecznik dyscyplinarny prof. Wojciech Popiołek złożył pozew przeciwko Instytutowi Ordo Iuris twierdząc, że poprzez podanie podstawowych informacji na temat nieprawidłowości podczas postępowania naruszyliśmy jego dobra osobiste. W odpowiedzi napisaliśmy wprost, że ujawnienie prawdy i obrona pokrzywdzonego nigdy nie mogą być bezprawiem. Niebawem czeka nas pierwsza rozprawa.

Sprawą nieprawidłowości w postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko prof. Budzyńskiej zainteresowała się zresztą już prokuratura. Oczywisty sprzeciw budzi choćby „wspomaganie pamięci” świadków, co miało miejsce, gdy rzecznik dyscyplinarny ujawnił im zeznania innych przesłuchiwanych.

Tymczasem zgłaszają się do nas kolejni naukowcy eliminowani z uczelni bezpodstawnymi zarzutami „fanatyzmu religijnego” czy „homofobii”… W większości żyli dotąd w przekonaniu, że nie mogą liczyć na jakąkolwiek pomoc. W efekcie uniwersytety traciły niezależnie myślących ekspertów.

Jednym z nich jest lubiany przez studentów Uniwersytetu Śląskiego dr Tadeusz Kania, który został bezpodstawnie oskarżony między innymi o „homofobię”. Szybkie postępowanie wszczęte przez tego samego rzecznika dyscyplinarnego, prof. Wojciecha Popiołka, doprowadziło do ukarania naukowca. Komisja Dyscyplinarna dopuściła się jednak szeregu nieprawidłowości. Wniosek o ukaranie nie zawierał podstawowych elementów, jak czas, miejsce i precyzyjny opis zarzucanego czynu wykraczający poza zdawkowy zarzut zachowania nielicującego z powagą pracownika naukowego Uniwersytetu Śląskiego i sprzecznego z dobrymi obyczajami. Jedynym przesłuchanym studentem była skarżąca. Dlatego po zapoznaniu się z materiałami włączyliśmy się w obronę dra Kani w postępowaniu odwoławczym.

Podobne sygnały docierają także z innych uczelni. Przed kilkoma dniami stanowisko kierownika katedry na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Torunia stracił prof. Wojciech Polak, od lat zaangażowany w prace IPN. Pretekstem stała się zmiana nazwy „Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego” na „Katedrę Bezpieczeństwa Narodowego”. Ponieważ działanie władz uczelni może nosić znamiona niedozwolonej dyskryminacji w zatrudnieniu, już zwróciliśmy się do profesora z propozycją zbadania sprawy i pomocy prawnej.

Niewiele wcześniej Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego wpisał w mediach społecznościowych swój znak w sześciobarwny logotyp aktywistów LGBT. Gdy część studentów i pracowników zaprotestowała, posypały się pod ich adresem wulgarne komentarze, wyrazy nienawiści. Każda z tych osób może liczyć na naszą pomoc prawną.

Jednak nawet najskuteczniejsze interwencje w indywidualnych sprawach wykładowców to jedynie objawowe leczenie choroby, która dotyka polską naukę. Znacznie ważniejsze jest wyeliminowanie przyczyn tego stanu. Z tego powodu opracowaliśmy systemowe rozwiązania, które pozwolą uzdrowić system szkolnictwa wyższego. Jeszcze w październiku chcemy uruchomić kampanię społeczną na rzecz ich przyjęcia.

Odzyskujemy wolność akademicką

Rozwija się postępowanie w sprawie prof. Ewy Budzyńskiej

Jak pisałem, dwa lata temu Pani Profesor Ewa Budzyńska zaprezentowała na swoich zajęciach modele rodziny w różnych kulturach i religiach. Wskutek donosu grupki studentów władze uczelni wszczęły przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne. Zarzuty dotyczące rzekomego antysemityzmu oraz prezentowania poglądów niezgodnych z wiedzą naukową zostały uznane za bezzasadne. Mimo to, rzecznik dyscyplinarny uczelni prof. Popiołek, zażądał dla prof. Ewy Budzyńskiej kary dyscyplinarnej nagany.

Pomoc prawna udzielona przez Instytut Ordo Iuris w postępowaniu dyscyplinarnym szybko została uzupełniona przez działania prokuratury. Szybko wszczęte zostało dochodzenie w związku z podejrzeniem „tworzenia fałszywych dowodów lub innych podstępnych zabiegów” w toku uniwersyteckiego postępowania dyscyplinarnego. Także w tej sprawie reprezentujemy Panią Profesor jako osobę pokrzywdzoną możliwym fabrykowaniem dowodów.

W czerwcu umorzono dochodzenie, chociaż wciąż nie przesłuchano kluczowych świadków i nie przeprowadzono ważnych dowodów. Po naszym zażaleniu prokurator podjął natychmiastową decyzję o wszczęciu postępowania na nowo. Już są prowadzone dalsze czynności dowodowe z udziałem prawników Ordo Iuris reprezentujących interesy pokrzywdzonej prof. Ewy Budzyńskiej. Doprowadzimy tę sprawę do końca.

Wspieram działania Ordo Iuris

Prof. Popiołek pozywa Ordo Iuris

Zgodnie ze swoimi głośnymi medialnymi zapowiedziami rzecznik dyscyplinarny UŚ, prof. Wojciech Popiołek, pozwał Instytut Ordo Iuris w związku z rzekomym naruszeniem jego dóbr osobistych. Poczuł się urażony, bo podaliśmy informacje o oczywistych i rażących uchybieniach proceduralnych w toku postępowania wyjaśniającego, za które jako rzecznik dyscyplinarny ponosi odpowiedzialność. Nie podaliśmy przy tym niczego, co wykraczałoby poza określenie przedmiotu toczącego się w prokuraturze postępowania karnego.

W naszej odpowiedzi na pozew nie tylko bronimy prawa do ujawniania prawdy o nieprawidłowościach, ale wskazujemy też, że zgodnie z kodeksem etyki zawodowej obowiązkiem adwokatów zapewnionych prof. Budzyńskiej przez Ordo Iuris jest rzetelne prezentowanie jej sprawy w mediach.

Czekamy na pierwszą rozprawę, na której będziemy odpierać żądanie ocenzurowania Ordo Iuris sformułowane przez naukowca, który na Uniwersytecie Śląskim pracuje nieprzerwanie od 1971 r., gdy pierwszym komunistycznym rektorem uczelni został jego ojciec, prof. Kazimierz Popiołek. Ze względu na pozycję prof. Popiołka w środowisku prawniczym wiemy, że proces będzie stanowił wyzwanie nie tylko z przyczyn merytorycznych…

Sędziowie się wyłączają, składamy wniosek do Sądu Najwyższego

Kolejni sędziowie Sądu Okręgowego w Katowicach wyłączali się z orzekania w sprawie pozwu prof. Popiołka przeciwko Ordo Iuris z powodu znajomości z rzecznikiem dyscyplinarnym uniwersytetu od lat kształcącym studentów prawa w Katowicach, a także jego pełnomocnikiem – wcześniej pełniącym funkcję sędziego w tymże Sądzie Okręgowym.

Sędzia ostatecznie wyznaczona do rozpoznania sprawy jest członkiem „Stowarzyszenia Iustitia”. To budzi nasze oczywiste obawy o bezstronność, bo duża część sędziów z „Iustitii” ostentacyjnie wyrażała niechęć do Ordo Iuris, a prof. Popiołek jest przewodniczącym Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej powołanej między innymi przez to stowarzyszenie. Co więcej, pełnomocnik prof. Wojciecha Popiołka przez lata był kolegą pani sędzi orzekającym wraz z nią w tym samym sądzie. W tych okolicznościach musieliśmy wystąpić o wyłączenie sędzi ze sprawy. Nie mieliśmy też innego wyjścia niż zwrócić się do Sądu Najwyższego z wnioskiem o przekazanie sprawy zupełnie innemu sądowi.

Jak widać, już od początku ten proces wymaga nadzwyczajnej uwagi ze strony całego zespołu prawników. A przecież chodzi nam tylko o to, by potwierdzić oczywiste prawo do publicznej obrony oczernionej w postępowaniu dyscyplinarnym prof. Ewy Budzyńskiej.

Wspieram działania Ordo Iuris

Komisja nie jest pewna, ale i tak nakłada kary

Kolejne sprawy, z którymi zgłaszają się do nas wykładowcy, wskazują coraz bardziej dobitnie, że oskarżenie o rzekomą „homofobię” lub „fundamentalizm” jest wygodnym uzasadnieniem dla zwolnienia lub usunięcia z uczelni niechcianego pracownika.

Doktor Tadeusz Kania, wykładowca Wydziału Pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim, cieszył się na uczelni nieposzlakowaną opinią. Zdobył nawet kilkukrotnie nagrodę studentów dla najlepszego wykładowcy. Po skardze jednej ze studentek na jego rzekome „seksistowskie, rasistowskie, ksenofobiczne, polityczne oraz religijne” poglądy przeprowadzono na zajęciach pedagoga kontrolę, która stała się pretekstem do sporządzenia stronniczego i nierzetelnego protokołu. W efekcie władze uczelni poleciły rzecznikowi dyscyplinarnemu wszczęcie postępowania wyjaśniającego w tej sprawie.

Jak tłumaczył wykładowca, część zarzucanych mu wypowiedzi była całkowicia wyrwana z kontekstu, inne wprost zmyślono. Przeprowadzona na żądanie wykładowcy kolejna kontrola nie potwierdziła wcześniejszych zastrzeżeń. W związku z tym postępowanie wyjaśniające powinno zakończyć się umorzeniem. Jednak rzecznik dyscyplinarny, prof. Wojciech Popiołek, skierował wniosek o ukaranie wykładowcy karą nagany.

Jak łatwo zauważyć, ten scenariusz jest niemal identyczny ze sprawą prof. Ewy Budzyńskiej.

Jednak dr Kania nie miał przy sobie początkowo obrońców z Ordo Iuris. Chociaż sformułowany przez rzecznika dyscyplinarnego wniosek o ukaranie nie zawierał obowiązkowych w świetle Prawa o szkolnictwie wyższym elementów: określenia czasu, miejsca oraz dokładnego opisu zarzucanego zachowania – Komisja orzekła o winie i ukarała dr. Kanię. Jednocześnie w uzasadnieniu swego orzeczenia Komisja napisała, że nie jest pewna, czy wypowiedzi, które stały się podstawą ukarania, miały w ogóle miejsce.

Podobnie jak prof. Ewa Budzyńska, dr Kania podjął decyzję o przejściu na emeryturę i odszedł z uczelni.

W postępowaniu odwoławczym musimy doprowadzić do jego uniewinnienia. Nie można tolerować sytuacji, w której fałszywe oskarżenia stają się przyczyną odchodzenia z uczelni kolejnych niezależnych naukowców.

Wspieram działania Ordo Iuris

Tęczowe logo na Uniwersytecie Jagiellońskim

Kolejny przykład narzucania pracownikom naukowym i studentom ideologicznego dyktatu dał Instytut Socjologii UJ, który przyłączył się do kontrowersyjnej akcji solidarności z chuliganem Michałem Sz. „Margot”. Znak Instytutu Socjologii w mediach społecznościowych przyozdobiono sześciobarwnym znakiem aktywistów LGBT. Wywołało to burzliwą dyskusję, która toczyła się na publicznym profilu Instytutu Socjologii UJ. Oburzeni byli nie tylko studenci, ale również pracownicy naukowi. Odpowiedziała im fala nienawiści, wulgaryzmów i bardzo agresywnie sformułowanych gróźb. W dyskusję włączył się nawet sam Dyrektor Instytutu, prof. Marcin Lubaś, stanowczo broniąc decyzji o „ubogaceniu” logo Instytutu tęczowymi barwami. „Tęczowe” barwy nadal zamieszczone są na oficjalny profilu Instytutu.

Również w tym wypadku zaoferowaliśmy pomoc studentom i naukowcom, którzy ze względu na sprzeciw wobec ideologizacji uniwersytetu spotkali się z groźbami i aktami dyskryminacji.

Opracowujemy kolejny raport o naruszeniach wolności akademickiej

Podobne przypadki można mnożyć – właściwie nie ma tygodnia, w którym nie docierałby do nas sygnał o naruszeniu wolności akademickiej. Dotyczy to zarówno ponawiających się gróźb wobec studentów, jak i dotkliwych materialnie i prestiżowo represji wobec wykładowców. Nagłośnione przez nas sprawy to jedynie część podejmowanych interwencji. O niektórych z nich nie możemy na razie wspominać z uwagi na dobro naszych beneficjentów. W ostatnich miesiącach dotarło do nas zgłoszenie pracownika naukowego, któremu przełożony nakazał zdjęcie krzyża w indywidualnym pokoju, a także zgłoszenie od studentów, którym grożono najpierw oblaniem egzaminu ze względu na ich konserwatywne poglądy a następnie „problemami” za próbę organizacji na uczelni spotkania o pozycji rodziny i małżeństwa w polskim prawie.

Wyraźnie widać, że mamy do czynienia z systemowym problemem ideologicznej presji, która stała się jedną z głównych barier dla rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego. Dlatego postanowiliśmy, że opublikowany w zeszłym roku raport o naruszeniach wolności akademickiej będziemy aktualizować co pół roku prezentując jego kolejne wersje opinii publicznej. Najbliższą edycję chcemy zaprezentować bezpośrednio po rozpoczęciu kolejnego roku akademickiego.

Wspieram działania Ordo Iuris

Najwyższy czas na konkretne rozwiązania systemowe

Na uniwersytetach coraz częściej brakuje przestrzeni dla wiedzy, rozwoju, badań naukowych i rzetelnej debaty. Młodzi ludzie bardzo często są poddawani na uczelni indoktrynacji ze strony osób, które lubią mówić o tolerancji, ale w istocie w ogóle nie tolerują otwartości i dialogu. Wykładowcy, którzy nie wprowadzają do swoich programów neomarksistowskich elementów ideologii gender, coraz częściej stają się ofiarami represji ze strony władz akademickich. Mamy do czynienia z głębokim kryzysem systemu, który nadal opiera się na postkomunistycznych kadrach i metodach pracy.

Dlatego, jak pisałem przed dwoma tygodniami, potrzebujemy szerokich reform, które zapewnią ochronę wolności głoszenia poglądów i gruntownie przebudują system finansowania badań naukowych.

W ogłoszonym w zeszłym roku projekcie nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, który tworzy klarowną procedurę odwoławczą w przypadku naruszenia wolności akademickiej, Ministerstwo Nauki w lutym przedstawiło wzorowaną na tym dokumencie propozycję ustawy, ale od tego czasu nic się w tym obszarze nie zadziało.

Jak pisałem, jesteśmy jednak zdania, że potrzeba głębszej reformy, która obejmie też system finansowania badań naukowych – publiczne środki niestety zbyt często służą dotowaniu wymierzonej w człowieka i rodzinę ideologii. Przygotowaliśmy już projekt zmian prawnych, a obecnie opracowujemy założenia kampanii społecznej, która zwróci uwagę na potrzebę ich przyjęcia. Jej elementem będzie publikacja raportu podsumowującego nasz program monitoringu wydatkowania środków państwowych na badania naukowe.

Musimy działać razem

Tylko stanowcze i konsekwentne działanie może zatrzymać cenzurę prowadzącą do dominacji neomarksizmu na uczelniach. Poza wsparciem konkretnych wykładowców i przygotowaniem założeń reformy szkolnictwa wyższego, aktywnie formujemy młode pokolenie prawników i przedstawicieli nauk społecznych. Temu służyła także tegoroczna Akademia Ordo Iuris, która w pięciu ośrodkach uniwersyteckich zgromadziła ponad 160 studentów i młodych naukowców wzmacniając w nich determinację do odważnego poszukiwania prawdy i służby dobru wspólnemu bez względu na ideologiczne naciski.

Te działania oznaczają dla naszego Instytutu poważne koszty. Każde postępowanie w obronie prześladowanego za poglądy naukowca to godziny pracy, sięganie po pomoc ekspertów, a często też wielodniowe przesłuchania. Za każdym razem musimy liczyć się z kosztami sięgającymi 5 000 zł. To oznacza, że już dzisiaj musimy zgromadzić kilkakrotność tej kwoty. Jeszcze większe koszty wiążą się z obroną Instytutu Ordo Iuris przed pozwem prof. Wojciecha Popiołka. Prace ekspertów, gromadzenie dowodów i długotrwały proces to nie mniej niż 12 000 zł. Do tego musimy liczyć się z poważnymi kosztami profesjonalnych prac analitycznych nad raportami dotyczącymi sytuacji szkolnictwa wyższego, które kosztować nas będą nie mniej niż 8 000 zł.

Wiem, że przyszłość naszej Ojczyzny wymaga od nas podjęcia tych zdecydowanych działań i wierzę, że nasi Przyjaciele i Darczyńcy włączą się w to wspólne dzieło.

Wspieram działania Ordo Iuris

Z wyrazami szacunku

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Polityczne postulaty aktywistów LGBT nie mogą być doktryną narzucaną polskim uczelniom wyższym. Przestrzeń akademicka powinna być miejscem swobodnej i racjonalnej wymiany poglądów. Dzięki naszym Darczyńcom możemy stawać w obronie wykładowców oraz prowadzić monitoring naruszeń wolności akademickiej w naszym kraju. Wychodzimy też z inicjatywą systemowych zmian, które mogą pomóc w przywróceniu uczelniom ich właściwej roli.


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.


Facebook Twitter

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl

PAN JEZUS KRÓLEM – POKÓJ – WOLNOŚĆ – DOBRO – SPRAWIEDLIWOŚĆ – PRAWDA 

 a nie jak u żydowskiej wrogiej partii – PiS 

Jezus Królem Polski i swiata całego ❤🙏

http://armiajezusa.pl/

 Bóg jest weselem serca – jak słodki jest Pan Bóg, który wielu z nas powuluje do siebie. Wielu jest powołanych lecz mało wybranych ! Szczęście ma być nieutracalne .Swiat poddany jest presji czasowej -przemija …

Ludzie, odrzucają zaproszenie Boga. O. Augustyn Pelanowski. MOCNE. – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=btIjWQIzLoc

https://m.youtube.com/watch?v=4d2rirD0Qs8#dialog

Niech Gądecki im powie, że po śmierci staną przed tym Bogiem, którego nienawidzą  więc niech się palą jak Go nie chcą znać razem z Gądeckim, który nakazuje Panu Bogu akceptować jego diabelskie zarządzenia. 

Agonia św. ojca Pio. Jak cierpiał wielki święty? [WYWIAD] | Niedziela.pl

Z listów św. Pio z Pietrelciny, prezbitera


Kamienie wiecznej budowli

Boski Budowniczy poprzez ustawiczne ciosy zbawczego dłuta i dokładne wygładzanie stara się przygotować kamienie, z których wznosi wieczną budowlę, jak śpiewa najłaskawsza Matka nasza, święty Kościół katolicki w hymnie brewiarzowym na poświęcenie kościoła. I tak jest naprawdę. 
Każda dusza przeznaczona do wiecznej chwały może nazwać siebie w sposób najwłaściwszy kamieniem przygotowywanym do wzniesienia wiecznej budowli. Obowiązkiem budowniczego, chcącego jak najlepiej wznieść świątynię, jest przede wszystkim wygładzenie kamieni, które mają ją tworzyć. Osiąga on to poprzez ciosy młota i dłuta. Tak również postępuje Ojciec niebieski z wybranymi duszami, które już od zawsze, dzięki Jego najwyższej mądrości i opatrzności, zostały przeznaczone do wzniesienia wiecznej budowli. 
Dusza zaś przygotowana do królowania wraz z Chrystusem w niebieskiej chwale winna być wygładzona uderzeniami młota i dłuta, którymi posługuje się Boski Budowniczy, aby przygotować kamienie, czyli wybrane dusze. A czym są owe ciosy młota i dłuta? Są to ciemności, moja siostro, obawy, pokusy, boleści duszy i duchowe lęki, zdradzające jakąś chorobę, oraz udręki ciała. 
Dziękujcie zatem nieskończonej dobroci wiekuistego Ojca, który w ten sposób traktuje duszę waszą przeznaczoną do zbawienia. Dlaczegóż się nie chlubić z tych dobrodziejstw najlepszego ze wszystkich ojców? Otwórzcie serce owemu niebieskiemu Lekarzowi dusz i powierzcie się całkowicie z pełną ufnością Jego najświętszym ramionom: On was traktuje jako wybranych, abyście szli tuż za Jezusem na wzgórze Kalwarii. Ja z radością i wewnętrznym wzruszeniem będę patrzył, w jaki sposób zadziała w was łaska. 
Nie wątpcie, że wszystko, co spotkało wasze dusze, zrządził Pan. Nie lękajcie się tak bardzo popadnięcia w zło, czyli znieważenia Boga. Niech wam wystarczy świadomość, że w całym biegu waszego życia nigdy nie obraziliście Pana, który, owszem, coraz to bardziej jest uwielbiany. 
Jeżeli ten najłaskawszy Oblubieniec waszej duszy ukrywa się, czyni to nie dlatego, jak sądzicie, że chciałby was ukarać za wasze niewierności, lecz dlatego, iż coraz bardziej próbuje On wierność i stałość waszą. Chce On jednocześnie dokładniej oczyścić waszą duszę z drobnych przywiązań uczuciowych, które są niewidoczne dla oczu ciała; myślę o tych przywiązaniach i winach, od których nawet człowiek sprawiedliwy nie jest wolny. Mówi bowiem Pismo Święte: „Prawy siedmiokroć upadnie”. 
I wierzcie mi, że gdybym nie wiedział, iż tak bardzo cierpicie, cieszyłbym się mniej, ponieważ rozumiałbym, że Pan dał wam mniej pereł… Odrzućcie, jako pokusy, nieprzyjazne wątpliwości… Odrzućcie też wahania, które odnoszą się do sposobu waszego życia, mianowicie, że nie słyszycie Bożych wezwań i opieracie się słodkim zachętom Oblubieńca. Wszystko to nie pochodzi od dobrego ducha, lecz od złego. Są to diabelskie sztuczki, które zmierzają do tego, abyście odeszli od doskonałości lub przynajmniej opóźnili się w drodze do niej. Nie gaście ducha! 
A kiedy Jezus się objawia, dziękujcie Mu; jeśli się ukrywa, to też Mu dziękujcie: wszystko to są rozkosze miłości. Pragnę, abyście wraz z Jezusem na krzyżu oddali ducha i wraz z Nim wykrzyknęli: „Wykonało się”.

Święty ojciec Pio

Francesco Forgione urodził się w Pietrelcinie (na południu Włoch) 25 maja 1887 r. Już w dzieciństwie szukał samotności i często oddawał się modlitwie i rozmyślaniu. Gdy miał 5 lat, objawił mu się po raz pierwszy Jezus. W wieku 16 lat Franciszek przyjął habit kapucyński i otrzymał zakonne imię Pio. Rok później złożył śluby zakonne i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne. W 1910 r. przyjął święcenia kapłańskie. Już wtedy od dawna miał poważne problemy ze zdrowiem. Po kilku latach kapłaństwa został powołany do wojska. Ze służby został zwolniony ze względu na zły stan zdrowia. Pod koniec lipca 1916 r. przybył do San Giovanni Rotondo i tam przebywał aż do śmierci. Był kierownikiem duchowym młodych zakonników.

Ojciec Pio przed wizerunkiem Ukrzyżowanego

20 września 1918 r. podczas modlitwy przed wizerunkiem Chrystusa ukrzyżowanego o. Pio otrzymał stygmaty. Na jego dłoniach, stopach i boku pojawiły się otwarte rany – znaki męki Jezusa. Wkrótce do San Giovanni Rotondo zaczęły przybywać rzesze pielgrzymów i dziennikarzy, którzy chcieli zobaczyć niezwykłego kapucyna. Stygmaty i mistyczne doświadczenia o. Pio były także przedmiotem wnikliwych badań ze strony Kościoła. W związku z nimi o. Pio na 2 lata otrzymał zakaz publicznego sprawowania Eucharystii i spowiadania wiernych. Sam zakonnik przyjął tę decyzję z wielkim spokojem. Po wydaniu opinii przez dr. Festa, który uznał, że stygmatyczne rany nie są wytłumaczalne z punktu widzenia nauki, o. Pio mógł ponownie publicznie sprawować sakramenty.

Ojciec Pio ze stygmatami na dłoniach

Ojciec Pio był mistykiem. Często surowo pokutował, bardzo dużo czasu poświęcał na modlitwę. Wielokrotnie przeżywał ekstazy, miał wizje Maryi, Jezusa i swojego Anioła Stróża. Bóg obdarzył go również darem bilokacji – znajdowania się jednocześnie w dwóch miejscach. Podczas pewnej bitwy w trakcie wojny, o. Pio, który cały czas przebywał w swoim klasztorze, ostrzegł jednego z dowódców na Sycylii, by usunął się z miejsca, w którym się znajdował. Dowódca postąpił zgodnie z tym ostrzeżeniem i w ten sposób uratował swoje życie – na miejsce, w którym się wcześniej znajdował, spadł granat.

Ojciec Pio odprawiający Eucharystię

Włoski zakonnik niezwykłą czcią darzył Eucharystię. Przez długie godziny przygotowywał się do niej, trwając na modlitwie, i długo dziękował Bogu po jej odprawieniu. Odprawiane przez o. Pio Msze święte trwały nieraz nawet dwie godziny. Ich uczestnicy opowiadali, że ojciec Pio w ich trakcie – zwłaszcza w momencie Przeistoczenia – w widoczny sposób bardzo cierpiał fizycznie. Kapucyn z Pietrelciny nie rozstawał się również z różańcem.

Ojciec Pio niedługo przed śmiercią

W 1922 r. powstała inicjatywa wybudowania szpitala w San Giovanni Rotondo. Ojciec Pio gorąco ten pomysł poparł. Szpital szybko się rozrastał, a problemy finansowe przy jego budowie udawało się szczęśliwie rozwiązać. „Dom Ulgi w Cierpieniu” otwarto w maju 1956 r. Kroniki zaczęły się zapełniać kolejnymi świadectwami cudownego uzdrowienia dzięki wstawienniczej modlitwie o. Pio. Tymczasem zakonnika zaczęły powoli opuszczać siły, coraz częściej zapadał na zdrowiu. Zmarł w swoim klasztorze 23 września 1968 r. Na kilka dni przed jego śmiercią, po 50 latach, zagoiły się stygmaty.

W 1983 r. rozpoczął się proces informacyjny, zakończony w 1990 r. stwierdzeniem przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych jego ważności. W 1997 r. ogłoszono dekret o heroiczności cnót o. Pio; rok później – dekret stwierdzający cud uzdrowienia za wstawiennictwem o. Pio. Św. Jan Paweł II dokonał beatyfikacji o. Pio w dniu 2 maja 1999 r., a kanonizował go 16 czerwca 2002 r.

Jeżeli jesteś w pilnej potrzebie, sięgnij po jedną z tych modlitw. „Ojcze Pio, podczas gdy my byliśmy pogrążeni w codziennej bieganinie, Ty trwałeś na kolanach przed Miłością przybitą do Krzyża…”.

Za każdym razem, kiedy ktoś zwracał się do ojca Pio z prośbą o pomoc lub duchową poradę w jakiejś potrzebie czy nagłej sytuacji, on niezmiennie powtarzał: „Trwajmy w nadziei, że nasz Boski Mistrz nas wysłuchuje i trzymajmy się danej przez Niego obietnicy: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam… gdyż o cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje”.

Jeżeli znajdujesz się w jakimś trudnym położeniu, nie zastanawiaj się i w postawie ufności zwróć się do Naszego Pana za wstawiennictwem św. ojca Pio słowami jednej z trzech poniższych modlitw:

 

Prośba o specjalną łaskę za przyczyną ojca Pio

Boże, który ojca Pio,
kapłana kapucyna z Pietrelciny,
obdarzyłeś nadzwyczajnym przywilejem
szczególnego doświadczenia Męki Twojego Syna,
udziel mi, za jego wstawiennictwem łaski [tu wymieniamy intencję],
o którą tak gorąco proszę,
a nade wszystko spraw,
bym włączony w śmierć Chrystusa,
miał udział w chwale zmartwychwstania.

Chwała Ojcu (3 razy)

 

Modlitwa do ojca Pio o wytrwałość w służbie chrześcijańskiej

Ojcze Pio, który żyłeś w czasach pychy,
a pozostałeś pokorny.
Ojcze Pio, który towarzyszyłeś nam w czasach,
kiedy uczyniliśmy sobie bożka z pieniądza,
kierując ku niemu nasze marzenia i wysiłki,
a pozostałeś ubogi.

Ojcze Pio, nikt obok Ciebie nie słyszał Głosu,
a Ty rozmawiałeś z Bogiem.
Ojcze Pio, nikt obok Ciebie nie dostrzegał Światła,
a Ty oglądałeś Boga.

Ojcze Pio, podczas gdy my byliśmy pogrążeni
w codziennej bieganinie,
Ty trwałeś na kolanach przed Miłością przybitą do Krzyża,
kontemplując zadane Jej na wieki rany
na rękach, stopach i sercu.

Ojcze Pio, pomóż nam płakać u stóp Krzyża,
pomóż nam uwierzyć na widok Miłości,
pomóż nam przeżywać ofiarę Mszy Świętej w zjednoczeniu
z rozdartym sercem Boga,
pomóż nam szukać pokoju w uścisku pojednania,
pomóż nam, chrześcijanom, w cichej i wiernej służbie
składać ofiarę z samych siebie
oraz przyjmować wszelkie ciosy na podobieństwo ran Chrystusowych!

Amen.

 

Modlitwa o wstawiennictwo ojca Pio

Święty ojcze Pio,
naznaczony świętymi znakami męki naszego Zbawiciela,
Ciebie wybrał Bóg,
abyś w naszych czasach na nowo ukazał potęgę
i cuda Bożej miłości.

Bądź w niebie naszym patronem,
a gdy wzywamy Twojego potężnego
wstawiennictwa u tronu Bożego Miłosierdzia,
uproś nam przebaczenie grzechów,
łaskę zjednoczenia z Jezusem Chrystusem w Eucharystii
i radość trwania w Kościele świętym.

Broń nas przed złym duchem,
kieruj nasze kroki na drogę pokoju
i naucz nas żyć w prawdzie i wolności dzieci Bożych.

Amen.

Litania do św. Ojca Pio

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Świeta Maryjo, módl się za nami.
Świety Ojcze Pio,
Wierny natchnieniom Ducha Świętego,
Rozmiłowany w pokorze i ubóstwie Jezusa Chrystusa,
Gorliwy kapłanie Jezusa Chrystusa,
Wierny naśladowco św. Franciszka z Asyżu,
W ciele swoim noszący znamiona męki Zbawiciela,
Cieszący się nadprzyrodzonymi darami,
Ozdobo zakonu franciszkańskiego,
Niosący światu dobro i pokój,
Wybrane naczynie świętości i łaski,
Niezmordowany w jednaniu grzeszników z Bogiem,
Postrachu duchów piekielnych,
Zdobywający serca prostotą i mocą Słowa Bożego,
Nauczający bardziej przykładem niż słowem,
Wzorze miłości Boga i bliźniego,
Spotykający Chrystusa w każdym człowieku,
Opiekunie cierpiących,
Pociecho nieszczęśliwych,
Znoszący upokorzenia z cierpliwością,
Mężny wśród przeciwności,
Wzorze franciszkańskiego ubóstwa,
Wzorze czystości kapłańskiej,
Mężu doskonałego posłuszeństwa,
Miłośniku życia ukrytego,
Mężu modlitwy, skupienia i kontemplacji,
Nauczycielu modlitwy garnących się do Chrystusa,
Możny nasz orędowniku u Boga.

K. Módl się za nami święty Ojcze Pio.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że sw. Ojciec Pio żył w ubóstwie i pokorze, by w ten sposób upodobnić się do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa; spraw, prosimy Cię, abyśmy postępując tą samą drogą, z jego pomocą naśladowali Twojego Syna i zjednoczyli się z Tobą w pełni wesela i miłości. Amen.

WSZECHMOGĄCY BOŻE, KTÓRY WYSŁUCHUJESZ BŁAGAŃ SWOICH DZIECI I ZAWSZE PRZYCHODZISZ 

        IM Z POMOCĄ – WIERZYMY, ŻE NAS NIE OPUŚCISZ PRZEZ CHRYSTUSA PANA NASZEGO AMEN.

   Panie Jezu Polonia i Polacy w Polsce ofiarowali Obraz z Twoim pięknym Wizerunkiem  KRÓLA POLSKI, abyś mógł być wystawiony w Klasztorze Królowej Polski w Częstochowie dla wiernych by mogli upraszać Laski dla Narodu Polskiego, ale niestety, tak się nie stało.  

  PAN JEZUS

     „Powiadam wam Moi przyjaciele kochani – nie mogę już dłużej patrzyć na tych Paulinów drani. Tak, to prawda – Paulini bez Mojej i waszej zgody w lochach Mnie schowali i przez 9 lat Mnie wykpiwali. Ja zszedłem z Nieba do ludzi i zawsze chcę być między wami.Dlatego odbierzcie Mnie KRÓLA z niewoli i niech to będzie dość szybko, a nie powoli. Ludzie demoniczni rządzący Polską i światem chcą rządzić wami. Oczywiście zgadzam się abyście odebrali Mój Obraz CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI od złoczyńców i dali chętnym kapłanom 

w kościele, abym mógł Błogosławić Polaków i dawać im moc Bożych Znaków każdego dnia, a nie tylko w niedzielę. Paulini już nie są w zupełności katolikami, gdyż Klasztor i Kaplica ozdobione są masońskimi znakami. Rządzący Episkopatem nie są Moimi Apostołami a oni i Paulini będą zagłady Planety Ziemi winowajcami. Szwedzi nie zdobyli Jasnogórskiego Klasztoru,    to inni wrogowie bez Nas będą Go wysadzali.  

   Ja Bóg już już nie chcę być u Paulinów w niewoli – zabierzcie Mnie w całości szybko, bo wojna zbliża się nieuchronnie do Polski powoli. Żaden biskup jej nie zapobiegnie, a Bóg – Jedyny Ratunek na Pokój jest 9 lat w Zakonie Paulinów w niewoli.Jezus Chrystus Nadzwyczajny KRÓL POLSKI już widzi wojenne wnioski

                                    —————————————————-

 JAK WSPANIAŁE SĄ DZIEŁA TWOJE PANIE JEZU DOKONANE W ŻYCIU NIEPOKALANEJ MARYI I W HISTORII  NASZEGO NARODU. ZA ŁASKI, KTÓRE STAŁY SIĘ I NASZYM UDZIAŁEM – NIECH BĘDZIE TOBIE CZEŚĆ I CHWAŁA NA WIEKI WIEKÓW. AMEN 


                                             Historia i przesÅ‚anie objawieÅ„

               Maryjo KRÓLOWO POLSKI bardzo prosimy o  Twojej Słowo.

MARYJA MATKA BOŻA KRÓLOWA POLSKI.

    „Ja Jestem Królową Polski tylko na papierze i tylko na ustach Polaków, bo Zakon Paulinów bardzo grzeszy, że nie mamy z czego się cieszyć. Paulinów bóg, to rządzący grzesznicy Episkopatem, a bez Króla i Królowej Polacy będą smagani wrogów batem.

    Albo Ja Maryja KRÓLOWA POLSKI i Syn Jezus Chrystus KRÓL POLSKI w Klasztorze w Częstochowie RAZEM, albo bez Nas wszyscy Polacy będą podlegali lucyferycznym katom. Jeśli Syn odejdzie, to i Ja także odejdę, gdyż nie chcę mieć nad głową czyjegoś boga „słońca”, a Mój Syn jest SŁOŃCEM WIECZNYM – Przyjacielem i Bratem.

    Odbierzcie Obraz Syna w całości i Ja też opuszczę tę czarną piekielną ścianę i niech Paulini radują się sami. Gdyby Paulini i biskupi kochali Mego Syna Jezusa Chrystusa w każdej postaci….? Czy Klasztor należy już – jak wy to mówicie – do „żydowskich braci”?  Gdyby przestrzegali Przykazania Boże, to by kochali Boga i bliźniego i uznaliby Zbawiciela KRÓLEM POLSKI dla ratowania Narodu każdego. Wasza Matka Polski Królowa”.

                                        ——————————

BŁOGOSŁAWIONA JESTEŚ PANNO MARYJO, KTÓRA BEZ ŚMIERCI WYSŁUŻYŁAŚ PALMĘ MĘCZEŃSTWA POD KRZYŻEM CHRYSTUSA. ZDROWAŚ MARYJO ŁASKI PEŁNA, PAN Z TOBĄ, BŁOGOSŁAWIONAŚ TY MIĘDZY NIEWIASTAMI.     

    Zapisała Mieczysława przed Jezusem Królem Polski i Polski Królową – 15.09.20 w Chicago.

Kochani
przesyłam info o kolejnej misji fra Elii w Polsce. Pliki są specjalnie „lekkie” do rozesłania w internecie lub sms-ami.
Ostatni dzień – sobota – 10.10.2020 – Dębno Lubuskie – specjalne spotkanie – dzień skupienia  TYLKO dla Mężczyzn, na zakończenie Msza Święta już z ogółem wiernych, dlatego zapraszamy wszystkie wspólnoty MĘSKIE; Wojowników- Bojowników Maryi, Rycerzy Chrystusa, Mężczyzn św. Józefa, etc i NIEZRZESZONYCH też i tym bardziej. Plakat podeslemy później. Prosimy o nagłosnienie tego wydarzenia – Bóg zapłać.

 

8 wrzesień 2020 r. Narodzenie  Maryi Panny – Uroczystość.

Szczęśliwa jesteś Najświętsza Panno Maryjo i godna wszelkiej Chwały, bo z Ciebie Narodziło się Słońce

Sprawiedliwości – Chrystus, który jest naszym Bogiem. Panna porodziła Syna, który wyzwolił lud z grzechów.

Maria Bambina, czyli o tym, że Matka Boża też kiedyś była dzieckiem | Franciszkanie.pl


  Maryjo nasza Królowo w Twoje Urodziny życzymy Tobie, abyś nigdy nie płakała przez ludzi i aby posłuchali Ciebie Królowej biskupi rządzący Episkopatem i uznali Twojego Syna, Zbawiciela naszego KRÓLEM POLSKI i życzymy, aby wszyscy wypełniali Twoją Wolę. Bardzo prosimy o wskazówki, bo dużo jest Ostrzeżeń i informacji o trzeciej wojnie światowej, ale ludzie nie bardzo wierzą.

 MARYJA MATKA BOŻA KRÓLOWA POLSKI Bardzo dużo ludzi jest daleko od Boga i od Nieba. 

Gdyby Episkopat i Rząd w Polsce uznali Syna Jezusa Chrystusa KRÓLEM POLSKI, to nie byłoby takich ludzi, gdyż Jezus KRÓL zamieniłby serca ludzi na miłosierne 

i wszyscy ludzie chcieliby być pojednani i bliżej Nieba i Bogu Wszechmogącemu wierne. Dlatego dużo modlić się o nawrócenie grzeszników trzeba do których zaliczam także osoby duchowne, a przez których będzie zamęt w Polsce i na świecie. Gdyby oni chcieli Mnie pytać, to by nie błądzili i zapobiec trzeciej wojnie światowej by zdążyli. Wróg nie czeka na was, a to martwi nas, bo zawiedliśmy się już wiele razy na kapłanach powołanych do służby Bożej, a powinni pytać Nas w pokorze. Najbardziej Mnie smuci, że oni niby pasterze wasi, a przez ich upartość i dwom bogom służalczość – Naród Polski dużo Łask Bożych traci. Dlatego do młodzieży polskiej mówię, aby mówili innym, że kara Boga się zbliża, a Bóg Zbawiciel jeszcze się przed grzesznikami uniża, bo nie chce wojen i tragedii żadnych dla was, lecz one będą jeśli w dalszym ciągu Episkopat nie będzie słuchał Nas – Boga Ojca, który stworzył Ziemię, aby mogła trwać, a ludzie powinni żyć według woli Bożej. Pytam was wszystkich – dlaczego nie chcecie być dobrymi ludźmi – stworzeniami Boga Ojca? Dlaczego chcecie doprowadzić do końca życia na tej pięknej Ziemi? Nie rozumiem – taki piękny Bóg Ojciec stworzył świat i dał wam na nim wszystko potrzebne do życia, a ludzkość nieposłuszna Bogu Wszechmogącemu walczy z Nim. Nie umiem zrozumieć, że ludzie przez pychę, upartość i zawiść – wywyższają sami siebie, a przecież wiedzą, że przez grzeszne życie nie będą nigdy w Niebie, bo jakie życie, taka śmierć i będą traktowani przez lucyfera jak śmieć. 

    W Niebie ludzie płaczą, że na Ziemi bezwzględni i bezbożni ludzie na ludzkiej krzywdzie się bogacą. Dlatego Bóg Ojciec przyśpieszy decyzję swoich wykonań

i ostatecznie tragedia i wojna nastanie. Na Ziemi wszystko zależy od ludzkiego postępowania a Bóg wszystko widzi i słyszy, że mnóstwo ludzi z Niego i z Nas szydzi.

To jest bardzo złe, że Zakon Paulinów zamknął Bogu Jezusowi Chrystusowi usta i zabronił Zbawicielowi użyć Łask Bożych dla Polski. Przykro Nam jest, bo oni wiedzą, że będą potępieni bo przez ich haniebne czyny Bóg dużo miast i wsi w ruinę zamieni.

Dlaczego ludzie walczą z Bogiem Cudownym? Dlaczego ludzie nie chcą być do Boga Miłosiernego podobni? Polska jest Narodem wybranym przez Syna, który cały czas ma nadzieję, że  będzie uznany KRÓLEM POLSKI i cały świat na lepszy odmieni.

   Dlaczego ludzie nie chcą być szczęśliwi? Dlaczego osoby duchowne nie chcą pytać Nas nigdy, a przecież My chcemy wam pomagać i dobre rozwiązania podpowiadać.

Dlaczego ludzie chcą być potępieni i wiecznie paleni, lecz niespaleni? Wybieram osoby – a ci księża przeciwni Naszym Objawieniom będą bardzo ukarani, gdyż sami Nas nie pytają, a innych wybranych przez Nas publicznie oczerniają. To dziwne jest dla Mnie, bo księża powinni dużo wiedzieć na tematy Boże i powinni sami pytać Nas w pokorze. I właśnie za nieposłuszeństwo Bogu Jedynemu będą bardzo ukarani przez  Sprawiedliwego Syna bo do tej pory tłumaczą, że to nie jest ich wina. Oczywiście, że ich win jest mnóstwo w Kościele Katolickim i będą sądzeni sprawiedliwie, gdyż przez ich pychę, zarozumiałość i Nas poniżanie mało ludzi po wojnie na Ziemi pozostanie.

Jeśli nie wierzą wam Naszym drogim osobom wybranym do przekazywania Naszych ważnych Słów, to niech pytają sami, bo Bóg jest z wami. 

    Błogosławię Naród Polski, który nieświadomie rani Nas, ale zapłacicie za ufność wrogom waszym do których należą biskupi i kardynałowie i papież Franciszek, gdyż on już od dawna współpracuje z lucyferem, który nigdy nie wypuści go i tak będzie umierał.  Błogosławię was Moi ukochani Polacy – wasza Matka„.

                                                      —————————-

Modlitwa.

„Panie Jezu Chryste – Królu nasz i całego świata zmiłuj się nad Twym wiernym ludem, który pragnie Cię wywyższać każdego dnia, który pragnie Cię widzieć Królem Wiecznej Chwały, Królem Człowiekiem, Królem Bogiem Wszechmogącym, Królem Życia i Śmierci. Wywyższamy Cię, cześć Ci oddajemy jako Królowi Polski i Wszechświata i kochamy Cię! Przemień serca wszystkich ludzi, aby panował w nich Pokój i szacunek do wszystkiego co stworzyłeś. Tak nam dopomóż Bóg po wszystkie czasy, na wieki wieczne. Amen”.

 

Nakreślił znak Krzyża na Polsce! Jako Pokutę za grzechy Narodu Polskiego ! Michał Ulewiński wRealu 

Polacy przejmijcie się słowami tego Bożego młodzieńca i powracajcie do Boga Jezusa Chrystusa Zbawiciela i Najlepszego naszego Przyjaciela. Módlcie się, pokutujcie i Bogaprzepraszajcie za grzeszników, abyśmy mogli być Jednością. 

Nakreślił znak Krzyża na Polsce! Jako Pokutę za grzechy Narodu Polskiego! Michał Ulewiński wRealu – YouTube

Nakreślił znak krzyża na Polsce! Jako Pokutę za grzechy narodu polskiego! Michał Ulewiński wRealu

POWTÓRKA Z HISTORII z 2015 r. !!!

TO BYŁO 5 LAT TEMU – CZY COŚ SIĘ ZMIENIŁO? TAK, ALE NA GORSZE !

Jak możemy się dowiedzieć o tym, kiedy powróci Pan Jezus? | Kościół Boga Wszechmogącego

 

      KRÓLUJ NAM JEZU CHRYSTE I KRÓLOWA KORONY POLSKIEJ.

 

           

” Jeśli kto Mnie miłuje, będzie zachowywał Moją naukę„.

                          

 

M O D L I T W A

Boże Ojcze Wszechmogący, Wszechmądry i Wszechpotężny- Stwórco Nieba i Ziemi – Ty, który w cudowny i nieomylny sposób władasz całym Wszechświatem – spraw, aby każdy człowiek wypełniał Twoją wolę i według niej żył. Przywróć odwiecznie ustalony porządek, który dałeś stworzeniu. Połóż kres wszelkim poczynaniom szatana który doprowadzić chce do zniszczenia całej ludzkości i świata, który usilnie stara się zniszczyć każdego człowieka stworzonego przez Ciebie na Twój obraz i podobieństwo. Obroń nas – Ojcze Niebieski przed wszelkimi jego nienawistnymi poczynaniami, uchroń świat przed zagładą i wszelkimi rodzajami klęsk i wojnami.Wejrzyj na Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który niewinnie życie swoje za nas oddał na Krzyżu, aby nas odkupić Krwią swoją  Prosimy Cię o to za przyczyną Niepokalanej Dziewicy Maryi, Świętego Michała Archanioła, Aniołów i Świetych.  Święty Michale Archaniele stań jeszcze raz na czele swego Niebieskiego Wojska i z Twym okrzykiem: „Któż jak Bóg” – przyjdź nam z pomocą w tej nierównej walce dobra ze złem, aby pokój zapanował nad światem”. Święty Michale Archaniele broń nas w walce.

Pan Jezus:

 ” Otóż powiadam wam, że już jesteście „gojami”u waszych wrogów, którzy zwą się Izraelitami. Słowo ŻYD jest zabronione mówić i waszą Ojczyznę będziecie musieli zgubić. To jest straszne do zrozumienia, bo Polacy sami dążą do swego zniewolenia. Prosiłem, ostrzegałem, pomagałem i nawet głupcami was nazywałem,ale wy nie chceciesłuchać Mnie Boga i waszego Przyjaciela, tylko rządzących wami w Polsce i demonicznego mąciciela. Bogu rogi przyprawiacie i demonom cześć oddajecie. Polacy, żal Mi was, bo uwierzyliście niby katolickiemu „Radiu Maryja”, a winy zdrady nikt z nich nie zmyje. Wszyscy ci, którzy nie posłuchali głosu Mojego – są winni haniebnemu zakończeniu świata całego”.

*************************************************

 Pan niech będzie przez wszystkie dni błogosławiony, Bóg, który nas dźwiga co dzień, Zbawienie nasze. Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokościach. Chwalcie Go wszyscy jego aniołowie, królowie ziemscy i wszystkie narody. Niech Imię Pana wychwalają, bo tylko Jego Imię jest wzniosłe. On pomnaża potęgę swego ludu.

Panie Jezu –  co nam radzisz? Ludzie już kolejny raz nie posłuchali Ciebie  i nie poszli głosować. Kapłani nie mówili ludziom w kościołach jak kiedyś  o obowiązku patriotycznym, o głosowaniu, a obywatele polscy jakby komuś łaskę robili i ….nie głosowali. Niestety księża Redemptoryści wywyższają nieustannie Andrzeja Dudę zamiast Ciebie. Już sprzedali swoje dusze, gdyż zakazują mówić o Tobie KRÓLU.                                                                

Pan Jezus:

  ” No tak Nasi drodzy przyjaciele – jesteśmy bardzo smutni, bo walczyliście o wiele. Żal serce ściska, żeby duchowne osoby tak bardzo zgłupiały, że aż AKT ZDRADY podpisały. To jest najbardziej smutne – że oni „najlepiej wiedzą”, bo o nic Mnie nie pytają. Tak dużo powiedziałem informacji o Grzegorzu Braunie i jeszcze więcej o jego przeciwnikach, że są „duchowo na dnie”. To jest wasze wołanie o sprawiedliwość, a oni wasi wrogowie nawet nie proszą o litość. Aż serce ściska, że nawzajem się wywyższają, a o Mnie Bogu nie pamiętają. Oj, będzie płacz i zgrzytanie zębów dla nich i im podobnych, bo utracili Moje Łaski i będą wstydzić się spojrzeć w oczy Bogu. A co dalej robić? Wy Moje ukochane dzieci czekajcie na wydarzenia, a Bóg Ojciec trochę ten świat pozmienia.Potrząśnie ziemią, zaleje, dozwoli na utratę mienia. To może wtedy przejrzą pyszni biskupi, gdy w Polsce będą liczne trupy. Mówię co was czeka i niech Episkopat nie zwleka, bo kara nadejdzie, gdy nie posłuchają Boga. Bóg ich nie oszczędzi i nie wybaczy, choć oni ciągle myślą inaczej. Wszystko zmierza ku zagładzie, bo dusze ludzkie są w rozkładzie. A wy róbcie wszystko, co w waszej mocy i nie ulegajcie demonicznej przemocy”. Panie Jezu Chryste, Synu Ojca ześlij teraz Ducha Twego na ziemię. Spraw, aby Duch Święty zamieszkał w sercach wszystkich narodów i chronił je od upadku, katastrofy i wojny. Niechaj Maryja – Pani Wszystkich narodów stanie się naszą Orędowniczką. Amen.                 

       

  Przed Twe ołtarze zanosim błaganie – Ojczyznę wolną zachowaj nam Panie.

  Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki – otaczał blaskiem potęgi i chwały

   – coś ją osłaniał tarczą swej opieki – od nieszczęść, które pognębić ją miały.

  Wspieraj nas w walce o wolność i dodaj otuchy, bo episkopat jest ciągle głuchyPrzyślij Aniołów aby nam pomogły usunąć wrogów i zapewnij całej Polsce pokój. Amen.  

                                    

 WYRWANI Z NIEWOLI – OBUDŹ SIĘ POLSKO

https://www.youtube.com/watch?v=7_0qRffW05k

  Ciebie wzywamy Ciebie błagamy o Błogosławiona Trójco – ratuj stworzenie, daj opatrzenie – o Błogosławiona Trójco. Wspomóż w potrzebie proszących Ciebie o Błogosławiona Trójco. Daj Dar miłości i pobożności o Błogosławiona Trójco. Oddal głód wojny i daj czas spokojny o Błogosławiona Trójco. Strzeż nas żyjących, broń konających o Błogosławiona Trójco. Daj nam być w Niebieprosimy Ciebie o Błogosławiona Trójco.   


Nakreślił znak krzyża na Polsce! Jako Pokutę za grzechy narodu polskiego! Michał Ulewiński wRealu 

Polacy przejmijcie się słowami tego Bożego młodzieńca i powracajcie do Boga Jezusa Chrystusa Zbawiciela i Najlepszego naszego Przyjaciela. Módlcie się, pokutujcie i przepraszajcie Boga Wszechmogącego za grzeszników, abyśmy mogli być Jednością. 

Nakreślił znak Krzyża na Polsce! Jako Pokutę za grzechy Narodu Polskiego! Michał Ulewiński wRealu – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=yZCnTOze0Ps

Miłości bez krzyża nie znajdziecie | Polish words, Thoughts and feelings, Best quotes

PODWYŻSZENIE KRZYŻA ŚWIĘTEGO – 14.09.2020 R.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

UWIELBIAMY CIĘ CHRYSTE I BŁOGOSŁAWIMY CIEBIE, BO PRZEZ KRZYŻ TWÓJ ŚWIĘTY ŚWIAT ODKUPIŁEŚ.

  Panie Jezu bardzo proszę o pouczenie ludzi, którzy pozwalają kapłanom kłaść Twoje Najświętsze Ciało na ręce wymazane chemią.

                                                              PAN JEZUS.

„Moje zagubione dusze za ten czyn będą cierpieć w czyśćcu katusze, w którym jest siedem Kręgów, a w trzech ostatnich dusze dostają okrutnego obłędu. Bardzo cierpią za Moje łzy, bo tych kręgów okrutnych jest aż trzy. Dużo, bardzo dużo lat poddawane są mękom, lecz na własne życzenie, bo mają nadzieję na Moje w Niebie ujrzenie. Najbardziej będą cierpieć buntownicy duchowni zlecający Moje upokorzenie, bo na demonicznych władców Mojego Kościoła zlecenie. Nawet ci purpuraci, faryzeusze i przebierańcy już są i będą potępieni

w wymyślonych przez nich tych samych kagańcach. Opamiętajcie się Moje baranki i owieczki – zwracam się do was już któryś raz, że Ja nie Jestem „barankiem”, lecz Pasterzem. Za te wszystkie czyny przeciw Mnie Bogu będą bardzo żałować, lecz wasze żale nie będą potrzebne nikomu. Mój Ojciec nie może już patrzeć na te wasze obrzydliwe grzechy i obdarzy was kataklizmami dla waszej uciechy. Dookoła mówicie i piszecie, że zbliża się KONIEC CZASÓW, lecz nie widzę, ani nie słyszę pokutujących i wynagradzających za miliardy ludzkich grzechów. Dookoła mówicie, że zbliża się APOKALIPSA, lecz każdy biskup i papież też znają ratunek na Pokój na świecie, to dlaczego uznać Mnie KRÓLEM POLSKI i każdego Narodu nie chcecie? Ja KRÓL czekan na to uznanie już wiele, wiele lat, lecz wy wybieracie Moje karanie. Każdego dnia KONAM za wasze grzechy, ale gdy nie będę KRÓLEM, to i wy – cała ludzkość będzie konała

bez żadnej pomocy niestety. Tak, to prawda – zbliża się czas rozliczenia i także Mojego OSTRZEŻENIA. To od ludzi zależy przyszłość świata, ale już widzę pełniącego obowiązki papieża Franciszka, że na zlecenie masonerii z piekła lucyferowi ten świat zawierza. 

Jednak jest BÓG WSZECHMOGĄCY na PLANECIE ZIEMI i ON też wie, że tylko

JEZUS CHRYSTUS KRÓL NARODÓW ten Świat na Pokojowy i Miłosierny          zamieni. Nie pytajcie kiedy będzie OSTRZEŻENIE, lecz czyńcie POKUTĘ, wynagradzajcie i przepraszajcie i niech powraca do Boga każde ludzkie stworzenie. Wasz Przyjaciel i Zbawiciel ale nie wszystkich Odkupiciel”.


Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie w kościele w Chicago – 14.09.2020 r.

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowna Pani,

przed nowym rokiem akademickim Uniwersytet Śląski promuje się spotem „Uniwersytet to dobre miejsce. Dla każdego” z charakterystycznymi postaciami m.in. brodatego mężczyzny mówiącego o swoim homoseksualizmie i całkowicie pokrytej tatuażami oraz piercingiem dziewczyny określającej się jako „tatuażystka”. Reklamówka nie zawiera żadnych informacji na temat badań naukowych, oferty dydaktycznej i perspektyw zawodowych studentów.

Hasło spotu może zaskakiwać, bo to właśnie na tej uczelni toczy się postępowanie dyscyplinarne w sprawie prof. Ewy Budzyńskiej. Minęły już blisko dwa lata od kiedy grupka studentów zarzuciła Pani Profesor „homofobię” oraz opieranie się „na tylko jednej definicji rodziny”. W rzeczywistości socjolog podczas kursu przeglądowego dotyczącego różnych cywilizacji przedstawiła pozycję rodziny w kulturze chrześcijańskiej pokazując małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, a człowieka na pierwszym etapie życia jako dziecko.

W reakcji na treść wykładu, rzecznik dyscyplinarny Uniwersytetu Śląskiego prof. Wojciech Popiołek zażądał ukarania prof. Ewy Budzyńskiej dyscyplinarną karą nagany. Pani Profesor w geście protestu zakończyła współpracę z uczelnią, ale postępowanie dyscyplinarne trwa dalej. Na uniwersytecie, który zgodnie ze sloganem ma stanowić „dobre miejsce dla każdego”, z dotkliwymi konsekwencjami spotkała się wykładowczyni prezentująca rzetelną wiedzę i nawiązująca do chrześcijańskiego systemu wartości.

Nie mieliśmy wątpliwości, że Pani Profesor trzeba udzielić pomocy prawnej – chociaż spodziewaliśmy się, że także dla naszych prawników może się to wiązać z konsekwencjami. Szybko okazało się, że nie myliliśmy się – przed kilkoma tygodniami uczelniany rzecznik dyscyplinarny prof. Wojciech Popiołek złożył pozew przeciwko Instytutowi Ordo Iuris twierdząc, że poprzez podanie podstawowych informacji na temat nieprawidłowości podczas postępowania naruszyliśmy jego dobra osobiste. W odpowiedzi napisaliśmy wprost, że ujawnienie prawdy i obrona pokrzywdzonego nigdy nie mogą być bezprawiem. Niebawem czeka nas pierwsza rozprawa.

Sprawą nieprawidłowości w postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko prof. Budzyńskiej zainteresowała się zresztą już prokuratura. Oczywisty sprzeciw budzi choćby „wspomaganie pamięci” świadków, co miało miejsce, gdy rzecznik dyscyplinarny ujawnił im zeznania innych przesłuchiwanych.

Tymczasem zgłaszają się do nas kolejni naukowcy eliminowani z uczelni bezpodstawnymi zarzutami „fanatyzmu religijnego” czy „homofobii”… W większości żyli dotąd w przekonaniu, że nie mogą liczyć na jakąkolwiek pomoc. W efekcie uniwersytety traciły niezależnie myślących ekspertów.

Jednym z nich jest lubiany przez studentów Uniwersytetu Śląskiego dr Tadeusz Kania, który został bezpodstawnie oskarżony między innymi o „homofobię”. Szybkie postępowanie wszczęte przez tego samego rzecznika dyscyplinarnego, prof. Wojciecha Popiołka, doprowadziło do ukarania naukowca. Komisja Dyscyplinarna dopuściła się jednak szeregu nieprawidłowości. Wniosek o ukaranie nie zawierał podstawowych elementów, jak czas, miejsce i precyzyjny opis zarzucanego czynu wykraczający poza zdawkowy zarzut zachowania nielicującego z powagą pracownika naukowego Uniwersytetu Śląskiego i sprzecznego z dobrymi obyczajami. Jedynym przesłuchanym studentem była skarżąca. Dlatego po zapoznaniu się z materiałami włączyliśmy się w obronę dra Kani w postępowaniu odwoławczym.

Podobne sygnały docierają także z innych uczelni. Przed kilkoma dniami stanowisko kierownika katedry na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Torunia stracił prof. Wojciech Polak, od lat zaangażowany w prace IPN. Pretekstem stała się zmiana nazwy „Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego” na „Katedrę Bezpieczeństwa Narodowego”. Ponieważ działanie władz uczelni może nosić znamiona niedozwolonej dyskryminacji w zatrudnieniu, już zwróciliśmy się do profesora z propozycją zbadania sprawy i pomocy prawnej.

Niewiele wcześniej Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego wpisał w mediach społecznościowych swój znak w sześciobarwny logotyp aktywistów LGBT. Gdy część studentów i pracowników zaprotestowała, posypały się pod ich adresem wulgarne komentarze, wyrazy nienawiści. Każda z tych osób może liczyć na naszą pomoc prawną.

Jednak nawet najskuteczniejsze interwencje w indywidualnych sprawach wykładowców to jedynie objawowe leczenie choroby, która dotyka polską naukę. Znacznie ważniejsze jest wyeliminowanie przyczyn tego stanu. Z tego powodu opracowaliśmy systemowe rozwiązania, które pozwolą uzdrowić system szkolnictwa wyższego. Jeszcze w październiku chcemy uruchomić kampanię społeczną na rzecz ich przyjęcia.

Odzyskujemy wolność akademicką

Rozwija się postępowanie w sprawie prof. Ewy Budzyńskiej

Jak pisałem, dwa lata temu Pani Profesor Ewa Budzyńska zaprezentowała na swoich zajęciach modele rodziny w różnych kulturach i religiach. Wskutek donosu grupki studentów władze uczelni wszczęły przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne. Zarzuty dotyczące rzekomego antysemityzmu oraz prezentowania poglądów niezgodnych z wiedzą naukową zostały uznane za bezzasadne. Mimo to, rzecznik dyscyplinarny uczelni prof. Popiołek, zażądał dla prof. Ewy Budzyńskiej kary dyscyplinarnej nagany.

Pomoc prawna udzielona przez Instytut Ordo Iuris w postępowaniu dyscyplinarnym szybko została uzupełniona przez działania prokuratury. Szybko wszczęte zostało dochodzenie w związku z podejrzeniem „tworzenia fałszywych dowodów lub innych podstępnych zabiegów” w toku uniwersyteckiego postępowania dyscyplinarnego. Także w tej sprawie reprezentujemy Panią Profesor jako osobę pokrzywdzoną możliwym fabrykowaniem dowodów.

W czerwcu umorzono dochodzenie, chociaż wciąż nie przesłuchano kluczowych świadków i nie przeprowadzono ważnych dowodów. Po naszym zażaleniu prokurator podjął natychmiastową decyzję o wszczęciu postępowania na nowo. Już są prowadzone dalsze czynności dowodowe z udziałem prawników Ordo Iuris reprezentujących interesy pokrzywdzonej prof. Ewy Budzyńskiej. Doprowadzimy tę sprawę do końca.

Wspieram działania Ordo Iuris

Prof. Popiołek pozywa Ordo Iuris

Zgodnie ze swoimi głośnymi medialnymi zapowiedziami rzecznik dyscyplinarny UŚ, prof. Wojciech Popiołek, pozwał Instytut Ordo Iuris w związku z rzekomym naruszeniem jego dóbr osobistych. Poczuł się urażony, bo podaliśmy informacje o oczywistych i rażących uchybieniach proceduralnych w toku postępowania wyjaśniającego, za które jako rzecznik dyscyplinarny ponosi odpowiedzialność. Nie podaliśmy przy tym niczego, co wykraczałoby poza określenie przedmiotu toczącego się w prokuraturze postępowania karnego.

W naszej odpowiedzi na pozew nie tylko bronimy prawa do ujawniania prawdy o nieprawidłowościach, ale wskazujemy też, że zgodnie z kodeksem etyki zawodowej obowiązkiem adwokatów zapewnionych prof. Budzyńskiej przez Ordo Iuris jest rzetelne prezentowanie jej sprawy w mediach.

Czekamy na pierwszą rozprawę, na której będziemy odpierać żądanie ocenzurowania Ordo Iuris sformułowane przez naukowca, który na Uniwersytecie Śląskim pracuje nieprzerwanie od 1971 r., gdy pierwszym komunistycznym rektorem uczelni został jego ojciec, prof. Kazimierz Popiołek. Ze względu na pozycję prof. Popiołka w środowisku prawniczym wiemy, że proces będzie stanowił wyzwanie nie tylko z przyczyn merytorycznych…

Sędziowie się wyłączają, składamy wniosek do Sądu Najwyższego

Kolejni sędziowie Sądu Okręgowego w Katowicach wyłączali się z orzekania w sprawie pozwu prof. Popiołka przeciwko Ordo Iuris z powodu znajomości z rzecznikiem dyscyplinarnym uniwersytetu od lat kształcącym studentów prawa w Katowicach, a także jego pełnomocnikiem – wcześniej pełniącym funkcję sędziego w tymże Sądzie Okręgowym.

Sędzia ostatecznie wyznaczona do rozpoznania sprawy jest członkiem „Stowarzyszenia Iustitia”. To budzi nasze oczywiste obawy o bezstronność, bo duża część sędziów z „Iustitii” ostentacyjnie wyrażała niechęć do Ordo Iuris, a prof. Popiołek jest przewodniczącym Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej powołanej między innymi przez to stowarzyszenie. Co więcej, pełnomocnik prof. Wojciecha Popiołka przez lata był kolegą pani sędzi orzekającym wraz z nią w tym samym sądzie. W tych okolicznościach musieliśmy wystąpić o wyłączenie sędzi ze sprawy. Nie mieliśmy też innego wyjścia niż zwrócić się do Sądu Najwyższego z wnioskiem o przekazanie sprawy zupełnie innemu sądowi.

Jak widać, już od początku ten proces wymaga nadzwyczajnej uwagi ze strony całego zespołu prawników. A przecież chodzi nam tylko o to, by potwierdzić oczywiste prawo do publicznej obrony oczernionej w postępowaniu dyscyplinarnym prof. Ewy Budzyńskiej.

Wspieram działania Ordo Iuris

Komisja nie jest pewna, ale i tak nakłada kary

Kolejne sprawy, z którymi zgłaszają się do nas wykładowcy, wskazują coraz bardziej dobitnie, że oskarżenie o rzekomą „homofobię” lub „fundamentalizm” jest wygodnym uzasadnieniem dla zwolnienia lub usunięcia z uczelni niechcianego pracownika.

Doktor Tadeusz Kania, wykładowca Wydziału Pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim, cieszył się na uczelni nieposzlakowaną opinią. Zdobył nawet kilkukrotnie nagrodę studentów dla najlepszego wykładowcy. Po skardze jednej ze studentek na jego rzekome „seksistowskie, rasistowskie, ksenofobiczne, polityczne oraz religijne” poglądy przeprowadzono na zajęciach pedagoga kontrolę, która stała się pretekstem do sporządzenia stronniczego i nierzetelnego protokołu. W efekcie władze uczelni poleciły rzecznikowi dyscyplinarnemu wszczęcie postępowania wyjaśniającego w tej sprawie.

Jak tłumaczył wykładowca, część zarzucanych mu wypowiedzi była całkowicia wyrwana z kontekstu, inne wprost zmyślono. Przeprowadzona na żądanie wykładowcy kolejna kontrola nie potwierdziła wcześniejszych zastrzeżeń. W związku z tym postępowanie wyjaśniające powinno zakończyć się umorzeniem. Jednak rzecznik dyscyplinarny, prof. Wojciech Popiołek, skierował wniosek o ukaranie wykładowcy karą nagany.

Jak łatwo zauważyć, ten scenariusz jest niemal identyczny ze sprawą prof. Ewy Budzyńskiej.

Jednak dr Kania nie miał przy sobie początkowo obrońców z Ordo Iuris. Chociaż sformułowany przez rzecznika dyscyplinarnego wniosek o ukaranie nie zawierał obowiązkowych w świetle Prawa o szkolnictwie wyższym elementów: określenia czasu, miejsca oraz dokładnego opisu zarzucanego zachowania – Komisja orzekła o winie i ukarała dr. Kanię. Jednocześnie w uzasadnieniu swego orzeczenia Komisja napisała, że nie jest pewna, czy wypowiedzi, które stały się podstawą ukarania, miały w ogóle miejsce.

Podobnie jak prof. Ewa Budzyńska, dr Kania podjął decyzję o przejściu na emeryturę i odszedł z uczelni.

W postępowaniu odwoławczym musimy doprowadzić do jego uniewinnienia. Nie można tolerować sytuacji, w której fałszywe oskarżenia stają się przyczyną odchodzenia z uczelni kolejnych niezależnych naukowców.

Wspieram działania Ordo Iuris

Tęczowe logo na Uniwersytecie Jagiellońskim

Kolejny przykład narzucania pracownikom naukowym i studentom ideologicznego dyktatu dał Instytut Socjologii UJ, który przyłączył się do kontrowersyjnej akcji solidarności z chuliganem Michałem Sz. „Margot”. Znak Instytutu Socjologii w mediach społecznościowych przyozdobiono sześciobarwnym znakiem aktywistów LGBT. Wywołało to burzliwą dyskusję, która toczyła się na publicznym profilu Instytutu Socjologii UJ. Oburzeni byli nie tylko studenci, ale również pracownicy naukowi. Odpowiedziała im fala nienawiści, wulgaryzmów i bardzo agresywnie sformułowanych gróźb. W dyskusję włączył się nawet sam Dyrektor Instytutu, prof. Marcin Lubaś, stanowczo broniąc decyzji o „ubogaceniu” logo Instytutu tęczowymi barwami. „Tęczowe” barwy nadal zamieszczone są na oficjalny profilu Instytutu.

Również w tym wypadku zaoferowaliśmy pomoc studentom i naukowcom, którzy ze względu na sprzeciw wobec ideologizacji uniwersytetu spotkali się z groźbami i aktami dyskryminacji.

Opracowujemy kolejny raport o naruszeniach wolności akademickiej

Podobne przypadki można mnożyć – właściwie nie ma tygodnia, w którym nie docierałby do nas sygnał o naruszeniu wolności akademickiej. Dotyczy to zarówno ponawiających się gróźb wobec studentów, jak i dotkliwych materialnie i prestiżowo represji wobec wykładowców. Nagłośnione przez nas sprawy to jedynie część podejmowanych interwencji. O niektórych z nich nie możemy na razie wspominać z uwagi na dobro naszych beneficjentów. W ostatnich miesiącach dotarło do nas zgłoszenie pracownika naukowego, któremu przełożony nakazał zdjęcie krzyża w indywidualnym pokoju, a także zgłoszenie od studentów, którym grożono najpierw oblaniem egzaminu ze względu na ich konserwatywne poglądy a następnie „problemami” za próbę organizacji na uczelni spotkania o pozycji rodziny i małżeństwa w polskim prawie.

Wyraźnie widać, że mamy do czynienia z systemowym problemem ideologicznej presji, która stała się jedną z głównych barier dla rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego. Dlatego postanowiliśmy, że opublikowany w zeszłym roku raport o naruszeniach wolności akademickiej będziemy aktualizować co pół roku prezentując jego kolejne wersje opinii publicznej. Najbliższą edycję chcemy zaprezentować bezpośrednio po rozpoczęciu kolejnego roku akademickiego.

Wspieram działania Ordo Iuris

Najwyższy czas na konkretne rozwiązania systemowe

Na uniwersytetach coraz częściej brakuje przestrzeni dla wiedzy, rozwoju, badań naukowych i rzetelnej debaty. Młodzi ludzie bardzo często są poddawani na uczelni indoktrynacji ze strony osób, które lubią mówić o tolerancji, ale w istocie w ogóle nie tolerują otwartości i dialogu. Wykładowcy, którzy nie wprowadzają do swoich programów neomarksistowskich elementów ideologii gender, coraz częściej stają się ofiarami represji ze strony władz akademickich. Mamy do czynienia z głębokim kryzysem systemu, który nadal opiera się na postkomunistycznych kadrach i metodach pracy.

Dlatego, jak pisałem przed dwoma tygodniami, potrzebujemy szerokich reform, które zapewnią ochronę wolności głoszenia poglądów i gruntownie przebudują system finansowania badań naukowych.

W ogłoszonym w zeszłym roku projekcie nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, który tworzy klarowną procedurę odwoławczą w przypadku naruszenia wolności akademickiej, Ministerstwo Nauki w lutym przedstawiło wzorowaną na tym dokumencie propozycję ustawy, ale od tego czasu nic się w tym obszarze nie zadziało.

Jak pisałem, jesteśmy jednak zdania, że potrzeba głębszej reformy, która obejmie też system finansowania badań naukowych – publiczne środki niestety zbyt często służą dotowaniu wymierzonej w człowieka i rodzinę ideologii. Przygotowaliśmy już projekt zmian prawnych, a obecnie opracowujemy założenia kampanii społecznej, która zwróci uwagę na potrzebę ich przyjęcia. Jej elementem będzie publikacja raportu podsumowującego nasz program monitoringu wydatkowania środków państwowych na badania naukowe.

Musimy działać razem

Tylko stanowcze i konsekwentne działanie może zatrzymać cenzurę prowadzącą do dominacji neomarksizmu na uczelniach. Poza wsparciem konkretnych wykładowców i przygotowaniem założeń reformy szkolnictwa wyższego, aktywnie formujemy młode pokolenie prawników i przedstawicieli nauk społecznych. Temu służyła także tegoroczna Akademia Ordo Iuris, która w pięciu ośrodkach uniwersyteckich zgromadziła ponad 160 studentów i młodych naukowców wzmacniając w nich determinację do odważnego poszukiwania prawdy i służby dobru wspólnemu bez względu na ideologiczne naciski.

Te działania oznaczają dla naszego Instytutu poważne koszty. Każde postępowanie w obronie prześladowanego za poglądy naukowca to godziny pracy, sięganie po pomoc ekspertów, a często też wielodniowe przesłuchania. Za każdym razem musimy liczyć się z kosztami sięgającymi 5 000 zł. To oznacza, że już dzisiaj musimy zgromadzić kilkakrotność tej kwoty. Jeszcze większe koszty wiążą się z obroną Instytutu Ordo Iuris przed pozwem prof. Wojciecha Popiołka. Prace ekspertów, gromadzenie dowodów i długotrwały proces to nie mniej niż 12 000 zł. Do tego musimy liczyć się z poważnymi kosztami profesjonalnych prac analitycznych nad raportami dotyczącymi sytuacji szkolnictwa wyższego, które kosztować nas będą nie mniej niż 8 000 zł.

Wiem, że przyszłość naszej Ojczyzny wymaga od nas podjęcia tych zdecydowanych działań i wierzę, że nasi Przyjaciele i Darczyńcy włączą się w to wspólne dzieło.

Wspieram działania Ordo Iuris

Z wyrazami szacunku

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Polityczne postulaty aktywistów LGBT nie mogą być doktryną narzucaną polskim uczelniom wyższym. Przestrzeń akademicka powinna być miejscem swobodnej i racjonalnej wymiany poglądów. Dzięki naszym Darczyńcom możemy stawać w obronie wykładowców oraz prowadzić monitoring naruszeń wolności akademickiej w naszym kraju. Wychodzimy też z inicjatywą systemowych zmian, które mogą pomóc w przywróceniu uczelniom ich właściwej roli.


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.


Facebook Twitter

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl

Któż jak Bóg!

Dziś kolejny dzień Wielkiej Nowenny do św. Michała Archanioła.

https://www.youtube.com/watch?v=W64odjgO0ec

Oto dzień 23:

Zobacz na Youtube.

Wielka Nowenna do św. Michała

Na większości nagrań, przy części „Objawienia” znajdziesz poza animacją unikatowe i piękne fragmenty filmu „Broń nas w walce!„, poświęconego św. Michałowi Archaniołowi.

ZADANIE NA DZIŚ:

Trwaj przez 15 minut przed Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie, prosząc Go o obronę i chwałę dla Kościoła katolickiego.

*******

Jesteś czcicielem św. Michała Archanioła, a każdy czciciel powinien dobrze poznać swojego patrona. Czy znasz jego objawienia w Polsce i Europie? Czy znasz jego przesłanie i proroctwo dla nas Polaków?  Film „Broń nas walce!” otworzy Ci na to oczy.

PRZYGOTUJCIE SIĘ Z RÓŻAŃCEM W DŁONI.

Carbonia 19-09-2020 – 16.54

Jestem doskonałą miłością. Jestem Tym, który tak bardzo cię kocha.
Jestem waszym Ojcem, który jest w niebie. Jestem Tym, który cię stworzył.

Proszę o nawrócenie tego ludu, zabiegam o jego skruchę, wszystko jest zamknięte, teraz pakt został podpisany, diabelski król szykuje się na katastrofę!
Z miłością proszę to Człowieczeństwo, aby powstało do Mnie, pokornie proszę, aby przyszło do Mnie: oddaje pokłon Temu, który go stworzył, aby miał przebaczenie i możliwość wejścia i radowania się Nowej Ery, świata stworzonego z dobrych i pysznych rzeczy wszystkie jego dzieci.
Diabeł już przyłożył pióro do papieru, werdykt jest gotowy, za kilka dni zostanie publicznie ogłoszony.
Jestem z wami, ludu mój, czyli wybrany z mojego świętego Serca, jestem z wami, mój umiłowany Kościele, z wami, którzy Mnie szanujecie i czczą poza murami Jerozolimy. Czuję bicie waszych serc, czuję wasze gorące pragnienie przynależności do Mnie na zawsze, czuję waszą miłość, czuję ciepło waszego tak dla Mnie.
Uwielbiam mój lud we Mnie, wzbudzę go do Siebie i dam mu: … wszystko moje jest dla wszystkich moich dzieci!
Kochajcie moje stworzenia, wy, którzy służycie Mi całą swoją miłością, oto początek nowego czasu dla was, czasu zachwytu, czasu cudów. Zranię z bólu tych, którzy się Mnie zaparli, tych, którzy spełnili się na Ziemi, nie dzieląc się czymkolwiek ze swoimi braćmi, … umieszczę ich w najgłębszej ciemności, … będą oddanymi niewolnikami tego, za którym podążali za mną, zamknę na zawsze moja miłość do tych niewiernych dzieci. Moje dzieci, jako Ojciec i jako Bóg przychodzę wam powiedzieć, abyście byli gotowi, z różańcem w waszych rękach. Teraz nagle zainterweniuję i poproszę cię o żniwo, poproszę cię o dzieła twojego życia.
Zostaniecie osądzeni przeze Mnie i znajdziecie się tam, gdzie zdecyduję,
dlatego zorganizujcie się , aby przedstawić Mi się
święci i niepokalani w miłości.
Rzym zaraz się skapituluje, jego głowa spadnie i już nigdy nie powstanie!

Ja, Bóg, Ten, który stworzył wszystko, zainterweniuję, aby Rzym został spalony, postawiony na stosie, … jak moje przykazania, moje prawa zostały spalone na stosie!
Rzym zostanie obalony, zdobędą go wrogowie, niewierni, ci, którzy nie chcą chrześcijaństwa, przybędą z szablami w ręku i pieśniami zwycięstwa i zdziesiątkują tych, którzy bronią swojej ojczyzny!
Mój ból jest nieskończony, jestem Tym, który tak bardzo kochał ludzkość i dzisiaj widzę człowieka otwartego na zło: … jak diabły będą spuszczać ze smyczy i wydawać rozkazy, aby zabijać i wysyłać nieskończone przekleństwa. Wszystko popadnie w rozpacz, ludność Rzymu znajdzie zniszczenie i już nigdy nie będzie taka sama.
Nadeszła godzina wielkiego ucisku, o niewdzięczni ludzie, … niebo za chwilę ciemnieje, ziemia drży, wszystko zapadnie w wielkie cierpienie.
Módlcie się i pośćcie, nadszedł czas, z bólem mówię dziś do was iz bólem patrzę na to, co moje oczy widzą jako wypełnione.
Trzymam moje dzieci w klatce piersiowej i błogosławię nową Ludzkość.
Bóg jest miłością.
https://colledelbuonpastore.eu/2020/09/21/state-pronti-con-il-rosario-in-mano/#more-6361

Abp Gądecki nie wyraził zgody na zbieranie przy kościołach podpisów pod projektem „Stop LGBT”

Czy Gądecki jest katolikiem, czy dwom panom służy? On powinien sam głosić na kazaniach, że to jest straszny grzech, a może i on do nich należy. Kościoły nie są Gądeckiego a wszystkich wiernych, gdyż płacą na ich utrzymanie. Wobec tego będzie razem z nimi palił się w piekle. To od czego on jest aż arcybiskupem, skoro Pana Boga Sędziego jego się nie boi? Po co on ten Krzyż nosi?

Abp Gądecki nie wyraził zgody na zbieranie przy kościołach podpisów pod projektem „Stop LGBT”

Metropolita poznański abp Stanisław Gądecki nie wyraził zgody na promowanie na terenach kościelnych archidiecezji poznańskiej społecznego projektu ustawy „Stop LGBT”, który promuje Kaja Godek oraz na zbieranie pod nim podpisów – poinformowała Kuria Metropolitalna Poznańska w liście do proboszczów.

Poniżej publikujemy pełny tekst listu:

KURIA METROPOLITALNA

ul. Ostrów Tumski 2

61-109 Poznań

Poznań, dnia 16 września 2020 roku

N. 4756/2020

Ustawa „Stop LGBT”,

stanowisko Księdza Arcybiskupa

Czcigodni Księża Proboszczowie!

W nawiązaniu do akcji zbierania podpisów pod społecznym projektem ustawy „Stop LGBT”, który promuje Kaja Godek informujemy, że Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki nie wyraził zgody na jej promowanie i przeprowadzanie na terenach kościelnych Archidiecezji Poznańskiej.

Biskup Szymon Stułkowski

Wikariusz Generalny

Ks. prałat dr Ireneusz Dosz

Kanclerz Kurii

Stanowisko abp. Gądeckiego skomentowała w mediach społecznościowych Kaja Godek. 

„Decyzja abp. Stanisława Gądeckiego o zakazie zbiórek pod ustawą obywatelską #StopLGBT na terenie Poznania uderza przede wszystkim w mieszkańców tego miasta. Od lat poznaniacy mają problem z lewicowym prezydentem Jaśkowiakiem, teraz zostali pozbawieni wsparcia swojego pasterza, do którego uciekali się po pomoc i obronę. 6-kolorowe flagi na urzędach miejskich, prezydent współpracujący z grupami promującymi postulaty LGBT, kolejne próby wprowadzenia warsztatów i lekcji o seksie dla dzieci – to dzisiejszy stan stolicy Wielkopolski. 

Do tego obrazu doszedł następny element: hamowanie ludzi, którzy zorganizowali się, aby bronić:

– swoich dzieci przed nieprzyzwoitymi widowiskami na ulicy i rekrutacją do struktur ruchu homoseksualnego,

– Boga, Jego Matki, Mszy Świętych i innych nabożeństw przed regularnymi profanacjami, jakie odbywają się na marszach LGBT,

– duchownych i świeckich katolików przed szyderstwami, jakie systemowo serwują opinii publicznej parady LGBT.

 

Cieszy się Gazeta Wyborcza i organizatorzy parad równości. Takiego Kościoła chcą – odwróconego plecami do swoich wiernych, a spełniającego życzenia lewicowych radykałów”. 

Sekretarz Generalny KEP bp Artur Miziński przesłał 4 września pismo do wszystkich biskupów diecezjalnych, w którym przypomniał, że przedstawiciele Fundacji Życie i Rodzina kierowanej przez Kaję Godek podczas 386. Zebrania Plenarnego KEP w Częstochowie przedłożyli propozycję zmian w ustawie Prawo o zgromadzeniach. Fundacja przedstawiła biskupom postulat wprowadzenia zakazu tzw. parad równości i poinformowała, że zbiera podpisy pod projektem. 

Sekretarz Generalny KEP sprecyzował w piśmie, że „mając na względzie, iż o umożliwieniu wiernym podpisania takiego projektu na terenie kościelnym decyduje biskup miejsca, pragnę prosić Waszą Eminencję/Ekscelencję o rozważenie ‒ według swobodnej swojej decyzji ‒ ewentualności przychylnego podejścia do tej sprawy”.
https://www.pch24.pl/abp-gadecki-nie-wyrazil-zgody-na-zbieranie-przy-kosciolach-podpisow-pod-projektem-stop-lgbt,78585,i.html

pch24.pl
PRAWA STRONA INTERNETU
 NEWSLETTER
numer 318WYDARZENIA | OPINIE | PCH TV


Marcin AustynW czasie kiedy część publicystów sugeruje wywieszenie przez chrześcijan białej flagi, kiedy młodzi działacze partii mającej się za prawicową nie chcą brać się za bary z sześciobarwnym wrogiem cywilizacji chrześcijańskiej, przez centrum Warszawy przechodzi wielotysięczny Marsz dla Życia i Rodziny. Na tym nie koniec, bo do manifestujących rodzin dołączył Andrzej Duda. To pierwszy raz, gdy urzędujący prezydent swoją obecnością na Marszu wzmocnił przekaz…

Roman MotołaDwóch ludzi zgodnie kopie człowieka klęczącego już na ziemi i próbującego zasłonić twarz przed ciosami. „Nie boli go?” – pyta jeden z napastników? „To nasz najtwardszy elektorat” – brzmi odpowiedź kolegi. To opis rysunku, który jest już i tak bardzo znany, ale w tych dniach jego popularność zapewne znowu wzrośnie. Ilustracja pasuje bowiem jak ulał do sytuacji, w której obóz władzy kolejny raz ćwiczy wytrzymałość swoich wyborców.

Michał Wałach

Choć w Polsce możemy zaobserwować zmiany społeczne, to cały czas jest na czym opierać cywilizacyjną kontrrewolucję. Nadal blisko połowa społeczeństwa regularnie praktykuje wiarę, Kościół wciąż pozostaje dla wielu autorytetem moralnym, a władze w kraju sprawuje nominalna prawica odwołująca się niekiedy do katolickiego Nauczania i – jako rządzący – dzierżąca w rękach liczne narzędzia do obrony ładu.

 WESPRZYJ PCH24.PL

Portal PCh24.pl utrzymuje się wyłącznie dzięki datkom przekazanym przez naszych wiernych Czytelników oraz Przyjaciół, co sprawia, że nie jesteśmy w żaden sposób uzależnieni ani od wielkich koncernów medialnych, ani od wszelkiego rodzaju politycznego nacisku. Każda przekazana na Portal złotówka pomoże nam w kontynuowaniu naszej misji. Aby wesprzeć portal, wystarczy kliknąć w poniższy link.

WSPIERAM

Można nas także wesprzeć poprzez tradycyjną formę przelewu bankowego. Wystarczy użyć danych znajdujących się poniżej.

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi ul. Augustiańska 28, 31-064 Kraków

PlusBank24
69 1680 1062 0000 3000 1249 4730

BARDZO PROSIMY O WPISANIE W TYTULE PRZELEWU „NA DZIAŁALNOŚĆ PCH24.PL


„Branża, która akurat dobrze działa, która przynosi duży dochód, w której zatrudnionych jest bardzo dużo ludzi (jest taka gmina Goleniów, gdzie głównym pracodawcą jest ferma hodowlana zwierząt futerkowych) – to wszystko ma zniknąć, bo pan Kaczyński, pan Czabański, który zamiast nadzorować media publiczne, zajmuje się zwierzętami futerkowymi, i kilku innych panów kochają zwierzątka? To znaczy, że ja nie kocham zwierzątek?”

Zmiany w ustawie o ochronie zwierząt uderzą nie tylko w kolejną gałąź polskiego rolnictwa i prawo własności prywatnej, ale jako ideologiczny taran utworzą wyłom torujący koryfeuszom zielonej rewolucji drogę do dalszej kolonizacji serc i umysłów. Dzisiaj hodowla zwierząt na futra, jutro chów klatkowy, wyroby skórzane i przemysłowa produkcja mięsa.

Nieustający w misji oczyszczenia Kościoła z homolobby ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski opublikował wstrząsający list, wręczony przezeń kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi osiem lat temu. Ksiądz informował w nim kardynała – swego ówczesnego biskupa – o licznych przypadkach wykorzystywania seksualnego i działalności homolobby w Kościele. Po dostarczeniu listu kardynałowi… nic się nie zmieniło.

W dobie „pandemii” lawinowo rozpowszechniła się praktyka przyjmowania Najświętszego Ciała Chrystusa na rękę. Wierni mogą czuć się tą sytuacją skonfundowani. Szczególnie, że pojawiają się różne stanowiska i opinie na temat godnego przyjęcia Komunii świętej. Z pomocą przychodzi tu Tradycja Kościoła, która jasno określa na jakich warunkach należy godnie przyjmować Ciało Pańskie – na klęcząco i do ust.

Zjawisko transseksualizmu wywołuje w ostatnim czasie coraz więcej komentarzy. Zaburzenie to pociąga często za sobą wiele innych problemów natury psychicznej i społecznej. Temu zagadnieniu poświęcony został panel organizowany przez Instytut Ordo Iuris. Wzięli w nim udział eksperci z dziedziny prawa, socjologii i medycyny.

Ulicami Warszawy przeszedł w niedzielę 15. Marsz dla Życia i Rodziny. Polacy demonstrowali pod hasłem „Wspólnie brońmy rodzin”. W tym roku w Marszu udział wzięli między innymi: prezydent Andrzej Duda i małopolska kurator oświaty Barbara Nowak.

Wiadomość ta została wysłana pod podany adres email zgodnie z dostarczoną Państwu klauzulą informacyjną w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi (administrator danych) w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych przez nasze Stowarzyszenie akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać więcej takiej korespondencji, prosimy o wypisanie się przy użyciu linka:Wypisuję się lub poprzez wejście na stronę: http://piotrskarga.eu/out?s=169829134 .

PAN JEZUS KRÓLEM – POKÓJ – WOLNOŚĆ – DOBRO – SPRAWIEDLIWOŚĆ – PRAWDA 

 a nie jak u żydowskiej wrogiej partii – PiS 

Jezus Królem Polski i swiata całego ❤🙏

 Bóg jest weselem serca – jak słodki jest Pan Bóg, który wielu z nas powołuje do siebie. Wielu jest powołanych lecz mało wybranych ! Szczęście ma być nieutracalne .Swiat poddany jest presji czasowej -przemija …

Ludzie, odrzucają zaproszenie Boga. O. Augustyn Pelanowski. MOCNE. – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=btIjWQIzLoc

https://m.youtube.com/watch?v=4d2rirD0Qs8#dialog

Niech Gądecki im powie, że po śmierci staną przed tym Bogiem, którego nienawidzą  więc niech się palą jak Go nie chcą znać razem z Gądeckim, który nakazuje Panu Bogu akceptować jego diabelskie zarządzenia. 

 

Ostatnia aktualizacja 16.09.2020, 18:47

Zachęcam do przeczytania całości przed kliknięciem na któryś link.

Pandemia oszustwa

(Plandemia)

Łatwiej jest oszukać człowieka
niż przekonać go, że został oszukany.

Mark Twain

Uwaga – absurdalna (lub nawet zbrodnicza) zmiana rozporządzenia „w sprawie noszenia maseczek” – patrz poniżej.

(odniesienia, na tej stronie, do WHO i CDC są używane tylko dlatego, że większość rządów twierdzi, że honoruje te instytucje)

Sytuacja obecna

Mimo że choroba nie jest groźna, większość rządów próbuje zmaksymalizować liczbę ofiar wszystkimi dostępnymi metodami:

 • brak leczenia lub leczenie, które pogarsza sytuację

 • zabranianie używania skutecznych i bezpiecznych metod leczenia, w tym tej przedstawionej poniżej

 • respiratory, które zabijają, ale gdy są użyte, szpital dostaje więcej pieniędzy

 • kwarantanna – nie chroni a obniża odporność (nawet zdaniem WHO)

 • maseczki – nie chronią (nawet zdaniem CDC i WHO) a powodują inne choroby i dolegliwości

 • wzrost bezrobocia i z tym związana zwiększająca się liczba samobójstw

 • strach i panika – przyczyniają się do nasilenia istniejących dolegliwości

Trochę faktów prawdziwie naukowych

Obecna sytuacja jest największym w historii medialnym oszustwem.

 • Choroba COVID-19 jest mniej śmiertelna niż zwykła grypa.
  Według amerykańskiego CDC (Centrum chorób zakaźnych) śmiertelność jest 2 razy mniejsza (0,03%) niż w przypadku grypy (do 0,06%).

  Taka sama śmiertelność (0,03%) była na statku Diamond Princess, czyli w idealnym testowo środowisku. Ten „test” odbył się już w lutym 2020.

 • Jeżeli dla kogoś WHO ma jeszcze jakąkolwiek wiarygodność, to podana przez nich w ubiegłym roku informacja mówi, że kwarantanna nie zmniejsza a zwiększa ryzyko zachorowania.

 • Gdyby tylko ludzie i lekarze korzystali ze sprawdzonych metod leczenia, to śmiertelność z powodu COVID-19 i grypy byłaby praktycznie 0.

 • Przegląd badań (opublikowany na stronie amerykańskiego CDC) na temat skuteczności maseczek na przestrzeni ostatnich 50 lat wykazał brak korelacji między maseczkami a spadkiem zakażeń.

 • Strach i panika, szerzona w mediach, nie ma żadnych podstaw ani w faktach, ani w statystykach.

  W roku 2018 średnio dziennie w Polsce z powodu zapalenia płuc umierało 49 osób, a od marca 2020 do połowy września z powodu domniemanego COVID-19 umierało dziennie 11 osób.

  Domniemanego, ponieważ nadal wirus SARS-CoV-2 nie został wyizolowany.

  Podobno jest ponad tysiąc różnych zdjęć wirusa SARS-CoV-2 z mikroskopu elektronowego. Co to znaczy? To może znaczyć, że albo nie został skutecznie wyizolowany, albo tak szybko mutuje, że każdy następny ogląd mikroskopowy pokazuje już nową jego odmianę.

  Bez wyizolowania nie jest możliwe zrobienia ani skutecznego testu ani skutecznej szczepionki.

 • W badaniach nie zostały spełnione Postulaty Kocha, więc nawet nie mamy pewności, czy wirus SARS-CoV-2 w ogóle powoduje chorobę COVID-19.

 • Śmiertelność ogólna (ze wszystkich powodów) spada drastycznie – nawet w USA (gdzie podobno jest tak źle) jest niższa o 20% w stosunku do lat ubiegłych.

 • Warto obejrzeć wypowiedź: Dr n. med. Jerzy Jaśkowski o tych oszustwach.

 • Warto obejrzeć wypowiedź: Dr n. med. Zachary Bush szeroko w kontekście obecnej sytuacji.

 • Warto obejrzeć wykład: David Icke o celach plandemii.

Groźniejsze od wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19 są:

 • Grypa

 • Maseczki (zwłaszcza noszone dłużej niż 20 min)

 • Strach i lęk wywołany przez panikę wytworzoną przez media

 • Sepsa

 • Jazda samochodem

 • Choroby „cywilizacyjne”

 • Szczepionki

 • …i wiele innych.

Manipulacja liczbami

Codziennie telewizje na całym świecie podają, ile to nowych zakażonych osób wykryto i ile zmarło.

Pierwszym oszustwem jest to, na jakiej podstawie podawane są te liczby.

 • Podawana liczba zakażonych nie jest liczbą osób naprawdę zakażonych, tylko liczbą pozytywnych wyników testów PCR – które są ekstremalnie fałszywie pozytywne, o czym informuje sam producent tego testu, który jasno i otwarcie mówi, że tych tego nie można stosować do celów diagnostycznych.

 • Liczba zmarłych to liczba osób, które miały pozytywny wynik testu PCR, ale to ani wcale nie znaczy, że chorowały na COVID-19, więc nie wiadomo czy zmarły na COVID-19, czy na jedną z wielu chorób wykrywaną przez test, czy na chorobę towarzyszącą (która występuje prawie we wszystkich przypadkach).

Drugim oszustwem przy podawaniu tych liczb jest niepokazywanie kontekstu.

W Polsce straszy się kolejnymi rekordami zakażeń (rzekomo COVID-19) i/lub śmierci (rzekomo spowodowanych COVID-19) podając liczby np.: 1000 nowych zakażeń i 10 nowych zgonów, ale nie podaje się, że np.:

W roku 2018 średnio każdego dnia umierało:

 • Według danych GUS – ze wszystkich powodów 1134 osób (414 200 w ciągu całego roku)

 • Według danych GUS – z powodu zapalenia płuc – ponad 49 (17 999 w ciągu całego roku)

 • Przeliczając dane z Niemiec każdego dnia w Polsce umiera ok. 70 osób z powodu sepsy (25 550 w ciągu całego roku).

Trzecim oszustwem jest to, że przestano podawać, czy osoba, która zmarła miała choroby towarzyszące.

Wygląda na to, że jeszcze nikt nie zmarł wyłącznie z powodu COVID-19.

Jak to możliwe, że tak wiele osób na całym świecie dało się oszukać?

Poniżej znajdują się informacje o bardzo łatwym leczeniu wszystkich infekcji, ale jeżeli chcą się Państwo dowiedzieć, dlaczego tak wiele osób zostało przekonanych do uwierzenia w nieistniejącą pandemię – proszę posłuchać jak działa hipnoza (od 1:40) którą posługują się media na całym świecie – jak udało się zmanipulować miliardy ludzi. Część 2 (nawet jeszcze ważniejsza).

Koncerny farmaceutyczne skutecznie blokują rozprzestrzenianie się wiedzy o tanich, naturalnych i jednocześnie niezwykle skutecznych metodach leczenia. Ingerują nawet w program nauczania na uczelniach medycznych, przez co przeciętny lekarz nie wie, jak skutecznie, prosto, tanio i bez leków chemicznych leczyć infekcje wirusowe.

Ale nie tylko koncerny farmaceutyczne są zainteresowane szerzeniem strachu. Jest jeszcze druga twarz tej sprawy. Są na świecie takie grupy ludzi, które pragną i zrobią wszystko, żeby zawładnąć umysłami i wolą wszystkich ludzi na świecie. Realizując swoje cele, w niecny sposób wykorzystują naukę i technikę. Patrz GMO. Patrz 5G. Patrz szczepionki nowej generacji.
Szerzenie strachu z powodu rzekomej pandemii też sprzyja tym złym siłom.

Terapia naturalna

 • Na wirusy nie ma lekarstwa „w aptece”, ale też nigdy nie będzie ono potrzebne (w zasadzie to lekarstwa są, ale gorsze od opisanych poniżej – ze skutkami ubocznymi – i tylko na receptę, ale lekarze mają zakaz ich przepisywania!)

 • szczepionka również nigdy nie będzie potrzebna, ponieważ

  ISTNIEJE W PEŁNI SKUTECZNA, bardzo szybka, tania, prosta i naturalna TERAPIA.

 • Żadnych testów nie potrzeba wykonywać, bo objawy wystarczają do podjęcia skutecznego leczenia.

  Obecnie najpopularniejszy test (RT-PCR) wykrywa tylko obecność materiału genetycznego, czyli prawie u każdego wyjdzie fałszywie pozytywny.

  wykrywają zwykłą grypę, szczepienia przeciw grypie, mykoplazmę, chlamydię i inne!

Koronawirusa leczy się tak samo łatwo jak inne infekcje, np. grypę, tzn. poprzez podniesienie odporności i usuwanie szkodliwych produktów działania wirusa. Takie infekcje można wyleczyć w domu w nawet w 36 h, a w szpitalu można by uratować prawie każdego, tylko nie wolno używać respiratora, ponieważ respirator zmniejsza szanse na przeżycie nawet dwukrotnie.

Na sepsę również ludzie nie muszą umierać, wystarczyłoby zastosować odpowiednie leczenie. Sepsę leczy się w 3–4 godziny ze skutecznością osiągającą niemal 100%.

 

Koronawirus i inne – zapobieganie i leczenie w domu (szczególnie punkty: 1, 2, 3, 8, 9, 14, 17, 18)

 

 

Korona wirus i inne – leczenie osoby umierającej

 

Konsekwencje wyleczenia

Lekarze, którzy pochwalą się wyleczeniem tą skuteczną, prostą i tanią metodą, są w różny sposób szykanowani, włącznie ze zwalnianiem z pracy i pozbawianiem prawa wykonywania zawodu.

O autorze kompilacji zawartych w powyższych prezentacjach

Propagujący te skuteczne metody leczenia jest dziennikarzem, a wiedza, którą przedstawia, nie jest jego opinią czy wymysłem. Została przez niego tylko zgromadzona z najlepszych naukowych źródeł i przedstawiona w sposób zrozumiały nie tylko dla lekarzy. Jest w całości oparta na wynikach setek badań naukowych i jest stosowana przez setki albo tysiące lekarzy na całym świecie już nawet od kilkudziesięciu lat. Wśród nich są: Profesor Andrzej Frydrychowski, dr Hubert Czerniak, dr Jerzy Jaśkowski i wielu innych, m. in. Lekarzy zrzeszonych w Towarzystwie Lekarzy Medycyny Zintegrowanej (www.tlmz.pl).

Nie daj się ogłupiać

NAUKA i FAKTY muszą w końcu wygrać z zachłannością firm farmaceutycznych, fanatyzmem niektórych lekarzy bądź strachem lekarzy przed użyciem metody leczenia niezatwierdzonej przez urzędnika powiązanego z koncernami farmaceutycznymi. Ogólnospołeczne niedowierzanie a także sztucznie wywołana panika są wielokrotnie groźniejsze od tej faktycznie łagodnej choroby.

Zachęcam do

Zachęcam do rozpowszechniania tych informacji, np. poprzez zamieszczanie adresu tej strony na maseczkach, które zresztą – według informacji z najlepszych źródeł – nie mają żadnego sensu przy tak łagodnej chorobie – a nawet są groźne dla zdrowia.


Terapie alternatywne

Okazuje się, że są już znane inne skuteczne i bardzo tanie terapie. Niestety są one zwalczane na całym świecie, a w Polsce wręcz zabrania się ich stosowania. Lekarz nie może zdecydować o wyborze leczenia nie zatwierdzonego w „procedurach”.

Przykład: połączenie lekarstwa na Malarię (Hydroksychlorochina) z cynkiem i antybiotykiem (Azytromycyna) daje skuteczną terapię tej choroby. Niestety z powodu zastosowania antybiotyku, który jak każdy antybiotyk powoduje wymieranie oraz zaburzanie proporcji niezbędnych do życia bakterii w naszym organizmie wiąże się z długotrwałym powrotem do równowagi. Podczas gdy terapia naturalna ma jedynie pozytywne skutki uboczne.

https://youtu.be/0HENa2x7WqY?t=653 – opis zastosowania tych środków oraz ich skutki zaczyna się od 11:20


Skutki długotrwałego noszenia maseczek

Koszty zdrowotne noszenia maseczek, które są całkowicie nieskuteczne ani dla osoby ją noszącej, ani dla otoczenia, są olbrzymie.

Skura twarzy po długotrwałym noszeniu maseczek

Aspekt prawny

Uwaga: W przeciwieństwie do poprzednich rozporządzeń w obecnie obowiązującym ludzie chorzy nie są już zwolnieni z noszenia maseczek lub przyłbic. Jest to skrajnie oburzające, a próby egzekwowania tego obowiązku stwarzają podstawy do wniesienia o usiłowanie spowodowania uszczerbku na zdrowiu.

Od 08.08.2020 r. Osoby które nie mogą nosić masek ze względu na stan zdrowia muszą zacząć uprawiać sport, najlepiej taki, który można uprawiać wszędzie – nawet w sklepie.

Rozporządzenie Rady Ministrów (opublikowane w Dz. U. z 07.08.2020 poz. 1356)

§24(strona 17):

1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego […]

1) w środkach publicznego transportu zbiorowego […]

2) w miejscach ogólnodostępnych […]

3) w trakcie sprawowania kultu religijnego […]

3. Obowiązku określonego w ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku:

[…]

11) sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport

[…]

[…]


Jeszcze nie potwierdzone, ale bardzo prawdopodobne:

 • W Polsce nie można karać za łamanie rozporządzenie w sprawie noszenia maseczek.

  Są już co najmniej trzy wyroki sądu umarzające sprawy o nieposiadanie maseczki.

  Urzędy Państwowe odpowiedzialne za nakładanie mandatów twierdzą, że nie mogą ich nakładać.

  Prawdopodobną przyczyną teko faktu jest to, że nie ma żadnych nowych przepisów dotyczących karania na okoliczność pandemii, a ze starych przepisów nie można dopasować powodu karania z obecnego rozporządzenia.


Doniesienia za świata


Czyńmy dobro jak tylko możemy.

Jeżeli mają Państwo trochę wolnego czasu, to mogą spróbować pomóc sobie, swoim bliskim, znajomym, wszystkim Polakom, wszystkim ludziom na całym świecie poprzez:

 • propagowanie wiedzy z tej strony gdzie tylko się da

 • pisanie pism do posłów, aby składali interpelacje poselskie, ale tylko z jednym pytaniem na raz np:

  – dlaczego używane są testy, które przez ich producenta są opisywane jako nienadające się do użytku diagnostycznego;

  – dlaczego nie honorują badań przedstawionych przez CDC w sprawie braku skuteczności masek.


Gdyby posiadali Państwo jakieś naukowe dowody potwierdzające lub zaprzeczające temu, co zostało podane powyżej, lub znaleźli jakiś błąd lub potrafili napisać któryś fragment lepiej, bardzo prosimy o kontakt mailowy: kontakt@prosteleczenie.pl

OTO SEJM i POSŁOWIE w POLSCE

 To bezczelne babsko, nawet wypowiedzieć się nie da G. Braunowi. Rządzący Żydzi już się z niczym nie kryją, idą na całość. Dlaczego Episkopat nie pouczy swoich przyjaciół Żydów polityków, że po życiu jest też życie wieczne i oni decydują czy będą w Niebie czy w piekle. Jeżeli nie uczą o Bogu, to biskupi ich przyjaciele cierpią za ich grzechy także.
Grzegorz Braun vs. Marszałek Witek – zakaz aborcji eugenicznej BEZPRAWNIE wylądował w koszu
https://www.youtube.com/watchtime_continue=4&v=Vej_M5H-3c4&feature=emb_logo

Braun: Mam was za grupę przestępczą sprowadzającą niebezpieczeństwo na moich rodaków!
https://www.youtube.com/watch?v=TrDVCKnNkSE

Ostatni kwartał 2020 może jeżyć włosy na głowie!
Co dalej z rządem i Konfederacją?
https://www.youtube.com/watch?v=Hz1Q5CLcQG0

CZY PIS DOPROWADZI DO WOJNY? POWSTRZYMAJMY SZALONYCH POLITYKÓW!!!
https://www.youtube.com/watch?v=eie47XdDvfA

Ziemkiewicz wRealu24! Czy Kaczyński zwariował? Kto w PiS
jest bezkręgowcem?
https://www.youtube.com/watch?v=bHOp9Ov1Mjw


ROZPAD PiS!? Kaczyński OSZALAŁ!? Co dalej z Ziobro?
J. Florysiak (RN)
https://www.youtube.com/watch?v=IJP9XwB8qrc

Szanowni Państwo

nowa, Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób (ICD-11), przyjęta przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) stała się ideologią, a nie nauką.

Choć ICD-11 zacznie obowiązywać dopiero od stycznia 2022 roku, to radykalne środowiska LGBTQIA (lesbijki, geje, transseksualiści, osoby queerowe, interseksualne i aseksualne) już teraz aktywnie wykorzystują kontrowersyjny dokument do ograniczania wolności słowa, wymuszania przywilejów w systemie ochrony zdrowia publicznego, oraz zmian w systemie prawnym, które mogą w przyszłości skutkować m.in. zmniejszeniem bezpieczeństwa dzieci i ich ochrony przed molestowaniem seksualnym.

Wezwaliśmy Ministra Zdrowia do zawieszenia stosowania ICD-11 we wszystkich obszarach, gdzie interes i przywileje wąskich grup mniejszości seksualnych oraz ich postulaty ideologiczne są stawiane ponad dobro całej wspólnoty, a szczególnie ponad dobro jej najmłodszych członków, czyli dzieci.

Nie może być tak, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i jej zindoktrynowani eksperci przyznają sobie prawo do bezwględnego narzucania całemu światu swojego ideologicznego podejścia do klasyfikowania chorób i zaburzeń psychoseksualnych. Nie zgadzamy się na tego rodzaju kulturową kolonizację w wykonaniu WHO.

Czy pomogą nam Państwo, by nasza petycja zdobyła 20 000 podpisów? Bardzo proszę złożyć swój podpis w obronie praw dzieci, sprzeciwiając się indoktrynacji ze strony WHO.

Musimy połączyć nasze siły i wspólnie, po raz kolejny, stawić czoła silnemu lobby LGBTQIA, by nasze dzieci były bezpieczne,  a WHO porzuciło rolę megafonu lewicowej propagandy.

Pozdrawiam serdecznie

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

P.S. Jeśli już podpisali Państwo petycję, proszę podzielić się nią z przyjaciółmi.

Poniżej wiadomość, którą wysłałem Państwu wcześniej:


Przyjęcie rekomendowanych przez WHO koncepcji „zdrowia psychicznego” i „norm zachowań seksualnych” sformułowanych w ICD-11 może bezpośrednio zagrażać bezpieczeństwu dzieci.

Polskie standardy opieki psychiatrycznej powinny być tworzone na drodze przejrzystej dla ogółu społeczeństwa dyskusji krajowych specjalistów, a nie zakulisowych działań inżynierów społecznych przebranych w szaty ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Bardzo prosimy wesprzeć naszą petycję już teraz. Państwa podpisy zostaną dostarczone do Ministerstwa Zdrowia.

PROSZĘ PODPISAĆ PETYCJĘ

Szanowni Państwo,

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób (ICD-11), przyjęta przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), zmienia kryteria diagnozy i leczenia szeregu zaburzeń psychoseksualnych, w tym transseksualizmu i pedofilii. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że dzieje się to zbieżnie z agendą radykalnych aktywistów LGBT.

25 maja 2019 r. Państwa członkowskie WHO, w tym Polska, zgodziły się na przyjęcie jedenastej wersji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-11), która ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r.(1)

Dokument ten bezwarunkowo:

 • normalizuje homoseksualizm i transseksualizm jako warianty zdrowia psychoseksualnego,
 • pedofiliię i inne parafilie przestaje już traktować jako zaburzenia popędu seksualnego,
 • dopuszcza w przypadku transseksualizmu tylko jedną zatwierdzoną „terapię” – dożywotnie przyjmowanie hormonów i okaleczanie ciała, zwane korektą płci.

Przyjęcie rekomendowanych przez WHO koncepcji „zdrowia psychicznego” i „norm zachowań seksualnych” sformułowanych w ICD-11 może bezpośrednio zagrażać bezpieczeństwu dzieci, zwalnia bowiem pedofilów z konieczności podjęcia leczenia psychiatrycznego, jeśli nie są oni „bardzo zaniepokojeni swoimi preferencjami lub nie skłaniają się do działania”.

Bardzo proszę podpisać apel i wezwać Ministra Zdrowia do zaniechania stosowania w Polsce podejścia wynikającego z ICD-11

Polska potrzebuje publicznej debaty w sprawie ideologicznego podejścia do seksualności w międzynarodowych klasyfikacji medycznych.

Dzisiejsze „równościowe” postulaty lobby LGBT, prawo do adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, „małżeństw” homoseksualne, czy operacji „korekty płci” i inne podobne zjawiska nie rozpoczynają się same. Jest to proces, mający swoje korzenie w depatologizacji wielu zaburzeń psychicznych i zmiany naukowego status quo w tym obszarze.

Takie zmiany paradygmatu zwykle wymykają się uwadze opinii publicznej, ponieważ mają często formę wydarzeń w bardzo wąskich kręgach specjalistów. Przeniesienie ważnych dyskusji naukowych z tych elitarnych gron akademickich pomoże zarówno bezstronnym lekarzom, jak i całemu społeczeństwu obronić naukową wiarygodność, suwerenność kulturową, a w długim horyzoncie może także mieć wpływ na demograficzny potencjał Polski.

Dlaczego? Odpowiedź na tak postawione pytanie płynie z historii.

W latach sześćdziesiątych, kiedy globalni politycy obawiali się gwałtownego wzrostu populacji, autorzy m.in raportu tzw. Klubu Rzymskiego, oraz inne środowiska zajmujące się wpływem na demografię zastanawiali się nad metodami obniżania wskaźnika urodzeń.
Proponowali m.in. zmianę obyczajów seksualnych, propagowanie różnych form współżycia seksualnego w oderwaniu od funkcji rozrodczych człowieka oraz powszechną akceptację dla homoseksualizmu i innych tzw. nienormatywnych orientacji seksualnych.

Obniżanie wskaźnika urodzeń w skali globalnej i promowanie zmiany norm obyczajowych stało się także priorytetem polityki zagranicznej wielu krajów postępowego zachodu. Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne, Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (APA), ONZ i jej oddziały oraz Unia Europejska są aktywne w realizacji działań pośrednio lub bezpośrednio zmierzających do depopulacji.

W 1990 r. WHO zdepatologizowała homoseksualizm, w 2010 r. opublikowała standardy dotyczące edukacji seksualnej w Europie, promujące teorię „gender”, wprowadzające homoseksualizm w obszar równoprawnej normy seksualnej oraz faktyczną akceptację dla wczesnej seksualizacji dzieci.

W 2011 roku administracja Prezydenta Obamy ogłosiła „walkę o prawa mniejszości seksualnych” jako priorytet amerykańskiej polityki zagranicznej.

W tym samym roku zostaje podpisana „Konwencja Stambulska”, która teraz ma stać się elementem systemu prawa Unii Europejskiej. Realizacja założonych w nim celów prowadzi de facto do pozbawienia rodziców prawa do przeciwstawiania się molestowania ich dzieci w szkołach ideologizującymi treściami tzw. teorii gender.

W rezultacie dzisiaj w wielu krajach zachodnich blisko 2/3 młodych ludzi nie uważa się za „absolutnie heteroseksualnych”.
Obserwuje się też gwałtowny wzrost przypadków diagnozowania „dysforii płciowej”, czyli niezgodności płci biologicznej z tzw. tożsamością płciową, które dawniej zwane było po prostu zaburzeniem tożsamości płciowej.

Bardzo prosimy o podpisanie apelu przeciwko przyjęciu w Polsce nowej klasyfikacji chorób ICD-11, która dotychczasowe zaburzenia psychoseksualne przesuwa w obszar coraz bardziej dopuszczalnej normy.

Jednocześnie skala zachorowalności na choroby przenoszone drogą płciową (np. najwyższa od stu lat liczba przypadków rzeżączki w Wielkiej Brytanii) i, spowodowana ryzykownym tzw. stylem życia, niższa od przeciętnej przewidywana długość życia wśród „osób LGBT” nie jest obojętna dla funkcjonowania systemu ochrony zdrowia publicznego oraz systemu emerytalnego wielu państw przodujących w polityce równościowej .

W tych warunkach WHO przyjęła jedenasty przegląd Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-11), którego ideologiczne zapisy będą nowym narzędziem narzucania Polsce i całemu światu definicji „normalności” różnych dewiacji psychoseksualnych, w tym transseksualizmu, pedofilii, czy innych zaburzeń preferencji seksualnych zwanych teraz parafiliami.

Dla przykładu, z dotychczasowej definicji  sadomasochizm usunięto całkowicie masochizm, a zdiagnozowanie sadyzmu seksualnego jest obecnie warunkowane stosowaniem przymusu wobec drugiej osoby.

Jest jednocześnie zastanawiające, dlaczego tzw. środowiska feministyczne, które domagają się od dawna nowej definicji gwałtu opartej nie na badaniu, czy sprawca stosował przymus, a na wyraźnym braku zgody ofiary, w ogóle nie protestują w sprawie tego rodzaju zmiany definicji sadyzmu seksualnego.

Tam, gdzie ten nowy dokument zostanie całkowicie zaakceptowany, system udzielania pomocy medycznej zostanie przystosowany do postulatów ideologii radykalnych działaczy LGBT+. Wszystkie osoby cierpiące z powodu transseksualizm będą miały możliwość skorzystania z jedynej dopuszczalnej formy leczenia, czyli dożywotniej terapii hormonalnej i okaleczenia nazywanego eufemistycznie korektą płci.

Skuteczna troska o bezpieczeństwo dzieci i uchronienie ich przed molestowaniem może stanąć pod znakiem zapytania, ponieważ pedofile, którzy „nie czują się niezręcznie w swoim stanie” mogą nie być już kierowani na niezbędne leczenie psychiatryczne.

Ponadto może dojść do konfliktu prawnego w zakresie możliwości udzielania pomocy psychoterapeutycznej dzieciom, które objawiają zaburzenia preferencji seksualnych lub które zechcą „zmienić płeć”.

W wielu krajach zachodnich jedynym akceptowalnym podejściem jest tzw. terapia afirmatywna. W tym podejściu proponuje się poinformować nieletniego pacjenta, że istnieje tzw. „konsensus w nauce”, że jego stan psychiczny jest „absolutną normą”, która nie wymaga żadnych zmian. Zgodnie z tym zaleceniem, psychologowie i psychiatrzy będą faktycznie wzmacniać skłonności w kierunku „nietradycyjnych” preferencji seksualnych zamiast udzielać profesjonalnej pomocy osobom zmagającym się z niepokojącymi dla nich skłonnościami.

Praktycznym przykładem realnego oddziaływania nowej klasyfikacji ICD-11 w Polsce jest powołujące się na nią wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara do Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 maja 2020 roku. (2)

Rzecznik domaga się zmiany rozporządzenia z 2018 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej w celu wyeliminowania „transseksualizmu” z listy chorób uniemożliwiających obecnie czynną służbę wojskową. Wszystko to oczywiście w trosce o realizację zasady równego traktowania w naszym kraju.

Nie trudno wyobrazić sobie kolejne tego typu inicjatywy idące dalej, a dotyczące, na przykład, osób dotkniętych pedofilią.
Ich skłonność, w sposób oczywisty niebezpieczna dla najmłodszych, zacznie być odczytywana jako przejaw nierówności w dostępie do stanowisk związanych ze sprawowaniem opieki nad dziećmi.

Nie potrzebujemy destrukcyjnych przepisów ICD-11, które stały się instrumentem zaangażowanych radykałów tzw. agendy równościowej.

Bardzo proszę wesprzeć naszą petycję już teraz, klikając ten link. Państwa podpisy zostaną dostarczone do Ministerstwa Zdrowia.

Dziękuję za wszystko, co Państwo robią,

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

Więcej informacji:

(1) 11 wersja Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (WHO)
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_29-en.pdf

(2) Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara do Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 maja 2020 roku o wyeliminowania „transseksualizmu” z listy chorób uniemożliwiających czynną służbę wojskową
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Do%20MON%20ws%20sytuacji%20LGBTI%2C%2014.05.2020.pdf

Cicha depopulacja. Oni mówią o tym otwarcie – Iwona Shamsan

Tylko Żydom można się rodzić i nie szczepić. Tylko Żydom można Polaków oczerniać w prasie, w pracy i w kościołach nawet, bo tak bardzo shańbili Cudownego Boga Jezusa Chrystusa w Częstochowskim Klasztorze, że kobieta wezwała policję i szukała Króla Polski, bo przecież Obrazu nie ma już 9 lat, a powinien być, tym bardziej, że nowy szef Klasztoru Żyd Samuel nie chce z nikim rozmawiać o Obrazie za 100.000,- dol.

Kolejna zagadkowa śmierć wokół handlu
dziećmi – Wypowiedź Pawła Bednarza
https://www.youtube.com/watch?v=sbgywz1DfZY

Cicha depopulacja. Oni mówią o tym otwarcie Iwona Shamsan
https://www.youtube.com/watch?v=vKTGM-libUM

 PiS ZDRADZIŁ POLSKICH ROLNIKÓW!!!

ILE JESZCZE LAT I WIEKÓW POLACY BĘDĄ GŁUPI I BĘDĄ WIERZYĆ ZDRAJCOM RZĄDZĄCYM OD WIEKÓW POLSKĄ A MAJĄ NAJLEPSZEGO RZYJACIELA BOGA WSZECHMOGĄCEGO I CUDOWNEGO, W KTÓREGO NIE WIERZY EPISKOPAT. DLATEGO WSZYSTKO ZŁO JEST PRZEZ ŻYDOWSKICH I MASOŃSKICH BISKUPÓW RZĄDZĄCYCH EPISKOPATEM W POLSCE, BO NIE WIERZĄ BOGU, GDYŻ ZAMKNĘLI JEDYNEGO OBROŃCĘ JEZUSA KRÓLA POLSKI W LOCHACH CZĘSTOCHOWSKICH A BÓG ŻYJE. 

                   PiS ZDRADZIŁ POLSKICH ROLNIKÓW!!!

w nocy 17 na 18 września Sejm przegłosował nowelizację ustawy o ochronie praw zwierząt! Prawo i Sprawiedliwość razem z posłami Koalicji Obywatelskiej i Lewicy ZNISZCZYLI POLSKIE ROLNICTWO!
Nasi posłowie próbowali na Komisji Rolnictwa zablokować procedowanie tej szkodliwej ustawy oraz chcieli dopuścić do debaty przedstawicieli hodowców i rolników. 
Upominając się o interes narodowy stworzyliśmy petycję STOP PIATCE PRZECIW RONIKOM!, która adresujemy do Prezydenta i apelujemy o zawetowanie tej ustawy. Petycję podpisało już ponad 18 tys. osób! 
Na ostatnim posiedzeniu Sejmu oprócz ustawy likwidującej polskie rolnictwo przegłosowano nową umowę wojskową między Polską i USA według, której amerykańscy żołnierze stacjonujący w naszym kraju nie będą podlegać polskiemu prawu! znamy już oficjalną treść umowy i okazuje się, że „Rzeczpospolita Polska, na wniosek Stanów Zjednoczonych i w celu realizacji zobowiązania o wzajemnej obronie, niniejszym korzysta ze swojego suwerennego prawa i zrzeka się pierwszeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w sprawowaniu jurysdykcji karnej.” Tę sprawę komentował poseł Krystian Kamiński
W niedzielę 20 września ulicami Warszawy przeszedł Marsz Dla Życia i Rodziny, w którym wzięli udział przedstawiciele Zarządu Głównego Ruchu Narodowego oraz nasi działacze z całej Polski. Dla nas ochrona życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci jest kwestią fundamentalną i nie mogło nas zabraknąć na tym Marszu                .
Jak co tydzień zapraszamy do obejrzenia wywiadów naszych liderów
Robert Winnicki o haniebnej postawie posłów PiS

Komentarz Krystiana Kamińskiego do umowy między Polską a USA i Kanadzie

Robert Winnicki wytyka hipokryzję partii rządzącej

Krzysztof Bosak krytycznie o nowelizacji ustawy
o ochronie zwierząt

Cotygodniowy komentarz Michała Wawera

Michał Urbaniak w programie „Minęła 20” w TVP Info

Każdą naszą aktywność, spotkanie otwarte, demonstracje, konferencje prasowe, upamiętnianie rocznic, sprzęt do nagrywania, akcje społeczne i wiele innych finansujemy ze składek członkowskich i darowizn od sympatyków. Chcemy iść naprzód, profesjonalizować i rozwijać się, ale bez WASZEJ pomocy to się nie stanie. Dlatego zachęcamy do wspierania nas finansowo, a za każdą darowiznę ogromnie dziękujemy

Numer rachunku Ruchu Narodowego:
03 1020 1026 0000 1602 0334 7762
ul. Noakowskiego 10 lok. 12
00-666 Warszawa
tytułem: Darowizna

3 DNI CIEMNOŚCI – CZY POD KONIEC ROKU CZEKA NAS APOKALIPTYCZNE ”ZDARZENIE” ZWIĄZANE Z RUCHEM PLANET

https://globalna.info/2020/09/18/3-dni-ciemnosci-czy-pod-koniec-roku-czeka-nas-apokaliptyczne-zdarzenie-zwiazane-z-ruchem-planet/

 

ks dr Paweł Murziński apokaliptyczne plagi

Nowe prawo da australijskim władzom uprawnienia do aresztowania „teoretyków spisku”.                                                                                                                       

               http://www.prisonplanet.pl/polityka/nowe_prawo_da,p567525220

George Soros może nas uciszyć

Szanowni Państwo

po raz kolejny zostaje ograniczona wolność słowa na Facebooku, szczególnie w tematach ochrony życia, moralności i małżeństwa. Już niedługo nasz głos zostanie skutecznie uciszony, jeśli nie będziemy protestować.

“Niezależna” rada nadzorcza przejmuje kontrolę nad treściami na Facebooku – ma możliwość przeglądać nasze posty i decydować o tym, czy dotrzemy z naszym przekazem do odbiorców.

Już teraz nowy organ zyskał przydomek “Sądu Najwyższego” Facebooka.

Kiedy pierwszy raz dowiedziałem się o tym pomyśle, obawiałem się o to, jak będzie działać nowy system. Niestety jest gorzej niż przypuszczałem.

Pośród 20 członków rady, 18 otwarcie przyznaje się do związków z lewicowym miliarderem Georgem Sorosem!

Jeśli plany dotyczące nowej rady nie zostaną wycofane, dotychczasowe władze Facebooka utracą kontrolę nad jej działaniami. Co gorsze, Facebook będzie musiał się w pełni podporządkować decyzjom owej rady.

Mam nadzieję, że pomogą nam Państwo wspólnie ocalić resztki wolności słowa na Facebooku poprzez wsparcie kampanii CitizenGO “Wolność słowa dla Rodzin na Facebooku”.

Czy pomogą Państwo CitizenGO w walce o wolność słowa na Facebooku, przekazując darowiznę?

Przekażę 40zł

Przekażę 150zł

Przekażę 300zł

Przekażę 800zł

Przekażę 5000zł

inna kwota

Facebook jest jednym z największych i najbardziej popularnych portali społecznościowych na świecie.

Co więcej, to jedno z najskuteczniejszych narzędzi CitizenGO, które umożliwia nam dzielenie się informacjami o naszych kampaniach z tysiącami odbiorców każdego dnia. 

CitizenGO korzystało z możliwości, jakie daje Facebook, podczas tworzenia naszych najbardziej wpływowych kampanii, m.in.:

 • Walcząc o uwolnienie Asi Bibi od prześladowań w Pakistanie;
 • Ujawniając lobbystów w ONZ, którzy szantażowali rządy, by poparły aborcję w obliczu groźby utraty pomocy rozwojowej;
 • Walcząc o życie małej Tafidy z bezwzględnymi biurokratami usiłującymi pozbawić ją ratującej życie opieki medycznej;
 • Broniąc naszej działaczki w Wielkiej Brytanii, Caroline Farrow podczas bezpodstawnych procesów sądowych, które miały na celu jej uwięzienie za to, że broniła wartości tradycyjnej rodziny;
 • Protestując przeciwko korporacyjnym gigantom, takim jak Disney i Netflix, promującym antychrześcijańską ideologię LGBT produkcjami adresowanymi do małych dzieci.

Powyższe kampanie to jedynie mały wycinek działań, które zostały wsparte naszymi kampaniami na Facebooku.

Obecnie działacze CitizenGO zmagają się z kolejnymi przypadkami indoktrynacji najmłodszch ideologią LGBT w produkcjach Disneya i Netflixa.

Walczymy także o odcięcie finansowania dla Światowej Organizacji Zdrowia za akceptację dla działań komunistycznych Chin oraz narzucanie aborcji, permisywnej edukacji seksualnej i propagandy LGBT…

… walczymy także w obronie nienarodzonych dzieci i bronimy chrześcijańskich wartości na całym świecie.

Nasza obecność na facebooku jest dla nas kluczowym elementem wielu kampanii.

Nowa rada nadzorcza powiązana z Sorosem może pokrzyżować nie tylko nasze plany, ale także działalność wielu organizacji broniących życia, rodziny i wolności na całym świecie.

Naszym zadaniem jest wywrzeć presję na CEO Facebooka Marka Zuckerberga, by spróbował odciąć wszelkie fundusze dla tzw. “Sądu Najwyższego Facebooka” i ograniczyć jego kompetencje. To cel naszej kampanii “Wolność Słowa dla Rodzin na Facebooku”.

Z Państwa wsparciem planujemy:

 • Pozyskać nowe osoby, które dołączą do nas, podpisując petycję skierowaną do Marka Zuckerberga z prośbą, by zrezygnował z planów zaakceptowania uprawnień nowej rady;
 • Zorganizować dostarczenie petycji z całego świata na biuroko Marka Zuckerberga;
 • Przeprowadzić demonstracje i protesty, walcząc o wolność słowa na Facebooku.

Czy mogą Państwo dzisiaj  przekazać darowiznę na rzecz naszej kampanii, zanim będzie za późno?

Przekażę 40zł

Przekażę 150zł

Przekażę 300zł

Przekażę 800zł

Przekażę 5000zł

inna kwota

Wygląda na to, że George Soros chce zniszczyć wszystko, w co wierzymy.
On i jego współpracownicy dążą do:

 • wprowadzenia aborcji na żądanie w każdym kraju,
 • promocji ideologii gender w szkołach (również tych chrześcijańskich),
 • zniszczenia tradycyjnej rodziny i jej wartości oraz
 • wprowadzenia przez rządy na całym świecie indoktrynacji ideologią LGBTQ+.

Nowa rada ma stać się narzędziem w ręku Sorosa.

Dlatego liczę na to, że dołączą Państwo do tej ważnej walki, przekazując darowiznę w wysokości 500 złotych.

Mam świadomość, że proszę o bardzo wiele, szczególnie w tych trudnych czasach.

Jeśli 500 złotych to dla Państwa dzisiaj za wysoka kwota, bardzo proszę o przekazanie 200 złotych na rzecz walki o wolność słowa.

Wiem, że dzisiaj dla wielu z nas 200 złotych, to także może być zbyt wiele.

Dlatego bardzo proszę, jeśli 200 złotych to dla Państwa kwota nie do udźwignięcia, proszę rozważyć przekazanie 50 złotych lub choćby 20 złotych, ponieważ każda, nawet najmniejsza, darowizna może pomóc nam utrzymać wolność słowa w dłuższej perspektywie.

Dlatego ośmielam się dzisiaj prosić Państwa o wsparcie.

Przekażę 40zł

Przekażę 150zł

Przekażę 300zł

Przekażę 800zł

Przekażę 5000zł

inna kwota

Z wyrazami szacunku,

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

ŚWIRUSOWA_PANDEMIA_Australia, stan Wiktoria_RZĄDY GESTAPO

Australia, stan Wiktoria – rządy Gestapo | PL1.TV

Ta przesadnie wychwalana Australia (ostrelja) pokazuje swoje gestapowskie i mosadowe oblicze!
 

BRAWO GRZEGORZ BRAUN!
Braun: Trzeba będzie wynająć osobne mieszkanie dla psów, żeby nie narazić się na wjazd policji
https://www.youtube.com/watch?v=APyxF2A4mjk&feature=emb_logo

Modrzejewski: Prawdziwa twarz Kaczyńskiego ujawnia się!  NCzasTV
https://www.youtube.com/watch?v=p3K4YsuO2QU

Prezydent IIRP Jan Z. Potocki – Łamanie Prawa Przez Rząd IIIRP – Maseczki i Szczepienia
https://www.youtube.com/watch?v=G3ysca2vyuo&feature=emb_logo

Uwaga na portfele! Rząd będzie BEZLITOSNY Sławomir Mentzen
https://www.youtube.com/watch?v=roOMiBO1L1g&feature=emb_logo

Trwają przygotowania do przeprowadzenia masowych
testów PCR w polskich szkołach

https://www.youtube.com/watch?v=tOkecDSxS_c&feature=emb_logo

Modlitwa za dom

Ojcze Wszechmogący,

 wieczny Boże,

wysłuchaj nas i racz zesłać z nieba

Świętego Anioła Swego, aby strzegł,

otaczał opieką i bronił wszystkich

w tym domu mieszkających.

Daj Boże, aby to mieszkanie

było zawsze Twoim kościołem

domowym, w którym żyjesz 

i królujesz teraz i zawsze. 

Amen.

Czeski minister zdrowia wzywa media, aby przestały straszyć: To zwykła choroba zakaźna.

Na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Vojtěch i minister edukacji Robert Plaga wzywają media do zaprzestania szerzenia strachu i paniki .

Apel ministra Vojtěcha do mediów jest punktem zwrotnym w walce z pandemią. Swoim wyzwaniem Minister pośrednio wskazał media jako winowajcę sytuacji, w której gospodarka krwawi, ludzie mają problemy psychiczne, a społeczeństwo coraz bardziej sprzeciwia się działaniom ochronnym.

Liczba samobójstw zwiększyła już ponad dwukrotnie, i przewyższa liczbę osób, które są wymienione w (bardzo kontrowersyjnej) kolumnie „zmarły na koronawirusa” . Media, na czele z czeską telewizją, codziennie bombardują obywateli katastrofalnymi danymi, których wartość jest w rzeczywistości rażąco zniekształcona.

Minister Zdrowia: Przestańcie stygmatyzować, niszczyć życie!

Minister zdrowia Adam Vojtěch stanowczo wezwał media, by przestały straszyć ludzi, zwłaszcza starszych, bardziej ufnych obywateli, którzy łatwo wpadają w sidła „łajdaków” kupując zniekształcone wiadomości z Telewizji Czeskiej.

„Chodzi o interpretację. Jeśli media interpretują powszechną chorobę zakaźną jako coś katastrofalnego, a zarażeni czują się obciążeniem dla społeczeństwa, to jest to błąd ”- powiedział 18 sierpnia minister zdrowia Adam Vojtěch na konferencji prasowej poświęconej działaniom w szkołach.

„We wszystkich ankietach, zarówno czeskich, jak i światowych, wyraźnie stwierdza się, że COVID 19 ma niszczący wpływ na zdrowie psychiczne populacji. Znany jest na przykład na liniach kryzysowych. Istnieje ogromna stygmatyzacja zarażonych – powiedział minister Vojtech .

To fundamentalne stanowisko Ministra Zdrowia zostało przez media całkowicie utajnione.

Media rozpoczynają drugą falę: będą codziennie straszyć odbiorców.

Apel ministra Vojtěcha pojawia się w momencie, gdy budzi się tzw. Epidemia „drugiej fali”, a media zaczynają wykrzykiwać liczby zarażonych.

Jednak dane o tak zwanej epidemii koronawirusa są jak z obszaru najbardziej podupadającego brukowca i ich wymowna wartość jest bliska zeru.

Dane dotyczące liczby „zainfekowanych” rosną wraz z liczbą pomiarów. Będą rosły jesienią wraz z początkiem grypy. Ponadto zdecydowana większość „zakażonych” nie ma żadnych objawów, jest to naturalna immunizacja.

Jedyne istotne dane znajdują się w kolumnie „zmarł na koronawirusa” , ale nawet tam są bardzo rozmyte krawędzie. Jak dotąd nie jest znany przypadek śmierci z powodu koronawirusa.

Eksperci twierdzą, że pandemia koronawirusa nie spełnia żadnych kryteriów pandemii. Jest to powszechna, statystycznie raczej marginalna choroba zakaźna , z powodu której media wywołały światową panikę.

Nagranie video z konferencji prasowej:
https://www.youtube.com/watch?v=2mmFpdH6vZw&feature=emb_title

SPRZEDAJE NASZE KOŚCIOŁY – PODPISZ PETYCJE

ALBO KOŚCIOŁY ALBO KARD. CUPICH

Czy kard. Cupich jest katolikiem, skoro sprzedaje Kościoły, które nie są jego własnością tylko wiernych a nie pytał nas czy może tę hańbę czynić dla Pana Boga i dla wiernych, a gdzie pieniądze za nie, komu je daje? Dużo już sprzedał a nie rozlicza się i nie informuje wiernych. Dużo listów było wysłanych do Archidiecezji   w Chicago w różnych sprawach i nigdy nikt nie odpisał, a jest tam chyba 8 biskupów i polscy też są. Piszę dlatego, bo w dalszym ciągu wysyła koperty do kościołów, aby wierni dawali donacje na Archidiecezję. Obecnie kościoły są zamknięte i ten Cupich stwarza ogromne trudności, aby je otworzyć dla nas.

Kardynał Bernardin był masonem, ma wielki grobowiec na cmentarzu z napisem i herbem masońskim. To jest straszne, żeby ludzie świeccy walczyli z rządzącymi Archidiecezją przecież katolicką o nie sprzedawanie  Kościołów, w których nawet nigdy nie chciał być kard. Cupich na spotkaniu z wiernymi.

 

 SPRZEDAJE NASZE KOŚCIOŁY – PODPISZ PETYCJE

 

Roześlij prosimy do innych osób. PILNE!!!

Kardynał Cupich sprzedaje, głównie budowane przez Polaków zabytkowe kościoły w Chicago i okolicy. Trzeba go usunąć, gdyż żadne prośby, demonstracje, sprzeciwy nie pomagają. Nie możemy czekać aż zostaniemy bez kościołów. Kardynał Bernardin sprzedał 42 kościoły i pozbawił dostępu do kościoła ok 800 tyś katolików, którzy nie mają możliwości dojazdu do sąsiednich kościołów. Są to głownie starsi, biedni ludzie    i ludzie bez samochodów. Potrzebne jest jeszcze 5 tyś podpisów by osiągnąć wymaganą sumę 50 tyś podpisów.

BÓG – RODZINA – OJCZYZNA

http://ebook.ratujmyrodzine.pl/?ka=560202&link-2=

Jest coraz mniej czasu

RATUJ RODZINĘ

Drogi ,

Proszę abyś wybaczył mi ten bezpośredni ton, ale zwracam się do Ciebie w bardzo ważnej i niecierpiącej zwłoki sprawie. Pozwól, że swój list rozpocznę od kilku pytań

 • Czy wiesz, że rok temu w Rzymie w trakcie synodu poświęconego rodzinie, większość z obecnych tam wysokich hierarchów Kościoła opowiedziała się przeciwko tradycyjnej rodzinie?

  Tak! Kardynałowie i biskupi, pod przewodnictwem duchownych niemieckichpostulowali, aby do sakramentu Eucharystii dopuścić rozwodników żyjących w nowych związkach. To tak, jakby stwierdzili: Możecie się rozwodzić i zakładać nowe „rodziny”, Bóg i tak wam wybaczy.

 • Czy wiesz, że Ci sami hierarchowie, w odpowiedzi na żądania lewicowych środowisk, postanowili dowartościować homoseksualizm, nazywając to nowym miłosierdziem?

To są fakty, o których się nie mówi!

Ta skandaliczna rewolucja jest przygotowywana od dłuższego czasu, ma być wprowadzona po cichu i powoli, tak aby nie pozostawić nam wyboru.

My jednak mamy wybór, właśnie w tej sprawie piszę do Ciebie ten list!

Mamy jeszcze czas, aby się zorganizować i wzajemnie informować o tym, co się dzieje w Rzymie, i jak skutecznie bronić tradycyjnej rodziny.

Wiem, że moje słowa brzmią paradoksalnie – „dowiadywać się co złego dzieje się w Rzymie”. Jednak poznałem szokujące relacje licznych duchownych m.in. kardynała Rajmunda Burke’a, arcybiskupa Jana Pawła Lengi, czy biskupa Atanazego Schneidera. Ci odważni kapłani mówią wprost: Istnieje duża grupa osób, której zależy aby zniszczyć rodzinę!

Dlatego my nie możemy pozostać obojętni.

W październiku tego roku ma się odbyć kolejna sesja synodu biskupów ds. rodziny i moderniści – głównie niemieccy kardynałowie i biskupi – już zapowiedzieli, że będą walczyć o to, by ich postulaty zostały zaakceptowane przez papieża Franciszka.

Nie mam wątpliwości, że brak wyraźniej reakcji wiernych – brak naszej reakcji – ułatwi wprowadzenie tych niedopuszczalnych zmian. Dlatego zdecydowaliśmy się rozpocząć wielką kampanię.

Pozwól, że w kilku słowach opiszę, na czym ta kampania polega.

Po pierwsze, postanowiliśmy napisać list do Ojca Świętego. Jako jego duchowe dzieci zwracamy się do naszego duszpasterza, aby stał na straży nauczania Pana Jezusa. Tę część kampanii nazwaliśmy Synowską Prośbą. List do papieża Franciszka umieszczony na stronie ratujmyrodzine.pl podpisało dotychczas ponad 550 000 osób.

Po drugie, i w tej sprawie zwracam się do Ciebie, opublikowaliśmy broszurę zatytułowaną „Opcja preferencyjna na rzecz rodziny”, która jest kompendium wiedzy niezbędnej do zrozumienia, o jaką stawkę będzie się toczyła gra podczas zbliżającego się synodu.

Ta publikacja jest bardzo ważna, bowiem zawiera 100 pytań i odpowiedzi wyjaśniających wszystko to, z czym mamy do czynienia i jak my, katolicy, możemy skutecznie bronić nauczania Pana Jezusa, a dzięki temu bronić rodziny.

Nie jest to zawiła książka teologiczna, ale praktyczny i przystępny poradnik przeznaczony dla każdego katolika. Powstała przy udziale wybitnych duchownych: abpa Pagotto, bpa Vasy i bpa Schneidera. Przedmowę do niej napisał kardynał Jorge Arturo Medina Estevez.

Chcę uczynić wszystko, co tylko możliwe, aby zrealizować nasz cel rozpowszechnienia tej ważnej broszury i cennych informacji, które zawiera. Dlatego zwracam się do Ciebie.

Wejdź na stronę ebook.ratujmyrodzine.pl i pobierz za darmo tę ważną publikację.

Może Ci się to wydać niezwykłe, ale zachęcam Cię także do wydrukowania tej książeczki, jeśli chcesz zrób jej ksero i podaruj znajomym.

Jestem przekonany, że jeśli każdy z nas przekaże tę broszurę (lub link do niej)trzem osobom, to nasza kampania będzie mieć wielką szansę powodzenia!

Zależy nam, aby każdy mógł dotrzeć do tej publikacji, bądź otrzymał jej kopie w dowolnej postaci. Musimy mieć świadomość, do czego doprowadzą zmiany postulowane przez niemieckich hierarchów.

Pamiętaj! Mamy niewiele czasu. Kolejna sesja synodu odbędzie się już w październiku. Nie możemy czekać!

Już teraz kliknij w link ebook.ratujmyrodzine.pl i pobierz Swoją kopię tego duchowego przewodnika. Nie wahaj się także wysłać linku do swoich znajomych. Przekazując im tę wiedzę, pomożesz ratować rodzinę opartą na nierozerwalnym związku kobiety i mężczyzny.

, jestem przekonany, że nagrodą za Twoje zaangażowanie będzie szereg łask, które Pan Jezus obiecał obrońcom wiary.

Już teraz przyjmij moje wyrazy wdzięczności za dotychczasowe zaangażowanie, ufam, że mój list nie pozostanie bez Twojej odpowiedzi.

Żydowski Rząd w Polsce nienawidzi Boga Wszechmogącego – Jezusa Chrystusa – Ducha Świętego – Maryi Matki Bożej i Polaków, bo ich bogiem jest Izrael i wszystkich niszczą kto jest za Prawdą i przeciwko nim kłamcom i pazernym na władzę, majątki nasze i kasę. Dlaczego zaprzyjaźniony z nimi  Episkopat i T.Rydzyk nie uświadomi ich po przyjacielsku, że wieczność jest po śmierci, która zależy od ludzi, więc oni bardzo pilnie pracują na wieczność w piekle za nienawiść. Uświadomcie przyjaciół, aby nie palili się wiecznie.

P. doktor Anna M. mówi prawdę o obecnej sytuacji dyskredytowania lekarza

https://www.facebook.com/100112815162451/posts/125089689331430/

Bóg jest Miłością                                                                                                                                                                    Gdy patrzę w oczy Pana Jezusa i na twarz, to bardzo przeżywam swoje dotychczasowe życie. Myślę również o wszystkich ludziach, że Jeden Człowiek zna nasze życiorysy, nasze grzechy i każdą myśl. I tak naprawdę to rzeczywiście dużą winę w prowadzeniu życia ludzi – katolików w każdym wieku przypisuję biskupom – rządzącym Kościołem Katolickim, gdyż to od nich zależy nasze życie na Ziemi i w wieczności.     Na kazaniach ciągle opowiadają o Starym Testamencie zamiast o grzechach i jak się ich wystrzegać. Nie ma Nabożeństw jak życzy sobie Bóg Ojciec – Bóg Jezus Chrystus – Bóg Duch Święty i Matka Boża. Przecież Episkopaty i Archidiecezje powstały, aby kapłani uleczali nasze dusze, a okazało się, że biskupi nie przejmują się duszami a wypełniają w większości wolę lucyfera  a największym jego sługą jest apostata Franciszek pełniący rolę papieża. Są jednak wspaniali Boży Kapłani, którzy wychowują nas według Woli Bożej, lecz to nie podoba się „przebierańcom – faryzeuszom” w Episkopacie i wyrzucają ich z Kościoła, lub wymyślają bezmyślne „nakazy” i „zakazy”.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=viWaQQjHDHE&feature=emb_logo

„Episkopat do wymiany” – rozmowa z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim.

Tak naprawdę, to nie jest nam potrzebny Episkopat a szczególnie biskupi rządzący Nim, bo sami rządzą wbrew Woli Bożej a nie chcą pytać Zbawiciela, bo nie wierzą w Boga, którego uznali jako swoim „Sługą”.
https://www.youtube.com/watch?v=PTEn08nT-QY&feature=emb_logo

Ojciec Pelanowski „nowy przyszły świat”
„Bergoglio w piekło nie wierzy, ale nie wierzy także, że Jezus był Bogiem, a nawet, że zmartwychwstał        w ciele”
https://www.youtube.com/watch?v=u2DH7P7vZJ4&feature=emb_logo

Jak uratować nasz kraj, jak uratować naszą Ojczyznę? Adolf Kudliński rozmawia z księdzem
https://www.youtube.com/watch?v=bwjeV9HJDoI

Któż jak Bóg!

Dziś kolejny dzień Wielkiej Nowenny do św. Michała Archanioła.

https://www.youtube.com/watch?v=vaBsMqgoRFc

Oto dzień 21:

Zobacz na Youtube.

Wielka Nowenna do św. Michała

Na większości nagrań, przy części „Objawienia” znajdziesz poza animacją unikatowe i piękne fragmenty filmu „Broń nas w walce!„, poświęconego św. Michałowi Archaniołowi.

ZADANIE NA DZIŚ:

Przyozdób kwiatami ołtarz świętego Michała lub zrób dobry uczynek, pomagając w sprzątaniu kościoła.

******