Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Luty

Niedziela, 28 lutego 2021
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
Słowo na Wielki Post – Druga Niedziela Wielkiego Postu – Ks. Marek  Chrzanowski FDP – MISERICORS – Codzienna aplikacja Miłosierdzia
(Mk 9,2-10)
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych.
Gorzkie Żale część 2
wielki post - Parafia św. Klemensa w Głogowie
Kazanie św. Leona Wielkiego, papieża
Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Chrystusa
Pan ukazał przed wybranymi świadkami swoją chwałę i tę postać cielesną, którą dzielił wspólnie z innymi, rozjaśnił takim blaskiem, że Jego twarz stała się podobna do blasku słońca, a szaty dorównywały bieli śniegu.
W przemienieniu Chrystusa chodziło głównie o to, aby z serc uczniów usunąć zgorszenie krzyża i by uniżenie dobrowolnie przyjętej męki nie zakłóciło wiary tych, którym została objawiona wspaniałość ukrytej godności.
Z nie mniejszą też troską podbudowywał Pan swoim przemienieniem nadzieję Kościoła świętego w tym celu, by całe ciało Chrystusowe dowiedziało się, jaką zostało obdarowane mocą przemiany, i aby wszystkie jego członki mogły się spodziewać udziału w tej chwale, którą wcześniej rozbłysła Głowa.
Powiedział już o tym sam Pan, gdy mówił o majestacie swojego przyjścia: „Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego”. To samo głosi św. Paweł Apostoł: „Sądzę, że utrapienia obecnego czasu nie są godne przyszłej chwały, która się ma w nas objawić”. I znowu: „Umarliście i życie wasze jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, życie wasze, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale”.
W cudzie przemienienia, który miał utwierdzić apostołów i doprowadzić ich do wszelkiej wiedzy, kryje się jeszcze inne pouczenie.
Oto bowiem w czasie jego trwania ukazali się Mojżesz i Eliasz (to znaczy Prawo i prorocy) rozmawiający z Panem, aby w obecności owych pięciu mężów dopełniło się jak najprawdziwiej to, o czym powiedziano: „Na słowie dwóch albo trzech świadków opiera się cała sprawa”.
Cóż jest bardziej stałego i mocniejszego od słowa, w którego przepowiadaniu brzmi trąba Starego i Nowego Testamentu, a z nauką Ewangelii rozbrzmiewają wspólnie instrumenty starodawnych obietnic?
Przystają bowiem nawzajem do siebie stronice obydwu przymierzy i Ten, którego wcześniejsze znaki obiecywały pod zasłoną tajemnic, ukazuje się teraz wyraźny i przejrzysty w blasku obecnej chwały. Albowiem jak powiedział św. Jan: „Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska zaś i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa”. W Nim stała się rzeczywistością obietnica zawarta w prorockich figurach i dopełniło się to wszystko, ku czemu zmierzały nakazy Prawa, ponieważ On przez swoją obecność stwierdza prawdę przepowiedni, a łaską swoją czyni możliwym zachowywanie przykazań.
Niechże więc przez głoszenie świętej Ewangelii utwierdzi się wiara wszystkich chrześcijan i niechaj nikt się nie wstydzi Chrystusowego krzyża, przez który świat został odkupiony. Z tego też powodu niech się nikt nie boi cierpieć dla sprawiedliwości ani niech nie wątpi w osiągnięcie obiecanej nagrody, ponieważ przez pracę zdąża się do wytchnienia i przez śmierć do życia. Skoro Chrystus przyjął na siebie całą słabość naszej nędzy, z Nim razem zwyciężymy to, co On zwyciężył, i otrzymamy wszystko, co nam obiecał, jeśli tylko będziemy trwać w wierze i miłości względem Niego.
Zarówno bowiem w zachowywaniu przykazań, jak i w znoszeniu przeciwności winien w naszych uszach brzmieć uprzedzający głos Ojca: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”.
36 Wielki Post ideas | wielki post, posty, religia
Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego
Komentarz do pierwszego czytania
Co musiał przeżywać Abraham? Najpierw przez wiele lat, aż do późnej starości, bezskutecznie oczekiwał na syna ze swojej umiłowanej, ale niepłodnej żony, Sary. A gdy w cudowny sposób, dzięki obietnicy samego Boga, począł się umiłowany Izaak, prawowity dziedzic, po niedługim czasie Bóg żąda od Abrahama ofiary z niego. Żąda czegoś, co wydaje się być ponad ludzkie siły.
W ofierze Izaaka Ojcowie Kościoła od początku widzieli zapowiedź ofiary Chrystusa, Jednorodzonego, umiłowanego Syna Ojca. Bóg tak bardzo nas umiłował, że w krzyżu Chrystusa niejako zwrócił się przeciw samemu sobie (por. Benedykt XVI, Deus Caritas Est, pkt. 12). ,,Własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał” (Rz 8, 32)! W godzinie krzyża, po ludzku całkowicie niezrozumiałej, wyraża się nieskończona miłość Boga do człowieka, w której my możemy znaleźć swoją drogę życia i miłości (por. Deus Caritas Est, pkt. 12). Czy możemy znaleźć jakieś ludzkie wyjaśnienie tej historii, kluczowej w życiu Abrahama? Abraham, choć nie rozumie, w milczeniu przyjmuje to, co Bóg zaplanował – wyraża to trzykrotne „Oto jestem”, wypowiedziane w tym opowiadaniu (por. Rdz 22, 1. 7. 11). Abraham idzie w ciemno, w posłuszeństwie, opierając się tylko na wierze w Boga.
Bóg dopuszcza nieraz na człowieka takie próby, które są możliwe do przejścia tylko wtedy, gdy całkowicie zaufa Jego Opatrzności, gdy z pokorą przyjmie to cierpienie, którego nie może uniknąć. Tylko patrząc na krzyż Jezusa, tylko kontemplując Jego Mękę, Jego doskonałe posłuszeństwo woli Ojca z miłości, a nie z cierpiętnictwa, możemy doświadczyć, że w tajemniczy, Bogu wiadomy sposób, właśnie poprzez te najcięższe próby, wzrastamy w wierze. Zbliżamy się do Boga, tak jak Abraham, który, będąc posłusznym Bogu, otrzymał nowe zapewnienie o błogosławieństwie. I taka droga okazuje się drogą do prawdziwego życia, do prawdziwej wiary. Drogą do duchowego zmartwychwstania.
Komentarz do psalmu
Łatwo jest mówić „Jezu, ufam Tobie”, gdy mamy dobre samopoczucie i wszystko jakoś się układa. Dużo trudniej wypowiedzieć te słowa w ciemno, gdy życiowe trudności tak nas przygniatają, że nie widzimy już nadziei.
Psalm 116 śpiewany jest w czasie ostatniej drogi zmarłego człowieka – podczas drogi konduktu pogrzebowego. Wówczas słowa psalmu wypowiadamy niejako w imieniu zmarłej osoby, mającej nadzieję na zmartwychwstanie ze śmierci do życia – „O Panie, jestem Twoim sługą (…) Ty rozerwałeś moje kajdany”.
To psalm ufności, że „cenna jest w oczach Pana śmierć Jego wyznawców”. To modlitwa człowieka, który ma nadzieję, że śmierć nie ma ostatniego słowa. Wreszcie, to śpiew wdzięczności, bo psalmista doświadczył tego, że śmierć – także ta rozumiana duchowo, jako trudne doświadczenie życiowe, wręcz bliskie otchłani – nabiera sensu dzięki mocy Boga i jest drogą do nowego życia: „Ty rozerwałeś moje kajdany”!
Komentarz do drugiego czytania
Bóg nie oszczędza. Jest hojnym dawcą. „Bóg własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał”! Jeżeli modlimy się nieraz z wyrzutem, dlaczego nie otrzymujemy od Boga tego czy tamtego, spójrzmy na krzyż Jezusa. W Nim otrzymaliśmy wszystko! Jezus Chrystus tak nas ukochał, że sam się oddał nam w ofierze, abyśmy nie zginęli, ale mieli życie (por. J 3, 16).
Przez swoją ofiarę Pan Jezus pokazał nam najbardziej wymownie, że jest po naszej stronie. I trzeba to sobie dzisiaj wyraźnie przypomnieć – Bóg jest zawsze po naszej stronie! Chrystus stał się przecież naszym bratem i nie wstydzi się nazywać nas braćmi (por. Hbr 2, 11). Bóg jest zawsze po naszej stronie, ale – jednocześnie – jest zawsze przeciw grzechowi. Bo grzech jest największą tragedią dla nas – większą niż jakakolwiek ludzka choroba.
I Chrystus staje po naszej stronie nie dlatego, że jest jednym z wielu „kumpli”, ale po to, aby nas z grzechu wyzwalać, aby dawać nam nowe życie!
Wiele razy podczas Mszy świętej słyszymy wezwanie kapłana: „Pan z wami!”. To nie tylko komenda, ale to zapewnienie, że w tym zgromadzeniu liturgicznym naprawdę obecny jest Chrystus! Pan naprawdę jest z nami – On jest Emmanuelem (por. Mt 1, 23). Czy my jesteśmy z Nim – przez nasze wybory, naszą odpowiedź miłości wobec Niego i bliźnich?
Wielki Post to czas uświadamiania sobie tego, że Bóg jest nam naprawdę bliski – nie sentymentalnie, nie tylko na poziomie wrażeń. On jest nam najbliższy dlatego, że rozumie naszą biedę, posyła nam Zbawiciela i przez całkowity realizm swojej śmierci i zmartwychwstania daje nam nowe życie. Czy w tym Wielkim Poście chcemy odrzucić od nas grzech, nawrócić się?
Komentarz do Ewangelii
„A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych”. Dlaczego uczniowie dostali takie polecenie? Z pewnością w takim momencie, kiedy ich serca były przepełnione radością i błogością ze spotkania z Przemienionym Panem, naturalnie rodziło się w nich pragnienie opowiedzenia o tym innym, przynajmniej w gronie Dwunastu.
Po zejściu z góry Tabor było jeszcze za wcześnie. Dopiero po doświadczeniu krzyża i zmartwychwstania, i po Zesłaniu Ducha Świętego, uczniowie zostali uzdolnieni do tego, aby iść i głosić Ewangelię.
Pan Jezus, przemieniając się wobec uczniów, ,,upewnił nas, że przez cierpienie dojść możemy do chwały zmartwychwstania” (por. Prefacja na II Niedzielę Wielkiego Postu). Pan Jezus ukazał się uczniom w takiej postaci, w jakiej miał istnieć na wieki po swojej śmierci i zmartwychwstaniu. Wierzymy, że także nas po śmierci obejmie zmartwychwstanie, że nasze ciała będą przemienione. Przemienienie było dla uczniów momentem umocnienia, aby uczniowie nie zwątpili, kiedy zobaczą swojego Mistrza okrutnie umęczonego, a potem ukrzyżowanego. Wiemy, że ta próba większość z nich przerosła…
Zatem polecenie Pana Jezusa, aby „nie rozpowiadać”, to słowo, które mamy wziąć sobie głęboko do serca. Kiedy podczas modlitwy doświadczam obecności Boga, niekiedy związanej wręcz z emocjonalną radością i bliskością, to jest to łaska Boża, abym wytrwał w wierności Chrystusowi w godzinie krzyża, w mojej codzienności. Chciałoby się, tak jak święty Piotr, przedłużyć to pełne światła trwanie przy Panu, doświadczenie Jego rzeczywistej obecności, blasku Jego chwały. Jednak każde contemplatio musi przejść w actio – z mojego zapatrzenia w Chrystusa na modlitwie muszą wynikać konkretne postanowienia o zmianie życia, nawróceniu, począwszy od małych spraw. Moje osobiste spotkanie z Przemienionym Panem na modlitwie to niejako zachęta: „przyjmij te próby i trudności, które przyjdą! Nie poddaj się zwątpieniu, ale trwaj w postawie wiary wtedy, gdy nie będziesz czuł Mojej obecności”. Tak też możemy rozumieć polecenie Boga Ojca: ,,To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!” – czyli: słuchajcie tego, co wam Mój Syn mówi, słuchajcie tego, że zapowiada swoją mękę i śmierć, która jest konieczna, aby mogło nastąpić Jego chwalebne zmartwychwstanie. I wtedy, gdy nasza wierność Panu zostanie wypróbowana, gdy przez krzyż dojdziemy do zmartwychwstania i zostaniemy umocnieni darem Ducha Świętego, możemy stać się autentycznymi świadkami Chrystusa dla innych.
Komentarze zostały przygotowane przez Mateusza Mickiewicza diakona VI roku WMSD w Warszawie
Wielki Post 2017 - czasem miłości — Parafia pw. św. Mikołaja w Żarnowie
MODLITWA w drugą Niedzielę Wielkiego Postu. (1883r.)
O Panie Tyś Stwórcą moim, a ja stworzenie Twoje. Masz więc wszelkie prawo nade mną, jako nad dziełem rąk Twoich; rób wiec ze mną wedle upodobania Twego, a ja ani się skarżyć, ani szemrać nie mogę i nie chcę.
O Panie! żebyś poprzestał na jednę chwilkę opiekować się mną, wróciłbym do tego nicestwa mego, z którego wszechmocność Twoja do życia mnie wywołała, i dlatego każda godzina, każda minuta życia mego, każde
odetchnienie, każde uderzenie serca mego, do Ciebie, wyłącznie do Ciebie należy!
O Panie! Tyś mnie odkupił z niewoli szatańskiej nie złotem, ani srebrem, ale krwią Twoją najświętszą, i dla tego jestem niewolnikiem Twoim, a Ty masz nieograniczoną nade mną moc i prawo; użyj prawa Twego; choćbym mógł. nie chcę się Tobie opierać!
O Panie! Ty jesteś Ojcem moim! Tyś sam mi pozwolił, Tyś mi kazał tem Imieniem Cię nazywać; przyjąłeś na siebie prawo Ojcowstwa, a ja w radości powinność dziecka na siebie przyjmuję!
O Panie! wszystko co mam, mam od Ciebie, i nie masz we mnie cząsteczki, która by od Ciebie nie była; więc wszystkiem, co mam, czem jestem, co posiadani. wszystkimi darami przyrodzonemi i nadprzyrodzonemi Ciebie chwalić i błogosławić będę!
Ty jesteś Mądrość nieskończona; tej mądrości poddaję, rozum mój, a nie zbłądzę!
Ty jesteś Miłość nieskończona; tej miłości poddaję serce moje, a nie zaginę!
Ty jesteś Droga niemylna; tą drogą pójdę bezpieczny, że do Ciebie trafię!
Ty jesteś Prawdą; w tej prawdzie ufunduje nadzieje moje, a zawiedzione nie będą!
Ty jesteś Światło; w tem świetle żyjąc, blask świata mnie nie oćmi!
Dlatego ani na jednę chwilkę niczego innego nie pragnę, ani na ziemi, ani w niebie, jak tylko przypodobać się Tobie!
O daj mi tylko zawsze, wszędzie i we wszystkiem poznać wolę Twoją, abym ją zawsze, wszędzie i we wszystkiem mógł wypełnić!
Dlaczego Wielki Post jest wielki? – Radio Doxa FM – Opole, Kędzierzyn,  Nysa, Racibórz
Warto przeczytać, przemyśleć sobie i sercem wejść w głębię tej pięknej modlitwy a wraz z nią w Wielki Post.
Panie Jezu Chryste, dla nas przyjąłeś los ziarna pszenicy, które pada w ziemię i obumiera by wydać plon obfity (J 12, 24).
Zapraszasz nas byśmy kroczyli za Tobą tą drogą,
gdy mówisz: «Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne» (J 12, 25).
[…] Pomóż nam [w tym Wielkim Poście] towarzyszyć Ci nie tylko szlachetnymi myślami,
lecz przejść Twoją drogę sercem, nawet więcej: konkretnymi uczynkami codziennego życia.
Dopomóż nam wejść na drogę krzyża całymi sobą i na zawsze pozostać na Twej drodze.
Uwolnij nas od lęku przed krzyżem, ze strachu przed wyśmianiem przez innych, z obawy,
że nasze życie może się nam wymknąć, jeśli nie chwycimy wszystkiego, co niesie.
Pomóż nam demaskować pokusy,
które obiecują życie, lecz których ułudy zostawiają w nas ostatecznie pustkę i zawód.
Pomóż nam nie chcieć zawładnąć życiem, ale je dawać.
Dopomóż, abyśmy towarzysząc Ci na drodze pszenicznego ziarna, znaleźli w «traceniu życia» drogę miłości, drogę,
która prawdziwie daje życie, życie w obfitości” (J 10, 10). 
kard. Joseph Ratzinger, Benedykt XVI
Za grzechy popełniane rozmyśnie i specjalnie z premedytacją Pan Bóg zawsze ukarze człowieka a wielka szkoda, że rządzący Kościołem Katolickim hierarchowie zakazują  o tym mówić, to wobec tego są współwini tym grzechom i cierpią za nie także. 
Grzechy „nieczystości” szczególnie ciężkie, bo wiążą się z nimi grzechy morderstw  dzieci jako następstwa „niby przyjemnści”. Ponieważ hierarchowie popierają Aborcję  i te grzechy, to dlatego jest kara Boża bo zabijając dziecko zabijają Boga.
 
 Kobiety umierają po zażyciu pigułek aborcyjnych
 

Szanowni Państwo,

 

coraz intensywniej reklamowane są w Polsce aborcyjne pigułki poronne, w handlu którymi pośredniczy aborcyjna mafia. Wie Pani jak wyglądają reklamy tych śmiercionośnych tabletek, które coraz częściej widać w przestrzeni publicznej?

„Jesteś w niechcianej ciąży?

Potrzebujesz aborcji?

Możesz nam zaufać.

Zadzwoń 7 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00 albo napisz

Cała ekipa Aborcji Bez Granic jest dla Ciebie i udzieli Ci potrzebnego wsparcia. #niejesteśsama”

 

Tak właśnie reklamuje się mafia aborcyjna w polskich mediach społecznościowych. Ich wpisy są bardzo emocjonalne i przyozdobione licznymi ikonami serduszek, co ma spowodować ciepły i dobry odbiór tych reklam wśród Polek.

 

Na wszelki możliwy sposób aborcjoniści próbują także zdobyć zaufanie kobiet i namówić je do aborcji pigułkowej, np. za pomocą takich reklam:

 

„Być może jesteś osobą, która teraz trzyma w rękach pozytywny test ciążowy i się boi (…) i bardzo potrzebujesz usłyszeć te słowa:

 

– Aborcja jest ok.

– Twoja decyzja jest ok.

– Twój powód jest wystarczający.

– Nie musisz przepraszać, nie musisz się tłumaczyć. Masz prawo o sobie decydować. Jesteśmy z Tobą !”

 

Na tego typu treści narażone są w szczególności młode kobiety w trudnej sytuacji życiowej, samotne matki, kobiety porzucone przez mężczyzn itp. W ciężkich dla nich chwilach aborcjoniści przedstawiają im się jako pomocni i pełni empatii ludzie, którzy chcą udzielić „wsparcia”. Prawdziwe wsparcie jest takim kobietom bez wątpienia potrzebne. Tyle tylko, że „wsparcie” aborcjonistów oznacza pomoc w zamordowaniu ich dziecka. I nie tylko.

 

Zażycie aborcyjnych pigułek poronnych ma również tragiczne konsekwencje dla kobiet. Oczywiście trudno dowiedzieć się tego z reklam i propagandy aborcjonistów, którzy na swoich stronach piszą, że:

 

„Aborcja farmakologiczna (zwana inaczej domową) jest bezpieczną, łatwą i względnie tanią metodą przerywania ciąży.”

 

Niemal we wszystkich propagandowych i reklamowych materiałach aborcyjnej mafii podkreślane jest, że pigułki poronne są bezpieczne dla kobiet je zażywających. To zwykłe kłamstwo, o czym przekonały się niestety tysiące Polek, które dały się nabrać i kupiły śmiercionośne tabletki od mafii:

 

Koszmar. Ostatnie pół godziny zwijałam się z bólu, nigdy czegoś takiego nie przeżyłam. Pojawiła się krew i skrzepy. Leciało razem z biegunką, ale nie wiem do końca co, bo byłam w stanie bliskim omdlenia. Mrowiły mi dłonie i nogi. Dreszcze. Myślałam, że nie wytrzymam, wyłam z bólu.”

 

Tak opisuje zażycie aborcyjnej pigułki jedna z kobiet, które zamówiły je od aborcjonistów. W reklamie pigułek wszystko jest kolorowe, sympatyczne i miłe. Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna:

 

Zaczęło się krwawienie i silny ból. Ledwo doszłam do łazienki, było mi strasznie słabo. Na sedesie mało nie zemdlałam. Poszła krew i gazy. Leżę teraz na podłodze w łazience bo tu mi jakoś najlepiej. Mam dreszcze, ale to pewnie z osłabienia.”

 

Proszę Państwa, nie wygląda to na „bezpieczny” i „łatwy” domowy „zabieg”. Pigułkowa aborcja nie tylko zabija dziecko ale jest też skrajnie niebezpieczna dla zdrowia kobiet i może rodzić niebezpieczne powikłania:

 

Dziewczyny koszmar trwa nadal, po łyżeczkowaniu krwawię już 3 tydzień. Fatalnie się czuję, serce bije jak oszalałe, męczę się przy każdej czynności, wczoraj byłam w szpitalu bo dostałam krwotoku i wyleciało ze mnie coś OGROMNEGO… oczywiście kazali iść do swojego lekarza…niby nic tam nie ma, ale dalej plamię…szok już mam dosyć i jeszcze od tego krwawienia anemię podejrzewają”.

 

Tego typu świadectw Polek, które zażyły pigułki, jest coraz więcej. Dramat, jaki przeżywają, to nie tylko cierpienia natury fizycznej, ale przede wszystkim psychicznej i duchowej:

 

„Wszystko, co nastąpiło później, przypominało bardziej koszmar niż rzeczywistość. W nocy śniło mi się moje własne, zabite dziecko… Zaczęłam pić, doszłam do pięciu butelek alkoholu tygodniowo. Czasem nie jadłam przez kilka dni, a potem, zmusiwszy się do jedzenia, wymiotowałam wszystko, co wcześniej zjadłam (…) Brałam tabletki uspokajające na noc, żeby móc spać, i tabletki pobudzające na dzień, żeby się jakoś trzymać. Cztery razy świadomie przedawkowałam, próbując się zabić. Nie sądzę, żebym naprawdę chciała wtedy umrzeć, po prostu chodziło o to, żeby mną się ktoś zajął, wysłuchał, wsparł. Chciałam, żeby to cierpienie się wreszcie skończyło.”

 

Wyznała jedna z kobiet, które dokonały aborcji. Gdzie w takiej sytuacji są aborcjoniści, którzy namówili ją do dzieciobójstwa? Przed kupieniem i połknięciem pigułek intensywnie się reklamują i wmawiają Polkom, że udzielą wszelkiego niezbędnego „wsparcia” i że można im zaufać. Miłe i ciepłe słowa, na które wiele kobiet daje się nabrać, kończą się jednak w momencie aborcji.

 

Proszę Państwa, tak właśnie wygląda rzeczywistość aborcyjna w Polsce. Wiarygodne szacunki pozwalają przypuszczać, że ofiar aborcyjnych pigułek są tysiące każdego roku. Są to zarówno dzieci zamordowane za pomocą tej trucizny jak i ich matki, które przeżywają duchowy i psychiczny koszmar oraz zmagają się z powikłaniami po aborcji. Część z nich może nawet doprowadzić do śmierci!

 

Kilka miesięcy temu media informowały o dwóch kobietach z Wielkiej Brytanii, które zmarły po połknięciu pigułek i dokonaniu domowej aborcji. Jakiś czas temu zmarła również kobieta z Portugalii, która przed śmiercią z powodu zażycia pigułek miała silne wymioty, bóle brzucha i dreszcze. W Indiach kobieta po połknięciu pigułki doznała rozległego krwotoku i wykrwawiła się na śmierć. Ile takich przypadków może być w Polsce?

 

Nie wiadomo, gdyż nikt nie prowadzi tego typu statystyk. Co więcej, aborcyjna mafia, która handluje pigułkami, zachęca kobiety do tego, aby nie przyznawały się do połknięcia pigułek w przypadku powikłań zdrowotnych:

 

„Udając się do szpitala lub na pogotowie nie musisz zaznaczać, że zażyłaś lekarstwa. Możesz powiedzieć, że doszło do poronienia samoistnego.”

 

Namawiają aborcjoniści. „Lekarstwa”, o których mowa, to oczywiście pigułki poronne, które zabijają dziecko a u matek powodują poważne komplikacje a nawet zgon. W propagandzie aborcyjnej wszystko jednak jest możliwe i nawet największą okropność można nazwać miłymi i budzącymi dobre skojarzenia wyrazami. Codziennie dają się na to nabrać kolejne Polki:

 

„Każdego dnia kilkanaście osób dziennie zamawia tabletki poronne i je przyjmuje z naszą asystą”

 

Pisze aborcyjna mafia w swoich propagandowych materiałach. Nasza Fundacja działa aby ratować te kobiety i ich dzieci przed działalnością aborcyjnych przestępców i koszmarnymi skutkami zażywania pigułek śmierci.

Na terenie całej Polski oraz w internecie pokazujemy i mówimy prawdę o aborcji, aby rzeczywisty obraz sytuacji mógł dotrzeć do tysięcy osób. W najbliższym czasie chcemy uruchomić kolejną akcję billboardową, która będzie ostrzegała przed skutkami zażywania pigułek i pokazywała prawdę o domowych aborcjach za pomocą tabletek rozprowadzanych przez grupy przestępcze. Jeden billboard może dotrzeć do tysięcy osób, a planujemy wywiesić ich całą serię. Gdy billboard zawiśnie w jakiejś miejscowości, najczęściej od razu o sprawie rozpisują się lokalne media, przez co nasz billboardowy przekaz dociera do Polaków również w telewizji i internecie. Aby zorganizować tę akcję, potrzebujemy ok. 11 000 zł.

 

Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie 30 zł, 60 zł, 120 zł, lub dowolnej innej kwoty, aby zorganizować kampanię billboardową informującą Polaków o zagrożeniach związanych z pigułkami aborcyjnymi i ostrzec nasze społeczeństwo przed mafią, która czyha na życie kobiet i ich dzieci.

 

Numer konta: 79 1050 1025 1000 0022 9191 4667
Fundacja Pro – Prawo do życia
ul. J. I. Kraszewskiego 27/22, 05-800 Pruszków
Dla przelewów zagranicznych – Kod BIC Swift: INGBPLPW

Za pomocą mediów społecznościowych i sprzyjających sobie portali, mafia aborcyjna handlująca pigułkami poronnymi dociera do tysięcy Polaków każdego dnia. Ich celem są w szczególności młode kobiety w trudnej sytuacji życiowej, które skłonne są uwierzyć w propagandę aborcjonistów i rzekomą „pomoc”, którą oferuje aborcyjna mafia.

 

Jeżeli takie kobiety uwierzą w manipulacje aborcjonistów, zostaną morderczyniami własnych dzieci a je same czekają okropne konsekwencje, zarówno dla zdrowia fizycznego jak i dla ich duszy. Aby ratować nasze społeczeństwo przed tym dramatem, musimy dalej pokazywać prawdę o aborcji. Liczę, że wesprą Państwo organizację kolejnych akcji informacyjnych!

 

Serdecznie Państwa pozdrawiam,

Fundacja Pro-Prawo do życia, J. I. Kraszewskiego 27/22, 05-800 Pruszków, Pruszków, mazowieckie 05-800, Poland

You may unsubscribe or change your contact details at any time.

Czy stawiam się ponad Boga? 

Czy znajdujesz Boga? – Wtorek I tygodnia Wielkiego Postu

Zastanówmy się, co zrobilibyśmy, gdybyśmy dowiedzieli się, że za kilka godzin mamy umrzeć. Jedni zaczęliby spisywać  testament, inni żegnać się z najbliższymi. Niektórzy jednak z pewnością prosiliby o kapłana, aby ten rozgrzeszył ich ze wszystkich grzechów. Niektórzy dopiero wtedy nawróciliby się…

Może być jednak za późno. Dzisiaj warto zadać sobie kolejne pytanie o naszą wiarę: jaka jest moja spowiedź? Czy mój żal za grzechy jest szczery? Czy często powracam do grzechu? Do czego jednak prowadzi zatwardziałość? Do czego prowadzi fałszywy żal za grzechy? Może prowadzić do grzechu najgorszego, tj. grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Warto zacytować tutaj słowa Jezusa: Dlatego powiadam wam: Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; i kto nie zbiera ze Mną, rozprasza. Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone. Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym (Mt 12:30-32).

Jak tłumaczyć grzech przeciwko Duchowi Świętemu, grzech, który nie może zostać odpuszczony? Powyższe słowa Chrystusa są niezwykle tajemnicze i mocne. Pokazują stanowczość Boga w stosunku do tych, którzy odrzucają Go w pełni świadomie i w pełni dobrowolnie pokazują to swoim życiem, i głoszą sprzeciw wobec Boga. I często nie chodzi tutaj tylko o jawne wyrzeknięcie się wiary, jakim jest apostazja. Może bowiem być to skrajny brak pokory, brak chęci jakiejkolwiek poprawy i robienia sobie z Boga żartów. Ostentacyjna deklaracja, że ma się Pana Boga gdzieś, brak potrzeby odmawiania sobie pokus, pewnych czynów, bo są one obwarowane klauzurą grzechu, jest właśnie takim grzechem. Gdy człowiek uważa, że jak sobie „poużywa” i potem pójdzie do spowiedzi, wyzna grzechy i to rozgrzeszenie używa, popełnia taki grzech. Rozgrzeszenie nie może być ważne. Nie może być ważne dlatego, że człowiek nie widzi sensu poprawy. Bóg wie, że człowiek powróci do grzechu i życia swego nie zmieni, bo traktuje święty sakrament jak coś do odbębnienia. Największym dramatem takiego człowieka jest to, iż jemu wydaje się, że jest ponad Bogiem, że jest mu w stanie narzucić własną wolę, całkowicie ignorując Jego wolę. Jest to swoisty faryzeizm, który został potępiony przez Chrystusa, albowiem człowiek swoją wymową bluźni Bogu –  To ja, a nie Bóg będzie decydował kiedy dostąpię bożego miłosierdzia. Nie ważne, że grzeszą, bo i tak wszystko będę miał wybaczone. I nawet w przypadku śmierci, który opisany był wyżej, fałszywy żal za grzechy nie pomoże. Nawet postanowienie poprawy nic człowiekowi nie pomoże. Duch Święty jest obecny w tych, co w Niego wierzą i podpowiada, co mamy robić, abyśmy mogli dostąpić Życia w Niebie.

Jeśli ktoś uznaje, że Duch Święty może sobie gadać, ale to człowiek wie lepiej, co ma robić od Boga, odrzuca dobrowolnie prawdę, żyje w zakłamaniu. I zatwardziałość własnego „ja” może do tego doprowadzić, choć tego straszliwego grzechu nie da się łatwo popełnić. Nie można jednak się nim nie przejmować. Choć człowiek głęboko utwierdzony w wierze nie jest w stanie odrzucić świadomie Boga, to kiedy nasza wiara się chwieje i zamiast poświęcać czas Bogu, przeznaczamy go na nic nieznaczące kwestie doczesne, popadając w zatwardziałość, trwamy w grzechu, jesteśmy w stanie dojść niechybnie do odrzucenia Boga.

Nie zapominajmy jednak o miłosierdziu Bożym. Nigdy nie możemy stawiać litery prawa ponad Boga. Miłosierdzie bowiem jest w stanie przekroczyć barierę, jaką jest pycha człowieka. Pamiętajmy jednak, że nie ma większego grzechu od dobrowolnego generalnego odrzucenia Boga i w pełni dobrowolne stawienie się ponad Nim.

https://isidorium.info/2021/02/26/czy-stawiam-sie-ponad-boga-piatek-i-tygodnia-wielkiego-postu/

JEZUS: Moje Boże Miłosierdzie się urzeczywistni, jak zostało to objawione Mojej córce Helenie, świętej Faustynie.

No właśnie – niby najlepsi i najlświętsi księźa Tradycjonaliści mówią: uważajcie, uważajcie  i nie werzcie w „Objawienia prywatne”, bo ostatnie Objawienie zakończyło się na św. Janie Ewangliście! Jakim prawem grzesznicy chociaż w sutannach dyktują Bogu Stworzycielowi Świata swoje prawa i zakazują Bogu mówić od ludzi. Tak zrobili 10 lat temu pyszni Paulini – zamknęli Boga Zbawiciela Jezusa Chrystusa w ciemnicy w niewoli w swoim Klasztorze w Częstochowie. Tak w ich Zamku bo gdyby to był Klasztor Maryi to by pytali swoją Królową a oni zawiesili Jej Królewski Wizerunek na czarnej piekielnej ścianie i powiedzieli MILCZ !

Nie ma „prywatnych Objawień” a wszystkie są Boże, bo Bóg nikomu nie mówi do ucha z decyzją: „nie mów nikomu”. Do wszystkich proroków w Starym Testamencie Bóg mówił: „idź do Niniwy”….idź i powiedz….wymieniał do kogo ma iść – tak jest i teraz.

„Niech każdy z was, który szydzi z Moich proroków, pamięta, że to nie z nich szydzi, ale ze Mnie. Oni są po prostu narzędziami.”

JEZUS: Moje Boże Miłosierdzie się urzeczywistni, jak 

zostało to objawione Mojej córce Helenie, świętej Faustynie

                                                           

KSIĘGA PRAWDY
niedziela, 29 stycznia 2012 roku, godz. 21.18
Ja, wasz Jezus, pragnę powiadomić świat, że Moje Boże Miłosierdzie się urzeczywistni, jak zostało to objawione Mojej córce Helenie, świętej Faustynie. Ta tajemnica zostanie ujawniona, gdy wszyscy doświadczą ostatecznego objawienia Promieni Mojego Miłosierdzia dla zbawienia ludzkości.

Ci, którzy drwią z ciebie, Moja córko, i mówią, że ta tajemnica została już objawiona światu, muszą to wiedzieć. Jak wielu ludzi w dzisiejszym świecie wie o Mojej obietnicy Bożego Miłosierdzia? Bardzo niewielu, włączając w to ciebie, Moja córko. Czy Moi wyznawcy nie wiedzieli, że powrócę, aby przygotować świat na to Wielkie Wydarzenie?
Zawsze przygotowuję Moje dzieci na takie wydarzenia. Mój Ojciec Przedwieczny posyła proroków na świat w jednym celu – by dać wam odpowiednie ostrzeżenie, tak aby dusze nie zostały zabrane z zaskoczenia. Cieszcie się tym Darem proroctwa. Nie odrzucajcie go.
Nigdy nie myślcie, że wiecie wszystko o Moich Drogach, ponieważ, choć możecie Mnie kochać, nie zawsze Mnie znacie i rozumiecie Moje Drogi. Niech każdy z was, który szydzi z Moich proroków, pamięta, że to nie z nich szydzi, ale ze Mnie. Oni są po prostu narzędziami.
Wy, Moje dzieci, nigdy nie powinniście zakładać, że Mnie naprawdę znacie, bo gdyby tak było, to byście Mi nie zaprzeczali. Dzisiaj jednak, tak jak czynili Moi uczniowie, kiedy chodziłem pomiędzy nimi, wciąż zaprzeczacie, że to jestem Ja, kto wzywa was do Siebie. Lewą rękę trzymacie wyciągniętą do Mnie, a prawą Mnie policzkujecie.
Czyż nie słyszycie Mnie, jak teraz do was mówię? Jeśli nie, to usiądźcie spokojnie i módlcie się do Mnie, abym mógł wypełnić wasze znużone serca Ogniem Mojego Świętego Ducha. Kocham was i jeśli pozwolicie Mi wejść do swojego serca bez waszej stalowej zbroi, która Mnie powstrzymuje, uczynię was wolnymi.
Kiedy otworzycie oczy i ujrzycie, że to Ja, wasz Boski Zbawiciel, rozmawiam z wami, to podążcie za Mną drogą do Nowego Raju z miłością i radością w sercu.
Nie pozwólcie złemu siać wątpliwości w waszym umyśle. Módlcie się, abyście byli wystarczająco silni, pokorni w umyśle i duchu, aby rzucić się w Moje Ramiona.

Tylko wtedy, gdy przychodzicie do Mnie jak dziecko, prawdziwie odnajdziecie pokój w duszy. Jest to jedyny sposób, aby przyjąć Mnie do swojego serca.
Wasz umiłowany Jezus

https://www.gloria.tv/post/eyyyVoapW81n2AyBCQBswHgMQ

JEZUS: Kraje europejskie ulegną dyktaturze nie lżejszej niż ta za czasów Hitlera

Wszystkiemu ZŁU w Polsce i na świecie winni są tylko i wyłącznie hierarchowie w sutannach rządzący Kościołem Katolickim bo Bóg żyje i przychodzi współpracować ze „swoimi” Apostołami, a oni okazują się zdrajcami – Judaszami i Zbawiciela nie przyjmują mówiąc – odejdź i micz !!! Tak było przed pierwszą i drugą wojną światową. Nadchodzi czas następnych wojen a hierchowie nadal nie rozpoznają swojej Misji i nadal oddają władzę nad Kościołem politykom lucyferycznym, aby niszczyli ten piękny świat a sami wybierają wieczne potępienie w piekle. Przecież oni wiedzą, że za niposłuszeństwo Panu Bogu spadną do swojego pana lucyfera na katorgi wieczne.

Nie rozumiem – dlaczego odrzucają wieczne piękno i szczęście na Ziemi i w Niebie i nie chcą żyć z Jezusem Chrystusem KRÓLEM POLSKI wolni, w dobrobycie i szczęściu?

KTÓŻ JAK BÓG? TYLKO BÓG DAJE WOLNOŚĆ, SZCZĘŚCIE I WIECZNE NIEBO !

Koronaświrusowa ,,gra w trzy karty”

W zależności od polecenia, lekarze robią test positive lub negative.

https://www.gloria.tv/post/J7emwXBSmxec4TFwfX2cE6peT

JEZUS: Kraje europejskie ulegną dyktaturze nie

lżejszej niż ta za czasów Hitlera

https://www.gloria.tv/post/jxhJuhkSMX6x2nbdGCGc37eRq

W dniu  1.5 miliona podpisów do 9 marca 2021
Szanowni Państwo

mój ostatni email przedstawiał wszystko dokładnie.

W skrócie, Disney jest w głębokich tarapatach finansowych. Nie mogą sobie pozwolić na zrażenie rodzin i zniechęcenie ich do swoich produktów, gdy ograniczenia COVID zostaną już zniesione.

Nasza kampania jest głosem rodzin, które są zmęczone tym, że Disney indoktrynuje je polityczną agendą ideologów gender i radykalnych działaczy LGBTQ.

Kiedy w zeszłym roku skonfrontowaliśmy się z najwyższymi rangą dyrektorami Disneya, daliśmy jasno do zrozumienia, że CitizenGO nie cofnie się, ani nie ustąpi. Teraz nadszedł czas, aby podwoić nasze wysiłki!

Prosimy o pomoc w osiągnięciu celu, czyli 1,5 miliona podpisów do 9 marca 2021 r.

Bardzo proszę o podpis teraz, aby dać znać zarządowi i dyrekcji Disneya, że popełniają błąd indoktrynując agendę LGBTQ rodziny próbujące cieszyć się ich produktami.

Państwa podpis będzie miał duży wpływ na zwiększenie presji na Disneya.

Dlatego właśnie planujemy uczynić go najważniejszym elementem naszego wystąpienia na zgromadzeniu akcjonariuszy Disneya 9 marca 2021 roku.

Dzięki Państwa podpisowi Disney zrozumie, jak poważny jest ten protest dla przyszłości firmy i wszystkich jej projektów.

Pozdrawiam serdecznie

Ignacio Arsuaga z całym zespołem CitizenGO

P.S. Bardzo proszę po podpisaniu petycji o udostępnienie jej swoim przyjaciołom i rodzinie.

Proszę zapoznać też się z moim pierwszym mailem do Państwa w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat naszej kampanii (załączam go poniżej).


 

Disney stoi w obliczu spadku przychodów, a wielu inwestorów i członków zarządu obawia się, co bojkot konsumencki będzie oznaczał dla ich wyników finansowych.

Rodziny, które są zmęczone tym, że Disney narzuca im polityczną agendę ideologów gender i radykalnych aktywistów LGBTQ, zabierają głos – a wielu w Disneyu zaczyna się stresować.

To jest właściwy moment, by zabrać głos! Złóżmy swój podpis teraz, aby zażądać od kierownictwa i zarządu Disneya uwolnienia The Walt Disney Company od ideologii gender i propagandy LGBTQ.

TERMIN: Zbieramy podpisy do 9 marca 2021 r.

 

PROSZĘ PODPISAĆ PETYCJĘ

Szanowni Panowni

potrzebujemy Państwa pomocy w dotrzymaniu ważnego terminu naszej kampanii, aby zażądać od Disneya zaprzestania promowania skrajnie lewicowej agendy politycznej aktywistów LGBTQ w parkach rozrywki dla dzieci, w programach telewizyjnych i filmach oraz wszelkich innych produktach.

Prawdę mówiąc, pomimo sprzeciwu ponad 1,3 miliona zaniepokojonych obywateli, Prezes Disneya Robert Iger i Dyrektor Generalny Bob Chapek poparli publiczne i wyraźnie tzw. parady gejowskiej dumy w Disneylandzie w Paryżu i promowali postacie LGBTQ w swoich produkcjach telewizyjnych i filmowych dla dzieci i rodzin.

Liczą na to, że rodziny nie będą zważać na chorobę kiełkującą w Disneyu, a od Państwa i ode mnie zależy, czy to się skończy.

Teraz, po serii spadków finansowych, inwestorzy martwią się o deficyty budżetowe – dlatego planujemy dostarczyć ponad 1,5 miliona podpisów na zgromadzenie akcjonariuszy Walt Disney Company 9 marca 2021 roku, aby w ten sposób walczyć o treści przyjazne rodzinie.

Ale aby to zrobić, potrzebujemy Państwa podpisu jak najszybciej.

Bardzo proszę o podpis pod naszą petycją do kierownictwa i zarządu, żądając, aby Disney był wolny od propagandy LGBTQ.

Działania panów Iger’a i Chapek’a spotkały się już z krytyką wielu osób na całym świecie jako atak na rodzinę i próba wywarcia szkodliwego wpływu na dzieci.

Nasza kampania to realna groźba bojkotu konsumenckiego, więc inwestorzy, rządni pieniędzy dyrektorzy i członkowie zarządu Disney zaczęli się denerwować.

Odkąd publicznie przedstawiliśmy Bobowi Chapekowi nasze petycje na dorocznym walnym zgromadzeniu Disneya w zeszłym roku, Disney doświadczył miliardowych strat.

W tym samym czasie COVID uderzył w cały świat, powodując zamknięcie parków rozrywki Disneya, odwołanie rejsów wycieczkowych oraz zamknięcie wielu produkcji telewizyjnych i filmowych.

Disney zlikwidował już ponad 28 000 stanowisk pracy, a teraz zmuszony był zwolnić kolejne dziesiątki tysięcy.

W tak trudnej sytuacji, wiele osób w Disney’u zaczyna się dodatkowo obawiać zrażenia do siebie rodzin, które są przecież kluczem do światowego sukcesu Disney’a.

Rodziny nadal pozostają głównym źródłem dochodu dla tego światowego giganta.

Mając na uwadze miejsca pracy i przyszłość Disneya, musimy działać już teraz!

Inwestorzy chcą odpowiedzi na pytanie, jak Disney może zwiększyć zyski w nadchodzącym roku.

9 marca 2021 roku, z Państwa pomocą, możemy zwrócić uwagę na to, że Disney zraża do siebie rodziny, na których polegał przez lata.

Bardzo proszę o podpis teraz, aby dać znać Zarządowi i Dyrekcji Disneya, że popełniają błąd, epatując agendą LGBTQ rodziny próbujące cieszyć się ich parkami i produktami.

Disney skupił się dziś na zwiększeniu liczby postaci LGBTQ w filmach i programach telewizyjnych skierowanych do dzieci i rodzin (czyli również Państwa i mnie).

W sierpniu Disney promował swoją pierwszą dwupłciową postać, 14-letnią dziewczynę w programie „The Owl House”.

Było to bezpośrednio po tym jak wytwórnia Pixar wypuściła krótkometrażówkę „Out”, w której pojawił się po raz pierwszy homoseksualista jako główny bohater.

Teraz Disney przewodzi w bezpardonowym ataku na aktorów wyrażających mniej entuzjastyczne podejście do działań i kultury organizacyjnej koncernu. Jest w tym gronie m.in. Gina Carano, grająca główną rolę w hicie Disneya „The Mandalorian”, za to że ma poglądy takie jak Państwo i ja.

To jasne, że prezesi Iger i Chapek wciąż próbują testować na nas, zwykłych rodzinach, promowanie agendy LGBTQ, i to musi się skończyć.

Przeciwko głośnej, ale w sumie małej grupie radykałów gender i LGBTQ stają ludzie tacy jak Państwo i ja: dziesiątki milionów ludzi na całym świecie, którzy szanują wartości rodzinne.

Jesteśmy największym odbiorcą produkcji Disneya.

Po COVID, Disney przyjdzie do nas, do Państwa i mnie i będzie oczekiwał odwiedzania parków rozrywki, udziału w wakacyjnych rejsach ich statkami, a teraz subskrypcji nowej platformy Disney+, która jest obecnie ich jedynych przewidywalnym strumieniem przychodów.

W tej sytuacji musimy stanąć razem, aby pokazać Disneyowi, że nie jest nas mało, nie jesteśmy cisi i nie damy się wykorzystywać.

Dlatego właśnie Państwa podpis jest najważniejszym elementem naszego wystąpienia na zgromadzeniu akcjonariuszy Disneya 9 marca 2021 roku.

Dzięki Państwa podpisowi Disney zrozumie, jak poważny jest ten protest dla przyszłości firmy i wszystkich jej projektów.

Bardzo proszę o podpis teraz, aby dać znać zarządowi i dyrekcji Disneya, że popełniają błąd indoktrynując agendę LGBTQ rodziny próbujące cieszyć się ich produktami.

Dziękuję za wszystko, co Państwo robią,

Ignacio Arsuaga z całym zespołem CitizenGO

 

P.S. Disney jest w głębokich tarapatach finansowych. Nie mogą sobie pozwolić na zrażenie rodzin i zniechęcenie ich do swoich produktów, gdy ograniczenia COVID zostaną już zniesione. Państwa podpis będzie miał duży wpływ na zwiększenie presji na Disneya.

Kiedy w zeszłym roku skonfrontowaliśmy się z najwyższymi rangą dyrektorami Disneya, daliśmy jasno do zrozumienia, że CitizenGO nie cofnie się, ani nie ustąpi. Teraz nadszedł czas, aby podwoić nasze wysiłki!

Prosimy o pomoc w osiągnięciu celu, czyli 1,5 miliona podpisów do 9 marca 2021 r.

 

 

Więcej informacji:

Disney w kryzysie finansowym
https://www.piratesandprincesses.net/disney-in-financial-crisis/

Disney zwolni 28.000 pracowników, bo koronawirus uderzył w jego parki rozrywki (CNBC)
https://www.cnbc.com/2020/09/29/disney-to-layoff-28000-employees-as-coronavirus-slams-theme-park-business.html

Disney potwierdza, pierwsza biseksualny główny bohater, który jest również „wielokulturowy” (CNN)
https://www.cnn.com/2020/08/15/us/disney-bisexual-trnd/index.html

W krótkometrażowym filmie Pixara „Out” pojawia się pierwszy gejowski główny bohater (CNN)
https://www.cnn.com/2020/05/25/entertainment/pixar-out-gay-character-trnd/index.html

Droga Krzyżowa to droga wszystkich wyznawców Chrystusa, ale głównie ludzi cierpiących. Dla nich dźwiganie krzyża jest często ponad siły, dlatego nieodzowna jest pomoc Boża. To właśnie Jezus Chrystus pierwszy niósł krzyż z miłości dla nas.
Parafia Świętej Rodziny w Tomaszowie Mazowieckim
Stacja I. Jezus przed Piłatem
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat
 
Stajemy przed lekarską diagnozą. Nie wiemy, co nas czeka: operacja, kalectwo, oszpecenie ciała, wielotygodniowy pobyt w szpitalu, a może unieruchomienie w gipsie lub na wózku inwalidzkim. Nasz Zbawiciel wiedział, jaki będzie wyrok i w tej świadomości cały czas żył na ziemi. Wiedział, że będzie strasznie cierpiał i umrze na krzyżu. Jezus Chrystus umiał przyjąć wyrok na Siebie, zgodnie z Wolą Ojca Niebieskiego. Prośmy Chrystusa, aby dopomógł nam w przyjęciu Woli Bożej w naszych ziemskich cierpieniach, tak jak On sam potrafił.
 
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami 
Stacja II. Jezus bierze krzyż na ramiona
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat
 
Jakże niechętnie przyjmujemy cierpienia, skarżąc się wokół, dlaczego akurat takie bóle i męki spadły na mnie, dlaczego mnie dotknęła ta choroba, a nie sąsiada czy współpracownika. Zechciejmy iść śladami Chrystusa, przyjmując dobrowolnie się w Jezusa, który bez najmniejszego buntu wziął go na Swoje ramiona. On pomoże nam dźwigać krzyż naszej choroby, jeśli Mu zaufamy i będziemy Mu towarzyszyć w drodze cierpienia.
 
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami 
 
Stacja III. Jezus upada pod ciężarem krzyża
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat
 
W chorobie są dni pogodne i czas potęgującego się bólu. Nieraz upadamy, tak jak Chrystus pod ciężarem krzyża, pod balastem własnych cierpień fizycznych i moralnych. Może wtedy zazdrościmy tym, którzy w tym czasie są zdrowi i sprawni. Może zdenerwowani odrzucamy leki, które nie przynoszą od razu ulgi w boleściach. Prośmy Pana naszego o cierpliwość i pokorę. Razem z Nim powstańmy, by iść dalej, bo droga do Celu jeszcze daleka.
 
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami
 
Stacja IV. Jezus spotyka swoją Matkę
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat
 
Matka jest zawsze przy swoim chorym dziecku. Nie śpi ani w dzień ani w nocy, aby ulżyć w cierpieniu dziecku. Matka bez słów rozumie los swego dziecka, zwłaszcza w chorobie. Spotkanie z matką w czasie choroby niesie ukojenie w bólu. Ile wycierpieć musiała Matka Chrystusowa, która była ze swoim Synem Bożym aż po krzyżową śmierć. Matka Boża i nasza, ziemska, najlepiej zna cierpienie swego dziecka i tylko ona umie ukoić je we właściwy sposób. Potrafi też nadać cierpieniom swego dziecka wymiar świętości, jeżeli z Matką Bożą i Jezusem Chrystusem zechcemy nieść nasz krzyż.
 
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami
 
Stacja V. Cyrenejczyk pomaga Jezusowi nieść krzyż
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat
 
Człowiek chory jest bardzo wrażliwy na zachowanie się innych: lekarzy, pielęgniarek i salowych. Krytykujemy ich często niesprawiedliwie, samolubnie domagając się lepszej troski o siebie. A przecież personel szpitalny lub sanatoryjny jest tak niewielki, a tylu chorych…Wielu ciężej od nas. Nie zapominajmy, że Chrystus przyjął bez słowa skargi lub prośby pomoc Szymona z Cyreny, który nie chciał ulżyć Jego cierpieniom. Uczynił to pod przymusem, z konieczności, z odrazą. Wdzięczni bądźmy w imię Boże za każdy odruch dobroci ze strony naszych bliźnich.
 
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami 
 
Stacja VI. Weronika ociera twarz Jezusowi
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat
 
Święta Weronika miała dużo w sobie odwagi zbliżając się do Chrystusa, skazanego na śmierć, aby obetrzeć zakrwawioną twarz Boga – Człowieka. Pomyślmy, ile ofiary i odwagi ma w sobie personel medyczny – lecząc nas. Zawsze są narażeni na zakażenie się bakteriami różnych chorób. Ile muszą mieć w sobie samozaparcia, aby nas leczyć, badać, pielęgnować, dokonywać zabiegów, myć, karmić, a także milcząco wysłuchiwać naszych obelg pod adresem „ludzi w bieli”. Naśladując Jezusa Chrystusa okażmy wszystkim wdzięczność za stałą pomoc w naszej chorobie: dobrym słowem, uśmiechem, życzliwym gestem, wyrozumiałością, a najbardziej – modlitwą.
 
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami 
 
Stacja VII. Jezus upada po raz drugi
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat
 
Choroba miała trwać krótko, ale przedłużyła się. Coraz trudniej znosić nam jej dolegliwości. Wszystko nas drażni: dieta, leki, zabiegi, rozmowy, światło, ciągle te same twarze…Upadamy pod ciężarem krzyża choroby.
Nasz Odkupiciel upadł z wyczerpania cielesnego i duchowego. Ból, nowe rany, pot, a jeszcze bardziej był przytłoczony grzechami całej ludzkości /naszymi także/; brakiem miłości i cierpliwości od tych, których przyszedł zbawić. Podnieśmy się z tego upadku, abyśmy szli dalej dźwigać krzyż.
 
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami 
 
Stacja VIII. Jezus poucza kobiety płaczące
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat
 
Odwiedziny przy łożu chorego są zawsze radosne, bo to i kwiaty, słodycze, owoce, różne rady i informacje z życia naszego środowiska pracy i zamieszkania…Często nas te odwiedziny zdrowych męczą, a może nawet im głośno zazdrościmy tego beztroskiego ruchu. Cieszmy się z takich wizyt, które dla zdrowych są niemałym wyrzeczeniem.
Jezus spotykając na swej Drodze Krzyżowej niewiasty nie mówi nic o sobie ani o swoim cierpieniu; nie skarży się. Zechciejmy cierpieć w milczeniu, bo bólu nie da się wyrazić słowami.
 
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami
 
Stacja IX. Jezus upada po raz trzeci
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat
 
Wyczerpuje się nasza cierpliwość. Nie możemy wrócić do dawnej sprawności fizycznej i psychicznej. Mamy dość leżenia, bólu, różnych zabiegów i coraz to nowych, uciążliwych badań. Załamujemy się. Źle życzymy Bogu i bliźnim, pragniemy rozstania się z życiem. Nie chcemy już więcej cierpieć. Może taka właśnie postawa, pełna niepokoju i buntu, stała się przyczyną trzeciego upadku Jezusa pod krzyżem. On, który całym swoim życiem, męką i śmiercią świadczył Miłość przede wszystkim przez cierpienie – niech sprawi, byśmy poderwali się z kolejnego upadku. Niech nas skłoni do miłości poprzez pogodne znoszenie boleści.
 
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami 
Stacja X. Jezus obnażony z szat
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat
 
W terapii dodatkowym cierpieniem jest obnażenie. Krępuje nas odsłanianie swego schorowanego ciała dla badań lekarskich i zabiegów pielęgniarskich. Bolesne jest pokazywanie swego cierpiącego ciała lekarzowi, który także, poprzez intymną rozmowę, wnika do naszej psychiki, do wielu osobistych tajemnic. Bóg – Człowiek rozumie nas. To właśnie z Niego brutalnie zdzierano szaty, wystawiając Jego umęczone ciało na palący żar słońca i szydercze spojrzenia oprawców. Ofiarujmy Chrystusowi jako dowód miłości to nasze dodatkowe cierpienie.
 
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami 
 
 Stacja XI. Jezus przybity do krzyża
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat
 
Przykuty do łoża boleści, skazany na inwalidztwo oraz na powolną, nieuniknioną śmierć, proszę swego Zbawiciela: pomóż mi, bym wytrwał w miłości krzyża aż do końca. Pozwól mi, Boże, dobrowolnie cierpieć, tak jak Ty godziłeś się w milczeniu na bezkresną w bólu mękę i śmierć na Golgocie.
 
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami
 
Stacja XII. Jezus umiera na krzyżu
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat
 
Może lekarze oznajmili ci, że cierpisz na nieuleczalną chorobę, że czeka cię już krótki żywot ziemski. Wiesz, że zbliża się śmierć, twoje odejście z doczesnego życia do wiecznego. Czy okres swojej choroby, życiowych rekolekcji wykorzystałeś godnie, aby przygotować się do swej śmierci ? Co przyniesiesz w darze Bogu, który jako Najlepszy Ojciec czeka na ciebie ? Rozważmy to. Ofiarujmy Bogu choćby ostatnie chwile ziemskiej wędrówki, ból rozstania z najbliższymi i boleści konania. Niech to będzie nasza odpowiedź umierającemu Chrystusowi, który zapowiedział: Dziś ze Mną będziesz w raju (Łk. 23, 43)
 
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami 
 
Stacja XIII. Jezus zdjęty z krzyża
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat
 
Zechciejmy już dziś uczynić wszystko, aby przy końcu naszego życia, nieśmiertelna dusza spoczęła w macierzyńskich ramionach Matki Bożej, której Wizerunki z taką czcią otaczamy w naszej Ojczyźnie. Niech Ona wybłaga dla nas u Boga wieczne szczęście, gdzie nie ma ani ran, ani bólu, ani samotności, a tylko króluje wyłącznie Miłość.
 
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami 
Stacja XIV. Złożenie do grobu
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat
 
Są ludzie, którzy za życia wykupują sobie miejsce na cmentarzu, troszcząc się, aby ich grób miał otoczenie ciche, spokojne i widoczne. Nie to jest ważne. Najważniejsze jest to, gdzie znajdzie się nasza dusza. Tak prowadzić trzeba ziemskie życie, by dusza mogła cieszyć się nieustanną radością oglądania Boga „twarzą w twarz”. Wśród tęsknot najboleśniejszą jest tęsknota za Bogiem. Prośmy Tego, który nas wyprzedził, aby nam przygotować zbawienie, o łaskę DOBREJ śmierci. Pamiętajmy, że śmierć to zmartwychwstanie do życia wiecznego.
 
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami 

Czy utracimy naszą wolność?

Szanowna Pani!

Każdego dnia, po kawałeczku, jest nam odbierana nasza wolność!
Większość naszego społeczeństwo jest niczym żaby, pływające w wodzie, którą nieustannie ktoś podgrzewa. Tylko nieliczni są w stanie dojrzeć, do czego tak naprawdę to prowadzi.
Wiem, że należy Pani do tego grona, dlatego zachęcam Panią do lektury e-booka „Wielki Brat patrzy. Big Tech i cenzura XXI wieku”, który odpowiada o tym w jaki sposób wiele ludzi sukcesywnie traci swoją wolność.
Myślę, że zastanawia się Pani, czy jest jakiś ratunek dla ginącego społeczeństwa?
Jest jeszcze nadzieja, jednak ludzie, którzy umiłowali prawdziwą wolność – jak Pani i ja – muszą zewrzeć szyki i stanowczo oprzeć się lewicowej propagandzie i liberalnej nowomowie!
Pierwszym krokiem jest istnienie prawdziwie wolnych i niezależnych mediów! Takimi są portal PCh24.pl i platforma streamingowa PCh24.tv.
Jednak ich działanie możliwe jest tylko dzięki wsparciu czytelników, takich jak Pani, bowiem nie korzystamy z żadnych państwowych dotacji i nie jesteśmy zależni od oczekiwań reklamodawców.
Nie możemy pozwolić na to, aby wielkie korporacje odebrały nam całkowicie naszą wolność. Jeśli nie zareagujemy już teraz, razem, Pani i ja, czekają nas rządy korporacji, w których demokracja stanie się jedynie wydmuszką.
Brak działań z naszej strony doprowadzić może także do segregacji obywateli… Już teraz jesteśmy świadkami pomysłów, które miałyby umożliwić podróżowanie wyłącznie zaszczepionym obywatelom, na podstawie paszportów szczepionkowych.
Jeśli nie zareagujemy: my, ludzie miłujący prawdziwą wolność, co nas czeka? System chińskiego internetu, który odpowiada na zapotrzebowanie potęgi jednej partii?
Jak wyglądać będzie świat, w którym człowiek jest nic nieznaczącym pionkiem, a jego wybory są po prostu ograniczone? Odpowiedź przynosi nasz e-book.
To ostatni moment, w którym możemy uratować nasze społeczeństwo przed ugotowaniem w wodzie, nieustannie podgrzewanej przez wielkie korporacje.
Tylko Prawda nas wyzwoli, a nie oferują jej nasi wrogowie.
Z pozdrowieniami,
Podpis – Krystian Kratiuk
Krystian Kratiuk
Redaktor naczelny portalu PCh24.pl
PS Zachęcam Panią do jeszcze większego zaangażowania w naszą wspólną walkę. Bardzo proszę o wsparcie rozwoju działalności portalu PCh24.pl i platformy streamingowej PCh24.tv. W podzięce prześlę Pani e-booka „Wielki Brat patrzy. Big Tech i cenzura XXI wieku” opowiadający o zagrożeniach, które na nas czekają, jeśli odpuścimy. Wystarczy kliknąć ten link i odebrać e-book.
             Załączam materiały o Ojca rekolekcjach. Może Ojciec wśród swoich osób rozesłać informacje? ✍
Tutaj trochę więcej o nich:
Rekolekcje | Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej (loretto.pl)
Pozdrawiam serdecznie i ufam, że do zobaczenia.
Otaczam modlitwą, s. Wioletta A. Ostrowska CSL
Loretańskie Centrum Rodziny DOMUS SANCTA
Loretto 1, 07-202 Wyszków
tel. 29/741 17 87
kom. 510 099 949
This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=9-5S2gB6rBXMLujU )

Gazeta Warszawska

This issue will present the 5 last articles.

MARIO DERKSEN, M.A. „Jako owce, nie mające pasterza” Sześćdziesiąt lat Sede vacante Referat wygłoszony na Konferencji Fatimskiej 11 października
2018 ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5686:derksen-m-a-jako-owce&catid=11:sancta-ecclesia )

Kiedy 9 października 1958 roku zmarł papież Pius XII, nikt nie mógł przewidzieć jakie nieszczęścia spadną na Kościół w nadchodzących latach. To, czego byliśmy świadkami w ciągu ostatnich sześćdziesięciu lat jest bezprecedensowe i gdyby komuś wówczas powiedziano, że w ciągu zaledwie kilku lat świat ujrzy rzekomy Kościół katolicki, który pogodził się z błędami współczesnego świata i przekształcił Mszę Świętą w protestanckie nabożeństwo, to by mu z pewnością nie uwierzył. Gdyby mu jeszcze powiedziano, że tak zwany „Kościół katolicki” w ciągu kilku następnych dekad będzie indoktrynował dzieci i dorosłych naturalizmem i tak zwanymi „prawami człowieka” oraz zaangażuje się w poszukiwanie prawdy wspólnie z heretykami, żydami, muzułmanami i poganami, to uznałby taką przepowiednię za szaloną.

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5686:derksen-m-a-jako-owce&catid=11:sancta-ecclesia )

Niech Andrzej Duda przeprosi żydów za Greniucha i IPN. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5685:niech-duda-przeprosi-za-greniucha&catid=33:okupacja-zydowska-w-polsce


Niech koszerny prezydent Andrzej Duda przeprosi żydów za Greniucha i IPN. Niech odbierze Greniuchowi ordery, niech upodlenie będzie tym większe!
Red. Gazeta Warszawska
+Finał „sprawy Greniucha”. Jest komunikat IPN
Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5685:niech-duda-przeprosi-za-greniucha&catid=33:okupacja-zydowska-w-polsce

Izrael i Stany Zjednoczone (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5684:izrael-i-stany-zjednoczone&catid=15:judaism-islam )

Ten post jest po prostu przedrukiem materiału z tej strony . Daje dobry przegląd sposobu, w jaki Izrael systematycznie kradł i odsprzedawał technologię i broń Stanów Zjednoczonych w ciągu ostatnich kilku dekad. Izrael czerpie większość krwi z USA dzięki pomocy zagranicznej lub kradzieży. Doskonałym tego przykładem jest afera Apollo, w której Izrael ukradł wzbogacony uran z USA, aby zbudować swój niesławny program broni jądrowej za pośrednictwem podejrzanego agenta Mosadu, Zalmana Shapiro, wraz z czterema izraelskimi agentami wywiadu, w tym Rafi Eitan, który odwiedzał NUMEC okresowo w latach 1965. i 1970. Tak działa Izrael.
Jednak alternatywne media nie idą dalej niż sprawa Apollo. Nie donoszą o znacznie głębszych i bardziej konsekwentnych izraelskich kradzieżach zaawansowanych technologii w USA za pośrednictwem programu Talpiot i jednostki 8200. Gospodarka USA wysysa miliardy dolarów w
ramach kontraktów rządowych z izraelskimi firmami zajmującymi się technologiami i cyberbezpieczeństwem, takimi jak Amdocs, które ma dostęp do wszystkich amerykańskich zapisów telefonicznych za pośrednictwem NSA oraz firmy Comverse Infosys, która ma dostęp do wszystkich elektronicznych urządzeń
podsłuchowych NSA. Zasadniczo Izrael kieruje państwem bezpieczeństwa narodowego. Izraelskie firmy mogą cię szpiegować. Skąd wzięli zdolność zostania światowymi liderami w branży technologicznej? Stany Zjednocz
one.
Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5684:izrael-i-stany-zjednoczone&catid=15:judaism-islam )

Liquid metal motor ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5683:liquid-metal-motor&catid=23:scientia-et-arte )

Highlights * •The motor is driven by liquid metal droplets without using conventional electromagnets

* • The liquid metal enabled solid-liquid contact brush provides low friction and low wear
* • The liquid metal motor can be readily adapted to drive various untethered vehicles
Summary
Liquid metal has demonstrated an enormous potential for developing soft functional devices and machines. However, current liquid metal enabled machines suffer from several issues, such as the requirement of a liquid environment, generation of weak actuating forces, and insufficient maneuverability. To overcome these restrictions, here, a motor is developed based on the electrical actuation of liquid metal droplets without the need for conventional electromagnets. The approach is distinguished by (1) the encapsulation of electrolyte and multiple liquid metal droplets within an enclosed system, and (2) the creation of stable and continuous torque outside a liquid environment. In addition, a liquid me
tal electrical brush is
introduced to operate the motor with low friction and low wear. The unique driving mechanism endows the motor with several advantages, including low friction, no sparking, low noise, versatile working environment, and being built from soft materials that could offer new opportunities for developing soft robotics.

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5683:liquid-metal-motor&catid=23:scientia-et-arte )

Likwidacja Prus – 25.02.1947 r. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5682:likwidacja-prus-25-02-1947-r&catid=27:historia )

Mężczyźni, którzy urodzili się w czasie tamtych wydarzeń odchodzą właśnie na emeryturę a można o nich powiedzieć, że są równolatkami jednego z najszczęśliwszych dla Polski aktów politycznych z pierwszej połowy XX w.
Kto dziś pamięta, że 25 lutego 1947 r. Dekretem nr 46 Aliancka Komisja Kontroli wymazała Prusy z mapy Europy? Oto stosowny fragment zaczerpnięty z Officjal Gazette of the Control Counsil for Germany: „Państwo pruskie, które od początku było nośnikiem militaryzmu i reakcji w Niemczech de facto przestało istnieć. Kierowani chęcią zachowania pokoju i bezpieczeństwa narodów i pragnieniem zapewnienia dalszej rekonstrukcji życia politycznego w Niemczech na podstawie demokratycznej, Rada Kontroli postanawia co następuje: Artykuł 1. Państwo Pruskie wraz ze swoim rządem
centralnym i wszelkimi jego agendami zostaje zlikwidowane. […
]”

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5682:likwidacja-prus-25-02-1947-r&catid=27:historia )

If you’re not interested any more » unsubscribe (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?subid=9&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=13&key=5S2gB6rBXMLujU )

MEGASKANDAL! Znowu nie będzie Mszy św. na Wielkanoc? Niedzielski chce zamknąć Polaków w domach!

– Nie będę ukrywał, że jeśli będzie kontynuacja trendu wzrostowego, to prawdopodobnie taki scenariusz będzie rozważany, by Wielkanoc spędzić w domu – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski w RMF FM.

Od kilku dni rząd straszy tzw. wzrostem pandemii. Wczoraj nawet ogłoszono nowe restrykcje, w ramach których zamknięto województwo warmińsko-mazurskie. Ogłoszono też, że jedynie maski materiałowe chronią przed koronawirusem, zaś promowane wcześniej przez samo Ministerstwo Zdrowia przyłbice już nie.

Dziś w RMF FM minister Adam Niedzielski kontynuował narrację strachu, sprzeczną z wcześniejszymi zapowiedziami rządu. Dziś MZ podało 12142 nowe pozytywne wyniki testów na koronawirusa, co daje średnią z siedmiu dni na poziomie 8402. Wedle zapowiedzi listopadowych rządu, wciąż jesteśmy więc – już 62 dni – na poziomie, gdy powinna obowiązywać ogólnopolska żółta strefa, z ewentualnymi powiatowymi strefami czerwonymi. Tymczasem większość kraju ma restrykcje na poziomie tzw. etapu odpowiedzialności, zaś Warmii i Mazurom rząd zafundował powrót do narodowej kwarantanny, ignorując własne zapowiedzi.

Niedzielski przekonywał, że niedługo dzienne wyniki mogą wzrosnąć do 15 lub 16 tys..

– Prognoza mówi, że szczyt zachorowań będzie pod koniec marca – przepowiedział minister.

Zapowiedział też, że katolicy także w tym roku będą mieli utrudniony dostęp do kościołów na Wielkanoc.

– Nie będę ukrywał, że jeśli będzie kontynuacja trendu wzrostowego, to prawdopodobnie taki scenariusz będzie rozważany, by Wielkanoc spędzić w domu – ogłosił minister Niedzielski zapytany o to, czy na Wielkanoc planowany jest totalny lockdown.

https://prawy.pl/113008-megaskandal-znowu-nie-bedzie-mszy-sw-na-wielkanoc-niedzielski-chce-zamknac-polakow-w-domach/

Czy Niedzielski też jest Żydem, że chce niszczyć Polaków? Po owocach poznacie ” kto jest kto” i od lat poznajemy, że tylko Żydzi niszczą Polaków i Polskę naszą Ojczyznę, pd każdym względem. Mają polskie obywatelstwa i nazwiska i oszukują Polaków.

Oni już totalnie oszaleli! Niedzielski startuje z trzecią falą… Konferencja prasowa (analiza)
Dlaczego Prezydent, Premier, Sejm, Senat, ZUS, Skarbówka, Policja zarejestrowane są jako firmy?

Kiedy Polacy zmądrzeją – czy dopiero po śmierci – na rozliczeniu duszy? Za późno !

Od lat wybierają na znaczące stanowiska najgorszych wrogów Polski – Żydów. To nie jest zrozumiałe że księża też tak robią a powinni pytać swego „Przełożonego” cały czas żyjącego Właściciela Ziemi – Pana Jezusa i nie czyną tego a wiedzą co ich czeka po śmierci za nieposłuszeństwo Bogu. Więc świadomie wybierają wieczne potępienie.

Szczęść Boże
Chciałem poinformować o Godzinie Świętej  
Jezuici, Kraków Kopernika 26  –  czw. 04 III o 23:00
Oto link do wydarzenia na FB;
https://www.facebook.com/events/606407423556861
W załączniku przesyłam plakat i zachęcam do udostępniania. 

 

 

Orędzie z 25 lutego 2021 r.
„Drogie dzieci! Bóg mi pozwolił, abym i dziś była z wami, by was wezwać do modlitwy i
postu. Przeżywajcie ten czas łaski i bądźcie świadkami nadziei, bo powtarzam wam kochane
dzieci, że przez modlitwę i post można powstrzymać nawet wojny. Kochane dzieci, wierzcie i
przeżywajcie ten czas łaski w wierze i z wiarą, a moje Niepokalane Serce nie zostawi w
niepokoju nikogo z was, jeśli się do mnie ucieka. Oręduję za wami przed Najwyższym i
proszę o pokój w waszych sercach i o nadzieję na przyszłość. Dziękuję wam, że
odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Żydzi, jako Naród Wybrany do niszczenia Bożych dzieł a rządzący państwami i całym światem mają mnóstwo pomysłów na odebrane Bogu władzy a wprowadzenie władzy szatańskiej, na maltretowanie ludzi nawet szczepionkami opartymi na mordowanych dzieciach. Obecnie niepotrzebna jest wojna na świecie, bo ci rządzący Żydzi wynaleźli inne sposoby zabijania ludzi – mniej kosztowne, bo zamordowani sami płacą i mniej tragiczne i niszczące – ludzie w ciszy umierają, a wszystko inne pozostaje.

 

PRAWDA O SZCZEPIONKACH | CZĘŚĆ 3 | POLSKIE NAPISY

Szczepionka mRNA, czyli ciężkie, szkodliwe reakcje i śmierć.

https://rumble.com/vdy44r-prawda-o-szczepionkach-cz-3-polskie-napisy.html

Czy Szczepionki generują nowe mutacje c-19?

Jerzy Zięba

https://niezaleznatelewizja.pl/index.php/2021/02/22/czy-szczepionki-generuja-nowe-mutacje-c-19/

Podpalono kościół w Lublinie! Czy zatrzymamy antychrześcijańską rewolucję? 

Wszystkiem ZŁU na świecie, a szczególnie w Polsce winni są Hierarchowie rządzący Kościołem Katolickim, bo nic nie robią, aby uratować świat przed wojnami, kataklizmami, atomami i zniszczeniem. Pan Bóg przychodzi do „swoich” a swoi – hierarchowie – niby Boga „apostołowie” Go nie przyjmują. Boga – swojego Zbawiciela nazwali swoim SŁUGĄ    i razem z Paulinami – Boga wrogami zamknęli Cudownego Jezusa w ciemnicy, w lochach Klasztoru Jasnogórskiego w Częstochowie, a rządzą w Polsce z lucyferem po diabelsku.

Podpalono kościół w Lublinie! Zatrzymamy antychrześcijańską rewolucję? || NA STRAŻY

https://www.youtube.com/watch?v=1QQwAHxFz5c&feature=emb_logo

Warszawa: atak wandali na kościół inspirowany „Ogólnopolskim Strajkiem Kobiet”

https://www.pch24.pl/warszawa--atak-wandali-na-kosciol-inspirowany-ogolnopolskim-strajkiem-kobiet,82246,i.html

NASTĘPSTWA ODDANIA POLSKI – LUCYFEROWI PRZEZ RZĄD I EPISKOPAT

w marcu 2019 roku w TORUNIU za zgodą T. Rydzyka i Redemptorystów.

                   Nowy Ład. Szalona utopia Morawieckiego?

„Dokąd nas może zaprowadzić oszust, który przegrywa procesy za kłamstwa, tylko do zła jakim jest szatański plan transhumanistycznego „Nowego Ładu”, będącego małpą tego co święte, czyli Nowego Ładu jaki zaprowadził Jezus Chrystus 2000 lat temu według porządku Przykazania miłości Boga i bliźniego. „Nowy Ład” NWO jest zwodniczym zaprzeczeniem Bożego Ładu Nowego Przymierza Boga i człowieka jakim było zbawienie ludzkości na Krzyżu przez zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Zbawieniem dla współczesnych rewolucjonistów mają być nowe technologie zniewalania ludzi dla zaprowadzenia złudzenia globalnego pokoju i pełnej kontroli życia ludzkiego, co potwierdzają diabelskie korzenie tego masońskiego planu.” – John

Nowy Ład. Szalona utopia Morawieckiego?

Dokąd zaprowadzi nas Nowy Ład premiera Mateusza Morawieckiego? Z enigmatycznych zapowiedzi szefa rządu niewiele wynika, ale patrząc na praktykę działania partii rządzącej i liczne zapowiedzi jej przedstawicieli dotyczące gospodarki po pandemii, jedno jest pewne: powinniśmy się bać.
Lada dzień premier Mateusz Morawiecki, ma ogłosić kolejny plan gospodarczy. Nie jest do końca jasne co to będzie, ale wydaje się, że rząd szykuje coś, co brzmi nieco poważniej niż zapewnienia o masowej produkcji polskich elektrycznych samochodów. To projekt sprzedawany jako „Nowy Ład”. Pośród licznych domysłów, jedno wydaje się pewne: już sama nazwa nie wróży najlepiej, a metoda, którą posługuje się PiS sprawując władzę, jedynie wzmacnia te obawy. Mam też dreszcze, gdy widzę, kto zapowiada ów wielki projekt odnowy gospodarczej. Mówiąc wprost: dla mnie PiS jako partia zapowiadająca Nowy Ład – to brzmi niebezpiecznie. Ugrupowanie Kaczyńskiego uwielbia podniosły język „jedności narodowej”, wykluczając każdego, kto zaryzykuje kwestionowanie polityki partii rządzącej. Trudno też ukryć niezdrową fascynację niektórych polityków PiS „naukowymi dogmatami”. Dla takich ludzi jak Morawiecki czy Adam Niedzielski naukowe twierdzenie to prawda objawiona. Nie przyjmują do wiadomości, że nauka to nie tylko teorie, ale także ich negacja. Nie sposób zatem, będąc przy zdrowych zmysłach, uznawać twierdzenia naukowe za coś nieomylnego. Minister zdrowia jednak niemal sakralizuje wszystkie badania, podejmując kluczowe decyzje na podstawie danych liczbowych oraz jednego artykułu naukowego w czasopiśmie medycznym. I na koniec: żywa jest w Zjednoczonej Prawicy fascynacja nowymi ideologiami. W ostatnim czasie modny stał się tam ekologizm. Skutkuje to odrealnieniem obozu władzy, jak to miało miejsce w przypadku kulawej propozycji tzw. piątki dla zwierząt. Akceleratorami tych zmian są młodzi politycy PiS czy najbliżsi współpracownicy Prezesa – starzy wiarusi, jeszcze z kombatanckich czasów początków III RP. Warto odnotować też, że obok ekologizmu, obsesją obecnej władzy staje się także Zielony Ład. Wszak to jego realizacja w najbliższych latach będzie wyzwaniem rządu Morawieckiego.Jeśli wziąć pod uwagę mentalność naszych decydentów, ich skłonność do ulegania współczesnym ideologiom, nie sądzę by nadanie ważnemu rządowemu projektowi nazwy „Nowy Ład” było dziełem przypadku. Nie wiem dokładnie, w jaki sposób rząd zamierza wyprowadzić nas z kryzysu, w który zresztą sam nas wpędził. Wiem natomiast jedno: powinniśmy się tego obawiać.

Czytaj więcej:

 
BÓG A.DUDY – IZRAEL KIERUJE SWOIMI PACHOŁKAMI RZĄDZĄCYMI POLSKĄ
Rzecznik rządu: prezydent Andrzej Duda chce patronować „Nowemu Polskiemu Ładowi”
https://www.pch24.pl/rzecznik-rzadu–prezydent-andrzej-duda-chce-patronowac-nowemu-polskiemu-ladowi,82242,i.html

POLACY NA POLECENIE T.RYDZYKA I REDEMPTORYSTÓW SAMI ZAGŁOSOWALI ZA ZNISZCZENIEM OJCZYZNY I WYMORDOWANIEM NARODU GDYŻ WYBRALI A.DUDĘ PACHOŁKA IZRAELA NA PREZ. POLSKI I NAZWAŁ JUŻ NASZĄ OJCZYZNĘ „POLIN”.

Pewnie nie znacie tej strony, bardzo potrzebnej i praktycznej dla zdrowia każdego z nas. życzę aby nikomu to nie było potrzebne, ale chyba lepiej to wiedzieć i mieć …..pod ręką
 
 
 

Światło na ukryte grzeszki – W.Gadowski

https://youtu.be/Kj-TOmC8fqg

 

Przewidywana na przełom marca i kwietnia kulminacja trzeciej fali

ŻYDZI SĄ SPECJALISTAMI W NISZCZENIU DOBRA, OSZUKIWANIU, OKRADANIU POLAKÓW Z WIARY, CZCI I BOGACTW, KOMBINOWANIU, ZAMYKANIU KOŚCIOŁÓW   I CMENTARZY – A ZBLIŻAJĄ SIĘ ŚWIĘTA KATOLICKIE – ZMARTWYCHWSTANIE BOGA ZBAWICIELA LUDZKOŚCI A ŻYDZI NIE CHCĄ BYĆ SAMI W PIEKLE, DLATEGO KATOLIKOM UTRUDNIAJĄ ZBAWIENIE DUSZ.

Przewidywana na przełom marca i kwietnia kulminacja trzeciej fali…..

” Moje dzieci, wiatr silnie wzrośnie teraz, świat wejdzie w wielką pasję, przygotowywana jest wielka kwarantanna dla tej ludzkości. Lud Boży będzie z tego wszystkiego wolny, ponieważ Bóg zainterweniuje, aby wziąć go w siebie.” ——————–

Wiemy, jak będzie wyglądał III i IV lockdown w Kanadzie

– Wdrożone zostaną wzmocnione ograniczenia blokowania (nazywane trzecią blokadą). Zostaną nałożone pełne ograniczenia w podróżowaniu (w tym między prowincjami i miastami). Przewidywany II kwartał 2021 r.
————————

Rząd szykuje ostry lockdown. Na horyzoncie zamykanie województw
22.02.2021 15:18

Rząd szykuje powrót ostrego lockdownu. Zbliża się trzecia fala, a nic nie może zaszkodzić programowi szczepień

Wytrzymajmy jeszcze chwilę,
do czerwca !!!!

tak o perspektywach lockdownu wypowiadał się w lutym premier Mateusz Morawiecki. To jedna z nielicznych publicznych deklaracji rządzących, że obostrzenia zostaną z nami jeszcze na długo.

W drugiej połowie marca 2021 roku mogą wrócić restrykcje, które dawno już nie były widziane. Powodem jest przewidywana na przełom marca i kwietnia kulminacja trzeciej fali. Zakazu wejścia do lasu co prawda nie ma się co znowu spodziewać, niewykluczone będzie jednak wprowadzenie ograniczeń w swobodzie przemieszczania się. Wzorem pierwszego lockdownu, dozwolone może być tylko wychodzenie do pracy, na zakupy, do lekarza i na szczepienie oraz w celu „załatwienia ważnych potrzeb życiowych”.

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że restrykcje będą najprawdopodobniej zróżnicowane regionalnie, biorąc pod uwagę wykrywaną lokalnie liczbę zarażeń na 100 000 mieszkańców. – radiozet

https://franciszekfalszywyprorok.wordpress.com/2019/09/04/nowi-kardynalowie-franciszka-dwoch-z-nich-jest-znana-w-watykanie-jako-geje/#comments

Czyżby znów chcieli nam pozamykać kościoły na Święta Wielkanocne?

Pobierz e-book z rekolekcjami ks. Glasa i pobożnie przeżyj Wielki Post.
PCh24.pl
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Szanowna Pani,

Już za kilka tygodni będziemy świętować uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – najważniejsze święto w Kościele katolickim!
A jak Pani przygotowuje się na ten najważniejszy dla nas – wierzących i praktykujących katolików – okres?
Warto poświęcić czas, który nam pozostał, aby godnie przygotować się do Paschy i oczyścić nasze dusze przed Wielkanocą.
Nie ma nic lepszego, niż przypomnienie sobie niezmiennego nauczania Chrystusa poprzez rekolekcje prowadzone przez pobożnych kapłanów.
Dlatego gorąco zachęcam Panią, do zagłębienia się w lekturę e-booka z rekolekcjami ks. Piotra Glasa, który dostępny jest dla Przyjaciół i Darczyńców portalu PCh24.pl! Aby go otrzymać, wystarczy kliknąć w poniższy link:
Doskonale zdaję sobie sprawę, jak ciężko jest dziś wygospodarować sobie wolny czas. Z roku na rok jesteśmy coraz bardziej zajęci i coraz mniej czasu jesteśmy w stanie poświęcić swoim bliskim, nie wspominając już o nas samych.
Dlatego uznałem, że elektroniczna wersja w postaci e-booka będzie najwygodniejszym sposobem uczestniczenia w rekolekcjach. Niezależnie od miejsca, w jakim się Pani będzie znajdować, słowa księdza Glasa będą Pani towarzyszyć. Wystarczy, że pobierze Pani e-booka na swój smartfon.
Zastanawia się Pani, co wyróżnia rekolekcje z księdzem Glasem?
Przyjdzie kiedyś czas, kiedy ludzie oszaleją. I kiedy zobaczą, że ktoś nie jest szalony, zaatakują go, mówiąc: Jesteś szalony, ponieważ nie jesteś taki jak my”, powiedział ponad 1700 lat temu św. Antoni Wielki.
Czy jednak słowa te nie dotyczą właśnie naszych czasów?!
Żyjemy w dobie kryzysu. Święta wiara katolicka atakowana jest dziś ze wszystkich możliwych stron. Walczą z nią bezbożni, wyśmiewają ją głupcy, deformują zdeklarowani heretycy. W walce z otaczającym nas złem, nie pomaga również postawa „katolików otwartych”, którzy coraz częściej stają po stronie przeciwnika, a nie wierności Kościołowi.
Dodatkowo wszechobecna polityczna poprawność oraz prężnie działające homolobby zmuszają społeczeństwo – nierzadko również i kapłanów – do przymykania oczu na jawne herezje i duchową patologię.
Dlatego potrzebujemy dziś odważnych pasterzy, którzy nie boją się mówić głośno o tym, co widzą. Których nauczanie nie opiera się na populistycznych przesłankach, lecz na odwiecznej prawdzie wiary głoszonej przez Pana Jezusa i doktorów Kościoła katolickiego.
Takie właśnie są:
Aby pobrać e-book, wystarczy kliknąć w powyższy link i wesprzeć portal PCh24.pl dowolną kwotą . Każdy Pani datek – 35 zł, 50 zł lub jeśli ma Pani taką możliwość 70 zł zostanie przekazany na rozwój i dalsze prowadzenie portalu PCh24.pl.
Pani wsparcie jest dla nas niezwykle ważne.
To właśnie dzięki niemu istnieje portal PCh24.pl. Utrzymujemy się wyłącznie z datków, które otrzymujemy od naszych Przyjaciół i Dobrodziejów. Dzięki czemu nie jesteśmy zależni od żadnych wielkich koncernów medialnych oraz politycznych ugrupowań, bez względu na to, kto aktualnie rządzi i jakie trendy panują w tzw. mainstreamie.
Od samego początku istnienia portalu jego celem jest walka w obronie naszej cywilizacji. Cywilizacji zbudowanej na wartościach chrześcijańskich, patriotycznych z poszanowaniem dla życia i rodziny.
Jestem przekonany, że ma Pani świadomość, jak trudna jest to walka. Doskonale Pani wie, jak katolicy, patrioci są traktowani przez wielkonakładowe media.
Można by odnieść wrażenie, że jesteśmy mniejszością, którą można ignorować, ośmieszać, a nawet bezwzględnie atakować.
Pani finansowe zaangażowanie pozwoli mi dalej prowadzić silne, prawicowe i chrześcijańskie medium, które nie boi się propagować odwiecznego i niezmiennego nauczania Kościoła.
Pani Urszulo, musi Pani wiedzieć, że dzienny koszt utrzymania portalu to kilka tysięcy złotych.
Każde 50 zł, które otrzymuje PCh24.pl, to kolejna godzina walki w obronie naszej cywilizacji. Dlatego tak bardzo zależy mi na Pani stałym zaangażowaniu.
Pani datek – na przykład 35 zł albo 50 zł, a jeśli Pani ma taką możliwość – nawet 70 zł, będzie miał kolosalne znaczenie! Tylko hojność Dobrodziejów pozwoli mi na zlecenie kolejnych artykułów, nagranie nowych filmów i dotarcie z nimi do większej liczby Polaków, aby obudzić ich z duchowego letargu.
Pani Urszulo, proszę zatem nie zwlekać i skorzystać z tego linku:
Ufam, że nie pozostawi Pani mojej prośby bez odpowiedzi i zaangażuje się finansowo w działalność PCh24.pl.
Przekazanie datku zajmie Pani tylko 2-3 minuty. Życzę Pani wszelkiego Bożego błogosławieństwa.
Z pozdrowieniami,
Podpis – Krystian Kratiuk
Krystian Kratiuk
Redaktor naczelny portalu PCh24.pl.
PS Ten unikatowy e-book z rekolekcjami ks. Piotra Glasa, nie powstałby bez finansowego wsparcia naszych Przyjaciół i Darczyńców. To właśnie dzięki finansowemu zaangażowaniu ludzi wspierających Prawą Stronę Internetu możemy sobie pozwolić na luksus niezależności i przekazywanie Pani informacji w katolickim duchu. Zachęcam Panią gorąco do finansowego wsparcia portalu PCh24.pl. Wystarczy kliknąć w ten link i odebrać e-book dla siebie. Szczęść Boże!

Piękny przekaz ks. Dominika Chmielewskiego

 „WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ WIELKIEGO POSTU” – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=kxHu9tdmKUA&feature=share&fbclid=IwAR03CHlApDjpmKKk4sJM3dAFojMQPZfIkXzoVRs4QG8hBIMhfejit860bek

Ważne przesłanie ws koronawirusa z Medjugorje Siostra Emmanuel Zobacz Ten Niezwykły Film – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Ts1mvgPoNRw&feature=share&fbclid=IwAR04LvH_ZSszbq5lpkI63ZSGVnTjcyHHS_jyfYjq7fi7D7AuqlNgQCHuVw8


https://m.youtube.com/watch?v=Ts1mvgPoNRw&feature=share&fbclid=IwAR04LvH_ZSszbq5lpkI63ZSGVnTjcyHHS_jyfYjq7fi7D7AuqlNgQCHuVw8

Złota i platynowa reguła życia

 Refleksje na 25 Lutego, 2021, Czwartek

„Wszystko więc, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i Proroków” (Mt 7, 12). 

Do tej ewangelicznej złotej reguły postępowania można dodać tzw platynową regułę. Złota reguła każe nam traktować innych tak, jak sami chcemy być traktowani. Problem powstaje jednak gdy inni nie chcą być traktowani tak, jak my siebie traktujemy. Dlatego też Platynowa Zasada uwzględniając to – przesuwa punkt ciężkości. Akcentuje nie nasze, ale innych ludzi preferencje: „Traktuj innych tak, jak oni chcą być traktowani”. Ale powstaje pytanie, skąd mamy wiedzieć, jak oni chcą być traktowani? Tutaj możemy się pomylić. Jeżeli my pragniemy żyć np. w ubóstwie, nie musi znaczyć tego, że inni też chcą żyć ubogo. Ludzie, z którymi mamy do czynienia mogą mieć inne pragnienia i oczekiwania od naszych. Nie możemy im wtedy oferować tego, czego pragniemy dla siebie. Musimy więc dokonać pewnego wysiłku w zrozumieniu ich życiowych preferencji; wyczuć ich nastawienie, nastroje, sposoby wartościowania itp. 

Reasumując, te dwie zasady życia i postępowania w istocie się nie różnią. Jedna i druga reguła odwołuje się do najgłębszych pragnień naszej ludzkiej natury, naszego człowieczeństwa, które jest przecież wspólne dla nas wszystkich. Wszyscy przecież pragniemy być  szanowani i kochani, a nasze ludzkie potrzeby zaspokojone. I to jest główny nurt dotyczący wszystkich. Różnice mogą się pojawić na marginesach tego głównego nurtu, w różnorodnych preferencjach obranego stylu życia i filozoficznym światopoglądzie. I na to zwraca uwagę platynowa zasada. W złotej regule chcemy dać innym to, czego sami pragniemy dla siebie. W platynowej regule zaś usiłujemy zrozumieć innych i dać im to, czego oni sami dla siebie pragną.

Ogień i woda przygotowują się, ale zostaniecie porwani przez moich Aniołów i zabrani w bezpieczne miejsce….

Trevignano Romano 20 lutego 2021
Wiadomość od Jezusa
Moje dzieci, jak bardzo cierpię, jestem wśród was, płaczę za wszystkie cierpienia, które Mi zadają. Uwielbiane dzieci, och, jak bardzo cierpię! Co mój Kościół mi robi! Ja już tu jestem, a ludzkość wciąż nie wierzy, nie rozumie, ile bólu odczuwam i ile bólu dla mojego Kościoła; odwrócił się ode mnie, a jednak zbudowałem go razem z Piotrem, to jest mój Kościół i nie pozwolę diabłu go opanować, ale odrodzę się w chwale. Moje dzieci, zwracajcie uwagę na fałszywe doktryny, nie wpadajcie w tę pułapkę. Moi ukochani (kapłani) będą odpowiedzialni za to, co robią! Módlcie się za prawdziwych kapłanów, kapłanów Jezusa Chrystusa, ponieważ trwają prześladowania. Śpiewajcie hymny Panu, waszemu Bogu, opłakujcie wszystko, co się wydarzy i krzyczcie, że tu jestem. Moje dzieci, nawróćcie się teraz, módlcie się, módlcie się, módlcie się dużo, czasy, które nadejdą, będą dla oczyszczenia ziemi, nic z tego, co wiecie, nie pozostanie na tej ziemi i wy, którzy wciąż myślicie o ziemskich sprawach. Wyznaj i przygotuj się, bo czas ucieka. Bądźcie gotowi na modlitwie, bądźcie w mojej łasce. Córko, nieść z radością moje cierpienie, to będzie wyjątkowa Wielkanoc. Spójrz, moja córko, spójrz na tę drogocenną krew, jest ona dla wszystkich, nawet dla moich niewdzięcznych dzieci i dla grzeszników, którzy nie rozumieją. Moja córko, jak bardzo będziesz cierpieć w tę Wielkanoc, ile cierpienia za wszystkich grzeszników, pomóż mi moja miłości, pomóż mi, czyń to z radością dla twojego Pana. Jestem tutaj, aby was oczyścić. Teraz Duch Święty zstąpi na was, chcę was wszystkich oczyścić, bądźcie gotowi, bo nie będziecie w stanie znieść tego, co was czeka. Dlaczego nalegasz na rzeczy tego świata? Przebaczajcie, kochajcie, miejcie miłość, nie bądźcie obojętni. Mój Duch jest pośród was i pozostanie z wami. Moje dzieci, pozostańcie razem bardziej niż wcześniej, pomagajcie sobie nawzajem, ponieważ wkrótce wszystko będzie stracone. Ogień i woda przygotowują się, ale zostaniecie porwani przez moich Aniołów i zabrani w bezpieczne miejsce, aż zmartwychwstanie jako raj: w synowej była, na nowej ziemi, z nowym niebem. Pójdź za mną i idź moimi śladami, jestem prawdą, drogą i życiem. Ten dom jest błogosławiony, w którym zamieszkają moi aniołowie, aby was chronić. Moje dzieci, nie bójcie się niczego, oznaczyłem was jeden po drugim, tak jak szatan naznaczył swoich wiernych. Dzieci, ile dusz zgromadziliście do mnie, ile dusz! Teraz będę przechodził jeden po drugim, aby was błogosławić, uklęknąć i pochylić głowę, mieć życie wieczne w imię Ojca, w Moje Imię i Ducha Świętego, Amen.
Twój drogi Jezus

Kraków nie poddaje się dyktatowi lewicowej cenzury.
Szanowni Państwo

podpierając się lewicową retoryką poseł Maciej Gdula zażądał kilkanaście dni temu od prezydenta Krakowa interwencji w miejskiej spółce, by przekaz kampanii billboardowej Fundacji Nasze Dzieci – Edukacja, Zdrowie, Wiara, przedstawiający nienarodzone dziecko w matczynym łonie w kształcie serca, zniknął ze środków komunikacji miejskiej.

W ten sposób lewica próbowała uczynić z urzędnika miejskiego narzędzie swojej ideologicznej cenzury.

Od początku byliśmy przekonani, że dla Państwa tak jak i dla nas, wolność słowa jest podstawową wolnością obywatelską, którą należy chronić przez ideologicznym dyktatem skrajnej lewicy.

Stworzyliśmy niezwłocznie po wystąpieniu posła Gduli petycję, by Prezydent Krakowa nie ulegał presji przeciwników wolnej debaty publicznej.

W ciągu kilku dni, mimo że sprawa ma wymiar lokalny, podpisało ją ponad 14 tysięcy osób.

Dziś media obiegła informacja, o treści odpowiedzi prezydenta Krakowa na interpelację poselską Macieja Gduli.

Prezydent Majchrowski stanął w niej zdecydowanie po stronie wolności słowa.

Odpisał posłowi między innymi: „ …jeżeli celem danej reklamy jest promocja ośrodków, które niezależnie od wyznawanych przez poszczególne osoby poglądów istnieją i w wielu przypadkach są niewątpliwie pomocne, a ich promowanie nie jest zabronione przepisami prawa, to nie ma podstaw do odmowy zamieszczania takich reklam na autobusach.”

Poseł Gdula w swoim piśmie do władz Krakowa zarzucał spółce komunalnej, która zarządza taborem transportu publicznego, wspieranie kampanii wymierzonej w prawa kobiet.

Prezydent Krakowa nie podzielił tej opinii i stwierdził że przypisywanie spółce i jej władzom działań politycznych jest chybione.

Podsumowując, reklamy hospicjów pozostaną na krakowskich autobusach, a lewicowi radykałowie muszą powściągnąć swoje cenzorskie ambicje do rugowania z przestrzeni publicznej symboliki i treści mających na celu ochronę dzieci dotkniętych wadami genetycznymi.

Ten, wydawałoby się, drobny sukces jest naszą wspólną wygraną w zmaganiach o ochronę życia słabszych, zależnych i dotkniętych chorobami lub niepełnosprawnością.

To dzięki Państwa mobilizacji do krakowskiego magistratu trafiło kilkanaście tysięcy maili i nie jest możliwe, by pozostało to niezauważone i nie towarzyszyło prezydentowi podczas podejmowania decyzji w tej precedensowej sprawie.

Precedensowej, bo wygrana lewackich ideologów w Krakowie byłaby początkiem podobnych działań w innych miastach, by ostatecznie rozpowszechnić ideologiczną cenzurę przestrzeni publicznej w całym kraju.

Jeszcze raz dziękuję za Państwa zaangażowanie, tylko dzięki Państwu nasz wspólny głos na rzecz życia, rodziny i wolności może być słyszalny.

Dziękuję Państwu, w imieniu całego zespołu CitizenGO

Paweł Woliński

P.S.- Czy chcą Państwo wesprzeć pracę CitizenGO? Społeczność CitizenGO będzie działać nieustannie, dzień po dniu i rok po roku, aby bronić życia, rodziny i wolności. Aby było to możliwe, CitizenGO potrzebuje Państwa stałego wsparcia, teraz bardziej niż kiedykolwiek. Jeśli są Państwo zadowoleni z naszej pracy i mają Państwo taką możliwość, proszę rozważyć stałe wsparcie dla naszej organizacji. Nawet 10zł miesięcznie daje nam możliwość, by kontynuować nasza walkę.

Czy chcemy takich wydarzeń w Polsce.
Doprowadziły one do upadku Zachodu, dlatego musimy walczyć, gdyż…

Klub Przyjaciół PCh24.pl
Stań z nami do walki o Boży porządek w Polsce!
Urząd Stanu Cywilnego w dużym polskim mieście. Pod godłem z białym orłem stoi urzędnik, a przed nim… dwóch mężczyzn. Para patrzy sobie w oczy, trzyma się za ręce, całuje się – jest to dla niej szczególny dzień, ponieważ po wieloletniej batalii po raz pierwszy w Polsce ma miejsce ślub homoseksualistów. Podczas rozmowy z mediami mężczyźni zapowiedzieli, że już niedługo będą starali się o… potomstwo! Zgodnie z nowym prawem, pary homoseksualne w naszym kraju lada dzień będą mogły legalnie adoptować dzieci…

Szanowna Pani

Doskonale zdaję sobie sprawę, że powyższy opis brzmi, jak najczarniejszy scenariusz dla naszego kraju, ale czy właśnie nie tak wyglądałaby dziś Polska, gdyby nie stanowczy opór ze strony prawicowych środowisk, takich jak PCh24.pl?
Od lat dajemy przecież skuteczny opór lewicowo-liberalnym aktywistom. Głośno opowiadamy się po stronie życia, sprzeciwiamy się seksualizacji dzieci i młodzieży, promowaniu homoseksualizmu w przestrzeni publicznej i szykanowaniu katolików.
Mam jednak pełną świadomość, że nie możemy spoczywać na laurach i zadawalać się tym, co jest.
Ten opis wcale nie jest jakąś nierealną, odległą wizją, jak mogłoby się Pani wydawać. Siły zła robią wszystko, aby zdestabilizować ład społeczny w naszej Ojczyźnie i zniszczyć tradycyjny model rodziny.
DOŁĄCZ DO KLUBU PRZYJACIÓŁ PCH24.PL
Widzieliśmy to chociażby podczas niedawnych tzw. strajków kobiet, podczas których demolowano kościoły i obrażono wszystkich: księży, obrońców życia, rodziny wielodzietne, nienarodzone dzieci, a nawet samego Pana Boga!
Te wydarzenia dobitnie pokazują nam, że sytuacja w Polsce staje się coraz bardziej napięta, dlatego dziś, aby skutecznie przeciwstawić się złu, potrzebujemy jeszcze większego zjednoczenia i zaangażowania każdego z nas.
Aby więc jeszcze mocniej zacieśnić naszą współpracę, pragnę Panią serdecznie zaprosić do członkostwa w Klubie Przyjaciół PCh24.pl.
W ramach Klubu Przyjaciół PCh24.pl dążymy do tego, aby Polska pozostała krajem, który jest wzorem wierności Bogu, dającym opór lewicowo-liberalnej nawale, która zbiera żniwo na Zachodzie, promując ideologię LGBT czy mordowanie dzieci nienarodzonych!
Aby zostać członkiem Klubu Przyjaciół PCh24.pl wystarczy, że raz w miesiącu wesprze Pani nasz portal wybraną przez siebie kwotą. W zamian czekać będzie na Panią szereg przywilejów oraz – co najważniejsze – realnie przyczyni się Pani do obrony chrześcijańskich fundamentów naszej Ojczyzny.
DOŁĄCZ DO KLUBU PRZYJACIÓŁ PCH24.PL
Jakie wyjątkowe benefity są przygotowane dla członków Klubu Przyjaciół PCh24.pl, w tym – mam nadzieję – dla Pani?
Zajmie Pani szczególne miejsce pośród naszych Darczyńców i otrzyma Pani wyjątkowe przywileje dostępne tylko dla członków Klubu Przyjaciół. Wśród nich znajdują się Pakiety Premium oraz szereg unikalnych treści i specjalnych podarunków.
Na co jeszcze może Pani liczyć?
Przede wszystkim regularnie będzie Pani otrzymywać dwumiesięcznik „Polonia Christiana”, który nie jest już publicznie dostępny. Dostanie Pani także nielimitowany dostęp do platformy wideo na żądanie PCh24TV, dzięki czemu może Pani powracać do przygotowanych przez nasz zespół redakcyjny materiałów dziennikarskich, publicystycznych i reportaży.
To jednak nie wszystko!
❖Razem z wszystkimi członkami Klubu Przyjaciół PCh24 otrzyma Pani dostęp do pełnych zasobów Biblioteki PCh24.pl, prezenty specjalne całkowicie za darmo oraz co najważniejsze – pierwszeństwo udziału we wszystkich akcjach portalu. Dzięki temu, będzie mieć Pani pewność, że żadna wyjątkowa, prawa i katolicka akcja Panią nie ominie!
DOŁĄCZ DO KLUBU PRZYJACIÓŁ PCH24.PL
Dlaczego warto rozwijać z nami Klub Przyjaciół PCh24.pl?
Pani jednorazowe comiesięczne wsparcie to dla nas to nieoceniona pomoc. Dzięki Pani gwarancji: stałego, miesięcznego wsparcia, jesteśmy w stanie bez żadnych problemów oszacować działania, które możemy zrealizować, aby nasza walka okazała się skuteczna! Walka o nasze wspólne ideały, moje i Pani.
Dlatego jeszcze raz serdecznie zachęcam Panią do dołączenia do Klubu Przyjaciół PCh24.pl. Mam nadzieję, że dzięki Pani comiesięcznemu wsparciu, nadal będziemy mogli walczyć o Polskę wierną Bogu i odpierającą lewacką nawałę.
Z pozdrowieniami
Podpis – Krystian Kratiuk
Krystian Kratiuk
Redaktor Naczelny PCh24.pl
Konwencja stambulska wraca do Sejmu

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowna Pani,

marszałek Sejmu Elżbieta Witek skierowała obywatelski projekt „Tak dla rodziny, nie dla gender” do pierwszego czytania. Oznacza to, że posłowie podczas jednego z dwóch najbliższych posiedzeń Sejmu – jeszcze w lutym lub w marcu – będą musieli zająć się przygotowaną przez nas ustawą o wypowiedzeniu przez Polskę genderowej Konwencji stambulskiej i zastąpieniu jej nową międzynarodową Konwencją Praw Rodziny.

Konwencja Rady Europy pod pretekstem walki z przemocą domową wprowadza do polskiego systemu prawnego „perspektywę gender”, której podstawowym założeniem jest sprowadzenie kobiecości i męskości do roli „kulturowych stereotypów”. Efektem takiego założenia jest także uderzenie w rodzinę, która przez lewicowych ideologów jest przedstawiana jako przestrzeń opresji.

Wypowiedzenie Konwencji to wielka szansa, by powstrzymać skutki wprowadzanej przez Konwencję ideologii, które coraz wyraźniej obserwujemy w wielu państwach zachodniej Europy – by wspomnieć choćby o agresywnej indoktrynacji dzieci w szkołach, ich wulgarnej seksualizacji czy o niszczeniu sportu kobiecego poprzez wprowadzanie do damskiej rywalizacji sportowej mężczyzn określających się jako kobiety. Od lat tłumaczymy też, że Konwencja stambulska nie wprowadziła nowych rozwiązań służących skutecznemu zwalczaniu przemocy wobec kobiet, a jedynie ideologiczny bagaż, który nakazuje zmieniać programy szkolne w duchu gender oraz „wykorzeniać” tradycje i zwyczaje dotyczące ról kobiet i mężczyzn.

System przeciwdziałania przemocy i mechanizmy ochrony ofiar muszą wreszcie zostać wymierzone w samą przemoc a nie w strukturę rodziny. Tylko w ten sposób można zbudować wokół tej sprawy narodowe porozumienie i uwolnić oczywistą troskę o ofiary przemocy od ideologicznej i nieskutecznej „perspektywy gender”.

W tym celu musimy przekonać polskich parlamentarzystów do opowiedzenia się po stronie fundamentalnych praw i zdrowego rozsądku. Debata nad wypowiedzeniem Konwencji jest też ważną okazją, żeby na poważnie przemyśleć braki polskiego systemu przeciwdziałania przemocy.

Instytut Ordo Iuris od lat angażuje się we wsparcie ofiar przemocy i zwalczanie jej realnych przyczyn. Każdego roku nasi prawnicy świadczą bezpłatną pomoc prawną kilkudziesięciu ofiarom przemocy domowej. Jedną z osób, które zdecydowały się na ujawnienie jest pani Joanna, która ze łzami w oczach dziękowała przed kamerami naszym prawnikom za pomoc w zakończeniu dramatycznej walki o zapewnienie jej dzieciom bezpieczeństwa w obliczu brutalnej przemocy, która doprowadziła do trwałego uszkodzenia organów wewnętrznych jej syna. Interwencje w takich sprawach nie przeszkadzają politykom lewicy określać naszych prawników jako „zwolenników przemocy”. Dla nas jednak celem nie jest poszukiwanie ich uznania, ale realne działanie.

Skuteczne przeciwdziałanie przemocy domowej i pomoc jej ofiarom wymaga zmian w obowiązującym prawie. Dlatego zaprezentowaliśmy opracowany przez ekspertów Ordo Iuris pakiet propozycji realnie wzmacniających system antyprzemocowy, które nie są oparte na oderwanych od rzeczywistości ideologicznych pomysłach Konwencji stambulskiej, ale służą rzeczywistemu wsparciu ofiar i zapobieganiu przemocy. System przeciwdziałania przemocy trzeba silnie zintegrować z mechanizmami terapii alkoholizmu i innych uzależnień – zgodnie z danymi Policji 70% aktów przemocy popełniają sprawcy działający pod wpływem alkoholu. Wśród przygotowanych przez naszych ekspertów konkretnych propozycji znalazły się postulaty stworzenia sieci Ośrodków Antyprzemocowych, w których wsparcie i terapia opierałyby się na zasadach anonimowości, poufności i aterytorialności, a także podwyższenie sankcji karnych za akty przemocy, których wysokość nadal odbiega od standardów w innych krajach Europy, czy zmiany prawne zapobiegające uchylaniu się od alimentów.

Aby realnie wesprzeć ofiary przemocy w uzyskaniu skutecznej i szybkiej pomocy, na początku marca uruchamiamy profesjonalny portal internetowy zawierający przekazane w przystępnej formie poradnika informacje o tym, gdzie szukać pomocy. Będziemy też promować przygotowany przez ekspertów Ordo Iuris raport, w którym nie tylko wykazujemy nieskuteczność Konwencji stambulskiej i jej ideologiczny charakter, ale też pokazujemy na konkretnych przykładach, że ten dokument już od kilku lat negatywnie wpływa na nasze życie. Raport trafi do wszystkich polskich parlamentarzystów, a jego ustalenia będą przedmiotem zorganizowanej w Sejmie konferencji. W promocję inicjatywy włączą się również znane postacie życia publicznego takie jak Zofia Klepacka czy Patrycja Hurlak, którzy będą pro bono wspierali nas w szerokiej kampanii medialnej i internetowej.

Przed nami kluczowy okres wieloletniej walki o wypowiedzenie dokumentu, który pod pretekstem walki z przemocą wprowadza do polskiego systemu prawnego radykalną ideologię uderzającą w podstawy porządku społecznego. Wierzę, że z Pani pomocą będziemy w stanie wygrać tę walkę, a Polska stanie się przykładem i impulsem do sprzeciwu w innych krajach naszego kontynentu.

Wspieram działania Ordo Iuris

Stop przemocy! Stop ideologii!

Nadchodzi czas kluczowej decyzji

Nie mam wątpliwości, że nasze działania lada moment spotkają się ze zmasowanym i pełnym fałszu atakiem części mediów. Propagatorzy ideologii gender będą znowu przekonywać opinię społeczną, że sprzeciw wobec Konwencji stambulskiej oznacza popieranie przemocy domowej. Tak było w lipcu ubiegłego roku, gdy ogłosiliśmy powstanie komitetu „Tak dla rodziny, nie dla gender”, a przedstawiciele rządu zapowiadali podjęcie działań zmierzających do wypowiedzenia Konwencji stambulskiej. Nie możemy jednak złożyć broni.

O wadach Konwencji stambulskiej mówiliśmy już na etapie jej powstawania. Nasi eksperci od lat wykazują, że dokument Rady Europy nie rozwiązuje problemu przemocy domowej i wzmaga patologie społeczne, które teoretycznie ma wykorzeniać. Świadczą o tym chociażby badania unijnej Agencji Praw Podstawowych oraz OECD. Ich wyniki potwierdzają jednoznacznie, że w państwach, które przyjęły genderową perspektywę walki z przemocą, która leży u podstaw Konwencji stambulskiej, odsetek występowania problemów przemocowych jest najwyższy, a zgłaszalność tych przestępstw najniższa. Jednocześnie Konwencja stambulska odciągając uwagę od rzeczywistych przyczyn przemocy takich jak alkoholizm, narkomania, pornografia, rozpad rodzin oraz propagowanie przemocy w mediach i kulturze, upatruje jej źródeł w szacunku dla rodziny czy macierzyństwa i nakazuje „wykorzenianie tradycji i zwyczajów” oraz edukowanie najmłodszych o „niestereotypowych rolach genderowych”.

Dlatego już dwa lata temu opublikowaliśmy projekt alternatywnej konwencji międzynarodowej, która nie tylko wzmacnia pozycję rodziny w prawie międzynarodowym, ale też powtarza wszystkie rzeczywiste rozwiązania antyprzemocowe zawarte w Konwencji stambulskiej – od dawna zresztą znane w polskim prawodawstwie. Teraz musimy do tych rozwiązań przekonać polskich parlamentarzystów, którzy w najbliższych dniach będą debatować nad zaproponowanymi przez nas rozwiązaniami. Marszałek Sejmu potwierdziła już pozytywną weryfikację 150 000 złożonych podpisów decydując o skierowaniu projektu do pierwszego czytania.

W najbliższych dniach do wszystkich parlamentarzystów trafi przygotowany przez ekspertów Ordo Iuris i uzupełniony w ostatnich tygodniach raport „Dlaczego Polska powinna wypowiedzieć Konwencję stambulską?”. To liczące ponad 150 stron opracowanie naukowe jest już wydrukowane i gotowe do wysyłki. Jasno pokazuje ono nie tylko ideologiczny charakter Konwencji stambulskiej, ale też jej silny negatywny wpływ na funkcjonowanie naszego państwa – który z perspektywy medialnej jest często niedostrzegalny. Treść przedstawimy też na specjalnej konferencji, którą zorganizujemy w Sejmie.

To tylko jedno z działań, jakie planujemy w ramach szerokiej kampanii promocyjnej naszej inicjatywy, w której obok prawników i naukowców udział wezmą znane postacie życia publicznego, w tym między innymi polska windsurferka Zofia Klepacka czy aktorka Patrycja Hurlak.

Nie możemy dopuścić do tego, by tak ważny temat jak zwalczanie przemocy był wykorzystywany do politycznych sporów i przejmowany przez radykalną lewicę. Dlatego proponujemy pakiet konkretnych rozwiązań prawnych, które skuteczniej niż Konwencja stambulska usprawnią dotychczasowy mechanizm walki z przemocą domową.

Wspieram działania Ordo Iuris

Proponujemy skuteczne mechanizmy zwalczania przemocy

Zaprezentowany w mijającym tygodniu raport „Jak skutecznie przeciwdziałać przemocy domowej?” składa się z propozycji zmian przepisów karnych dotyczących przemocy domowej, przedstawienia założeń programu wsparcia dla ofiar przemocy, oraz rekomendacji usprawniających egzekucję alimentów i wzmacniającą mechanizm gwarantowanych wypłat alimentów.

W pierwszej kolejności zwracamy uwagę na obowiązujące w Kodeksie karnym sankcje za przestępstwa związane z szeroko pojętą przemocą domową. Niewiele osób wie, że w Polsce są one często o wiele łagodniejsze niż w innych państwach europejskich. Postulujemy, by kary były adekwatne do powagi popełnianych czynów, a zatem po prostu sprawiedliwe i aby we właściwy sposób odstraszały od popełniania przestępstw.

Dotyczy to choćby przestępstwa spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Za spowodowanie lekkiego uszczerbku w Polsce można zostać ukaranym karą grzywny, ograniczenia wolności lub jej pozbawienia maksymalnie na okres 2 lat. Tymczasem we Francji prawo przewiduje karę 3 lat pozbawienia wolności i jednocześnie grzywnę w wysokości 45 tys. euro, w Czechach karę do 3 lat pozbawienia wolności, a w Norwegii nawet do 6 lat pozbawienia wolności. W przypadku spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu polski kodeks karny mówi natomiast o podstawowej karze co najmniej 3 lat więzienia, podczas gdy we Francji jest to aż 10 lat i grzywna w wysokości 150 tys. euro, a we Włoszech od 6 do 12 lat więzienia. Podobny problem dotyczy przestępstwa znęcania się. Nasze postulaty zmian prawnych poparte analizą porównawczą mogą realnie wpłynąć na działania polskich sądów, które będą musiały stosować sankcję surowszą niż dotychczas.

Dużym problem polskiego wymiaru sprawiedliwości jest także powszechne orzekanie kary za poważne przestępstwa jedynie w zawieszeniu. W przypadku gwałtów na zawieszenie wykonania kary może liczyć nawet co trzeci skazany. W raporcie postulujemy więc podwyższenie kar za gwałt, a także za „uprowadzenie osoby małoletniej lub osoby nieporadnej ze względu na stan psychicznych lub fizyczny”.

Poza zwiększeniem kar zwracamy także uwagę na potrzebę wprowadzenia obowiązku przejścia specjalistycznej terapii dla wszystkich skazanych za przestępstwa będące aktami przemocy domowej. Istotnym elementem naszych postulatów jest także stworzenie w zakładach karnych wyspecjalizowanego modelu resocjalizacji dla sprawców tego typu czynów.

Brak gwarancji szybkiego uzyskania środków do życia od sprawcy przemocy domowej może wstrzymywać ofiarę w podjęciu działań zmierzających do zakończenia patologicznej sytuacji. Dlatego nasza propozycja zawiera rozwiązania zapewniające natychmiastowe wsparcie dla osób uprawnionych do otrzymywania alimentów. To przede wszystkim zniesienie progu dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy od Funduszu Alimentacyjnego, a także przyjęcie przepisów o alimentach natychmiastowych.

Postulujemy także obowiązek wszczęcia egzekucji przez Fundusz Alimentacyjny w wypadku wypłaty alimentów „w zastępstwie” za dłużnika alimentacyjnego oraz wprowadzenie obowiązkowych prac społecznych dla tych dłużników. Zapewniłoby to nie tylko finansowanie Funduszu Alimentacyjnego, ale też pomogłoby zmniejszyć zadłużenie osób zobowiązanych do wypłacania alimentów, które nie chcą podjąć pracy lub pracują nielegalnie.

Surowe kary oraz przeciwdziałanie uchylaniu się od alimentów to zbyt mało. Zarówno w trakcie, jak i po ustaniu dramatu jakim jest przemoc domowa ofiary potrzebują systemowego wsparcia psychologicznego oraz prawnego.

W ramach zaprezentowanego pakietu antyprzemocowego proponujemy stworzenie sieci instytucji oferujących doradztwo i wsparcie dla osób dotkniętych przemocą domową, które z różnych względów nie chcą korzystać ze wsparcia oferowanego w zamieszkiwanej przez nich gminie lub powiecie. Podstawą programu będzie przede wszystkim anonimowość, poufność i aterytorialność, dzięki której ofiara będzie mogła skontaktować się z dowolną organizacją pozarządową znajdującą się w każdym powiecie w Polsce. Pomoc będzie udzielana bezpłatnie.

Od lat środowiska lewicowe odmieniają pojęcie przemocy domowej przez wszystkie przypadki i organizują na ten temat sympozja i debaty. Jednak żadne z przedstawionych przez nas, prostych i oczywistych rozwiązań, nie zostało ani zaproponowane ani tym bardziej wdrożone. Przyczyna tego jest prosta. Dla ideologów gender przemoc to tylko pretekst, by uderzyć w rodzinę. Dla nas przemoc to realna patologia, z którą trzeba skutecznie walczyć.

Nasz nowy portal i poradnik dla ofiar przemocy

Zmianom prawnym i usprawnieniu istniejącego systemu musi towarzyszyć nasze bezpośrednie zaangażowanie. Dlatego na początku marca uruchomimy portal oraz udostępnimy specjalny poradnik prawny dla ofiar przemocy domowej. W poradniku w sposób przystępny opisane zostaną konkretne formy wsparcia oraz wszelkie instrumenty prawne przysługujące takim osobom.

Na opracowywanej już specjalnej stronie internetowej znajdzie się interaktywna mapa ośrodków interwencyjnych, do których mogą się zgłosić ofiary przemocy. Poza tym zamieścimy też formularz do nawiązania bezpośredniego kontaktu z prawnikami Ordo Iuris, którzy będą gotowi do udzielenia pomocy prawnej wszystkim osobom potrzebującym porady lub konkretnego wsparcia prawnika w przypadkach przemocy domowej.

Poradnik będzie też zawierał informacje o prawach przysługujących ofiarom przemocy w trakcie zgłaszania przestępstw policji czy w placówce medycznej oraz wskazówki dotyczące tego jak najlepiej przygotować się do takich rozmów.

Wspieram działania Ordo Iuris

Przed sądami realnie pomagamy ofiarom przemocy

Jak wspominałem, prawnicy Instytutu Ordo Iuris już od lat pomagają ofiarom przemocy domowej. Jedną z beneficjentek naszego programu bezpłatnej pomocy prawnej jest pani Joanna, która była wraz z dziećmi ofiarą przemocy ze strony byłego męża. Choć mężczyzna został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za znęcanie się nad bliskimi, Sąd Okręgowy w Olsztynie ustanowił w toku postępowania rozwodowego osobiste kontakty dzieci z ojcem. Sędzia w swoim rozstrzygnięciu pominął nie tylko wolę kobiety, ale także samych dzieci, które w trakcie wymuszonych przez sąd spotkań z ojcem – uciekały na jego widok, mając w pamięci traumatyczne wspomnienia z nim związane.

Kobieta próbowała wcześniej uzyskać pomoc u Marka Michalaka – poprzedniego Rzecznika Praw Dziecka, którego przedstawiciel nie podjął z nią żadnego kontaktu, a na rozprawie sądowej zdecydował się na złożenie wniosku o umożliwienie mężczyźnie kontaktowania się z dziećmi. Podczas jednego z kontaktów patologiczny oprawca wprost gratulował synowi, że ten przeżył ostatnie katowanie, po którym pękła mu trzustka.

Dopiero prawnicy Instytutu Ordo Iuris pomogli zrozpaczonej kobiecie, która zgłosiła się z prośbą o pomoc. Po naszej interwencji Sąd Apelacyjny w Białymstoku przyznał, że mężczyzna może stanowić zagrożenie dla dobra dzieci i zmienił formę kontaktów na pośrednią, kończąc dramatyczną walkę pani Joanny o zapewnienie poczucia bezpieczeństwa własnym dzieciom.

Ponad dwa lata trwała natomiast sądowa batalia o los piątki dzieci wychowywanych przez samotną matkę z Warszawy, która doświadczyła brutalnej przemocy domowej ze strony ojca dzieci. Jeden z warszawskich sądów rejonowych odebrał jej prawo do opieki nad dziećmi, stwierdzając, że jako ofiara przemocy domowej kobieta jest niewydolna wychowawczo i nie jest w stanie zapewnić dzieciom bezpieczeństwa, zdrowia i spokoju. Ponadto sąd zobowiązał ją także do podjęcia dwuletniej terapii dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy, podjęcia pracy zawodowej i poprawy warunków mieszkaniowych. Kobieta wypełniła zobowiązanie dotyczące terapii, znalazła pracę i dążyła do zapewnienia lepszych warunków mieszkaniowych, a następnie dzięki pomocy prawników Ordo Iuris złożyła apelację, która została uwzględniona.

Ofiarą przemocy domowej ze strony skazanego na karę więzienia ojca była też samotna matka z Mińska Mazowieckiego, której sąd ograniczył władzę rodzicielską nad trzymiesięcznym niemowlęciem, a wcześniej odebrano jej dwójkę starszych dzieci po fałszywym donosie sąsiadki. Kobieta została pomówiona o „porzucenie dzieci” po tym jak wyjechała z domu do pracy zostawiając dzieci pod opieką babci. Dzięki interwencji prawników Ordo Iuris matka odzyskała prawo do kontaktów z dziećmi w domu rodzinnym. Nadal walczymy jednak o powrót dzieci do domu.

To dzięki tym interwencjom widzimy wyraźnie, że rozmywanie problemu patologicznej przemocy w ideologicznych ogólnikach „perspektywy gender” niszczy skuteczność prawa. A prawo powinno w tych sprawach działać zdecydowanie, bez wahania wymierzając kary sprawcom i wspierając ofiary.

Dzięki Pani wsparciu możemy to naprawić.

Wypowiedzenie genderowej konwencji jest realne

Doświadczenie szeregu państw naszego kontynentu pokazuje, że oparcie prawa antyprzemocowego na doktrynie gender, która znalazła wyraz w Konwencji stambulskiej, nie służy przeciwdziałaniu przemocy. Wręcz przeciwnie, radykalnie zwiększa liczbę przypadków agresji domowej. Dlatego nie możemy zwlekać z wypowiedzeniem tego szkodliwego dokumentu.

Będziemy w najbliższych tygodniach podejmować wszelkie możliwe działania, by Sejm zdecydował o wypowiedzeniu Konwencji stambulskiej i wyjściu z inicjatywą przyjęcia nowej konwencji międzynarodowej. Będzie się to wiązać z konkretnymi kosztami. W najbliższych dniach przekażemy raport wykazujący wadliwość Konwencji stambulskiej wszystkim polskim parlamentarzystom, do których będzie należała decyzja w tej spawie. Poza tym ruszy szeroka kampania promocyjna naszej inicjatywy, na którą będziemy musieli przeznaczyć 20 000 zł.

Dyskusja o przeciwdziałaniu przemocy już zbyt długo sprowadzana jest do absurdu przez redukowanie jej do tematu gender. Dlatego inicjujemy realną i poważną debatę o przeciwdziałaniu przemocy opartą nie na ideologii, ale na rzetelnej wiedzy i praktycznych doświadczeniach udzielanej pomocy prawnej. 15 000 zł będziemy potrzebować na związane z tym działania, w tym przygotowanie wyczerpujących i prostych w odbiorze poradników dla ofiar przemocy, ich publikację na nowym portalu oraz promocję, tak, aby dotarły do jak najszerszego grona osób, którym mogą pomóc. Będziemy też niezmiennie udzielać pomocy prawnej ofiarom przestępstw, które nie mogą liczyć na wsparcie państwa, a często spotyka je ze strony urzędników dodatkowa krzywda.

W obliczu stojących przed nami wyzwań finansowych bardzo liczę na Pani pomoc. Cała nasza aktywność jest możliwa jedynie dzięki wsparciu naszych Przyjaciół i Darczyńców. Razem możemy udowodnić, że walka z patologią przemocy może być skuteczna jedynie wtedy, gdy zajmiemy się nią w sposób wolny od ideologii.

Dlatego bardzo Panią proszę o wsparcie Instytutu kwotą 30 zł, 50 zł, 100 zł lub dowolną inną, która pozwoli nam na przeprowadzenie szerokiej kampanii promocyjnej, związanej z tak długo wyczekiwanym rozpoczęciem prac legislacyjnych nad projektem ustawy „Tak dla rodziny, nie dla gender”.

Wspieram działania Ordo Iuris

Z wyrazami szacunku

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Z wypowiedzeniem Konwencji stambulskiej nie możemy zwlekać. W tym roku wytyczne dla Polski ma przedstawić komitet GREVIO powołany, by monitorować proces jej wdrażania. W swoich dotychczasowych wytycznych komitet wskazywał, że uwzględnianie perspektywy gender jest konieczne, żeby właściwie wprowadzić w życie postanowienia konwencji. Komitet chwalił już Szwecję za „ujednolicanie wzorców płciowych” w programach szkolnych. Skrytykował natomiast Włochy, które według GREVIO muszą silniej uwzględnić doktrynę gender w polityce antyprzemocowej. Ubolewał też, że w wielu częściach Europy tradycyjna rodzina jest „nadal silna”, a kobiety pełnią stereotypowe role „matki i żony”. Nie mam wątpliwości, że podobne skandaliczne twierdzenia znajdą się także w wytycznych dla naszego kraju, które urzędnicy będą traktować jako obowiązującą interpretację prawa. Dlatego musimy jak najszybciej zobowiązać polskie władze do wypowiedzenia Konwencji stambulskiej i zatrzymania tego ideologicznego szaleństwa.


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.


Facebook Twitter

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl

HOLOCAUST Polaków? Dramatyczne dane! Nadchodzi kryzys?

Polacy wybierając wroga Polski A.Dudę na prezydenta Polski – sami wybrali swoją zgubę, swoją śmierć i niewolę u Żydów. Trzeba pytać Najlepszego Przyjaciela Boga – Jezusa Chrystusa a nie grzeszników Redemptorystów oraz innych Zakonów zaprzedanych Żydom.

Obostrzenia są nielegalne, PIS czeka sąd za ludobójstwo!

HOLOCAUST Polaków? Dramatyczne dane! Nadchodzi kryzys?

D. Cwikła wRealu24!

https://www.youtube.com/watch?v=sDORVA7wNec

PILNE! Polski już nie ma? Polacy się nie obudzą? Telefony od widzów

NA ŻYWO! Marcin Rola zaprasza!

https://www.youtube.com/watch?v=z6g2n8gvoL8

PILNE! Kolejna mega afera finansowa ws. masek i pandemii COVID-19? Kulczyk w tle? Sklepowicz i Rola!

https://www.youtube.com/watch?v=lZyaHFS7g1k

ŻYDZI WYSZYKUJĄ RÓŻNYCH SPOSOBÓW UŚMIERCANIA POLAKÓW A PRZECIEŻ NA POLAKÓW WŁASNE ŻYCZENIE – TRZEBA WIERZYĆ BOGU A NIE WROGOM ŻYDOM.

Naukowcy ostrzegają przed nową pandemią.             Śmiertelność wirusa Nipah sięga nawet 75%

Naukowcy twierdzą, że śmiercionośny wirus Nipah może wywołać następną pandemię. Świat skupił niemal całą swoją uwagę na trwającej pandemii COVID-19 i nie bierze pod uwagę zagrożenia, które stwarza wirus Nipah. Jego śmiertelność wynosi od 45% do 75%.

Epidemie w południowej i południowo-wschodniej Azji wykazały, że wirus Nipah jest przenoszony przez nietoperze owocożerne. Świnie również zaraziły się przy kontakcie ze skażonym mango i wiadomo, że mogą przenosić wirusa na ludzi. Nipah powoduje między innymi ostre zapalenie mózgu, gorączkę, bóle głowy, drgawki i wymioty.

Okres inkubacji wirusa Nipah wynosi do 45 dni, zatem ludzie mogą go rozprzestrzeniać przez ponad miesiąc zanim pojawią się pierwsze objawy. Co więcej, wirus może przenosić się między gatunkami, wraz z pożywieniem i w wyniku kontaktu z ludzkimi i zwierzęcymi odchodami oraz posiada wyjątkowo wysoki wskaźnik mutacji.

Choć Nipah został rozpoznany po raz pierwszy w 1999 roku w Malezji, dotychczas nie wynaleziono żadnej skutecznej metody leczenia infekcji wirusem. Dlatego pandemia wirusa Nipah wywołałaby prawdziwe spustoszenie na całym świecie – w przeciwieństwie do COVID-19, którego śmiertelność wynosi około 3%. 

Dr Rebecca Dutch, przewodnicząca Wydziału Biochemii Molekularnej i Komórkowej Uniwersytetu Kentucky uważa, że wirus Nipah zdecydowanie może być odpowiedzialny za kolejną pandemię. Jak dotąd Nipah rozprzestrzenia się przy bliskim kontakcie z osobą zakażoną, szczególnie jeśli posiada chorobę układu oddechowego. Jednak wirus Nipah jest słabo zbadany. Jeśli będzie przenosił się na ludzi, może ulec mutacji, a nowy szczep tego wirusa może być lepiej przystosowany do rozprzestrzeniania się wśród ludzi.

https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/naukowcy-ostrzegaja-przed-nowa-pandemia-smiertelnosc-wirusa-nipah-siega-nawet-75

Wspaniała wiadomość w czasie zarazy o otwarcie Kościołów – https://www.pch24.pl/slowacki-minister-apeluje-o-otwarcie-kosciolow-i-przypomina-historie,82204,i.html
 
Uwaga mają wszystko – aktualne cele DaVos ?
 
wreszcie coś mądrego – warto posłuchać
 
ciekawostka – projekty Pitonia – jak się Wam podobają ? https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&qsebastian+pito%C5%84+projekty

Nasza wiadomość do zarządu Disneya

Disney stoi w obliczu spadku przychodów, a wielu inwestorów i członków zarządu obawia się, co bojkot konsumencki będzie oznaczał dla ich wyników finansowych.

Rodziny, które są zmęczone tym, że Disney narzuca im polityczną agendę ideologów gender i radykalnych aktywistów LGBTQ, zabierają głos – a wielu w Disneyu zaczyna się stresować.

To jest właściwy moment, by zabrać głos! Złóżmy swój podpis teraz, aby zażądać od kierownictwa i zarządu Disneya uwolnienia The Walt Disney Company od ideologii gender i propagandy LGBTQ.

TERMIN: Zbieramy podpisy do 9 marca 2021 r.

PROSZĘ PODPISAĆ PETYCJĘ

Szanowni Państwo

potrzebujemy Państwa pomocy w dotrzymaniu ważnego terminu naszej kampanii, aby zażądać od Disneya zaprzestania promowania skrajnie lewicowej agendy politycznej aktywistów LGBTQ w parkach rozrywki dla dzieci, w programach telewizyjnych i filmach oraz wszelkich innych produktach.

Prawdę mówiąc, pomimo sprzeciwu ponad 1,3 miliona zaniepokojonych obywateli, Prezes Disneya Robert Iger i Dyrektor Generalny Bob Chapek poparli publiczne i wyraźnie tzw. parady gejowskiej dumy w Disneylandzie w Paryżu i promowali postacie LGBTQ w swoich produkcjach telewizyjnych i filmowych dla dzieci i rodzin.

Liczą na to, że rodziny nie będą zważać na chorobę kiełkującą w Disneyu, a od Państwa i ode mnie zależy, czy to się skończy.

Teraz, po serii spadków finansowych, inwestorzy martwią się o deficyty budżetowe – dlatego planujemy dostarczyć ponad 1,5 miliona podpisów na zgromadzenie akcjonariuszy Walt Disney Company 9 marca 2021 roku, aby w ten sposób walczyć o treści przyjazne rodzinie.

Ale aby to zrobić, potrzebujemy Państwa podpisu jak najszybciej.

Bardzo proszę o podpis pod naszą petycją do kierownictwa i zarządu, żądając, aby Disney był wolny od propagandy LGBTQ.

Działania panów Iger’a i Chapek’a spotkały się już z krytyką wielu osób na całym świecie jako atak na rodzinę i próba wywarcia szkodliwego wpływu na dzieci.

Nasza kampania to realna groźba bojkotu konsumenckiego, więc inwestorzy, rządni pieniędzy dyrektorzy i członkowie zarządu Disney zaczęli się denerwować.

Odkąd publicznie przedstawiliśmy Bobowi Chapekowi nasze petycje na dorocznym walnym zgromadzeniu Disneya w zeszłym roku, Disney doświadczył miliardowych strat.

W tym samym czasie COVID uderzył w cały świat, powodując zamknięcie parków rozrywki Disneya, odwołanie rejsów wycieczkowych oraz zamknięcie wielu produkcji telewizyjnych i filmowych.

Disney zlikwidował już ponad 28 000 stanowisk pracy, a teraz zmuszony był zwolnić kolejne dziesiątki tysięcy.

W tak trudnej sytuacji, wiele osób w Disney’u zaczyna się dodatkowo obawiać zrażenia do siebie rodzin, które są przecież kluczem do światowego sukcesu Disney’a.

Rodziny nadal pozostają głównym źródłem dochodu dla tego światowego giganta.

Mając na uwadze miejsca pracy i przyszłość Disneya, musimy działać już teraz!

Inwestorzy chcą odpowiedzi na pytanie, jak Disney może zwiększyć zyski w nadchodzącym roku.

9 marca 2021 roku, z Państwa pomocą, możemy zwrócić uwagę na to, że Disney zraża do siebie rodziny, na których polegał przez lata.

Bardzo proszę o podpis teraz, aby dać znać Zarządowi i Dyrekcji Disneya, że popełniają błąd, epatując agendą LGBTQ rodziny próbujące cieszyć się ich parkami i produktami.

Disney skupił się dziś na zwiększeniu liczby postaci LGBTQ w filmach i programach telewizyjnych skierowanych do dzieci i rodzin (czyli również Państwa i mnie).

W sierpniu Disney promował swoją pierwszą dwupłciową postać, 14-letnią dziewczynę w programie „The Owl House”.

Było to bezpośrednio po tym jak wytwórnia Pixar wypuściła krótkometrażówkę „Out”, w której pojawił się po raz pierwszy homoseksualista jako główny bohater.

Teraz Disney przewodzi w bezpardonowym ataku na aktorów wyrażających mniej entuzjastyczne podejście do działań i kultury organizacyjnej koncernu. Jest w tym gronie m.in. Gina Carano, grająca główną rolę w hicie Disneya „The Mandalorian”, za to że ma poglądy takie jak Państwo i ja.

To jasne, że prezesi Iger i Chapek wciąż próbują testować na nas, zwykłych rodzinach, promowanie agendy LGBTQ, i to musi się skończyć.

Przeciwko głośnej, ale w sumie małej grupie radykałów gender i LGBTQ stają ludzie tacy jak Państwo i ja: dziesiątki milionów ludzi na całym świecie, którzy szanują wartości rodzinne.

Jesteśmy największym odbiorcą produkcji Disneya.

Po COVID, Disney przyjdzie do nas, do Państwa i mnie i będzie oczekiwał odwiedzania parków rozrywki, udziału w wakacyjnych rejsach ich statkami, a teraz subskrypcji nowej platformy Disney+, która jest obecnie ich jedynych przewidywalnym strumieniem przychodów.

W tej sytuacji musimy stanąć razem, aby pokazać Disneyowi, że nie jest nas mało, nie jesteśmy cisi i nie damy się wykorzystywać.

Dlatego właśnie Państwa podpis jest najważniejszym elementem naszego wystąpienia na zgromadzeniu akcjonariuszy Disneya 9 marca 2021 roku.

Dzięki Państwa podpisowi Disney zrozumie, jak poważny jest ten protest dla przyszłości firmy i wszystkich jej projektów.

Bardzo proszę o podpis teraz, aby dać znać zarządowi i dyrekcji Disneya, że popełniają błąd indoktrynując agendę LGBTQ rodziny próbujące cieszyć się ich produktami.

Dziękuję za wszystko, co Państwo robią,

Ignacio Arsuaga z całym zespołem CitizenGO

P.S. Disney jest w głębokich tarapatach finansowych. Nie mogą sobie pozwolić na zrażenie rodzin i zniechęcenie ich do swoich produktów, gdy ograniczenia COVID zostaną już zniesione. Państwa podpis będzie miał duży wpływ na zwiększenie presji na Disneya.

Kiedy w zeszłym roku skonfrontowaliśmy się z najwyższymi rangą dyrektorami Disneya, daliśmy jasno do zrozumienia, że CitizenGO nie cofnie się, ani nie ustąpi. Teraz nadszedł czas, aby podwoić nasze wysiłki!

Prosimy o pomoc w osiągnięciu celu, czyli 1,5 miliona podpisów do 9 marca 2021 r.

Więcej informacji:

Disney w kryzysie finansowym
https://www.piratesandprincesses.net/disney-in-financial-crisis/

Disney zwolni 28.000 pracowników, bo koronawirus uderzył w jego parki rozrywki (CNBC)
https://www.cnbc.com/2020/09/29/disney-to-layoff-28000-employees-as-coronavirus-slams-theme-park-business.html

Disney potwierdza, pierwsza biseksualny główny bohater, który jest również „wielokulturowy” (CNN)
https://www.cnn.com/2020/08/15/us/disney-bisexual-trnd/index.html

W krótkometrażowym filmie Pixara „Out” pojawia się pierwszy gejowski główny bohater (CNN)
https://www.cnn.com/2020/05/25/entertainment/pixar-out-gay-character-trnd/index.html

Dlaczego papież Frnciszek oddalił kard.Saraha?

https://m.youtube.com/watch?v=_r_N3vWUJfQ

 

.Bo jest prawdomówny i posłuszny Bogu Wszechmągącemu a nie masonerii Watykańskiej.

Na Krzyżu jest Bóg – Jezus Chrystus Zbawiciel, a nie jak u Franka – biskupa Rzymu jakaś nieokreślona figura – czy kobieta?

ORĘDZIE PANA JEZUSA NA NOWY 2021 ROK 

oraz wszystkie pielgrzymki dotarły na Jasną Górę

czy Pan Jezus został podeptany w Kościele w Łomży 

Niesamowity hart ducha Polaków – w Pielgrzymkach do Jasnej Góry w 2020 r 

https://www.pch24.pl/jasna-gora–mimo-rezimu-sanitarnego--piesze-pielgrzymki-dotarly-ze-wszystkich-diecezji,81040,i.html

Watykan będzie bardzo wstrząśnięty 

https://gloria.tv/post/hNup7Bh1TorX22onm1tH3CACT

 

Niesamowite pocieszenie – modlitwa i cierpienie …jednej osoby, może uratować …NARÓD – https://gloria.tv/post/b7o2W69haU883nFf44SohqpXM

 

konsekwencje wyznawania wiary ..katolickiej 

https://gloria.tv/post/ersg6gNS23jG32QAyZV7bcjCn/replies

Konwencja stambulska wraca do Sejmu

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowna Pani,

marszałek Sejmu Elżbieta Witek skierowała obywatelski projekt „Tak dla rodziny, nie dla gender” do pierwszego czytania. Oznacza to, że posłowie podczas jednego z dwóch najbliższych posiedzeń Sejmu – jeszcze w lutym lub w marcu – będą musieli zająć się przygotowaną przez nas ustawą o wypowiedzeniu przez Polskę genderowej Konwencji stambulskiej i zastąpieniu jej nową międzynarodową Konwencją Praw Rodziny.

Konwencja Rady Europy pod pretekstem walki z przemocą domową wprowadza do polskiego systemu prawnego „perspektywę gender”, której podstawowym założeniem jest sprowadzenie kobiecości i męskości do roli „kulturowych stereotypów”. Efektem takiego założenia jest także uderzenie w rodzinę, która przez lewicowych ideologów jest przedstawiana jako przestrzeń opresji.

Wypowiedzenie Konwencji to wielka szansa, by powstrzymać skutki wprowadzanej przez Konwencję ideologii, które coraz wyraźniej obserwujemy w wielu państwach zachodniej Europy – by wspomnieć choćby o agresywnej indoktrynacji dzieci w szkołach, ich wulgarnej seksualizacji czy o niszczeniu sportu kobiecego poprzez wprowadzanie do damskiej rywalizacji sportowej mężczyzn określających się jako kobiety. Od lat tłumaczymy też, że Konwencja stambulska nie wprowadziła nowych rozwiązań służących skutecznemu zwalczaniu przemocy wobec kobiet, a jedynie ideologiczny bagaż, który nakazuje zmieniać programy szkolne w duchu gender oraz „wykorzeniać” tradycje i zwyczaje dotyczące ról kobiet i mężczyzn.

System przeciwdziałania przemocy i mechanizmy ochrony ofiar muszą wreszcie zostać wymierzone w samą przemoc a nie w strukturę rodziny. Tylko w ten sposób można zbudować wokół tej sprawy narodowe porozumienie i uwolnić oczywistą troskę o ofiary przemocy od ideologicznej i nieskutecznej „perspektywy gender”.

W tym celu musimy przekonać polskich parlamentarzystów do opowiedzenia się po stronie fundamentalnych praw i zdrowego rozsądku. Debata nad wypowiedzeniem Konwencji jest też ważną okazją, żeby na poważnie przemyśleć braki polskiego systemu przeciwdziałania przemocy.

Instytut Ordo Iuris od lat angażuje się we wsparcie ofiar przemocy i zwalczanie jej realnych przyczyn. Każdego roku nasi prawnicy świadczą bezpłatną pomoc prawną kilkudziesięciu ofiarom przemocy domowej. Jedną z osób, które zdecydowały się na ujawnienie jest pani Joanna, która ze łzami w oczach dziękowała przed kamerami naszym prawnikom za pomoc w zakończeniu dramatycznej walki o zapewnienie jej dzieciom bezpieczeństwa w obliczu brutalnej przemocy, która doprowadziła do trwałego uszkodzenia organów wewnętrznych jej syna. Interwencje w takich sprawach nie przeszkadzają politykom lewicy określać naszych prawników jako „zwolenników przemocy”. Dla nas jednak celem nie jest poszukiwanie ich uznania, ale realne działanie.

Skuteczne przeciwdziałanie przemocy domowej i pomoc jej ofiarom wymaga zmian w obowiązującym prawie. Dlatego zaprezentowaliśmy opracowany przez ekspertów Ordo Iuris pakiet propozycji realnie wzmacniających system antyprzemocowy, które nie są oparte na oderwanych od rzeczywistości ideologicznych pomysłach Konwencji stambulskiej, ale służą rzeczywistemu wsparciu ofiar i zapobieganiu przemocy. System przeciwdziałania przemocy trzeba silnie zintegrować z mechanizmami terapii alkoholizmu i innych uzależnień – zgodnie z danymi Policji 70% aktów przemocy popełniają sprawcy działający pod wpływem alkoholu. Wśród przygotowanych przez naszych ekspertów konkretnych propozycji znalazły się postulaty stworzenia sieci Ośrodków Antyprzemocowych, w których wsparcie i terapia opierałyby się na zasadach anonimowości, poufności i aterytorialności, a także podwyższenie sankcji karnych za akty przemocy, których wysokość nadal odbiega od standardów w innych krajach Europy, czy zmiany prawne zapobiegające uchylaniu się od alimentów.

Aby realnie wesprzeć ofiary przemocy w uzyskaniu skutecznej i szybkiej pomocy, na początku marca uruchamiamy profesjonalny portal internetowy zawierający przekazane w przystępnej formie poradnika informacje o tym, gdzie szukać pomocy. Będziemy też promować przygotowany przez ekspertów Ordo Iuris raport, w którym nie tylko wykazujemy nieskuteczność Konwencji stambulskiej i jej ideologiczny charakter, ale też pokazujemy na konkretnych przykładach, że ten dokument już od kilku lat negatywnie wpływa na nasze życie. Raport trafi do wszystkich polskich parlamentarzystów, a jego ustalenia będą przedmiotem zorganizowanej w Sejmie konferencji. W promocję inicjatywy włączą się również znane postacie życia publicznego takie jak Zofia Klepacka czy Patrycja Hurlak, którzy będą pro bono wspierali nas w szerokiej kampanii medialnej i internetowej.

Przed nami kluczowy okres wieloletniej walki o wypowiedzenie dokumentu, który pod pretekstem walki z przemocą wprowadza do polskiego systemu prawnego radykalną ideologię uderzającą w podstawy porządku społecznego. Wierzę, że z Pani pomocą będziemy w stanie wygrać tę walkę, a Polska stanie się przykładem i impulsem do sprzeciwu w innych krajach naszego kontynentu.

Wspieram działania Ordo Iuris

Stop przemocy! Stop ideologii!

Nadchodzi czas kluczowej decyzji

Nie mam wątpliwości, że nasze działania lada moment spotkają się ze zmasowanym i pełnym fałszu atakiem części mediów. Propagatorzy ideologii gender będą znowu przekonywać opinię społeczną, że sprzeciw wobec Konwencji stambulskiej oznacza popieranie przemocy domowej. Tak było w lipcu ubiegłego roku, gdy ogłosiliśmy powstanie komitetu „Tak dla rodziny, nie dla gender”, a przedstawiciele rządu zapowiadali podjęcie działań zmierzających do wypowiedzenia Konwencji stambulskiej. Nie możemy jednak złożyć broni.

O wadach Konwencji stambulskiej mówiliśmy już na etapie jej powstawania. Nasi eksperci od lat wykazują, że dokument Rady Europy nie rozwiązuje problemu przemocy domowej i wzmaga patologie społeczne, które teoretycznie ma wykorzeniać. Świadczą o tym chociażby badania unijnej Agencji Praw Podstawowych oraz OECD. Ich wyniki potwierdzają jednoznacznie, że w państwach, które przyjęły genderową perspektywę walki z przemocą, która leży u podstaw Konwencji stambulskiej, odsetek występowania problemów przemocowych jest najwyższy, a zgłaszalność tych przestępstw najniższa. Jednocześnie Konwencja stambulska odciągając uwagę od rzeczywistych przyczyn przemocy takich jak alkoholizm, narkomania, pornografia, rozpad rodzin oraz propagowanie przemocy w mediach i kulturze, upatruje jej źródeł w szacunku dla rodziny czy macierzyństwa i nakazuje „wykorzenianie tradycji i zwyczajów” oraz edukowanie najmłodszych o „niestereotypowych rolach genderowych”.

Dlatego już dwa lata temu opublikowaliśmy projekt alternatywnej konwencji międzynarodowej, która nie tylko wzmacnia pozycję rodziny w prawie międzynarodowym, ale też powtarza wszystkie rzeczywiste rozwiązania antyprzemocowe zawarte w Konwencji stambulskiej – od dawna zresztą znane w polskim prawodawstwie. Teraz musimy do tych rozwiązań przekonać polskich parlamentarzystów, którzy w najbliższych dniach będą debatować nad zaproponowanymi przez nas rozwiązaniami. Marszałek Sejmu potwierdziła już pozytywną weryfikację 150 000 złożonych podpisów decydując o skierowaniu projektu do pierwszego czytania.

W najbliższych dniach do wszystkich parlamentarzystów trafi przygotowany przez ekspertów Ordo Iuris i uzupełniony w ostatnich tygodniach raport „Dlaczego Polska powinna wypowiedzieć Konwencję stambulską?”. To liczące ponad 150 stron opracowanie naukowe jest już wydrukowane i gotowe do wysyłki. Jasno pokazuje ono nie tylko ideologiczny charakter Konwencji stambulskiej, ale też jej silny negatywny wpływ na funkcjonowanie naszego państwa – który z perspektywy medialnej jest często niedostrzegalny. Treść przedstawimy też na specjalnej konferencji, którą zorganizujemy w Sejmie.

To tylko jedno z działań, jakie planujemy w ramach szerokiej kampanii promocyjnej naszej inicjatywy, w której obok prawników i naukowców udział wezmą znane postacie życia publicznego, w tym między innymi polska windsurferka Zofia Klepacka czy aktorka Patrycja Hurlak.

Nie możemy dopuścić do tego, by tak ważny temat jak zwalczanie przemocy był wykorzystywany do politycznych sporów i przejmowany przez radykalną lewicę. Dlatego proponujemy pakiet konkretnych rozwiązań prawnych, które skuteczniej niż Konwencja stambulska usprawnią dotychczasowy mechanizm walki z przemocą domową.

Wspieram działania Ordo Iuris

Proponujemy skuteczne mechanizmy zwalczania przemocy

Zaprezentowany w mijającym tygodniu raport „Jak skutecznie przeciwdziałać przemocy domowej?” składa się z propozycji zmian przepisów karnych dotyczących przemocy domowej, przedstawienia założeń programu wsparcia dla ofiar przemocy, oraz rekomendacji usprawniających egzekucję alimentów i wzmacniającą mechanizm gwarantowanych wypłat alimentów.

W pierwszej kolejności zwracamy uwagę na obowiązujące w Kodeksie karnym sankcje za przestępstwa związane z szeroko pojętą przemocą domową. Niewiele osób wie, że w Polsce są one często o wiele łagodniejsze niż w innych państwach europejskich. Postulujemy, by kary były adekwatne do powagi popełnianych czynów, a zatem po prostu sprawiedliwe i aby we właściwy sposób odstraszały od popełniania przestępstw.

Dotyczy to choćby przestępstwa spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Za spowodowanie lekkiego uszczerbku w Polsce można zostać ukaranym karą grzywny, ograniczenia wolności lub jej pozbawienia maksymalnie na okres 2 lat. Tymczasem we Francji prawo przewiduje karę 3 lat pozbawienia wolności i jednocześnie grzywnę w wysokości 45 tys. euro, w Czechach karę do 3 lat pozbawienia wolności, a w Norwegii nawet do 6 lat pozbawienia wolności. W przypadku spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu polski kodeks karny mówi natomiast o podstawowej karze co najmniej 3 lat więzienia, podczas gdy we Francji jest to aż 10 lat i grzywna w wysokości 150 tys. euro, a we Włoszech od 6 do 12 lat więzienia. Podobny problem dotyczy przestępstwa znęcania się. Nasze postulaty zmian prawnych poparte analizą porównawczą mogą realnie wpłynąć na działania polskich sądów, które będą musiały stosować sankcję surowszą niż dotychczas.

Dużym problem polskiego wymiaru sprawiedliwości jest także powszechne orzekanie kary za poważne przestępstwa jedynie w zawieszeniu. W przypadku gwałtów na zawieszenie wykonania kary może liczyć nawet co trzeci skazany. W raporcie postulujemy więc podwyższenie kar za gwałt, a także za „uprowadzenie osoby małoletniej lub osoby nieporadnej ze względu na stan psychicznych lub fizyczny”.

Poza zwiększeniem kar zwracamy także uwagę na potrzebę wprowadzenia obowiązku przejścia specjalistycznej terapii dla wszystkich skazanych za przestępstwa będące aktami przemocy domowej. Istotnym elementem naszych postulatów jest także stworzenie w zakładach karnych wyspecjalizowanego modelu resocjalizacji dla sprawców tego typu czynów.

Brak gwarancji szybkiego uzyskania środków do życia od sprawcy przemocy domowej może wstrzymywać ofiarę w podjęciu działań zmierzających do zakończenia patologicznej sytuacji. Dlatego nasza propozycja zawiera rozwiązania zapewniające natychmiastowe wsparcie dla osób uprawnionych do otrzymywania alimentów. To przede wszystkim zniesienie progu dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy od Funduszu Alimentacyjnego, a także przyjęcie przepisów o alimentach natychmiastowych.

Postulujemy także obowiązek wszczęcia egzekucji przez Fundusz Alimentacyjny w wypadku wypłaty alimentów „w zastępstwie” za dłużnika alimentacyjnego oraz wprowadzenie obowiązkowych prac społecznych dla tych dłużników. Zapewniłoby to nie tylko finansowanie Funduszu Alimentacyjnego, ale też pomogłoby zmniejszyć zadłużenie osób zobowiązanych do wypłacania alimentów, które nie chcą podjąć pracy lub pracują nielegalnie.

Surowe kary oraz przeciwdziałanie uchylaniu się od alimentów to zbyt mało. Zarówno w trakcie, jak i po ustaniu dramatu jakim jest przemoc domowa ofiary potrzebują systemowego wsparcia psychologicznego oraz prawnego.

W ramach zaprezentowanego pakietu antyprzemocowego proponujemy stworzenie sieci instytucji oferujących doradztwo i wsparcie dla osób dotkniętych przemocą domową, które z różnych względów nie chcą korzystać ze wsparcia oferowanego w zamieszkiwanej przez nich gminie lub powiecie. Podstawą programu będzie przede wszystkim anonimowość, poufność i aterytorialność, dzięki której ofiara będzie mogła skontaktować się z dowolną organizacją pozarządową znajdującą się w każdym powiecie w Polsce. Pomoc będzie udzielana bezpłatnie.

Od lat środowiska lewicowe odmieniają pojęcie przemocy domowej przez wszystkie przypadki i organizują na ten temat sympozja i debaty. Jednak żadne z przedstawionych przez nas, prostych i oczywistych rozwiązań, nie zostało ani zaproponowane ani tym bardziej wdrożone. Przyczyna tego jest prosta. Dla ideologów gender przemoc to tylko pretekst, by uderzyć w rodzinę. Dla nas przemoc to realna patologia, z którą trzeba skutecznie walczyć.

Nasz nowy portal i poradnik dla ofiar przemocy

Zmianom prawnym i usprawnieniu istniejącego systemu musi towarzyszyć nasze bezpośrednie zaangażowanie. Dlatego na początku marca uruchomimy portal oraz udostępnimy specjalny poradnik prawny dla ofiar przemocy domowej. W poradniku w sposób przystępny opisane zostaną konkretne formy wsparcia oraz wszelkie instrumenty prawne przysługujące takim osobom.

Na opracowywanej już specjalnej stronie internetowej znajdzie się interaktywna mapa ośrodków interwencyjnych, do których mogą się zgłosić ofiary przemocy. Poza tym zamieścimy też formularz do nawiązania bezpośredniego kontaktu z prawnikami Ordo Iuris, którzy będą gotowi do udzielenia pomocy prawnej wszystkim osobom potrzebującym porady lub konkretnego wsparcia prawnika w przypadkach przemocy domowej.

Poradnik będzie też zawierał informacje o prawach przysługujących ofiarom przemocy w trakcie zgłaszania przestępstw policji czy w placówce medycznej oraz wskazówki dotyczące tego jak najlepiej przygotować się do takich rozmów.

Wspieram działania Ordo Iuris

Przed sądami realnie pomagamy ofiarom przemocy

Jak wspominałem, prawnicy Instytutu Ordo Iuris już od lat pomagają ofiarom przemocy domowej. Jedną z beneficjentek naszego programu bezpłatnej pomocy prawnej jest pani Joanna, która była wraz z dziećmi ofiarą przemocy ze strony byłego męża. Choć mężczyzna został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za znęcanie się nad bliskimi, Sąd Okręgowy w Olsztynie ustanowił w toku postępowania rozwodowego osobiste kontakty dzieci z ojcem. Sędzia w swoim rozstrzygnięciu pominął nie tylko wolę kobiety, ale także samych dzieci, które w trakcie wymuszonych przez sąd spotkań z ojcem – uciekały na jego widok, mając w pamięci traumatyczne wspomnienia z nim związane.

Kobieta próbowała wcześniej uzyskać pomoc u Marka Michalaka – poprzedniego Rzecznika Praw Dziecka, którego przedstawiciel nie podjął z nią żadnego kontaktu, a na rozprawie sądowej zdecydował się na złożenie wniosku o umożliwienie mężczyźnie kontaktowania się z dziećmi. Podczas jednego z kontaktów patologiczny oprawca wprost gratulował synowi, że ten przeżył ostatnie katowanie, po którym pękła mu trzustka.

Dopiero prawnicy Instytutu Ordo Iuris pomogli zrozpaczonej kobiecie, która zgłosiła się z prośbą o pomoc. Po naszej interwencji Sąd Apelacyjny w Białymstoku przyznał, że mężczyzna może stanowić zagrożenie dla dobra dzieci i zmienił formę kontaktów na pośrednią, kończąc dramatyczną walkę pani Joanny o zapewnienie poczucia bezpieczeństwa własnym dzieciom.

Ponad dwa lata trwała natomiast sądowa batalia o los piątki dzieci wychowywanych przez samotną matkę z Warszawy, która doświadczyła brutalnej przemocy domowej ze strony ojca dzieci. Jeden z warszawskich sądów rejonowych odebrał jej prawo do opieki nad dziećmi, stwierdzając, że jako ofiara przemocy domowej kobieta jest niewydolna wychowawczo i nie jest w stanie zapewnić dzieciom bezpieczeństwa, zdrowia i spokoju. Ponadto sąd zobowiązał ją także do podjęcia dwuletniej terapii dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy, podjęcia pracy zawodowej i poprawy warunków mieszkaniowych. Kobieta wypełniła zobowiązanie dotyczące terapii, znalazła pracę i dążyła do zapewnienia lepszych warunków mieszkaniowych, a następnie dzięki pomocy prawników Ordo Iuris złożyła apelację, która została uwzględniona.

Ofiarą przemocy domowej ze strony skazanego na karę więzienia ojca była też samotna matka z Mińska Mazowieckiego, której sąd ograniczył władzę rodzicielską nad trzymiesięcznym niemowlęciem, a wcześniej odebrano jej dwójkę starszych dzieci po fałszywym donosie sąsiadki. Kobieta została pomówiona o „porzucenie dzieci” po tym jak wyjechała z domu do pracy zostawiając dzieci pod opieką babci. Dzięki interwencji prawników Ordo Iuris matka odzyskała prawo do kontaktów z dziećmi w domu rodzinnym. Nadal walczymy jednak o powrót dzieci do domu.

To dzięki tym interwencjom widzimy wyraźnie, że rozmywanie problemu patologicznej przemocy w ideologicznych ogólnikach „perspektywy gender” niszczy skuteczność prawa. A prawo powinno w tych sprawach działać zdecydowanie, bez wahania wymierzając kary sprawcom i wspierając ofiary.

Dzięki Pani wsparciu możemy to naprawić.

Wypowiedzenie genderowej konwencji jest realne

Doświadczenie szeregu państw naszego kontynentu pokazuje, że oparcie prawa antyprzemocowego na doktrynie gender, która znalazła wyraz w Konwencji stambulskiej, nie służy przeciwdziałaniu przemocy. Wręcz przeciwnie, radykalnie zwiększa liczbę przypadków agresji domowej. Dlatego nie możemy zwlekać z wypowiedzeniem tego szkodliwego dokumentu.

Będziemy w najbliższych tygodniach podejmować wszelkie możliwe działania, by Sejm zdecydował o wypowiedzeniu Konwencji stambulskiej i wyjściu z inicjatywą przyjęcia nowej konwencji międzynarodowej. Będzie się to wiązać z konkretnymi kosztami. W najbliższych dniach przekażemy raport wykazujący wadliwość Konwencji stambulskiej wszystkim polskim parlamentarzystom, do których będzie należała decyzja w tej spawie. Poza tym ruszy szeroka kampania promocyjna naszej inicjatywy, na którą będziemy musieli przeznaczyć 20 000 zł.

Dyskusja o przeciwdziałaniu przemocy już zbyt długo sprowadzana jest do absurdu przez redukowanie jej do tematu gender. Dlatego inicjujemy realną i poważną debatę o przeciwdziałaniu przemocy opartą nie na ideologii, ale na rzetelnej wiedzy i praktycznych doświadczeniach udzielanej pomocy prawnej. 15 000 zł będziemy potrzebować na związane z tym działania, w tym przygotowanie wyczerpujących i prostych w odbiorze poradników dla ofiar przemocy, ich publikację na nowym portalu oraz promocję, tak, aby dotarły do jak najszerszego grona osób, którym mogą pomóc. Będziemy też niezmiennie udzielać pomocy prawnej ofiarom przestępstw, które nie mogą liczyć na wsparcie państwa, a często spotyka je ze strony urzędników dodatkowa krzywda.

W obliczu stojących przed nami wyzwań finansowych bardzo liczę na Pani pomoc. Cała nasza aktywność jest możliwa jedynie dzięki wsparciu naszych Przyjaciół i Darczyńców. Razem możemy udowodnić, że walka z patologią przemocy może być skuteczna jedynie wtedy, gdy zajmiemy się nią w sposób wolny od ideologii.

Dlatego bardzo Panią proszę o wsparcie Instytutu kwotą 30 zł, 50 zł, 100 zł lub dowolną inną, która pozwoli nam na przeprowadzenie szerokiej kampanii promocyjnej, związanej z tak długo wyczekiwanym rozpoczęciem prac legislacyjnych nad projektem ustawy „Tak dla rodziny, nie dla gender”.

Wspieram działania Ordo Iuris

Z wyrazami szacunku

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Z wypowiedzeniem Konwencji stambulskiej nie możemy zwlekać. W tym roku wytyczne dla Polski ma przedstawić komitet GREVIO powołany, by monitorować proces jej wdrażania. W swoich dotychczasowych wytycznych komitet wskazywał, że uwzględnianie perspektywy gender jest konieczne, żeby właściwie wprowadzić w życie postanowienia konwencji. Komitet chwalił już Szwecję za „ujednolicanie wzorców płciowych” w programach szkolnych. Skrytykował natomiast Włochy, które według GREVIO muszą silniej uwzględnić doktrynę gender w polityce antyprzemocowej. Ubolewał też, że w wielu częściach Europy tradycyjna rodzina jest „nadal silna”, a kobiety pełnią stereotypowe role „matki i żony”. Nie mam wątpliwości, że podobne skandaliczne twierdzenia znajdą się także w wytycznych dla naszego kraju, które urzędnicy będą traktować jako obowiązującą interpretację prawa. Dlatego musimy jak najszybciej zobowiązać polskie władze do wypowiedzenia Konwencji stambulskiej i zatrzymania tego ideologicznego szaleństwa.


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.


Facebook Twitter

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl

HIERARCHOWIE Z EPISKOPATU W POLSCE MODLĄ SIĘ DO SZATANA !!!

Czyli już oficjalnie, świadomie i publicznie hierarchowie rządzący Episkopatem w Polsce pokazują kto jest ich bogiem, w niego wierzą i hołdy oddają – lucyferowi. Natomiast Bogu oddanych kapłanów prześladują i wyśmiewają publicznie. Ale cóż bp. Życiński nie zdążył nawet spojrzeć w oczy Bogu Sędziemu Jezusowi Chrystusowi, bo natychmiast porwali go „przyjaciele” i spadł z hukiem i krzykiem do piekła. Niech lepiej hierarchowie póki jeszcze żyją obejrzą filmy o piekle i ratują swoje dusze.

To nie żarty a nawet nie do wyobrażenia – szatan z kopytami na Ołtarzu w Kościele św. Krzyża w Lublinie.
https://forumdlazycia.wordpress.com/2020/07/31/czarny-demon-z-diabelska-twarza-i-kopytami-zamiast-stop/

HIERARCHOWIE W SUTANNACH – RZĄDZĄCY KOŚCIOŁEM KATOLICKIM SĄ WSPÓŁMORDERCAMI DZIECI NIENARODZONYCH ORAZ WSPÓLWINNI KAR ZA GRZECHY ICH RODZICÓW, GDYŻ NIE NAUCZAJĄ LUDZI O KONSEKWENCJACH MORDERSTW DZIECI, CZYLI BOGA. HIERACHOWIE AKCEPTUJĄ ABORCJĘ !

Ci wszyscy współmordercy nie są godni nosić Krzyża na piersi i trzymać Hostię w rękach.

http://www.duchprawdy.com/aborcja_medarda.htm

Paweł Chmielewski: Kardynał Sarah odprawiony. 
Czy święta liturgia jest zagrożona?

Z kardynałem Sarahem jako prefektem Kongregacji ds. Kultu Bożego „liturgia jest w dobrych rękach”, pisał Benedykt XVI. Oby ręce, które teraz przejmą stery tej ważnej dykasterii, były równie godne. 

Odejścia z Kurii Rzymskiej kard. Roberta Saraha spodziewano się już od dawna. Owszem, w pierwszej kolejności zadecydował wiek. W czerwcu 2020 Gwinejczyk skończył 75 lat i był zobowiązany złożyć na ręce Franciszka rezygnację. Ojciec Święty – prawdopodobnie kierując się pragnieniem zachowania stabilności w Kongregacji ds. Kultu Bożego (KKB) w czasie pandemii – przedłużył purpuratowi okres sprawowania funkcji o kilka miesięcy. 20 lutego 2021 roku jednak rezygnację przyjął. Można tylko domyślać się, że z ulgą, bo relacje kardynała i papieża nie układały się najlepiej. 

Trudno wyjaśnić dlaczego w ogóle to właśnie kardynałowi Sarahowi papież Franciszek powierzył kierownictwo KKB. Jest możliwe, że postanowił w ten sposób wysłać pewien sygnał do środowiska skupionego wokół Benedykta XVI czy szerzej, do tradycjonalistów czy nawet konserwatystów niechętnych modernizmowi. Jak pisał były papież z Niemiec w przedmowie do książki kard. Saraha „Moc milczenia”, podczas jego urzędowania w KKB święta liturgia była „w dobrych rękach”. I rzeczywiście, wieloletni metropolita Konakry w Gwinei był zdeterminowany, by kontynuować liturgiczną linię Józefa Ratzingera. Dawał temu wyraz przez wszystkie lata swojej pracy w KKB. Ot, choćby kwestia Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek. W 2013 roku papież Franciszek postanowił zerwać z kościelną tradycją i obmył stopy nie tylko mężczyznom, ale i dwóm kobietom, z których jedna dodatkowo wyznawała islam. Rok później poprosił KKB o opracowanie zmiany w Mszale Rzymskim, która miałaby w przyszłości usankcjonować takie działania. Kardynał Sarah nie był jednak do tego zbyt skory. Ostatecznie zmiana została wprowadzona, ale dopiero w styczniu 2016 roku – prawie półtora roku zajęło Kongregacji wydanie dekretu In Missa in Cena Domini mającego kilkaset zaledwie słów…

czytaj więcej: https://www.pch24.pl/pawel-chmielewski–kardynal-sarah-odprawiony–czy-swieta-liturgia-jest-zagrozona-,82202,i.html

Dlaczego odszedł kardynał Sarah? || Paweł Chmielewski NA STRAŻY

https://www.youtube.com/watch?v=_r_N3vWUJfQ&feature=emb_logo

ŚPIEWAJMY DLA MARYI…..

https://youtu.be/GB6KMFXN_cU

ZNOWU NIEMCY CHCĄ MORDOWAĆ CAŁY ŚWIAT 

Przymus maseczek ZAOSTRZONY! Nowe restrykcje – wraca LOCKDOWN? B.Bocheńczak: „Rząd to mordercy!”

Sumliński wRealu24: Mój kolega umarł kilka dni po zaszczepieniu! Wysyp skutków ubocznych!

https://www.youtube.com/watch?v=OXtTVEShq_I

PILNE! Merkel chce zaszczepić cały świat! Lewacy biją

polityka AFD! A. Wolska wRealu24

https://www.youtube.com/watch?v=dkQzkFLtN34

News

This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (

http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=9-5S2gB6rBXMLujU )

Gazeta Warszawska

This issue will present the 5 last articles.

Isabel Medina, młoda antysemitka z hołdu dla Błękitnego Oddziału: „Jestem faszystką i socjalistką” (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5668:isabel-medina-mloda-antysemitka-z-holdu-dla-blekitnego-oddzialu-jestem-faszystka-i-socjalistka&catid=9:pugnae

Zakłada, że pójdzie do więzienia za swoje słowa i stanowisko polityczne i zapewnia, że spędzi ten czas na pisaniu książki.
„Naszym najwyższym obowiązkiem jest walczyć o Hiszpanię io Europę teraz słabą i zlikwidowaną przez wroga, wroga, który zawsze będzie ten sam, choć z różnymi maskami: Żyd. Bo nic nie jest bardziej pewne niż to stwierdzenie: Żyd jest winowajcą
. „To były słowa, które Isabel Medina Peralta , młoda przywódczyni niedawno wskrzeszonej Narodowej Sekcji Kobiecej Falangi, wypowiedziała się w minioną sobotę na cmentarzu Almudena, gdzie oddano hołd poległym z Błękitnej Dywizji w bitwie pod Krasni Bor. Chociaż przemawiał do zgromadzonych tam 300 osób, echo jego antysemickiej tyrady rozbrzmiewało w całym kraju.Jego słowa, które rozprzestrzeniły się błyskawicznie w sieciach społecznościowych, wywołały zamieszanie, odrzucenie i jednomyślne potępienie ze strony grup żydowskich: „To jest prawdziwa skrajna prawica”; „Proklamacje antysemickie są obrzydliwe i nie mogą mieć miejsca w społeczeństwie demokratycznym”; „Postawimy ją przed sądem”…
Medina Peralta ma 18 lat i studiuje historię na Uniwersytecie Complutense w Madrycie. W rozmowie z EL ESPAÑOL, daleka od wycofania się, młoda kobieta mówi, że jest „dumna” ze swoich słów, określa się jako „faszystka” na rzecz „reżimu socjalistycznego” i zapewnia, że Europa jest „pod kontrolą syjonizmu” ”. Wśród innych drobiazgów.
Isabel Medina, córka wygnańca PP z Seseña: „Żyd jest winowajcą” –

Ty mówisz, że „Żyd jest winowajcą”.-Mówię bardzo jasno. W żadnym momencie nie mówię, że „Żydzi są winni”. Nigdy nie popełniłbym okrucieństwa i błędu przypisywania konkretnego wydarzenia całemu ludowi. Nie wydaje mi się, aby cały naród miał możliwość wpływania na świat lub obecny krajobraz polityczny.

-Co masz na myśli?
– Nie mam na myśli biedaka, który idzie do synagogi, aby się modlić, mam na myśli międzynarodowy system monetarny, federalny system rezerw,przywódców syjonistycznych i organizacje, które dotują i finansują Black Lives Matter lub postmodernistyczny feminizm. Mam na myśli tych ludzi,którzy mają wielki wpływ na świat.W Niemczech, stanowiących 1% populacji, 99% urzędów publicznych znajdowało się w rękach żydowskiego pochodzenia w okresie międzywojennym.
Uważam ich za winnych wielu sytuacji i niesprawiedliwości, które cierpi świat, takich jak kapitalizm i lichwa.

-Czy dostrzegasz ten „żydowski wpływ” w Hiszpanii?
-Nie rób. Teraz żyjemy w zglobalizowanym świecie, a narody utraciły suwerenność. Narody nie mają władzy nad sobą jak 100 lat temu. Nie uważam, że nasi politycy lub nasze media są sprzedawane Żydom, ale wiem, że są subsydiowani. Zglobalizowany system jest przez nich kontrolowany.
To nie jest problem dla Hiszpanii, ale dla całej Europy. Spotkanie Grupy Bilderberg w tym roku odbyło się w Hiszpanii i nie zostało powtórzone,ponieważ nie interesuje go, aby było znane. Hiszpania ma wielki wpływ na panoramę syjonistyczną, ale ja nie jestem konspiranoidem, nie wierzę,że wszystko w Hiszpanii jest w rękach Żydów.
-Jesteś faszystą.
– Bronię reżimu o głębokich korzeniach narodowych i wielkich perspektywach społecznych. Lub, jeśli wolisz, reżim socjalistyczny. Jest błąd,
kiedy ruchy faszystowskie narodziły się w Hiszpanii w 31 roku, ponieważ prasa nie wiedziała, jak nazwać ten ruch narodowo-socjalistyczny i nazwała go faszyzmem. Uważam, że w ideologii jestem narodowym socjalistą, ale określam siebie jako faszystę, ponieważ moim punktem odniesienia  w Hiszpanii jest Ramiro Ledesma Ramos, założyciel JONS i narodowego faszyzmu.
-A nazista?

-Nigdy nie określiłbym siebie jako nazistę. Uważam się za narodowego socjalistę i faszystę, ale dla mnie nazista jest ogolony, co pojawia się w hollywoodzkich filmach i to wszystko. Nie uważam nazisty za narodowego socjalistę.
-Jaka jest różnica?
-Narodowy socjalista prowadzi inny rodzaj życia. Panuje w nim elegancja, słucha Wagnera, nie poświęca się byciu alfonsem i wandalem, ale walczy o pomysły i pozostaje przy nich stanowczy. Narodowy socjalista nigdy nie mógłby nazwać siebie nazistą. Słowo to zostało zdekontekstualizowane i użyte do oczerniania.
– Czy jakaś partia polityczna reprezentuje cię w Hiszpanii?
Ani trochę.
-Co myślisz o Vox? Część lewych mediów nazywa go „faszystą”.
– (śmiech) Przede wszystkim bardzo często zdarza się błąd łączenia ruchów faszystowskich z prawicą lub skrajną prawicą. Faszyzm od
samego początku odłączył się od prawicy. Ramiro mawiał, że „wolałbym umrzeć tysiąc razy od marksistowskiej kuli niż od mdłości po prawej stronie”. To potwierdza, że nie mamy żadnego związku z prawicą lub lewicą. Prawica jest antyspołeczna i używa flagi Hiszpanii, aby rekrutować ludzi i oszukiwać prawdziwego patriotę. A lewica, zamiast walczyć o ludzi, jest rozproszona przez walkę płci. Niektóre są antyspołeczne, a inne niepatriotyczne.
-Kogo masz referencje?
-Nietzsche, Wagner i Heraklit, którzy powiedzieli, że ogień jest zasadą materii. Powiedziałem, że w moim wystąpieniu ogień jest tym, co ożywia wszystko. A życie jest podtrzymywane dzięki opozycji dwóch sił, więc wojnę należy traktować jako epizod gwałtowny i warty odrzucenia, ale konieczny do utrzymania rzeczy.
-Czy wojna jest konieczna?
– Nie mówię o wojnie w sensie bratobójczym, z karabinami maszynowymi i okopami, ale o wojnie osobistej. Aby wykuć osobowość, zawsze będzie wojna między dwiema parami.

– Prokuratura w Madrycie wszczęła postępowanie i prowadzi już dochodzenie w sprawie domniemanego przestępstwa z nienawiści. Czy boisz się możliwych konsekwencji?
-Nie, strach jest burżuazyjnym uprzedzeniem. Mówię, ponieważ w to wierzę. Oczywiście nie miałem przeczucia, że to się rozprzestrzeni. Normalne jest to, że otrzymuję cztery słowa krytyki i cztery komplementy. Jednak kiedy mówię, naprawdę mówię. Może się to wydawać
złe lub dobre, ale wierzę w to i ponoszę konsekwencje. Nie będę przepraszać, bo naprawdę wierzę własnym słowom.
– Będziesz wiedział, że twoja ideologia zamknie wiele drzwi w życiu.
-Zwiezie mnie do więzienia.
-Widzę, że założyłeś …
-Tak.

-Jaki jest Twój projekt na życie?
Pozostań wierny moim pomysłom, to jedyna rzecz, którą mam i której z honorem dotrzymuję. To jedyna rzecz, którą warto żyć na tym świecie, w tym stuleciu, w jakim żyłem. Zawsze pozostanę wierny swoim wartościom, filarom, które rządzą mną moralnie i nigdy nie zawiodę swojego myślenia. Bez moich pomysłów byłbym nikim. Jeśli zabiorą mnie do więzienia, Opatrzność będzie tego chciała.
-A co będziesz robić w więzieniu?
-Piszę książkę.
-O czym?

-O mojej ideologii.
-Faszyzm.
-Tak.
Przestępstwo z nienawiści
Sekcja ds. Przestępstw z nienawiści prokuratury w Madrycie wszczęła postępowanie w celu zbadania tego, co się stało . W poniedziałek Federacja

Gmin Żydowskich w Hiszpanii (FCJE) zażądała od prokuratury działania przed „poważnymi oskarżeniami” wysuniętymi przez Medinę Peraltę podczas sobotniego aktu.

W rozmowie z EL ESPAÑOL, dyrektor ds. Komunikacji FCJE, María Royo , skarży się, że nie pamięta „czegoś tak bezpośredniego, tak jasnego i tak poważnego” przeciwko Żydom. „Podczas publicznego aktu, w biały dzień, przy obecności prasy… Nie pamiętamy, żeby coś takiego się wydarzyło” – wyjaśnia.Rzecznik instytucji oficjalnie reprezentującej Żydów hiszpańskich analizuje, że „w czasach kryzysu, takiego jak obecny, nasila się wszelkie fobie, odrzucenia i nienawiść do różnych grup”: „Szczególnie przeciwko Żydom w Europie i Stanach Zjednoczonych Stany Zjednoczone. Stany
Zjednoczone miały miejsce ataków na Żydów, zbezczeszczonych cmentarzy itp. W Hiszpanii ostatnim przypadkiem było pojawienie się antysemickich graffiti 23 grudnia na cmentarzu żydowskim w Madrycie ”.Jednak María Royo nie przypisuje antysemityzmu żadnemu konkretnemu trendowi ideologicznemu i wskazuje, że „skrajności, najbardziej ekstremalne
gałęzie ideologii (prawicowa, lewicowa i radykalny islamizm) szerzą antysemickie proklamacje i popełniają antysemickie proklamacje. Akty semickie.
Rosa Reigia ,, zapowiada również podjęcie kroków prawnych przeciwko antysemickim wypowiedziom Isabel Medina Peralta. „Uważamy te wypowiedzi za niedopuszczalne, odrażające i uważamy, że stanowią przestępstwo” – wyjaśnia w tym medium.
„Skrajna prawica jest taka: grupy marginalne i pozaparlamentarne, zalewane przez nikczemne i nieszczęśliwe jednostki, które ujawniają
nienawiść do Żyda i do Izraela” – argumentuje Reigia.
Jednak rzecznik ACOM rozszerza potępienie „skrajnej lewicy”: „Ekstrema dotykają i łączy ich antysemityzm; mają tę irracjonalną i chorą nienawiść do Żyda i Izraela”. I mówi to w odniesieniu do tych, którzy „w ostatnich dniach poświęcili się trywializowaniu Holokaustu, by zaatakować szpital Isabel Zendal”. Przeciwko nim zapowiada również czynności prawne.
Isabel Medina, młoda antysemitka z hołdu dla Błękitnej Dywizji: „Jestem faszystką i socjalistką”

Zakłada, że pójdzie do więzienia za swoje słowa i stanowisko polityczne i zapewnia, że spędzi ten czas na pisaniu książki.
www.elespanol.com
https://www.cotilleando.com/threads/isabel-medina-fascista-y-socialista.145417/
To Isabel Peralta: młoda faszystowska córka byłego przywódcy PP (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5667:to-isabel-peralta-mloda-faszystowska-corka-bylego-przywodcy-pp&catid=9:pugnae
Młoda Falangistka wywołała wielkie kontrowersje po jej antysemickim przemówieniu w akcie hołdu dla poległych z Błękitnej Dywizji 18- letnia Isabel Medina Peralta wywołała wielkie kontrowersje po wygłoszeniu faszystowskiego i rasistowskiego przemówienia w akcie hołdu poległym z Błękitnej Dywizji , Hiszpanom walczącym pod dowództwem Adolfa Hitlera podczas II wojny światowej, z okazji 78. rocznicy powstania Bitwa pod Krasni Bor, w której zginęło 2000 hiszpańskich żołnierzy.
Młody Falangista powiedział w nim między innymi: „Wróg, który zawsze będzie ten sam, choć w różnych maskach: Żyd . Bo nic nie jest
bardziej pewne niż to stwierdzenie. Żyd jest winowajcą . Żyd jest tym winny i Niebieska Dywizja walczyła o to. ”
Film z jego kontrowersyjnej antysemickiej przemowy stał się wirusowy i od razu wielu zastanawiało się: kim jest Isabel Peralta
Młoda kobieta ma zaledwie 18 lat, od 2019 roku studiuje historię na Uniwersytecie Complutense w Madrycie, według swojego profilu na LinkedIn ,który wyeliminowała po kontrowersjach i krytyce, którą otrzymuje. Jednak woli nie mówić, nad czym pracuje.Isabel kieruje niedawno wskrzeszoną Narodową Sekcją Kobiet Falangi . Po członku Falangi jest także członkiem neonazistowskiej grupy Frontal Bastion. Jest także członkiem Falangist Spanish University Union (SEU) Uniwersytetu Complutense w Madryci
e .
Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5667:to-isabel-peralta-mloda-faszystowska-corka-bylego-przywodcy-pp&catid=9:pugnae

Richard McCulloch: Bezwzględny dowód Mike’a Lindella: China Joe jako prawdziwy kandydat mandżurski (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5666:richard-mcculloch-kandydat-mandzurski&catid=9:pugnae )

Ci, którzy mają jakiekolwiek obawy dotyczące ostatnich wyborów lub przyszłości amerykańskiego systemu wyborczego, a nawet porządku konstytucyjnego, powinni obejrzeć Absolute Proof , film o komputerowych oszustwach wyborczych, który jest prowadzony i prawdopodobnie finansowany przez Mike’a Lindella. Jego źródłem jest sieć World View Weekend (WVW) , z którą wcześniej nie byłem zaznajomiony. Został opublikowany w Rumble 5 lutego i zanim zobaczyłem go kilka dni później, miał już trzy miliony wyświetleń. Wyglądało na to, że jest opiekunem, więc pobrałem go ze strony „Rumble Video Downloader

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5666:richard-mcculloch-kandydat-mandzurski&catid=9:pugnae )

Mike Lindell, Brannon Howse And Mary Fanning Present: Absolute Proof: Exposing Election Fraud and The Theft of America by Enemies Foreign and Domestic
( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5665:mike-lindell&catid=24:zamach )

Right Click here and Select Save As to Download the Audio file (
https://cdn.jigg.cloud/AbsoluteproofFINAL02-5-21ForWVWTVHQ/mp4/AbsoluteproofFINAL02-5-21ForWVWTVHQ_audio.mp3 )


https://www.worldviewweekend.com/absolute-proof ( https://www.worldviewweekend.com/absolute-proof )

Chiny łamią układ z Watykanem – ws. nominacji biskupów (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5664:chiny-lamia-uklad-z-watykanem&catid=22:antiecclesia )

„papież Franciszek powiedział dziennikarzom we wrześniu 2018 r., Że porozumienie przewiduje »dialog« na temat potencjalnych kandydatów.
Sprawa jest prowadzona w drodze dialogu”.
Dobre sobie! Podobnie perorował Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński, a co on sam przyznał nawet otwarcie w książce „Zapiski Więzienne”.
Najbardziej znanym skutkiem praktycznym tej polityki kardynała Wyszyńskiego była nominacja biskupa Karola Wojtyły na biskupstwo w Krakowie (po nagłej śmierci biskupa Eugeniusza Juliusza Baziaka) – nominacji dokonał faktycznie Komitet Wojewódzki PZPR w Krakowie. Wyszyński rzekomo bardzo się temu opierał, ale po okresie dwóch lat teatralnych protestów zgodził się w końcu na PZPR-owskiego biskupa Karola Wojtyłę. ”…tu wszytko się zaczęło…”, kremówki chyba też były.
Skutki tej zbrodni widzimy dzisiaj już nie tylko w kościołach, ale i na ulicach.
Red. Gazeta Warszawska.
+
Uzyskując pomoc papiestwa w osłabieniu chińskiego podziemia katolickiego, reżim Xi Jinpinga odstępuje od podjętych w zamian zobowiązań.
Beijing po cichu zasygnalizował, że wkrótce zniesie swoje „przełomowe” porozumienie z Watykanem z 2018 r., które miało rozstrzygnąć
trwający od dziesięcioleci spór o mianowanie biskupów w Chinach.
W listopadzie, wkrótce po wymianie werbalnych not dyplomatycznych z Rzymem w celu odnowienia umowy na kolejne dwa lata, Chiny całkowicie ją zanegowały w suchym publicznym ogłoszeniu przez państwową biurokrację. Rozporządzenie nr 15 w sprawie nowych przepisów administracyjnych dotyczących spraw religijnych zawiera artykuł o ustanowieniu procesu wyboru biskupów katolickich w Chinach po 1 maja. Dokument nie przewiduje żadnej roli papieża w tym procesie, nawet prawa papieskiego. zatwierdzać lub zawetować nominacje biskupów w Chinach, co miało być jedynym merytorycznym ustępstwem wobec Watykanu w umowie. To tak, jakby umowa nigdy się nie wydarzyła.


Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5664:chiny-lamia-uklad-z-watykanem&catid=22:antiecclesia )

If you’re not interested any more » unsubscribe (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?subid=9&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=13&key=5S2gB6rBXMLujU )

Cenzura w internecie? Nie poddamy się
Szanowni Państwo

jak już Państwu pisałem, cenzura ze strony wielkich koncernów technologicznych (Big Tech) już się rozpoczęła.


TransferWise (największy operator przelewów międzynarodowych w internecie) zamknął nam nasze konto rozliczeniowe.
LifeSiteNews (amerykańska strona pro-life) właśnie została pozbawiona wszystkich swoich filmów w serwisie YouTube.
A hiszpańskiej partii Vox Twitter zawiesił konto w samym środku regionalnej kampanii wyborczej.

W Polsce Facebook zablokował angielskojęzyczne konto Instytutu Pamięci Narodowej, co wywołało zdecydowaną reakcję wielu środowisk i… chwilę potem tłumaczenie się giganta, że zaszła w tym wypadku „pomyłka”.

Agresja z jaką wszystko to się dzieje jest niespotykana.
Ale nasza wola, by o tym wszystkim usłyszano, jest jeszcze silniejsza.

Nie damy się ocenzurować, nie damy się uciszyć!

Dziś chciałbym Państwu powiedzieć, że wysłaliśmy prawie 200.000 podpisów zebranych w naszej kampanii do prezesów głównych gigantów technologicznych: Facebook, Twitter, Pinterest, Google.

Są to podpisy ze wszystkich zakątków planety z jednogłośnym przesłaniem: Nie pozwolimy odebrać nam wolności słowa!

Proszę, obejrzyjcie państwo ten film (a potem podzielcie się nim):

 

 

 

 

Udostępnij video!
 

 

Nie mogą Państwo zobaczyć filmu na Facebooku?
 Załączam link do Youtube, aby mogli go obejrzeć wszyscy.
 

Prawo do wolności słowa jest podstawowym prawem zawartym w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Nie macie prawa nam go odbierać!

Mówiliśmy to głośno i będziemy mówić jeszcze głośniej, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Co więcej, niektóre kraje już zaczynają działać: Polska zapowiedziała kary finansowe w przypadku stosowania cenzury przez media społecznościowe. Węgry poszły w jej ślady. Być może Słowacja i amerykański stan Floryda zrobią to samo. W Niemczech Angela Merkel pokazała, że jest zaniepokojona ogromną cenzorską siłą mediów społecznościowych.
A to dopiero początek…

Jestem pewien, że wielkie obywatelskie „tsunami”, które wygenerowaliśmy, ma moc zmiany obecnej sytuacji.

Jestem również przekonany, że kiedy prezesi Big Tech zostaną zalani obywatelskim sprzeciwem, to będą musieli przemyśleć swoją strategię…

Ponadto głęboko wierzę w to, że raczej wcześniej niż później pojawią się nowe serwisy społecznościowe, które będą bardziej szanowały tych z nas, którym drogie są takie wartości jak życie, rodzina i wolność, a zasięgi, które pozyskają będą podobne do tych obecnych.

I będzie to po części zasługą ruchu „Enough is Enough”, który udało nam się zmobilizować w ostatnich tygodniach.

Bardzo proszę Państwa o obejrzenie filmu o dostarczeniu przez nas podpisów i jeśli uznają Państwo, że jest tego warty, o podzielenie się nim z rodziną i znajomymi:

 

Udostępnij video!
 

 

Nie mogą Państwo zobaczyć filmu na Facebooku?
 Załączam link do Youtube, aby mogli go obejrzeć wszyscy.
 

Bardzo dziękuję za Państwa zaangażowanie na rzecz wolności słowa.

Dziękuję za wszystko, co Państwo robią.

Ignacio Arsuaga z całym zespołem CitizenGO

Ogień i woda przygotowują się, ale zostaniecie porwani przez moich Aniołów i zabrani w bezpieczne miejsce….

Trevignano Romano 20 lutego 2021
Wiadomość od Jezusa
Moje dzieci, jak bardzo cierpię, jestem wśród was, płaczę za wszystkie cierpienia, które Mi zadają. Uwielbiane dzieci, och, jak bardzo cierpię! Co mój Kościół mi robi! Ja już tu jestem, a ludzkość wciąż nie wierzy, nie rozumie, ile bólu odczuwam i ile bólu dla mojego Kościoła; odwrócił się ode mnie, a jednak zbudowałem go razem z Piotrem, to jest mój Kościół i nie pozwolę diabłu go opanować, ale odrodzę się w chwale. Moje dzieci, zwracajcie uwagę na fałszywe doktryny, nie wpadajcie w tę pułapkę. Moi ukochani (kapłani) będą odpowiedzialni za to, co robią! Módlcie się za prawdziwych kapłanów, kapłanów Jezusa Chrystusa, ponieważ trwają prześladowania. Śpiewajcie hymny Panu, waszemu Bogu, opłakujcie wszystko, co się wydarzy i krzyczcie, że tu jestem. Moje dzieci, nawróćcie się teraz, módlcie się, módlcie się, módlcie się dużo, czasy, które nadejdą, będą dla oczyszczenia ziemi, nic z tego, co wiecie, nie pozostanie na tej ziemi i wy, którzy wciąż myślicie o ziemskich sprawach. Wyznaj i przygotuj się, bo czas ucieka. Bądźcie gotowi na modlitwie, bądźcie w mojej łasce. Córko, nieść z radością moje cierpienie, to będzie wyjątkowa Wielkanoc. Spójrz, moja córko, spójrz na tę drogocenną krew, jest ona dla wszystkich, nawet dla moich niewdzięcznych dzieci i dla grzeszników, którzy nie rozumieją. Moja córko, jak bardzo będziesz cierpieć w tę Wielkanoc, ile cierpienia za wszystkich grzeszników, pomóż mi moja miłości, pomóż mi, czyń to z radością dla twojego Pana. Jestem tutaj, aby was oczyścić. Teraz Duch Święty zstąpi na was, chcę was wszystkich oczyścić, bądźcie gotowi, bo nie będziecie w stanie znieść tego, co was czeka. Dlaczego nalegasz na rzeczy tego świata? Przebaczajcie, kochajcie, miejcie miłość, nie bądźcie obojętni. Mój Duch jest pośród was i pozostanie z wami. Moje dzieci, pozostańcie razem bardziej niż wcześniej, pomagajcie sobie nawzajem, ponieważ wkrótce wszystko będzie stracone. Ogień i woda przygotowują się, ale zostaniecie porwani przez moich Aniołów i zabrani w bezpieczne miejsce, aż zmartwychwstanie jako raj: w synowej była, na nowej ziemi, z nowym niebem. Pójdź za mną i idź moimi śladami, jestem prawdą, drogą i życiem. Ten dom jest błogosławiony, w którym zamieszkają moi aniołowie, aby was chronić. Moje dzieci, nie bójcie się niczego, oznaczyłem was jeden po drugim, tak jak szatan naznaczył swoich wiernych. Dzieci, ile dusz zgromadziliście do mnie, ile dusz! Teraz będę przechodził jeden po drugim, aby was błogosławić, uklęknąć i pochylić głowę, mieć życie wieczne w imię Ojca, w Moje Imię i Ducha Świętego, Amen.
Twój drogi Jezus

Nikczemna profanacja. Zdewastowano figurę Matki Bożej w Częstochowie

Czy rządzący Episkopatem też nie lubią Matki Bożej jak Jej Syna Króla? To są owoce ich milczenia – bezbożni zniewolili Boga Jezusa Chrystusa a teraz mszczą się na Jego Mamie.

A trzeba tak niewiele – tylko uznać AKTAMI Boga Jezusa Chrystusa Zbawiciela KRÓLEM POLSKI, który zamieni serca mordercze na miłosierne i nikt niczego nie będzie niszczył.

A bezbożni rządzący Jezusem zabronili mówić na homiliach o grzechu i o piekle….

Nikczemna profanacja. 

Zdewastowano figurę Matki Bożej w Częstochowie

 

W nocy z Środy Popielcowej na czwartek (17/18 lutego) w parafii Świętych Pierwszych Męczenników Polski w Częstochowie nieznani sprawcy zdewastowali figurę Matki Bożej, stojącą na placu parafialnym. Akt wandalizmu jest szczególnie bolesny dla wiernych parafii i jest powodem do niepokoju. 

– Wyrwane zostały z pomnika dłonie Matki Bożej i rzucone w pobliże cokołu. W związku z profanacją figury NMP planuję akty ekspiacyjne w piątek podczas Drogi Krzyżowej oraz w niedzielę na nabożeństwie Gorzkich Żali. Postaramy się także najszybciej, jak to możliwe, naprawić uszkodzoną statuę – podkreśla w rozmowie z Niedzielą TV ks. Stanisław Jasionek, proboszcz parafii. 

– Będziemy się modlić za tego człowieka, który w sposób taki brutalny, pełen nienawiści do rzeczy świętych popełnił ten czyn – podkreśla kapłan. 

– Jest to bardzo bolesne dla społeczności parafialnej ze względu na to, że jest to miejsce modlitwy wielu wiernych, którzy ufundowali tę figurkę i przy niej się modlili – dodaje ks. Jasionek.

https://www.pch24.pl/nikczemna-profanacja–zdewastowano-figure-matki-bozej-w-czestochowie,82158,i.html

CHIŃSKIE WŁADZE NAKAZAŁY ZBURZYĆ KOŚCIÓŁ

W AMERYCE JEST TO SAMO Z TĄ RÓŻNICĄ, ŻE WŁADZE NIBY KATOLICKIE W ARCHIDIECEZJI CHICAGO SPRZEDAJĄ KOŚCIOŁY KATOLICKIE I JESZCZE NA TYM ZARABIAJĄ ALE SIĘ NIE ROZLICZAJĄ I BOGA SIĘ NIE BOJĄ, ALE TO SAMO ZNACZY – TRACĄ WIERNI BOGU WSZECHMOGĄCEMU, BO NIE MAJĄ GDZIE SIĘ MODLIĆ.

Chiny: władze nakazały zburzyć kościół. Ponad 2 tys. wiernych straci miejsce celebracji Mszy św.

 

Katolicy z Yiningu w obwodzie autonomicznym Sinciangu w północno-zachodnich Chinach muszą jak najszybciej opróżnić i opuścić kościół Najświętszego Serca. Decyzją miejscowych władz, kościół w najbliższym czasie ma zostać zburzony. Oznacza to, że grupa ponad 2 tys. wiernych straci swoje miejsce modlitwy i celebracji Mszy świętej.

Jak wynika z informacji serwisu AsiaNews, kościół w miejscowości Yiningu, służący wiernym od 2000 roku, wkrótce zostanie całkowicie wyburzony. Dotychczas służył wiernym, którzy są potomkami dawnych zesłańców z czasów ostatniej dynastii cesarskiej Qing (1644 – 1912). Do wspólnoty parafialnej należą również byli więźniowie rozlokowanych w pobliżu obozów pracy przymusowej.

Władze nie podały oficjalnego powodu chęci zburzenia kościoła, ale wiele osób podejrzewa, że chodzi o wykorzystanie terenu, na którym stoi obecnie. Miałby tam powstać duży ośrodek handlowy. Kościół ciągnie się bowiem wzdłuż ulicy prowadzącej na miejscowe lotnisko i w planach urbanistycznych będzie ona nabierała coraz większego znaczenia. 

Co ciekawe, kościół w Yiningu doświadczył „represji” już w 2018 roku. Wówczas w imię „sinizacji”, Urząd Spraw Religijnych nakazał usunięcie czterech płaskorzeźb, zdobiących fasadę budynku, dwóch posągów św. Piotra i Pawła po bokach i krzyża na szczycie. Zniszczono też dwie kopuły i dzwonnice, gdyż były „zbyt widoczne”.

Zdaniem miejscowych wiernych w rzeczywistości władze chcą stłumić życie chrześcijan. „Jest to kolejne potwierdzenie, że w Chinach nie ma wolności wyznania i nie szanuje się uprawnionych interesów ludzi wierzących” – powiedział włoskiej agencji misyjnej AsiaNews jeden z tamtejszych katolików.

Sytuacja Kościoła w obwodzie Sinciangu pogorszyła się od czasu, gdy w 2013 do władzy doszedł obecny przywódca chiński Xi Jinping a sekretarzem partii komunistycznej w tym regionie został Chen Quanguo. Ten ostatni polityk już wcześniej zapowiadał politykę „spalonej ziemi” przeciwko religiom i jej wyznawcom.

Akcja niszczenia kościołów i krzyży z powodu ich „nadmiernej widoczności” rozpoczęła się w 2014 we wschodniochińskiej prowincji Zhejiang z inicjatywy miejscowego przywódcy partyjnego Xia Baolonga, wielkiego przyjaciela Xi Jinpinga. W lutym 2020 został on szefem Urzędu Spraw Religijnych w Hongkongu i Makau.
Read more: https://www.pch24.pl/chiny–wladze-nakazaly-zburzyc-kosciol–ponad-2-tys–wiernych-straci-miejsce-celebracji-mszy-sw-,82163,i.html#ixzz6mztXe0gZ

BOŻE OJCZE WSZECHMOGĄCY PRZECIEŻ WYBRAŁEŚ NARÓD IZRAELSKI JAKO SWÓJ, A ONI TERAZ RZĄDZĄ ŚWIATEM BEZ CIEBIE. JAK GO BOŻE OJCZE WYCHOWAŁEŚ, ŻE ONI SĄ NIENAWIŚCIĄ – ZABIJAJĄ POLAKÓW WIRUSAMI, SZCZEPIONKAMI, GŁODEM I DIABELSKIMI PRZEPISAMI. DLACZEGO NIE NAUCZYŁEŚ ICH BYĆ UCZCIWYMI A ONI MAJĄ TYLKO W NAZWE – „PRAWO i SPRAWIEDLIWOŚĆ”,  A SĄ MORDERCAMI I ZŁODZIEJAMI, BO POPRZEZ BZDURNE  PRZEPISY KRADNĄ POLAKOM MAJĄTKI !

PILNE! Masowe ludobójstwo Polaków stało się faktem?

Ile naprawdę zmarło na COVID-19?

https://www.youtube.com/watch?v=l4eLIxGdd7I

PILNE! Masowe kolejne zgony po szczepionce!? Służby nie reagują! J. Socha u Roli o bezprawiu lekarzy

https://www.youtube.com/watch?v=Iv42rICvang

PILNE! „My wam damy III falę”! Ogromne protesty ws. tzw. pandemii! Czy Polacy się w końcu obudzą?

https://www.youtube.com/watch?v=l3XI3tEjbVw

UWAGA! Będą mogli pobierać organy Polaków bez ich zgody? Prof. Talar u E. Gromadzkiej!

https://www.youtube.com/watch?v=UyixB0g42R4

RZĄD OBCOKRAJOWCÓW W POLSCE STRASZY POLAKÓW

Czy Polacy muszą być zawsze głupi przed i po szkodzie? Niestety Wszechmogącego    Boga sami nie pytają a tych co Boga pytają NIE SŁUCHAJĄ i ciągle kłopoty z wolnością mają. Bóg Ojciec powiedział: nie wybierajcie waszego wroga sługę Izraela – A.Dudę a tylko G.Brauna, a Polacy Boga nie słuchają i obrali sobie za bogów „ojców” księży i zakonników grzeszników, którzy są przeciwni POKOJOWI i uznaniu Boga Jezusa Chrystusa Zbawiciela KRÓLEM POLSKI. Żydzi też nie słuchają Boga Ojca, bo zabili Bożego Syna Jedyny Ratunek na POKÓJ, SZCZĘŚCIE i ZBAWIENIE a wybierają wojny, napady na kraje podstępnymi sposobami. Grzegorz „wposłudze” ze swoją ferajną też okłamuje Polaków bo Bóg KRÓL nie dopuściłby do morderstw, panowania strachu, wirusów i szczepionek z czipami 666 i popełniania innych grzechów w Polsce. Podczas wojny zginie prąd, internet i filmy a AKTY uznania Boga KRÓLEM POLSKI spisane na papierze przez Rząd i Episkopat zostaną a NIE MA, bo nadal panują Żydzi politycy i duchowni – poprzebierani za Polaków.

PILNE !!! My wam damy III falę !!!

https://youtu.be/l3XI3tEjbVw

Komentarz dnia

Metanoia to z języka grackiego przemiana myślenia. Nawrócenie rozpoczyna się od umysłu. Trzeba odrzucić wyobrażenie Boga, który tylko karze i wymierza sprawiedliwość. Wyobrażenie zamienić na poznanie Tego, który na kartach Biblii staje po stronie człowieka i jego szczęścia. Po umyśle kolej na serce: miejsce przebywania Boga i Jego darów. On chce nam dać znacznie więcej niż możemy przyjąć. Otwarcie serca czyni nas zdolnymi do głoszenia Ewangelii. Nie tylko słowami, ale przede wszystkim życiem. Czy pozwolimy Mu wykorzystać nasze czyny, nasze życie, by mógł znaleźć współczesnego człowieka? By i dziś mógł pokazać, że nawrócenie jest jedyną drogą do szczęśliwego życia i zbawienia?
ANTYFONA NA WEJŚCIEPs 91(90), 15-16

Będzie mnie wzywał, a Ja go wysłucham, * wyzwolę go i okryję sławą, * obdarzę go długim życiem.
Nie odmawia się Chwała na wysokości Bogu.
KOLEKTA

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez doroczne ćwiczenia wielkopostne postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa * i dzięki Jego łasce prowadzili święte życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Wprowadzenie do czytania

Bóg po raz pierwszy zawiera przymierze z człowiekiem, z całą ludzkością w osobie Noego. Pierwsze, ale nie ostatnie tego rodzaju przymierze. Z bardziej znaczących będzie jeszcze przymierze z Abrahamem i z narodem Izraela pod Synajem. Przymierze było zawsze wyrazem ogromnej miłości Boga do człowieka. Ostateczne i wieczne przymierze zawarł Bóg z ludźmi przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
PIERWSZE CZYTANIERdz 9, 8-15

Przymierze Boga z Noem po potopie

Czytanie z Księgi Rodzaju
Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: «Oto Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze tak, iż nigdy już nie zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię».
Po czym Bóg dodał: «A to jest znak przymierza, które Ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną a ziemią. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem; i nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie żadnego istnienia».
Oto słowo Boże.

Komentarz do czytania

Pierwsze przymierze Boga z człowiekiem po utracie raju przynosi nam niezwykłą prawdę o Bogu, który jest inny od pogańskich bożków. Człowiek nie jest dla Niego wrogiem ani konkurentem. Ten Bóg nie jest też źródłem zła i kary za grzechy. Zło fizyczne i moralne jest brakiem dobra, a więc i brakiem Boga. Od czasu potopu nie wolno nam mówić: należało ci się, Bóg cię ukarał, zasłużyłeś na nieszczęście. Nie wolno? Cóż z tego, często tak mówimy, ubliżając Noemu i jego potomnym. Patrząc od czasu do czasu na tęczę, warto szukać odpowiedzi na pytanie: czy nie zdarza mi się ukazywać ludziom fałszywego obrazu Boga, uczynionego na moje podobieństwo, dalekiego od biblijnego objawienia?

Wprowadzenie do psalmu

Psalm stanowi modlitwę do Boga o pomoc w poznaniu i wypełnianiu Jego woli. Psalmista nazywa to chodzeniem po drogach Pańskich. Treść takiej modlitwy nawiązuje do tematu przymierza z pierwszego czytania. W każdym przymierzu obydwie strony zobowiązane są do jego przestrzegania. O ile Bóg zawsze jest wierny swoim obietnicom, o tyle człowiek często ma z tym problemy, dlatego taka modlitwa jest nieodzowna w tej sytuacji.
PSALM RESPONSORYJNYPs 25

Refren: Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność.
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.
Refren: Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność.
Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, *
ze względu na dobroć Twą, Panie.
Refren: Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność.
Dobry jest Pan i prawy, *
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy ubogich dróg swoich.
Refren: Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność.

Wprowadzenie do czytania

Wypowiedź Świętego Piotra przeniknięta jest motywami paschalnymi. Autor przywołuje śmierć, zmartwychwstanie i królowanie w chwale Jezusa. Te prawdy stanowiły trzon apostolskiego kerygmatu. Przyjmując z wiarą tę naukę, tysiące ludzi stawało się chrześcijanami. Dziś, w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, nauka Świętego Piotra ukazuje wierzącym oś, wokół której mają budować wielkopostną pokutę.
DRUGIE CZYTANIE1 P 3, 18-22

Woda chrztu nas ocala

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła
Najdrożsi: Chrystus raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha. W Nim poszedł ogłosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża naczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz zostało uratowanych przez wodę.
Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zobowiązanie dobrego sumienia wobec Boga – dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani Mu zostali aniołowie i Władze i Moce.
Oto słowo Boże.

Komentarz do czytania

Bóg nie tylko nie jest źródłem kary za grzechy. W Chrystusie przyjmuje karę za nasze grzechy, przemieniając naturę stworzonego świata. Woda, która w potopie niosła zniszczenie i śmierć, w Chrystusie staje się źródłem łaski i życia. Człowiek, bez Boga pozostawiony samemu sobie, w Nim staje się stworzeniem zdolnym przekraczać swoje słabości i ograniczenia. Zanurzony w życie Trójcy Przenajświętszej może powiedzieć za św. Pawłem: Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus (Ga 2, 20). Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia (Flp 4, 13). Świat przemieniony przez Jezusa nie jest miejscem grzechu i zepsucia, ale areną zwycięstwa dobra, życia i łaski.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄMt 4, 4b

Chwała Tobie, Słowo Boże.
Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
Chwała Tobie, Słowo Boże.

Wprowadzenie do Ewangelii

Ewangelia pierwszej niedzieli wielkopostnej ukazuje wyrazistość logiki Bożej ekonomii zbawienia. Jezus najpierw przebywa na pustyni, przeżywając osobiste rekolekcje przed misją, do jakiej posłał Go Ojciec. Ta misja rozpoczęła się po aresztowaniu Jana Chrzciciela. To symbol końca starej epoki. Nowa era to głoszenie Dobrej Nowiny o zbawieniu, na którą świat tak bardzo czekał i której tak bardzo potrzebuje.
EWANGELIAMk 1, 12-15

Jezus był kuszony przez szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali.

✠ Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!».
Oto słowo Pańskie.

Komentarz do Ewangelii

Obecność zwierząt i aniołów w czasie postu Jezusa przypomina scenę Jego narodzenia. Tam uwagę przykuwa ubóstwo materialne, wypełnione jednakże miłością Bogarodzicy i świętego Opiekuna. Tutaj, przy narodzeniu do publicznej działalności, Jezus musi zmierzyć się z ubóstwem duchowym, dotykającym każdego człowieka. Ale i tu nie jest sam. Doświadcza miłości Ojca, Jego darów i bogactw. A przy tym propozycje Złego wyglądają dosyć blado. Początkiem każdej pokusy jest zakłamanie, że Szatan może mi dać coś więcej niż Bóg. Doświadczając dobroci Ojca, mamy siłę codziennie odrzucać pokusy i dzielnie głosić Ewangelię Bożą.
WYZNANIE WIARY

Wierzę w jednego Boga, * Ojca Wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi, * wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. * I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, * Syna Bożego Jednorodzonego, * który z Ojca jest zrodzony * przed wszystkimi wiekami. * Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, * Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. * Zrodzony a nie stworzony, * współistotny Ojcu, * a przez Niego wszystko się stało. * On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.
W czasie następujących słów, aż do: stał się człowiekiem, wszyscy się pochylają.
I za sprawą Ducha Świętego * przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. * Ukrzyżowany również za nas, * pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. * I zmartwychwstał dnia trzeciego, * jak oznajmia Pismo. * I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. * I powtórnie przyjdzie w chwale * sądzić żywych i umarłych, * a Królestwu Jego nie będzie końca. * Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, * który od Ojca i Syna pochodzi. * Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; * który mówił przez Proroków. * Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. * Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. * I oczekuję wskrzeszenia umarłych. * I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Modlitwa wiernych

Z ufnością zwróćmy się do naszego Boga, aby nie zważał na nasze grzechy i wysłuchał naszego wołania:
Panie, zmiłuj się nad nami.
1. Prosimy Cię za chrześcijan o cierpliwość i wytrwałość w podejmowaniu dzieł pokutnych.
Panie, zmiłuj się nad nami.
2. Prosimy Cię za wierzących, ale niepraktykujących o łaskę poparcia życiem wiary wyznawanej ustami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
3. Prosimy Cię za rodziny, które przeżywają trudności, o odnalezienie miłości dającej siłę do wybaczania i pokonywania trudów codziennego życia.
Panie, zmiłuj się nad nami.
4. Prosimy Cię za spowiedników, o takie zaangażowanie w posługę, które pomoże wiernym odnaleźć nadzieję i pokój serca.
Panie, zmiłuj się nad nami.
5. Prosimy Cię za zmarłych z naszych rodzin o radość przebywania w królestwie Bożym.
Panie, zmiłuj się nad nami.
6. Prosimy Cię za nas samych, o świadomość, że nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie Boże, wysłuchaj naszego wołania, przymnażając nam wiary, wzmacniając nadzieję i rozpalając miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
MODLITWA NAD DARAMI

Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy z należytym usposobieniem złożyli Tobie tę Ofiarę, * którą uroczyście rozpoczynamy zbawienny dla nas okres Wielkiego Postu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
PREFACJA NA 1 NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU NR 12 – KUSZENIE CHRYSTUSA

Następującą prefację odmawia się w 1 Niedzielę Wielkiego Postu.
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On poszcząc przez czterdzieści dni na pustyni * własnym przykładem uświęcił okres pokuty, * On zniweczył wszystkie podstępy szatana * i nauczył nas zwyciężać pokusy do grzechu, * abyśmy z czystym sercem obchodzili święta wielkanocne * i w końcu doszli do Paschy wieczystej. Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty…
ANTYFONA NA KOMUNIĘMt 4, 4

Nie samym chlebem żyje człowiek, * lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
Albo:

Por. Ps 91(90), 4

Pan cię osłoni swoją potęgą, * pod Jego opiekę się schronisz.

MODLITWA PO KOMUNII

Posileni Chlebem z nieba, który ożywia wiarę, rozwija nadzieję i umacnia miłość, † prosimy Cię, Boże, naucz nas pragnąć Jezusa Chrystusa, chleba żywego i prawdziwego, * i żyć każdym słowem, które pochodzi z ust Twoich. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Refleksja na dziś

WYJŚĆ NA PUSTYNIĘ, BY ODNOWIĆ PRZYMIERZE Z BOGIEM

Dzisiejszą liturgię słowa rozpoczyna przepiękny opis przymierza Boga z Noem, które dokonało się po ustąpieniu wód potopu. Tymi słowami jesteśmy wprowadzani w doświadczenie Wielkiego Postu. Bóg chce odnowić z nami przymierze. Ewangelia o kuszeniu Jezusa na pustyni jednak uświadamia nam, że istnieje bardzo konkretny wpływ złego ducha na nasze życie. Jest to także wezwanie, by z Jezusem wkroczyć na pustynię swego serca. 
Wyjście Jezusa na pustynię, trwające 40 dni, niewątpliwie kojarzy się nam z czterdziestoma dniami potopu. To czas oczyszczenia, modlitwy, zmagania się z pokusami. Także tymi wprost pochodzącymi od diabła. Jezus z księciem ciemności nie prowadzi rozmowy. Odpowiada słowem Bożym i zaufaniem względem swego Ojca. Tylko na pustyni, gdzie brakuje pożywienia i napoju, można doświadczyć maksimum swojej słabości.
Pustynia u ojców Kościoła była miejscem wejścia w siebie, czasem prowadzenia dialogu z Bogiem. Niekiedy potrzeba wierzącemu wejść w podobne doświadczenie. Prostoty i minimalizmu połączonego z wielką ufnością w Bożą opiekę. W świecie pełnym bodźców: słów, obrazów, dźwięków bardzo trudno nam usłyszeć głos Boga. Co więcej – trudno jest zauważyć niecne działania złego ducha przeciwko nam. Słowa dzisiejszej aklamacji przed Ewangelią: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych, to obietnica tego, że Bóg się o nas zatroszczy. Mamy konkretną pomoc w wielkopostnej drodze ku nawróceniu.
Wielki Post to nie jest bowiem wyłącznie okazją do wyrzeczeń, „niejedzenia cukierków”, ale bardziej czasem podejmowania decyzji by porzucić stare, grzeszne życie. To wędrówka ku nowemu – przenikniętemu słowami „Jezu, ufam Tobie”. I tylko od nas zależy, czy ten czas będzie wyłącznie kolejną niewykorzystaną okazją, czy szansą na „wyruszenie po śladach” Jezusa.

ks. Piotr Iracki 

ZAZDROŚĆ

Obmowa, oszczerstwa, fałszywy osąd – wszystko to jest owocem zazdrości. Mówimy: „O tak, on jest zazdrosny” lub „ona jest zazdrosna”, ale skąd wiemy, czy on lub ona są zazdrośni, chyba że sami zazdrościmy? Skąd wiemy, że ktoś jest dumny, o ile sami nie znamy, jak przejawia się duma? Każde słowo zazdrości jest wynikiem złego osądu, ponieważ czujemy moralną wyższość. Osądzając innych, umiejscawiamy się wyżej od tych, których osądzamy, i czujemy się sprawiedliwsi i bardziej cnotliwi niż oni. 
Oskarżając innych, mówimy: „Nie jestem jak oni”. Zazdrościć innym to twierdzić: „Ukradłeś to, co jest moje”. Zazdrość wobec bogactwa innych poskutkowała rażąco błędnym osądem, że bogaci źle je wykorzystują i należy ich wywłaszczyć, aby zamiast nich nadużywaniem tych dóbr mogły cieszyć się osoby wywłaszczające. (…)
Zazdrość stanowi zaprzeczenie wszelkiej sprawiedliwości i miłości. Rozwija w ludziach cynizm, który niszczy wszystkie moralne zasady, bo doprowadzając innych do bankructwa, sami stajemy się bankrutami. W społecznościach powoduje, że ręka wyciągnięta do tych, którzy są inni, zostaje przez nich odcięta, kiedy staną się wystarczająco silni.
Skoro zazdrość tak bardzo się szerzy we współczesnym świecie, naprawdę dobrze jest nie ufać złośliwym komentarzom o innych w 99, a nawet 100 procentach. Pomyśl, przez ile kłamstw musiał przedrzeć się złoczyńca po prawej stronie, żeby dotrzeć do prawdy. Musiał odrzucić osąd czterech zazdrosnych sędziów, drwiny zazdrosnych uczonych i starszych, bluźniercze uwagi wścibskich gapiów podziwiających widok mordu oraz pełne zazdrości kpiny złoczyńcy po lewej stronie, który był skłonny zgubić własną duszę, gdyby tylko mógł dokonać więcej kradzieży swoimi zwinnymi palcami.
Gdyby Dobry Łotr zazdrościł władzy naszemu Panu, nigdy nie zostałby zbawiony. Odnalazł pokój dlatego, że nie uwierzył zazdrosnym oszczercom. Podobny rodzaj nieufności przyniesie pokój również i nam.
Za każdą złośliwą uwagą, każdym kąśliwym szeptem, jakie słyszymy o drugim człowieku, kryje się jakaś zazdrość czy zawiść. Dobrze jest pamiętać, że pod jabłonią, która ma najwięcej jabłek, znajdziemy też najwięcej patyków. Niech będzie jakimś pocieszeniem dla tych, którzy są niesprawiedliwie atakowani, pamięć o tym, że nie ma fizycznej możliwości, aby ci, co nas z tyłu kopią, znaleźli się przed nami.
Abp Fulton J. Sheen,
Łzy Jezusa. Antologia,
wybór i opracowanie Al Smith,
Edycja Świętego Pawła 2020.

Łzy Jezusa to pierwszy w historii kompletny zbiór pism i refleksji abp. Sheena na temat ostatnich siedmiu zdań Chrystusa z krzyża. Według autora, zawiera się w nich pełny katechizm życia duchowego. Zatem temat wiary przewija się w całej książce, ale jest też osobny rozdział poświęcony wierze. Sheen analizuje w nim sposób myślenia człowieka i dostarcza argumentów na istnienie Boga, Jego miłości i działania.

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.
Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem,
https://prenumerata.edycja.com.pl

 

Pomyśl

  • Kiedy zdarzyło mi się przekazywać innym fałszywy obraz Boga, pełnego kary i gniewu?
  • Jak często dziękuję Bogu za chrzest, wychowanie religijne i przynależność do Kościoła?
  • Czy jestem świadomy Bożych darów płynących z sakramentów, zwłaszcza w momencie pokusy?
  • Ile czasu poświęcę w Wielkim Poście na zgłębianie Ewangelii?
MÓDLMY SIĘ, BO NADCHODZI CZAS – „PRZYSZŁOŚCI BEZ PRZYSZŁOŚCI”
 I MOŻE TO BYĆ OSTATNIA NASZA DROGA KRZYŻOWA W ŻYCIU.

PAMIĘTAJMY !!!

W KAŻDY PIĄTEK , WIELKIEGO POSTU ABY UCZESTNICZYĆ W DRODZE KRZYŻOWEJ !!!

 

Znalezione obrazy dla zapytania: nuty któryś za nas cierpiał rany YOUTUBE

Droga krzyżowa w intencji rodzin

https://www.youtube.com/watch?v=gOYvkLREEV0

Stacja I

Pan Jezus na śmierć skazany

Stojąc przed sądem Piłata, Jezus powiedział: Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie (J 18, 37). Piłat zaś zapytał: „Cóż to jest prawda?” Zadał pytanie, ale nie czekał wcale na odpowiedź. Czyżby nie wierzył, że jest możliwa? A może kpił? Lekceważył wartość prawdy?

A tymczasem bez prawdy nie da się zbudować żadnej szczerej relacji z drugim człowiekiem, nie da stworzyć dobrej rodziny, bo żeby żyć razem, trzeba sobie ufać, a nie da się zaufać komuś, kto kłamie.

Panie Jezu, Ty jesteś Prawdą. Przed swoją śmiercią modliłeś się do Ojca za Apostołów: Uświęć ich w prawdzie (J 17, 17). Stojąc przed Tobą w gronie naszej rodziny, prosimy: uświęć nas w prawdzie. Niechaj prawda stanie się podstawą naszego rodzinnego życia – prawda we wszystkim, w najmniejszych nawet szczegółach życia. Niech wszystko, co robimy, będzie dawaniem świadectwa prawdzie.

Stacja II

Pan Jezus bierze krzyż na ramiona

Krzyż Chrystusa – to nie była tylko drewniana belka, fizyczny ciężar, który trzeba było przenieść z jednego miejsca na drugie. Krzyż Chrystusa – to był przede wszystkim duchowy i psychiczny ciężar ludzkich grzechów, cały ich ogrom, przygniatający do ziemi i paraliżujący. Krzyż Chrystusa – to była bolesna świadomość odrzucenia najczystszej, najszczerszej miłości. Wśród tego bezmiaru ludzkich win, które Chrystus dźwigał na swoich barkach, były też i nasze grzechy, grzechy całej naszej rodziny, grzechy każdego z nas.

Panie Jezu, żyjąc w rodzinie, jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem – nie tylko za swoje potrzeby materialne, bezpieczeństwo i zdrowie, ale również – a może przede wszystkim – za swoje zbawienie. Pomóż nam wspierać się nawzajem w dobrym, pomagać sobie w walce z grzechem, wspierać się we wspólnym dążeniu do świętości.

Stacja III

Pan Jezus po raz pierwszy upada pod krzyżem

Ciężar ludzkich grzechów, ciężar szyderstw rozlegających się wokół, ciężar lekceważenia, ciężar odrzuconej, podeptanej miłości – był zbyt wielki. Zbyt trudny do zniesienia. Jezus upadł, wśród śmiechu i drwin, okładany rózgami, kopany i opluwany.

Od tamtego czasu minęło dwa tysiące lat, ale kpiny nie ucichły, kopniaki nie ustały, bicz nadal jest w ruchu.

Panie Jezu, ponieważ wciąż są na świecie ludzie, którzy z Ciebie kpią, którzy za nic mają Twoją wielką miłość do człowieka, pragniemy w naszym rodzinnym życiu i w każdym środowisku, w którym na co dzień przebywamy, wynagradzać Ci te zniewagi poprzez czynienie dobra. Chcemy odpowiadać dobrem na zło, chcemy umieć iść „pod prąd”, przeciwstawiać się złu, bronić tych, którym źle się dzieje. Dopomóż nam w tym, Panie.

 

Stacja IV

Pan Jezus spotyka swoją Matkę

W tłumie ludzi tłoczących się wokół niosącego krzyż Jezusa była Maryja Matka. Potrącana, spychana na bok, niosąca w sercu nieopisany ból – ból matki.

Macierzyństwo to wielki dar. Często jednak łączy się on z krzyżem i cierpieniem. Zwłaszcza kiedy patrzy się na cierpienie swego dziecka, na jego zagubienie, poplątane ścieżki… Jakże wielką sprzymierzeńczynią jest dla każdej matki Maryja – która rozumie, współczuje, pomaga i oręduje, która uczy i wskazuje drogę.

Matko nasza, Maryjo, wzorze pięknego macierzyństwa, wspieraj wszystkie matki w ich matczynym trudzie, zwłaszcza te, których macierzyństwo naznaczone jest szczególnie ciężkim krzyżem. Idź z nimi po ich drodze krzyżowej i wypraszaj dla nich potrzebne łaski.

Stacja V

Szymon Cyrenejczyk pomaga Panu Jezusowi nieść krzyż

Szymon Cyrenejczyk dostąpił zaszczytu dźwigania krzyża Chrystusowego. Choć pewnie pochłonięty swoimi sprawami, nie uznał tego wcale za zaszczyt, a jedynie za niepotrzebny kłopot, zwyczajną stratę czasu.

Żyjąc w rodzinie, często nosimy krzyże swoich bliskich. Najczęściej robimy to z miłości, bierzemy na siebie czyjś ciężar, bo kochamy. Czasami jednak robimy to z przymusu, nie mając innego wyjścia.

Panie Jezu, spraw, abyśmy doceniali wartość krzyża w swoim życiu, wartość wyrzeczeń i rezygnacji z siebie na rzecz kogoś drugiego. Abyśmy mieli świadomość, że każda nasza służba, każdy dobry czyn, każdy akt szczerej miłości – to ujmowanie Ci ciężaru, cyrenejska pomoc. Pragniemy być takimi Cyrenejczykami wobec siebie nawzajem – w rodzinie i wszędzie tam, dokąd nas każdego dnia posyłasz. Bo pomagając ludziom, pomagamy Tobie.

 

Stacja VI

Weronika ociera twarz Panu Jezusowi

Weronika dotknęła umęczonej twarzy Jezusa swoją chustą. Chciała zmyć z niej brud, krew i pot, aby odsłonić jej prawdziwe piękno.

Jakże inna była umęczona twarz Chrystusa od twarzy znanych z kolorowych czasopism, reklam czy billboardów; jakże inna była od tych twarzy, które zdają się mieć tylko zewnętrzną stronę, bez żadnej głębi, i z których nic nie da się wyczytać, bo są jak książka w pięknej oprawie, ale bez treści. Cierpiąca i pozbawiona piękna twarz Chrystusa, bez upiększeń i retuszów, wyrażała bezdenną głębię, mówiła wszystko o Bogu i Jego miłości do człowieka. Była księgą, którą można czytać bez końca.

Panie Jezu, daj nam, małżonkom, umiejętność takiego patrzenia na siebie, abyśmy w swoich twarzach zawsze widzieli piękno, niezależnie od upływu lat i przybywających zmarszczek i abyśmy umieli czytać w nich to, co kryje serce. Spraw, aby również nasze dzieci umiały dostrzegać i doceniać w ludziach piękno duszy, nie szukając wyłącznie piękna ciała.

 

Stacja VII

Pan Jezus po raz drugi upada pod krzyżem

I znowu krzyż przygniótł Go do ziemi. Znowu te same szyderstwa, znowu te same kopniaki i ten sam bicz. Podniesie się albo skona na ulicy? Podniósł się, bo kocha, bo wie, że musi donieść ten krzyż i na nim zawisnąć, aby zbawić. Aby pokazać, jak bardzo kocha!

Upadamy. Czasami bardzo nisko. Każdy na swój sposób, każdy po swojemu. Chodzi o to, aby wstać, aby nie skonać na bruku. Warto wstać. Wstać z miłości. Bo o miłość tu najbardziej chodzi.

Panie Jezu, upadając i podnosząc się, pokazałeś nam, że nie wolno nigdy trwać w upadku, że trzeba się z niego zawsze podnieść. I dalej kochać. Spraw, abyśmy w naszej rodzinie pomagali sobie nawzajem powstawać z upadków. Abyśmy umieli też dostrzegać tych, którzy wokół nas upadają i którym trzeba podać rękę i wesprzeć modlitwą, aby mogli się podźwignąć. Abyśmy umieli kochać. Bo o miłość tu najbardziej chodzi. Nieważne, jak nisko się upadło, ale ważne, czy wystarczająco mocno się kocha, aby powstać i aby podać rękę temu, kto sam nie potrafi tego zrobić .

 

Stacja VIII

Pan Jezus spotyka płaczące niewiasty

Dobrze, że oprócz tych, którzy szydzili, przeklinali i wygrażali pięściami, byli na drodze krzyżowej także tacy, którzy współczuli i płakali. Pan Jezus wiedział, że tylko oni mają serca na tyle wrażliwe i otwarte, aby mógł do nich przemówić i przekazać im swoje ostatnie pouczenie. Nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! (Łk 23, 28).

Jakże często wolimy rozprawiać o czyimś życiu, czyichś kłopotach i problemach niż o swoich własnych, bo to odciąga naszą uwagę od tego, co w nas samych wymaga naprawy.

Panie Jezu, niechaj Twoje pouczenie „płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi” będzie dla nas przestrogą, aby „naprawianie świata” zawsze zaczynać od siebie, od swojej rodziny. A innym raczej spieszyć z pomocą, niż komentować to, co ich w życiu spotyka.

 

Stacja IX

Pan Jezus upada po raz trzeci

Wśród czternastu stacji drogi krzyżowej są aż trzy, przy których rozważamy upadek Jezusa – może po to, abyśmy mogli sobie lepiej uświadomić, że upadanie jest czymś na wskroś ludzkim. Ale najważniejszą nauką płynącą z Jezusowych upadków jest ta, że nieważne, ile razy i jak się upadnie, ale najważniejsze jest, aby się umieć podźwignąć.

Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoje uparte podnoszenie się z upadków, mimo skrajnego wyczerpania i bólu. Kiedy trudno nam powstać, Ty nas podźwignij i spraw, abyśmy my sami nigdy nie przechodzili obojętnie obok tych, którzy upadają obok nas i trwają w swoich upadkach. Niech nasza rodzina daje zawsze piękne świadectwo o Twojej miłości. Daj nam kochające serca, otwarte na drugiego człowieka, niezależnie, w jakim położeniu się znajduje, i ręce chętne do pomocy.

 

Stacja X

Pan Jezus z szat obnażony

Odebrano Panu Jezusowi wszystko, co miał. Pozbawiony tego, co materialne, stał, gotowy na śmierć. Ale mimo że odarty ze wszystkiego, to jednak pełen godności – Syn Boży, Bóg-Człowiek.

Każdy z nas w obliczu śmierci będzie musiał rozstać się z tym, co doczesne i materialne. Zostanie tylko to, co zgromadziliśmy w swoim sercu, duchowe bogactwo, które odkładaliśmy w nim przez całe swoje życie. Obyśmy w chwili śmierci byli naprawdę bogaci… duchem.

Panie Jezu, dziękujemy, że uczyłeś nas: „Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się, i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje” (Mt 6, 19-21) i że pokazałeś nam to swoim przykładem.

 

Stacja XI

Pan Jezus zostaje przybity do krzyża

Pozwolił się przybić do krzyża. I od tej pory już nikt nie może powiedzieć: „Bóg jest daleko, hen w niebie i biernie przygląda się naszemu cierpieniu”, bo pozwalając się przybić do krzyża, Bóg zszedł w sam środek człowieczego cierpienia, stał się człowiekiem we wszystkim – oprócz grzechu. Pokazał nam, jak bardzo obchodzą Go nasze ludzkie krzyże – do tego stopnia, że zgodził się przyjąć ten najcięższy – krzyż odrzuconej miłości Ojca-Stwórcy do swego stworzenia.

Panie, obyśmy zawsze mieli świadomość, że przybijani do naszych codziennych krzyży, nie jesteśmy nigdy sami. Nawet jeśli jesteśmy opuszczeni przez ludzi i wydaje nam się, że nikt nie wie, jak bardzo cierpimy, to Ty wiesz na pewno, bo Ty znasz najlepiej ciężar każdego krzyża i każdy ból krzyżowania. Zawierzamy Ci wszystkie nasze życiowe krzyże.

 

Stacja XII

Pan Jezus na krzyżu umiera

Jezus, Mesjasz, Bóg-Człowiek umiera na krzyżu – umiera z ręki człowieka. Oto najtragiczniejszy akt ludzkiej historii.

Panie, obyśmy Cię nigdy więcej nie krzyżowali, nie zabijali w swoich sercach i w sercach naszych dzieci. Żyj w nas. Żyj w naszej rodzinie do końca naszych ziemskich dni. Abyśmy kiedyś mogli się razem z Tobą radować w Królestwie Niebieskim i aby nikogo z naszej rodziny tam nie zabrakło.

 

Stacja XIII

Ciało Pana Jezusa zostaje zdjęte z krzyża i złożone na kolanach Matki Przenajświętszej

Maryja mogła nareszcie przytulić do serca umęczone ciało swego ukochanego Syna. Przed Jej matczynymi oczami przesunęły się na pewno niezliczone obrazy: szczęścia i bólu, radości i lęków.

Ileż matek na całym świecie doświadczyło i doświadcza bólu z powodu śmierci swoich dzieci – śmierci fizycznej i śmierci duchowej.

Matko Boża, któż lepiej od Ciebie rozumie troski matczynego serca. Tobie zawierzamy nasze dzieci – ich całe życie: doczesne i wieczne. Miej je w opiece, aby były bezpieczne na ziemi i aby nigdy nie zagubiły drogi prowadzącej do Domu Ojca.

 

Stacja XIV

Złożenie ciała Pana Jezusa w grobie

Cisza grobu. W tej ciszy każdy może usłyszeć coś innego. Coś, co szczególnie zajmuje jego serce: tęsknotę, żal, wyrzuty sumienia, rozpacz, ulgę…

Co czujemy, stojąc u grobu Chrystusa? O czym myślimy, uświadomiwszy sobie, że oto wszystko się dokonało – nasze zbawienie stało się faktem. Mamy otwartą drogę do nieba. Trzeba tylko na nią wejść i iść. Drzwi są otwarte, ale droga jest wyboista i kręta. Trzeba uważać, żeby z niej nie zboczyć. Łatwiej jest iść razem, trzymając się za ręce, dodając otuchy tym, którzy słabną, podnosząc upadających, pocieszając zrezygnowanych.

Panie Jezu, przez swoją mękę i śmierć, dokonałeś tego, co najtrudniejsze – otworzyłeś drzwi prowadzące do życia wiecznego dla każdego z nas. My musimy tylko iść po Twoich śladach, wiernie i cierpliwie. Dziękujemy Ci za naszą rodzinę. Dziękujemy, że możemy iść razem, wspierając się i umacniając. Błogosław nam na tej drodze.

Zakończenie:

Panie Jezu, ofiarujemy Ci to rozważanie drogi krzyżowej i prosimy, abyśmy dzięki niemu zbliżyli się bardziej do Ciebie i Twego krzyża i stali się lepsi. Spraw, aby nasze serca były bardziej wrażliwe i wyczulone na cierpienia i potrzeby innych – nie tylko w rodzinie, ale w każdym środowisku, do którego nas posyłasz. Abyśmy byli szczerze zatroskani o losy świata, w którym żyjemy, i Kościoła, którego jesteśmy członkami. Prosimy Cię, udziel nam potrzebnych do tego łask i przebacz nam nasze grzechy i zaniedbania dobra. Amen.

Rządzący Kościołem Katolickim i Bogiem Jezusem Chrystusem Zbawicielem biskupi i kardynałowie a co najgorsze prymasi mają odwagę krytykować Bożych kapłanów. Sami nie umieją nauczać o Panu Bogu, bo ich w kościołach nie widać a innym nie pozwalają. Najbardziej umieją czcić innych bogów i inne religie oficjalnie w kościołach katolickich i Boga się nie boją, bo nie pytają o nic swego Przełożonego.

 Piękny przekaz ks. Dominika Chmielewskiego

„WYPŁYŃ  NA GŁĘBIĘ WIELKIEGO POSTU”

https://www.youtube.com/watch?v=kxHu9tdmKUA

PREMIERA: ks. Piotr Glas: Dzisiaj trzeba wybrać.

https://www.youtube.com/watch?v=EU4RcJY6glA

Polak przed i po szkodzie głupi?

http://www.infonurt3.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9923:s-czy-obce-wojska-sprowadzane-s-do-polski-aby-chroni-zagrabiony-majtek-i-zodziei-

Państwo Polskie w latach powojennych wypłaciło dwunastu państwom odszkodowania za majątek zagranicznych właścicieli, pozostawiony i przejęty na terenie Polski, który w 80-90 procentach dotyczył nieruchomości pożydowskich.Polska zapłaciła nawet za mienie pożydowskie na Ziemiach Zachodnich, za które nie powinna płacić.

Odszkodowania należne Polsce od Niemiec według opracowań Biura Odszkodowań Wojennych i prof. Klafkowskiego oszacowane ( uważa się te szacunki za zaniżone) w cenach 1939 r. po przeliczeniu w USD, z uwzględnieniem inflacji do cen 2015 r. wynoszą w złotych około 5 BILIONÓW PLN !!!. Natomiast przeliczając według wartości złota w 1939 r. i w 2015 r. odszkodowania wyniosą 10 BILIONÓW ZŁOTYCH.

Drenaż finansowy za pomocą lichwy i spekulacji tylko przez system bankowy, będący głównie w rękach zagranicznych, wynosi według obliczeń byłego pracownika NBP, na podstawie danych bilansowych i rachunku wyników tej instytucji – 155 miliardów PLN rocznie. ( obliczenia na linku:http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/10/miedzynarodowy-pasozyt-lichwy/)
Corocznie zagraniczne firmy transferują nielegalnie z Polski około 100 miliardów złotych, według najnowszego raportu, opublikowanego w grudniu 2015 roku, Global Financial Integrity (międzynarodowej organizacji zajmującej się nielegalnymi przepływami finansowymi).

 Prawo musi chronić dzieci i rodziny.

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowna Pani,

Instytut Ordo Iuris od początku swojego istnienia staje po stronie rodzin, które padają ofiarami krzywdzących decyzji o odebraniu dzieci. Tak było w Kościanie, gdzie biegli sądowi napisali o wielodzietnej rodzinie „aspekt wychowania dzieci w duchu katolickim zwrócił uwagę biegłych jako niepokojący w procesie wychowania”, a Sąd Rejonowy ograniczył władzę rodzicielską. Teraz, po trzech latach procesu i apelacji, sprawa zakończyła się sukcesem, a Sąd Okręgowy w Poznaniu przyznał nam w pełni rację. Także dzięki Pani wsparciu powstrzymaliśmy groźny precedens, nie pozwoliliśmy naruszyć prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Również Sąd Rejonowy w Białymstoku przyznał rację prawnikom Ordo Iuris i uwolnił państwa Alicję i Tomasza od oszczerczego zarzutu stosowania przemocy wobec córki. Bez jakiejkolwiek weryfikacji plotek nadgorliwy pedagog szkolny doprowadził do uruchomienia wszystkich dostępnych środków przeciwko rodzicom, włącznie z postępowaniem karnym. Dzięki naszej pomocy nastolatka dalej znajduje się pod opieką kochających rodziców.

Od rzetelnej pomocy prawnej zależeć będzie los rodziny, w której sprawie postępowanie wszczęto po donosie szkoły, zaniepokojonej tym, że małą Michalinę codziennie odprowadza… babcia. To pomoc naszego zespołu pozwala z nadzieją patrzeć w przyszłość rodzicom Kacpra z zespołem Aspergera, którego szkoła wszczęła sprawę o ograniczenie władzy rodzicielskiej, nie chcąc dostrzec poświęcenia rodziców i ignorując chorobę dziecka.

Codzienne interwencje naszych prawników już wiele spraw doprowadziły do szczęśliwego zakończenia. Podobnych spraw trafia do Instytutu ponad 500 rocznie. W wielu przypadkach rodziny otrzymują od nas pomoc prawną i psychologiczną, a zaprzyjaźnione organizacje udzielają wsparcia materialnego. Każde zwycięstwo to radość rodzin, ale także powstrzymanie groźnej praktyki łatwego odbierania dzieci z błahych i niesprawdzonych przyczyn.

Zmiana kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z końca 2015 roku, do której w znacznym stopniu się przyczyniliśmy, zabroniła co prawda odbierania dzieci rodzicom wyłącznie z powodu złych warunków ekonomicznych i bytowych rodziny, ale niekompetentni urzędnicy wciąż dopuszczają się drastycznych i bezzasadnych nadużyć. Nieraz okoliczności tych spraw przypominają koszmarne historie związane z praktykami niemieckiego Jugendamt czy norweskiego Barnevernet. Jednak takie urzędnicze patologie są – również dzięki naszemu zaangażowaniu – wyjątkiem.

Nic dziwnego, że rodzice dzieci z kolejnych krajów decydują się na desperacki krok w postaci ucieczki do Polski. Tak było już w przypadku głośnej sprawy Silje Garmo i małej Eiry, które z naszą pomocą stały się pierwszymi Norwegami po II wojnie światowej, którzy otrzymali azyl polityczny na emigracji. We wrześniu zeszłego roku zapobiegliśmy wydaniu do Holandii rodziców ośmioletniego Martina Hertoga, których organy holenderskie ścigały w drodze Europejskiego Nakazu Aresztowania za zabranie chorego na ciężki autyzm chłopca z placówki, gdzie dziecko cierpiało wskutek pozbawienia kontaktu z rodzicami. Przychylając się do argumentacji prawników Ordo Iuris Sąd Okręgowy w Warszawie nie zgodził się na wydanie rodziców chłopca. Walka o Martina i jego rodzinę wciąż trwa.

Widzimy wyraźnie, że także dzięki naszym działaniom Polska powoli staje się bezpieczną przystanią dla rodzin. Dlatego na poziomie międzynarodowym przystąpiliśmy do rozliczania takich krajów jak Niemcy, Norwegia, Szwecja czy Holandia z przestrzegania prawa do ochrony życia rodzinnego, jednego z podstawowych praw człowieka. W grudniu 2020 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka przychylił się do naszej opinii i przywołując ją orzekł, że Norwegia złamała Europejską Konwencję Praw Człowieka, naruszając europejskie standardy ochrony życia rodzinnego. Kolejne 28 spraw z naszym udziałem toczy już się przed Trybunałem w Strasburgu. Dzięki temu wpłyniemy na linię orzeczniczą Trybunału, aby zagwarantować trwałe gwarancje dla ochrony rodziny i prawa dzieci do wychowania przez biologicznych rodziców.

Analizując problemy rodzin z wielu krajów dostrzegamy, że rządy kolejnych państw chcą przejmować stopniowo odpowiedzialność za wychowanie dzieci, odbierając rodzicom i dzieciom ich prawo do wychowania w rodzinie.

W ostatnich tygodniach, w związku z szerokim pakietem promocji ochrony życia, zakończyliśmy także pracę nad innym ważnym projektem z zakresu prawa rodzinnego. W Kancelarii Prezydenta złożyliśmy już pakiet prorodzinnych ustaw, który zawiera między innymi propozycje rozwiązań prawnych usprawniających procedurę adopcyjną.

Działalność w tak wielu obszarach wymaga jednak z naszej strony nie tylko determinacji, ale również zaangażowania ogromnych środków finansowych. Wierzę, że dzięki Pani wsparciu będziemy w stanie nadal przeciwstawiać się bezpodstawnemu odbieraniu dzieci i zrobić wszystko co w naszej mocy, by każde dziecko mogło być wychowywane przez kochających rodziców.

Wspieram działania Ordo Iuris

Prawo musi chronić dzieci i rodziny

Nie pozwolimy na prześladowanie katolickich rodzin

Ponad 2 lata temu Sąd Rejonowy w Kościanie orzekł o nadzorze kuratorskim nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej nad trójką małoletnich dzieci. Wszystko za sprawą anonimowego donosu o rzekomym stosowaniu przemocy. Obok postępowania sądowego wszczęto także procedurę Niebieskiej Karty.

Postępowanie przed sądem nie wykazało żadnych nieprawidłowości w sprawowaniu opieki przez rodziców. Jednak ze względu na skandaliczną opinię biegłych z Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów (OZZS), Sąd Rejonowy postanowił o ograniczeniu władzy rodzicielskiej. Zgodnie z treścią opinii „aspekt wychowania dzieci w duchu katolickim zwrócił uwagę biegłych jako niepokojący w procesie wychowania”. Zdaniem biegłych zatrważającymi objawami były następujące odpowiedzi udzielane przez dzieci: Matka – „najlepszą matką jest Maryja”, Mój ojciec – „to Bóg”, Najbardziej boję się –„piekła”, Czuję – „że jestem z aniołem stróżem”, Najlepszy przyjaciel – „to Jezus”, Najszczęśliwszy czas – „nastąpi gdy będę w niebie”.

Gehenna rodziny zakończyła się dopiero w listopadzie zeszłego roku. Na żądanie naszych prawników w II instancji Sąd dopuścił dowód z opinii zmienionego składu OZSS i powołując się na Konstytucję RP orzekł, że rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci w wyznawanej przez siebie religii. Nie podzielił też zarzutu biegłych o zbyt gorliwym wychowaniu w wierze katolickiej i twierdzeń Sądu Rejonowego o „nadmiernej sztywności w wychowaniu małoletnich jedynie w oparciu o wartości religijne. Szkoda tylko, że do wysnucia tak oczywistych wniosków trzeba było aż dwóch opinii biegłych i dwóch instancji sądowych. Instytut Ordo Iuris będzie więc postulował zmianę prawa rodzinnego, aby już nigdy w Polsce nie dochodziło do tak gorszących procesów. O postępie naszych prac poinformuję Panią już niebawem.

Stawiamy opór antyrodzinnym praktykom urzędników

Wielu sądowych spraw i dramatów rodzin można byłoby uniknąć, gdyby urzędnicy działali zgodnie z etosem swojego zawodu. Niestety, czasami jedyne z czym spotykają się rodziny jest bezduszność, a bardzo często nadużywanie uprawnień wobec osób nieświadomych swoich praw. Tak było chociażby w przypadku wygranej przez nas sprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej rodzicom niesłusznie pomówionym o przemoc wobec córki.

Postępowanie toczyło się przed Sądem Rejonowym w Białymstoku. Pedagog szkolny, który usłyszał od jednej z uczennic o jej sprzeczce z rodzicami, uruchomił wszystkie możliwe procedury związane z podejrzeniem stosowania przemocy, w tym doprowadził do wszczęcia postępowania karnego!

Natychmiastowo udzieliliśmy rodzicom pomocy prawnej – bez niej seria decyzji, orzeczeń i zarządzanych badań doszczętnie przytłoczyłaby rodzinę pani Alicji i pana Tomasza. Ostatecznie, uwzględniając przedstawione przez nas dowody, sąd orzekł, że brak jest jakichkolwiek przesłanek do ograniczenia władzy rodzicielskiej.

Nie jest to jedyny przypadek, gdy pracownicy szkoły działają na szkodę rodziców. W jednej ze spraw, w którą jesteśmy zaangażowani, szkoła zawiadomiła Sąd o nieprawidłowych relacjach panujących w rodzinie między innymi dlatego, że dziecko było przyprowadzane na lekcje przez babcię. Taka postawa aż nadto przypomina metody niemieckiego Jugendamtu, czy zakończoną już wygraną przez Trybunałem w Strasburgu sprawę Polki, której w Norwegii odebrano syna z powodu zbyt mokrej pieluchy.

Niezwykle przejmująca była sprawa 16-letniego Kacpra, chorego na zespół Aspergera, który nie stanowi przeszkody w odebraniu przez dziecko edukacji. Szkoła nie chciała jednak w ogóle przyjąć do wiadomości choroby dziecka i bezpodstawnie zarzucała jego rodzicom niewłaściwą opiekę nad synem oraz poddała w wątpliwość ich kompetencje opiekuńczo–wychowawcze. Gdy zespół Aspergera stał się oczywisty, szkoła próbowała wymóc na rodzicach zgodę na jego hospitalizację, całkowicie sprzeczną z opiniami lekarzy. Ostatecznie postępowanie, w którym rodzina była reprezentowana przez naszych prawników znalazło swój finał przed Sądem Rejonowym w Warszawie, który nie zgodził się na ograniczenie władzy rodzicielskiej, stwierdzając jasno, że zaburzenia związane z zespołem Aspergera nie mogą stanowić podstawy do takiej ingerencji.

W każdej z tych spraw powstrzymujemy nie tylko krzywdę konkretnej rodziny, ale także kształtujemy dobrą praktykę stosowania prawa. Dziękuję wszystkim naszym Darczyńcom, dzięki którym tak poważne dzieło może być realizowane przez Ordo Iuris.

Wspieram działania Ordo Iuris

Trzeba dać drugą szansę

Wiele spośród rodzin, którym pomagają prawnicy Ordo Iuris, zmaga się z różnego rodzaju problemami. Jednak – wnioskując po skuteczności naszych interwencji – za każdym razem można było udzielić im pomocy zamiast podejmować decyzję o odebraniu dziecka z rodzinnego domu. To powinno być ostatecznością! W duchu Konwencji o prawach dziecka zawsze podkreślamy, że urzędnicy i sądy powinni dążyć do tego, by dzieci były wychowywane w naturalnym dla nich środowisku rodzinnym.

Kierując się właśnie dobrem dzieci, reprezentujemy przed Sądem Rejonowym w Piasecznie rodziców, którzy wystąpili z wnioskiem o przywrócenie władzy rodzicielskiej nad 2-letnim synem i poszerzenie możliwości kontaktów z 7-letnią córką, która prawie od urodzenia znajduje się w rodzinie zastępczej. Choroba matki dzieci uniemożliwia jej samodzielne sprawowanie opieki nad małoletnimi. Matka może jednak liczyć na wsparcie męża, który od początku deklaruje gotowość do przejęcia na siebie większości rodzicielskich obowiązków. Biegli sądowi warunkują jednak powrót dziecka podniesieniem kompetencji opiekuńczo-wychowawczych przez ojca, w tym odbyciem przez niego terapii psychologicznej. Po konsultacji z psychologami prawnicy Ordo Iuris złożyli zastrzeżenia do tej opinii. Niezależnie od tego, aby nie dopuścić, by ta sprawa stanęła między rodzicami a dziećmi, Instytut Ordo Iuris zapewnił tacie wymagane przez sąd wsparcie psychologa.

Pomagamy też rodzicom, których sytuacja uległa znacznej poprawie i chcą odzyskać dziecko kilka lat temu umieszczone w pieczy zastępczej. Pomogliśmy także w znalezieniu fundacji, która za darmo wyremontowała należące do nich mieszkanie. Nie ma wątpliwości, że separowanie dzieci od rodziców to ostateczność i gdy tylko ustaną przesłanki do odebrania dziecka, jak najszybciej powinno ono trafić z powrotem do swojej rodziny.

Każda z tych spraw wymaga nie tylko prawniczej wiedzy i doświadczenia, ale także wielu godzin analiz i współpracy z psychologami i pedagogami. Tak kompleksowej pomocy często ubogie rodziny nie mogą znaleźć nigdzie poza naszym Instytutem. To zaangażowanie jest możliwe wyłącznie dzięki naszym Darczyńcom.

Dbamy o międzynarodowe gwarancje praw rodziny

Pomimo tych trudności, Polska dla wielu dla rodzin i dzieci pozostaje niedoścignioną oazą bezpieczeństwa. Przy naszym udziale zapadł 22 grudnia wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka stwierdzający, że norweski Barnevernet złamał prawo doprowadzając do odebrania dziecka matce cierpiącej na ADHD. Okryty złą sławą norweski urząd postawił matce ultimatum: albo pobyt wraz z dzieckiem w państwowym ośrodku albo odebranie dziecka. Nawet gdy matka wybrała ośrodek i tak wydano decyzję o pozbawieniu jej praw rodzicielskich. Trybunał uznał, że takie postępowanie było rażącym naruszeniem art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, gwarantującego prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Orzeczenie Trybunału wprost powołuje się na opinię Instytutu Ordo Iuris.

A to tylko jedna z 28 spraw, w których przedstawiamy Trybunałowi Praw Człowieka nasze opinie i ekspertyzy.

Działalność Barnevernet monitorujemy już od wielu lat i konsekwentnie wykazujemy przez Europejskim Trybunałem Praw Człowieka liczne przypadki naruszania przez Norwegów praw człowieka, a szczególnie prawa do poszanowania życia rodzinnego.

Niestety, model funkcjonowania norweskiego urzędu do spraw dzieci chcą przeszczepić na polski grunt dysponenci funduszy norweskich. Ze środków wypłacanych w ramach grantów przekazywanych przez Norwegię organizowane są między innymi szkolenia pracowników socjalnych prowadzone w duchu braku poszanowania dla integralności rodziny i prawa dziecka do bycia wychowywanym w rodzinie. Był to jeden z powodów, dla których podjęliśmy działania w celu przekazania opinii publicznej informacji o procesie przyznawania funduszy norweskich w Polsce. Informowałem już o tym w styczniu, tuż po wydaniu wyroku przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który nakazał Fundacji Batorego rozpatrzenie naszego wniosku o ujawnienie informacji na temat szczegółów przyznawania środków norweskich.

Od czasu słynnej sprawy Norweżki Silje Garmo, która z pomocą Ordo Iuris uzyskała azyl w Polsce, coraz więcej obywateli innych państw postrzega nasz kraj jako punkt docelowy w ucieczce przed prześladowaniem rodzin w ich rodzimym kraju. Tak było też w przypadku przybyłych do Polski z Holandii Ekateriny i Conrada den Hertog. Synek tego rosyjsko-australijskiego małżeństwa został im odebrany przez holenderskich urzędników, gdy zaczął wykazywać oznaki autyzmu. Po dwuletniej batalii o odzyskanie ośmioletniego Martina, rodzice zdecydowali się na desperacki krok – zostawili swój dobytek w Holandii i przybyli do Polski. Sprawa natychmiast stała się przedmiotem zainteresowania mediów w Polsce, Holandii i Australii. Władze holenderskie wydały za rodzicami chłopca Europejski Nakaz Aresztowania. Państwo den Hertog zwrócili się do nas o pomoc prawną, którą oczywiście otrzymali.

Już we wrześniu zeszłego roku Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił wydania rodziców małego Martina. Powodem były wątpliwości, czy holenderskie sądy są w pełni niezawisłe i niezależne od innych władz, a także stwierdzone systemowe oraz rażące naruszenie prawa do ochrony życia rodzinnego w Królestwie Niderlandów. Sąd zwrócił też uwagę na groźbę poddania chłopca eutanazji w razie przejęcia opieki przez holenderskich urzędników.

W grudniu nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zadecydował o przymusowym odebraniu Martina jego rodzicom i wydaniu dziecka organizacji opiekuńczej z Holandii. Dzięki natychmiastowej reakcji naszych prawników sąd wstrzymał wykonanie swojego własnego orzeczenia. Oznacza to, że chłopiec jest na razie bezpieczny, ale przed nami kolejne etapy sądowej walki.

Zajmujemy się też sprawą matki z trojgiem dzieci, która uciekła przed Jugendamtem. Niemiecki urząd w odpowiedzi już doprowadził do wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania kobiety. Mamie dzieci grozi ich odebranie. Wskutek skutecznie wniesionej apelacji przez prawników Ordo Iuris sąd odwoławczy zmienił orzeczenie nakazujące wydanie dzieci do Niemiec.

Wszystkie działania podejmowane dzięki wsparciu naszych Darczyńców mają na celu nie tylko pomoc indywidualnym rodzinom, ale także kształtowanie prawa na poziomie krajowym i międzynarodowym, oraz wszędzie tam, gdzie mieszkają nasi rodacy. Jak widać, ten odważny projekt przynosi już wyraźne efekty.

Wspieram działania Ordo Iuris

Przyspieszmy procedury adopcyjne

Aby lepiej zagwarantować każdemu dziecku możliwość wychowania się w kochającej rodzinie, złożyliśmy już do Kancelarii Prezydenta rekomendacje dotyczące usprawnienia procedury adopcyjnej. W Polsce nie brakuje rodziców gotowych do podjęcia trudu wychowania dzieci, które z różnych przyczyn znalazły się w domu dziecka. Liczba chętnych do przysposobienia dziecka jest większa niż liczba dzieci oczekujących na adopcję. Procedura adopcyjna jest jednak bardzo skomplikowana i niejednolita a średni okres jej trwania wynosi prawie 2 lata. Usprawnienie całego procesu jest konieczne, by dziecko przeżywające traumę porzucenia lub tragicznej straty biologicznych rodziców, mogło jak najszybciej trafić do rodziny adopcyjnej, która zapewni mu najlepsze warunki do rozwoju.

W przekazanym Prezydentowi RP projekcie postulujemy ujednolicenie standardów adopcyjnych, które są dziś zróżnicowane w zależności od regionu Polski. Poza tym proponujemy też wprowadzenie systemu teleinformatycznego z centralna bazą danych, który umożliwiałby sprawną wymianę informacji i przyspieszał całą procedurę.

Przygotowany przez nas pakiet ustaw już doczekał się odpowiedzi z Kancelarii Prezydenta RP, w której zapewniono nas, że przedstawione propozycje są analizowane i będą podstawą dalszych prac. Gdy tylko przedstawione zostaną zapowiedziane zmiany ustawowe, nasi eksperci wezmą aktywny udział w procesie legislacyjnym.

Trzy poziomy działania

Nasza działalność mająca na celu przeciwdziałanie bezzasadnemu odbieraniu dzieci rodzicom prowadzona jest co najmniej na trzech poziomach. Na poziomie krajowym bronimy obywateli polskich przed nadużyciami ze strony urzędników. Pomagamy kształtować prorodzinną linię orzeczniczą sądów, w tym Sądu Najwyższego.

Drugim poziomem są postępowania z elementem międzynarodowym. Pomagamy obywatelom innych krajów ubiegać się o azyl w Polsce i skłaniamy organy polskiego wymiaru sprawiedliwości do działania celem ochrony integralności rodziny, niezależnie od kraju pochodzenia rodziców.

Na trzecim poziomie jest nasza aktywność na forum międzynarodowym. Nasze ekspertyzy są przywoływane przez Trybunał w Strasburgu, odnosi się do nich norweski rząd, a Polacy występują wreszcie w roli tych, którzy rozliczają inne kraje z realizacji standardów praw człowieka – ochrony życia rodzinnego.

Wspólnie możemy ochronić dzieci

Rozbijanie rodzin ma nie tylko dramatyczne konsekwencje psychologiczne dla dzieci i ich rodziców, ale także wywiera realne skutki ekonomiczne dla całego społeczeństwa. W drugim kwartale 2021 roku opublikujemy obszerny raport o kosztach rozbicia rodziny. Na jego przygotowanie i szeroką promocję przeznaczymy co najmniej 25 000 zł. Przetłumaczony zostanie doręczony najważniejszym instytucjom europejskim i reprezentantom organów zajmujących się prawami rodziny. Liczymy na to, że raport stanie się podstawą dla zmiany prawa rodzinnego w kierunku zagwarantowania lepszej obrony interesów rodzin.

Nieustannie jesteśmy gotowi do świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej wszystkim rodzinom zagrożonym bezpodstawnym rozbiciem przez urzędników i sądy. W samym roku 2020 do Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris wpłynęło ponad 500 zgłoszeń dotyczących rażącego i systemowego naruszenia prawa do prywatności i autonomii życia rodzinnego, w skrajnych przypadkach przebierającego postać bezpodstawnego odbierania dzieci.

Każdy proces wiąże się jednak z poważnymi kosztami, licznymi konsultacjami psychologicznymi i pedagogicznymi, czasem z koniecznością zapewnienia oczekiwanych przez biegłych terapii kompetencji wychowawczych dla rodziców. Tylko dzięki budowanemu od lat własnemu zespołowi możemy koszty takiej pomocy ograniczyć do 3 000 zł w jednej sprawie. Jednak wobec natłoku postępowań muszę Panią prosić o wsparcie, które umożliwi podejmowanie obrony kolejnych rodzin.

Dlatego bardzo Panią proszę o wsparcie Instytutu kwotą 30 zł, 50 zł, 100 zł lub dowolną inną, która pozwoli nam na dalsze uczestniczenie w postępowaniach sądowych po stronie rodziców, którym grozi bezpodstawne odebranie dziecka, a także na występowanie przed międzynarodowymi trybunałami w celu obrony najwyższych standardów praw człowieka i praw rodziny.

Wspieram działania Ordo Iuris

Z wyrazami szacunku

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Wszystkie opisane przeze mnie sprawy nakazują ze zwiększoną uwagą czuwać nad tym, aby urzędnicy i sądy nie mogli wbrew prawu ingerować w relacje między rodzicami a dziećmi. Każda z opisanych spraw to dramat konkretnych osób, którym grozi rozłączenie na całe życie z najbliższymi. Dzięki wsparciu takich osób jak Pani możemy realnie i skutecznie zmieniać sytuację polskich rodzin.


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.


Facebook Twitter

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl

Spotkanie Krucjaty Modlitwy „Odstępstwo od wiary w Kościele i Krzyż Chrystusa”, poniedziałek, 22 lutego

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Zapraszamy do udziału w polskim internetowym spotkaniu Krucjaty Modlitwy. Tematem tego spotkania będzie „Odstępstwo od wiary w Kościele i Krzyż Chrystusa”.

W tych trudnych czasach modlimy się za Kościół, by mocno trwał w wierze, i za Polskę, by dochowała wierności Krzyżowi Chrystusa.

W czasie spotkania będziemy modlić się między innymi Różańcem, wybranymi Modlitwami Krucjaty oraz Litanią do Matki Bożej oraz przeczytamy wybrane orędzia z Księgi Prawdy.

Spotkanie odbędzie się o godz. 19.30 w poniedziałek, 22 lutego 2021 r. Potrwa około półtorej godziny.

Link do rejestracji: tutaj

Zaprośmy wszystkich do udziału w tym spotkaniu modlitewnym. Podzielmy się otwarcie linkiem do rejestracji z wszystkimi potencjalnie zainteresowanymi.

Spotkania są na zoomie.

Jak się zarejestrować i połączyć na spotkania w programie zoom?

Aby się zarejestrować na seminarium albo spotkanie modlitewne, należy na stronie rejestracji wpisać swoje dane i kliknąć przycisk „Register”.

First Name – imię
Last Name – drugie imię / nazwisko
Email Address – adres mailowy
Confirm Email Address – potwierdź adres mailowy
Country / Region – wybieramy „Poland” (Polska)

Po tym kliknięciu otrzymamy maila z potwierdzeniem rejestracji. Sprawdźmy także folder “spam” w skrzynce pocztowej, czasami też maile potrafią dojść z pewnym opóźnieniem.

Aby się połączyć na spotkanie, należy odnaleźć w otrzymanym mailu słowa „Click Here to Join” (co oznacza: „Kliknij tutaj, by się połączyć”) i kliknąć na nie. Zostaniemy przekierowani najpierw – kto jeszcze tego nie uczynił – do ściągnięcia i instalacji programu zoom, za pomocą którego połączymy się na spotkanie (można to uczynić wcześniej, by nie zostawiać sobie tego na ostatnią chwilę). Potem, po ponownym kliknięciu na słowa „Click Here to Join” zostaniemy przekierowani na spotkanie.

Zachęcamy do połączenia się na spotkanie kilka minut przed czasem, by uczynić to na spokojnie i być przygotowanym.

Po wejściu na spotkanie należy na dole po lewej kliknąć na ikonkę mikrofonu „Join audio” i potem słowa „Call over Internet”, by podłączyć głos, inaczej nie będziemy nic słyszeć.

Można też połączyć się za pomocą zwykłego połączenia telefonicznego

Należy zadzwonić na wybrany lokalny numer telefonu: 22 398 7356, 22 306 5342, 22 307 3488

Po połączeniu się zostaniemy po angielsku poproszeni o podanie numeru spotkania i zatwierdzenie go krzyżykiem (dla polskich spotkań codziennych jest to 95327393434, dla międzynarodowych i większych polskich spotkań organizowanych raz na kilka tygodni numer spotkania podany jest w mailu otrzymanym po rejestracji jako Meeting ID albo Webinar ID).

Po wprowadzeniu numeru i krzyżyku musimy chwilę poczekać, aż dołączymy do spotkania, aż gospodarz wpuści nas na nie.

Stało się! Niemcy, jako pierwsze państwo w Europie wprowadza system finansjery żydowskiej. Wysyłają aplikacje.
Zobacz, jak ma wyglądać drugi system finansjery. Już go budują!
E-book: „NWO i Nikt Nie Może Kupować lub Sprzedawać”.

https://www.gloria.tv/post/ZVMApDwC2AXq1hYAvjCU4e8dB

Matt Talbot patron uzależnionych

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Kochani,
kończy się  co prawda w Polsce
54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Tegoroczny czas modlitwy i refleksji przebiega pod hasłem: „Trzeźwością pokonywać kryzys”.Jest to czas szczególnej modlitwy za osoby uwikłane w nałogi, za osoby, które wspierają alkoholików w wyjściu z choroby. To czas inicjatyw mających na celu poszukiwanie rozwiązań problemu, a także inicjatyw promujących abstynencję.
Irlandczyk Matt Talbot, Sługa Boży to  patron uzależnionych.!  Za jego wstawiennictwem miliony ludzi uwolninych zostało z nałogów. Zachęcamy do lektury książki, która w barwny sposób opisuje życie alkoholika, który wkrótce trafi na ołtarze. Książka zawiera modlitwy z rozważaniami oraz świadectwa osób , które w cudowny sposób zostały uwolnione z nałogów
https://sklep.kubogu.com.pl/produkt/jolanta-cherbanska-matt-talbot-wyjscie-z-mroku/
https://sklep.kubogu.com.pl/produkt/matt-talbot-wyjscie-z-mroku-lektormuzyka-mp3-audiobook/

o. Jozo i o. Slavko dawali przykład Matta Talbota jako osoby uważanej przez społeczeństwo „z marginesu”, która osiągnęła świętość. 

Poniedziałek, 22 lutego 2021
KATEDRY ŚW. PIOTRA, APOSTOŁA
Święto
Kazanie św. Leona Wielkiego, papieża 

Kościół Chrystusa opiera się na mocnej wierze Piotra
Jeden tylko Piotr zostaje wybrany spośród całego świata i postawiony na czele wszystkich powołanych ludów oraz grona Apostołów i wszystkich ojców Kościoła. Wprawdzie wśród ludu Bożego wielu jest kapłanów i wielu pasterzy, ale ich wszystkich, którymi najpierw włada Chrystus, ma prowadzić Piotr. Ukochani! Bóg w swej łaskawości dał temu mężowi wielki i podziwu godny udział w swej władzy; a jeżeli z woli Bożej także i pozostali pasterze Kościoła mieli ją dzielić z Piotrem, to jednak wszystko, czego im Bóg udzielił, dał im przez niego. 
Wszystkich też Apostołów Pan zapytuje, co ludzie o Nim sądzą. Wszyscy też odpowiadają podobnie, bo powtarzają tylko ludzkie i nierozumne o Nim opowiadania. 
Gdy jednak pada pytanie, za kogo Apostołowie Go uważają, pierwszy wyznaje Pana ten, który jest pierwszym wśród nich. Gdy więc rzekł: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego” – Jezus mu odpowiada: – „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony; bo nie ciało i krew ci to objawiły, lecz Ojciec mój, który jest w niebie”. To znaczy: jesteś błogosławiony, bo mój Ojciec cię oświecił; nie dałeś się zwieść ziemskim mniemaniom, ale pouczyło cię natchnienie dane ci z wysoka. Nie ciało i krew wskazały Mnie tobie, lecz ukazał Mnie Ten, którego jestem Synem Jednorodzonym. 
„Otóż i Ja ci powiadam”. To znaczy: mój Ojciec objawił ci moje Bóstwo, podobnie i Ja daję ci poznać twoją wielkość, bo „ty jesteś skałą”. Innymi słowy: wprawdzie to Ja jestem niewzruszoną skałą, „kamieniem węgielnym, co czyni obojga jednym”, i fundamentem, poza którym nikt nie może położyć innego; ale również i ty jesteś skałą, ponieważ moja moc cię utwierdza, a przeto i własna moja władza jest ci dana w uczestnictwie. 
„I na tej skale zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą”, czyli na tej potędze wzniosę wiekuistą świątynię, a sięgająca niebios wspaniałość mojego Kościoła powstanie z tej niewzruszonej wiary. 
Tego wyznania nie przemogą bramy piekieł, nie skrępują go więzy śmierci, albowiem ten głos jest głosem życia. Mocą tego wyznania jedni zostaną wywyższeni ku niebiosom, inni zaś – ci, którzy je odrzucają – będą pogrążeni w otchłani piekieł. W odpowiedzi na wyznanie Piotra mówi mu Jezus: „Dam ci klucze królestwa niebieskiego, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. 
Co prawda prawo posługiwania się tą władzą przeszło i na pozostałych Apostołów, a postanowienie zawarte w tych słowach odnosi się także i do wszystkich pasterzy Kościoła. Jednakże nie bez powodu jednemu zostało powierzone to, co dotyczy wszystkich. Ta władza została powierzona w szczególności Piotrowi, albowiem przewyższa on godnością wszystkich pasterzy Kościoła.
Święty Piotr - pierwszy wśród równych
Do roku 1969 Kościół łaciński obchodził dwa święta związane ze Stolicą Piotrową: Katedry św. Piotra w Rzymie (18 I) i Katedry św. Piotra w Antiochii (22 II). Po reformie liturgii oba te święta zostały połączone w jedno pod wspólną nazwą: Katedry św. Piotra.
Od IV w. chrześcijanie rzymscy znali i obchodzili święto Katedry świętego Piotra, wspominając, że Apostoł był biskupem tego miasta. W ten sposób składali hołd św. Piotrowi za to, że właśnie w Rzymie założył gminę chrześcijańską i miasto to obrał za stolicę chrześcijaństwa. Ponieważ jednak święto wypadało dawniej często podczas postu, dlatego w wielu stronach, np. w Galii, zaczęto je obchodzić 18 stycznia. Z biegiem lat ustaliły się zwyczajowo dwa święta: 18 stycznia Katedry św. Piotra w Rzymie, a 22 lutego Katedry św. Piotra w Antiochii. Według bowiem bardzo dawnej tradycji św. Piotr miał najpierw założyć swoją stolicę prymasa Kościoła Chrystusowego w Antiochii, gdzie przebywał kilka lat, zanim udał się ok. 42 roku do Rzymu i tam poniósł śmierć męczeńską. W 1558 roku papież Paweł IV ustalił ostatecznie 18 stycznia jako pamiątkę wstąpienia na tron rzymski św. Piotra, a 22 lutego na obchód święta objęcia stolicy w Antiochii. Oba święta obchodzone początkowo w Rzymie Paweł IV rozszerzył obowiązkowo na cały Kościół łaciński.
W bazylice św. Piotra w Rzymie za głównym ołtarzem, w absydzie, jest tron (katedra), na którym miał zasiadać św. Piotr. Do V w. znajdował się on w baptysterium bazyliki św. Piotra. Drogocenna relikwia składa się jedynie z wielu kawałków drewna, spojonych od dawna bogato zdobionymi płytami z kości słoniowej. Słynny budowniczy bazyliki św. Piotra, Jan Wawrzyniec Bernini (+ 1680), zamknął ów tron w potężnej, marmurowej budowli. Ta właśnie katedra stała się symbolem władzy zwierzchniej w Kościele Chrystusa tak w osobie świętego Piotra, jak również jego następców. Święto to jest więc z jednej strony aktem wdzięczności Rzymian za to, że św. Piotr tak bardzo wyróżnił ich miasto, z drugiej zaś strony – jest okazją dla wiernych Kościoła okazania następcom św. Piotra wyrazu czci. Tron, na którym zasiadał św. Piotr, obecny stale w kościele, gdzie papież odprawia nabożeństwa i sprawuje liturgię dnia, jest nieustannym świadectwem, że biskupi rzymscy mają tę samą władzę nad Kościołem Chrystusa, jaką miał Piotr; że następcami Piotra mogą być tylko biskupi rzymscy.

Teksty ewangeliczne podają nam wiele przykładów, że Chrystus Pan spomiędzy wszystkich Apostołów wyróżniał w sposób szczególniejszy św. Piotra. Warto przypomnieć w tym miejscu dwa: obietnicę prymatu i jej wypełnienie:

„[…] I ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr (czyli Skała), i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Mt 16, 18-19).

Wspomniany tekst znajduje się we wszystkich starożytnych kodeksach i przekładach. W jego autentyczność nie można więc naukowo wątpić. Słowa obietnicy są skierowane jasno i wyraźnie tylko do św. Piotra. Skierował zaś je Pan Jezus publicznie, wobec wszystkich Apostołów. Obrazy: opoka, klucze, władza związywania i rozwiązywania – to wszystko są znane powszechnie symbole władzy.
Pan Jezus faktycznie oddał św. Piotrowi najwyższą władzę w swoim Kościele:

„Gdy spożywali śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy Mnie miłujesz więcej aniżeli ci?» Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje». I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?» Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś owce moje». Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?» Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje».” (J 21, 15-17)

Chrystus w przekazaniu władzy posłużył się znanym powszechnie symbolem owczarni i pasterza. W słowach jednoznacznych, wobec świadków – Apostołów, uczynił Piotra pasterzem swojej owczarni. Ojcowie Kościoła przez termin „baranki” rozumieją wiernych, a przez wyraz „owce” – matki tychże baranków, czyli biskupów i kapłanów Kościoła.
Piotr faktycznie sprawował najwyższą władzę w Kościele po wniebowstąpieniu Pana Jezusa. Mamy na to wiele dowodów, które nam przekazał św. Łukasz w Dziejach Apostolskich. To Piotr proponuje w miejsce Judasza wybór następcy (Dz 1, 15-26). Jego propozycja zostaje przyjęta. Piotr przemawia do tłumu w dzień Zesłania Ducha Świętego (Dz 2, 5-38) i do najwyższej Rady żydowskiej (Dz 4, 5-12). Piotr został aresztowany przez Heroda jako głowa Kościoła (Dz 12, 1-19). To w końcu Piotr rozstrzyga na soborze apostolskim, żeby ewangelizację rozszerzyć także na pogan i że neofitów nawróconych z pogaństwa należy zwolnić z nakazów judaizmu (Dz 15, 1-12).
O pobycie św. Piotra w Rzymie piszą Ojcowie apostolscy. Św. Klemens I Rzymski (koniec wieku I) pisze o męczeńskiej śmierci św. Piotra i Pawła w Rzymie. Św. Ignacy (+ 107) mówi w Liście do Rzymian: „Nie jak Piotr i Paweł rozkazuję wam”. Św. Papiasz (I-II w.) podaje, że Marek napisał Ewangelię wtedy, gdy Piotr był w Rzymie (Euzebiusz, Historia Kościoła, III, 39). Św. Ireneusz (+ 202) relacjonuje: „Mateusz wydał między Żydami w ich języku Ewangelię wtedy, gdy Piotr i Paweł w Rzymie głosili Ewangelię i zakładali Kościół” (Adversus haereses,III 1, c. 1). Tertulian (+ ok. 240) zapisał: „Jeśli przybędziesz do Italii, masz Rzym… O, jak szczęśliwy to Kościół, któremu całą naukę wraz ze swoją krwią przekazali Apostołowie, gdzie Piotr rodzajem męki zrównany z męką Pańską, gdzie Paweł ukoronowany śmiercią Jana” (De praescripto, c. 36). Wreszcie świadectwo św. Kajusa, kapłana rzymskiego (ok. 210): „Mogę pokazać ci groby Apostołów Piotra i Pawła. Bo gdy pójdziesz do Watykanu albo w kierunku Ostii, znajdziesz groby tych, którzy ten Kościół założyli” (Euzebiusz, Historia Kościoła,II, 25).
Dowodem najwymowniejszym, że św. Piotr był w Rzymie i że tam poniósł śmierć męczeńską, jest jego grób. Według podania miał on znajdować się w bazylice św. Piotra pod konfesją. Badania przeprowadzone przed rokiem 1950 potwierdziły głos tradycji. Znaleziono tam śmiertelne szczątki Apostoła.

Współcześnie wśród chrześcijan istnieją jednak spory dotyczące zakresu władzy papieża. Z tego powodu Sobór Watykański I (1870) wydał następujące orzeczenie dogmatyczne: „Nauczamy przeto i orzekamy, według świadectw Ewangelii, że Chrystus Pan bezpośrednio i wprost św. Piotrowi Apostołowi obiecał i powierzył prymat władzy nad całym Kościołem Bożym… Jeśliby tedy kto powiedział, że św. Piotr Apostoł nie jest przez Chrystusa Pana ustanowiony księciem wszystkich Apostołów i głową widzialną całego Kościoła walczącego, albo że otrzymał on od tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa wprost i bezpośrednio tylko honorowy a nie prawdziwy prymat władzy, niech będzie wyklęty”.

Biskupi rzymscy zawsze uważali się i byli uważani za bezpośrednich następców św. Piotra Apostoła. Warto podać przynajmniej kilka przykładów:
W latach 93-96 wybuchł w Koryncie spór gwałtowny pomiędzy wiernymi a tamtejszą hierarchią. Pomimo że żył jeszcze w Efezie św. Jan Apostoł, hierarchia Koryntu odwołuje się do biskupa Rzymu, którym był wówczas św. Klemens I. Ten wystosował do chrześcijan w Koryncie bardzo autorytatywny list.
Św. Wiktor I ok. 190 roku wysyła do wszystkich biskupów list, wzywający ich, aby zwołali synody i rozpatrzyli sprawę daty Wielkanocy. Kiedy synod w Efezie uchwalił datę przeciwną tej, jaką wprowadził papież, św. Wiktor rzucił na tamtejszych biskupów klątwę.
Św. Stefan I (+ 267) pod groźbą klątwy nakazał biskupom Afryki ze św. Cyprianem na czele uznać chrzest udzielony przez heretyków za ważny. Mimo oporu jednostek wszyscy biskupi opowiedzieli się wówczas za papieżem.
Św. Juliusz I (+ 352) w liście do biskupów Afryki użala się, że bez jego wiedzy złożono ze stolicy biskupiej św. Atanazego, patriarchę Aleksandrii, a przecież powinni wiedzieć, „że jest zwyczajem naprzód pisać do nas, aby stąd według sprawiedliwości wszystko było rozstrzygnięte”. Tak więc papieże rozciągali władzę nawet nad patriarchami.
Św. Syrycjusz (+ 399) uzasadnia troskę o czystość wiary tym, że „nosi ją w nas Apostoł Piotr, który nas, dziedziców swych, strzeże”.
Na Soborze Efeskim (431) legat papieski zasiadał na honorowym miejscu zaraz obok cesarza. A oto fragment jego przemówienia: „Nikomu to nie jest wątpliwym, owszem wszystkim wiekom jest znane, że św. Piotr, Książę i Głowa Apostołów, kolumna wiary i fundament katolickiego Kościoła, otrzymał od Pana naszego Jezusa Chrystusa… klucze królestwa niebieskiego. Dana mu została władza związywania i rozwiązywania, który aż do tego czasu i zawsze w swych następcach żyje i sądzi. Tegoż tedy według kolejności następca, najświątobliwszy Ojciec nasz, biskup Celestyn, nas, zastępców swoich, na ten synod posłał”. Na ponad 200 biskupów tam zebranych nikt nie zaprotestował.
Podobnie nikt nie wyraził sprzeciwu, kiedy na Soborze Chalcedońskim (451) przemówił legat papieski, nazywając papieża wprost „Głową wszystkich Kościołów”, chociaż było wówczas zgromadzonych ok. 600 biskupów. Kiedy odczytano na tymże soborze list papieża św. Leona, potępiający błędy Eutychesa, zgromadzeni ojcowie zawołali: „Piotr przez Leona przemówił!”.
Stąd też Sobór Watykański I miał prawo orzec: „Nauczamy przeto i oświadczamy, że Kościół Rzymski z ustanowienia Pana posiada naczelną władzę nad wszystkimi Kościołami. Władza ta Kościołowi Rzymskiemu przysługuje na mocy zwykłego porządku rzeczy. Tę władzę biskup rzymski otrzymał bez niczyjego pośrednictwa… Względem niej mają też obowiązek hierarchicznej uległości i posłuszeństwa pasterze każdego obrządku i każdego stopnia godności oraz wierni, tak każdy z osobna, jako też wszyscy razem wzięci, nie tylko w sprawach wiary i obyczajów, ale również w tych, które należą do karności i rządów Kościoła na całym świecie… Jeśliby więc kto mówił, że papież ma tylko obowiązek nadzorowania lub kierowania, a nie najwyższą i pełną władzę rządzenia całym Kościołem… niech będzie wyklęty”.

Dzisiejsze święto przypomina, że Stolica Piotrowa jest podstawą jedności Kościoła. Kościół modli się, aby „pośród zamętu świata nasza wiara pozostała nienaruszona”.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty zbudowałeś swój Kościół na wierze apostoła Piotra, * spraw, aby wśród zamętu świata nasza wiara pozostała nienaruszona. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Niedziela, 21 lutego 2021

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

Zachęcamy do udziału w nabożeństwie Gorzkich Żalów. Za udział w nim na terenie Polski w okresie Wielkiego Postu można uzyskać raz w tygodniu odpust zupełny.

 

(Mk 1,12-15)
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

 

Gorzkie Żale część 1

https://www.youtube.com/watch?v=-RaIaSEVMc0

http://sanctus.pl/index.php?grupa=44&podgrupa=193&doc=140

 

 

 

 

Z komentarza św. Augustyna, biskupa, do Psalmów


W Chrystusie byliśmy kuszeni i w Nim zwyciężyliśmy diabła

 

„Wysłuchaj, Boże, mojego wołania, wejrzyj na modlitwę moją”. Kto to mówi? Jakby jeden. Zobacz jednak czy jeden: „Od krańców ziemi wołałem do Ciebie, gdy było zatrwożone moje serce”. A więc już nie jeden. Dlatego wszakże jeden, że jeden jest Chrystus, którego wszyscy jesteśmy członkami. Jakiż to bowiem „jeden” człowiek woła od krańców ziemi? Woła od tych krańców nie kto inny, lecz owo dziedzictwo, o którym powiedziano samemu Synowi: „Żądaj ode Mnie, a dam Ci narody w twe dziedzictwo i w posiadanie twoje krańce ziemi”. 

A zatem ta posiadłość Chrystusowa, to dziedzictwo Chrystusowe, to ciało Chrystusa, ten jeden Kościół Chrystusowy, ta jedność, którą my jesteśmy, woła od krańców ziemi. O co zaś woła? O to, o czym powiedziałem wyżej: „Wysłuchaj, Boże, mojego wołania, wejrzyj na modlitwę moją; od krańców ziemi wołałem do Ciebie”. O to wołałem „od krańców ziemi”, to znaczy zewsząd. 

Ale dlaczego o to wołałem? Bo „zatrwożone było moje serce”. Oznacza to, że ciało Chrystusa, które tworzą na ziemi wszyscy ludzie, nie doznaje chwały, lecz poddane jest wielkiej pokusie. 

Życie bowiem nasze w tym pielgrzymowaniu nie może trwać bez pokusy, ponieważ właśnie postęp duchowy dokonuje się przez pokusy. Ten, kto nie jest kuszony, nie może siebie poznać. Nikt też nie potrafi osiągnąć wieńca chwały bez uprzedniego zwycięstwa. Zwycięstwo zaś odnosi się poprzez walkę, a walczyć można jedynie wówczas, gdy się stanie w obliczu pokus i nieprzyjaciela. 

Wołający z krańców ziemi jest wprawdzie strwożony, ale nie pozostawiony samemu sobie. Chrystus bowiem nas, którzy tworzymy Jego ciało na ziemi, zechciał przemienić na podobieństwo tego ciała, w którym umarł, zmartwychwstał i wstąpił do nieba, aby tam, dokąd podążyła Głowa, miały nadzieję dostać się i członki. 

Chrystus przemienił nas w siebie wówczas, gdy pozwolił się kusić szatanowi. Czytaliśmy przed chwilą w Ewangelii, że Jezus Chrystus był kuszony na pustkowiu. Tak, Chrystus był kuszony przez diabła! W Chrystusie bowiem ty byłeś kuszony, ponieważ On wziął od ciebie ciało, a tobie dał od siebie swoje zbawienie; z ciebie wziął dla siebie śmierć, a tobie dał z siebie życie; od ciebie przejął na siebie zniewagi, a tobie dał zaszczyty; a więc od ciebie wziął pokusę, a tobie dał swoje zwycięstwo. 

Jeśli w Nim jesteśmy kuszeni, to i w Nim przezwyciężamy diabła. Widzisz, że Chrystus był kuszony, a nie dostrzegasz, że odniósł zwycięstwo? Uznaj, że to ty jesteś w Nim kuszony i że w Nim odnosisz zwycięstwa. Chrystus mógł trzymać diabła z dala od siebie. Jeżeliby jednak nie był kuszony, nie nauczyłby cię sztuki zwyciężania w pokusie.

 

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

W dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszymy o zawarciu pierwszego przymierza między Bogiem a człowiekiem. Po opadnięciu wód potopu Noe wraz z rodziną i zwierzętami opuścił arkę, zbudował ołtarz i złożył Bogu ofiarę. Wówczas Bóg postanowił, że już nigdy więcej nie będzie złorzeczył ziemi. To też stało się treścią przymierza między Bogiem a Noem, które od jego imienia nazywamy noachickim. Dotyczyło ono jednak całej ludzkości, a właściwie całej ziemi, nie tylko samego Noego. Kolejne przymierza, np. z Abrahamem czy Mojżeszem, będą miały znacznie już węższy zakres. W tym pierwszym przymierzu widzimy niejako zapowiedź ostatniego przymierza – przymierza, w którym Bóg ofiarował swojego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, dla naszego zbawienia, dla zbawienia całej ludzkości, wszystkich tych, którzy to zbawienie zechcą przyjąć. Widzimy tu pewne ramy: powszechne przymierze Boga z ludzkością znajdujemy bowiem na początku Starego Testamentu i na końcu Ewangelii, które są sercem Nowego Testamentu. To „obramowanie” pokazuje nam, że Bóg od samego początku pragnął dobra swojego najdoskonalszego stworzenia, jakim jest człowiek, i od samego początku realizował swój zbawczy plan.
Znakiem przymierza, które Bóg zawiera przez Noego z całą ludzkością i każdą istotą żywą, jest „łuk na obłokach”, słusznie utożsamiany z tęczą. To piękne zjawisko naturalne, utożsamiane dziś często niestety z antywartościami, pojawia się, gdy po deszczu czy burzy zaświeci słońce. Dla ludzi ma być znakiem, że Bóg już nigdy nie zniszczy ziemi, dla Boga natomiast ma być „przypomnieniem” tego przymierza i tej obietnicy. Człowiek bowiem będzie ciągle upadał i wystawiał Boga na próbę, będzie łamał wszelkie przymierza zawarte z Bogiem. On jednak pozostanie wierny obietnicom danym człowiekowi, gdyż łatwiej Mu powstrzymać gniew, niż miłosierdzie.

Komentarz do psalmu

Dzisiejszy psalm jest w pewnym sensie kontynuacją treści z pierwszego czytania. Bóg, jako wierny przymierzu zawartemu z człowiekiem, jest Tym, w którym człowiek może bezwzględnie pokładać nadzieję. Na pomoc Bożą wobec niebezpieczeństw może liczyć szczególnie ten człowiek, który także pozostaje wiernym przymierzu i przestrzega przykazań. Bóg także spośród tych, którzy się Go boją, wybiera tych, z którymi zawiera przymierze, którzy stają się jego przekazicielami.

Komentarz do drugiego czytania

Dzisiejsze drugie czytanie to ostatni z trzech hymnów pasyjnych zamieszczonych w Pierwszym Liście św. Piotra, obok 1,18-21 i 2,21-25. Tekst ten jest wyznaniem wiary pierwotnego Kościoła w zmartwychwstanie Chrystusa, choć treść jego zasadniczo wskazuje na śmierć Jezusa, przez którą Syn prowadzi nas do Ojca. W 20 wprost wiąże ten hymn z poprzednimi dzisiejszymi tekstami liturgii słowa. Wskazuje on na Bożą cierpliwość, która pozwoliła Noemu wybudować arkę, w której miał się schronić wraz z całą rodziną – łącznie było to osiem osób (por. Rdz 6,18). Uratowanie „przez wodę” należy rozumieć w kontekście kolejnego wersetu, który mówi o chrzcie. Chrzest ma moc zbawczą dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa. Wody potopu stają się tu niejako typem wody chrztu, który ratuje duszę człowieka przez obmycie z grzechu pierworodnego. Chrzest jest także zanurzeniem w śmierć Jezusa, a jednocześnie udziałem w Jego zmartwychwstaniu. Można tu zatem porównać na zasadzie analogii ocalenie Noego i jego rodziny podczas potopu oraz ocalenie chrześcijan przez chrzest. Jezus Chrystus przez swe posłuszeństwo woli Ojca zostanie wywyższony i zasiądzie po Jego prawicy, co ma obudzić w chrześcijanach nadzieję na uczestnictwo z Chrystusem w Jego chwale.

Komentarz do Ewangelii

Jezus, po chrzcie z rąk Jana Chrzciciela i przed podjęciem publicznej działalności, udaje się na pustynię, aby tam modlić się i pościć przez czterdzieści dni. W ten sposób, obcując jedynie z Ojcem, przygotowuje się do tego, by spełnić jak najlepiej misję, którą od Niego otrzymał. Wiemy dobrze, że podczas tego postu szatan próbował swoich sił, chcąc złamać Syna Bożego, jednak poniósł klęskę. Marek w swym opisie 40-dniowego postu Jezusa zwraca jednak uwagę na pewien istotny szczegół. Pisze bowiem, że Jezus był na pustyni „ze zwierzętami”. Chodzi tu zapewne o dzikie zwierzęta zamieszkujące pustynię. Jezus swoim pojawieniem się, przyjęciem misji zbawczej, przywraca równowagę w świecie przyrody i w jego relacji z człowiekiem. Ta pierwotna harmonia została zaburzona już w raju przez grzech pierworodny. Jak ważne jest życie człowieka w zgodzie z naturą pokazał również Bóg, każąc Noemu zabrać na arkę po parze z każdego gatunku zwierząt, aby mogły na nowo zapełnić odnowioną przez potop ziemię. Ewangelista wzmiankuje także, że podczas tego pobytu na pustyni Jezusowi usługiwali aniołowie. Fakt ten nie powinien nas dziwić, gdyż wynika to naturalnie z pochodzenia Jezusa. Ponadto, w takich okolicznościach przyrody, jakie stanowiła pustynia, istniało małe prawdopodobieństwo pojawienia się jakichkolwiek świadków i wyjścia na jaw sekretu mesjańskiego.
Po czterdziestu dniach postu Jezus wrócił do Galilei. Było to już po uwięzieniu Jana Chrzciciela. Jezus jakby automatycznie podejmuje jego działania, czyli zaczyna wzywać do nawrócenia ze względu na zbliżające się królestwo Boże; Jan bowiem wcześniej udzielał tzw. chrztu nawrócenia. Jezus wskazuje od razu dalszą drogę po nawróceniu: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (1,15).

Komentarze zostały przygotowane przez dr Joannę Jaromin

 

 

Litania na Wielki Post

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
O Boże, o.d którego wszelkie dobro pochodzi,
O Boże, który łaskawie przyjmujesz nawracających się do Ciebie z całego serca w poście i modlitwie,
O Boże, który za wstawiennictwem poszczącego i modlącego się Mojżesza zechciałeś odpuścić grzechy ludowi izraelskiemu,
O Boże, który byłeś obrońcą Daniela, poszczącego i modlącego się w lwiej jamie,
O Boże, który zechciałeś odpuścić grzechy poszczącemu i korzącemu się przed Tobą królowi Dawidowi,
O Boże, który zechciałeś sam dać nam przykład przez swój czterdziestodniowy post,
O Boże, który oświeciłeś i wybrałeś na Apostoła poszczącego i modlącego się Pawła,
O Boże, który przeznaczyłeś czas czterdziestodniowego postu na czynienie pokuty,
O Boże, który jesteś gotów szczególniej w czasie postu okazywać Twoje miłosierdzie i wyświadczać łaski,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie

Od wszelkiego złego, wybaw nas, Panie.
Od gniewu Twego,
Od przekraczania Twoich przykazań,
Od wszelkich niedobrych obyczajów,
Od wszelkiego nieumiarkowania w jedzeniu i piciu,
Od ducha nieczystości,
Od ubliżania miłości braterskiej,
Od lenistwa w Twojej służbie,
Od zwlekania z pokutą i zatwardziałości serca,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Od wiekuistego potępienia,
Przez chrzest i post Twój,
Przez głód i pragnienie Twoje,
Przez Twoją samotność,
Przez Twoje czuwanie i modlitwy,
Przez potrójne kuszenie Twoje,
Przez wszystkie Twoje trudy i prace,
Przez Twoją mękę,
Przez Twoją krwawą ofiarę poniesioną na krzyżu,

My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś się nad nami zmiłował, prosimy Cię,
Abyś nam przepuścił, prosimy Cię,
Abyś zechciał oczyścić z grzechów wszystkich członków Kościoła przez ten czterdziestodniowy post, prosimy Cię,

JEZU który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
JEZU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
JEZU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
W: I daj nam swoje zbawienie.

Módlmy się: Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty sam wskazałeś jako lekarstwo na grzechy post, modlitwę i jałmużnę, przyjmij nasze pokorne przyznanie się do przewinień, które obciążają nasze sumienia, i podźwignij nas w swoim miłosierdziu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

You Tube blokuje ten „Komentarz tygodnia” i hamuje – wszelkimi sposobami – jego docieranie do Was. Złamcie politykę Google i podawajcie „KT” dalej. Tak się boją prawdy!

 

Zamieszanie wokół szczepień w Watykanie. Dobrowolność czy przymus?
Kto bez uzasadnionego zdrowotnie powodu nie zaszczepi się przeciwko COVID-19 może stracić pracę w Watykanie – wynika to z dekretu przewodniczącego Papieskiej Komisji ds. Państwa Miasta Watykańskiego kard. Giuseppe Bertello. Został on wydany 8 lutego br. Kolejne wyjaśnienia nieco zmieniają przekaz.

Napisano w nim, że „pracownik, który bez udowodnionych powodów zdrowotnych odmawia” przyjęcia szczepionki, która „chroni zdrowie” obywateli, mieszkańców i pracowników Państwa Miasta Watykańskiego, ponosi odpowiedzialność i konsekwencje „różnego stopnia, które mogą sięgać aż do rozwiązania stosunku pracy”. Dotyczy to również kandydatów do pracy w Watykanie, wobec których można będzie odstąpić od podpisania umowy o pracę. 

W swym dekrecie kard. Bertello wyjaśnia, że przyjęcie szczepionki jest „decyzją odpowiedzialną”, gdyż rezygnacja z niej może grozić „znacznym zwiększeniem zagrożenia dla zdrowia publicznego”.

W Watykanie trwa kampania szczepień pracowników i członków ich rodzin szczepionką firmy Pfizer. Swe dawki otrzymali już papież Franciszek i papież senior Benedykt XVI.

Read more: https://www.pch24.pl/zamieszanie-wokol-szczepien-w-watykanie–dobrowolnosc-czy-przymus-,82127,i.html#ixzz6mr9HyjeH

Spotkanie Krucjaty Modlitwy „Odstępstwo od wiary w Kościele i Krzyż Chrystusa”, poniedziałek, 22 lutego

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Zapraszamy do udziału w polskim internetowym spotkaniu Krucjaty Modlitwy. Tematem tego spotkania będzie „Odstępstwo od wiary w Kościele i Krzyż Chrystusa”.

W tych trudnych czasach modlimy się za Kościół, by mocno trwał w wierze, i za Polskę, by dochowała wierności Krzyżowi Chrystusa.

W czasie spotkania będziemy modlić się między innymi Różańcem, wybranymi Modlitwami Krucjaty oraz Litanią do Matki Bożej oraz przeczytamy wybrane orędzia z Księgi Prawdy.

Spotkanie odbędzie się o godz. 19.30 w poniedziałek, 22 lutego 2021 r. Potrwa około półtorej godziny.

Link do rejestracji: tutaj

Zaprośmy wszystkich do udziału w tym spotkaniu modlitewnym. Podzielmy się otwarcie linkiem do rejestracji z wszystkimi potencjalnie zainteresowanymi.

Spotkania są na zoomie.

 

Jak się zarejestrować i połączyć na spotkania w programie zoom?

Aby się zarejestrować na seminarium albo spotkanie modlitewne, należy na stronie rejestracji wpisać swoje dane i kliknąć przycisk „Register”.

First Name – imię
Last Name – drugie imię / nazwisko
Email Address – adres mailowy
Confirm Email Address – potwierdź adres mailowy
Country / Region – wybieramy „Poland” (Polska)

Po tym kliknięciu otrzymamy maila z potwierdzeniem rejestracji. Sprawdźmy także folder “spam” w skrzynce pocztowej, czasami też maile potrafią dojść z pewnym opóźnieniem.

Aby się połączyć na spotkanie, należy odnaleźć w otrzymanym mailu słowa „Click Here to Join” (co oznacza: „Kliknij tutaj, by się połączyć”) i kliknąć na nie. Zostaniemy przekierowani najpierw – kto jeszcze tego nie uczynił – do ściągnięcia i instalacji programu zoom, za pomocą którego połączymy się na spotkanie (można to uczynić wcześniej, by nie zostawiać sobie tego na ostatnią chwilę). Potem, po ponownym kliknięciu na słowa „Click Here to Join” zostaniemy przekierowani na spotkanie.

Zachęcamy do połączenia się na spotkanie kilka minut przed czasem, by uczynić to na spokojnie i być przygotowanym.

Po wejściu na spotkanie należy na dole po lewej kliknąć na ikonkę mikrofonu „Join audio” i potem słowa „Call over Internet”, by podłączyć głos, inaczej nie będziemy nic słyszeć.

Można też połączyć się za pomocą zwykłego połączenia telefonicznego

Należy zadzwonić na wybrany lokalny numer telefonu: 22 398 7356, 22 306 5342, 22 307 3488

Po połączeniu się zostaniemy po angielsku poproszeni o podanie numeru spotkania i zatwierdzenie go krzyżykiem (dla polskich spotkań codziennych jest to 95327393434, dla międzynarodowych i większych polskich spotkań organizowanych raz na kilka tygodni numer spotkania podany jest w mailu otrzymanym po rejestracji jako Meeting ID albo Webinar ID).

Po wprowadzeniu numeru i krzyżyku musimy chwilę poczekać, aż dołączymy do spotkania, aż gospodarz wpuści nas na nie.

O dochodzeniu komisji WHO, o paszporcie zdrowotym, o niemieckich badniach noszenia maseczek, o przewidywaniach profesora Nęckiego, o prezydenckiej radzie zdrowia, o uratowanej księdze, o kulisach reportażu o wyprowadzeniu 10 milionów dolarów z polskich spółek.
 

Wszyscy musicie to obejrzeć!!! To najlepiej nagrany film na ten temat.

PRAWDA O SZCZEPIONKACH i TESTACH PCR | CZĘŚĆ 1 | POLSKIE NAPISY

https://rumble.com/vdrd27-prawda-o-szczepionkach-i-testach-cz-1-polskie-napisy.html

PRAWDA O SZCZEPIONKACH | CZĘŚĆ 2 | POLSKIE NAPISY

https://rumble.com/vdtzwj-prawda-o-szczepionkach-cz-2-polskie-napisy.html

 

-„MEGA KAZANIE ks.DOMINIKA CHMIELEWSKIEGO – JAK WYCHOWAĆ DZIECKO DO MIŁOŚCI BOGA”- cz.1 i 2 https://www.youtube.com/watch?v=J22z6w0Nrxk

Watch „APEL DO KOŚCIOŁA I DO ŚWIATA – ARCYBISKUPA CARLO MARII VIGANO – „Veritas liberabit vos” J 8,32″ on YouTube https://youtu.be/l-iPg2Bh36U

#DMOWSKIZOSTAJE

Szanowna Pani!

Polacy znów muszą stawić opór lewicy, która chce zniszczyć naszą pamięć historyczną…

Proszę sobie wyobrazić, że wojujące feministki i skrajna lewica żądają, aby Roman Dmowski przestał być patronem ronda w centrum Warszawy! Chcą, aby nosiło ono nazwę „Rondo Praw Kobiet”.

Musimy powiedzieć STOP!

Przywódca endecji jest wzorem dla wielu Polaków. To on uczył nas, że dla Polski, naszej ukochanej Ojczyzny, należy czasami poświęcić nawet swoje własne dobro!

Był wychowawcą pokoleń, mężem stanu, postacią, która odcisnęła piętno na idei polskiej niepodległości. To on swoimi umiejętnościami dyplomatycznymi zachwycił nawet niechętnych mu adwersarzy. To on, podczas Konferencji Paryskiej, wygłaszając swoje przemówienie jednocześnie w języku angielskim i francuskim, reprezentował skutecznie polskie interesy.

Skrzyżowanie Alei Jerozolimskich z Marszałkowską to niezwykle ważny punkt miasta. Znajduje się blisko Dworca Centralnego w Warszawie i wielu podróżnych spacerując po stolicy, widzi wyeksponowaną nazwę: Rondo Romana Dmowskiego.

Dzięki temu każdy z polskich obywateli, zwłaszcza tych najmłodszych, a także cudzoziemcy przybywający do naszego kraju, mogą poznać jego nazwisko, co będzie stanowiło inspirację do poszerzenia wiedzy na temat tego wielkiego Ojca Niepodległości!

Dlatego nie możemy pozwolić na tę zmianę!

Wiemy, że walka o „prawa kobiet” są ze strony lewicy i feministek są jedynie zwykłą prowokacją, a w rzeczywistości te środowiska domagają się tylko jednego…

Ale właśnie w ten sposób pokazują jednak swoją ignorancję historyczną.

Pragnę Pani przypomnieć, że to właśnie stronnictwo skupione wokół idei narodowej i konserwatywnej wprowadziło do Sejmu tuż po odzyskaniu niepodległości najwięcej Polek!

Wesprzyj promocję naszego protestu:

30 zł 60 zł 90 zł

 

Gabriela Balicka, Maria Holder-Eggerowa, Wanda Ładzina, Irena Puzynianka, Zofia Sokolnicka, Halina Felicja Stęślicka, Helena Grossmanówna, Ewelina Pepłowska, Zofia Zaleska, Józefa Szebeko – to właśnie one, dzięki Dmowskiemu, mogły decydować o kształcie odrodzonej Polski!

To właśnie kobiety w dużej mierze głosowały na patriotyczne, konserwatywne i narodowe stronnictwa!

Feministki natomiast w kontekście „praw kobiet” myślą jedynie o możliwości nieskrępowanej aborcji.

Kto więc lepiej dbał o interesy Polek? Dmowski, Balicka i pozostałe kobiety, które wymieniłem powyżej czy współczesne feministki? Odpowiedź wydaje się oczywista!

Nie możemy pozwolić na to, aby pamięć o tym wielkim Polaku została zniszczona przez lewicowe środowiska. Wielokrotnie przypominam sobie słowa Dmowskiego, które zostały wyrażone w „Myślach nowoczesnego Polaka”:

Gubi nas bierność nie tylko jako naród, ale jako jednostki.
Jej to przede wszystkim zawdzięczamy,
że wśród nas tak częstym jest zjawiskiem pesymizm,
beznadziejność, brak wiary w siebie
i w możność życia na lepszy sposób.
Trzeba świat znać i rozumieć,
a życie samemu urabiać według własnych wymagań.
Świat wtedy nie będzie taki brzydki,
a życie na nim nie takie złe, jak to nam się często zdaje.

Dlatego nie możemy być biernymi, gdy środowiska niechętne – by nie powiedzieć wrogie – polskości, patriotyzmowi i chrześcijańskiej kontrrewolucji, uderzają w postaci, które szanujemy i cenimy.

To właśnie dzięki Romanowi Dmowskiemu możemy rozwijać i kształtować Polskę i Polaków. To jemu zawdzięczamy odzyskanie niepodległości. To dzięki jego wychowaniu poprzednich pokoleń, my możemy żyć w lepszy sposób.

Świat nie będzie brzydki, gdy będziemy kształtować go według wartości Prawdy, Dobra i Piękna. Jednak aby to zrobić, nie możemy być biernymi obserwatorami rzeczywistości. Dlatego jeszcze raz proszę, aby kliknąć w ten link i podpisać apel przeciwko zmianie nazwy Ronda Romana Dmowskiego!

Proszę nie zwlekać, sprawa jest wyjątkowo pilna, ponieważ wrogowie polskości już zwierają szyki. Tylko razem możemy ich powstrzymać!

Z pozdrowieniami
Kamil Zwierz